Trainingskalender 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingskalender 2014"

Transcriptie

1 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel Fax directing you to excellence

2 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g Preparing f or the Audit 6 Fundamentals Internal/Operational Au dit Fundamentals in Financial Au dit Samenstellen van de jaarrek ening met AccountVie w Samenstellen van de jaarrek ening met Excel G o vernance & Control 12 De opzet, inrichtin g en jaarrek ening van een Pensioenf onds Advanced Excel for Financia l and Exe cutive Managers Banking in Control COBIT 5 f or Executive Management COBIT 5 f or IT Specialist T raining voor Raden van Commissaris sen IFRS Knowle dge and Comprehension IFRS Application and Analysis COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t 22 Financiele Analyse, Verslaggeving en Prognose Budget Monitoring & Cost Control Kredietople iding voor startende relatiemanagers Advanced Opleid in g Kredieten Basistraining Bankbedrijf Zakelijke verzekeringen I n vesteringen 29 W orkshop Beleggen W orkshop Treasury Management W orkshop Advanced Treasury Management Project Management 33 Doeltreffend Projectmanagement Persoonlijke Effectivi t e i t e n Management Vaardigheden 35 Advanced Management Sk ills Commercieel Onderhandelen T ime Management Communicatie - en Presentatietechnie k en Omg aan met de Pers 2

3 3 I n h o u d s o p g a ve Pagina Commercieel & Marketing Management 41 Strategisch Marketingplan Sales Management Sales Improvement Customer Satisf action Measurement Human Resource M a n a g e m e n t 46 HRM instrumenten voor HR-Officers HRM instrumenten II voor HR Officers HRM Statistics & Accounting Adviseren en Coachen als Managementtool Inleiding lonen en loonbelastingen voor beginnende salarisadmin istrateurs en HR medewerkers Internal Career Center: werknemers binden, boeien en behouden HRM voor Mid dle Management Strategisch Management 54 Strategisch Plannin g sproces Performance Management 56 De Business Ba lanced Scorecard I n f o r m a t i o n Technology 58 IT voor de Business Prof essional Meer succes bij IT projecten Strategische Business IT Planning 3

4 4 P l a n n i n g J a n u a r i IFRS Knowle dge and Comprehension 21, 23, 28 en 30 F e b r u a r i Cobit 5 A Business Framework f or IT Governance f or Executive Management 3 en 5 Cobit 5 A Business Framework f or IT Governance f or IT Specialist 3, 5, 7, 11 en 13 Fundamentals in Financial Au dit 4, 6, 11 en 13 Omg aan met de Pers 17, 19 en 21 Strategisch Marketing Plan 18, 20, 25 en 27 M a a r t T ime Management 3, 5 en 7 Performance Management 4, 6, 11 en 13 T raining voor Raden van Commissaris sen 10, 12 en 14 HRM Statistics & Accounting 18, 20, 25 en 27 Advanced Treasury Management 24, 25, 26, 27 en 28 Fundamentals in Internal/Operational Audit 24, 26, 31 en 2 april Ap r i l IFRS Application & Analysis 7, 9, 11, 14 en 16 Sales Management 8, 10, 15 en 17 W orkshop Beleggen 22, 24 en 29 Communicatie en Presentatietechnieken 23, 25en 28 Samenstellen van de jaarrek ening in AccountVie w 23, 25, 28, 30 april en 5 mei M e i COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) 7, 9, 14, 16 en 21 Customer Satisf action Measurement 8, 13, 15 en 22 Adviseren en Coachen als management tool 12, 14, 19 en 21 Advanced Excel for Financia l and Exe cutive Managers 20, 23, 27 en 30 J u n i W orkshop Treasury Management 9, 11 en 13 Inleiding lonen en loonbelastingen voor beginnende salarisadmin istrateurs en HR medewer k ers 17, 19, 24 en 26 Strategische Business IT planning 18, 20, 25 en 27 4

5 5 P l a n n i n g J u l i Financiele Analyse, Verslaggeving en Prognose 7, 9 en 11 Advanced Management Sk ills 15, 17, 22 en 24 Banking in Control 21, 23, 25, 29 en 30 Au g u s t u s De opzet, inrichtin g van de interne org anisatie en jaarverslag van een Pensioenf onds 4, 6 en 8 Internal Career Center: werknemers binden, boeien en behouden 12, 14, 19 en 21 September Budget Monitoring & Cost Control 22, 24 en 26 Advanced Opleid in g Kredieten 22, 24, 26, 29 en 3 oktober HRM instrumenten voor HR Officers 23, 25, 30 en 2 ok tober O k t o b e r HRm voor Mid dle Management 14, 16, 20 en 22 November IT voor de Business Prof essional 4, 6, 11 en 13 Preparing f or the Audit 10, 12 en 14 Basistraining Bankbedrijf 18, 20, 26 en 28 Commercieel Onderhandelen 17, 19, 21, 26 en 28 December Samenstellen van de jaarrek ening in Excel 1, 3 en 5 5

6 6 Au d i t i n g 6

7 7 Preparing for the Audit Is de financiële administratie van uw onderneming klaar voor de externe audit? Wilt u zelf een solide prepared-by-client dossier samenstellen en zo kosten besparen op de audit van uw onderneming? Ter voorbereiding op de audit verzamelt uw onderneming specifieke informatie, welke informatie op een transparante wijze dient te worden vastgelegd. Uw accountant heeft deze informatie voor en tijdens de audit van het financieel verslag van uw onderneming nodig. Vaak verstrekken zij u van te voren een lijst met op te leveren stukken, de zogenoemde prepared-by-client list. Wat houdt deze in en hoe kunt u ervoor zorgen dat de op te leveren stukken juist en volledig zijn? Programma Dagdeel 1 Planning- en voorbereidingsfase en primaire instructies voor een solide dossiervorming. Dagdeel 2 De vaste en vlottende activa van de onderneming en haar eigen vermogen. Dagdeel 3 Het vermogen van de onderneming en haar winst- en verliesrekening. Inleiders: Financieel Managers, Internal Auditors en zij die direct betrokken zijn bij het audit proces. Cyril Soeri MA RA CISA Randy Bhoepsing MSc. 10, 12 en 14 november 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Ik heb het als prettig ervaren dat alles stapsgewijs behandeld is. 7

8 8 Fundamentals in Internal / Operational Audit YMF Accountancy, i.s.m. Suriname College of Accountancy, hebben de training Internal/ Operational Audit ontwikkeld voor Internal Auditors, Controllers en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor de interne beheersing van de organisatie. Naast de interne controlewerkzaamheden van de Internal Audit functie, belichten we bij Operational Audit het onderzoek naar de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde: Dagdeel 1: Internal/Operational audit: Fundamentals Dagdeel 2: Interne Beheersingsystemen: Toepassing van het COSO ERM / COSO for small public entities model Toepassing van INK model Toepassing van het KAD model Dagdeel 3: Risk Management Praktische toepassingen in Suriname Dagdeel 4: Fraude in relatie tot IO/OA Opstellen van een audit plan rekeninghoudend met frauderisico s Communicatie bij aanwijzingen voor fraude Procesanalyse en systeemgerichte controlewerkzaamheden Inleiders: Drs. Yvonne Meijdam-Filé RA RO EMIA Cyril Soeri MA RA CISA 24, 26, 31 maart en 2 april 2014 van 16:00-20:00 uur. USD 600 per deelnemer. 8

9 9 Fundamentals in Financial Audit Opzet Middels een casus van een handelsonderneming worden de volgende beginselen behandeld: Controleleer AO/IB Externe verslaggeving Programma Dagdeel 1: Presentatie & inleiding casus Controle van een jaarrekening - systeemgerichte controle-aanpak gedurende interim-controle en gegevensgerichte controlewerkzaamheden bij jaareinde controle Beoordeling investeringsprocedure Controle investeringen Controle desinvesteringen Dagdeel 2: Vervolg controle van een jaarrekening Balans creditzijde Achterstallige interestbetalingen en samengestelde interest Voor controle interestlasten zie W&V-rekening Achtergestelde leningen Direct opeisbare leningen Converteerbare leningen Opvolgende facturen Opvolgende betalingen Dagdeel 3: Vervolg controle van een jaarrekening Winst en verliesrekening Dagdeel 4: Vervolg controle van een jaarrekening Externe verslaggeving Beoordelen van fraudepreventieve en detectieve maatregelen Beginnende Assistent-Accountants met een afgeronde Accountancy opleiding. Cyril Soeri MA RA CISA Randy Bhoepsing MSc. 4, 6, 11 en 13 februari 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 600 per deelnemer. 9

10 10 Samenstellen van de jaarrekening met AccountView Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Gebruikt u als boekhoudpakket AccountView en beschikt u over de nodige ervaring met dit pakket? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van het softwarepakket AccountView. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Dagdeel 4: Dagdeel 5: Inleiders: Basis AccountView (standaardrapporten en verslaglegging) Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening en cijferbeoordelingen) Advanced AccountView (controllers desk en dynamic office) Jaarrekening samenstellen in Excel (mapping saldibalans AccountView in Excel) Consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct betrokken zijn bij het produceren van financiële verslagen. Randy Bhoepsing MSc. TAH Administraties NV Lloyd Cameron NV Clear IT Solutions 23, 25, 28, 30 april en 5 mei 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 675 per deelnemer. 10

11 11 Samenstellen van de jaarrekening in Excel Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden? Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van Excel. Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. Programma: Dagdeel 1: Dagdeel 2: Dagdeel 3: Inleiders: Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening, verloopoverzichten en cijferbeoordelingen) Jaarrekening samenstellen in Excel en kasstroomoverzicht Ratio-analyse en consolideren van jaarrekeningen in Excel Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding voeren, controllers, financieel managers en zij die direct betrokken zijn bij het produceren van financiële verslagen. Randy Bhoepsing MSc. Nigel Hintzen CAT 1, 3 en 5 december 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 500 per deelnemer. 11

12 12 Governance & Control 12

13 13 De opzet, inrichting van de interne organisatie en jaarverslag van een Pensioenfonds Aan welke administratieve eisen is een pensioenfonds onderworpen en hoe ziet de jaarrekening eruit? Een pensioenfonds onderscheidt zich van andere ondernemingen door de lange horizon met betrekking tot aangegane verplichtingen en beleggingen. Daarnaast is sprake van een relatief groot aantal groepen dat direct of indirect belanghebbend is. De informatieverschaffing aan de belanghebbenden vindt plaats middels het presenteren van een jaarverslag van het Pensioenfonds. Daarnaast dient de administratieve organisatie (AO) en de interne beheersing (IB) van het Pensioenfonds adequaaten effectief te werken, met name op het gebied van het beleggings- en deelnemersbeleid (pensioenverplichtingen). Hoe ziet een effectief werkende AO/IB van een Pensioenfonds eruit (de opzet en inrichting)? En aan welke richtlijnen dient het jaarverslag van het Pensioenfonds te voldoen? Programma Dagdeel 1 De opzet en inrichting van een pensioenadministratie. Dagdeel 2 Het bestuursverslag, de vaste en vlottende activa van een pensioenfonds. Dagdeel 3 De schulden, staat van baten en lasten en het performance overzicht van een pensioenfonds. Inleiders: Bestuursleden, administratief medewerkers van en zij die direct betrokken zijn bij een Pensioenfonds. Cyril Soeri MA RA CISA Randy Bhoepsing MSc. 4, 6 en 8 augustus 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De uitleg van de trainer en de overzichten die g d zijn naar de deelnemers, omdat deze naar mijn mening praktisch direct bruikbaar zijn 13

14 14 Advanced Excel for Financial and Executive Managers Deze praktische financiële training is gericht op het handzaam en efficiënt toepassen van de functionaliteiten in MS Excel voor ondernemers en financiële deskundigen. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal Dagdeel 1 Van een kolommenbalans naar een jaarrekening in Excel. Dagdeel 2 Financial Performance measurement in Excel. Dagdeel 3 Ontwikkeling van een Financial Business Plan in Excel. Dagdeel 4 Best practices & Must knows in Excel. De deelnemer bouwt met behulp van aanwijzingen van de trainers zelf business models op in een Excel omgeving. De vertaalslag van data analyse naar de business wordt gemaakt middels visuele presentaties en gebruiksvriendelijke management rapportage. Trainingvereisten De deelnemer beschikt bij aanvang van de training over het volgende: financiële kennis en ervaring in het opmaken en interpreteren van management rapportages; de beschikking over een laptop met MS Excel 2007; basiskennis van MS Excel: degenen die behoefte hebben aan de training Excel foundation for financials kunnen zich inschrijven voor een aparte training. Inleiders: Financial Managers, Executive Managers, Acountants, Internal Auditors, Controllers en Accounting staff. Cyril Soeri Register Accountant / Certified Information Systems Auditor. Lloyd Cameron Microsoft Office Specialist / Experienced Account View & Excel trainer. Yorenski Benschop Business Risks Specialist / Data analyst. 20, 23, 27 en 30 mei 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 600 per deelnemer. De verschillende onderwerpen (technische) die behandeld zijn, waarvan ik geen kennis had, die zijn helemaal naar buiten gebracht en uitgelegd. 14

15 15 Banking in Control Inleiding Interne Beheersing (internal control) kan leiden tot verhoging van de mate van betrouwbaarheid van de intern gegenereerde managementinformatie, die relevant zijn om de organisatie tijdig bij te sturen. Specifiek gericht op banken worden handreikingen gegeven voor de administratieve organisatie en stelsel van beheersingsmaatregelen (AO/IB) voor het bereiken van een hoge mate van, internal control volgens een risk based approach. Leerdoelen Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: - aanknopingspunten voor het ontwerpen van een adequate administratieve organisatie; - risico s die middels beheersingsmaatregelen gemitigeerd kunnen worden; - minimale randvoorwaarden voor een adequate administratieve organisatie; - het effectief inzetten van preventieve beheersingsmaatregelen, zoals controletechnische functiescheiding, directierichtlijnen, interne standaardnormen en procedures; - het effectief inzetten van detectieve beheersingsmaatregelen, zoals verbandscontroles tussen de primaire registratiebronnen, cijferanalyses en andere interne controlemaatregelen. Opzet: De training is bestemd voor functionarissen verantwoordelijk voor Internal Financial & Operational Audits. De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Bij een in-company training kan bij het behandelen van de gewenste administratieve organisatie beter rekening gehouden worden met de huidige personele invulling en adviezen worden gegeven over de huidige administratieve organisatie. Cyril Soeri MA RA CISA 21, 23, 25, 29 en 30 juli 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 675 per deelnemer. De actuele stof is vrij leerzaam geweest en vooral in de bankwereld zal het geimplementeerd worden. Het heeft dus een grote bijdrage geleverd. 15

16 16 Cobit 5 A Business Framework for IT Governance for Executive Management COBIT 5 is de wereldwijd erkende business framework voor governance en management van IT voor ondernemingen. De evolutionaire versie bevat de laatste denkwijze in corporate governance en management technieken en bevat wereldwijde erkende principes, best practices, analytische tools en modellen voor het verkrijgen van het vertrouwen en waarde te verkrijgen uit IT. COBIT 5 bouwt voort op COBIT 4.1 en integreert andere grote frameworks, standaarden en informatiebronnen, zoals ISACA s Val IT en Risk IT, ITIL en gerelateerde ISO standaarden. LEERDOELEN 1) Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht en praktische tools voor de implementatie van een IT Governance framework in de eigen organisatie. 2) Daarnaast wordt de organization readiness verhoogd voor een eventuele certificeringstraject / IT audit. Tijdens deze training wordt u meegenomen in een wereld, waar IT een verlengde wordt van uw business strategy. Wij gaan hierbij in op IT Governance in relatie tot Corporate Governance met een focus op: Strategic Alignment; Value Delivery; Risk Management; Performance Measurement; Compliance Management. RvC- & directieleden, executive managers, externe en interne accountants & controllers. Cyril Soeri MA RA CISA Gregory Tai-Apin (CISA graduate) 3 en 5 februari 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 300 per deelnemer. 16

17 17 Cobit 5 A Business Framework for IT Governance for IT Specialist COBIT 5 is de wereldwijd erkende business framework voor governance en management van IT voor ondernemingen. De evolutionaire versie bevat de laatste denkwijze in corporate governance en management technieken, en bevat wereldwijde erkende principes, best practices, analytische tools en modellen voor het verkrijgen van het vertrouwen en waarde te verkrijgen uit IT. COBIT 5 bouwt voort op COBIT 4.1 en integreert andere grote frameworks, standaarden en informatiebronnen, zoals ISACA s Val IT en Risk IT, ITIL en gerelateerde ISO standaarden. LEERDOELEN 1) Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht en praktische tools voor de implementatie van een IT Governance framework in de eigen organisatie. 2) Daarnaast wordt de organization readiness verhoogd voor een eventuele certificeringstraject/ IT audit. Deze training is een nadere verdieping en legt de nadruk op de praktische implementatie van de wereldstandaard op het gebied van IT Governance. Aan de orde komen de volgende perspectieven: Gebruik van COBIT bij het verbeteren van structuur in de IT Governance omgeving; Gebruik van COBIT bij het verbeteren van IT Security; Gebruik van COBIT bij interne IT audits. IT managers, IT specialisten en andere geïnteresseerden in IT Governance. Cyril Soeri MA RA CISA Gregory Tai-Apin (CISA graduate) 3, 5, 7, 11 en 13 februari 2014 van 09:00-13:00 uur. USD 700 per deelnemer. 17

18 18 Training voor Raden van Commissarissen De trend is naar een grotere betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de strategie en het risicomanagement van de onderneming. De tijd dat het lidmaatschap van een RvC een erebaantje was ligt ver achter ons; kandidaten doen er goed aan zich af te vragen of ze fit for the job zijn en bereid zijn er flink wat tijd en energie in te steken. De RvC training combineert theoretische kennis met praktijkervaringen. Daarnaast biedt het programma ruimte tot uitwisseling van ervaring met de andere deelnemers. Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van: verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht; consequenties van strategische besluiten voor de resultaten van de onderneming; de verschillende rollen van de commissaris/toezichthouder en de daaruit mogelijk voortvloeiende dilemma s; vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico s voor de commissaris / toezichthouder; do s and don ts van een commissaris. Inleiders: De training is bestemd voor commissarissen van bedrijven en toezichthouders van grote non-profit organisaties. Cyril Soeri MA RA CISA Drs. Mirjam Emanuels RA 10, 12 en 14 maart 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De informatie voorziening en de praktische voorbeelden: de overdracht was goed. Het lesmateriaal en de wijze van presentatie. 18

19 19 IFRS Knowledge and Comprehension (Foundation) (behandeling van 8 essentiële internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Knowledge and Comprehension ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 A. The financial reporting framework (IASB Framework) B. Presentation of published financial statements (IAS 1 en IFRS 1) DAG 2 B. Reporting the financial position of entities (IAS 16, 36 en 38). Op dag 2 wordt nader ingegaan op de post materiële vaste activa en immateriële vaste activa, waarbij de impairment test nader wordt behandeld. DAG 3 B. Reporting the financial position of entities (IAS 2 en 37). Op dag 3 wordt verder de post Voorraden uitgediept en de IFRS vereisten voor het vormen van voorzieningen, niet uit de balansblijkende rechten en verplichtingen. DAG 4 C. Appraisal of financial performance and position of entities. Dag 4 staat in het kader van de jaarrekeninganalyse, waarbij praktische toepassingen van IFRS in Surinaamse jaarrekeningen worden geanalyseerd. Cyril Soeri MA RA CISA Randy Bhoepsing MSc. 21, 23, 28 en 30 januari 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 600 per deelnemer. Het heeft een beter beeld kunnen geven waarop er gelet moet worden bij het opmaken van jaarrekeningen volgens IFRS standaarden. 19

20 20 IFRS - Application & Analysis (verdieping van 17 internationale verslaggevingstandaarden) Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is de training IFRS Application and Analysis ontwikkeld. Het programma ziet er als volgt uit: DAG 1 Reporting the financial position of entities (IFRS 3, IAS 23 en 40). Dag 1 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan vaste activa, waarbij vastgoedbeleggingen, de activering van kapitaalkosten en goodwill aan de orde komen. DAG 2 Reporting the financial position of entities (IFRS 5, IAS 8 en 11). Dag 2 van de IFRS vervolgtraining gaat verder in op stelselwijzigingen, de presentatie van af te stoten activiteiten en de behandeling van de omzetverantwoording van langdurige constructiecontracten. DAG 3 Reporting the financial position of entities (Framework, IAS 17, 24 en 27). Dag 3 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan het principe van substance over form, waarbij IFRS standaarden aan de orde zullen komen. DAG 4 Reporting the financial performance of entities (IAS 7, 12 en 33). Dag 4 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan de presentatie, verwerking en toelichting van belastingen, waaronder compensabele verliezen ( deferred tax assets ) en de verwerking van tijdelijke belastingverschillen als voorziening latente belastingverplichtingen ( deferred tax liabilities ). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toelichtingsvereisten voor beursgenoteerde ondernemingen omtrent de winst per aandeel. Vervolgens wordt het kasstroomoverzicht nader beschouwd. DAG 5 Financial statements of groups of entities (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 en 31) De laatste dag van de IFRS vervolgtraining staat in het thema van de consolidatievereisten. Cyril Soeri MA RA CISA 7, 9, 11, 14 en 16 april 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Bepaalde dingen heb ik wel teruggezien wat ik al op de school heb gehad en er waren toch een heleboel dingen die nieuw en positief voor mij waren. 20

21 21 COSO s Internal Control - Integrated Framework (2013) Leading in Risk Management & Internal Control Gedegen risicomanagement is meer dan ooit van belang vanwege de toenemende complexiteit op het gebied van Governance, Risk en Compliance. COSO is een managementmodel dat geschikt is voor het invoeren van risicomanagement in uw organisatie. Efficiënte en effectieve risicobeheersing is vandaag de dag onmisbaar in elke organisatie. Dit vormt de basis voor de integratie van risicomanagement met governance en compliance. Daarnaast verschaft risicomanagement inzicht in de financiële, strategische en operationele risico s. De dagindelling ziet er als volgt uit: Dagdeel 1 - Introducing the COSO s Internal Control Universe - Nadere focus op COSO component 1 Control Environment - Praktische invulling case Control Environment Dagdeel 2 - Nadere focus op COSO component 2 Risk Assessment - Praktische invulling case Opstellen van een risk plan & report for monitoring risks Dagdeel 3 - Nadere focus op COSO component 3 Control Activities - Praktische invulling case Opstellen van een audit jaarplan Dagdeel 4 - Nadere focus op COSO component 4 Information & Communication - Praktische invulling case Opstellen performance monitoring tool Dagdeel 5 - Nadere focus op COSO component 5 Monitoring Activities - Toepassing van COSO bij kleine en middelgrote organisaties - Nadere analyse van COSO (2013) t.o.v. COSO ERM - Afsluitende overwegingen Inleiders: De training is bestemd voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor Governance, Risk en Compliance in de organisatie, RVC- en directieleden, Executive Managers, Risk Managers, Risk medewerkers, Internal Auditors, Operational Auditors en Controllers. Mireille Bergraaf BBA MPC CPC Cyril Soeri MA RA CISA 7, 9, 14, 16 en 21 mei 2014 van 16.00u uur. USD 675 per deelnemer. 21

22 22 Financieel Management 22

23 23 Financiële Analyse, Verslaggeving en Prognose In deze training wordt aan de hand van een voorbeeld organisatie ingegaan op: - het doel van financiële registratie; - de verantwoording; - de belangrijke elementen van de jaarrekening, waaronder de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht; - waarderings en winstbepalingsgrondslagen; - presentatie-eisen. De training is bestemd voor niet-financiële managers die een verbreding van hun financieel inzicht willen realiseren. Cyril Soeri MA RA CISA Randy Bhoepsing MSc. 7, 9 en 11 juli 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. Als non financial persoon was het voor mij heel goed te volgen, heel simpel en praktisch uitgelegd. Complimenten voor de goede reader. 23

24 24 Budget Monitoring & Cost Control Het opstellen en formuleren van een goed budgetplan voor het komend jaar (2015) is een omvangrijk proces, waarbij onder andere de realisatie van het afgelopen jaar vergeleken wordt met het vastgestelde budget, de toekomstverwachtingen gedefinieerd worden om uiteindelijk te komen tot een begroting voor het komende jaar. Diverse factoren spelen hierbij een belangrijke rol; factoren zoals: de ondernemingsdoelstellingen (visie en missie); het activiteitenplan op jaarbasis (inclusief de kasstroomprojectie); budget monitoring (technieken en instrumenten); cost control (technieken en instrumenten). Hoe kunnen deze factoren in relatie tot elkaar gebracht worden en hoe kunnen de technieken en instrumenten toegepast worden tijdens het budget proces? Tjong A Hung Administraties N.V. biedt in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V. een training aan die u de nodige inzichten en hulpmiddelen verschaft op het gebied van budget monitoring en cost control. Programma Dagdeel 1 De begrotingscyclus (visie en missie en jaarplan). Dagdeel 2 Budget monitoring (technieken en instrumenten). Dagdeel 3 Cost control (technieken en instrumenten). Inleiders: Directie, management, en projectleiders van de onderneming, alsmede zij die (in)direct betrokken zijn bij het budget proces. Cyril Soeri MA RA CISA Randy Bhoepsing MSc. Nigel Hintzen CAT 22, 24 en 26 september 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 500 per deelnemer. De leerstof was duidelijk en is binnen betrekkelijke periode goed aan de orde gekomen. De wisselwerking tussen de trainers tijdens de les voor een vlot verloop. 24

25 25 Kredietopleiding voor startende relatiemanagers De training is zodanig opgezet dat u aan het eind in staat bent om tot een overwogen oordeel te komen op basis van een gestructureerde visie op kredietrisico s. Tijdens de training is er een goede verdeling tussen theorie en praktijk. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn: - Credit base en extended credit base - Ondernemingsanalyse en Ondernemingsrisico's - Financierings - en Kredietbehoefte - Financiële Analyse en Financiële risico's - Kredietstructuur - Zekerheden - Basel III Deze Kredietentraining is opgezet voor startende en ervaren relatie-/accountmanagers en voor een ieder die werkzaam is met zakelijke relaties cq zakelijke kredieten. Tevens een prima training voor degene die kennis op het vakgebied van kredieten wil opdoen of zijn kennis wil uitbreiden. Huib van Boven Opleiding Pedagogische Akademie 25 jaar bankervaring als oa Sr. Relatiemanager Bedrijven en Kantoordirecteur Voorzitter Klankbordgroep Bank & Verzekeringswezen van het Regionaal Opleiding Centrum Facilitator EVC Trajecten Diverse Bestuurfuncties 2e kwartaal van USD 675 per deelnemer. Na afronding van de training bent u in staat een kwalitatief goede krediet presentatie te schrijven. Dit kunt u door een professionele analyse van de jaarcijfers en de risico's, waarna u een tot overwogen kredietbeoordeling komt. Daarnaast geeft deze training u meer (krediet) kennis en ondersteuning om als een volwaardige en evenwichtige gesprekspartner te fungeren naar de klant/ondernemer toe. Per bankinstelling de training verzorgen, waardoor specifieke situaties m.b.t. kredietverlening kunnen worden aangekaart en besproken. 25

26 26 Advanced Opleiding Kredieten De training is zodanig opgezet dat u aan het eind in staat bent om tot een overwogen oordeel te komen op basis van een gestructureerde visie op kredietrisico s. Tijdens de training is er een goede verdeling tussen theorie en praktijk. Na afloop van de kredietentraining - bent u in staat een gefundeerde risico analyse van uw klant op te stellen op basis van de aanwezige ondernemingsrisico s en financiele risico s. - kunt u uw klant professioneel en evenwichtig aan de bank presenteren. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn - Beoordeling Ondernemingsanalyse en Ondernemingsrisico s op basis van management, markt, productie, leveranciers, afnemers en hoe kunnen deze risico s worden beperkt - Financiële Analyse en Financiële risico's = kwaliteit van de cijfers, waarderingsgrondslagen creatief boekhouden, verlies en winstrekening en de daaraan gekoppelde risicoposten hoe om te gaan met een prognose, Balans en de daaraangekoppelde risico posten Exploitatiecyclus, Solvabiliteit, Raio s en ratio analyse - Op basis van signalen onderzoek doen en strategie bepalen t.a.v. het kredietrisico. Vervolgens een plan van aanpak maken om de risico's zowel voor de klant als de Bank te verlagen. Tot slot rendement van de klant tegen het risico afwegen. Deze training is opgezet voor relatie-/accountmanagers die de eerste training kredieten hebben gevolgd en voor een ieder die al enige jaren werkzaam is met zakelijke relaties cq zakelijke kredieten. Huib van Boven 22, 24, 26, 29 september en 3 oktober 2014 van 09:00 13:00 uur. USD 675 per deelnemer. Na afronding van de training bent u in staat een kwalitatief goede krediet presentatie te schrijven. Dit kunt u door een professionele analyse van de jaarcijfers en de risico's, waarna u een tot overwogen kredietbeoordeling komt. Daarnaast geeft deze training u meer (krediet) kennis en ondersteuning om als een volwaardige en evenwichtige gesprekspartner te fungeren naar de klant/ondernemer toe. 26

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B 0120 1 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie