colofon Deelnemende secties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "colofon Deelnemende secties"

Transcriptie

1 1 Bulletin colofon BESTUUR : Voorzitter : vacant Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : P. van Schelt Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : C.J. Dokkuma Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid : J.van Duyvenvoorde secretariaat : Bouwdienst R.W.S. Postbus LA Utrecht Europalaan KS Utrecht tel na 19:00 uur tel Postrekening t.n.v. Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer Leesmappen Deze mappen worden verspreid via de contactpersonen in de secties indien er voldoende leden zijn binnen een sectie. Deelnemende secties Min. van Verkeer en Waterstaat Dhr. J.C.A.M. Tabink Plesmanweg 1-6 Postbus EX Den Haag Tel Bouwdienst R.W.S. Dhr. E.A.J. Balkenende Voor adres zie het colofon onder secretariaat R.W.S. Directie Noordzee Dhr. J. van den Broek Lange Kleiweg 34 Postbus HV Rijswijk Tel R.W.S. Hoofdkantoor Dhr. R.C.M. Venrooij Koningskade 4 Postbus EX Den Haag Tel Adviesdienst Verkeer en Vervoer Directie Zuid-Holland Dhr. D. van de Greeve Boompjes 200 Postbus BA Rotterdam Tel R.W.S. Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (AGI) Dhr. L.Looye Derde Werelddreef 1 Postbus GA Delft Tel R.W.S.Dienst Weg- en Waterbouwkunde Dhr. H. Vooijs v.d. Burghweg 1 Postbus GA Delft Tel S.W.O.V. vacant Duindoorn 32 Postbus BB Leidschendam 1

2 2 Bulletin Lidmaatschap Het lidmaatschap is uitsluitend te verwerven door ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en hieronder ressorteren rende diensten of diensten die vanuit V & W zijn geprivatiseerd. Contributie 7,50 per jaar. Let op!! Gaat u met FPU of pensioen dan kunt u gewoon lid blijven van de Autoclub V & W. Collectiviteitskorting van 25% op contributie van de Haagsche Automobilisten Club (H.A.C.). Aanmelden bij het secretariaat Automobilistenclub V & W, zie colofon. FPU, pensioen of verhuizen Gaat u met FPU, pensioen of gaat u verhuizen vergeet dan niet dit door te geven aan het secretariaat. Contributie 2007 Zoals reeds vorig jaar aangegeven in Kontaktpunt zal het innen van de contributiegelden ook voor 2007 plaatsvinden d.m.v. een incassomachtiging, dit i.v.m. de laagste verwerkingskosten bij de bank. Het betreft hier een éénmalige incasso voor het jaar De vereniging is hiervoor een contract aangegaan met de Postbank enerzijds en met alle leden anderzijds. In de vorige Kontaktpunt was een formulier bijgevoegd voor de éénmalige incasso. Verzoeke dit formulier in te vullen en naar de penningmeester te sturen. De incassomachtigingen blijven in bewaring bij de penningmeester en kunnen door de bank opgevraagd worden. Een goed alternatief en eigenlijk wel zo simpel is het overmaken van de contributie, 7,50 op Postbankrekening t.n.v. Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer o.v.v. contributie Als u nog niet heeft betaald dan verzoeken wij u dit nu te doen. LET OP: de tenaamstelling bij de Postbank is gewijzigd in verband met wijzigingen in de wet giraal verkeer en moet gelijk zijn aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de tenaamstelling moet zijn: Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bij voorbaat dank. Uw penningmeester, Ton de Jong, Klipperkade 146, 2725 HC Zoetermeer. CONTRIBUTIE 2006 Leden die de contributie over 2006, ondanks de herhaalde verzoeken in Kontaktpunt, nog niet hadden voldaan hebben in december 2006 een betalingsherinnering ontvangen. Helaas moet het bestuur tot haar spijt vaststellen dat een aantal leden de contributie over 2006 des ondanks nog niet heeft voldaan. Wij vragen u dringend, de contributie over 2006, 7,50 (incl. administratiekosten) alsnog over te maken op: Postbankrekeningnummer t.n.v Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer onder vermelding van contributie Houdt u er rekening mee dat als u de contributie niet voldoet u geen gebruik kunt blijven maken van de collectieve verzekeringscontracten die wij hebben gesloten. Hierop 2

3 3 Bulletin vindt binnenkort controle plaats. De secretaris EXCURSIE 2007 Vrijdag 5 oktober 2007 Eindhoven/Son Voor dit jaar heeft het bestuur van uw Automobilistenclub V&W het voor elkaar gekregen om een bezoek te brengen aan het bedrijf GEMCO in Eindhoven en wel op vrijdagmorgen 5 oktober s-middags rijden we naar het centrum waar u op eigen gelegenheid de stad Eindhoven kunt bezoeken. U kunt hier kiezen voor het fraaie winkelcentrum De Heuvel Galerie, hét kloppende en overdekte winkelhart van Eindhoven met tal van gezellige terrasjes en restaurants, of voor het van Abbemuseum met hedendaagse kunst, prachtige collectie werken van o.a. Picasso, Chagall, Kadinski, van Doesburg, Mondriaan en Appel óf voor het Philips Museum met historische Philips producten óf voor het bekende en schitterende DAF-Museum. Kortom er is meer dan genoeg te beleven. s-avonds zullen we het geheel weer afsluiten met een diner in Boschwachter Liesbosch, zo mogelijk met de traditionele muziek. Toelichting GEMCO. De volledige naam is GEMCO MOBILE SYSTEMS B.V. Dit bedrijf is gevestigd in het Sciencepark in Son aan de noordzijde van Eindhoven. Gemco vervaardigd alle mogelijke speciale voertuigen, zoals brandweerwagens, ambulancewagens, mobiele laboratoriums, communicatiewagens, enz. Website Vertrek: 08:00 uur Busstation Maasland Tussenstop: 08:15 uur A16 Parkeerplaats Sandelinge West Aankomst Gemco: 10:00 uur Terugkomst: 22:00 uur in Maasland Bij deze excursie is inbegrepen het vervoer per luxe touringcar, bedrijfsbezoek Gemco, 3-gangen diner, consumpties in de bus. Prijs: voor leden: 35,= Voor niet-leden - 40,= U kunt zich voor deze exclusieve excursietrip met vermelding van de opstapplaats opgeven, bij voorkeur per onder gelijktijdige betaling tot 29 september 2007 bij het bestuurslid Paul van Schelt en anders telefonisch, tel: of U kunt het verschuldigde bedrag voldoen door overmaking op postbanknummer t.n.v. Automobilistenclub V&W te Zoetermeer. We zullen er weer een echte autodag van maken!! Paul van Schelt Nieuw bestuurslid Wellicht is het u al opgevallen, in de Colofoon staat een nieuwe naam, nl die van Jan van Duyvenvoorde. Hij is op de laatste Alg. Leden Vergadering van 16 april 2007 toegetreden tot het Bestuur. Het bestuur hoopt hiermee een goede aanwinst te hebben gemaakt Adaptive Cruise Control Een adaptive cruise control gebruikt radar of laser om automatisch de snelheid van de auto aan te passen zodat je altijd de juiste afstand bewaart met je voorligger. 3

4 4 Bulletin Siemens komt in 2008 met een technologie genaamd VDO traffic Sign Recognition waarmee verkeersborden worden geregistreerd. De computer analyseert het beeld en herkent het bord. De toegestane snelheid wordt via een heads-up display op je voorruit geprojecteerd en als je het wenst kan het systeem automatisch de snelheid aanpassen. Je kunt het systeem dan instellen dat als er een snelheidsverkeersbord wordt waargenomen, de auto automatisch terug gaat naar de toegestane max. snelheid als getoond op het waargenomen bord. Zo introduceerde Citroën al een systeem dat bestuurders waarschuwt als er strepen op de weg worden overschreden. Een Toyota Prius kan automatisch worden ingeparkeerd aan de hand van camerabeelden. Ook wordt er druk geëxperimenteerd met door navigatiesystemen aangestuurde snelheidsbegrenzers. Dan wordt er niet alleen rekening gehouden met de wettelijke maximumsnelheid, maar kan ook rekening worden gehouden met gevaarlijke scherpe bochten. Cor Dokkuma BANDENINSPECTIE Regelmatig dien je de banden te controleren op slijtage en bandenspanning. Slijtage kan mede veroorzaakt worden door overbelasting, te lage bandenspanning, door botsing met een obstakel (stoeprand ed) of door technische problemen, zoals versleten wiellagers, ongebalanceerde wielen of ongelijkmatige werking van de remmen, waardoor een ongelijkmatige slijtage van de banden ontstaat. SLIJTAGE Bij auto s met voorwielaandrijving slijten de voorbanden sneller. Door het verwisselen van de voorbanden met de achterbanden krijg je een gelijkmatige slijtage van de banden. Let bij het verwisselen van de banden wel op dat je de draairichting van de band niet omkeert. Bij het verwisselen moeten de banden dus aan dezelfde zijde van de auto blijven. Indien de wielen niet in balans zijn kunnen trillingen ontstaan. Met name blijkt in dit opzicht de voorwielen het gevoeligst te zijn. Door het laten balanceren van de wielen (op bepaalde plaatsen op de velg worden contragewichten aangebracht) wordt dit probleem opgelost. BANDENSPANNING Door een juiste bandenspanning zorg je niet alleen voor mindere slijtage van de banden, waardoor de levensduur van de band toeneemt, maar rijd je veel zuiniger en zorg je tevens voor een veilig weggedrag van de auto. Geadviseerd wordt om de controle alleen uit te voeren als de banden nog koud zijn. Bij warm weer of na een lange rit kan je geen goede controle uitvoeren omdat de spanning dan hoger is. Ed Balkenende Autogas informatie Autogas, ook wel LPG (Liquefied Petroleum Gas) genoemd, bestaat hoofdzakelijk uit propaan (H3CCH2Ch3) en butaan (G4H10 en wordt verkregen bij de winning van olie uit distillatie van ruwe olie en uit zogenaamd nat aardgas. Onder druk wordt het een vloeistof en zo wordt het getankt. Autogas vertoont ten opzichte van benzine een hoger octaangetal (volgens RONmethode). Superbenzine heeft een 4

5 5 Bulletin octaangetal van circa 98, Euroloodvrij 95 en autogas meer dan 100. Gelijkmatige verbranding Dit hogere octaangetal betekent dat autogas gelijkmatiger tot ontbranding komt. Er is in tegenstelling tot andere brandstoffen, geen enkele toevoeging nodig om de hoge kwaliteit te waarborgen. Autogas is loodvrij. Voordelen Autotechnisch gezien bezit autogas daardoor een aantal voordelen. In tegenstelling tot benzine, bereikt autogas in zuivere gasvorm de motor. Het vermengt zich daarom beter met de verbrandingslucht, wat leidt tot een vollediger verbrandingsresultaat. Schoner voor het milieu Wanneer de autogasinstallatie goed is ingebouwd zullen de uitlaatgassen in vergelijking met benzine en diesel minder schadelijke stoffen bevatten. De levensduur van de motor wordt verlengd door het ontbreken van o.a. etsende zuren en koolafzetting, terwijl er geen motorolieverdunning optreedt. De modernste autogasinstallatie heeft een brandstof managementsysteem dat geïntegreerd samenwerkt met het motor-managementsysteem. Computer gestuurde emissie-controle Dit betekent onder andere dat de toevoer van brandstof naar de cilinders continu wordt geoptimaliseerd door een microprocessor. Tevens wordt via de lambda-sonde steeds de uitlaat-emissie gemeten om te controleren of de verbranding optimaal(zo schoon mogelijk) is. Alleen in een met benzinemotor kan aanvullend een autogasinstallatie worden ingebouwd. De gasinstallatie zorgt ervoor dat de motor even perfect loopt op autogas als op benzine. Tegelijk met de ontwikkeling van motormanagementsystemen zijn ook de autogassystemen ontwikkeld tot een staaltje van huidige moderne technologie. Autogas scoort uitstekend in TNOrapport over emissies. Stimulering autogas kan grote bijdrage leveren aan verbetering luchtkwaliteit. Uit een onderzoek van TNO Wegtransportmiddelen, waarin de emissies van nieuwe personenauto s op diesel, benzine, aardgas en autogas met elkaar vergeleken zijn, is gebleken dat autogas in Nederland de schoonste autobrandstof is. Autogas heeft vergeleken met diesel aanmerkelijk lagere emissies van stikstofoxiden (Nox) en fijnstof; vergeleken met benzine is de uitstoot van CO2 een stuk lager. Meer gebruik van autogas kan dus een flinke bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Het onderzoek van TNO Wegtransportmiddelen is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM, de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) en de NGV-Holland, een vereniging die zich bezig houdt met de promotie van aardgas als autobrandstof. Het onderzoek was bedoeld om met het oog op het toekomstige milieu- en verkeersbeleid meer inzicht te krijgen in de emissies van de verschillende soorten autobrandstof. Het TNO-onderzoek maakt deel uit van het Europese Emissie Testprogramma, waaraan ook andere gerenommeerde onderzoeksinstituten in Engeland, Duitsland en Frankrijk hebben meegewerkt.samen onderzochten zij tientallen automobielen, die uitgerust zijn met de modernste motoren en installaties. Dat gebeurde met behulp van een gestandaardiseerde testcyclus, waarin ook de emissies onder normale rij-omstandigheden werden gemeten. In het onderzoek zijn de effecten 5

6 6 Bulletin van de emissies van de verschillende autobrandstoffen voor de menselijke gezondheid, het milieu en het klimaat onderzocht. Gemeten naar de effecten voor de menselijke gezondheid komt de diesel er het slechtst vanaf, met name door de veel hogere uitstoot van stikstofoxiden (Nox), fijn stof (PM) en de bijdrage aan de vorming van smog. Het voordeel van benzine ten opzichte van diesel wordt voor een deel teniet gedaan door de koude start, waarbij benzinemotoren hoge emissies laten zien. Dat geldt in mindere mate ook voor auto s op aardgas en autogas, die op benzine starten. Aardgas en autogas hebben over het algemeen de schoonste emissies. Wat betreft de milieu-effecten scoort diesel in alle onderzochte rijstijlen het slechtst. Auto s op benzine en autogas zijn aanzienlijk schoner, behalve bij de koude start. Aardgas toont gemiddeld de beste resultaten, maar de verschillen tussen aardgas en autogas zijn statistisch gezien niet relevant. Het klimaateffect van autobrandstoffen is over het algemeen gering en beperkt zich vooral tot de uitstoot van CO2.Die is bij benzine-auto s het grootst, bij dieselauto s en auto s op autogas laag. Het resultaat van autogas wordt enigszins vertekend door de koude start op benzine. De uitkomsten van het TNO-onderzoek maken duidelijk dat een toename van het gebruik van autogas in Nederland een grote bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De Vereniging Vloeibaar Gas doet daarom een dringend beroep op de overheid om de resultaten van het TNO-onderzoek en het Europese Testprogramma mee te laten wegen bij de totstandkoming van de ketenstudie LPG; de nota Foresee 4C; de nota Verkeersemissies, het Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan en het Nationaal Milieu Plan, om te komen tot een goed en schoon verkeersbeleid voor de komende jaren. Tenslotte kan autogas een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en andere stoffen, die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect of die schadelijk zijn voor het milieu. Nederland heeft daarover in het kader van het Kyoto-protocol en in Europees verband afspraken gemaakt De 2CV komt terug Onder de naam Citroën Evoqué is begin dit jaar een design wedstrijd door Citroën gewonnen. Het concept ziet er goed uit en met al die Mini s en Beetle s op de weg is het nog geeneens een slecht idee om de populaire 2CV weer nieuw leven in te blazen. Citroën is voornemens om een spirituele opvolger van de Eend te gaan lanceren waarvan de basis van de C3 zou kunnen worden gebruikt. De nieuwe Eend zal waarschijnlijk wel duurder worden dan de C3. Citroen zal bovendien veel hightech opties gaan aanbieden en ook diverse manieren om de 2CV te personaliseren. Hetzelfde trucje wat we ook kennen van Mini en de te verwachten nieuwe Fiat 500. Cor Dokkuma Denkt u nog aan uw contributie (s)!!!!!!!! Het kost u zo weinig, maar de penningmeester 6

7 7 Bulletin vaak héél véél tijd Geef je auto een wasbeurt Wie een beetje trots is op zijn bolide geeft haar minstens een keer in de week een goede wasbeurt. De auto wassen kan zo n klusje zijn waar je enorm tegen op ziet. Zo n klusje dat je liever een weekje overslaat of aan je kinderen overlaat. Wanneer je het echter regelmatig doet, word je geroutineerder en is het een klusje dat zo gepiept is. Je hoeft dan niet uren te boenen om het mos van de rubbers af te schrobben en de velgen tot in de treure te poetsen. Goede voorbereiding Zoals ook voor alle andere klussen in en om het huis geldt, een goede voorbereiding is het halve werk. Zet je auto op een strategische plek. Dus dichtbij een kraantje zodat je gemakkelijk je emmer met schoon water kunt vullen en je ook geen meterslange tuinslang nodig hebt. Zorg er ook voor dat je meerdere doeken hebt en een zeem om de auto na het wassen mee droog te wrijven. Onkruidspuit Begin het wasproces door je auto met een simpele tuinslang of als je het voor handen hebt, een onkruidspuit die je onder hoge druk kunt zetten en waar je een deel schoonmaakmiddel aan toe kunt voegen. Op die manier kun je de hele auto met water en schoonmaakmiddel benevelen. Laat zeep en water even zijn werk doen. Spray in de tussentijd alvast wat velgenreiniger op de velgen, dit heeft ook wat tijd nodig om in te werken. Na een paar minuten kun je de auto schoonspuiten met tuinslang of hogedrukspuit. Krasjes voorkomen Nadat je de auto zorgvuldig hebt schoongespoten kun je de spons en een emmer met autoshampoo erbij pakken. De tip om beschadigingen aan lak door overgebleven zandkorreltjes te voorkomen is om geen draaiende bewegingen te maken met de spons, maar om met de lijn van de auto mee te gaan. Mocht er toch een krasje ontstaan, dan zul je hem doordat je met de lijn van de auto mee gaat, nauwelijks kunnen zien. Na het soppen kun je de tuinslang er weer bij pakken en de auto volledig schoonspuiten. Laat de auto opdrogen of voor de fanatiekelingen, wrijf de auto droog voor een super glanzend resultaat Filerijden slecht voor hart Dat filerijden niet goed voor het humeur is, moge duidelijk zijn.maar nu blijkt tevens dat deze ergernis van velen ook nog erg slecht is voor de gezondheid. Buiten de nodige stress veroorzaakt filerijden namelijk ook hartklachten. Schadelijk Amerikaans onderzoek wijst namelijk uit dat de lucht in de auto tot zes keer zoveel schadelijke stoffen oplevert in de file als voor fietsers en voetgangers. Zo zou ophoping van fijne stofdeeltjes in het autointerieur gassen doen ontstaan als koolmonoxide, stikstofdioxide en aldehyde die de bloedstolling en ontstekingen in bloedvaten bevordert. Uitlaat De verklaring is simpel. Wie in de 7

8 8 Bulletin file terecht komt, zit als bestuurder met de neus van zijn auto praktisch tegen de uitlaat van diens voorganger aan. Het gevolg is dat het ventilatiekanaal rechtstreeks uitlaatgassen naar binnen zuigt. Maar ook via kieren kunnen de schadelijke gassen ongehinderd het interieur binnendringen. Volgens Anders Löfvendahl, expert op het gebied van luchtkwaliteit bij Volvo, leidt dat ertoe dat de concentratie schadelijke stoffen zes-tot achtmaal hoger is dan direct langs dezelfde weg Faciliteiten Autoclub 1. KORTING OP VERZEKERINGEN ---- Personenautopolis, 20% korting via het collectief contract bij : F.B.T.O. Interpolis variabele korting(12% tot 23% afhankelijk van het totaalpakket). inlichtingen bij secretariaat. Ongevallen inzittenden polis, 20% korting via het collectief contract bij: F.B.T.O., Interpolis(variabele korting afhankelijk van het totaalpakket). inlichtingen bij secretariaat. Rechtsbijstandpolis - Motorrijwiel/scooter - Personenauto/stationcar - Idem met aanhanger/caravan - gezinsrechtsbijstand Woonhuispolis 5% korting: - Opstalverzekering - Inboedelverzekering - Glasverzekering Kostbaarhedenpolis Aansprakelijksheidspolis particulieren Caravanpolis X-pair Uitdeuken zonder spuiten en Smallrepair (kleine reparaties). Ook bumper-, bekleding-, dashboarden ruitreparatie. Nu ook steenslagreparatie. 10% korting bij Fa. X-pair, Dwarskulk 25, Hoek van Holland tel: , Mobiel: Binnenkort ander adres: Smederijstraat 4, 2671 BV Naaldwijk! 2. COLLECTIEF LIDMAATSCHAP H.A.C. Leden van onze club kunnen lid worden van de Haagsche Automobilisten Club (HAC) op basis van een collectief lidmaatschap. Op deze basis krijgt u 25% korting op de contributie van de HAC. U kunt zich aanmelden voor het HACcollectief bij onze secretaris (zie colofon). Onderstaande HAC-faciliteiten zijn voor U beschikbaar : - Reparatie, onderhoud, APK; - Autoschadereparaties (5 bedrijven); - Stadshulpdienst; - Tectyleercentrum; - Autoruiten reparatie; - Koppelingreparatie; - Hobby sleutelruimte; - Caravans; - Occasions; - Banden, uitlaten, schokdempers; - Benzine, diesel, LPG; - Verkeersschool; - Auto-interieur reiniging. Secretariaat HAC Laan van Eik en Duinen GX Den Haag (maand. t/m vr uur) 8

9 9 Bulletin Dagwaarde info via secretariaat. Leveranciers HAC-faciliteiten zijn o.a. Autototaalglas B.V. 1) Marg. Van Hennebergweg 65b Den Haag, ) Kabelbaan 6, Leiderdorp Autowassen Autowas in de Boogaard in de Boogaard (Rijswijk). Autowas Walenburg, Walenburg % korting op de geldende tarieven. 2,= korting op een wasprogramma (via bonnen in het HAC-blad) bij Texacostations City-parking, Voorschoten, Dekkershoekje en Kijkduin. AUTO-ACCESSOIRES Automaterialenzaak Chris Slager B.V. Den Haag : Zilverstraat 27, Treilerweg 41, Zoetermeer : Philipsstraat 15, % korting. BREZAN B.V., landelijk gevestigd auto-benodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz. gratis infolijn Rijsbergen Automaterialen B.V. Weversbaan 4, Leiderdorp Van der Silk Caravan Centrum Zoetermeer B.V. Edelgasstraat 20, Zoetermeer % korting op accessoires en onderdelen uit de winkel, van november t/m februari ook op onderhoud. Zonneveld Banden B.V. s-gravenzandseweg 50, Wateringen, Speciaalzaak in banden, APK en onderhoudsbeurten. Euromaster B.V. Wegastraat 12, Den Haag, ; Grote Woerdlaan 36 E, Naaldwijk, ; Fokkerstraat 40, Zoetermeer, ; Zoeterwoudseweg 7, Leiden, % korting op factuurbedrag. Tectyleer Service B.V. Binckhorst Binckhorstlaan 354 Den Haag % korting op factuurbedrag. Garagebedrijf Korteland B.V. Haagweg 123, Rijswijk Autoschade herstel Den Haag B.V. (Focwa, ANWB erkend) Zilverstraat 45 Den Haag Autoschade herstel Wibu B.V. Platinaweg 7, Den Haag, Autoschade herstel Zoetermeer B.V. De Vries, Newtonstraat 16, Avis Autoverhuur Theresiastraat 216, Den Haag (10% korting op locale tarief). Brandstof Diverse TEXACO-stations in Den Haag 0,05 per liter benzine/diesel/lpg. TEXACO Knorrestein RW 12 Z meer en TEXACO Voorschoten geven 0,0363 per liter korting op benzine en 0,0272 per liter 9

10 10 Bulletin korting op dieselolie en LPG. Bij de volgende TEXACO- stations Ontvangt u 0,03 korting per liter benzine: -Molenweg 28, Nootdorp; -Oosteinde 70b, Wateringen; -Vulcanusweg 281, Delft. Gulf tankstations geven 0,065 per liter korting. Op vertoon van Gulf-Tankcard, aan te vragen via HAC-secretariaat. 160 stations in Nederland EXCURSIE op vrijdag 5 oktober 2007 GEMCO EINDHOVEN-SON 10

Hoe gezond is onze lucht?

Hoe gezond is onze lucht? Hoe gezond is onze lucht? Samen voor gezonde lucht Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 - april 2014 Inhoudsopgave Luchtkwaliteit in de media 2 Voorwoord 3 1 Luchtvervuiling is het grootste milieu

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Unie. van Waterschappen

Unie. van Waterschappen Zo doe je dat! Unie van Waterschappen Milieuzorg, zo doe je dat! Hoe kan ik bijdragen aan behoud van natuur en milieu? Veel watersporters vragen zich dat af. In deze brochure geven watersportorganisaties,

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

UberPOP pilot evaluatie. UberPOP pilot evaluatie

UberPOP pilot evaluatie. UberPOP pilot evaluatie 1 UberPOP pilot evaluatie 2 Verantwoording Dit rapport is door en onder verantwoording van Accenture opgesteld op verzoek van Uber. Het rapport beschrijft een evaluatie van de UberPOP pilot die Uber van

Nadere informatie

Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren

Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren Versiebeheer: Stichting Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2013 Auteur: Angelica Gravendijk iov College van Deskundigen

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie