Moduleoverzichten bachelor voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moduleoverzichten bachelor voltijd"

Transcriptie

1 Moduleoverzichten bachelor voltijd Inhoud Bedrijfskunde en agribusiness... 2 International Food Business Dier- en veehouderij... 2 Tuin- en akkerbouw Plattelandsvernieuwing Toegepaste biologie

2 Dier- en veehouderij Afstudeerstage (AAFS) Coördinator: Wolter van der Kooij Studiepunten: 17 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAFS1 17 Afstudeerstage Eindgesprek Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Eigen keuze CAH competenties: Eigen keuze (niveau 3) Eindkwalificaties: Afhankelijk van de stage Geen Eigen keuze Junior professional Stage Doelstellingen (de student): Voorbereiden op het beroepenveld door het uitvoeren van beroepstaken. Inzicht te geven in de verschillende bedrijven en Hbo-functies. De gelegenheid geven om de door hem geselecteerde CAH-competenties op niveau 3 in de praktijk te oefenen en te tonen. 2

3 Afstudeerwerkstuk (AAFW) Coördinator: Wolter van der Kooij Studiepunten: 10 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAFW1 10 Afstudeerwerkstuk Afstudeerwerkstuk Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Eigen keuze CAH competenties: Eigen keuze (niveau 3) Eindkwalificaties: Afhankelijk van de stage Geen Eigen keuze Junior professional Zelfstandig onderzoek Doelstellingen (de student): Voorbereiden op het beroepenveld door het uitvoeren van beroepstaken. De gelegenheid geven om de door hem geselecteerde CAH-competenties op niveau 3 in de praktijk te oefenen en te tonen. 3

4 Management (HBDM) Coördinator: Martinus Tellegen Studiepunten: 28 Onderd elen HBDM0 1 HBDM0 2 HBDM0 3 HBDM0 4 HBDM0 5 HBDM0 6 HBDM0 7 HBDM0 8 HBDM0 9 St pt Naam 6 Assessment 4 Managemen t 2 Recht Organisatiea nalyse Personeelsmanagemen t Interculturee l managemen t Stage Bedrijfspres entatie Professione el schrijven 3 Examen Manageme ntrapportage Presentati e Criteriumg ericht interview Schriftelijk examen Schriftelijk examen Verslag Schriftelijk examen Verslag Portfolio Paper Rollenspel Case study Schriftelijk examen Presentati e Stagebeoo rdeling Rollenspel CV Moodboar d Schriftelijk examen Schrijfopdr acht Peri ode Literatuur Dit is onderzoek! Handleidin g voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Toegepast e organisatie kunde Arbeidsrec ht, vaardig in het juridisch werkveld Toegepast e organisatie kunde Operatione el personeels - manageme nt Intercultura l Sensitivity Rapport over rapportere n Journalistie k schrijven voor het hoger onderwijs Baarda, Ben Peter Thuis mr. T.A. Karssen Peter Thuis Schoenm akers, Koopman s Nunez/Ma hdi/ Popma Hoogland, Dik Donkers H., Markhorst S., Smits M. Noord hoff Uitgev ers Noord hoff Uitgev ers Coutin ho Noord hoff Uitgev ers Noord hoff Uitgev ers Van Gorcu m, Assen Noord hoff Uitgev ers Coutin ho 1 e 5 e 3 e 5 e 3 e 6 e 1 e

5 Voorvereisten: Geen Beroepstaak: Het besturen van een organisatie en het leiden van mensen Rol: Assistent-manager Werkvormen: Hoorcolleges, werkcolleges, rollenspelen, case studies, stage Kennisgebieden: Doelstellingen (de student): Het opdoen van basiskennis op het gebied van management en dit kunnen Management toepassen. Kennen en kunnen toepassen van regelgeving met betrekking tot de toetreding tot Recht 3 het werken in en het afscheid nemen van een onderneming. Analyseren van een eigen cao Strategische situatieanalyse: bepalen ondernemerspositie voor de langere termijn Organisatieanalyse Strategieontwikkeling: verbeteren lange termijn positie Strategie-implementatie: planning van verbeteracties Inzicht verkrijgen in het strategisch, tactisch en operationeel belang van goed Personeelsmanagement Personeelsmanagement. Het beheersen van een aantal belangrijke HRMinstrumenten en de belangrijkste gesprekstechnieken Het beschrijven van de eigen mentale software Intercultureel Het kennen van strategieën voor het benaderen van andere culturen management Het kennen van culturele verschillen en waarden Groeien in (management)competenties door het meelopen met een manager en meehelpen in lopende projecten. Stage Inzicht verkrijgen in het strategisch niveau van het bedrijf: missie, doelen, strategieën, bedrijfsprocessen, organisatie, aansturing. Professioneel presenteren (persoonlijk en schriftelijk) Bedrijfspresentatie Groei in rol van een adviseur (communicatie verbaal en non verbaal) Inzicht in klanttypen in bedrijfsculturen Professioneel Relevante academische woorden kennen en correct kunnen toepassen. schrijven Academische teksten begrijpen en interpreteren. CAH competenties: Leidinggeven (niveau 3): Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl. Samenwerken (niveau 2): Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Presenteren (niveau 2): Kan aan een kritische doelgroep een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm. Onderzoeken (niveau 2): Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode. Organiseren (niveau 2): plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Zelfsturen (niveau 2): Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Globaliseren (niveau 2/3): ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving. Eindkwalificaties: Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving Acquireren en advies geven Interactief informeren van specifieke doelgroepen Leiding geven aan projecten, processen en personen 5

6 Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren (HBOT) Coördinator: Bettie Tijsseling (TIB) Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HBOT01 3 Assessment HBOT02 0 Training advisering HBOT03 2 HBOT04 2 HBOT05 2 HBOT06 2 Cursus akkerbouwteelten Cursus gewasbescherming Cursus Tuinbouwteelten Practicum gewaskwaliteit en gewasbescherming Adviesrapport + adviesgesprek Verplichte aanwezigheid Adviesgesprek Schriftelijk examen Schriftelijk examen Presentatie Schriftelijk examen (2 deeltentamens) Verplichte aanwezigheid Verslag HBOT07 2 Cursus bemesting Schriftelijk examen T1 T1 T1 Literatuur behorend bij de andere HBOT onderdelen W. Hoogland en R. Dik, Rapport over rapporteren. ISBN: Graansignalen, ISBN: Aardappelsignalen, ISBN: Suikerbietsignalen, ISBN: P. Hanemaaijer en C. de Jong, Gewasbescherming omschreven, nr E. Bouma, Weer & Gewasbescherming, ISBN: Artikelen op Blackboard E. Heuvelink en T. Kierkels, Plantkunde Onder Glas (te verkrijgen bij docent) M. J. McMahon e.a., Plant Science. Growth, development, and utilization of cultivated plants (te verkrijgen bij docent) Practicumhandleidingen gewaskwaliteit, nr 5030 en 5031 Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroente (downloaden van internet) Artikelen op Blackboard 6

7 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Training advisering Cursus Akkerbouwteelten Cursus Gewasbescherming Cursus Tuinbouwteelten Practicum gewaskwaliteit en gewasbescherming Cursus bemesting Geen Een analyse uitvoeren op de saldogegevens betreffende teeltvoorbereiding, - uitvoering op een akkerbouw-, vollegrondsgroente- of glastuinbouwbedrijf en een concreet advies geven richting de ondernemer. Teelttechnisch adviseur Colleges, practica, excursies, trainingen, coaching Doelstellingen (de student): doet vaardigheden op op het gebied van schriftelijk rapporteren en het voeren van een adviesgesprek. doet kennis op over de teelt van diverse akkerbouwgewassen, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. doet kennis op over gewasbescherming, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. doet kennis op over de teelt van diverse tuinbouwteelten, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. leert verschillende kwaliteitsaspecten van de gewassen granen, aardappelen en tomaat te bepalen, zodat de analyses die door de verwerkende industrie op papier worden geleverd, goed geïnterpreteerd kunnen worden. doet kennis op over de belangrijkste groepen van plagen en ziekteverwekkers die voorkomen op land- en tuinbouwgewassen. doet kennis op over bemesting, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. CAH competenties: Samenwerken: (niveau 2) De student kan in een adviesgesprek als specialist de ondernemer helpen om zelf besluiten te nemen. De student zorgt in het adviesgesprek voor een goede sfeer en gaat goed om met eventuele weerstanden van de ondernemer. De student is in staat om met studiegenoten gezamenlijk het gestelde doel te bereiken bij het werken aan de leertaken en in het practicum. Hij draagt daarbij toe aan een goede sfeer en gaat professioneel om met eventuele weerstanden of conflicten. Presenteren: (niveau 2) De student kan een adviesrapport opstellen voor een ondernemer binnen de sector of verwante sector op basis van saldoberekeningen en analyses op teeltvoorbereiding en teeltuitvoering. De student kan op overtuigende wijze een onderbouwd mondeling advies geven waarbij verschillende oplossingen helder worden uitgelegd. Onderzoeken: (niveau 2) De student beoordeelt het bedrijf door de juiste gegevens te verzamelen en te analyseren. De student onderzoekt en verklaart mogelijke bedrijfsproblemen en draagt oplossingen aan om de bedrijfsvoering te kunnen verbeteren. Eindkwalificaties: Acquireren en advies geven in de agro en food sector. Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek. Voorlichten en communiceren op gebied van teelt en/of product. 7

8 Bedrijfsanalyse agrarisch bedrijf Veehouderij (HBOV) Coördinator: Gert Dood Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam HBOV01 3 Assessment HBOV02 2 Bedrijfsadviesrapport en Saldo HBOV03 2 Welzijn en Fokkerij HBOVi3 Type tentamen (max. 1 per moduleonderdeel) Verslag bedrijfsanalyse Verslag Welzijn verslag Fokkerij Schriftelijk (90 Minuten) 2 Pluimvee/varkens Schriftelijk ( 90 Minuten) HBOV04 2 Veevoeding HBOVi4 2 Voeding pluimvee/varkens HBOV05 2 Gezondheid HBOVi5 2 HBOV06 1 HBOVi6 HBOV Gezondheid pluimvee/varkens Melkwinning en Huisvesting Huisvesting pluimvee/varkens Practica en experimenten Schriftelijk ( 90 Minuten) Schriftelijk ( 90 Minuten) Schriftelijk (2 *90 Minuten) Schriftelijk ( 90 Minuten) Schriftelijk (2 *90 Minuten) Schriftelijk ( 90 Minuten) verslag Periode T1 en T1 pluimve e T1 varkens T1 pluimve e varkens T1 En pluimve e T1 varkens T1 en T1 pluimve e varkens Literatuur Handboeken kwin Handboeken Van kalf tot koe Handboek Tabellenboek veevoeding Dictaat handboek Handboeken en artikelen Handboek Handboek melkwinning Dictaat Handboek Dictaat 5010 en 5011 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Bedrijfsadvies Welzijn en Fokkerij Geen Analyseren van bedrijfsgegevens en het leggen van verbanden tussen de productiefactoren (grond, kapitaal en arbeid) Agrarisch ondernemer als deelnemer van studieclub Colleges, practica, excursies, studiegroepen Doelstellingen (de student): kan de financiële positie van een bedrijf in beeld brengen, analyseren en beoordelen met behulp van de technische kengetallen en diermetingen. kan de gedragssystemen bij dieren en het gedragsrepertoire, meetmethodieken en natuurlijke gedragingen per systeem. Weet welke gegevens beschikbaar zijn en nodig op het bedrijf m.b.t. vruchtbaarheid, gezondheid, hygiëne en immunologie. Kan de fokkerij kengetallen en de achtergrond van de kengetallen en inzicht op 8

9 het individuele dier en veestapel niveau. Huisvesting en Melkwinning Voeding Gezondheid Pluimvee/varkens kan de doelmatigheid van de bedrijfsgebouwen beoordelen en de eigenschappen van de melk met de daarbij behorende consequenties voor de melkinstallatie en de bewaring van de melk, melkmethode. Kan verbanden leggen tussen melkkwaliteit, uiergezondheid, installatie en melkmethode en kan een meet advies rapport analyseren en interpreteren. Kan analyse van ruwvoeders maken, vertering beschrijven, rantsoenen evalueren, verbanden tussen voeding en gezondheid leggen en kent de factoren die conservering en kwaliteit van kuil beïnvloeden. Kan beschrijven wat de belangrijkste jongveeziektes zijn en kent de belangrijkste infectieuze en niet-infectieuze klauwaandoeningen. Kan de belangrijkste stofwisselingziekten, Infectieziekten en verschijnselen beschrijven. Kan van al deze thema s een analyse uitvoeren Kan varkens en pluimvee sector op bovengenoemde onderdelen beoordelen, beschrijven en analyse op kengetallen maken. CAH competenties: Presenteren (niveau 2): toetsen d.m.v. verslag en een mondelinge eindpresentatie aan een groep en een adviesgesprek volgens richtlijnen (checklist) van o.a. schriftelijk rapporteren. Onderzoeken (niveau 1): toetsen d.m.v. een interne analyse van een primair bedrijf en een deskundig advies. Samenwerken (niveau 2): toetsen d.m.v. op tijd de juiste gegevens ter beoordeling en bespreking aan te leveren met de groep en binnen de gestelde tijd gegevens te verzamelen en te verwerken tot een adviesrapport en kan weerstanden en conflicten overwinnen. Eindkwalificaties: Acquireren en advies geven in de agro en food sector Voorlichten en communiceren op gebied van teelt en/of product 9

10 10 DIER EN PRODUCT (HDEP) Coördinator: Roel Veen Studiepunten: 28 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HDEP01 6 Proeve van Bekwaamheid Presentatie, Verslag Wk20 HDEP02 2 Voeding Wk20 PowerPoint, Boekje Schriftelijk examen voedingsstoffen Royal Canin, artikelen HDEP03 2 Verslag Fysiologie Verslag Wk20 - HDEP04 2 Retail / Marketingplan Wk20 Werken met logistiek, H.M. Visser en A.R. van Goor, Noordhoff 6 e 2011, HDEP05 3 Marketingcommuni Wk20 catiestrategie HDEP06 3 Toepassen Innoveren Wk20 Dit is onderzoek! B. Baarda, Noordhoff 1 e, 2009, HDEP07 1 Recht 2 Wk20 Hoofdlijnen Nederlands recht Loonstra, Noordhoff 10 e, 2012, HDEP08 2 Marktonderzoek Wk20 HDEP09 3 Leren Innoveren Wk20 Het innovatieboek P. van der Voort Academic service 2006, HDEP10 1 Basis Veterinair Wk20 HDEP11 1 Basis Economie Wk20 Grondslagen van de Marketing B. Verhage, Noordhoff, 7e 2009, HDEP12 1 Business Engels Training HDEP13 1 Professioneel Schrijven 2 Wk20 Wk20 Basisvaardigheden Engels, Van Vierden, Noordhoff 1 e, Wijze Woorden G. Giezenaar en E. Schouten, Intertaal 6 e, 2013, Hoe schrijf ik een betoog?, Koetsenruijter en P. Slot, Noordhoff 1 e, 2013,

11 HDEP14 0 Presentatietechniek Wk20 Voorvereisten: Geen Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Colleges, practica, excursies, expedities, studiegroepen Kennisgebieden: Doelstellingen (de student): CAH competenties: Presenteren (niveau 1): toetsen d.m.v. verslag, een brief aan een passende deskundige en mondelinge presentatie aan een studiegroep volgens richtlijnen (checklist) van o.a. schriftelijk rapporteren. Onderzoeken (niveau 1): toetsen d.m.v. een interne analyse van een primair bedrijf. Organiseren (niveau 1): toetsen d.m.v. op tijd de juiste gegevens ter beoordeling en bespreking aan te leveren (leertaken) en binnen de gestelde tijd gegevens te verzamelen en te verwerken tot een analyserapport. Eindkwalificaties: Acquireren en advies geven in de agro en food sector Opstellen van een strategisch ondernemingsplan Voorlichten en communiceren op gebied van teelt en/of product 11

12 Epidemiologie en Gedrag & Welzijn van dieren (HEGW) Coördinator: Douwe Algra Studiepunten: 28 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HEGW01 6 Proeve van Bekwaamheid PvB HEGW02 1 SPSS Schriftelijk (45 min) Sem 4 Powerpoints HEGW03 2 Statistiek algemeen Schriftelijk (30 min) Sem 4 Werken m. SPSS HEGW04 2 Statistiek specifiek gedrag en Epidemiologie Schriftelijk (75 min) Sem 4 Powerpoints HEGW05 2 Onderzoeksmethodologie Schriftelijk (75 min) Sem 4 Baarda HEGW06 2 wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijk schrijven Schriftelijk (75 min) Sem 4 HEGW07 4 Epidemiologie Schriftelijk (75 min) Sem 4 Noordhuizen Tijdschriften HEGW08 2 Ethiek/relatie mens en dier Schriftelijk (75 min) Sem 4 dictaat HEGW09 2 Gedrag en welzijn van dieren HEGW10 3 Onderzoek gedrag en welzijn Schriftelijk (75 min) Sem 4 Dierenwelzijnswijzer Verslag Sem 4 Dierenwelzijnswijzer HEGW11 1 Professioneel schrijven Beleidsnota Sem 4 HEGW12 1 Wetenschappelijk Engels Abstract Sem 4 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Statistiek Onderzoek vaardigheden Onderzoeksrapport Diergedrag/welzijn 12 Geen Plannen, uitvoeren en rapporteren van een praktijkonderzoek op het gebied van Epidemiologie, gedrag of welzijn van dieren. HBO onderzoeker, beleidsmedewerker diergezondheid. Colleges, practica, excursies, taken, onderzoeksstage. Doelstellingen (de student): Kan zelfstandig een statistische analyse uitvoeren op een gegevens set a.d.h.v. een relevante onderzoeksvraag Kan een onderzoeksplan opstellen Kan een onderzoek ontwerpen en uitvoeren en analyseren Kan zelfstandig een onderzoeksrapport schrijven na analyse van een onderzoeksgegevens Kan diergedragselementen waarnemen m.b.h. een ethogram en kan deze waarnemingen analyseren Kan Epidemiologische gegevens lezen, kwantificeren, interpreteren en kan op Epidemiologie basis daarvan adviseren t.a.v. gezondheidsrisico s Kan diergezondheids- en welzijnsvraagstukken onderbouwd ethisch Ethiek beschouwen. CAH competenties: Samenwerken (niveau 3): Toetsen d.m.v. het verslag van HEGW09. Innoveren (niveau 2): Toetsen d.m.v. het opstellen van een beleidsnota op basis van recente onderzoeksresultaten. Organiseren (niveau 2): Toetsen door het resultaat van het zoeken en benaderen van onderzoeksinstellingen en het organiseren van een onderzoeksstage voor de PvB. Zelfsturen (niveau 2): Toetsen door het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek. Duurzaam handelen (niveau 2): Toetsen in onderdeel Ehtiek relatie mens/dier, gedrag en welzijn van

13 dieren, gezondheidsrisico beheersing en Epidemiologie. Globaliseren (niveau 2): Bestuderen van recente literatuur en mondiale ontwikkelingen van vraagstukken m.b.t. diergezondheid en welzijn. Toetsen in HEGW06 Eindkwalificaties: Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Vertalen en toepassen van beleid Leiding geven aan projecten, processen en personen 13

14 Innovatief Ondernemen (HINO) Coördinator: Marco Halff Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HINO 01 3 Assessment Verslag Zo maak je een ondernemersplan/ R. Grit/ISBN HINO 02 2 Cursus Marktontwikkeling petsector HINO 3 2 Cursus Leren innoveren HINO 4 2 Cursus Financieel management HINO 05 2 Cursus Ondernemersoriën tatie HINO 06 1 Training Ondernemingsplan schrijven HINO 07 1 Training Ondernemersvaard igheden Opdracht: marktonderzoek Opdracht Schriftelijk examen Schriftelijk examen Diverse opdrachten en actief bijwonen alle lessen (100%) Eindpresentatie Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Gids voor Innoveren en innovatiemanagem ent, Vander Voort en Van Ormondt, ISBN Powerpoints, overig lesmateriaal Basisboek bedrijfseconomie/ P. de Boer, M.P. Brouwers en W. Koetzier/ (incl bijbehorende opgaven en uitwerkingboek) Powerpoints, overig lesmateriaal Wat is een bedrijf? RienkStruive Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Voorvereisten: Beroepstaak: Geen Volledig ondernemingsplan opstellen voor een innovatief bedrijf inclusief financiële verantwoording Rol: ondernemer en productontwikkelaar Werkvormen: Colleges, practica, excursies, expedities, studiegroepen Kennisgebieden: Doelstellingen (de student): Ondernemersplan is in staat een duidelijk en compleet ondernemingsplan op te stellen en uit te werken kan gemaakte keuzes in het ondernemingsplan goed schriftelijk motiveren met 14

15 behulp van relevante bronnen Marketing Petsector kan een marketingverkenning uitvoeren van de huisdiersector: omvang doelgroep, research (desk en field), gegevensverwerking en analyse, trends Ondernemer oriëntatie Financieel management is in staat alle aspecten (oa vergunningen en regelgeving, locatiekeuze, rechtsvorm) die belangrijk zijn voor de ondernemer te benoemen en kan zijn/haar eigen onderbouwde keuze maken uit de verschillende opties is in staat een investeringsbegroting, financieringsbegroting en exploitatiebegroting te maken. kan met behulp van kengetallen een financiële analyse maken van het bedrijf inclusief een aanbeveling voor de toekomst. CAH competenties: Onderzoeken (niv. 2): toetsen d.m.v. het uitvoeren en schriftelijk verslaan van marktonderzoek en het analyseren en interpreteren van kengetallen van een onderneming Innoveren (niv. 2): toetsen d.m.v. het uitwerken van meerdere innovatieve ideeën en het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek hiervan. Ondernemen (niv. 2): toetsen d.m.v. het maken, presenteren en verdedigen van het ondernemersplan Duurzaam handelen (niv. 2): toetsen d.m.v. het maken van een ondernemingsplan Eindkwalificaties: Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving De internationale sector overzien Opstellen van een ondernemingsplan Ontwikkelen en vermarkten van producten en/ of diensten Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en zelfsturen 15

16 Jong Ondernemen (HJON) Coördinator: E. Hassink (HAE) Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Documentatie BlackBoard Assessment Syllabus HJON1 3 Opdracht SC / Jongondernemen HJON2 2 HJON3 2 Financieel Management (FIM) Strategie (Marketing en Ondernemerschap) (SMO) HJON4 3 Marketing(plan) HJON5 1 Verkoop(advies gesprek) Landelijk Zaalexamen (120 min.) Landelijk Zaalexamen (120 min.) Zaalex. deel 1, 2 (90 min.) Opdracht Marketingplan Opdracht / / T1// T3 T1/2/ HJON6 3 Ondernemingsplan Opdracht / Financieel management voor HBO certificaat ondernemerschap, Wolters Noordhoff ISBN Strategisch management in het MKB, Wolters Noordhoff ISBN Verhagen Grondslagen van de marketing, Noordhoff Uitgevers ISBN Documentatie Bb; reader Richtlijnen Bb; Opdracht omschrijving Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Financieel management Strategie en marketing Marketing Ondernemingsplan Afronding HOSO (wenselijk, assessment opdracht verplicht), Propedeuse (studievoortgangscriteria) SC, Marketing(plan) en vooral ontwerpen en opstellen Ondernemingsplan incl. scenario s (Toekomstig) ondernemer (in SC en op eigen bedrijf) Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verweren kennis en ontwikkelen vaardigheden. Leertaken uit te voeren voor opdrachtgever (marketing plan) en daarnaast vooral voor de eigen onderneming, eigen toekomst : beoordeling door een extern deskundige als standaard! Doelstellingen (wat kan de student): Financiële analyse uitvoeren en toe kunnen passen binnen een begroting voor zowel MKB als familie bedrijf. Strategische analyse uitvoeren, weten hoe een strategie tot stand komt voor zowel MKB als familie bedrijf. Marktanalyse uitvoeren; Marketing aspecten binnen een marketing resp. ondernemingsplan toepassen. Omgevingsscan, analyse uitvoeren, bewustwording eigen kernkwaliteiten als ondernemer, begroting en bancaire beoordeling maken, toekomst scenario s en risico scenario s uitwerken, rapporteren en verdedigen van ondernemingsplan 16

17 Innovatie Formuleren van de ondernemersvraag (wie ben ik, wat wil ik?) en inbrengen van management verschillende oplossingsscenario s (en kiezen wat het best past en waarom). CAH competenties (hoofdfase niveau 2m deels rakend aan niveau 3) Leidinggeven Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl. niveau 2: verantwoordelijkheid (medeverantwoordelijk) zelfstandigheid (eigen risico en initiatief) publiek (nieuwe doelgroep binnen eigen sector) veranderen (sturing geven, vormgeven) Leidinggeven aan project (SC) maar ook aan je eigen onderneming (jij bent de regisseur) Samenwerken Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Niveau 2: Op eigen initiatief met anderen werken aan een gezamenlijk resultaat maakt heldere en meetbare afspraken wisselt op eigen initiatief informatie/kennis en ideeën uit met medestudenten in het kader van het gemeenschappelijk doel verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijze biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan en vraagt waar nodig zelf om hulp Samenwerken binnen een Student Company Ondernemen Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat. Niveau 2: Actief kansen benutten en vertalen. Zoekt kansen en neemt initiatief Speelt in op signalen vanuit de omgeving en koppelt hier acties aan Durft risico s te nemen om bestaande oplossingen en aanpakken te verbeteren Ondernemen door vanuit een eigen ondernemingsplan toekomst scenario s in kaart te brengen, risico s af te wegen en met onderbouwing te kiezen voor het beste alternatief Innoveren Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Niveau 2: tijdshorizon (middellange termijn 1-5 jaar) kennis en inzicht (achtergronden, verklaringen) veranderen (sturing geven, vormgeven) Innoveren door te komen met verrassende alternatieven Organiseren Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Niveau 2: verantwoordelijkheid (medeverantwoordelijk) tijdshorizon (middellange termijn 1-5 jaar) werk (verschillende taken) bereik (transfer binnen verwante sectoren) Uitvoeren diverse module onderdelen binnen deadlines én organisatie project Zelfsturen Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. niveau 2: 17

18 verantwoordelijkheid (medeverantwoordelijk) zelfstandigheid (eigen risico en initiatief) onzekerheid (situaties met onvoorspelbare omstandigheden) veranderen (sturing geven, vormgeven) Rapportage en verdediging persoonlijke toepassing.. wat is het wat mij echt bezig houdt en waar ik als ondernemer voor wil gaan in o.a. het ondernemingsplan. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors DV 5. Opstellen van een ondernemingsplan 6. Ontwikkelen en vermarkten van producten en/ of diensten 11. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zelfsturen Eindkwalificaties majors TA 3. Opstellen van een strategisch ondernemingsplan 4. Inkopen, ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten 9. Ondernemend handelen en reflecteren 18

19 Kwaliteitsgericht ondernemen Maatschappelijk verantwoord (HKOM) Coördinator: Elsbeth van Helden Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Verslag HKOM 1 3 Assessment bedrijfsanalyse / Brief aan deskundige HKOM 2 2 Procesmanagement T1/ Schriftelijk en kwaliteitsborging T3/ HKOM 3 2 Kwaliteitszorg systemen (o.a. HACCP) T1/ Schriftelijk en wetgevings- T3/ aspecten HKOM 4 2 Levensmiddelenleer Schriftelijk HKOM 5 2 Training auditen en interviewtechnieken Audit uitvoeren Externe audit T1/ T3/T? / niet inroosteren HKOM 6 2 practicum Verslag + excursie Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Procesmanagement HACCP kwaliteitsborging Levensmiddelenleer Wetgeving In deze module krijg je kijk op wat kwaliteit is en kun je het toepassen op een onderneming. De module legt een basis voor een kwaliteitsmedewerker en geeft je als toekomstige medewerker of ondernemer inzicht in kwaliteitsdenken Kwaliteitsmanager Colleges, practica, excursies, externe audits, externe opdracht, NVWA rollenspel Doelstellingen (de student): Heeft inzicht in de term kwaliteit en de betekenis daarvan voor de sector. Is in staat een bedrijf te beoordelen op kwaliteit. Kan een keten analyseren en de kwaliteitseisen in kaart brengen. Heeft inzicht in kwaliteitssystemen die van toepassing zijn op de sector. Kan fundamentele eisen van voedselveiligheid toepassen Begrijpt de werking van een HACCP-systeem en kan verschillende gevaren rond voedselveiligheid analyseren Kan de HACCP-principes toepassen in andere kwaliteitssystemen Is in staat om de omgevingsfactoren van een organisatie te identificeren en deze te verwerken in een verbeterplan. Is in staat om de belangen van de stakeholders te identificeren en deze te verwerken in het verbeterplan. te kunnen beschrijven uit welke basismoleculen levensmiddelen zijn opgebouwd. te kunnen beschrijven hoe levensmiddelen worden bereid uitgaande van basisgrondstoffen als melk, vlees en plantaardige producten vanuit tuin- en akkerbouw. te kunnen beschrijven welke invloeden de kwaliteit van levensmiddelen beïnvloeden tijdens de oogst, het vervoer, de opslag en de (industriële) verwerking. te kunnen beschrijven welke invloed micro-organismen hebben bij de productie en bewaring van levensmiddelen samenhang aan te geven tussen private, publieke, nationale en EU-wetgeving de wet- en regelgeving die van kracht is op de voedselproductie in kaart te brengen deze wet- en regelgeving op zijn organisatie toe te passen Auditen Practicum Een audit uit te voeren en een audit rapportage op stellen Een chemische analyse uitvoeren, het rapporteren van practicum resultaten. 19

Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS)

Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014 Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Overzicht relatie beroepstaken, kennisgebieden, competenties en eindtermen

Nadere informatie

Associate Degree Dier en Veehouderij Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS)

Associate Degree Dier en Veehouderij Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014 Associate Degree Dier en Veehouderij Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Overzicht relatie beroepstaken, kennisgebieden, competenties en eindtermen

Nadere informatie

Moduleoverzichten AD voltijd. Inhoud. Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014

Moduleoverzichten AD voltijd. Inhoud. Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014 Moduleoverzichten AD voltijd Inhoud Bedrijfskunde en agribusiness... 2 Dier- en veehouderij... 19 Tuin- en akkerbouw... 33 1 Bedrijfskunde en agribusiness Innoveren in de agri en foodbusiness (HIAF) Coördinator:

Nadere informatie

Eindkwalificaties Ad voltijd / Tuin en akkerbouw (TADO) CAH Vilentum CROHO 80012

Eindkwalificaties Ad voltijd / Tuin en akkerbouw (TADO) CAH Vilentum CROHO 80012 Eindkwalificaties Ad voltijd / Tuin en akkerbouw (TADO) CAH Vilentum CROHO 80012 Beschrijving eindkwalificaties Ad (voltijd) Tuin en akkerbouw (TADO) CROHO 80012 1. Acquireren en advies geven in de agro

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Green Business School Bert van Sonsbeek (Techniek) en Rob Kerkmeester (Gewasbescherming)

Green Business School Bert van Sonsbeek (Techniek) en Rob Kerkmeester (Gewasbescherming) Green Business School Bert van Sonsbeek (Techniek) en Rob Kerkmeester (Gewasbescherming) Inhoud presentatie Over Over Sector Green Business School Precisielandbouw op Hogeschool HAS Den Bosch Toekomst,

Nadere informatie

AD agrarisch ondernemerschap

AD agrarisch ondernemerschap associate degree van de opleiding dier- en veehouderij en tuin- en akkerbouw 2016-2017 AD agrarisch ondernemerschap Hoger onderwijs dat er toe doet Leer bij ons ondernemen! CAH Vilentum is een hogeschoolfaculteit

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bedrijfskund Dier Dier e en agribusines en veehouderij en gezondheidsz s org Welkom

Bedrijfskund Dier Dier e en agribusines en veehouderij en gezondheidsz s org Welkom Bedrijfskunde Dier Dier- en gezondheidszorg en en veehouderij agribusiness Welkom HBO Dier en gezondheidszorg: CAH + Groenhorst Doorlopende leerlijn goede aansluiting op mbo: 3 jaar Gericht op gezelschaps-

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Portfolio HPL leerjaar 3

Portfolio HPL leerjaar 3 Aeres Hogeschool Portfolio HPL leerjaar 3 Persoonlijke leerfase 3 Studiejaar 2017-2018 Coördinator: Mevrouw M. Dirksen Kantoor: P107 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Persoonlijke leerfase (HPL3)...

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Beschrijving van de Aeres Hogeschool competenties:

Beschrijving van de Aeres Hogeschool competenties: Beschrijving van de Aeres Hogeschool competenties: Dit document bevat twee onderdelen (A en B): Onderdeel A. overzicht van de 10 Aeres Hogeschool competenties met groei indicatoren in drie niveaus Onderdeel

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 2015 (Regulier sep) Plan van toetsing en afsluiting Formatief (= Voortgang)

PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 2015 (Regulier sep) Plan van toetsing en afsluiting Formatief (= Voortgang) PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 205 (Regulier ) -Leerjaar Juridisch Alle Richtingen -Leerjaar 5.03..0. 5.03..02. Engels. Opdrachten/huiswerk voldoende A2-B. 2 Lezen en schrijven

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

PMO Bedrijfseconomie

PMO Bedrijfseconomie PMO Bedrijfseconomie Jaar 1 Periode B 2016-2017 Themacoördinator Gerrit Lebbink 30-09-2016 Bijeenkomsten en docenten Op vrijdag 18 november begint thema B Bedrijfseconomie. Zaterdag 3 december Vrijdag

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014. Moduleoverzichten AD deeltijd

Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014. Moduleoverzichten AD deeltijd Moduleoverzichten AD deeltijd 1 Bedrijfskunde en agribusiness Managementvaardigheden DPMMV Coördinator: Drs. J. Wolters-Rougoor (WLJ) Studiepunten: 6 DPMMV01 2 Opdrachten leidinggeven Uitwerking opdrachten

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2015/2016 Stage jaar 2 Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Naam student: Danny Sims Naam John van Apeldoorn werkveldbegeleider: Organisatie: Eco coachen

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN GEWICHTSCONSULENTE ERKEND BGN Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Het adviseren, begeleiden en motiveren van mensen met gewichts en/of voedingsvraagstukken. Complexiteit: De gewichtsconsulent begeleidt

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft.

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft. DAG 1 OPDRACHT BESCHIKBARE HULPMIDDELEN TIJD LEEROPBRENGSTEN 1.1. Schrijf je leerwensen op Post-it en flip-over met als titel: Leerwensen 5-10 minuten Bewust bezig zijn met je eigen ontwikkeling als begeleider

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie