Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09"

Transcriptie

1 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09

2 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: Offline hulp (op CD-ROM): Boek "VBA voor Word, Excel en Access" VBA-handleiding- vanuit Excel.doc Korte pauze rond 20u

3 Leswijze Voorkennis: Een goede kennis van MS Excel is vereist Opleiding 'Leren programmeren: Inleiding VB en VBA -code 279' gevolgd Of u heeft reeds dezelfde kennis uit ervaring Hier is voorkennis wél toegelaten...

4 Doel van deze cursus VBA leren gebruiken zodat je bepaalde repetitieve handelingen in MsExcel 2003 kan automatiseren

5 Wat heb je hiervoor nodig? Weten hoe Excel werkt Weten hoe Excel intern werkt Macro s kunnen opnemen Beperkte programmeerkennis Referentie: online of offline Vermogen om te interpreteren en af te leiden Gezond verstand

6 Programmeren in Excel VBA Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's

7 Programmeren in Excel VBA les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Range > Opvullen & bewerken

8 Visual Basicintro Visual Basic for Applications(VBA) Afgeleide van VB Géén standalone taal, leeft bij host-applicatie Voorbeeld hosts: Ms Office, Visio, AutoCAD,... Laat toe de host-applicatie aan te passen Gebruiksgemak: codegeneratie mbv. macro's Script-taal(géén compilatie)

9 Visual Basicintro Visual Basic Visual Basic for Applications VBscript

10 Visual Basicintro Source Code (HLL) VB COMPILER VB VBA Native Code INTERPRETER HARDWARE slide van Peter Demasure

11 Visual Basicintro Subsets VBA is een gelaagde programmeertaal Basisfunctionaliteit is hetzelfde voor elke toepassing Elke toepassing heeft deelverzameling van instructies en mogelijkheden Programmeren binnen de basislaag werkt in elke subset Subset A code werkt niet automatisch in Subset B

12 Visual Basicintro Subsets Subset Ms Word Subset Ms Excel Subset Ms Access Subset Product X Subset Product Y subset specifieke code VBA Basisfunctionaliteit (Microsoft en anderen) uniforme code tekening uit boek "VBA voor Word, Excel en Access"

13 Visual Basicintro Visual Basic for Applications: voordelen Gebruiksgemak (tov. VB): code generatie mbv. macro's Host-applicatie uitbreiden met niet-standaard mogelijkheden Repetitief werk automatiseren Vanuit één applicatie de andere besturen Bv. Ms Word documenten aanmaken vanuit Ms Excel

14 Programmeren in Excel VBA les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Range > Opvullen & bewerken

15 De Visual BasicEditor(VBE) Ontwikkelingsomgeving beschikbaar in elke subset ~ editor voor Visual Basic De programmacode wordt opgeslagen bij je document net zoals bij macro's! De VBE bevat alle hulpmiddelen voor programmatie Objecten browser Immediate window Debugger...

16 De Visual BasicEditor(VBE) Demo -opstarten van de VBE: 1. Start MsExcel 2. Toon de "Visual Basic" werkbalk 3. Docent geeft basisuitleg Demo opstarten van de object browser Demo het immediatewindow

17 De Visual BasicEditor(VBE) Scopes: Project Bundeling van code Scope = Werkblad Bundeling van code Scope = Werkboek Bundeling van code Scope = Project Bv. module voor aansturing MindStorms

18 Functies en subroutines Procedure Procedures steken altijd in modules ThisWorkBook en Bladx zijn eigenlijk ook modules! Scope of toegang of aanroepbaarheid of Public Toegankelijk voor andere procedures buiten de module Bv. procedure om robot te besturen Private Enkel toegankelijk voor andere procedures binnen de module Code hiding Bv. (interne) procedure om de snelheid te berekenen

19 De Visual BasicEditor(VBE) De code: Option Explicit declaratie van variabelen vereist procedure wordt opgeroepen bij elke save Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, _ Cancel As Boolean) Dim a As Boolean a = MsgBox("Wil je écht opslaan?", vbyesno) variabele declaratie If a = vbno Then Cancel = True End If End Sub functie met terugkeerwaarde conditie die de variabele "a" test terugkeerwaarde opslaan

20 Programmeren in Excel VBA les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Range > Opvullen & bewerken

21 Debuggen in VBA Verschillende methodes: Immediate window Debug.Print... Debug.Assert( statement ) Breakpoints Door code stappen Locals window Watch window Uitgebreide uitleg:

22 Debuggen in VBA Het immediate window Of ook het venster direct Opstarten via Beeld > Venster direct Rechtstreeks uitvoeren van commando s at design time Tutorial:

23 Debuggen in VBA Debug.Print Tekst afdrukken naar het Debug window Enkel zichtbaar bij debuggen Hindert verdere programmatie niet Bv. Debug.Print We beginnen met de lus Debug.Assert( statement ) Evalueren van een statement Code stopt met uitvoeren als statement niet klopt Bv. Dim X As Long X = 123 Debug.Assert (X < 100)

24 Debuggen in VBA Breakpoints Uitvoeren code pauzeert wanneer breakpoint bereikt wordt Vanaf dan kan je inspecteren en verder door de code stappen Door code stappen Vanaf een breakpoint Gebruik van werkbalk: Beeld > Werkbalken > Foutopsporing

25 Debuggen in VBA Locals window Geeft alle variabelen van de huidige procedure + de globale variabelen weer Watch window Inspecteren en opvolgen van variabelen

26 Programmeren in Excel VBA les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Range > Opvullen & bewerken

27 Macro s If you perform a task repeatedly in Microsoft Excel, you canautomatethe taskwitha macro. A macro is a series of commandsandfunctionsthatare storedin a Microsoft Visual Basicmoduleand canbe run wheneveryouneedtoperformthe task. Forexample, ifyouoftenenter long textstringsin cells, youcancreatea macro toformatthosecellssothat the textwraps.

28 Macro s Waarom: Opnemen van acties in Excel Ideaal voor als je niet weet hoe je iets moet programmeren Wat: Een macro is net zoals een publieke procedure (Public Sub): iedereen kan ze uitvoeren Voordelen Eenvoudig Hergebruik Nadelen: Code is niet generisch: vaak wordt er bv. gewerkt met Selection Nog steeds herwerk/tuning nodig

29 Macro s Uitleg: Tutorial:

30 Maak een nieuw werkboek aan les1_oef1_oplossing.xls Voer de stappen op de volgende slideuit Bestudeer de macro Oefening 1 Hoe wordt commentaar aangeduid? Wat betekent: Application.CutCopyMode = False? Wordt er enkel het Font en het Pattern gewijzigd? Welke regels zouden er weg mogen? In welke gevallen zou je deze laten staan? Welke instellingen worden gemaakt met Selection.Interior? Zorg dat je de With... End With structuur begrijpt. Pas de code aan zodat je een Within een Withgebruikt: With... End With With... End With Slide op basis van cursus Het gebruik van VBA in Ms Excel van Theo Peek

31 Zet tien willekeurige waarden in de cellen A1:A10, bijvoorbeeld de getallen 1,..., 10; Start de Macro recorder met Tools> Macro > Record New Macro, geef de macro de naam ErgSimpelen Bevestig met OK; In beeld verschijnt de Stop Recording Toolbar, zie Figuur 2.1; Figuur 2.1: Stop Recording Toolbar. Selecteer de cellen A1:A10; Copy deze (Ctrl-C); Selecteer cel C1; Paste (Ctrl-V); De selectie is nu C1:C10. Kies FormatCells(Ctrl-1) en kies op het tabblad Font een blauwe kleur uit voor de letters; Kies het tabblad Patterns en kies een gele kleur uit als celachtergrond; Klik OK; Selecteer cel A1; Oefening 1 Stop de macro recorder door op de Stopknop op de Stop Recording Toolbar te klikken; Start de Visual Basic Editor(VBE) (ALT-F11). Slide op basis van cursus Het gebruik van VBA in Ms Excel van Theo Peek

32 Programmeren in Excel VBA les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Range > Opvullen & bewerken

33 Het object Range Range = bereik van cellen Eén cel Rij of kolom van cellen Tabel Willekeurige selectie van cellen Cel is basissteen van Ms Excel Data, draaitabellen, grafieken,... Ranges stel je in met Set Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

34 Het object Range Objectstructuur: Een Rangezit in een Worksheetdat in een Workbookzit: Range Worksheet Workbook Workbook Range van 1 cel Worksheet

35 Het object Range Voorbeeld: Range("A1") = 50 beter! Workbooks("Kalender.xls").Worksheets("Januari").Range("A1") = 50 nog beter! Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure Dim WB As Workbook Dim WS As WorkSheet Dim rngcel As Range Set WB = ActiveWorkbook Set WS = ActiveSheet Set rngcel = WS.Range("A1") rngcel = 50 perfect!

36 Het object Range Voorbeeld: Dim WB As Workbook Dim WS As WorkSheet Dim rngcel As Range Set WB = ActiveWorkbook Set WS = ActiveSheet Set rngcel = WS.Range("A1") rngcel = 50 perfect! Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure Dim WB As Workbook Dim WS As WorkSheet Dim rngcel As Range Set WB = Workbooks("Kalender.xls") Set WS = WB.Worksheets("Januari") Set rngcel = WS.Range("A1") rngcel = 50

37 Het object Range Uitleg bij voorbeeld: Standaard verwijst Range( A1 ) naar de cel A1 van het toevallig actieve werkblad in het toevallig actieve werkboek Niet handig! Daarom: Altijd Workbook specifiëren Altijd Worksheet specifiëren

38 Het object Range For Each... Next: Met VBA kan je collecties eenvoudig overlopen Bijvoorbeeld: collectie type Variant For Each cell in ActiveSheet.Cells Next...

39 Programmeren in Excel VBA les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Range > Opvullen & bewerken

40 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Verwijzen naar vast bereik via celadres Range( celadres ) Rows( celadres ) Columns( celadres ) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

41 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Het cijfermatig resultaat in cel C1 De formule in cel C1 (eerste mogelijkheid) De formule in cel C1 (tweede mogelijkheid) Vaste tabel van cel B4 tot en met cel E20 Vijfde kolom Vijfde rij Kolom vijf tot acht Rij vijf tot acht Cellen B4 en E20, los van elkaar Kolommen vijf en acht, los van elkaar Rij vijf en acht los van elkaar Range("A1") = 5 Range("B1") = 3 Range("C1")=Range("A1")+Range("B1") Range("C1")= "=A1 + B1" Range("C1").Formula= "=Sum(A1:B1)" Range("B4:E20") of Range("B4","E20") Columns("E") of Columns("E:E") of Range("E3").EntireColumn Rows("5")of Rows("5:5")of Range("F5").EntireRow Columns("E:H") Rows("5:8") Range("B4,E20") Range("E:E,H:H") Range("5:5,8:8") Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

42 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Verwijzen naar dynamisch bereik via celadres Getallen zijn makkelijker te manipuleren dan letters Verwijzen naar cel via: Cells( rij, kolom ) Bijvoorbeeld: Vast: Range( C5 ) Dynamisch: Cells( 5, 3 ) Alle cellen binnen een bereik overlopen: Cells( index ) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

43 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik De cel met adres D5 Dynamische celverwijzing Tabel opgemaakt in VBA met variabel aantal cellen en vaste bovenhoek Tabel opgemaakt in VBA met variabel aantal cellen en vlottende bovenhoek Dynamische tabel opgemaakt in Excel met vaste linkerbovenhoek en met een dynamische linkerbovenhoek. CurrentRegion verwijst naar het gebied dat begrensd is door lege rijen en lege kolommen. Vijfde kolom Dynamische kolom Vijfde rij Dynamische rij Kolom vijf tot acht Rij vijf tot acht De veldnamenrijvan een dynamische tabel beginnend in de linkerbovenhoek van het werkblad Cells(5,4) Cells(lngRij, lngkolom) Range(Cells(1,1), Cells(lngRij,lngKolom)) of Cells(1,1).Resize(lngRij,lngKolom) Cells(lngRs,lngKs).Resize(lngRij,lngKolom) Range("A1").CurrentRegion Cells(lngRij, lngkolom).currentregion Columns(5) of Cells(lngRij,5).EntireColumn Columns (lngindex) of Cells(lngIndex).EntireColumn Rows(5) of Cells(5,lngKolom).EntireRow Rows(lngIndex) of Cells(lngRij,lngKolom).EntireRow Columns(5).Resize(0,3) Rows(5).Resize(3,0) Range("A1").CurrentRegion.Rows(1) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

44 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Cellen en tabellen Vast bereik: Set rngtabel = WS.Range("A1:E20") Dynamisch bereik Set rngtabel = WS.Cells(1,1).Resize(lngRij, lngkolom) Dynamisch in Excel Set rngtabel = WS.Range("A1").CurrentRegion Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

45 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Cellen en tabellen Dynamisch in Excel Dim rngtabel as Range Set rngtabel = WS.Range( C6").CurrentRegion Range( C6 ) rngtabel

46 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik De eerste cel (linkerbovenhoek) van een werkblad (dit is steeds cel A1) Set rngcel = WS.Cells(1) De eerste cel (linkerbovenhoek) van een tabel (dit kan een der welke cel zijn!) Set rngcel = rngtabel.cells(1) De laatste cel van een tabel Set rngcel = rngtabel.cells(rngtabel.cells.count) De laatste kolom van een tabel Set rngcel = rngtabel.columns(rngtabel.columns.count) De eerste rij onder de tabel (waar bijv. de som terecht komt) Set rngrij = rngtabel.rows(rngtabel.rows.count).offset(1) Het datablok van de tabel rngtabel.resize(rngtabel.rows.count - 1).Offset(1) De eerste kolom van datablok van de tabel rngtabel.resize(rngtabel.rows.count - 1).Offset(1).Columns(1) Een kolom toevoegen van de tabel rngtabel.resize(,rngtabel.columns.count + 1) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

47 Oefening 2 Open opgave les1_oef2_opgave.xls Maak een functie die de faculteit berekent Tip: Google: wiki faculteit Input getal: Mag niet hoger 15 zijn Output: Kolom B (vanaf B3) bevat de faculteit iteratie Kolom C (vanaf C3) bevat de n-de faculteit Gebruik namedrangesen niet B1 en B3 Tip: Koppel de macro aan een knop Tip:

48 Oefening 2 Oplossing: Uitbreiding: Bereken eerst de faculteit van 15 en dan van 5 Wat gebeurt er (niet)? Los dit probleem op

49 Oefening 3 Open opgave les1_oef3_opgave.xls Bestudeer de oplossing Gebruik als hulp de volgende slide Voeg onderaan in de procedure procmain() code toe: In een nieuwe kolom rechts van de tabel laat je de rijtotalen verschijnen onder de naam JAARTOTAAL. Pas tevens de opmaak aan: Alle totalen in het vet. De cijfers in duizendtalnotatie. De titels geblokkeerd zodat de totalen altijd bovenaan blijven Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

50 Oefening 3 De waarde van een cel rngcel = 5 of rngcel = "Overzicht" rngcel.value = 5of rngcel.value = "Overzicht" Formule in een Cel steeds in het Engels Steeds met aanhalingsteken en gelijkheidsteken Het lettertype van een cel De kleur van het lettertype De kleur van de opvulling De veldnamenrij(kop van de tabel) Een tabel benoemen Range rngbron kopiëren naar rngdoel rngdoel bestaat steeds uit één cel Een tabel verwijderen De volledige rij van een cel verwijderen Een volledige rij van een cel verbergen De volledige rij van een cel verwijderen Het adres van een cel in relatieve termen Het adres van een cel in absolute termen Alle cellen binnen een werkblad wissen rrgcel.formula = "=Sum(A:A)" rngcel.font.name = "Arial" rngcel.font.color = vbwhite rngcel.interior.color = vbblue rngtabel.rows(1) = _ Array("Nr", "Naam", "Voornaam", "Bedrag") rgntabel.name = "Database" rngbron.copy Destination:= rngdoel of rngbron.copy rngdoel rgntabel.delete rngcel.entirerow.delete rngcel.entirerow.hidden =True rngcel.entirerow.delete stradres = rngcel.address(false,false) stradres = rngcel.address Cells.Clear De getalnotatie (Formaat is Angelsaksisch) Range.NumberFormat = "#,###" Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

51 Oefening 3 Oplossing: Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

52 Programmeren in Excel VBA les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Range > Opvullen & bewerken

53 Range > Opvullen & bewerken Arrayskan je in één keer in een bereik steken Bijvoorbeeld arrmaanden() = Array("Januari", "Februari",..., "December") ActiveSheet.Cells(1).Resize(, UBound(arrMaanden)) = arrmaanden Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

54 Range > Opvullen & bewerken Omzetten naar verticale tabel Bijvoorbeeld arrmaanden() = Array("Januari", "Februari",..., "December") WS.Cells(1).Resize(UBound(arrMaanden)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(arrMaanden) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

55 Oefening 4a Maak een nieuw werkboek aan: les1_oef4_oplossing.xls Maak onderstaand Lotto formulier aan Gebruik een aparte, herbruikbare procedure: MaakLottoFormulier() Private toegang Parameters: startcel, aantal kolommen en aantal rijen Deze procedure roep je op via een publieke procedure procmain() Oplossing:

56 Oefening 4b Zorg ervoor dat de gebruiker via een knop getallen kan aankruisen Maak hiervoor volgende procedures aan: public VoerGetalIn() toont de InputBox private KruisAan() kruist het getal aan Oplossing:

57 Oefening 4c Uitbreiding: Zorg dat je procedure MaakLottoFormulier()meerdere formulieren kan aanmaken Wanneer je nu op de knop Kies getal klikt, kan je ook het formulier kiezen

58 Oplossing: Oefening 4c

59 Range > Opvullen & bewerken Opmerkingen bij de oplossing: Automatisch opvullen van groot bereik met For lus is niet efficiënt Beter: formule gebruiken Zie les1_oef3d_oplossing.xls 6 kolommen kolomindex formule = (rij-index * aantal_kolommen) + kolomindex Bijvoorbeeld: (1 * 6) + 1 = 7 rij-index Opgelet: rekening houden met offset: je start niet altijd op rij 1, kolom 1! Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

60 Range > Opvullen & bewerken Opmerkingen bij de oplossing: Code herbruikbaar maken door ze in aparte procedures te steken Parameters: Optionele: Private Sub test( param1 as Long, Optional param2 as Variant) Controleren of meegegeven is: If ( IsMissing(param2) ) Then End If param2 =... Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

61 Oefening 4d Ga verder met je oplossing van oefening 4a/b/c Zorg dat je de getallen nietopvult via een Forlus, maar via een formule Tip: start je tabel altijd in cel A1, dat rekent makkelijker Als dit lukt, zorg dan dat de eindgebruiker de formule niet meer kan zien, als hij in de cel staat Tip: Paste Special

62 Programmeren in Excel VBA les 2 Korte herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's

63 Bedankt voor jullie aandacht!

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting?

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting? Inhoud Computervaardigheden Hoofdstuk 4 Scripting (Let op: dit is enkel voor studenten Biologie.) Dit hoofdstuk bekijkt heel kort de basis van scripting. - Opstellen van functies. - Conditionele code.

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

Voorbeelden VBA Excel

Voorbeelden VBA Excel Voorbeelden VBA Excel Inhoud Voorbeelden VBA Excel... 1 Werkblad beveiligen... 3 Werkblad beveiliging opheffen... 3 Werkmap beveiligen... 3 Werkmap beveiliging opheffen... 3 Alle werkbladen van een werkmap

Nadere informatie

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 WAT ALS-ANALYSE... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Gegevenstabellen... 11 1.2.1... Voorbeeld... 11 1.2.2... Gegevenstabel met enkele invoervariabele...

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL Module 1 Basisvaardigheden Module 2 Spreadsheets opzetten Module 3 Layout en afdrukken Module 4 Grafieken Module 5 Functies Module 6 Geautomatiseerde oplossingsmethoden Module 7 Werken met databases Module

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN:

Europees Computer Rijbewijs. module 4. Excel Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: Europees Computer Rijbewijs module 4 Excel 2003 2004 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: september 2004 ISBN: 90 460 0102 4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Macro's in OpenOffice.org

Macro's in OpenOffice.org Macro's in OpenOffice.org Ynte Jan Kuindersma (BIRD Automation) Nationale Officedag Ede - Sessie B2 6 maart 2008 1 van 22 Doel Kennismaken met macro's en OO Basic Laten zien dat vrijwel alles wat in MS

Nadere informatie

9.18 Macro s: oefeningen

9.18 Macro s: oefeningen 9.18 Macro s: oefeningen Oefening 77.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

VBA voor doe-het-zelvers

VBA voor doe-het-zelvers VBA voor doe-het-zelvers Handleiding van Auteur: Leofact December 2013 Inleiding VBA is de taal die Microsoft heeft ontwikkeld om taken voor het MS office pakket te automatiseren, of om er nieuwe functies

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 De website bij het boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

9.19 Macro s: oefeningen

9.19 Macro s: oefeningen 9.19 Macro s: oefeningen Oefening 84.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

Cursus Programmeren in Excel 2013 met VBA

Cursus Programmeren in Excel 2013 met VBA Cursus Programmeren in Excel 2013 met VBA Lesvormen: Individueel, In-company maatwerk, Kosten: 1025,- excl. BTW per deelnemer Duur: 3 dagen, Taal: Nederlands, Engels, Planning: Bekijk planning Cursuslocaties

Nadere informatie

Akternatieve doorrekenen. 7.2 Tabellen

Akternatieve doorrekenen. 7.2 Tabellen 7.2 Tabellen Een tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van een berekening voor verschillende waarden van een of meerdere variabelen. Excel kent twee soorten tabellen. Een eenzijdige en een tweezijdige

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Automatisch handelingen uitvoeren

Automatisch handelingen uitvoeren Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0524989982 KVK: 24389967 Automatisch handelingen uitvoeren Wanneer je periodiek in Excel

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 16

VBA voor Doe het Zelvers deel 16 VBA voor Doe het Zelvers deel 16 Handleiding van Auteur: leofact Maart 2015 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 16 Vorige aflevering In de vorige aflevering werd het zoeken naar gegevens in een

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Excel 2010

Inhoud Basiscursus. Excel 2010 Inhoud Basiscursus Excel 2010 Basis vaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-2 Ribbon... 1-2 Backstage... 1-5 Knopafbeeldingen in het Ribbon... 1-8 Quick Access Toolbar... 1-9 Scherminfo... 1-9

Nadere informatie

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3 Competentieprofiel Excel Basis De gebruiker van dit document mag: het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, evenals afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker

Nadere informatie

Programmeren: Visual Basic

Programmeren: Visual Basic PETERSTUYVESANT COLLEGE INFORMATICA 2009-2010 Programmeren: Visual Basic Algemene Kennis: 01. Programmeren Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete verzameling instructies

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 De website bij het boek... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 11 Uw voorkennis... 12 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Les 1 Kennismaken met Ecel 2013 (1) - Wat is Ecel? - Het Startscherm - Het Startscherm uitschakelen - De gebruikersinterface - Backstage weergave (1) Les 2 Kennismaken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 De website bij het boek... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 11 Uw voorkennis... 12 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 12

VBA voor Doe het Zelvers deel 12 VBA voor Doe het Zelvers deel 12 Handleiding van Auteur: leofact November 2014 VBA voor Doe het Zelvers is een reeks artikelen, bedoelt voor mensen die met VBA in Excel aan de slag willen om taken te automatiseren

Nadere informatie

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.:

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: Cursus Inhoud 15 Modules - 15 Vragen Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: * Praktijkopdrachten met real-time feedback bij gemaakte fouten * Rijke interactieve multimedia

Nadere informatie

Afspraken. Dit moet je letterlijk intypen.

Afspraken. Dit moet je letterlijk intypen. Inleiding Excel 2013 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de eerste twee delen onder de knie hebt.

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Van macrorecorder door naar VBA

Van macrorecorder door naar VBA Van macrorecorder door naar VBA Geo van Dijk Excel Experience Day 2014 Opbouw van de sessie Waarom macro s/ VBA? VBA procedures opnemen met de macrorecorder. De VBA Editor (VBE). Macro s opnemen die van

Nadere informatie

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren: V. Arrays A. Wat zijn arrays? Een array is een verzameling van variabelen. Ze hebben allen dezelfde naam en hetzelfde type. Men kan ze van elkaar onderscheiden door een volgnummer, index genoemd. Enkele

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide Starten met Excel 13

INHOUD. Ten geleide Starten met Excel 13 INHOUD Ten geleide 11 1 Starten met Excel 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Microsoft Excel starten 13 1.3 Het toepassingsvenster van Excel 14 1.3.1 De titelbalk 14 1.3.1.1 De werkbalk Snelle toegang 15 1.3.1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren Inhoudsopgave Module 2 Geavanceerde formulieren Hoofdstuk 1 Hoofd en subformulieren... 2-3 1.1 Hoofd-Subformulieren maken... 2-3 1.2 Navigatieformulier maken... 2-7 1.3 Subformulier aanpassen... 2-11 1.5

Nadere informatie

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's

Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Taken automatiseren met Visual Basicmacro's Als u niet bekend bent met macro's, moet u zich niet hierdoor laten afschrikken. Een macro is een opgenomen set toetsaanslagen en instructies waarmee u een taak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Frans, Roger Excel 2003 3/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2005; 243 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1191.8; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2005/3941/10 Campinia Media

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED 1 Sjablonen 11 1.1 Een sjabloon maken 11 1.2 Een sjabloon gebruiken om een nieuwe werkmap te maken 12 1.3 Een geïnstalleerde sjabloon gebruiken 12 1.4 Een sjabloon

Nadere informatie

Afspraken vet voorbeeldenmap oefeningenmap

Afspraken vet voorbeeldenmap oefeningenmap Inleiding Excel 2010 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de eerste twee delen onder de knie hebt

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens Van A naar Z op de kolom Verkoper. c. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Web building gevorderden: CSS & JavaScript. Karel Nijs 2008/11

Web building gevorderden: CSS & JavaScript. Karel Nijs 2008/11 Web building gevorderden: CSS & JavaScript Karel Nijs 2008/11 Webbuilding gevorderden les 3 JavaScript intro JavaScript invoegen JavaScript statements JavaScript popup berichten JavaScript functies JavaScript

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Meer doen met functies

Inhoudsopgave. Module 2 Meer doen met functies Inhoudsopgave Module 2 Meer doen met functies Hoofdstuk 1 Veel gebruikte functies... 2-3 Verwijderen overbodige decimalen... 2-3 Willekeurige waarde... 2-6 GEMIDDELDEA, MAXA en MINA... 2-7 INTERVAL...

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1.

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1. Les 19 Help In deze les leert u hoe u de helpbestanden van Excel gebruikt om snelle antwoorden te vinden op een aantal vragen die u over het programma hebt. Houd er echter rekening mee dat u online moet

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 De volgorde van lezen... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

ROGER FRANS. met cd. Conform module Rekenblad 3 van het leerplan INFORMATICA-TOEPASSINGSSOFTWARE voor het volwassenenonderwijs

ROGER FRANS. met cd. Conform module Rekenblad 3 van het leerplan INFORMATICA-TOEPASSINGSSOFTWARE voor het volwassenenonderwijs ROGER FRANS met cd campinia media Conform module Rekenblad 3 van het leerplan INFORMATICA-TOEPASSINGSSOFTWARE voor het volwassenenonderwijs Frans, Roger Excel XP 3/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media

Nadere informatie

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch.

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. Bij het in gebruik nemen van een Wandy Hotspot is het aanmaken van gebruikers een tijdrovende klus. Om snel veel accounts aan te maken hebben

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Inhoud; 3 Voorwaardelijke opmaak. 4 Werkblad beveiligen en cellen blokkeren 4.1 Cellen blokkeren 4.2 Werkblad beveiligen

Inhoud; 3 Voorwaardelijke opmaak. 4 Werkblad beveiligen en cellen blokkeren 4.1 Cellen blokkeren 4.2 Werkblad beveiligen Handleiding of opdracht die veel van de mogelijkheden van Excel uitlegt en gebruikt. Het opbouwen van een werkblad in Excel, om de score van een spel darts bij te houden. Van het invoeren van gegevens

Nadere informatie

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN 1 AUTOMATISCH BEREKENEN IN DE STATUSBALK 2 FUNCTIES 3 RELATIEVE ADRESSERING 4 ABSOLUTE ADRESSERING 5 GEMENGDE ADRESSERING 6 KOLOMMEN GROEPEREN 7 OPTIES

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 5

VBA voor Doe het Zelvers deel 5 VBA voor Doe het Zelvers deel 5 Handleiding van Auteur: leofact April 2014 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 5 VBA voor Doe het Zelvers is een reeks artikelen, bedoelt voor mensen die met VBA

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling

Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Deze les heeft veel oefeningen. Om tijd te besparen kunt u eventueel de herhaling overslaan. Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens

Nadere informatie

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 Les 16 Grafieken in Word In deze les leert u hoe u gegevens weergeeft in de vorm van een grafiek. Ook past u het uiterlijk, de schaal en het type grafiek aan. Een grafiek maken Eén plaatje zegt meer dan

Nadere informatie

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS EXCEL 2007-2010 MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS 1 Macro om de tekst in geselecteerde cellen om te zetten naar

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Je vindt in de startmap ook het bestand Appendix Excel pdf. Het bestand

Je vindt in de startmap ook het bestand Appendix Excel pdf. Het bestand Inleiding Excel 2016 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de eerste twee delen onder de knie hebt.

Nadere informatie

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum 8 Kruistabellen 8.1 Inleiding Stel dat u een rapport wilt maken dat het aantal verkochte producten per provincie laat zien. u kunt dan een rapport maken waarin u gegevens groepeert per provincie en/of

Nadere informatie

Handleiding voor Excel to Image

Handleiding voor Excel to Image 1 Handleiding voor Excel to Image Exporteren uw Excel rapportages naar Word of Powerpoint Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 16-05-11 2 Voorwoord Het Excel bestand EC_ExcelToImage.xls maakt het mogelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Handleiding Excel. bij. hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode

Handleiding Excel. bij. hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode Handleiding Excel bij hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode oktober 2008 1 Excel (Nederlandtalig) Excel is een programma dat snel allerlei berekeningen kan uitvoeren. Ook kan het programma gemakkelijk

Nadere informatie

Grafiek en dynamisch bereik

Grafiek en dynamisch bereik Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 ABN/AMRO: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Grafiek en dynamisch bereik Iedereen die vaak met tabellen

Nadere informatie

Leren werken met Excel en Tabellen maken

Leren werken met Excel en Tabellen maken Leren werken met Excel en Tabellen maken Loek Halman & Josja Rokven I. Leren werken met Excel Instructie Excel is een van de meest gebruikte programma s. Het is bijna onmisbaar voor iedereen de veel met

Nadere informatie

Cursus Excel 2010 Expert

Cursus Excel 2010 Expert Cursus Excel 2010 Expert Lesvormen: Individueel, In-company maatwerk, Open inschrijving (klassikale cursus), Kosten: 700,- excl. BTW per deelnemer Duur: 2 dagen, Taal: Nederlands, Engels, Planning: Bekijk

Nadere informatie

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company MS Excel Module 0 MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 De website bij het boek... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 11 Uw voorkennis... 12 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

4 Opmaak van een werkblad

4 Opmaak van een werkblad 4 Opmaak van een werkblad Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Wat is een werkblad Met het werkblad bedoelen we het blad waarin je werkt. Met andere woorden het blad waarop je berekeningen maakt, grafieken en

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

Afspraken vet voorbeeldenmap oefe- ningenmap

Afspraken vet voorbeeldenmap oefe- ningenmap Inleiding Excel 2013 2/3 is het tweede deel van een reeks van drie over Microsoft Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de basistechnieken, die aan bod zijn gekomen in het eerste deel, onder de

Nadere informatie

VBA voor Doe Het Zelvers deel 2

VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 Handleiding van Auteur: Leofact Januari 2014 handleiding: VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 VBA voor Doe Het Zelvers is een reeks artikelen,

Nadere informatie

Windows applicaties met VB.NET VB Express 2010

Windows applicaties met VB.NET VB Express 2010 Windows applicaties met VB.NET VB Express 2010 HA 2258 01 Informaticabeheer(nieuw leerplan D/2010/7841/004) Marc De Wandel, Gerry Everaert, Nicole Legroe Christel Valkeners, Ria Van Eysendeyk Werkgroep

Nadere informatie

Hoofdstuk 11: Celverwijzingen

Hoofdstuk 11: Celverwijzingen Hoofdstuk 11: Celverwijzingen 11.0 Inleiding Cellen koppelen is waar het om draait in Excel. De inhoud van cellen kan worden gekoppeld met verwijzingen, genaamd een link, je kunt tekst of getallen manipuleren

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Rekenprogramma 1 code module C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie