OR Nieuwsbrief 6. Thema: Kwaliteit. Thema: Kwaliteit. 1. Thema OR WERKCONFERENTIE Meer invloed door kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OR Nieuwsbrief 6. Thema: Kwaliteit. Thema: Kwaliteit. 1. Thema OR WERKCONFERENTIE Meer invloed door kwaliteit"

Transcriptie

1 OR Nieuwsbrief 6 Thema: Kwaliteit Thema: Kwaliteit 1. Thema OR WERKCONFERENTIE Meer invloed door kwaliteit Problemen los je niet op met een nieuwe wet. Met frisse wezenlijke motivatie geef je medezeggenschap nieuwe impulsen, zegt Charles Verhoef van FNV Bouw tijdens de werkconferentie over een betere medezeggenschap. Dagvoorzitter Niko Manshanden: "Ondernemingsraad en PVT moeten constant schaven aan de kwaliteit". Aan kwaliteitssystemen heeft de medezeggenschap geen gebrek, Niko Manshanden zet een aantal op een rij. Ook geeft hij knelpunten aan en tips: "bespreek certificering of de Navigator - een soort tom tom voor de OR- in de overlegvergadering en betrek er andere belanghebbenden bij. Hij wees op het NCSI, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, dat initiatieven voor verbetering van medezeggenschap wil samenbrengen en op ambassadeursnetwerk ORakel. "De wereld wordt steeds complexer. Charles Verhoeff, bondsbestuurder medezeggenschap en ik vragen ons af of het tijd is voor een soort hbo opleiding waarin je leert leidinggeven aan de OR. Met communicatie erin en vaardig onderhandelen. Onze vraag als FNV Bouw luidt: zullen wij dat aanbieden?" 2. OR KWALITEIT Thema's en Tools: * OR, betrokken partner * OR navigator (links) * Scenario onderzoek * Innovatieve OR * Meerwaarde OR * Opleiding en cursus KWEEKVIJVER Diverse aanwezige OR leden bespreken waarin een kandidaat goed moet zijn. Anderen zijn blij met elke kandidaat waarop Ben Notermans reageert: "Wij hebben een soort kweekvijver waarvoor iedereen zich kan aanmelden. We leiden dus op voordat iemand zich kandidaat stelt". Dit sluit aan bij een artikel in de congresmap over competentie ontwikkeling ook voor bouwmedewerkers". BETROKKEN PARTNER OR, een betrokken partner, een project van FNV Bondgenoten is bedoeld voor ondernemingsraden die moeizaam functioneren en aan kwaliteit willen werken. Zo'n OR ontwikkelt voorstellen voor verbetering aan de hand van ervaringen van medewerkers. Iedereen doet mee en het proces wordt bewaakt door externe begeleiding. Deze drie punten zijn van belang: De voorstellen zijn concreet zoals herverdeling van taken en verantwoordelijkheden, flexibele werktijdenregeling, aanpak van verzuim- en arboproblematiek en/of ouderenbeleid. Handig is overleg hierover met een vakbondsbestuurder. Vooraf heeft de OR het management gepolst of zij voldoende open staan voor verbetering. Als OR en directie elkaar vinden in een gezamenlijke aanpak en doel, kan ook het overleg zelf onder

2 de loep genomen worden. Deze aanpak verbetert medezeggenschap en bedrijfsvoering: een win-win situatie. SLIMMER WERKEN In de workshop over het project (slimmer werken) stelde Geert de Bruin van de AWVN (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland) als centrale vragen: Welke bijdrage kan OR leveren aan beter functioneren van het bedrijf en wat vraagt dat van werkgever/ bestuurder? Het idee is dat constructief overleg over Slimmer werken een startpunt kan zijn voor beter overleg. Want het onderlinge vertrouwen zal groeien. Dat is hard nodig om de kwaliteit van het medezeggenschapsoverleg te verbeteren. Het concept bestaat uit de volgende zes bouwstenen: Werk anders organiseren Het werk beter afstemmen op de beschikbaarheid van medewerkers en omgekeerd. Integraal gezondheidsmanagement Goed verzuim- en re-integratiebeleid is gezond voor onderneming en werknemers. Het leidt tot lagere directe verzuimkosten en heeft een positief effect op kosten van overwerk, inleenkrachten, wachttijden en dergelijke. Door wijzigingen in de Arbowet kunnen ondernemingen maatwerk afspreken. Investeren in kennis en employability Investeren in kennis en vaardigheden van werknemers met een kennisinnovatieplan. Investeren in arbeidsverhoudingen Meer slagkracht vereist grote betrokkenheid en een goed toegerust (lijn-)management, groter draagvlak onder werknemers en het benoemen van verantwoordelijkheden. Communicatie is het sleutelwoord bij kwaliteit van de medezeggenschap. Arbeidsparticipatie in de lift Verhoging van arbeidsparticipatie van allochtonen, vrouwen en jeugdigen vraagt om een goed levensloopbeleid: met organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen zodat werknemers met plezier langer doorwerken. Resultaatgericht belonen verder uitbouwen Toenemende concurrentie vraagt om grotere resultaatgerichtheid, moderne beloningsinstrumenten bevorderen betrokkenheid en versterken de communicatie over bedrijfsdoelen en prioriteiten, menen de werkgevers. Meer hierover Medezeggenschap ontwikkelt zich in elke organisatie anders. Het hangt af van omvang en activiteiten, concurrentieomgeving, samenstelling en opleidingsniveau van personeel, vakbondsorganisatiegraad en de keuzes die in de medezeggenschap worden gemaakt, aldus Evert Smit van Basis en Beleid op de OR-conferentie van FNV Bouw. Met zijn collegae haalde Smit vier mogelijke scenario s voor ondernemingsraden uit hun onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW. "Twee scenario s gaan uit van differentiatie van de zeggenschap en twee van decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming. Het gaat niet zozeer om gewenste als wel mogelijke scenario s. Ze hoeven elkaar niet uit te sluiten maar kunnen door elkaar voorkomen zelfs binnen een bedrijf of sector. De medezeggenschap kan gericht zijn op ondernemingsbeleid en meedenken of meer op werknemersbelangen en onderhandelen. Daaruit kun je kiezen, sociale innovatie of betrokken partner heeft beiden meerwaarde. Als je werktijden samen bedenkt met de directie kan een win-win situatie ontstaan uit deze sociale innovatie. 1.Medezeggenschap als partner bij organisatieontwikkeling. Medezeggenschap draagt mede zorg voor succesvol verloop van veranderingsprocessen en een

3 volwaardige deelname van de medewerkers hieraan. Zo zie je in veel bedrijven dat medezeggenschap een rol speelt bij het bevorderen van directe participatie. Als afdelingen worden samengevoegd helpt de ondernemingsraad de hrm afdeling. Soms ook trekken medezeggenschap en werkgever samen op om problemen op te lossen. Dat kan gaan om efficiency of ziekteverzuim bijvoorbeeld. 2.Thema-medezeggenschap/ medezeggenschap d.m.v. light communities. In het beste geval kan de medezeggenschap hierbij door informatie invloed uit oefenen op strategische beslissingen. Minimale variant: de zeggenschap over strategische vraagstukken blijft diffuus want er is bij de leiding geen bereidheid tot samenwerking. 3.Medezeggenschap partner van de vakorganisaties. De taakverdeling tussen vakbond en medezeggenschap kwam in samenspraak met de bestuurder tot stand: Medezeggenschap kan naast arbeidsvoorwaarden ook meepraten over HRM/ organisatieontwikkeling. Echter: Als de taakverdeling niet via samenspraak is vastgesteld en er is een vechtrelatie dan is er nauwelijks overleg over HRM/ organisatieontwikkeling. 4.Medezeggenschap als bedrijfsbond. Ondernemer en medezeggenschap onderhandelen als volwaardige partners over de arbeidsvoorwaarden, zonder tussenkomst van de vakbeweging. Minimale variant: medezeggenschap biedt onvoldoende tegenwicht in de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. PROFILERING Dit riep vragen op. Hoe profileert de medezeggenschap zich? Kun je tegelijk voor de winstmaximalisatie van het bedrijf gaan en het personeelsbelang? En geeft die directeur dan wel inzicht in de orderportefeuille? Kortom de OR wordt in zoveel verschillende rollen geduwd dat ze in combinatie met elkaar nauwelijks uitvoerbaar zijn. Volgens Evert Smit is het dan ook beter om na te denken over het soort scenario dat het beste bij jour OR past. En Ria de Graaf van Heddes Bouw geeft aan waarom haar OR een strategische is (links klik op strategisch) Niko Manshanden: "In de overlegvergadering kun je via een omweg de angels uit het overleg halen. Dat is heel belangrijk. Mij valt bij veel ondernemingsraden op dat ze pas schakelen als een deel wordt verkocht. Dat is eigenlijk te laat. Je krijgt meer invloed en grip op de zaak als je vooraf investeert in kennis en goede verhoudingen". OR aan de slag met certificering: 1. Verzamel informatie over certificering en medezeggenschap. 2. OR-leden bespreken de ontvangen informatie. 3. Bespreek certificering in OR- vergadermogelijkheden, verschillen, voor- en nadelen. 4. Nodig een deskundige uit. 5 Of bespreek certificering OR in de cursus. 6. Laat sterkte/zwakte-analyse maken van de medezeggenschap. 7. Probeer directeur warm te krijgen voor certificering. 8. Betrek andere belanghebbende (achterban, Raad van Commissarissen, vakbonden) 9. Doe anders een stapje terug. 10. Kies een certificeringbureau. 11. Maak een contract met doelen, middelen, tijdspad, tijdsinvestering, kosten, methodieken, ondersteuning, output en evaluatie. 12. Aan de slag. 13. Organiseer voor de uitreiking van het certificaat debat en achterban.

4 14. Evaluatie en bijstelling. 15. Terugkerende audits en verslagen. 3. OR en Loopbaan Kansen om door te stromen kreeg Frans Engelen volop. Ik ging bewust niet in op een aanbod uitvoerder te worden. Aan die functie zit zoveel spanning en overwerk vast dat het ten koste zou gaan van mijn hobby: de combinatie vakbond en medezeggenschap. Sinds ik tweeënhalve dag ben vrijgesteld is mijn hobby nu mijn werk en wat ik doe als KAM coördinator ligt in het verlengde. Als COR voorzitter word je vaak gebeld door directie of RvB. Ik moest zo vaak onverwacht weg dat ik er mee zat, zeker toen de uitvoerder vroeg: wanneer ben je er eigenlijk wèl? Op mijn verzoek kreeg ik een kantoorfunctie zonder er financieel op achteruit te gaan. Als KAM (Kwaliteit Arbo en Milieu) coördinator maak ik mijn agenda. Ik ben dus vraagbaak, je kunt bij mij aankloppen met problemen, bijna een P en O functie. Als Kam coördinator vertegenwoordig ik ook de directie. TIPS VAN FRANS * Wees kritisch op jezelf * Zeg niet meteen nee * Wees duidelijk * Blijf correct * Overtuig met argumenten * Vermijd moeilijke woorden * Maak alles bespreekbaar * Bewaar afstand waar nodig * WEES JEZELF! Nader jij nu ook de 2 petten? Uit mijn handelen blijkt hoe goed ik ze gescheiden kan houden. Zeker bij ARBO en veiligheid wijs ik zowel medewerkers als leiding erop hoe we regelgeving naleven. Ik weet heel veel, ook door bouwplaats- bezoeken en inspecties. TIMMERMAN Frans Engelen is een leven lang solist, als enig kind van een Limburgse textielarbeider en een moeder die thuis was doorliep hij de HAVO. Zijn droom, de sportacademie, liep stuk op een onvoldoende vakkenpakket. Ik ging vervroegd in militaire dienst en werd sergeant. In het leger leerde ik op eigen benen staan en met mensen omgaan. Als manusje van alles maakte ik vervolgens het drama mee van een familiebedrijfje dat over de kop ging, belandde ik bij Louis Scheepers als opperman bij een metselploeg en groeide door tot timmerman. LOOPBAANTRAJECT Ik was nooit vies van werken met mijn handen. FNV Bouw mag trots zijn op hun loopbaantraject. Dankzij een voorloper van het EVC traject (erkenning verworven competenties ) waarbij erkend wordt wat je al doende leerde, kreeg ik ook veel kansen.

5 OR ERVARING GUNSTIG Zonder mijn ervaring als vakbondskaderlid, de kennis van FNV Bouw cursussen en themadagen en mijn ervaring in de medezeggenschap had ik deze functie nooit gekregen. Ik zat in de bondsraad en was afdelingsvoorzitter, studeerde via FNV Bouw twee jaar Nederlands recht tot ik COR voorzitter werd. Ik werd ervoor benaderd toen ik er in mijn eigen ogen nog niet klaar voor was. Zonder ambtelijk secretaris Liesbeth van Heeren, onze spin in het web, was ik in een diep zwart gat gevallen. Samen kosten beide functies zo'n 60 uur. Mijn vrouw staat erachter,"zegt Frans die haar humeur op peil houdt met "af en toe een avond samen". Pakt betrokkenheid bij medezeggenschap niet nadelig uit? Integendeel, de OR is eerder een manier om je te kwalificeren. Een collega heeft zich bij VolkerRail zo kundig geprofileerd dat hij is vrijgesteld als voorzitter van zijn eigen OR en voorzitter van de Europese Ondernemingsraad Volker Wessels. ADVIES Wat adviseer je mensen die wel nadeel ondervinden? "Ga eens bij jezelf te rade of je er niet toe hebt bijgedragen. Ik ken mensen die gelijk de hakken in het zand zetten. Verkondig en verdedig je mening ook tegen bestuurders met alle middelen, maar blijf correct op basis van argumenten overtuigen. Het allerbelangrijkste: blijf jezelf, gebruik geen moeilijke woorden en maak alles bespreekbaar. Bewaar afstand waar nodig, aldus Frans die ook de voorzittershamer hanteert in het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw en Bagger (PCOBB) dat in het platform multinationale ondernemingen zit waar wordt overlegd met politiek en overheid. HERSENSPINSELS EN DESKUNDOLOGEN Wat vond je van de OR scenario s over ondernemingsraden? "Als het aan mij lag zou iedereen, dus ook de volgende werkconferentie van FNV Bouw, meer gebruik maken van kennis en kunde binnen ondernemingsraden. Het stikt in Nederland van de deskundologen. Als die allemaal met dezelfde resultaten kwamen zou ik ze geloofwaardiger vinden, aldus Frans die merkbaar toe is aan een nieuwe uitdaging: weer actiever worden in de vakbeweging? Over de nieuwe wet op de ondernemingsraden is Frans kort: "Hersenspinsels van politici die denken dat er iets moet gebeuren omdat er een tijd niets is gebeurd. Maar vernieuwen betekent niet altijd verbeteren. Mirjam Elias 4. OR ALS NAVIGATOR Wacht jouw OR meestal af waar de directie mee komt? Op de werkconferentie van FNV Bouw vergeleek Hans Heerings medezeggenschap met een autorally. De directie is de coureur die niet kan zonder bijrijder of navigator en dat is de OR. Bij een OR die alleen afwacht en zich niet goed voorbereidt gaat het fout. Dan heeft een OR geen invloed. "De taak van een navigator is belangrijk: voorbereiding en verkenning van de weg, de route moet besproken worden. De coureur moet goed luisteren naar de navigator, anders maakt hij fouten. Een goed functionerende ondernemingsraad levert iets op, een verstandig bestuurder werkt ermee

6 samen", aldus Hans Heerings, trainer Midden- en West Nederland voor deze methode die belooft medezeggenschap aantrekkelijk te maken voor de ondernemingsraad en PVT. Maar ook een bestuurder kan aan de OR voorstellen volgens deze methode te gaan werken. Voordelen van een OR-NVGT Bij toepassing van de werkmethode belooft Heerings: Is de ondernemingsraad tijdig betrokken bij de voorbereiding van plannen en besluiten, Verbetert het overleg met de bestuurder, Is er meer ruimte voor invloed van de ondernemingsraad, Vergadert de ondernemingsraad efficiënter, Besteedt de ondernemingsraad minder tijd, Vertegenwoordigt de ondernemingsraad beter de belangen van personeel en organisatie, Neemt de betrokkenheid van de achterban bij de medezeggenschap toe. Omschakelen Steek de hand in eigen boezem!! Verander van een luisterende in een actieve ondernemingsraad. Neem geen beslissing over een voorstel dat je tijdens de vergadering hoort. Bij de OR Navigator methode hoort een praktisch werkboek dat uitgaat van een rally, etappes, voorbereiding, routekaart checken van de wagen tot en met de finish en de publiciteit. De ondernemingsraad heeft mijn leven verrijkt. Ria de Graaf assistent projectadministrateur bij Heddes Bouwgroep wilde van kleins af aan in de bouw net als haar opa s. De ondernemingsraad werd haar tweede doel. Het is me nu allebei gelukt, ik ben als vice voorzitter de spil. Ik stelde me kandidaat omdat te weinig mensen in de OR wilden, ik vond het wat snel want ik werkte pas een jaar bij mijn vorige bedrijf. Ik zat nog niet in de OR of de overname door Heddes Bouw begon te spelen", vertelt Ria de Graaf in de pauze van de OR werkconferentie van FNV Bouw waar ze lid is van de sectorraad. KNOKKEN OM INFORMATIE "Omdat het niet goed ging was het met de directeur vechten tegen de bierkaai. De bottleneck was 2004 toen veel werk werd gedaan in Duitsland waar andere normen gelden en dat kostte processen. We knokten om informatie. Maar het was zijn eigen bedrijf en tegen mijn achtergrond van een eigen zaak snapte ik onze directeur eigenlijk wel". Ze voorkwamen een faillissement door aan te sturen op overname. Dat lukte in 2004 met Heddes Bouwgroep. We doen woningen, winkelcentra en ga maar door, dat bouwwerk met die mensfiguur langs de A4 is ons paradepaardje. LUISTEREND OOR De Heddes betekende een ware cultuuromslag: Deze directeur is weliswaar ook eigenaar maar hij zit niet in de knel en is iemand die juist goed naar zijn ondernemingsraad luistert. Maar je moet wel met goede argumenten komen. Aan het probleem van vakantieregeling en reiskosten kunnen we niks doen als werknemers individueel akkoord gaan. Samen bedachten we een regel met individuele mogelijkheden dan ben je gedekt in de zomermaanden. Wij mogen ook meedoen aan het voordragen van een nieuwe Raad van Commissarissen. Dat staat toch in de wet, waarom zeg je mogen? In de bouw is bijzonder als het dan gebeurt. In het eerste gesprek met iemand uit de RVC wisten we helemaal niet waarover of hoe. We bezochten de FNV bijeenkomst Mevrouw de Commissaris om erachter te komen hoe we er meer vrouwen in kunnen krijgen.

7 OR BETEKENDE NIEUWE START Ria is assistent projectadministrateur bij de burgerwerkafdeling van Heddes Bouwgroep. Als bij een woningbouwvereniging klusjes zijn uitgevoerd wordt dat bij ons gefactureerd en we houden de magazijnvoorraad bij". "Mijn beide opa s waren opperman in de bouw, het minste dat er is maar ik was trots: aan dat gebouw heeft mijn opa meegewerkt. In mijn levensgeschiedenis zullen veel vijftigplus vrouwen zich herkennen, ik wilde allang meer uit mijn leven halen. Voor mij als dochter van een boerenarbeider waren er geen hogere scholen als ulo s en mulo s laat staan hogere scholen. Voortgezet lager onderwijs kwam net op gang. Mijn ouders gingen scheiden, ik werkte vanaf mijn veertiende en kwam al snel bij mijn grootouders waar ik naar school mocht, s avonds dansen, eindelijk gelukkig en uiteindelijk een baan op de administratie van de Leidse Onderwijsinstelling. "Ik trouwde een melkboer en kreeg drie kids. Gestimuleerd door mijn schoonvader ging ik met schoonzusje en mijn schoonmoeder maar de Moeder Mavo in de tijd van het feminisme. Toen we ophielden met de melkwinkel omdat mijn man last heeft van migraine, kwam ik bij Uniekaas waar lidmaatschap van de FNV schande was maar ik werd natuurlijk gewoon lid", zegt Ria met een gezicht dat boekdelen spreekt. Na een reorganisatie kwam ze dan eindelijk in de bouw. "Daar hadden ze door dat ik meer wilde. Eenmaal in de OR ging het balletje vanaf 2000 heel hard rollen ook binnen FNV Bouw. Eindelijk kwam ik aan mezelf toe, met de vrouwengroep en de vakcentrale mee naar Oxford en in de regionale kadergroep krijg ik veel nuttige kennis aangereikt voor in de ondernemingsraad. Ik slorp het allemaal op. Ria de Graaf, vice voorzitter OR Heddes Bouwgroep

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

De OR competentiescan

De OR competentiescan De OR competentiescan 17 april 2012 Helen Hol Benjamin van der Waart FNV Formaat Zelfstandig trainingsbureau in Woerden 70 professionals met diverse specialiteiten: Trainers Coaches van groepen en individuen

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ?

Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Voorbeeld conferentiedag MEDEZEGGENSCHAP, (N)IETS voor MIJ? Informatiemiddag voor allen binnen VWS die betrokken zijn bij beleid, strategie en medezeggenschap 1 maart 2005 van 13.30 tot 16.30 uur in Apollozaal

Nadere informatie

OR en Reorganisaties 8 Knelpunten & Tips

OR en Reorganisaties 8 Knelpunten & Tips 1 GITP Workshop OR en Reorganisaties Jurre de Haan, MSc. 10-10-2012 OR en Reorganisaties 8 Knelpunten & Tips > Jurre de Haan, MSc. > Adviseur / Trainer GITP Medezeggenschap > j.de.haan@gitp.nl / 06 20

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk

Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk NVA Seminar 24 maart 2011 Evert Smit Wat er aan vooraf ging Opdracht Ministerie SZW (de Geus) Na intrekken WMW Achtergrondstudie

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog. Workshop: Halen en brengen 16 december 2009

LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog. Workshop: Halen en brengen 16 december 2009 LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog Workshop: Halen en brengen 16 december 2009 1 Even voorstellen Marijke ten Have Consultant Berenschot Inhoudelijke en procesmatige begeleiding aan bestuurders

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is 43600118_Brochure_WerkGevers - 210 x 210 mm - FC - pagina 1 Met de werken straks al bij u juiste U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Positief Huishouden met Kinderen

Positief Huishouden met Kinderen Positief Huishouden met Kinderen Deel 3: Opruimen met kinderen Dit werkboek is van: Datum: 1 Copyright Drukke Moeders Marijke Minten Welkom Dit is een werkboek dat hoort bij de videotraining Positief Huishouden

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

INFORMATIERECHT. inleiding

INFORMATIERECHT. inleiding 1 INFORMATIERECHT inleiding VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 2 Stelling: Een OR die onvoldoende door de bestuurder wordt geïnformeerd is machteloos VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 3 Wie heeft het idee dat de bestuurder

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud

Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud Jongeren willen participeren in medezeggenschap en zoeken naar wegen die daartoe voldoende mogelijkheden bieden. Jongeren zien vooral perspectief in meedenken,

Nadere informatie

Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid

Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid FNV Bondgenoten Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid Lang zullen ze leven! Werkconferentie: Levensfasebewust personeelsbeleid Lang zullen ze leven! Maandag 3 december 2007 FNV Bondgenoten

Nadere informatie

Denk mee over flexibel roosteren

Denk mee over flexibel roosteren Denk mee over flexibel roosteren Op het programma De context van flexibel roosteren Rol OR rechten en mogelijkheden, moeilijke kwesties Stappen in de besluitvorming Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur

Nadere informatie

Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen

Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 3 Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR K&T VAN DE WENb STARTDOCUMENT inclusief bevindingen startbijeenkomst 17 april 2008 Arnhem, 26 mei 2008 Inleiding In 2007 hebben de vakorganisaties gezamenlijk met

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken MIJN PROFIEL Voornaam Piet Achternaam Voorbeeld Dienst Stadswerken Schaal Tot schaal 8 1 DIT BEN IK Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Waarom? Als ik alles gedaan heb dat ik wilde doen en er ook onverwachte

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER Zwangerschap Zwangerschap is een heugelijk feit voor de medewerkster. De werkgever is verplicht om de gezondheid van de medewerkster en haar (ongeboren)

Nadere informatie

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties Reader TOP-dagen 2014-2015 In het onderwijs is het steeds vanzelfsprekender dat je ieder jaar meer kunt en weet. Je bent druk bezig met het leren van de vakken. Maar je ontwikkelt ook competenties. In

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Verandering verzekerd

Verandering verzekerd Verandering verzekerd Van vangnet naar springplank Marianne François 4 juni 2015 Waar komen we vandaan? Geringe mobiliteit Lange dienstverbanden, beperkte mobiliteit Korte termijn reorganisaties 2 Baanzekerheid

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Appreciative Inquiry. Marit Agenant

Appreciative Inquiry. Marit Agenant Appreciative Inquiry Marit Agenant Inhoudsopgave * Uitgangspunten van AI * Toepassing in de praktijk (4D model) * Casus Zwolle * Gespreksvoering 80% van de veranderingsprocessen heeft niet het gewenste

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Ondernemingsraad goed georganiseerd

Ondernemingsraad goed georganiseerd Ondernemingsraad goed georganiseerd De medezeggenschap en permanente educatie Leercirkel Medezeggenschap Als ondernemingsraad is het van belang dat u continuïteit borgt. Dat doet u door nieuwe leden te

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Programma. Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900

Programma. Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900 Programma Training van de Ondernemingsraad van Grozette b.v. Datum Locatie n.o.t.g. Golden Tulip Amersfoort Stichtse Rotonde 11 3818 GV Amersfoort T: 033 4679900 Aankomst Werktijden Aantal deelnemers Trainer

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO)

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) 49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) Inhoud Inleiding Wat zijn de activiteiten van de functiegroep DGPO? Actief zijn binnen de DGPO Service Hoe kunt u lid worden? Meer informatie Inleiding Denkt

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Doelstellingen van PAD

Doelstellingen van PAD Beste ouders, We kozen er samen voor om voor onze school een aantal afspraken te maken rond weerbaarheid. Aan de hand van 5 pictogrammen willen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES.

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. 3 1 2 EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. Realistisch kijken naar wat kinderen wel en niet kunnen. WAT KAN JE KIND (AL)? Natuurlijk verwacht je veel van je kind. Dat het snel nieuwe dingen

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 een gezamenlijk fundamenteel gesprek, een gezamenlijke verkenning over andere medezeggenschap, over passie, over de oorspronkelijke betekenis van MZ en over macht, succes en oude wijn

Nadere informatie

- succesvolle loopbaan. - doorgroeien. - een baan vinden. - een baan vinden die beter bij je past

- succesvolle loopbaan. - doorgroeien. - een baan vinden. - een baan vinden die beter bij je past Carrière maken in tijden van tegenwind Carrière maken 28 februari 2013 Jullie doelen? - succesvolle loopbaan - doorgroeien - een baan vinden - een baan vinden die beter bij je past - Saskia Slotboom 2013

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg werkt! Opleidingsmodule Coachend Leidinggeven Tweedaagse cursus voor alle leidinggevenden: voorlieden, objectleiders en rayonleiders. De cursus wordt op

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie