Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas"

Transcriptie

1 Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

2 Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk dat u uw energiefactuur begrijpt. Die factuur is echter vaak onduidelijk. Deze gids helpt u om uw factuur beter te begrijpen. In deze gids vindt u een antwoord op vragen als: Welke facturen krijgt u? Welke kosten staan op uw factuur? Hoe kunt u betalen? Welke bedrijven zorgen ervoor dat u aardgas en elektriciteit in huis hebt? pag. 2 Energiegids

3 Inhoud 1. Wie stuurt de factuur? 5 A. Elektriciteits- en aardgasfacturen 5 B. De leverancier stuurt de factuur 6 C. Welke facturen ontvangt u van uw leverancier? Hoeveel moet u betalen? Uw factuur en uw verbruik 15 A. Uw verbruik en wat u betaalt 15 B. Hoeveel verbruikt u? 15 C. De meteropname 16 D. Welke soorten meters hebt u? 16 E. De tarieven Aan wie betaalt u? 20 A. De energieprijs 20 B. De nettarieven 20 C. De heffingen en toeslagen De prijs van de energie 21 A. Hoe ziet de energieprijs eruit? 21 B. Controle op de aanpassing van variabele prijzen 23 C. Bijdragen voor groene stroom en warmtekoppeling 27 D. Gratis elektriciteit De nettarieven 31 A. De transmissiekosten en de vervoerskosten 31 B. De distributiekosten 32 Energiegids pag. 3

4 7. Heffingen en toeslagen 33 A. De federale bijdrage 33 B. De bijdrage voor beschermde klanten 34 C. De bijdrage op energie De betaling van de factuur 35 A. De betalingstermijn 35 B. Vergeten te betalen kost geld 35 C. Betalen via domiciliëring 36 D. Wanneer verjaart de energiefactuur? Wat zegt de factuur over uw contract? 37 A. Duur en beëindiging van uw contract 37 B. U kunt altijd het contract beëindigen 38 C. Uw leverancier stopt het contract 38 D. Hoe verandert u van leverancier? Vragen en klachten over uw factuur 39 A. Tot wanneer kunt u klacht indienen? 39 B. Wanneer moet de leverancier antwoorden? 39 Woordenlijst 40 Waar kunt u terecht voor meer informatie of met klachten? 43 pag. 4 Energiegids

5 1. Wie stuurt de factuur? A. Elektriciteits- en aardgasfacturen Deze gids gaat over de facturen die u ontvangt voor uw verbruik van elektriciteit en aardgas. Deze energie wordt continu aan huis geleverd en u neemt die op naargelang u ze nodig hebt. De energiefactuur vertelt u meer dan hoeveel u moet betalen. U vindt er ook gegevens in terug over uw verbruik, de tarieven die worden toegepast, welke posten u betaalt, enzovoort. U vindt daarin ook informatie die belangrijk is voor de rechten en plichten van uzelf en uw leverancier. Elke aansluiting voor elektriciteit of aardgas heeft een aparte code. Dat is de EAN-code. Hij hangt af van uw adres: wanneer u verhuisd bent, vermeldt de factuur dus een andere EAN-code. Energiegids pag. 5

6 B. De leverancier stuurt de factuur Verschillende soorten bedrijven zijn bij uw energievoorziening betrokken. Van slechts één van hen ontvangt u een factuur: de leverancier. De kosten van de andere bedrijven worden in diezelfde factuur opgenomen. Op de eerste bladzijde van uw factuur staan het adres en telefoonnummer van uw leverancier. Op de eerste bladzijde staan ook de gegevens van uw distributienetbeheerder. U kunt die beheerder bellen als er een storing is in de elektriciteit of als u aardgas ruikt. pag. 6 Energiegids

7 Welke bedrijven zorgen ervoor dat u energie hebt? Productie en invoer Het transport Producenten van elektriciteit en aardgas Centrales maken elektriciteit. Er bestaan verschillende soorten centrales: centrales die werken op fossiele brandstof, zoals aardolie, aardgas en steenkool; centrales die werken op kernenergie; windmolens; centrales die werken op energie van de zon; Invoerders van elektriciteit of aardgas De centrales in ons land maken niet alle elektriciteit die we verbruiken. In bepaalde periodes moeten we een deel van de elektriciteit uit het buitenland halen. In ons land is geen aardgas te vinden. Alle aardgas die we verbruiken moeten we invoeren. Elektriciteit gaat van de centrales naar distributienetten via leidingen voor hoogspanning. Dat noemt men het transmissienet. In ons land is het bedrijf Elia als enige aangeduid om dit transmissienet te beheren. Aardgas gaat naar distributienetten via opslagruimten en leidingen. Dat noemen we het aardgasvervoersnet. In ons land is het bedrijf Fluxys als enige aangeduid om dit vervoersnet te beheren. Energiegids pag. 7

8 ELEKTRICITEIT AARDGAS VRIJ PRODUCTIE/ INVOER Producent Invoerder MONOPOLIE TRANSPORT VERDELING Transmissienetbeheerder Beheerder van het aardgasvervoersnet Distributienetbeheerder VRIJ VERKOOP Leverancier KLANT pag. 8 Energiegids

9 De verdeling De distributienetten brengen elektriciteit en aardgas tot bij u thuis. De beheerders van deze netten leggen leidingen aan in uw straat en onderhouden ze. Ze plaatsen meters voor elekticiteit en aardgas bij u thuis en nemen uw meterstand op. De netbeheerders laten hun werk vaak doen door andere bedrijven zoals Eandis, Infrax en Interelectra. Er zijn in ons land verschillende distributienetten. Die netten lopen over het grondgebied van meerdere gemeenten. Soms beheren deze gemeenten alleen het distributienet. In andere gevallen beheren ze dit samen met een bedrijf. De levering (of verkoop) Leveranciers verkopen u elektriciteit of aardgas. Er zijn verschillende leveranciers waaruit u kan kiezen. U hebt een contract met één van hen. Opsplitsing van energiebedrijven Vroeger waren de productie, het transport, de verdeling en de verkoop van aardgas en elektriciteit dikwijls in handen van één bedrijf of één groep van bedrijven. Maar vandaag zijn de bedrijven die de transportnetten en de distributienetten beheren verschillend van de bedrijven die u energie verkopen. U kunt nu ook kiezen uit verschillende leveranciers om uw elektriciteit en aardgas aan te kopen. Maar u kunt niet kiezen welk bedrijf uw energie maakt, vervoert of verdeelt. Energiegids pag. 9

10 Controle door CREG en VREG CREG en VREG zijn diensten van de overheid. Zij controleren de energiemarkt. Ze hebben elk eigen taken: de CREG is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. De commissie werkt over heel België. Ze doet onder meer volgende zaken: Ze keurt de tarieven van Elia en Fluxys goed; Ze berekent de sociale maximumprijzen. de VREG is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. De dienst werkt enkel in Vlaanderen. De VREG wijst de beheerders van de distributienetten aan; Hij geeft vergunningen aan leveranciers; Hij berekent het tarief voor gratis elektriciteit. pag. 10 Energiegids

11 C. Welke facturen ontvangt u van uw leverancier? De voorschotfactuur (of tussentijdse factuur) Het bedrag dat u jaarlijks moet betalen voor elektriciteit en aardgas kan hoog oplopen. Daarom vraagt de leverancier u vooraf - bvb. iedere maand - een voorschot te betalen. Zo hoeft u niet alle kosten voor elektriciteit en aardgas in één keer te betalen. Op uw afrekeningsfactuur vindt u een overzicht van de voorschotten die de voorbije periode werden aangerekend. Is het bedrag op uw voorschotfactuur te hoog of te laag? U vindt het bedrag op uw voorschotfactuur te hoog of te laag. Vraag uw leverancier om het voorschot te herzien. De leverancier moet u daarop binnen een redelijke termijn een antwoord sturen. Energiegids pag. 11

12 De afrekeningsfactuur of jaarafrekening Eén keer per jaar krijgt u een afrekeningsfactuur. Op die factuur staat hoeveel u werkelijk moet betalen voor uw verbruik gedurende het afgelopen jaar. De slotfactuur of slotafrekening Verhuist u of verandert u van leverancier? Dan krijgt u een slotfactuur. Op die factuur staat hoeveel u nog moet betalen voor uw verbruik op uw oude adres of bij uw oude leverancier. pag. 12 Energiegids

13 2. Hoeveel moet u betalen? In dit deel hebben we het over de afrekeningsfactuur en de slotfactuur. De periode waarop de factuur betrekking heeft. De afrekeningsfactuur en de slotfactuur vermelden hoeveel elektriciteit en aardgas u hebt verbruikt gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk ongeveer een jaar). Het gaat om de periode tussen twee datums waarop uw meterstanden werden opgetekend. Energiegids pag. 13

14 De BTW. Het energieverbruik is onderworpen aan het BTW-tarief van 21%. Hoeveel moet u bijbetalen of krijgt u terug? De verrekening van de voorschotten. Van het totaal verschuldigde bedrag worden nu de voorschotten afgetrokken. Verder in de factuur moet u trouwens een gedetailleerd overzicht vinden van die voorschotten. Wanneer de aangerekende voorschotten lager liggen dan het aangerekende verbruikstotaal betaalt u het verschil bij. Wanneer de aangerekende voorschotten hoger liggen dan het aangerekende verbruikstotaal moet u het verschil van uw leverancier ontvangen. Het totaal verschuldigde bedrag. De afrekeningsfactuur vertelt hoeveel u in totaal verschuldigd bent voor uw verbruik van elektriciteit en/of aardgas. De factuur vermeldt ook binnen welke datum u het nog verschuldigde bedrag moet betalen of wanneer u de teveel betaalde voorschotten terugbetaald krijgt. pag. 14 Energiegids

15 3. Uw factuur en uw verbruik A. Uw verbruik en wat u betaalt Hoeveel u betaalt, hangt in belangrijke mate van uw verbruik af. Dit betekent nochtans niet dat u meer of minder betaalt in dezelfde mate als uw verbruik stijgt of daalt. U moet ook rekening houden met andere evoluties, zoals de stijging van de energieprijzen, de nettarieven, enzovoort. B. Hoeveel verbruikt u? In de afrekeningsfactuur moet u kunnen terugvinden hoeveel u gedurende het afgelopen jaar hebt verbruikt. Om dit verbruik te kennen, wordt het verschil gemaakt tussen: De meterstand aan het begin van die periode. De meterstand op het einde van die periode. Op uw factuur staat ook hoeveel u de afgelopen jaren telkens verbruikte. U kunt dus nagaan of u nu meer of minder dan vroeger verbruikte. Let op: het gaat niet altijd om het verbruik van precies één jaar (365 dagen). Energiegids pag. 15

16 C. De meteropname Wanneer en hoe gebeurt de meteropname? Normaal komt de meteropnemer elke twee jaar langs. In het jaar waarin hij niet komt, krijgt u een kaartje. Daarop moet u zelf de stand van de meter opschrijven en doorgeven. Bent u een beschermde klant? Dan kunt u vragen om elk jaar de stand van de meter te komen nemen. U betaalt daarvoor geen extra kosten. Uw verbruik staat in kilowattuur of kwh. Het verbruik van aardgas staat in kubieke meter of m³. Uw leverancier rekent het om in kilowattuur. De cijfers van de meterstand op de factuur kloppen niet volgens u. Wat kunt u doen? Neem dan meteen contact op met uw leverancier. Vraag om de meterstanden opnieuw te bekijken. Geef de meterstanden door die volgens u de juiste zijn. D. Welke soorten meters hebt u? Hoeveel u moet betalen kan ook afhangen van de spreiding van het verbruik van uw elektriciteit over de dag- en nachturen en de weekdagen en het weekend. Dat hangt af van de meters die bij u zijn geïnstalleerd. Voor elektriciteit bestaan de volgende meters: pag. 16 Energiegids

17 De enkelvoudige meter Deze meter maakt geen onderscheid tussen de energie die u overdag of s nachts gebruikt. De tweevoudige meter Op deze meter staan twee tellers: één voor het verbruik overdag en één voor het verbruik s nachts en in het weekend (van zaterdagochtend tot zondagavond). U betaalt normaal minder voor uw verbruik s nachts en in het weekend. De beheerder van het distributienet bepaalt op welk uur de meter overschakelt naar de andere teller. De nachtmeter Deze meter kan naast de enkelvoudige of de tweevoudige meter staan. Hij meet het verbruik van toestellen die enkel s nachts werken, zoals de boiler. Energiegids pag. 17

18 Voor aardgas bestaan alleen enkelvoudige meters. E. De tarieven Leveranciers hanteren doorgaans verschillende tarieven naargelang de meter waarop het verbruik wordt geregistreerd. Voorbeeld van de tarieven van een bepaalde formule van een leverancier: normaal Vaste vergoeding (euro/jaar) 84,55 Prijs per kwh (eurocent) 8,78 TWEEVOUDIG Vaste vergoeding (euro/jaar) 116,04 Prijs per kwh piekuren (eurocent) 10,08 Prijs per kwh daluren (eurocent) 5,10 UITSLUITEND NACHT Prijs per kwh (eurocent) 4,31 Een tarief voor de enkelvoudige meter Een tarief voor de piekuren (dag) en een tarief voor de daluren (nacht + weekend) Een tarief voor het verbruik exclusief nacht Op uw factuur moet u per meter kunnen terugvinden hoeveel verbruikte elektriciteit daarop werd gemeten en welk tarief de leverancier daarvoor toepast. Hij is vrij in het bepalen van die tarieven en de eventuele verschillen per meter. pag. 18 Energiegids

19 In dit voorbeeld is het nachttarief merkelijk goedkoper dan het enkelvoudige tarief. Maar het dagtarief daarentegen is dan weer duurder dan het enkelvoudige tarief. Wanneer u omschakelt naar een tweevoudige meter moet u er dus op letten om niet teveel te verbruiken tijdens de daguren. Wilt u een ander soort meter? Hebt u een enkelvoudige meter en wil u een tweevoudige of omgekeerd? Vraag aan de beheerder van uw distributienet of dat voor u voordelig is. Dat hangt onder meer af van het volgende: Wat zijn de kosten om een andere meter te plaatsen? Welke tarieven heeft de leverancier voor een andere meter? De beheerder voert de omschakeling uit als u erom vraagt. Energiegids pag. 19

20 4. Aan wie betaalt u? Hoewel het de leverancier is die u de factuur stuurt, betaalt u hierdoor niet alleen hem, maar ook sommige andere bedrijven. Dat moet trouwens ook uit de factuur zelf blijken. Die moet zowel voor het deel elektriciteit als voor het deel aardgas onderverdeeld zijn in volgende rubrieken: A. De energieprijs De prijs waaraan de leverancier u de energie verkoopt. B. De nettarieven De vergoedingen voor de transmissienetbeheerder. De vergoeding voor de distributienetbeheerder. C. De heffingen en toeslagen De heffingen, die door de overheid voor verschillende doeleinden worden opgelegd. pag. 20 Energiegids

21 5. De prijs van de energie A. Hoe ziet de energieprijs eruit? Prijs per kilowattuur Een groot gedeelte van de prijs hangt af van hoeveel elektriciteit of aardgas u verbruikt. Het tarief staat in een aantal eurocent per kilowattuur (kwh). Vaste vergoeding Een deel van de prijs kan bestaan uit een vaste vergoeding. Dat bedrag hangt niet af van uw verbruik. Het kan bvb. wel afhangen van de duur van de periode waarop de factuur betrekking heeft. Energiegids pag. 21

22 De klant kiest zijn leverancier vrij Van alle bedrijven die met uw energievoorziening te maken hebben, is de leverancier de enige die u kunt kiezen. U bent dus ook vrij om van leverancier te veranderen. Op de energiemarkt wordt concurrentie georganiseerd op het vlak van: De productie Bedrijven kunnen op eigen initiatief nieuwe productie-eenheden bouwen (in België gebeurt dit volgens een systeem van vergunningen). De levering Bedrijven kunnen vrij elektriciteit en aardgas aan de consumenten verkopen, maar de VREG moet hen daarvoor wel een vergunning toekennen 1. Sommige leveranciers zijn zelf ook producent van energie. Anderen zijn dat niet: zij kopen de energie aan. Zowel producenten, invoerders als leveranciers zijn commerciële bedrijven. Voor zover de overheid hen geen bijzondere verplichtingen oplegt, zijn zij ook vrij in hun handel in energie en in de bepaling van de prijs daarvan. 1 Een overzicht van de vergunde leveranciers is te vinden op

23 B. Controle op de aanpassing van de variabele prijzen Sedert een aantal jaren kunt u dus vrij de leverancier kiezen die u elektriciteit en aardgas kan leveren aan de goedkoopste prijs. Er werd verwacht dat de energiefactuur van de huishoudens hierdoor zou dalen. Maar dat is niet gebeurd. Integendeel zelfs: de laatste jaren waren er sterke prijsstijgingen, ook in vergelijking met andere Europese landen. Sedert kort ziet de overheid toe op de aanpassing van de variabele prijzen. Vanaf 1 april 2012 tot en met 31 december 2012 is het verboden om de variabele prijzen nog te verhogen door die aan de index aan te passen. Die prijzen mogen dan niet meer stijgen tot boven het prijsniveau dat is vastgesteld op basis van de indexeringsparameters op 1 april Maar ook dan nog is het mogelijk dat de leveranciers daarvan afwijking kunnen bekomen. Zij kunnen namelijk aan de CREG toestemming vragen om toch hun prijzen te verhogen volgens bepaalde toegelaten criteria. De prijsreglementering is dus niet absoluut en de overheid legt zeker geen maximumprijzen op. Er is enkel een tijdelijke beperking op de indexering van de variabele prijzen, waarvan bovendien kan worden afgeweken. Prijsstijgingen bekampen door de vrije keuze van de leverancier? Om te weten wie voor u de beste en goedkoopste leverancier is, moet u een vergelijking maken. Verschillende elementen, zoals de prijzen en voorwaarden die zij bij een bepaald verbruik bieden, spelen daarbij een rol. Energiegids pag. 23

24 U kunt uw leverancier vrij kiezen. Daarom is het nuttig om weten welke de goedkoopste is. Via kunt u alle leveranciers met elkaar vergelijken. Let op: VREG vergelijkt prijzen en voorwaarden van leveranciers, zoals die op dat moment bestaan. De prijzen van energie en de voorwaarden kunnen snel veranderen. VREG kan dat niet voorspellen. Door gebruik te maken van uw recht om uw leverancier vrij te kiezen, zult u in belangrijke mate kunnen profiteren van de lagere prijzen die op de markt worden aangeboden. Maar ook dan is niet gegarandeerd dat u zich volledig kunt indekken tegen een algemene stijging van de energieprijzen. Vrije prijzen = schommelende prijzen De prijzen op de energiemarkt kunnen sterk schommelen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor wat u moet betalen. Het effect van die schommelingen zal u direct voelen wanneer u aan een variabele prijs gebonden bent. Uw energieprijs stijgt of daalt dan in de loop van het contract, naargelang de schommelingen van bepaalde andere cijfers (bvb. de prijzen van de brandstoffen om elektriciteit te produceren). De leveranciers bepalen vrij welke formule zij daarvoor toepassen, maar die moet wel objectief en voldoende precies zijn vastgesteld. Alleszins is het voor de klant een heksentoer om die prijsevoluties op te volgen, vooral wanneer de leverancier in de factuur gemiddelden van de cijfers (voor de afgelopen periode) gaat toepassen. Door een vaste prijs zult u zich enigszins tegen prijsschommelingen kunnen indekken. De prijs per kilowattuur blijft dan gelijk voor de duur van uw contract. pag. 24 Energiegids

25 Welke van beide mogelijkheden het voordeligst is, hangt af van de evolutie van de prijzen op de markt. Mag uw leverancier de prijs zomaar veranderen? Verhoogt uw leverancier de prijs en is dat geen verandering die in uw contract staat? of berekent de leverancier de prijs volgens een nieuwe formule? Dan moet de leverancier u dat vooraf melden. Van af dan hebt u 1 maand lang het recht om uw contract op te zeggen. De leverancier mag u daarvoor geen enkele vergoeding vragen. Uw leverancier mag u de nieuwe prijs pas aanrekenen na de opzegtermijn die is voorzien. Let op: hebt u een contract van bepaalde duur met uw leverancier? Dan mag hij de prijs niet verhogen. Hij mag ook de voorwaarden niet veranderen, zodat die nadeling worden voor u, op basis van elementen die enkel afhangen van zijn wil. De leverancier mag de prijs wel aanpassen aan de index. Energiegids pag. 25

26 De sociale maximumprijs - de goedkoopste? Sommige mensen hebben recht op de sociale maximumprijs. Zij zijn beschermde klanten en kunnen elektriciteit en aardgas kopen tegen een prijs die is vastgelegd. Normaal moet dat de goedkoopste prijs op de markt zijn. De sociale maximumprijs wordt tweemaal per jaar berekend door de CREG. Bij elektriciteit gaat het om verschillende tarieven per meter, bij aardgas is er één tarief. Alle elektriciteitsbedrijven (leveranciers, maar ook netbeheerders) moeten zich daaraan houden. De heffingen vallen buiten de sociale maximumprijs. Wie heeft recht op de sociale maximumprijs? De sociale maximumprijs krijgt u als u of een persoon met wie u samenwoont, een van de volgende voordelen heeft: een leefloon; het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen; een tegemoetkoming aan gehandicapten als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%; een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten; een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; een tegemoetkoming voor hulp van derden; een financiële sociale steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in het land mag verblijven en omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie; pag. 26 Energiegids

27 een tegemoetkoming van het OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Enkel voor aardgas wordt het sociaal tarief ook toegepast voor: huurders van een appartement in een gebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan de verwarming met aardgas gebeurt met een gemeenschappelijke installatie. Hoe vraagt u de sociale maximumprijs aan? Normaal krijgt u automatisch de de sociale maximumprijs. U moet dus niets meer doen. Soms rekent de leverancier niet automatisch de sociale maximumprijs aan. Vraag een attest bij het OCMW of de instelling die u het gewaarborgd inkomen of de sociale tegemoetkoming geeft. Stuur dit attest naar uw leverancier. C. Bijdragen voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling [ De Vlaamse overheid legt de leveranciers verplichtingen op inzake hernieuwbare energie en de toepassing van warmtekrachtkoppeling. De kosten daarvan worden eventueel afzonderlijk in de factuur vermeld. Energiegids pag. 27

28 Bijdragen voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling De Vlaamse overheid verplicht leveranciers om elk jaar een bepaald aantal certificaten voor groene stroom en voor warmtekracht in te dienen bij de VREG. De leveranciers rekenen de kosten voor die verplichtingen door aan hun klanten. Producenten die elektriciteit maken via hernieuwbare bronnen, zoals windmolens, krijgen certificaten voor groene stroom. Eigenaars van centrales die warmtekrachtkoppeling toepassen, krijgen certificaten voor warmtekracht. Die centrales wekken tegelijk warmte en elektriciteit op. Doen de producenten dat niet? Dan kunnen ze die certificaten kopen. D. Gratis elektriciteit Op uw afrekeningsfactuur moet u de post korting gratis elektriciteit terugvinden. Het gaat om een recht dat enkel in Vlaanderen van toepassing is. Het geldt alleen voor elektriciteit en niet voor aardgas. pag. 28 Energiegids

29 Elk jaar hebt u recht op een gratis hoeveelheid kilowattuur (kwh) elektriciteit. Het aantal kilowattuur dat u gratis krijgt, staat op uw afrekening. Let op: Bedrijven krijgen geen gratis elektriciteit. Staat uw contract op naam van uw zaak als u zelfstandige bent? Dan hebt u geen recht op gratis elektriciteit. Hoeveel gratis elektriciteit ontvangt u? De hoeveelheid gratis elektriciteit berekent uw leverancier zo: 100 kwh per woning kwh per persoon die gedomicilieerd is in de woning op 1 januari van het jaar waarvoor u de gratis elektriciteit krijgt. Voorbeelden In een gezin met 2 ouders en een kind zijn er samen 3 personen: 100 kwh + 3 maal 100 kwh = 400 kwh gratis elektriciteit per jaar. Een alleenstaande heeft recht op 200 kwh gratis elektriciteit: 100 kwh + 1 maal 100 kwh. De hoeveelheid gratis elektriciteit kan niet meer zijn dan wat u elk jaar verbruikt. De eenheidsprijs per kwh Dit is een gemiddelde prijs, met name de gewogen gemiddelde kwh marktprijs voor huishoudelijke afnemers in het Vlaamse gewest op 1 januari van het jaar waarvoor de gratis hoeveelheid elektriciteit wordt toegekend. Hij wordt ieder jaar door de VREG berekend en is voor iedereen hetzelfde, ongeacht de leverancier waaraan men gebonden is. Energiegids pag. 29

30 Van wie krijgt u de gratis elektriciteit? U krijgt de gratis elektriciteit van uw leverancier. Dat is het bedrijf dat u op 1 april van het betrokken jaar elektriciteit leverde. De leverancier moet die gratis elektriciteit verrekenen uiterlijk in de eerste afrekeningsfactuur na 1 mei van het jaar waarvoor u de gratis elektriciteit krijgt. Hoeveel gratis elektriciteit krijgt u als u geen aparte meter voor elektriciteit hebt? Woont u in een appartement of een ander gebouw en hebt u geen aparte meter? De hoeveelheid gratis elektriciteit berekent uw leverancier zo: 100 kwh + (100 kwh x het aantal personen dat gedomicilieerd is op een adres in het gebouw). De gratis elektriciteit wordt verdeeld over de bewoners van het gebouw. Staat die gratis elektriciteit niet op uw factuur? Of denkt u dat uw leverancier te weinig rekende? Neem contact op met uw leverancier. Die moet u dan een document sturen. Noteer in dat document het aantal personen dat op 1 januari van dat jaar gedomicilieerd was op uw adres. Stuur het ingevulde document terug naar uw leverancier. Uw leverancier moet u een nieuwe factuur sturen binnen een maand nadat hij het ingevulde document ontving. pag. 30 Energiegids

31 6. De nettarieven Onder deze rubriek van de factuur vinden we de vergoedingen voor het beheer van de transportnetten en van de distributienetten. Monopolies voor het transport en de distributie In tegenstelling tot wat het geval is bij de productie en de verkoop van energie is er geen concurrentie bij het beheer van transportnetten en distributienetten. Het heeft overigens weinig zin om daar concurrentie te organiseren, want dit zou de bouw van bijkomende netwerken veronderstellen. Er is wel een zekere controle op de tarieven die deze beheerders toepassen. A. De transmissiekosten en de vervoerskosten Via de factuur van uw leverancier rekent Elia kosten aan om elektriciteit over te brengen van de centrales naar de distributienetten. Ook Fluxys, de beheerder van het transportnet voor aardgas, rekent kosten aan, maar die zijn niet afzonderlijk in de factuur terug te vinden. De tarieven van deze bedrijven worden vooraf door de CREG goedgekeurd. Energiegids pag. 31

32 B. De distributiekosten Via de factuur van uw leverancier rekent de beheerder van het distributienet u zijn kosten aan. Ook deze tarieven worden vooraf door de CREG goedgekeurd. Zij verschillen naargelang het distributienet en hangen dus af van uw woonplaats. pag. 32 Energiegids

33 7. Heffingen en toeslagen Diverse overheden leggen allerhande heffingen op waar u niet omheen kunt. A. De federale bijdrage Deze bijdrage wordt verrekend per kwh die u verbruikt. Op de bijdrage is ook BTW verschuldigd. De federale bijdrage wordt geheven ter financiering van sommige sociale verplichtingen, de controle op de markt en andere kosten, die uiteindelijk aan de consument worden doorgerekend. Bestemming van de federale bijdrage de denuclearisatie van nucleaire sites; de werkingskosten van de CREG; de financiering van de begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening inzake energie door de OCMW s; het federale beleid tot terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen; een compensatie van de kosten voor elektriciteitsbedrijven die de sociale maximumprijzen toepassen; de financiering van de forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en elektriciteit. Energiegids pag. 33

34 B. De bijdrage voor beschermde klanten Met deze bijdrage vergoedt de overheid bedrijven die klanten hebben met een sociale maximumprijs. U vindt die bijdrage enkel op de factuur voor aardgas. De sociale maximumprijzen van elektriciteit staan bij de federale bijdrage. C. De bijdrage op energie Deze bijdrage gaat naar het Fonds voor het Financieel Evenwicht in de Sociale Zekerheid. pag. 34 Energiegids

35 8. De betaling van de factuur A. De betalingstermijn De factuur vermeldt een termijn binnen dewelke u moet betalen. Deze termijn mag niet korter zijn dan vijftien kalenderdagen nadat u de factuur hebt ontvangen. U wordt geacht de factuur te hebben ontvangen op de derde werkdag nadat deze is verzonden. B. Vergeten te betalen kost geld De leverancier kan kosten aanrekenen voor de herinneringsbrief en de ingebrekestelling 2. In de algemene voorwaarden staat dikwijls vermeld dat u bij wanbetaling allerhande vergoedingen en nalatigheidsintresten verschuldigd bent. Wanneer u na het verstrijken van die termijn niet hebt betaald, stuurt de leverancier u een herinneringsbrief. Die herinneringsbrief doet een nieuwe termijn van tenminste vijftien kalenderdagen ingaan, binnen dewelke u geacht wordt te betalen. Reageert u niet binnen die termijn, dan stuurt de leverancier per aangetekende brief een ingebrekestelling. 2 Die kosten kunnen niet worden aangerekend in bepaalde categorieën van klanten die sociale bescherming genieten, de beschermde klanten. Energiegids pag. 35

36 C. Betalen via domiciliëring Als u betaalt via domiciliëring, haalt uw leverancier het bedrag van de factuur automatisch van uw rekening. De domiciliëring staat op uw factuur. U vindt er ook de datum waarop uw leverancier het bedrag van uw factuur haalde. Wilt u betalen via domiciliëring? Dan moet u een document ondertekenen en afgeven aan uw bank. Let op: de domiciliëring mag niet langer lopen dan de duur van uw contract; de leverancier kan u niet verplichten om via domiciliëring te betalen. U hebt minstens ook de mogelijkheid om per overschrijving te betalen. Voordeel U hoeft het bedrag niet meer over te schrijven. U kan dus nooit te laat betalen. Nadeel Een domiciliëring maakt het u moeilijker als u niet akkoord gaat met het bedrag op uw factuur. U betaalde uw factuur immers al. U krijgt wel de tijd om te reageren op een factuur. De leverancier mag pas het bedrag van uw rekening halen 15 dagen nadat u de factuur ontving. D. Wanneer verjaart de energiefactuur? Hiervoor bestond vroeger onduidelijkheid, maar vandaag wordt aangenomen dat schulden uit een energiefactuur na 5 jaar verjaren. pag. 36 Energiegids

37 9. Wat zegt de factuur over uw contract? A. Duur en beëindiging van uw contract We onderscheiden twee mogelijkheden: Uw contract heeft een bepaalde duur (1, 2, 3 jaar). Op de factuur moet u onder meer de duur en de einddatum kunnen vinden. Na die einddatum wordt het contract stilzwijgend verlengd wanneer u niet voordien hebt opgezegd. Uw contract heeft een onbepaalde duur. De duur van dit contract wordt niet bepaald, maar u kunt die altijd opzeggen, als u maar een opzeggingstermijn in acht neemt. Energiegids pag. 37

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Inhoudslijst Elektriciteit en aardgas: van producent tot bij u thuis p 4 Productie van elektriciteit en aardgas p 4 Vervoer van elektriciteit

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS 2012. Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw Eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

UW PERSOONLIJKE INFO KLANTENDIENST STORINGSLIJN / Ma-Vr: 8u-20u Za: 9u-13u 078/

UW PERSOONLIJKE INFO KLANTENDIENST STORINGSLIJN / Ma-Vr: 8u-20u Za: 9u-13u 078/ Klantnummer: 11-17816-85 A-W1-L4 A-W1-L2 JJBEA125053009060272035 JJBEA125053025047173694 Mevr. Maria Vander Eecken Sint-Martinusplein 6/4 3500 Hasselt Van deze energiefactuur bedraagt de eigenlijke Luminus-elektriciteitskost

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 1 e update: 21/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Juli 2014 (referentie 201407) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 6

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974 BELGIË

Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974 BELGIË F X U vindt ook extra informatie op de achterzijde Jaarafrekening Afspraak op My Eni My Eni is uw online klantenzone. U kunt er uw facturen raadplegen, hun bedrag aanpassen, uw contactgegevens beheren,...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Studiedag water & energie. 4 december 2017

Studiedag water & energie. 4 december 2017 Studiedag water & energie 4 december 2017 Doelstelling Kwetsbare energieafnemers kennen niet altijd hun rechten Kiezen vaak niet de goedkoopste leverancier Weten niet hoe de bescherming tegen afsluiting

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt Handleiding V-test VREG vreg.be uw gids op de energiemarkt 1 Inhoud 1. Wat is de V-test? p2 1.1. Algemeen p2 1.2. Wat kan niet met de V-test? p2 2. De V-test is er voor gezinnen én kleine bedrijven. p2

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag al goed te informeren

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-964

BESLISSING (B) CDC-964 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010 Postbus 40021 6803 HA Arnhem BEWONERSCOMM OLIJMPIA Olympiaweg 62 HS 1076 XC AMSTERDAM Kopie voor BEWONERSCOMM OLIJMPIA voor het adres Theseusstraat 19 HS 1076 XK AMSTERDAM EAN-code elektriciteit 871685900013933696

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Consumentenbelangen 17 Herhaaldelijk wezen we al op aandachtspunten voor de klant. Door de vele klachten bij de VREG en de federale overheid is er nu een akkoord tussen de verschillende leveranciers en

Nadere informatie