T r a i n i n g s k a l e n d e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5"

Transcriptie

1 T r a i n i n g s k a l e n d e r Flustraat 35 Tel Fax Tjong A Hung Consulting N.V.

2 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the Audit Fundamentals Internal/Operational Audit Fundamentals in Financial Audit IFRS Knowledge and Comprehension IFRS Application and Analysis Governance & Control 11 Pension Fund Governance Banking in Control Training voor Raden van Commissarissen COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Financieel Management 16 Financiele Analyse, Verslaggeving en Prognose Budget Monitoring & Cost Control Samenstellen van de jaarrekening met AccountView Advanced Excel for Financial and Executive Managers Investeringen 21 Portfolio Management Treasury Management Project Management 24 Doeltreffend Project Management Persoonlijke Effectiviteit en Management Vaardigheden 26 Advanced Management Skills Commercieel Onderhandelen Time Management Communicatie- en Presentatietechnieken Operational Excellence Tjong A Hung Consulting N.V. 2

3 3 Inhoudsopgave Pagina Commercieel & Marketing Management 32 Strategisch Marketingplan Sales Management Sales Improvement Customer Satisfaction Measurement Human Resource Management 37 HRM instrumenten voor HR-Officers HRM voor Middle Management Formatieplanning Projectplan voor de afdeling HRM Strategisch Management 42 Strategisch Planningsproces Performance Management 44 Business Model Design Information Technology 46 COBIT 5 for Executive Management COBIT 5 for IT Specialist Tjong A Hung Consulting N.V. 3

4 4 Planning 2015 Mei COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) 4, 7, 11, 14 en 18 Training voor Raden van Commissarissen 20, 22 en 25 Strategisch Marketingplan 27, 29 mei, 3 en 5 juni Juni Portfolio Management 8, 10 en 12 Banking in Control 16, 18, 23, 25 en 30 Customer Satisfaction Measurement 17, 19, 24 en 26 Juli Fundamentals in Financial Audit 6, 8, 10 en 13 Commercieel onderhandelen 14, 16, 20, 22 en 24 Fundamentals in Internal/Operational Audit 27, 29 juli, 3 en 5 augustus Augustus Time Management 12, 14 en 17 September Budget Monitoring and Cost Control 21, 24 en 28 Treasury Management 22, 25 en 30 Oktober COBIT 5 for Executive Management 5 en 8 COBIT 5 for IT Specialist 5, 8, 12, 15 en 19 Sales Management 7, 9, 14 en 16 Communicatie en Presentatietechnieken 23, 28 en 30 November HRM instrumenten voor HR-Officers 4, 6, 13 en 18 December HRM voor Middle Management 2, 4, 9 en 11 Tjong A Hung Consulting N.V. 4

5 5 Auditing Tjong A Hung Consulting N.V. 5

6 6 Preparing for the Audit Is de financiële administratie van uw onderneming klaar voor de externe audit? Wilt u zelf een solide prepared-by-client dossier samenstellen en zo kosten besparen op de audit van uw onderneming? Ter voorbereiding op de audit verzamelt uw onderneming specifieke informatie, welke informatie op een transparante wijze dient te worden vastgelegd. Uw accountant heeft deze informatie voor en tijdens de audit van het financieel verslag van uw onderneming nodig. Vaak verstrekken zij u van te voren een lijst met op te leveren stukken, de zogenoemde prepared-by-client list (PBC-list). Tijdens de training wordt ingegaan op de ratio van de PBC-list en hoe u ervoor kunt zorgen dat de op te leveren stukken juist en volledig zijn. Programma: dagdeel 1 Planning- en voorbereidingsfase en primaire instructies voor een solide dossiervorming. dagdeel 2 De vaste en vlottende activa van de onderneming en haar eigen vermogen. dagdeel 3 Het vermogen van de onderneming en haar winst- en verliesrekening. Doelgroep: Inleiders: Financieel Managers, Internal Auditors en zij die direct betrokken zijn bij het audit proces. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT Periode: 2 e helft van USD 500 per deelnemer. De verbanden die bij de balans en de V&W posten werden gelegd, om zo snel inzicht te krijgen in de posten die verband houden met elkaar. Tjong A Hung Consulting N.V. 6

7 7 Fundamentals in Internal / Operational Audit In samenwerking met YMF Accountancy is deze training speciaal ontwikkeld voor Internal Auditors, Controllers en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor de interne beheersing van de organisatie. Naast de interne controlewerkzaamheden van de Internal Audit functie, belichten we bij Operational Audit het onderzoek naar de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde: dagdeel 1: Internal/Operational audit: Fundamentals dagdeel 2: Interne Beheersingssystemen: Toepassing van het COSO control framework Toepassing van INK model Toepassing van het KAD model dagdeel 3: Risk Management Praktische toepassingen in Suriname dagdeel 4: Fraude in relatie tot IO/OA Opstellen van een audit plan rekening houdend met frauderisico s Communicatie bij aanwijzingen voor fraude Procesanalyse en systeemgerichte controlewerkzaamheden Inleiders: Periode: Drs. Yvonne Meijdam-Filé RA RO EMIA Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 27, 29 juli, 3 en 5 augustus 2015 van 16:00-20:00 uur. USD 600 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 7

8 8 Fundamentals in Financial Audit Opzet Middels een casus van een handelsonderneming worden de fundamentals behandeld omtrent: - Controleleer - AO/IB - Externe verslaggeving Programma: dagdeel 1: Presentatie & inleiding casus Controle van een jaarrekening - systeemgerichte controle-aanpak gedurende interim-controle en gegevensgerichte controlewerkzaamheden bij jaareinde controle Beoordeling investeringsprocedure Controle investeringen Controle desinvesteringen dagdeel 2: Vervolg controle van een jaarrekening Balans creditzijde Achterstallige interestbetalingen en samengestelde interest Voor controle interestlasten zie W&V-rekening Achtergestelde leningen Direct opeisbare leningen Converteerbare leningen Opvolgende facturen Opvolgende betalingen dagdeel 3: Vervolg controle van een jaarrekening Winst en verliesrekening dagdeel 4: Vervolg controle van een jaarrekening Externe verslaggeving Beoordelen van fraudepreventieve en detectieve maatregelen Doelgroep: Inleider: Periode: Beginnende Assistent-Accountants met een afgeronde Accountancy opleiding. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 6, 8, 10 en 13 juli van 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 600 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 8

9 9 IFRS Knowledge and Comprehension (Foundation) (behandeling van 8 essentiële internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Knowledge and Comprehension ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 A. The financial reporting framework (IASB Framework) B. Presentation of published financial statements (IAS 1 en IFRS 1) DAG 2 B. Reporting the financial position of entities (IAS 16, 36 en 38). Op dag 2 wordt nader ingegaan op de post materiële vaste activa en immateriële vaste activa, waarbij de impairment test nader wordt behandeld. DAG 3 B. Reporting the financial position of entities (IAS 2 en 37). Op dag 3 wordt verder de post Voorraden uitgediept en de IFRS vereisten voor het vormen van voorzieningen, niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. DAG 4 C. Appraisal of financial performance and position of entities. Dag 4 staat in het kader van de jaarrekeninganalyse, waarbij praktische toepassingen van IFRS in Surinaamse jaarrekeningen worden geanalyseerd. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT Periode: 2 e helft van USD 600 per deelnemer. De training heeft interesse gewekt om dieper in te gaan op de analyse verslaggeving van de jaarrekening. Tjong A Hung Consulting N.V. 9

10 10 IFRS - Application & Analysis verdieping van 17 internationale verslaggevingstandaarden Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Application and Analysis ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 Reporting the financial position of entities (IFRS 3, IAS 23 en 40). Dag 1 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan vaste activa, waarbij vastgoedbeleggingen, de activering van kapitaalkosten en goodwill aan de orde komen. DAG 2 Reporting the financial position of entities (IFRS 5, IAS 8 en 11). Dag 2 van de IFRS vervolgtraining gaat verder in op stelselwijzigingen, de presentatie van af te stoten activiteiten en de behandeling van de omzetverantwoording van langdurige constructiecontracten. DAG 3 Reporting the financial position of entities (Framework, IAS 17, 24 en 27). Dag 3 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan het principe van substance over form, waarbij IFRS standaarden aan de orde zullen komen. DAG 4 Reporting the financial performance of entities (IAS 7, 12 en 33). Dag 4 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan de presentatie, verwerking en toelichting van belastingen, waaronder compensabele verliezen (deferred tax assets) en de verwerking van tijdelijke belastingverschillen als voorziening latente belastingverplichtingen (deferred tax liabilities). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toelichtingsvereisten voor beursgenoteerde ondernemingen omtrent de winst per aandeel. Vervolgens wordt het kasstroomoverzicht nader beschouwd. DAG 5 Financial statements of groups of entities (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 en 31) De laatste dag van de IFRS vervolgtraining staat in het thema van de consolidatievereisten. Inleider: Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT Periode: 2 e helft van USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 10

11 11 Governance & Control Tjong A Hung Consulting N.V. 11

12 12 Pensioen Fund Governance Aan welke administratieve eisen is een Pensioenfonds onderworpen en hoe ziet de jaarrekening eruit? Een Pensioenfonds onderscheidt zich van andere ondernemingen door de lange horizon met betrekking tot aangegane verplichtingen en beleggingen. Daarnaast is sprake van een relatief groot aantal groepen dat direct of indirect belanghebbend is. De informatieverschaffing aan de belanghebbenden vindt plaats middels het presenteren van een jaarverslag van het Pensioenfonds. Daarnaast dient de administratieve organisatie (AO) en de interne beheersing (IB) van het Pensioenfonds adequaat en effectief te werken, met name op het gebied van het beleggings- en deelnemersbeleid (pensioenverplichtingen). Tijdens de training wordt ingegaan op de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en stelsel van interne beheersingsmaatregelen van een pensioenfonds. Daarnaast wordt ingegaan op de inrichting en presentatie van het jaarverslag van het pensioenfonds conform (internationale) wet- en regelgeving Programma: dagdeel 1 De opzet en inrichting van een pensioenadministratie. dagdeel 2 Het bestuursverslag, de vaste en vlottende activa van een pensioenfonds. dagdeel 3 De schulden, staat van baten en lasten en het performance overzicht van een pensioenfonds. Doelgroep: Inleider: Bestuursleden, administratief medewerkers van en zij die direct betrokken zijn bij een Pensioenfonds. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Periode: 2 e helft van USD 500 per deelnemer. De uitleg van de trainer en de overzichten die g d zijn naar de deelnemers, omdat deze naar mijn mening praktisch direct bruikbaar zijn. Tjong A Hung Consulting N.V. 12

13 13 Banking in Control Inleiding Interne Beheersing (Internal control) kan leiden tot verhoging van de mate van betrouwbaarheid van de intern gegenereerde managementinformatie, die relevant zijn om de organisatie tijdig bij te sturen. Specifiek gericht op banken worden handreikingen gegeven voor de administratieve organisatie en stelsel van beheersingsmaatregelen (AO/IB) voor het bereiken van een hoge mate van Internal control volgens een risk based approach. Leerdoelen Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: - aanknopingspunten voor het ontwerpen van een adequate administratieve organisatie. - risico s die middels beheersingsmaatregelen gemitigeerd kunnen worden. - minimale randvoorwaarden voor een adequate administratieve organisatie. - het effectief inzetten van preventieve beheersingsmaatregelen, zoals controle technische functiescheiding, directierichtlijnen, interne standaardnormen en procedures. - het effectief inzetten van detectieve beheersingsmaatregelen, zoals verband controles tussen de primaire registratiebronnen, cijferanalyses en andere interne controlemaatregelen. Doelgroep: De training is bestemd voor functionarissen verantwoordelijk voor Internal Financial & Operational Audits. Opzet: Inleider: Periode: De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Bij een in-company training kan bij het behandelen van de gewenste administratieve organisatie beter rekening gehouden worden met de huidige personele invulling en adviezen worden gegeven over de huidige administratieve organisatie. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 16, 18, 23, 25 en 30 juni 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 13

14 14 Training voor Raden van Commissarissen De trend is naar een grotere betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de strategie en het risicomanagement van de onderneming. De tijd dat het lidmaatschap van een RvC een erebaantje was ligt ver achter ons; kandidaten doen er goed aan zich af te vragen of ze fit for the job zijn en bereid zijn er flink wat tijd en energie in te steken. De RvC training combineert theoretische kennis met praktijkervaringen. Daarnaast biedt het programma ruimte tot uitwisseling van ervaring met de andere deelnemers. Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht; consequenties van strategische besluiten voor de resultaten van de onderneming; de verschillende rollen van de commissaris/toezichthouder en de daaruit mogelijk voortvloeiende dilemma s; vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico s voor de commissaris / toezichthouder; do s and don ts van een commissaris. Doelgroep: Inleiders: Periode: De training is bestemd voor Commissarissen van bedrijven en Toezichthouders van grote non-profit organisaties. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Drs. Mirjam Emanuels RA 20, 22 en 25 mei 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De open vragen en openheid en aangepast aan de huidige situatie. Tjong A Hung Consulting N.V. 14

15 15 COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Leading in Risk Management & Internal Control Gedegen risicomanagement is meer dan ooit van belang vanwege de toenemende complexiteit op het gebied van Governance, Risk en Compliance. COSO is een managementmodel dat geschikt is voor het invoeren van risicomanagement in uw organisatie. Efficiënte en effectieve risicobeheersing is vandaag de dag onmisbaar in elke organisatie. Dit vormt de basis voor de integratie van risicomanagement met governance en compliance. Daarnaast verschaft risicomanagement inzicht in de financiële, strategische en operationele risico s. De dagindelling ziet er als volgt uit: dagdeel 1 - Introducing the COSO s Internal Control Universe - Nadere focus op COSO component 1: Control Environment - Praktische invulling case: Control Environment dagdeel 2 - Nadere focus op COSO component 2 Risk Assessment - Praktische invulling case: opstellen van een risk plan & report for monitoring risks dagdeel 3 - Nadere focus op COSO component 3 Control Activities - Praktische invulling case: opstellen van een audit jaarplan dagdeel 4 - Nadere focus op COSO component 4: Information & Communication - Praktische invulling case: opstellen performance monitoring tool dagdeel 5 - Nadere focus op COSO component 5: Monitoring Activities - Toepassing van COSO bij kleine en middelgrote organisaties - Nadere analyse van COSO (2013) t.o.v. COSO ERM - Afsluitende overwegingen Doelgroep: Inleiders: Periode: De training is bestemd voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor Governance, Risk en Compliance in de organisatie, RVC- en directieleden, Executive Managers, Risk Managers, Risk medewerkers, Internal Auditors, Operational Auditors en Controllers. Mireille Bergraaf BBA MPC CPC Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI 4, 7, 11, 14 en 18 mei 2015 van 16.00u uur. USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 15

16 16 Financieel Management Tjong A Hung Consulting N.V. 16

17 17 Financiële Analyse, Verslaggeving en Prognose Deze workshop is bestemd voor managers met geringe of geen bedrijfseconomische achtergrond, die problemen ondervinden bij het analyseren van financiele overzichten. In deze intensieve workshop leert u de financiele overzichten te analyseren om zodoende een terzake deskundige financiele gesprekspartner te worden binnen uw organisatie. Doelstelling De doelstelling van de workshop is u inzicht te geven in de aard en hanteerbaarheid van financiële analyses. U leert de samenhang tussen planning, budgettering en kostprijs-bepaling. Voorts leert u op een verantwoorde wijze investeringsbeslissingen nemen en meedenken, meepraten en beter beslissen in financieel economische kwesties. Werkwijze De deelnemers zullen naast een uitgebreid theoretisch gedeelte aan de hand van actuele praktijkopdrachten vertrouwd gemaakt worden met meerdere aspecten van het financiële beleid. Doelgroep: Inleider: Managers en professionals met een academische of hogere beroepsopleiding en enige jaren relevante werkervaring. De deelnemers hebben geen bedrijfseconomische achtergrond en willen de nodige inzichten verwerven in het financiële beleid van hun organisatie. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Periode 2 e helft van USD 650 per deelnemer. De uiteenzetting van de verschillende onderdelen van de jaarrekening. De weergave van kosten/ opbrengsten per bedrijfsunit. Tjong A Hung Consulting N.V. 17

18 18 Budget Monitoring & Cost Control Het opstellen en formuleren van een goed budgetplan voor het komend jaar (2015) is een omvangrijk proces, waarbij onder andere de realisatie van het afgelopen jaar vergeleken wordt met het vastgestelde budget, de toekomstverwachtingen gedefinieerd worden om uiteindelijk te komen tot een begroting voor het komende jaar. Diverse factoren spelen hierbij een belangrijke rol; factoren zoals: de ondernemingsdoelstellingen (visie en missie); het activiteitenplan op jaarbasis (inclusief de kasstroomprojectie); budget monitoring (technieken en instrumenten); cost control (technieken en instrumenten). Hoe kunnen deze factoren in relatie tot elkaar gebracht worden en hoe kunnen de technieken en instrumenten toegepast worden tijdens het budget proces? Tjong A Hung Administraties N.V. biedt in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V. een training aan die u de nodige inzichten en hulpmiddelen verschaft op het gebied van budget monitoring en cost control. Programma Dagdeel 1 De begrotingscyclus (visie en missie en jaarplan). Dagdeel 2 Budget monitoring (technieken en instrumenten). Dagdeel 3 Cost control (technieken en instrumenten). Doelgroep: Inleiders: Periode: Directie, management, en projectleiders van de onderneming, alsmede zij die (in) direct betrokken zijn bij het budgetproces. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Nigel Hintzen CAT 21, 24 en 28 september 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De verschillende methode van budget monitoring. Tjong A Hung Consulting N.V. 18

19 19 Samenstellen van de jaarrekening met Account View Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Gebruikt u als boekhoudpakket Account View en beschikt u over de nodige ervaring met dit pakket? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van het softwarepakket Account View. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Dagdeel 4: Dagdeel 5: Doelgroep: betrokken Inleiders: Basis Account View (standaardrapporten en verslaglegging) Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening en cijferbeoordelingen) Advanced Account View (controllers desk en dynamic office) Jaarrekening samenstellen in Excel (mapping saldibalans Account View in Excel) Consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct zijn bij het produceren van financiële verslagen. Cyril Soeri MA RA CISA CIS LI Lloyd Cameron NV Clear IT Solutions Periode: 2 e helft van USD 675 per deelnemer. De training was in het geheel totaal nieuw, dus voor mij een uitdaging. Ik wist niet dat dit kon in AccountView. Het is hierdoor een stap makkelijker voor mij geworden om te werken in AccountView. Tjong A Hung Consulting N.V. 19

20 20 Advanced Excel for Financial and Executive Managers Deze praktische financiële training is gericht op het handzaam en efficiënt toepassen van de functionaliteiten in MS Excel voor ondernemers en financiële deskundigen. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal. Dagdeel 1 Van een kolommenbalans naar een jaarrekening in Excel. Dagdeel 2 Financial Performance measurement in Excel. Dagdeel 3 Ontwikkeling van een Financial Business Plan in Excel. Dagdeel 4 Best practices & Must knows in Excel. De deelnemer bouwt met behulp van aanwijzingen van de trainers zelf business models op in een Excel omgeving. De vertaalslag van data analyse naar de business wordt gemaakt middels visuele presentaties en gebruiksvriendelijke management rapportage. Training vereisten De deelnemer beschikt bij aanvang van de training over het volgende: financiële kennis en ervaring in het opmaken en interpreteren van management rapportages; de beschikking over een laptop met MS Excel 2007; basiskennis van MS Excel: degenen die behoefte hebben aan de training Excel foundation for financials kunnen zich inschrijven voor een aparte training. Doelgroep: Inleiders: Financial Managers, Executive Managers, Accountants, Internal Auditors, Controllers en Accounting medewerkers. Cyril Soeri Register Accountant / Certified Information Systems Auditor. Lloyd Cameron Microsoft Office Specialist / Experienced Account View & Excel trainer. Yorenski Benschop Business Risks Specialist / Data analyst. Periode: 2 e helft van USD 600 per deelnemer. De tijd die er wordt besteedt door de trainers om per cursist de onduidelijkheden uit te leggen. Tjong A Hung Consulting N.V. 20

21 21 Investeringen Tjong A Hung Consulting N.V. 21

22 22 Portfolio Management Optimaliseer het rendement van uw beleggingen. Iedereen die belegt in de financiele markten, ongeacht of u dat prive doet dan wel voor een bedrijf, weet dat het beleggingsresultaat grotendeels afhangt van de opbouw en het management van de beleggingsportefeuille. De opbouw van de portefeuille moet in de eerste plaats zijn afgestemd op eigen parameters en pas in de tweede plaats op externe factoren zoals koersbewegingen. Om inzicht te verschaffen in deze materie organiseren wij een driedaagse workshop over Portfolio Management. Deze workshop is interessant voor een ieder die belegt in de financiele markten of daarvoor interesse heeft. Programma Vermogensklassen: aandelen obligaties, derivaten en vastgoed Beleggingsfondsen Fundamentele, kwantitatieve en technische beleggingsanalyses Asset Allocation Belegging strategieën Regionale beleggingsmogelijkheden Inleider: Periode: Rob Putter 8, 10 en 12 juni 2015 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 22

23 23 Workshop Treasury Management Wat is TREASURY MANAGEMENT? Het beheren van financiële posities en geldstromen op een zodanige wijze dat de daaraan verbonden risico s worden beperkt en de daarmee gepaard gaande kosten en baten worden geoptimaliseerd. GELD kunt u ook beschouwen als grondstof voor de onderneming en de TREASURER als manager van dat geld en als coördinator van kasstromen in de onderneming. Voor wie is deze Workshop bedoeld? In principe voor iedereen die in een bedrijf met geld te maken heeft: CFO s, Financial Managers, Treasurers, Controllers en Planners. Verbreed uw inzichten, haal meer uit uw geld en beperk de risico s. Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3 Treasury Management De rol van de Treasurer Budgetting Cash Flow Management Financial Planning and Forecasting Asset and Liability Management Inleiding tot ALM Risico en Volatiliteit Risk Management Tools Investing Markets and Products Asset Management Inleider: Rob Putter Periode: 22, 25 en 30 september 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 23

24 24 Project Management Tjong A Hung Consulting N.V. 24

25 25 Doeltreffend Project Management Het succes van de training wordt in belangrijke mate bepaald door een actieve inbreng van de deelnemers zelf. Binnen het trainingsprogramma wordt een project als praktijkgeval uitgewerkt. De voordelen van de uitwerking van deze case zijn dat diverse bedrijfsfuncties aan de orde komen en dat er na afloop van de cursus een mijlpalenplan en een projectverantwoordelijkheden schema op managementniveau gereed zijn. Voor wat het activiteitenschema betreft op operationeel niveau, kan er binnen het tijdsbestek van deze cursus een eerste aanzet gegeven worden. Het programma van de training Projectmanagement luidt als volgt: Sessie 1 Basiskennis Project management. Sessie 4 Mijlpalenplanning. Sessie 2 Inleiding project management: projectdefinitie (project ontwerp). Project management overview. Sessie 5 Project besturing (controle en rapportage). Budgetbewaking, risico- en kwaliteitsmanagement en projectplan. Sessie 3 Inleiding project management: projectdefinitie (project ontwerp). Na de uitwerking volgt de presentatie van de uitwerking van het project, een vragenronde / discussieronde en tot slot een aanscherping van de projectdefinitie. Sessie 6 Project audit Vaardigheden Communicatie, Time management Vergadertechnieken, Conflictsituaties De training is erop gericht om de deelnemers te trainen in het inrichten en managen van projecten, op een zodanige wijze dat de projectdoelstellingen worden gerealiseerd. Doelgroep: Opzet: Inleider: Iedere (aankomende) projectmanager en een ieder die bij een project betrokken is of zal raken. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd, hierbij zijn aanpassingen mogelijk. Faisel Tjon-A-Loi MSc. Periode: 2 e helft van USD 700 per deelnemer. De training sluit heel goed aan op onze projecten en de methode die we gebruiken voor project management. Tjong A Hung Consulting N.V. 25

26 26 Persoonlijke Effectiviteit en Management Vaardigheden Tjong A Hung Consulting N.V. 26

27 27 Advanced Management Skills In het intensieve trainingsprogramma worden uw persoonlijke vaardigheden als leidinggevende of manager zichtbaar gemaakt en worden ze verder ontwikkeld. Vaardigheden die elke hedendaagse manager moet beheersen om goed de gestelde doelstellingen te behalen met het beschikbare team aan medewerkers. De training heeft een zeer pragmatische en interactieve aanpak. De theorie wordt afgewisseld met opdrachten, oefeningen en rollenspel. Natuurlijk beschikt een ieder in zekere mate over de vaardigheden, maar in deze training wordt ook de nadruk gelegd op het bewust hanteren van bepaalde technieken. Bij elke vorm van leren is het ontvangen van goede feedback een noodzakelijke voorwaarde. Oefenen en bijgestuurd worden vereist feedback, omdat zonder terugkoppeling bijsturing niet mogelijk is. Inhoud Managementfuncties en rollen Conceptuele vaardigheden Menselijke vaardigheden Technische vaardigheden Time management Stress management Delegeren Situationeel leiderschap in de praktijk Teambuilding Motivatie & Coaching Gesprekstechnieken Vergadertechnieken Onderhandelen Conflicthantering Wat heeft u aan deze training? U kunt de kwaliteit van uw persoonlijk functioneren aanzienlijk verbeteren. U maakt kennis met de belangrijkste principes en technieken en leert deze ook toepassen. Doelgroep: Opzet Managers, afdelingshoofden en leidinggevenden, ongeacht de aard van het bedrijf of specifieke soort afdeling. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Periode: 2 e helft van USD 600 per deelnemer. Het overdragen, ter plekke oefenen met cases. Tjong A Hung Consulting N.V. 27

28 28 Commercieel Onderhandelen Bekwame onderhandelaars zijn in staat sturing te geven aan het onderhandelingsproces zonder als dominant en zelfzuchtig te worden ervaren. Zij zijn flexibel in denken en doen, communiceren open en overtuigend en spelen in op de belangen van de ander. In deze training verwerft u de vaardigheden om bekwaam te onderhandelen volgens de win-win methode. U leert hoe u overeenkomsten kunt aangaan die voordeel opleveren voor alle betrokkenen en een goede basis bieden voor een zakelijke relatie op langere termijn. De training sluit aan bij een ontwikkeling als consultative selling. Beoogd resultaat Na afloop van deze training bent u in staat: onderhandelingen systematisch voor te bereiden; onderscheid aan te brengen tussen relationele en inhoude lijke knelpunten; spanningen in de relatie beheersbaar te houden; onderscheid te zien tussen standpunten en belangen; ruimte in onderhandelingen te creëren voor het zoeken naar creatieve oplossingen; gebruik te maken van objectieve criteria bij het kiezen van oplossingen; uw eigen positie realistisch in te schatten door dat u zich voldoende heeft georiënteerd op alternatieve oplossingen. Werkwijze In de training staan uw eigen leerwensen centraal. Met behulp van korte inleidingen en cases wordt de onderhandelingsmethode concreet gemaakt en gerelateerd aan de praktijk. U scherpt uw vaardigheden aan met rollenspelen. Doelgroep: Opzet: Inleider: Periode: Managers en commercieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en aangaan van overeenkomsten: accountmanagers, marketing managers, inkopers, relatiebeheerders en adviseurs. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd, hierbij zijn aanpassingen mogelijk. Faisel Tjon-A-Loi MSc. 14, 16, 20, 22 en 24 juli 2015 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Tjong A Hung Consulting N.V. 28

Trainingskalender 2015

Trainingskalender 2015 Trainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 6 Preparing for the Audit Fundamentals

Nadere informatie

Flustraat 35 Tel. 531330 Fax. 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com. Planning 2016

Flustraat 35 Tel. 531330 Fax. 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com. Planning 2016 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax. 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Planning 2016 Inhoudsopgave Auditing & Accounting 6 Preparing for the Audit Fundamentals Internal/Operational Audit Fundamentals

Nadere informatie

Mr. Jagernath Lachmonstraat 158 Tel Fax Planning 2017

Mr. Jagernath Lachmonstraat 158 Tel Fax Planning 2017 Mr. Jagernath Lachmonstraat 158 Tel. 463 201 Fax. 493 800 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Planning 2017 Inhoudsopgave Auditing & Accounting 6 Preparing for the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com directing you to excellence 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g Preparing f or the

Nadere informatie

Tr a i n i n g s k a l e n d e r

Tr a i n i n g s k a l e n d e r Tr a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 4 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a v e p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f o r the Au d

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Projectmanagement routeplanner

Projectmanagement routeplanner Projectmanagement routeplanner Planmatig naar een hoger kennisniveau Primaned Academy Leading in knowledge Waarom opleiden in projectmanagement? Projectmatig werken wordt steeds belangrijker. De praktijk

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Modulaire opleiding risico & incidentonderzoek

Modulaire opleiding risico & incidentonderzoek Inhoud training Ontwikkel uzelf tot de risico- en incidentenanalist binnen uw organisatie. Leer de kennis en vaardigheden die een professionele onderzoeker nodig heeft om incidenten & risico s te analyseren.

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Evaluatie van training en opleiding

Evaluatie van training en opleiding ? how to... #contact - de menselijke factor in customer service Evaluatie van training en opleiding Opleiders en trainers zien het gestructureerd evalueren van hun eigen programma s en activiteiten vaak

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Overzicht van alle trainingsonderwerpen

Overzicht van alle trainingsonderwerpen Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Investeren

Nadere informatie