Colofon. Deelnemende secties

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Deelnemende secties"

Transcriptie

1 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid : J.van Duyvenvoorde Secretariaat : Dienst Infrastructuur RWS Postbus LA Utrecht Griffioenlaan LA Utrecht tel na 19:00 uur tel WEBSITE: Contributie en lidmaatschap Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt 7,50 per jaar en dient elk jaar vóór 1 april van dat jaar te worden overgemaakt op: Postrekening t.n.v. Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer onder vermelding van: Contributie 20XX. Het lidmaatschap is beschikbaar voor alle medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en daartoe behorende diensten. Beëindigen van het lidmaatschap vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk d.m.v. een mail of per brief aan het secretariaat. Deelnemende secties Min. van Infrastructuur en Milieu Vacant Plesmanweg 1-6 Postbus EX Den Haag Dienst Infrastructuur Dhr. E.A.J. Balkenende Voor adres zie het colofon onder secretariaat Dienst Noordzee Vacant Lange Kleiweg 34 Postbus HV Rijswijk Tel Staf DG Dhr. J.C.A.M. Tabink Koningskade 4 Postbus EX Den Haag Tel Data-ICT-Dienst Dhr. L. Looye Derde Werelddreef 1 Postbus GA Delft Tel Dienst Verkeer en Scheepvaart Vacant Schoemakerstraat 97 Postbus GA Delft Tel S.W.O.V. Vacant Duindoorn 32 Postbus BB Leidschendam 1

2 Excursie 2012 De excursie van dit jaar was een groot succes en het bestuur wil dan ook in het voorjaar van 2012 wederom een interessante excursie aanbieden. Henk Nieuwenhuizen heeft de eerste contacten gelegd met Ginaf in Veenendaal, dit bedrijf maakt vrachtwagens op maat ( Wat we nog na Ginaf die dag gaan bezoeken, wordt nog over nagedacht. Zodra er meer over deze excursie bekend is zal dit direct worden vermeld op onze website en uiteraard in de eerste uitgave van Kontaktpunt in Politietransactie of Wet Mulder Lichtere verkeersovertredingen vallen niet onder het strafrecht, maar worden langs administratiefrechtelijke weg afgehandeld. Zo n administratieve sanctie wordt Muldergedraging genoemd. Je krijgt dan van het CJIB een beschikking met een korte beschrijving en een acceptgiro. In de rechterbovenhoek van de brief staat dan een letter M (Mulder). Muldergedragingen leveren geen strafblad op, omdat ze niet worden bijgehouden. Je kunt wel bezwaar aantekenen, maar je hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Zwaardere verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht en worden wél geregistreerd. Voor bepaalde feiten mag de politie je een transactie aanbieden. Dat wordt dan een politietransactie genoemd. In de rechterbovenhoek van de brief staat een T (Transactie). Als je betaalt, word je niet gedagvaard, anders wel. Je kunt geen beroep of bezwaar tegen de transactie aantekenen. Wet Mulder In 1989 werd de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften in het leven geroepen, ook wel Wet Mulder genoemd, naar de maker mr. Dr. A. Mulder. De Wet Mulder is onder andere van toepassing op overtredingen binnen de bebouwde kom tot 30 km/h te snel en buiten de bebouwde kom tot 40 km/h te snel rijden. Maar er zijn uitzonderingen, zoals op provinciale wegen en bij wegwerkzaamheden. De ene beurt is de andere niet Een APK is niet hetzelfde als een onderhoudsbeurt. Maar ook onderhoudsbeurten kunnen onderling, per bedrijf, verschillen. Sommige bedrijven stunten met een onderhoudsbeurt voor een zeer lage prijs. Maar het is de vraag of het dan een onderhoudsbeurt betreft die volledig en volgens de voorschriften van de fabrikant is uitgevoerd, of dat het een hapsnap-beurt is. Dat laatste kan vervelende gevolgen hebben. Goedkoop is vaak duurkoop. Niet alleen omdat mogelijk vitale onderdelen tijdens de onderhoudsbeurt niet, of niet juist zijn uitgevoerd, maar ook vanwege de fabrieksgarantie. Die garantie geldt namelijk alleen als de onderhoudsbeurten volgens fabriekvoorschriften zijn uitgevoerd. Bij BOVAG-bedrijven gebeurt dat wel. Daar zij toegang hebben tot de technische informatie van autofabrikanten en weten dus precies wat ze bij een bepaalde kilometerstand moeten uitvoeren bij de kleine of grote onderhoudsbeurt. In de fabrieksvoorschriften is precies vastgelegd wanneer werkzaamheden nodig zijn en wanneer bepaalde onderdelen vervangen moeten worden om de auto in topconditie te houden en zo de levensduur te verlengen. Bij moderne auto s is dit afhankelijk van de auto, dat in het motormanagement precies wordt bijgehouden. Alle BOVAG-bedrijven zijn bovendien verplicht te werken volgens de Algemene Voorwaarden die door de BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond zijn opgesteld. In deze voorwaarden is onder meer een garantie van drie maanden op reparaties en onderhoud vastgelegd. Bij een BOVAG-bedrijf weet je dus zeker dat je auto in goede handen 2

3 is en dat het onderhoud volgens het boekje wordt uitgevoerd. Dat is een geruststellende gedachte! Een APK is een veiligheidskeuring en een momentopname. Deze keuring zegt weinig tot niets over het probleemloos functioneren van bijvoorbeeld het koelsysteem, motorslijtage of de remmen. Het aantal verkeersslachtoffers onder motorrijders is iets gestegen. Vaak is bij motorongevallen ook een auto betrokken. Kan het samenspel tussen auto en motor veiliger? Motorrijders hebben de neiging om af te geven op automobilisten, maar als motorrijder ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Je moet op de motor niet rijden zoals je in je auto rijdt. Bedenk hoe kwetsbaar je bent en vooral hoe anderen je zien of niet zien. Je positie op de weg is cruciaal en veel belangrijker dan zo n geel hesje. Je moet dus niet in de file links onzichtbaar naast het achterportier van een auto gaan rijden want de automobilist merkt je niet op. Daar komt bij dat autobestuurders vaak slecht kijken. Automobilisten wisselen van rijstrook, geven netjes richting aan, maar de motorfiets wordt in zijn geheel over het hoofd gezien. Het verbaast me niet meer! De kans dat je als motorrijder overlijdt bij een verkeersongeval is twintig keer zo groot als voor een automobilist. Ongevallen ontstaan vaak door voorrangsfouten. Een motorrijder heeft van de voorkant een klein profiel en wordt vaak over het hoofd gezien op een kruising, of een automobilist schat zijn snelheid verkeerd in. Als motorrijder moet je dat begrijpen; houd er rekening mee dat er zó een auto voor je neus kan staan. Veel motorrijders zweren bij een zwartpak, maar tegenwoordig dragen motoragenten een felle gele kleur pak en daarbij een felgekleurde helm. Fileverkeer is risicovol, automobilisten kunnen het verkeer veiliger maken door niet onnodig vaak van rijstrook te wisselen. Voor motorrijders mag het snelheidsverschil, tijdens file rijden,met de rest van het verkeer maximaal 10 km/h zijn. Staan de matrixborden niet meer op 50, voeg dan als motorrijder weer in en blijf niet tussen de auto s in rijden. Neem als motorrijder aan het begin van het motorseizoen (maart) een korte rijvaardigheidscursus bij een rijschool, ANWB of K.N.M.V. Motorrijder E.M. Yamaha XJ 600 S Verkeershufters hard aangepakt De overheid vindt dat de tijd rijp is om verkeershufters goed aan te pakken. De zogeheten recidiveregeling moet daarvoor zorgen. Hierbij een overzicht wat die regeling in de praktijk betekent. Strafpunten Beginnende bestuurders kunnen strafpunten krijgen wanneer ze door de politie staande worden gehouden voor: Bumperkleven met hoge snelheid; Ernstige snelheidsovertredingen (meer dan 40 kilometer per uur te hard op autosnelwegen en 30 kilometer per uur te hard op andere wegen); Het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer; Het veroorzaken van materiële schade of lichamelijk letsel door onjuist opvolgen van de verkeersregels; Het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel. Beginnersrijbewijs inleveren Een beginnende bestuurder die door de politie staande wordt gehouden, krijgt alleen strafpunten als de agent de overtreding persoonlijk heeft vastgesteld. Het signaleren van een overtreding op kenteken levert geen strafpunten op, omdat de identiteit van de bestuurder onomstotelijk moet vaststaan. 3

4 De strafpunten worden geregistreerd door het Openbaar Ministerie (OM) en het Landelijk Parket Team Verkeer van het OM verstrekt informatie over het aantal aan het rijbewijs gekoppelde strafpunten. Een beginnende bestuurder die binnen vijf jaar voor de derde keer wordt aangehouden en veroordeeld voor de eerder genoemde feiten moet het rijbewijs inleveren bij de politie Dit wordt gemeld aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Na deze melding volgt een nader onderzoek rijvaardigheid. Voorwaarden invordering. Het reguliere rijbewijs kan worden ingevorderd wanneer: Uit een blaastest blijkt dat het alcoholgehalte hoger is dan 570 ug/l of 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 350 ug/l of 0,8 promille. Als de politie het ernstige vermoeden heeft dat iemand te veel alcohol heeft gedronken, kan het rijbewijs overigens ook zonder blaastest worden ingevorderd; De bestuurder weigert mee te werken aan een blaastest; De bestuurder de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h heeft overschreden. Voor bromfietsen geldt een overschrijding van 30 km/h of meer; De kans groot wordt geacht dat betrokken bestuurder zich opnieuw schuldig zal maken aan één van deze feiten keer onvoorwaardelijk! Elk jaar zijn er ongeveer mensen met een onvoorwaardelijke rijontzegging, ongeacht de duur ervan. Rekening houdend met de duur van de rijontzegging houdt dit in dat er op elk moment in Nederland ongeveer personen met een rijontzegging zijn, voornamelijk houders van het rijbewijs B. Er zijn in Nederland ongeveer 10 miljoen mensen met een rijbewijs B. Dat komt neer op ongeveer 9 op de B-rijbewijshouders met een rijontzegging. Een deel van degenen met een rijontzegging blijkt toch af en toe een motorrijtuig te besturen. Elk jaar worden namelijk personen staande gehouden tijdens het rijden met een ontzegging. Dat wil zeggen dat elk jaar 5 procent van de mensen met een rijontzegging daadwerkelijk gepakt wordt voor het besturen van een motorrijtuig. Het werkelijke aandeel zal hoger liggen en je mag aannemen dat dit aantal na invoering van de recidiverregeling verder zal toenemen. Invordering gewoon rijbewijs. Een regulier rijbewijs kan in verschillende situaties worden ingevorderd. De politie kan het invorderen als iemand de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Als de officier van justitie besluit om het rijbewijs in te houden, kan hij dat doen voor een langere tijd. In vordering en inhouding van het rijbewijs zijn voorlopige maatregelen in afwachting van de uiteindelijke afhandeling van de zaak. Als de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, wordt het aantal dagen dat het rijbewijs is ingehouden, afgetrokken van de duur van de ontzegging. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan het rijbewijs in geval van openstaande verkeersboetes voor een periode van maximaal vier weken invorderen. Om het rijbewijs terug te krijgen, moet het volledige openstaande bedrag worden betaald. Het CJIB kan het voertuig zelfs in beslag nemen. De eigenaar krijgt zijn voertuig pas weer terug na betaling van het volledige openstaande bedrag plus stalling- en overbrengingskosten. Recidiverregeling voor alle bestuurders. Vanaf mei 2011 treden twee maatregelen in werking die het rijden onder invloed van alcohol verder moeten terugdringen: de recidiverregeling en het alcohol slotprogramma (ASP). Wie binnen vijf jaar tweemaal wordt veroordeeld wegens rijden onder invloed van alcohol is 4

5 namelijk van alle categorieën het rijbewijs definitief kwijt. De maatregelen hebben tot doel herhaling te voorkomen. De recidiverregeling geldt weliswaar voor alle bestuurders, maar is vooralsnog alleen van toepassing bij rijden onder invloed van alcohol. Bovendien moet bij de tweede overtreding sprake zijn van een alcoholdelict vanaf 1,3 promille of een weigering om aan het alcoholonderzoek mee te werken. Bij weigering tot medewerking wordt het rijbewijs eveneens van rechtswege ongeldig verklaard en mag er niet meer worden gereden. Pas na afloop van de periode van rijontzegging kan bij het CBR opnieuw rijexamen worden gedaan. Geen halve maatregelen dus! LED autoverlichting Het automerk BMW was een van de eersten met de ontwikkeling van LEDverlichting. Thans is BMW bezig met de ontwikkeling van de nieuwe BMW i8 serie met laserlicht. Laserkoplampen geven meer licht en verbruiken nog minder energie. De nieuwe zeer heldere Laserverlichting heeft een hogere intensiteit dan die van LED-verlichting en verbruiken minder energie. Het laserlicht wordt door fluorescerend fosfor in de lamp op een andere manier geprojecteerd zodat het niet schadelijk is voor de ogen. Zowel voor de veiligheid als voor brandstofefficiency zijn laserkoplampen dus een interessante ontwikkeling. De laserkoplampen kunnen klein zijn zodat de ontwerpers zich in de nieuwe modellen kunnen uitleven. In de huidig afgeleverde auto s zitten een groot aantal LED lampen. Wat zijn LED-lampen eigenlijk? Een LED-lamp gaat tot wel uur mee. In vergelijking tot een normale gloeilamp (1.000 uur) is dit een enorme verlenging van de levensduur. Dit biedt veel voordelen, zeker waar het gaat om moeilijk bereikbare plaatsen in en om de auto (vervanging van koplampen e.d.). Degelijkheid en duurzaamheid Een gloeilamp heeft een zeer kwetsbare gloeidraad en kan snel beschadigen bij schokken, stoten en trillingen. Bij LED verlichting heb je dit probleem niet. Zuinigheid en veiligheid LED-lampen produceren zeer weinig warmte. Dit komt omdat bijna alle stroom wordt omgezet in licht. Een conventionele gloeilamp wordt vele male heter omdat er tot wel 90% stroom wordt omgezet in warmte. LED verlichting heeft geen opwarmtijd en brandt meteen op volle sterkte. Hierdoor is deze verlichting ook ideaal geschikt om vaak aan en uit te schakelen. De levensduur van de lamp wordt hierdoor ook niet beïnvloed (geschikt voor richtingaanwijzers en remlichten). Cor Dokkuma Wintertips voor de auto Lege accu Aan een kapotte accu kan u niets doen, vergelijk het met batterijen die lopen ook langzaam leeg. Een accu kan nooit meer voor de volle 100% worden opgeladen. Een goede accu kan wel voor 90 95% worden opgeladen, maar de koude temperatuur blijft daar misschien 70% van over en dat is onvoldoende. De motor heeft zo rond de 80% nodig om te starten. Gelukkig is de accu in het overgrote deel van de gevallen ontladen en niet kapot. Vermijd een lege accu. Indien de auto een tijdje heeft stilgestaan kan, de accu zich ontladen. Het is echter een misverstand dat dit kan worden vermeden door het rijden van enkele korte ritjes. Integendeel zelfs, het rijden van korte ritjes vergt meer van de accu dan dat het aan stroom oplevert. Het starten van de motor vergt veel energie, daarnaast zijn er ook de lichten, de radio, de verwarming die mede 5

6 stroom verbruiken. Om de accu goed op te laden wordt aangeraden om tussen de 20 en 40 kilometer op de autosnelweg te rijden. Bevroren rubber en sloten Bij vriesweer kunnen de rubbers van de deurstijlen aan elkaar vriezen, zodat u de deuren van de auto niet kan openen. Om dit te voorkomen kan u het rubber behandelen met siliconenspray, insmeren met talkpoeder is een goedkoop alternatief. Is het slot van de autodeur bevroren, gebruik dan een slotontdooier, bewaar deze dan niet in de auto. Dek de voorruit af Ook de rubbers van uw ruitenwissers kunnen vastvriezen. Daarom kunt u de voorruit beter afdekken met een doek, een stuk karton / krantenpapier of een ruiten isolatiedeken. Voordeel is dat u s-morgens geen ijs van uw voorruit hoeft te krabben. Zorg er wel voor dat u een ijskrabber in de auto heeft liggen. Het veiligst is, als alle ruiten ijsvrij zijn. Goed zicht Goedzicht is van levensbelang en daarom moet u ook de ruitenwisservloeistof controleren. Door opspattend strooizout worden de autoruiten snel vuil. Check niet alleen of er voldoende ruitenvloeistof in het reservoir zit, maar ga ook na wat er precies in zit. Aan sommige ruitenwisservloeistoffen moet u zelf nog een antivriesmiddel toevoegen. Regelmatig wassen Het strooizout vermindert niet alleen de zichtbaarheid van de autoramen, het tast ook het chassis, de carrosserie en de banden van uw wagen aan. Het is geen slecht idee uw auto regelmatig te wassen of even langs de carwash te rijden. Denk er ook aan de ramen aan de binnenkant te behandelen met een ontvettingsmiddel, de ramen zullen minder snel beslaan. Handrem niet gebruiken Parkeer de auto in een versnelling in plaats van de handrem aan te trekken. Deze zou s-nachts kunnen vastvriezen. Vloeistoffen nakijken Ga na of er voldoende koelvloeistof in de motor zit. Hierin zit een antivriesmiddel dat de motor beschermt tegen vorst en roest. Motorolie, de meeste zijn synthetische oliën all weather types, vroeger werd de motorolie gewisseld in het seizoen SAE 40 voor de zomer en SAE 20/10 voor de wintermaanden. Wel even nakijken welke olie er in uw auto zit. Hoe de auto starten Het is een fabeltje dat u de motor het best kan voorverwarmen in de winter. Integendeel zelfs, na het starten vertrekt u meteen omdat de motor stationair nauwelijks opwarmt. Een koude motor heeft een slechte verbranding, denk aan het milieu. Tevens heeft een koude stationair draaiende motor meer slijtage. Starten in de vrieskou doe je dus zo: eerst de lichten, radio, gps, verwarming uit zetten, daarna start u de auto. Zo geeft u maximale accukracht aan de startmotor. Zodra de motor loopt zet u één voor één de stroomverbruikers weer aan en rustig wegrijden. Wintermateriaal Goed voorbereiden voor de winter, maak een wintermandje in de autokofferbak. Daar stopt u o.a. in: sleepkabel, startkabels, sneeuwkettingen, zaklamp, een deken, een doek, werkhandschoenen en een schopje. En tijdens de reis neemt u extra mee, een warme trui wat eten en drinken. 6

7 Faciliteiten Autoclub 1. KORTING OP VERZEKERINGEN Personenautopolis: - F.B.T.O. 20% korting via het oude contract en 5% op de nieuwe verzekering met een lagere basispremie. - OHRA autoverzekering tot 20% korting - Interpolis variabele korting (12% tot 23% afhankelijk van het totaalpakket). Kijk op de website voor de aanbiedingen. Ongevallen inzittenden polis Rechtsbijstandpolis - Motorrijwiel/scooter - Personenauto - Idem met aanhanger/caravan - gezinsrechtsbijstand Woonhuispolis - Opstalverzekering - Inboedelverzekering - Glasverzekering Korting via het collectief contract bij: F.B.T.O., Interpolis (variabele korting afhankelijk van het totaalpakket) en OHRA. X-pair Uitdeuken zonder spuiten en Small-repair (kleine reparaties). Ook bumper-, bekleding-, dashboard- en ruitreparatie. Nu ook steenslagreparatie. 10% korting bij Fa. X-pair, Smederijstraat 4, 2671 BV Naaldwijk. tel: , Mobiel: COLLECTIEF LIDMAATSCHAP H.A.C. Leden van onze club kunnen lid worden van de Haagsche Automobilisten Club (HAC) op basis van een collectief lidmaatschap. Op deze basis krijgt u 25% korting op de contributie van de HAC. U kunt zich aanmelden voor het HAC-collectief bij onze secretaris (zie colofon). Onderstaande HAC-faciliteiten zijn voor U beschikbaar: - Autoschadenreparaties (4 bedrijven); - Stadshulpdienst; - Tectyleercentrum; - Autoruiten reparatie; - Koppelingreparatie; - Caravans; - Occasions; - Banden, uitlaten, schokdempers; - Benzine, diesel, LPG; - Verkeersschool; - Auto-interieur reiniging. Secretariaat HAC Laan van Eik en Duinen GX Den Haag, (maand. t/m vr uur) Dagwaarde info via secretariaat. Leveranciers HAC-faciliteiten zijn o.a. AUTORUITEN Autototaalglas B.V. Marg. Van Hennebergweg 65b Den Haag, Autowassen Texacostations in Den Haag en Voorschoten via kortingsbonnen. Tectylcentrum Tectyl Service B.V. Binkhortstlan 354 Den Haag, % korting op factuurprijs. AUTO-ACCESSOIRES Automaterialenzaak Chris Slager B.V. Den Haag : Zilverstraat 27, Scheveningen : Treilerweg 41, Zoetermeer : Philipsstraat 15, % korting. BREZAN B.V., Den Haag, Delft, Alphen a.d. Rijn, Zoetermeer, Leiderdorp autobenodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz. gratis infolijn:

8 Automaterialen Rijsbergen B.V. Weversbaan 6, Leiderdorp, Kortingen tot 20%. G.z.G. Auto-onderdeln B.V. 1 e van der Kunststraat 288, Den Haag, Caravans Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer B.V. Edelgasstraat 20, Zoetermeer % korting op winkelaankopen en onderhoudsbeurten. Banden, uitlaten, schokdempers en accu s Zonneveld Banden B.V. s-gravenzandseweg 50, Wateringen, Speciaalzaak in banden, APK en onderhoudsbeurten. Kwik-Fit 25% korting op APK-keuring, kleine en grote onderhoudsbeurten. Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting). GARAGE EN AUTOHERSTELBEDRIJVEN Korteland s Auto s en Onderdelen BV. Oranjelaan 42, Rijswijk, Autoschade herstel Den Haag B.V. (Focwa, ANWB erkend) Zilverstraat 45 Den Haag, Autoschade herstel Wibu B.V. Platinaweg 7, Den Haag, Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting) Pitlo B.V. Auto poetscentrale Binckhorstlaan 345 Den Haag % korting op factuurprijs. Verhuur Autoverhuur Europacar Binckhorstlaan 297 ( ) en Sav. Lohmanplein ( ) Den Haag. 10% korting op standaard basis tarieven. Huur aanhangwagens Via STAR CAR aanhangwagenverhuur HAC-leden ontvangen 2,27 korting (en Rocks zegels) op het factuurbedrag. Verhuur bij TEXACO benzinestations in Den Haag en Voorschoten Brandstof Diverse TEXACO-stations in Den Haag 0,05 per liter benzine/diesel/lpg. TEXACO Knorrestein RW 12 Z meer en TEXACO Voorschoten geven 0,05 per liter korting op landelijke adviesprijs. Tankservice Damsigt Oosteinde 214, Voorburg ,03 korting op lage witte pompprijs. Gulf tankstations geven 0,065 per liter korting. Op vertoon van Gulf-Tankcard, aan te vragen via HAC-secretariaat. 160 stations in Nederland. Verder kortingen bij diverse andere bedrijven buiten de autobranche waaronder Globe reisbureau. Verdere info via de website van de HAC 8

COLOFON. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Februari 2009 nr. 1

COLOFON. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Februari 2009 nr. 1 COLOFON BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat oktober 2013 nr. 2

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat oktober 2013 nr. 2 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Colofon. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Juni 2011 nr. 2

Colofon. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Juni 2011 nr. 2 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid : J.van

Nadere informatie

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat maart 2010 nr. 1

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat maart 2010 nr. 1 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat november 2010 nr. 3

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat november 2010 nr. 3 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

colofon Deelnemende secties

colofon Deelnemende secties 1 Bulletin colofon BESTUUR : Voorzitter : vacant Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : P. van Schelt Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : C.J. Dokkuma Bestuurslid

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. WEBSITE: MAIL:

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. WEBSITE:  MAIL: Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Colofon BELANGRIJK. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat juni 2012 nr. 2

Colofon BELANGRIJK. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat juni 2012 nr. 2 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Heeft de Autoclub nog bestaansrecht?

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Heeft de Autoclub nog bestaansrecht? Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten Verkeersboetes in 2015 weer hoger DEN HAAG - Wie een bekeuring krijgt, gaat dat nog harder in de portemonnee voelen. Een aantal boetes zijn per 1 januari 2014 verhoogd. Vanaf 2015 gaan de verkeersboetes

Nadere informatie

Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen

Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen De zomervakantie is weer in aantocht en de wagen is nog steeds het populairste vervoermiddel om Europa te doorkruisen. In bepaalde

Nadere informatie

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat maart 2013 nr. 1

Colofon. Wetenswaardigheden omtrent de automatische incasso. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat maart 2013 nr. 1 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2017

De verkeersboetes in 2017 De verkeersboetes in 2017 1 EURO GOEDKOPER Nu moet je niet meteen per 1 januari je gaspedaal dieper in gaan trappen, want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. Dat betekent dat je voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 342 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

VEILIG AUTORIJDEN IN DE WINTER

VEILIG AUTORIJDEN IN DE WINTER VEILIG AUTORIJDEN IN DE WINTER Handige tips waarmee jij en je auto klaar voor de winter zijn! OOK IN DE WINTER VEILIG DE WEG OP De winter komt er weer aan. Het is vroeg donker, temperaturen dalen flink

Nadere informatie

EEN VEILIGE WINTER(VAKANTIE) MET DE ALD WINTERTIPS

EEN VEILIGE WINTER(VAKANTIE) MET DE ALD WINTERTIPS ALD WINTERTIPS EEN VEILIGE WINTER(VAKANTIE) MET DE ALD WINTERTIPS WINTERTIPS TIJD OM DE VOORBEREIDING TE STARTEN Hieronder vindt u de meest praktische tips waarmee u de winter zonder problemen doorkomt.

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ

VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ VERKEERSBOETES 2019: ALLE BEDRAGEN OP EEN RIJ Je gaat meer betalen voor verkeersboetes in 2019 Verkeersboetes 2019 Het zal geen verrassing zijn: de 2019-tarieven voor snelheidsboetes en boetes voor andere

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

ALL-IN-ONDERHOUD SERVICE

ALL-IN-ONDERHOUD SERVICE ALL-IN-ONDERHOUD SERVICE MAZDA TOTAL CARE ANDERS DOOR JEZELF TE ZIJN WWW.MAZDA.NL MAZDA VERZORGT NIET ALLEEN HET COMPLETE ONDERHOUD VAN MIJN AUTO, MAAR VERVANGT ZO NODIG OOK DE SLIJTAGEGEVOELIGE ONDERDELEN.

Nadere informatie

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4 Schade Op-/inzittendenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Schade Op-/ inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden PB-A-SI2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Schade Inzittenden (PB-A-SI2016) Pagina Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

colofon Deelnemende secties

colofon Deelnemende secties 1 Bulletin colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen

Nadere informatie

GRIP OP DE WINTER. met Mengelers

GRIP OP DE WINTER. met Mengelers GRIP OP DE WINTER met Mengelers Overwin de winter Het weer is niet altijd te voorspellen. Maar ook bij onverwachts winters weer kunt u goed voorbereid op pad. Met onze wintertips maakt u uw auto zélf winterklaar.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden PB-A-OI 2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Ongevallen Inzittenden (PB-A-OI2016) Pagina Ongevallen Inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder

Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto. Eisen aan bestuurder Boetes overzicht 2013 (Eisen aan bestuurder/ Eisenvoertuig/ Kenteken/ Verkeersborden/ Verkeersregels) Auto Eisen aan bestuurder Geen gebruik maken van autogordels: 120,00 Kind voorin zonder speciaal beveiligingsmiddel:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat September 2009 nr. 2

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat September 2009 nr. 2 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

colofon Deelnemende secties

colofon Deelnemende secties 1 Bulletin colofon BESTUUR : Voorzitter : vacant Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : P. van Schelt Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : C.J. Dokkuma Bestuurslid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp PB-A-Pech2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp (PB-A-Pech2016) Pagina Pechhulp Nederland 2 1. Wie zijn de verzekerden? 2 2. Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Baan Vaste Klant Voordeel voor onderhoud & reparatie*

Baan Vaste Klant Voordeel voor onderhoud & reparatie* * Reparatie alleen bij Baan reparatie en onderhoudspakket. Baan Vaste Klant Voordeel voor onderhoud & reparatie* De voordelen van het Baan Vaste Klant Voordeel - Onderhoud tegen een gunstiger vast tarief

Nadere informatie

Tips voor rijden in de winter en bij pech in het buitenland

Tips voor rijden in de winter en bij pech in het buitenland Reiswijzer in de winter Tips voor rijden in de winter en bij pech in het buitenland 1 Voorkom dat u tijdens uw vakantie ongewenst voor verrassingen komt te staan. Zorg dus niet alleen voor een reis- en

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto 1 BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Veelplegers in verkeer steviger aangepakt

Veelplegers in verkeer steviger aangepakt Regelingen en voorzieningen CODE 6.8.2.351 Veelplegers in verkeer steviger aangepakt bronnen Nieuwsbericht ministerie van Veiligheid en Justitie 26.10.2012; www.rijksoverheid.nl Brief Tweede Kamer Aanpak

Nadere informatie

bij SLiMME rijders gaat Er geen LaMPjE branden

bij SLiMME rijders gaat Er geen LaMPjE branden bij SLiMME rijders gaat Er geen LaMPjE branden de MEErwaardE niet alle meerwaarde die een Mitsubishi biedt, is zichtbaar. deze onzichtbare meerwaarde noemen wij Mobiel+. onderhoud vaste onderhoudstarieven

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 LEON I 2000-2006 LEON II 2006-2012 LEON III 2013 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 LEON I 2000-2006 LEON II 2006-2012 LEON III 2013 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 LEON I 2000-2006 LEON II 2006-2012 LEON III 2013 > SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD EXTRA SERVICES WORD LID VAN CLUB SEAT Bij SEAT kennen we verschillende

Nadere informatie

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52

Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober :16:52 Primeur: zo hoog zijn de verkeersboetes in 2017 Goed nieuws: snelheidsovertredingen worden 1 euro goedkoper 14 oktober 2016 10:16:52 Laten we met het goede nieuws beginnen: de verkeersboetes zijn in 2017

Nadere informatie

Beste klant, D&C cars dankt u voor uw vertrouwen en wenst u een reis zonder zorgen toe. D&C cars

Beste klant, D&C cars dankt u voor uw vertrouwen en wenst u een reis zonder zorgen toe. D&C cars Beste klant, De aankoop van een wagen is waarschijnlijk één van de grotere investeringen die u heeft gedaan. Daarom is het regelmatig onderhoud van uw wagen het beste middel om zijn waarde te behouden

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

> www.vrom.nl. Uw autoairco, het milieu en uw portemonnee

> www.vrom.nl. Uw autoairco, het milieu en uw portemonnee > www.vrom.nl Uw autoairco, het milieu en uw portemonnee 02 Steeds meer mensen hebben een airco in de auto. Een autoairco is comfortabel. In de zomer houdt de airco uw auto lekker koel. En in de winter

Nadere informatie

enjoy life! www.agmscooters.com

enjoy life! www.agmscooters.com enjoy life! www.agmscooters.com Gefeliciteerd met de aankoop van uw agm scooter! Garantie De garantie van deze scooter zal worden geactiveerd als het kenteken voor de eerste keer te naam gesteld wordt.

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar Onderwerp: Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober 2010 Uitgevoerd door: Goedenwel - Dana Mons In opdracht van: Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar ONDERZOEK Goedenwel heeft in opdracht

Nadere informatie

Baan Vaste Klant Voordeel voor onderhoud

Baan Vaste Klant Voordeel voor onderhoud Baan Vaste Klant Voordeel voor onderhoud Zowel voor: - Bestelwagens (Vans) - Trucks - Getrokken materieel De voordelen van het Baan Vaste Klant Voordeel - Onderhoud tegen een gunstiger vast tarief (tot

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ASV-RV-51-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Wat is verzekerd? 2 3 Waar geldt de

Nadere informatie

ALLEEN GELDIG BIJ - DEN - DEN

ALLEEN GELDIG BIJ - DEN - DEN Wittebrug VOORDEEL! Wittebrug HEEFT ALTIJD DE BESTE AANBIEDINGEN VOOR U. ALLEEN GELDIG BIJ Wittebrug Forepark - Den haag, Wittebrug Kerketuinen - Den HAAG, Wittebrug - Delft, Wittebrug economy service

Nadere informatie

Winterbulletin Autobedrijf M. Lijzenga

Winterbulletin Autobedrijf M. Lijzenga Winterbulletin Autobedrijf M. Lijzenga 2013 / 2014 Hoofdpunten: Informatie over winterbanden Regelgeving m.b.t. winterbanden Prijslijsten o Winterbanden o Sneeuwkettingen o Wisserbladen o Accu s o Vloeistoffen

Nadere informatie

Toyota Hybride garantie Voorwaarden

Toyota Hybride garantie Voorwaarden Toyota Hybride garantie Voorwaarden Identificatie van uw Toyota Model Toyota: Kenteken: Hybride garantie Het is ons een genoegen u een nieuwe service van Toyota aan te bieden. Toyota Hybride garantie biedt

Nadere informatie

Welkom +31 (0) uur per dag, 7 dagen per week

Welkom +31 (0) uur per dag, 7 dagen per week Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto. Fijn dat u uw keuze heeft gemaakt voor Terberg Leasing en wij heten u dan ook van harte welkom als bestuurder van een van onze lease-auto s. In deze bestuurdersmap

Nadere informatie

Voorwaarden. Hulpverlening Pechhulp buitenland. Uw rechten & plichten. Nummer: ASV-RV-51-141. Hulpverlening Pechhulp buitenland

Voorwaarden. Hulpverlening Pechhulp buitenland. Uw rechten & plichten. Nummer: ASV-RV-51-141. Hulpverlening Pechhulp buitenland Voorwaarden Hulpverlening Pechhulp buitenland Uw rechten & plichten Nummer: ASV-RV-51-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over Hulpverlening - Pechhulp buitenland

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ASV-RV-52-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Wat is verzekerd? 2 3 Waar geldt de

Nadere informatie

2 september Onderzoek: Verkeer en veiligheid

2 september Onderzoek: Verkeer en veiligheid 2 september 2017 Onderzoek: Verkeer en veiligheid Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van online onderzoek.

Nadere informatie

De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau

De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau De nieuwe prijslijst 2013 Centraal justitieel Incassobureau Aangeboden door www.bruseco.nl Bijgaande tarievenlijst is op sommige punten heel zinnig en goed voor uw veiligheid. Echter, sommige punten zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Een Pon Occasion. Dat is standaard veel zekerheid.

Een Pon Occasion. Dat is standaard veel zekerheid. Een Pon Occasion. Dat is standaard veel zekerheid. Gefeliciteerd met uw nieuwe auto Wij vinden het bijzonder leuk dat u heeft gekozen voor een Pon Occasion. U kunt er zeker van zijn dat uw nieuwe auto

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (DRV-RV-53-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Voertuighulp op reis 2 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

Tips voor rijden in de winter en bij pech in het buitenland

Tips voor rijden in de winter en bij pech in het buitenland Reiswijzer in de winter Tips voor rijden in de winter en bij pech in het buitenland 1 Voorkom dat u tijdens uw vakantie ongewenst voor verrassingen komt te staan. Zorg dus niet alleen voor een reis- en

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallen inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

MTR-13 PH Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Pechhulp

MTR-13 PH Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Pechhulp Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn. Inhoudsopgave Personenautoverzekering... 2 Nederland... 2 1. Wie zijn de verzekerden?... 2 2. Wat is verzekerd?

Nadere informatie

MTR-13 OI Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Op-/Inzittenden

MTR-13 OI Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Op-/Inzittenden Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn. Inhoudsopgave... 2 1. Wie zijn de verzekerden?... 2 2. Wat is verzekerd?... 2 3. Waar geldt de verzekering?... 2 4. Welke veranderingen

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ACV-RV-51-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Waar geldt de verzekering? 2 3 Welke

Nadere informatie

HOU DE EMOTIE IN TOPVORM ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE BATTERIJ

HOU DE EMOTIE IN TOPVORM ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE BATTERIJ HOU DE EMOTIE IN TOPVORM ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE BATTERIJ ALLES BEGINT BIJ DE BATTERIJ De batterij verzekert het starten en de werking van de elektrische en elektronische organen van uw wagen (koplampen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9414 31 mei 2011 Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. 9 WVW 1994) Categorie: Opsporing, vervolging

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen.

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen. Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het R. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. ij deze vragen wordt u steeds de vraag gesteld:

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 CORDOBA ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 CORDOBA ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 CORDOBA SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD Bij SEAT kennen we verschillende soorten onderhoud. Voor de SEAT Cordoba geldt een vast onderhoudsinterval,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE

BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE BERIJDERSHANDLEIDING PRIVATE LEASE KLOMPENMAKERSTRAAT 51, 2672 GA NAALDWIJK POSTBUS 168, 2670 AD NAALDWIJK BERIJDERSDESK 0174 291636 BERIJDERSDESK@AUTOPERMAAND.NL Inhoud Welkom... 3 Berijdersdesk... 3

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Inhoud startpagina. Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan.

Inhoud startpagina. Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan. Pechhulp verzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Pechhulp Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan. Inhoud startpagina 4608B-16-01 Voorwaarden zijn rechten en plichten

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 ALHAMBRA ALHAMBRA 2011 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 ALHAMBRA ALHAMBRA 2011 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 ALHAMBRA 1996-2010 ALHAMBRA 2011 > SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD EXTRA SERVICES WORD LID VAN CLUB SEAT Bij SEAT kennen we verschillende soorten onderhoud.

Nadere informatie

De voorkant. De zijkant. De banden

De voorkant. De zijkant. De banden Controlepunten: De voorkant De verlichting moet heel zijn en werken (de werking van de verlichting, remlichten en richtingaanwijzers kan voor je gaat rijden gecontroleerd worden door de examinator) De

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 ALTEA ALTEA XL ALTEA FREETRACK ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 ALTEA ALTEA XL ALTEA FREETRACK ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 ALTEA ALTEA XL ALTEA FREETRACK SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD EXTRA SERVICES WORD LID VAN CLUB SEAT Bij SEAT kennen we verschillende soorten onderhoud.

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 TOLEDO TOLEDO TOLEDO 2013 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 TOLEDO TOLEDO TOLEDO 2013 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 TOLEDO 1998-2004 TOLEDO 2004-2013 TOLEDO 2013 > SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD EXTRA SERVICES WORD LID VAN CLUB SEAT Bij SEAT kennen we verschillende

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 INCA ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 INCA ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 INCA SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD EXTRA SERVICES WORD LID VAN CLUB SEAT Bij SEAT kennen we verschillende soorten onderhoud. Voor de SEAT Inca geldt

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN Mii ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN Mii ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2014 Mii SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD Bij SEAT kennen we verschillende soorten onderhoud. Voor de SEAT Mii geldt een vast onderhoudsinterval, dat betekent

Nadere informatie

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Door wijzigingen in de wet en de Europese regelgeving zijn er enkele verkeersregels veranderd. Toevoegen op pagina 25 De algemene norm Het is een

Nadere informatie

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer BANDEN VOOR RECREATIEVOERTUIGEN VOLOP S In het voorjaar en de zomer halen veel Nederlanders hun caravan, bagagewagen, paardentrailer of boottrailer

Nadere informatie

onderhoudsboekje 50cc Scooter

onderhoudsboekje 50cc Scooter onderhoudsboekje 50cc Scooter Gefeliciteerd met de aankoop van uw agm scooter! Garantie Onderhoudsbeurt Uitgesloten van garantie De garantieperiode van deze scooter gaat in als het bijbehorende kenteken

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Commandant Koninklijke Marechaussee MPC 58C Postbus 90615 2509 LP DEN HAAG 2 2 JUN 2010 Ambtsbericht i D1S2010008821 Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording

Nadere informatie

VERKEERSQUIZZ. Veel plezier ermee!

VERKEERSQUIZZ. Veel plezier ermee! VERKEERSQUIZZ In opdracht van VVN Brabant hebben jongeren van Plattelandsjongeren.nl een quiz over veilig verkeer samengesteld. Tijdens deze quiz stelt een quizmaster de vragen die door de kandidaten in

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie

Voortgang CO 2 reductie Voortgang CO 2 reductie Introductie A. Hak wil in 2020 CO2 neutraal werken en heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 en

Nadere informatie

CAR SERVICE PLAN. Zorgeloos autorijden

CAR SERVICE PLAN. Zorgeloos autorijden CAR SERVICE PLAN Zorgeloos autorijden Zorgeloos autorijden Denk je wel eens na over de betrouwbaarheid van je auto? Werken de remmen goed, zit er genoeg profiel op je banden? Regelmatig onderhoud is heel

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductie

Voortgang CO2 reductie Voortgang CO2 reductie Introductie A. Hak wil in 2030 CO2 neutraal werken en heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij zijn gecertificeerd en door het hebben en

Nadere informatie

Openbare internetconsultatie van 2 juni 2016 tot en met 3 juli 2016

Openbare internetconsultatie van 2 juni 2016 tot en met 3 juli 2016 Reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de internetconsultatie Wijzigingen van de WvW1994 in verband met de invoering van 2toDrive (begeleid rijden) Openbare internetconsultatie van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductie

Voortgang CO2 reductie Voortgang CO2 reductie Introductie A. Hak wil in 2030 CO2 neutraal werken en heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001, MVO

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie