T r a i n i n g s k a l e n d e r

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5"

Transcriptie

1 T r a i n i n g s k a l e n d e r Flustraat 35 Tel Fax Tjong A Hung Consulting N.V.

2 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the Audit Fundamentals Internal/Operational Audit Fundamentals in Financial Audit IFRS Knowledge and Comprehension IFRS Application and Analysis Governance & Control 11 Pension Fund Governance Banking in Control Training voor Raden van Commissarissen COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Financieel Management 16 Financiele Analyse, Verslaggeving en Prognose Budget Monitoring & Cost Control Samenstellen van de jaarrekening met AccountView Advanced Excel for Financial and Executive Managers Investeringen 21 Portfolio Management Treasury Management Project Management 24 Doeltreffend Project Management Persoonlijke Effectiviteit en Management Vaardigheden 26 Advanced Management Skills Commercieel Onderhandelen Time Management Communicatie- en Presentatietechnieken Operational Excellence Tjong A Hung Consulting N.V. 2

3 3 Inhoudsopgave Pagina Commercieel & Marketing Management 32 Strategisch Marketingplan Sales Management Sales Improvement Customer Satisfaction Measurement Human Resource Management 37 HRM instrumenten voor HR-Officers HRM voor Middle Management Formatieplanning Projectplan voor de afdeling HRM Strategisch Management 42 Strategisch Planningsproces Performance Management 44 Business Model Design Information Technology 46 COBIT 5 for Executive Management COBIT 5 for IT Specialist Tjong A Hung Consulting N.V. 3

4 4 Planning 2015 Mei COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) 4, 7, 11, 14 en 18 Training voor Raden van Commissarissen 20, 22 en 25 Strategisch Marketingplan 27, 29 mei, 3 en 5 juni Juni Portfolio Management 8, 10 en 12 Banking in Control 16, 18, 23, 25 en 30 Customer Satisfaction Measurement 17, 19, 24 en 26 Juli Fundamentals in Financial Audit 6, 8, 10 en 13 Commercieel onderhandelen 14, 16, 20, 22 en 24 Fundamentals in Internal/Operational Audit 27, 29 juli, 3 en 5 augustus Augustus Time Management 12, 14 en 17 September Budget Monitoring and Cost Control 21, 24 en 28 Treasury Management 22, 25 en 30 Oktober COBIT 5 for Executive Management 5 en 8 COBIT 5 for IT Specialist 5, 8, 12, 15 en 19 Sales Management 7, 9, 14 en 16 Communicatie en Presentatietechnieken 23, 28 en 30 November HRM instrumenten voor HR-Officers 4, 6, 13 en 18 December HRM voor Middle Management 2, 4, 9 en 11 Tjong A Hung Consulting N.V. 4

5 5 Auditing Tjong A Hung Consulting N.V. 5

6 6 Preparing for the Audit Is de financiële administratie van uw onderneming klaar voor de externe audit? Wilt u zelf een solide prepared-by-client dossier samenstellen en zo kosten besparen op de audit van uw onderneming? Ter voorbereiding op de audit verzamelt uw onderneming specifieke informatie, welke informatie op een transparante wijze dient te worden vastgelegd. Uw accountant heeft deze informatie voor en tijdens de audit van het financieel verslag van uw onderneming nodig. Vaak verstrekken zij u van te voren een lijst met op te leveren stukken, de zogenoemde prepared-by-client list (PBC-list). Tijdens de training wordt ingegaan op de ratio van de PBC-list en hoe u ervoor kunt zorgen dat de op te leveren stukken juist en volledig zijn. Programma: dagdeel 1 Planning- en voorbereidingsfase en primaire instructies voor een solide dossiervorming. dagdeel 2 De vaste en vlottende activa van de onderneming en haar eigen vermogen. dagdeel 3 Het vermogen van de onderneming en haar winst- en verliesrekening. Doelgroep: Inleiders: Financieel Managers, Internal Auditors en zij die direct betrokken zijn bij het audit proces. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT Periode: 2 e helft van USD 500 per deelnemer. De verbanden die bij de balans en de V&W posten werden gelegd, om zo snel inzicht te krijgen in de posten die verband houden met elkaar. Tjong A Hung Consulting N.V. 6

7 7 Fundamentals in Internal / Operational Audit In samenwerking met YMF Accountancy is deze training speciaal ontwikkeld voor Internal Auditors, Controllers en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor de interne beheersing van de organisatie. Naast de interne controlewerkzaamheden van de Internal Audit functie, belichten we bij Operational Audit het onderzoek naar de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde: dagdeel 1: Internal/Operational audit: Fundamentals dagdeel 2: Interne Beheersingssystemen: Toepassing van het COSO control framework Toepassing van INK model Toepassing van het KAD model dagdeel 3: Risk Management Praktische toepassingen in Suriname dagdeel 4: Fraude in relatie tot IO/OA Opstellen van een audit plan rekening houdend met frauderisico s Communicatie bij aanwijzingen voor fraude Procesanalyse en systeemgerichte controlewerkzaamheden Inleiders: Periode: Drs. Yvonne Meijdam-Filé RA RO EMIA Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 27, 29 juli, 3 en 5 augustus 2015 van 16:00-20:00 uur. USD 600 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 7

8 8 Fundamentals in Financial Audit Opzet Middels een casus van een handelsonderneming worden de fundamentals behandeld omtrent: - Controleleer - AO/IB - Externe verslaggeving Programma: dagdeel 1: Presentatie & inleiding casus Controle van een jaarrekening - systeemgerichte controle-aanpak gedurende interim-controle en gegevensgerichte controlewerkzaamheden bij jaareinde controle Beoordeling investeringsprocedure Controle investeringen Controle desinvesteringen dagdeel 2: Vervolg controle van een jaarrekening Balans creditzijde Achterstallige interestbetalingen en samengestelde interest Voor controle interestlasten zie W&V-rekening Achtergestelde leningen Direct opeisbare leningen Converteerbare leningen Opvolgende facturen Opvolgende betalingen dagdeel 3: Vervolg controle van een jaarrekening Winst en verliesrekening dagdeel 4: Vervolg controle van een jaarrekening Externe verslaggeving Beoordelen van fraudepreventieve en detectieve maatregelen Doelgroep: Inleider: Periode: Beginnende Assistent-Accountants met een afgeronde Accountancy opleiding. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 6, 8, 10 en 13 juli van 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 8

9 9 IFRS Knowledge and Comprehension (Foundation) (behandeling van 8 essentiële internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Knowledge and Comprehension ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 A. The financial reporting framework (IASB Framework) B. Presentation of published financial statements (IAS 1 en IFRS 1) DAG 2 B. Reporting the financial position of entities (IAS 16, 36 en 38). Op dag 2 wordt nader ingegaan op de post materiële vaste activa en immateriële vaste activa, waarbij de impairment test nader wordt behandeld. DAG 3 B. Reporting the financial position of entities (IAS 2 en 37). Op dag 3 wordt verder de post Voorraden uitgediept en de IFRS vereisten voor het vormen van voorzieningen, niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. DAG 4 C. Appraisal of financial performance and position of entities. Dag 4 staat in het kader van de jaarrekeninganalyse, waarbij praktische toepassingen van IFRS in Surinaamse jaarrekeningen worden geanalyseerd. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT Periode: 2 e helft van USD 600 per deelnemer. De training heeft interesse gewekt om dieper in te gaan op de analyse verslaggeving van de jaarrekening. Tjong A Hung Consulting N.V. 9

10 10 IFRS - Application & Analysis verdieping van 17 internationale verslaggevingstandaarden Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Application and Analysis ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 Reporting the financial position of entities (IFRS 3, IAS 23 en 40). Dag 1 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan vaste activa, waarbij vastgoedbeleggingen, de activering van kapitaalkosten en goodwill aan de orde komen. DAG 2 Reporting the financial position of entities (IFRS 5, IAS 8 en 11). Dag 2 van de IFRS vervolgtraining gaat verder in op stelselwijzigingen, de presentatie van af te stoten activiteiten en de behandeling van de omzetverantwoording van langdurige constructiecontracten. DAG 3 Reporting the financial position of entities (Framework, IAS 17, 24 en 27). Dag 3 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan het principe van substance over form, waarbij IFRS standaarden aan de orde zullen komen. DAG 4 Reporting the financial performance of entities (IAS 7, 12 en 33). Dag 4 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan de presentatie, verwerking en toelichting van belastingen, waaronder compensabele verliezen (deferred tax assets) en de verwerking van tijdelijke belastingverschillen als voorziening latente belastingverplichtingen (deferred tax liabilities). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toelichtingsvereisten voor beursgenoteerde ondernemingen omtrent de winst per aandeel. Vervolgens wordt het kasstroomoverzicht nader beschouwd. DAG 5 Financial statements of groups of entities (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 en 31) De laatste dag van de IFRS vervolgtraining staat in het thema van de consolidatievereisten. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT Periode: 2 e helft van USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 10

11 11 Governance & Control Tjong A Hung Consulting N.V. 11

12 12 Pensioen Fund Governance Aan welke administratieve eisen is een Pensioenfonds onderworpen en hoe ziet de jaarrekening eruit? Een Pensioenfonds onderscheidt zich van andere ondernemingen door de lange horizon met betrekking tot aangegane verplichtingen en beleggingen. Daarnaast is sprake van een relatief groot aantal groepen dat direct of indirect belanghebbend is. De informatieverschaffing aan de belanghebbenden vindt plaats middels het presenteren van een jaarverslag van het Pensioenfonds. Daarnaast dient de administratieve organisatie (AO) en de interne beheersing (IB) van het Pensioenfonds adequaat en effectief te werken, met name op het gebied van het beleggings- en deelnemersbeleid (pensioenverplichtingen). Tijdens de training wordt ingegaan op de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en stelsel van interne beheersingsmaatregelen van een pensioenfonds. Daarnaast wordt ingegaan op de inrichting en presentatie van het jaarverslag van het pensioenfonds conform (internationale) wet- en regelgeving Programma: dagdeel 1 De opzet en inrichting van een pensioenadministratie. dagdeel 2 Het bestuursverslag, de vaste en vlottende activa van een pensioenfonds. dagdeel 3 De schulden, staat van baten en lasten en het performance overzicht van een pensioenfonds. Doelgroep: Inleider: Bestuursleden, administratief medewerkers van en zij die direct betrokken zijn bij een Pensioenfonds. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Periode: 2 e helft van USD 500 per deelnemer. De uitleg van de trainer en de overzichten die g d zijn naar de deelnemers, omdat deze naar mijn mening praktisch direct bruikbaar zijn. Tjong A Hung Consulting N.V. 12

13 13 Banking in Control Inleiding Interne Beheersing (Internal control) kan leiden tot verhoging van de mate van betrouwbaarheid van de intern gegenereerde managementinformatie, die relevant zijn om de organisatie tijdig bij te sturen. Specifiek gericht op banken worden handreikingen gegeven voor de administratieve organisatie en stelsel van beheersingsmaatregelen (AO/IB) voor het bereiken van een hoge mate van Internal control volgens een risk based approach. Leerdoelen Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: - aanknopingspunten voor het ontwerpen van een adequate administratieve organisatie. - risico s die middels beheersingsmaatregelen gemitigeerd kunnen worden. - minimale randvoorwaarden voor een adequate administratieve organisatie. - het effectief inzetten van preventieve beheersingsmaatregelen, zoals controle technische functiescheiding, directierichtlijnen, interne standaardnormen en procedures. - het effectief inzetten van detectieve beheersingsmaatregelen, zoals verband controles tussen de primaire registratiebronnen, cijferanalyses en andere interne controlemaatregelen. Doelgroep: De training is bestemd voor functionarissen verantwoordelijk voor Internal Financial & Operational Audits. Opzet: Inleider: Periode: De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Bij een in-company training kan bij het behandelen van de gewenste administratieve organisatie beter rekening gehouden worden met de huidige personele invulling en adviezen worden gegeven over de huidige administratieve organisatie. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 16, 18, 23, 25 en 30 juni 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 13

14 14 Training voor Raden van Commissarissen De trend is naar een grotere betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de strategie en het risicomanagement van de onderneming. De tijd dat het lidmaatschap van een RvC een erebaantje was ligt ver achter ons; kandidaten doen er goed aan zich af te vragen of ze fit for the job zijn en bereid zijn er flink wat tijd en energie in te steken. De RvC training combineert theoretische kennis met praktijkervaringen. Daarnaast biedt het programma ruimte tot uitwisseling van ervaring met de andere deelnemers. Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht; consequenties van strategische besluiten voor de resultaten van de onderneming; de verschillende rollen van de commissaris/toezichthouder en de daaruit mogelijk voortvloeiende dilemma s; vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico s voor de commissaris / toezichthouder; do s and don ts van een commissaris. Doelgroep: Inleiders: Periode: De training is bestemd voor Commissarissen van bedrijven en Toezichthouders van grote non-profit organisaties. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Drs. Mirjam Emanuels RA 20, 22 en 25 mei 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De open vragen en openheid en aangepast aan de huidige situatie. Tjong A Hung Consulting N.V. 14

15 15 COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Leading in Risk Management & Internal Control Gedegen risicomanagement is meer dan ooit van belang vanwege de toenemende complexiteit op het gebied van Governance, Risk en Compliance. COSO is een managementmodel dat geschikt is voor het invoeren van risicomanagement in uw organisatie. Efficiënte en effectieve risicobeheersing is vandaag de dag onmisbaar in elke organisatie. Dit vormt de basis voor de integratie van risicomanagement met governance en compliance. Daarnaast verschaft risicomanagement inzicht in de financiële, strategische en operationele risico s. De dagindelling ziet er als volgt uit: dagdeel 1 - Introducing the COSO s Internal Control Universe - Nadere focus op COSO component 1: Control Environment - Praktische invulling case: Control Environment dagdeel 2 - Nadere focus op COSO component 2 Risk Assessment - Praktische invulling case: opstellen van een risk plan & report for monitoring risks dagdeel 3 - Nadere focus op COSO component 3 Control Activities - Praktische invulling case: opstellen van een audit jaarplan dagdeel 4 - Nadere focus op COSO component 4: Information & Communication - Praktische invulling case: opstellen performance monitoring tool dagdeel 5 - Nadere focus op COSO component 5: Monitoring Activities - Toepassing van COSO bij kleine en middelgrote organisaties - Nadere analyse van COSO (2013) t.o.v. COSO ERM - Afsluitende overwegingen Doelgroep: Inleiders: Periode: De training is bestemd voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor Governance, Risk en Compliance in de organisatie, RVC- en directieleden, Executive Managers, Risk Managers, Risk medewerkers, Internal Auditors, Operational Auditors en Controllers. Mireille Bergraaf BBA MPC CPC Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 4, 7, 11, 14 en 18 mei 2015 van 16.00u uur. USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 15

16 16 Financieel Management Tjong A Hung Consulting N.V. 16

17 17 Financiële Analyse, Verslaggeving en Prognose Deze workshop is bestemd voor managers met geringe of geen bedrijfseconomische achtergrond, die problemen ondervinden bij het analyseren van financiele overzichten. In deze intensieve workshop leert u de financiele overzichten te analyseren om zodoende een terzake deskundige financiele gesprekspartner te worden binnen uw organisatie. Doelstelling De doelstelling van de workshop is u inzicht te geven in de aard en hanteerbaarheid van financiële analyses. U leert de samenhang tussen planning, budgettering en kostprijs-bepaling. Voorts leert u op een verantwoorde wijze investeringsbeslissingen nemen en meedenken, meepraten en beter beslissen in financieel economische kwesties. Werkwijze De deelnemers zullen naast een uitgebreid theoretisch gedeelte aan de hand van actuele praktijkopdrachten vertrouwd gemaakt worden met meerdere aspecten van het financiële beleid. Doelgroep: Inleider: Managers en professionals met een academische of hogere beroepsopleiding en enige jaren relevante werkervaring. De deelnemers hebben geen bedrijfseconomische achtergrond en willen de nodige inzichten verwerven in het financiële beleid van hun organisatie. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Periode 2 e helft van USD 650 per deelnemer. De uiteenzetting van de verschillende onderdelen van de jaarrekening. De weergave van kosten/ opbrengsten per bedrijfsunit. Tjong A Hung Consulting N.V. 17

18 18 Budget Monitoring & Cost Control Het opstellen en formuleren van een goed budgetplan voor het komend jaar (2015) is een omvangrijk proces, waarbij onder andere de realisatie van het afgelopen jaar vergeleken wordt met het vastgestelde budget, de toekomstverwachtingen gedefinieerd worden om uiteindelijk te komen tot een begroting voor het komende jaar. Diverse factoren spelen hierbij een belangrijke rol; factoren zoals: de ondernemingsdoelstellingen (visie en missie); het activiteitenplan op jaarbasis (inclusief de kasstroomprojectie); budget monitoring (technieken en instrumenten); cost control (technieken en instrumenten). Hoe kunnen deze factoren in relatie tot elkaar gebracht worden en hoe kunnen de technieken en instrumenten toegepast worden tijdens het budget proces? Tjong A Hung Administraties N.V. biedt in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V. een training aan die u de nodige inzichten en hulpmiddelen verschaft op het gebied van budget monitoring en cost control. Programma Dagdeel 1 De begrotingscyclus (visie en missie en jaarplan). Dagdeel 2 Budget monitoring (technieken en instrumenten). Dagdeel 3 Cost control (technieken en instrumenten). Doelgroep: Inleiders: Periode: Directie, management, en projectleiders van de onderneming, alsmede zij die (in) direct betrokken zijn bij het budgetproces. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT 21, 24 en 28 september 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De verschillende methode van budget monitoring. Tjong A Hung Consulting N.V. 18

19 19 Samenstellen van de jaarrekening met Account View Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Gebruikt u als boekhoudpakket Account View en beschikt u over de nodige ervaring met dit pakket? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van het softwarepakket Account View. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Dagdeel 4: Dagdeel 5: Doelgroep: betrokken Inleiders: Basis Account View (standaardrapporten en verslaglegging) Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening en cijferbeoordelingen) Advanced Account View (controllers desk en dynamic office) Jaarrekening samenstellen in Excel (mapping saldibalans Account View in Excel) Consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct zijn bij het produceren van financiële verslagen. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Lloyd Cameron NV Clear IT Solutions Periode: 2 e helft van USD 675 per deelnemer. De training was in het geheel totaal nieuw, dus voor mij een uitdaging. Ik wist niet dat dit kon in AccountView. Het is hierdoor een stap makkelijker voor mij geworden om te werken in AccountView. Tjong A Hung Consulting N.V. 19

20 20 Advanced Excel for Financial and Executive Managers Deze praktische financiële training is gericht op het handzaam en efficiënt toepassen van de functionaliteiten in MS Excel voor ondernemers en financiële deskundigen. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal. Dagdeel 1 Van een kolommenbalans naar een jaarrekening in Excel. Dagdeel 2 Financial Performance measurement in Excel. Dagdeel 3 Ontwikkeling van een Financial Business Plan in Excel. Dagdeel 4 Best practices & Must knows in Excel. De deelnemer bouwt met behulp van aanwijzingen van de trainers zelf business models op in een Excel omgeving. De vertaalslag van data analyse naar de business wordt gemaakt middels visuele presentaties en gebruiksvriendelijke management rapportage. Training vereisten De deelnemer beschikt bij aanvang van de training over het volgende: financiële kennis en ervaring in het opmaken en interpreteren van management rapportages; de beschikking over een laptop met MS Excel 2007; basiskennis van MS Excel: degenen die behoefte hebben aan de training Excel foundation for financials kunnen zich inschrijven voor een aparte training. Doelgroep: Inleiders: Financial Managers, Executive Managers, Accountants, Internal Auditors, Controllers en Accounting medewerkers. Cyril Soeri Register Accountant / Certified Information Systems Auditor. Lloyd Cameron Microsoft Office Specialist / Experienced Account View & Excel trainer. Yorenski Benschop Business Risks Specialist / Data analyst. Periode: 2 e helft van USD 600 per deelnemer. De tijd die er wordt besteedt door de trainers om per cursist de onduidelijkheden uit te leggen. Tjong A Hung Consulting N.V. 20

21 21 Investeringen Tjong A Hung Consulting N.V. 21

22 22 Portfolio Management Optimaliseer het rendement van uw beleggingen. Iedereen die belegt in de financiele markten, ongeacht of u dat prive doet dan wel voor een bedrijf, weet dat het beleggingsresultaat grotendeels afhangt van de opbouw en het management van de beleggingsportefeuille. De opbouw van de portefeuille moet in de eerste plaats zijn afgestemd op eigen parameters en pas in de tweede plaats op externe factoren zoals koersbewegingen. Om inzicht te verschaffen in deze materie organiseren wij een driedaagse workshop over Portfolio Management. Deze workshop is interessant voor een ieder die belegt in de financiele markten of daarvoor interesse heeft. Programma Vermogensklassen: aandelen obligaties, derivaten en vastgoed Beleggingsfondsen Fundamentele, kwantitatieve en technische beleggingsanalyses Asset Allocation Belegging strategieën Regionale beleggingsmogelijkheden Inleider: Periode: Rob Putter 8, 10 en 12 juni 2015 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 22

23 23 Workshop Treasury Management Wat is TREASURY MANAGEMENT? Het beheren van financiële posities en geldstromen op een zodanige wijze dat de daaraan verbonden risico s worden beperkt en de daarmee gepaard gaande kosten en baten worden geoptimaliseerd. GELD kunt u ook beschouwen als grondstof voor de onderneming en de TREASURER als manager van dat geld en als coördinator van kasstromen in de onderneming. Voor wie is deze Workshop bedoeld? In principe voor iedereen die in een bedrijf met geld te maken heeft: CFO s, Financial Managers, Treasurers, Controllers en Planners. Verbreed uw inzichten, haal meer uit uw geld en beperk de risico s. Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3 Treasury Management De rol van de Treasurer Budgetting Cash Flow Management Financial Planning and Forecasting Asset and Liability Management Inleiding tot ALM Risico en Volatiliteit Risk Management Tools Investing Markets and Products Asset Management Inleider: Rob Putter Periode: 22, 25 en 30 september 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 23

24 24 Project Management Tjong A Hung Consulting N.V. 24

25 25 Doeltreffend Project Management Het succes van de training wordt in belangrijke mate bepaald door een actieve inbreng van de deelnemers zelf. Binnen het trainingsprogramma wordt een project als praktijkgeval uitgewerkt. De voordelen van de uitwerking van deze case zijn dat diverse bedrijfsfuncties aan de orde komen en dat er na afloop van de cursus een mijlpalenplan en een projectverantwoordelijkheden schema op managementniveau gereed zijn. Voor wat het activiteitenschema betreft op operationeel niveau, kan er binnen het tijdsbestek van deze cursus een eerste aanzet gegeven worden. Het programma van de training Projectmanagement luidt als volgt: Sessie 1 Basiskennis Project management. Sessie 4 Mijlpalenplanning. Sessie 2 Inleiding project management: projectdefinitie (project ontwerp). Project management overview. Sessie 5 Project besturing (controle en rapportage). Budgetbewaking, risico- en kwaliteitsmanagement en projectplan. Sessie 3 Inleiding project management: projectdefinitie (project ontwerp). Na de uitwerking volgt de presentatie van de uitwerking van het project, een vragenronde / discussieronde en tot slot een aanscherping van de projectdefinitie. Sessie 6 Project audit Vaardigheden Communicatie, Time management Vergadertechnieken, Conflictsituaties De training is erop gericht om de deelnemers te trainen in het inrichten en managen van projecten, op een zodanige wijze dat de projectdoelstellingen worden gerealiseerd. Doelgroep: Opzet: Inleider: Iedere (aankomende) projectmanager en een ieder die bij een project betrokken is of zal raken. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd, hierbij zijn aanpassingen mogelijk. Faisel Tjon-A-Loi MSc. Periode: 2 e helft van USD 700 per deelnemer. De training sluit heel goed aan op onze projecten en de methode die we gebruiken voor project management. Tjong A Hung Consulting N.V. 25

26 26 Persoonlijke Effectiviteit en Management Vaardigheden Tjong A Hung Consulting N.V. 26

27 27 Advanced Management Skills In het intensieve trainingsprogramma worden uw persoonlijke vaardigheden als leidinggevende of manager zichtbaar gemaakt en worden ze verder ontwikkeld. Vaardigheden die elke hedendaagse manager moet beheersen om goed de gestelde doelstellingen te behalen met het beschikbare team aan medewerkers. De training heeft een zeer pragmatische en interactieve aanpak. De theorie wordt afgewisseld met opdrachten, oefeningen en rollenspel. Natuurlijk beschikt een ieder in zekere mate over de vaardigheden, maar in deze training wordt ook de nadruk gelegd op het bewust hanteren van bepaalde technieken. Bij elke vorm van leren is het ontvangen van goede feedback een noodzakelijke voorwaarde. Oefenen en bijgestuurd worden vereist feedback, omdat zonder terugkoppeling bijsturing niet mogelijk is. Inhoud Managementfuncties en rollen Conceptuele vaardigheden Menselijke vaardigheden Technische vaardigheden Time management Stress management Delegeren Situationeel leiderschap in de praktijk Teambuilding Motivatie & Coaching Gesprekstechnieken Vergadertechnieken Onderhandelen Conflicthantering Wat heeft u aan deze training? U kunt de kwaliteit van uw persoonlijk functioneren aanzienlijk verbeteren. U maakt kennis met de belangrijkste principes en technieken en leert deze ook toepassen. Doelgroep: Opzet Managers, afdelingshoofden en leidinggevenden, ongeacht de aard van het bedrijf of specifieke soort afdeling. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Periode: 2 e helft van USD 600 per deelnemer. Het overdragen, ter plekke oefenen met cases. Tjong A Hung Consulting N.V. 27

28 28 Commercieel Onderhandelen Bekwame onderhandelaars zijn in staat sturing te geven aan het onderhandelingsproces zonder als dominant en zelfzuchtig te worden ervaren. Zij zijn flexibel in denken en doen, communiceren open en overtuigend en spelen in op de belangen van de ander. In deze training verwerft u de vaardigheden om bekwaam te onderhandelen volgens de win-win methode. U leert hoe u overeenkomsten kunt aangaan die voordeel opleveren voor alle betrokkenen en een goede basis bieden voor een zakelijke relatie op langere termijn. De training sluit aan bij een ontwikkeling als consultative selling. Beoogd resultaat Na afloop van deze training bent u in staat: onderhandelingen systematisch voor te bereiden; onderscheid aan te brengen tussen relationele en inhoude lijke knelpunten; spanningen in de relatie beheersbaar te houden; onderscheid te zien tussen standpunten en belangen; ruimte in onderhandelingen te creëren voor het zoeken naar creatieve oplossingen; gebruik te maken van objectieve criteria bij het kiezen van oplossingen; uw eigen positie realistisch in te schatten door dat u zich voldoende heeft georiënteerd op alternatieve oplossingen. Werkwijze In de training staan uw eigen leerwensen centraal. Met behulp van korte inleidingen en cases wordt de onderhandelingsmethode concreet gemaakt en gerelateerd aan de praktijk. U scherpt uw vaardigheden aan met rollenspelen. Doelgroep: Opzet: Inleider: Periode: Managers en commercieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en aangaan van overeenkomsten: accountmanagers, marketing managers, inkopers, relatiebeheerders en adviseurs. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd, hierbij zijn aanpassingen mogelijk. Faisel Tjon-A-Loi MSc. 14, 16, 20, 22 en 24 juli 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 28

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie