COLOFON. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Februari 2009 nr. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Deelnemende secties. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat Februari 2009 nr. 1"

Transcriptie

1 COLOFON BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid : J.van Duyvenvoorde secretariaat : Dienst Infrastructuur Postbus LA Utrecht Griffioenlaan LA Utrecht na 19:00 uur tel WEBSITE: Postrekening t.n.v. Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer Leesmappen Deze mappen worden verspreid via de Contactpersonen in de secties indien er voldoende leden zijn binnen een sectie. Deelnemende secties Min. van Verkeer en Waterstaat Dhr. J.C.A.M. Tabink Plesmanweg 1-6 Postbus EX Den Haag Tel Dienst Infrastructuur Dhr. E.A.J. Balkenende Voor adres zie het colofon onder secretariaat Dienst Noordzee Dhr. J. van den Broek Lange Kleiweg 34 Postbus HV Rijswijk Tel Staf DG Dhr. R.C.M. Venrooij Koningskade 4 Postbus EX Den Haag Tel Data-ICT-Dienst Dhr. L. Looye Derde Werelddreef 1 Postbus GA Delft Tel Dienst Verkeer en Scheepvaart Dhr. H. Vooijs v.d. Burghweg 1 Postbus GA Delft Tel S.W.O.V. vacant Duindoorn 32 Postbus BB Leidschendam 1

2 ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 25 MAART Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal worden gehouden op woensdag 25 maart 2009 aanvang uur bij de firma X-pair, Smederijstraat 4 te Naaldwijk (tegenover bouwmarkt van de Gamma). Tijdens de vergadering is het mogelijk om kleine schades, dat zijn schades zonder lakschade (spot-repair), tegen een speciaal tarief te laten herstellen. (zie verderop op deze pagina) AGENDA 1. Opening en mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d Jaarverslag van de secretaris over Jaarverslag van de penningmeester over Verslag van de commissie van onderzoek (kascontrole commissie) over Verkiezing bestuursleden. 8. Verkiezing leden van de commissie van onderzoek (kascontrole commissie). 9. Activiteiten en ontwikkelingen Rondvraag. 11. Sluiting. Toelichting op de agenda: Agendapunt 7: Conform de statuten is dit jaar aan de beurt om af te treden dhr. E.W.F. Meyers. De heer Meyers stelt zich herkiesbaar. Het bestuur bestaat thans uit 6 personen. Omdat dit een minimale bezetting is, zou het bestuur het erg op prijsstellen als u zich kandidaat zou willen stellen voor een bestuursfunctie. Indien u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie dan kan dit door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat of door zich kandidaat te stellen op de A.L.V. Uw aanwezigheid op de algemene ledenvergadering is dringend gewenst en zal voor het bestuur, dat er toch ook voor u de nodige vrije tijd in steekt, een stimulans zijn om er mee door te gaan. De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering zijn op aanvraag bij het secretariaat verkrijgbaar en zullen voor aanvang van de ALV worden uitgereikt. WIJ REKENEN OP U!!!! De secretaris. LET OP!! DE ALGEMENE LEDENVERGADERING WORDT DIT JAAR GEHOUDEN IN NAALDWIJK EN VANGT AAN OM UUR. KLEINE SCHADES AAN UW AUTO REPAREREN TIJDENS DE JAAR- VERGADERING. Vanaf uur en in de pauze van de jaarvergadering zullen medewerkers van X-pair een demonstratie geven van UITDEUKEN ZONDER SPUITEN. De aanwezige leden worden in de gelegenheid gesteld hun auto die avond te laten repareren tegen een sterk gereduceerd tarief, nl. per deel 25,00 incl. BTW. (u wordt dan wel om uur verwacht bij X-pair) 2

3 De deukjes mogen echter niet groter zijn dan ø 3 cm en niet meer dan 3 per deel. Als men een kleine lakbeschadiging aan de auto heeft, zoals aan de schermen, de portieren of aan de bumpers dan kan dit ook door X-pair gerepareerd worden, hiervoor wordt dan wel een aparte afspraak gemaakt. Zelfs als u een reparatie aan de bekleding of aan één van de ruiten van uw auto wilt laten doen, dan is dit bij X-pair ook mogelijk. Ook hiervoor wordt dan wel een aparte afspraak gemaakt. Als men dan op de dag van de afspraak de auto s morgens brengt, is deze aan het eind van de dag weer gereed. Voorwaarde voor deze actie is wel dat u zich vóór 19 maart 2009 dient op te geven bij Jan Jonker via onder vermelding van UITDEUKEN ZONDER SPUITEN WEBSITE VERNIEUWD Via internet is de automobilistenclub van Verkeer en Waterstaat al ruim een jaar bereikbaar. De inhoud van de website is sedert 9 februari j.l. drastisch veranderd, er is een nieuwsrubriek bijgekomen en het Kontaktpunt van eerder jaren zijn in de rubriek archief gezet. Wij streven ernaar om de site wat meer dynamischer te laten zijn en sneller belangrijke informatie aan de site toe te voegen. Wat is er zoal op de site te vinden: Informatie over bij welke verzekerings-maatschappijen met korting een voordelige verzekering is aan te vragen. Het jaarlijkse uitstapje wordt zodra het bekend is waar we naar toegaan gepubliceerd op de site. Een klein deukje in de carrosserie van je auto? Via X-pair wordt nagenoeg onzichtbaar zonder te spuiten de deuk verwijderd. Korting op brandstof en autoonderdelen te verkrijgen via onze zusterorganisatie HAC. Vragen over de contributie? Een mail naar de penningmeester is snel gemaakt via Kortom, kijk en haal je informatie op: Leden die Kontaktpunt van de website halen en dus geen papieren versie meer wensen, kunnen dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar: Dat bespaart de club heel wat papier en porti. Ook is het nu mogelijk om bijvoorbeeld gemaakte digitale foto s (jpg-formaat) op te sturen naar: Na plaatsing kunnen de leden deze foto s dan ook weer bekijken. EXCURSIE 2008 Ook vorig jaar was er weer een excursie georganiseerd en deze keer zouden wij een bezoek brengen aan de Luchthaven van Lelystad en met name aan de stichting Vroege Vogels. Aansluitend was er een bezoek gepland aan de mooie stad Haarlem en ter afsluiting een diner in restaurant De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Helaas was het aantal opgegeven deelnemers te laag (nl 11) om deze excursie doorgang te laten vinden. Graag willen wij van de leden weten wat de oorzaak is van deze lage opkomst. Was de aangeboden excursie niet interessant. Was de datum verkeerd gekozen. Een andere oorzaak. U kunt uw mening kwijt op onze website d.m.v. het versturen (via de rubriek contact) naar: of dit vermelden op de jaarvergadering van 25 maart a.s. Suggesties voor een volgende jaarlijkse excursie zijn natuurlijk ook welkom. 3

4 VERKEERSONGEVAL, WAT NU? Ik heb een verkeersongeval meegemaakt. Wie helpt mij? Enorm veel te beleven a brand new experience 1 tot en met 11 april 2009 Het nieuwe motto "a brand new experience" dekt de lading volledig. De AutoRAI wordt anders in 2009: de auto s staan niet meer per merk bij elkaar, maar u komt de auto s verspreid over alle hallen van de RAI in zes autowerelden tegen. In een steeds wisselende entourage, met eigen thematiek zijn de werelden te vinden in het Hollandcomplex. Deze nieuwe opzet biedt u als bezoeker meer beleving en een logischer overzicht. U krijgt snel en gemakkelijk een goed beeld van het aanbod en de ontwikkelingen in een bepaald marktsegment. Hiernaast presenteren we een grote AutoRAI Life met continu spectaculaire live shows, diverse buitenevenementen en als extra event: GoMotor! Kortom, AutoRAI 2009 wordt aantrekkelijker, veelzijdiger en spannender! Zie verdere info op: De Automobilistenclub kan de leden kaarten voor de AutoRAI aanbieden voor een gereduceerde prijs van 13,50 i.p.v. 16,00 (prijs aan de kassa). Op onze website kunt u de kaarten bestellen via de rubriek nieuws. Nadat uw betaling binnen is op gironummer t.n.v. Automobilistenclub Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Zoetermeer wordt de kaart c.q. kaarten naar uw huisadres verzonden. Deze betaling moet dan wel uiterlijk 20 maart 2009 op het gironummer van de vereniging zijn bijgeschreven. Is het verstandig als veroorzaker contact op te nemen met het slachtoffer? Na mijn ongeval durf ik niet meer auto te rijden. Waar kan ik terecht? Heb ik recht op smartengeld? Heb ik altijd een proces-verbaal van de politie nodig? Weet u niet direct de antwoorden op dergelijke vragen? Op kunt u over deze vragen en andere onderwerpen uitgebreide informatie vinden. Een verkeersongeval kan een mensenleven totaal op zijn kop zetten. Als het tot blikschade beperkt blijft, kan het allemaal nog meevallen. Hoewel ook dan de schok nog lang kan doorwerken. Bent u zelf of is een van uw naasten gewond geraakt, dan zijn de gevolgen vaak nog veel ingrijpender. Medisch, maar ook psychisch. Als uw partner of familielid om het leven is gekomen bij een ongeval staat het leven even helemaal stil. Emoties hebben de overhand, en tegelijkertijd moet er veel worden geregeld. Soms brengt een verkeersongeval een langdurige nasleep met zich mee, die veel weg heeft van een doolhof. De website biedt een helpende hand. U vindt er tal van adviezen over de medische, juridische, sociale en financiële gevolgen van een verkeersongeval. En de site wijst u de weg naar andere informatiebronnen. De website is bestemd voor iedereen die bij een verkeersongeval betrokken is 4

5 geraakt, verkeersdeelnemers, partners of familieleden van een slachtoffer. Maar ook als u veroorzaker bent van een ongeval, of als u gevraagd bent om als getuige op te treden, vindt u uitgebreide informatie op deze website. Bovengenoemde website is een initiatief van het Nationaal Platform Personenschade. Hierin werken organisaties samen die in de praktijk met de afwikkeling van verkeersongevallen te maken krijgen, zoals Slachtofferhulp Nederland, verzekeraars, de ANWB, letselschadebehandelaars en medisch adviseurs. Stichting Nationaal Personenschade, Postbus 19504, 2500 CM Den Haag ONDERHOUD AAN DE LAK VAN UW AUTO Autowassen is niet altijd een geliefde bezigheid maar o zo noodzakelijk voor het behoud van uw lak. Diverse factoren kunnen de laklaag zodanig belasten dat er blijvende beschadigingen ontstaan. Een goed voorbeeld is vogelpoep. Als de vogelpoep niet binnen een paar dagen wordt verwijderd, tasten chemische stoffen de lak zodanig aan dat de contouren van de plek zichtbaar blijft en in het ergste geval kan de lak gaan bladderen. Regelmatig wassen van de auto verwijdert in ieder geval alle verontreiniging en houdt ook de lichtmetalen velgen vrij van agressieve zwarte remstof. Indien u een nieuwe of gebruikte auto aanschaft, is deze bij aflevering gepoetst. Maar wat is eigenlijk poetsen? En wat is het belang ervan voor de lak van uw auto? Poetsen is het aanbrengen van een laag over de lak. Een laag die glimt zodat het lijkt alsof uw lak ervan opknapt. Deze laag bestaat meestal uit siliconen vetbolletje en dat verklaart waarom de lak zo glad aanvoelt. Deze laag is waterafstotend waardoor het bij nat weer zichtbaar is of een auto gepoetst is of niet. De aangebrachte laag houdt echter maar kort op de lak, indien u de auto niet wast is dat ongeveer twee maanden. Wast u de auto frequent dan is de laag reeds na twee wasbeurten al verdwenen. Cleanen In sommige gevallen is de lak zo verweerd dat het niet mogelijk is om met een poetsbeurt de oude helderheid terug te halen. In vrijwel al deze gevallen gaat het om een zogenaamd ėėnlaags laksysteem. Dit systeem wordt door autofabrikanten al enkele jaren niet meer toegepast. Bij verweerde lak of doffe lak dient een slijpmiddel oftewel cleaner te worden toegepast. Dit middel slijpt de verweerde toplaag van de lak. Bij wegpoetsen van het slijpmiddel ziet u aan de kleur van de restanten dat een deel van de laklaag is verwijderd. Na het cleanen moet wel weer een siliconenlaag worden aangebracht. De laklaag dient opnieuw te worden gepoetst. Lakveredeling Bij lakveredeling wordt na het wassen van de auto een teflon coating aangebracht. Poetsen 5

6 Faciliteiten Autoclub 1. KORTING OP VERZEKERINGEN Personenautopolis, 20% korting via het collectief contract bij: F.B.T.O. Interpolis variabele korting(12% tot 23% afhankelijk van het totaalpakket). inlichtingen bij secretariaat. Ongevallen inzittenden polis, 20% korting via het collectief contract bij: F.B.T.O., Interpolis(variabele korting afhankelijk van het totaalpakket). inlichtingen bij secretariaat. Rechtsbijstandpolis - Motorrijwiel/scooter - Personenauto/stationcar - Idem met aanhanger/caravan - gezinsrechtsbijstand Woonhuispolis 5% korting: - Opstalverzekering - Inboedelverzekering - Glasverzekering Kostbaarhedenpolis Aansprakelijksheidspolis particulieren Caravanpolis X-pair Uitdeuken zonder spuiten en Small-repair (kleine reparaties). Ook bumper-, bekleding-, dashboard- en ruitreparatie. Nu ook steenslagreparatie. 10% korting bij Fa. X-pair, Smederijstraat 4, 2671 BV Naaldwijk. tel: , Mobiel: COLLECTIEF LIDMAATSCHAP H.A.C. Leden van onze club kunnen lid worden van de Haagsche Automobilisten Club (HAC) op basis van een collectief lidmaatschap. Op deze basis krijgt u 25% korting op de contributie van de HAC. U kunt zich aanmelden voor het HACcollectief bij onze secretaris (zie colofon). Onderstaande HAC-faciliteiten zijn voor U beschikbaar: - Autoschadenreparaties (4 bedrijven); - Stadshulpdienst; - Tectyleercentrum; - Autoruiten reparatie; - Koppelingreparatie; - Hobby sleutelruimte; - Caravans; - Occasions; - Banden, uitlaten, schokdempers; - Benzine, diesel, LPG; - Verkeersschool; - Auto-interieur reiniging. Secretariaat HAC Laan van Eik en Duinen GX Den Haag (maand. t/m vr uur) Dagwaarde info via secretariaat. Leveranciers HAC-faciliteiten zijn o.a. AUTORUITEN Autototaalglas B.V. Marg. Van Hennebergweg 65b Den Haag, Autowassen Autowas in de Boogaard in de Boogaard (Rijswijk). Texacostations in Den Haag en Voorschoten via kortingsbonnen 6

7 AUTO-ACCESSOIRES Automaterialenzaak Chris Slager B.V. Den Haag : Zilverstraat 27, Scheveningen : Treilerweg 41, Zoetermeer : Philipsstraat 15, % korting. BREZAN B.V., landelijk gevestigd autobenodigdheden, onderdelen, gereedschap, enz. gratis infolijn: Caravans Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer B.V. Edelgasstraat 20, Zoetermeer % korting op winkelaankopen en onderhoudsbeurten. Banden, uitlaten, schokdempers en accu s Zonneveld Banden B.V. s-gravenzandseweg 50, Wateringen, Speciaalzaak in banden, APK en onderhoudsbeurten. Euromaster B.V. Wegastraat 12, Den Haag, ; Grote Woerdlaan 36 E, Naaldwijk, ; Plesmanstraat 16, Zoetermeer, ; 10% korting op factuurbedrag. Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting) GARAGE EN AUTOHERSTELBEDRIJVEN Garagebedrijf Korteland B.V. Haagweg 123, Rijswijk Autoschade herstel Den Haag B.V. (Focwa, ANWB erkend) Zilverstraat 45 Den Haag Autoschade herstel Wibu B.V. Platinaweg 7, Den Haag, Vakgarage Bos Snelservice Parkweg 280, Voorburg, Ook voor koppelingen (5% korting) Verhuur Huur aanhangwagens Via STAR CAR aanhangwagenverhuur HAC-leden ontvangen 2,27 korting (en Rocks zegels) op het factuurbedrag. Verhuur bij TEXACO benzinestations in Den Haag en Voorschoten Brandstof Diverse TEXACO-stations in Den Haag 0,05 per liter benzine/diesel/lpg. TEXACO Knorrestein RW 12 Z meer en TEXACO Voorschoten geven 0,035 per liter korting. Tankservice Damsigt Oosteinde 214, Voorburg ,03 korting op lage witte pompprijs Gulf tankstations geven 0,065 per liter korting. Op vertoon van Gulf-Tankcard, aan te vragen via HAC-secretariaat. 160 stations in Nederland 7

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat november 2010 nr. 3

Colofon. Bulletin Automobilistenclub Verkeer en Waterstaat november 2010 nr. 3 Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

Colofon. Deelnemende secties

Colofon. Deelnemende secties Colofon BESTUUR : Voorzitter : J. Jonker Secretaris : E.A.J. Balkenende Vice Voorzitter : Vacant Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : H.T. Nieuwenhuizen Bestuurslid

Nadere informatie

colofon Deelnemende secties

colofon Deelnemende secties 1 Bulletin colofon BESTUUR : Voorzitter : vacant Secretaris : E.A.J. Balkenende Vc. Voorzitter : P. van Schelt Penningmeester : A.J.G.J.de Jong Bestuurslid : E.W.F. Meyers Bestuurslid : C.J. Dokkuma Bestuurslid

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw autoverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 26 2015 Bijzondere voorwaarden autoverzekering

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. April 2012

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. April 2012 Voorwaarden Autoverzekering van InShared April 2012 U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of meer onderdelen gekozen die hieronder staan.

Nadere informatie

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond 1 Jaargang 34 nummer 02 februari 2007 Verenigingsblad van de Veron afdeling s-hertogenbosch Convocatie De VERON afdeling s-hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de maandelijkse

Nadere informatie

YOUR PERSONAL GUIDE. Informatie om u snel weer op weg te helpen

YOUR PERSONAL GUIDE. Informatie om u snel weer op weg te helpen YOUR PERSONAL GUIDE Informatie om u snel weer op weg te helpen WELKOM Personal Car Lease De naam zegt het al: persoonlijk. U staat centraal. Tenslotte bent u klant bij ons en u wilt een auto leasen tegen

Nadere informatie

Voorwaarden Auto 008. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af?

Voorwaarden Auto 008. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af? Voorwaarden Auto 008 Leeswijzer In deze polisvoorwaarden vindt u alle informatie over uw Allsecur autoverzekering. Hoe vindt u wat u wilt weten? Dat leggen wij u hier uit. Hoe vindt u wat u wilt weten?

Nadere informatie

Belgische Decolin neemt SSR Nederland over

Belgische Decolin neemt SSR Nederland over 01 feb. 2013 AP1 februari 2013 INHOUD 3 11 Belgische Decolin neemt SSR Nederland over Het krasjesverwijderingsconcept Sprayles Scratch Repair (SSR) is begin dit jaar overgenomen door het Belgisch bedrijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering

Algemene Voorwaarden Profile Tyrecenter Autoverzekering Algemene voorwaarden Model AAA 2012-1 WG Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 2 Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Voorwaarden Auto 007. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af?

Voorwaarden Auto 007. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af? Voorwaarden Auto 007 Leeswijzer In deze polisvoorwaarden vindt u alle informatie over uw Allsecur autoverzekering. Hoe vindt u wat u wilt weten? Dat leggen wij u hier uit. Hoe vindt u wat u wilt weten?

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie