Trainingskalender 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingskalender 2014"

Transcriptie

1 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel Fax

2 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational Au dit Fundamentals in Financial Au dit Samenstellen van de jaarrek ening met AccountVie w Samenstellen van de jaarrek ening met Excel G o vernance & Control 1 1 De opzet, inrichtin g en jaarrek ening van een Pensioenf onds Advanced Excel for Financia l and Exe cutive Managers Banking in Control COBIT 5 f or Executive Management COBIT 5 f or IT Specialist T raining voor Raden van Commissaris sen IFRS Knowle dge and Comprehension IFRS Application and Analysis COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Advanced Non Exe cutive Director F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t 2 2 Financiele Analyse, Verslaggeving en Prognose Budget Monitoring & Cost Control I n vesteringen 2 5 W orkshop Beleggen W orkshop Treasury Management W orkshop Advanced Treasury Management Project Management 2 9 Doeltreffend Projectmanagement Persoonlijke Effectivi t e i t e n Management Vaardigheden 3 1 Advanced Management Sk ills Commercieel Onderhandelen T ime Management Communicatie - en Presentatietechnie k en Omg aan met de Pers Operational Excellence 2

3 3 I n h o u d s o p g a ve Pagina Commercieel & Marketing Management 3 8 Strategisch Marketingplan Sales Management Sales Improvement Customer Satisf action Measurement Human Resource M a n a g e m e n t 4 3 HRM instrumenten voor HR-Officers HRM instrumenten II voor HR Officers HRM Statistics & Accounting Adviseren en Coachen als Managementtool Inleiding lonen en loonbelastingen voor beginnende salarisadmin istrateurs en HR medewerkers Internal Career Center: werknemers binden, boeien en behouden HRM voor Mid dle Management Naar Sociaal Innovatie Org anisaties - Leiderschap en HRM Strategisch Management 5 2 Strategisch Plannin g sproces Performance Management 5 4 De Business Ba lanced Scorecard I n f o r m a t i o n Technology 5 6 IT voor de Business Prof essional Meer succes bij IT projecten Strategische Business IT Planning 3

4 4 P l a n n i n g Au g u s t u s De opzet, inrichtin g en jaarrek ening van een Pensioenf onds 4, 6 en 8 Internal Career Center: werknemers binden, boeien en behouden 12, 14, 19 en 21 September Budget Monitoring & Cost Control 22, 24 en 26 HRM instrumenten voor HR Officers 23, 25, 30 en 2 ok tober O k t o b e r Meer success met IT projecten 7, 9, 13 en 15 HRM voor Mid dle Management 14, 16, 20 en 22 Fundamentals in Internal/Operational Audit 20, 22, 27 en 29 Operational Excellence 20, 22, 30 en 31 November IT voor de Business Prof essional 4, 6, 11 en 13 Preparing f or the Audit 10, 12 en 14 Commercieel Onderhandelen 17, 19, 21, 26 en 28 December Samenstellen van de jaarrek ening in Excel 1, 3 en 5 4

5 5 Au d i t i n g 5

6 6 Preparing for the Audit Is de financiële administratie van uw onderneming klaar voor de externe audit? Wilt u zelf een solide prepared-by-client dossier samenstellen en zo kosten besparen op de audit van uw onderneming? Ter voorbereiding op de audit verzamelt uw onderneming specifieke informatie, welke informatie op een transparante wijze dient te worden vastgelegd. Uw accountant heeft deze informatie voor en tijdens de audit van het financieel verslag van uw onderneming nodig. Vaak verstrekken zij u van te voren een lijst met op te leveren stukken, de zogenoemde prepared-by-client list. Wat houdt deze in en hoe kunt u ervoor zorgen dat de op te leveren stukken juist en volledig zijn? Programma Dagdeel 1 Planning- en voorbereidingsfase en primaire instructies voor een solide dossiervorming. Dagdeel 2 De vaste en vlottende activa van de onderneming en haar eigen vermogen. Dagdeel 3 Het vermogen van de onderneming en haar winst- en verliesrekening. Inleiders: Financieel Managers, Internal Auditors en zij die direct betrokken zijn bij het audit proces. Cyril Soeri MA RA CISA 10, 12 en 14 november 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Ik heb het als prettig ervaren dat alles stapsgewijs behandeld is. 6

7 7 Fundamentals in Internal / Operational Audit YMF Accountancy, i.s.m. Suriname College of Accountancy, hebben de training Internal/ Operational Audit ontwikkeld voor Internal Auditors, Controllers en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor de interne beheersing van de organisatie. Naast de interne controlewerkzaamheden van de Internal Audit functie, belichten we bij Operational Audit het onderzoek naar de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde: Dagdeel 1: Internal/Operational audit: Fundamentals Dagdeel 2: Interne Beheersingsystemen: Toepassing van het COSO ERM / COSO for small public entities model Toepassing van INK model Toepassing van het KAD model Dagdeel 3: Risk Management Praktische toepassingen in Suriname Dagdeel 4: Fraude in relatie tot IO/OA Opstellen van een audit plan rekeninghoudend met frauderisico s Communicatie bij aanwijzingen voor fraude Procesanalyse en systeemgerichte controlewerkzaamheden Inleiders: Drs. Yvonne Meijdam-Filé RA RO EMIA Cyril Soeri MA RA CISA 20, 22, 27 en 29 oktober 2014 van 16:00-20:00 uur. USD 600 per deelnemer. 7

8 8 Fundamentals in Financial Audit Opzet Middels een casus van een handelsonderneming worden de volgende beginselen behandeld: Controleleer AO/IB Externe verslaggeving Programma Dagdeel 1: Presentatie & inleiding casus Controle van een jaarrekening - systeemgerichte controle-aanpak gedurende interim-controle en gegevensgerichte controlewerkzaamheden bij jaareinde controle Beoordeling investeringsprocedure Controle investeringen Controle desinvesteringen Dagdeel 2: Vervolg controle van een jaarrekening Balans creditzijde Achterstallige interestbetalingen en samengestelde interest Voor controle interestlasten zie W&V-rekening Achtergestelde leningen Direct opeisbare leningen Converteerbare leningen Opvolgende facturen Opvolgende betalingen Dagdeel 3: Vervolg controle van een jaarrekening Winst en verliesrekening Dagdeel 4: Vervolg controle van een jaarrekening Externe verslaggeving Beoordelen van fraudepreventieve en detectieve maatregelen Inleider: Beginnende Assistent-Accountants met een afgeronde Accountancy opleiding. Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. 8

9 9 Samenstellen van de jaarrekening met AccountView Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Gebruikt u als boekhoudpakket AccountView en beschikt u over de nodige ervaring met dit pakket? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van het softwarepakket AccountView. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Dagdeel 4: Dagdeel 5: Inleiders: Basis AccountView (standaardrapporten en verslaglegging) Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening en cijferbeoordelingen) Advanced AccountView (controllers desk en dynamic office) Jaarrekening samenstellen in Excel (mapping saldibalans AccountView in Excel) Consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct betrokken zijn bij het produceren van financiële verslagen. Cyril Soeri MA RA CISA Lloyd Cameron NV Clear IT Solutions 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. 9

10 10 Samenstellen van de jaarrekening in Excel Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van Excel. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Inleiders: Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening, verloopoverzichten en cijferbeoordelingen) Jaarrekening samenstellen in Excel en kasstroomoverzicht Ratio-analyse en consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct betrokken zijn bij het produceren van financiële verslagen. Cyril Soeri MA RA CISA Nigel Hintzen CAT 1, 3 en 5 december 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. 10

11 11 Governance & Control 11

12 12 De opzet, inrichting van de interne organisatie en jaarverslag van een Pensioenfonds Aan welke administratieve eisen is een pensioenfonds onderworpen en hoe ziet de jaarrekening eruit? Een pensioenfonds onderscheidt zich van andere ondernemingen door de lange horizon met betrekking tot aangegane verplichtingen en beleggingen. Daarnaast is sprake van een relatief groot aantal groepen dat direct of indirect belanghebbend is. De informatieverschaffing aan de belanghebbenden vindt plaats middels het presenteren van een jaarverslag van het Pensioenfonds. Daarnaast dient de administratieve organisatie (AO) en de interne beheersing (IB) van het Pensioenfonds adequaaten effectief te werken, met name op het gebied van het beleggings- en deelnemersbeleid (pensioenverplichtingen). Hoe ziet een effectief werkende AO/IB van een Pensioenfonds eruit (de opzet en inrichting)? En aan welke richtlijnen dient het jaarverslag van het Pensioenfonds te voldoen? Programma Dagdeel 1 De opzet en inrichting van een pensioenadministratie. Dagdeel 2 Het bestuursverslag, de vaste en vlottende activa van een pensioenfonds. Dagdeel 3 De schulden, staat van baten en lasten en het performance overzicht van een pensioenfonds. Inleiders: Bestuursleden, administratief medewerkers van en zij die direct betrokken zijn bij een Pensioenfonds. Cyril Soeri MA RA CISA 4, 6 en 8 augustus 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De uitleg van de trainer en de overzichten die g d zijn naar de deelnemers, omdat deze naar mijn mening praktisch direct bruikbaar zijn 12

13 13 Advanced Excel for Financial and Executive Managers Deze praktische financiële training is gericht op het handzaam en efficiënt toepassen van de functionaliteiten in MS Excel voor ondernemers en financiële deskundigen. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal Dagdeel 1 Van een kolommenbalans naar een jaarrekening in Excel. Dagdeel 2 Financial Performance measurement in Excel. Dagdeel 3 Ontwikkeling van een Financial Business Plan in Excel. Dagdeel 4 Best practices & Must knows in Excel. De deelnemer bouwt met behulp van aanwijzingen van de trainers zelf business models op in een Excel omgeving. De vertaalslag van data analyse naar de business wordt gemaakt middels visuele presentaties en gebruiksvriendelijke management rapportage. Trainingvereisten De deelnemer beschikt bij aanvang van de training over het volgende: financiële kennis en ervaring in het opmaken en interpreteren van management rapportages; de beschikking over een laptop met MS Excel 2007; basiskennis van MS Excel: degenen die behoefte hebben aan de training Excel foundation for financials kunnen zich inschrijven voor een aparte training. Inleiders: Financial Managers, Executive Managers, Acountants, Internal Auditors, Controllers en Accounting staff. Cyril Soeri Register Accountant / Certified Information Systems Auditor. Lloyd Cameron Microsoft Office Specialist / Experienced Account View & Excel trainer. Yorenski Benschop Business Risks Specialist / Data analyst. 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. De verschillende onderwerpen (technische) die behandeld zijn, waarvan ik geen kennis had, die zijn helemaal naar buiten gebracht en uitgelegd. 13

14 14 Banking in Control Inleiding Interne Beheersing (internal control) kan leiden tot verhoging van de mate van betrouwbaarheid van de intern gegenereerde managementinformatie, die relevant zijn om de organisatie tijdig bij te sturen. Specifiek gericht op banken worden handreikingen gegeven voor de administratieve organisatie en stelsel van beheersingsmaatregelen (AO/IB) voor het bereiken van een hoge mate van, internal control volgens een risk based approach. Leerdoelen Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: - aanknopingspunten voor het ontwerpen van een adequate administratieve organisatie; - risico s die middels beheersingsmaatregelen gemitigeerd kunnen worden; - minimale randvoorwaarden voor een adequate administratieve organisatie; - het effectief inzetten van preventieve beheersingsmaatregelen, zoals controletechnische functiescheiding, directierichtlijnen, interne standaardnormen en procedures; - het effectief inzetten van detectieve beheersingsmaatregelen, zoals verbandscontroles tussen de primaire registratiebronnen, cijferanalyses en andere interne controlemaatregelen. Opzet: Inleider: De training is bestemd voor functionarissen verantwoordelijk voor Internal Financial & Operational Audits. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Bij een in-company training kan bij het behandelen van de gewenste administratieve organisatie beter rekening gehouden worden met de huidige personele invulling en adviezen worden gegeven over de huidige administratieve organisatie. Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. De actuele stof is vrij leerzaam geweest en vooral in de bankwereld zal het geimplementeerd worden. Het heeft dus een grote bijdrage geleverd. 14

15 15 Cobit 5 A Business Framework for IT Governance for Executive Management COBIT 5 is de wereldwijd erkende business framework voor governance en management van IT voor ondernemingen. De evolutionaire versie bevat de laatste denkwijze in corporate governance en management technieken en bevat wereldwijde erkende principes, best practices, analytische tools en modellen voor het verkrijgen van het vertrouwen en waarde te verkrijgen uit IT. COBIT 5 bouwt voort op COBIT 4.1 en integreert andere grote frameworks, standaarden en informatiebronnen, zoals ISACA s Val IT en Risk IT, ITIL en gerelateerde ISO standaarden. LEERDOELEN 1) Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht en praktische tools voor de implementatie van een IT Governance framework in de eigen organisatie. 2) Daarnaast wordt de organization readiness verhoogd voor een eventuele certificeringstraject / IT audit. Tijdens deze training wordt u meegenomen in een wereld, waar IT een verlengde wordt van uw business strategy. Wij gaan hierbij in op IT Governance in relatie tot Corporate Governance met een focus op: Strategic Alignment; Value Delivery; Risk Management; Performance Measurement; Compliance Management. Inleider: RvC- & directieleden, executive managers, externe en interne accountants & controllers. Cyril Soeri MA RA CISA Gregory Tai-Apin (CISA graduate) 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 300 per deelnemer. 15

16 16 Cobit 5 A Business Framework for IT Governance for IT Specialist COBIT 5 is de wereldwijd erkende business framework voor governance en management van IT voor ondernemingen. De evolutionaire versie bevat de laatste denkwijze in corporate governance en management technieken, en bevat wereldwijde erkende principes, best practices, analytische tools en modellen voor het verkrijgen van het vertrouwen en waarde te verkrijgen uit IT. COBIT 5 bouwt voort op COBIT 4.1 en integreert andere grote frameworks, standaarden en informatiebronnen, zoals ISACA s Val IT en Risk IT, ITIL en gerelateerde ISO standaarden. LEERDOELEN 1) Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht en praktische tools voor de implementatie van een IT Governance framework in de eigen organisatie. 2) Daarnaast wordt de organization readiness verhoogd voor een eventuele certificeringstraject/ IT audit. Deze training is een nadere verdieping en legt de nadruk op de praktische implementatie van de wereldstandaard op het gebied van IT Governance. Aan de orde komen de volgende perspectieven: Gebruik van COBIT bij het verbeteren van structuur in de IT Governance omgeving; Gebruik van COBIT bij het verbeteren van IT Security; Gebruik van COBIT bij interne IT audits. IT managers, IT specialisten en andere geïnteresseerden in IT Governance. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA Gregory Tai-Apin (CISA graduate) 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 700 per deelnemer. 16

17 17 Training voor Raden van Commissarissen De trend is naar een grotere betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de strategie en het risicomanagement van de onderneming. De tijd dat het lidmaatschap van een RvC een erebaantje was ligt ver achter ons; kandidaten doen er goed aan zich af te vragen of ze fit for the job zijn en bereid zijn er flink wat tijd en energie in te steken. De RvC training combineert theoretische kennis met praktijkervaringen. Daarnaast biedt het programma ruimte tot uitwisseling van ervaring met de andere deelnemers. Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht; consequenties van strategische besluiten voor de resultaten van de onderneming; de verschillende rollen van de commissaris/toezichthouder en de daaruit mogelijk voortvloeiende dilemma s; vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico s voor de commissaris / toezichthouder; do s and don ts van een commissaris. Inleiders: De training is bestemd voor commissarissen van bedrijven en toezichthouders van grote non-profit organisaties. Cyril Soeri MA RA CISA Drs. Mirjam Emanuels RA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De informatie voorziening en de praktische voorbeelden: de overdracht was goed. Het lesmateriaal en de wijze van presentatie. 17

18 18 IFRS Knowledge and Comprehension (Foundation) (behandeling van 8 essentiële internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Knowledge and Comprehension ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 A. The financial reporting framework (IASB Framework) B. Presentation of published financial statements (IAS 1 en IFRS 1) DAG 2 B. Reporting the financial position of entities (IAS 16, 36 en 38). Op dag 2 wordt nader ingegaan op de post materiële vaste activa en immateriële vaste activa, waarbij de impairment test nader wordt behandeld. DAG 3 B. Reporting the financial position of entities (IAS 2 en 37). Op dag 3 wordt verder de post Voorraden uitgediept en de IFRS vereisten voor het vormen van voorzieningen, niet uit de balansblijkende rechten en verplichtingen. DAG 4 C. Appraisal of financial performance and position of entities. Dag 4 staat in het kader van de jaarrekeninganalyse, waarbij praktische toepassingen van IFRS in Surinaamse jaarrekeningen worden geanalyseerd. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. Het heeft een beter beeld kunnen geven waarop er gelet moet worden bij het opmaken van jaarrekeningen volgens IFRS standaarden. 18

19 19 IFRS - Application & Analysis (verdieping van 17 internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Application and Analysis ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 Reporting the financial position of entities (IFRS 3, IAS 23 en 40). Dag 1 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan vaste activa, waarbij vastgoedbeleggingen, de activering van kapitaalkosten en goodwill aan de orde komen. DAG 2 Reporting the financial position of entities (IFRS 5, IAS 8 en 11). Dag 2 van de IFRS vervolgtraining gaat verder in op stelselwijzigingen, de presentatie van af te stoten activiteiten en de behandeling van de omzetverantwoording van langdurige constructiecontracten. DAG 3 Reporting the financial position of entities (Framework, IAS 17, 24 en 27). Dag 3 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan het principe van substance over form, waarbij IFRS standaarden aan de orde zullen komen. DAG 4 Reporting the financial performance of entities (IAS 7, 12 en 33). Dag 4 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan de presentatie, verwerking en toelichting van belastingen, waaronder compensabele verliezen ( deferred tax assets ) en de verwerking van tijdelijke belastingverschillen als voorziening latente belastingverplichtingen ( deferred tax liabilities ). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toelichtingsvereisten voor beursgenoteerde ondernemingen omtrent de winst per aandeel. Vervolgens wordt het kasstroomoverzicht nader beschouwd. DAG 5 Financial statements of groups of entities (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 en 31) De laatste dag van de IFRS vervolgtraining staat in het thema van de consolidatievereisten. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Bepaalde dingen heb ik wel teruggezien wat ik al op de school heb gehad en er waren toch een heleboel dingen die nieuw en positief voor mij waren. 19

20 20 COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Leading in Risk Management & Internal Control Gedegen risicomanagement is meer dan ooit van belang vanwege de toenemende complexiteit op het gebied van Governance, Risk en Compliance. COSO is een managementmodel dat geschikt is voor het invoeren van risicomanagement in uw organisatie. Efficiënte en effectieve risicobeheersing is vandaag de dag onmisbaar in elke organisatie. Dit vormt de basis voor de integratie van risicomanagement met governance en compliance. Daarnaast verschaft risicomanagement inzicht in de financiële, strategische en operationele risico s. De dagindelling ziet er als volgt uit: Dagdeel 1 - Introducing the COSO s Internal Control Universe - Nadere focus op COSO component 1 Control Environment - Praktische invulling case Control Environment Dagdeel 2 - Nadere focus op COSO component 2 Risk Assessment - Praktische invulling case Opstellen van een risk plan & report for monitoring risks Dagdeel 3 - Nadere focus op COSO component 3 Control Activities - Praktische invulling case Opstellen van een audit jaarplan Dagdeel 4 - Nadere focus op COSO component 4 Information & Communication - Praktische invulling case Opstellen performance monitoring tool Dagdeel 5 - Nadere focus op COSO component 5 Monitoring Activities - Toepassing van COSO bij kleine en middelgrote organisaties - Nadere analyse van COSO (2013) t.o.v. COSO ERM - Afsluitende overwegingen Inleiders: De training is bestemd voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor Governance, Risk en Compliance in de organisatie, RVC- en directieleden, Executive Managers, Risk Managers, Risk medewerkers, Internal Auditors, Operational Auditors en Controllers. Mireille Bergraaf BBA MPC CPC Cyril Soeri MA RA CISA 2e helft van 2014 van 16.00u uur. USD 675 per deelnemer. 20

21 21 Advanced Non-Executive Director Een cursus voor het officiële commissaris/non-executive director diploma dat erkend wordt in de UK en in Nederland. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op de rol en verantwoordelijkheid van de commissaris/non-executive director, de voor hem/haar relevante (Engelse en Nederlandse) wetgeving en de diverse commissies waarin hij/zij zitting heeft. U krijgt handouts en een theorieboek voor zelfstudie, waardoor u in staat bent het officiële NEDAexamen af te leggen. Na afloop van het examen krijgt u direct de uitslag. Na het behalen van het diploma kunt u zich laten registeren in het NEDA en/of NXD-register. Hiervoor zijn aanvullende eisen geformuleerd. Deze zullen tijdens de cursus aan de orde komen. De registratie heeft ook internationaal, waaronder in Suriname, haar waarde. Inleider: (Potentiele) commissarissen, bestuurders, aandeelhouders, directeuren en eigenaren van Midden- en Kleinbedrijven Dr. Paul Breman CMC NXD is organisatieadviseur en (associate) professor aan opleidingen in een aantal landen. Tevens is hij bestuurslid van Thames Valley Associates (http://www.thamesvalleyassociates.com) dat zich bezighoudt met de professionalisering van de commissarisfunctie. De afgelopen jaren is hij voorzitter geweest van een groot Europees sociaal innovatieproject. 2e helft van 2014 van 09:00 16:00 uur. 450 per deelnemer. 21

22 22 Financieel Management 22

23 23 Financiële Analyse, Verslaggeving en Prognose Deze workshop is bestemd voor managers met geringe of geen bedrijfseconomische achtergrond, die problemen ondervinden met het analyseren van financiele overzichten. In deze intensieve workshop leert u de financiele overzichten te analyseren om zodoende een terzake deskundige financiele gesprekspartner te worden binnen uw organisatie. Doelstelling De doelstelling van de workshop is u inzicht te geven in de aard en hanteerbaarheid van financiële analyses. U leert de samenhang tussen planning, budgettering en kostprijs-bepaling. Voorts leert u op een verantwoorde wijze investeringsbeslissingen nemen en meedenken, meepraten en beter beslissen in financieel economische kwesties. Werkwijze De deelnemers zullen naast een uitgebreid theoretisch gedeelte aan de hand van actuele praktijkopdrachten vertrouwd gemaakt worden met meerdere aspecten van het financiële beleid. Managers en professionals met een academische of hogere beroepsopleiding en enige jaren relevante werkervaring. De deelnemers hebben geen bedrijfseconomische achtergrond en willen de nodige inzichten verwerven in het financiële beleid van hun organisatie. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA. Periode 2e helft van 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 650 per deelnemer. Als non financial persoon was het voor mij heel goed te volgen, heel simpel en praktisch uitgelegd. Complimenten voor de goede reader. 23

24 24 Budget Monitoring & Cost Control Het opstellen en formuleren van een goed budgetplan voor het komend jaar (2015) is een omvangrijk proces, waarbij onder andere de realisatie van het afgelopen jaar vergeleken wordt met het vastgestelde budget, de toekomstverwachtingen gedefinieerd worden om uiteindelijk te komen tot een begroting voor het komende jaar. Diverse factoren spelen hierbij een belangrijke rol; factoren zoals: de ondernemingsdoelstellingen (visie en missie); het activiteitenplan op jaarbasis (inclusief de kasstroomprojectie); budget monitoring (technieken en instrumenten); cost control (technieken en instrumenten). Hoe kunnen deze factoren in relatie tot elkaar gebracht worden en hoe kunnen de technieken en instrumenten toegepast worden tijdens het budget proces? Tjong A Hung Administraties N.V. biedt in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V. een training aan die u de nodige inzichten en hulpmiddelen verschaft op het gebied van budget monitoring en cost control. Programma Dagdeel 1 De begrotingscyclus (visie en missie en jaarplan). Dagdeel 2 Budget monitoring (technieken en instrumenten). Dagdeel 3 Cost control (technieken en instrumenten). Inleiders: Directie, management, en projectleiders van de onderneming, alsmede zij die (in)direct betrokken zijn bij het budget proces. Cyril Soeri MA RA CISA Nigel Hintzen CAT 22, 24 en 26 september 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De leerstof was duidelijk en is binnen betrekkelijke periode goed aan de orde gekomen. De wisselwerking tussen de trainers tijdens de les voor een vlot verloop. 24

25 25 Investeringen 25

26 26 Workshop Beleggen Herken de kansen op de effectenbeurzen Ongeacht de conjunctuur bieden de effectenbeurzen kansen. Belangrijk voor beleggers is dat zij hun beleggingsbehoeften kunnen afzetten tegen het beleggingsklimaat. Om inzicht te verschaffen in deze materie organiseert Tjong A Hung Consulting een driedaagse workshop over beleggen. Ook emissietechnieken komen aan bod. Daarom is deze workshop interessant voor particuliere en institutionele beleggers en voor bedrijven die een beursgang overwegen. Behandelde onderwerpen De werking van de internationale kapitaalmarkten. Beleggingsstrategieën en methodieken. Regulering en Governance. Regionale aspecten van beleggen. Inleider: Rob Putter 2e helft van 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Belangrijke aspecten binnen de beleggingswereld zijn veel duidelijker geworden. Deze workshop was zeker een eye-opener. 26

27 27 Workshop Treasury Management Wat is TREASURY MANAGEMENT? Het beheren van financiële posities en geldstromen op een zodanige wijze dat de daaraan verbonden risico s worden beperkt en de daarmee gepaard gaande kosten en baten worden geoptimaliseerd. GELD kunt u ook beschouwen als grondstof voor de onderneming en de TREASURER als manager van dat geld en als coördinator van kasstromen in de onderneming. Voor wie is deze Workshop bedoeld? In principe voor iedereen die in een bedrijf met geld te maken heeft: CFO s, Financial Managers, Treasurers, Controllers en Planners. Verbreed uw inzichten, haal meer uit uw geld en beperk de risico s. Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3 Treasury Management De rol van de Treasurer Budgetting Cash Flow Management Financial Planning and Forecasting Asset and Liability Management Inleiding tot ALM Risico en Volatiliteit Risk Management Tools Investing Markets and Products Asset Management Inleider: Rob Putter 2e helft van 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Opdoen van internationale kennis. Bewustwording van de rol van Treasurer binnen de organisatie en het besef dat er modellen zijn die je moet gebruiken. 27

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Auteurs: DNV-CIBIT adviseurs Rob van der Spek, Jan Kingma, Annelies Kleijsen, Eelco Kruizinga, Ben Römgens 1 Inleiding In de bijdrage Een kennisgerichte

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie