Scoop. Speciale Editie nr. 1 Het vierde veld. Groeistuipen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scoop. Speciale Editie nr. 1 Het vierde veld. Groeistuipen"

Transcriptie

1 Scoop Speciale Editie nr. 1 Het vierde veld Groeistuipen In september 2014 deden wij als bestuur in de algemene ledenvergadering het voorstel om een ledenstop in te voeren, aangezien het leden aantal boven de dreigde te komen. Het invoeren van een ledenstop was voor de ALV geen optie en het bestuur werd verzocht om een andere oplossing te zoeken in de vorm van uitbreiding van de veldcapaciteit. In oktober heeft de wethouder sportzaken van de gemeente Apeldoorn (Nathan Stukker) zijn medewerking toegezegd om ons verder te helpen. Vervolgens ontstond er proces van verkennen van opties en ook verwerpen van opties. Inmiddels bereikte het ledenaantal de voorspelde magische grens van en liep door tot op dit moment. Aan alle kanten wordt de pijn van het gebrek aan veldcapaciteit voelbaar, er wordt steeds later op de avond getraind en het starten van een wedstrijd op zaterdag na half 6 is meer regel dan uitzondering. Na een escalatie bij de wethouder is er meer vaart achter de mogelijkheden van een nieuw veld gekomen. Door de gemeente is contact gelegd met Alexandria en de hondenverenigingen die achter Alexandria liggen. Als eerste heeft Alexandria aangegeven de groei van Ares niet in de weg te willen staan en hebben zij aangegeven hun trainingsveld wel te willen verplaatsen. Ook de hondenverenigingen hebben aangegeven geen spelbreker te willen zijn, als zij maar een gelijkwaardige vervangende locatie aangeboden krijgen. Het zoeken naar een vervangende locatie door de hondenvereniging is in volle gang en een aantal alternatieven wordt reeds bekeken. Omdat voor ons de geplande groei in september 2016 niet meer past op de velden en de onzekerheid over een alternatieve locatie voor de hondenverenigingen een snelle start in de weg staat, zijn we in contact getreden met Alexandria om te zoeken naar alternatieven. In een uiterst constructief overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat de meest voor de hand liggende en haalbare optie het beschikbaar stellen van trainingscapaciteit op het derde veld van Ares voor Alexandria, voor de duur tot de hondenverenigingen een nieuwe locatie hebben, is. Alexandria heeft twee teams die gebruik gaan maken van het derde veld Ares op de dinsdag- en donderdagavond. Contact met de technische commissie heeft uitgewezen dat een 4 e veld voldoende

2 capaciteit biedt om Alexandria tijdelijk onderdak voor trainingen op veld 3 te bieden. Aan de kant van Alexandria wordt al het mogelijke gedaan onze velden zo min mogelijk te belasten. Deze tussenoplossing met Alexandria maakt het mogelijk om na goedkeuring van de ALV (gepland voor eind mei) de grond van de gemeente te huren en aan de slag te gaan met een nieuw veld. De geplande overdracht van de grond is voor alsnog gepland op na goedkeuring van de gemeente en de ALV. Namens het bestuur, Henk Verkolf (voorzitter) Uitbreiding kunstgras Parallel aan het verkrijgen van veldcapaciteit heeft het technisch kader zich gebogen over de wensen en eisen voor het kunstgrasveld dat op en in de grond geplaatst moet worden. Er zijn drie mogelijke type velden die in aanmerking komen voor het spelen van hockey, te weten: Zand ingestrooid. Hierbij wordt op een speciale ondergrond een kunstgras mat neergelegd die ingestrooid wordt met zand. De velden 2 en 3 bij Ares zijn zand ingestrooide velden. Een zand ingestrooid veld is door de weerstand van het gras en het zand trager dan de andere twee velden. Semi-water. Hierbij wordt op een speciale ondergrond een kunstgras mat neergelegd die deels wordt ingestrooid met zand. Naast het zand dat ingestrooid wordt kan het veld natgemaakt worden door regen en/of besproeien waardoor het veld sneller wordt. Voor het ontwikkelen van techniek is een semiwaterveld te prefereren boven een zand ingestrooid veld. Vol water. Hierbij wordt op een speciale ondergrond een kunstgras mat neergelegd waarbij geen zand wordt toegevoegd. Voor het spelen van een wedstrijd wordt het veld gesproeid waardoor een filmlaag van water op het veld ontstaat. Het veld wordt hierdoor het snelst van de drie mogelijke velden. Ook voor technisch begaafde spelers en het ontwikkelen van techniek is dit veld optimaal. Voorbeelden van watervelden zie je bij steeds meer clubs (Zwolle, AMHC, HCM, Upward, etc). Het technische kader heeft de voorkeur uitgesproken voor een waterveld. Door de toevoeging van een waterveld aan het reeds aanwezige semi-waterveld, kan door meer spelers en vaker op een waterveld gespeeld worden en zal het niveau van alle spelers een boost krijgen. Technisch Kader. Wat betekent het leggen van kunstgras voor een (water)veld Anders dan een gazon of een voetbalveld vergt het aanleggen van een kunstgras hockeyveld een hoop voorbereiding en werk. Allereerst praten we over een oppervlakte van bijna vierkante meter. Deze gehele oppervlakte moet tussen de 40 en 60cm uitgegraven worden. Om de 4 meter wordt er een PVC drainagebuis aangebracht in de lengte richting van het veld. Deze buizen worden gekoppeld aan controleputjes de vervolgens meer verbonden worden met een afvoersysteem. De kuil wordt vervolgens gevuld met een laag stabiliserend zand met daar overheen een fundering van lavasteentjes. Op deze fundering van lavasteentjes wordt de elastische onderlaag aangebracht die bestaat uit een combinatie van lava met rubber of uit een zogenaamde e-layer. Een e-layer is samengesteld uit een mengsel van rubber en polyurethaan. de mengverhouding bepaald de spelkarakteristieken van het veld. Deze laag bepaald de demping (stuiteren) van het veld. Over deze elastische laag wordt geotextiel aangebracht. Geotextiel is de beschermlaag tussen de opgebouwde onderlaag en het kunstgras. Vervolgens worden de banen kunstgras uitgerold en aan elkaar gelijmd met behulp van verlijmingstape. De buitenlijnen en middenlijn van het veld worden vervolgens uitgestoken en hierin wordt wit kunstgras geplaatst.

3 Om te zorgen dat, ingeval van een (semi-)waterveld, het veld gesproeid kan worden, worden er 8 sproeiers om het veld geplaatst. Deze sproeiers zijn verbonden met een sproei-installatie waar het moment en de hoeveelheid van sproeien bepaald wordt. Het sproeiwater wordt opgeslagen in grote tanks. In het geval van Ares waar straks twee velden gesproeid moeten worden, zullen deze tanks zo groot zijn dat ze ingegraven moeten worden. Omdat de hoeveelheid water die er gebruikt gaat worden enorm is wordt er in een dergelijk geval, vanuit kosten en milieu overwegingen, geen gebruik meer gemaakt van leidingwater maar wordt er een bron geboord die de tanks, na filtering, vult. Om toch ook in de avond en bij minder licht te kunnen spelen/trainen moeten er 8 lichtmasten worden geplaatst, het licht is zowel qua hoeveelheid, spreiding als lichtkleur gebonden aan regels van de KNHB. Bij het aanleggen van het licht dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid om de lampen per velddeel te kunnen schakelen. Waar niet gespeeld/getraind wordt heb je geen licht nodig. En met de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen wedstrijd en trainingslicht. Voor het aanleggen van het licht kan gekozen worden uit traditionele gasontbrandingslampen en ledlampen. Het voordeel van led is het feit dat er een besparing van ongeveer 25% aan stroomverbruik is en dat de lampen langer meegaan. Een nadeel van led is het feit dat de installatie en de lampen 3 keer zo duur zijn en dat de installatie gevoeliger is voor storingen. De keuze tussen traditioneel licht en led licht vraagt dan ook een nauwkeurige doorrekening. Na het aanschaffen en plaatsen van goals, dug-outs, omheining, bestrating en slagplanken, kan het veld, na goedkeuring door de KHNB gebruikt worden voor wedstrijden en trainingen. Het aanleggen van een nieuw veld kost, los van het type veld dat gekozen wordt, al snel evenveel als een mooie woning. De meest makkelijke oplossing is om de totale kosten om te slaan over de contributie, maar dat past niet bij de doelstelling van Ares. Ares wil als club laagdrempelig zijn en daarmee toegankelijk voor iedereen, los van sociale als financiële status. Daarbij past het niet om extreme contributie verhogingen door te voeren. In onze omgeving hebben we sportclubs kunstgras toeslagen op de contributie zien heffen van ca. 50,-- en dat is zeker iets wat we als vereniging niet willen. Daarom hebben we aan alle leden en teams een oproep gedaan om acties te verzinnen en uit te voeren die ervoor zorgen dat we een zo groot mogelijk deel van de kosten uit eigen middelen kunnen betalen. In een ander artikel in deze Scoop wordt hier meer over geschreven. Hulpvraag In 1961 werd door een aantal ouders van leerlingen van het Veluwscollege Hockeyclub Ares opgericht. De gedachte achter deze oprichting was het uit de elitaire hoek halen van de hockeysport en een vereniging oprichten die toegankelijk was voor iedereen. Nu 54 jaar later is aan deze uitgangspunten nog niets veranderd. Sterker nog, toegankelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid en een familiegevoel zijn, ondanks een sterke groei in leden, nog steeds diep verankerd in de genen van de vereniging, zoals te lezen in het identiteitsstatement van de vereniging: HC Ares is een breedtesport vereniging, waarin iedereen op basis van zijn/haar kunnen, los van financiële, etnische of maatschappelijke achtergrond, op een autonome manier, zo hoog mogelijk hockey bedrijft, waarbij plezier in het spel en betrokkenheid bij de vereniging de basis is en prestatie een daarbij horend afgeleid product. Maar zoals het spreekwoord zegt; elk voordeel heeft zijn nadeel. Om de toestroom van leden te kunnen absorberen hebben we dringend behoefte aan een nieuw veld. Gelukkig worden we in het verkrijgen van de benodigde grond gefaciliteerd door de gemeente Apeldoorn en werken de omliggende verenigingen mee om onze expansie mogelijk te maken, maar dan nog kost het aanleggen van een veld evenveel als een mooi huis. Nu kunnen we een deel van deze kosten, door zuinigheid in het verleden, zelf dragen, maar zonder hulp moeten we de contributie dusdanig verhogen dat we afbreuk zouden moeten doen aan onze toegankelijkheid en onze maatschappelijke doelstelling. Om een deel van de investering niet door te hoeven rekenen en daarmee geen afbreuk te doen aan onze doelstellingen steken we in op meerdere sporen, te weten;

4 1. Acties vanuit het bestuur, hiermee betrekken we bestaande sponsoren en nieuwe (eenmalige) sponsoren bij de aanleg van onze nieuwe veld. 2. Acties door de teams om geld in te zamelen voor het nieuwe veld. 3. Bedrijven en particulieren die willen helpen onze doelstelling verder uit te breiden. 1. Acties vanuit het bestuur Van de door de sponsorcommissie te ondernemen acties zullen jullie de komende weken merken dat het nieuwe veld in individuele blokken virtueel verkocht zal worden. Hiervoor zal de Ares-site uitgebreid gaan worden, zodat iedereen het kan volgen. Een blokje van het veld kost 20,--, waarbij een aantal delen zoals de middenstop en de strafbalstippen bij opbod verkocht zullen worden. 2. Acties vanuit de teams In de week van 27 april zijn alle coaches en/of aanvoerders van de teams uitgenodigd voor een voorlichting. Hen is in deze voorlichting gevraagd om in de periode tot 1 augustus acties te bedenken die helpen om fondsen te werven. Hierbij zijn een aantal spelregels afgesproken, te weten: Alle acties dienen afgestemd te worden met het bestuur, in de persoon van Erwin van Kints ( mail: tel: ). Dit om te voorkomen dat we teveel dezelfde acties op hetzelfde moment op dezelfde plaats hebben. Acties zoveel mogelijk buiten de poorten van Ares proberen te voeren, omdat anders steeds dezelfde groep benaderd wordt voor een bijdrage. De vereniging financiert geen acties, dit om te voorkomen dat de acties geld gaan kosten in plaats van opbrengen. Bekende initiatieven zullen via de website, facebook en de Ares-app kenbaar gemaakt worden. Het met de initiatieven opgehaalde geld kan gestort worden op een speciale hiervoor in het leven geroepen rekening. Rekeningnummer: NL78 RABO Vermeld bij het overmaken wel je team, zodat we kunnen zien dat jullie het gedaan hebben. Voor het breedte team dat het meeste geld verzameld hebben we een leuke prijs. 3. Bedrijven en particulieren Heb je een bedrijf, werk je bij een bedrijf of ken je een bedrijf dat bij wil dragen aan de maatschappelijke doelstelling van HC-Ares, dan zijn eenmalige bijdragen meer dan welkom. Voor bijdragen van 250,-- tot 1.000,-- wordt de bedrijfsnaam 5 jaar op een verzameldoek achter de goals, in de vorm van mede mogelijk gemaakt door, gepubliceerd. Bijdragen van 1.000, of meer krijgen een individuele vermelding langs het veld. Voor meer informatie kun je contact opnemen cq laten nemen met Erwin van Kints (mail: tel: ). Ben je particulier en/of bedrijf en wil je wel bijdragen maar zit je niet te wachten op naamsvermelding dan kun je ook direct storten op NL78 RABO We hopen dat alle gezamenlijke acties zullen leiden tot een substantiële verlaging van de investeringskosten, zodat we als vereniging kunnen blijven wat we zijn: Maatschappelijk betrokken, laagdrempelig, en toegankelijk of samengevat hockeyclub ARES. Hopend op jullie bijdragen, De Sponsorcommissie. Hoe verder In onderstaand schema staat de projectplanning opgenomen zoals deze nu voor ogen staat. Deze planning is ambitieus en afhankelijk van een aantal externe factoren, maar desondanks zeker haalbaar. Activiteit Planning Omschrijving

5 Veldcapaciteit Gereed Trainingsveld Alexandria Offertes kunstgras Fieldturf en Desso Start fondsen werving gestart Offerte bank offerte aanvraag hypotheek Rabo Lening gemeente loopt beoordeling na goedkeuring ALV Goedkeuring leden ALV stukken op site Afsluiten maximale lening Bank en/of gemeente Gunning aanleg veld Na ALV en lening Overdracht veld Formele huur van de grond Sluiting fondsen actie Bepalen werkelijke lening Start aanleg Start aanleg Opening veld In de loop van het proces zal er middels de Scoop, de site, facebook en de app regelmatig een formele en informele melding van de voortgang gegeven worden. Hou deze media dan ook goed in de gaten. Voor Ares: Een polis van InShared Ares groeit en heeft dringend behoefte aan een extra veld. Om dit mogelijk te maken zijn alle teams acties begonnen. Heren 1 heeft verzekeraar InShared bereid gevonden om hun actie voor het 4e veld te sponsoren. Van iedere autopolis of woonverzekering die familie, leden vrienden of kennissen onderbrengen bij InShared, ontvangt Ares 50,-. Bij 200 polissen hebben we het dan over ,- en dat is toch een mooie bijdrage aan het nieuwe veld! InShared - een merk van Achmea - is bekend van de reclame: "We All Benefit. En dat geldt ook voor overstappers bij deze actie. Je profiteert direct van een overgesloten verzekering, want bovenop de super voordelige premie, krijg je via de actie van Heren 1 als nieuwe klant nog eens 10% extra korting op de auto- of woonverzekering. Hoe werkt dat precies en wat is de bedoeling? Wij willen iedereen inzetten om zoveel mogelijk mensen te laten overstappen. We vragen je om iedereen in de nabije omgeving te laten overstappen, te beginnen met jezelf! Dat mogen dus ook je buren, vrienden, oma's en opa's zijn, iedereen mag meedoen! Klik op het logo hierboven en je bent op de website van InShared. Bereken direct de premie voor je auto, inboedel of je huis. Van belang zijn een paar extra vragen: Voor je autopremie is het belangrijk als je weet hoeveel schadevrije jaren je ongeveer hebt. Voor je inboedelpremie is het handig als je de WOZ-waarde van je huis weet. Bereken alvast de premie, maar wacht even met afsluiten tot dat je een actiekorting hebt gekregen van Heren 1. Er kan nog 10% van de premie af!

6 Is er een voordeel voor de verzekerde? Jazeker! De premie van InShared is in praktisch alle gevallen goedkoper omdat ze alles via internet doen. Van leden die het al gedaan hebben horen wij soms al besparingen tot 50%. Laat daarom ook de extra actiekorting van 10% - bovenop de getoonde premie - niet lopen! Wat moet je doen om over te stappen? Wil je overstappen? Neem je premieberekening of je huidige polis en nota dan mee naar Ares en meld je bij een van de jongens van Heren 1. Via hen krijg je een kortingscode die je nodig hebt bij het afsluiten van de verzekering en weten we dat je zo bij wilt dragen aan de kosten van het vierde Ares-hockeyveld. Overstappen kun je daarna zelf ook op Daar staat precies hoe het werkt en wat je moet doen. Het is echt heel eenvoudig! Wil je meer uitleg over deze actie? Vraag het Heren 1 op Ares of stel je vraag via Hoe kunnen jullie helpen? Zoals gezegd, door zoveel mogelijk mensen een premie te laten bereken op en voor een korting code in contact te brengen met Heren 1. Stuur deze mail door en enthousiasmeer, mobiliseer iedereen. Als iedereen meehelpt wordt deze actie een succes en wordt Ares een hockeyveld rijker! Doe je ook mee? We All Benefit!

7 Waarom een verzekering bij InShared? InShared is open en bloot Unieke schademelding Goedkope en unieke autoverzekering Geen kleine letters, maar gewoon grote Betrouwbare en volledige woonverzekering InShared staat in veel gevallen in de top drie van vergelijkingssites. Wat moet je weten voor je overstapt? Sluit over op: Gebruik de actiecodes die u van Ares Heren 1 gekregen heeft. (Zo kunnen we nagaan dat u de actie steunt voor het 4e veld). Huidig polisnummer van auto of woonverzekering. Bij autoverzekering: kenteken, meldcode, aantal schadevrije jaren Bij woonverzekering: WOZ-waarde This was sent to << Test Address >> why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences Hockeyclub Ares Malkenschoten 43 Apeldoorn, Ge 7333NM Netherlands

Leading in Artificial Grass Systems

Leading in Artificial Grass Systems Leading in Artificial Grass Systems Zandgevuld systeem 1 Kunstgras (24 mm) Infill (zand 22 mm) 2 Lava / rubber (6 cm) 3 Stabilisatiezand (42 cm) 4 Drainagelaag / natuurlijke ondergrond Edel Elite LSR:

Nadere informatie

OPDRACHT. DOEL van de projectgroep: EEN GEGARANDEERD GOED VELD op veld 1

OPDRACHT. DOEL van de projectgroep: EEN GEGARANDEERD GOED VELD op veld 1 OPDRACHT De kunstgras-cie heeft de opdracht gekregen de voor- en nadelen te inventariseren van verschillende soorten kunstgras ten behoeve van veld één. De commissie zal dit vraagstuk vanuit verschillende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hockeyclub Delfshaven. Jaargang 1, nummer 1. September 2017 TROTS

Nieuwsbrief Hockeyclub Delfshaven. Jaargang 1, nummer 1. September 2017 TROTS Nieuwsbrief Hockeyclub Delfshaven. Jaargang 1, nummer 1. September 2017 TROTS We zijn ontzettend trots op onze allereerste stoere nieuwsbrief! Elke 6 weken maken wij een nieuwe editie met boordevol leuke

Nadere informatie

Inhoud. Intro. Nieuwsbrief Hockey Academy - December Intro. Zaalmodule. Wist je dat... Kenniscentrum. Ontwikkelagenda. Beste verenigingen,

Inhoud. Intro. Nieuwsbrief Hockey Academy - December Intro. Zaalmodule. Wist je dat... Kenniscentrum. Ontwikkelagenda. Beste verenigingen, Van: Hockey Academy hockeyacademy@hockeyxperts.nl Onderwerp: Nieuwsbrief zaalhockey Datum: 5 december 2016 15:38 Aan: michelprincen@gmail.com In deze nieuwsbrief krijg je een update over Hockey Academy

Nadere informatie

: wethouder M.F. Moons. : vervanging veld 1 Hockey Heeze. : t.smits@heeze-leende.nl

: wethouder M.F. Moons. : vervanging veld 1 Hockey Heeze. : t.smits@heeze-leende.nl Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp : wethouder M.F. Moons : vervanging veld 1 Hockey Heeze Voorstelnummer : 15.02 Info bij afdelingshoofd : M.C.I. Smits Telefoonnummer : 040-22 415

Nadere informatie

Aanpassing sportpark De Grift

Aanpassing sportpark De Grift Aanpassing sportpark De Grift NOTITIE advies aanpassing sportpark STICHTING BEHEER SPORTPARK DE GRIFT April 4, 2017 Opgesteld door het stichtingsbestuur: H.J. Zandbergen, H. Vermeulen, W.G. Vermeulen,

Nadere informatie

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil...

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil... pagina 1 van 5 In dit nummer: â Trainingen â Activiteiten Tennisschool V&P â V&P Jeugdfonds â Sponsoren â Schooltennis â Tennisvakantie Tennisschool V&P Telefoon: 0183-851490 Nellie van Kolstraat 20 E-mail:

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden

Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden Hoofdstuk 6 Financiering kunstgrasvelden De kosten voor een kunstgrasveld verschillen natuurlijk per veld. Zoals in hoofdstuk 2 is te lezen, is de prijs sterk afhankelijk van het gekozen soort veld. Ook

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte! Enkele tips en aandachtspunten kleine moeite. groot plezier!

Dan ben je altijd op de hoogte! Enkele tips en aandachtspunten kleine moeite. groot plezier! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de derde muis van het hockeyseizoen 2013-2014. In deze muis : tips en aandachtspunten voor sluiting kantine belangrijke en noodzakelijke

Nadere informatie

Mixed Hockey Club Boxmeer Sponsor Prospectus

Mixed Hockey Club Boxmeer Sponsor Prospectus Sponsor Prospectus Alle mogelijkheden voor sponsoring overzichtelijk op een rij. De Mixed Hockey Club Boxmeer In 1962 werd de Mixed Hockey Club Boxmeer opgericht en heeft sindsdien een gestage groei doorgemaakt.

Nadere informatie

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten

Actiehandleiding. Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Actiehandleiding Beknopte uitleg om je eigen actie op te zetten Inhoud Handleiding Zo maak je een actie aan om een TECS- project te steunen...3 Tips om jouw actie succesvol te maken Een actie starten voor

Nadere informatie

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening.

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-01-2017 16-104 Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling

Nadere informatie

Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden. Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden.

Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden. Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Mei 2015 Sportverenigingen in de schijnwerpers in eerste Sportkrant

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

pagina 2 van 5 De Jimmy's live aftermovie Media aandacht voor onze sexting voorlichting al sinds september vorig jaar zijn we op bijna alle basisschol

pagina 2 van 5 De Jimmy's live aftermovie Media aandacht voor onze sexting voorlichting al sinds september vorig jaar zijn we op bijna alle basisschol pagina 1 van 5 Een week lang hebben de Jimmy's en heel veel andere jongeren die in het Jongerencentrum komen laten zien wat zij zoal doen in het Jongerencentrum. 24 uur per dag waren we live te volgen

Nadere informatie

7 kunstgrasvelden 1 waterveld 2 semi water veld 2 zand ingestrooid 1 half veld 1 oefenveld

7 kunstgrasvelden 1 waterveld 2 semi water veld 2 zand ingestrooid 1 half veld 1 oefenveld Sponsoring 1700 leden 1300 jeugdleden Heren 1 eerste klasse tweede klasse Dames 1 eerste klasse overgangsklasse Alliance Hockey Academy Selectie Breedte Jeugd opleiding 7 kunstgrasvelden 1 waterveld 2

Nadere informatie

Onderwerp: Extra Nieuwsbrief LTV Irminloo December 2014 (jaargang 1 - nr. 3) Donker en guur was het afgelopen zaterdag. Een stormachtige wind joeg

Onderwerp: Extra Nieuwsbrief LTV Irminloo December 2014 (jaargang 1 - nr. 3) Donker en guur was het afgelopen zaterdag. Een stormachtige wind joeg Onderwerp: Extra Nieuwsbrief LTV Irminloo December 2014 (jaargang 1 - nr. 3) LTV Irminloo,de tennisclub waar sport en plezier samenkomen! View this email in your browser Nieuwjaarswensen Donker en guur

Nadere informatie

CROWDFUNDING SCOREBORD

CROWDFUNDING SCOREBORD CROWDFUNDING SCOREBORD Je wilt graag een scorebord crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Versie 5, 25 januari 2014

Versie 5, 25 januari 2014 PLAN VAN AANPAK Van : Stichting Vrienden van Hospice Zwolle Datum : 25 januari 2014 Betreft : Hospice Zwolle / Plan van Aanpak Met Bestuur wordt hierna bedoeld het bestuur van de stichting Hospice Zwolle

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

Nieuwsflits Juli 2015

Nieuwsflits Juli 2015 Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Juli 2015 Beste Lezers, Het is alweer een jaar geleden dat

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Lions Delft Spinning Event 3 september 2017

Lions Delft Spinning Event 3 september 2017 Lions Internationaal 100 jaar. Lions Delft Spinning Event 3 september 2017 Spinnen voor kinderen Zoveel mogelijk kinderen uit Delft op vakantie Het Lions Delft Spinning Event 2017 i.s.m. Club SportsArt

Nadere informatie

Accommodatie. Kleedruimte en velden

Accommodatie. Kleedruimte en velden Accommodatie Met het introduceren van de nieuwe wedstrijdvormen ontvangen wij veel vragen van verenigingen over wat dit gaat betekenen voor het aantal vrijwilligers, aantal velden, doeltjes etc. Dit is

Nadere informatie

Lions International 100 jaar Lions Delft Spinning Event 3 september 2017

Lions International 100 jaar Lions Delft Spinning Event 3 september 2017 Lions International 100 jaar Lions Delft Spinning Event 3 september 2017 Spinnen voor kinderen Zoveel mogelijk kinderen uit Delft op vakantie Het Lions Delft Spinning Event 2017 i.s.m. Club SportsArt Fitness

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON

HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON Inhoudsopgave 1. Functionaliteiten: pagina 2 2. Systeem opstarten: pagina 3 3. Inloggen: pagina 4 4. Offerte/polis aanvragen: pagina 5 5. Zoeken naar offerte:

Nadere informatie

Nederlands dameselftal 2010. hockey

Nederlands dameselftal 2010. hockey Nederlands dameselftal 2010 hockey Milou Vermeulen Groep 5 oktober 2010 1 Inhoud 1. Wat is hockey. 2. Wat heb je nodig. 3. Hoe zit het met de spelregels. 4. Hockey vroeger en nu. 5. Hockey allerlei. 6.

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 Inhoud Algemeen... 3 Offerte omschrijving weergegeven op barcodeblad... 3 Barcode selecteren pop up is verbeterd... 3 Bijlage (uit taak/dossier/vraag) selecteren

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen voor u. Beoordelingstermijnen

Belangrijkste wijzigingen voor u. Beoordelingstermijnen AWI Beoordelen + 1 Inhoud Inleiding... 3 Beoordelingstermijn... 3 Proces beoordelen... 4 Handmatig naar beoordelen... 4 Weergave te beoordelen product... 4 Beoordelen output offerte... 4 Criteria voor

Nadere informatie

Handleiding. aanleg en onderhoud

Handleiding. aanleg en onderhoud Handleiding aanleg en onderhoud 2 HANDLEIDING AANLEG en onderhoud Stap-voor-stap naar een ideale paardenbodem In deze handleiding krijgt u stap-voor-stap uitgelegd hoe u EquiRock het best gebruikt. Als

Nadere informatie

De kunst van. Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo.

De kunst van. Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo. De kunst van kunst Projectleider Jeroen Moes (l) en uitvoerder Arjan Oude Middendorp op sportpark Boekelo. 8 gras Na jaren voorbereidingen gaat het dan eindelijk gebeuren: vanaf seizoen 2012-2013 is de

Nadere informatie

SPONSOR MANUAL Seizoen 2013-2014

SPONSOR MANUAL Seizoen 2013-2014 SPONSOR MANUAL Seizoen 2013-2014 Inhoud 1. Hockeyclub Magnus 2. Sponsoring 3. Beleid 4. Doelgroepen & Bereik 5. Sponsoropties 6. Club van 50, 100 en 150 Sponsor Manual Seizoen 2013-2014 SMHC MAGNUS Pagina

Nadere informatie

Handleiding Zaalhockey

Handleiding Zaalhockey Handleiding Zaalhockey Dit document dient als uitleg over zaalhockey binnen LISA. Ieder district organiseert op haar eigen wijze zaalhockey, LISA heeft een generieke oplossing voor het zaalhockey. Contents

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

Medisch acceptatieproces overlijdensrisicoverzekering

Medisch acceptatieproces overlijdensrisicoverzekering Medisch acceptatieproces overlijdensrisicoverzekering 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Medisch acceptatieproces Overlijdensrisicoverzekering Uitleg en inzicht MODEL MA

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijk Digitaal dossier. Inhoud:

Nadere informatie

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN CROWDFUNDING ZONNEPANELEN Je wilt graag zonnepanelen crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017 Nieuwsbrief MHCU Oktober 2017 Van de voorzitter Gelukkig nieuwjaar voor alle MHCUleden en betrokkenen! Dat klinkt misschien vreemd, maar het is een nieuw hockeyjaar en daar horen ook goede voornemens bij.

Nadere informatie

Partnerportaal handleiding

Partnerportaal handleiding Welkom als nieuwe partner van de U-pas. In deze handleiding leggen we u stap voor stap uit hoe u zich bij ons aanmeldt en hoe u vervolgens een actie en/of activiteit opvoert. Bij 1. REGISTRATIEWIJZE staat

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Devinco Mei 2015

Nieuwsbrief Devinco Mei 2015 Nieuwsbrief Devinco Mei 2015 Inhoud van deze nieuwsbrief: - Schade aan ons veld - Algemene Leden Vergadering - Gebruik van clubhuis onder BIXO tijd - De Fitste van Deventer - Trainingen in de meivakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 september 2015 Familie Hoogendoorn Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief 18 september 2015 Familie Hoogendoorn Bekijk deze email in uw browser Nieuwsbrief 18 september 2015 Familie Hoogendoorn Bekijk deze email in uw browser beste gemeenteleden, We zijn op de Logos Hope en varen naar Myanmar! En wat hebben we veel beleefd in de weken die achter

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP

Nadere informatie

Beste leerkracht, De gastles stap voor stap

Beste leerkracht, De gastles stap voor stap Beste leerkracht, Leuk dat jij een gastles wil geven! Met deze gastles leren kinderen meer over spierziekten en over de stichting Spieren voor Spieren. In deze lesbrief vind je alle benodigde informatie

Nadere informatie

Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013

Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013 Ledenbijeenkomst SDC 12 27 juni 2013 Agenda Opening Stand van zaken onderhoud, regulier en groot Stand van zaken aanleg kunstgras SDC 12 op één complex, capaciteit Stand van zaken exploitatie Bögelscamp

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Clubtoernooi. Bijzonderheden. Handleiding Clubtoernooi

Clubtoernooi. Bijzonderheden. Handleiding Clubtoernooi Clubtoernooi Bijzonderheden In deze handleiding zal in het kort worden verteld hoe het Clubtoernooi systeem werkt en hoe u een toernooi kunt aanmaken en bijhouden. Clubtoernooi stelt u in staat om een

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Hierbij meld ik mij aan als lid van korfbalvereniging EKCA-CIBOD: Voor- en achternaam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Telefoon / mobiel: Emailadres: (meerdere adressen mogelijk)

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Aanvraag drie kunstgrasvelden 1- Notagegevens Notanummer 2016-002238 Datum 13-12-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Grijsen Team BO 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Verslag van de buitengewone Ledenvergadering (concept) Vrijdag 2 november 2012

Verslag van de buitengewone Ledenvergadering (concept) Vrijdag 2 november 2012 Verslag van de buitengewone Ledenvergadering (concept) Vrijdag 2 november 2012 Pagina 1 van 6 AGENDA 1. Opening en vaststelling agenda 2. Privatisering sportvelden gemeente Grootegast 3. Aanleg kunstgrasveld

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6 2015

Nieuwsbrief nr. 6 2015 Nieuwsbrief Algemene Audiclub Nederland Nummer 2015-6 Bekijk deze email in uw browser Nieuwsbrief nr. 6 2015 Nr 6, alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. De dagen worden korter, natter en donkerder en

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 17 november 2015 16:25 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato november 2015 Digitale leeszaal Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail63.suw11.mcdlv.net]

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud beheer en onderhoud 7 9 mei 2016 Renovatie speelveld annex trainingsveld Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het

Nadere informatie

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Super leuk dat jullie vereniging meedoet aan de Jeugd Sponsor Actie 2014! We zijn er van overtuigd dat de vernieuwde Jeugd Sponsor Actie een

Nadere informatie

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING Wedstrijdregistratie Laatste update: 7 augustus 2012 Welkom Welkom bij de handleiding van de wedstrijdregistratie. Dit maakt bij ons onderdeel uit van coach

Nadere informatie

Sponsor Hockeyclub Berlicum!

Sponsor Hockeyclub Berlicum! Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Mei 2011 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging van herinrichting van de voetbalvelden van sportpark Kerkeböske in Helden-dorp.

Raadsvoorstel tot bekostiging van herinrichting van de voetbalvelden van sportpark Kerkeböske in Helden-dorp. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot bekostiging van herinrichting van de voetbalvelden van sportpark Kerkeböske in -dorp. Inleiding Voetbalvereniging is een vereniging die een sterke groei doormaakt. Deze

Nadere informatie

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Rode. Kruis. District Fryskin. helpt direct. +c A part of the international Red Cross and Red Crescent Movernent

Rode. Kruis. District Fryskin. helpt direct. +c A part of the international Red Cross and Red Crescent Movernent Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân dinsdag 12september2017 14:44 Statengriffie

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten Inhoud: Afsluiten van een verzekering Wachtwoord vergeten Wijzigen van verzekering(en) Wijzigen van (e-mail)adres/rekeningnummer Online schade melden Opzeggen lopende verzekering(en) bij andere verzekeraars

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor:

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Renovatie speelveld annex trainingsveld aan. Wij stellen u voor: Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud beheer en onderhoud 6 30 mei 2016 Renovatie speelveld annex trainingsveld Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Hoofdstuk: Sponsorpakketten. Sponsorbrochure. Sponsorcommissie MHC Bennebroek 10-9-2008

Hoofdstuk: Sponsorpakketten. Sponsorbrochure. Sponsorcommissie MHC Bennebroek 10-9-2008 Hoofdstuk: Sponsorpakketten 2008 Sponsorbrochure Sponsorcommissie MHC Bennebroek 10-9-2008 1 Hoofdstuk: Sponsorpakketten Inleiding MHC Bennebroek is een regionale hockeyclub met meer dan 600 leden. Er

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR COACHES

INFORMATIE VOOR COACHES INFORMATIE VOOR COACHES JONGSTE JEUGD SEIZOEN 2012-2013 Inhoud 1. Speeldagenrooster Jongste Jeugd 2012-2013 pag. 2 2. Het wedstrijdprogramma pag. 2 3. Rijrooster pag. 3 4. Barrooster pag. 3 5. Digitaal

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis WWW.VDWALGROEP.NL

Het gemak van de complete Combipolis WWW.VDWALGROEP.NL Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Hoe vul ik de wizard in voor een Kantoor reserverings aanvraag?

Hoe vul ik de wizard in voor een Kantoor reserverings aanvraag? 1 Hoe vul ik de wizard in voor een Kantoor reserverings aanvraag? Stap 1: Kantoor beschikbaarheid Check eerst of er via het online reserveringssysteem kantoren beschikbaar zijn. 1. Vul kantoor grootte

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem. Versie 1 Augustus Admin4Sport & Waterpolo 6 Ronald Lindhout & Egbert de Groot

Handleiding. Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem. Versie 1 Augustus Admin4Sport & Waterpolo 6 Ronald Lindhout & Egbert de Groot Handleiding Waterpolo 6 Sporter Volg Systeem Versie 1 Augustus 2015 Admin4Sport & Waterpolo 6 Fred Jansen Ronald Lindhout & Egbert de Groot Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Uitleg wat het programma

Nadere informatie

1926 Start van de hockeyclub O.K. in de Noordhollandse bond. 26 mei 1928 De Oranje heren winnen zilver op de Olympische Spelen Amsterdam.

1926 Start van de hockeyclub O.K. in de Noordhollandse bond. 26 mei 1928 De Oranje heren winnen zilver op de Olympische Spelen Amsterdam. HOOFDSTUK Tijdsbalk 13. De Tijdsbalk van 75 jaar clubhistorie (en Oranje). Als hulpmiddel bij de structurering van dit boek hebben we een tijdschema gemaakt waarop alle belangrijke en mindere belangrijke

Nadere informatie

Handleiding Wedstrijdsecretariaat Veldplanning februari 2009

Handleiding Wedstrijdsecretariaat Veldplanning februari 2009 Handleiding Wedstrijdsecretariaat Veldplanning februari 2009 1 Contents Let op!...3 Het menu...4 Teambeheer Wedstrijdsecretariaat...4 Wedstrijdplanning...4 Teambeheer wedstrijdsecretariaat...5 De veldbelasting...5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur NIEUWSBRIEF Nummer 39, 4 september 2017 INHOUDSOPGAVE Van het bestuur 1 Meiden A zoekt jou! 3 Belangrijke data 4 Digitaal resultaat invoeren vanaf seizoen 17-18 4 Oranje in actie! 5 Grote Clubactie 5 Contact

Nadere informatie

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen gemeente Eindhoven ir. J.B. Helms Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen Commissie Maatschappij en Cultuur 19 februari 2014 Memo Betreft: Beekdal Genneper Parken en kunstgrasveld. Geachte

Nadere informatie

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsoren bij de Mixed Hockey Club Leeuwarden. Dat is zakelijk en sportief scoren! MHCL is in de loop der jaren uitgegroeid naar een

Nadere informatie

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014 Scoop Voorjaarseditie 2014 Deze editie wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Welkom bij de tweede editie van ons clubblad! Na de uitgifte van het allereerste clubblad hebben we veel positieve reacties

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

WELKOM bij Informatie bijeenkomst. Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond

WELKOM bij Informatie bijeenkomst. Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond WELKOM bij Informatie bijeenkomst Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond Waarom zitten we hier? September 2015: Het Jeugdbestuur wil informatie van het hoofdbestuur, men heeft geprobeerd te communiceren,

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend

Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend digitil 14 - juni 2014 In deze digitil: Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend Loterij Reünie Ladies Night & Men s Night Feestweekend Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie