CAO CAO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO 2010 2011 CAO 2012 2013"

Transcriptie

1 OSB.DIV.1299 A deel (Algemeen) Art 1 Definities en karakter CAO Blijft art 1: tekstuele wijzigingen in leden 4 (payroll gedefinieerd sub b),en 11 Inhoudelijke wijziging in lid 9 (eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering horen niet tot het loon) Art 2 Verplichtingen WG Blijft art 2: ongewijzigd Art 3 Verplichtingen WN Blijft art 3: ongewijzigd Art 4 Onderaannemers Blijft art 4: ongewijzigd Art 5 Uitzendbureaus Blijft art 5: in titel artikel /payrol toegevoegd. Inhoudelijke wijziging in lid 3 (payrollkrachten toegevoegd) en nieuw lid 4 (te maken afspraken met payrollbedrijf toegevoegd bij meer dan 7,5% payroll) Art 6 Grensoverschrijdende arbeid Blijft art 6: ongewijzigd Art 7 Algemeen Blijft art 7: ongewijzigd Art 8 Wijzigingen tijdens de arbeidsovereenkomst Blijft art 8: inhoudelijke wijziging in lid 3 (toegevoegd dat nieuwe (functie )loon geldt vanaf moment wijziging functie) Art 9 Aard en duur arbeidsovereenkomst Blijft art 9: aan titel artikel /Uitzendkrachten toegevoegd. Inhoudelijke wijziging in lid 1b. (max 6 maanden verlengen ipv 3). Nieuw kopje over uitzendkrachten met toevoeging van lid 5 t/m 11 (max 1 jaar uitzendkracht en daarna aovk vast of bepaalde tijd (nog 1x max 6 maanden) en uitleg overgangsregeling tot )) Art 10 Beëindiging arbeidsovereenkomst Blijft art 10: verduidelijking in lid 4 en 5 aanhef(opzegtermijn beginnend op zaterdag).inhoudelijke wijziging in lid 5c en lid 7.b. (dag waarop AOW gerechtigde leeftijd wordt bereikt). Lid 5.d. is vervallen (minimum opzegtermijn werknemer 50+) Art 11 Arbeidsduur Blijft art 11: ongewijzigd Art 12 Arbeidstijd en rusttijd Blijft art 12: tekstuele wijziging in lid 1 Art 13 Functie indeling Blijft art 13: verwijzing aangepast in lid 1 Art 14 Basisuurloon en specialistentoeslag Blijft art 14: in titel artikel en inleerperiode toegevoegd. Inhoudelijke wijzigingen in lid 4 (verhogingen per of periode 5 (2%) en of periode 1 (2%)

2 - 2 Art 15 Eindejaarsuitkering Blijft art 15: Inhoudelijke wijzigingen in lid 1 (gewijzigd in 2012 en 2013), lid 2 (1,4% in 2012 en 1,6% in 2013), lid 3 (2012 en 2013 toegevoegd), lid 4 (eju aan stakende werknemer toegevoegd), lid 5 (moment van uitbetaling), lid 7.a. (wijze berekenen bruto inkomen), lid 7.b. (loonperiode 13 toegevoegd) en lid 8 (aanscherping: eju wordt netto uitgekeerd) en nieuw lid 7.c. (betaling loon per 4 weken samen met loonperiode 13) Nieuw art 15A: Eenmalige uitkering 2012: in 2012 moet een eenmalige uitkering betaald worden van 0,2% Art 16 Basisuurloon voorman /vrouw Blijft art 16: ongewijzigd Art 17 Consignatie Blijft art 17: ongewijzigd Art 18 Toeslag bijzondere uren Blijft art 18: tekstuele wijzigingen in lid 1 en 2 Art 19 Toeslag overwerk Blijft art 19: inhoudelijke wijziging in lid 1 (definitie overwerk) Art 20 Toeslagen overwerk en bijz. uren Blijft art 20: ongewijzigd Art 21 Toeslag BHV Blijft art 21: ongewijzigd Art 22 Waarnemingstoeslag Blijft art 22: ongewijzigd Art. 23 VET (vereenvoudigingstoeslag) Vervallen Art 24 Feestdagen Blijft art 24: ongewijzigd Art 25 Wijze van betaling Blijft art 25: inhoudelijke wijziging in lid 2 sub g (opgebouwde vakantieuren splitsen in wettelijk en bovenwettelijk) Art 26 Vakantietoeslag Blijft art 26: toegevoegd zin ivm opbouw vakantietoeslag stakende werknemer Art 27 Vakantie Blijft art 27: oud lid 2 is lid 3 geworden en oud lid 3 is lid 5 geworden (beide tekstueel gewijzigd). Verder 5 nieuwe leden toegevoegd o.a. a.g.v. de gewijzigde vakantiewetgeving. In lid 4 is is bepaald dat wg de wn kan verplichten 3 weken vakantie op te nemen en lid 6 geeft wn mogelijkheid te verzoeken bovenwettelijke vakantiedagen uit te laten betalen. Lidn 7: wijziging mbt verval termijn: voor wettelijke dagen 1 jaar en voor bovenwettelijke dagen 5 jaar. Nieuw: lid 8 extra bepaling mbt vakantie stakende werknemer. Art 28 Betaald verlof Blijft art 28: lid 1 tekstueel en inhoudelijk gewijzigd (verduidelijking 5 aaneengesloten werkdagen) en ook in lid 2 is dezelfde

3 - 3 verduidelijking doorgevoerd Art 29 Onbetaald verlof Blijft art 29: ongewijzigd Art 30 Vakantie en arbeidsongeschiktheid Blijft art 30: lid 2 inhoudelijk gewijzigd a.g.v. gewijzigde vakantiewetgeving. Hierdoor oud lid 3 vervallen. Art 31 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid Blijft art 31: tekstuele wijzigingen in leden 1 t/m 5 Art 32 Uitkering bij overlijden Blijft art 32: ongewijzigd Art 33 Onwerkbaar weer Blijft art 33: ongewijzigd Art 34 Reistijden en reiskostenregeling Blijft art 34: Verduidelijking woon werkafstand van lid 1. Nieuw lid 4 toegevoegd (link naar artikel eindejaarsuitkering) Art 35 Reiskosten Schiphol Blijft art 35: tekstuele wijziging in leden 1 en 3 Art 36 Opleiding en ontwikkeling Blijft art 36: artikel m.b.t. A Traject Nederlandse taal compleet herzien. Wijzigingen hebben o.a. betrekking op aantallen deelnemers, invoeren vergoeding voor de wg alsmede begin en eindtoets om taalverhoging te kunnen meten, voor criteria verwijzing naar RASsite. M.b.t. B (Basis)vakopleidingen en ontwikkeling inhoudelijke wijziging in lid 6 (wn dient opleiding te volgen) Art 37 Bijdrage in de kosten van opleidingen Blijft art 37: verwijzing aangepast in lid 1 (Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten) en lid 2 (Overzicht bijdragen in de opleidingskosten). Deze 2 documenten toegevoegd als bijlage X en bijlage XI. Art 38 Werkgelegenheid bij contractswisseling Blijft art 38: artikel compleet herzien. Wijzigingen hebben o.a. betrekking op: toevoeging bijzondere regels bij grote aanbestedingen zoals data wns in offertefase beschikbaar, inzet werkdrukmeter (lid 9), alleen opgeleide wn (van toepassing op nieuwe wns vanaf ) krijgt aanbod (lid 2), wijziging werktijden, uren en object pas na overgang (lid 3), wn werkt >48 p/w bij 1 wg: afkoop voorwaarde voor aanbod (lid 2) en andere Atw overtredingen gewoon overnemen (lid 3) Art 39 Ontslag Blijft art 39: verwijzing aangepast Art 40 Vakbondsvoorzieningen Blijft art 40: nieuw lid 5 toegevoegd (vakbondswerk grote aanbestedingen) Art 41 Vakbondscontributie Blijft art 41: tekstueel gewijzigd

4 - 4 Art 42 Bindend advies procedure RAS Blijft art 42: aan naam artikel Geschillencommissie toegevoegd Art 43 Bedrijfstakpensioenfonds Blijft art 43: ongewijzigd Art 44 Vervroegde uittreding Blijft art 44: ongewijzigd Art 45 Inwerkingtreding en duur Gewijzigd in art 45: tekstueel gewijzigd B deel (IGK) Art 1 Gelding Blijft art 1: ongewijzigd Art 2 Consignatie Blijft art 2: ongewijzigd Art 3 Toeslag Glazenwaswerkzaamheden Blijft art 3: ongewijzigd Art 4 Gevarentoeslag Glas en Gevelreinigingswerkzaamheden Blijft art 4: ongewijzigd Art 5 Reistijden/Reiskosten Blijft art 5: ongewijzigd C deel (administratieve, ondersteunende en leidinggevende functies) Art 1 Gelding Blijft art 1: verduidelijking in lid 3 sub a Art 2 Referentiefuncties Blijft art 2: ongewijzigd Art 3 Minimumsalarisniveau Blijft art 3: lonen aangepast (verhogingen per of periode 5 (2%) en of periode 1 (2%) CAO deel voor hotels (D Deel) CAO deel voor hotels (D deel) Art 1 Gelding Blijft art 1: tekstuele aanpassing Art 2 Toeslag bijzondere uren Blijft art 2: lid 2: tekstuele aanpassing

5 - 5 Art 3 Feestdagen en vakantie Blijft art 3: ongewijzigd

6 Bijlagen LET OP: niet alle bijlagen worden opgenomen in het CAO boekje of hebben een andere nummering I Dagloon Blijft bijl I: definitie verdiensten aangepast. Verwijzing in definitie onbetaald verlof aangepast. Speciale referentie periode voor stakende werknemer II Referentiefuncties Blijft bijl II: ongewijzigd III Loontabellen Blijft bijl III: lonen aangepast (verhogingen per of periode 5 (2%) en of periode 1 (2%) IV Overdrachtsprotocol vakantiedagen en toeslag bij contractswisseling Blijft bijl IV: aanpassing in lid 1,3 en 5: toevoeging spaaruren. In lid a verwijzing spaaruren toegevoegd. Lid 3 tekstuele aanpassing V Overzicht wettelijke verlofregeling Blijft bijl V: wordt Model arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht VI Protocol Blijft bijl VI: wordt Model arbeidsovereenkomst voor arbeid in objecten met een vaste bedrijfssluiting (spaarurenregeling) Nieuw bijl VII: Geschillencommissie RAS Nieuw bijl VIII: Beroepsprocedure functie indeling Nieuw bijl IX: Reglement aanvulling arbeidsovereenkomst in verband met vergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie Nieuw bijl X: Reglement bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten Nieuw bijl XI: Overzicht bijdragen in de opleidingskosten 2012 Nieuw bijl XII: Overzicht wettelijke verlofregelingen Nieuw bijl XIII: Afspraken gemaakt over 1) Pensioen, 2) Respect (taskforce/werkdrukmeter/afspraken tussen partijen, 3) Arbeidsongeschikheid/wachtdagen, 4) Ontwikkeling (opleiding/taaltraject) en leeftijdsbewust personeelsbeleid, 5) Goede doelen, 6) B deel, 7) C deel, 8) Werkgeversbijdrage, 9) Vakantietoeslag op loonstrook en 10) Periode/maandtabel

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

CAO. Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014-2016

CAO. Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014-2016 CAO Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014-2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER

Nadere informatie

Cao Particuliere Beveiliging 1 oktober 2014 t/m 30 juni 2015

Cao Particuliere Beveiliging 1 oktober 2014 t/m 30 juni 2015 Cao Particuliere Beveiliging 1 oktober 2014 t/m 30 juni 2015 Deze cao geldt van 1 oktober 2014 t/m 30 juni 2015 Tussen ondergetekenden: De Nederlandse Veiligheidsbranche te Gorinchem, als partij ter ener

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Na een intensief proces van verkennen en vervolgens onder de gewaardeerde begeleiding van een verkenner/bemiddelaar onderhandelen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer

Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer Ongerenvooieerd COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE VLEESSECTOR Tussen De Centrale Organisatie voor de Vleessector, gevestigd te Zoetermeer als partij ter ene zijde en de FNV Bondgenoten, gevestigd

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 3 Trefwoordenregister 5 Belangrijke adressen 7 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008 - 1 - Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008 Looptijd: 1 mei 2007 tot en met 30 april 2008. Voor sommige CAO-bepalingen kan een andere ingangsdatum gelden. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF. CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011

CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF. CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011 CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011 1 2 Vooraf De CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf geldt vanaf 1 februari 2010 voor de werknemers die tot 1 februari 2010 vielen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 Leeswijzer Partijen bij de cao voor de glastuinbouw hebben de cao zoals die geldt voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF. Geldig van 1 juni 2011 tot en met 30 september 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF. Geldig van 1 juni 2011 tot en met 30 september 2012 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Geldig van 1 juni 2011 tot en met 30 september 2012 Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder voorafgaande

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 CAO Uitvaartbranche 1 juli 2014 31 december 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 1.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Raam-cao bos en natuur

Raam-cao bos en natuur Raam-cao bos en natuur 01 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelen Deze cao is afgesloten tussen: enerzijds - Nederlandse Vereniging van Boseigenaren - Algemene Vereniging

Nadere informatie

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie