ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ccountancynieuws ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie pag. 20"

Transcriptie

1 ccountancynieuws ICT-SPECIAL 2 - w e k e l i j k s o n a f h a n k e l i j k v a k b l a d v o o r a c c o u n t a n t s 2 5 m a a r t / n r 6 Kies software op maat van de klant pag. 18 SBR is vooral procesintegratie pag. 20 Weg met vastomlijnde rapportages pag. 24 Strategie & praktijk Idee 1 punt, plan 10 punten, uitvoering 100 punten. Een goed idee is leuk, echter kansloos zonder een goed plan en een degelijke uitvoering. Dat is ook de gedachte achter het Accountancynieuws ICT-event van 12 april a.s. Dan staat de ICT binnen een accountantskantoor centraal. Wat kan er allemaal en hoe organiseer je dat? Stategische keuzes en praktische oplossingen: online samenwerken met uw klant? Hoe doe je dat? Meer efficiency binnen uw kantoor? Wat heeft u daarvoor nodig? Eigen servers? Is dat wel zo verstandig? Uw klanten meer adviseren? Waarover? Controle-aanpak verder digitaliseren? Hoe doet u dat? Iedere strategische vraag heeft praktische implicaties. Tot 12 april in Bunnik. An Zet uw klant op voorsprong, voordat uw concurrent het doet. Accountantskamer wil meer bevoegdheden Michiel Werkhoven, voorzitter van de Accountantskamer in Zwolle, vindt dat de Accountantskamer een vonnis bij voorraad moet kunnen opleggen. Slecht functionerende accountants moeten zo onmiddellijk uit het accountantsberoep kunnen worden gezet. Dat is nu niet mogelijk. Wanneer een account tegen een beslissing van de Accountantskamer in beroep gaat, wordt het vonnis opgeschort. Dit gegeven stoort Werkhoven vooral wanneer de Accountantskamer een doorhaling oplegt. Dat betekent dat Gedragsverandering, innovatie en verbinden zijn volgens Pieter de Kok, aanvoerder en initiatiefnemer van Tuacc, de doelstellingen van de beweging van hervormingsgezinde accountants. Tuacc bestaat nu vijf maanden, reden voor Pieter de Kok om met een update naar buiten te komen. Ruim 200 accountants zijn, in wisselende samenstelling, bij de afgelopen vier tweet-ups aanwezig geweest. Bijna 800 personen volgen de ontwikkelingen via Twitter en LinkedIn. Tuacc wil lang drie lijnen verder werken. De eerste lijn sluit volgens De Kok naadloos aan op het Plan van een vonnis op zo n moment (nog) niet van kracht is. Voeg daarbij dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven een achterstand heeft en nog niet aan de beroepszaken van de Accountantskamer is toegekomen, dan duurt het allemaal veel te lang, vindt Werkhoven. In de tussentijd kan een accountant 'brokken op brokken' blijven maken. In 2010 heeft de Accountantskamer 45 keer een klacht gegrond verklaard en in 6 gevallen een doorhaling uitgesproken. An Lees het interview met Werhoven op pagina 12 Tuacc: Gedrag, innovatie en verbinden Aanpak van de NBA: inzetten op een brede gedragsverandering. Gerelateerde thema s zijn zijn: opleiding, PE, leiderschap, ethiek, kwaliteit als enig optie en communicatie over het accountantsvak. Innovatie is de tweede lijn. Daarbij horen volgens De Kok thema s als SBR, continuous assurance en IT-auditing in de MKB-praktijk. Verbinden is de derde lijn. Als Tuacc geloven we niet in muurtjes of op kennis blijven zitten. Het verslag van de Tuacc-bijeenkomst van 23 maart jl. leest u op Op 11 mei aanstaande organiseert Tuacc een vijfde tweet-up, dit keer i.s.m. het NKCC en de NBA. An TWF 12:34 PM Kijk voor dagelijks nieuws op

2 An nieuws INHOUD Accountancynieuws 25 maart 2011 Banken zoeken niet de stoel van de accountant interview Michiel Werkhoven, voorzitter Accountantskamer Frans Heitling Een vonnis moet zonodig bij voorraad opgelegd kunnen worden. Bijvoorbeeld: een doorhaling moet onmiddellijk in kunnen gaan. 14 ICT-special Als opmaat naar het Accountancynieuws ICT-event van 12 april a.s. besteden we in dit nummer ruim aandacht aan ICT. Kies software op maat van klant Pascale Petiet Niet ieder softwarepakket past bij iedere klant. Ga niet per se voor het gemak van een aanbieder. 18 SBR is vooral procesintegratie Ted Verkade en Anton Lok SBR stelt kantoren in staat om hun interne processen beter en efficiënter te organiseren. 20 Weg met alle vastomlijnde rapportages! Mark Appel Informatie moet naar de gebruiker toekomen. 24 Cloud computing triggert assurance ICT-omgeving Erik-Jan Kreuze Het begrip cloud computing is misschien nog niet bij iedereen geland. Toch is het voor veel organisaties en ondernemingen wel een realiteit. 26 Column Joost Groeneveld 17, Column Jan Joling 29, Anton Dieleman: Controleverklaring bij samengevatte financiële overzichten, Standaard 810 nader toegelicht 30, Andor Valkenburg: Is software fiscaal gezien een levering of een dienst? 33, subsidies 34, tuchtrecht 36, vakinformatie 36, agenda 38 Uiteindelijk moeten beslissingen over de toekenning van een ondernemerskrediet sneller genomen worden. Dat stelt Bart Schlatmann van ING Nederland. Binnen 4 resp. 10 dagen moeten deze beslissingen bij kredieten tot resp c.q. 1 miljoen worden genomen. Bij de ING loopts sinds november een SBR-pilot met een tiental intermediairs, waarin wordt proefgedraaid om snel en feilloos kredietrapportages van de ondernemer en zijn accountant via de bankenhub bij de bank te krijgen. Van opschuiven in de keten banken pakken een stuk administratie is volgens hem absoluut geen sprake. Bart Schlatmann is duidelijk in zijn verhaal over SBR, banken en kredietverlening. Hij benadrukt expliciet nog eens dat SBR geen initiatief is van de banken, maar van de overheid. In het kader van verlichting van administratieve lasten nam de overheid enkele jaren geleden het initiatief om met SBR/XBRL van start te gaan. En bij de ING moet dat nu leiden tot snellere procedures bij de kredietverstrekking. ING is daarom in samenwerking met een aantal accountants- en administratiekantoren en softwarehuizen een pilot gestart om met behulp van SBR het kredietacceptatieproces zodanig te stroomlijnen, dat de bank sneller beslissingen kan nemen. Incomplete gegevens Waar de bank vanaf wil, zijn incomplete gegevens. Dat vertraagt het proces. Daar speelt de SBR-bankentaxonomie een belangrijke rol. In principe wordt met behulp van de bankentaxonomie alle informatie uitgevraagd die voor een kredietbeslissing noodzakelijk is. Schlatmann: Hoe meer de informatie gestandaardiseerd is, hoe sneller wij terug kunnen leveren. In wezen verandert het proces voor de bank niet. Het begint bij de bank nog steeds met het signaleren van een kredietbehoefte bij een onder nemer. Dat kan zijn voor een gebouw, een overname, nieuwe machines, enz. Een ondernemer heeft dan vaak nog geen idee van de kredietmogelijkheden. Schlatmannn signaleert drie stappen: een Bart Schlatmann ondernemer komt met zijn kredietverhaal bij de bank, vaak is dat nog heel globaal. Het toetsen van de haalbaarheid speelt dan een belangrijke rol. De volgende stap is de kredietstructuur: kort, lang, met of zonder zekerheden, vreemd vermogen, mezzanine of combinaties daarvan. Een derde punt is of alle informatie beschikbaar en compleet is. Het gebeurt heel vaak dat de informatie niet in orde is, of in delen komt. Schlatmann wijst daarin ook naar de accountant. Die kan daarin enorm helpen. Als geldverstrekker moet je altijd duidelijk van te voren aangeven wat je nodig hebt. Hoe eerder wij de informatie compleet hebben, hoe sneller wij kunnen werken. De pilot zoals die nu loopt, moet er voor zorgen dat het proces feilloos loopt. Schlatmann wil niet het exacte bedrag noemen van de investering die de ING hierin doet. Hij legt wel de complexiteit van het proces uit. Bij een ketentest gaat informatie in een SBR-format van ondernemer en accountant via de bankenportaal naar de bank. De ondernemer en de accountant moeten hun gegevens goed controleren, binnen de bankenportaal vinden validaties plaats en de gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de bank. Binnen de bank heeft dat dan ook weer consequenties voor allerlei informatiesystemen die in meerdere of mindere mate met elkaar samenhangen. Uiteindelijk moeten binnen de bank dergelijke systemen met een foutenmarge van nagenoeg 0 kunnen draaien. Over het geld dat ING erin steekt reageert Schlatmann zeer Nederlands: Vooralsnog gaan de kosten nog voor de baat. Lees verder op pag. 6, kolom

3 nieuws An NOAB en Belastingdienst tekenen definitief convenant Horizontaal Toezicht Na een pilotperiode van twee jaar hebben Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en de Belastingdienst woensdag 16 maart jl. een definitief convenant Horizontaal Toezicht getekend. Staatssecretaris Weekers van Financiën tekende het convenant namens de fiscus. Voor aangesloten NOAB-kantoren moet dit een concurrentievoordeel opleveren. De kern van de convenant is te komen tot een inrichting van de aangifteketen, zodat de kwaliteit van de aangiften die deelnemende NOAB-kantoren indienen van dien aard is, dat ze door de Belastingdienst zonder nader onderzoek kunnen worden afgedaan. Over fiscale discussiepunten vindt vooraf overleg plaats met de Belastingdienst. Het zwaartepunt in het toezicht van de Belastingdienst verschuift hiermee van beoordeling en controle achteraf naar afstemming vooraf. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers benadrukte bij de ondertekening nog eens dat de fiscus van verticaal toezicht naar horizontaal toezicht wil. Dat past in het kader van administratieve lastenverlichting in tijd en in geld, door het vereenvoudigen en versnellen van processen en procedures. Succesvolle pilot Twee jaar geleden tekenden NOAB en de Belastingdienst het eerste koepelconvenant voor alle belastingmiddelen (Vpb, IB, OB en loonbelasting). Tijdens de pilotperiode meldden zich bijna 100 kantoren. De NOAB verwacht dat het aantal deelnemende kantoren zal stijgen nu de pilot is omgezet in een definitief convenant. Perry Telle, lid van de commissie Horizontaal Toezicht binnen de NOAB, is betrokken geweest bij de pilot. Kantoren die zich aansluiten bij het convenant moeten hun fiscale werkzaamheden goed kunnen documenteren. Alle stappen in een aangifteproces moeten door het kantoor zijn vastgelegd. Wie heeft wat op welk moment gedaan. De basis daarvoor is het kwaliteitshandboek van NOAB. Daarin liggen de werkwijzes en de kwaliteitseisen vast. Die vastlegging mag weliswaar op papier, maar kantoren die dit in een digitale workflow opnemen hebben het volgens hem wel veel makkelijker. NOAB heeft haar kwaliteitshandboek ook dan gratis ter beschikking gesteld aan softwareleveranciers, zodat die dat kunnen opnemen in hun software. Kantoren die hun fiscale aangiften Accountantskamer en SBR Accountancy is een vakgebied dat gedreven wordt door de vraag naar zekerheid, regelgeving en technologie. De vraag naar zekerheid heeft in de afgelopen jaren een knauw gekregen door eerst de Enron- en Aholdschandalen en meer recentelijk door de nasleep van de kredietcrisis. Enron en Ahold hebben geleid tot de WTA, met daarbij de AFM als toezichthouder en de Accountantskamer als rechtspreker over accountants. Michiel Werkhoven, voorzitter van de Accountantskamer, verbaast zich erover dat de echt grote zaken niet of nauwelijks bij de Accountantskamer worden aangedragen. U kunt het interview met hem lezen op pagina 12. De tuchtrechtspraak bij de Accountantskamer gaat veel meer over de MKB-praktijk dan over misslagen in de verslaggeving van OOB s. Het is lastig om daar een conclusie uit te trekken. Gaat er in het MKB meer fout dan bij grote multinationals? Misschien geldt daar de macht van het getal. Er zijn nu eenmaal veel meer MKB-ondernemingen dan multinationals. Meer ondernemingen, dus meer klachten. Echter, in de kredietcrisis is er wel het een en ander fout gegaan, ook bij accountants. Maar er zijn tot nu toe nog steeds geen klachten over de rol van accountants bij financiële instellingen behandeld door de Accountantskamer. Misschien dat op korte termijn deze klachten nog wel komen. Die onder het NOAB-convenant bij de fiscus indienen moeten een aanvaardbare aangifte insturen. Zo n aangifte moet conform de convenantafspraken zijn opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om de vastgestelde en voorgeschreven procedures. De kwaliteitsborging HT van NOAB bestaat onder meer uit een jarlijkse vragenlijst, vaktechnisch overleg en een verplichte periodieke review. An commentaar kredietcrisis is wel weer een opmaat naar nieuwe wet- en regelgeving. Wat komt er straks uit de koker van Barnier? Scheiding van controle en advies, verplichte kantoorroulatie, enz.? Tuacc, de groep accountants die het accountantsberoep wil hervormen, legt hier een bruggetje naar technologie. En daar geloof ik wel in. Accountants moeten innoveren, moeten veel meer met ICT doen. Dat ligt ook wel voor de hand. SBR en XBRL vinden hun weg in de administraties van ondernemingen. Koppelingen tussen systemen van ondernemers, banken, overheden, accountants en begrippen als continuous audit en continuous assurance veranderen het accountantsvak in waarschijnlijk al zijn facetten. Traditionele administratieve werkzaamheden verdampen, maar data en informatie zijn overal en moeten gevalideerd worden. Het moderne accountantskantoor is straks dus geen kantoor met accountants die verstand hebben van administratie, fiscaliteit en jaarrekeningen. Het moderne accountantskantoor is straks een ICT-bedrijf met verstand van administratie, fiscaliteit en jaarrekeningen. An 3

4 An nieuws Visser & Visser breidt uit met interim-tak Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs heeft haar diensten uitgebreid met Visser & Visser Interim. Vanaf nu kunnen cliënten bij de accountantsorganisatie zowel voor financiële diensten als accountancy, belastingadvies, pensioenadvisering en salarisverwerking terecht als voor interim-dienstverlening en organisatieadvies. Visser & Visser Interim biedt onder andere interim-management, detachering, werving en selectie, mediation en coaching. Bij de nieuwe interim-tak worden de prestaties van een organisatie of proces kritisch geanalyseerd. Daarna worden deze met een zogenoemde MirrorView in kaart gebracht. Deze meting is het vertrekpunt voor de inzet van interim-specialisten of het uitstippelen van een verbetertraject. Behoefte aan extra expertise Bert Noteboom MCM, directeur bij Visser & Visser Interim: Iedere organisatie loopt wel eens tegen problematiek aan waarvoor intern de juiste deskundigheid of capaciteit ontbreekt. Bijvoorbeeld bij problemen in de bedrijfsvoering, op personeelsgebied of bij verandertrajecten. Visser & Visser Interim kan een onderneming op die momenten terzijde staan. Om Bert Noteboom hindernissen uit de weg te ruimen, problemen te elimineren en processen te verbeteren. An Boeren moeten overdragen toeslagrechten melden voor 31 maart a.s. Agrarische ondernemers die toeslagrechten (ver)kopen of (ver)huren, moeten er rekening mee houden dat melding hiervan uiterlijk 31 maart 2011 bij het DR-Loket binnen moet zijn. De koper of huurder kan dan de toeslagrechten voor het jaar 2011 laten uitbetalen. De verkoper of verhuurder meldt de overdracht het snelst online via Mijn dossier op de website van het DR-Loket. Wie de melding op papier wil doen, moet eerst een formulier aanvragen. An IGAF, Polaris en Fidunion fuseren tot IGAF Polaris IGAF Worldwide, Polaris International en Fidunion International gaan fuseren en vormen hierdoor het op twee na grootste samenwerkingsverband van onafhankelijke accountantskantoren. De nieuw gevormde associatie gaat verder onder de naam IGAF Polaris. Bij IGAF Polaris zijn wereldwijd 384 accountancyfirma s aangesloten. Hun gezamenlijke inkomsten bedragen 1,82 miljard dollar per jaar. Tezamen hebben ze medewerkers in dienst en 843 vestigingen in 89 landen. Belastingdienst vergoedt rente bij laat doorgezonden BTW-teruggaaf De Belastingdienst betaalt rente aan Nederlandse ondernemers voor wie het verzoek om teruggaaf van BTW uit een ander EU-land in 2010 met vertraging is doorgezonden. S inds 2010 kunnen Nederlandse ondernemers verzoeken om teruggaaf van buitenlandse BTW elektronisch indienen bij de Nederlandse Belasting- dienst. De Belastingdienst stuurt deze dan door naar de andere EU-lidstaat van teruggaaf. Normaal staat voor doorzending een termijn van 15 dagen. Door opstartproblemen en onvolkomenheden in de ondersteunende EU-systemen is een aantal verzoeken in 2010 te laat doorgestuurd. In totaal krijgen zo n van deze ondernemers hierover een brief van de fiscus. An De members firms hebben onlangs unaniem voor de fusie gestemd. De juridische formaliteiten worden momenteel afgerond. Naar verwachting zijn die op 1 juni afgehandeld. Kevin Mead en Raymond Buehler zijn benoemd tot respectievelijk chief executive en voorzitter van IGAF Polaris. An Bakker Bart doet het met BDO Direct Franchisenemers van Bakker Bart hebben de volledige (salaris)administratie, rapportage en advisering ondergebracht bij BDO Direct, het online accountantskantoor van BDO. De franchiseformule schreef in de zomer van 2010 een tender uit en koos uit een aantal accountants- en administratiekantoren voor BDO Direct. Het betreft een overeenkomst voor meerdere jaren. Er zijn in ons land 189 winkels van Bakker Bart. BDO zal ook zorgdragen voor de belastingaangiftes, (tussentijdse) online rapportages en benchmarking voor de Bakker Bart-ondernemers. An 4

5 nieuws An Ernst & Young meldt onregelmatig heden jaarrekening MD Groep bij AFM Ernst & Young heeft bij de AFM melding gedaan van het feit dat vorige maand is gebleken dat de door de MD Groep, het lingerieconcern van Marlies Dekkers, gedeponeerde jaarrekening 2007/2008 niet de vastgestelde jaarrekening is waarbij door het accountantskantoor een verklaring is afgegeven. Dat Ernst & Young aangifte zou hebben gedaan, wordt met klem tegengesproken. Sprout meldde op 16 maart dat Ernst & Young aangifte doet bij de AFM tegen de MD Groep. Woordvoerster Jhorna Smidt van Ernst & Young laat weten dat er absoluut geen sprake is van een aangifte tegen de MD Groep. We gaan toch geen aangifte doen tegen een cliënt van ons? De berichtgeving van Sprout is onjuist. Wel heeft het accountantskantoor bij de AFM melding gemaakt van het feit dat de MD Groep ten onrechte een verklaring van Ernst & Young bij een jaarrekening heeft gevoegd waar die niet voor geldt. Dat is één van de stappen die in zo n geval gezet moeten worden, maar we hebben zeker geen aangifte gedaan, aldus Smidt. In zo n geval begeleiden we de cliënt om de zaak recht te zetten. Dat is in dit geval ook gebeurd. Navraag bij de AFM leert dat Ernst & Young inderdaad geen aangifte heeft gedaan. Je kúnt niet eens aangifte doen bij de AFM, aldus woordvoerster Imre de Roo. In zijn algemeenheid geldt dat accountantskantoren de plicht hebben om incidenten bij ons te melden. In zo n geval kúnnen we bij een accountantskantoor onderzoeken of ze op een goede manier met het incident zijn omgegaan. De Roo kan niet bevestigen dat Ernst & Young in dit specifieke geval melding heeft gedaan bij de AFM. Wel laat ze weten dat de AFM geen boekenonderzoek kan doen bij de MD Groep. Volgens Marlies Dekkers zelf is er sprake van een verkeerde versie van de jaarrekening die is ingediend bij de Kamer van Koophandel. Dat zei de ontwerpster in het tv-programma RTL Boulevard. Op een gegeven moment zijn er tien versies en wij hebben per ongeluk versie zes in plaats van de eindversie ingestuurd. Dat is niets ernstigs, aldus Dekkers. Na de ontdekking werd de fout meteen hersteld. Binnen een uur hebben we de juiste versie gestuurd. An Controleaanpak uit het boekje Wilt u zien hoe u de standaardkwaliteit van de controleaanpak op uw kantoor naar een nieuw niveau brengt? Kijk dan eens naar SRA Controle Manager of NOVAK Controledossier, de controlesoftware van CaseWare Nederland. U combineert de actuele vakinhoudelijke content van uw beroepsorganisatie met uw eigen kantoorstandaard. En u benut de ruimte voor brancheen klantspecifi eke toepassingen. U heeft de zekerheid dat controleopdrachten op uw kantoor altijd zorgvuldig, effi ciënt en op maat worden uitgevoerd. Voor een aanpak uit het boekje kijkt u op De bal ligt nu bij u. RSM International breidt uit in Italië en Panama Het internationale netwerk van accountantskantoren RSM International heeft in Italië en Panama een aantal nieuwe kantoren aan zich weten te binden. In Italië breidt het netwerk zich uit met RSM Tax & Advisory Italy, bestaande uit drie belastingadvieskantoren: Studio Palea (Turijn), Studio Gerla Associati (Milaan) en Studio L4C di Lauri, Lombardi, Lonardo & Carlizzi (Rome). RSM International breidt in Latijns Amerika uit door aanlsuiting van accountantskantoor De Levantre y Asocidoas (Panama City.) An Meer vennoten bij Baker Tilly Belgium Bij Baker Tilly Belgium zijn vier nieuwe vennoten toegetreden. Daarmee komt het totaal partners/vennoten uit op elf. Deze groei van het bedrijf is te danken aan de overname door de Belgische vennoten van het 25%-belang dat het Nederlandse accountantskantoor Berk bij hen aanhield. Sinds 1 januari 2011 zijn de vennootschappen Acos Berk (accoun- tants en belastingconsulenten), Baker Tilly JWB (bedrijfsrevisoren) en Baker Tilly Belgium (consultants) actief onder de nieuwe merknaam Baker Tilly Belgium. De nieuwe vennoten zijn: Jan Smits (bedrijfsrevisor), Ives Amerijckx (accountant/belastingconsulent), Steven Meyvaert (bedrijfsrevisor/boekhouder) en Filip Cobert (bedrijfsrevisor). An CaseWare Nederland bv Amersfoortseweg 15F Apeldoorn Tel: +31(0)

6 An nieuws AFM nu toezichthouder op het Pensioenregister Als gevolg van een aanpassing van de wet is de AFM met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. toezichthouder op het Pensioenregister. Alle Nederlanders met een oudedagsvoorziening hebben sinds begin dit jaar toegang tot om een overzicht te krijgen van de eigen pensioensituatie. Om het toezicht KPMG: Pensioenfondsen traag met opleveren financiële resultaten Nederlandse pensioenfondsen scoren onder de maat als het gaat om de snelheid waarmee zij hun financiële resultaten opleveren. Dit blijkt uit het recent verricthe jaarlijkse onderzoek van KPMG onder ruim 100 Nederlandse pensioenfondsen. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bij ruim de helft van de fondsen twee tot vier maanden voorbij gaan tussen het einde van een boekjaar en het opstellen van de jaarrekening. Eén op de vier pensioenfondsen heeft zelfs vier tot zes maanden nodig om een concept-jaarrekening op te leveren en bij 2% van de fond- sen duurt het opstellen van de ongecontroleerde concept-jaarrekening langer dan een half jaar. Hoewel de fondsen wettelijk gezien een periode van zes maanden beschikbaar hebben voor het opstellen van hun jaarverslag en toezichtrapportage, is het volgens Edward Snieder, segmentleider Pensioenfondsen bij KPMG, niet meer van deze tijd om zo slecht te scoren op de snelheid van hun informatievoorziening. De turbulentie in de markt en het toegenomen belang van risicomanagement vereisen dat hier snel verandering in komt, aldus Snieder. An Steviger aanpak van bedrijven die arbeidsmarktregels overtreden Bedrijven die arbeidsmarktregels overtreden, worden harder aangepakt. De boetes gaan omhoog en er komen nieuwe instrumenten tegen met name herhalingsfraude. Bedrijven moeten dan een dwangsom betalen of ze worden stilgelegd. Daarnaast moet het genoten voordeel altijd worden terugbetaald. Dit schrijven minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. In hun brief presenteren de bewindslieden een rechtvaardiger en eenvoudiger fraudeaanpak in de sociale zekerheid en de arbeidsmarktwetgeving. Bedrijven die de regels ontduiken, zoals voor het betalen van het wettelijk minimumloon of het tewerkstellen van vreemdelingen, zijn oneerlijke concurrenten. De maatregelen waren deels al in het regeerakkoord aangekondigd en zijn nu verder uitgewerkt. Ze gaan uiterlijk 1 juli 2012 in of zoveel eerder als mogelijk. An op het functioneren van het Pensioenregister te formaliseren, is de wet aangepast. De AFM houdt daarom met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 toezicht op de goede werking van het Pensioenregister en op de aansluiting van pensioenuitvoerders daarop. Als de deelnemer onverhoopt verkeerde of incomplete gegevens aantreft op zijn persoonlijke pagina, of indien de website niet naar behoren functioneert, dan zal de AFM de veroorzaker daarvan aanspreken: de pensioenuitvoerder die niet (tijdig) aanlevert en/of het Pensioenregister dat die data niet toont. An Vervolg van pag. 2 Banken zoeken niet de stoel van de accountant Andere keten Schlatmann ziet SBR/XBRL als zeer kansrijk in het kader van administratieve lastenverlichting. Het begon vanuit de overheid met één voor drie, oftewel één informatiebron voor rapportages voor de Belastingdienst, het CBS en de Kamer van Koophandel. Met de bankentaxonomie is dat nu één voor vier. Daar hoeft het niet bij te blijven. Ik zie wel nieuwe partijen aanhaken, bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, kredietbeoordelaars en brancheverenigingen. Straks heb je één voor tien! Grenzen Schlatmann ziet de grenzen tussen de verschillende partijen echter niet vervagen. Banken gaan geen administratieve diensten aanbieden. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen alleen maar rapporteren over datgene wat een ondernemer bij ons doet. Gemiddeld heeft een onderneming 2,3 bankrekeningen. Heeft hij soms kredieten van verschillende banken. Wij hebben dat overzicht niet. De accountant heeft dat overzicht wel. Kortom, administratieve diensten passen zijns inziens niet bij de bank. De bank heeft als core businesses enerzijds het verzorgen van het betalingsverkeer en het beheren van spaargelden en anderzijds het verstrekken van kredieten. Administraties voeren voor de ondernemer hoort daar volgens Schlatmann niet bij. An 6

7 nieuws An Witwassen in vastgoedsector is systematisch op te sporen Aan de hand van drie indicatoren is te bepalen of vastgoed een rol speelt in het witwassen van geld. De belangrijkste indicator is een opvallende prijsverandering. De twee andere indicatoren zijn een buitenlandse eigenaar en een pas opgericht bedrijf als eigenaar. Tot deze conclusies komen hoogleraar Economie van de Publieke Sector Brigitte Unger en promovendus Joras Ferwerda in hun boek: Money Laundering in the Real Estate Sector: Suspicious Property. Beide onderzoekers zijn verbonden aan de Utrecht University School of Economics (USE) en het kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (IOS) van de Universiteit Utrecht. Prijsverandering Volgens Unger biedt een flinke prijsverandering de mogelijkheid om crimineel geld toe te voegen aan de vastgoedportefeuille, of witgewassen geld er juist aan te onttrekken. Een buitenlandse eigenaar en een pas opgericht bedrijf kunnen er beide op gericht zijn de eigenaar te verhullen. Zo kan iemand die niet in de boeken wil komen een bedrijfje oprichten dat vervolgens de transactie doet, of iemand kan een transactie in het buitenland doen zodat de lokale autoriteiten zijn of haar achtergrond niet kennen. 36 panden in Utrecht en Maastricht In het onderzoek is voor alle tussen 2002 en 2006 verhandelde panden in Utrecht en Maastricht, bijna , uitgezocht in hoeverre er indicaties zijn die geassocieerd worden met witwassen; zoals een sterk variërende verkoopprijs, ingewikkelde financieringsconstructies met dubieuze buitenlandse bedrijven en een ingewikkelde eigendomsstructuur met bedrijfjes waarvan de eigenaar onduidelijk is. Voor de 150 panden die het best voldeden aan dit profiel is vervolgens uitgezocht hoe de eigendomsstructuur in elkaar zit, hoe het pand gefinancierd is en in hoeverre hier mensen met een strafblad bij zijn betrokken. Aan de hand van deze analyse vonden de onderzoekers 36 panden met sterke aanwijzingen dat er iets niet in de haak is. An MELD U NU AAN VOOR DE TWINFIELD NIEUWSBRIEF EN ONTVANG DE GRATIS SOCIAL MEDIA WHITEPAPER Wiki sinds 9 maart jl. beschikbaar SBR-project start consultatie architectuur regels Nederlandse Taxonomie Het SBR-project start een consultatie inzake de creatieregels waaraan de Nederlandse Taxonomie moet voldoen; de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). De NTA is het kader waarbinnen NTpartners hun taxonomie ontwikkelen en biedt Logius de mogelijkheid de taxonomieën op (technische) kwaliteit te beoordelen. De creatieregels zijn opgenomen in een Wiki (openbare webtoepassing) waarbij alle betrokkenen de mogelijkheid krijgen commentaar te leveren, in opmaat naar de definitieve NTA per 15 mei a.s. Commentaar wordt door het SBR-project verwerkt en in de reguliere werkgroep NT ingebracht als discussiepunt. Besluiten zullen resulteren in het aanpassen van de regels dan wel het gefundeerd afwijzen. De voor- en tegenargumenten bij elke regel blijven staan, zodat nieuwe lezers de argumentatie kunnen volgen en er geen onnodige voorstellen behandeld hoeven te worden. De wiki is sinds 9 maart jl. ter consultatie beschikbaar. An Ga naar the future of accounting 7

8 An nieuws Europese Commissie wil één heffingsgrondslag Vpb in EU De grondslag voor de vennootschapsbelasting moet overal in de Europese Unie op dezelfde manier worden berekend. Met dat voorstel is de Europese Commissie gekomen. Door gemeenschappelijke regels voor de heffingsgrondslag te hanteren zouden bedrijven die in meerdere lidstaten actief zijn, in totaal miljarden kunnen besparen aan onder meer administratieve lasten. Op dit moment hebben de 27 EU-landen elk een eigen regime om de belastbare winst voor bedrijven te becijferen. BTW-compensatiefonds voor gemeenten en provincies voortgezet Het BTW-compensatiefonds voor gemeenten en provincies wordt voortgezet. Dat schrijft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën namens het kabinet aan de Tweede Kamer. In totaal ging er in ,8 miljard om in het fonds. Gemeenten en provincies kunnen als overheid geen BTW verrekenen, zoals ondernemers dat wel kunnen. Het BTW-compensatiefonds maakt het voor deze overheden mogelijk om alsnog de BTW gecompenseerd te krijgen voor overheidstaken die zij - tegen betaling - aan derden hebben uitbesteed. Ook wordt het hiermee makkelijker personeel tussen gemeenten en provincies uit te wisselen. Doel van het fonds is om gemeenten en provincies een evenwichtiger afweging te laten maken tussen uitbesteden en zelf doen, met als uiteindelijke doel de efficiëntie te bevorderen. Daarnaast wordt gekeken of de controle van de regeling kan worden gecentraliseerd. Hiermee worden verschillen in behandeling verder voorkomen. An Bij vaststelling WOZ-waarde is mix van waarderingsmethoden toegestaan Onlangs heeft Rechtbank Den Haag beslist dat een mix van waarderingsmethoden is toegestaan voor de vaststelling van de WOZ-waarde van een nietwoning. Voor de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak bestaan verschillende waarderingsmethoden. De WOZ-waarde van bestaande woningen wordt in beginsel bepaald door vergelijking met soortgelijke onroerende zaken die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De WOZ-waarde van een nietwoning wordt in beginsel bepaald door de huurwaardekapitalisatiemethode (hwkmethode). In deze methode wordt de WOZ-waarde bepaald door de huurprijs op de waardepeildatum te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor. Voor bepaalde andere onroerende zaken bestaan aanvullende waarderingsregels. Hoewel eerdergenoemde waarderingsmethoden in beginsel zijn voorgeschreven voor de betreffende soorten onroerende zaken, is er in voorkomende situaties nog ruimte voor een andere waarderingsmethode. Illustratief hierbij is de uitspraak van Rechtbank Den Haag. Daarbij besliste de rechtbank dat een mix van de vergelijkingsmethode en de hwk-methode voor de vaststelling van de WOZ-waarde van een niet-woning weliswaar ongebruikelijk, maar toch niet ongeoorloofd was. An One stop shop Met de door de Europese Commissie voorgestelde gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), zouden bedrijven gebruik kunnen maken van een one stop shop om hun belastingaangiften in te dienen en al hun winsten en verliezen in de gehele EU kunnen consolideren. De Commissie schat dat de CCCTB het bedrijfsleven in de EU elk jaar een besparing oplevert van 700 miljoen aan lagere nalevingskosten en 1,3 miljard door consolidatie. Bovendien zullen bedrijven die activiteiten in het buitenland willen ontplooien, tot 1 miljard kunnen besparen. De CCCTB zal ook de aantrekkingskracht van de EU voor buitenlandse investeerders fors verhogen. De Europese Commissie wil zich niet bemoeien met de hoogte van de tarieven voor de vennootschapsbelasting: Dat moet een nationale bevoegdheid blijven. An Cedeo-erkenning NIVRA voor Extendum Cedeo, de onafhankelijke instantie die onder andere namens het NIVRA opleidingsinstituten keurt, heeft Extendum opnieuw erkend als aanbieder van kwalitatief hoogstaande NIVRA-accountancyopleidingen. De Cedeo-erkenning voor Extendum is geldig voor drie jaar. Het onderzoek van Cedeo omvatte onder meer een cursusmateriaalbeoordeling, een deelnemersenquête onder registeraccountants en een interview met de leiding van Extendum Opleidingen. In 2009 ontving Extendum van het NI- VRA al eerder een erkenning voor het toekennen van PE-punten aan de RA-opleidingsactiviteiten. Met de Cedeo-erkenning heeft Extendum de vrijheid om zelf PE-overdrachtsuren toe te kennen aan haar opleidingsactiviteiten voor registeraccountants. An 8

9 Stop met en, bellen, nieuwsbrieven sturen, faxen, post versturen en ontvangen. Met de AFAS AccountancyPortal is communiceren en werken met uw cliënten vanaf nu veel eenvoudiger en efficiënter. Cliënten worden onderdeel van uw digitale kantoorproces Veilig en betrouwbaar Accorderen van de aangiftes en andere digitale documenten Volledig digitaal dossier Aan te passen aan uw huisstijl Nieuws op maat, naar cliëntgroep of cliënt Digitale adviezen op maat Signalen attenderen uw cliënt op deadlines Client Self Service (CRM). De AFAS AccountancyPortal. Meer weten? Kijk op afas.nl/accountancyportal

10

11 nieuws An Kabinet beperkt aansprakelijkheid AFM en DNB Het kabinet beperkt de aansprakelijkheid van de toezichthouders in de financiële sector, De Nederlandsche Bank en de AFM. Minister De Jager van Financiën heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. In het nieuwe systeem is de toezichthouder niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld. De Nederlandse aansprakelijkheid wordt daarmee in lijn gebracht met de situatie in ons omringende landen. Die optie had ook de voorkeur van DNB en AFM. De aansprakelijkheid van de toezichthouders speelde een rol in de discussie rond bijvoorbeeld de verkoop van ABN- Amro in Volgens deskundigen leidt de huidige vorm van aansprakelijkheid tot risicomijdend gedrag bij de toezichthouders; die zijn bang voor miljardenclaims. Rond de verkoop van ABN-Amro bijvoorbeeld dreigde de activistische aandeelhouder TCI met een claim van 10 miljard als DNB de verkoop zou blokkeren. Aansprakelijkheid probleem voor DNB DNB-president Nout Wellink erkende later tegenover de commissie-de Wit, die onderzoek deed naar de oorzaken van de financiële crisis, dat de aansprakelijkheid voor DNB een probleem is. In de Kamer vroegen CDA, VVD en SP toen al om een beperking van de aansprakelijkheid, maar toenmalig minister Wouter Bos van Financiën vond dat niet nodig. De Jager beperkt de aansprakelijkheid nu dus alsnog, op verzoek ook van de Tweede Kamer. De beperking geeft de toezichthouders vooral meer mogelijkheden voor openlijk kritisch toezicht waarbij de publiciteit niet geschuwd hoeft te worden. An Invoering van Controleprotocol Jaardocument Zorg een jaar uitgesteld De NBA heeft met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgesproken dat het Controleprotocol voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen pas met ingang van het verslagjaar 2011 voor accountants verplicht wordt. Het bestaande protocol voor verslagjaar 2010 bevatte nog te veel onduidelijkheden, waardoor zorginstellingen met onnodige administratieve lasten geconfronteerd dreigden te worden. Daarom is het protocol voor 2010 van de baan en zal VWS vóór de zomer een nieuwe versie ontwikkelen. Deze wordt afgestemd met de NBA Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) en Coziek, het landelijk platform voor accountants in de zorgsector. An Kortingspercentage verpakkingenbelasting sierteelt is 71% Voor de aangifte van de verpakkingenbelasting binnen de sierteelt is het kortingspercentage voor 2011 vastgesteld op 71%. Voor 2010 betreft het kortingspercentage 68%. De belastingvrije drempel is in 2011 net als in kg. Deze drempel wordt toegepast na aftrek van het kortingspercentage. De definitieve aangifte over 2010 dient uiterlijk 31 maart 2011 ingediend te zijn bij de Belastingdienst. An 11

12 An interview Michiel Werkhoven, voorzitter Accountantskamer Accountantskamer wil meer machtsmiddelen Frans Heitling Michiel Werkhoven, voorzitter van de Accountantskamer in Zwolle, vindt dat de Accountantskamer een vonnis bij voorraad moet kunnen opleggen. Soms ziet hij dusdanig slecht functionerende accountants voor zich dat hij zou willen zeggen nu het beroep uit. Maar omdat in beroep gaan tegen een beslissing van de Accountantskamer opschortend werkt, duurt dat veel te lang, vindt hij. Begin mei van dit jaar is de Accountantskamer twee jaar in functie en heeft de kamer een trackrecord opgebouwd van behandelde zaken. Veel PE-kwesties, die vrijwel allemaal leidden tot het onverbiddelijke oordeel: accountant, u moet u aan uw PE-verplichting houden, en een boete. Maar dat niet alleen; onafhankelijkheidsissues, kwaliteitsvragen en vooral heel veel zaken uit de MKB-praktijk en veel minder uit de controlepraktijk. Voorzitter van de Accountantskamer Michiel Werkhoven is hierover wel een beetje verbaasd. Immers, de Accountantskamer is het sluitstuk in het rijtje: beroepsorganisaties, wet- en regelgeving voor accountants, toezichthouders en ten slotte de Accountantskamer. Hij had meer zaken uit het wettelijke domein van de accountant verwacht. De WTA en Wtra en daarmee ook de Accountantskamer vinden hun oorsprong in de nasleep van de Enron- en Ahold-affaires in de eerste jaren van het nieuwe millennium. Het tuchtrecht moest meer op afstand komen van de beroepsorganisaties. In 2005 bij het begin van de parlementaire discussies over nieuwe accountantswetgeving was het nog de opzet dat de Accountantskamer zich zou beperken tot het behandelen van klachten over wettelijke controleopdrachten. Uiteindelijk werd het zo geregeld dat alle werkzaamheden van een accountant ter beoordeling aan de Accountantskamer moeten kunnen worden voorgelegd. Was dit niet gebeurd, dan had de Accountantskamer veel minder te doen. Michiel Werkhoven valt gelijk met de deur in huis: Ja, de Accountantskamer is een stuk strenger dan de Raden van Tucht. Wij achten zaken eerder gegrond. Desondanks vindt hij het geen trendbreuk, maar toch. De Accountantskamer is een graadje strenger, misschien omdat de maatschappij dat vraagt. Maar het kan ook komen omdat de regelgeving ingewikkelder en lastiger is geworden. Het feit dat de Accountantskamer meer dan de Raden van Tucht gedomineerd Er zijn zo n accountants en in totaal ongeveer 200 klachten bij de Accountantskamer en de klachtencommissie. 1% is heel weinig. wordt door juristen, heeft er dus niet zo veel mee te maken. Wel constateert hij dat de beslissingen veel juridischer worden opgeschreven. Het maakt volgens hem blijkbaar wat uit of je accountants de maat moet nemen langs de oude Gedrags- en beroepsregels, of de nu geldende Verordening Gedragscode. Die is toch wel complexer. Er zijn nu meer regels. Meer geklaagd Wanneer je de statistieken ernaast legt, zie je dat er meer geklaagd wordt over accountants. Helemaal wanneer je daar ook nog eens de zaken bijtelt die voor de klachtencommissie gebracht worden. Werkhoven ziet dat voor een deel als een maatschappelijke ontwikkeling. Aanbod schept immers vraag en soortgelijke ontwikkelingen zie je bij artsen, advocaten en notarissen. Hij trekt daarom niet de conclusie dat accountants hun werk slechter doen. Er zijn zo n accountants en in totaal ongeveer 200 klachten bij de Accountantskamer en de klachtencommissie. 1% is heel weinig. Bij andere beroepsgroepen is dat meer. Werkhoven is er vervolgens wel over verbaasd dat er in essentie alleen over openbare accountants en accountants in business wordt geklaagd. Financiële crisis Hij ziet nauwelijks klachten over interne accountants en overheidsaccountants. Is dat omdat die hun werk zo goed doen? Dat weet ik niet. Ik denk dat niemand de behoefte heeft om over hen te klagen. Zou het allemaal goed gegaan zijn bij de interne accountantsdiensten rond de financiële crisis? Wie zou de klacht moeten indienen? De onderneming zelf? Werkhoven constateert dat dit heel lastig is. Een buitenstaander kan niet klagen omdat hij niet de beschikking heeft over de feiten. Alleen maar de vraag stellen of de interne accountantsdienst goed gewerkt heeft, is niet voldoende om bij de Accountantskamer mee aan te kunnen komen. Wij wachten tot iemand klaagt. Dat geldt ook voor grote wettelijke controles van jaarrekeningen. Hoewel dat een openbaar product is en mensen vragen zouden kunnen stellen bij posten in zo n jaarrekening en dat een accountant daarvoor ter verantwoording kan worden geroepen, gebeurt dat weinig. We hebben geen zaak van Pieter Lakeman, geen enkele zaak van de VEB en bedrijven hebben zelf waarschijnlijk geen 12

13 interview An keer een kans. Sommigen van deze mensen nemen niet eens de moeite om terug te reageren naar de beroepsorganisatie. Er komt overigens een nieuwe groep van zo n kleine 200 PE-procedures aan. Dit keer gaat het vooral om accountants in business die volgens de beroepsorganisatie De aandacht voor de PE-zaken komt niet vanuit de Accountantskamer zelf, maar vanuit de beroeps organisatie die de zaken aandraagt. niet aan hun PE-verplichtingen hebben voldaan. Op mijn vraag of een boetesysteemn niet veel handiger is, antwoordt hij: Dat is een bevoegdheid die de beroepsorganisatie niet heeft. Die 200 mogelijke PE-overtreders worden wel projectmatig behandeld. Er zal op de zittingen niet veel tijd zijn voor al die individuele accountants. Foto: Moric van der Meer behoefte, als zij al menen dat er iets fout is bij het controlewerk, om dit bij de Accountantskamer aan de orde te stellen. Hij vindt daar mogelijk wel taken liggen bij de AFM en DNB. De AFM heeft in haar rapporten overigens al wel aangekondigd dat zij mogelijkerwijs klachten over individuele accountants aan de Accountantskamer zal voorleggen. Naar aanleiding van de Ahold- en Enron-affaires was de reactie van de politiek: dat willen we nooit meer. Dat soort zaken krijgen we niet. PE-zaken De aandacht voor de PE-zaken komt niet vanuit de Accountantskamer zelf, maar vanuit de beroepsorganisatie die de zaken aandraagt, stelt Werkhoven. De Accountantskamer zet nergens op in. De Accountantskamer behandelt binnengekomen klachten. Uiteindelijk zijn er zo n twintig PE-zaken door de beroepsorganisatie ingediend in Wij vinden dat beroepsgenoten zich aan hun PE-verplichting moeten houden. Onze uitspraken hebben ook een ander facet; dat van de tegenwerkende accountant. De accountant die uit en te na door de beroepsorganisatie in de gelegenheid wordt gesteld aan zijn verplichting te voldoen. Ze krijgen een kans en nog een Klacht terug naar beroepsorganisatie In 2010 heeft er een zaak gediend die door betrokkenen werd geschikt, maar die uiteindelijk door de Accountantskamer toch nog werd terugverwezen naar de NOvAA met de boodschap om daar nog eens kritisch naar te kijken en mogelijk de rol van klager op zich te nemen. Dat wil niet zeggen dat de Accountantskamer aanklager wordt. Nee, juist omdat je geen aanklager wilt worden, zorgt de wet ervoor dat NOvAA of NIVRA aanklager kunnen zijn. Andere tuchtcolleges kennen dit ook. Je kunt dat ook niet echt missen. Je krijgt soms een zaak voor je, waarin echt een algemeen belang zit. Partijen kunnen het dan onderling misschien wel eens worden, maar wanneer wij denken dat iets echt te ver gaat, dan kunnen we doorverwijzen naar NIVRA of NOvAA. Dan moet iets toch beoordeeld worden in het algemeen belang, zo zegt de wet het ook. Hij vindt dat geen rolvervuiling, ondanks dat een betrokken accountant dat misschien zo voelt. Als het vaker voorkomt moet zo n zaak zijns inziens dan ook 13

14 An interview misschien wel door een andere kamer worden overgenomen. Publiciteit Voordat een zittingsdatum is bepaald, komt de Accountantskamer niet naarbuiten over de zaken die er spelen. Wanneer de partijen dat zelf doen, is dat iets waarover de Accountantskamer niet gaat. Bij zware zaken kijkt de Accountantskamer naar wie daarvoor het meest geschikt is. De Accountantskamer is daarbij in het voordeel dat er al veel deskundigheid in huis is. Van de kamer maken ook accountants deel uit en een van de rechters is ook nog eens accountant. Wanneer een klacht bij de Accountantskamer wordt neergelegd als een soort opmaat naar een civielrechtelijk procedure of een claim, is dat ook iets waar de Accountantskamer niet over gaat. All in the game, zegt Werkhoven. Wij beoordelen alleen maar of de accountant zich aan zijn regels heeft gehouden. Is iets echter puur civielrechtelijk gericht, dan zeggen wij dat je niet bij ons moet zijn. Vervolgens wijst hij wel op een aantal verschillen. Wij oor delen anders. Is iets aannemelijk? Dat is een andere graad dan: wanneer is iets bewezen? En dan volgt een klein college over de verschillen tussen tuchtrecht en civiel recht: In het civiele recht heeft de steller de bewijslast. Zelfs al heb je gelijk, maar kun je het niet bewijzen. Dan krijg je geen gelijk. Wij zeggen: de klager moet zijn klacht aannemelijk maken. Dat maakt het niet altijd makkelijk. Er komt geen gegronde uitspraak als de klager zijn klacht niet aannemelijk maakt en anders dan in het Kengetallen Accountantskamer 2010 vergeleken met cijfers Raden van Tucht 2008 De hoofdlijnen van de kengetallen van de Accountantskamer (AcK) over het eerste volledige werkjaar Ter vergelijking de cijfers van de voormalige Raden van Tucht te Amsterdam en Den Haag (geconsolideerd) over hun laatste volledige (instroom en uitstroom) werkjaar Doorlooptijd: gemiddeld ongeveer ½ jaar na binnenkomst klacht. (Uitstroom KC nu nog onbekend, maar de producten zijn daar deels anders. Een zaak wordt daar primair afgedaan door te bemiddelen tussen klager en accountant; pas als dat niet lukt, volgt een niet openbare uitspraak.) Instroom Instroom AcK 2010: 136 Instroom Raden van Tucht 2008: 101 Instroom Klachtencommissie NIVRA/NOvAA (KC) 72 Conclusie 1 Na instelling van en de AcK en de Klachtencommissie is het totaal aantal ingediende klachten over accountants ruim verdubbeld van 101 naar 208, maar ten opzichte van het aantal accountants (20.000) is dit een gering aantal klachten (1%). De AcK heeft zelf alleen al meer klachten dan de voormalige Raden van Tucht ontvangen. Zowel de AcK als de KC lijken aldus te voldoen aan een maatschappelijke behoefte. Uitstroom Uitstroom AcK 2010: 126 Uitstroom Raden 2008: 95 Uitkomst van de klachtzaken AcK 2010 Raden 2008 Ongegrond 46 (36%) 42 (44%) Niet ontvankelijk 10 ( 8%) n.v.t. Subtotaal 56 (44%) 42 (44%) Beëindiging met uitspraak na schikking ex art. 30 Wtra 25 (20%) 24 (25%) Subtotaal 81 (64%) 66 (69%) Gegrond: 45 (36%) 29 (31%) Conclusie 2 Het lukt de AcK de instroom van zaken te verwerken en dat binnen een zeer aanvaardbaar tijdsverloop. Conclusie 3 Slechts in 1/3 van de zaken is een klacht bij de AcK gegrond. De AcK is daarmee één tandje strenger, maar niet significant, geweest dan de RvT. Conclusie 4 De AcK legt in gegronde zaken significant zwaardere maatregelen op. NB: In 2010 heeft de AcK in 4 zaken naast een andere maatregel tevens een geldboete opgelegd. Aard maatregel AcK 2010 Raden 2008 (45 zaken gegrond = 100%) Geen maatregel 5 (11%) 8 (28%) Waarschuwing 13 (29%) 8 (28%) Berisping 13 (29%) 7 (24%) Tijdelijke doorhaling (27 keer gegrond = 100%) 8 (18%) 4 (13%) * Doorhaling 6 (13%) 2 ( 7%) Totaal 45 (100%) 29 (100%) * Schorsing onder het oude klachtrecht is gelijk aan de tijdelijke doorhaling in het nieuwe klachtrecht. 14

15 Zet uw klant op voorsprong, voordat uw concurrent het doet. Uw klanten zijn uw toekomst. Natuurlijk zorgt u ervoor dat de keuzes die u maakt voordeel opleveren voor uw klanten. En dat doet loket.nl! Loket.nl is een volledig webbased applicatie voor salaris- en personeelsadministratie. Geen gedoe met systeembeheer, updates of nieuwe releases. Nooit was er meer binding met uw klanten door beter inzicht in de personeels- en salarisadministratie. Met loket.nl heeft uw klant stuurinformatie over zijn personeel. Naast inzicht in salarissen is er uitgebreid inzage in ziekteverzuim, functioneren en alle zaken die met HRM te maken hebben. Bovendien krijgt de werknemer via ESS (Employee Self Service = werknemerstoegang) inzage in de eigen salarisstroken, de jaaropgaves en het aantal beschikbare vakantiedagen. Als klap op de vuurpijl is ESS ook toegankelijk via internetbankieren. Dit betekent één keer inloggen bij de bank en meteen toegang tot de eigen salarisstrook. Kortom: met loket.nl biedt ú wat úw klant wil! Van Spaendonck Services BV Reitseplein AA Tilburg T (013)

16 An interview strafrecht moet de beklaagde wel wat doen om duidelijk aannemelijk gemaakte vermoedens te ontzenuwen. Op mijn samenvatting Dus wanneer een beklaagde accountant zijn mond houdt heeft hij de schijn tegen, reageert Werkhoven: Nee! Niet de schijn. Dan weerspreekt hij onvoldoende wat de klager aannemelijk heeft gemaakt en wat de Accountantskamer met zijn eigen deskundigheid denkt dat er aan de hand zou kunnen zijn. Te weinig reacties Werkhoven vindt het jammer dat er weinig inhoudelijk gereageerd wordt op de uitspraken van de Accountantskamer. In officiële gesprekken met de beroepsverenigingen en op recepties krijgt hij altijd steevast instemmende reacties die hem zeggen dat zijn Accountantskamer het goed doet. We krijgen zo weinig respons terug. Terwijl in onze beslissingen veel gedachten en meningen zijn opgenomen. Dat wil je wel weer getoetst hebben. Bijvoorbeeld een beroepscollege dat zegt: je doet dat fout. Maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het te druk. Er is nog geen enkele uitspraak terug, tegelijkertijd heeft de wetenschap zich er ook nog niet echt over uitgesproken. Werkhoven wijst vervolgens nog eens op de complexiteit van de VGC en constateert dat de beroepsgroep de nieuwe regelgeving nog steeds lastig vindt en nog steeds niet goed weet hoe om te gaan met wat hij noemt de harde en zachte regels in de VGC. Het is aan de Accountantskamer om dat te verwoorden. Je moet in je uitspraak zeggen wat je vindt. Maar wat vindt de beroepsgroep nu echt van hoe wij de regels uitleggen en wat wij er mee doen? We willen niet alleen de onderbuik horen. Machtsmiddelen Accountantskamer Bij het onderwerp machtsmiddelen constateert Werkhoven dat het openbaar maken van de naam van een aangesproken accountant een van de sancties is die de Accountantskamer kan opleggen. Werkhoven vindt dat een zwaar middel. Het feit dat Accountancynieuws de naam van zo n accountant publiek maakt, vindt hij oneigenlijk. Zouden jullie toch eens over na moeten denken of dat onderdeel van jullie openbaarmaking zo terecht is. Trekt meer lezers ben ik bang. Kranten doen dat in strafzaken ook niet. Een tuchtrechtprocedure hakt er bij accountants stevig in stelt hij. Fouten zijn heel menselijk en ook inherent aan ieder beroep. Fouten zijn een beetje dom, maar je blijft wel een gewaardeerde kroonprins. Dat geldt ook voor accountants. En vaak is het toeval of een fout wel of niet uitmondt in een tuchtzaak. Kortom, het zijn niet per se de zeer matig functionerende beroepsgenoten die voor de Accountantskamer komen, moeten die aan de schandpaal? * Toch is het niet een en al compassie met de aangesproken accountants. Werkhoven vindt ook dat in een aantal gevallen een vonnis bij voorraad moet kunnen worden uitgesproken. Daarbij gaat het vooral om schorsingen en doorhalingen die als maatregel kunnen worden opgelegd. Nu is het zo dat wanneer een aangesproken accountant in zo n geval in beroep gaat de werking van het vonnis wordt uitgesteld. Met de achterstand in beroepszaken bij het CBb betekent dat een accountant zo n vonnis twee jaar open avond 19 april a.s. deeltijd accountancy op naar de financiële top Waarom aan Nyenrode studeren voor je RA-titel? Specialist in het vakgebied Accountancy & Controlling Studie is volledig in deeltijd en Nederlandstalig Hoogwaardige kwaliteit door: gerenommeerde docenten uit de wetenschap en het bedrijfsleven interactieve colleges met actuele onderwerpen ruim 100 jaar ervaring kan tegenhouden en in de tussentijd brokken op brokken kan blijven maken. Ik hoop dat de wetgever dat gaat wijzigen. Enkele keren per jaar komen we een dusdanig slecht functionerende accountant tegen die we doorhalen. Maar die dan in appél gaat en dan wordt het vonnis opgeschort. In de nieuwe accountantswet zou dat anders moeten. Je moet de mogelijkheid hebben om te zeggen: nu het beroep uit. An Noot *Wanneer de Accountantskamer een klacht over een accountant gegrond vindt, noemt Accountancynieuws in haar verslaggeving de naam van de betrokken accountant. Op deze regel hanteert de redactie één uitzondering. Wanneer de klacht duidelijk zijn oorsprong vindt in de privésfeer van de aangesproken accountant publiceren wij de naam niet. Een accountant wordt voor de Accountantskamer aangesproken in het kader van een bij wet geregeld openbaar en beschermd beroep. Binnen dat kader vindt de redactie het juist om namen van aangesproken accountants te noemen. Frans Heitling, hoofdredacteur AN

17 column An Joost Groeneveld Accountants als getuigendeskundigen in de rechtbank A ls Peter van der Zanden een noodklok luidt, moet dat serieus worden genomen. De actualiteit van zijn probleem kan blijken uit de reacties bij het desbetreffende interview met Peter op 10 maart 2011 (Accountant.nl). Van der Zanden ervaart terughoudendheid bij de grote kantoren om accountants naar voren te schuiven als getuigen-deskundigen. Onafhankelijkheid en risico vormen daarbij een bottleneck. Dus moet daarvoor een beroep worden gedaan op een beperkt aantal accountants van middelgrote kantoren. Het zal Van der Zanden gaan om voldoende spreiding over de kantoren. Met de verwijzing naar de grote kantoren wordt in principe gewezen naar het reservoir van openbare accountants. Misschien verwachten we inderdaad te veel van de openbare accountants. Het zou niet voor het eerst zijn. Hun deskundigheidsgebied bij uitstek is dat van de jaarrekening (financiële verantwoording) en de controle daarop: assurance bij financiële verantwoording. Ervan uitgaande dat de rechtbank behoefte heeft aan juist die deskundigheid, is het teleurstellend dat de meest gediversifieerde accountantsorganisaties verstek laten gaan, omdat het risico te groot zou zijn. Dat hun onafhankelijkheid een probleem zou zijn, is denkbaar; bijvoorbeeld wanneer in een desbetreffend geding een eigen cliënt partij zou zijn, respectievelijk de door henzelf gecontroleerde jaarrekening ter discussie zou staan. Laten we hopen dat ook bij alle overige dienstverlening onafhankelijkheid dezelfde strikte uitleg krijgt. Verstrengeling van advies en controle hoeft dan geen punt van discussie te zijn. Terzijde van zijn specifieke deskundigheidsgebied doet de openbare accountant er goed aan als hij inziet dat zijn deskundigheid in principe ontoereikend is. Voor mij zou dit voor de openbare accountants een veel betere argumentatie opleveren om terughoudend te zijn, dan de genoemde risico s en onafhankelijkheid: je moet er verstand van hebben. Het lijkt dat de grote kantoren hier meer (zelf)kennis hebben dan het NIVRA in haar Praktijkhandreiking 1111 (Overige opdrachten). Met name de term assurance-verwant biedt ruime mogelijkheden om het werkterrein en daarmee de specifieke deskundigheid van de openbare accountant op te rekken. In een reactie bij het interview van Van der Zanden merkt Ronald Bobbe mijns inziens terecht op dat Naast de groep openbare accountants, er een nog grotere groep accountants in NL (is). Onder de accountants in business zit een enorme berg deskundigheid op velerlei terrein. En dan gaat het om al die andere deskundigheid opgedaan in het bedrijfsleven, in allerlei sectoren en branches, met vele jaren relevante ervaring. Ik kan voor mijn eigen specialisme spreken: vaststelling van economische waarde en schade in bedrijf en onderneming. Daarvoor bestaat een specifieke beroepsgroep die van de registervaluators (vaak aangeduid met RV) met een eigen beroepsregeling en een onafhankelijke tuchtrechtspraak. Voorwaarde voor toelating is een succesvolle afronding van een specifieke opleiding op masterniveau aangevuld met een praktijkexamen. Eigenlijk vanzelfsprekend geldt voor de gehele beroepsgroep een PE-verplichting. Dat alles in combinatie met een dagelijkse praktijk in waarde- en schadebepaling geeft de registervaluator op dit deskundigheidsgebied een geweldige voorsprong. Het kan nog mooier. Een aantal registervaluators heeft zich bovendien aan de Leidse Universiteit laten opleiden tot gerechtelijke deskundige. De geslaagden zijn terug te vinden in het register van het LRGD (= Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen). Ook voor die registratie geldt een PE-verplichting en een onafhankelijke tuchtrechtspraak. Het is een register waaruit niet alleen de rechtbank kan plukken. Iedere belanghebbende ook zijn openbare accountant die hem adviseert kan dat register raadplegen en er op tal van gebieden de benodigde deskundigheid vinden. De zaken zijn in het algemeen complex. De belangen zijn groot, vaak ook in absolute zin. De verhoudingen tussen partijen staan op scherp. Inderdaad zijn de risico s aanzienlijk. De vereiste deskundigheid en ervaring kan niet worden overschat. Met minder moet niemand genoegen nemen. Met minder deskundigheid moet je er niet aan beginnen. Risico is een afgeleide van onder andere deskundigheid. Minder deskundigheid maakt onevenredig riskant. Voor openbare accountants mag COS 4400 geen ontsnappingsroute zijn. Een gevaar van ondeskundigheid is onwetendheid, namelijk te denken dat je het weet. En je wordt heus niet altijd betrapt. Een risico is denk ik wel dat de pakkans hoger is dan weleer. Schoenmaker, blijf bij je leest. Voor de rechtbank zijn er specialisten. An Joost Groeneveld RA RV, directeur Wingman Business valuators B.V, Breda. 17

18 ICT-SPECIAL Hoe breng je een klant online? Kies software op maat van de klant Pascale Petiet Accountants zijn professionals en moeten dus met alle boekhoudsoftware kunnen omgaan. Daarbij gaat klantvriendelijkheid soms voor efficiëntie, want uiteindelijk werken we voor tevreden klanten. Pakketkeuze kan dus volgens het criterium: waar is je klant het meest bij gebaat? Aan de accountant de uitdaging om dat in zijn backoffice goed te laten functioneren. Als kantoor kiezen voor één softwarepakket voor online boekhouden is niet verstandig. Dat is niet per definitie een keuze waar een klant het best mee wordt bediend. Het is veel verstandiger om een softwarepakket te adviseren op maat van de ondernemer. Dit criterium is het uitgangspunt van de in dit artikel beschreven fictieve casus. Inventarisatie Mevrouw Dekker van Dakkapel V.O.F. heeft zich vanochtend aangemeld via internet met de vraag om een offerte, omdat ze op zoek is naar een nieuwe boekhouder. Tijdens het gesprek inventariseert de accountant wat het bedrijf inhoudt en wat mevrouw Dekker doet aan de administratie. Het bedrijf bestaat uit meneer en mevrouw Dekker, met 3 personeelsleden. Mevrouw Dekker maakt de offertes, facturen en doet de betalingen. Ook zorgt zij ervoor dat de personeelsleden maandelijks de salarisstroken krijgen die zij van de boekhouder ontvangt. Elk kwartaal brengt zij de spullen naar de boekhouder, die op zijn beurt de BTWaangifte voor haar invult. Er wordt geen voorraadadministratie bijgehouden; de heer Dekker weet precies wat hij in de loods heeft liggen. Hij telt één keer per jaar de voorraad voor de boekhouder. Inschatting van de klant De accountant vraagt hoe vaardig mevrouw Dekker met internet is. Nou, daar kan ze wel mee overweg; ze mailt en zoekt van alles op. Hij vraagt ook hoe de facturen gemaakt worden en hoe zij de betalingen doet. Zij maakt de facturen in Excel en doet de betalingen via internetbankieren. Ze mailt de boekhouder het Excel-bestand met de facturen. De bankafschriften levert ze op papier bij de boekhouder aan, maar dat zou ze eventueel wel in een bestand kunnen aanleveren. De accountant denkt na over het beste systeem dat zijn potentiële klant zou kunnen gebruiken. Hij maakt zelf van alle online boekhoudsoftware gebruik. Hij gaat ervan uit dat hij voor de klant het beste product uitkiest hij gaat er dus niet vanuit dat de klant moet werken met het pakket dat hij zelf het fijnst vindt om mee te werken. Hij schat in dat mevrouw Dekker vaardig genoeg is om zelf facturen en betalingen te doen in online boekhoudsoftware. Omdat hij zijn klant onnodige kosten wil besparen en haar zoveel mogelijk inzicht wil geven, denkt hij na over het meest geschikte pakket voor haar. Keuze online boekhoudsoftware Mevrouw Dekker heeft in de ogen van de accountant te weinig boekhoudkundige achtergrond; in zijn ogen zijn Exact Online en Twinfield voor haar te moeilijk. Een oplossing is om hierin een cursus te gaan volgen en meer verstand te krijgen van boekhoudkundige termen, maar waarschijnlijk wordt ze er helemaal niet gelukkig van om dat te moeten leren. Ook Asperion vindt hij voor haar nog te boekhoudkundig. Mevrouw Dekker heeft personeel, dus zou het gemakkelijk zijn om maandelijks de salariskosten te kunnen inlezen. Yuki zou voor haar een optie kunnen zijn (dat is makkelijk en geeft inzicht), de accountant vermoedt dat dit wel eens te duur zou kunnen worden. Om die reden vraagt hij om hoeveel facturen het jaarlijks gaat. Dat zijn er circa 1.500, volgens de boekhouder. Dat wordt waarschijnlijk te duur voor mevrouw Dekker, want facturen + evenzoveel bankregels, zijn stuks *maal 95 cent, goed voor circa aan kosten voor de boekhouding. Daar komen nog wel de kosten van de begeleiding en aangifte bij. Ze hoeft bij gebruikmaking van Yuki niet veel meer te doen dan scannen, maar dat is niet haar punt. Ze wil best zelf iets doen, vindt dat ook wel leuk, maar het moet niet té moeilijk worden. Ook E-boekhouden zou een bruikbaar pakket voor mevrouw Dekker kunnen zijn, maar de accountant vindt dit beter geschikt voor eenmanszaken dan voor deze V.O.F met personeel. Intelly Online is ook een goede optie: het personeel zouden ze dan meteen kunnen volgen via Google en dit gekoppeld hebben aan de administratie. Ook zou een voorraadadministratie bijgehouden kunnen worden. Dat gaat mevrouw Dekker te ver; het gaat niet om een grote onderneming, het mag dus wel wat simpeler. De accountant laat vervolgens Reeleezee aan deze mevrouw zien. Op het eerste gezicht ziet dat er makkelijk uit, net zoals bij Yuki, Intelly en E-boekhouden. Die mappen zijn meteen herkenbaar, want die staan ook in de kast. Hij laat in het kort zien hoe ze kan factureren en betalen, zodat hij met haar mee kan kijken in de administratie. De salarisjournaalpost kan door hem worden ingelezen. Ze kan zelf, na zijn controle, de BTW-aangifte doen. Ze hoeft dan de spullen niet meer te brengen. Jammer is dat de accountant in Reeleezee nog niet kan downdrillen vanuit de balans tot op het gescande document, zoals hij wel bij 18

19 ICT-SPECIAL Yuki en Intelly gewend is. Hij zal daarom de stukken bij haar opvragen die hij nodig heeft. Ze kan scannen, dus dat is geen probleem. Afspraken procedures Onze accountant legt mevrouw Dekker uit dat hij drie of vier keer bij haar langskomt om samen met haar de administratie in te richten en om haar het systeem te leren. Is de administratie eenmaal ingesteld, dan zullen ze elkaar minimaal één keer per kwartaal spreken om de boekhouding door te nemen. Als zij handig met de computer is, dan kunnen ze ook Skypen. De accountant stelt voor om de offerte te komen brengen als haar man er ook bij is, zodat hij meteen met hem kennis kan maken. Een paar dagen later is de offerte inclusief vorig boekjaar, akkoord. Opstart De accountant plant alvast drie afspraken met mevrouw Dekker, met een week tussentijd. Tijdens de eerste afspraak maken ze de administratie aan en maken ze de factuurlay-out. Na een week komt de accountant terug en neemt hij met haar de vragen door en past de lay-out, producten en omzetrekeningen nog verder aan haar wensen aan. Mevrouw Dekker is wel al eigen met het systeem geworden, omdat ze het gemakkelijk vond om de facturen te maken en het zichzelf wel wijst. De accountant past de omschrijvingen van de grootboekrekeningen aan, zodat mevrouw Dekker ze herkent als haar omzet. Bij de tweede afspraak voeren ze een aantal inkoopfacturen in, zodat de accountant de omschrijvingen kan aanpassen aan haar taalgebruik. Hij maakt daarmee de administratie op maat en herkenbaar voor haar. Zo verkleint hij de kans op fouten. Grootboekrekeningen waar zij niet op moet kunnen boeken maakt hij onzichtbaar, zodat mevrouw Dekker maar op enkele paden in de administratie kan lopen, die voor haar van toepassing zijn. Bijvoorbeeld: zij heeft zij één leverancier uit het buitenland: Dachaufbau.DE. De accountant wijzigt nu de grootboekrekening Inkopen EU in inkopen Dachaufbau, waarbij de BTW-code standaard goed staat ingesteld. Bij de personeelskosten maakt hij alle grootboekrekeningen onzichtbaar die betrekking hebben op balansposten. Na de tweede afspraak voert mevrouw Dekker alle resterende verkoopfacturen en inkoopfacturen van vorig boekjaar tot en met nu in. Dit valt haar best mee; het kostte haar drie dagen. Ze heeft bij het invoeren van de crediteuren (in ondernemerstaal: leveranciers!) meteen de bankrekening van die crediteur ingevoerd. Bij de derde afspraak wijzigt de accountant nog enkele benamingen en standaardinstellingen, waardoor aan elke crediteur de juiste grootboekrekening gekoppeld is en de betalingstermijnen per crediteur goed worden ingesteld. Ook toont hij haar hoe zij de bankafschriften kan inlezen en openstaande posten kan afboeken. Mevrouw Dekker begint het leuk te vinden de door haar ingevoerde posten zelf af te boeken. De accountant toont haar hoe zij de documenten die hij nodig heeft voor de aangifte en de stukken voor zijn dossier, kan uploaden in zijn systeem. In de laatste week zorgt hij ervoor dat hij de administratie heeft nagekeken voordat hij naar mevrouw Dekker toe gaat. Hij heeft nog instellingen gewijzigd om de foutkans te verkleinen. Een paar correcties laat hij haar zelf doen, omdat ze daar in de toekomst structureel wat aan heeft. Incidentele correcties maakt hij zelf. Hij laat haar zien hoe ze de laatste posten in de bank moet verwerken en gaat pas weg als de administratie up-to-date is. Ook doen ze een betaling vanuit de software, zodat zij dit voortaan zelf kan doen. Lopende procedure Tussendoor mailt mevrouw Dekker nog een paar vragen die snel kunnen worden opgelost. De accountant demonstreert haar hoe ze de BTW-aangifte kan doen. Omdat ze niet helemaal begrijpt wat hij bedoelt, laat hij haar een applicatie downloaden waarmee hij haar computer kan overnemen. Zo kan hij op haar scherm laten zien wat hij bedoelt. De BTW-aangifte wordt nu door haar verstuurd. Hij helpt haar meteen om Skype in te stellen, zodat ze de volgende keer met video kunnen communiceren en ook op die manier het scherm kunnen delen. Voortgang Bij de volgende kwartaalafspraken is de administratie inmiddels geen punt van onderwerp meer, op wat losse vragen na. In de gesprekken komen nu ook andere onderwerpen naar voren, zoals uitbreidingsplannen voor de onderneming. An Pascale Petiet AA, Online Accountants MKB. Omdat specialisten graag samenwerken met specialisten Wij ontzorgen door voor u de salarisverwerking uit te voeren of over te nemen Automatische signaalfuncties; bijvoorbeeld bij afl oop contracten, CAO wijzigingen etc. Deskundig op het gebied van arbeidsrecht en HR-vraagstukken Vaste prijsafspraken en altijd een heldere kijk op salarisverwerking Tel. (0318) Internet

20 ICT-SPECIAL SBR is vooral procesintegratie Ted Verkade en Anton Lok De financiële rapportageketen zal in de komende jaren ingrijpend wijzigen. Het is voor iedereen nu wel duidelijk dat het grootste deel van de papieren rapportages door de introductie van XBRL zal verdwijnen. De gevolgen van XBRL en andere ontwikkelingen op automatiseringsgebied zijn echter veel breder. Zij zullen het gehele proces van het voeren van administraties en het samenstellen van jaarrekeningen en aangiften fundamenteel veranderen. Dit heeft grote gevolgen voor de inrichting van de hieraan ten grondslag liggende processen en daarmee voor de personele bezetting, de werkwijze en de IT-systemen. De motor achter de huidige ontwikkelingen in de rapportageketen is XBRL. Er is veel onbegrip over wat XBRL is en wat het betekent. Velen zien XBRL slechts als het vervangen van de rapportage op papier door een elektronische rapportage. Vanuit die optiek is het inderdaad niet meer dan een technisch kunstje dat bij lange na niet de ophef rechtvaardigt die erover wordt gemaakt. XBRL is echter veel meer; het gaat om een grootschalige standaardisatie van gegevens die door allerlei instanties, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de banken en het Centraal Bureau voor de Statistiek, worden opgevraagd bij ondernemers. Inmiddels wordt XBRL daarom aangeduid met een nieuw begrip: SBR. Dit staat voor Standard Business Reporting en geeft veel beter weer waar het echt om gaat. XBRL is de techniek die SBR mogelijk maakt. Wat zijn de gevolgen van SBR? Meer verschillende rapportages Naast de traditionele jaarrekening en de fiscale aangifte, zullen ook andere rapportages moeten worden opgesteld. Een voorbeeld daarvan is de kredietrapportage, die door banken wordt verlangd van alle klanten aan wie zij krediet verlenen. De kredietrapportage bevat informatie die ook in de jaarrekening is opgenomen, maar bevat daarnaast extra informatie die alleen door de banken wordt opgevraagd. Wij verwachten voor de toekomst dat steeds meer partijen die financiële informatie maar ook in toenemende mate niet financiële informatie opvragen, dit zullen doen met behulp van XBRL. Denk daarbij aan het CBS, brancheverenigingen, subsidieverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen. De huidige rapportgeneratoren en fiscale aangiftesoftware zullen naar onze verwachting worden vervangen door één geïntegreerde XBRL-rapportgenerator, waarmee elk gewenst rapport voor elke uitvragende instantie kan worden opgesteld. 100% standaardisatie Rapportages zullen als gevolg van deze ontwikkeling voor 100% standaard zijn. Een XBRL-rapport is in feite niets anders dan een formulier. Voor elk invulveld op het formulier is exact gedefinieerd wat Het accent verschuift van het achteraf beoordelen en corrigeren naar het vooraf nauwkeurig inrichten van de administratie en de XBRL-tags. er ingevuld mag of moet worden. Er is geen enkele vrijheid meer om naar eigen inzicht gegevens toe te voegen of weg te laten. Door deze standaardisatie wordt het opstellen van de rapporten een veel nauwkeuriger proces. In de huidige werkwijze van veel kantoren worden gedurende het samenstel- proces of aan het eind daarvan nog rubriceringscorrecties en andere aanpassingen doorgevoerd, zoals het uitsplitsen van een lening in een lang- en een kortlopend deel. Dit ambachtelijke knutselen, dat zelfs door sommige rapportgeneratoren wordt ondersteund, past niet bij de strakke definities die XBRL hanteert. Dit betekent dat voor rapportages in XBRL de inrichting van de administratie en de mapping ( tagging ) heel nauw luistert. Als dit goed is ingeregeld, kan er ook veel minder fout gaan in het proces en kan het gehele proces ook efficiënter verlopen. Dit betekent dat tagging zoveel mogelijk aan de bron moet plaatsvinden: in de administratie zelf. Dit vereist een andere werkwijze, waarbij het accent verschuift van het achteraf beoordelen en corrigeren naar het vooraf nauwkeurig inrichten van de administratie en de XBRL-tags. Ook het onderhoud van deze inrichting is van groot belang, temeer omdat het onder invloed van XBRL niet ondenkbaar is dat de frequentie van rapportages zal gaan toenemen. Integratie van processen De uitvragende instanties hebben de afspraak gemaakt dat in de verschillende XBRL-rapporten zoveel mogelijk dezelfde definities worden gehanteerd. Daardoor is er veel overlap tussen de gegevenselementen in de verschillende XBRL-rapporten. Uit efficiencyoverwegingen ligt het voor de hand om een identiek gegevenselement dat bijv. zowel in de aangifte vennootschapsbelasting als in de jaarrekening voorkomt, maar één keer beet te pakken. Voor al deze overlappende elementen kan een geïntegreerd werkprogramma worden gehanteerd, waardoor het mogelijk is om rapportages voor verschillende uitvragende instanties in één geïntegreerd 20

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 1 De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 Karakter Tuchtrechtspraak Betekenis voor de accountant Procedure Samenstelling Tuchtrecht:

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/1384 Wtra PE van 27 november 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/1384 Wtra PE van 27 november 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/1384 Wtra PE van 27 november 2015 van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur?

Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur? Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur? Mr Folkert Waardenburg Partner De Brauw Blackstone Westbroek 7-4-2006 1 Tuchtrecht - geen wetboek - wel aparte wetten - weinig

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inhoud. Bijlage: - klachtformulier - ook als WORD-invuldocument te downloaden via de website:www.agro.nl/vtc

Inhoud. Bijlage: - klachtformulier - ook als WORD-invuldocument te downloaden via de website:www.agro.nl/vtc Inhoud 1. Veterinair Tuchtrecht 2. Over wie kan worden geklaagd 3. Waarover kan worden geklaagd 4. Bespreek uw klacht 5. Wie kan een klacht indienen 6. De Klachtambtenaar 7. Hoe dient u een klacht in 8.

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Copyright 2009 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), Amsterdam en de

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa Workshop Toezicht op vrije beroepsoefenaren Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa 23 september 2010 Toezicht: ja Inzicht: nee Agenda Inleiding en afbakening Toezicht op accountants Toezicht op curatoren

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid.

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid. 11-521 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Wij hebben kennis genomen van het Ontwerp Wet op het accountantsberoep (Ontwerp) en de Memorie van toelichting (MvT) hierop.

Wij hebben kennis genomen van het Ontwerp Wet op het accountantsberoep (Ontwerp) en de Memorie van toelichting (MvT) hierop. Ministerie van Financiën T.a.v. de Minister van Financiën Mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE Den Haag Breukelen, 4 september 2010 Onderwerp: Ontwerp Wet op het accountantsberoep Geachte heer

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 14/2683 Wtra AK van 10 april 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 14/2683 Wtra AK van 10 april 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 14/2683 Wtra AK van 10 april 2015 van HET OPENBAAR MINISTERIE, Functioneel Parket Zwolle, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Registers onder elkaar De samenwerking tussen taxateurs en accountants. Huub Wieleman Voorzitter NBA

Registers onder elkaar De samenwerking tussen taxateurs en accountants. Huub Wieleman Voorzitter NBA Registers onder elkaar De samenwerking tussen taxateurs en accountants Huub Wieleman Voorzitter NBA Start: behoefte aan sterkere signaalfunctie accountant "Individueel is de accountant beperkt in zijn

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Juni 2011 Het klacht- en tuchtrecht voor accountants 1 Copyright 2011 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en Nederlandse Orde van

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Accountancy en integriteit

Accountancy en integriteit Accountancy en integriteit Jaap ten Wolde CIROC 5 oktober 2011 Bouwjaar 1947 Over de inleider KPMG 33 jaar. Openbaar accountant, daarna hoofd forensische accountancy 2005: Oprichter en partner IFO (Instituut

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/707 Wtra AK van 24 augustus 2015 van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Nadere informatie

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ 26 Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ ESJ Audits met ESJ VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE BETER Als eigenaar of directie van een winkelketen wilt u natuurlijk zo veel mogelijk grip op uw bedrijf

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Januari 2013 1 Copyright 2013 Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Amsterdam. NIVRA en NOvAA zijn per 1 januari 2013 samengegaan in de (NBA).

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: B MAKELAARDIJ, lid van de vereniging, gevestigd en kantoorhoudende te M,

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: B MAKELAARDIJ, lid van de vereniging, gevestigd en kantoorhoudende te M, Controle door de makelaar op storting waarborgsom. Een makelaar verkoopt voor klager diens woning. In de koopakte wordt geen financieringsvoorbehoud gemaakt. Koper verbindt zich om uiterlijk op 12 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 1 A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG BIJLAGE 1 DE SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE OPLEIDINGEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Januari 2015 1. Inleiding Op grond van artikel 3, lid 3 van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN IN DE GGZ OF EEN JEUGD GGZ-INSTELLING (SPELREGELDOCUMENT 2016) 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door TOPde stichting TOP

Nadere informatie

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5 Inleiding Maarten Gelderman voor seminar "Zeven toezichttips om je instelling compliant te laten zijn" voor de sector betaalinstellingen van woensdag 9 september 2015 1 Toezicht nationale instellingen

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode

VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1. (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode VRAGENLIJST NADERE VOORSCHRIFTEN ONAFHANKELIJKHEID 1 (deel A: cliëntniveau) Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode 1. Waarborgen in de organisatie van de assurancecliënt 1.1 Ga na of

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum: 13 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/296 2 Klacht

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde.

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde. RAAD VAN TOEZICHT s GRAVENHAGE Niet voldoen aan wens van opdrachtgever: verkoop van appartementen apart én als geheel. Zorgdragen voor vertrek huurder. Beweerdelijke druk op verkoper om accoord te gaan

Nadere informatie

uw klacht en de ombudsman

uw klacht en de ombudsman uw klacht en de ombudsman over de ombudsman De Financial Ombudsman Service kan het overnemen als u een klacht heeft ingediend bij een financieel bedrijf en u niet tevreden bent met de uitkomst. Het kost

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Judith van Haersma Buma Bijscholing NVAB Kring Zuid-West 26 november 2009, Bergen op Zoom - cijfers 2008( regionaal) 1347 totaal afgehandelde klachten; 470 klachten

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA Aan de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Drs. H. Wieleman RA, voorzitter Postbus 7984 1008 AD Amsterdam Den Haag, 30 augustus 2013 Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie