Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat oktober 2013 nr. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat oktober 2013 nr. 2"

Transcriptie

1 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid : J.van Duyvenvoorde Secretariaat : Dienst Infrastructuur RWS Postbus LA Utrecht Griffioenlaan LA Utrecht tel na 19:00 uur tel WEBSITE: Contributie en lidmaatschap Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt 7,50 per jaar en dient elk jaar vóór 1 april van dat jaar te worden overgemaakt op: Postrekening t.n.v. Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer onder vermelding van: Contributie Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. 1) Gebruik bijgevoegd incassoformulier. Vul dit formulier volledig in, maak ook gebruik van de mogelijkheid om te kiezen voor "eenmalig of "doorlopend. Bij de keuze eenmalig moet men ieder jaar een formulier invullen en toesturen. Bij de keuze doorlopend geldt de incasso tot schriftelijke opzegging. 2) Het ingestuurde incassoformulier wordt geregistreerd en gearchiveerd bij de ledenadministratie (penningmeester)van de automobilistenclub en is opvraagbaar door de ING-bank, waarmee de Automobilistenclub een contract heeft. 3) Alle voorwaarden rond de automatische incassoverwerking van de ING-bank zijn te lezen op de website van de ING-bank: (www.ing.nl/particulier/betalen) of zijn op te vragen bij de ledenadministratie (penningmeester) van de Automobilistenclub. Het lidmaatschap is beschikbaar voor alle medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en daartoe behorende diensten. Beëindigen van het lidmaatschap vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk d.m.v. een mail of per brief aan de secretaris. 1

2 Verslag van de Secretaris Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat over het verenigingsjaar Conform de statuten legt het bestuur langs deze weg verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in het verenigingsjaar Het bestuur kwam het afgelopen jaar viermaal bijéén. Het bestuur heeft het afgelopen jaar geen mutaties ondergaan. De aftredende bestuursleden, die zich herkiesbaar hadden gesteld, werden op de Algemene Ledenvergadering d.d met algemene stemmen herkozen. Het bestuur bestond in 2012 uit de volgende personen: voorzitter: dhr. J. Jonker plaatsvervangend voorzitter: vacant secretaris: dhr. E.A.J. Balkenende penningmeester: dhr. A.J.G.J. de Jong bestuurslid: dhr. E.W.F. Meyers bestuurslid: dhr. H.T.H. Nieuwenhuizen bestuurslid: dhr. J. van Duyvenvoorde Er werd dit jaar geen overleg gevoerd met de partners FBTO, Interpolis, OHRA en HAC. In de relatie met deze partners kwam het afgelopen jaar geen verandering. Vorig jaar werd als nieuwe partner OHRA toegevoegd. De belangstelling van de leden voor hetgeen deze nieuwe partner biedt blijkt minimaal te zijn. Dit heeft er toe geleid dat OHRA, in overleg met de Autoclub V. & W., heeft besloten het collectieve contract met ingang van 1 januari 2013 te beëindigen. De belangstelling om via de Autoclub V. & W. lid te worden van de HAC was ook het afgelopen jaar mimimaal. Zoals ook al in voorgaande verslagen werd vermeld heeft dit mede te maken met het feit dat er tegenwoordig veel meer mogelijkheden zijn om b.v. brandstof met korting te kopen en ook bij andere bedrijven in de autobranche met korting producten kunnen worden gekocht. Ook de HAC heeft daardoor al sinds een aantal jaren te maken met het teruglopen van het ledental. De activiteiten van de vereniging omvatten dit jaar het uitgeven van ons blad "Kontaktpunt". Naast het uitgeven van Kontaktpunt is één van de activiteiten het organiseren van een jaarlijkse excursie. Het organiseren van de excursie verloopt de laatste jaren problematisch. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een aantal autofabrieken in de regio werden gesloten, sommige autofabrieken geen bezoekers meer ontvangen dan wel dat hiervoor flinke kosten in rekening worden gebracht. Ook de belangstelling van de leden was soms onvoldoende, waardoor de excursie, uit het oogpunt van kosten, moest worden geannuleerd. Voor 2012 was een excursie voorbereid naar GINAF in Veenendaal. De excursie kon uiteindelijk niet doorgaan omdat GINAF failliet ging. Pas nadat in de loop van 2012 duidelijk werd dat GINAF een doorstart zou maken kon een afspraak voor de excursie worden gemaakt in Het bestuur streeft er naar Kontaktpunt driemaal per jaar te laten verschijnen. In de loop van 2007 is onze website actief geworden. Hierop worden de nummers van Kontaktpunt geplaatst. Leden kunnen aangeven of zij Kontaktpunt voortaan digitaal willen ontvangen. Van deze mogelijkheid wordt in steeds grotere mate gebruik gemaakt. Verder is er op de website informatie over het lidmaatschap van de Autoclub V. & W. te vinden en zijn er links naar de sites van onze partners en naar interessante sites op het gebied van de auto. Het ledental van de vereniging heeft het afgelopen jaar weer een daling te zien gegeven. Thans ( ) telt de vereniging ca. 335 leden. Het bestuur ziet op korte termijn hierin geen verandering 2

3 komen. Een verdere teruggang van het aantal leden zou het voortbestaan van de vereniging in gevaar kunnen brengen. Ook het afgelopen jaar had ondanks het feit dat conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering de contributie uiterlijk op 1 april van het lopende verenigingsjaar moet zijn voldaan, een aanzienlijk aantal leden de contributie nog niet voldaan. Aan leden die hun contributie over 2012 of voorgaande jaren na het toesturen van een betalingsfactuur niet hadden voldaan werd in de loop van 2012 een betalingsherinnering gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben veel leden alsnog de contributie voldaan. Als op een betalingsherinnering niet wordt gereageerd wordt het betreffende lid geroyeerd en zal in overleg met FBTO, Interpolis en OHRA uit de collectieve verzekering verwijderd worden. In de loop van 2013 zal eenzelfde actie worden uitgevoerd met betrekking tot de betaling van de contributie over Ook het afgelopen jaar was er weer sprake van een laks betalingsgedrag van een flink aantal leden. Dit jaar bedroeg dit ca. 94 leden. Dit bezorgt het bestuur veel extra werk. Dat de bestuursleden, die belangeloos hiervoor een deel van hun vrije tijd opofferen, hier niet gelukkig mee zijn mag duidelijk zijn. Het bestuur bezint zich dan ook voortdurend op maatregelen om dit slechte betalingsgedrag een halt toe te roepen. Eén van de maatregelen, die met instemming van de algemene ledenvergadering enkele jaren geleden werd doorgevoerd, is het in rekening brengen van 1,50 administratiekosten. Zoals hierboven al is vermeld, vertoont het ledental van de vereniging al een aantal jaren een flinke daling. Dit wordt door een aantal factoren veroorzaakt. Eén van deze factoren is dat de vereniging te weinig aan de weg timmert. Om meer bekendheid aan de vereniging te geven, binnen en buiten de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is er al een aantal jaren een internetsite. Het bestuur is er inmiddels in geslaagd de vereniging, net als de personeelsverenigingen, vermeld te krijgen op het intranet van het Ministerie. De hoop is dat hierdoor de vereniging binnen het Ministerie meer naamsbekendheid zal krijgen waardoor er mogelijk weer nieuwe leden bijkomen. Overigens blijkt in de praktijk dat dit tot nu toe weinig nieuwe leden heeft opgeleverd. Een andere niet onbelangrijke factor is de uitstroom van medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als gevolg van pensionering en reorganisaties, zowel bij het Ministerie zelf als bij de hieronder vallende diensten. Verder is een heel belangrijke factor dat het tegenwoordig m.n. via internet mogelijk is om aanzienlijke kortingen te krijgen op b.v. autoverzekeringen en op producten die met de auto te maken hebben. Door de aanzienlijke terugloop van het aantal leden in de afgelopen jaren komt, in de visie van het bestuur, de continuïteit van de vereniging en daarmee het voortbestaan in gevaar. Het bestuur wil hierover graag met de leden in discussie treden en hierover een besluit nemen. De bestuursleden kunnen maar een beperkt deel van hun vrije tijd in activiteiten voor de vereniging steken, de geringe respons van de leden op activiteiten die door het bestuur worden ontplooid is ook niet bepaald een stimulans om meer tijd en aandacht te schenken aan de vereniging. 3

4 VERSCHIL TUSSEN ZOMER EN WINTERBANDEN Winterbanden Winterbanden hebben een andere rubbersamenstelling dan zomerbanden. Wanneer de temperatuur daalt, wordt rubber stugger. Door de aangepaste samenstelling blijft de winterband flexibel tijdens winterse weersomstandigheden. Het profiel is voorzien van zo genaamde lamellen. Tijdens het rollen van de band vervormt het profiel en grijpen de lamellen zich vast aan het wegdek. Winterbanden bieden meer veiligheid op de weg bij winterse omstandigheden. De positieve effecten van winterbanden zijn al merkbaar bij 7 graden Celsius en lager. In veel Europese landen zijn winterbanden zelfs verplicht bij bepaalde weersomstandigheden. Door het gebruik van winterbanden hebben de banden meer grip op de weg, kortere remweg en bieden meer veiligheid. Tevens zorgt de band voor een goede afvoer van regenwater, sneeuw en ijs. Zomerbanden Zomerbanden zijn de laatste jaren sterk verbeterd, de rolweerstand is verminderd en geeft daardoor een lager brandstofverbruik. Het geluidsniveau van de banden tijdens het rijden is gedaald. Slijtage van de banden is ook teruggebracht de levensduur is langer geworden. Ook het comfort van de banden is toegenomen, merkbaar door een beter stuurgedrag. WINTERBEURT Tijdens de winter krijgt de auto te maken met veel zwaardere weersomstandigheden. Lagere temperaturen en pekel vragen nou eenmaal meer van de auto dan bij mooi zomerweer. Bovendien gebeuren er in de winter meer ongelukken door gladheid en slecht zicht. Bereid je goed voor en maak je auto winterklaar met een winterbeurt. Accu De levensduur van een accu ligt tussen de drie en zeven jaar. Bij een dalende temperatuur wordt de capaciteit van een accu minder. Dit leidt (bij oude accu s) tot het moeilijker of zelfs helemaal niet kunnen starten van de motor. Controleer de accu of laat dit doen bij een garage. Bij oudere accu s kun je soms het vloeistofpeil bijvullen met accuwater of gedistilleerdwater om de werking van de accu te verbeteren. Tip! Maak de accuklemmen goed schoon. Zorg dat je bij de accu kunt komen en haal de accuklemmen los. Neem een stuk schuurpapier en schuur de polen goed schoon. Doe dit ook bij de accuklemmen. Sluit de klemmen vervolgens weer aan op de polen. Daarna de klemmen invetten met vaseline. Banden en Velgen Controleer regelmatig de bandenspanning en het profiel van de banden. Controle van de banden dient altijd te geschieden, maar in de winter is goede grip van de banden nog belangrijker. Let op de juiste bandenspanning! Kijk in het instructieboekje van de auto. Op de banden moet minimaal 4 a 5 mm profiel zitten. Gebruik winterbanden deze geven de auto meer grip bij lagere temperaturen. Verwarming en Airconditioning Bij een goede wintercheck / winterbeurt hoort ook het controleren van de verwarming. Bij auto s met klimaatregeling of airco raden we aan om naar een specialist of dealer te gaan. Vooral bij moderne auto s kan dit een zeer complex systeem zijn. V-riem / Multiriem De V-riem of multiriem zorgt voor de aandrijving van de dynamo en de koelvloeistofpomp. Als deze riem scheurt kan de accu niet meer worden opgeladen door de dynamo. Ook de koelvloeistof kan niet meer worden rondgepompt. 4

5 Als je de auto winterklaar wil maken is het belangrijk dat de V-riem wordt gecontroleerd op eventuele scheurtjes en rafels aan de zijkant van de riem. Ook is het goed om de spanning van de riem te controleren. Als je een piepend of een gierend geluid hoort is de riem niet voldoende gespannen. Was de auto regelmatig Houd de auto in de winter goed schoon. Met name wanneer de weg vol pekel ligt. En vergeet vooral de onderkant en velgen van de auto niet. Pekel is de grootste vijand van je auto. Metalen delen waar de laklaag is versleten roesten hierdoor veel sneller. In speciale wasstraten hebben ze vaak een programma om ook de onderkant en velgen te reinigen. Handige tips om je auto winterklaar te maken Voorkom dat de deuren van je auto moeilijk of niet meer opengaan door de rubbers van de deuren en achterklep met siliconenspray in te spuiten. Ook het aanbrengen van talkpoeder op de rubbers voorkomt dat deuren vastvriezen. Zorg dat je, met name bij zeer koud weer of in koudere gebieden (wintersport), een spuitbus ruitontdooier bij je hebt en deze niet in de auto bewaren. Deze ruitontdooier kan je ook gebruiken voor de sloten en deuren mochten deze toch zijn vastgevroren. Vul het ruitenwisservloeistof reservoir met een vloeistof die tot minimaal -30 graden C goed blijft werken. Koop een variant met antivries erin en ga deze niet verdunnen met water. Controleer of de ruitenwissers nog goed werken. Als de rubberbladen strepen trekken op de ruit of stroef gaan kun je de bladen beter vervangen. In de winter is goed functionerende verlichting zeer belangrijk vanwege de donkere dagen. Controleer of alle lampen in en rondom je auto goed werken en vervang deze indien nodig. Wintertips auto Ga altijd eerst krabben en start pas de motor als je gaat rijden. Het is slecht voor de motor om deze stationair warm te draaien. (onvolledige verbranding, milieu vervuilend en onvoldoende smering, slijtage in de motor). Behandel de lak van de auto na het wassen met een autowax. Dit geeft een extra bescherming tegen pekel. Zo geef je in de winter je autolak een beschermlaag tegen de inwerking van zout en vocht. Gebruik in de winter als het s-nachts vriest een raamhoes als je auto geparkeerd staat. Dit bespaart je een hoop krabwerk en zo kom je op tijd aan. Je kunt ook een groot stuk karton voor je voorruit aanbrengen. Neem in de winter altijd een volwaardig reservewiel mee in plaats van een thuiskomer, sneeuwkettingen passen beter om de standaard wielen. Handig in de winter mee te nemen in de kofferbak Sneeuwkettingen, startkabels, sleepkabel, zaklamp, plankje voor de krik, ijskrabber, extra slotenontdooier, dekens, handschoenen, reflecterende kleding, jerrycan met brandstof, verbanddoos, reservelampjes en zekeringen, blik olie (let op, welke olie soort in de motor zit), en een kleine sneeuwschep. Goed uitzicht Goed uitzicht is heel belangrijk. Vooral in de donkere en koude wintermaanden kan het zicht wel eens te wensen over laten. Hier volgen een paar tips om het optimaal te houden onder alle omstandigheden. Staat de zon laag en is de weg vochtig of besneeuwd? Draag dan een zonnebril met polariserende glazen. Zo voorkom je dat je verblind wordt door reflecties van de zon. Maak regelmatig de ruiten aan de binnenkant van de auto schoon, dit wordt vaak vergeten. Denk ook aan de binnenspiegel. Check verder of de lampjes van het dashboard het allemaal doen, wel zo 5

6 prettig als het donker is. En vergeet de lampen niet! Smerige of met sneeuw bedekte lampen zorgen niet alleen voor slecht licht je ziet daardoor ook zelf een stuk minder, mede weggebruikers zien jou ook niet of te laat. 6

7 Faciliteiten Autoclub 1. KORTING OP VERZEKERINGEN Personenautopolis, 20% korting via het collectief contract bij: F.B.T.O. Interpolis variabele korting(12% tot 23% afhankelijk van het totaalpakket). inlichtingen bij secretariaat. Ongevallen inzittenden polis, 20% korting via het collectief contract bij: F.B.T.O., Interpolis(variabele korting afhankelijk van het totaalpakket). inlichtingen bij secretariaat. Rechtsbijstandpolis - Motorrijwiel/scooter - Personenauto/stationcar - Idem met aanhanger/caravan - gezinsrechtsbijstand Woonhuispolis 5% korting: - Opstalverzekering - Inboedelverzekering - Glasverzekering Kostbaarhedenpolis Aansprakelijksheidspolis particulieren Caravanpolis X-pair Uitdeuken zonder spuiten en Small-repair (kleine reparaties). Ook bumper-, bekleding-, dashboard- en ruitreparatie. Nu ook steenslagreparatie. 10% korting bij Fa. X-pair, Smederijstraat 4, 2671 BV Naaldwijk. tel: , Mobiel: COLLECTIEF LIDMAATSCHAP H.A.C. Leden van onze club kunnen lid worden van de Haagsche Automobilisten Club (HAC) op basis van een collectief lidmaatschap. Op deze basis krijgt u 25% korting op de contributie van de HAC. U kunt zich aanmelden voor het HACcollectief bij onze secretaris (zie colofon). Onderstaande HAC-faciliteiten zijn voor U beschikbaar: - Autoschadenreparaties (4 bedrijven); - Stadshulpdienst; - Tectyleercentrum; - Autoruiten reparatie; - Koppelingreparatie; - Hobby sleutelruimte; - Caravans; - Occasions; - Banden, uitlaten, schokdempers; - Benzine, diesel, LPG; - Verkeersschool; - Auto-interieur reiniging. Secretariaat HAC Laan van Eik en Duinen GX Den Haag (maand. t/m vr uur) Dagwaarde info via secretariaat. Leveranciers HAC-faciliteiten zijn o.a. AUTORUITEN Autototaalglas B.V. Marg. Van Hennebergweg 65b Den Haag, Autowassen Autowas in de Boogaard in de Boogaard (Rijswijk). Texacostations in Den Haag en Voorschoten via kortingsbonnen 7

8 AUTO-ACCESSOIRES Automaterialenzaak Chris Slager B.V. Den Haag : Zilverstraat 27, Scheveningen : Treilerweg 41, Zoetermeer : Philipsstraat 15, % korting. BREZAN B.V., landelijk gevestigd autobenodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz. gratis infolijn: Caravans Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer B.V. Edelgasstraat 20, Zoetermeer % korting op winkelaankopen en onderhoudsbeurten. Banden, uitlaten, schokdempers en accu s Zonneveld Banden B.V. s-gravenzandseweg 50, Wateringen, Speciaalzaak in banden, APK en onderhoudsbeurten. Euromaster B.V. Wegastraat 12, Den Haag, ; Grote Woerdlaan 36 E, Naaldwijk, ; Plesmanstraat 16, Zoetermeer, ; 10% korting op factuurbedrag. Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting) GARAGE EN AUTOHERSTELBEDRIJVEN Garagebedrijf Korteland B.V. Haagweg 123, Rijswijk Autoschade herstel Den Haag B.V. (Focwa, ANWB erkend) Zilverstraat 45 Den Haag Autoschade herstel Wibu B.V. Platinaweg 7, Den Haag, Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting) Verhuur Huur aanhangwagens Via STAR CAR aanhangwagenverhuur HAC-leden ontvangen 2,27 korting (en Rocks zegels) op het factuurbedrag. Verhuur bij TEXACO benzinestations in Den Haag en Voorschoten Brandstof Diverse TEXACO-stations in Den Haag 0,05 per liter benzine/diesel/lpg. TEXACO Knorrestein RW 12 Z meer en TEXACO Voorschoten geven 0,035 per liter korting. Tankservice Damsigt Oosteinde 214, Voorburg ,03 korting op lage witte pompprijs Gulf tankstations geven 0,065 per liter korting. Op vertoon van Gulf-Tankcard, aan te vragen via HAC-secretariaat. 160 stations in Nederland. 8

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat november 2010 nr. 3

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat november 2010 nr. 3 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Colofon. Deelnemende secties

Colofon. Deelnemende secties Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

COLOFON. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Februari 2009 nr. 1

COLOFON. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Februari 2009 nr. 1 COLOFON BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

colofon Deelnemende secties

colofon Deelnemende secties 1 Bulletin colofon BESTUUR : Voorzitter : vacant Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : P. van Schelt Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : C.J. Dokkuma Bestuurslid

Nadere informatie

Hyundai Garanties, Onderhoud en Verzekeringen. Persoonlijke brochure van meneer Schippers

Hyundai Garanties, Onderhoud en Verzekeringen. Persoonlijke brochure van meneer Schippers Hyundai Garanties, Onderhoud en Verzekeringen Persoonlijke brochure van meneer Schippers 22-11-2014 New Thinking. New Possibilities. Bij Hyundai willen wij uw verwachtingen altijd overtreffen. Beter zijn,

Nadere informatie

Een gebruikte auto kopen

Een gebruikte auto kopen 2004-2005 Een gebruikte auto kopen Met veel handige tips *622419* Inhoud 3 Welke auto wordt het? 3 welk gebruik? 6 autokosten 9 benzine, diesel of LPG? 11 berekenen omslagpunt 12 consequenties diesel en

Nadere informatie

Autotips en kopen. Waar op te letten bij aankoop van tweedehands auto?

Autotips en kopen. Waar op te letten bij aankoop van tweedehands auto? Waar op te letten bij aankoop van tweedehands auto? Autotips en kopen Waar op te letten bij koop van tweedehands auto's Wij geven u 50 punten waarop u een tweedehands auto vóór aanschaf kunt inspecteren.

Nadere informatie

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.demokantoor.nl

Nadere informatie

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger MERKELBAG ADVIESGROEP verzekeringen financieringen Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Audi Service Overzicht 2015

Audi Service Overzicht 2015 Audi Service Overzicht 2015 Voorwoord Audi is een merk dat vooruitstrevende technologie koppelt aan een rijke historie. Een solide basis, waarbij alles erop gericht is om het u als Audi rijder zo comfortabel

Nadere informatie

vademecum 2012/2013 vademecum KLASSIEKER

vademecum 2012/2013 vademecum KLASSIEKER klassieker editie 2012/2013 onderhoud KLASSIEKER 1 De auto blijven uitvinden. Sinds 1886. 125 jaar geleden vonden wij de auto uit. Met dezelfde passie als toen werken wij ook vandaag aan nieuwe ideeën,

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

BESTUURDERSHANDLEIDING PEUGEOT LEASE

BESTUURDERSHANDLEIDING PEUGEOT LEASE BESTUURDERSHANDLEIDING PEUGEOT LEASE ALLES OVER UW LEASEAUTO IN ÉÉN BOEKJE MAG IK MIJN LOGO ZOMAAR OP MIJN LEASEAUTO ZETTEN? BEN IK VERZEKERD ALS IK HEM UITLEEN? EN HOE WERKT HET IN HET BUITENLAND? OM

Nadere informatie

nderling Uw gezondheid onze zorg Het Ledencollectief Flinke korting op uw basisverzekering Winter op de weg Veilig op pad bij lage temperaturen

nderling Uw gezondheid onze zorg Het Ledencollectief Flinke korting op uw basisverzekering Winter op de weg Veilig op pad bij lage temperaturen nderling Speciaal voor leden van Univé Rivierenland December 2011 Het Ledencollectief Flinke korting op uw basisverzekering Winter op de weg Veilig op pad bij lage temperaturen Mijn eerste auto Michael

Nadere informatie

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag 10-6-2013 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende

Nadere informatie

CLEA NING STA TION WWW.CLEANING-STATION.NL WWW.NONPAINT-AUTOPOETSEN.NL TANKSTATIONS CARWASH CARCLEANING AUTOSCHADE SMART-REPAIR AUTOPOETSEN DEC 2013

CLEA NING STA TION WWW.CLEANING-STATION.NL WWW.NONPAINT-AUTOPOETSEN.NL TANKSTATIONS CARWASH CARCLEANING AUTOSCHADE SMART-REPAIR AUTOPOETSEN DEC 2013 CLEA NING STA TION WWW.CLEANING-STATION.NL WWW.NONPAINT-AUTOPOETSEN.NL TANKSTATIONS CARWASH CARCLEANING AUTOSCHADE SMART-REPAIR AUTOPOETSEN 07 DEC 2013 E.K. Williams Nederland B.V. Utrechtsestraat 61,

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Solutions. Zorgeloos met de auto op vakantie. Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven

Solutions. Zorgeloos met de auto op vakantie. Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven Solutions NUMMER 25 - JUNI 2012 Zorgeloos met de auto op vakantie Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven Het hele mobiliteitsbeleid onder de loep INHOUD 4 7 8 12 COLOFON Uitgever:

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Klaar voor. de zomer?

Klaar voor. de zomer? Klaar voor 100% Suzuki de zomer? In dit nummer: De Suzuki Celerio All-Inclusive De beste autoproducten voor de zomer De Suzuki Vakantiecheck nu voor slechts 14,95 2015 - nummer 2 Zorgeloos op reis! Doe

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie