Transponeringstabel en paginaindeling CAO VVT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transponeringstabel en paginaindeling CAO VVT"

Transcriptie

1 1.1 Definities 1.1 Definities lid 17 Werkgever lid 18 Werknemer lid 1 Aanwezigheidsdienst lid 2 Arbeidsduur lid 3 Bereikbaarheidsdienst lid 4 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lid 5 Consignatiedienst lid 6 Feest- en gedenkdagen lid 7 Leerling-werknemer lid 8 Periode lid 9 Periodiek lid 10 Relatiepartner lid Salaris lid Stagiair lid 14 Uurloon lid 13 Vakantiekracht lid 15 Verschoven diensten lid 16 Weekend lid 19 Werktijden lid 20 CAO Verpleeg- en lid 1. Werkgever lid 2. Werknemer lid 3. Aanwezigheidsdienst lid 4. Arbeidsduur lid 5. Bereikbaarheidsdienst lid 6. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lid 7. Consignatiedienst lid 8. Feest- en gedenkdagen lid 9. Leerling-werknemer lid 10. Periode lid. Periodiek lid. Relatiepartner lid 13. Salaris lid 14. Stagiair lid 15. Uurloon lid 16. Vakantiekracht lid 17. Verschoven diensten lid 18. Weekend lid 19. Werktijden lid 20. CAO Verpleeg- en lid 21 CAO Thuiszorg lid 21. CAO Thuiszorg Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen 1.2 Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen Karakter CAO 1.3 Karakter van de CAO De arbeidsovereenkomst 2.1 De arbeidsovereenkomst Duur van de arbeidsovereenkomst 2.2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd Opzegging 2.4 Einde van de arbeidsovereenkomst Functiewaarderingssysteem 2.3 Einde van de arbeidsovereenkomst 3.1 Functiewaardering Combinatiefunctie 3.1 lid 4 Functiewaardering Algemeen Toepassing salarisschalen Uitbetaling salaris 3.2 Salaris 3.3 Uitbetalen salaris Salarisgarantieregeling 3.4 Salarisgarantieregeling Werknemers aangesteld in het kader van de Wet werk en inkomen 3.5 Werknemers aangesteld in het kader van de Wet werk en bijstand Periodieke verhogingen 3.6 Periodieke verhogingen Bevordering 3.7 Bevordering Bijzondere beloningen 3.8 Bijzondere beloningen 3.1. Structurele eindejaarsuitkering 3.9 Structurele eindejaarsuitkering 3.1. Levensloopbijdrage Verpleeg- en 3.10 Levensloopbijdrage specifiek voor Verpleeg- en Vakantiebijslag 3. Vakantiebijslag Pensioen 3. Pensioen 8 9

2 Gratificatie Loondoorbetaling inval-/oproepkrachten en min/max-contracten kraamzorg Beroepsopleidingen Aspirant leerlingen 3.13 Gratificatie specifiek voor Verpleeg- en 3.14 Gratificatie specifiek voor Loondoorbetaling inval-/oproepkrachten en min/maxcontracten kraamzorg Salarisgarantie leerling-werknemer 3.17 Salarisgarantie leerling-werknemer Zakgeld en stagevergoeding leerlingen 3.18 Zakgeld en stagevergoeding leerlingen Opleiding tot gezondheidspsycholoog 3.19 Opleiding tot gezondheidspsycholoog Overige BBL opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 3.20 Overige BBL opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Overige opleidingen 3.21 Overige opleidingen Leerlingsalarissen verkorte opleiding tot 3.22 Leerlingsalarissen verkorte opleiding tot kraamverzorgende kraamverzorgende Arbeidsduur 4.1 Arbeidsduur Min/Max contracten 4.2 Min/max-contracten Nulurencontracten 4.3 Nul-urencontracten Verzoek tot uitbreiding arbeidsduur 4.4 Uitbreiden arbeidsduur Contractenbeleid 4.6 Inzet uitzendkrachten 5.1 Werk- en Rusttijden algemeen Maximum arbeidstijd per dienst Pauzes 4.5 Contractenbeleid 5.1 Werk- en Rusttijden 5.2 Pauzes Vrije weekenden 5.3 Vrije weekenden Nachtdiensten 5.4 Nachtdiensten 5.2 Definities bereikbaarheidsdienst 5.8 Vergoeding consignatie-, aanwezigheids- en 5.13 Bereikbaarheidsdienst (Thuiszorg) 5.2 Definities aanwezigheidsdienst, 5.8 Vergoeding, consignatie-, aanwezigheids -, en. 5.2 Definities consignatiedienst, 5.8 Vergoeding consignatie -, aanwezigheids- en 5.8 Vergoeding consignatie-, aanwezigheids- en bereikbaarheidsdienst(v&v) Vergoeding voor arbeid van de werknemer met een volletijd arbeidsduur Vergoeding voor arbeid van de werknemer met een deeltijd arbeidsduur 5.9 Slaapdienst (V&V) Vergoeding slaapdienst (V&V) Opnemen vergoeding slaapdienst (V&V) 3.16 Beroepsopleidingen Bereikbaarheidsdienst specifiek voor Verpleeg- en 5.6 Bereikbaarheidsdiensten specifiek voor 5.7 Aanwezigheidsdienst specifiek voor Verpleeg- en, waarbij lid 1 uit oorspronkelijke 5.2 is afgeleid, lid 2 en 3 uit oorspronkelijke 5.8 en in lid 3 tevens is verwerkt 5.8 Consignatiedienst specifiek voor Verpleeg- en, waarbij lid 1 uit oorspronkelijke 5.2 is afgeleid, lid 2 en 3 uit oorspronkelijke 5.8 en in lid 3 tevens is verwerkt 5.9 Aanvullende bepalingen over vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst specifiek voor Verpleeg- en, waarbij lid 1 uit oorspronkelijke 5.8 lid 3 is afgeleid, lid 2 en lid 6 uit lid 3, 7 en 8 uit en lid 4 en 5 uit Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en 5.10 lid 2 en lid 3 Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en 5.10 lid 4 en lid 5 Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en

3 5.14 Slaapdienst (thuiszorgorganisaties) 5. Slaapdienst specifiek voor Wachtdiensten Kraamverzorgenden 5. Wachtdiensten Kraamverzorgenden Vergoeding wachtdiensten 5. lid 2 en lid 3 Wachtdiensten Kraamverzorgenden Oproep tijdens wachtdienst 5. lid 4 Wachtdiensten Kraamverzorgenden Maximum aantal oproepen tijdens wachtdienst 5. lid 5 Wachtdiensten Kraamverzorgenden Gebroken diensten (V&V) 5.13 Gebroken dienst specifiek voor Verpleeg- en 5.10 Gebroken dienst (Thuiszorg) 5.14 Gebroken dienst specifiek voor Verschoven diensten (V&V) 5.15 Verschoven dienst specifiek voor Verpleeg- en 5.5 Overwerk (V&V) 5.16 lid 1 en lid 3 eerste zin Overwerk specifiek voor Verpleeg- en Bepaling aantal overwerkuren en vrijgestelde 5.16 en lid 1 laatste zin en lid 3 Overwerk specifiek voor werknemers (V&V) Verpleeg- en Maximaal aantal uren overwerk, vacaturestelling 5.16 lid 2 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en (V&V) Vergoedingsregeling voor de werknemer met een 5.16 lid 4 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en volletijd arbeidsduur (V&V) Opnemen vergoeding (V&V) 5.16 lid 5 en 6 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en Vergoedingsregeling voor de werknemer met een 5.16 lid 7 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en deeltijd arbeidsduur (V&V) 5.6 Structureel meerwerk (V&V) 5.17 Structureel meerwerk specifiek voor Verpleeg- en 5. Overwerk (Thuiszorg) 5.18 Overwerk specifiek voor 5..5 Maximaal aantal uren overwerk (Thuiszorg) 5.18 lid 2 Overwerk specifiek voor 5..3 lid 1Overwerkvergoeding (Thuiszorg) 5.18 lid 3 Overwerk specifiek voor 5..2 Overwerkvergoeding deeltijdwerker (Thuiszorg) 5.18 lid 4 Overwerk specifiek voor 5..1 Uitzonderingen overwerkvergoeding (Thuiszorg) 5.18 lid 5 Overwerk specifiek voor 5..4 Opnemen overwerkvergoeding (Thuiszorg) 5.18 lid 6 Overwerk specifiek voor 5..2 lid 2 Overwerkvergoeding(Thuiszorg) 5..3 lid 2 Overwerkvergoeding(Thuiszorg) 5.7 Onregelmatige dienst (V&V) Werkingssfeer (V&V) Vergoedingsregeling onregelmatige dienst (V&V) Berekening vergoeding (V&V) Afbouwregeling en de Toelichting. (V&V) 5. Werkingssfeer inconveniënte uren(thuiszorg) 5..1 definitie inconveniënte uren 5..2 Vergoeding inconveniënte uren 5..3 Compensatieregeling werknemers thuiszorgorganisatie 5.18 lid 7 Overwerk specifiek voor 5.19 Onregelmatige dienst specifiek voor Verpleeg- en en vanaf 1 januari 2014 voor 5.19 lid 6 Onregelmatige dienst specifiek voor Verpleegen en vanaf 1 januari 2014 voor 5.19 lid 7 Onregelmatige dienst specifiek voor Verpleegen en vanaf 1 januari 2014 voor 5.20 Inconveniënte uren voor tot 1 januari 2014 en vanaf 1 januari 2014 uitsluitend voor Kraamzorg Compensatieregeling (per 1 januari 2014)

4 6.1 (Vakantie)verlof, Invoeringspad extra bovenwettelijke vakantie-uren Opbouw (vakantie)verlof Overgangsregeling 50 jaar of ouder 6.1 Opbouw vakantie-uren 6.2 Overgangsregeling 50 jaar of ouder Garantieregeling 55 jaar of ouder 6.3 Garantieregeling 55 jaar of ouder Opnemen (vakantie)verlof 6.4 Opnemen van vakantie-uren Verjaren vakantieverlof 6.5 Verjaren vakantie-uren Verlof en feestdagen 6.6 Feestdagen Verlof in verband met bijzondere persoonlijke 6.7 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof omstandigheden Bezoek (tand)arts/specialist 6.7 lid 4 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Calamiteitenverlof voor het regelen van de zorg 6.7 lid 5 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte 6.8 Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte Verlenging bevallingsverlof 6.9 Verlenging bevallingsverlof Wet Arbeid en Zorg 6.10 Wet Arbeid en Zorg (Gedeeltelijk) afwijzen verlof) 6. (Gedeeltelijk) afwijzen verlof Premies tijdens onbetaald verlof/levensloopregeling 6. Premies tijdens onbetaald verlof/levensloopregeling Meerkeuzesysteem 7.1 Meerkeuzesysteem Randvoorwaarden Meerkeuzesysteem 7.2 Randvoorwaarden Inrichting Meerkeuzesysteem 7.3 Inrichting meerkeuzesysteem lid 1, 2.a-b, c-d en lid 6 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.1 Loon bij ziekte/ Loondoorbetaling bij ziekte en 8.2 Loon bij ziekte/ voor bij min/max contract werknemers met min/max-contracten lid 1 Verlagen of vervallen van loondoorbetaling 8.3 Verlagen van loondoorbetaling lid 2 Verlagen of vervallen van een loondoorbetaling 8.4 Geheel of gedeeltelijk vervallen van loondoorbetaling lid 7 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.5 Opnieuw ziek lid 3 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.6 Salarisaanpassingen bij ziekte lid 4 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.7 Vakantiebijslag bij ziekte lid 5 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.8 Eindejaarsuitkering bij ziekte Productieve arbeid en re-integratie-activiteiten tijdens ziekte 8.9 Productieve arbeid en re-integratie in de laatste 52 weken van ziekte Loonaanvulling vervoegde IVA-uitkering 8.10 Loonaanvulling vervroegde IVA-uitkering WGA premie 8. WGA-premie WIA 0-35% 8. WIA 0-35% Arbocatalogus VVT 8.13 Arbocatalogus VVT Vergoeding kosten woon-werkverkeer, 9.1 Vergoeding woon-/werkverkeer Vergoeding extra kosten woon-werkverkeer 9.1 lid 7 Vergoeding woon-/werkverkeer Vergoeding reiskosten van huis naar cliënten in de 9.2 Tegemoetkoming voor reizen van huis naar cliënten wijk in de wijk lid 2 Tegemoetkoming voor reizen van huis naar Vergoedingsnormen per vervoermiddel cliënten in de wijk 9.1 lid 3 Vergoeding voor reiskosten 9.3 Vergoeding voor reizen vanaf de vaste locatie naar andere locaties of naar cliënten Vergoeding reis- en verblijfkosten incidentele 9.4 Vergoeding reis- en verblijfkosten voor incidentele dienstreizen dienstreizen 37 34

5 9.5 Uitkering bij overlijden 9.5 Uitkering bij overlijden Herregistratie sociaal-geneeskundigen 9.7 Herregistratie specialist ouderengeneeskunde Wachtgeld 9.6 Vergoeding van herregistratie 9.7 Wachtgeld Duur van het wachtgeld 9.8 Duur van het wachtgeld Hoogte van het wachtgeld 9.9 Hoogte van het wachtgeld Pensioenbijdrage 9.10 Pensioenbijdrage bij wachtgeld Verplichtingen van de werknemer / wachtgeldgerechtigde 9. Overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor wachtgeld Vermindering van het wachtgeld 9. Vermindering van het wachtgeld Verval van het wachtgeld 9.13 Einde van het recht op wachtgeld, waarbij voormalige lid 1 a t/m c en voormalige lid 2 zijn verwerkt in het nieuwe lid 1 sub a t/m d. Het eerste gedeelte van voormalige lid d is verwerkt in 40 lid1 sub e. Daarnaast is het 2e gedeelte van oorspronkelijke lid 1 d opgenomen als nieuw lid 2 in de nieuwe CAO Uitkering bij overlijden 9.14 Uitkering bij overlijden bij wachtgeld Bijzondere regelingen 9.15 Bijzondere regelingen Positieve afwijking wachtgeldregeling 9.16 Positieve afwijking wachtgeldregeling Extra bevoegdheden ondernemingsraad 10.1 Extra bevoegdheden van de ondernemingsraad lid 1 Verlof in verband met lidmaatschap werknemersorganisatie 10.2 Verlof voor vakbondsactiviteiten lid 2 Verlof in verband met lidmaatschap werknemersorganisatie en 10.3 lid 1 Rechtsbescherming vakbondsconsulenten vertrouwenspersoon seksuele intimidatie 10.3 lid 2 Rechtsbescherming vakbondsconsulenten vertrouwenspersoon seksuele intimidatie 10.3 Vakbondsconsulent 10.4 Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad 10.5 Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad 42.1 Uitgangspunten FWG.1 Uitgangspunten FWG Herindeling.2 Herindeling Herindelingsprocedure.3 Herindelingsprocedure Vaststellen functiebeschrijving.4 Vaststellen functiebeschrijving Waardering en indeling van de functie.5 Waardering en indeling van de functie 43.1 Toepasselijkheid Fusiegedragsregels.1 Fusie 43.2 Bepalingen bij reorganisatie/gedwongen ontslagen.2 Reorganisatie 43.3 Overname personeel Wmo.3 Overname personeel Wmo Invoeringsbepaling 13.1 Ondernemingsovereenkomst 13.2 Randvoorwaarden decentraal overleg werkgever en de OR 13.2 Rol van de ondernemingsraad Decentrale regelingen 13.3 Decentrale bepalingen voormalige CAO V&V en voormalige CAO Thuiszorg 13.4 Decentraal overleg werknemersorganisaties over 13.4 Decentraal overleg met vakbonden over medezeggenschap medezeggenschap Commissie van Interpretatie 14.1 Commissie van Interpretatie Op non-actief stelling en schorsing 14.2 Op non-actiefstelling en schorsing Bijdrage werknemersorganisaties 14.3 Bijdrage werknemersorganisaties Duur, wijziging en opzegging van de CAO 14.4 Duur, wijziging en opzegging van de CAO 46 39

Transponeringstabel CAO VVT

Transponeringstabel CAO VVT 1.1 Definities 1.1 Definities lid 17 Werkgever lid 18 Werknemer lid 1 Aanwezigheidsdienst lid 2 Arbeidsduur lid 3 Bereikbaarheidsdienst lid 4 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lid 5 Consignatiedienst lid

Nadere informatie

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INLEIDING... 7 PROTOCOL... 9 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 10 Artikel 1.1 Definities... 10 Artikel

Nadere informatie

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 15 Juli 2015 Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten Juli 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INLEIDING...6 PROTOCOL 8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...9 Artikel 1.1 Definities...9 Artikel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT) SOVVT. Alle

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT) SOVVT. Alle

Nadere informatie

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 8 Maart 2017 Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Brancheorganisatie Geboortezorg CAO. Collectieve arbeidsovereenkomst Kraamzorg

Brancheorganisatie Geboortezorg CAO. Collectieve arbeidsovereenkomst Kraamzorg Brancheorganisatie Geboortezorg CAO Collectieve arbeidsovereenkomst Kraamzorg Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Kraamzorg Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Kraamzorg (SOK) SOK. Alle

Nadere informatie

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2010 aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2010 aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2010-2012

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2010-2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2010-2012 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

... De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de cao en naar de wet- en regelgeving zoals die gelden per 1 januari 2017.

... De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de cao en naar de wet- en regelgeving zoals die gelden per 1 januari 2017. Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Secretariaat Sociaal Partners CAO VVT Postbus 8258 3503 RG UTRECHT Kennisgroep CAO Datum 12 mei 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO voor

Nadere informatie

caovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

caovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2012 caovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Wat regelt de Arbeidstijdenwet?

Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Info Arbeidstijden 1. Wettelijk kader 2. CAO VVT 3. CAO Thuiszorg Wettelijk kader Wat regelt de Arbeidstijdenwet? In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang u per dag en per week mag werken en wanneer u recht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 8 Artikel 1.1 Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen 8 Artikel 1.2 Karakter cao 8

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 8 Artikel 1.1 Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen 8 Artikel 1.2 Karakter cao 8 CAO CIZ 2012-2015 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 8 Artikel 1.1 Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen 8 Artikel 1.2 Karakter cao 8 Hoofdstuk 2 Arbeidsrelatie 9 Artikel 2.1 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht)

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht) Bijlage 1 bij 11-2928 Vergelijk rechtspositie/arbeidsvoorwaarden: peildatum 1 januari 2011 definitieve versie 31-03-2011 STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BEPALINGEN: 1. Rechtspositie CAO VVT

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016-2018 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016-2018 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 CAO VVT 2013-2014 Prestatienummer V 2.10 Datum eerste vaststelling: Januari 2008 Procesverantwoordelijke Man. F&I Laatste evaluatiedatum: Februari 2014 Inhoudelijk verantwoordelijke Adviseur P&O Te evalueren

Nadere informatie

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 15

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 15 AOW-gerechtigde leeftijd bepaalde tijd, in de periode tot 1 januari 2013 wordt wel meegeteld voor de maximale duur van 36 maanden als bedoeld in artikel 7:668a lid 1sub a Burgerlijk Wetboek. 3. Als je

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Arbeidsduur... 16 Artikel 4. Arbeidsduur... 16

Hoofdstuk 4 Arbeidsduur... 16 Artikel 4. Arbeidsduur... 16 1 CAO-CIZ 2009-2010 2 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg Inhoudsopgave blz Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...6 Artikel 1.1 Werkingssfeer en toepassing...6

Nadere informatie

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013 OSB.DIV.1299 A deel (Algemeen) Art 1 Definities en karakter CAO Blijft art 1: tekstuele wijzigingen in leden 4 (payroll gedefinieerd sub b),en 11 Inhoudelijke wijziging in lid 9 (eindejaarsuitkering en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2973 25 februari 2010 Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2010 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Onderwerp 2-ploegendienst 13 Instroombevordering Wajongeren 17 3-ploegendienst 13 Aanloopschaal 17 Adoptieverlof, pensioenopbouw 40 Afbouwtoeslag,

Nadere informatie

Toelichting CAO Gehandicaptenzorg 2016. VGN, 25 februari 2016 Muriël van Rijn

Toelichting CAO Gehandicaptenzorg 2016. VGN, 25 februari 2016 Muriël van Rijn Toelichting CAO Gehandicaptenzorg 2016 VGN, 25 februari 2016 Muriël van Rijn Agenda Inleiding Proces Loonstijging Decentralisatie Vergoeding bij ontslag ORT tijdens vakantie Flexibele contracten Overigen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20396 14 december 2011 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2011/2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91 Beste werknemer, Het boekje dat voor je ligt is een project van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). De StAG is in 2005 opgericht door de werkgevers en de werknemersorganisaties in de Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016-2018 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016-2018 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Nadere informatie

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Looptijd De CAO heeft een looptijd van 23 maanden: van 1 april 2009 tot 1 maart 2011. Loonsverhoging Per 1 oktober 2009 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014

Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014 Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014 Looptijd De cao heeft een looptijd van 36 maanden: van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. Loonsverhoging De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli

Nadere informatie

Verdiepingscursus Cao. woensdag 6 en 13 maart 2009, Utrecht

Verdiepingscursus Cao. woensdag 6 en 13 maart 2009, Utrecht Verdiepingscursus Cao woensdag 6 en 13 maart 2009, Utrecht Verdiepingscursus Cao In de verdiepingscursus wordt de inhoud van de Cao Ziekenhuizen besproken. Onderwerpen die worden toegelicht zijn onder

Nadere informatie

Principeakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2010-2012

Principeakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2010-2012 Principeakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2010-2012 Tussen de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversvereniging ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Modules arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

a d v i e s b u r e a u A T I M b u n d e l t a m b i t i e s

a d v i e s b u r e a u A T I M b u n d e l t a m b i t i e s 1 1. Algemeen Werkingssfeer arbeidsvoorwaarden Partijen in arbeidsvoorwaardenoverleg CAO Afwijkingen van CAO-bepalingen Definitie: werknemer 2. Werving & selectie Sollicitatiecode Aanstellingsbeleid Voorrangsbeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer. Hoofdstuk 6. Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden. Artikel 6.1. Definities vervallen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer. Hoofdstuk 6. Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden. Artikel 6.1. Definities vervallen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen In deze cao wordt verstaan onder:.. p. Vrij van dienst Onder 'vrij van dienst' wordt verstaan: vrij

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. CAO Gehandicaptenzorg - Algemeen De Arbeidsovereenkomst Beloning Arbeidsduur en werktijden 5

Inhoudsopgave. 1. CAO Gehandicaptenzorg - Algemeen De Arbeidsovereenkomst Beloning Arbeidsduur en werktijden 5 1 Inhoudsopgave 1. CAO Gehandicaptenzorg - Algemeen 2 2. De Arbeidsovereenkomst 3 3. Beloning 4 4. Arbeidsduur en werktijden 5 5. Bijzondere diensten 6 6. Vakantie en verlof 8 7. Sociaal Beleid 11 8. Arbeid

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Criteria & aandachtspunten Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Algemene ontwerpeisen Teneinde

Nadere informatie

Utrecht-Gooi kantoor Utrecht

Utrecht-Gooi kantoor Utrecht Utrecht-Gooi kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 ActiZ Postbus 8258 3503 RG UTRECHT 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 24 april 2012 Uw kenmerk Betreft CAO Verpleeg-,

Nadere informatie

Betere zorg, beter werk, betere cao

Betere zorg, beter werk, betere cao Betere zorg, beter werk, betere cao bijlage Voorstellen cao VVT 2012-2013 Looptijd Wij willen een nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar; van 1 maart 2012 tot 1 maart 2013. * Er moeten meer zorgwerkers

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de werkgeversdelegatie van ActiZ Postbus RG Utrecht. Inleiding

Aan de voorzitter van de werkgeversdelegatie van ActiZ Postbus RG Utrecht. Inleiding Aan de voorzitter van de werkgeversdelegatie van ActiZ Postbus 8258 3503 RG Utrecht AFDELING PLAATS ONS KENMERK Den Haag Coll.0073/AM/bd DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160646 12 februari 2010 E-MAIL

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN);

Partij(en) ter ener zijde: ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN); 14 december 2011 Staatscourant 2011, 20396 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2011/2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister

Nadere informatie

CAO Sanquin 2009-2011

CAO Sanquin 2009-2011 CAO Sanquin 2009-2011 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Plesmanlaan 125 Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon 020 512 3000 Telefax 020 512 3303 Copyright 2009 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Alle

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDL ) Arbeidsrecht Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo niveau 4) Versie 1-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

cao De MO-zaak 2014-2015

cao De MO-zaak 2014-2015 cao De MO-zaak 2014-2015 Pagina 1/35 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting De MO-zaak Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1.1 Werkingssfeer en toepassing 5 Artikel 1.2 Karakter

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN.

OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. HANDLEIDING OVERGANGSREGELING NIEUWE BPW LEDEN OP GROND VAN ARTIKEL 2 LID 3 CAO DIERENARTSPRAKTIJKEN. LOGO S bpw cnv publieke zaak vedias abvakabo FNV datum: maart 2010 Handleiding overgangsregeling voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4815 2 maart 2015 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Verbindendverklaring

Nadere informatie

Artikel 3.3.2 Pensioen In het eerste lid wordt PGGM gewijzigd in Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Artikel 3.3.2 Pensioen In het eerste lid wordt PGGM gewijzigd in Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bijlage bij punt 7: PGGM en IZZ Artikel 3.3.1. Ziektekostenregeling IZZ 1. De (voormalige) werknemer kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. De voorwaarden voor deelneming voor hem en

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014

Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Tussen de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversvereniging ActiZ en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Hoe hou je Werk en Privé in Balans?

Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Hoe hou je Werk en Privé in Balans? Sandra Stalmeier (LAD) Wouter van Wijhe 28 oktober 2016 Programma Deel A: Werktijden voor aios en medisch specialist Deel B: Ouderschapsverlof Parttime werken Folder

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte heer,

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte heer, Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 7 april 2009 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO op fiscale aspecten Kenmerk Geachte

Nadere informatie

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) Toelichting: Waar in de tabel bij staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de Voorzitter van de werkgeverscommissie is de betreffende besluiten te nemen ten zien van de

Nadere informatie

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 INKOMENSONTWIKKELING Vernieuwing huidig loongebouw gebaseerd op de nieuwe functie indeling (ORBA systematiek)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27304 1 augustus 2017 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2017/2018 Verbindendverklaring

Nadere informatie

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Onderdeel Thuiszorg 2006-2007

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Onderdeel Thuiszorg 2006-2007 CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Onderdeel Thuiszorg 2006-2007 1 Deze CAO heeft een looptijd van 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2007. Voor vragen op het gebied van de interpretatie/toepassing

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Fit voor het werk. Cao CIZ

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Fit voor het werk. Cao CIZ De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Fit voor het werk Cao CIZ 2016-2018 2 Fit voor het werk Inhoud Werken bij het CIZ: voorbereid op de toekomst 4 1 Fit voor het werk 6 1.1 Fit voor het werk

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

Salarisschalen per functiegroep per 1 juli 2009

Salarisschalen per functiegroep per 1 juli 2009 Salarisschalen per functiegroep per 1 juli 2009 Salarisschalen in het kader van Regeling extra arbeidsplaatsen zorgsector jeugdschaal 01 schaal 01 17 jr. 518 0 b 1312 18 jr. 597 1 3 1369 19 jr. 689 2 4

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 juli 2016 onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 Door op één van onderstaande vragen te klikken kom je automatisch bij het antwoord. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch Inhoud In het kort...1 Aanzegplicht...2 Beëindiging arbeidsovereenkomst...2 Buitenlandse werknemers...2 Concurrentiebeding...3 Geheimhoudingsbeding...3 Identificatieplicht...3

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014

CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014 CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave Preambule 9 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en werkingssfeer 14 1.1 Begripsbepalingen 14 Artikel 1.1.1 Begripsbepalingen 14 1.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17667 7 december 2012 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012/2013 Verbindendverklaring

Nadere informatie

Salarisinformatie CAO VVT 2018

Salarisinformatie CAO VVT 2018 Salarisinformatie CAO VVT Inhoud 1. Premie Pensioenfonds Zorg & Welzijn en premieverdeling 2 2. Indexatie vergoedingen reiskosten 3 3. Indexatie bedrag stagevergoeding 4 4. Garantieregeling IZZ CAO VVT

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15672 12 juni 2015 Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten

Nadere informatie

Studiedag KNR 11 oktober 2012

Studiedag KNR 11 oktober 2012 Studiedag KNR 11 oktober 2012 1 Samenstelling werkgroep Voorzitter werkgroep: Br. Leonardo van Dijk (broeders van Amsterdam) Overige leden: Julia Burgers (zrs van Liefde Tilburg) Loes Cornelis (ptr Maristen

Nadere informatie

Ondernemingsovereenkomst Coloriet

Ondernemingsovereenkomst Coloriet Ondernemingsovereenkomst Coloriet Ondergetekenden, de ondernemer, te weten de Stichting Coloriet, vertegenwoordigd door mw. drs. J.C. Groenenberg Raad van Bestuur, verder aangeduid als de bestuurder en

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

-Principe akkoord d.d. 15 mei Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Stichting CJG Rijnmond te Rotterdam

-Principe akkoord d.d. 15 mei Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Stichting CJG Rijnmond te Rotterdam -Principe akkoord d.d. 15 mei 2012- Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Stichting CJG Rijnmond te Rotterdam geldig van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Arbeidstijden voor aios en anios

Arbeidstijden voor aios en anios Arbeidstijden voor aios en anios powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist 3 4 Arbeidstijden voor aios en anios Belangrijke

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie