Norton Utilities. Gebruikershandleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Norton Utilities. Gebruikershandleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij."

Transcriptie

1 Norton Utilities TM Gebruikershandleiding Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Prenons Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

2 Norton UtilitiesTM Gebruikershandleiding De software die in deze handleiding wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de voorwaarden in deze overeenkomst. Documentatieversie 14.0 Copyright 2009 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. Symantec, het Symantec-logo, Norton, Ghost, GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 en Norton SystemWorks zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation of zijn aangesloten ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Het product dat in dit document wordt beschreven, wordt gedistribueerd onder licenties waarmee het gebruik, het kopiëren, het distribueren en het decompileren/toepassen van reverse-engineering ervan wordt beperkt. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in enige vorm op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symantec Corporation en zijn eventuele licentiegevers. DE DOCUMENTATIE WORDT ALS ZODANIG GELEVERD EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, REPRESENTATIES EN GARANTIES, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEIDVOOREENBEPAALDDOELOFNIET-INBREUKMAKEN,WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE NIET- AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARINGEN WETTELIJK NIET GELDIG ZIJN. SYMANTEC CORPORATION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE INVERBANDMETDE VERSTREKKING, PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE. DE INFORMATIE IN DEZE DOCUMENTATIE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. De Gelicentieerde Software en Documentatie worden als commerciële computersoftware beschouwd zoals gedefinieerd in FAR en zijn onderhevig aan beperkte rechten zoals gedefinieerd in FAR sectie "Commercial Computer Software - Restricted Rights" en DFARS , "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation", al naar gelang van toepassing, en eventuele verdere reguleringen.het gebruiken, wijzigen, uitgeven van een reproductie, uitvoeren, weergeven of openbaar maken van de gelicentieerde Software en Documentatie door de Amerikaanse regering zal uitsluitend gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA Gedrukt in Tsjechië

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Installatie Norton Utilities installeren... 5 Norton Utilities verwijderen... 5 Norton Utilities uitvoeren en activeren... 6 Aan de slag Norton Utilities starten Het hoofdvenster verkennen... 8 Optimaliseren Register opschonen... 9 Opstartprocedure beheren Services beheren Register defragmenteren Schijven opschonen Windows Schijfdefragmentatie Controleren Systeem bewaken Register controleren Hoofdstuk 5 Windows-programma s Hoofdstuk 6 Beheer Instellingen Terugzetten Smart Update Info Hoofdstuk 7 Oplossingen voor service... 31

4 4 Inhoudsopgave

5 Installatie 1 In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: Norton Utilities installeren Norton Utilities verwijderen Norton Utilities uitvoeren en activeren Norton Utilities installeren 1. Sluit alle programma's af. 2. Plaats de cd in het cd-romstation. Als Autorun is ingeschakeld op uw systeem wordt het installatievenster automatisch geopend. Als u Autorun hebt uitgeschakeld op uw computer kiest u Uitvoeren in het menu Start van Windows om het dialoogvenster Uitvoeren te openen. Typ D:\Setup.exe en klik op OK. Opmerking: als de stationsaanduiding van uw cd-romstation niet 3. Volg de aanwijzingen in de installatiewizard om de installatie te voltooien. Norton Utilities verwijderen 1. Selecteer Start > Instellingen > Configuratiescherm. 2. Dubbelklik op Software. Selecteer Norton Utilities 14 en klik op de knop Wijzigen/Verwijderen. Klik op Ja ter bevestiging.

6 6 Installatie Norton Utilities uitvoeren en activeren Norton Utilities uitvoeren en activeren 1. Voor het uitvoeren van Norton Utilities kiest u Start > Pr Norton Utilities 14. U kunt ook dubbelklikken op het pictogram van Norton Utilities op uw bureaublad of op de snelstartbalk als u deze optie tijdens de installatie hebt geconfigureerd. 2. Klik op Nu activeren als u wordt gevraagd om uw exemplaar van Norton Utilities te activeren. 3. Voer uw naam, adres en activeringscode in. De activeringscode staat op de achterkant van deze inleg. U moet deze gegevens invoeren om productupdates te ontvangen. Opmerking: abonnementsupdates zijn niet beschikbaar totdat u Norton Utilities hebt geactiveerd. 4. Klik op Nu activeren om het proces te voltooien.

7 Aan de slag 2 In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: Norton Utilities starten Het hoofdvenster verkennen Ga als volgt te werk als u Norton Utilities wilt starten: Dubbelklik in het systeemvak van Windows op het pictogram van Norton Utilities. Klik in Windows op Start > > Norton Utilities 14 > Norton Utilities 14

8 8 Aan de slag Het hoofdvenster verkennen Het hoofdvenster verkennen: Norton Utilities is een toepassingsreeks waarmee het register wordt gescand, de privégegevens worden opgeschoond en de computer wordt beheerd. Met Norton Utilities kunt u het Register in Windows veilig herstellen, permanent alle sporen van uw online- en computeractiviteiten wissen plus het systeem bewaken en afstellen voor optimale prestaties. Na het opstarten van Norton Utilities wordt het hoofdstatusscherm weergegeven. Vanuit dit scherm hebt u onmiddellijk toegang tot de functies van Norton Utilities: Optimaliseren Register opschonen Opstartprocedure beheren Services beheren Register defragmenteren Schijven opschonen Windows Schijfdefragmentatie Controleren Systeem bewaken Register controleren Prestatietest (uitsluitend na activering) Processen weergeven (uitsluitend na activering) Windows- Beheer Koppelingen naar Windows-functies Instellingen Terugzetten Info Smart Update

9 Optimaliseren 3 In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: Register opschonen Opstartprocedure beheren Services beheren Register defragmenteren Schijven opschonen Windows Schijfdefragmentatie Klik voor de opties onder het gedeelte Optimaliseren op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. Register opschonen Register scannen: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Register opschonen. Tijdens het scannen doorzoekt Norton Utilities het Register in Windows op ongeldige vermeldingen. De scanresultaten worden aan het einde van de scan weergegeven. Van hieruit kunt u de ongeldige vermeldingen veilig herstellen om de prestaties en de stabiliteit van uw systeem te verbeteren. De eigenschappen met betrekking tot de oplossing voor elk probleem kunnen hier worden gewijzigd, voordat u wijzigingen aanbrengt en het Windows Register herstelt met de functie Terugzetten. Norton Utilities maakt automatisch registerback-ups zodra u een probleem herstelt, zodat u back-ups eenvoudig kunt terugzetten als dat later nodig zou blijken te zijn.

10 10 Optimaliseren Register opschonen In het paneel links staan de gescande secties, samen met het aantal gevonden problemen in elke sectie. Klik op een sectie in het paneel voor een overzicht van de problemen in die sectie. Dubbelklik op een probleem voor een uitgebreide weergave van het probleem met meer informatie. Klik op Alle secties om alle in de scan gevonden problemen te bekijken. Van de in de scanresultaten weergegeven problemen worden onder andere getoond: Prioriteitsniveau van het probleem Locatie in het register waar het probleem is aangetroffen. Naam van de problematische waarde en de betreffende gegevens. Als een probleem wordt geselecteerd, worden de waarde en gegevens weergegeven in het veld Zoeken. Problemen oplossen Item behouden: Als u niet wilt dat een probleem wordt verwijderd, schakelt u het selectievakje in het scanresultatenscherm uit of kiest u Item behouden in het contextmenu. Item verwijderen: Verwijder een item bij het herstellen door Item verwijderen in het contextmenu te kiezen. Waarde/subsleutel toevoegen aan negeerlijst: Voorkom dat de waarde van een registervermelding of subsleutel wordt hersteld bij uitvoering van de herstelfunctie en dat deze wordt gedetecteerd in toekomstige scans door de waarde of subsleutel toe te voegen aan uw persoonlijke negeerlijst. Alles behouden: Naast specifieke problemen kunt u ook alle geselecteerde problemen in een sectie van het scanresultaat behouden. Alles verwijderen: Naast het herstellen van specifieke problemen kunt u ook alle geselecteerde problemen in een sectie van het scanresultaat herstellen. Herstel alle problemen binnen een sectie door de sectie aan de linkerkant van de scanresultaten te selecteren en vervolgens Alles verwijderen in het contextmenu te kiezen. Als u hiermee klaar bent, worden alle selectievakjes van alle bij deze sectie behorende problemen ingeschakeld. Specifieke items kunnen vervolgens Sluiten: Kies Sluiten om het pop-upvenster te sluiten.

11 Optimaliseren Services beheren 11 Problemen herstellen Als u tevreden bent met de handelingen en wijzigingen voor alle problemen op het scherm met scanresultaten, kunt u de functie Herstellen uitvoeren. Deze knop geldt voor alle handelingen en wijzigingen op het scherm met scanresultaten voor de desbetreffende vermeldingen in het register, inclusief toevoegingen aan de negeerlijsten.ga terug naar het scherm Optimaliseren met de knop Doorgaan. Opstartprocedure beheren Met Opstartbeheer kunt u de opstartprocedure van uw computer, het opstarten van het systeem en alle geladen programma's weergeven en beheren. Naar het scherm Opstartbeheer: Services beheren 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Opstartprocedure beheren. 3. Kies een programma en klik met de rechtermuisknop om dit in of uit te schakelen, het laden van dit programma tijdelijk uit te schakelen of om dit te verwijderen. Servicebeheer biedt verschillende configuratieopties om de prestaties en instellingen van Windows-services te verbeteren. Naar het scherm Services beheren: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Services beheren. Aanbevolen services: Met deze optie schakelt u alle basisservices in plus een reeks services waarbij een balans wordt gezocht tussen functionaliteit en snelheid. Minimale services: Selecteer Minimale services als u alleen voor pure prestaties en snelle opstarttijden gaat. Met deze optie schakelt u de Windows-basisservices in. Services herstellen: Selecteer Services herstellen als u de services wilt terugzetten op de laatst bekende goede instellingen. De services worden teruggezet op de oorspronkelijke uitvoeringsstaat.

12 12 Optimaliseren Register defragmenteren Register defragmenteren Het comprimeren van het register verwijdert tussenruimten, overbodige ruimte en ongeldige vermeldingen uit het register en voert een defragmentatie uit van de Windows-registerbestanden. Naar het scherm Register defragmenteren: 1. Register analyseren - in deze fase wordt het register door Norton Utilities geanalyseerd op tussenruimten, vrije ruimte en ongeldige vermeldingen. 2. Resultaten vooraf bekijken - hiermee kunt u details over de aangetroffen comprimeeroptimalisatie bekijken. 3. Opmerking: dit scherm is uitsluitend beschikbaar op de besturingssystemen Windows Vista, XP, 2000 en NT. 4. Een back-up van het register maken, dit comprimeren en optimaliseren - In deze fase wordt het comprimeringsproces uitgevoerd. 5. Met het veld Systeemherstelpunt maken kunt u een Windowssysteemherstelpunt maken, als u werkt met Windows XP. 6. Klik op Ja om door te gaan met de registeranalyse. Na deze analyse wordt het scherm Resultaten vooraf bekijken weergegeven. 7. Klik op de koppeling Meer info voor een detailweergave van de analyse. Klik op Nu comprimeren om te beginnen met het comprimeren van het register. Start de computer opnieuw op om het comprimeren te voltooien.

13 Optimaliseren Schijven opschonen 13 Schijven opschonen Met Norton Utilities kunt u veilig uw sporen op internet uitwissen, evenals de historie en andere gevoelige informatie. Naar het scherm Schijven opschonen: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Schijven opschonen. De op te schonen secties zijn: Windows-instellingen Browserinstellingen Invoegtoepassingen Aangepaste items U kunt hier ook Ruimte vrijmaken. Windows-instellingen opschonen Met deze sectie kunt u bepaalde gedeelten van het Windows-besturingssysteem opschonen waarin verschillende activiteiten op de computer worden geregistreerd. Onder andere: Historie map met recente documenten Historie zoekmappen Tijdelijke bestanden scanstation Inhoud klembord Historie uitvoeren Map Tijdelijke bestanden Windows Prullenbak. Microsoft Office-toepassingen - met deze sectie kunt u bepaalde gedeelten van de Microsoft Office Suite opschonen waar informatie met betrekking tot historie wordt bewaard: Access Excel Photo Editor PowerPoint Outlook Word Naar het scherm Windows-instellingen opschonen: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Schijven opschonen. 3. Selecteer het tabblad Windows. 4. Schakel het selectievakje naast Windows-instellingen opschonen in. 5. Selecteer de op te schonen secties door de desbetreffende selectievakjes in te schakelen en klik op Opschonen om het proces te starten. Klik op Opslaan om de selectie voor verdere opschoonsessies te bewaren.

14 14 Optimaliseren Schijven opschonen Browserinstellingen opschonen In deze sectie kunt u gebieden waar de historie van verschillende webbrowsers is opgeslagen selectief opschonen. Momenteel worden onder andere de volgende browsers ondersteund: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Netscape en Opera. Naar het scherm Browserinstellingen opschonen: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Schijven opschonen. 3. Selecteer het tabblad Browsers. 4. Schakel het selectievakje naast Browserinstellingen opschonen in. 5. Kies een webbrowser in de lijst. 6. Kies in de weergave Instellingen de items die u wilt opschonen. 7. Als u niet wilt dat bepaalde cookies worden verwijderd, moet u deze opslaan als Te behouden cookies. Opmerking: Dit is alleen mogelijk bij Internet Explorer, Firefox en Netscape. Zie de instructies hieronder. 8. Klik op Opschonen. Tijdens het opschonen geeft de voortgangsbalk de voortgang van het proces aan en de items die worden opgeschoond. Zodra het opschonen is voltooid, toont een samenvattingsscherm het totale aantal geselecteerde secties en het totale aantal opgeschoonde items, indien van toepassing.. Klik op de koppeling Logboek weergeven om een logboek van de opgeschoonde items te bekijken. Voorkomen dat bepaalde cookies bij deze webbrowsers worden opgeschoond:

15 Optimaliseren Schijven opschonen 15 Invoegtoepassingen opschonen In de sectie Invoegtoepassingen kunt u de historie in software van derden selectief opschonen. Met Norton Utilities kunt u de software van meer dan 70 programma's van derden opschonen. Naar het scherm Invoegtoepassingen opschonen: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Schijven opschonen. 3. Selecteer het tabblad Invoegtoepassingen. 4. Schakel het selectievakje naast Invoegtoepassingen van derden in om deze op te schonen. 5. Selecteer de op te schonen software van derden aan in de weergegeven lijst. 6. Klik op Opslaan om de selectie voor verdere opschoonsessies scans te bewaren. Klik op Opschonen om met opschonen te beginnen. Tijdens het opschonen geeft de voortgangsbalk de voortgang van het proces aan en de items die worden opgeschoond. Zodra het opschonen is voltooid, toont een samenvattingsscherm het totale aantal geselecteerde secties en het totale aantal opgeschoonde items, indien van toepassing.. Klik op de koppeling Logboek weergeven om een logboek van de opgeschoonde items te bekijken. Aangepaste items opschonen Met het gedeelte Aangepaste items opschonen kunnen selectief bepaalde bestanden, mappen en registersleutels en -waarden in het Windows Register worden opgeschoond.voeg de aangepaste lijst met items toe met de wizard Aangepaste items opschonen in deze sectie om selectief bepaalde bestanden, mappen en registersleutels en -waarden uit het Windows Register op te schonen. Naar het scherm Aangepaste items opschonen: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Schijven opschonen. 3. Selecteer het tabblad Aangepaste items opschonen. 4. Schakel het selectievakje Aangepaste items opschonen in. 5. Klik op de koppeling om de wizard Aangepaste items opschonen onderaan het scherm op te starten. De wizard Aangepaste items opschonen wordt gestart. 6. Voeg een nieuw aangepast item toe met Nieuw aangepast item opschonen maken en voer voor dit nieuwe item een naam in het naamveld in. 7. Bewerk een bestaand aangepast item met Bestaand item bewerken en kies het item in de vervolgkeuzelijst. 8. Klik op Volgende om de op te schonen of te bewerken secties toe te voegen. U kunt één of meerdere secties selecteren. Onder andere: Individuele bestanden Mappen Registersleutels of -waarden.

16 16 Optimaliseren Schijven opschonen 9. Klik op Volgende om verder te gaan. Afhankelijk van de gekozen secties kunnen de volgende schermen worden getoond: 10. Selecteer de op te schonen bestanden Stap 1 - Blader naar de doelmap: zoek de doelmap met de items die u wilt opschonen. Stap 2 - Selecteer de bestanden: schakel de selectievakjes in van de bestanden die u wilt toevoegen aan het aangepaste item. Stap 3 - Voeg bestanden toe: klik op de knop Toevoegen om de bestanden als op te schonen items toe te voegen als onderdeel van dit aangepaste item. Deze onderaan dit scherm verschijnen. Klik op Volgende om verder te gaan. 11. Selecteer de op te schonen mappen Stap 1 - Blader naar de doelmap: zoek de doelmap die u wilt opschonen. Als u submappen wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Submappen rechts in. Stap 2 - Aanvullende instellingen: a. als de bronmap leeg is, verwijdert u deze map dan. Schakel het selectievakje in om de toegevoegde map te verwijderen als deze geen bestanden of submappen bevat. b. Inclusief submappen - Schakel het selectievakje in om alle submappen en bestanden in de toegevoegde map te verwijderen. c. Standaardmasker wijzigen - schakel dit selectievakje in om het in het standaardmaskerveld aangegeven masker te gebruiken. Elke geldige tekst kan in dit veld worden ingevuld, inclusief jokertekens zoals '*'. Stap 3 - Voeg map toe: klik op de knop Toevoegen om de map toe te voegen. Opmerking: klik alleen op de knop Toevoegen als alle instellingen zijn geconfigureerd. Klik op Volgende om verder te gaan. 12. Selecteer de registervermeldingen die u wilt opschonen: Stap 1 - Blader naar de registersleutel: blader en selecteer de op te schonen registersleutel, inclusief subsleutels die deze zou kunnen bevatten en die u wellicht ook wilt opschonen. Stap 2 - Aanvullende opties: a. Hele subsleutel verwijderen - schakel het selectievakje in om de in Stap 1 geselecteerde registersleutel inclusief alle subsleutels te verwijderen. b. Subsleutelwaarde verwijderen - selecteer deze optie om de waarde van een subsleutel van de in Stap 1 geselecteerde sleutel te verwijderen. Als de ingevoerde waarde bij de geselecteerde sleutel niet wordt gevonden, wordt er niets opgeschoond. Opmerking: Met deze optie verwijdert u geen eventuele gelijkwaardige waarden in andere, geneste subsleutels binnen de geselecteerde doelregistersleutel. Stap 3 - Klik op de knop Toevoegen om de doelregistersleutel of - waarde toe te voegen 13. Klik op de knop Voltooien als u klaar bent. Kies vervolgens de op te schonen items en klik op Opschonen. Klik op Opslaan om de selectie voor verdere opschoonsessies te bewaren.

17 Optimaliseren Schijven opschonen 17 Ruimte vrijmaken Met deze optie kunt u vrije ruimte op de geselecteerde stations of partities bleken. Naar het scherm Ruimte vrijmaken: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Schijven opschonen. 3. Selecteer het tabblad Ruimte vrijmaken. 4. Schakel het selectievakje naast Vrije ruimte bleken aan de bovenkant van het scherm in. 5. Selecteer de stations waarop u schijfruimte wilt bleken in de weergegeven lijst. 6. Klik op Opschonen. Tijdens het opschonen zal Norton Utilities alle secties die u met Privacy Guardian hebt gekozen opschonen en relevante gegevensbestanden en gegevens verwijderen. Tijdens het bleken worden de opgeschoonde gegevens permanent verwijderd en zijn deze niet meer op uw computer terug te vinden via standaard bestandsherstelmethoden. Opmerking: Met deze functie worden overblijfselen van verwijderde gegevens die vrije schijfruimte in beslag nemen ook niet meer terug te halen met standaard bestandsherstelmethoden. Opmerking: secties of subsecties die met een '*' zijn gemarkeerd, kunnen alleen worden gebruikt na registratie van uw gedownloade versie van Norton Utilities14.0. Windows Schijfdefragmentatie Klik op Opslaan om de selectie voor verdere opschoonsessies te bewaren. Het geïntegreerde defragmentatieprogramma levert een gestroomlijnde interface naar Schijfdefragmentatie van Windows waarmee de bestanden op uw schijf worden geoptimaliseerd. Hiermee krijgt u snellere toegang tot uw bestanden. Toegang tot het scherm Schijfdefragmentatie: 1. Klik op Optimaliseren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Windows Schijfdefragmentatie.

18 18 Optimaliseren

19 Controleren 4 In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: Systeem controleren Register controleren Systeem controleren Naar het scherm Systeem controleren: 1. Klik op Controleren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Systeem controleren. Tabbladen systeem optimaliseren: Op de tabbladen Systeem optimaliseren in het bovenste gedeelte van dit scherm kunt u actief het volgende controleren: 1. Processen 2. Prestaties 3. Stations/ruimte 4. Systeeminfo Systeem optimaliseren: als u op deze knop drukt vanuit het scherm Optimalisatie, voert Norton Utilities een systeemoptimalisatiefunctie uit die direct een aantal variaties en patches aanbrengt in het Windows Register om de prestaties van uw systeem te verbeteren. Defragmentatie: het geïntegreerde defragmentatieprogramma biedt een gestroomlijnde interface naar Schijfdefragmentatie in Windows waarmee de bestanden op uw schijf worden geoptimaliseerd voor een snellere bestandstoegang.

20 20 Controleren Systeem controleren Processen De sectie Processen biedt een alternatief voor Taakbeheer waardoor de procesactiviteit wordt vereenvoudigd via weergave van elk proces; CPUgebruik, activiteit en prioriteit. Toegang tot het scherm Processen: 1. Klik op Controleren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Systeem controleren. 3. Selecteer het tabblad Processen. In deze vereenvoudigde weergave staat het aantal actieve processen in een lijst die is gerangschikt op image-naam, CPU-gebruik voor het proces, prioriteit en proces-id (PID). Hierdoor kunnen gebruikers onmiddellijk de procesactiviteit zien en de hoeveelheid CPU onderzoeken die door elk proces wordt gebruikt. Niet-inactieve processen zijn gemarkeerd met een geel pictogram en zijn gerangschikt op CPU-gebruik. Hierdoor kan de gebruiker zien welke processen actief worden gebruikt. Klik op de kolomkop om de kolom via dat kenmerk te sorteren. Menu Klik met de rechtermuistoets op een proces om het volgende te doen: Stations/ruimte Proces beëindigen: het geselecteerde proces beëindigen Prioriteit instellen: de prioriteit te wijzigen in Realtime, Hoog, Normaal of Inactief In deze sectie worden de fysieke schijven bewaakt en informatie verstrekt over de totale grootte, beschikbare vrije ruimte en de gebruikte ruimte. Naar het scherm Stations/ruimte: 1. Klik op Controleren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Systeem controleren. 3. Selecteer het tabblad Stations/ruimte. In combinatie met de grootte- en ruimteberekeningen voor elk fysiek station worden ook de totalen voor de stations weergegeven.

21 Controleren Register controleren 21 Systeeminfo Naar het scherm Systeeminfo: 1. Klik op Controleren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Systeem controleren. 3. Selecteer het tabblad Systeeminfo. Het gedeelte Systeeminfo biedt een lijst met belangrijke systeemvariabelen voor snel opzoeken zoals: Computernaam Gebruikersnaam Besturingssysteem Systeemstation Windows-map Informatie over het besturingssysteem Geregistreerde onderneming Geregistreerde eigenaar Product-id Merk CPU CPU-snelheid RAM Aantal processors Printerlocaties Register controleren Register controleren helpt u om uw computer vrij te houden van fouten in het Windows Register. Register controleren observeert het Windows Register en waarschuwt u als er zich een aangegeven aantal wijzigingen aan belangrijke gebieden in het register hebben voorgedaan. Wanneer u een waarschuwing ontvangt, kunt u een stille scan uitvoeren. Met deze optionele functie kunt u het register al gaan bewaken op het moment dat Windows wordt opgestart. 1. Klik op Controleren in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Register controleren. Pop-upmelding verschijnt na - voer het aantal gevallen in waarna u een pop-upmelding wilt ontvangen. De standaardwaarde is hier 50. Registermonitor inschakelen schakel dit selectievakje in om de Registermonitor te activeren. De monitor wordt geactiveerd als Norton Utilities geminimaliseerd wordt weergegeven in het systeemvak.

22 22 Controleren

23 Windows-programma s 5 Klik voor de opties onder het gedeelte Windows- op Windowsin het linkernavigatievenster. Computerbeheer Windows Update Systeemherstel Systeemeigenschappen Systeeminformatie Configuratiescherm Lokale beveiligingsinstellingen Lokale gebruikers en groepen Editor voor groepsbeleid Windows Beveiligingscentrum Apparaatbeheer Schijfbeheer Logboeken Prestatiecontrole

24 24 Windows-

25 Beheer 6 In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: Instellingen Instellingen Terugzetten Info Smart Update Hier wordt het scherm Instellingen weergegeven waar u de algemene werking van Norton Utilities kunt aanpassen, zoals de instellingen voor scans, witte lijsten en andere functies. Algemene instellingen Naar het scherm Algemene instellingen: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op Instellingen. 3. Klik op Algemeen onder Opties. In de categorie Algemene instellingen kunt u de volgende opties voor Norton Utilities instellen. Scannen en herstellen Systeemherstelpunt maken voor herstel (XP) markeer deze optie als u een systeemherstelpunt wilt maken voordat u wijzigingen aan het register aanbrengt als de functie Herstellen wordt uitgevoerd. Let op! Als de Windows-functie Systeemherstel is uitgeschakeld, waarschuwt Windows u bij het selecteren van deze optie dat Windows Systeemherstel is uitgeschakeld. Klik op Ja om de eigenschappenpagina van Windows Systeemeigenschappen weer te geven, waarin u Windows Systeemherstel kunt activeren. Waarschuwing! Momenteel krijgt u in Vista geen melding als Systeemherstel is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld als u deze optie wilt gebruiken. Als dit wordt nagelaten, zal Norton Utilities geen Windowssysteemherstelpunten maken bij uitvoering van de herstelfunctie. In Norton Utilities worden echter nog wel automatische back-ups van het register maakt bij het herstellen.

26 26 Beheer Instellingen Belangrijk: Als u later een door Norton Utilities aangemaakt systeemherstelpunt wilt terugzetten, schakelt u Windows Systeemherstel niet uit. Als u dit wel doet,worden alle eerder aangemaakte systeemherstelpunten door Windows verwijderd. Opmerkingen: De functie "Systeemherstelpunt maken voor herstel" is enkel beschikbaar sta. Herstelpunt maken is een afzonderlijke functie bij het maken van een back-up van het register die automatisch door Norton Utilities wordt gemaakt voordat de wijzigingen na uitvoering van de functie Herstellen in het Register worden geïmplementeerd. Alle problemen automatisch verwijderen - markeer deze keuzeoptie als u de herstelfunctie automatisch wilt uitvoeren nadat het scherm met scanresultaten is weergegeven en na een duur van 10 seconden. Op het scherm met scanresultaten wordt bij het markeren van deze optie een terugtelklok met 10 seconden weergegeven. Tijdens het terugtellen kan het automatische herstel worden afgebroken door op de knop Sluiten te drukken. Scangegevens in logboek opnemen - schakel dit selectievakje in als u logbestanden wilt maken waarin de status van uw computer na een scan wordt vastgelegd. Deze informatieve logbestanden nemen niet veel ruimte in. Het wordt aanbevolen deze optie te selecteren voor ondersteuningsdoeleinden. Logmap openen - Klik op deze knop als u de logbestandsmap in Norton Utilities wilt openen. De bestanden in deze map worden enkel voor ondersteuningsdoeleinden gebruikt. Bewerk ze daarom niet. Opstarten en taal 1. Automatisch starten - configureer Norton Utilities zo, dat een van de volgende handelingen wordt uitgevoerd als Windows wordt opgestart. Aangepaste scan Privacy opschonen en volledige scan Naar systeemvak versturen Uitgeschakeld - Voert geen scan uit 2. Taal - Selecteer taal in de lijst voor de tekst van de gebruikersinterface in Norton Utilities.

27 Beheer Instellingen 27 Instellingen Aangepaste scan Naar het scherm Instellingen aangepaste scan: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op Instellingen. 3. Klik op Aangepaste scan onder Opties. 4. Met een Aangepaste scan kunt u de secties aangeven die u wilt opnemen in de scan. Instellingen voor een aangepaste scan configureren 1. Klik op de knop Instellingen in het linkernavigatievenster en klik vervolgens op Aangepaste scan. 2. Selecteer de te scannen gedeelten van het register door de desbetreffende selectievakjes in te schakelen. Deze staan hieronder. 3. Klik op Opslaan om uw instellingen voor verdere scans te bewaren. 4. Klik op Scan starten om de aangepaste scan uit te voeren. Denk eraan dat u met de koppelingen naar Scan starten vanuit het startscherm een volledige scan uitvoert. Klik hier op de koppeling Scan starten als u een aangepaste scan wenst. Instellingen scanpaden Naar het scherm Instellingen scanpaden: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op Instellingen. 3. Klik op Scanpaden onder Opties. In het scherm Scanpaden kunt u instellen welke mappen, vaste schijven of partities van uw systeem moeten worden gescand op losse snelkoppelingen, als de sectie Tijdelijke bestanden/snelkoppelingen van Norton Utilities wordt gescand. Als Norton Utilities wordt geïnstalleerd, worden de volgende paden voorgesteld in de lijst "Welke locaties wilt u in uw scans opnemen?": De hoofdmappen van alle vaste schijven en partities op uw systeem, bijvoorbeeld, "C:\". De startmenupaden voor zowel aangemelde als alle gebruikers. De paden naar Mijn documenten en het bureaublad voor aangemelde gebruikers. Schakel het betreffende selectievakje in om te zorgen dat een pad gescand wordt op Snelkoppelingen voor programma's. Standaard worden alleen de paden van het startmenu van zowel aangemelde als alle gebruikers geselecteerd.

28 28 Beheer Instellingen Instellingen negeerlijsten Naar het scherm Negeerlijsten: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op Instellingen. 3. Klik op Negeerlijsten onder Opties. Het scherm Negeerlijsten toont de waarden of subsleutels die zijn toegevoegd aan uw negeerlijsten vanuit het scherm Scanresultaten. Toegevoegde waarden kunnen worden bekeken en bewerkt door op het tabblad Waarden te klikken. Subsleutels kunnen op dezelfde manier worden gevonden door op het tabblad Sleutels te klikken. Het beheerscherm Negeerlijsten bevat drie knoppen onder de lijsten voor het wijzigen van items binnen de negeerlijsten voor waarden of sleutels. Deze functies zijn alleen van toepassing op items binnen de geselecteerde lijst. Toevoegen - hiermee maakt u een nieuwe waarde of subsleutel aan en voegt deze toe aan uw lijst. Verwijderen - hiermee verwijdert u specifieke items uit de negeerlijsten. Als u items uit deze lijst wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes in en klikt u op Verwijderen. U kunt enkele items verwijderen door deze te markeren en op deze knop te klikken. Opmerking: Norton Utilities bevat tevens een interne negeerlijst, die verschilt van deze negeerlijst. Updates aan deze lijst worden periodiek uitgebracht en kunnen worden opgehaald via Smart Update. Instellingen Registermonitor Naar het scherm Instellingen Registermonitor: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op Instellingen. 3. Klik op Controleren onder Opties. Registermonitor inschakelen Registermonitor te activeren. schakel dit selectievakje in om de Pop-upmelding verschijnt na- voer het aantal gevallen in waarna u een popupmelding wilt ontvangen. De standaardwaarde is hier 50. Registermonitor inschakelen schakel dit selectievakje in om de Registermonitor te activeren. De monitor wordt geactiveerd als Norton Utilities geminimaliseerd wordt weergegeven in het systeemvak.

29 Beheer Instellingen 29 Privacy-instellingen Naar het scherm Privacy-instellingen: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op Instellingen. 3. Klik op Privacy onder Opties. Sporen van Internet Explorer globaal opschonen schakel dit selectievakje in als u wilt dat Norton Utilities alle sporen van alle gebruikers van Internet Explorer uitwist, in tegenstelling tot de huidige, aangemelde gebruiker. Met deze optie worden de volgende sporen van Internet Explorer van alle gebruikers gewist: historie, cookies en de map Tijdelijke bestanden. Waarschuwing onvoldoende schijfruimte verbergen - schakel dit selectievakje in om de automatische melding te onderdrukken dat u er weinig ruimte op de harde schijf resteert. Windows kan deze melding geven aan het eind van het bleken van een bepaalde schijf of partitie. Dit bericht verschijnt omdat vrije ruimte tijdens het bleken op een geselecteerde schijf of partitie wordt opgevuld met overbodige gegevens alvorens deze te verwijderen. Back-ups van het register terugzetten Norton Utilities maakt automatisch een back-up van de vermeldingen die worden gewijzigd in het register van Windows wanneer de functie Herstellen wordt uitgevoerd. Met deze back-ups kunt u elke wijziging ongedaan maken. U vindt deze functie via het scherm Back-up van het register terugzetten. Door Norton Utilities aangebrachte wijzigingen ongedaan maken: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op Terugzetten. Kies in de lijst met automatische back-ups met de aanmaakdatum de back-up die u wilt terugzetten. Kies een back-up en dubbelklik erop om alle in die back-up aangebrachte herstelwerkzaamheden te bekijken. In dit scherm kunt u een specifiek terug te zetten onderdeel selecteren. 3. Klik op Terugzetten onderaan het scherm.

30 30 Beheer Instellingen Smart Update De eenvoudigste manier om uw installatie van Norton Utilities up-to-date te houden is gebruik te maken van de functie Smart Update. Hiermee wordt de interne negeerlijst van Norton Utilities geactualiseerd, evenals de programmabestanden voor verbeterde functionaliteit en verbeterde Helpbestanden. Smart Update is beschikbaar voor alle geregistreerde gebruikers van Norton Utilities. Smart Update uitvoeren Info Klik op de koppeling Smart Update in de rechterbovenhoek van het scherm. De wizard Smart Update wordt gestart. Volg de instructies voor het downloaden van alle beschikbare verbeteringen. Als er geen updates beschikbaar zijn, geeft Smart Update aan dat Norton Utilities al is bijgewerkt. Een groen vinkje geeft aan dat de update goed gedownload en geïnstalleerd is. Toegang tot het scherm Info: 1. Klik op Beheer in het linkernavigatievenster. 2. Klik op de knop Info. Het scherm Info biedt gedetailleerde informatie over uw installatie van Norton Utilities

31 7 Oplossingen voor service en ondersteuning Ondersteuning Wij hebben twee beschikbare steunopties om u te helpen een antwoord aan uw vraag of kwestie vinden. Elke optie wordt in de relevante sectie uitgelegd. Zelfhulp Contact opnemen met ondersteuning Ondersteuningsmogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van de taal of het product. Zelfhulp Op de Symantec-website vindt u antwoorden op de meest gestelde klantvragen. Vanaf onze website kunt u: Hulp verkrijgen bij problemen met uw abonnement, download,productactivering of andere niet-technische problemen. Onze knowledge base doorzoeken voor hulp bij technische problemen, zoals fouten bij installatie, onfiguratie of problemen oplossen met uw Symantec-product. Informatie zoeken over de meest recente virusbedreigingen en verwijderingstools. U vindt de Symantec-ondersteuningswebsite op:

32 32 Oplossingen voor service en ondersteuning Contact opnemen met ondersteuning Contact opnemen met ondersteuning Naast het gebruiken van onze Zelfhulp-opties kunt u ook via chat, of telefoon contact opnemen met een ondersteuningsvertegenwoordiger. Ondersteuningsmogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van de taal of het product. Hieronder volgt een overzicht van onze ondersteuningsmogelijkheden. Chatten Chat in realtime met een ondersteuningsvertegenwoordiger. Voor ingewikkeldere technische problemen kunt u via chatten desgewenst ook toestaan dat een ondersteuningsvertegenwoordiger een externe verbinding met uw computer maakt om het probleem voor u op te lossen. Chatondersteuning is gratis, met uitzondering van onze service voor virus- en spywareoplossingen. Dien uw vraag in op onze website en ontvang antwoord via . Ondersteuning via is langzamer dan via chatten of telefoon. ondersteuning is gratis. Telefoon Praat in realtime met een ondersteuningsvertegenwoordiger. Als u contact wilt opnemen met een ondersteuningsvertegenwoordiger, gaat u naar de Symantec-ondersteuningswebsite op: De optie voor online ondersteuning wordt eerst weergegeven, gevolgd door de contactopties waar u het gewenste type ondersteuning kunt selecteren.

33 Oplossingen voor service en ondersteuning Wereldwijde service en ondesteuning 33 Ondersteuningsbeleid Wanneer Symantec aankondigt dat een product niet langer zal worden verhandeld of verkocht, wordt telefonische ondersteuning zes maanden na deze aankondiging stopgezet. Technische informatie over deze producten kan nog beschikbaar zijn via de ondersteuningswebsite op: Symantec behoudt zich het recht voor zijn ondersteuningsbeleid op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwste versie van het ondersteuningsbeleidvindt u op de volgende URL: Wereldwijde service en ondersteuning Ondersteuningsoplossingen variëren per land. Voor locaties van Symantec en internationale partners buiten de Verenigde Staten neemt u contact op met een van de service- en ondersteuningskantoren in deze sectie. U kunt ook naar de volgende website gaan en uw taal selecteren: Club Symantec Word lid van Club Symantec en meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief die maandelijks wordt uitgebracht. U ontvangt dan de meest actuele artikelen over beveiliging, evenals tips en aanbiedingen! Ga voor meer info naar de volgende url en selecteer uw land in de vervolgkeuzelijst:

34 34 Oplossingen voor service en ondersteuning Club Symantec Kijk op de website wat voor uw regio het toepasselijke telefoonnummer is: Region Contact Information North America Australië en Nieuw- Zeeland Europa, Midden- Oosten en Afrika Latijns- Amerika Symantec Corporation 555 International Way Springfield, OR U.S.A. norton.com/support/ Symantec Australia Level 2, 1 Julius Avenue North Ryde, NSW 2113 Sydney Australia norton.com/au/support/ Symantec Ltd Consumer Services & Support PO Box 5689 Blanchardstown Dublin 15 Ireland norton.com/uk/support/ Symantec Brasil Serviço e Suporte Symantec Caixa Postal 3037 CEP Brasil Portuguese language support: norton.com/br/support/ Spanish language support: norton.com.mx/support/ Copyright 2009 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. Symantec, Norton en het Norton-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation en aangesloten ondernemingen in de VS en andere landen. Andere namen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. PN:

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Online Gebruikershandleiding Documentatieversie 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Internet Security Gebruikershandleiding De software die in deze handleiding wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie. Gebruikershandleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Gebruikershandleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Gebruikershandleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton SystemWorks Basic Edition De software die in deze handleiding wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de voorwaarden

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton SystemWorks Standard Edition De software die in deze handleiding wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de voorwaarden

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Gebruikershandleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Introductie. Norman Ad-Aware Systeem vereisten. Volgorde van te ondernemen stappen

Introductie. Norman Ad-Aware Systeem vereisten. Volgorde van te ondernemen stappen Inhoudsopgave Introductie... 3 Norman Ad-Aware Systeem vereisten... 3 Volgorde van te ondernemen stappen... 3 Norman Ad-Aware Plus Downloaden... 4 Norman Ad-Aware Plus Installeren... 4 Instellingen Norman

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Workshop CCleaner. Onderhoudsbeurt voor uw pc

Workshop CCleaner. Onderhoudsbeurt voor uw pc Workshop CCleaner Onderhoudsbeurt voor uw pc CCleaner is een gratis programma dat uw pc grondig onder handen neemt en allerlei ongewenste softwarerestjes en overbodige bestanden verwijdert. Niet alleen

Nadere informatie

Snelstartgids Powersuite 2013 Verbeter en optimaliseer de prestaties van uw pc met een krachtige, slimme applicatie.

Snelstartgids Powersuite 2013 Verbeter en optimaliseer de prestaties van uw pc met een krachtige, slimme applicatie. Snelstartgids Powersuite 2013 Verbeter en optimaliseer de prestaties van uw pc met een krachtige, slimme applicatie. Powersuite downloaden en installeren Powersuite kan snel en eenvoudig worden gedownload

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Herstelfuncties van Windows

Herstelfuncties van Windows Herstelfuncties van Windows Wanneer uw pc om een of andere reden plotseling niet goed meer werkt, is Systeemherstel vaak de aangewezen methode om het probleem snel op te lossen. Systeemherstel werkt echter

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Online Gebruikershandleiding Documentatieversie 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De Gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor Microsoft Outlook 2010-gebruikers 9.0 Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor Microsoft Outlook 2010-gebruikers De software die in dit boek is beschreven,

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Handleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen. Deze handleiding

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton 360 Online Gebruikershandleiding Documentatieversie 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. De Gelicentieerde Software en Documentatie worden geacht

Nadere informatie

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken 2 Windows bijwerken Windows Update Microsoft heeft voor haar Windows-klanten een uitstekende service op internet staan: de website Windows Update. Op deze website kunt u eenvoudig aan de meest recente

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Handleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft

Nadere informatie

CycloAgent Handleiding

CycloAgent Handleiding CycloAgent Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...3 CycloAgent gebruiken...7 Uw apparaat registreren...8 Een back-up maken van

Nadere informatie

System Speedup. Snel aan de slag

System Speedup. Snel aan de slag System Speedup Snel aan de slag 1. Productinformatie Avira System Speedup is een optimalisatie- en reparatiehulpprogramma, bedoeld om de prestaties van uw computer te verbeteren. 1.1 Functies U kunt eenvoudig

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Volledige Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen. Deze handleiding

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Handleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij.

Handleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Handleiding Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd

Nadere informatie

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall,

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall, Service Pack 2 Sinds begin september heeft Microsoft het tweede Service Pack (SP2) voor Windows XP op de markt gebracht. Het hoofddoel van dit servicepack is de veiligheid van computers met Windows XP

Nadere informatie

Windows Defender downloaden

Windows Defender downloaden 142 Windows XP onderhoud en beveiliging voor senioren Windows Defender downloaden Windows Defender is een programma waarmee u o.a. spyware kunt opsporen en verwijderen. Dit programma wordt door kenners

Nadere informatie

ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop. Aan de slag

ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop. Aan de slag ESET NOD32 Antivirus 4 voor Linux Desktop Aan de slag ESET NOD32 Antivirus 4 biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine die voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

B-Sign SpeedUp Versie 1.2. Inhoud

B-Sign SpeedUp Versie 1.2. Inhoud Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Programma s verwijderen....4 Clean Browser...5 Clean Register...6 Schijf defragmentatie...11 Regcure...12 Software...15 Eind...16 Tip: Maak een back-up van uw computer.

Nadere informatie

1. Installatie van Het RekenProgramma

1. Installatie van Het RekenProgramma 1. Installatie van Het RekenProgramma 1. Nadat u de software heeft gedownload kunt u de installatie als volgt starten: Voor Windows XP gebruikers: U dient als beheerder op uw computer te zijn aangemeld.

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET Smart Security ESET Smart Security levert geavanceerde bescherming voor uw computer tegen kwaadaardige code. De software is gebaseerd op de ThreatSense scanner,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. POWERQUEST INTERNET SECURITY 2011 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3217824

Uw gebruiksaanwijzing. POWERQUEST INTERNET SECURITY 2011 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3217824 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor POWERQUEST INTERNET SECURITY 2011. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

voor Mac Handleiding Aan de slag

voor Mac Handleiding Aan de slag voor Mac Handleiding Aan de slag ESET Cybersecurity biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine die voor het eerst werd geïntroduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie. Gebruikershandleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Gebruikershandleiding. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Gebruikershandleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

McAfee Wireless Protection Beknopte handleiding

McAfee Wireless Protection Beknopte handleiding Voorkomt dat hackers uw draadloze netwerk belagen McAfee Wireless Protection voorkomt dat hackers uw draadloze netwerk belagen. U kunt Wireless Protection configureren, beheren en openen met McAfee SecurityCenter.

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen. Deze handleiding

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor Microsoft Outlook 2003/2007-gebruikers 9.0 Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor Microsoft Outlook 2003/2007-gebruikers De software die in dit boek is beschreven,

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie.

Zie achterzijde voor snelle installatie. TM Norton AntiVirus Online Gebruikershandleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Zie achterzijde voor snelle installatie.

Zie achterzijde voor snelle installatie. Handleiding Zie achterzijde voor snelle installatie. Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u:

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u: 7 Windows Defender Veel internetgebruikers downloaden wel eens een gratis programma van internet. Vaak realiseren zij zich niet dat sommige programma s onderdelen bevatten die informatie over de gebruikers

Nadere informatie

Installatie en registratie GensDataPro 2.8

Installatie en registratie GensDataPro 2.8 Installatie en registratie GensDataPro 2.8 1 Programma installeren vanaf cd-rom versie 2.8 augustus 2009 Na het plaatsen van de cd-rom in de cd- of dvd-speler start de installatieprocedure automatisch

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Niemand ter wereld beschermt zo veel mensen tegen de gevaren van het internet als wij. Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig 11 De website bij het boek 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig 11 De website bij het boek 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig... 11 De website bij het boek... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Uw voorkennis... 13 Toets uw kennis...

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem:

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie