Trainingskalender 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingskalender 2014"

Transcriptie

1 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel Fax

2 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational Au dit Fundamentals in Financial Au dit Samenstellen van de jaarrek ening met AccountVie w Samenstellen van de jaarrek ening met Excel G o vernance & Control 1 1 De opzet, inrichtin g en jaarrek ening van een Pensioenf onds Advanced Excel for Financia l and Exe cutive Managers Banking in Control COBIT 5 f or Executive Management COBIT 5 f or IT Specialist T raining voor Raden van Commissaris sen IFRS Knowle dge and Comprehension IFRS Application and Analysis COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Advanced Non Exe cutive Director F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t 2 2 Financiele Analyse, Verslaggeving en Prognose Budget Monitoring & Cost Control I n vesteringen 2 5 W orkshop Beleggen W orkshop Treasury Management W orkshop Advanced Treasury Management Project Management 2 9 Doeltreffend Projectmanagement Persoonlijke Effectivi t e i t e n Management Vaardigheden 3 1 Advanced Management Sk ills Commercieel Onderhandelen T ime Management Communicatie - en Presentatietechnie k en Omg aan met de Pers Operational Excellence 2

3 3 I n h o u d s o p g a ve Pagina Commercieel & Marketing Management 3 8 Strategisch Marketingplan Sales Management Sales Improvement Customer Satisf action Measurement Human Resource M a n a g e m e n t 4 3 HRM instrumenten voor HR-Officers HRM instrumenten II voor HR Officers HRM Statistics & Accounting Adviseren en Coachen als Managementtool Inleiding lonen en loonbelastingen voor beginnende salarisadmin istrateurs en HR medewerkers Internal Career Center: werknemers binden, boeien en behouden HRM voor Mid dle Management Naar Sociaal Innovatie Org anisaties - Leiderschap en HRM Strategisch Management 5 2 Strategisch Plannin g sproces Performance Management 5 4 De Business Ba lanced Scorecard I n f o r m a t i o n Technology 5 6 IT voor de Business Prof essional Meer succes bij IT projecten Strategische Business IT Planning 3

4 4 P l a n n i n g Au g u s t u s De opzet, inrichtin g en jaarrek ening van een Pensioenf onds 4, 6 en 8 Internal Career Center: werknemers binden, boeien en behouden 12, 14, 19 en 21 September Budget Monitoring & Cost Control 22, 24 en 26 HRM instrumenten voor HR Officers 23, 25, 30 en 2 ok tober O k t o b e r Meer success met IT projecten 7, 9, 13 en 15 HRM voor Mid dle Management 14, 16, 20 en 22 Fundamentals in Internal/Operational Audit 20, 22, 27 en 29 Operational Excellence 20, 22, 30 en 31 November IT voor de Business Prof essional 4, 6, 11 en 13 Preparing f or the Audit 10, 12 en 14 Commercieel Onderhandelen 17, 19, 21, 26 en 28 December Samenstellen van de jaarrek ening in Excel 1, 3 en 5 4

5 5 Au d i t i n g 5

6 6 Preparing for the Audit Is de financiële administratie van uw onderneming klaar voor de externe audit? Wilt u zelf een solide prepared-by-client dossier samenstellen en zo kosten besparen op de audit van uw onderneming? Ter voorbereiding op de audit verzamelt uw onderneming specifieke informatie, welke informatie op een transparante wijze dient te worden vastgelegd. Uw accountant heeft deze informatie voor en tijdens de audit van het financieel verslag van uw onderneming nodig. Vaak verstrekken zij u van te voren een lijst met op te leveren stukken, de zogenoemde prepared-by-client list. Wat houdt deze in en hoe kunt u ervoor zorgen dat de op te leveren stukken juist en volledig zijn? Programma Dagdeel 1 Planning- en voorbereidingsfase en primaire instructies voor een solide dossiervorming. Dagdeel 2 De vaste en vlottende activa van de onderneming en haar eigen vermogen. Dagdeel 3 Het vermogen van de onderneming en haar winst- en verliesrekening. Inleiders: Financieel Managers, Internal Auditors en zij die direct betrokken zijn bij het audit proces. Cyril Soeri MA RA CISA 10, 12 en 14 november 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Ik heb het als prettig ervaren dat alles stapsgewijs behandeld is. 6

7 7 Fundamentals in Internal / Operational Audit YMF Accountancy, i.s.m. Suriname College of Accountancy, hebben de training Internal/ Operational Audit ontwikkeld voor Internal Auditors, Controllers en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor de interne beheersing van de organisatie. Naast de interne controlewerkzaamheden van de Internal Audit functie, belichten we bij Operational Audit het onderzoek naar de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde: Dagdeel 1: Internal/Operational audit: Fundamentals Dagdeel 2: Interne Beheersingsystemen: Toepassing van het COSO ERM / COSO for small public entities model Toepassing van INK model Toepassing van het KAD model Dagdeel 3: Risk Management Praktische toepassingen in Suriname Dagdeel 4: Fraude in relatie tot IO/OA Opstellen van een audit plan rekeninghoudend met frauderisico s Communicatie bij aanwijzingen voor fraude Procesanalyse en systeemgerichte controlewerkzaamheden Inleiders: Drs. Yvonne Meijdam-Filé RA RO EMIA Cyril Soeri MA RA CISA 20, 22, 27 en 29 oktober 2014 van 16:00-20:00 uur. USD 600 per deelnemer. 7

8 8 Fundamentals in Financial Audit Opzet Middels een casus van een handelsonderneming worden de volgende beginselen behandeld: Controleleer AO/IB Externe verslaggeving Programma Dagdeel 1: Presentatie & inleiding casus Controle van een jaarrekening - systeemgerichte controle-aanpak gedurende interim-controle en gegevensgerichte controlewerkzaamheden bij jaareinde controle Beoordeling investeringsprocedure Controle investeringen Controle desinvesteringen Dagdeel 2: Vervolg controle van een jaarrekening Balans creditzijde Achterstallige interestbetalingen en samengestelde interest Voor controle interestlasten zie W&V-rekening Achtergestelde leningen Direct opeisbare leningen Converteerbare leningen Opvolgende facturen Opvolgende betalingen Dagdeel 3: Vervolg controle van een jaarrekening Winst en verliesrekening Dagdeel 4: Vervolg controle van een jaarrekening Externe verslaggeving Beoordelen van fraudepreventieve en detectieve maatregelen Inleider: Beginnende Assistent-Accountants met een afgeronde Accountancy opleiding. Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. 8

9 9 Samenstellen van de jaarrekening met AccountView Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Gebruikt u als boekhoudpakket AccountView en beschikt u over de nodige ervaring met dit pakket? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van het softwarepakket AccountView. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Dagdeel 4: Dagdeel 5: Inleiders: Basis AccountView (standaardrapporten en verslaglegging) Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening en cijferbeoordelingen) Advanced AccountView (controllers desk en dynamic office) Jaarrekening samenstellen in Excel (mapping saldibalans AccountView in Excel) Consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct betrokken zijn bij het produceren van financiële verslagen. Cyril Soeri MA RA CISA Lloyd Cameron NV Clear IT Solutions 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. 9

10 10 Samenstellen van de jaarrekening in Excel Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van Excel. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Inleiders: Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening, verloopoverzichten en cijferbeoordelingen) Jaarrekening samenstellen in Excel en kasstroomoverzicht Ratio-analyse en consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct betrokken zijn bij het produceren van financiële verslagen. Cyril Soeri MA RA CISA Nigel Hintzen CAT 1, 3 en 5 december 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. 10

11 11 Governance & Control 11

12 12 De opzet, inrichting van de interne organisatie en jaarverslag van een Pensioenfonds Aan welke administratieve eisen is een pensioenfonds onderworpen en hoe ziet de jaarrekening eruit? Een pensioenfonds onderscheidt zich van andere ondernemingen door de lange horizon met betrekking tot aangegane verplichtingen en beleggingen. Daarnaast is sprake van een relatief groot aantal groepen dat direct of indirect belanghebbend is. De informatieverschaffing aan de belanghebbenden vindt plaats middels het presenteren van een jaarverslag van het Pensioenfonds. Daarnaast dient de administratieve organisatie (AO) en de interne beheersing (IB) van het Pensioenfonds adequaaten effectief te werken, met name op het gebied van het beleggings- en deelnemersbeleid (pensioenverplichtingen). Hoe ziet een effectief werkende AO/IB van een Pensioenfonds eruit (de opzet en inrichting)? En aan welke richtlijnen dient het jaarverslag van het Pensioenfonds te voldoen? Programma Dagdeel 1 De opzet en inrichting van een pensioenadministratie. Dagdeel 2 Het bestuursverslag, de vaste en vlottende activa van een pensioenfonds. Dagdeel 3 De schulden, staat van baten en lasten en het performance overzicht van een pensioenfonds. Inleiders: Bestuursleden, administratief medewerkers van en zij die direct betrokken zijn bij een Pensioenfonds. Cyril Soeri MA RA CISA 4, 6 en 8 augustus 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De uitleg van de trainer en de overzichten die g d zijn naar de deelnemers, omdat deze naar mijn mening praktisch direct bruikbaar zijn 12

13 13 Advanced Excel for Financial and Executive Managers Deze praktische financiële training is gericht op het handzaam en efficiënt toepassen van de functionaliteiten in MS Excel voor ondernemers en financiële deskundigen. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal Dagdeel 1 Van een kolommenbalans naar een jaarrekening in Excel. Dagdeel 2 Financial Performance measurement in Excel. Dagdeel 3 Ontwikkeling van een Financial Business Plan in Excel. Dagdeel 4 Best practices & Must knows in Excel. De deelnemer bouwt met behulp van aanwijzingen van de trainers zelf business models op in een Excel omgeving. De vertaalslag van data analyse naar de business wordt gemaakt middels visuele presentaties en gebruiksvriendelijke management rapportage. Trainingvereisten De deelnemer beschikt bij aanvang van de training over het volgende: financiële kennis en ervaring in het opmaken en interpreteren van management rapportages; de beschikking over een laptop met MS Excel 2007; basiskennis van MS Excel: degenen die behoefte hebben aan de training Excel foundation for financials kunnen zich inschrijven voor een aparte training. Inleiders: Financial Managers, Executive Managers, Acountants, Internal Auditors, Controllers en Accounting staff. Cyril Soeri Register Accountant / Certified Information Systems Auditor. Lloyd Cameron Microsoft Office Specialist / Experienced Account View & Excel trainer. Yorenski Benschop Business Risks Specialist / Data analyst. 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. De verschillende onderwerpen (technische) die behandeld zijn, waarvan ik geen kennis had, die zijn helemaal naar buiten gebracht en uitgelegd. 13

14 14 Banking in Control Inleiding Interne Beheersing (internal control) kan leiden tot verhoging van de mate van betrouwbaarheid van de intern gegenereerde managementinformatie, die relevant zijn om de organisatie tijdig bij te sturen. Specifiek gericht op banken worden handreikingen gegeven voor de administratieve organisatie en stelsel van beheersingsmaatregelen (AO/IB) voor het bereiken van een hoge mate van, internal control volgens een risk based approach. Leerdoelen Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: - aanknopingspunten voor het ontwerpen van een adequate administratieve organisatie; - risico s die middels beheersingsmaatregelen gemitigeerd kunnen worden; - minimale randvoorwaarden voor een adequate administratieve organisatie; - het effectief inzetten van preventieve beheersingsmaatregelen, zoals controletechnische functiescheiding, directierichtlijnen, interne standaardnormen en procedures; - het effectief inzetten van detectieve beheersingsmaatregelen, zoals verbandscontroles tussen de primaire registratiebronnen, cijferanalyses en andere interne controlemaatregelen. Opzet: Inleider: De training is bestemd voor functionarissen verantwoordelijk voor Internal Financial & Operational Audits. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Bij een in-company training kan bij het behandelen van de gewenste administratieve organisatie beter rekening gehouden worden met de huidige personele invulling en adviezen worden gegeven over de huidige administratieve organisatie. Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. De actuele stof is vrij leerzaam geweest en vooral in de bankwereld zal het geimplementeerd worden. Het heeft dus een grote bijdrage geleverd. 14

15 15 Cobit 5 A Business Framework for IT Governance for Executive Management COBIT 5 is de wereldwijd erkende business framework voor governance en management van IT voor ondernemingen. De evolutionaire versie bevat de laatste denkwijze in corporate governance en management technieken en bevat wereldwijde erkende principes, best practices, analytische tools en modellen voor het verkrijgen van het vertrouwen en waarde te verkrijgen uit IT. COBIT 5 bouwt voort op COBIT 4.1 en integreert andere grote frameworks, standaarden en informatiebronnen, zoals ISACA s Val IT en Risk IT, ITIL en gerelateerde ISO standaarden. LEERDOELEN 1) Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht en praktische tools voor de implementatie van een IT Governance framework in de eigen organisatie. 2) Daarnaast wordt de organization readiness verhoogd voor een eventuele certificeringstraject / IT audit. Tijdens deze training wordt u meegenomen in een wereld, waar IT een verlengde wordt van uw business strategy. Wij gaan hierbij in op IT Governance in relatie tot Corporate Governance met een focus op: Strategic Alignment; Value Delivery; Risk Management; Performance Measurement; Compliance Management. Inleider: RvC- & directieleden, executive managers, externe en interne accountants & controllers. Cyril Soeri MA RA CISA Gregory Tai-Apin (CISA graduate) 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 300 per deelnemer. 15

16 16 Cobit 5 A Business Framework for IT Governance for IT Specialist COBIT 5 is de wereldwijd erkende business framework voor governance en management van IT voor ondernemingen. De evolutionaire versie bevat de laatste denkwijze in corporate governance en management technieken, en bevat wereldwijde erkende principes, best practices, analytische tools en modellen voor het verkrijgen van het vertrouwen en waarde te verkrijgen uit IT. COBIT 5 bouwt voort op COBIT 4.1 en integreert andere grote frameworks, standaarden en informatiebronnen, zoals ISACA s Val IT en Risk IT, ITIL en gerelateerde ISO standaarden. LEERDOELEN 1) Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht en praktische tools voor de implementatie van een IT Governance framework in de eigen organisatie. 2) Daarnaast wordt de organization readiness verhoogd voor een eventuele certificeringstraject/ IT audit. Deze training is een nadere verdieping en legt de nadruk op de praktische implementatie van de wereldstandaard op het gebied van IT Governance. Aan de orde komen de volgende perspectieven: Gebruik van COBIT bij het verbeteren van structuur in de IT Governance omgeving; Gebruik van COBIT bij het verbeteren van IT Security; Gebruik van COBIT bij interne IT audits. IT managers, IT specialisten en andere geïnteresseerden in IT Governance. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA Gregory Tai-Apin (CISA graduate) 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 700 per deelnemer. 16

17 17 Training voor Raden van Commissarissen De trend is naar een grotere betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de strategie en het risicomanagement van de onderneming. De tijd dat het lidmaatschap van een RvC een erebaantje was ligt ver achter ons; kandidaten doen er goed aan zich af te vragen of ze fit for the job zijn en bereid zijn er flink wat tijd en energie in te steken. De RvC training combineert theoretische kennis met praktijkervaringen. Daarnaast biedt het programma ruimte tot uitwisseling van ervaring met de andere deelnemers. Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht; consequenties van strategische besluiten voor de resultaten van de onderneming; de verschillende rollen van de commissaris/toezichthouder en de daaruit mogelijk voortvloeiende dilemma s; vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico s voor de commissaris / toezichthouder; do s and don ts van een commissaris. Inleiders: De training is bestemd voor commissarissen van bedrijven en toezichthouders van grote non-profit organisaties. Cyril Soeri MA RA CISA Drs. Mirjam Emanuels RA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De informatie voorziening en de praktische voorbeelden: de overdracht was goed. Het lesmateriaal en de wijze van presentatie. 17

18 18 IFRS Knowledge and Comprehension (Foundation) (behandeling van 8 essentiële internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Knowledge and Comprehension ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 A. The financial reporting framework (IASB Framework) B. Presentation of published financial statements (IAS 1 en IFRS 1) DAG 2 B. Reporting the financial position of entities (IAS 16, 36 en 38). Op dag 2 wordt nader ingegaan op de post materiële vaste activa en immateriële vaste activa, waarbij de impairment test nader wordt behandeld. DAG 3 B. Reporting the financial position of entities (IAS 2 en 37). Op dag 3 wordt verder de post Voorraden uitgediept en de IFRS vereisten voor het vormen van voorzieningen, niet uit de balansblijkende rechten en verplichtingen. DAG 4 C. Appraisal of financial performance and position of entities. Dag 4 staat in het kader van de jaarrekeninganalyse, waarbij praktische toepassingen van IFRS in Surinaamse jaarrekeningen worden geanalyseerd. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. Het heeft een beter beeld kunnen geven waarop er gelet moet worden bij het opmaken van jaarrekeningen volgens IFRS standaarden. 18

19 19 IFRS - Application & Analysis (verdieping van 17 internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Application and Analysis ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 Reporting the financial position of entities (IFRS 3, IAS 23 en 40). Dag 1 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan vaste activa, waarbij vastgoedbeleggingen, de activering van kapitaalkosten en goodwill aan de orde komen. DAG 2 Reporting the financial position of entities (IFRS 5, IAS 8 en 11). Dag 2 van de IFRS vervolgtraining gaat verder in op stelselwijzigingen, de presentatie van af te stoten activiteiten en de behandeling van de omzetverantwoording van langdurige constructiecontracten. DAG 3 Reporting the financial position of entities (Framework, IAS 17, 24 en 27). Dag 3 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan het principe van substance over form, waarbij IFRS standaarden aan de orde zullen komen. DAG 4 Reporting the financial performance of entities (IAS 7, 12 en 33). Dag 4 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan de presentatie, verwerking en toelichting van belastingen, waaronder compensabele verliezen ( deferred tax assets ) en de verwerking van tijdelijke belastingverschillen als voorziening latente belastingverplichtingen ( deferred tax liabilities ). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toelichtingsvereisten voor beursgenoteerde ondernemingen omtrent de winst per aandeel. Vervolgens wordt het kasstroomoverzicht nader beschouwd. DAG 5 Financial statements of groups of entities (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 en 31) De laatste dag van de IFRS vervolgtraining staat in het thema van de consolidatievereisten. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Bepaalde dingen heb ik wel teruggezien wat ik al op de school heb gehad en er waren toch een heleboel dingen die nieuw en positief voor mij waren. 19

20 20 COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Leading in Risk Management & Internal Control Gedegen risicomanagement is meer dan ooit van belang vanwege de toenemende complexiteit op het gebied van Governance, Risk en Compliance. COSO is een managementmodel dat geschikt is voor het invoeren van risicomanagement in uw organisatie. Efficiënte en effectieve risicobeheersing is vandaag de dag onmisbaar in elke organisatie. Dit vormt de basis voor de integratie van risicomanagement met governance en compliance. Daarnaast verschaft risicomanagement inzicht in de financiële, strategische en operationele risico s. De dagindelling ziet er als volgt uit: Dagdeel 1 - Introducing the COSO s Internal Control Universe - Nadere focus op COSO component 1 Control Environment - Praktische invulling case Control Environment Dagdeel 2 - Nadere focus op COSO component 2 Risk Assessment - Praktische invulling case Opstellen van een risk plan & report for monitoring risks Dagdeel 3 - Nadere focus op COSO component 3 Control Activities - Praktische invulling case Opstellen van een audit jaarplan Dagdeel 4 - Nadere focus op COSO component 4 Information & Communication - Praktische invulling case Opstellen performance monitoring tool Dagdeel 5 - Nadere focus op COSO component 5 Monitoring Activities - Toepassing van COSO bij kleine en middelgrote organisaties - Nadere analyse van COSO (2013) t.o.v. COSO ERM - Afsluitende overwegingen Inleiders: De training is bestemd voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor Governance, Risk en Compliance in de organisatie, RVC- en directieleden, Executive Managers, Risk Managers, Risk medewerkers, Internal Auditors, Operational Auditors en Controllers. Mireille Bergraaf BBA MPC CPC Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 16.00u uur. USD 675 per deelnemer. 20

21 21 Advanced Non-Executive Director Een cursus voor het officiële commissaris/non-executive director diploma dat erkend wordt in de UK en in Nederland. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op de rol en verantwoordelijkheid van de commissaris/non-executive director, de voor hem/haar relevante (Engelse en Nederlandse) wetgeving en de diverse commissies waarin hij/zij zitting heeft. U krijgt handouts en een theorieboek voor zelfstudie, waardoor u in staat bent het officiële NEDAexamen af te leggen. Na afloop van het examen krijgt u direct de uitslag. Na het behalen van het diploma kunt u zich laten registeren in het NEDA en/of NXD-register. Hiervoor zijn aanvullende eisen geformuleerd. Deze zullen tijdens de cursus aan de orde komen. De registratie heeft ook internationaal, waaronder in Suriname, haar waarde. Inleider: (Potentiele) commissarissen, bestuurders, aandeelhouders, directeuren en eigenaren van Midden- en Kleinbedrijven Dr. Paul Breman CMC NXD is organisatieadviseur en (associate) professor aan opleidingen in een aantal landen. Tevens is hij bestuurslid van Thames Valley Associates ( dat zich bezighoudt met de professionalisering van de commissarisfunctie. De afgelopen jaren is hij voorzitter geweest van een groot Europees sociaal innovatieproject. 2e helft van 2014 van 09:00 16:00 uur. 450 per deelnemer. 21

22 22 Financieel Management 22

23 23 Financiële Analyse, Verslaggeving en Prognose Deze workshop is bestemd voor managers met geringe of geen bedrijfseconomische achtergrond, die problemen ondervinden met het analyseren van financiele overzichten. In deze intensieve workshop leert u de financiele overzichten te analyseren om zodoende een terzake deskundige financiele gesprekspartner te worden binnen uw organisatie. Doelstelling De doelstelling van de workshop is u inzicht te geven in de aard en hanteerbaarheid van financiële analyses. U leert de samenhang tussen planning, budgettering en kostprijs-bepaling. Voorts leert u op een verantwoorde wijze investeringsbeslissingen nemen en meedenken, meepraten en beter beslissen in financieel economische kwesties. Werkwijze De deelnemers zullen naast een uitgebreid theoretisch gedeelte aan de hand van actuele praktijkopdrachten vertrouwd gemaakt worden met meerdere aspecten van het financiële beleid. Managers en professionals met een academische of hogere beroepsopleiding en enige jaren relevante werkervaring. De deelnemers hebben geen bedrijfseconomische achtergrond en willen de nodige inzichten verwerven in het financiële beleid van hun organisatie. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA. Periode 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 650 per deelnemer. Als non financial persoon was het voor mij heel goed te volgen, heel simpel en praktisch uitgelegd. Complimenten voor de goede reader. 23

24 24 Budget Monitoring & Cost Control Het opstellen en formuleren van een goed budgetplan voor het komend jaar (2015) is een omvangrijk proces, waarbij onder andere de realisatie van het afgelopen jaar vergeleken wordt met het vastgestelde budget, de toekomstverwachtingen gedefinieerd worden om uiteindelijk te komen tot een begroting voor het komende jaar. Diverse factoren spelen hierbij een belangrijke rol; factoren zoals: de ondernemingsdoelstellingen (visie en missie); het activiteitenplan op jaarbasis (inclusief de kasstroomprojectie); budget monitoring (technieken en instrumenten); cost control (technieken en instrumenten). Hoe kunnen deze factoren in relatie tot elkaar gebracht worden en hoe kunnen de technieken en instrumenten toegepast worden tijdens het budget proces? Tjong A Hung Administraties N.V. biedt in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V. een training aan die u de nodige inzichten en hulpmiddelen verschaft op het gebied van budget monitoring en cost control. Programma Dagdeel 1 De begrotingscyclus (visie en missie en jaarplan). Dagdeel 2 Budget monitoring (technieken en instrumenten). Dagdeel 3 Cost control (technieken en instrumenten). Inleiders: Directie, management, en projectleiders van de onderneming, alsmede zij die (in)direct betrokken zijn bij het budget proces. Cyril Soeri MA RA CISA Nigel Hintzen CAT 22, 24 en 26 september 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De leerstof was duidelijk en is binnen betrekkelijke periode goed aan de orde gekomen. De wisselwerking tussen de trainers tijdens de les voor een vlot verloop. 24

25 25 Investeringen 25

26 26 Workshop Beleggen Herken de kansen op de effectenbeurzen Ongeacht de conjunctuur bieden de effectenbeurzen kansen. Belangrijk voor beleggers is dat zij hun beleggingsbehoeften kunnen afzetten tegen het beleggingsklimaat. Om inzicht te verschaffen in deze materie organiseert Tjong A Hung Consulting een driedaagse workshop over beleggen. Ook emissietechnieken komen aan bod. Daarom is deze workshop interessant voor particuliere en institutionele beleggers en voor bedrijven die een beursgang overwegen. Behandelde onderwerpen De werking van de internationale kapitaalmarkten. Beleggingsstrategieën en methodieken. Regulering en Governance. Regionale aspecten van beleggen. Inleider: Rob Putter 2e helft van 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Belangrijke aspecten binnen de beleggingswereld zijn veel duidelijker geworden. Deze workshop was zeker een eye-opener. 26

27 27 Workshop Treasury Management Wat is TREASURY MANAGEMENT? Het beheren van financiële posities en geldstromen op een zodanige wijze dat de daaraan verbonden risico s worden beperkt en de daarmee gepaard gaande kosten en baten worden geoptimaliseerd. GELD kunt u ook beschouwen als grondstof voor de onderneming en de TREASURER als manager van dat geld en als coördinator van kasstromen in de onderneming. Voor wie is deze Workshop bedoeld? In principe voor iedereen die in een bedrijf met geld te maken heeft: CFO s, Financial Managers, Treasurers, Controllers en Planners. Verbreed uw inzichten, haal meer uit uw geld en beperk de risico s. Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3 Treasury Management De rol van de Treasurer Budgetting Cash Flow Management Financial Planning and Forecasting Asset and Liability Management Inleiding tot ALM Risico en Volatiliteit Risk Management Tools Investing Markets and Products Asset Management Inleider: Rob Putter 2e helft van 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Opdoen van internationale kennis. Bewustwording van de rol van Treasurer binnen de organisatie en het besef dat er modellen zijn die je moet gebruiken. 27

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Trainingskalender 2015

Trainingskalender 2015 Trainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 6 Preparing for the Audit Fundamentals

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com directing you to excellence 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g Preparing f or the

Nadere informatie

Flustraat 35 Tel. 531330 Fax. 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com. Planning 2016

Flustraat 35 Tel. 531330 Fax. 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com. Planning 2016 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax. 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Planning 2016 Inhoudsopgave Auditing & Accounting 6 Preparing for the Audit Fundamentals Internal/Operational Audit Fundamentals

Nadere informatie

Tr a i n i n g s k a l e n d e r

Tr a i n i n g s k a l e n d e r Tr a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 4 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a v e p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f o r the Au d

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Mr. Jagernath Lachmonstraat 158 Tel Fax Planning 2017

Mr. Jagernath Lachmonstraat 158 Tel Fax Planning 2017 Mr. Jagernath Lachmonstraat 158 Tel. 463 201 Fax. 493 800 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Planning 2017 Inhoudsopgave Auditing & Accounting 6 Preparing for the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Permanente Ontwikkeling. Manager ACADEMIE. Manager. Permanente Ontwikkeling

Permanente Ontwikkeling. Manager ACADEMIE. Manager. Permanente Ontwikkeling Permanente Ontwikkeling Manager ACADEMIE Manager Permanente Ontwikkeling Een leven lang leren Dit pakket bevat alle cursussen van het pakket Permanente Educatie Manager mét daaraan toegevoegd een tiental

Nadere informatie

Overzicht van alle trainingsonderwerpen

Overzicht van alle trainingsonderwerpen Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Investeren

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Risicomanagement voor het MKB. Remko Renes Ruud Snoeker

Risicomanagement voor het MKB. Remko Renes Ruud Snoeker Risicomanagement voor het MKB Remko Renes Ruud Snoeker Agenda 1. Introductie risico-dialoog 2. Voorbereiding & risico-gesprek 3. Rapporteren & afstemming 4. Uitvoering & evaluatie De aanpak bestaat uit

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining Door-zien en anticiperen voor advocaten Introductie doorzie persoonlijkheden met behulp van non verbale kenmerken

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn?

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? 7 september 2017 Erik Breijer 1 Waarom Risicomanagement? Wat is aanleiding om met risicomanagement te starten:

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie