Colofon. Deelnemende secties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Deelnemende secties"

Transcriptie

1 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid : J.van Duyvenvoorde Secretariaat : Dienst Infrastructuur RWS Postbus LA Utrecht Griffioenlaan LA Utrecht tel na 19:00 uur tel WEBSITE: Contributie en lidmaatschap Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt 7,50 per jaar en dient elk jaar vóór 1 april van dat jaar te worden overgemaakt op: Postrekening t.n.v. Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer onder vermelding van: Contributie 20XX. Het lidmaatschap is beschikbaar voor alle medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en daartoe behorende diensten. Beëindigen van het lidmaatschap vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk d.m.v. een mail of per brief aan het secretariaat. Deelnemende secties Min. van Infrastructuur en Milieu Vacant Plesmanweg 1-6 Postbus EX Den Haag Dienst Infrastructuur Dhr. E.A.J. Balkenende Voor adres zie het colofon onder secretariaat Dienst Noordzee Vacant Lange Kleiweg 34 Postbus HV Rijswijk Tel Staf DG Dhr. J.C.A.M. Tabink Koningskade 4 Postbus EX Den Haag Tel Data-ICT-Dienst Dhr. L. Looye Derde Werelddreef 1 Postbus GA Delft Tel Dienst Verkeer en Scheepvaart Vacant Schoemakerstraat 97 Postbus GA Delft Tel S.W.O.V. Vacant Duindoorn 32 Postbus BB Leidschendam 1

2 Excursie 2012 De excursie van dit jaar was een groot succes en het bestuur wil dan ook in het voorjaar van 2012 wederom een interessante excursie aanbieden. Henk Nieuwenhuizen heeft de eerste contacten gelegd met Ginaf in Veenendaal, dit bedrijf maakt vrachtwagens op maat (www.ginaf.nl). Wat we nog na Ginaf die dag gaan bezoeken, wordt nog over nagedacht. Zodra er meer over deze excursie bekend is zal dit direct worden vermeld op onze website en uiteraard in de eerste uitgave van Kontaktpunt in Politietransactie of Wet Mulder Lichtere verkeersovertredingen vallen niet onder het strafrecht, maar worden langs administratiefrechtelijke weg afgehandeld. Zo n administratieve sanctie wordt Muldergedraging genoemd. Je krijgt dan van het CJIB een beschikking met een korte beschrijving en een acceptgiro. In de rechterbovenhoek van de brief staat dan een letter M (Mulder). Muldergedragingen leveren geen strafblad op, omdat ze niet worden bijgehouden. Je kunt wel bezwaar aantekenen, maar je hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Zwaardere verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht en worden wél geregistreerd. Voor bepaalde feiten mag de politie je een transactie aanbieden. Dat wordt dan een politietransactie genoemd. In de rechterbovenhoek van de brief staat een T (Transactie). Als je betaalt, word je niet gedagvaard, anders wel. Je kunt geen beroep of bezwaar tegen de transactie aantekenen. Wet Mulder In 1989 werd de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften in het leven geroepen, ook wel Wet Mulder genoemd, naar de maker mr. Dr. A. Mulder. De Wet Mulder is onder andere van toepassing op overtredingen binnen de bebouwde kom tot 30 km/h te snel en buiten de bebouwde kom tot 40 km/h te snel rijden. Maar er zijn uitzonderingen, zoals op provinciale wegen en bij wegwerkzaamheden. De ene beurt is de andere niet Een APK is niet hetzelfde als een onderhoudsbeurt. Maar ook onderhoudsbeurten kunnen onderling, per bedrijf, verschillen. Sommige bedrijven stunten met een onderhoudsbeurt voor een zeer lage prijs. Maar het is de vraag of het dan een onderhoudsbeurt betreft die volledig en volgens de voorschriften van de fabrikant is uitgevoerd, of dat het een hapsnap-beurt is. Dat laatste kan vervelende gevolgen hebben. Goedkoop is vaak duurkoop. Niet alleen omdat mogelijk vitale onderdelen tijdens de onderhoudsbeurt niet, of niet juist zijn uitgevoerd, maar ook vanwege de fabrieksgarantie. Die garantie geldt namelijk alleen als de onderhoudsbeurten volgens fabriekvoorschriften zijn uitgevoerd. Bij BOVAG-bedrijven gebeurt dat wel. Daar zij toegang hebben tot de technische informatie van autofabrikanten en weten dus precies wat ze bij een bepaalde kilometerstand moeten uitvoeren bij de kleine of grote onderhoudsbeurt. In de fabrieksvoorschriften is precies vastgelegd wanneer werkzaamheden nodig zijn en wanneer bepaalde onderdelen vervangen moeten worden om de auto in topconditie te houden en zo de levensduur te verlengen. Bij moderne auto s is dit afhankelijk van de auto, dat in het motormanagement precies wordt bijgehouden. Alle BOVAG-bedrijven zijn bovendien verplicht te werken volgens de Algemene Voorwaarden die door de BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond zijn opgesteld. In deze voorwaarden is onder meer een garantie van drie maanden op reparaties en onderhoud vastgelegd. Bij een BOVAG-bedrijf weet je dus zeker dat je auto in goede handen 2

3 is en dat het onderhoud volgens het boekje wordt uitgevoerd. Dat is een geruststellende gedachte! Een APK is een veiligheidskeuring en een momentopname. Deze keuring zegt weinig tot niets over het probleemloos functioneren van bijvoorbeeld het koelsysteem, motorslijtage of de remmen. Het aantal verkeersslachtoffers onder motorrijders is iets gestegen. Vaak is bij motorongevallen ook een auto betrokken. Kan het samenspel tussen auto en motor veiliger? Motorrijders hebben de neiging om af te geven op automobilisten, maar als motorrijder ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Je moet op de motor niet rijden zoals je in je auto rijdt. Bedenk hoe kwetsbaar je bent en vooral hoe anderen je zien of niet zien. Je positie op de weg is cruciaal en veel belangrijker dan zo n geel hesje. Je moet dus niet in de file links onzichtbaar naast het achterportier van een auto gaan rijden want de automobilist merkt je niet op. Daar komt bij dat autobestuurders vaak slecht kijken. Automobilisten wisselen van rijstrook, geven netjes richting aan, maar de motorfiets wordt in zijn geheel over het hoofd gezien. Het verbaast me niet meer! De kans dat je als motorrijder overlijdt bij een verkeersongeval is twintig keer zo groot als voor een automobilist. Ongevallen ontstaan vaak door voorrangsfouten. Een motorrijder heeft van de voorkant een klein profiel en wordt vaak over het hoofd gezien op een kruising, of een automobilist schat zijn snelheid verkeerd in. Als motorrijder moet je dat begrijpen; houd er rekening mee dat er zó een auto voor je neus kan staan. Veel motorrijders zweren bij een zwartpak, maar tegenwoordig dragen motoragenten een felle gele kleur pak en daarbij een felgekleurde helm. Fileverkeer is risicovol, automobilisten kunnen het verkeer veiliger maken door niet onnodig vaak van rijstrook te wisselen. Voor motorrijders mag het snelheidsverschil, tijdens file rijden,met de rest van het verkeer maximaal 10 km/h zijn. Staan de matrixborden niet meer op 50, voeg dan als motorrijder weer in en blijf niet tussen de auto s in rijden. Neem als motorrijder aan het begin van het motorseizoen (maart) een korte rijvaardigheidscursus bij een rijschool, ANWB of K.N.M.V. Motorrijder E.M. Yamaha XJ 600 S Verkeershufters hard aangepakt De overheid vindt dat de tijd rijp is om verkeershufters goed aan te pakken. De zogeheten recidiveregeling moet daarvoor zorgen. Hierbij een overzicht wat die regeling in de praktijk betekent. Strafpunten Beginnende bestuurders kunnen strafpunten krijgen wanneer ze door de politie staande worden gehouden voor: Bumperkleven met hoge snelheid; Ernstige snelheidsovertredingen (meer dan 40 kilometer per uur te hard op autosnelwegen en 30 kilometer per uur te hard op andere wegen); Het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer; Het veroorzaken van materiële schade of lichamelijk letsel door onjuist opvolgen van de verkeersregels; Het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel. Beginnersrijbewijs inleveren Een beginnende bestuurder die door de politie staande wordt gehouden, krijgt alleen strafpunten als de agent de overtreding persoonlijk heeft vastgesteld. Het signaleren van een overtreding op kenteken levert geen strafpunten op, omdat de identiteit van de bestuurder onomstotelijk moet vaststaan. 3

4 De strafpunten worden geregistreerd door het Openbaar Ministerie (OM) en het Landelijk Parket Team Verkeer van het OM verstrekt informatie over het aantal aan het rijbewijs gekoppelde strafpunten. Een beginnende bestuurder die binnen vijf jaar voor de derde keer wordt aangehouden en veroordeeld voor de eerder genoemde feiten moet het rijbewijs inleveren bij de politie Dit wordt gemeld aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Na deze melding volgt een nader onderzoek rijvaardigheid. Voorwaarden invordering. Het reguliere rijbewijs kan worden ingevorderd wanneer: Uit een blaastest blijkt dat het alcoholgehalte hoger is dan 570 ug/l of 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 350 ug/l of 0,8 promille. Als de politie het ernstige vermoeden heeft dat iemand te veel alcohol heeft gedronken, kan het rijbewijs overigens ook zonder blaastest worden ingevorderd; De bestuurder weigert mee te werken aan een blaastest; De bestuurder de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h heeft overschreden. Voor bromfietsen geldt een overschrijding van 30 km/h of meer; De kans groot wordt geacht dat betrokken bestuurder zich opnieuw schuldig zal maken aan één van deze feiten keer onvoorwaardelijk! Elk jaar zijn er ongeveer mensen met een onvoorwaardelijke rijontzegging, ongeacht de duur ervan. Rekening houdend met de duur van de rijontzegging houdt dit in dat er op elk moment in Nederland ongeveer personen met een rijontzegging zijn, voornamelijk houders van het rijbewijs B. Er zijn in Nederland ongeveer 10 miljoen mensen met een rijbewijs B. Dat komt neer op ongeveer 9 op de B-rijbewijshouders met een rijontzegging. Een deel van degenen met een rijontzegging blijkt toch af en toe een motorrijtuig te besturen. Elk jaar worden namelijk personen staande gehouden tijdens het rijden met een ontzegging. Dat wil zeggen dat elk jaar 5 procent van de mensen met een rijontzegging daadwerkelijk gepakt wordt voor het besturen van een motorrijtuig. Het werkelijke aandeel zal hoger liggen en je mag aannemen dat dit aantal na invoering van de recidiverregeling verder zal toenemen. Invordering gewoon rijbewijs. Een regulier rijbewijs kan in verschillende situaties worden ingevorderd. De politie kan het invorderen als iemand de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Als de officier van justitie besluit om het rijbewijs in te houden, kan hij dat doen voor een langere tijd. In vordering en inhouding van het rijbewijs zijn voorlopige maatregelen in afwachting van de uiteindelijke afhandeling van de zaak. Als de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, wordt het aantal dagen dat het rijbewijs is ingehouden, afgetrokken van de duur van de ontzegging. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan het rijbewijs in geval van openstaande verkeersboetes voor een periode van maximaal vier weken invorderen. Om het rijbewijs terug te krijgen, moet het volledige openstaande bedrag worden betaald. Het CJIB kan het voertuig zelfs in beslag nemen. De eigenaar krijgt zijn voertuig pas weer terug na betaling van het volledige openstaande bedrag plus stalling- en overbrengingskosten. Recidiverregeling voor alle bestuurders. Vanaf mei 2011 treden twee maatregelen in werking die het rijden onder invloed van alcohol verder moeten terugdringen: de recidiverregeling en het alcohol slotprogramma (ASP). Wie binnen vijf jaar tweemaal wordt veroordeeld wegens rijden onder invloed van alcohol is 4

5 namelijk van alle categorieën het rijbewijs definitief kwijt. De maatregelen hebben tot doel herhaling te voorkomen. De recidiverregeling geldt weliswaar voor alle bestuurders, maar is vooralsnog alleen van toepassing bij rijden onder invloed van alcohol. Bovendien moet bij de tweede overtreding sprake zijn van een alcoholdelict vanaf 1,3 promille of een weigering om aan het alcoholonderzoek mee te werken. Bij weigering tot medewerking wordt het rijbewijs eveneens van rechtswege ongeldig verklaard en mag er niet meer worden gereden. Pas na afloop van de periode van rijontzegging kan bij het CBR opnieuw rijexamen worden gedaan. Geen halve maatregelen dus! LED autoverlichting Het automerk BMW was een van de eersten met de ontwikkeling van LEDverlichting. Thans is BMW bezig met de ontwikkeling van de nieuwe BMW i8 serie met laserlicht. Laserkoplampen geven meer licht en verbruiken nog minder energie. De nieuwe zeer heldere Laserverlichting heeft een hogere intensiteit dan die van LED-verlichting en verbruiken minder energie. Het laserlicht wordt door fluorescerend fosfor in de lamp op een andere manier geprojecteerd zodat het niet schadelijk is voor de ogen. Zowel voor de veiligheid als voor brandstofefficiency zijn laserkoplampen dus een interessante ontwikkeling. De laserkoplampen kunnen klein zijn zodat de ontwerpers zich in de nieuwe modellen kunnen uitleven. In de huidig afgeleverde auto s zitten een groot aantal LED lampen. Wat zijn LED-lampen eigenlijk? Een LED-lamp gaat tot wel uur mee. In vergelijking tot een normale gloeilamp (1.000 uur) is dit een enorme verlenging van de levensduur. Dit biedt veel voordelen, zeker waar het gaat om moeilijk bereikbare plaatsen in en om de auto (vervanging van koplampen e.d.). Degelijkheid en duurzaamheid Een gloeilamp heeft een zeer kwetsbare gloeidraad en kan snel beschadigen bij schokken, stoten en trillingen. Bij LED verlichting heb je dit probleem niet. Zuinigheid en veiligheid LED-lampen produceren zeer weinig warmte. Dit komt omdat bijna alle stroom wordt omgezet in licht. Een conventionele gloeilamp wordt vele male heter omdat er tot wel 90% stroom wordt omgezet in warmte. LED verlichting heeft geen opwarmtijd en brandt meteen op volle sterkte. Hierdoor is deze verlichting ook ideaal geschikt om vaak aan en uit te schakelen. De levensduur van de lamp wordt hierdoor ook niet beïnvloed (geschikt voor richtingaanwijzers en remlichten). Cor Dokkuma Wintertips voor de auto Lege accu Aan een kapotte accu kan u niets doen, vergelijk het met batterijen die lopen ook langzaam leeg. Een accu kan nooit meer voor de volle 100% worden opgeladen. Een goede accu kan wel voor 90 95% worden opgeladen, maar de koude temperatuur blijft daar misschien 70% van over en dat is onvoldoende. De motor heeft zo rond de 80% nodig om te starten. Gelukkig is de accu in het overgrote deel van de gevallen ontladen en niet kapot. Vermijd een lege accu. Indien de auto een tijdje heeft stilgestaan kan, de accu zich ontladen. Het is echter een misverstand dat dit kan worden vermeden door het rijden van enkele korte ritjes. Integendeel zelfs, het rijden van korte ritjes vergt meer van de accu dan dat het aan stroom oplevert. Het starten van de motor vergt veel energie, daarnaast zijn er ook de lichten, de radio, de verwarming die mede 5

6 stroom verbruiken. Om de accu goed op te laden wordt aangeraden om tussen de 20 en 40 kilometer op de autosnelweg te rijden. Bevroren rubber en sloten Bij vriesweer kunnen de rubbers van de deurstijlen aan elkaar vriezen, zodat u de deuren van de auto niet kan openen. Om dit te voorkomen kan u het rubber behandelen met siliconenspray, insmeren met talkpoeder is een goedkoop alternatief. Is het slot van de autodeur bevroren, gebruik dan een slotontdooier, bewaar deze dan niet in de auto. Dek de voorruit af Ook de rubbers van uw ruitenwissers kunnen vastvriezen. Daarom kunt u de voorruit beter afdekken met een doek, een stuk karton / krantenpapier of een ruiten isolatiedeken. Voordeel is dat u s-morgens geen ijs van uw voorruit hoeft te krabben. Zorg er wel voor dat u een ijskrabber in de auto heeft liggen. Het veiligst is, als alle ruiten ijsvrij zijn. Goed zicht Goedzicht is van levensbelang en daarom moet u ook de ruitenwisservloeistof controleren. Door opspattend strooizout worden de autoruiten snel vuil. Check niet alleen of er voldoende ruitenvloeistof in het reservoir zit, maar ga ook na wat er precies in zit. Aan sommige ruitenwisservloeistoffen moet u zelf nog een antivriesmiddel toevoegen. Regelmatig wassen Het strooizout vermindert niet alleen de zichtbaarheid van de autoramen, het tast ook het chassis, de carrosserie en de banden van uw wagen aan. Het is geen slecht idee uw auto regelmatig te wassen of even langs de carwash te rijden. Denk er ook aan de ramen aan de binnenkant te behandelen met een ontvettingsmiddel, de ramen zullen minder snel beslaan. Handrem niet gebruiken Parkeer de auto in een versnelling in plaats van de handrem aan te trekken. Deze zou s-nachts kunnen vastvriezen. Vloeistoffen nakijken Ga na of er voldoende koelvloeistof in de motor zit. Hierin zit een antivriesmiddel dat de motor beschermt tegen vorst en roest. Motorolie, de meeste zijn synthetische oliën all weather types, vroeger werd de motorolie gewisseld in het seizoen SAE 40 voor de zomer en SAE 20/10 voor de wintermaanden. Wel even nakijken welke olie er in uw auto zit. Hoe de auto starten Het is een fabeltje dat u de motor het best kan voorverwarmen in de winter. Integendeel zelfs, na het starten vertrekt u meteen omdat de motor stationair nauwelijks opwarmt. Een koude motor heeft een slechte verbranding, denk aan het milieu. Tevens heeft een koude stationair draaiende motor meer slijtage. Starten in de vrieskou doe je dus zo: eerst de lichten, radio, gps, verwarming uit zetten, daarna start u de auto. Zo geeft u maximale accukracht aan de startmotor. Zodra de motor loopt zet u één voor één de stroomverbruikers weer aan en rustig wegrijden. Wintermateriaal Goed voorbereiden voor de winter, maak een wintermandje in de autokofferbak. Daar stopt u o.a. in: sleepkabel, startkabels, sneeuwkettingen, zaklamp, een deken, een doek, werkhandschoenen en een schopje. En tijdens de reis neemt u extra mee, een warme trui wat eten en drinken. 6

7 Faciliteiten Autoclub 1. KORTING OP VERZEKERINGEN Personenautopolis: - F.B.T.O. 20% korting via het oude contract en 5% op de nieuwe verzekering met een lagere basispremie. - OHRA autoverzekering tot 20% korting - Interpolis variabele korting (12% tot 23% afhankelijk van het totaalpakket). Kijk op de website voor de aanbiedingen. Ongevallen inzittenden polis Rechtsbijstandpolis - Motorrijwiel/scooter - Personenauto - Idem met aanhanger/caravan - gezinsrechtsbijstand Woonhuispolis - Opstalverzekering - Inboedelverzekering - Glasverzekering Korting via het collectief contract bij: F.B.T.O., Interpolis (variabele korting afhankelijk van het totaalpakket) en OHRA. X-pair Uitdeuken zonder spuiten en Small-repair (kleine reparaties). Ook bumper-, bekleding-, dashboard- en ruitreparatie. Nu ook steenslagreparatie. 10% korting bij Fa. X-pair, Smederijstraat 4, 2671 BV Naaldwijk. tel: , Mobiel: COLLECTIEF LIDMAATSCHAP H.A.C. Leden van onze club kunnen lid worden van de Haagsche Automobilisten Club (HAC) op basis van een collectief lidmaatschap. Op deze basis krijgt u 25% korting op de contributie van de HAC. U kunt zich aanmelden voor het HAC-collectief bij onze secretaris (zie colofon). Onderstaande HAC-faciliteiten zijn voor U beschikbaar: - Autoschadenreparaties (4 bedrijven); - Stadshulpdienst; - Tectyleercentrum; - Autoruiten reparatie; - Koppelingreparatie; - Caravans; - Occasions; - Banden, uitlaten, schokdempers; - Benzine, diesel, LPG; - Verkeersschool; - Auto-interieur reiniging. Secretariaat HAC Laan van Eik en Duinen GX Den Haag, (maand. t/m vr uur) Dagwaarde info via secretariaat. Leveranciers HAC-faciliteiten zijn o.a. AUTORUITEN Autototaalglas B.V. Marg. Van Hennebergweg 65b Den Haag, Autowassen Texacostations in Den Haag en Voorschoten via kortingsbonnen. Tectylcentrum Tectyl Service B.V. Binkhortstlan 354 Den Haag, % korting op factuurprijs. AUTO-ACCESSOIRES Automaterialenzaak Chris Slager B.V. Den Haag : Zilverstraat 27, Scheveningen : Treilerweg 41, Zoetermeer : Philipsstraat 15, % korting. BREZAN B.V., Den Haag, Delft, Alphen a.d. Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp autobenodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz. gratis infolijn:

8 Automaterialen Rijsbergen B.V. Weversbaan 6, Leiderdorp, Kortingen tot 20%. G.z.G. Auto-onderdeln B.V. 1 e van der Kunststraat 288, Den Haag, Caravans Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer B.V. Edelgasstraat 20, Zoetermeer % korting op winkelaankopen en onderhoudsbeurten. Banden, uitlaten, schokdempers en accu s Zonneveld Banden B.V. s-gravenzandseweg 50, Wateringen, Speciaalzaak in banden, APK en onderhoudsbeurten. Kwik-Fit 25% korting op APK-keuring, kleine en grote onderhoudsbeurten. Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting). GARAGE EN AUTOHERSTELBEDRIJVEN Korteland s Auto s en Onderdelen BV. Oranjelaan 42, Rijswijk, Autoschade herstel Den Haag B.V. (Focwa, ANWB erkend) Zilverstraat 45 Den Haag, Autoschade herstel Wibu B.V. Platinaweg 7, Den Haag, Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting) Pitlo B.V. Auto poetscentrale Binckhorstlaan 345 Den Haag % korting op factuurprijs. Verhuur Autoverhuur Europacar Binckhorstlaan 297 ( ) en Sav. Lohmanplein ( ) Den Haag. 10% korting op standaard basis tarieven. Huur aanhangwagens Via STAR CAR aanhangwagenverhuur HAC-leden ontvangen 2,27 korting (en Rocks zegels) op het factuurbedrag. Verhuur bij TEXACO benzinestations in Den Haag en Voorschoten Brandstof Diverse TEXACO-stations in Den Haag 0,05 per liter benzine/diesel/lpg. TEXACO Knorrestein RW 12 Z meer en TEXACO Voorschoten geven 0,05 per liter korting op landelijke adviesprijs. Tankservice Damsigt Oosteinde 214, Voorburg ,03 korting op lage witte pompprijs. Gulf tankstations geven 0,065 per liter korting. Op vertoon van Gulf-Tankcard, aan te vragen via HAC-secretariaat. 160 stations in Nederland. Verder kortingen bij diverse andere bedrijven buiten de autobranche waaronder Globe reisbureau. Verdere info via de website van de HAC 8

colofon Deelnemende secties

colofon Deelnemende secties 1 Bulletin colofon BESTUUR : Voorzitter : vacant Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : P. van Schelt Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : C.J. Dokkuma Bestuurslid

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus 1/12 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Inruilplus (schade aan de eigen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Personenauto Casco Allrisk

Voorwaarden verzekering Personenauto Casco Allrisk Voorwaarden verzekering Personenauto Casco Allrisk 1/11 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Allrisk (schade aan de eigen

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Even Apeldoorn bellen. Verzekeringsmarkt

Even Apeldoorn bellen. Verzekeringsmarkt Even Apeldoorn bellen Verzekeringsmarkt Havo Economie 2009-2010 Even Apeldoorn bellen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. DE VERZEKERINGSMARKT 1.1 De marktpartijen en risico-aversie 2 1.2 Het verzekeringsprincipe

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Ledenvoordeelkrant. Voordelen na-isolatie. Welke voordelen heeft een luchtdichte afwerking? Hallen en Stallen over het belang van na-isolatie.

Ledenvoordeelkrant. Voordelen na-isolatie. Welke voordelen heeft een luchtdichte afwerking? Hallen en Stallen over het belang van na-isolatie. Ledenvoordeelkrant samen kopen = samen delen Bekijk alle ledenvoordelen Goedkoop tanken? Tiny van der Valk en schoondochter Roxanne van Kwekerij De Bonfut over hun ervaring met de Total Tankpas. Voordelen

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk

Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk 1/14 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Allrisk (schade aan de eigen auto)...pag.

Nadere informatie

Koop slim en bespaar. Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket

Koop slim en bespaar. Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket Koop slim en bespaar Tips om minder uit te geven van winkelkar tot vliegticket INHOUD 5 Uw winkelkarretje 7 Uw auto 9 Uw telefoon 10 Uw computer 12 Uw energieverbruik 20 Uw vakantie 22 Uw geld Test-Aankoop

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Inhoudsopgave 1 Wie zijn er verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 2 Schade

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze Caravan- en Vouwwagenverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Inhoudsopgave 1 Wie zijn er verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wettelijke

Nadere informatie