Energielabels en de BPM. Wanneer wordt het energielabel toegekend? Wat gebeurt er als een energielabel wijzigt? Wat doet WagenPlan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energielabels en de BPM. Wanneer wordt het energielabel toegekend? Wat gebeurt er als een energielabel wijzigt? Wat doet WagenPlan?"

Transcriptie

1 Op 1 juli 2006 wordt een bonus/malus systeem ingevoerd in de BPM op personenauto s. Afhankelijk van het energielabel wordt een korting of een toeslag op de BPM gegeven. Lees meer> Energielabels en de BPM Per 1 juli zal door de overheid het bonus/malus systeem in de BPM worden ingevoerd. Hierdoor zullen personenauto s, afhankelijk van het energielabel, een korting van maximaal 1.000,-, of een toeslag van maximaal 540,- krijgen. Voor Hybride auto s geldt zelfs een korting van 6.000,- als het een A- label is en een korting van 3.000,- als het een B-label is. Wanneer wordt het energielabel toegekend? Het moment van kentekening is bepalend voor het toekennen van het energielabel. Dit kan afwijken van het energielabel op het moment van bestellen. Bijvoorbeeld doordat de jaarlijkse vaststelling plaatsvindt tussen het moment van bestellen en afleveren. Of dat er bepaalde opties (brede banden, airco) na bestelling worden toegevoegd. Een andere reden kan nog zijn dat na bestelling er een wijziging in de Europese Type Goedkeuring plaatsvindt, waardoor ook het energielabel wijzigt. Dit zijn factoren waar wij geen invloed op uit kunnen oefenen. Wat gebeurt er als een energielabel wijzigt? Als een energielabel wijzigt, heeft dat, door een andere bonus/malus, gevolgen voor de consumentenprijs. Dit zullen wij conform de met u gesloten overeenkomst in het leasetarief verwerken. Bovendien kan het betekenen dat de afgeleverde auto niet meer voldoet aan de door u gestelde voorwaarden ten aanzien van het energielabel zoals u die in uw autoregeling heeft gesteld. Deze laatste situatie zal zich gedurende de looptijd waarschijnlijk toch voor gaan doen. Doordat er steeds energiezuinigere auto s op de markt gebracht worden, zal een auto die op het moment van afleveren in een bepaalde energieklasse zit, in de loop van het contract zeer waarschijnlijk in een of meerdere klassen hoger komen. Een auto die op het moment van bestellen voldoet aan uw voorwaarden, kan dus aan het einde van het contract (en zelfs al eerder) niet meer voldoen. Wat doet WagenPlan? Omdat nog niet te voorspellen is of en hoe vaak bovenstaande afwijkingen zich voordoen, bewaren wij zoveel mogelijk historische gegevens van het voertuig. Zo is altijd na te kijken wat het label was op moment van bestellen. Bovendien zal op de leaseovereenkomst en de Kennisgeving van Inzet het label afgedrukt worden. Onze autozoeker en de calculator wordt dusdanig aangepast dat kan worden geselecteerd op energielabels. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de autoregeling. In de Vragen en Antwoorden vindt u uitgebreide informatie omtrent de regeling. Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u terecht bij uw contactpersoon, of een mailtje sturen naar

2 Bron: VNA nieuwsbrief, datum: Veel gestelde vragen en antwoorden t.b.v. introductie CO 2 - differentiatie BPM 1 B E L E I D 1. 1 W a a r o m i s d e m a a t r e g e l i n g e v o e r d? Met deze maatregel wil de overheid de aanschaf van zuinige personenauto s stimuleren en daarmee het aandeel zuinige personenauto s vergroten. Zuinige auto s verbruiken minder brandstof en produceren daarom minder CO2. Daarmee wordt het broeikaseffect tegengegaan. Dit is een van de doelstellingen van het Kyoto-protocol en de daaruit voortkomende Uitvoeringsnota Klimaatbeleid van het Ministerie van VROM V e r b e t e r t d e z e m a a t r e g e l o o k d e l u c h t k w a l i t e i t? Nee, in zijn algemeenheid niet. CO2 heeft invloed op het broeikaseffect. Voor de luchtkwaliteit zijn andere stoffen maatgevend zoals fijn stof en stikstofoxiden (NOx). In sommige gevallen stoten zuinige auto s ook minder van deze stoffen uit, maar dat hoeft niet. Het Ministerie van VROM treft andere maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Zo komt er bijvoorbeeld een subsidieregeling voor het naderhand inbouwen van een roetfilter bij bestaande dieselauto s. Voor meer informatie over maatregelen van de overheid kunt u bellen met Postbus 51, nummer I N H O U D V A N D E M A A T R E G E L 2. 1 W a t h o u d t d e m a a t r e g e l i n? U krijgt korting op de aankoopbelasting van nieuwe auto s, de BPM (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen) wanneer u een nieuwe personenauto aanschaft met energielabel A of B. U betaalt een toeslag op de BPM als u een personenauto aanschaft met een D-, E-, F- of G-energielabel. Bij een personenauto met een C-label verandert de BPM niet. De maatregel geldt alleen voor personenauto s en niet voor motorfietsen en bestelauto s. Motorfietsen en bestelauto s kennen namelijk geen energielabel. In de tabel worden de kortingen en toeslagen weergegeven. Korting / toeslag Zuinigheidsklasse BPM per auto A B C D E F G Hybride auto Niet-hybride auto W a t i s m i j n v o o r d e e l b i j a a n s c h a f v a n e e n a u t o m e t e e n A - o f B - l a b e l? Op personenauto s met een A-label ontvangt u van de Nederlandse overheid een korting op de BPM van Op personenauto s met een B-label ontvangt u 500 korting op de BPM. Bovendien zijn A- en B-auto s zuiniger vergeleken met andere auto s die ongeveer even groot zijn en hebben dus lagere brandstofkosten. Om de ontwikkeling en het op de markt komen van hybride auto s te stimuleren maakt de overheid deze auto s door de hogere korting extra aantrekkelijk.

3 2. 3 W a t z i j n d e v e r s c h i l l e n d e t o e s l a g e n v o o r h e t D - t o t e n m e t G - l a b e l? Voor een D-label: 135,- Voor een E-label: 270,- Voor een F-label: 405,- Voor een G-label: 540, W a n n e e r g a a t d e m a a t r e g e l i n? De maatregel gaat op 1 juli 2006 in. Bepalend is het moment waarop het kenteken voor een auto wordt afgegeven. Dus ook als u vóór 1 juli 2006 de aankoopovereenkomst van een nieuwe personenauto bij het autobedrijf ondertekent en de aflevering en afgifte/tenaamstelling van het kenteken van de auto is na 1 juli 2006, dan betaalt u een hogere of lagere BPM, afhankelijk van het energielabel H o e l a n g l o o p t d e m a a t r e g e l? Voor gewone personenauto s geldt de maatregel voor onbepaalde tijd. Er is dus geen einddatum aangekondigd. Op enig moment in de toekomst kan het kabinet natuurlijk altijd besluiten om de maatregel aan te passen of te beëindigen. Voor hybride auto s zijn de hogere kortingen (A- en B-label) tot 1 juli 2008 vastgesteld, dus voor een periode van 2 jaar. Daarna wordt de maatregel voor hybride auto s geëvalueerd en wordt gekeken of aanpassing van de hogere kortingen voor hybride auto s nodig is G e l d t d e B P M - k o r t i n g v o o r h y b r i d e a u t o s? Jazeker. U krijgt dan voor een A-label zelfs korting op de BPM en voor een B-label korting op de BPM. Om de ontwikkeling en het op de markt komen van hybride auto s te stimuleren maakt de overheid deze auto s door de hogere kortingen extra aantrekkelijk G e l d t d e B P M - k o r t i n g v o o r a u t o s d i e o p b e n z i n e, d i e s e l, L P G e n a a r d g a s ( C N G ) r i j d e n? Ja, de korting geldt voor al deze brandstoffen. Voor LPG- en aardgas(cng)-auto s die al in de fabriek van een gasinstallatie worden voorzien, geldt het energielabel zoals vermeld in het brandstofverbruikboekje. Voor (benzine)auto s waarbij naderhand bij het autobedrijf of een LPGinbouwstation - dus niet al in de fabriek - een LPG-installatie wordt ingebouwd geldt het energielabel van de auto op benzine. Door het hogere gewicht van de LPG-installatie is het verbruik hoger dan bij een vergelijkbare benzineversie. De CO2-uitstoot bij het rijden op LPG is in het algemeen zo n 5 á 10% lager dan wanneer op benzine wordt gereden G e l d t d e B P M - k o r t i n g v o o r a u t o s d i e o p b i o b r a n d s t o f f e n r i j d e n? Het rijden op biobrandstoffen (in het geval van bijmenging) is niet van invloed op de letter die het energielabel voor een bepaalde auto heeft. Indien de auto een A- of B-label heeft, krijgt u dus korting op de BPM, voor een D- t/m G-label betaalt u een toeslag op de BPM Z i j n e r o o k k o r t i n g e n o p z u i n i g e t w e e d e h a n d s e p e r s o n e n a u t o s? Nee, deze maatregel heeft uitsluitend betrekking op nieuwe personenauto s, dus niet op tweedehandse personenauto s.

4 3 D E M A A T R E G E L I N D E P R A K T I J K 3. 1 B i j s o m m i g e a u t o s k a n i k n u a l ( i n h e t e e r s t e h a l f j a a r v a n ) m i l i e u s u b s i d i e k r i j g e n. H o e k a n d a t? De maatregel gaat in op 1 juli Er adverteren momenteel (voorafgaand aan 1 juli 2006) al automerken (o.a. Toyota en Citroën) met een milieusubsidie van 500 of Dit betalen zij uit eigen zak vooruitlopend op de maatregel. Dit is dus geen overheidsbijdrage. Hoe wordt de korting/toeslag bepaald? De korting/toeslag wordt bepaald aan de hand van het energielabel van de auto. Voor personenauto s met een A- of B-label krijgt u korting op de BPM, voor personenauto s met een D-, E-, F- of G-label betaalt u een toeslag op de BPM. Een C-label heeft geen invloed op de hoogte van de BPM. Hoe weet ik welk energielabel een auto heeft? Hiervoor raadpleegt u het brandstofverbruikboekje. In dit boekje vindt u het energielabel van alle nieuwe personenauto s die op de markt zijn. Daarnaast wordt ook voor elke auto brandstofverbruik en CO2-uitstoot vermeld. Voor deze informatie kunt u ook internet raadplegen op de ANWB-site ( U kunt ook uw autobedrijf om advies vragen. Het brandstofverbruikboekje is gratis verkrijgbaar bij het autobedrijf, via Postbus 51 op telefoonnummer en via de site van het Ministerie van VROM ( H o e e n w a n n e e r w o r d e n d e k o r t i n g e n / t o e s l a g e n v e r r e k e n d? De korting of toeslag is van toepassing op de BPM, de aankoopbelasting. De aankoopbelasting maakt onderdeel uit van de prijs van een auto. De korting of toeslag is dus al verrekend in de prijs van de auto zoals u die bent overeengekomen op de aankoopovereenkomst met het autobedrijf. U krijgt dus niet achteraf geld terug. U kunt het autobedrijf vragen om de korting of de toeslag duidelijk te maken op de aankoopbon. De datum waarop de uiteindelijke korting wordt bepaald is de afleverdatum (het moment van tenaamstelling) en niet de aankoopdatum. Door o.a. wijzigingen in de productie (zoals b.v. nieuw type motor) of extra accessoires kan er in een aantal gevallen een verschil zijn in het energielabel (en daarmee de korting of toeslag op de BPM) op het moment van aankoop en het moment van aflevering. Heeft een airco als extra accessoire invloed op mijn korting? Een airco als accessoire kan invloed hebben op de korting op de BPM, als de auto daardoor in een ander energielabel valt. Een airco (en mogelijke andere accessoires) verhogen het gewicht van de auto en in die gevallen waarbij de zuinigheid van een auto binnen zijn typekeuring wordt bepaald aan de hand van het uiteindelijke gewicht, zoals de auto feitelijk van de productieband loopt (zoals bij een aantal merken het geval is), is het uiteindelijke label van de auto pas op dat moment en na montage van de accessoires definitief bekend T o e n i k d e a u t o k o c h t, w a s h e t e e n B - l a b e l e n b i j a f l e v e r i n g b l i j k t h e t e e n C - l a b e l t e z i j n. T o e n i k d e a u t o k o c h t, w a s h e t e e n A - l a b e l e n b i j a f l e v e r i n g b l i j k t h e t e e n B - l a b e l t e z i j n. H o e k a n d i t? Tussen het moment van aankoop en de feitelijke aflevering kan de auto onder invloed van eventuele tussentijdse wijzigingen bij de fabrikant op het moment van de kentekening een ander label hebben gekregen. In die gevallen waarbij de zuinigheid van een auto binnen zijn typekeuring wordt bepaald aan de hand van het uiteindelijke gewicht, zoals de auto feitelijk van de productieband loopt (zoals bij een aantal merken het geval is), is het uiteindelijke label van de auto pas op dat moment definitief bekend. Het uiteindelijke gewicht van de auto wordt mede bepaald door bijleveringen, accessoires etc. De invloed hiervan op de zuinigheid (en dus op het energielabel) is op het moment van verkoop niet

5 met zekerheid in te schatten. Daarom kan op dat moment geen zekerheid worden geboden over de te ontvangen korting op de BPM W o r d e n d e k o r t i n g e n o p d e B P M v o o r A / B - l a b e l e n r o e t f i l t e r b i j e l k a a r o p g e t e l d? Ja, de kortingen voor het energielabel en voor een roetfilter worden bij elkaar opgeteld. Nieuwe dieselauto s met een roetfilter ontvangen een korting van 600 op de BPM. Indien u dus een nieuwe dieselauto met roetfilter en B-label koopt ontvangt u dus een korting van 600 voor het filter plus 500 voor het B-label is in totaal A-label dieselauto s met roetfilter ontvangen een korting van in totaal 600 plus is W a t m o e t i k d o e n o m v o o r k o r t i n g i n a a n m e r k i n g t e k o m e n? Koop een nieuwe auto met een A- of een B-label en zorg dat het kenteken na 1 juli 2006 op naam wordt gesteld. Let ook op de accessoires die u aanschaft. In sommige gevallen kunnen deze invloed hebben op het uiteindelijke label bij de tenaamstelling. 4 H E T E N E R G I E L A B E L V O O R P E R S O N E N A U T O S 4. 1 W a t i s h e t e n e r g i e l a b e l v o o r p e r s o n e n a u t o s? De energielabels van nieuwe personenauto s worden jaarlijks vastgesteld door de RDW. Het energielabel geeft aan hoe zuinig een auto is ten opzichte van andere auto s die ongeveer even groot zijn. Benzine- en dieselauto s worden hierbij apart behandeld. Door de relatieve vergelijking van auto s van dezelfde grootte komen in elke klasse auto s voor met een zuinig label en met een onzuinig label. Door deze aanpak kan de koper in elke klasse een keuze maken voor een zuinige auto W a t i s h e t d o e l v a n h e t e n e r g i e l a b e l v o o r p e r s o n e n a u t o s? Het energielabel voor personenauto s geeft informatie over brandstofverbruik en CO2-uitstoot van de auto. Het doel hiervan is dat verschillende modellen op deze punten met elkaar kunnen worden vergeleken, zodat de informatie een rol kan spelen bij het maken van de keuze voor een nieuwe auto. De overheid wil hiermee de aankoop van zuinige auto s stimuleren W a a r o m z i t e r e e n e n e r g i e l a b e l o p n i e u w e p e r s o n e n a u t o s e n n i e t o p g e b r u i k t e a u t o s? Volgens de Europese wetgeving is het verplicht om nieuwe, in de showroom ter verkoop aangeboden personenauto s te voorzien van een energielabel. Deze verplichting geldt niet voor gebruikte auto s W a a r o m w o r d e n v o o r h e t e n e r g i e l a b e l p e r s o n e n a u t o s v a n d e z e l f d e g r o o t t e m e t e l k a a r v e r g e l e k e n e n w o r d t g e e n v e r g e l i j k i n g g e m a a k t v o o r a l l e p e r s o n e n a u t o s, d a t w i l z e g g e n k l e i n e e n g r o t e p e r s o n e n a u t o s d o o r e l k a a r. Automobilisten kiezen een auto die qua grootte bij hen past. Iemand die een nieuwe grote auto wil kopen zal niet op basis van informatie over het hogere verbruik van een grote auto tot de aankoop van een kleine auto overgaan. Omgekeerd zal iemand die een kleine nieuwe auto zoekt niet op basis van een gunstig relatief energielabel van een grote auto tot de aankoop van een grote auto besluiten. Omdat door het geven van informatie over het verbruik de keuze voor de grootte van een auto nauwelijks kan worden beïnvloed, richt de overheid zich vooral op het stimuleren dat in alle klassen de zuinigste auto wordt gekozen.

6 4. 5 H o e k a n h e t d a t e e n g r o t e a u t o o o k e e n A - o f B - l a b e l h e e f t t e r w i j l d i e m e e r b r a n d s t o f v e r b r u i k t d a n e e n k l e i n e? De letter van het energielabel komt tot stand aan de hand van een vergelijking van modellen van gelijke grootte. Binnen deze grootte wordt berekend hoe zuinig of onzuinig een specifiek model is ten opzichte van het gemiddelde verbruik voor die betreffende grootte. Zie hiervoor ook de toelichting in het brandstofverbruikboekje H o e k a n h e t d a t t w e e a u t o s v a n h e t z e l f d e m e r k e n t y p e m e t g e l i j k e m o t o r i s e r i n g, t o c h i e d e r e e n a n d e r l a b e l h e b b e n? Dit verschil kan veroorzaakt worden door een automatische versnellingsbak of door af-fabriek gemonteerde accessoires die leiden tot een hoger gewicht van de auto. Deze zaken hebben een hoger brandstofverbruik tot gevolg en mogelijk ook een ander label B l i j v e n d e z u i n i g h e i d s c a t e g o r i e ë n a l t i j d h e t z e l f d e? Nee, elk jaar wordt de uitgangssituatie voor de zuinigheidscategorieën opnieuw vastgesteld en voor dat jaar vastgelegd. De normen voor de zuinigheidscategorieën A t/m G worden jaarlijks herzien. Deze herziening is gebaseerd op de ontwikkeling van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto s. Momenteel neemt de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto s af. Het gevolg hiervan is dat de normen voor de categorieën A t/m G scherper worden. Door deze aanscherping kan het voorkomen dat een model in het ene jaar bijvoorbeeld een B-label heeft en het jaar erop een C- label krijgt W a t v o o r t e s t i s t e s t 9 3 / / E G? Dat is een Europese test om het brandstofverbruik van een automodel vast te stellen. Deze vaststelling vindt plaats onder vooraf vastgestelde omstandigheden en bootst de werkelijke omstandigheden zo goed mogelijk na W a t v e r b r u i k t m i j n h u i d i g e a u t o? In het instructieboekje van uw auto staat vermeld wat het gemiddelde brandstofverbruik is van uw auto zoals dat gemeten is volgens de standaard Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik kan hiervan afwijken. Ook in het brandstofverbruikboekje staat het gemiddelde brandstofverbruik vermeld. Tenslotte kan uw autobedrijf u informeren H o e k a n i k z e l f h e t b r a n d s t o f v e r b r u i k v a n m i j n a u t o b e p a l e n o f c o n t r o l e r e n? Om het verbruik van een auto vast te stellen moet u de brandstoftank volledig vullen en de kilometerstand noteren of de dagteller op nul zetten. Vervolgens deelt u bij de volgende tankbeurt het aantal gereden kilometers op de getankte hoeveelheid liters en u krijgt het brandstofverbruik in 1 op zoveel kilometers. Als u het getal 100 deelt door de eerdergenoemde waarde, krijgt u het verbruik in liters per 100 kilometer. Het verdient aanbeveling om deze handeling meerdere tankbeurten achtereen te herhalen om zo een beeld te krijgen over het brandstofverbruik van een auto H o e v e e l CO2 ko m t e r u i t m i j n h u i d i g e a u t o? In het instructieboekje van uw auto staat vermeld wat de gemiddelde CO2-uitstoot is van uw auto. Ook in het brandstofverbruikboekje staat de gemiddelde CO2-uitstoot vermeld. Tenslotte kan uw autobedrijf u informeren.

7 I k h e b e e n h o g e r v e r b r u i k d a n o p h e t l a b e l s t o n d v e r m e l d, h o e k a n d i t? Op het energielabel en in het brandstofverbruikboekje worden de verbruikscijfers genoemd die bepaald worden door de auto s allemaal dezelfde test te laten ondergaan (zo kunt u de verschillende auto s goed vergelijken). Omdat deze test nooit precies de werkelijke situatie kan nabootsen, kunnen de verbruikscijfers anders zijn dan wanneer u er echt mee rijdt. Daarnaast hangt het brandstofverbruik ook sterk af van het soort ritten dat met de auto gereden wordt (veel in de stad of juist niet, langere stukken of korte ritten, etc.). Om uw brandstofverbruik toch zo dicht mogelijk in de buurt van het cijfer in het boekje te brengen kunt u de tips van Het Nieuwe Rijden toepassen ( Soms kunnen technische mankementen, achterstallig onderhoud of een te lage bandenspanning ook zorgen voor een hoger brandstofverbruik, maar dit zou u bij uw autobedrijf na moeten vragen. Het autobedrijf weet waarschijnlijk wat het brandstofverbruik van uw type auto in de praktijk moet zijn. 5 O V E R I G E V R A G E N 5. 1 W a t z i j n h y b r i d e a u t o s? Een hybride auto maakt simpel gezegd gebruik van twee soorten aandrijvingen. In de meeste gevallen is dat een elektromotor op een accu en een benzine- of dieselmotor. Door de gecombineerde toepassing van een elektromotor en een verbrandingsmotor wordt de verbrandingsmotor onder gunstiger bedrijfsomstandigheden belast, waardoor de verbrandingsmotor een beter rendement heeft. Hierdoor is een hybride auto zuiniger. Doordat een hybride auto gewoon op benzine of diesel rijdt is de actieradius vergelijkbaar met gangbare auto's. De hybride auto veroorzaakt minder CO2-uitstoot en kan circa 25 procent brandstof besparen in vergelijking met een benzineauto W a t i s C O 2? CO2 is een afkorting van het gas koolstofdioxide. Dit gas is van nature aanwezig in de atmosfeer. Het ontstaat bij verbranding. Wanneer een brandstof in een automotor wordt verbrandt, ontstaat ook CO2. CO2 is onschadelijk voor mensen, maar wel schadelijk voor het milieu. Dit gas wordt ook wel broeikasgas genoemd omdat het bijdraagt aan het broeikaseffect. Het broeikaseffect is de opwarming van de aarde. Door toename van de uitstoot van broeikasgassen wordt het steeds warmer en verandert het klimaat, met negatieve gevolgen voor het milieu W a a r o m s t a a t C O 2 i n g r a m m e n w e e r g e g e v e n, e e n g a s w e e g t t o c h n i e t s? De brandstof die u tankt wordt samen met zuurstof uit de buitenlucht in de motor van uw auto verbrand. Zowel de brandstof die u tankt, als de zuurstof in de lucht hebben elk hun eigen specifieke gewicht. Het CO2-gas dat tijdens deze verbranding ontstaat, heeft dus ook een bepaald gewicht W a t i s B P M? BPM is de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen. Dit is een aanschafbelasting op motorvoertuigen. Waar kan ik een brandstofverbruikboekje krijgen? Het is gratis verkrijgbaar bij het autobedrijf, via de site van het Ministerie van VROM ( en via Postbus 51 op telefoonnummer Waar kan ik meer informatie krijgen? Via Postbus 51 op telefoonnummer en

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

brandstof verbruiks boekje

brandstof verbruiks boekje de kleur is aan u VROM 6354 brandstof verbruiks boekje januari 2007 Brandstofverbruiksboekje Januari 2007 Inhoud Inleiding Inleiding Energielabel voor personenauto s Toelichting op de gegevens in dit boekje

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

05/10/2016. Merk: porsche Type: 911 CARRERA COUPE AUTOMATIC E2

05/10/2016. Merk: porsche Type: 911 CARRERA COUPE AUTOMATIC E2 Waarderapport 05/10/2016 hjds02 Merk: porsche Type: 911 CARRERA COUPE AUTOMATIC E2 Model: 911 Uitvoering: 3.6 Coupé INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA

26/07/2016. Merk: toyota Type: TUNDRA Waarderapport 26/07/2016 28vzj7 Merk: toyota Type: TUNDRA Model: Uitvoering: INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen Gestolen of vermist

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen Tekst lezen en vragen stellen 1. Om een tekst goed te begrijpen is het erg belangrijk om een tekst actief te lezen. In de uitleg lees je hoe je dat moet doen. Als je actief leest, dan: - controleer je

Nadere informatie

Tellerstandhistorie.nl

Tellerstandhistorie.nl Tellerstandhistorie.nl 01/12/2016 20-RLS-5 Merk: nissan Type: NISSAN QASHQAI Model: Qashqai Uitvoering: 1.6 Acenta INHOUDSOPGAVE VOERTUIGGEGEVENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

15/10/2016. Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Targa

15/10/2016. Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Targa Waarderapport 15/10/2016 GD397G Merk: porsche Type: 911 SC TARGA Model: 911 Uitvoering: 3.0 Carrera Targa INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en

Nadere informatie

Tellerstandhistorie.nl

Tellerstandhistorie.nl Tellerstandhistorie.nl 22/11/2016 54rzdp Merk: opel Type: CORSA-C Model: Corsa Uitvoering: 1.2-16V Rhythm INHOUDSOPGAVE VOERTUIGGEGEVENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Tellerstandhistorie.nl

Tellerstandhistorie.nl Tellerstandhistorie.nl 22/11/2016 89jhdd Merk: ford Type: FIESTA Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE VOERTUIGGEGEVENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren.

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Tip 1 Schakelen Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Een toerenteller is hierbij een handig hulpmiddel. Een deel van het vermogen dat een automotor levert

Nadere informatie

13/03/2017. Model: Transporter. Merk: volkswagen Type: TRANSPORT MHD

13/03/2017. Model: Transporter. Merk: volkswagen Type: TRANSPORT MHD Napcheck.com 13/03/2017 75-VPT-8 Merk: volkswagen Type: TRANSPORT Model: Transporter Uitvoering: 3.2 V6 300 4M MHD INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists. Line Number: 51. Filename: views/report.php Line Number: 243.

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists. Line Number: 51. Filename: views/report.php Line Number: 243. Filename: views/sb-atl-tax-online.php Line Number: 51 Filename: views/sb-atl-tax-online.php Line Number: 51 Line Number: 213 Line Number: 243 Line Number: 347 Line Number: 352 Line Number: 357 Line Number:

Nadere informatie

28/12/2017. Model: Passat Variant. Merk: volkswagen Type: PASSAT. Highline

28/12/2017. Model: Passat Variant. Merk: volkswagen Type: PASSAT. Highline Rdwautowaarde.nl 28/12/2017 86gsvb Merk: volkswagen Type: PASSAT Model: Passat Variant Uitvoering: 1.8 Turbo Highline INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

12/10/2017. Merk: alfa romeo Type: SPIDER 2.0 U9. Model: Spider

12/10/2017. Merk: alfa romeo Type: SPIDER 2.0 U9. Model: Spider Rdwautowaarde.nl 12/10/2017 79lpbb Merk: alfa romeo Type: SPIDER 2.0 U9 Model: Spider Uitvoering: 2.0 INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

21/12/2017. Model: Clio Estate. Merk: renault. Business

21/12/2017. Model: Clio Estate. Merk: renault. Business Rdwautowaarde.nl 21/12/2017 70nhl4 Merk: renault Type: CLIO Model: Clio Estate Uitvoering: 1.2-16V Business INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: toyota Type: TOYOTA AURIS Top 5

09/05/2016. Merk: toyota Type: TOYOTA AURIS Top 5 Verkoopreport 09/05/2016 52ZTP4 Merk: toyota Type: TOYOTA AURIS Model: Auris Uitvoering: 1.8 Hybrid L. Top 5 INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

12/12/2016. Model: 3-serie. Type: 3ER REIHE. Executive

12/12/2016. Model: 3-serie. Type: 3ER REIHE. Executive Waarderapport 12/12/2016 39xdt9 Merk: bmw Type: 3ER REIHE Model: 3-serie Uitvoering: 320d EDE Executive INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

14/06/2016. Model: Touran. Merk: volkswagen Type: TOURAN. Comfortline

14/06/2016. Model: Touran. Merk: volkswagen Type: TOURAN. Comfortline Aankoopkeuring Rapport 14/06/2016 jp-995-f Merk: volkswagen Type: TOURAN Model: Touran Uitvoering: 1.6 TDI Comfortline INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

13/12/2017. Merk: volkswagen. Model: Polo Variant

13/12/2017. Merk: volkswagen. Model: Polo Variant Rdwautowaarde.nl 13/12/2017 sprn70 Merk: volkswagen Type: POLO Model: Polo Variant Uitvoering: 1.4 INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

09/11/2016. Merk: peugeot

09/11/2016. Merk: peugeot Waarderapport 09/11/2016 25LHGF Merk: peugeot Type: 206 Model: 206 Uitvoering: 1.4 Gentry INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen Gestolen

Nadere informatie

22/10/2017. Type: AUDI A4 Advance

22/10/2017. Type: AUDI A4 Advance Rdwautowaarde.nl 22/10/2017 58znnv Merk: audi Type: AUDI A4 Model: A4 Avant Uitvoering: 2.0 TDI Advance INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap

CE Delft. Notitie. A. (Arno) Schroten F. (Femke) de Jong. milieu, en technolog. tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150. .nl. .nl Besloten Vennootschap Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude 2611 Delft HH 180 Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

07/07/2016. Merk: chrysler Type: VOYAGER; 3.3I. Model: Voyager

07/07/2016. Merk: chrysler Type: VOYAGER; 3.3I. Model: Voyager Waarderapport 07/07/2016 30ldsl Merk: chrysler Type: VOYAGER; 3.3I Model: Voyager Uitvoering: 3.3i V6 LX INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER. Model: SLK-klasse

09/05/2016. Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER. Model: SLK-klasse Verkoopreport 09/05/2016 21GSPV Merk: mercedes-benz Type: SLK 230 KOMPRESSOR; ROADSTER Model: SLK-klasse Uitvoering: 230 K. INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

14/07/2016. Model: Fiesta. Type: FIESTA. Lease

14/07/2016. Model: Fiesta. Type: FIESTA. Lease Aankoopkeuring Rapport 14/07/2016 hk055t Merk: ford Type: FIESTA Model: Fiesta Uitvoering: 1.5 TDCi Tit. Lease INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists Filename: views/report.php. Line Number: 392. Line Number: 397

Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists Filename: views/report.php. Line Number: 392. Line Number: 397 A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: main(): Node no longer exists Filename: views/report.php Line Number: 382 A PHP Error was encountered Severity: Warning Message: main(): Node no longer

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: iveco Type: 50C11G CNG

09/05/2016. Merk: iveco Type: 50C11G CNG Aankoopkeuring Rapport 09/05/2016 VR339B Merk: iveco Type: 50C11G Model: Daily Uitvoering: 50 C 11G 435 CNG INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Skoda Fabia Combi

Finnik Autorapport - Skoda Fabia Combi Finnik Autorapport - Skoda Fabia Combi Deze Skoda Fabia Combi komt uit 2011 en kostte toen 17.389. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 75

Nadere informatie

30/11/2016. Type: FOCUS Titanium

30/11/2016. Type: FOCUS Titanium Aankoopkeuring Rapport 30/11/2016 59tvdn Merk: ford Type: FOCUS Model: Focus Uitvoering: 1.6-16V Titanium INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

09/05/2016. Type: AUDI A8 Line+

09/05/2016. Type: AUDI A8 Line+ Aankoopkeuring Rapport 09/05/2016 12RSR6 Merk: audi Type: AUDI A8 Model: A8 Uitvoering: 4.2 FSI q. Pro Line+ INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Introductie. Annelies van der Kolk. Gedeputeerde klimaat en milieu. Provincie Gelderland

Introductie. Annelies van der Kolk. Gedeputeerde klimaat en milieu. Provincie Gelderland Introductie Energiebesparing én meer duurzame energie moeten we de komende jaren in een hoger tempo dan nu realiseren. Auto s, vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer dragen in hoge mate bij aan het

Nadere informatie

10/05/2016. Merk: renault. Model: Scénic 16V (99KW) EURO3. Dynam.Luxe

10/05/2016. Merk: renault. Model: Scénic 16V (99KW) EURO3. Dynam.Luxe Aankoopkeuring Rapport 10/05/2016 34PRST Merk: renault Model: Scénic Type: MEGANE SCENIC; 2.0Uitvoering: 2.0-16V 16V (99KW) EURO3 Dynam.Luxe INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen

Nadere informatie

02/05/2016. Merk: volkswagen Type: GOLF; 74 KW

02/05/2016. Merk: volkswagen Type: GOLF; 74 KW Aankoopkeuring Rapport 02/05/2016 37DFDZ Merk: volkswagen Type: GOLF; 74 KW Model: Golf Uitvoering: 1.6 Trendline INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Aankoopkeuring Rapport 28/04/ RZTS Merk: fiat Model: Panda Type: FIAT PANDA 4X4; 1.2 Uitvoering: 1.2 Climbing 4 X 4 4x4

Aankoopkeuring Rapport 28/04/ RZTS Merk: fiat Model: Panda Type: FIAT PANDA 4X4; 1.2 Uitvoering: 1.2 Climbing 4 X 4 4x4 Aankoopkeuring Rapport 28/04/2016 79RZTS Merk: fiat Model: Panda Type: FIAT PANDA 4X4; 1.2 Uitvoering: 1.2 Climbing 4 X 4 4x4 INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Toyota Yaris

Finnik Autorapport - Toyota Yaris Finnik Autorapport - Toyota Yaris Deze Toyota Yaris komt uit 2013 en kostte toen 17.160. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2013 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 98 PK levert.

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi

Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi Deze Skoda Octavia Combi komt uit 2014 en kostte toen 31.920. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2014 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die

Nadere informatie

9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter

9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter 9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter In april startte mobiliteitsclub VAB een groot milieudebat ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag. Uitgangspunt

Nadere informatie

28/05/2016. Model: Scénic. Merk: renault Type: MEGANE SCENIC. Comf.

28/05/2016. Model: Scénic. Merk: renault Type: MEGANE SCENIC. Comf. Aankoopkeuring Rapport 28/05/2016 40nxg2 Merk: renault Type: MEGANE SCENIC Model: Scénic Uitvoering: 1.6-16V Priv. Comf. INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi

Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi Finnik Autorapport - Skoda Octavia Combi Deze Skoda Octavia Combi komt uit 2014 en kostte toen 28.300. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2014 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Seat Ibiza SC

Finnik Autorapport - Seat Ibiza SC Finnik Autorapport - Seat Ibiza SC Deze Seat Ibiza SC komt uit 2011 en kostte toen 16.444. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 75 PK levert.

Nadere informatie

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk

Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Persbericht Hilversum, 8 januari 2008 Kans op milieukorting verschilt sterk per automerk Het wordt financieel steeds interessanter om een milieuvriendelijke auto te kiezen. Uit de door Vroemm.nl ontwikkelde

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Volkswagen Polo

Finnik Autorapport - Volkswagen Polo Finnik Autorapport - Volkswagen Polo Deze Volkswagen Polo komt uit 2015 en kostte toen 22.008. Deze geïmporteerde auto staat sinds 2016 op Nederlands kenteken en is voorzien van een diesel motor die 75

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Audi A6

Finnik Autorapport - Audi A6 Finnik Autorapport - Audi A6 Deze Audi A6 komt uit 2015 en kostte toen 52.642. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2015 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 150 PK levert. Het gebruik

Nadere informatie

Deelsessie 11. Lonen financiële tools bij Duurzaam Inkopen? Esther Veenendaal Martin Blijerveld. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Deelsessie 11. Lonen financiële tools bij Duurzaam Inkopen? Esther Veenendaal Martin Blijerveld. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Deelsessie 11 Lonen financiële tools bij Duurzaam Inkopen? Esther Veenendaal Martin Blijerveld Kennisnetwerk Duurzaam Inkopen Voor en door inkopers Aanleiding: workshop 21 januari 2010 Financiële aspecten

Nadere informatie

26/04/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic

26/04/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic Aankoopkeuring Rapport 26/04/2016 89-JH-DD Merk: ford Type: FIESTA; 1.3I-8V Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE FOTO S 1 V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Chevrolet Nubira Station Wagon

Finnik Autorapport - Chevrolet Nubira Station Wagon Finnik Autorapport - Chevrolet Nubira Station Wagon Deze Chevrolet Nubira Station Wagon komt uit 2008 en kostte toen 20.385. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2008 op kenteken en is voorzien

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Kia Picanto

Finnik Autorapport - Kia Picanto Finnik Autorapport - Kia Picanto Deze Kia Picanto komt uit 2013 en kostte toen 13.090. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2013 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 84 PK levert.

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Opel Astra Sports Tourer

Finnik Autorapport - Opel Astra Sports Tourer Finnik Autorapport - Opel Astra Sports Tourer Deze Opel Astra Sports Tourer komt uit 2011 en kostte toen 27.359. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een diesel

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Hyundai i20

Finnik Autorapport - Hyundai i20 Finnik Autorapport - Hyundai i20 Deze Hyundai i20 komt uit 2015 en kostte toen 17.378. Deze geïmporteerde auto staat sinds 2016 op Nederlands kenteken en is voorzien van een benzine motor die 84 PK levert.

Nadere informatie

Mobiliteit. Verdiepende opdracht

Mobiliteit. Verdiepende opdracht 2015 Mobiliteit Verdiepende opdracht Inleiding In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Mobiliteit. Pagina 1 Inhoud 1. Mobiliteit... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 Pagina 2 1. Mobiliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Finnik Autorapport - BMW 1-serie

Finnik Autorapport - BMW 1-serie Finnik Autorapport - BMW 1-serie Deze BMW 1-serie komt uit 2013 en kostte toen 46.262. Deze geïmporteerde auto staat sinds 2013 op Nederlands kenteken en is voorzien van een benzine motor die 218 PK levert.

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Nissan Note

Finnik Autorapport - Nissan Note Finnik Autorapport - Nissan Note Deze Nissan Note komt uit 2015 en kostte toen 20.330. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2015 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 98 PK levert.

Nadere informatie

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008

Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine April 2008 Top10 Zuinige auto's: Klein Benzine 1 2 3 - - Merk Smart Daihatsu Citroën Peugeot Toyota Model Uitvoering 451 fortwo Coupe Coupe MHD pure 52kW Cuore C1 107 Aygo 1.0 12V DVVT, 51KW 1.0 50kW, H5 1.0 12V

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Deze Audi A3 Sportback komt uit 2012 en kostte toen 25.831. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2012 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Opel Zafira

Finnik Autorapport - Opel Zafira Finnik Autorapport - Opel Zafira Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank ingebouwd) 34-SZ-LB

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Opel Astra

Finnik Autorapport - Opel Astra Finnik Autorapport - Opel Astra Deze Opel Astra komt uit 2011 en kostte toen 26.648. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 95 PK levert. Het

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 1. PROVINCIE OVERIJSSEL Subsidieregeling voor rijden op groengas Bedrag

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Saab 9-3 Sport Sedan

Finnik Autorapport - Saab 9-3 Sport Sedan Finnik Autorapport - Saab 9-3 Sport Sedan Deze Saab 9-3 Sport Sedan komt uit 2006 en kostte toen 31.036. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2006 op kenteken en is voorzien van een benzine & lpg

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Opel Corsa

Finnik Autorapport - Opel Corsa Finnik Autorapport - Opel Corsa Deze Opel Corsa komt uit 2005 en kostte toen 12.600. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2005 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 79 PK levert.

Nadere informatie

Autotelex BV Jansbuitensingel 20 6811 AD Arnhem 0900-2886835 Faxnummer 026-3700040 info@autotelex.nl

Autotelex BV Jansbuitensingel 20 6811 AD Arnhem 0900-2886835 Faxnummer 026-3700040 info@autotelex.nl 12345 Aangifte Bpm Vanaf 1 januari 2010 Gebruiksaanwijzing Waarom dit formulier? Met dit formulier doet u aangifte van belasting van personenauto s en motorrijwielen (bpm). Wilt u een personenauto of motor

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Ford Focus

Finnik Autorapport - Ford Focus Finnik Autorapport - Ford Focus Personenauto 29-GVR-7 Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Geëxporteerd Kleur Zwart Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) Diesel G3 (is

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback

Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Finnik Autorapport - Audi A3 Sportback Deze Audi A3 Sportback komt uit 2012 en kostte toen 35.679. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2012 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die

Nadere informatie

Prodrive FuelScan en FuelMonitor. Meten - Trainen - Motiveren - Uitdagen

Prodrive FuelScan en FuelMonitor. Meten - Trainen - Motiveren - Uitdagen Prodrive FuelScan en FuelMonitor Meten - Trainen - Motiveren - Uitdagen Prodrive FuelScan en FuelMonitor Met de Prodrive FuelScan wordt berekend wat het besparingspotentieel is voor uw wagenpark op basis

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de informatie over de CO2- besparing bij elektrisch rijden.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de informatie over de CO2- besparing bij elektrisch rijden. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de informatie over de CO2- besparing bij elektrisch rijden. Datum: 8 september 2015 Rapportnummer: 2015/132 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de informatie

Nadere informatie

09/05/2016. Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107

09/05/2016. Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107 RDW tellerrapport 09/05/2016 HD098L Merk: peugeot Type: PEUGEOT 107 Model: 107 Uitvoering: 1.0-12V XR INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht en laadvermogen

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Ssangyong Actyon

Finnik Autorapport - Ssangyong Actyon Finnik Autorapport - Ssangyong Actyon Deze Ssangyong Actyon komt uit 2007 en kostte toen 25.689. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2007 op kenteken en is voorzien van een lpg & benzine motor

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Nissan Qashqai

Finnik Autorapport - Nissan Qashqai Finnik Autorapport - Nissan Qashqai Deze Nissan Qashqai komt uit 2011 en kostte toen 30.076. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 142 PK

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Volvo XC90

Finnik Autorapport - Volvo XC90 Finnik Autorapport - Volvo XC90 Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank ingebouwd) 90-LT-VF

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Peugeot 807

Finnik Autorapport - Peugeot 807 Finnik Autorapport - Peugeot 807 Deze Peugeot 807 komt uit 2006 en kostte toen 47.430. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2006 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 128 PK levert.

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Porsche Cayenne

Finnik Autorapport - Porsche Cayenne Finnik Autorapport - Porsche Cayenne Deze Porsche Cayenne komt uit 2011 en kostte toen 144.298. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een elektriciteit & benzine

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Volkswagen Up!

Finnik Autorapport - Volkswagen Up! Finnik Autorapport - Volkswagen Up! Personenauto Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Kleur Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) G3 (is er een gastank ingebouwd) 7-XHF-11

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Nissan Pulsar

Finnik Autorapport - Nissan Pulsar Finnik Autorapport - Nissan Pulsar Deze Nissan Pulsar komt uit 2015 en kostte toen 20.440. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2015 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 116 PK levert.

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Ford Fiesta

Finnik Autorapport - Ford Fiesta Finnik Autorapport - Ford Fiesta Deze Ford Fiesta komt uit 2015 en kostte toen 15.259. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2015 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 65 PK levert.

Nadere informatie

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic

17/05/2016. Type: FIESTA; 1.3I-8V. Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic RDW tellerrapport 17/05/2016 89-jh-dd Merk: ford Type: FIESTA; 1.3I-8V Model: Fiesta Uitvoering: 1.3-8V Classic INHOUDSOPGAVE V O ERTU IG G EG EV ENS 1-2 Algemeen Vervaldatum & historie Uitgebreid gewicht

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Opel Antara

Finnik Autorapport - Opel Antara Finnik Autorapport - Opel Antara Deze Opel Antara komt uit 2008 en kostte toen 41.384. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2008 op kenteken en is voorzien van een diesel motor die 148 PK levert.

Nadere informatie