Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer"

Transcriptie

1 Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Pieter Poppe Promotoren: prof. dr. ir. Bart Merci, ir. Christian Gryspeert Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Postgraduaat Fire Safety Engineering Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Voorzitter: prof. dr. ir. Jan Vierendeels Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar

2

3 Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer Pieter Poppe Promotoren: prof. dr. ir. Bart Merci, ir. Christian Gryspeert Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Postgraduaat Fire Safety Engineering Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Voorzitter: prof. dr. ir. Jan Vierendeels Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar

4 VOORWOORD De aanvaarding van je eigen zwaktes, is je grootste sterkte Het willen combineren van de opleiding Fire Safety Engineering, een drukke (maar leuke) job bij het Instituut voor Brandveiligheid (ISIB) en een gezin met puberende peuters, was geen evidente keuze. Nu ik aan het einde van de opleiding gekomen ben, heb ik er wel geen seconde spijt van gehad, maar ik ben toch blij dat het voorbij is. Een thesis maak je nooit alleen. Ik wil graag onderstaande personen bedanken die elk op hun manier bijgedragen hebben aan deze thesis. In de eerste plaats zou ik graag mijn oude en nieuwe directeur, prof. dr. ir. Paul Vandevelde en dr. ir. Bart Sette, willen bedanken voor de kans die ze mij gegeven hebben om deze opleiding te volgen. Vervolgens bedank ik graag mijn promotor, prof. dr. ir. Bart Merci, voor de interessante lessen en aangename gesprekken. In het bijzonder zou ik mijn co-promotor, ir. Christian wandelende encyclopedie Gryspeert, willen bedanken voor de enorm leerrijke vergaderingen. Tijdens onze gesprekken heb ik meermaals moeten vaststellen dat ik niks als vanzelfsprekend mag aannemen. Christian, je hebt gelijk : er zit inderdaad merite in gewoon hard nadenken, maar het is wel niet zo goed voor mijn nachtrust. Ook dank aan dr. ir. Tarek Beji voor de tip in verband met de bepaling van de rookvrije hoogte. Tevens zou ik ook al mijn medestudenten willen bedanken voor de leuke momenten die we samen hadden tijdens de lessen (en daarbuiten). Het is altijd interessant om bepaalde zaken vanuit een ander standpunt te bekijken. Enkele collega s van op het werk mogen hier zeker niet ontbreken. Joris, bedankt voor de ó zo belangrijke IT-ondersteuning. Liesbeth en Laurence, zonder jullie had ik deze thesis nooit tot een goed einde kunnen brengen. Nen dikke merci hiervoor. Ik wil zeker ook mijn ouders, oma Sylva en opa André, evenals mijn schoonouders, mémé Titine en opa Paul, bedanken voor de talrijke keren dat ik de kids bij jullie heb mogen afzetten, zodat ik kon studeren of werken aan deze thesis. Maar de grootste dank u wel gaat uit naar mijn gezin. Lukas en Juul Piet Piraat, jullie hebben papa de laatste maanden veel moeten missen, maar ik beloof jullie dat ik vanaf nu weer tijd zal hebben om samen met jullie zotjes te doen. Evie, zonder je begrip en geduld zou het me nooit gelukt zijn om dit alles te kunnen bolwerken. Je hebt jezelf de laatste jaren weggecijferd zodat ik mij ten volle kon concentreren op mijn opleiding. Bedankt! i

5 De toelating tot bruikleen De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. The author gives the permission to make this master dissertation available for consultation and to copy parts of this master dissertation for personal use. In the case of any other use, the limitations of the copyright have to be respected, in particular with regard to the obligation to state expressly the source when quoting results from this master dissertation. Pieter Poppe Juni 2013 ii

6 OVERZICHT Kwantificeren van de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenliggende vloer door ir. Pieter Poppe Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Postgraduaat Fire Safety Engineering Promotor : prof. dr. ir. Bart Merci Begeleider : ir. Christian Gryspeert Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Voorzitter : prof. dr. ir. Jan Vierendeels Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Academiejaar Samenvatting De inmenging van lucht in een rookpluim die doorheen een opening in een tussenvloer gaat, is anders dan in geval van bv. een axisymmetrische rookpluim of een spill plume. Experimenten of empirische formules om deze inmenging te kwantificeren zijn niet terug te vinden in de vakliteratuur. Een eerste aanzet werd gegeven in een recente thesis waar de klassieke formules voor de axisymmetrische rookpluim toegepast werden om het massadebiet van de rookpluim te bepalen. Goede resultaten werden vastgesteld voor vierkante openingen, maar niet voor rechthoekige openingen. In deze thesis wordt derhalve getracht om een empirische formule op te stellen die de inmenging van lucht in rookpluimen doorheen rechthoekige openingen in een tussenvloer kwantificeert. Niet één, maar twee empirische formules worden voorgesteld op basis van twee nieuwe soorten rookpluimen, i.e. de axisymmetrische lijnpluim en de perimeter plume. Voor de verificatie van de empirische formules wordt beroep gedaan op FDS-simulaties. Tijdens de simulaties wordt gebruik gemaakt van natuurlijke of mechanische RWA. De resultaten van deze simulaties worden tenslotte vergeleken met de waarden bekomen door middel van beide empirische formules. Trefwoorden Inmenging van lucht, rookpluim, rechthoekige opening, vloer, rook- en warmteafvoer, FDS iii

7 EXTENDED ABSTRACT Quantification of air entrainment in smoke plumes through rectangular openings in an intermediate floor ir. Pieter Poppe Supervisors : prof. dr. ir. Bart Merci, ir. Christian Gryspeert Abstract : Two empirical formulas are proposed to quantify the air entrainment in smoke plumes through rectangular openings in an intermediate floor. The CFD-model FDS is used to quantify the entrainment. The two empirical formulas showed good agreement with the results of de FDS-simulations. Keywords : air entrainment, smoke plume, rectangular opening, floor, smoke and heat exhaust ventilation system, FDS I. Introduction The quantification of air entrainment in smoke plumes has extensively been examined in case of an axisymmetric smoke plume or a spill plum. However no experiments have been carried out to investigate the behavior of a smoke plume passing through an opening in an intermediate floor. A very recent thesis has concluded that the air entrainment of such smoke plumes can be quantified using the formula from Heskestad for an axisymmetric plume. In the latter thesis, good results were obtained for square openings, but not for rectangular openings. The main objective of this thesis is to find an empirical formula to quantify the entrainment of air in smoke plumes through rectangular openings in an intermediate floor. II. Empirical formulas Not one, but two hypotheses for the air entrainment in smoke plumes through openings in an intermediate floor are formulated in this thesis. The plumes in question are called the axisymmetric line plume and the perimeter plume. Hypothesis axisymmetric line plume A rectangular opening is characterized by a long side (L) and a short side (B). The first hypothesis considers the plume as a combination of an axisymmetric plume at the short sides of the rectangular opening (with area A axis ) and a line plume (with area A line ) in between the axisymmetric plume. This is demonstrated by the following figure : B L W B/2 B/2 B + A axis = = Figure 1 : Ratio area axisymmetric plume and line plume at the opening in the floor (i.e. z=0) The above-mentioned figure refers to the location at the opening. Every line plume will eventually transform into an axisymmetric plume at a certain height. W B B B A line iv

8 This height (or transition height) is assumed here to be three times the length of the line plume at the opening (= L - B). This means that at a height lower than the transition height, the smoke plume can be regarded as follows : The constants A and B are derived from the FDS simulations as mentioned in the figure below : W B L = L - W B + W B Figure 3 : Determination of the constants A and B on the basis of the obtained results from the FDS simulations Figure 2 : Ratio area axisymmetric plume and line plume at a height lower than the transition height (i.e. 0 < z < 3 * (L-B) Therefore the length of the line plume and the convective power of the part of the line plume are a function of the height above the opening. The formula for the mass flow of the axisymmetric line plume ( m& ) is described as follows : 1) Height lower than 3 * (L - B) m& al = 0,16* W + 0,071* Q& 1/3 conv, axis + 0,00192* Q& 2/3 conv, axis al * Q& * 1/3 conv, line ( z z ) 2) Height higher than 3 * (L - B) m& al = 0,071* Q& + 0,00192* Q& 1/3 conv, axis conv, axis * 0 * z 5/3 ( z z ) 0 5/3 Hypothesis perimeter plume The second hypothesis considers the smoke plume as a line plume, where the length of the line plume is replaced by the perimeter of the opening. The formula for the mass flow of the perimeter plume ( m& ) has the following form : pp A axis 1/3 conv pp m & = A* P* Q& * z + B* Q& conv A line The formula for the mass flow of the perimeter plume ( m& ) can therefore be rewritten as follows : m & = 0,037* P* Q& * z 0,0005* Q& pp III. pp 1/3 conv FDS simulations conv Several simulations using the CFD model FDS [2] were performed. Both mechanical and natural SHEVS were used during these simulations. During the simulations with mechanical SHEVS, it appeared that the extraction rate, the position of the extraction area in the roof and the grid size have a major influence on the air entrainment in smoke plumes and the smoke-free height. Therefore the results obtained from the FDS simulations with mechanical SHEVS were not used for the verification of both empirical formulas. During the simulations with natural SHEVS, numerous variations in the configuration have been examined, i.e. length/width ratio of the opening, fire load, orientation to the fire of the opening, distance to the fire of the edge of the opening, etc. v

9 IV. Comparison V. Conclusions The difference in terms of percentage between the results of the FDS simulation and those obtained with the formula for the axisymmetric line plume and the perimeter plume for the smoke-free height are given in the figure below : Both empirical formulas show good agreement with the results obtained from the FDS simulations. The formula for the perimeter plume gave better results compared to the formula for the axisymmetric line plume. Acknowledgements Figure 4 : Difference in terms of percentage for the smokefree height (axisymmetric line plume perimeter plume) The difference in terms of percentage between the results of the FDS simulation and those obtained with the formula for the axisymmetric line plume and the perimeter plume for the mass flow are given in the figure below : The author wants to thank prof. dr. ir. Paul Vandevelde and dr. ir. Bart Sette for the provided funds. A most sincere appreciation is addressed to prof. dr. ir. Bart Merci and ir. Christian Gryspeert for their assistance to this thesis. References [1] C. Gryspeert, De invloed van rookverspreiding doorheen horizontale openingen op natuurlijke RWA in industriële gebouwen, 2012 [2] NIST, FDS (Fire Dynamics Simulator) version Figure 5 : Difference in terms of percentage for the mass flow (axisymmetric line plume perimeter plume) vi

10 INHOUD VOORWOORD... i OVERZICHT... iii EXTENDED ABSTRACT... iv 1 Inleiding Natuurlijke en mechanische RWA Openingen in een tussenvloer Onderwerp van deze thesis Kwantificeren van inmenging van lucht bij rechthoekige openingen Karakteristieken van een vuurhaard De vuurhaard Vlamlengte Rookpluim (buoyant plume) Ceiling jet Dimensieloos vermogen Soorten rookpluimen Axisymmetrische rookpluim Tweedimensionale rookpluim (lijnpluim) Vergelijking tussen axisymmetrische rookpluim en lijnpluim Rookpluim doorheen rechthoekige openingen Inleiding Hypothese axisymmetrische lijnpluim Hypothese perimeter plume Simulaties in FDS Aannames bij de simulaties Verificatie van de bekomen resultaten uit FDS Behoud van massa Dikte van de rooklaag Temperatuurprofiel Rookvrije hoogte Definitie van de rookvrije hoogte Berekenen van de rookvrije hoogte Vergelijking tussen de verschillende berekeningsmethodes Simulaties met mechanische RWA Simulaties met natuurlijke RWA vii

11 4 Analyse van de resultaten bekomen tijdens de FDS-simulaties Mechanische RWA Invloed van de grid size Invloed van het opgelegde massadebiet Conclusies mechanische RWA Natuurlijke RWA Invloed van de grid size Oriëntatie van de opening ten opzichte van de vuurhaard Invloed van de lengte/breedte-verhouding van de opening Positie inlaatopening en vuurhaard Opening in tussenvloer tegen de wand Temperatuur van de rooklaag in het onderste compartiment Conclusies simulaties natuurlijke RWA Vergelijking van de resultaten bekomen met de empirische formules Celgrootte 20 x 20 x 20 cm Celgrootte 15 x 15 x 15 cm Conclusie Toepasbaarheid in de praktijk gebruik van een manuele berekening Inleiding Manuele berekening Stap 1 onderste compartiment Stap 2 bovenste compartiment Uitgewerkt voorbeeld Inleiding Geometrie van het gebouw Manuele berekening Vergelijking met resultaten uit FDS Conclusie Besluit BIJLAGE A BIJLAGE B BIJLAGE C BIJLAGE D REFERENTIES viii

12 LIJST MET AFBEELDINGEN Figuur 1 : Schematische weergave van het principe van natuurlijke RWA [1]... 1 Figuur 2 : Schematische weergave van de reductie van de opening [3]... 2 Figuur 3 : Schematische weergave van het principe van mechanische RWA [2]... 3 Figuur 4 : Voorbeeld van een opening in een tussenvloer (trap)... 3 Figuur 5 : Schematische weergave van de verschillende zones boven een vol ontwikkelde brand [5]... 6 Figuur 6 : Schematische weergave van de oscillerende beweging van vlammen [5]... 6 Figuur 7 : Principe van een ceiling jet [6]... 7 Figuur 8 : Temperatuurs- en snelheidsverdeling van een ceiling jet [5]... 8 Figuur 9 : Maximale snelheid van de ceiling jet in geval van een compartimentshoogte van 3,8 m (linker grafiek) en 5,8 m (rechter grafiek)... 8 Figuur 10 : Axisymmetrische rookpluim [7] Figuur 11 : Axisymmetrische rookpluim doorheen een vierkante opening in een tussenvloer Figuur 12 : Vergelijking tussen een top-hat profiel (linker figuur) en een Gaussiaanse profiel (rechter figuur) [5] Figuur 13 : Principe van het concept virtuele punbron [5] Figuur 14 : Lijnpluim [7] Figuur 15 : Lijnpluim doorheen een (oneindig) lange rechthoekige opening in een tussenvloer Figuur 16 : Schematische weergave van een spill plume [10] Figuur 17 : Verhouding oppervlakte axisymmetrische en lijnpluim ter plaatse van de opening (i.e. z = 0) Figuur 18 : Verhouding oppervlakte axisymmetrische en lijnpluim op een hoogte boven de opening, maar lager dan de overgangshoogte, i.e. 0 < z < 3 * (L B) Figuur 19 : Bepaling van de empirische constanten A en B in de formule van de perimeter plume door middel van een lineaire best fitting curve Figuur 20 : Schematische weergave van de configuratie van de simulaties Figuur 21 : Typisch verloop van het massadebiet doorheen de inlaatopeningen in geval van de toegepaste configuraties Figuur 22 : Schematische weergave van het fenomeen plug-holing [16] Figuur 23 : Maximaal massadebiet doorheen een ventilatieopening in functie van de temperatuur van de rooklaag (omgevingstemperatuur : 20 C) Figuur 24 : Onstabiele rooklaag ter plaatse van een wand [19] Figuur 25 : Invloed van wand op rookvrije hoogte (verticale doorsnede - weergave van de temperatuur) Figuur 26 : Vooraanzicht gebouw (figuur links) Bovenaanzicht locaties temperatuurprofielen in het bovenste compartiment (figuur rechts) Figuur 27 : Schematische weergave van de rookvrije hoogte [20] Figuur 28 : Werkelijk temperatuurprofiel p(y) versus functie φ(y,h) toegepast bij de kleinste kwadraten methode (methode van He) [8] Figuur 29 : Voorbeelden van temperatuurprofielen voor dezelfde configuratie maar verschillende celgrootte van de FDS-simulatie Figuur 30 : Voorbeelden van temperatuurprofielen met dezelfde celgrootte van de FDS-simulatie, maar verschillende helling van de temperatuurgradiënt Figuur 31 : Schematische weergave van de configuratie van de simulaties met mechanische RWA ix

13 Figuur 32 : Weergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : gewone simulatie rechter figuur : fijne simulatie) Figuur 33 : Weergave van de verticale snelheid - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : gewone simulatie rechter figuur : fijne simulatie) Figuur 34 : Vectorweergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening ( gewone simulatie) Figuur 35 : Vectorweergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening ( fijne simulatie) Figuur 36 : Weergave van de temperatuur - horizontale doorsnede op een hoogte van 0,7 m onder het dak (linker figuur : gewone simulatie rechter figuur : fijne simulatie) Figuur 37 : Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een afstand van 0,7 m onder het dak (linker figuur : sim6b midden figuur : sim6c rechter figuur : sim6d) Figuur 38 : Schematische weergave van de configuratie van de simulaties met natuurlijke RWA.. 47 Figuur 39 : Weergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : gewone simulatie rechter figuur : fijne simulatie) Figuur 40 : Weergave van de verticale snelheid - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : gewone simulatie rechter figuur : fijne simulatie) Figuur 41 : Vectorweergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening ( gewone simulatie) Figuur 42 : Vectorweergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening ( fijne simulatie) Figuur 43 : Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een hoogte van 1,6 m boven de opening (linker figuur : gewone simulatie rechter figuur : fijne simulatie) Figuur 44 : Weergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn9 rechter figuur : fijn9a) Figuur 45 Weergave van de verticale snelheid - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn9 rechter figuur : fijn9a) Figuur 46 : Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een hoogte van 1,5 m boven de opening (linker figuur : fijn9 rechter figuur : fijn9a) Figuur 47 : Weergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn5 rechter figuur : fijn5a) Figuur 48 : Weergave van de verticale snelheid - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn5 rechter figuur : fijn5a) Figuur 49 : Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een hoogte van 1,5 m boven de opening (linker figuur : fijn5 rechter figuur : fijn5a) Figuur 50 : Vectorweergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een hoogte van 1,7 m boven de opening (korte zijde van de opening dwars op de vuurhaard) Figuur 51 Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede boven de opening (korte zijde van de opening dwars op de vuurhaard - linker figuur : op een hoogte van 1,7 m rechter figuur : op een hoogte van 2,7 m) Figuur 52 : Vectorweergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een hoogte van 1,7 m boven de opening (lange zijde van de opening dwars op de vuurhaard) Figuur 53 : Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede boven de opening (lange zijde van de opening dwars op de vuurhaard - linker figuur : op een hoogte van 1,7 m rechter figuur : op een hoogte van 2,7 m) x

14 Figuur 54 : Temperatuurprofiel simulatie fijn5a (linker grafiek één opening in de tussenvloer) en fijn9a (rechter grafiek twee openingen in de tussenvloer) invloed van het aantal openingen in de tussenvloer Figuur 55 : Weergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn7 rechter figuur : fijn7a) Figuur 56 : Weergave van de verticale snelheid - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn7 rechter figuur : fijn7a) Figuur 57 : Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een hoogte van 1,5 m boven de opening (linker figuur : fijn7 rechter figuur : fijn7a) Figuur 58 : Weergave van de temperatuur - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn9 rechter figuur : fijn9a) Figuur 59 : Weergave van de verticale snelheid - verticale doorsnede in het midden van de opening (linker figuur : fijn9 rechter figuur : fijn9a) Figuur 60 : Weergave van de temperatuur horizontale doorsnede op een hoogte van 2,7 m boven de opening (linker figuur : fijn9 rechter figuur : fijn9a) Figuur 61 : Procentuele vergelijking tussen de empirische formules en de waarden uit FDS (celgrootte 20x20x20 cm) Figuur 62 : Procentuele vergelijking tussen de empirische formules en de waarden uit FDS (celgrootte 15x15x15 cm) Figuur 63 : Vooraanzicht gebouw uitgewerkt voorbeeld LIJST MET TABELLEN Tabel 1 : Vergelijking tussen een axisymmetrische pluim en een lijnpluim Tabel 2 : Berekenen van de rookvrije hoogte Vergelijking tussen de methode in FDS en de methode van He (invloed van de grid size van de simulatie) Tabel 3 : Berekenen van de rookvrije hoogte Vergelijking tussen de methode in FDS en de methode van He (invloed van de temperatuurgradiënt) Tabel 4 : Vergelijking tussen de resultaten van een FDS-simulatie met grid size 20x20x20 cm en 10x10x10 cm (mechanische RWA) Tabel 5 : Samenvatting van de simulaties met verschillend opgelegd massadebiet (mechanische RWA) Tabel 6 : Vergelijking tussen de resultaten van een FDS-simulatie met 20x20x20 cm en 10x10x10 cm (natuurlijke RWA) Tabel 7 : Configuratie van de simulaties (celgrootte : 20x20x20 cm) invloed van de oriëntatie van de opening Tabel 8 : Resultaten van de simulaties (celgrootte : 20x20x20 cm) invloed van de oriëntatie van de opening Tabel 9 : Configuratie van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) invloed van de oriëntatie van de opening Tabel 10 : Resultaten van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) invloed van de oriëntatie van de opening Tabel 11 : Configuratie van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) invloed van de lengte/breedte-verhouding van de opening Tabel 12 : Resultaten van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) invloed van de lengte/breedte-verhouding van de opening xi

15 Tabel 13 : Configuratie van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) invloed van de positie van de inlaatopening en de vuurhaard Tabel 14 : Resultaten van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) invloed van de positie van de inlaatopening en de vuurhaard Tabel 15 : Configuratie van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) opening in de tussenvloer tegen de wand Tabel 16 : Resultaten van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) invloed van de positie van de inlaatopening en de vuurhaard Tabel 17 : Procentuele afwijking van de empirische formule ten opzichte van de resultaten van de FDS-simulaties opening in de tussenvloer tegen de wand Tabel 18 : Configuratie van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) lagere temperatuur in de rooklaag van het onderste compartiment Tabel 19 : Resultaten van de simulaties (celgrootte : 15x15x15 cm) lagere temperatuur in de rooklaag van het onderste compartiment Tabel 20 : Resultaten bekomen met de empirische formules lagere temperatuur in de rooklaag van het onderste compartiment Tabel 21 : Samenvatting van de vastgelegde parameters bij het uitgewerkt voorbeeld Tabel 22 : Bepaling van het vermogen doorheen elke opening bij het uitgewerkt voorbeeld Tabel 23 : Vergelijking van de resultaten van de manuele berekening ten opzichte van de resultaten bekomen via FDS (met C v,fds = C i,fds = 0,75) Tabel 24 : Vergelijking van de bekomen waarde voor m 1 in geval van verschillende berekeningsmethodes (met C v,fds = C i,fds = 0,75) Tabel 25 : Invloed van m 1 op het m totaal bij het uitgewerkte voorbeeld (met C v,fds = C i,fds = 0,75) Tabel 26 : Invloed van de debietscoëfficiënten op het bepalen van m 1 (met C v,fds = C i,fds = 0,80) Tabel 27 : Invloed van de debietscoëfficiënten op m totaal (met C v,fds = C i,fds = 0,80) xii

16 LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN Algemeen A Oppervlakte [m²] A i Oppervlakte inlaatopening [m²] A f Oppervlakte vuurhaard [m²] A v Oppervlakte ventilatieopening [m²] c p Warmtecapaciteit [kj/(kg*k)] C d Debietscoëfficiënt [-] C i Debietscoëfficiënt inlaatopening [-] C v Debietscoëfficiënt ventilatieopening [-] C m Dimensieloze entrainment coefficient [-] D Karakteristieke diameter vuurhaard [m] D h Hydraulische diameter [m] d b Dikte van de rooklaag (S )[m] F r Froude getal [-] g Gravitatieconstante [9,81 m/s²] H Compartimentshoogte [m] ' m& Massadebiet rookpluim per eenheidslengte [kg/(s*m)] m& Massadebiet rookpluim [kg/s] p m& al m& l f P P f Q& ' Q& " Q& pp Massadebiet axisymmetrische lijnpluim [kg/s] Massadebiet perimeter plume [kg/s] Vlamlengte [m] Omtrek [m] Omtrek warmtebron [m] Vermogen van de vuurhaard [kw] Vermogen van de vuurhaard per eenheidslengte [kw/m] Vermogen van de vuurhaard per oppervlakte eenheid [kw/m²] Q& conv Convectieve vermogen vuurhaard [kw] * Q& Dimensieloos warmtevermogen [-] T T u T 0 Y z z 0 Temperatuur [K] Temperatuur rooklaag [K] Temperatuur omgevingslucht [K] Rookvrije hoogte (S ) [m] Hoogte boven de vuurhaard [m] Virtueel punt [m] Griekse letters α Air entrainment coefficient [-] ρ Densiteit [kg/m³] ρ 0 Densiteit omgevingslucht [kg/m³] χ Verbrandingscoëfficiënt [-] χ r Stralingsverliezen [-] xiii

17 FDS T u,1 T u,2 Temperatuur rooklaag onderste compartiment [K] Temperatuur rooklaag bovenste compartiment [K] C i,1 Debietscoëfficiënt inlaatopening onderste compartiment [-] C i,2 Debietscoëfficiënt inlaatopening bovenste compartiment [-] C v,1 Debietscoëfficiënt ventilatieopening onderste compartiment [-] C v,2 Debietscoëfficiënt ventilatieopening bovenste compartiment [-] A i,1 A v,1 A i,2 A v,2 m& m& m& m& i,1 1 i,2 2 Oppervlakte inlaatopening onderste compartiment [m²] Oppervlakte ventilatieopening onderste compartiment [m²] Oppervlakte inlaatopening bovenste compartiment [m²] Oppervlakte ventilatieopening bovenste compartiment [m²] Massadebiet doorheen de inlaatopeningen van het onderste compartiment [kg/s] Massadebiet doorheen de openingen in de tussenvloer [kg/s] Massadebiet doorheen de inlaatopeningen van het bovenste compartiment [kg/s] Bijkomend massadebiet in het bovenste compartiment [kg/s] m& Massadebiet doorheen de openingen in het dak [kg/s] totaal xiv

18 1 Inleiding I can see clearly now Het kunnen de woorden zijn van zanger Johnny Nash, maar evengoed van een brandweerman tijdens een interventie of een persoon tijdens een brandevacuatie. Het belang van een voldoende rookvrije hoogte is onontbeerlijk in dergelijke situatie. Deze rookvrije hoogte kan gegarandeerd worden door toepassing van een RWA-systeem (RWA = Rook- en WarmteAfvoer). Bij brand in een gesloten compartiment kunnen de hete rookgassen van de vuurhaard de gehele ruimte in slechts enkele minuten volledig vullen. Het RWA-systeem zorgt voor de afvoer van de hete rookgassen waardoor een rookvrije vluchtweg kan gegarandeerd worden en de rook- en brandschade beperkt wordt. Het systeem houdt eveneens de temperatuur in het compartiment relatief laag waardoor de kans verkleint dat de constructie het begeeft en dat er flash-over plaatsvindt. Een RWA-systeem bestaat uit een natuurlijk (of een mechanisch) luchtafvoersysteem en een luchttoevoersysteem. Teneinde te weten hoe groot de openingen dienen te zijn in het dak (natuurlijke RWA) of welk extractiedebiet dient opgelegd te worden (mechanische RWA), is het noodzakelijk om te weten hoeveel het massadebiet van de rookpluim bedraagt op de gewenste rookvrije hoogte. 1.1 Natuurlijke en mechanische RWA Bij natuurlijke RWA worden er openingen in het dak voorzien waardoor de rook afgevoerd wordt. De rook gaat door de openingen in het dak omwille van het drukverschil tussen de warme rooklaag en de koude omgevingslucht. Dit drukverschil zorgt er dus voor dat er onderaan lucht wordt aangezogen en bovenaan lucht (rook) wordt afgevoerd. De rookafvoer gebeurt dus op een natuurlijke manier. Een schematische weergave van het principe van natuurlijke RWA wordt weergegeven in onderstaande figuur : Figuur 1 : Schematische weergave van het principe van natuurlijke RWA [1] 1

19 De vergelijking weergegeven in bovenvermelde figuur is eveneens opgenomen in de Belgische norm NBN S [2] onder de volgende vorm (noot : de gebruikte afkortingen in onderstaande vergelijking worden toegelicht in 6.2): 2* g* 2 u,1 ( H Y )* ( T T ) 1 1 u,1 0 0 & 1 = ρ0 * Cv,1 * Av, m T Beide vergelijkingen zijn dezelfde, doch bij deze opgenomen in de Belgische norm NBN S [2] wordt gerekend met de densiteit van de omgevingslucht in plaats van met de densiteit van de rooklaag. Bij natuurlijke RWA zijn de oppervlakte van de opening en bijhorende debietscoëfficiënt (C d ) enorm belangrijk voor de efficiëntie van het RWA-systeem. De rook, die beschouwd wordt als een warme luchtlaag, zal immers nooit door de volledige oppervlakte van de opening stromen. De oppervlakte van de opening wordt aldus gereduceerd tot een effectieve opening waardoor de rooklaag gaat. Deze reductie wordt beschreven aan de hand van de debietscoëfficiënt C d (C v in geval van een ventilatieopening en C i in geval van een inlaatopening zie vergelijking 1-1). Deze coëfficiënt is dus de verhouding van de effectieve oppervlakte ten opzichte van de werkelijke oppervlakte van de opening waardoor de rook zal gaan. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van onderstaande figuur (noot : onderstaande figuur heeft betrekking op een stroming door een wand, maar kan evengoed toegepast worden voor een stroming door een vloer): + T 0 * T u,1 C C v,1 i,1 A A v,1 i,1 * T Figuur 2 : Schematische weergave van de reductie van de opening [3] Een typische waarde voor C d is 0,6 in geval van een stromingspatroon zoals weergegeven in de bovenste afbeelding van bovenstaande figuur. Wanneer de hoeken van de opening meer afgerond zijn, zal de effectieve oppervlakte verhogen, waardoor de waarde van Cd eveneens vergroot (zie onderste afbeelding in bovenstaande figuur). Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van natuurlijke RWA (bv. door beperkingen eigen aan het gebouw), kan beroep gedaan worden op mechanische RWA. 2

20 Een schematische weergave van het principe van mechanische RWA wordt weergegeven in onderstaande figuur : Figuur 3 : Schematische weergave van het principe van mechanische RWA [2] Bij mechanische RWA zal de rook dus afgevoerd worden door een mechanisch luchtafvoersysteem. In tegenstelling tot natuurlijke RWA, waar de afmetingen van de openingen (en bijhorende debietscoëfficiënt) een belangrijke rol spelen bij de efficiëntie van de rookafvoer, is hier het extractiedebiet de belangrijkste parameter. De invloed van het opgelegde af te voeren rookmassadebiet op de rookvrije hoogte zal verder in deze thesis besproken worden. 1.2 Openingen in een tussenvloer Er bestaan verschillende empirische formules om het massadebiet van de rookpluim te bepalen in functie van de gewenste rookvrije hoogte. Veel toegepaste formules zijn deze voor de axisymmetrische rookpluim en de spill plume. In de praktijk kan het echter voorkomen dat er een tussenvloer aanwezig is in het compartiment. Omwille van verschillende redenen kunnen deze tussenvloeren voorzien zijn van openingen, zoals bv. voor het transport van goederen, voor leidingen of buizen, voor een trap, etc. Figuur 4 : Voorbeeld van een opening in een tussenvloer (trap) 3

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study ir. Xavier Deckers FESG Presentatie CFD in de bouw Actiflow seminar Presentatie FESG Wie zijn wij? Onafhankelijk studiebureau brandveiligheid, Gespecialiseerd

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Non Diffuse Point Based Global Illumination

Non Diffuse Point Based Global Illumination Non Diffuse Point Based Global Illumination Karsten Daemen Thesis voorgedragen tot het behalen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Promotor: Prof. dr.

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID. Bouwfysica In zowel de Europese richtlijn als de Nederlandse richtlijnen worden handvatten gegeven om dit te bepalen.

BRANDVEILIGHEID. Bouwfysica In zowel de Europese richtlijn als de Nederlandse richtlijnen worden handvatten gegeven om dit te bepalen. 17 Vergelijking tussen Europese en Nederlandse methoden voor rookbeheersing in atria Met de ingang van Bouwbesluit 2012 zijn een groot aantal Nederlandse normen vervangen door Europese normen. Ook worden

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES Nele Tilley Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics www.floheacom.ugent.be Ghent University UGent pag. 1 onderzoek aan de universiteit: ver van mijn bed?

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte. 1 Materie en warmte Onderwerpen - Temperatuur en warmte. - Verschillende temperatuurschalen - Berekening hoeveelheid warmte t.o.v. bepaalde temperatuur. - Thermische geleidbaarheid van een stof. - Warmteweerstand

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Reynolds number. Laminar and turbulent flow in a cigarette's smoke.

Reynolds number. Laminar and turbulent flow in a cigarette's smoke. Reynolds number In hydraulics, hydrodynamics and aerodynamics, a distinction is made between laminar and turbulent flows. A laminar flow is characterised because the layers of the medium (a gas or a fluid)

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Meting zonnepaneel. Voorbeeld berekening diodefactor: ( ) Als voorbeeld wordt deze formule uitgewerkt bij een spanning van 7 V en 0,76 A:

Meting zonnepaneel. Voorbeeld berekening diodefactor: ( ) Als voorbeeld wordt deze formule uitgewerkt bij een spanning van 7 V en 0,76 A: Meting zonnepaneel Om de beste overbrengingsverhouding te berekenen, moet de diodefactor van het zonnepaneel gekend zijn. Deze wordt bepaald door het zonnepaneel te schakelen aan een weerstand. Een multimeter

Nadere informatie

Wat is stroming? 1 Inleiding

Wat is stroming? 1 Inleiding Wat is stroming? 1 Inleiding Het RSTV model werd begin de jaren 2000 bedacht door de Australiër Shan Raffel. Na vele discussies met collega s en onder invloed van de Amerikaan Ed Hartin werd er een aantal

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Rook-en wamte afvoer in de praktijk L Evacuation des fumées et de la chaleur en pratique

Rook-en wamte afvoer in de praktijk L Evacuation des fumées et de la chaleur en pratique Rook-en wamte afvoer in de praktijk L Evacuation des fumées et de la chaleur en pratique 20 10 2011 1 Vanbever Bart 2 RWA in parkeergarages Bart Vanbever bvanbever@vincotte.be Antwerpen, 22 februari Wetgeving

Nadere informatie

Case Simulink. Team name: SolarMatic. Group:AM13

Case Simulink. Team name: SolarMatic. Group:AM13 Team name: SolarMatic Group:AM13 Team members: Thomas Deliens Michaël Op de Beeck Renaud Peeters Tom Salens Jens Sneyers Karel Winderickx Case Simulink Weerstandswaarde waarbij het paneel een maximum vermogen

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Calculus B (2WBB1) op maandag 28 januari 2013, 14:00 17:00 uur

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Calculus B (2WBB1) op maandag 28 januari 2013, 14:00 17:00 uur ENGLISH VERSION: SEE PAGE 7 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Calculus B (WBB) op maandag 8 januari 03, 4:00 7:00 uur Maak dit vel los van de rest van het tentamen.

Nadere informatie

Calculator spelling. Assignment

Calculator spelling. Assignment Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits (and sometimes also letters). If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. This finding

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde B (oude stijl)

Examen HAVO. Wiskunde B (oude stijl) Wiskunde B (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 27 mei 1330 1630 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 18 vragen

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

Trillingen en geluid wiskundig

Trillingen en geluid wiskundig Trillingen en geluid wiskundig 1 De sinus van een hoek 2 Radialen 3 Uitwijking van een harmonische trilling 4 Macht en logaritme 5 Geluidsniveau en amplitude 1 De sinus van een hoek Sinus van een hoek

Nadere informatie

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Thermodynamica Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2009-2010 Inhoudsopgave Eerste hoofdwet - deel 1 3 Oefening 1.1......................................

Nadere informatie

WINDENERGIE : STROMINGSLEER

WINDENERGIE : STROMINGSLEER INHOUD: Drag-kracht en lift-kracht Krachten op roterende wiek De pitch hoek en de angle of attack Krachtwerking De rotorefficiëntie C P Karakteristieken van een turbine Beschouwen we een HAWT (horizontal

Nadere informatie

Tentamen Verbrandingstechnologie d.d. 9 maart 2009

Tentamen Verbrandingstechnologie d.d. 9 maart 2009 Tentamen Verbrandingstechnologie d.d. 9 maart 2009 Maak elke opgave op een afzonderlijk vel papier Diktaat mag gebruikt worden, aantekeningen niet Succes! Opgave 1: Diversen (a) Geef de algemene reactie

Nadere informatie

gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang?

gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? gedrag? Wat is de invloed van gender op deze samenhang? Is er een samenhang tussen seksuele attituden en gedragsintenties voor veilig seksueel Is there a correlation between sexual attitudes and the intention to engage in sexually safe behaviour? Does gender

Nadere informatie

wiskunde C pilot vwo 2017-I

wiskunde C pilot vwo 2017-I De formule van Riegel en kilometertijden De marathonloper Pete Riegel ontwikkelde een eenvoudige formule om te voorspellen welke tijd een hardloper nodig zou hebben om een bepaalde afstand af te leggen,

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Oefenopgaven havo 5 et-4: Warmte en Magnetisme 2010-2011 Doorgestreepte vraagnummers (Bijvoorbeeld opgave 2 vraag 7) zijn niet van toepassing.

Oefenopgaven havo 5 et-4: Warmte en Magnetisme 2010-2011 Doorgestreepte vraagnummers (Bijvoorbeeld opgave 2 vraag 7) zijn niet van toepassing. Oefenopgaven havo 5 et-4: Warmte en Magnetisme 2010-2011 Doorgestreepte vraagnummers (Bijvoorbeeld opgave 2 vraag 7) zijn niet van toepassing. Opgave 2 Aardwarmte N2-2002-I -----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

CFD Tankputbrand; Toelichting CFD en validatie

CFD Tankputbrand; Toelichting CFD en validatie CFD Tankputbrand; Toelichting CFD en validatie Ed Komen - NRG Rene Sloof Antea Group Symposium Warmtecontouren Rozenburg, 3 april 2014 2 Inhoud Wat is CFD? / Hoe werkt CFD? NRG s CFD Services Team Samenwerking

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Werken met eenheden. Introductie 275. Leerkern 275

Werken met eenheden. Introductie 275. Leerkern 275 Open Inhoud Universiteit Appendix B Wiskunde voor milieuwetenschappen Werken met eenheden Introductie 275 Leerkern 275 1 Grootheden en eenheden 275 2 SI-eenhedenstelsel 275 3 Tekenen en grafieken 276 4

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Fietsenstalling. Eigenschappen voor Polycarbonaat. Maximale gebruikstemperatuur. Lineaire uitzettingscoëfficiënt. Brandgedrag

Fietsenstalling. Eigenschappen voor Polycarbonaat. Maximale gebruikstemperatuur. Lineaire uitzettingscoëfficiënt. Brandgedrag Fietsenstalling De lasafdeling krijgt een bestelling voor 10 fietsenstallingen. Er moet heel wat gerekend en beslist worden om een prijsofferte te kunnen maken en om het materiaal te kunnen bestellen.

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

Meerzone luchtstroomodellen

Meerzone luchtstroomodellen luchtstroommodellen Meerzone luchtstroomodellen Kennisbank Bouwfysica Auteur: Ruud van Herpen MSc. 1 Principe van een meerzone luchtstroommodel Inzicht in de druk- en volumestroomverdeling binnen een bouwwerk

Nadere informatie

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners van Somatische en Psychogeriatrische Afdelingen Validation of the Depression List (DL) and the Geriatric

Nadere informatie

Ventilatieopeningen & Brand

Ventilatieopeningen & Brand Ventilatieopeningen & Brand Er bestaat heel wat verwarring binnen de brandweer over het maken/gebruiken van openingen om te ventileren bij brandbestrijding. In België wordt er in het algemeen pas overdrukventilatie

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 25 juni 07 tijd: 9.00-12.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Ieder onderdeel wordt (indien nodig)

Nadere informatie

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers.

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand. The technique was invented around 1901 by amateur cryptographer Felix Delastelle. The cipher

Nadere informatie

POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN

POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN POWERDECK F (PIR) VOOR EXTENSIEVE GROENDAKEN Vereisten isolatie groendak Op een groendak komen heel wat belastingen. Daarom moet het mechanisch gedrag van het isolatiemateriaal de permanente belasting

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B havo I (oude stijl)

Eindexamen wiskunde B havo I (oude stijl) Twee functies en hun som In figuur 1 zijn de grafieken getekend van de functies f ( x) = 2x + 12 en g ( x) = x 1 figuur 1 y Q f g O x De grafiek van f snijdt de x-as in en de y-as in Q 4p 1 Bereken de

Nadere informatie

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave.

Alle opgaven tellen even zwaar, 10 punten per opgave. WAT IS WISKUNDE (English version on the other side) Maandag 5 november 2012, 13.30 1.30 uur Gebruik voor iedere opgave een apart vel. Schrijf je naam en studentnummer op elk vel. Alle opgaven tellen even

Nadere informatie

Het drie-reservoirs probleem

Het drie-reservoirs probleem Modelleren A WH01 Het drie-reservoirs probleem Michiel Schipperen (0751733) Stephan van den Berkmortel (077098) Begeleider: Arris Tijsseling juni 01 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding.1 De probleemstelling.................................

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 20 juni 2011 tijd: 14.00-17.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

RAPPORT. Uitgangspuntenrapport Constructie. Verbouwing entree NEMO

RAPPORT. Uitgangspuntenrapport Constructie. Verbouwing entree NEMO RAPPORT Uitgangspuntenrapport Constructie Verbouwing entree NEMO Klant: NEMO Referentie: I&BR001D01 Versie: 03/Finale versie Datum: 19 oktober 2016 O p e n HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Entrada 301 1114

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. vals Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie