Naam student Leergroep OLO 1 Naam mentor Klas 3A Aantal lln. 20 School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam student Leergroep OLO 1 Naam mentor Klas 3A Aantal lln. 20 School"

Transcriptie

1 ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat Gent Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS Naam student Leergroep OLO 1 Naam mentor Klas 3A Aantal lln. 20 School VRIJDAG xx/xx/2015 Handtekening mentor + datum: Van 8.45 u. tot 9.35 u. en van u. tot u. Leergebied(onderdeel) muzische vorming: drama Lesonderwerp: In de Far West Info: sommige mentoren vinden het niet oké dat er in het fragment uit for a few dollars more gerookt wordt. In dat geval ga je best op zoek naar een soortgelijk alternatief, bv. https://www.youtube.com/watch?v=rehf1idoyqu Uitgeprint op 7/10/2015 1

2 Leerplandoelen Deelleerplan: dramatisch spel net: VVKBaO 1. Kinderen kunnen de wijze waarop een dramatisch spel tot stand komt, herkennen en beschouwen 1.6 vaststellen dat vragen als wie, wat, waarom, hoe, wanneer en waar? hen op het spoor brengen van de wezenlijke aspecten van dramatisch spel. 2. Kinderen genieten van dramatisch spel 2.1 genieten van het muzisch handelen waardoor ze hun expressiemogelijkheden verruimen. 2.5 plezier beleven aan en genieten van zelf spelen en samenspelen met anderen. 3. Kinderen zijn verwonderd over de uitdrukkingsmogelijkheden bij dramatisch spel 3.6 zich inleven in de wijze waarop anderen gestalte geven aan een spelsituatie. 6. Kinderen leven zich in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of omstandigheid in 6.1 zich inleven in een ding, een idee, een personage, een gebeurtenis of omstandigheid uit de werkelijkheid of uit een verteld of voorgelezen verhaal en dat al spelend vorm geven. 7. Kinderen ontwikkelen hun speeldurf 7.5 iets met zelfvertrouwen spelen, met of zonder publiek. 10. Kinderen ontwikkelen een kritische houding 10.1 het dramatisch spel van leeftijdgenoten opbouwend-kritisch en tactvol bespreken. Lesdoelen 1. Zich inleven in de wereld van cowboys en cowgirls. (3.6) 2. Zich inleven in een personage uit de Far West (cowboy, cowgirl, premiejager, barman ). (6.1) 3. Situaties durven spelen voor een publiek (leeftijdsgenoten). (7.5) 4. Verwoorden dat je kan genieten van expressie. (2.1) 5. Plezier beleven aan samenspel. (2.5) 6. Het toonmoment van anderen kritisch evalueren (geven van een tip en zeggen wat goed ging). (10.1) 7. De dramatische aspecten (wie, wat, waar, hoe, wanneer en waarom?) kunnen verwoorden bij een gespeelde situatie. (1.6) Beginsituatie specifiek voor deze les Situering in het leerproces: aanbreng inoefening herhaling evaluatie Voorkennis van de klasgroep De leerlingen hebben al gewerkt rond verschillende basisemoties (blij, bang, verliefd, verlegen, boos ). Werkwijze van de klasmentor De klasmentor laat veel uit de kinderen komen. Er wordt voortdurend positieve feedback gegeven. Bronnen Leerling-specifieke gegevens A. is nogal verlegen (in groep liefst laten samenwerken met C.). Z., V. en E. zijn heel mondig en willen altijd op de voorgrond staan. M. speelt al 3 jaar toneel en is hier heel goed in. VVKBaO (1999). Muzische Opvoeding: Dramatisch spel deelleerplan. Brussel: CRKLKO. Django Unchained Complete Soundtrack. Geraadpleegd op 7 oktober 2015, op Instrumental western music. Geraadpleegd op 7 oktober 2015 op For a few dollars more, final duel. Geraadpleegd op 7 oktober 2015, op Vandomme, V. en Willems, P. (2012). Breek een been. Tielt: Lannoo. Boesman, C. (2008). Groot Applaus. Sint-Niklaas: Abimo. Bijlage 1: bordschema Bijlage 2: situaties uit de Far West Uitgeprint op 7/10/2015 2

3 LESSCENARIO 1. Oriëntatie: bekijken van een fragment uit een western 7 1 fragment uit de film For a few dollars more https://www.youtube.com/watch?v=q-ptperfvey (of alternatief) beamer + internetaansluiting Het fragment laten stoppen op Organisatie Tafels en stoelen zoveel mogelijk aan de kant zetten (zorgen dat je de stoelen snel weer kan pakken). Het fragment uit de film For a few dollars more staat klaar. De leerlingen zitten in een halve kring voor het scherm. Opdracht opwarming Jullie gaan kijken naar een fragment uit een film. Je kijkt en luistert zo aandachtig mogelijk. Na het fragment stel ik jullie een aantal vragen. De afspraak is om je vinger op te steken als je wil antwoorden, ik duid je dan aan. Verloop De leerlingen kijken naar het fragment. Na het fragment stel ik een aantal richtvragen. Ik zorg ervoor dat ik zoveel mogelijk leerlingen aan het woord laat. Richtvragen Welk genre van film is dit? (Western) Wie heeft de film al eens gezien? (Het is de film For a few dollars more met Clint Eastwood. Hij is bekend geworden door in dit soort films te spelen.) Wat heb je gezien? (Een duel tussen twee cowboys.) Welke sfeer heerst er? (Spanning, gevaar ) Hoe merk je dat? (Aan de muziek, de gezichten van de acteurs ) Waar speelt het verhaal zich af? (In een dorp, dichtbij de woestijn, in Amerika ) Welke kledij dragen de cowboys? (Poncho, maatpak, cowboyhoed ) Wat vond je van het fragment? (Leerlingen geven hun mening.) 2. Instructie: de bewegingen van een cowboy/cowgirl 13 1,2,4 muziek The good, the bad and the ugly https://www.youtube.com/watch?v=wjoxajuoinu beamer + internetaansluiting signaal: mondharmonica, revolver, tamboerijn Organisatie De leerlingen staan in een grote kring en de leerkracht (sheriff) staat in het midden. Na het pangspel de muziek opzetten voor de volgende oefeningen. Opdracht verkenning We gaan nu doen alsof we allemaal cowboys of cowgirls zijn. Ik ga telkens vertellen wat jullie moeten doen. We beginnen eerst met het pangspel. De sheriff draait rond en wijst iemand aan. De aangewezen cowboy/cowgirl bukt zich en de 2 cowboys/cowgirls ernaast draaien 1 maal rond hun as om zo snel mogelijk de andere dood te schieten. Als ze schieten, roepen ze luid en duidelijk PANG. De cowboy/cowgirl die als laatste schiet, moet gaan zitten. En zo wordt er verder gespeeld tot er één cowboy/cowgirl overblijft. Uitgeprint op 7/10/2015 3

4 Lesverloop Na het pangspel zit iedereen op de grond. Als de muziek start, staat elke cowboy/cowgirl recht en stapt op de manier die de sheriff (de leerkracht) aangeeft. Ze mogen niets tegen elkaar zeggen. Ze doen dit telkens na het teken van de sheriff (handklap, mondharmonica ). Je wandelt als een stoere cowboy/cowgirl door de hoofdstraat van het dorp. Als je een andere stoere cowboy/cowgirl tegen het lijf loopt, blijf je staan en je bekijkt mekaar van kop tot teen. Dan wandel je verder als stoere cowboy/cowgirl. Je zadelt je paard en rijdt rustig het dorp uit. Je strompelt door de woestijn en stikt van de dorst. Je ziet in de verte een ton. Je opent de ton en ontdekt water. Dit drink je volledig op. Je gaat op de grond zitten en veegt met je sjaal het zweet van je gezicht. Tussentijdse evaluatie Ik observeer de vele bewegingen die uitgevoerd worden. Als er een bepaalde beweging uitspringt, laat ik deze door iedereen uitvoeren. Ik bespreek kort met hen deze oefeningen. Welke bewegingen vond je moeilijk? Welke bewegingen zou je graag opnieuw doen? Welke beweging vond je niet zo fijn om te doen? 3. Verdiepende opdrachten: het leven in een saloon 10 1,2,3,7 muziek Django https://www.youtube.com/watch?v=uyx3t3neidy beamer + internetaansluiting 20 sjaaltjes (waarvan 10 met de 10 eersteletters van het alfabet en 10 met de cijfers van 1 tot 10) signaal: mondharmonica, revolver, tamboerijn Zorgen dat de stoelen gemakkelijk te pakken zijn. (10 stuks) 1 Vooraf de combinatie van de groepjes op het bord schrijven. Zorgen dat leerling A. en C. samen een combinatie vormen. Organisatie De muziek staat klaar. De sjaaltjes zijn voorzien van een letter of een cijfer. Dit is nodig om ineens de groepjes te maken. De code om de groepjes te vormen wordt genoteerd op het bord: A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10. Per 2 studenten is er 1 stoel. Verdiepende opdracht 1 Jullie krijgen allemaal een sjaaltje met een cijfer of een letter. Als de muziek start, ga je op zoek naar jouw code. De code staat op het bord. Als je elkaar gevonden hebt, neem je per 2 een stoel zoek je een plaats in de ruimte en doe je het sjaaltje om. Jullie zijn nu allemaal in een saloon. Je gaat nu op zoek naar 3 verschillende houdingen die je in een saloon kan aannemen. Lesverloop De leerlingen voeren de opdracht uit. Ik ga bij elk groepje kijken en geef feedback waar nodig. Ik verdeel de klas in 2 groepen. 1 groep observeert en 1 groep voert uit. De groep die uitvoert, laat de 3 verschillende houdingen na elkaar zien. De leerkracht geeft telkens aan wanneer ze moeten veranderen (handklap, mondharmonica ). Daarna wordt er gewisseld. Richtvragen Welke bewegingen heb je gezien? (Stoere bewegingen ) Uitgeprint op 7/10/2015 4

5 Welke situaties heb je gezien? (Dronken, gevecht ) Verdiepende opdracht 2 Je bent nog steeds in de saloon. Terwijl de muziek speelt, babbel je met je partner. Wanneer de muziek stopt, wil ik zien dat jullie de allerbeste vrienden zijn. Je doet dit met een freeze (standbeeld). Als de muziek opnieuw speelt, praat je verder met je kameraad. Volgende situaties komen ook aan bod: Jullie zien dat jullie grootste vijand de saloon binnenkomt. Jullie zijn geen vrienden meer maar elkaars vijand. Je grijpt naar je revolver. Je houdt je revolver in aanslag. Tussentijdse evaluatie Ik observeer de vele bewegingen die uitgevoerd worden. Als er een bepaalde beweging uitspringt, laat ik deze door iedereen uitvoeren. 4. Verwerking: situaties uit de Far West naspelen 15 1,2,3,5 20 sjaaltjes (waarvan 10 met de 10 eersteletters van het alfabet en 10 met de cijfers van 1 tot 10) Kaartjes met situaties uit de Far West. Instrumentale westernmuziek: https://www.youtube.com/watch?v=n6ns40rh4uq 2 en 3 Vooraf de combinatie van de groepjes op het bord schrijven. Zorgen dat leerling A. en C. samen een combinatie vormen. De kijkwijzer op het bord noteren. Organisatie Er worden 5 groepjes van 4 gemaakt. De code om de groepjes te vormen wordt genoteerd op het bord: A1 en J10, B2 en I9, C3 en H8, D4 en G7, E5 en F6. De kijkwijzer op het bord noteren. Tijdens de toonmoment kan er muziek worden afgespeeld. Eindopdracht Jullie vormen groepjes van 4. Zoek elkaar op, de combinatie staat op het bord. Elk groepje krijgt van mij een situatie. Je leest de situatie aandachtig en krijgt dan 10 minuten om dit voor te bereiden. Wat moet je doen? 1. Je start met een freeze. 2. Je speelt de situatie zonder woorden. 3. Je eindigt met een freeze. Je mag banken en stoelen gebruiken als decor. Lesverloop Ik geef elk groepje een kaartje met een situatie uit de Far West. Elk groepje gaat aan de slag. Ik ga bij elk groepje langs om te controleren of de opdracht voor iedereen duidelijk is. Ondertussen geef ik feedback waar nodig. Na de voorbereiding geeft elk groepje een voorstelling van de situatie. Afspraken Tijdens de voorstellingen wordt er geen commentaar gegeven. We luisteren en kijken aandachtig naar de voorstellingen. Na elke voorstelling wordt er geapplaudisseerd. Uitgeprint op 7/10/2015 5

6 5. Afronding: toonmomenten bespreken 5 6,7 Lesverloop Na elk toonmoment volgt er een bespreking. Evaluatie Was er een freeze aan het begin en op het einde? Hebben ze gespeeld zonder woorden? Welke situatie hebben ze uitgebeeld? (De leerlingen verwoorden hier wat ze hebben gezien.) Wat vond je goed? Welke tip zou je nog geven? Wie heeft jou verrast? Afronding Wat heb je zelf geleerd uit deze les? Welk moment vond je tof? Evaluatie van je didactisch handelen Evalueer hier je eigen didactisch handelen: wat zou je behouden of veranderen mocht je deze les nog eens geven? Denk aan voorbereiding en realisering. Uitgeprint op 7/10/2015 6

7 Bijlage 1: bordplan Uitgeprint op 7/10/2015 7

8 Bijlage 2: situaties uit de Far West Uitgeprint op 7/10/2015 8

9 Je zit met je vriend aan een tafel in de saloon. Je bestelt 2 biertjes aan de toog. Er komt een andere cowboy binnen. Hij gaat naar de tafel en drinkt één van de biertjes leeg. Jullie kijken heel boos naar elkaar. De barman heeft schrik dat er in zijn saloon wordt geschoten en verstopt zich achter de toog. Wie trekt als eerste zijn pistool? Spreek af wie welk personage speelt. Speel traag en laat zien dat jullie in de Far West zijn. Je mag banken en stoelen gebruiken als decor. Oefen dit enkele keren. Kijkwijzer Je begint met een freeze. Je speelt zonder woorden. Je eindigt met een freeze. Je hebt net met je vriend een postkoets overvallen. Je stormt de saloon binnen en verstopt het geld onder tafel. Iemand laat aan de barman duidelijk weten dat hij moet zwijgen. Op dat moment komt de sheriff binnen. Hij bestelt een biertje aan de toog en ziet in de spiegel het geld onder tafel. Hij neemt snel zijn pistool en richt dit op de overvallers. Ze wandelen met hun handen in de lucht naar buiten. Spreek af wie welk personage speelt. Speel traag en laat zien dat jullie in de Far West zijn. Je mag banken en stoelen gebruiken als decor. Oefen dit enkele keren. Kijkwijzer Je begint met een freeze. Je speelt zonder woorden. Je eindigt met een freeze. Je zit met 2 aan de toog. Je bestelt het ene biertje na het andere. Jullie zijn al redelijk dronken. Uitgeprint op 7/10/2015 9

10 Plots komt de meest gevaarlijke bandiet van de Far West binnen. Hij doet dit heel dreigend. De barman en de twee dronken cowboys krijgen heel veel schrik. Het lijkt alsof de gevaarlijke bandiet hen gaat doden. Eigenlijk bestelt hij enkel een biertje en geeft de 2 cowboys ook iets te drinken. Spreek af wie welk personage speelt. Speel traag en laat zien dat jullie in de Far West zijn. Je mag banken en stoelen gebruiken als decor. Oefen dit enkele keren. Kijkwijzer Je begint met een freeze. Je speelt zonder woorden. Je eindigt met een freeze. De saloon is leeg. Eerst komt de barman binnen en zet enkele tafels en stoelen goed. Dan komt er een cowboy binnen met een cowgirl. Ze zijn verliefd. Vervolgens komt er een andere cowboy binnen en dat blijkt de man van de vrouw te zijn. Hij gaat rustig naar de bar, vraagt een fles whisky en wandelt rustig naar de andere cowboy. De vrouw heeft zich ondertussen onder een stoel verstopt. De cowboy slaat de fles stuk op het hoofd van de andere cowboy en wandelt met zijn vrouw weer naar buiten. Spreek af wie welk personage speelt. Speel traag en laat zien dat jullie in de Far West zijn. Je mag banken en stoelen gebruiken als decor. Oefen dit enkele keren. Kijkwijzer Je begint met een freeze. Je speelt zonder woorden. Je eindigt met een freeze. Jullie zitten met 4 cowboys aan een tafel te kaarten. Alles verloopt rustig tot één van de cowboys merkt dat iemand vals Uitgeprint op 7/10/

11 B fffffff fffff speelt. Hij neemt zijn pistool en de andere cowboys doen dit ook. Iedereen stapt rustig achteruit met het pistool naar elkaar gericht. Dan schieten jullie tegelijk en merken dat er geen kogels in het pistool zitten. Jullie geven aan elkaar kogels om de pistolen te laden en gaan dan terug aan tafel zitten om te kaarten. Spreek af wie welk personage speelt. Speel traag en laat zien dat jullie in de Far West zijn. Je mag banken en stoelen gebruiken als decor. Oefen dit enkele keren. Kijkwijzer Je begint met een freeze. Je speelt zonder woorden. Je eindigt met een freeze. Uitgeprint op 7/10/

Accent op improvisatie

Accent op improvisatie onderdeel: improvisatie Accent op improvisatie Titel: Reclame met jabbertalk Graad: 2 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

Naam student: Elke Brys Leergroep VOLO1 Naam mentor: Philip O Neill Klas 4 de Aantal lln.: 24 Oefenschool Jakob van Artevelde

Naam student: Elke Brys Leergroep VOLO1 Naam mentor: Philip O Neill Klas 4 de Aantal lln.: 24 Oefenschool Jakob van Artevelde Naam student: Elke Brys Leergroep VOLO1 Naam mentor: Philip O Neill Klas 4 de Aantal lln.: 24 School: Oefenschool Jakob van Artevelde MAANDAG 12/10/15 Handtekening mentor + datum: Van 10.20 uur tot 11.10

Nadere informatie

Naam student: Bo Dutrieue Leergroep OLO 3B2 Naam mentor: Mevrouw Cindy Van Severen Klas 3 Aantal lln.: 23

Naam student: Bo Dutrieue Leergroep OLO 3B2 Naam mentor: Mevrouw Cindy Van Severen Klas 3 Aantal lln.: 23 ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 9000 Gent Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS Naam student: Bo Dutrieue Leergroep OLO 3B2 Naam mentor: Mevrouw Cindy Van

Nadere informatie

Naam student: Elke Brys Leergroep OLO Naam mentor: Philip O Neill Klas 4A Aantal lln.: 20 Oefenschool Jakob van Artevelde

Naam student: Elke Brys Leergroep OLO Naam mentor: Philip O Neill Klas 4A Aantal lln.: 20 Oefenschool Jakob van Artevelde Naam student: Elke Brys Leergroep OLO Naam mentor: Philip O Neill Klas 4A Aantal lln.: 20 School: Oefenschool Jakob van Artevelde DAG / / Handtekening mentor + datum: Van 10.20 uur tot 11.10 uur Leergebied(onderdeel):

Nadere informatie

Stripverhalen komen tot leven (Les 2 van 2)

Stripverhalen komen tot leven (Les 2 van 2) (3 de graad) Stripverhalen komen tot leven (Les 2 van 2) (50 ) Doelen FOCUS: een personage vertolken, lettend op diens typerende kenmerken VVKBaO 3. Kinderen zijn verwonderd over de uitdrukkingsmogelijkheden

Nadere informatie

Thema kinderportretten

Thema kinderportretten Thema kinderportretten Les 2: Wat gebeurde er tussen de twee foto s? Lestitel: Wat gebeurde er tussen de twee foto s? Leerdomein: drama, bewegingsexpressie Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel les/thema Toneel spelen Graad: 1 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER BASISSTAGE

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER BASISSTAGE LESVOORBEREIDINGSFORMULIER BASISSTAGE Naam student (klas): Lotte Brijs Stageschool: Freinetschool De Vlindertuin Stageklas: eerste graad Aantal lln.: 16 Datum nazicht: Nagekeken door: aanpassen - herwerken

Nadere informatie

Accent op improvisatie

Accent op improvisatie onderdeel: improvisatie Titel: Bij de dokter Graad: 2 Accent op improvisatie Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Groepsverdeling. Naam student Sanne Fabri Leergroep OLO3F Naam mentor Ann Verstraete & Charlotte Seynaeve Klas 1 ste lj Aantal lln.

Groepsverdeling. Naam student Sanne Fabri Leergroep OLO3F Naam mentor Ann Verstraete & Charlotte Seynaeve Klas 1 ste lj Aantal lln. ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Kattenberg, Kattenberg 9 9000 Gent Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS Groepsverdeling X Groepsindeling Naam tussendoortje: Schoen zoeken 5 Schoenen van de lln, gekleurde

Nadere informatie

Piratenmaal. (2de graad) (75 )

Piratenmaal. (2de graad) (75 ) (2de graad) (75 ) Doelen FOCUS: zich inleven in een bepaald personage, lettend op diens typische bewegingen, taalgebruik en karaktereigenschappen. VVKBaO 3. Kinderen zijn verwonderd over de uitdrukkingsmogelijkheden

Nadere informatie

Algemene lessen. Les 6: Poppenkast

Algemene lessen. Les 6: Poppenkast Algemene lessen Les 6: Poppenkast Lestitel: Poppenkast Leerdomein: muzische opvoeding Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan wereldoriëntatie van het VVKBaO 8.14 Kinderen beseffen dat er naast een

Nadere informatie

Naam student: Quentin Renaux Leergroep OLO3 A2 Naam mentor: Carine De Coninck Klas 4L Aantal lln.: 24 Basisschool Sint-Medardus Ursel

Naam student: Quentin Renaux Leergroep OLO3 A2 Naam mentor: Carine De Coninck Klas 4L Aantal lln.: 24 Basisschool Sint-Medardus Ursel ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 9000 Gent Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS Naam student: Quentin Renaux Leergroep OLO3 A2 Naam mentor: Carine De Coninck

Nadere informatie

Accent op improvisatie en taal

Accent op improvisatie en taal onderdeel: Improvisatie Accent op improvisatie en taal Titel les/thema Improvisatie met dramakaarten Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer

Nadere informatie

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien.

De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan gebeuren vooraan in de klas. Iedereen moet dat goed kunnen zien. Foto s uitbeelden 1 Doel: de leerlingen kunnen een eenvoudige handeling uitbeelden in houding en mimiek Benodigdheden: een fototoestel De kinderen zitten in een hoefijzeropstelling, omdat er iets gaan

Nadere informatie

Thema kinderportretten

Thema kinderportretten Thema kinderportretten Les 3: In dialoog met een kinderportret Lestitel: In dialoog met een kinderportret Leerdomein: spreken, drama, wereldoriëntatie Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan wereldoriëntatie

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Student: Charlotte De Baere.. Studietrajectbegeleider: Hilde Van Dael Mentor : Kim Van Cutsem FLLLEX: traject 2.2: student met bachelor-

Nadere informatie

LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME

LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME Algemene opzet van de les Doelen: - Kinderen kunnen gedachten, gevoelens en houdingen bij thema s uit de film Gods Lam uitdrukken in dramavorm. - Kinderen

Nadere informatie

Naam student: Quentin Renaux Leergroep OLO3 A2 Naam mentor: Carine De Coninck Klas 4L Aantal lln.: 24 Basisschool Sint-Medardus Ursel

Naam student: Quentin Renaux Leergroep OLO3 A2 Naam mentor: Carine De Coninck Klas 4L Aantal lln.: 24 Basisschool Sint-Medardus Ursel ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 9000 Gent Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS Naam student: Quentin Renaux Leergroep OLO3 A2 Naam mentor: Carine De Coninck

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Thema kinderportretten

Thema kinderportretten Thema kinderportretten Les 1: Poseren zoals in portretten Lestitel: Poseren zoals in portretten Leerdomein: drama, bewegingsexpressie Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische opvoeding, deelleerplan

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel les/thema Sprookjes Graad: 1 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Leerlingen leren de instructies herhaal en als dan (anders ). Ze moeten een algoritme schrijven voor een dansje.

Leerlingen leren de instructies herhaal en als dan (anders ). Ze moeten een algoritme schrijven voor een dansje. Onderwerp Voorkennis Leerlingen leren de instructies herhaal en als dan (anders ). Ze moeten een algoritme schrijven voor een dansje. Leerlingen kunnen duidelijke commando s geven en uitvoeren. Leerlingen

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER MUVO 1: TAAK 4

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER MUVO 1: TAAK 4 LESVOORBEREIDINGSFORMULIER MUVO 1: TAAK 4 Naam studente : Hilde Debuck Bachelor Leraar Lager Onderwijs CAMPUS KRUIDTUIN MECHELEN VAK/ACTIVITEIT: MUVO II LESONDERWERP: spiegeltje aan de wand DATUM: 4/05/2015

Nadere informatie

Stripverhalen komen tot leven (les 1 van 2)

Stripverhalen komen tot leven (les 1 van 2) (3 de graad) Stripverhalen komen tot leven (les 1 van 2) (50 ) Doelen FOCUS: handelingen van (een) personage(s) aanpassen aan de locatie waar de handeling plaatsvindt VVKBaO 3. Kinderen zijn verwonderd

Nadere informatie

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op materiaal. Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Accent op materiaal onderdeel: poppenspel Titel les/thema Vingerpopjes Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Algemene lessen. Les 9: Zoeken naar gelijkaardige beelden

Algemene lessen. Les 9: Zoeken naar gelijkaardige beelden Algemene lessen Les 9: Zoeken naar gelijkaardige beelden Lestitel: Zoeken naar gelijkaardige beelden Leerdomein: bewegingsexpressie, beeld Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische opvoeding,

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje)

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) lesbrief A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) bovenbouw (groep 5 t/m 8) A Mano wordt verteld met klei. Vier handen beelden op fantasierijke wijze het bezoekadres Markendaalseweg 75a verhaal uit van een klein

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER DERDEGRAADSSTAGE Datum nazicht: Naam student: Stefanie Van Calenberg Stageschool: De Zonnebergen

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER DERDEGRAADSSTAGE Datum nazicht: Naam student: Stefanie Van Calenberg Stageschool: De Zonnebergen LESVOORBEREIDINGSFORMULIER DERDEGRAADSSTAGE Datum nazicht: Naam student: Stefanie Van Calenberg Stageschool: De Zonnebergen Nagekeken door: aanpassen - herwerken Stageklas: 2 de leerjaar Aantal lln.: 16

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel: De uitgewiste bladzijde Graad: 2 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Dieren op avontuur. (1ste graad) (75 )

Dieren op avontuur. (1ste graad) (75 ) (1ste graad) (75 ) Doelen FOCUS: bij het vertolken van een personage zich inleven in de emoties van het personage en rekening houden met diens typische bewegingen. VVKBaO 1. Kinderen kunnen de wijze waarop

Nadere informatie

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland)

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) lesbrief Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811

Nadere informatie

Accent op improvisatie en taal

Accent op improvisatie en taal Accent op improvisatie en taal onderdeel: articulatie en improvisatie Titel les/thema Inspringspelen (en articulatie-oefening) Graad: 3 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in

Nadere informatie

J.CAPLANNE vs P. JUMEL

J.CAPLANNE vs P. JUMEL Spelregels J.CAPLANNE vs P. JUMEL Leef jezelf uit in de Far West en zijn omgeving: schietduels, vogelvrij verklaarden, goudmijnen en saloons. In deze wereld hebben cowboys schrik van God noch mens. Om

Nadere informatie

Onderwerp. Voorkennis. VVKBaO

Onderwerp. Voorkennis. VVKBaO Onderwerp Voorkennis Er worden enkele vaste commando s aangebracht. Leerlingen krijgen een probleem en moeten via het geven van die commando s het probleem zien op te lossen. De leerlingen zien in dat

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 4G

Steekkaart: nummer 4G Steekkaart: nummer 4G Onderwerp Het visualiseren van de Kruisweg van Jezus met behulp van het digitaal fototoestel Leeftijd/Doelgroep 4 e leerjaar Leergebied Godsdienst Organisatie Tijdsduur 50 minuten

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Hieronder vind je een lesvoorbereiding voor twee lesuren rond lichaamsbeeld bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Het bevat verschillende

Nadere informatie

Algemene lessen. Les 8: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet!

Algemene lessen. Les 8: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet! Algemene lessen Les 8: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet! Lestitel: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet! Leerdomein: muziek Lesduur: 50 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische opvoeding, deelleerplan

Nadere informatie

Lesonderwerp: De spelregels schrijven voor een zelfverzonnen spel.

Lesonderwerp: De spelregels schrijven voor een zelfverzonnen spel. Vak: Nederlands Lesonderwerp: De spelregels schrijven voor een zelfverzonnen spel. Doelen: (VVKBaO) Eindtermen: ET 4.2: De leerlingen schrijven instructies voor bekende leeftijdsgenoten. ET 4.8: De leerlingen

Nadere informatie

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België)

Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) lesbrief Het circus komt 3+ Clair de Lune Théâtre (België) onderbouw (groep 1 t/m 4) bezoekadres Markendaalseweg 75a Het doek gaat op. Er komt een schaduwcircus aan en alles is ineens mogelijk! Schaduwen

Nadere informatie

Algemene lessen. Les 2: Gevoelens

Algemene lessen. Les 2: Gevoelens Algemene lessen Les 2: Gevoelens Lestitel: Gevoelens (kennismaking met de beeldbank) Leerdomein: bewegingsexpressie, ict Lesduur: 25 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische opvoeding, deelleerplan bewegingsexpressie

Nadere informatie

Accent op beweging. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op beweging. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: Tableau vivant Titel: SCHILDERIJEN Graad: 2 Accent op beweging Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Spot 2+ La Baracca (Italië)

Spot 2+ La Baracca (Italië) l e s b ri ef Spot 2+ La Baracca (Italië) 4811 TL Breda +31 (0)76-515 49 84 F facebook.com/ stiltefestival techniek@destilte.nl Nieuwe Huizen 41 E info@destilte.nl +31(0)6-11 62 32 91 afdeling educatie

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Algemene lessen. Les 4: Maak een portret van jezelf!

Algemene lessen. Les 4: Maak een portret van jezelf! Algemene lessen Les 4: Maak een portret van jezelf! Lestitel: Maak een portret van jezelf! Leerdomein: beeld Lesduur: 100 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische opvoeding, deelleerplan beeld van het

Nadere informatie

Dans. Marijke Vancoillie Nico Van den Abeele

Dans. Marijke Vancoillie Nico Van den Abeele Dans Expressie Marijke Vancoillie Nico Van den Abeele Inhoud Woord vooraf... 7 Deel 1: Inleiding: muzische vorming en dans... 9 Bewegingsexpressie... 9 Dansexpressie... 10 Kinderen en dansexpressie...

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Student: Heidi Vermeulen Studietrajectbegeleider: Nadine Bongaerts Mentor : Krista Pauwels (godsdienstjuf) Feedback op lesvoorbereiding

Nadere informatie

Naam student Thijs Van Overberghe Leergroep OLO 3C Naam mentor Patrick Vangenechten

Naam student Thijs Van Overberghe Leergroep OLO 3C Naam mentor Patrick Vangenechten ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Kattenberg, Kattenberg 9 9000 Gent Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS Naam student Thijs Van Overberghe Leergroep OLO 3C Andere: opwarmen Muziek Stinky winky Kenji Minogue

Nadere informatie

Wat een feest! Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6

Wat een feest! Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 Wat een feest! 1. Thema: Feestdagen 2. Vakgebied en vakonderdeel: Muzische vorming/drama 3. Doelgroep Eerste graad Tweede graad Derde graad 1 2 3 4 5 6 4. Duur: 50 min. 5. Doelen Eindtermen: 3.5 ervaringen,

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 2 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië)

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) lesbrief JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811 TL Breda +31 (0)76-515 49 84 afdeling techniek

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje)

A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) lesbrief A Mano 6+ El Patio Teatro (Spanje) onderbouw (groep 1 t/m 4) A Mano wordt verteld met klei. Vier handen beelden op fantasierijke wijze het bezoekadres Markendaalseweg 75a verhaal uit van een klein

Nadere informatie

Eerste graad-beroepsvoorbereidend Leerjaar: Decoratie. (2005, September 1). Leerplan Secundair Onderwijs. OVSG.

Eerste graad-beroepsvoorbereidend Leerjaar: Decoratie. (2005, September 1). Leerplan Secundair Onderwijs. OVSG. Lesvoorbereiding Student: Fien Bombeke 3 Baso PO-PKV tel. E-mail: Datum stage: School: Klassengroep: 2 BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR Lokaal: Mentor: Uur: Aantal lln.: Vak: Decoratie Docent: Lesonderwerp

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

datum: aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7

datum: aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7 Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Betül Günes stageschool: Het Loo Iselinge klas: VR2B mentor/mentri: Juliët Hageman datum: 12-5-2016 aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7 Inhoudelijke

Nadere informatie

Mongens en Jeisjes De Stilte (Nederland)

Mongens en Jeisjes De Stilte (Nederland) l e s b ri ef Mongens en Jeisjes De Stilte (Nederland) 4811 TL Breda F facebook.com/ stiltefestival 4811 KB Breda t +31(0)76-513 81 25 +31 (0)76-515 49 84 techniek@destilte.nl Nieuwe Huizen 41 E info@destilte.nl

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Naam Stijn Convents Cluster Muzikale opvoeding - Godsdienst Groep 17 Academiejaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg

Nadere informatie

Kennismaken met en inoefenen van het geven van commando s. De leerlingen volbrengen een opdracht door het geven van commando s.

Kennismaken met en inoefenen van het geven van commando s. De leerlingen volbrengen een opdracht door het geven van commando s. Onderwerp Kennismaken met en inoefenen van het geven van commando s. De leerlingen volbrengen een opdracht door het geven van commando s. NED 2.8 WO 2.7 WO 2.9 WIS 5.4 *NED 4.2 Een instructie geven zodat

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Thema Beroepen. Les 3: Spelen met beroepen

Thema Beroepen. Les 3: Spelen met beroepen Thema Beroepen Les 3: Spelen met beroepen Lestitel: Spelen met beroepen Leerdomein: bewegingsexpressie, spreken, wereldoriëntatie Lesduur: 25 minuten Leerplandoelen Leerplan muzische opvoeding, deelleerplan

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING nr: 7

LESVOORBEREIDING nr: 7 Professionele Bachelor Lager Onderwijs Brusselstraat 48 2018 Antwerpen ( 03 613 14 66 http://praktijkweb.kdg.be LESVOORBEREIDING nr: 7 naam: Peggy Van Rompaey & Nikki Graff doestage: 2 opleidingsgroep

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Persoonlijk leerdoel: Tijdens deze les activeer ik de leerlingen om van elkaar te leren.

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 1W

Steekkaart: nummer 1W Steekkaart: nummer 1W Onderwerp Kennis maken met de eigen emoties en die van anderen Leeftijd/Doelgroep 1 e leerjaar Leergebied Wereldoriëntatie Tijdsduur 50 minuten Beschrijving In deze les leren de jonge

Nadere informatie

Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland)

Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland) lesbrief Lichtbende TUTU projectietheater (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival TUTU vertelt het verhaal van een kind dat haar dromen

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier UC Leuven Limburg Lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs Lesvoorbereidingsformulier Het mentaal en schriftelijk voorbereiden van een les is iets anders dan het invullen van een lesvoorbereidingsformulier.

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Student: Lize Peeters Studietrajectbegeleider: Katrin Ceulemans Mentor : Ann Rutten Feedback op lesvoorbereiding in orde kleine aanpassingen

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Accent op improvisatie en taal

Accent op improvisatie en taal Accent op improvisatie en taal onderdeel: Articulatie Titel les/thema Buikspreken Graad: 1 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING Coteaching

LESVOORBEREIDING Coteaching KAREL DE GROTE HOGESCHOOL Professionele bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Onderwijsgroep Welzijn, Onderwijs en gezondheid Campus Zuid, Brusselstraat 45-2018 Antwerpen T: 03/613.14.66 M: praktijkcel.pbklo@kdg.be

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Shadow Games T42 (Zwitserland)

Shadow Games T42 (Zwitserland) l e s b ri ef Shadow Games T42 (Zwitserland) +31 (0)76-515 49 84 t +31(0)76-513 81 25 stiltefestival techniek@destilte.nl 4811 TL Breda 4811 KB Breda F facebook.com/ +31(0)6-11 62 32 91 Nieuwe Huizen 41

Nadere informatie

inhoud! Samen lezen, praten en ontdekken. De bijbelteksten staan uitgeschreven, maar je kunt natuurlijk ook je eigen bijbeltje gebruiken.

inhoud! Samen lezen, praten en ontdekken. De bijbelteksten staan uitgeschreven, maar je kunt natuurlijk ook je eigen bijbeltje gebruiken. inhoud! 5 Een bang gevoel 6 Angst als helper 9 Gevaar 11 Watjes en waaghalzen 13 Schaamte 16 Schuldgevoel 18 God en angst 20 Jij en bang 23 Vermijden 25 De Angstthermometer 28 Een ontspannen lijf 30 Praten

Nadere informatie

Lesplan theaterlezen. Voorlezen? Herhaald lezen?

Lesplan theaterlezen. Voorlezen? Herhaald lezen? Lesplan theaterlezen Wil je aan de slag met theaterlezen? Dit lesplan laat zien hoe je dat kunt doen. Je geeft vier lessen van elk ongeveer een half uur. Elke les heeft een ander aandachtspunt. Zo help

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Drama 1. Welkom Mijn handen vertellen Ik zeg. Ze zeggen. - De kinderen kunnen met hun handen en zonder te spreken situaties uitbeelden of bevelen geven. - De kinderen kunnen

Nadere informatie

Accent op verhaal. onderdeel: dialoog

Accent op verhaal. onderdeel: dialoog onderdeel: dialoog Accent op verhaal Titel: Maak een toneel met dramakaarten Graad: 2 Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Inhoudelijke activiteit: het dierenpaspoortenspel

Inhoudelijke activiteit: het dierenpaspoortenspel Inhoudelijke activiteit: het dierenpaspoortenspel Doelen WO DO 0.1 Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al zijn dimensies, hier en elders, vroeger en nu. WO DO 0.1.1 Dat houdt in dat ze

Nadere informatie

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal

Kinderrechten. Doelstellingen. Materiaal Dag van de Rechten van het Kind Kinderrechten Doelstellingen De kinderen leiden uit concrete ervaringen af wat een kinderrecht is. De kinderen zien in hoe belangrijk het is dat kinderrechten gerespecteerd

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP NaamIngrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Accent op materiaal. onderdeel: schimmenspel. Titel les/thema Schaduwbeelden Graad: 2. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Accent op materiaal. onderdeel: schimmenspel. Titel les/thema Schaduwbeelden Graad: 2. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven onderdeel: schimmenspel Titel les/thema Schaduwbeelden Graad: 2 Accent op materiaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS + PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LESONTWERP naam datum indienen (in te vullen door klasmentor) handtekening klasmentor eventuele reden uitstel David Janssens klas DLO FLLLEX 2.1

Nadere informatie

Timing: 50 min. Graad: 2-3. Leerplandoelen: VVKBAO:

Timing: 50 min. Graad: 2-3. Leerplandoelen: VVKBAO: Graad: 2-3 Timing: 50 min Leerplandoelen: VVKBAO: WO TE 6.11 Kinderen kunnen zeggen aan welke eisen een bestaande constructie en een constructie die ze zelf willen maken, moet voldoen. WO TE 6.11.1 Dat

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

FICHE TUSSENDOORTJE: DIERENRIJ

FICHE TUSSENDOORTJE: DIERENRIJ Student Evi Vlaemynck Leergroep: OLO 3 A3 Stageschool Basisschool Onze-Lieve-Vrouw - Kaaistraat 9 11, 9800 Deinze Stageklas 6 A+B Aantal lln. 32 Mentor Mevrouw Vicky Genbrugge en Mevrouw Mia Van Loocke

Nadere informatie

Blocks 2+ Puppet Theatre Maribor (Slovenië)

Blocks 2+ Puppet Theatre Maribor (Slovenië) l e s b ri ef Blocks 2+ Puppet Theatre Maribor (Slovenië) +31 (0)76-515 49 84 t +31(0)76-513 81 25 stiltefestival techniek@destilte.nl 4811 TL Breda 4811 KB Breda F facebook.com/ +31(0)6-11 62 32 91 Nieuwe

Nadere informatie

Tussendoortjes Boerderijklas Vierhoekhoeve

Tussendoortjes Boerderijklas Vierhoekhoeve Tussendoortjes Boerderijklas Vierhoekhoeve - Charlotte Goethals OLO 3A2 Bronnen / eigen inspiratie sexpressie Naam tussendoortje: de juf zegt 5 / Organisatie: De kinderen staan op rijen voor de juf. Opdracht:

Nadere informatie

Ik geloof dus ik ben?

Ik geloof dus ik ben? Ik geloof dus ik ben? Naar: Bord vol kinderrechten Oh my god (UNICEF België) Leeftijd: 6 tot 9 jaar Duur: 2x 50 min. Doelen De kinderen weten dat er verschillende soorten geloof in de wereld zijn De kinderen

Nadere informatie

Thema/lessenreeks: Psycho-Motorisch - respect hebben voor de materialen waarmee ze aan de slag gaan(pm1)

Thema/lessenreeks: Psycho-Motorisch - respect hebben voor de materialen waarmee ze aan de slag gaan(pm1) Naam student: Datum: School: Uur: Klas: Thema/lessenreeks: Activiteit: Samen Spelen De leerlingen weten hoe ze zich voelen en gedragen als ze samenspelen. De leerkracht werkt voor de eerste keer met een

Nadere informatie

Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag.

Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag. Project 'positief opvoeden' Maandag: complimentendag! Aangezien we werken rond positief opvoeden, starten we de projectweek met een positieve dag. De leerlingen gaan elkaar vandaag eens extra veel complimenten

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie