Curriculum Vitae Ronald van Roon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Ronald van Roon Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon Website LinkedIn Persoonlijk Profiel Ik ben een bedrijfseconoom en registeraccountant met een brede ervaring binnen Finance & Control. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest als (senior) controller, Hoofd Planning & Control en manager Finance & Control bij grote bedrijven als NS en Postkantoren, stel ik sinds 2005 als zelfstandige mijn opgedane kennis en ervaring ter beschikking onder de naam Van Roon Consulting. Van Roon Consulting biedt diensten aan op het gebied van Bedrijfseconomisch Advies, Planning & Control en Organisatie & Informatie. De genoemde diensten worden (regelmatig gecombineerd) verricht voor (middel)grote organisaties, zowel op interim-basis als in project-/adviesvorm. Fulltime dan wel parttime. De diensten worden verricht in staf/lijn omgevingen en in grootschalige en complexe (multidisciplinaire) project/programma omgevingen. Van Roon Consulting onderscheidt zich door de combinatie van (post) academische kennis met een enthousiaste, pragmatische aanpak. Daarbij worden relaties gelegd en onderhouden op alle niveaus in de organisatie. Een combinatie van denken, doen en communiceren. Het zwaartepunt van mijn activiteiten ligt bij beslissingsondersteuning, verandermanagement, procesinrichting en programmabeheersing. Naast inhoudelijke en leidinggevende aspecten heb ik in de verschillende functies en bij de diverse opdrachten ervaring opgedaan met (P)MT s, directie/rvb, RvC, aandeelhouders en accountants. Betrokkenheid, inlevingsvermogen, deskundigheid en resultaatgerichtheid zijn de pijlers van mijn aanpak. Ik weet mensen te enthousiasmeren, vertrouwen op te bouwen en op tactvolle wijze draagvlak te creëren voor ideeën en oplossingen. Ik communiceer makkelijk, zowel binnen de financiële kolom als daar buiten en ben daardoor in staat met gevoel voor de business/operatie te adviseren. Ik bezit zowel conceptuele als analytische vaardigheden. Ik ben gedegen in voorbereiding en uitvoering van opdrachten en werk planmatig en gestructureerd. Het feit dat ik in dienstverband zwaardere functies ben gaan vervullen en als zelfstandige regelmatig wordt teruggevraagd, onderstreept het succes van mijn werkwijze. Tevreden klanten geeft voldoening en zijn mijn beste referenties! Naast mijn zakelijke activiteiten heb ik altijd veel tijd gespendeerd aan het sport- en verenigingsleven. s als voorzitter, penningmeester, bestuurslid, trekker van commissies en organisator van topsportevenementen hebben mij een maatschappelijke ervaring rijker gemaakt.

2 Opleidingen Postdoctorale opleiding Accountancy, Vrije Universiteit Amsterdam Doctoraal bedrijfseconomie, financieel-administratieve variant, Vrije Universiteit Amsterdam Atheneum, CSG De Brug Lelystad Trainingen 2007-heden Diverse trainingen in het kader van permanente educatie NIVRA (o.m. Engels voor gevorderden (dec), Lean management en accounting (okt), Beroepsethiek, POWER controller, Masterclass Operational Excellence for financial executives, Performance management, VGC en WTA). Tevens diverse online cursussen Individueel coachingstraject Emotioneel intelligent leiderschap; Operational Excellence (zelf incompany georganiseerd), De nieuwe controller (zelf incompany georganiseerd), BIV, EFQM/INK-model, Retailworkshop, Individuele Management Training Diverse trainingen loopbaanontwikkeling Management ervaring Leidinggevende ervaring als afdelingsmanager, MT-lid en lid programma-/projectteam. Daarbij veelvuldig contact met directie, RvB, aandeelhouders, RvC, accountants. Bestuurlijke ervaring als voorzitter, penningmeester en bestuurslid van sportvereniging en stichting. Branche ervaring Zakelijke dienstverlening, Transport, Bancair, Retail, ICT, Sport Talen Nederlands in woord en geschrift Engels in woord en geschrift Applicaties Kantoorautomatisering: MS-Office (Word, Excel, Powerpoint), Sharepoint ERP: SAP FiCo

3 Loopbaan als zelfstandige (2005-heden) In de periode 2005 tot heden heb ik een 20-tal opdrachten (aaneensluitend, regelmatig gecombineerd) uitgevoerd. Periode Januari 2013-heden Opdrachtgever NS Holding / NS Reizigers Manager IT Control (januari 2013-heden), Senior consultant (november december 2012) IT is een belangrijke kracht voor innovatie en verandering binnen NS. Naar aanleiding van een benchmark in 2012 is de conclusie getrokken dat IT kan groeien in efficiency, gebruikerstevredenheid en capabilities. Als onderdeel van het TOP IT programma gaat NS investeren in infrastructuur, mensen en processen. Besparingen zullen worden gerealiseerd via rationalisatie applicaties en infrastructuur, standaardisatie, contracten en efficiënter werken. Infrastructuur wordt robuust gemaakt en diverse diensten worden opnieuw aanbesteed. Er komt één NS-IT organisatie. Belangrijkste werkzaamheden en resultaten manager IT Control: Kwartiermaker nieuwe IT Control organisatie NS-breed: inrichten nieuwe afdeling, invullen (financiële) randvoorwaarden nieuwe IT-organisatie, opzetten performance management (IT dashboard) Opzetten nieuw IT Control (Support) team NS Reizigers Ondersteuning CIO, w.o. verzorgen en analyseren meerjarenreeksen kosten en investeringen Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant: Verbeteren registratie en beheersing inhuur IT Operations Periode Juni 2011-februari 2013 Opdrachtgever ProRail Projecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Manager Programmabeheersing (juni 2012-februari 2013), Programmacontroller (juni 2011-mei 2012), Senior consultant (maart 2011-juni 2011) In opdracht van het ministerie van IenM en in nauwe samenwerking met de sectorpartijen NS en KNV Goederenvervoer werkt ProRail aan de Planuitwerkingsfase van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit conform de Voorkeursbeslissing van het Kabinet medio 2010 om in 2020 zoveel reizigerstreinen in de brede Randstad te laten rijden dat de reiziger elke 10 minuten kan opstappen op een intercity of sprinter ( spoorboekloos rijden ) en om extra ruimte te creëren om het groeiende goederenvervoer te kunnen verwerken. Centraal in de aanpak staan de zogenoemde productverbeteringen van het vervoer per spoor. Deze verbeteringen zijn onderscheiden naar corridors (reizigers) en naar routeringen (goederen). Totaal investering programma 3 miljard. Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Manager Programmabeheersing: Lid Kernteam en Programmateam Vormgeven programmabeheersing PHS door bevorderen samenhang en verbinding tussen de aspecten van programmabeheersing: scopemanagement, planningsmanagement, financieel management, kostenmanagement, risicomanagement Opstellen werkprogramma/actieplan programmabeheersing PHS voor periode tot medio 2013 Coördineren managementrapportages intern ProRail en richting IenM Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Programmacontroller: Lid Kernteam Implementatie voorgestelde opzet en inrichting programmacontrol PHS Aansturing controllers op programmaniveau en de corridor- en projectcontrollers. Opzet dashboardrapportage (status en oordeel, scope/kwaliteit, tijd, geld, organisatie, omgeving, risico s) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant: Opstellen adviesrapport met betrekking tot de opzet en inrichting van de programmacontrol inclusief de te hanteren rapportagestructuur

4 Periode Maart 2010-juni 2012 Opdrachtgever ProRail Projecten Projectorganisatie ZuidasDok Senior consultant Business case & Governance In opdracht van de ministeries van IenM, EZLI, Fin en Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Provincie NH werken ProRail, Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat in een gezamenlijke projectorganisatie drie alternatieven uit voor het ZuidasDok, op weg naar een Voorkeursbeslissing medio Het betreft drie alternatieven die geheel of gedeeltelijk de uitbreiding van weg- en railinfrastructuur ondergronds brengen opdat daarboven een internationale toplocatie kan worden ontwikkeld met een OV-terminal van internationale allure. Indicatie totaal investering 1,5-2 miljard. Lid projectteam ProRail en namens ProRail lid van team Business Case & Governance gezamenlijke projectorganisatie: business case, governance, risicomanagement, MKBA, juridisch/fiscale vraagstukken Leveren bijdragen aan totstandkoming business case ten behoeve van Voorkeursbeslissing (w.o. algemene aannames/ uitgangspunten rekenmodel, uitwerken opties/ knoppen" (flexibiliteit), notitie uitkomsten expert meetings planschade en nadeelcompensatie, meeting marktconsultatie, diverse financieringsissues IenM) Synchroniseren besluitvorming bestuurders projectorganisatie en Directie/RvC ProRail Coördineren managementrapportages intern ProRail en richting projectorganisatie ZuidasDok Periode Februari 2006-februari 2011 Opdrachtgever ProRail Holding Programma InfoPlus Supervisor Planning & Control (maart 2008-februari 2011), Hoofd Planning & Control (februari 2006-oktober 2007) Onder de naam InfoPlus werkt ProRail samen met NS aan een ingrijpende verbetering van de reisinformatie. Het doel is één basisvoorziening, die zorgt voor reisinformatie van hoog niveau: eenduidig, betrouwbaar en tijdig beschikbaar. Deze verbeterde (actuele) reisinformatie wordt getoond op nieuwe schermen. Meer informatie, een nieuwe computersysteem dat alle middelen met dezelfde basisinformatie voedt, begeleiding en training van personeel. Indicatie totaal investering 135 miljoen. Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Supervisor Planning & Control: Lid PMT Diverse financieringissues Uitvoeren risico inventarisaties Coördineren managementrapportages Stuurgroep FENS en Directieoverleg Reisinformatie Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Hoofd Planning & Control: Lid PMT Opstellen beoordelingsmodel (scenario s) Coördineren managementrapportages Stuurgroep FENS en Directieoverleg Reisinformatie Periode Maart 2009-november 2009 Opdrachtgever ProRail ICT-Services Senior consultant Businesscase (augustus 2009-november 2009), Senior consultant Businesscase (maart 2009-mei 2009) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businesscase: Opstellen businesscase ASTRIS (treinbeheersingssystemen) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businesscase: Opstellen businesscase InfoPlus (reisinformatie) Periode Mei 2008-februari 2009 Opdrachtgever Resources Global Professionals Manager Planning & Control Lid MT Manager Planning & Control IT holding afdeling, Informatie Management & Technologie (NS) Herinrichting afdeling, plan van aanpak en invulling; basis op orde

5 Periode April 2007-april 2008 Opdrachtgever Resources Global Professionals Projectmanager Planning & Control (oktober 2007-april 2008), Senior consultant Procesoptimalisatie/Managementinformatie (april 2007-september 2007) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Projectmanager Planning & Control: Implementatie aanbevelingen adviesrapport Personeelsplanning Middellange Termijn Interim controlwerkzaamheden NS Reizigers Netwerk Zuid Ondersteuning (her)inrichting controlfunctie afdeling Service, Informatie & Security Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Procesoptimalisatie/Managementinformatie: Adviesrapport procesoptimalisatie en informatievoorziening Personeelsplanning Middellange Termijn uitvoerend personeel (NS). Een gestructureerde, consistente en actuele manier van personeelsplanning ontwerpen, waardoor de directie tijdig wordt geïnformeerd om beslissingen op personeelsgebied te nemen: afstemming capaciteitsbehoefte en -bezetting ten behoeve van planning en bijsturing. Periode Maart 2007-september 2007 Opdrachtgever Yacht Senior consultant Businessplanning (juli 2007-september 2007), Senior consultant Managementinformatie (maart 2007-juli 2007) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businessplanning: Vormgeven businessplanning afdeling Security (NS) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Managementinformatie: Stroomlijnen structuur managementrapportage Sociale Veiligheid (NS) Periode Februari 2006-januari 2007 Opdrachtgever Eiffel Senior consultant Businessplanning (november 2006-januari 2007), Senior consultant Managementinformatie (februari 2006-januari 2007), Senior consultant Businesscase (februari 2006-mei 2006) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businessplanning: Opstellen kort businessplan organisatieverandering afdeling Security (NS) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Managementinformatie: Doorlichten en aanbrengen verbeteringen structuur managementinformatie Sociale Veiligheid (NS) Belangrijkste werkzaamheden en resultaten Senior consultant Businesscase: Opstellen businesscase Innovatieve Experimenten Sociale Veiligheid (NS) Periode Oktober 2005-januari 2006 Opdrachtgever Resources Global Professionals Projectmanager Planning & Control Senior controller Netwerk Zuid NS Reizigers Hernieuwde inrichting control- en administratieve functie Periode Mei 2005-juli 2005 Opdrachtgever Holland Railconsult Senior consultant Businesscase Opstellen businesscase Integrale Veiligheid Opstelterreinen (NS-ProRail)

6 Loopbaan in vaste dienst ( ) In de periode heb ik een 7-tal functies uitgeoefend. Periode Postkantoren BV Manager Finance & Administration Aansturing afdeling van 60 medewerkers (Corporate Control, Business Control, Financiële Administratie, Fiscal Services, Insurance & Treasury) Plan van aanpak vormgeving nieuwe afdeling Finance & Administration inclusief besluitvormingstraject Directie en OR Periode Postkantoren BV Hoofd Finance & Control Aansturing afdeling van 22 medewerkers (Corporate Control, Business Control, Fiscal Services, Insurance & Treasury) Vervolg implementatie veranderplan controllersfunctie, w.o. incompany trainingstraject Operational Excellence Projectleider introductie en implementatie Balanced Scorecard Opdrachtgever project Nieuw Financieel systeem (SAP) Ontwikkeling stuurvariabelen categorygroepmanagement en vestigingen Deelnemer aan strategische projecten Postkantoren/TPG Post/ Postbank met diverse business scenario s (o.l.v. BCG) Deelnemer aan projectgroepen IFRS en Sarbanes-Oxley Periode Postkantoren BV Hoofd Planning & Control (plvv manager Finance, Control & Information) Aansturing afdeling van 18 medewerkers (Corporate Control, Sales Control, Outlet control) Aanpak integratie, efficiency en kwaliteit/professionaliteit financiële functie. Veranderplan controllersfunctie met als doelstellingen: A) herpositionering van de rol van de controller richting sparringpartner van het management (kernwoorden: analyse/advisering, stuurinformatie, business- en procesgericht) en B) een hierop aangepaste organisatorische setting ( shared service, reductie van fte s). Herpositionering kent vier pijlers: 1) ontwikkelen persoonlijke vaardigheden medewerkers, 2) commitment senior management, 3) ondersteunende technologie en 4) creëren draagvlak bij interne klanten. Pijlers zijn uitgewerkt in diverse acties. Veranderplan is basis geweest voor shared service controlling en incompany trainingstraject: De nieuwe controller. Deelnemer aan project nieuw dienstencontract Postkantoren - TPG Post en Postbank Periode NS Stations BV Senior controller directie en branchemanagement (plvv mgr Financiële zaken) Coördinatie opzet P&C-cyclus en totstandkoming P&C-cyclus producten (Kaderbrief, Business Plan, begroting, maand-, kwartaalen jaarrapportages) Bedrijfseconomische advisering van directie en management naar aanleiding van door regio s, afdelingen, dochters (Servex, Wizzl, Bruna) en joint ventures (Etos, Free Record Shop, Burger King) ingediende Businessplannen, P&C-cyclus producten en investeringsvoorstellen Ondersteunen commercieel managers bij optimaliseren formules en contacten met marktpartijen Uitwerking besturingsmodel (w.o. relatie formulemanagement/locatiemanagement) en de daarbij behorende managementinformatie Uitwerking planning & control van investeringen (systematiek, methodiek, routing)

7 Periode NV Nederlandse Spoorwegen, BU NS Stations BV Controller lokaal businessmanagement Coördinatie lokale totstandkoming P&C-cyclus producten (Business Plan, begroting, maand-, kwartaal- en jaarrapportages) Bedrijfseconomische ondersteuning en advisering van 14 businessmanagers (verantwoordelijk voor commercie, facility en projecten op stations in regio). Diverse investerings- en kostprijscalculaties Ontwikkelen, verzorgen en analyseren managementinformatie Coördinatie problematiek overdracht activa NS Stations in relatie tot Rijksoverheid Periode NV Nederlandse Spoorwegen Stafmedewerker Ondernemingscontrol Reizigersvervoer Financiële analyses ten behoeve van Productmanagement (Intercity en Agglo/Regio) Financiële uitwerking contract OV-Studentenkaart Periode NV Nederlandse Spoorwegen stafmedewerker Interne Accountantsdienst Jaarrekeningcontrole bij afdelingen binnen de NV Nederlandse Spoorwegen en reclame-/ en sportdochter Alrecon Diverse vaktechnische ondersteuning

8 Inzet als vrijwilliger (1998-heden) In de periode 1998 tot heden heb ik diverse vrijwilligersfuncties vervuld. Periode Organisatie 2012-heden Stichting Toptafeltennis SKF, businessclub TableTalk Voorzitter De stichting Toptafeltennis SKF is medio 2012 opgericht. De stichting heeft als doel het (m.n. financieel) ondersteunen van de activiteiten van de tafeltennisvereniging SKF. In de praktijk is de focus van de stichting vooral gericht op Dames 1 (eredivisie) en Heren 1 (1 e divisie) en probeert ze daar waar mogelijk haar bijdrage te leveren aan jeugd- en overige activiteiten binnen de vereniging. Niet alleen de eigen jeugd is daarbij in beeld, maar door een samenwerkingsverband met het Jeugdsportfonds is het tevens mogelijk om kinderen uit minder bedeelde gezinssituaties de (financiële) kans te geven om hun favoriet sport in verenigingsverband te beoefenen. Het activiteitenpallet zou niet mogelijk zijn zonder de (financiële) ondersteuning vanuit de partners, verzameld in de businessclub TableTalk. Periode Organisatie 2012-heden Stichting Sportservice Veenendaal Bestuurslid De stichting Sportservice Veenendaal is een per 1 januari 2012 verzelfstandigde organisatie. Dat betekent dat de organisatie geen onderdeel meer is van de gemeente Veenendaal. Sportservice Veenendaal is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van alle binnen- en buitensportaccommodaties en het zwembad van de gemeente Veenendaal. Tevens is het haar taak om uitvoering te geven aan het sportbeleid en daarmee de sport en sportdeelname in de gemeente Veenendaal en omgeving te ondersteunen en te stimuleren. Periode Organisatie Tafeltennisvereniging SKF Voorzitter Tafeltennisvereniging SKF behoort tot de 10 grootste tafeltennisverenigingen van Nederland. Visiedocument SKF, een club in beweging met een vijftal speerpunten: 1. Een vereniging dat zijn wij samen, 2. Een geoliede vrijwilligersorganisatie, 3. Een vereniging waar prestatiesport en breedtesport elkaar versterken, 4. Een tafeltennisopleiding gericht op plezier en ontwikkeling van (ieders) talent, 5).Een definitief besluit over de uitbreiding van het gebouw Toewijzing combinatiefunctionaris in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur Initiator Wall of Fame en vrijwilligersmuur Jubileumboek 60-jarig bestaan Visie op Prestatiesport, oprichting stichting Toptafeltennis SKF Nieuwe huisstijl Periode Organisatie 998-heden Tafeltennisvereniging SKF Diverse functies Penningmeester, bestuurslid, trekker commissie Prestatiesport, trekker commissie Fondsenwerving, lid commissie uitbreiding gebouw, organisatie topsportevenementen tafeltennis (Masters, NTTB Eredivisie Play Offs, Final Four NTTB Beker) en seizoensopening SKF

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2015

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2015 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2015 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon A. Algemeen. Personalia. drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum

Curriculum Vitae Ronald van Roon A. Algemeen. Personalia. drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-09-2016 A. Algemeen Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding

Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding Actief met extra activiteiten Resultaat door creativiteit en verbinding Verenigingscongres NTTB 1 maart 2014 Workshop Ronald van Roon Even voorstellen Ronald van Roon, 47 jaar, vader van 3 sportende kinderen,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Overzicht projecten. Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Overzicht projecten. Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver Curriculum Vitae Personalia Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver Telefoon: 06-57571440 Email: robert@peeters-financial.nl Internet: www.peeters-financial.nl Geboortedatum: 27 december

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager Persoonlijke gegevens Naam Leeftijd Edwin Kalbfleisch 42 Directeur /interimmanager Opleiding 1988 1992 Lerarenopleiding economie 1992-1996 NIVRA eerste fase 1996 1999 Postdoctoraal accountancy 2004-2004

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller SAP Expert HBO BE. Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Interim Controller SAP Expert HBO BE. Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Controller SAP Expert HBO BE Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

f u n k y f i n a n c i a l s drs advies

f u n k y f i n a n c i a l s drs advies f u n k y f i n a n c i a l s drs advies Wie zijn wij? Wie zijn wij? drs advies is de lang gekoesterde wens van twee ervaren enthousiaste registeraccountants die met passie en enthousiasme hun werk willen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae Paul Spaans

Curriculum Vitae Paul Spaans Curriculum Vitae Paul Spaans Achternaam Spaans Voornaam Paul Geboortedatum 15 augustus 1970 Woonplaats Almere Telefoon 06 42218876 E-mail paul@financeondemand.nl Bedrijfsnaam Finance On Demand Zelfstandig

Nadere informatie

Curriculum Vitae Han van Popering

Curriculum Vitae Han van Popering Curriculum Vitae Han van Popering Personalia Naam Van Popering Voornaam Johannes Roepnaam Han Adres Lofoten 141 Postcode 2721 JE Woonplaats Zoetermeer Telefoon mobiel 06-11479565 E-mail han.van.popering@valuexl.eu

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marc Neijsen

Curriculum Vitae Marc Neijsen Financieel Management Burg. Goldbergstraat 14 7051 CD VARSSEVELD Tel. 06-25286331 E-mail: marc@neijsen-finance.nl Website: www.neijsen-finance.nl KVK-nr. 09166289 Curriculum Vitae Marc Neijsen www.neijsen-finance.nl

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC Curriculum Vitae Interim Finance Manager QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting Opleidingen

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen: CURRICULUM VITAE Naam Bogers, P.A. (Peter) Geboren: 1958 Adres: Eigendomweg 7, 3765EA Soest Telefoon: 06-51290050 Mail: Facomnlbv@planet.nl Opleidingen /cursussen: 2004 Training Coachingsvaardigheden Universiteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Programma Introductie Better practices Doen we de juiste dingen Discussie Einde 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

Curriculum Vita H.N. Kisjes

Curriculum Vita H.N. Kisjes Curriculum Vita H.N. Kisjes PRIVEGEGEVENS Voornaam : Harold Geboortedatum : 9 september 1962 Adres/Woonplaats : Meerkoet 2 8532 BD Lemmer Mobiel : 06-41247199 Email : info@ficonsult.nl OPLEIDING VWO NIVRA

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Maas Simon. Bestuurder, toezichthouder, Xudoo Pensioenfondsbestuur,

Curriculum Vitae. Maas Simon. Bestuurder, toezichthouder, Xudoo Pensioenfondsbestuur, Bestuurder, toezichthouder, Xudoo Pensioenfondsbestuur, 3 februari 1960 In de transparante samenleving van vandaag wordt er van alle kanten ingezoomd op het thema Pensioen. Niet alleen wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Functie: Controller Sector: Non Profit Subsector: Overheid Projectduur: 12 maanden

Functie: Controller Sector: Non Profit Subsector: Overheid Projectduur: 12 maanden PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: A.P.J.G. Janssen (Patric) Woonplaats: Amsterdam Geboortedatum: 7 oktober 1970 Telefoon: 06-50 893 983 E-mail: patric.janssen@antonizing.nl Website: www.antonizing.nl WERKERVARING

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. Andre Ferdinant Kosters Adres Van Foreestallee 36

CURRICULUM VITAE. Personalia. Andre Ferdinant Kosters Adres Van Foreestallee 36 CURRICULUM VITAE Personalia Naam Andre Ferdinant Kosters Adres Van Foreestallee 36 Postcode en woonplaats 7773 DD HARDENBERG Geboortedatum en plaats 10 september 1980 te Nieuwleusen Telefoon 06 47 17 31

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Gert-Jan Roosjen. Adres Aart van der Leeuwlaan 50

CURRICULUM VITAE. Personalia Gert-Jan Roosjen. Adres Aart van der Leeuwlaan 50 CURRICULUM VITAE Personalia Naam Gert-Jan Roosjen Geboortedatum + plaats 20 augustus 1974 te Roden Adres Aart van der Leeuwlaan 50 Postcode + woonplaats 9721 TH Groningen Telefoonnummer 06-25017884 E-mail

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions Curriculum Vitae Anthony Sewnath Puck van Heelstraat 62 3077MG ROTTERDAM Tel: 06-55820103 E-mail: info@acctrolling.nl Website: www.acctrolling.nl Geboorte datum: 27-08-1980 OPLEIDING Jaar OPLEIDING Diploma

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Profiel van Ger Houben

Profiel van Ger Houben Profiel van Ger Houben Naam: Houben (Houben Financials) Voorletters: G.H.J. Geboortejaar: 16 april 1963 Geslacht: man Nationaliteit: Nederlandse Adres: Wijerstraat 3 Postcode: 6112 AM Woonplaats: Sint

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs The Independence Company Bedrijfspresentatie voor intermediairs Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Ons aanbod 4 Wie zijn wij? 5 Welke RA s? 6 1 Wat doen wij? Sinds 2008 biedt The

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

Profiel. Personalia. - Persoonlijke gegevens. - Contact gegevens

Profiel. Personalia. - Persoonlijke gegevens. - Contact gegevens Profiel Een communicatief sociaal persoon die met veel eigen initiatief en een goed analytisch vermogen, gegeven situaties inschat en daar handig op in weet te spelen. Mijn ambitie is, om vanuit mijn persoonlijke

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06 51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

Mobiele telefoon drs. Information Management en Registeraccountant (RA)

Mobiele telefoon drs. Information Management en Registeraccountant (RA) DIANA BOENDER PERSONALIA Naam drs. Diana Boender RA Leeftijd 45 jaar Mobiele telefoon 06-30073337 Titels drs. Information Management en Registeraccountant (RA) E-mail dianaboender@hetinterim.nl Nationaliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari)

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari) CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Curriculum Vitae Personalia Naam: Boersma Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Profiel Marcel Boersma heeft als senior adviseur financiën, hoofd financiële administratie en business- en concerncontroller

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Sponsorbrochure. Een club met een verleden. Een club met een toekomst

Sponsorbrochure. Een club met een verleden. Een club met een toekomst Sponsorbrochure Een club met een verleden Een club met een toekomst Enkele wetenswaardigheden over onze club: SKF is opgericht in 1949 en met circa 230 leden een van de grootste en gezelligste tafeltennisverenigingen

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie