Transponeringstabel CAO VVT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transponeringstabel CAO VVT"

Transcriptie

1 1.1 Definities 1.1 Definities lid 17 Werkgever lid 18 Werknemer lid 1 Aanwezigheidsdienst lid 2 Arbeidsduur lid 3 Bereikbaarheidsdienst lid 4 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lid 5 Consignatiedienst lid 6 Feest- en gedenkdagen lid 7 Leerling-werknemer lid 8 Periode lid 9 Periodiek lid 10 Relatiepartner lid 11 Salaris lid 12 Stagiair lid 14 Uurloon lid 13 Vakantiekracht lid 15 Verschoven diensten lid 16 Weekend lid 19 Werktijden lid 20 CAO Verpleeg- en lid 21 CAO Thuiszorg lid 1. Werkgever lid 2. Werknemer lid 3. Aanwezigheidsdienst lid 4. Arbeidsduur lid 5. Bereikbaarheidsdienst lid 6. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lid 7. Consignatiedienst lid 8. Feest- en gedenkdagen lid 9. Leerling-werknemer lid 10. Periode lid 11. Periodiek lid 12. Relatiepartner lid 13. Salaris lid 14. Stagiair lid 15. Uurloon lid 16. Vakantiekracht lid 17. Verschoven diensten lid 18. Weekend lid 19. Werktijden lid 20. CAO Verpleeg- en lid 21. CAO Thuiszorg 1.2 Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen 1.2 Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen 1.3 Karakter CAO 1.3 Karakter van de CAO 2.1 De arbeidsovereenkomst 2.1 De arbeidsovereenkomst 2.2 Duur van de arbeidsovereenkomst 2.2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd 2.3 Opzegging 2.4 Einde van de arbeidsovereenkomst Functiewaarderingssysteem 2.3 Einde van de arbeidsovereenkomst 3.1 Functiewaardering Combinatiefunctie 3.1 lid 4 Functiewaardering Algemeen Toepassing salarisschalen Uitbetaling salaris 3.2 Salaris 3.3 Uitbetalen salaris Salarisgarantieregeling 3.4 Salarisgarantieregeling Werknemers aangesteld in het kader van de Wet werk en inkomen 3.5 Werknemers aangesteld in het kader van de Wet werk en bijstand Periodieke verhogingen 3.6 Periodieke verhogingen Bevordering 3.7 Bevordering Bijzondere beloningen 3.8 Bijzondere beloningen Structurele eindejaarsuitkering 3.9 Structurele eindejaarsuitkering Levensloopbijdrage Verpleeg- en Vakantiebijslag 3.11 Vakantiebijslag Pensioen 3.12 Pensioen 3.10 Levensloopbijdrage specifiek voor Verpleeg- en

2 Gratificatie Loondoorbetaling inval-/oproepkrachten en min/max-contracten kraamzorg 3.13 Gratificatie specifiek voor Verpleeg- en 3.14 Gratificatie specifiek voor 3.15 Loondoorbetaling inval-/oproepkrachten en min/maxcontracten kraamzorg Beroepsopleidingen Aspirant leerlingen Salarisgarantie leerling-werknemer 3.16 Beroepsopleidingen 3.17 Salarisgarantie leerling-werknemer Zakgeld en stagevergoeding leerlingen 3.18 Zakgeld en stagevergoeding leerlingen Opleiding tot gezondheidspsycholoog 3.19 Opleiding tot gezondheidspsycholoog Overige BBL opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Overige opleidingen 3.21 Overige opleidingen Leerlingsalarissen verkorte opleiding tot kraamverzorgende 3.20 Overige BBL opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 3.22 Leerlingsalarissen verkorte opleiding tot kraamverzorgende 4.1 Arbeidsduur 4.1 Arbeidsduur 4.4 Min/Max contracten 4.2 Min/max-contracten 4.5 Nulurencontracten 4.3 Nul-urencontracten 4.2 Verzoek tot uitbreiding arbeidsduur 4.4 Uitbreiden arbeidsduur 4.3 Contractenbeleid 4.6 Inzet uitzendkrachten 5.1 Werk- en Rusttijden algemeen Maximum arbeidstijd per dienst Pauzes 4.5 Contractenbeleid 5.1 Werk- en Rusttijden 5.2 Pauzes Vrije weekenden 5.3 Vrije weekenden Nachtdiensten 5.4 Nachtdiensten 5.2 Definities bereikbaarheidsdienst 5.8 Vergoeding consignatie-, aanwezigheids- en 5.5 Bereikbaarheidsdienst specifiek voor Verpleeg- en 5.6 Bereikbaarheidsdiensten specifiek voor 5.13 Bereikbaarheidsdienst (Thuiszorg) 5.2 Definities aanwezigheidsdienst, 5.7 Aanwezigheidsdienst specifiek voor Verpleeg- en 5.8 Vergoeding, consignatie-, aanwezigheids -, en, waarbij lid 1 uit oorspronkelijke 5.2 is afgeleid, lid 2 en 3 uit oorspronkelijke 5.8 en in lid 3. tevens is verwerkt 5.2 Definities consignatiedienst, 5.8 Consignatiedienst specifiek voor Verpleeg- en 5.8 Vergoeding consignatie -, aanwezigheids- en, waarbij lid 1 uit oorspronkelijke 5.2 is afgeleid, lid 2 en 3 uit oorspronkelijke 5.8 en in lid 3 tevens is verwerkt 5.8 Vergoeding consignatie-, aanwezigheids- en 5.9 Aanvullende bepalingen over vergoeding bereikbaarheidsdienst(v&v) bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst Vergoeding voor arbeid van de werknemer met een specifiek voor Verpleeg- en, waarbij volletijd arbeidsduur lid 1 uit oorspronkelijke 5.8 lid 3 is afgeleid, Vergoeding voor arbeid van de werknemer met een lid 2 en lid 6 uit deeltijd arbeidsduur lid 3, 7 en 8 uit en lid 4 en 5 uit Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en 5.9 Slaapdienst (V&V) 5.10 lid 2 en lid 3 Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en Vergoeding slaapdienst (V&V) 5.10 lid 4 en lid 5 Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en Opnemen vergoeding slaapdienst (V&V)

3 5.14 Slaapdienst (thuiszorgorganisaties) 5.11 Slaapdienst specifiek voor 5.3 Wachtdiensten Kraamverzorgenden 5.12 Wachtdiensten Kraamverzorgenden Maximum aantal oproepen tijdens wachtdienst 5.12 lid 3 Wachtdiensten Kraamverzorgenden Oproep tijdens wachtdienst 5.12 lid 4 Wachtdiensten Kraamverzorgenden Vergoeding wachtdiensten 5.12 lid 5 en 6 Wachtdiensten Kraamverzorgenden Gebroken diensten (V&V) 5.10 Gebroken dienst (Thuiszorg) Verschoven diensten (V&V) 5.5 Overwerk (V&V) Bepaling aantal overwerkuren en vrijgestelde werknemers (V&V) Maximaal aantal uren overwerk, vacaturestelling (V&V) Vergoedingsregeling voor de werknemer met een volletijd arbeidsduur (V&V) Opnemen vergoeding (V&V) Vergoedingsregeling voor de werknemer met een deeltijd arbeidsduur (V&V) 5.6 Structureel meerwerk (V&V) 5.13 Gebroken dienst specifiek voor Verpleeg- en 5.14 Gebroken dienst specifiek voor 5.15 Verschoven dienst specifiek voor Verpleeg- en 5.16 lid 1 en lid 3 eerste zin Overwerk specifiek voor Verpleeg- en 5.16 en lid 1 laatste zin en lid 3 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en 5.16 lid 2 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en 5.16 lid 4 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en 5.16 lid 5 en 6 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en 5.16 lid 7 Overwerk specifiek voor Verpleeg- en 5.17 Structureel meerwerk specifiek voor Verpleeg- en 5.11 Overwerk (Thuiszorg) 5.18 Overwerk specifiek voor Maximaal aantal uren overwerk (Thuiszorg) 5.18 lid 2 Overwerk specifiek voor lid 1Overwerkvergoeding (Thuiszorg) 5.18 lid 3 Overwerk specifiek voor Overwerkvergoeding deeltijdwerker (Thuiszorg) 5.18 lid 4 Overwerk specifiek voor Uitzonderingen overwerkvergoeding (Thuiszorg) 5.18 lid 5 Overwerk specifiek voor Opnemen overwerkvergoeding (Thuiszorg) 5.18 lid 6 Overwerk specifiek voor lid 2 Overwerkvergoeding(Thuiszorg) lid 2 Overwerkvergoeding(Thuiszorg) 5.7 Onregelmatige dienst (V&V) Werkingssfeer (V&V) Vergoedingsregeling onregelmatige dienst (V&V) Berekening vergoeding (V&V) Afbouwregeling en de Toelichting. (V&V) 5.12 Werkingssfeer inconveniënte uren(thuiszorg) definitie inconveniënte uren Vergoeding inconveniënte uren Compensatieregeling werknemers thuiszorgorganisatie 5.18 lid 7 Overwerk specifiek voor 5.19 Onregelmatige dienst specifiek voor Verpleeg- en en vanaf 1 januari 2014 voor 5.19 lid 6 Onregelmatige dienst specifiek voor Verpleegen en vanaf 1 januari 2014 voor 5.19 lid 7 Onregelmatige dienst specifiek voor Verpleegen en vanaf 1 januari 2014 voor 5.20 Inconveniënte uren voor tot 1 januari 2014 en vanaf 1 januari 2014 uitsluitend voor Kraamzorg Compensatieregeling (per 1 januari 2014)

4 6.1 (Vakantie)verlof, Invoeringspad extra bovenwettelijke vakantie-uren 6.1 Opbouw vakantie-uren Opbouw (vakantie)verlof Overgangsregeling 50 jaar of ouder 6.2 Overgangsregeling 50 jaar of ouder Garantieregeling 55 jaar of ouder 6.3 Garantieregeling 55 jaar of ouder Opnemen (vakantie)verlof 6.4 Opnemen van vakantie-uren Verjaren vakantieverlof 6.5 Verjaren vakantie-uren 6.2 Verlof en feestdagen 6.6 Feestdagen Verlof in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden 6.7 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Bezoek (tand)arts/specialist 6.7 lid 4 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Calamiteitenverlof voor het regelen van de zorg 6.7 lid 5 Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte 6.8 Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte Verlenging bevallingsverlof 6.10 Verlenging bevallingsverlof Wet Arbeid en Zorg 6.11 Wet Arbeid en Zorg (Gedeeltelijk) afwijzen verlof) 6.12 (Gedeeltelijk) afwijzen verlof Premies tijdens onbetaald verlof/levensloopregeling 6.13 Premies tijdens onbetaald verlof/levensloopregeling 7.1 Meerkeuzesysteem 7.1 Meerkeuzesysteem 7.2 Randvoorwaarden Meerkeuzesysteem 7.2 Randvoorwaarden 7.3 Inrichting Meerkeuzesysteem 7.3 Inrichting meerkeuzesysteem 8.1 lid 1, 2.a-b, c-d en lid 6 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.1 Loon bij ziekte/ Loondoorbetaling bij ziekte en bij min/max contract 8.2 Loon bij ziekte/ voor werknemers met min/max-contracten lid 1 Verlagen of vervallen van loondoorbetaling 8.3 Verlagen van loondoorbetaling lid 2 Verlagen of vervallen van een loondoorbetaling 8.4 Geheel of gedeeltelijk vervallen van loondoorbetaling 8.1 lid 7 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.5 Opnieuw ziek 8.1 lid 3 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.6 Salarisaanpassingen bij ziekte. 8.1 lid 4 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.7 Vakantiebijslag bij ziekte 8.1 lid 5 Loondoorbetaling bij ziekte en 8.8 Eindejaarsuitkering bij ziekte Productieve arbeid en re-integratie-activiteiten tijdens ziekte 8.9 Productieve arbeid en re-integratie in de laatste 52 weken van ziekte Loonaanvulling vervoegde IVA-uitkering 8.10 Loonaanvulling vervroegde IVA-uitkering WGA premie 8.11 WGA-premie WIA 0-35% 8.12 WIA 0-35% Arbocatalogus VVT 8.13 Arbocatalogus VVT 9.2 Vergoeding kosten woon-werkverkeer, 9.1 Vergoeding woon-/werkverkeer Vergoeding extra kosten woon-werkverkeer 9.1 lid 7 Vergoeding woon-/werkverkeer Vergoeding reiskosten van huis naar cliënten in de wijk 9.2 Tegemoetkoming voor reizen van huis naar cliënten in de wijk Vergoedingsnormen per vervoermiddel 9.2 lid 2 Tegemoetkoming voor reizen van huis naar cliënten in de wijk 9.1 lid 3 Vergoeding voor reiskosten 9.3 Vergoeding voor reizen vanaf de vaste locatie naar andere locaties of naar cliënten Vergoeding reis- en verblijfkosten incidentele dienstreizen 9.4 Vergoeding reis- en verblijfkosten voor incidentele dienstreizen

5 9.5 Uitkering bij overlijden 9.5 Uitkering bij overlijden 9.6 Herregistratie sociaal-geneeskundigen 9.7 Herregistratie specialist ouderengeneeskunde Wachtgeld 9.6 Vergoeding van herregistratie 9.7 Wachtgeld Duur van het wachtgeld 9.8 Duur van het wachtgeld Hoogte van het wachtgeld 9.9 Hoogte van het wachtgeld Pensioenbijdrage 9.10 Pensioenbijdrage bij wachtgeld Verplichtingen van de werknemer / wachtgeldgerechtigde 9.11 Overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor wachtgeld Vermindering van het wachtgeld 9.12 Vermindering van het wachtgeld 9.13 Einde van het recht op wachtgeld, waarbij voormalige lid 1 a t/m c en voormalige lid 2 zijn verwerkt in het nieuwe lid 1 sub a t/m d Verval van het wachtgeld Het eerste gedeelte van voormalige lid d is verwerkt in lid1 sub e. Daarnaast is het 2e gedeelte van oorspronkelijke lid 1 d opgenomen als nieuw lid 2 in de nieuwe CAO Uitkering bij overlijden 9.14 Uitkering bij overlijden bij wachtgeld Bijzondere regelingen 9.15 Bijzondere regelingen Positieve afwijking wachtgeldregeling 9.16 Positieve afwijking wachtgeldregeling 10.1 Extra bevoegdheden ondernemingsraad 10.1 Extra bevoegdheden van de ondernemingsraad 10.2 lid 1 Verlof in verband met lidmaatschap werknemersorganisatie 10.2 Verlof voor vakbondsactiviteiten 10.2 lid 2 Verlof in verband met lidmaatschap werknemersorganisatie en 10.3 lid 1 Rechtsbescherming vakbondsconsulenten 10.3 Vakbondsconsulent vertrouwenspersoon seksuele intimidatie 10.3 lid 2 Rechtsbescherming vakbondsconsulenten vertrouwenspersoon seksuele intimidatie 10.4 Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie 10.4 Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad 10.5 Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad 11.1 Uitgangspunten FWG 11.1 Uitgangspunten FWG Herindeling 11.2 Herindeling Herindelingsprocedure 11.3 Herindelingsprocedure Vaststellen functiebeschrijving 11.4 Vaststellen functiebeschrijving Waardering en indeling van de functie 11.5 Waardering en indeling van de functie 12.1 Toepasselijkheid Fusiegedragsregels 12.1 Fusie 12.2 Bepalingen bij reorganisatie/gedwongen ontslagen 12.2 Reorganisatie 12.3 Overname personeel Wmo 12.3 Overname personeel Wmo 13.1 Invoeringsbepaling 13.1 Ondernemingsovereenkomst 13.2 Randvoorwaarden decentraal overleg werkgever en de OR 13.2 Rol van de ondernemingsraad 13.3 Decentrale regelingen 13.3 Decentrale bepalingen voormalige CAO V&V en voormalige CAO Thuiszorg 13.4 Decentraal overleg werknemersorganisaties over medezeggenschap 13.4 Decentraal overleg met vakbonden over medezeggenschap 14.2 Commissie van Interpretatie 14.1 Commissie van Interpretatie 14.3 Op non-actief stelling en schorsing 14.2 Op non-actiefstelling en schorsing 14.4 Bijdrage werknemersorganisaties 14.3 Bijdrage werknemersorganisaties 14.5 Duur, wijziging en opzegging van de CAO 14.4 Duur, wijziging en opzegging van de CAO

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INLEIDING... 7 PROTOCOL... 9 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 10 Artikel 1.1 Definities... 10 Artikel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT) SOVVT. Alle

Nadere informatie

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten Juli 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INLEIDING...6 PROTOCOL 8 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...9 Artikel 1.1 Definities...9 Artikel

Nadere informatie

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten

Rechtspositiereglement. voor werknemers in dienst. van religieuze instituten Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 15 Juli 2015 Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2008-2010 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT) SOVVT. Alle

Nadere informatie

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2010 aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2010 aovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012-2013 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

caovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg

caovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2012 caovvt CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Wat regelt de Arbeidstijdenwet?

Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Info Arbeidstijden 1. Wettelijk kader 2. CAO VVT 3. CAO Thuiszorg Wettelijk kader Wat regelt de Arbeidstijdenwet? In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang u per dag en per week mag werken en wanneer u recht

Nadere informatie

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 15

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 15 AOW-gerechtigde leeftijd bepaalde tijd, in de periode tot 1 januari 2013 wordt wel meegeteld voor de maximale duur van 36 maanden als bedoeld in artikel 7:668a lid 1sub a Burgerlijk Wetboek. 3. Als je

Nadere informatie

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht)

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht) Bijlage 1 bij 11-2928 Vergelijk rechtspositie/arbeidsvoorwaarden: peildatum 1 januari 2011 definitieve versie 31-03-2011 STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BEPALINGEN: 1. Rechtspositie CAO VVT

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Arbeidsduur... 16 Artikel 4. Arbeidsduur... 16

Hoofdstuk 4 Arbeidsduur... 16 Artikel 4. Arbeidsduur... 16 1 CAO-CIZ 2009-2010 2 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg Inhoudsopgave blz Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...6 Artikel 1.1 Werkingssfeer en toepassing...6

Nadere informatie

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015

Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Trefwoordenregister cao graanbe- en verwerkende bedrijven 2014-2015 Onderwerp 2-ploegendienst 13 Instroombevordering Wajongeren 17 3-ploegendienst 13 Aanloopschaal 17 Adoptieverlof, pensioenopbouw 40 Afbouwtoeslag,

Nadere informatie

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91 Beste werknemer, Het boekje dat voor je ligt is een project van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). De StAG is in 2005 opgericht door de werkgevers en de werknemersorganisaties in de Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013

CAO 2010 2011 CAO 2012 2013 OSB.DIV.1299 A deel (Algemeen) Art 1 Definities en karakter CAO Blijft art 1: tekstuele wijzigingen in leden 4 (payroll gedefinieerd sub b),en 11 Inhoudelijke wijziging in lid 9 (eindejaarsuitkering en

Nadere informatie

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Looptijd De CAO heeft een looptijd van 23 maanden: van 1 april 2009 tot 1 maart 2011. Loonsverhoging Per 1 oktober 2009 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2014-2016 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Principeakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2010-2012

Principeakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2010-2012 Principeakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2010-2012 Tussen de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversvereniging ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de

Nadere informatie

Utrecht-Gooi kantoor Utrecht

Utrecht-Gooi kantoor Utrecht Utrecht-Gooi kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 ActiZ Postbus 8258 3503 RG UTRECHT 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 24 april 2012 Uw kenmerk Betreft CAO Verpleeg-,

Nadere informatie

a d v i e s b u r e a u A T I M b u n d e l t a m b i t i e s

a d v i e s b u r e a u A T I M b u n d e l t a m b i t i e s 1 1. Algemeen Werkingssfeer arbeidsvoorwaarden Partijen in arbeidsvoorwaardenoverleg CAO Afwijkingen van CAO-bepalingen Definitie: werknemer 2. Werving & selectie Sollicitatiecode Aanstellingsbeleid Voorrangsbeleid

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Modules arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer. Hoofdstuk 6. Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden. Artikel 6.1. Definities vervallen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer. Hoofdstuk 6. Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden. Artikel 6.1. Definities vervallen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen In deze cao wordt verstaan onder:.. p. Vrij van dienst Onder 'vrij van dienst' wordt verstaan: vrij

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Criteria & aandachtspunten Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Algemene ontwerpeisen Teneinde

Nadere informatie

CAO Sanquin 2009-2011

CAO Sanquin 2009-2011 CAO Sanquin 2009-2011 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Plesmanlaan 125 Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon 020 512 3000 Telefax 020 512 3303 Copyright 2009 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Alle

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014

Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Tussen de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversvereniging ActiZ en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDL ) Arbeidsrecht Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo niveau 4) Versie 1-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

Betere zorg, beter werk, betere cao

Betere zorg, beter werk, betere cao Betere zorg, beter werk, betere cao bijlage Voorstellen cao VVT 2012-2013 Looptijd Wij willen een nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar; van 1 maart 2012 tot 1 maart 2013. * Er moeten meer zorgwerkers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4815 2 maart 2015 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Verbindendverklaring

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Artikel 3.3.2 Pensioen In het eerste lid wordt PGGM gewijzigd in Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Artikel 3.3.2 Pensioen In het eerste lid wordt PGGM gewijzigd in Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bijlage bij punt 7: PGGM en IZZ Artikel 3.3.1. Ziektekostenregeling IZZ 1. De (voormalige) werknemer kan deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. De voorwaarden voor deelneming voor hem en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17667 7 december 2012 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2012/2013 Verbindendverklaring

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Onderdeel Thuiszorg 2006-2007

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Onderdeel Thuiszorg 2006-2007 CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Onderdeel Thuiszorg 2006-2007 1 Deze CAO heeft een looptijd van 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2007. Voor vragen op het gebied van de interpretatie/toepassing

Nadere informatie

CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014

CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014 CAO Sanquin Bloedvoorziening 2011-2014 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave Preambule 9 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en werkingssfeer 14 1.1 Begripsbepalingen 14 Artikel 1.1.1 Begripsbepalingen 14 1.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Studiedag KNR 11 oktober 2012

Studiedag KNR 11 oktober 2012 Studiedag KNR 11 oktober 2012 1 Samenstelling werkgroep Voorzitter werkgroep: Br. Leonardo van Dijk (broeders van Amsterdam) Overige leden: Julia Burgers (zrs van Liefde Tilburg) Loes Cornelis (ptr Maristen

Nadere informatie

Ondernemingsovereenkomst Coloriet

Ondernemingsovereenkomst Coloriet Ondernemingsovereenkomst Coloriet Ondergetekenden, de ondernemer, te weten de Stichting Coloriet, vertegenwoordigd door mw. drs. J.C. Groenenberg Raad van Bestuur, verder aangeduid als de bestuurder en

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Looptijd De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 maart 2009 tot 1 maart 2011.

Looptijd De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 maart 2009 tot 1 maart 2011. Onderhandelingsresultaat Cao Ziekenhuizen Looptijd De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 maart 2009 tot 1 maart 2011. Loonsverhoging De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2009

Nadere informatie

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken Versie: 2.0 Ondernemingsovereenkomst Ondergetekenden: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel,

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

CAO Thuiszorg 2006-2010. Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT),

CAO Thuiszorg 2006-2010. Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), CAO Thuiszorg 2006-2010 Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), 1 Deze CAO Thuiszorg heeft een looptijd van 1 oktober 2006 tot 1 maart 2010. Aangezien in de thuiszorg naast elkaar wordt gewerkt met

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch Inhoud In het kort...1 Aanzegplicht...2 Beëindiging arbeidsovereenkomst...2 Buitenlandse werknemers...2 Concurrentiebeding...3 Geheimhoudingsbeding...3 Identificatieplicht...3

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) Toelichting: Waar in de tabel bij staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de Voorzitter van de werkgeverscommissie is de betreffende besluiten te nemen ten zien van de

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Salarisschalen per functiegroep per 1 juli 2009

Salarisschalen per functiegroep per 1 juli 2009 Salarisschalen per functiegroep per 1 juli 2009 Salarisschalen in het kader van Regeling extra arbeidsplaatsen zorgsector jeugdschaal 01 schaal 01 17 jr. 518 0 b 1312 18 jr. 597 1 3 1369 19 jr. 689 2 4

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. AMSTERDAM > 1 Postbus 58944 1040 EE AMSTERDAM NVZ vereniging van ziekenhuizen Postbus 9696 3506 GR UTRECHT Telefoon Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 22 februari 2013 Uw kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15672 12 juni 2015 Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten

Nadere informatie

Voorstellen Cao VVT 2014-2016 NU 91, FBZ en CNV Publieke Zaak

Voorstellen Cao VVT 2014-2016 NU 91, FBZ en CNV Publieke Zaak Voorstellen Cao VVT 2014-2016 NU 91, FBZ en CNV Publieke Zaak Het vorige cao-akkoord Cao Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, tussen werknemersorganisaties CNV Publieke

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM. CAO Kabel & Telecom 2010-2011 definitieve versie 1 van 64

CAO KABEL & TELECOM. CAO Kabel & Telecom 2010-2011 definitieve versie 1 van 64 CAO KABEL & TELECOM 2010 2011 1 van 64 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4 Werkplek en

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

8. WERKOMSTANDIGHEDEN EN ADVIESCOMMISSIE ARBEIDSVOORWAARDEN

8. WERKOMSTANDIGHEDEN EN ADVIESCOMMISSIE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities 2. DE ARBEIDSOVEREENKOMST Artikel 3 Indiensttreding Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET PERSONEEL VAN LOGISTICS VAN ALBERT HEIJN BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET PERSONEEL VAN LOGISTICS VAN ALBERT HEIJN BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET PERSONEEL VAN LOGISTICS VAN ALBERT HEIJN BV 15 oktober 2010 t/m 14 oktober 2012 INDEX Blz. Omschrijving: Aanstelling 16 Aanvulling uitkering bij zwangerschaps-,

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex WHITE PAPER START PEOPLE Equal pay Gelijke beloning voor vast en flex Gelijke beloning voor vast en flex Het arbeidsrecht wijzigt op tal van vitale onderdelen zoals ontslag, scholing en ziekte. Daarnaast

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2014 INHOUDSOPGAVE. 1. ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2014 INHOUDSOPGAVE. 1. ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2014 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities 2. DE ARBEIDSOVEREENKOMST Artikel 3 Indiensttreding Artikel 4

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

WGI NIEUWSBRIEF NFORMATIE VAN DE WERKGEVER VOOR DE WERKOPDRACHTGEVER EN DE WERKNEMER

WGI NIEUWSBRIEF NFORMATIE VAN DE WERKGEVER VOOR DE WERKOPDRACHTGEVER EN DE WERKNEMER 1 wg WGI NIEUWSBRIEF NFORMATIE VAN DE WERKGEVER VOOR DE WERKOPDRACHTGEVER EN DE WERKNEMER 2013 SPECIAL CAO Periodieke berichtgeving aan werkopdrachtgevers en werknemers over actuele en belangrijke zaken

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

CAO Thuiszorg 2005-2006. Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), Bunnik Reed Business Information, Maarssen

CAO Thuiszorg 2005-2006. Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), Bunnik Reed Business Information, Maarssen CAO Thuiszorg 2005-2006 Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), Bunnik Reed Business Information, Maarssen Deze CAO Thuiszorg heeft een looptijd van 1 januari 2005 tot 1 oktober 2006. De ingangsdatum

Nadere informatie

vakantiewerkers 2015

vakantiewerkers 2015 Alles Over arbeidsvoorwaarden van vakantiewerkers 2015 Inhoudsopgave Toepassing CAO GGZ 2011-2013... 2 De Arbeidstijdenwet (ATW)... 2 Kinderarbeid... 2 12-jarigen... 2 13- en 14-jarigen... 2 15-jarigen...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2008-2009 INHOUDSOPGAVE. 1. ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2008-2009 INHOUDSOPGAVE. 1. ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST APOTHEKEN 2008-2009 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities 2. DE ARBEIDSOVEREENKOMST Artikel 3 Indiensttreding Artikel

Nadere informatie

Cao Ziekenhuizen 2011-2014. Cao Ziekenhuizen 2011-2014 1

Cao Ziekenhuizen 2011-2014. Cao Ziekenhuizen 2011-2014 1 Cao Ziekenhuizen 2011-2014 Cao Ziekenhuizen 2011-2014 1 Colofon Uitgever NVZ vereniging van ziekenhuizen Bezoekadres Oudlaan 4 Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon 030 2739883 Telefax 030 2739780

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Cao Ziekenhuizen 2011-2014. Cao Ziekenhuizen 2011-2014 1

Cao Ziekenhuizen 2011-2014. Cao Ziekenhuizen 2011-2014 1 Cao Ziekenhuizen 2011-2014 Cao Ziekenhuizen 2011-2014 1 Colofon Uitgever NVZ vereniging van ziekenhuizen Bezoekadres Oudlaan 4 Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon 030 2739883 Telefax 030 2739780

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET PERSONEEL VAN LOGISTICS VAN ALBERT HEIJN BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET PERSONEEL VAN LOGISTICS VAN ALBERT HEIJN BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET PERSONEEL VAN LOGISTICS VAN ALBERT HEIJN BV 15 oktober 2014 t/m 14 oktober 2015 1 INDEX Blz. Omschrijving: Aanstelling 16 Aanvulling uitkering bij zwangerschaps-,

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 SOCILE ZKEN PLUIMVEE INDUSTRIE UDITDOCUMENT EDRIJF IN DE SECTOR CO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam

Nadere informatie

Cao Ziekenhuizen 2011-2014

Cao Ziekenhuizen 2011-2014 Cao Ziekenhuizen 2011-2014 Cao Ziekenhuizen 2011-2014 Cao Ziekenhuizen 2011-2014 1 Colofon Uitgever NVZ vereniging van ziekenhuizen Bezoekadres Oudlaan 4 Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht Telefoon

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

CAO Sanquin 2008-2009

CAO Sanquin 2008-2009 CAO Sanquin 2008-2009 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Plesmanlaan 125 Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon 020 512 3000 Telefax 020 512 3303 Copyright 2008 Stichting Sanquin Bloedvoorziening Alle

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Thuiszorg 2006 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 22 MEI 2006 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

Inzet CAO GGZ 2013 gezamenlijke werknemersorganisaties

Inzet CAO GGZ 2013 gezamenlijke werknemersorganisaties Groningen/Zoetermeer, 8 februari 2013 Geachte heer Van der Plank, De CAO Geestelijke Gezondheidszorg is geëxpireerd per 1 januari 2013. Ten behoeve van het binnenkort te openen overleg over een nieuwe

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie