Curriculum Vitae Ronald van Roon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Ronald van Roon Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon Website LinkedIn Persoonlijk Profiel Ik ben een bedrijfseconoom en registeraccountant met een brede ervaring binnen Finance & Control. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest als (senior) controller, Hoofd Planning & Control en manager Finance & Control bij grote bedrijven als NS en Postkantoren, stel ik sinds 2005 als zelfstandige mijn opgedane kennis en ervaring ter beschikking onder de naam Van Roon Consulting. Van Roon Consulting biedt diensten aan op het gebied van Bedrijfseconomisch Advies, Planning & Control en Organisatie & Informatie. De genoemde diensten worden (regelmatig gecombineerd) verricht voor (middel)grote organisaties, zowel op interim-basis als in project-/adviesvorm. Fulltime dan wel parttime. De diensten worden verricht in staf/lijn omgevingen en in grootschalige en complexe (multidisciplinaire) project/programma omgevingen. Van Roon Consulting onderscheidt zich door de combinatie van (post) academische kennis met een enthousiaste, pragmatische aanpak. Daarbij worden relaties gelegd en onderhouden op alle niveaus in de organisatie. Een combinatie van denken, doen en communiceren. Het zwaartepunt van mijn activiteiten ligt bij beslissingsondersteuning, verandermanagement, procesinrichting en programmabeheersing. Naast inhoudelijke en leidinggevende aspecten heb ik in de verschillende functies en bij de diverse opdrachten ervaring opgedaan met (P)MT s, directie/rvb, RvC, aandeelhouders en accountants. Betrokkenheid, inlevingsvermogen, deskundigheid en resultaatgerichtheid zijn de pijlers van mijn aanpak. Ik weet mensen te enthousiasmeren, vertrouwen op te bouwen en op tactvolle wijze draagvlak te creëren voor ideeën en oplossingen. Ik communiceer makkelijk, zowel binnen de financiële kolom als daar buiten en ben daardoor in staat met gevoel voor de business/operatie te adviseren. Ik bezit zowel conceptuele als analytische vaardigheden. Ik ben gedegen in voorbereiding en uitvoering van opdrachten en werk planmatig en gestructureerd. Het feit dat ik in dienstverband zwaardere functies ben gaan vervullen en als zelfstandige regelmatig wordt teruggevraagd, onderstreept het succes van mijn werkwijze. Tevreden klanten geeft voldoening en zijn mijn beste referenties! Naast mijn zakelijke activiteiten heb ik altijd veel tijd gespendeerd aan het sport- en verenigingsleven. s als voorzitter, penningmeester, bestuurslid, trekker van commissies en organisator van topsportevenementen hebben mij een maatschappelijke ervaring rijker gemaakt.

2 Opleidingen Postdoctorale opleiding Accountancy, Vrije Universiteit Amsterdam Doctoraal bedrijfseconomie, financieel-administratieve variant, Vrije Universiteit Amsterdam Atheneum, CSG De Brug Lelystad Trainingen 2007-heden Diverse trainingen in het kader van permanente educatie NIVRA (o.m. Engels voor gevorderden (dec), Lean management en accounting (okt), Beroepsethiek, POWER controller, Masterclass Operational Excellence for financial executives, Performance management, VGC en WTA). Tevens diverse online cursussen Individueel coachingstraject Emotioneel intelligent leiderschap; Operational Excellence (zelf incompany georganiseerd), De nieuwe controller (zelf incompany georganiseerd), BIV, EFQM/INK-model, Retailworkshop, Individuele Management Training Diverse trainingen loopbaanontwikkeling Management ervaring Leidinggevende ervaring als afdelingsmanager, MT-lid en lid programma-/projectteam. Daarbij veelvuldig contact met directie, RvB, aandeelhouders, RvC, accountants. Bestuurlijke ervaring als voorzitter, penningmeester en bestuurslid van sportvereniging en stichting. Branche ervaring Zakelijke dienstverlening, Transport, Bancair, Retail, ICT, Sport Talen Nederlands in woord en geschrift Engels in woord en geschrift Applicaties Kantoorautomatisering: MS-Office (Word, Excel, Powerpoint), Sharepoint ERP: SAP FiCo

3 Loopbaan als zelfstandige (2005-heden) In de periode 2005 tot heden heb ik een 20-tal opdrachten (aaneensluitend, regelmatig gecombineerd) uitgevoerd. Periode Januari 2013-heden Opdrachtgever NS Holding / NS Reizigers Manager IT Control (januari 2013-heden), Senior consultant (november december 2012) IT is een belangrijke kracht voor innovatie en verandering binnen NS. Naar aanleiding van een benchmark in 2012 is de conclusie getrokken dat IT kan groeien in efficiency, gebruikerstevredenheid en capabilities. Als onderdeel van het TOP IT programma gaat NS investeren in infrastructuur, mensen en processen. Besparingen zullen worden gerealiseerd via rationalisatie applicaties en infrastructuur, standaardisatie, contracten en efficiënter werken. Infrastructuur wordt robuust gemaakt en diverse diensten worden opnieuw aanbesteed. Er komt één NS-IT organisatie. Belangrijkste werkzaamheden en resultaten manager IT Control: Kwartiermaker nieuwe IT Control organisatie NS-breed: inrichten nieuwe afdeling, invullen (financiële) randvoorwaarden nieuwe IT-organisatie, opzetten performance management (IT dashboard) Opzetten nieuw IT Control (Support) team NS Reizigers Ondersteuning CIO, w.o. verzorgen en analyseren meerjarenreeksen kosten en investeringen Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant: Verbeteren registratie en beheersing inhuur IT Operations Periode Juni 2011-februari 2013 Opdrachtgever ProRail Projecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Manager Programmabeheersing (juni 2012-februari 2013), Programmacontroller (juni 2011-mei 2012), Senior consultant (maart 2011-juni 2011) In opdracht van het ministerie van IenM en in nauwe samenwerking met de sectorpartijen NS en KNV Goederenvervoer werkt ProRail aan de Planuitwerkingsfase van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit conform de Voorkeursbeslissing van het Kabinet medio 2010 om in 2020 zoveel reizigerstreinen in de brede Randstad te laten rijden dat de reiziger elke 10 minuten kan opstappen op een intercity of sprinter ( spoorboekloos rijden ) en om extra ruimte te creëren om het groeiende goederenvervoer te kunnen verwerken. Centraal in de aanpak staan de zogenoemde productverbeteringen van het vervoer per spoor. Deze verbeteringen zijn onderscheiden naar corridors (reizigers) en naar routeringen (goederen). Totaal investering programma 3 miljard. Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Manager Programmabeheersing: Lid Kernteam en Programmateam Vormgeven programmabeheersing PHS door bevorderen samenhang en verbinding tussen de aspecten van programmabeheersing: scopemanagement, planningsmanagement, financieel management, kostenmanagement, risicomanagement Opstellen werkprogramma/actieplan programmabeheersing PHS voor periode tot medio 2013 Coördineren managementrapportages intern ProRail en richting IenM Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Programmacontroller: Lid Kernteam Implementatie voorgestelde opzet en inrichting programmacontrol PHS Aansturing controllers op programmaniveau en de corridor- en projectcontrollers. Opzet dashboardrapportage (status en oordeel, scope/kwaliteit, tijd, geld, organisatie, omgeving, risico s) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant: Opstellen adviesrapport met betrekking tot de opzet en inrichting van de programmacontrol inclusief de te hanteren rapportagestructuur

4 Periode Maart 2010-juni 2012 Opdrachtgever ProRail Projecten Projectorganisatie ZuidasDok Senior consultant Business case & Governance In opdracht van de ministeries van IenM, EZLI, Fin en Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Provincie NH werken ProRail, Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat in een gezamenlijke projectorganisatie drie alternatieven uit voor het ZuidasDok, op weg naar een Voorkeursbeslissing medio Het betreft drie alternatieven die geheel of gedeeltelijk de uitbreiding van weg- en railinfrastructuur ondergronds brengen opdat daarboven een internationale toplocatie kan worden ontwikkeld met een OV-terminal van internationale allure. Indicatie totaal investering 1,5-2 miljard. Lid projectteam ProRail en namens ProRail lid van team Business Case & Governance gezamenlijke projectorganisatie: business case, governance, risicomanagement, MKBA, juridisch/fiscale vraagstukken Leveren bijdragen aan totstandkoming business case ten behoeve van Voorkeursbeslissing (w.o. algemene aannames/ uitgangspunten rekenmodel, uitwerken opties/ knoppen" (flexibiliteit), notitie uitkomsten expert meetings planschade en nadeelcompensatie, meeting marktconsultatie, diverse financieringsissues IenM) Synchroniseren besluitvorming bestuurders projectorganisatie en Directie/RvC ProRail Coördineren managementrapportages intern ProRail en richting projectorganisatie ZuidasDok Periode Februari 2006-februari 2011 Opdrachtgever ProRail Holding Programma InfoPlus Supervisor Planning & Control (maart 2008-februari 2011), Hoofd Planning & Control (februari 2006-oktober 2007) Onder de naam InfoPlus werkt ProRail samen met NS aan een ingrijpende verbetering van de reisinformatie. Het doel is één basisvoorziening, die zorgt voor reisinformatie van hoog niveau: eenduidig, betrouwbaar en tijdig beschikbaar. Deze verbeterde (actuele) reisinformatie wordt getoond op nieuwe schermen. Meer informatie, een nieuwe computersysteem dat alle middelen met dezelfde basisinformatie voedt, begeleiding en training van personeel. Indicatie totaal investering 135 miljoen. Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Supervisor Planning & Control: Lid PMT Diverse financieringissues Uitvoeren risico inventarisaties Coördineren managementrapportages Stuurgroep FENS en Directieoverleg Reisinformatie Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Hoofd Planning & Control: Lid PMT Opstellen beoordelingsmodel (scenario s) Coördineren managementrapportages Stuurgroep FENS en Directieoverleg Reisinformatie Periode Maart 2009-november 2009 Opdrachtgever ProRail ICT-Services Senior consultant Businesscase (augustus 2009-november 2009), Senior consultant Businesscase (maart 2009-mei 2009) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businesscase: Opstellen businesscase ASTRIS (treinbeheersingssystemen) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businesscase: Opstellen businesscase InfoPlus (reisinformatie) Periode Mei 2008-februari 2009 Opdrachtgever Resources Global Professionals Manager Planning & Control Lid MT Manager Planning & Control IT holding afdeling, Informatie Management & Technologie (NS) Herinrichting afdeling, plan van aanpak en invulling; basis op orde

5 Periode April 2007-april 2008 Opdrachtgever Resources Global Professionals Projectmanager Planning & Control (oktober 2007-april 2008), Senior consultant Procesoptimalisatie/Managementinformatie (april 2007-september 2007) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Projectmanager Planning & Control: Implementatie aanbevelingen adviesrapport Personeelsplanning Middellange Termijn Interim controlwerkzaamheden NS Reizigers Netwerk Zuid Ondersteuning (her)inrichting controlfunctie afdeling Service, Informatie & Security Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Procesoptimalisatie/Managementinformatie: Adviesrapport procesoptimalisatie en informatievoorziening Personeelsplanning Middellange Termijn uitvoerend personeel (NS). Een gestructureerde, consistente en actuele manier van personeelsplanning ontwerpen, waardoor de directie tijdig wordt geïnformeerd om beslissingen op personeelsgebied te nemen: afstemming capaciteitsbehoefte en -bezetting ten behoeve van planning en bijsturing. Periode Maart 2007-september 2007 Opdrachtgever Yacht Senior consultant Businessplanning (juli 2007-september 2007), Senior consultant Managementinformatie (maart 2007-juli 2007) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businessplanning: Vormgeven businessplanning afdeling Security (NS) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Managementinformatie: Stroomlijnen structuur managementrapportage Sociale Veiligheid (NS) Periode Februari 2006-januari 2007 Opdrachtgever Eiffel Senior consultant Businessplanning (november 2006-januari 2007), Senior consultant Managementinformatie (februari 2006-januari 2007), Senior consultant Businesscase (februari 2006-mei 2006) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businessplanning: Opstellen kort businessplan organisatieverandering afdeling Security (NS) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Managementinformatie: Doorlichten en aanbrengen verbeteringen structuur managementinformatie Sociale Veiligheid (NS) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businesscase: Opstellen businesscase Innovatieve Experimenten Sociale Veiligheid (NS) Periode Oktober 2005-januari 2006 Opdrachtgever Resources Global Professionals Projectmanager Planning & Control Senior controller Netwerk Zuid NS Reizigers Hernieuwde inrichting control- en administratieve functie Periode Mei 2005-juli 2005 Opdrachtgever Holland Railconsult Senior consultant Businesscase Opstellen businesscase Integrale Veiligheid Opstelterreinen (NS-ProRail)

6 Loopbaan in vaste dienst ( ) In de periode heb ik een 7-tal functies uitgeoefend. Periode Postkantoren BV Manager Finance & Administration Aansturing afdeling van 60 medewerkers (Corporate Control, Business Control, Financiële Administratie, Fiscal Services, Insurance & Treasury) Plan van aanpak vormgeving nieuwe afdeling Finance & Administration inclusief besluitvormingstraject Directie en OR Periode Postkantoren BV Hoofd Finance & Control Aansturing afdeling van 22 medewerkers (Corporate Control, Business Control, Fiscal Services, Insurance & Treasury) Vervolg implementatie veranderplan controllersfunctie, w.o. incompany trainingstraject Operational Excellence Projectleider introductie en implementatie Balanced Scorecard Opdrachtgever project Nieuw Financieel systeem (SAP) Ontwikkeling stuurvariabelen categorygroepmanagement en vestigingen Deelnemer aan strategische projecten Postkantoren/TPG Post/ Postbank met diverse business scenario s (o.l.v. BCG) Deelnemer aan projectgroepen IFRS en Sarbanes-Oxley Periode Postkantoren BV Hoofd Planning & Control (plvv manager Finance, Control & Information) Aansturing afdeling van 18 medewerkers (Corporate Control, Sales Control, Outlet control) Aanpak integratie, efficiency en kwaliteit/professionaliteit financiële functie. Veranderplan controllersfunctie met als doelstellingen: A) herpositionering van de rol van de controller richting sparringpartner van het management (kernwoorden: analyse/advisering, stuurinformatie, business- en procesgericht) en B) een hierop aangepaste organisatorische setting ( shared service, reductie van fte s). Herpositionering kent vier pijlers: 1) ontwikkelen persoonlijke vaardigheden medewerkers, 2) commitment senior management, 3) ondersteunende technologie en 4) creëren draagvlak bij interne klanten. Pijlers zijn uitgewerkt in diverse acties. Veranderplan is basis geweest voor shared service controlling en incompany trainingstraject: De nieuwe controller. Deelnemer aan project nieuw dienstencontract Postkantoren - TPG Post en Postbank Periode NS Stations BV Senior controller directie en branchemanagement (plvv mgr Financiële zaken) Coördinatie opzet P&C-cyclus en totstandkoming P&C-cyclus producten (Kaderbrief, Business Plan, begroting, maand-, kwartaalen jaarrapportages) Bedrijfseconomische advisering van directie en management naar aanleiding van door regio s, afdelingen, dochters (Servex, Wizzl, Bruna) en joint ventures (Etos, Free Record Shop, Burger King) ingediende Businessplannen, P&C-cyclus producten en investeringsvoorstellen Ondersteunen commercieel managers bij optimaliseren formules en contacten met marktpartijen Uitwerking besturingsmodel (w.o. relatie formulemanagement/locatiemanagement) en de daarbij behorende managementinformatie Uitwerking planning & control van investeringen (systematiek, methodiek, routing)

7 Periode NV Nederlandse Spoorwegen, BU NS Stations BV Controller lokaal businessmanagement Coördinatie lokale totstandkoming P&C-cyclus producten (Business Plan, begroting, maand-, kwartaal- en jaarrapportages) Bedrijfseconomische ondersteuning en advisering van 14 businessmanagers (verantwoordelijk voor commercie, facility en projecten op stations in regio). Diverse investerings- en kostprijscalculaties Ontwikkelen, verzorgen en analyseren managementinformatie Coördinatie problematiek overdracht activa NS Stations in relatie tot Rijksoverheid Periode NV Nederlandse Spoorwegen Stafmedewerker Ondernemingscontrol Reizigersvervoer Financiële analyses ten behoeve van Productmanagement (Intercity en Agglo/Regio) Financiële uitwerking contract OV-Studentenkaart Periode NV Nederlandse Spoorwegen stafmedewerker Interne Accountantsdienst Jaarrekeningcontrole bij afdelingen binnen de NV Nederlandse Spoorwegen en reclame-/ en sportdochter Alrecon Diverse vaktechnische ondersteuning

8 Inzet als vrijwilliger (1998-heden) In de periode 1998 tot heden heb ik diverse vrijwilligersfuncties vervuld. Periode Organisatie 2012-heden Stichting Toptafeltennis SKF, businessclub TableTalk Voorzitter De stichting Toptafeltennis SKF is medio 2012 opgericht. De stichting heeft als doel het (m.n. financieel) ondersteunen van de activiteiten van de tafeltennisvereniging SKF. In de praktijk is de focus van de stichting vooral gericht op Dames 1 (eredivisie) en Heren 1 (1 e divisie) en probeert ze daar waar mogelijk haar bijdrage te leveren aan jeugd- en overige activiteiten binnen de vereniging. Niet alleen de eigen jeugd is daarbij in beeld, maar door een samenwerkingsverband met het Jeugdsportfonds is het tevens mogelijk om kinderen uit minder bedeelde gezinssituaties de (financiële) kans te geven om hun favoriet sport in verenigingsverband te beoefenen. Het activiteitenpallet zou niet mogelijk zijn zonder de (financiële) ondersteuning vanuit de partners, verzameld in de businessclub TableTalk. Periode Organisatie 2012-heden Stichting Sportservice Veenendaal Bestuurslid De stichting Sportservice Veenendaal is een per 1 januari 2012 verzelfstandigde organisatie. Dat betekent dat de organisatie geen onderdeel meer is van de gemeente Veenendaal. Sportservice Veenendaal is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van alle binnen- en buitensportaccommodaties en het zwembad van de gemeente Veenendaal. Tevens is het haar taak om uitvoering te geven aan het sportbeleid en daarmee de sport en sportdeelname in de gemeente Veenendaal en omgeving te ondersteunen en te stimuleren. Periode Organisatie Tafeltennisvereniging SKF Voorzitter Tafeltennisvereniging SKF behoort tot de 10 grootste tafeltennisverenigingen van Nederland. Visiedocument SKF, een club in beweging met een vijftal speerpunten: 1. Een vereniging dat zijn wij samen, 2. Een geoliede vrijwilligersorganisatie, 3. Een vereniging waar prestatiesport en breedtesport elkaar versterken, 4. Een tafeltennisopleiding gericht op plezier en ontwikkeling van (ieders) talent, 5).Een definitief besluit over de uitbreiding van het gebouw Toewijzing combinatiefunctionaris in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur Initiator Wall of Fame en vrijwilligersmuur Jubileumboek 60-jarig bestaan Visie op Prestatiesport, oprichting stichting Toptafeltennis SKF Nieuwe huisstijl Periode Organisatie 998-heden Tafeltennisvereniging SKF Diverse functies Penningmeester, bestuurslid, trekker commissie Prestatiesport, trekker commissie Fondsenwerving, lid commissie uitbreiding gebouw, organisatie topsportevenementen tafeltennis (Masters, NTTB Eredivisie Play Offs, Final Four NTTB Beker) en seizoensopening SKF

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional In cl Be us ro ief ep Co sp nc ro ep fie t l Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional Over NBA-VRC NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie