Grijp de kansen van digitale media!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grijp de kansen van digitale media!"

Transcriptie

1 Grijp de kansen van digitale media! Smidsestraat Gent t f februari 2013 NOTA Over Ons De Mediaraven-missie Mediaraven vzw grijpt de kansen van digitale media mét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk. Met onze ervaring en expertise creëren we samen de experimenteerruimte waarin we met kinderen, jongeren en jeugdwerkers: hun mediacompetenties en mediawijsheid ontwikkelen, online informatie delen over of voor de jeugd of het jeugdwerk, het brede jeugdwerk ondersteunen in werken met digitale media. Mediaraven als sitebouwer Mediaraven vzw werd opgestart in 1996 om alle mogelijkheden die het internet en ICT het jeugdwerk in het algemeen bieden, verder te ontwikkelen. Al vele jaren vormen websitebouw en administratiepakketten daar een integraal deel van. Het doelpubliek is een basispijler voor ICT-projecten in het jeugdwerk. Mediaraven vzw maakt er daarom werk van om de technische knowhow te ontwikkelen die toelaat een mix van duidelijkheid, overzichtelijkheid, aantrekkelijkheid, interactiviteit en nieuwe evoluties toe te passen. Open source en Drupal Mediaraven vzw werkt met open source software. Dat houdt onder meer in dat: u voor deze programma's geen licentie hoeft te betalen, er over de hele wereld een gemeenschap van duizenden actieve webontwikkelaars het systeem altijd maar verbeteren en actualiseren, u ook een beroep kunt doen op andere ontwikkelaars die met het systeem werken om wijzigingen of uitbreidingen aan te brengen. Mediaraven vzw bouwt websites in Drupal. Dit van oorsprong Belgische CMS (content management systeem) staat internationaal op kop wat robuuste en multifunctionele websites betreft. Wij bouwen al sinds 2007 aan onze Drupalexpertise en zijn een actief lid van de internationale Drupal Association. 1/6

2 Mediaraven vzw schakelde voor administratiepakketten in 2010 over op het open source pakket CiviCRM. Dat voor de Amerikaanse afdeling van Amnesty International ontwikkelde pakket is een bijzonder krachtig instrument om alle contacten, adressen, mailings, inschrijvingen en opvolging van een organisatie te beheren. Het werkt zeer goed samen met een Drupalwebsite. Daardoor kunnen we zowel website, als contactenbeheer in één mooi geïntegreerd pakket afleveren. Werkwijze De voorbereiding: meer dan een goed gesprek Gesprek en offerte Een site maakt u niet zomaar en ook niet met de eerste de beste. Mediaraven beschouwt een siteproject als een gezamenlijk traject. Een project start voor ons dan ook het liefst met een goed gesprek. In dat gesprek gaan we op zoek naar een aantal belangrijke elementen in elk sitebouwtraject. We geven daarbij graag onze mening en helpen zoeken naar de beste oplossing voor uw problemen. We gaan daarbij de discussie aan omdat we overtuigd zijn dat het helpt om de zaken beter af te bakenen. Daardoor kiest men ook bewuster voor deze of gene optie. Op basis van dat gesprek maken we een tijdsinschatting, een eerste Wire frame (schematische voorstelling) en een offerte. Als de offerte wordt goedgekeurd, kunnen we effectieve tijd inplannen bij ons team van sitebouwers. Als we werken we op basis van een bestek in plaats van op basis van een gesprek, dan gaan we na de toewijzing door de opdrachtgever eerst in een gesprek na of beide partijen onder alle elementen van de offerte hetzelfde begrijpen. En of er in overleg nog zaken aangepast of bijgevoegd moeten worden, waarna we een definitieve offerte kunnen vastleggen. De aspecten die we bevragen zijn: 1// Doel De eerste grote vraag is: Wat wilt u bereiken met de site? en daarnaast Waar past die binnen het totaalpakket aan communicatie? Moet de site activeren, bekend maken, informeren of stofferen? 2// Vergelijking met een/de vorige site Is er al een site voor dit doel? Hebt u ervaring met andere sites? Waarom vernieuwt u de site? Wat waren de positieve aspecten aan die vorige site? Wat waren/zijn de minder goede zaken? 3// Doelgroep Welke doelgroep heeft de site voor ogen? Welke leeftijdscategorie? Is de site bedoeld voor een groot publiek of voor mensen die de werking kennen (bv. vrijwilligers)? Zijn er meerdere doelgroepen (kinderen, jongeren, leiding, bestuurders)? Is er een stuk van de site dat enkel bedoeld is voor medewerkers/bestuurders? 4// Look and feel van een site Hoe moet de site eruit zien? Wat vindt de doelgroep mooi? Welke sfeer wilt u dat de site uitstraalt? Hebt u voorbeelden van sites die die uitstraling hebben? URL s ter inspiratie? Is er een huisstijl, logo, kleuren die altijd gebruikt worden? Zo niet, past deze site in een opmaak of vernieuwing van huisstijl 2/6

3 en logo? Hoe moet de homepagina van de site eruit zien? Wat vindt u handig als menustructuur? Welke andere sites scoren hier hoog volgens u? Kunt u een schets maken van hoe u de homepagina ziet? 5// Informatie op de site Welke informatie is er gewenst op de site? Onder welke hoofdstukken menu-items wilt u die verdelen? Bestaat de informatie uit tekst? Foto's? Lijsten? Pdf's? Documenten? Filmpjes? Is er een nieuwskanaal? Moeten bezoekers kunnen reageren op informatie? Moeten bezoekers formulieren kunnen invullen? Moet de informatie daarvan online verwerkt worden? Zijn er aparte onderdelen zoals een fotoalbum, videofilmpjes van activiteiten? Wat moeten de bezoekers terugvinden op de homepagina? Welke extra knoppen (contact? home? ) wilt u op deze pagina? 6// Achter de schermen Wie moet er allemaal kunnen werken met de site? Mag iedereen alles kunnen aanpassen? Moet informatie die op de site verschijnt (bv. aangebracht door bezoekers) vooraf gecontroleerd worden? Zo ja, door wie? 7// Sociale media Hoe gebeurt de integratie met sociale media? Komen er deel-of like-knoppen knoppen op de site of bij onderdelen? Worden de sociale mediapagina s van de organisatie op de site bekend gemaakt? Worden de berichten van sociale media op de site getoond of omgekeerd? Moeten bezoekers kunnen inloggen of reageren met een sociale-mediaprofiel? Moeten bepaalde acties (bv. stemmen) makkelijk kunnen gedeeld worden op sociale media? Moeten bezoekers daartoe aangezet worden? Moet er op Facebook een extra tabblad gemaakt worden met de inhoud of functies van deze site? 8// Bijkomende wensen Welke specifieke functies heeft de site nog? Reservaties van lokalen, documenten produceren, een bibliotheek bijhouden, een webshop, een wikideel,? Analyse Na de bevraging komt de analyseperiode. Daarin wordt het voorstel verder technisch vertaald in definitieve en volledige Wire frames. We testen de nodige softwaretoepassingen uit. We willen hierbij haarfijn alle opties nagaan. Tijdens de analyse communiceren we met de klant over de gevolgen van verschillende keuzes. Zo vermijden we misverstanden en behouden beide partijen een goed zicht op het project. Op het einde van de analyse vragen we een schriftelijk akkoord ord met de verdere uitwerking. Indien nodig stellen we een aangepaste prijs voor, als er nieuwe noden en wensen naar boven gekomen zijn. Vormgeving In principe kunnen we nu samenzitten met de externe vormgever en kan die starten aan het lay-outproces. Gedurende dat proces blijven we in contact met de vormgever, zodat we de verwachtingen en de beperkingen van de overeenkomst mee kunnen opvolgen. Bij projecten waar de opdrachtgever zelf al een heel duidelijk beeld heeft van de inhoud, functies en opbouw van de site, kan die het proces samen met de vormgever vroeger opstarten. 3/6

4 Opbouw Onze websitebouwers starten nu met de opbouw. Op basis van de analyse installeren ze eerst het basissysteem ssysteem van Drupal of CiviCRM. Daarna verzamelen ze de nodige modules voor alle extra functies en installeren en configureren ze die. Ten slotte wordt ook de opgestelde lay-out geïmplementeerd in de site. Daarvoor houden we vanaf dag één contact met de lay-outer om onder andere de toepasbaarheid van de lay- out op de site mee vorm te geven. Terugkoppeling Tijdens de opbouw van de site zijn er meerdere terugkoppelmomenten voorzien. Het aantal hangt af van de grootte van de opdracht. Belangrijk voor de timing van het project is dat de voorstellen en vragen die daarbij aangereikt en gesteld worden, wederzijds vlot beantwoord kunnen worden. We vragen daarom altijd om op die momenten een duidelijk aanspreekpunt te hebben, dat hiervoor tijd kan maken en de definitieve beslissingen communiceert. Vorming, testen, vullen en debug Na de technische afronding van het project voorzien we een halve dag vorming. Bij grotere projecten kan dat een hele dag vorming zijn, of een vorming in verschillende stappen. Deze vorming vindt plaats in de lokalen van Mediaraven vzw (Gent, vlakbij station Gent-Sint-Pieters) en is voorzien voor maximaal 12 personen. Na deze vorming kan de klant de zelf opgestelde inhoud op de site toevoegen. De gebruikers hebben ook de opdracht om de toepassing intensief te testen. Dat betekent dat alle mogelijkheden uitgeprobeerd worden door meerdere mensen. Daarbij worden soms nog onvolmaaktheden vastgesteld of kleine verbeteringen voorgesteld. We spreken daarom één of meerdere momenten af waarop een lijst van dergelijke zaken doorgegeven wordt. Daarna voorzien wij een 'debugperiode'. In die periode kunnen nog kleine aanpassingen gebeuren en kunnen foutjes rechtgezet worden. Stelt u bij het testen vast dat de inhoud niet verder kan toegevoegd worden of het testen niet kan gebeuren, dan pakken we dat probleem meteen aan. Na de debugperiode beschouwen we de site als afgewerkt en opgeleverd. Conflicten Conflicten zijn niet te voorzien en af en toe duikt er eentje op. Een site laten maken is nu eenmaal niet evident. Het is altijd mogelijk dat één van beide partijen niet tevreden is over de gang van zaken. Als dat zo is, dan moeten beide partijen dat conflict meteen uitspreken. Een goede communicatie zorgt voor beduidend minder onbegrip en sluimerende conflicten. Bij betwisting over de opdracht trachten we een minnelijke schikking te treffen. Dat geldt voor alle zaken die expliciet en niet expliciet geregeld zijn in het contract. Als er geen minnelijke schikking getroffen wordt binnen de dertig dagen, zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Onderhoudscontract Uiteraard stopt de zorg voor een project niet nadat het is gebouwd. Mediaraven vzw voorziet een onderhoudscontract om het systeem (Drupal en CiviCRM) waar de site op draait, up-to-date te houden. Op die manier evolueert uw site mee met nieuwe technologieën en bent u verzekerd van een goede opvolging en van veilige toepassingen. 4/6

5 Een onderhoudscontract houdt in dat: u bij vragen of problemen altijd telefonisch of per mail bij ons terecht kunt. We zorgen voor hulp binnen de 24 uur of op de eerstkomende werkdag. Problemen die we kunnen oplossen in minder dan een half uur worden na melding onmiddellijk en zonder extra kosten opgelost. Alle 'minor updates' van het Drupalsysteem en CiviCRM zijn inbegrepen epen in het onderhoudscontract. Ze worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Bij alle offertes met betrekking tot aanpassingen aan de website (toevoegen van functionaliteit of modules) krijgt u een korting van 20%. Voor grotere problemen wordt een analyse met timing en offerte gemaakt. Bij het ontstaan van 'major updates' wordt dat meegedeeld en na goedkeuring van een afzonderlijke offerte. Hosting Elke site heeft webruimte nodig. Mediaraven vzw heeft een hostingsdienst speciaal voor de jeugdsector. We beschikken over een stevige infrastructuur en bieden ondersteuning ng op maat van de jeugdsector. Wij kiezen voor eerlijke en heldere prijzen en zorgen voor een goede ondersteuning. We nemen iedere dag back-ups van iedere account en zetten die kosteloos terug bij problemen. We helpen de organisaties met elke vraag, hoe eenvoudig of complex die ook is. Via een online controlepaneel krijgt u zelf ook toegang tot uw account. Voor Mediaraven vzw telt de kwaliteit, niet de kwantiteit. Het gaat bij ons niet om winst, wel om het online krijgen en houden van websites en dat op een kwalitatief zo hoog mogelijke manier, ook als dat grotere investeringen vraagt agt (zoals aankoop van anti-spamservers, beveiligingssystemen,...). Geen stuntverkoop of overselling maar een betrouwbare hostingpartner voor jaren. De Mediaravenservers staan in het LCL Datacenter in Antwerpen: een klasse A-datacenter dat tot de allerbeste van de wereld behoort. Daarnaast beschikt het over verschillende redundante lijnen die een supersnelle verbinding met de rest van het internet garanderen. We hebben een 24/7-supportcontract met de beheerder van het datacenter die zijn kantoren heeft boven het datacenter zelf. Daardoor zijn ze onmiddellijk ter plaatse als er hardwareproblemen zouden optreden. Ook op de hardware en software zelf hebben we supportcontracten om in geval van problemen onmiddellijk te kunnen reageren. Alle servers worden 24/7 uitgebreid gemonitord en zijn voorzien van verschillende waarschuwingssystemen om de hostingmedewerkers per sms te verwittigen bij problemen. Voor heel wat diensten gebruiken we een fair use policy". Elke nacht wordt een volledige back-up van de server genomen die 14 dagen wordt bijgehouden op een andere server in datzelfde datacenter. Elke maand wordt hiervan een back-up gekopieerd naar het kantoor van Mediaraven in Gent. Verder wordt twee keer per dag een afzonderlijke MySQL-back-uminstens 14 dagen wordt bijgehouden (zowel in het datacenter als in genomen die Gent). Geen enkele sitebouwklant is eraan gehouden om voor onze hosting te kiezen. Toch durven wij aandringen om dit toch te overwegen. Bij onze hosting zijn we zeker dat die aangepast is aan de pakketten waar we mee werken. Het is bovendien veel makkelijker om een eventueel probleem met uw site in de toekomst op te sporen als we meteen zowel de hostingfactoren, als mogelijke bugs in de programmatie kunnen nagaan. De verschillende hostingaccounts kunt u terugvinden op 5/6

6 Portfolio Op vind je een overzicht van alle websites die we de afgelopen jaren gemaakt hebben. 6/6

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie