Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling"

Transcriptie

1 Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware: 71.1 Disclaimer Dit rapport is vervaardigd via de site van Beleggingspolischeck op basis van de door u ingevoerde polisgegevens. Beleggingspolischeck streeft ernaar u zo goed mogelijk te informeren over uw polis, waaronder de te verwachten waarde daarvan. Dit doet Beleggingspolischeck op basis van uw gegevens en de gemiddelde premies, kosten en andere gegevens van de grote verzekeraars in Nederland. De weergegeven resultaten zijn een indicatie en kunnen daardoor afwijken van uw persoonlijke situatie. Hoewel Beleggingspolischeck de grootst mogelijke zorg aan dit rapport heeft besteed, is Beleggingspolischeck niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Copyright Beleggingspolischeck Pagina 1 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

2 Geachte heer Pensioen, U wilt meer inzicht in uw pensioenpolis. Heel verstandig, want deze verzekering is belangrijk voor u. Immers, u moet met de uitkering op deze polis - en eventuele aanvullingen- een pensioen vanaf 65-jarige leeftijd aankopen. Met dit rapport verkrijgt u de kennis, om te weten of dit ook gaat lukken.wij raden u aan om, indien u twijfelt of deze polis voldoet aan uw wensen en verwachtingen, dit rapport te bespreken met uw verzekeraar of adviseur. Dit rapport geeft niet exact weer hoe uw pensioensituatie er uit gaat zien, maar geeft op basis van de door u verstrekte gegevens een goede indicatie van uw pensioensituatie op 65-jarige leeftijd. U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht (UPO), omdat u deelneemt in een pensioenregeling via uw werkgever. Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker en het vereenvoudigt het maken van uw financiële planning. OP WELKE BASISGEGEVENS IS UW PENSIOENOVERZICHT GEBASEERD? Pensioengerechtigde De heer B.P.R. Pensioen Huwelijkse staat gehuwd Geboortedatum 1 januari 1970 Pensioendatum 1 januari 2038 Pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Beschikbare premie WELK KAPITAAL KUNT U OPBOUWEN? In deze pensioenregeling bouwt u een kapitaal op waarmee op uw pensioendatum voor u en voor het geval u komt te overlijden voor uw eventuele partner een levenslange periodieke pensioenuitkering wordt gekocht. Houdt u er rekening mee dat de hieronder genoemde bedragen indicatief zijn vanwege rendementsveronderstellingen en op uw pensioendatum dus hoger of lager kunnen zijn. Voorbeeldkapitaal op uw leeftijd van 65 jaar Als u uw huidige dienstverband voortzet tot uw leeftijd van 65 jaar * op basis van een rendement van 3,00% per jaar. Opgebouwde waarde (inclusief elders opgebouwde pensioenkapitalen) Beleggingswaarde op WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN? UITKERING BIJ PENSIONERING Pensioenindicatie Met het genoemde voorbeeldkapitaal bij voortzetting van uw huidige dienstverband van , naast de uitkering bij overlijden, kan op basis van een rentestand van 4,00% onderstaand jaarlijks pensioen worden gekocht. Het genoemde bedrag is indicatief. De hoogte van het uiteindelijk uit te keren pensioen hangt af van de op pensioendatum geldende tarieven en rentestand. Vanaf 65 jaar excl. AOW AOW (geïndexeerd met 0,00% per jaar) per persoon Te verwachten pensioen * Elke verzekeringmaatschappij maakt gebruik van eigen rekenregels en actuariële formules. Om de precieze berekening van elk type polis van elke maatschappij te kunnen reproduceren, zouden deze exacte formules moeten worden toegepast. Beleggingspolischeck gebruikt daarom een goedgekeurd rekenmodel, dat de actuariële modellen van de maatschappijen zo dicht mogelijk benadert. In de praktijk wijken de resultaten niet veel af van die van de individuele verzekeraar. Copyright Beleggingspolischeck Pagina 2 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

3 PENSIOENGATBEREKENING Het pensioengat of pensioentekort is het verschil tussen 70% van uw laatst genoten salaris en AOW + alle pensioen-uitkeringen. Uw huidige salaris is Op basis van een loonindex van 2,00% per jaar kunt op leeftijd 64 verwachten Te verwachten pensioen Aanspraken opgebouwd uit andere pensioenregelingen Totaal pensioen Het verschil tussen het verwachte pensioen en uw laatste salaris is Uw ideale pensioen zou 70% moeten zijn van uw salaris op 64 jaar Te verwachten pensioen Uw pensioentekort (pensioengat) is Het normpensioen is 70% van het laatste salaris. Uw pensioen is 46,75% van uw salaris op 64-jarige leeftijd UITKERING BIJ OVERLIJDEN NA UW PENSIOENDATUM Pensioenindicatie Met het genoemde voorbeeldkapitaal bij voortzetting van uw huidige dienstverband van , kan uw partner op basis van een rentestand van 4,00% onderstaande uitkering ontvangen. De uiteindelijke uitkering kan hoger of lager zijn. De hoogte van de uiteindelijke uitkering hangt namelijk af van het op de pensioendatum beschikbare kapitaal en de dan geldende tarieven en rentestand. Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot uw partners 65-jarige leeftijd en verder levenslang excl. AOW Elders opgebouwde pensioenaanspraken: Huidig en elders opgebouwde pensioenkapitalen: Aanspraak Poliswaarde huidige regeling Poliswaarde elders Totaal aanspraken Totaal pensioenkapitaal Copyright Beleggingspolischeck Pagina 3 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

4 Jaar Leeftijd Salaris Premie Salaris Salaris Premie leeftijd Grafisch ziet uw pensioen op 67 jaar er als volgt uit: Gebruikte tabel beschikbare premieregeling Leeftijdsgroep Premie% staffel 15 t/m 19 4,60% 20 t/m 24 5,30% 25 t/m 29 6,40% 30 t/m 34 7,70% 35 t/m 39 9,30% 40 t/m 44 11,30% 45 t/m 49 13,60% 50 t/m 54 16,50% 55 t/m 59 20,00% 60 t/m 64 24,30% Pensioengat; AOW BPR-Pensioen Pensioengat Aanspraken elders Aanspraken elders; ; 5% AOW; ; 15% BPR-Pensioen; ; 47% Copyright Beleggingspolischeck Pagina 4 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

5 OPLOSSING PENSIOENTEKORT Een goed pensioen is noodzakelijk. We worden immers steeds ouder en blijven ook langer vitaal. Plannen en wensen realiseren, maar ook gewoon voldoende geld hebben voor het dagelijkse leven, is dus erg belangrijk. Daarom gaat de overheid uit van een normpensioen van 70% van het laatstverdiende salaris. U heeft gezien dat u, als u geen aanvullende maatregelen treft, dit niet zult hebben. U moet dus nu maatregelen treffen: straks heeft u daarvoor geen gelegenheid meer! De laatste tijd is de wetgeving veranderd, o.a. door de wet Fiscaal Banksparen. Ook worden strenge eisen gesteld aan helderheid en kosten van de producten van financiële dienstverleners. Hierdoor is uw keuze vergroot én verbeterd. BeleggingsPolisCheck staat aan úw kant en geeft u graag een suggestie voor een goede, goedkope en duidelijke oplossing. Aanvulling pensioentekort tot normpensioen (70% laatstverdiende salaris) In de meeste gevallen is een lijfrente spaarrekening (LSR) of lijfrente beleggingsrekening (LBR) een goede oplossing. LBR of LSR risico rendementsverwachting * bruto-maandinleg ** Netto Box 3 sparen laag 2,50% 931,57 540,31 deposito's laag 3,50% 818,80 474,90 mixfonds gemiddeld 6,00% 586,24 340,02 aandelen hoog 8,00% 444,06 257,56 * op basis van een netto rendement Bruto Netto Hiermee bouwt u een extra kapitaal op. Dat is op uw pensioendatum U kunt hiermee een jaarlijks extra pensioenaanvulling aankopen van U kunt al een jaarlijks pensioen incl. AOW verwachten van bruto p/j netto p/m Met de aanvulling krijgt u een totaal jaarlijks pensioen incl. AOW van Dit is 70% van uw laatstverdiende bruto salaris van Bespreek deze oplossing met uw adviseur voor bij ú passende producten! ** Bruto premie. U dient wel een jaarruimteberekening te maken om het aftrekbare deel te berekenen. Op basis van de door u opgegeven gegevens komen wij uit op een jaarruimte van: (indicatief) Toelichting: De rendementverwachting - voor sparen en deposito's is een conservatieve inschatting - voor een mixfonds is gebaseerd op de rekenrente van 6% die de Ombudsman Financiële Diensten in zijn advies t.a.v. beleggingspolissen van 4 maart 2008 hanteert - voor aandelen is een conservatieve inschatting die een stuk lager is dan het gemiddelde resultaat van de AEX over de laatste 30 jaar Belastingaftrek is in veel gevallen mogelijk voor de genoemde maandinleg. Dit hangt af van uw persoonlijke jaarruimte; kijk hiervoor op Pensioenaanvulling; ; 33% Aanspraken AOW; ; elders; ; 5% 15% AOW BPR-Pensioen Pensioen- aanvulling Aanspraken elders BPR-Pensioen; ; 47% Copyright Beleggingspolischeck Pagina 5 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

6 OPLOSSING PARTNERPENSIOEN Waarschijnlijk wilt u dat ook uw partner het door de overheid als norm gehanteerde pensioen ontvangt. Het partnerpensioen is 70% van uw pensioen en dus levenslang per jaar. In de huidige situatie ontvangt uw partner slechts levenslang per jaar. De goedkoopste en eenvoudigste oplossing is een dalende risicoverzekering te sluiten. Immers, zolang u leeft bouwt u zelf pensioenkapitaal op, terwijl er niet hoeft te worden uitgekeerd. De verzekerde som kan daardoor dalen, waardoor de premie laag blijft. Hierdoor heeft uw partner ook bij uw vooroverlijden het adviespensioen van levenslang per jaar. De kosten voor deze dalende risicoverzekering verschillen per verzekeraar. Daarom is in dit rapport hiervan geen opgave gedaan. Er is wel indicitatie voor een dalende risicoverzekering voor de aanvulling pensioengat. Indicatie premie voor aanvullende overlijdensrisicopremie op basis van éénjaarstarieven. Verzekerd Premie Jaar Leeftijd kapitaal ORV ORV aanvulling Copyright Beleggingspolischeck Pagina 6 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

7 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht WAT U MOET WETEN OVER UW PENSIOEN Om ervoor te zorgen dat pensioenoverzichten gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn, hebben verzekeraars en pensioenfondsen de handen ineengeslagen en het Uniform Pensioenoverzicht in het leven geroepen. Dit gestandaardiseerde overzicht geeft u jaarlijks inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie van uzelf en uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken voor het pensioenoverzicht hetzelfde model. Wie pensioenregelingen heeft bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars kan op die manier de (indicatieve) bedragen uit de verschillende overzichten bij elkaar optellen. Dat geldt ook voor de bedragen uit het pensioenoverzicht van uw eventuele partner. Alle vermelde bedragen zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat u daarover premies en belasting verschuldigd bent. De hoogte hiervan kan afwijken van de periode voor pensionering en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Wij adviseren u alle pensioenoverzichten, ook van andere pensioenregelingen, goed en vooral bij elkaar te bewaren. Zo houdt u een goed overzicht van uw opgebouwde rechten. Gebeurtenissen die uw pensioen beïnvloeden Sommige gebeurtenissen in uw leven zijn van invloed op uw pensioen. In het pensioenoverzicht zijn de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kunnen ook trouwen, (echt)scheiden en het wisselen van baan gevolgen hebben voor uw pensioen of nabestaandenpensioen. Deze gevolgen staan omschreven in het pensioenreglement. Als u nog nadere vragen hebt over uw situatie kunt u contact opnemen met uw werkgever. HET KARAKTER VAN UW PENSIOENREGELING Soort pensioenregeling Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Kenmerkend voor deze regeling is dat jaarlijks een percentage van de pensioengrondslag als premie wordt betaald om uw eigen pensioenkapitaal op te bouwen. De premies worden na aftrek van kosten belegd in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is ondermeer afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal kunt u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. WELK KAPITAAL KUNT U OPBOUWEN? Voorbeeldkapitaal op pensioendatum (voortzetting dienstverband) Berekening van het kapitaal op de pensioendatum op basis van het aangegeven rendement. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkelingen van de beleggingen en kan dus hoger of lager zijn. Bij deze berekening is er vanuit gegaan dat u blijft werken en tot de pensioendatumpremies worden betaald. (U kunt geen rechten ontlenen aan deze berekening). Voorbeeldkapitaal op pensioendatum (beëindiging dienstverband) Berekening van het kapitaal op de pensioendatum op basis van het aangegeven rendement. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkelingen van de beleggingen en kan dus hoger of lager zijn. Bij deze berekening is er fictief vanuit gegaan dat uw dienstverband op de in het pensioenoverzicht genoemde datum is beëindigd en dat er vanaf die datum geen premies meer worden betaald. (U kunt geen rechten ontlenen aan deze berekening). Opgebouwde waarde De waarde van uw beleggingsverzekering vormt uw pensioenkapitaal. Deze waarde hangt af van de het aantal beleggingseenheden en de koers daarvan. Copyright Beleggingspolischeck Pagina 7 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

8 WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN? Uitkering bij pensionering Pensioenindicatie Dit is een voorbeeldberekening van het jaarlijks pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal bij voortzetting dienstverband kunt kopen. Hierbij is gerekend met de nu geldende tarieven en de aangegeven rentestand. Deze rente is een voorbeeldrente. Ook de tarieven kunnen wijzigen in de tijd. Bij daadwerkelijke aankoop van pensioen wordt uitgegaan van de dan geldende tarieven en rentestand. AOW Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Dat kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hebt u in het buitenland gewoond dan kan er een korting plaatsvinden op uw AOW. De sociale verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de overheid uit. Zie Keuzemogelijkheden De keuzemogelijkheden die op u van toepassing zijn, kunt u nalezen in uw pensioenreglement. Uitkering bij overlijden Bij uw overlijden hebben uw eventuele nabestaanden (partner en kinderen) mogelijk recht op een uitkering (nabestaandenpensioen). Copyright Beleggingspolischeck Pagina 8 van 8 Rapportdatum: : 20:59 uur

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Drs Rob Dorscheidt, Kennisgroep Financiën, afdeling Onderzoek, Consumentenbond, maart 2000 COPYRIGHT: afdeling Onderzoek, Consumentenbond, 2000 Hoewel

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie