Titel Projectleiders Projectgroepleden Affiliatie Looptijd Achtergrond van het project: Vaardigheidsonderwijs aan het Instituut van Psychologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Projectleiders Projectgroepleden Affiliatie Looptijd Achtergrond van het project: Vaardigheidsonderwijs aan het Instituut van Psychologie"

Transcriptie

1 Titel: Converting Classrooms into Smartrooms Projectleiders: Prof. Dr. Henk van der Molen, Ing. Gerrit Jan de Bie Projectgroepleden: Dr. Samantha Bouwmeester, Drs. Femke de Geus, Drs. Jeroen Kuntze, Dr. Annet te Lindert, Dr. Peter Verkoeijen, Drs. Wilco te Winkel Affiliatie: Instituut voor Psychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen Looptijd: 1 september januari 2009 Achtergrond van het project: Kenmerkend voor het onderwijs van het Instituut voor Psychologie is de intensieve aandacht voor het trainen van academische en professionele beroepsvaardigheden. Daarbij kan gedacht worden aan het trainen van vaardigheden die relevant zijn voor alle opleidingen zoals gespreksvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en presentatievaardigheden. Maar er is ook veel aandacht voor meer specialistische vaardigheden zoals psychodiagnostische en interventievaardigheden. De opleiding heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van onderwijs om studenten in staat te stellen uitgebreid te oefenen met deze vaardigheden. In Appendix 1 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten binnen het vaardigheidsonderwijs. Vaardigheidsonderwijs aan het Instituut van Psychologie Het eigene van het Rotterdamse programma is dat de genoemde vaardigheden worden verworven door een mix van docentintensief onderwijs, waarbij gebruikgemaakt wordt van live practica en trainers, en docentextensief onderwijs waarbij gebruikgemaakt wordt van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Speciaal om studenten veel en gevarieerde oefening te bieden heeft het Instituut (i.s.m. Open Universiteit Nederland, Universiteit Twente en stichting SURF) interactief leermateriaal gemaakt in de vorm van zogenaamde ViPs (Vaardigheden in Psychologie) en ZAPs (Zeer Actieve Psychologie). Een ViP is een computerprogramma dat bestaat uit een groot aantal korte videofragmenten, geluidsfragmenten of teksten waarop studenten moeten reageren. De studentreacties kunnen bestaan uit getypte teksten of antwoorden op vragen, al naar gelang de vaardigheid die wordt getraind. Op die reacties volgt standaard expert-feedback. Reacties en feedback worden opgeslagen zodat de student achteraf kan nagaan hoe hij op die fragmenten gereageerd heeft en hoe adequaat die reacties waren. Op deze wijze kunnen de vaardigheden een groot aantal keren worden geoefend zonder tussenkomst van trainers. Een ZAP is een kort interactief ervarings- en ontdekkingsgericht multimediaprogramma waarin een fenomeen, theorie of experiment uit de psychologie centraal staat. Het stelt studenten in staat te experimenteren op een manier die vergelijkbaar is met het experimenteren zoals de oorspronkelijke onderzoekers deden, danwel zelf te ervaren dat een psychologisch fenomeen ook bij hen kan optreden. Op dit moment zijn er in het kader van het onderwijs in psychodiagnostische vaardigheden negen ViPs en in het kader van het schrijfonderwijs acht ViPs ontwikkeld. Tevens worden 1

2 vijfenveertig ZAPs op verschillende plekken in het curriculum ingezet ter ondersteuning van diverse practica en cursussen. In Appendix 1 is te lezen hoe de ViPs en ZAPs worden ingezet binnen het vaardigheidsonderwijs. In aanvulling op de ViPs zijn er voor de live trainingen in gespreksvaardigheden en de trainingen in diagnostische vaardigheden 36 memorecorders beschikbaar. Een veel gebruikt didactisch scenario binnen deze trainingen is een rollenspel, waarin één student de rol van de psycholoog op zich neemt, een andere student de rol van cliënt, en een derde student het gesprek observeert. De rollen worden afgewisseld, zodat elke student eenmaal psycholoog is. De gesprekken worden opgenomen op cassettebandjes die studenten thuis kunnen beluisteren om leerpunten te formuleren voor het volgende gesprek en een zelfreflectieverslag te schrijven. Ten behoeve van trainingen in presentatie- en onderzoeksrapportagevaardigheden is iedere onderwijsruimte standaard voorzien van een overheadprojector. Bovendien zijn er 10 video-opname trolleys beschikbaar voor het opnemen en afspelen van videoregistraties van oefeningen of presentaties. In veel practica worden de oefeningen of presentaties van studenten opgenomen. Deze opnames worden vervolgens meegegeven aan de betreffende studenten met de opdracht verbeterpunten te identificeren en te beschrijven in een zelfreflectieverslag. Vaak worden de verbeterpunten, samen met de relevante videopassages, groepsgewijs in een vervolgbijeenkomst besproken. Bij trainingen in presentatievaardigheden worden studenten bovendien gestimuleerd audiovisuele middelen te gebruiken, zodat ze hier vroegtijdig mee bekend en vertrouwd raken. Beschrijving knelpunten in de huidige ondersteuning van het vaardigheidsonderwijs In het onderstaande zal worden beargumenteerd dat de technologie die thans wordt gehanteerd in een aantal opzichten verouderd is, waardoor zowel bij studenten als bij docenten een dringende behoefte is ontstaan aan modernisering. Veel van bovenstaande trainingen maken gebruik van combinaties van live bijeenkomsten waarin groepen studenten bij elkaar komen, en digitale bijeenkomsten waarin studenten individueel computergestuurde opdrachten of trainingen doorlopen. Dit geldt zowel voor practica waarin ViPs gebruikt worden als voor de trainingen in onderzoeksvaardigheden waarin het theoretische deel in onderwijsgroepen behandeld wordt en de bijhorende SPSS opdrachten individueel achter de PC worden gemaakt. Het blijkt echter moeilijk te zijn voor studenten om de kennis die ze opdoen tijdens de onderwijsgroepen te relateren aan de kennis die ze individueel opdoen achter de PC en vice versa. Voornaamste reden hiervoor is dat er een fysieke scheiding is tussen de ruimtes waarin de groepsbijeenkomsten plaatsvinden en de PC-ruimtes (het computerlandschap). Bovendien heeft de docent in de huidige opzet niet de mogelijkheid om theoretisch lastige concepten just-in time, op het moment dat het wordt besproken, te concretiseren aan de hand van de vele animaties, simulaties of videos die het Internet tegenwoordig te bieden heeft. In het kader van de trainingen in de presentatievaardigheden blijkt het bovendien erg tijdrovend, en praktisch onmogelijk, om de video-trolleys te gebruiken voor zowel het afspelen als het opnemen van videomateriaal. De gewenste situatie waarin studenten de leermomenten van hun vorige 2

3 presentatie tonen, gevolgd door het opnemen van hun nieuwe presentatie resulteert in een bijzonder tijdrovend zoekproces naar relevante passages van de oude presentatie en het vinden van geschikte delen van de videoband voor het opnemen van de nieuwe presentatie. Volledig uitgesloten is het scenario waarin het gedrag van studenten wordt opgenomen terwijl er een instructievideo of een gesprek met een simulatiepatient wordt afgespeeld. Ook het meegeven van dergelijke VHS videobanden aan studenten om hen in staat te stellen thuis het opgenomen materiaal te bestuderen voor reflectie op het eigen professionele gedrag wordt een steeds groter probleem, omdat steeds minder studenten de beschikking hebben over VHSafspeelapparatuur op hun studeeradres. Zij moeten veelal uitwijken naar familie (vaak opa s en oma s!), vrienden of groepsruimtes op de universiteit om de opnames terug te zien en er een zelfreflectieverslag over te schrijven. Behalve dat dit een tijdrovende klus is, geven studenten expliciet aan dat ze het noodzakelijke gevoel van privacy missen. Tijdens het presentatiepracticum moeten studenten meerdere keren een presentatie geven. Ze vinden het teleurstellend om hun zorgvuldig opgebouwde PowerPoint presentaties te moeten afdrukken om het op een overheadprojector te kunnen laten zien. De kleuren, de effecten en de plaatjes gemaakt via PowerPoint komen niet tot hun recht met als gevolg dat studenten deze trainingen niet echt zien als goede voorbereidingen op toekomstige, professionele presentaties. Voor de training gespreksvaardigheden zijn memorecorders beschikbaar gesteld, maar studenten dienen zelf cassettebandjes aan te schaffen. Zowel het aanschaffen van cassettebandjes, als het thuis afspelen ervan wordt in toenemende mate een probleem omdat er steeds minder winkels zijn die cassettebandjes verkopen en steeds minder studenten die de beschikking hebben over een cassetterecorder om de opnames te beluisteren. Voor het trainen van gespreks- en psychodiagnostische vaardigheden is het onontbeerlijk dat de non-verbale houding van studenten in de rol van psycholoog geregistreerd en bediscussieerd wordt. Deze non-verbale houding is niet te zien bij audio-opnames van de gesprekken, waardoor studenten essentiële informatie voor hun zelfreflectie missen. Doel van het project: Het doel van het project is het omvormen van de onderwijsruimtes op T5 in meer geavanceerde onderwijsruimtes, waarin staf en studenten laagdrempelig kunnen beschikken over computerapparatuur met internetverbinding en diverse opname- en afspeelapparatuur. Dergelijke ICT intensieve ruimtes worden ook wel aangeduid als smartrooms. Elke onderwijsruimte wordt standaard voorzien van een zogenaamde smartconsole. De smartconsole is de centrale eenheid die alle apparatuur van de lesruimte bevat en aanstuurt (zie bijlage 2 voor een technische tekening). De smartconsole is gekoppeld aan een beamer en een camera en kan bediend worden via een toetsenbord en muiscombinatie. Daarnaast bevat de smartconsole een viertal draadloze huistelefoons ten behoeve van audio-opnamen. 3

4 Audio-opnamen Het systeem om audio op te nemen bestaat uit een aantal clients en een server. Per lesruimte zullen 2 basisstations en 4 handsets beschikbaar zijn die via Voice over IP verbonden zijn aan een dedicated telefonie-server. Door middel van deze opzet kunnen er per smartroom 4 gesprekken simultaan gevoerd en verwerkt worden. Zodra een student een opname wil maken, gebruikt hij/zij 1 van de handsets om het gesprek op te nemen. De student draait daartoe een telefoonnummer, dat gelijk is aan zijn/haar studentnummer, legt de handset op tafel en begint de opnamesessie. Zodra de verbinding door de student wordt verbroken (door de telefoon op te hangen), kan de opname naar elk gewenst internetadres verstuurd worden. In het geval van Psychologie is dat in veel gevallen PsyWeb. De opname kan vervolgens vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding worden beluisterd. Het is mogelijk de audio-opname alleen beschikbaar te stellen aan individuele studenten danwel meerdere betrokkenen bijvoorbeeld ter beoordeling van de vorderingen van een student. Bovendien kan de betrokken student ook handmatig anderen toegang verlenen tot het materiaal, bijvoorbeeld ten behoeve van het gezamenlijk maken van groepsopdrachten. Video-opnamen Digitale video-opnamen kunnen in de smartrooms worden gemaakt met behulp van een systeem dat is gebaseerd op Podcasting. In de smartconsole wordt daartoe een kleine computer geplaatst met daaraan verbonden een camera. Deze computer wordt in de smartconsole geplaatst als een embedded video-processing component, hetgeen betekent dat de computer specifiek en alleen ingezet wordt voor het opnemen en versturen van grote videobestanden. Door de computer alleen te belasten met deze ene, zware taak is eenvoud en stabiliteit van video-opnames te garanderen. Op de plek van de spreker wordt een plafond-microfoon gehangen zodat de spreker onder variërende omstandigheden goed verstaanbaar blijft. Een student kan op ieder gewenst moment een opname beginnen door zijn/haar studentnummer in te typen en, zodra op het scherm zijn naam verschijnt, op de button OK te klikken. De opname kan worden beëindigd door op de button stop opname te klikken. De opname wordt vervolgens volautomatisch doorgestuurd naar een centrale videoserver, waar het videomateriaal verder verwerkt zal worden. De videoserver zet het videomateriaal, geheel automatisch, om in diverse formaten en kwaliteiten, zodat het op verschillende browsers en met verschillende internet-snelheden bekeken kan worden. Bovendien voegt het automatisch allerlei relevante metadata aan het videomateriaal toe, zoals naam, studentnummer en datum, waardoor het eenvoudig uitgeleverd kan worden aan individuele studenten, of, indien gewenst, ook aan medestudenten, docenten of onderzoekers. 4

5 Afspelen van video's, geven van presentaties en integratie van ICT in het onderwijs Ten behoeve van de overige ondersteuningsvragen vanuit het onderwijs wordt een tweede computer met monitor, toetsenbord en muis geplaatst in de smartconsole. Bovenin de smartconsole wordt een beamer opgehangen zodat het beeld van de monitor vergroot geprojecteerd kan worden op de reeds aanwezige whiteboards. In tegenstelling tot eerder genoemde computer, is dit systeem toegankelijk voor staf en studenten. Hierdoor krijgen docenten de mogelijkheid om VIPs, ZAPs, SPSS en het internet in brede zin, te integreren in het fysieke, groepsgestuurde onderwijs. Bovendien kunnen studenten tijdens hun presentaties gebruik maken van professionele presentatie-software. Eerder opgenomen videos kunnen via deze computer worden afgespeeld en, indien gewenst, klassikaal worden besproken. Door gebruik te maken van deze tweede computer voor het afspelen van video kan bovendien tegemoet worden gekomen aan een ondersteuningsvraag die anders moeilijk te beantwoorden zou zijn; het scenario waarin er een snelle opvolging is tussen het tonen van een oude presentatie en het opnemen van een nieuwe presentatie. Ook het gedrag van studenten tijdens het afspelen van een video kan in deze situatie worden opgenomen. Begroting Overzicht kosten per onderwijsruimte. Audio opnemen: 2 ip-telefoons + basisstation (Siemens S675ip) 360,- 2 handsets (Siemens S67H) 240,- 600,- Video opnemen: Eenvoudige Mac Mini (1,83 GHz, 1GB werkgeheugen, 120GB harddisk) & Warranty 800,- Firewire camera (imagingsource), plafond-microfoon (AKG) en voorversterker (behringer) 750,- 1550,- Video afspelen: Uitgebreide Mac Mini (2,00 GHz, 2GB werkgeheugen, 160 GB harddisk inclusief Windows OS) & Warranty 1000,- Beamer 1024x768, 2000 Ansi lumen, EPSON EMP-1715 met plafondmontage (bv Vogels) 1.500,- TFT scherm 1024x768, keyboard, muis 250,- luidsprekers (visaton) in plafond 100,- 2850,- Algemeen: Netwerkaansluiting 600,- Behuizing (maatwerk meubelmaker, goed afsluitbaar) 900,- Installatiekosten (montage, bekabeling) 1000,- 2500,- 7500,- 5

6 Totale aanvraag ten behoeve van het ICTO-fonds Het Instituut voor Psychologie maakt in totaal gebruik van 20 lesruimtes die vaak tegelijkertijd in gebruik zijn tijdens het onderwijs. Al deze ruimtes komen in aanmerking voor bovenstaande upgrade naar een smartroom. De totale vereiste investeringssom komt daardoor uit op 20 * 7,5 k =150 k. Het Instituut voor Psychologie is bereid 180k te investeren in het project over een periode van 4 jaar. Dit bedrag bestaat uit de structureel vereiste personele inzet (0,3 fte) alsmede de noodzakelijke jaarlijkse voorreserveringen om de continuïteit van de infrastructuur te borgen en de apparatuur na een periode van 4 jaar te kunnen vervangen. Het ICTO-fonds wordt gevraagd te voorzien in de eerste opstartkosten. Concreet wordt het ICTO-fonds gevraagd om een tegemoetkoming van 150 k uit de middelen die haar zijn toebedeeld ter stimulering van onderwijsvernieuwingsprojecten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 6

7 Appendix 1: Overzicht van onderwijsactiviteiten- en materialen ter ondersteuning van training in academische en beroepsvaardigheden. Algemene vaardigheden Gespreksvaardigheden 1.6 practicum gespreksvoering ViP gevat 1.7 practicum debatteren 2.6 practicum gespreksvoering II ViP 3 gevorderde gespreksvaardigheden, Audio-opnames op cassettebandjes 2.7 practicum gesprekken bij loopbaanadvisering Audio-opnames op cassettebandjes Onderzoeksvaardigheden 1.3 de nieuwsgierige mens SPSS-training in computerzaal 2.2 verklaren en voorspellen SPSS-training in computerzaal 3.7 testtheorie & psychometrie SPSS-training in computerzaal 4.4. advanced research methods SPSS-training in computerzaal 1.2 practicum testgebruik ViP 1 inleiding testgebruik 1.3 practicum opzet empirisch onderzoek 1.4 practicum psychologische experimenten ZAPs 1.5 practicum testen van kinderen Geven van een presentatie 2.3 practicum experimentele paradigma s 2.4 practicum opzet empirisch onderzoek ZAPs 3.7 practicum vragenlijstconstructie 4.4 practicum beroepsethiek ViP 5 ethiek Rapportagevaardigheden Schrijfvaardigheden 1 ViP Zelf leren schrijven beginners Schrijfvaardigheden 2 ViP Zelf leren schrijven gevorderden 2.5 practicum presenteren Video-opnames, geven van een presentatie 2.8 practicum training voor trainers Video-opnames Specialistische vaardigheden Diagnostische vaardigheden 1.6 practicum differentiaaldiagnostiek ViP 6 diagnostiek 2.3 practicum neuropsychologische diagnostiek 3.4 practicum psychodiagnostiek ViP 1 gevorderd testgebruik 3.5 practicum differentiaaldiagnostiek ViP 6 gevorderde diagnostiek 3.5 practicum organisatieadvies I Bekijken van video Interventievaardigheden 3.6 practicum relatietherapie Bekijken van video 3.6 practicum organisatieadvies II ViP 3 omgaan met weerstand 7

8 Appendix 2:Technische tekening smartconsole 8

Interactive Self- and Peer Observation Tool

Interactive Self- and Peer Observation Tool Interactive Self- and Peer Observation Tool Beschrijving van het programma versie 1.0 Mark Hommes, Jeroen Kuntze, Hub Kurvers, Aad Slootmaker, Jeroen Berkhout 1 Ontwikkeld met subsidie van SURF project

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Bijlage 1: projectaanvraag 5 FSW/EUR. Naam van het project: 'Psyweb; de electronische leeromgeving van de opleiding Psychologie'

Bijlage 1: projectaanvraag 5 FSW/EUR. Naam van het project: 'Psyweb; de electronische leeromgeving van de opleiding Psychologie' Naam van het project: 'Psyweb; de electronische leeromgeving van de opleiding Psychologie' Projectleider: drs W.W.R. te Winkel en E.M. Osseweijer Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen Looptijd

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken Bert Plaat i-coach MBO 3-4 PowerPoint & Lessen maken Eerste opzet Invoegen media zoals video, camera, screencast Inspreken en opslaan als video De rol van Movie Maker Opdrachten studenten Probleem: Ontsluiting

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 8 Train the trainer: workshop

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Toets uw kennis... 10 Voor docenten... 10

Nadere informatie

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17 Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

Consortium Effectieve Behandeling Gedragsproblemen LVG in het kader van het ZonMw-programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Consortium Effectieve Behandeling Gedragsproblemen LVG in het kader van het ZonMw-programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders in Beeld Consortium Effectieve Behandeling Gedragsproblemen LVG in het kader van het ZonMw-programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. Inleiding Begeleiders van mensen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. LESMATERIAAL

1. INLEIDING 2. LESMATERIAAL DOCENTENHANDLEIDING 1. INLEIDING Nederlands in Beeld (NIB) is bedoeld om zoveel mogelijk via beeldmateriaal de betekenis van woorden en zinnen duidelijk te maken. Cursisten met weinig schoolervaring hebben

Nadere informatie

Van PC-LAB naar PC-landschap

Van PC-LAB naar PC-landschap Van PC-LAB naar PC-landschap 3-4-2001 1 Van PC-LAB naar PC-landschap Vanaf 1 september 2001 zal de nieuwe opleiding Psychologie, onder de vlag van de Faculteit Sociale Wetenschappen, van start gaan. Deze

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Project: Video2Learn Project richt zich op het bevorderen van het effectief

Nadere informatie

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

RECORDING BOX BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING RECORDING BOX Wat is het? De Recording Box maakt opnames van lessen en kan deze vervolgens direct online zetten. Met behulp van opname-apparatuur kan de leerkracht zowel zichzelf als de informatie

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

Opnemen met Odeo. Inleiding

Opnemen met Odeo. Inleiding Opnemen met Odeo Inleiding In deze handleiding leert u hoe u hoe u uw stem kunt opnemen met de computer. Hiervoor hoeft u niets te downloaden en te installeren, u kunt alles online doen via de website

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig... 7 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis... 9 Voor docenten... 9

Nadere informatie

LIVE WEBINAR UITZENDEN

LIVE WEBINAR UITZENDEN LIVE WEBINAR UITZENDEN met Google Hangouts on Air WEBINARGEEK.COM INTRODUCTIE Voor het uitzenden van een live webinar met WebinarGeek heb je een Google account nodig. Dat is nodig omdat er gebruik wordt

Nadere informatie

0 Inleiding. De boekenserie De boekenserie Netwerkbeheer met Windows Server 2012 gaat bestaan uit de volgende

0 Inleiding. De boekenserie De boekenserie Netwerkbeheer met Windows Server 2012 gaat bestaan uit de volgende 1 0 Inleiding 0.0 In dit hoofdstuk In dit inleidende hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde. Waarover gaat dit boek? De eindtermen die aan dit boek ten grondslag liggen. Veronderstelde voorkennis.

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO. FdP 2002

DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO. FdP 2002 DOCENTENHANDLEIDING PORTFOLIO FdP 2002 April 2002 INLEIDING De aanstaande herstructurering van het academische onderwijs brengt met zich mee dat intellectuele basisvaardigheden een belangrijker deel gaan

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

WORKSHOPS ONTWIKKELINGEN NIEUWE MEDIA

WORKSHOPS ONTWIKKELINGEN NIEUWE MEDIA WORKSHOPS ONTWIKKELINGEN NIEUWE MEDIA 2011 Om nieuwe ontwikkelingen te benutten in het onderwijs heeft Mediavoorzieningen een aantal workshops ontwikkeld. In deze workshops kunt u kennis en ervaring opdoen

Nadere informatie

- De deelnemers hebben kennis over de verschillende rollen die je in de communicatie met anderen speelt;

- De deelnemers hebben kennis over de verschillende rollen die je in de communicatie met anderen speelt; 1. Eendaagse training gesprekstraining voor leidinggevenden Deze training is een echte opfris training, bedoeld voor mensen uit het onderwijs die al ooit eens eerder een training hebben gevolgd over gespreksvaardigheden

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Let op! In Movie Maker 2.6 worden de volgende bestanden ondersteund:.avi,.mpg,.m1v,.mp2,.mp2v,.mpeg,.mpe,.mpv2,.wm,.wmv,.asf.

Let op! In Movie Maker 2.6 worden de volgende bestanden ondersteund:.avi,.mpg,.m1v,.mp2,.mp2v,.mpeg,.mpe,.mpv2,.wm,.wmv,.asf. 1 Aangepaste paragraaf 3.7 Video importeren met Windows Movie Maker 2.6 Bij Windows Vista wordt een zeer gebruiksvriendelijk programma meegeleverd waarmee u video s kunt bewerken: Windows Movie Maker versie

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ De docent als ontwikkelaar Zelf ontwikkelen of niet? Screen casts als voorbeeld Screen casts distribueren, hoe verder Zelf ontwikkelen of niet? Om goed,

Nadere informatie

SSamenvatting. 1. Introductie

SSamenvatting. 1. Introductie S 1. Introductie PowerPoint is niet meer weg te denken bij presentaties. Het programma kende wereldwijd meer dan 200 miljoen gebruikers in 2012. Sommigen wenden het aan voor hun colleges, anderen voor

Nadere informatie

De skillslabmethode en inzet van trainingsacteurs als simulatieklant/ cliënt

De skillslabmethode en inzet van trainingsacteurs als simulatieklant/ cliënt De skillslabmethode en inzet van trainingsacteurs als simulatieklant/ cliënt Methodiek De training wordt aangeboden in de vorm van het trainingspatroon volgens de SKILLSlabmethode. Deze methode van vaardigheidsleren

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop?

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com LEARNING LAB 1 Sessieleider: Wilfred Rubens 14.15 17.15 uur / zaal E-1.20 http://www.slideshare.net/wrubens http://www.wilfredrubens.com

Nadere informatie

3. Videofilm monteren en bewerken

3. Videofilm monteren en bewerken 43 3. Videofilm monteren en bewerken De eerste stap na het importeren van uw videomateriaal is het rangschikken van de opnamen tot een goed lopend verhaal. Wat u als eerst heeft opgenomen, hoeft immers

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Handleiding PowerLoek 2.0

Handleiding PowerLoek 2.0 Handleiding PowerLoek 2.0 Mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Hoe maak ik een PowerLoek-presentatie? 2.1 Afbeeldingen met bijbehorende geluiden toevoegen...2 2.2 Videobestanden toevoegen...2 2.3

Nadere informatie

Ontwerpen van een niet-web beleving

Ontwerpen van een niet-web beleving Ontwerpen van een niet-web beleving jaar 2 deeltijd, kwartaal 2 Datum: december 2010 Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Inhoudsopgave Deelopdracht 1 analyze mobiele (web)apps... 3 ANWB app...

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

Audio en video. Oefening 4B

Audio en video. Oefening 4B Audio en video In deze oefening voeg je een videoen een audiobestand toe aan een aftiteling van een film. Voor audio en video zijn slechts enkele basisfuncties beschikbaar zoals 'start', 'stop' en 'herhaal'.

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Media binnen PM. Smartboard. Het beschikbare digitale materiaal vind je op de website http://mediapm.weebly.com/

Media binnen PM. Smartboard. Het beschikbare digitale materiaal vind je op de website http://mediapm.weebly.com/ Media binnen PM Smartboard Het beschikbare digitale materiaal vind je op de website http://mediapm.weebly.com/ Gemaakt door Stephanie Beuten & Karsten Campsteyn 1 Wat is een Smartboard? Een smartboard

Nadere informatie

Toestemming voor een onderzoek

Toestemming voor een onderzoek Toestemming voor een onderzoek Research Institute of Child Development and Education Universiteit van Amsterdam UvA minds Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind Universiteit van Amsterdam en Zilveren

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-10-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. Intro: Nu het eindproduct klaar is, kun je de commercial presenteren aan de klas en aan je docent. Alle commercials zullen

Nadere informatie

Hoe werkt u met dit boek?

Hoe werkt u met dit boek? 10 Hoe werkt u met dit boek? Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het boek naast uw Mac en voert alle opdrachten stap voor stap direct op uw Mac uit.

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen

Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen Aanbevelingen Projectgroepleden Onderzoekers Andrea Evers Henriët van Middendorp Maaike Ferwerda Onderzoekspartners

Nadere informatie

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant...

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant... Inhoudsopgave 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4 3 Stap voor Stap...5 4 Technische kant....7 5 Werkblad Mijn Digi-tale...9 6 Werkblad Mijn storyboard 10 Digi-Tales Opzet en

Nadere informatie

Concept Deze week hebben wij ervoor gekozen om de tiled display, die rechts van de ESC balie staat, te verbeteren door een interactieve applicatie eraan te verbinden. Op dit moment is het display, alhoewel

Nadere informatie

WWW.I3-TECHNOLOGIES.COM PRESENTEREN SAMENWERKING PEILING

WWW.I3-TECHNOLOGIES.COM PRESENTEREN SAMENWERKING PEILING WWW.I3-TECHNOLOGIES.COM PRESENTEREN SAMENWERKING PEILING PRESENTEREN OKTOPUS voor i3 is een verzameling van interactieve leermiddelen die zijn ontwikkeld om het onderwijs te verbeteren en leerresultaten

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding?

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding? Dag van de Trainer Gaat online leren ten koste van verbinding? Marion Reijerink 10 jaar ABN AMRO Trainer sinds 2005 Online trainer sinds 2010 Opleidingen in VS Nu: directeur atsync Trainer van het jaar

Nadere informatie

VIA EEN BROWSER OF DE NETOP VISION STUDENT APP UW SCHERM MET STUDENTEN DELEN

VIA EEN BROWSER OF DE NETOP VISION STUDENT APP UW SCHERM MET STUDENTEN DELEN VIA EEN BROWSER OF DE NETOP VISION STUDENT APP UW SCHERM MET STUDENTEN DELEN Met Vision kunnen docenten als volgt een lesruimte maken: als een combinatie van studenten die met Windows werken en apparaten

Nadere informatie

Les 1 : de basis van PowerPoint

Les 1 : de basis van PowerPoint Les 1 : de basis van PowerPoint de competentiediamant o samenwerken aan een opdracht o voorstellen van informatie eindtermen lesdoelen materiaal opmerkingen o De leerlingen hebben een positieve houding

Nadere informatie

Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen

Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen Praktisch leidinggeven Vak/onderwerp managementvaardigheden Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen Algemeen Praktisch

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie

Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie Inleiding Met CODE werk je een groot deel van de tijd zelfstandig. De opdrachten die je zelfstandig maakt doe je vaak op de computer. Met het computerprogramma

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Toets-ICT Praktijk modules Basis modules (ECDL Basis) Gevorderden modules (ECDL Advanced) Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Onderwijs Gezondheidszorg Paard Practicum Diergeneeskunde

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Onderwijs Gezondheidszorg Paard Practicum Diergeneeskunde Niet-technische samenvatting 2016386 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Praktisch onderwijs paard t.b.v. studenten Diergeneeskunde 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal 5) 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12 INLOGLES ENTREE mbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 12 Technische problemen 13 Malmberg s-hertogenbosch Alle

Nadere informatie

Nummers en andere geluidsbestanden afspelen

Nummers en andere geluidsbestanden afspelen Muziek op de ipad Muziek en audiobestanden toevoegen U kunt op de volgende manieren muziek en audiobestanden op de ipad zetten: U kunt via de i Tunes Store op de ipad materiaal kopen en downloaden. Tik

Nadere informatie

Digitale tijdlijnen binnen PAV.

Digitale tijdlijnen binnen PAV. Digitale tijdlijnen binnen PAV. 11 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak ped stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

3TU Virtuele Collegezaal

3TU Virtuele Collegezaal 3TU Virtuele Collegezaal september 2010 3TU Virtuele Collegezaal Via deze folder willen wij u nader informeren over de mogelijkheden van de 3TU Virtuele Collegezaal voor 3TU masteropleidingen. Een virtuele

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Hoe kan je zelf een eigen filmpje maken en er muziek aan toevoegen?

Hoe kan je zelf een eigen filmpje maken en er muziek aan toevoegen? Voor wie kopiëren wil: U vindt deze cursus goed en wenst er kopieën van te maken. Bedenk dan ook eens: dat de auteurs met de opbrengst ervan hun kosten moeten dekken; dat kopiëren zonder toestemming niet

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Procederen voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren en mondelinge

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Informatie over de landelijke training gespreksleiders Moreel Beraad van de Moreel Beraad Groep VUmc: Start 14 september 2016

Informatie over de landelijke training gespreksleiders Moreel Beraad van de Moreel Beraad Groep VUmc: Start 14 september 2016 Informatie over de landelijke training gespreksleiders Moreel Beraad van de Moreel Beraad Groep VUmc: Start 14 september 2016 Drs. Margreet Stolper (Onderzoeker & trainer Moreel Beraad Groep VUmc) Dr.

Nadere informatie

Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders?

Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders? Universal Design for Learning Moet mijn lesmateriaal dan zo anders? 10 december 2012 Congres Dé blikopener voor Inclusief Hoger Onderwijs Handicap + Studie Leen Thienpondt Meggie Verstichele Thema: Zo

Nadere informatie

XProtect toegevoegde producten en diensten Uitbreidingsmogelijkheden

XProtect toegevoegde producten en diensten Uitbreidingsmogelijkheden XProtect toegevoegde producten en diensten Uitbreidingsmogelijkheden Voeg gespecialiseerde functionaliteit toe XProtect add-ons zijn losstaande software componenten die toegevoegd kunnen worden aan een

Nadere informatie

Ontwikkeling van docentcompetenties voor het ondersteunen van studenten bij het reflecteren

Ontwikkeling van docentcompetenties voor het ondersteunen van studenten bij het reflecteren Ontwikkeling van docentcompetenties voor het ondersteunen van studenten bij het reflecteren Presentatie voor ECBO op 7-11-2013 Dr. Agaath Dekker-Groen Dr. Marieke van der Schaaf, co-promotor Prof. dr.

Nadere informatie

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt.

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt. Pilot Naam Instelling VCR course UM UM Studenten Aantal Ronde 2 Datum uitvoering 2011 Contactpersoon Katerina Bohle Carbonel Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Doelstelling Voor de cursus VCR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Voordat je begint... 8 Wat heb je nodig?... 9 Voor ouders, verzorgers en leraren... 10 1. Je spreekbeurt voorbereiden 11 1.1 Een onderwerp kiezen... 12 1.2 Informatie verzamelen...

Nadere informatie

BETER BIJ DE LES INFORMATIE

BETER BIJ DE LES INFORMATIE BETER BIJ DE LES INFORMATIE Training in executieve functies BROCHURE Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar en bestaat uit een Werkboek, een Handleiding en Trainingsmateriaal

Nadere informatie

PODCAST SNELLE-STARTGIDS Welkom bij de snelstartgids van BEHRINGER PODCAST

PODCAST SNELLE-STARTGIDS Welkom bij de snelstartgids van BEHRINGER PODCAST Welkom bij de snelstartgids van BEHRINGER PODCAST Dank u voor de aankoop van een van onze podcast-geschikte producten. Deze gelikte bundel hardware en software zorgt ervoor dat je op creatieve wijze professioneel

Nadere informatie

Les over beroepsvaardigheden zorg

Les over beroepsvaardigheden zorg Les over beroepsvaardigheden zorg Deze les gaat over beroepsvaardigheden in de zorg. Hij is geschikt voor het eind van het tweede jaar of in een derde jaar en bestaat uit 2 uur of uit twee lessen van 1

Nadere informatie

Handleiding Nascholing Digitale Toets Omgeving voor Nascholingsleiders FaSMEd

Handleiding Nascholing Digitale Toets Omgeving voor Nascholingsleiders FaSMEd FaSMEd Prestaties verhogen door formatief toetsen in het reken-wiskundeonderwijs en onderwijs in de natuurwetenschappen Marja van den Heuvel-Panhuizen, Mieke Abels, & Ilona Friso-van den Bos Freudenthal

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 7. Capture AV-03-07-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De spotlist afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 7. Capture AV-03-07-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De spotlist afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-07-01 Capture Voorkennis: Je hebt de opdracht De spotlist afgerond. Intro: Na het spotten kun je verder gaan met de post-productie. Deze instructie-opdracht beschrijft hoe je de gespotte

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

'LJLWDOHQODE. Een webgebaseerde applicatie die oefenmogelijkheden biedt om uitspraak- en luistervaardigheid te trainen. Conceptueel ontwerp

'LJLWDOHQODE. Een webgebaseerde applicatie die oefenmogelijkheden biedt om uitspraak- en luistervaardigheid te trainen. Conceptueel ontwerp 'LJLWDOHQODE Een webgebaseerde applicatie die oefenmogelijkheden biedt om uitspraak- en luistervaardigheid te trainen Conceptueel ontwerp 2002 Aebly Datum: 31 januari 2002 Versie: 1.2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

:: INLEIDING. Victor Peters

:: INLEIDING. Victor Peters :: INLEIDING In dit boek maakt u kennis met de mogelijkheden van Microsoft Office 2010. Met de installatie van Office 2010 krijgt u niet één maar zeker vijf programma s op uw computer, waaronder Microsoft

Nadere informatie

INLOGLES SCHOOLPORTAAL / ELO mbo

INLOGLES SCHOOLPORTAAL / ELO mbo INLOGLES SCHOOLPORTAAL / ELO mbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 10 Technische problemen 11 Malmberg s-hertogenbosch

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord.

b. verbind je laptop ook met het smartboard via de usb kabel. Deze kabel sluit je aan op het usb kabel aan de rechterkant van het bord. Workshop 1 Smartboard training Het SMART Board starten 1 Zorg ervoor dat het Smartboard en de projector zijn aangesloten op de computer: a. verbind je laptop met de beamerkabel of VGA kabel met het smartboard.

Nadere informatie