Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Naam werknemer Adres Woonplaats Schiphol-Rijk, Referentie: Polisnummer: Tupolevlaan NW Schiphol-Rijk Postbus DC Amsterdam-Z.O. Tel Fax Fortis Bank Rekeningnr K.v.K. Amsterdam nr Onderwerp: pensioenoverzicht per 1 januari 2009/31 december 2008 Geachte heer., Heeft u genoeg inkomen als u met pensioen gaat? Welke mogelijkheden biedt uw pensioenregeling u? Kunt u zelf nog iets regelen voor later? Dat leest u in het bijgaande pensioenoverzicht. Dit pensioenoverzicht geeft de stand weer van uw opgebouwde en te bereiken pensioen op basis van uw variabel inkomen per 1 januari 2009/31december Vanaf vorig jaar ontvangt u een nieuw en uniform pensioenoverzicht (UPO). Het UPO is ontwikkeld door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, om iedereen op dezelfde manier te informeren over zijn of haar pensioen. Informatie over uw huidige en toekomstige pensioensituatie, met voor iedereen eenzelfde, vergelijkbare lay out. Voor u is het nu heel gemakkelijk om pensioenbedragen op uw UPO te vergelijken met uw opgebouwde rechten uit een andere pensioenregeling. U kunt uw pensioenbedragen ook vergelijken of optellen met die van uw partner. U krijgt daardoor een beter inzicht in uw pensioensituatie. Met vragen naar aanleiding van uw UPO kunt u terecht bij Peter de Waal, op of telefoonnummer Met vriendelijke groet, Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Mr. Drs. Geert Bierlaagh Directeur Bijlage: Uniform Pensioenoverzicht per 1 januari 2009/31 december 2008

2

3 Uniform Pensioenoverzicht 2008 Stand per / Premieovereenkomst Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Kenmerk: U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in de pensioenregeling via uw werkgever. Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in Nederland verstrekken een soortgelijk overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker en vereenvoudigt het maken van uw financiële planning. Dit pensioenoverzicht geeft u inzicht in het opgebouwde en te bereiken pensioen over het variabele inkomen. Tezamen met uw pensioenoverzicht voor het vaste inkomen heeft u daardoor zicht op het voor u op te bouwen pensioen. BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Voor u De heer geboren op.. Voor uw partner - indien van toepassing Voor uw kind(eren) - indien van toepassing Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Indiensttreding Begin deelneming Begin kapitaalopbouw Pensioengevend salaris Pensioengrondslag (gemiddelde van max. 3 jaar) Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag % In dit overzicht is geen rekening gehouden met eventuele aanvullende producten, Anw-gat pensioen, individuele keuzemogelijkheden en eventuele (bij ons onbekende) scheiding(en). Hierdoor kunnen sommige pensioenbedragen hoger of lager uitvallen. Uniform pensioenoverzicht blad 1 van 6

4 Welk kapitaal kunt u opbouwen? In deze pensioenregeling bouwt u een kapitaal op waarmee u op de pensioendatum een levenslang pensioen koopt. Houdt u er rekening mee dat de hieronder genoemde kapitalen zijn gebaseerd op een voorbeelsrendement van <x>%. Het kapitaal kan dus hoger of lager uitkomen. Voorbeeldkapitaal op 65 jarige leeftijd Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 65 jarige leeftijd Voorbeeldkapitaal op 65 jarige leeftijd Als uw huidige dienstverband zou zijn beeindigd per 31 december 2008 Opgebouwde waarde Beleggingswaarde op 31 december 2008 Welk pensioen kunt u verwachten? Bij pensionering Pensioenindicatie bij voortzetting dienstverband Met het genoemde voorbeeldkapitaal bij voortzetting van uw dienstverband tot leeftijd 65 jaar kan onderstaand jaarlijks pensioen worden gekocht vanaf 65 jaar excl. AOW Pensioenindicatie bij beeindiging dienstverband Met het genoemde voorbeeldkapitaal bij beeindiging van uw dienstverband op e peildatum kan onderstaand jaarlijks pensioen worden gekocht vanaf 65 jaar excl. AOW De hierboven genoemde bedragen zijn gebaseerd op een voorbeeldrentestand van 4% en zijn voorbeeldbedragen. De hoogte van het uiteindelijk uit te keren pensioen hangt af van de op de pensioendatum geldende tarieven en rentestand. Let op: alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar die in maandelijkse termijnen worden uitgekeerd. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. AOW Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Heeft u tussen uw 15de en 65ste in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. Het pensioen van uw werkgever ontvangt u bovenop de AOW. Uniform pensioenoverzicht blad 2 van 6

5 Bij overlijden tijdens uw huidige dienstverband Bij uw overlijden voor uw pensioendatum Bij uw overlijden wordt het opgebouwde kapitaal aangewend voor het aankopen van een partner- en wezenpensioen. Voor de hoogte van het partnerpensioen geldt een garantie, inhet geval het opgebouwde kapitaal niet voldoende is om een bepaald minimum partnerpensioen te kunnen aankopen. Zie de toelichting voor meer informatie over de garantie. Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd excl. AOW Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd Bij uw overlijden na uw pensioendatum Op de pensioendatum koopt u met het opgebouwde kapitaal een levenslang pensioen. Als u op dat moment een partner heeft bent u verplicht om zowel een ouderdoms- als een partnerpensioen aan te kopen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd excl. AOW Bij uw overlijden ontvangen uw kinderen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd Bij overlijden na beëindiging van uw huidige dienstverband Bij uw overlijden voor uw pensioendatum Bij uw overlijden wordt het opgebouwde kapitaal aangewend voor het aankopen van een partner- en wezenpensioen. Voor de hoogte van het partnerpensioen geldt een garantie, inhet geval het opgebouwde kapitaal niet voldoende is om een bepaald minimum partnerpensioen te kunnen aankopen. Zie de toelichting voor meer informatie over de garantie. Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd excl. AOW Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd Let op: alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar die in maandelijkse termijnen worden uitgekeerd. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uniform pensioenoverzicht blad 3 van 6

6 Bij uw overlijden na uw pensioendatum Op de pensioendatum koopt u met het opgebouwde kapitaal een levenslang pensioen. Als u op dat moment een partner heeft bent u verplicht om zowel een ouderdoms- als een partnerpensioen aan te kopen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd excl. AOW Bij uw overlijden ontvangen uw kinderen per kind vanaf uw overlijden tot 18-jarige leeftijd of in het geval uw kind studeert tot 27-jarige leeftijd Let op: alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar die in maandelijkse termijnen worden uitgekeerd. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Anw Als u overlijdt, hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Bij arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u een aanvulling op de WIA-uitkering Zie voor de hoogte van uw aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen uw uniform pensioenoverzicht vast inkomen. Keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling biedt u onderstaande keuzemogelijkheid. U maakt deze keuze bij uw pensionering. Direct voorafgaand aan uw pensionering kunt ervoor kiezen om geen partnerpensioen aan te kopen, waardoor uw ouderdomspensioen hoger wordt. U kunt ook voor kiezen voor een andere verhouding tussen ouderdoms- en partnerpensioen dan de standaard 70%. Wat is uw pensioenaangroei? Factor A Pensioenaangroei in 2008 Kijk in de toelichting voor meer informatie Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen wij niet voor u beantwoorden. Hoe hoog uw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u straks krijgt hangt namelijk af van hoeveel premie is betaald, hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies en hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt aankopen. Uniform pensioenoverzicht blad 4 van 6

7 Welke maatregelen heeft de toezichthouder genomen? Zie voor de vraag of het pensioenfonds een herstelplan heeft ingediend, dan wel of de toezichthouder (andere) maatregelen heeft genomen het pensioenoverzicht vast inkomen. Heeft u vragen? Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? Neem dan contact op met het Unisys pensioenfonds. Peter de Waal is bereikbaar op of Meer informatie treft u ook aan op onze website Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend voor de hoogte van uw pensioen. U kunt het pensioenreglement downloaden van onze website Uniform pensioenoverzicht blad 5 van 6

8 TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u jaarlijks inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie van uzelf en uw eventuele nabestaanden. De pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in Nederland gebruiken voor het pensioenoverzicht hetzelfde model. Heeft u pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen dan kunt u de (indicatieve) bedragen uit de verschillende overzichten bij elkaar optellen. Dat geldt ook voor de bedragen uit het pensioenoverzicht van uw eventuele partner. Alle vermelde bedragen zijn bruto bedragen per jaar, die in maandelijkse termijnen worden uitgekeerd. Dat betekent dat daarover nog premies en belasting moet worden voldaan. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Wij adviseren u alle pensioenoverzichten goed en vooral bij elkaar te bewaren. Ook die van andere pensioenregelingen. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Sommige gebeurtenissen in uw leven zijn van invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld uw arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat daarvan de invloed is, wordt met het pensioenoverzicht inzichtelijk gemaakt. Daarnaast kunnen ook trouwen, (echt)scheiden en het veranderen van baan gevolgen hebben voor uw pensioen of nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in de Pensioengids Variabel inkomen of het Pensioenreglement. Die kunt uw downloaden van onze website Op vindt u algemene informatie over pensioen. Het karakter van uw pensioenregeling Soort pensioenregeling Uw pensioenregeling is een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de pensioengrondslag als premie betaald. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. De premies worden belegd bij ABN AMRO in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Voor meer details van uw pensioenregeling Variabel inkomen, verwijzen wij u naar de Pensioengids Variabel inkomen en het Pensioenreglement. Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Indiensttreding De datum waarop u bij uw huidige werkgever in dienst bent getreden. Begin deelneming De datum waarop u bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling variabel inkomen. Begin kapitaalopbouw De datum vanaf wanneer u kapitaal opbouwt in deze pensioenregeling. Deze kan afwijken van de datum in dienst treden, bijvoorbeeld omdat u bij in dienst treden nog geen variabel inkomen genoot. Pensioengevend salaris Het deel van uw variabele bruto salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen en dus pensioengevend zijn. Pensioengrondslag De premiegrondslag wordt telkens op 1 januari bepaald en is gelijk aan het jaargemiddelde van de voorgaande drie kalenderjaren (of kortere periode) over het uitbetaalde variabele salaris. Bij aanvang van de deelname wordt voor de berekening van de premiegrondslag uitgegaan van het doelinkomen bij 100% score. Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag Het leeftijdafhankelijke percentage van de premiegrondslag. In de Pensioengids Variabel inkomen vindt u de percentages per leeftijdscategorie. Uniform pensioenoverzicht blad 6 van 6

9 Welk kapitaal kunt u opbouwen? Voorbeeldkapitaal op pensioendatum bij voortzetting dienstverband Dit is een berekening van uw pensioenkapitaal op basis van het rendement dat op het pensioenoverzicht staat. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkeling van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn, Bij deze berekening zijn wij ervan uitgegaan dat u blijft werken en dat tot uw pensioendatum premies worden betaald. Voorbeeldkapitaal op pensioendatum bij beëindiging dienstverband Dit is een berekening van uw pensioenkapitaal op basis van het rendement dat op het pensioenoverzicht staat. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkeling van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn. Bij deze berekening zijn wij ervan uitgegaan dat uw dienstverband is geëindigd op de peildatum. En vanaf die datum geen premies meer worden betaald. Opgebouwde waarde De waarde van uw beleggingsverzekering is uw pensioenkapitaal op de peildatum. De premie wordt belegd in fondsen. In die fondsen worden beleggingseenheden aangekocht. De waarde van een beleggingseenheid wordt bepaald door de koersontwikkeling van het onderliggende fonds. Meer informatie over de beleggingen vindt u op Welk pensioen kunt u verwachten? Pensioenindicatie Dit is een rekenvoorbeeld van het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal kunt ontvangen vanaf pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. Daarbij is gerekend met de tarieven die nu gelden en de rentestand die op het pensioenoverzicht staat. Deze rente is een voorbeeldrente. Ook de tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Bij de daadwerkelijke aankoop van pensioen wordt uitgegaan van de op dat moment geldende tarieven en rentestand. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u de vermelde pensioenleeftijd bereikt. Op de pensioendatum koopt u met het opgebouwde kapitaal een levenslang ouderdomspensioen. U bent vrij in de keuze van de verzekeraar bij wie u uw pensioen aankoopt. Afhankelijk van de verzekeraar kunt u uw pensioenkapitaal aanwenden voor een gelijkblijvend of geïndexeerd pensioen. AOW Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Deze uitkering kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u tussen uw 15 e en 65 e in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de overheid uit. Kijk voor meer informatie op Bij overlijden Bij uw overlijden hebben uw eventuele nabestaanden (partner en kinderen) recht op een uitkering (partnerrespectievelijk wezenpensioen). Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden. De uitkering loopt door tot het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden. De uitkering loopt uiterlijk door tot het einde van de maand waarin uw kind 18 jaar wordt. Of als uw kond studeert tot uiterlijk het einde van de maand waarin hij/zij 27 jaar wordt. Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum Wanneer u voor de pensioendatum overlijdt, wordt het opgebouwde kapitaal aangewend voor het aankopen van een partnerpensioen. Voor de hoogte van het partnerpensioen geldt een garantie, in het geval het opgebouwde kapitaal niet voldoende is om een bepaald minimum partnerpensioen te kunnen aankopen. Uw partner heeft recht op een uitkering die gelijk is aan het aantal pensioenjaren dat u bij vortzetting van uw deelneming tot de pensioendatum had kunnen bereiken x 1,4% van uw gemiddelde variabele salaris over de Uniform pensioenoverzicht blad 7 van 6

10 afgelopen 5 jaar. Voorbeeld: bij een maximaal pensioenjaren (van 40 tot 65 jaar) en een gemiddelde bonus over de afgelopne 5 jaar van ,- bedraagt het levenslang uit keren partnerpensioen 7.000,- Partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum Op de pensioendatum koopt u met het opgebouwde kapitaal een levenslang pensioen. Als u op dat moment een partner heeft bent u verplicht om zowel een ouderdoms- als een partnerpensioen aan te kopen. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Wezenpensioen bij overlijden voor pensioendatum Het wezenpensioen bedraagt 14% van het te verwachten ouderdomspensioen. Wezenpensioen bij overlijden op of na pensioendatum De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van de gemaakte afspraken bij de aankoop van het ouderdomsen partnerpensioen Anw Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. Uw partner komt in aanmerking voor een Anw-uitkering als hij/zij jonger is dan 65 jaar én; is geboren voor 1950, of; een kind onder de 18 jaar heeft, of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van uw partner. De Anw-uiterking voor kinderen staat los van het inkomen van de partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw namens de overheid uit. Kijk voor meer informatie op ww.svb.nl/anw Bij arbeidsongeschiktheid Zie voor informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen het Uniform Pensioenoverzicht vast inkomen. Keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling biedt u onderstaande keuzemogelijkheid. U maakt deze keuze bij uw pensionering. Direct voorafgaand aan uw pensionering kunt u ervoor kiezen om de uitkering bij uw overlijden voor uw partner op te geven, u krijgt dan een hoger ouderdomspensioen. U kunt ook kiezen voor een nadere verhouding tussen het ouderdoms- en partnerpensioen dan de standaard 70%, bijvoorbeeld een partnerpensioen ter grootte van 50% van het ouderdomspensioen. Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Indexatie Indexatie of toeslagverlening is de verhoging van uw pensioen in verband met gestegen prijzen. Zo behoudt uw pensioen in de toekomst zijn waarde. Hoe hoog uw pensioen straks is, is nu nog niet vast te stellen. Het pensioen dat u straks ontvangt, is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal op de pensioendatum. En dat is afhankelijk van hoeveel premie is betaald en het rendement op beleggingen. Naast de hoogte van het pensioenkapitaal is uw pensioen ook afhankelijk van het tarief op de pensioendatum dat de verzekeraar bij wie u het pensioen aankoopt hanteert. Afhankelijk van de verzekeraar kunt u een gelijkblijvend of een geïndexeerd pensioen aankopen. In dat laatste geval kunt de hoogte van de jaarlijkse verhoging bepalen. Wat is uw pensioenaangroei? Factor A Dit is de formele aanduiding voor de aangroei van uw pensioen in een kalenderjaar. Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse Uniform pensioenoverzicht blad 8 van 6

11 pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het pensioenoverzicht vermelde bedrag heeft u nodig voor uw belastingaangifte over het jaar Voor een berekening van uw fiscale ruimte kunt u gebruik maken van het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst op U kunt zich ook wenden tot uw financieel adviseur. Uniform pensioenoverzicht blad 9 van 6

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 200909012126 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioencheck BPR-pensioenrapport d.d. 01 september 2009: 21:26 uur Versienummer rapport:

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Handleiding Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Handleiding Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Handleiding Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Inhoudsopgave 1 Doel en gebruiksaanwijzing...3 2 Invullen Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Model A...4 3 Invullen Toelichting Uniform

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Belangrijke onderdelen van uw UPO Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u relevante gegevens over uw pensioen regeling, over wat u tot nu toe aan pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Handleiding Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer 2009

Handleiding Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer 2009 Handleiding Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer 2009 Inhoudsopgave 1 Doel en gebruiksaanwijzing...3 2 Invullen Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Model A...4 3 Invullen Toelichting Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen Pensioenplanner Uw pensioen zoals vermeld in uw Uniform Pensioenoverzicht bestaat uit verschillende onderdelen. Met de Pensioenplanner van

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

UPO stop Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

UPO stop Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> UPO stop Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Pensioengids Pensioenkapitaalplan

Pensioengids Pensioenkapitaalplan Pensioengids 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Pensioengids Unisys Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 Beleggen voor pensioen... 3 Soms vraagt uw pensioen extra aandacht...

Nadere informatie

Pensioengids Combi Pensioen

Pensioengids Combi Pensioen Pensioengids Combi Pensioen 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 Een nieuwe pensioenregeling... 3 Soms vraagt uw pensioen extra aandacht...

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioengids Combi Pensioen

Pensioengids Combi Pensioen Pensioengids Combi Pensioen 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 Combi pensioenregeling... 3 Soms vraagt uw pensioen extra aandacht... 3 U

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioeninformatie. De heer A. Voorbeeld Pensioenweg 123 1234 AA VERZEKERINGSTAD. polisnummer 12345.000001. onderwerp UPO 2014

Pensioeninformatie. De heer A. Voorbeeld Pensioenweg 123 1234 AA VERZEKERINGSTAD. polisnummer 12345.000001. onderwerp UPO 2014 Pensioeninformatie Nationale-Nederlanden Weena 505, Rotterdam Postbus 93604 2509 AV Den Haag www.nn.nl De heer A. Voorbeeld Pensioenweg 123 1234 AA VERZEKERINGSTAD NNCCWVBU telefoon (088) 66 36 000 onderwerp

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie