Netwerken, moed houden en vroeg opstaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerken, moed houden en vroeg opstaan"

Transcriptie

1 Netwerken, moed houden en vroeg opstaan Uitslag van de loopbaancoachenquête Ter gelegenheid van de verschijning van het boek Je tweede carrière, nieuwe keuzes voor 45- plussers na herbezinning of ontslag is In het voorjaar van 2013 is via diverse LinkedIngroepen een enquête uitgezet onder loopbaanadviseurs. 86 mensen namen de moeite om de enquête in te vullen. Statistisch of wetenschappelijk bekeken heeft het onderzoek waarschijnlijk niet veel betekenis, maar vooral de vele losse opmerkingen geven toch een interessant beeld. Daaruit blijkt dat loopbaanadviseurs volop kansen zien voor 45-plussers op de arbeidsmarkt, op voorwaarde dat ze hun strategie aanpassen aan de nieuwe arbeidsmarkt. Want de vaste baan heeft zijn langste tijd gehad, verwachten de meeste loopbaancoaches. Wat moeten 45-plussers vooral leren? Netwerken staat met stip op 1. Daarna volgen het gebruik van social media, en het onder woorden brengen van de eigen kwaliteiten. Specifiek voor 55+ers geldt dat ze soms moeten leren om de regie in eigen hand te nemen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Bent u Anders, namelijk: Al het bovenstaande; Loopbaanadviseur; Outplacemenbegeleider; Lloopbaancoach en van werk naar werk begeleider; reïntegratiecoach; Arbeids-, organisatie, peroneelspychologe, coach; Communicatiemedewerker bij loopbaanadviesbureau; Arbeidsdeskundige; Integraal loopbaan- en re-integratiebegeleider en therapeute. Bent u aangesloten bij (meerdere antwoorden mogelijk)

2 Anders, namelijk: NVPA; StiR; AAMEET ENERGY COACH; Nvo2; NIP; OVAL; NvvA; NVAGT/EAGT/NAP/EAP; NIP NVS VBA. Langs welke route weten hoger opgeleide 45-plussers u te vinden? Meerdere antwoorden mogelijk. Anders, namelijk: Via mijn opdrachtgevers; Via mond-tot-mond en eigen enthousiaste verbale reclame; Aangemeld door Boer en Kans; Mond op mond reclame; Via via; Via outplacement bedrijf; Toen ik nog voor UWV opdrachten deed, kwamen ze soms via personeel uwv (ww, wia) binnen; Via mijn netwerk en andere tevreden klanten; Via Matchcare; Op advies van anderen; Via arboartsen en huisartsen of psychologen a & o. Begeleid u deze groep vooral vanuit werkloosheid naar werk, of van werk naar werk? Anders, namelijk: Binnen eigen werk naar goed funtioneren; Dit verschilt van persoon tot persoon; Beide situaties komen voor in beide trajecten. Ze zijn aangezegd en verliezen hun baan binnen een paar maanden; Ook nog vanuit

3 arbeidsongeschiktheid naar (ander) werk; van ziekte en ongeschiktheid voor het eigen werk naar ander werk in het kader van spoor 2 WvP; Bij outplacement; Ook vanuit de ziektewet (langdurige uitval ernstige ziekte als depressie, burnout, MS, ME, Rugproblematiek, alleengaanden); Veelal in een sooort herorientatietrajecten: in groepen, of in individuele trajecten. Aan welke punten moet deze groep volgens u vooral werken? Meerdere antwoorden mogelijk. Anders, namelijk: Heel belangrijk is om niet af te wachten, maar het heft in eigen handen te nemen. Vaak heeft deze groep moeite met netwerken, terwijl daar vaak de kansen en mogelijkheden uit komen. Ik merk vaak dat deze groep moet wennen aan het feit dat ze zelf in actie moeten komen en dat de arbeidsmarkt veranderd is.; Meer zelfreflectie, creatiever denken, zich leren 'vermarkten'; Geloof in eigen kunnen, in eigen senioriteit, attitude positief houden. Hard werken aan nieuwe rol, zonder te op te geven. Opleidingen doen en bereid zijn om te verhuizen. Bereid zijn iets in te leveren qua salaris.; Oude patronen vanuit de jeugd( familie) leren herkennen.; Presentatietechniek ontwikkelen (personal performance); Geloven in zichzelf en actief daarin zijn.; zelfvertrouwen vergroten en leren omgaan met onzekerheid; eigen sterke KernTalenten kennen; Lef tonen; In het tansitieproces; Coaching zelfvertrouwen, zelfwaardering, out of the box durven denken en handelen; Vaak de behoefte om van vak te veranderen, daarom én lef ontwikkelen, én bewijsmateriaal verzamelen dat ze dat kunnen, én een goed verhaal hebben (drijfveren, waarom switch, waarom nu (nog), geloof in eigen kunnen en dit geloof kunnen overbrengen.; Eigen valkuilen leren overwinnen en daarmee een daadwerkelijk stap naar hun nieuwe toekomst durven maken; Politieke strijd voeren voor onvoorwaardelijk baisinkomen; In deze fase is loopbaancoaching meten ook levensloopcoaching. Werk in het bredere perspectief van zijn of haar leven leidt tot een heldere kijk op wat men met werk beoogt; werk hoeft en kan immers niet alle behoeften bevredigen. Als die stap gezte is kan pas gericht gekeken worden naar welke kwaliteiten benodigd, aanwezig of ontwikkelbaar zijn.; Nieuwe balans zoeken; Zelfvertrouwen niet verliezen; Buiten de gebaande paden treden, de stap buiten de organisatie durven zetten.; Water bij de wijn doen; Verbreden en niet langer vastzitten in alleen de eigen ervaring. Het is een hel of a job om een vrachtwagenchauffeur te bewegen naar iets anders en dat geldt ook voor de werkvoorbereider in de bouw terwijl beiden ook andere kwaliteiten hebben. Bovendien speelt geld hierbij een grote rol. De salarissen uit het verleden worden in beide branches niet meer betaald.; De meeste cliënten die Ik begeleid zijn in therapie. Door hun actuele crisis komt ook hun vaak moeilijke jeugdachtergrond in crisis voorbij.; vooral ook weten wat hun draag- en veerkracht is, of ze ook open staan voor horizontale doorstroon, of demotie, versterken van zelfvertrouwen, en staan in authenticiteit zijn belangrijk. ppersona brnading ook. dat laatste kan via social media, maar vaak vinden zij werk via via: netwerkcontacten zijn essentieel. En het regoe nemen van hun eigen mbiliteit en levensloopbaan.; Vertrouwen op eigen kracht Algemene overtuigingen 'vergeten'. Van deze leeftijdsgroep, met name van 55-plussers, wordt wel beweerd dat ze zijn opgevoed met het idee dat de werkgever voor hun carrière zorgt. Als ze dan plotseling hun werk kwijtraken, of het niet meer naar hun zin hebben in hun werk, moeten ze leren om de regie in eigen hand te nemen. Klopt dat beeld volgens u?

4 Wilt u uw antwoord op de vorige vraag toelichten? Het hangt een beetje af van de branche, maar zeker bij de overheid, banken en verzekeringsbedrijven kom ik deze instelling wel tegen. Men vindt het vooral de verantwoordelijkheid van de werkgever i.p.v. eigen verantwoordelijkheid. Velen zijn nooit bezig geweest met hun loopbaan en gingen ervan uit dat het vanzelf liep. Ik probeer de klanten te bewegen en out of the box denken en handelen. Ze moeten in hun eigen kracht en identiteit geloven en handelen. Niet de volledige doelgroep heeft hier last van, natuurlijk. Ik zie wel dat de groep jarigen die via een uitkeringsinstantie bij mij terecht komt weinig eigen initiatief toont. Weinig veranderingsgericht zijn. Vooral veel dubben en (negatief) denken waardoor ze weinig proactief gedrag vertonen. Ze zijn ook na jaren vaak nog verontwaardigd over hun ontslag. Netwerken vinden ze vaak lastig, evenals een goed verhaal vertellen over hun talenten/vaardigheden. Solliciteren is een vak apart geworden en men heeft het gevoel finesses van de spelregels niet te (meer) begrijpen. Ze verwachten een contract voor onbepaalde tijd en hebben geen vertrouwen in kortlopende contracten. Ze nemen een afwachtende houding in en zijn opgegroeid in een omgeving van goed vertrouwen. Het ligt eraan in welke beroepsgroep men zit of men al meer zelfstandig en proactief is. Iedere situatie is weer anders en dit onderwerp zal bij coaching ter tafel moeten komen. Meerdere principes spelen hierbij een rol; psychologisch contract werknemer/ werkgever, goed werkgevers en werknemersgedrag en veranderende maatschappelijke verhoudingen. Met andere woorden: hierbij zijn persoonlijke opstelling en sociale omstandigheden sterk verweven met elkaar. Grote uitdaging is verantwoordelijkheid niet alleen meer bij anderen (werkgever, overheid)) neer te leggen maar bij zichzelf. Betekent actiebereidheid vergroten, heft in eigen handen nemen, zelfsturing vergroten. Ik zie heel verschillende situaties. Er zijn mannen die een en ander al wel verwacht hadden maar nog geen actie hadden ondernomen. Meestal zie ik mensen waarbij de boosheidsfase al voorbij is. Dit komt ook omdat ontslag veel meer dan voorheen deel uit maakt van het dagelijks leven. Ze weten al lang dat ze het zelf moeten doen. Bovenstaande stelling zie ik vooral bij werknemers van 55-plus die een lang dienstverband bij dezelfde werkgever hebben. Er is lang voor hen gezorgd. Ik heb met name hoger opgeleiden in begeleiding, die hier een ander beeld van hebben. Bij lager of middelbaar opgeleiden met een lang dienstverband kan dit beeld wel eens voorkomen. Ik heb geen ervaring met 55+ers, wel met de leeftijdscategorie daaronder. Het geldt al voor 50-plussers dat ze er vanuit gaan dat als ze het huidige werk niet meer kunnen doen dat personeelszaken het maar moet/mag oplossen. De mensen die ik spreek, weet tegenwoordig wel dat je geen baan meer hebt tot je pensioen bij 1 werkgever. De opvoeding was totaal anders en trouw aan de organisatie waar je werkte was belangrijk. Deze generatie heeft een heel hoog arbeidsmoraal en willen juist van alles aanpakken om weer aan het werk te gaan. Vaak wat passiever en minder overtuigd van de eigen waarde. Profileren is niet altijd bekend. De mensen die weten wie ze zijn, wat ze kunnen, willen en waard zijn en bereid zijn hun nek uit te steken zijn redelijk snel weer terug op de arbeidsmarkt. Vaak zijn deze cliënten bijzonder gemotiveerd voor het eigen werk en hebben nooit hoeven na te denken over hun werk.

5 Niet alleen dat de werkgever voor hun carrière zorgt, maar ook dat er sprake is van baanzekerheid. Die verdwijnt. Dat dwingt tot zelfregie en persoonlijke marketing. Mijn doelgroep zijn hoogbegaafden en die zijn wel gewend dat ze veel zelf moeten doen. Ik kom niet veel cliënten tegen die verwachten dat er voor hen wordt gezorgd. Ze willen en kunnen de regie wel zelf ter hand nemen, maar de vraag is: in welke richting? Veel ouderen zijn niet gewend zelf de regie over hun loopbaan te nemen, dat hebben ze ook nooit geleerd en vaak de ruimte ook niet voor gekregen. Deze ouderen zijn volstrekt anders de arbeidsmarkt opgegaan dan jongere generaties. Blij een baan te hebben, minder loopbaanverwachtingen, kiezen voor een baan tot je pensioen, dat was heel normaal. Dat dit allemaal verandert is is voor velen een grote schok. Deze groep heeft vaak nooit bewust zelf gestuurd. Deze groep heeft vaak een eenzijdige opleiding en arbeidsverleden en is niet gewend om buiten de deur te kijken. Het hangt heel erg van de persoon af, waarden/normen, overtuigingen enz. Vaak heeft een werkgever overigens ook weinig gedaan om mensen employable te houden. Maar het gebrek aan eigen initiatief tot loopbaanplanning komt voort uit de tijd dat je een baan voor het leven had. Ik begeleid meestal mensen die tussen de 45 en 55 zijn. De mensen die ouder dan 55 zijn, heb ik alleen maar begeleid in outplacement. Daarvan zijn er ook een aantal geweest die hun eigen zaak zijn begonnen. Het merendeel denk ik wel dat bovenstaand beeld klopt, maar dat is dus ook maar een idee. Nemen van eigen verantwoordelijkheden om naar buiten te treden moet vaak gestimuleerd worden. Bij mij komen mensen vooral uit zichzelf. Die nemen dus al het heft in eigen hand. Mijn beeld is dat de werknemers in nl inderdaad vinden dat de baas voor ze moet zorgen. 45+ en 45-. De stelling is grotendeels waar. Het geldt echter voor veel mensen dat ze niet gewend zijn de regie in eigen hand te nemen. De gedachten het lukt toch niet is erg groot. Dit is wel afhankelijk van de branche. In mijn werk bij een gemeente / overheid is dit een veelvoorkomend beeld. In het bedrijfsleven wat minder. Veel mensen in deze categorie zijn ooit in een baan gerold, zonder te solliciteren, en gingen uit van een 'lifetime employment' en hebben de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onvoldoende meegekregen. Velen zijn zich minder bewust dat ze het roer in eigen hand kunnen nemen. Er is nog een wereld buiten de huidige werkgever. Ik kom veel deskundige goed opgeleiden mensen tegen, die zelf hun carrière hebben vormgegeven bewust keuzes hebben gemaakt. Het is eerder een gevolg van het politieke beleid (blame the victim) en de economische situatie. Soms zijn mensen afhankelijk gehouden doordat hun bedje altijd gespreid. de werkgever zorgde voor een vaste plek, voor doorstroommogelijkheden, voor opleidingen. Soms hebben mensen al tientallen jaren niet meer stilgestaan bij zichzelf, en geen enkele werk-verantwoordelijkheid genomen. Ik merk dat veel 55-plussers een enorme drive hebben om aan de slag te gaan en wel degelijk zelf willen sturen. De motivatie hangt af van hun zelfbeeld. Verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben weinig aan onderhoud van de loopbaan gedaan, anderen veel. Het klinkt zo gemakkelijk: de regie in eigen hand nemen. Het doet geen recht aan de complexiteit van mensen en het feit dat de arbeidsmarkt volledig op slot zit voor deze leeftijdsgroep. Een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid vraagt om durf. het buiten je comfortzone durven gaan is experimenteren met nieuw gedrag en dat geeft positieve energie. Wel zwart wit geschetst zodat het lijkt dat alle 55 plussers dit idee hebben. Dat is natuurlijk zeker niet het geval. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn waardoor zij emotioneel geraakt worden bij het verlies van werk. Om daarin weer grip te krijgen op je eigen leven waarin ook werk nog steeds een belangrijke rol speelt vraagt aandacht. Het is een generatie die opgevoed is met het idee dat de werkgever voor hen zorgt. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen (loopbaan)ontwikkeling lijkt nieuw te zijn en eng. Ik zie zowel mensen met een zelf verantwoordelijke houding t.o.v. hun loopbaan als mensen die deze verantwoordelijkheid bij de werkgever leggen. Vaak is er iets meer tijd nodig om de omslag te maken bij het transitieproces bij baanverlies. Heeft te maken met het feit dat zowel werkgever als de medewerkers deze zorgcultuur in stand hebben gehouden. Echter, de werkgever stelt bij een verandering de vraag aan de medewerker het ontslag, de reorganisatie, functieverandering als kans te zien. Dit zonder dat medewerkers hun loopbaan in eigen regie hebben, althans wanneer hen dit niet geleerd is, of zij zelf hier toe geen initiatief hebben genomen. Het is maar

6 hoe je het bekijkt: medewerker had zelf verantwoordelijkheid genomen, werkgever had beter gezorgd voor medewerkers om hen zelfstandigheid en regie te leren nemen over hun loopbaan. Dit hangt ook af van de sector waarin men werkzaam is en daarnaast zie ik het ook terug bij dertigers die nooit moeite hebben hoeven doen om werk te vinden. De 55-plussers hebben zeker niet het alleenrecht als het gaat om niet de regie te nemen. En ik ben ook heel veel vijftigers tegengekomen die juist heel goed geleerd hebben de regie te pakken. Het beeld is niet zwart/wit. steeds meer ouderen realiseren zich best dat de tijden zijn veranderd. dat weten ze bijv. van hun eigen kinderen. zodra ze exit zijn, begint het moeilijke werk (veel netwerken, veel solliciteren, social media etc) en dat is nieuw. Met andere woorden: ze weten het wel maar kunnen het niet Bij lager opgeleide werkzoekenden is dit misschien wel het geval. Ik vind het echter geen opvallend punt. ik zie di t overigens ook terug bij 55- hoor. En het geldt ook niet voor iedere 55+er. Daarnaast zijn mensen soms ook te lang gepamperd door hun werkgever, of te weinig geactiveerd. Het merendeel van de 55plus mensen hebben moeite met de verandering die er gaande is. Vroeger nooit op gecoacht, nu verplicht om wendbaar en weerbaar te worden. Deze werknemers hebben vooral geleerd zich aan te passen en komen nu voor de situatie te staan dat zij opeens meer naar hun eigen drijfveren mogen luisteren. Het is een bekend fenomeen dat als er niet direct een noodzaak is om te veranderen, mensen hun vaste patroon voortzetten. Ook minder prettige dingen wennen vaak, vaak is ook de angst om iets onbekends op te pakken groter dan aanpassen binnen een bekende omgeving. voor het moeten leren regie in eigen hand te nemen. Deze groep gaat niet meer uit van verzorging door werkgever tot aan het graf. Wel hebben zij vaak lange dienstverbanden en een grote betrokkenheid en worden ze buitenspel gezet op een voor hen onacceptabele manier en dat geeft een knauw dus daar moet veel aandacht aan besteed worden. Ik heb nee geantwoord, omdat mensen na de eerste schrik van verlies van werk al snel de regie in eigen hand nemen. Hebben geen besef over een aanpak van de markt ook! Al zouden ze weten wat ze zouden willen. Ze hebben geen besef over actuele mechanismen, sleutelposities van managers, P&O en HRM figuren. Héél triest om mee te maken. En ik denk dat dit ook niet meer In te halen is, tenzij ze mentaal en fysiek helemaal gezond in balans zijn!! Dan krijgen ze er zin in... Ik vind dat het deels klopt, voor een deel van de mensen in lagere loonschalen, of die juist in een gouden kooi zitten (overheid, werken bij banken etc). Zij zijn niet met mobiliteit en flexibiliteit opgegroeid. Vooral de eigen regie nemen blijkt cruciaal (en daarnaast zijn er de nodige teleurstellingen in werkgevers opgelopen in lange loopbanen die daarvoor eerst een plek moeten krijgen. Veel 45-plussers lopen vast in hun werk omdat ze er geen voldoening meer uit halen. Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken daarvan? Meerdere antwoorden mogelijk. Anders, namelijk: Ze hebben het gevoel overvleugeld te worden door jongeren of managers met minder kennis dan zijzelf Vaak ook te weinig eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan

7 Ze durven de stap niet aan om een andere keuze te maken. ze liggen vaak aan de "gouden ketting" als ze een goede werkgever hebben. Mensen hebben op dit moment nog steeds te hoge verwachtingen van hun mogelijkheden. Ze zijn vol van wat hen allemaal leuk lijkt om te gaan doen, dat is momenteel weinig realistisch, zeker als er brood op de plank moet komen. Er wordt van hen evenveel verwacht dan van de jongeren daarbij wordt te weinig rekening gehouden met bijv. zorg voor ouders. Vrijheid Hard werken wordt niet altijd beloond; daarnaast is het demotiverend dat jonge afgestudeerden veelal de leuke banen tegen hoge salarissen krijgen, hoor ik vaak. Veel organisaties zijn gericht op verjonging en dan is er voor de 45 plusser veelal geen plek meer. Een minder goed beeld van wie ze zijn en wat ze kunnen bieden. Te passief en willen \'gevraagd\' worden voor taken/projecten. Hebben vaak last van authoriteitsgevoel, etc. ze doen te lang hetzelfde, hebben geen ontwikkeling meer doorgemaakt of daar actief aan gewerkt onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontwikkeling Ze doen dingen die ze wel kunnen maar niet leuk vinden Ze willen nog iets anders, "nu of nooit" Deze generatie is soms zomaar ergens ingerold en 'blijven hangen'. Je maakt al op jonge leeftijd een beroepskeuze: welke beroepen bestaan er allemaal, wat houd dat in? Ook angst om te veranderen. Willen graag meer bezieling in het werk, soms ook meer privé tijd. Ze zien het einde naderen en willen nog eens andere kanten van zichzelf ontwikkelen. Dit is vaak onbewust,dus sluimerend. Het mid-life besef speelt ook sterk mee: wil ik dit nog tot aan mijn pensioen doen? Uitontwikkeld op het ingeslagen pad. Er moet een keuze gemaakt worden die investering en risico vraagt. Dan maar blijven zitten. Je gaat een andere levensfase in. De carrière, buitenkant, status wordt minder belangrijk. Het gaat meer om innerlijk contact te maken, weten wie je bent en dat in de wereld willen zetten. Je hart volgen dus. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op, daar moet je wel het type voor zijn. Tis natuurlijk generaliserend, niet alle 45-plussers zijn zo. Veel mensen in de deze categorie is in een baan gerold, en heeft niet bewust gekozen voor een vak of carriere. Op enig moment komen ze er achter dat ze 'leeglopen'. In een loopbaantraject gaan ze dan op zoek naar 'wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik'?' en dat hebben ze eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Ze realiseren zich onvoldoende dat de arbeidsverhoudingen echt veranderd zijn en dat er andere zaken van hen verwacht worden. Een te afhankelijke opstelling naar de werkgever en geen contact met eigen drijfveren Deze mensen zouden er goed aan doen een loopbaancoach te nemen om nieuw hun drijfveren en meerwaarde te ontdekken en verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van hun baan Volgens mij lopen er in elke levensfase mensen vast omdat de voldoening ontbreekt. Vastlopen klinkt ook meteen alsof het een doodlopende weg is. Het gaat om de wens de koers te verleggen. Zingeving en vitaliteit worden actuele vraagstukken Ook de werkgever moet de ouder wordende werknemer uitdaging geven waarin zijn/haar werkervaring ingezet kan worden voor bijv. de jongere collega's. Is het zo dat 45 plussers vast lopen in hun werk? Waar is deze menig op gebaseerd? Het is in mijn optiek niet leeftijdsgebonden. Ervaren door kennis en ervaring veel minder uitdaging Omdat veel mensen op dit moment op hun werkplek blijven zitten ivm het moeilijk vinden van een andere baan maken ze geen vervolgstap in hun loopbaan. Hierdoor kan de motivatie en passie afnemen. Zijn meer op zoek naar zingeving in werk

8 De vraag is of ze ooit wel echt voldoening vonden in hun werk. En als wel, wij veranderen nu eenmaal voortdurend, kennelijk hebben ze dan nog onvoldoende geleerd voortdurend de eigen koers bij te stellen (missen maw loopbaansturingsvaardigheden). Lastig ook om in dergelijke algemeenheden te moeten praten. Ze blijven veel te lang zitten en veliezen zo vitaliteit Deels het antwoord op de vorige vraag. Een andere oorzaak is dat veel bedrijven hun werkprocessen anders inrichten. Veel kandidaten laten weten weer iets te willen doen wat er toe doet. Doordat veel organisaties als belangrijkste doel stellen het maximaliseren van winst, worden bedrijfsprocessen lean ingericht. Dit vraagt andere vaardigheden, maar ook veel medewerkers voelen zich onvoldoende betrokken bij de organisatie omdat hun invloed sterkt verminderd en ze het vaak niet eens zijn met de andere koers Voor werkgever zijn ze vaak duur en lang niet altijd wordt de kennis en ervaring gewaardeerd werkgevers doen te weinig aan loopbaanontwikkeling voor hun medewerkers. Een oudere werknemer Lukt het niet om èn te werken voor zijn baas èn er te zijn voor zijn/haar gezin èn ook nog eens tijd te besteden aan zijn/haar eigen loopbaanplanning. Een week heeft slechts 176 uur... De organistaie en de samenleving veranderd in een rap tempo. Niet elke medior of senior is op het snlelle tempo afgstemd. daanaast is het zo datr levenservaring van mensen helpt relativeren: ze hebben- mede door verliezen-, meer besef over wat echt van waarde is. En willen graag zinvol bijdragen. Veel 45-plussers zijn momenteel vrij somber over hun werkende toekomst. Ziet u lichtpuntjes voor hen? Namelijk: Moed houden, doorzetten. Als je je toegevoegde waarde kent en weet over te brengen dan komen 45 plussers wel aan het werk. Ja het arrangeren van netwerkgesprekken en geloven in hun eigen kracht golfbeweging arbeidsmarkt. Kennis wordt wel betaald als freelancer. Het inzetten van hun inmiddels ontwikkelde talenten! Te verwachten arbeidstekort over circa 2 jaar. Na deze economische dip zal de vraag weer toenemen en met de veroudering van de werkende bevolking zal de vraag toenemen. Hun (levens)ervaring, berouwbaarheid en inzet en senioriteit, o.a. overbrengen van inzichten en wijsheid. Het heft in eigen handen nemen en creatief leren denken kan veel energie geven. Zij hebben veel kennis en ervaring.. Vaak geen jobhoppers. Meer zelfkennis: weten veel beter wat ze wel/niet willen/kunnen. Via andere manieren van werk zoeken (dan alleen maar solliciteren) komen ze heel vaak wel aan de bak.

9 Het is niet eenvoudig, maar door goed te netwerken en een andere houding ten opzichte van werk aan te nemen zijn er wel mogelijkheden. De eerlijkheid gebiedt zeker te zeggen dat het nog nooit zo moeilijk geweest is als nu! Meer het heft in eigen handen nemen, zelf zorgen dat ze up tot date blijven, niet bang zijn voor verandering, risico durven nemen. Aan senioriteit en ervaren arbeidskrachten is nog altijd behoefte alleen zullen andere kanalen aangeboord moeten worden om deze functies te vinden. Er zijn mogelijkheden maar er moet wel tijd en energie in geïnvesteerd worden om deze kansen te vinden, De enige manier is mensen ontmoeten (netwerken). De zoektermijn is wat langer dan bijv. 7 jaar geleden, maar er is zeker behoefte aan senioriteit en ervaring. Je attitude is van belang, want je overtuiging komt uit. De ervaring die 45-plussers hebben, anders leren inzetten en beseffen wat ze al in huis hebben, da's een uitdaging én pluspunt! Open staan voor ander werk, er zijn altijd mogelijkheden als je wilt. Aansluiten bij de huidige maatschappij zoals bijvoorbeeld Social Media zorgen dat ze "bij blijven". Kansen onderzoeken. Er is wel degelijk werk maar men moet accepteren dat de taken en inkomsten totaal anders worden. Als je bereid bent ander werk te accepteren. Deze groep moet zich meer gaan verdiepen in nieuwe trends op de arbeidsmarkt. Zo is het fenomeen "Job crafting" overgewaaid uit Amerika een absolute must. Job crafting is een proactieve, zelfstandige manier voor werknemers om de taken en grenzen van hun baan aan te passen. Met job crafting kun je je werk een stuk leuker maken zonder dat je van baan hoeft te wisselen. Handig in tijden van crisis. Gewoon doorgaan en blijven ontwikkelen en geloven in zichzelf. Wellicht switchen van branche als dat in het vermogen ligt. Ze hebben veel ervaring en als ze hun netwerk goed weten in te zetten onderscheiden ze zich van mensen die geen sociale media gebruiken. Toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Netwerken en gebruik van social media. Loslaten van het zoeken naar vaste baan. Als je je KernTalenten goed kent, kan je gericht en enthousiast solliciteren of een bedrijf starten. Weg uit de sleur en de soms gouden kooi! Er zijn instellingen en bedrijven die juist openstaan voor de expertise van ouderen -'t is wel zoeken! Op korte termijn niet (uitgezonderd bijv. technische sector), als de economie weer aantrekt en de gevolgen van vergrijzing merkbaar worden wel. Zaak is dan goed voorbereid te zijn, actuele kennis te bezitten, te weten wat je wilt, kunt en wie je bent. Vrijwilligerswerk, bestuurswerk, gewoon onbetaald aan de slag met wat je het liefst doet. Ga je kennis delen! Uitstroom door demografische ontwikkeling en door kennisgemis daardoor. Zelf verantwoordelijkheid nemen en stappen zetten Als ze ook bereid zijn als ZZP er of franchiser aan de slag te gaan. Vergrijzing, lichtpuntjes moet je vooral uit je zelf halen: actief opstellen, onderzoeken, netwerken, meelopen, informatieve gesprekken voeren enz. Zorgen dat je niet wordt ontslagen door te foppen en mee te stribbelen. Ze hebben een dijk van ervaring, als ze nu die ervaring samenbrengen met hun drijfveren, ontstaat er een mooie mix van maturiteit en energie, die ze vervolgens kunnen gaan richten. Daarbij is het wel noodzakelijk dat ze lef hebben en dat ze niet meer in 'banen' denken, maar in 'hoe kom ik het best tot mijn recht en wat heb ik de maatschappij te bieden'. Dan kan de vorm een baan zijn, of meerdere banen, of een eigen bedrijf, of.... Een ander lichtpuntje is dat velen hen daarin al zijn voorgegaan dus dat het mogelijk is. Durven nemen van risico's om zich op een andere wijze op de markt te laten zien. De voorzieningen en arbeidsmarkt zijn veranderd. Als je dat accepteert is van alles mogelijk. Tenzij je hypotheek te hoog is.

10 Arbeidsmarkt gaat vanzelf weer aantrekken en over de grenzen kijken (reisbereidheid). Als mensen echt bij hun zelf komen wordt status en inkomsten minder belangrijk en gaan ze nieuwe kansen voor zichzelf zien en ook bereiken. Juist met hun kennis en kunde kunnen ze aan "job crafting" doen en met een grote dosis zelfkennis een goed personal brand neerzetten. Of denken aan het ZZP-schap. Je moet er sowieso positief in blijven staan anders ben je kansloos. Ze moeten in ieder geval doorzetten, desnoods door (even) iets heel anders te doen en naar kansen te kijken. Ik denk dat de (levens- en werk) ervaring van deze categorie van grote waarde kan zijn voor de huidige arbeidsmarkt, maar ze moeten dan wel zelf de regie nemen en zichzelf kunnen verkopen. Men is vaak niet bewust wat men allemaal in huis heeft. Door dit inzichtelijk te maken zijn er vaak veel meer kansen en mogelijkheden dan men zelf voor ogen had. Ze mogen/kunnen nog minstens 22 jaar een fantastische bijdrage leveren en zich ontplooien. Toen u met werken begon, kon u toch ook niet 22 jaren vooruit kijken? Nu dan, dat kan nog steeds gelukkig niet, dus... kansen te over. Als je vanuit een passie praat kun je je onderscheiden van velen en willen mensen graag met je werken. Ze hebben ervaring die ze kunnen benutten. Op niet al te lange termijn gaat een grote groep mensen met pensioen en ontstaat er een behoefte aan ervaring. Precies kunnen aangeven wat hun meerwaarde is vergeleken bij tot-veertigers. Geloof in jezelf en in je kwaliteiten. op andere manieren leren solliciteren. Weten wat je moet doen om in de picture te komen. Dat er op individueel niveau er nog steeds mogelijkheden zijn. Netwerken, de moed niet verliezen etc. Verken intensief de arbeidsmarkt en stap op bedrijven af. laat je zien. Deze tijd vraagt creativiteit. Ik ben van mening dat 45 plusser nog midden in het leven staan met alle mogelijkheden die het leven hen biedt. Doemdenken helpt en onderzoeken van mogelijkheden is een van de lichtpuntjes. De vergrijzing komt eraan, daar kunnen ze van profiteren. Durf nu te investeren in de eigen ontwikkeling, als de economie aantrekt en de babyboomers eruit zijn komen er mooie nieuwe kansen. Niet specifiek alleen voor 45+. Mogelijkheden in verschillende sectoren. Op het gebied van sociale vaardigheden steekt de 45 + positief af tegen de "jongeren" zij kunnen deze vaardigheid gebruiken om zich te onderscheiden of om ervaring over te dragen aan deze jongeren. Zodra duidelijk is waar hun passie en talenten liggen zijn er volop mogelijkheden. Met een vitaliteit scan van Focus wordt dit ook duidelijk. Leren meer ondernemer van eigen kwaliteiten te worden en daarmee nieuwe kansen creëren. Senioriteit is gewenst als tegenhanger van het jong personeel. Als ze geen werk hebben, is deze periode een hele gunstige om de zaken eens op een rijtje te zetten en te bedenken wat ze willen behouden en wat ze willen veranderen in hun leven. Geldt ook voor die wel werk hebben, maar geen voldoening. Eens goed kijken naar wat beïnvloed kan worden naar de gewenste richting. Alles al dan niet met een loopbaancoach. In elk geval niet gaan zitten somberen. Inzetten van ervaring, zowel op het werk als in hun leven en dit toepassen in mentor rollen. Eens trekt de arbeidsmarkt weer aan en komen we mensen tekort. van belang is daarop te anticiperen en nu de juiste opleidingen/trainingen te volgen. Werken in korte opdrachten vorm. Door positief te blijven en te geloven in het eigen kunnen, door heel actief te solliciteren en te netwerken, worden er nog altijd 45+ers aangenomen. Regie zelf voeren, veranderingen durven aangaan, dan kan er best veel. 'zekerheden' durven loslaten. wennen aan het idee dat een loopbaan tot ver in de 60 meerdere keren een wending zal kunnen gaan nemen.

11 Als je creatief bent in het werk zoeken kan er nog veel. Zelfstandig. Het idee omarmen dat zij van baanzekerheid naar werkzekerheid kunnen groeien door te werken aan hun employability. Lef om met hun kwaliteiten zich anders in de markt te zetten (o.a. als zelfstandige) Lef om zekerheden los te laten (inkomen is vaak relatief) meer zelfsturend worden. Ik ervaar vaak dat de aanhouder wint, dat geldt vooral voor degenen die hun drive en enthousiasme overeind kunnen houden, ook als het maanden lang duur, vaker zelfs een jaar.. Zak je weg dan verdwijnen kansen. Ophouden met mopperen over het verleden. Ik kan het toerusten om enthousiast te blijven. Soms ook 2 parttime banen als optie. Verlies van werk kan soms goed uitpakken omdat mensen iets gaan doen wat ze al lang wilden. Bijvoorbeeld eigen bedrijf of andere branche. Maar op het moment is het wel heel lastig voor deze groep om een (vaste) baan te vinden. Het wordt tijd dat drijven niet alleen maar op jong kiezen maar ook de kennis en ervaring van oudere werknemers weten te waarderen. En ervoor willen betalen. Maar daar zit nu juist het probleem. Ik ga er vanuit dat ook deze arbeidsmarkt weer zal veranderen en er op termijn weer meer arbeidsplaatsen zullen zijn. Het heft in eigen hand. Jazeker. Steeds meer 45 plusser beseffen dat er altijd mogelijkheden zijn het roer om te gooien. Ze gaan staan in hun senioriteit, gaan voor zichzelf beginnen, en beseffen dat ze echt toegevoegde waarde hebben. Soms moeten ze iets harder zoeken, en steun nodig in hun vertrouwen en wijze van profilering.. Maar meer mensen willen graag vervuld en/of langer werken. En leren de regie in handen te nemen. Veel kennis, ervaring en verworven eigenschappen. Sommige deskundigen zoals Ton Wilthagen zeggen dat het concept vaste baan zijn langste tijd heeft gehad. We zijn op weg naar een netwerkeconomie. Wie wil werken, moet goed kunnen formuleren wat hij te bieden heeft, en goed kunnen samenwerken in wisselende netwerken. Gelooft u dat het die kant op gaat? Anders, namelijk: De zogenaamde netwerkeconomie zal naast de vaste baan kunnen functioneren. Ik lees ook nog steeds een papieren krant naast mijn nieuwsgaring op de tablet. Jazeker, in de toekomst hebben we echter meer verschillende banen. Deze zullen zowel vast als flexibel ingezet gaan worden. Op termijn hebben we een tekort aan arbeidskrachten en dat beidt toch een mate van baanzekerheid. Op dir moment geloof ik vooral in netwerken om ergens binnen te kunnen komen dan wel via een korte scholing.

12 Hangt natuurlijk ook erg van beroep af. Ik denk dat generalisten het goed gaan doen. Misschien klopt de stelling, we gaan het meemaken! Deels is dat al waar, daar komt nog een deel bij en een deel zal bij het oude blijven. Zeker weten. Met als toevoeging dat het dus voor iedere werknemer belangrijk wordt om goede arbeidsmarktvaardigheden te ontwikkelen en dat is nu juist een onderbelicht punt bij veel 45- plussers. we zijn momenteel echt in verwarring maar gaan over een tijdje weer op zoek naar nieuwe stabiliteit. Na de crisis zal het een jobless recovery zijn met veel mensen in debt. Er is een groeiende onderklasse van mensen die een zeer onzeker bestaan hebben. Het zou fijn zijn als de politiek deze feiten erkent en een onvoorwaardelijk basisinkomen instelt, zodat de mensen die waarde willen toevoegen niet worden belemmerd door de noodzaak om geld te verdienen. Er gaat veel tijd in netwerken zitten en dat is onbetaalde tijd. Een baan van de wieg tot het graf bestaat niet meer. Gelukkig ontwikkelen wij ons gedurende onze werkzame leven. Daarbij zijn andere samenwerkingsverbanden een mogelijkheid. ik denk dat nog wel 60% een vast baan zal hebben en 40% flexibel. Ik geloof dat hier een behoorlijke kern van waarheid in zit, de bouw gaat al werken met een staf met management, planners, aanbesteders en calculators, de uitvoering zal steeds vaker worden ingehuurd via detacheerders en/of ZZP-ers. Ik denk dat ook andere organisaties meer met een vaste kern tussen 40-60% gaat werken en dat deskundigheid op afroep wordt ingehuurd. Lijkt me gelden voor hoger opgeleiden. Zeker weten, de markt is volkomen doorgeslagen en dat zal voor de komende jaar zeker de consequenties hebben. Nieuwe ontwikkelingen zullen komen, zeker, maar daar kan maar een deel van de populatie gebruik van maken (zie Mijn opmerking mentaal en fysiek gezond). Wat gechargeerd dit beeld. Altijd goed om te kunnen formuleren wat je meerwaarde kan zijn tov het werk. Als gelooft dat het die kant op gaat, wat moet volgens u de 45-plusser vooral leren om in die omslag mee te gaan? Vul drie steekwoorden in. Op deze vraag is een grote hoeveelheid woorden ingevuld. Meest genoemde begrippen: netwerken (32) flexibiliteit (13) en social media (11). Ook is vaak in verschillende bewoordingen geantwoord: de eigen kwaliteiten of toegevoegde waarde leren kennen en aan de man brengen. Heeft u verder nog opmerkingen? Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer, maar op tijd wakker worden is voor deze doelgroep uitermate belangrijk!

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS DE TWINTIGER leeftijd < 30 jaar De twintiger stapt het volle leven binnen, vaak met hoge verwachtingen. Het leven ligt voor hem. Is zijn beroepsidentiteit nog aan het ontwikkelen. De concrete werkpraktijk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid Generatiemanagement Inleiding aspecten levensfasenbeleid Matchpoint@Work Frank Mouws 15 maart 2011 Opbouw presentatie Wat is levensfasenbeleid Waarom levensfasenbeleid Ontwikkeling arbeidsmarkt Samenhang

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Ben ik een ondernemer?

Ben ik een ondernemer? Ben ik een ondernemer? Dit artikel gaat over ondernemerschap. Met behulp van de vragenlijst kun je de mate van ondernemerschap in jezelf, jouw ondernemersgehalte, typeren. Als je hierop hoog scoort (en

Nadere informatie

Advies Coaching Training

Advies Coaching Training Advies Coaching Training Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC Employability Scan & PAP Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen. Nu en in de toekomst. Voor

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Levensfasen en duurzame inzetbaarheid

Levensfasen en duurzame inzetbaarheid Levensfasen en duurzame inzetbaarheid Oriëntatiefase De twintiger is zijn beroepsidentiteit veelal nog aan het ontwikkelen. Hij is druk met het opdoen van allerlei eerste (levens)ervaringen. Zijn opleidingskeuze

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L SIMPEL STAPPENPLAN VAN JE PASSIE JE WERK MAKEN 3.278 VOLGERS FACEBOOK/DEDRESSCOACH WWW.GLANCY.NL Mijn reis: van passie naar ondernemer Gefeliciteerd! Je hebt een eerste stap gezet. Wat fantastisch dat

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1

GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 Goed bezig GOED BEZIG BURGERSCHAPSLEREN THEMA 1 In deze module houd jij je bezig met de vraag waarom mensen werken en wat ze doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Je krijgt informatie over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? juni 2015 Peiling 3 Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? ervaringen met betaald werk en vrijwilligerswerk van sociaal kwetsbare Utrechters Meetellen in Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar betaald

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT

OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT E-blog OVER VITALITEIT; WAAROM PAMPEREN FIJN LIJKT MAAR MACHTELOOS MAAKT Reeks: bestuurders over vitaliteit Colofon: einde artikel Wilma de Jong, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, is een kordate

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt!

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt! Een uniek concept dat werkt! Nieuw passend werk realiseren voor ICT professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ondernemende omgeving Het ontwikkelen van ICT-professionals die: Zelfbewust

Nadere informatie

Werken tot 70 jaar, maar tegen welke prijs?

Werken tot 70 jaar, maar tegen welke prijs? Werken tot 70 jaar, maar tegen welke prijs? Gretel Vlogaert Gretel.Vlogaert@Galilei-Randstad.be Huidige Context 2 16/09/16 Galilei, a Randstad company Duurzaam Engagement 100 % In lijn met individuele

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf Bij Agapè StudentLife hechten we veel waarde aan coachend leiderschap. We zien het als onze roeping om dat wat we zelf van God gekregen hebben te vermenigvuldigen in anderen, die op hun beurt ook anderen

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

De andere aanpak. Instroom en behoud van werk voor 50-plusser Kenniskring Leeftijd 30 juni , dia

De andere aanpak. Instroom en behoud van werk voor 50-plusser Kenniskring Leeftijd 30 juni , dia De andere aanpak Instroom en behoud van werk voor 50-plusser Kenniskring Leeftijd 30 juni 2016 01-02-2016, dia Maatschappelijk vraagstuk met individuele benadering Werkgevers: Vooroordelen 50+ers te oud,

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Wat is het voordeel van personal coaching?

Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Wat is het voordeel van personal coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het leven? Wie ben ik? Hoe kan ik mijn talenten beter gebruiken?

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie