Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09"

Transcriptie

1 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09

2 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: Offline hulp (op CD-ROM): Boek "VBA voor Word, Excel en Access" VBA-handleiding- vanuit Excel.doc Korte pauze rond 20u

3 Doel van deze cursus VBA leren gebruiken zodat je bepaalde repetitieve handelingen in MsExcel 2003 kan automatiseren

4 Wat heb je hiervoor nodig? Weten hoe Excel werkt Weten hoe Excel intern werkt Macro s kunnen opnemen Beperkte programmeerkennis Referentie: online of offline Vermogen om te interpreteren en af te leiden Gezond verstand

5 Programmeren in Excel VBA beginners Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Het object Range User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties Arrays Functies en subroutines

6 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties

7 Visual Basicintro Visual Basic for Applications(VBA) Afgeleide van VB Géén standalone taal, leeft bij host-applicatie Voorbeeld hosts: Ms Office, Visio, AutoCAD,... Laat toe de host-applicatie aan te passen Gebruiksgemak: codegeneratie mbv. macro's Script-taal(géén compilatie)

8 Visual Basicintro Visual Basic Visual Basic for Applications VBscript

9 Visual Basicintro Source Code (HLL) VB COMPILER VB VBA Native Code INTERPRETER HARDWARE slide van Peter Demasure

10 Visual Basicintro Subsets VBA is een gelaagde programmeertaal Basisfunctionaliteit is hetzelfde voor elke toepassing Elke toepassing heeft deelverzameling van instructies en mogelijkheden Programmeren binnen de basislaag werkt in elke subset Subset A code werkt niet automatisch in Subset B

11 Visual Basicintro Subsets Subset Ms Word Subset Ms Excel Subset Ms Access Subset Product X Subset Product Y subset specifieke code VBA Basisfunctionaliteit (Microsoft en anderen) uniforme code tekening uit boek "VBA voor Word, Excel en Access"

12 Visual Basicintro Visual Basic for Applications: voordelen Gebruiksgemak (tov. VB): code generatie mbv. macro's Host-applicatie uitbreiden met niet-standaard mogelijkheden Repetitief werk automatiseren Vanuit één applicatie de andere besturen Bv. Ms Word documenten aanmaken vanuit Ms Excel

13 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties

14 De Visual BasicEditor(VBE) Ontwikkelingsomgeving beschikbaar in elke subset ~ editor voor Visual Basic De programmacode wordt opgeslagen bij je document net zoals bij macro's! De VBE bevat alle hulpmiddelen voor programmatie Objecten browser Immediate window Debugger...

15 De Visual BasicEditor(VBE) Demo -opstarten van de VBE: 1. Start MsExcel 2. Toon de "Visual Basic" werkbalk 3. Docent geeft basisuitleg Demo opstarten van de object browser Demo het immediatewindow

16 De Visual BasicEditor(VBE) Scopes: Project Bundeling van code Scope = Werkblad Bundeling van code Scope = Werkboek Bundeling van code Scope = Project Bv. module voor aansturing MindStorms

17 Functies en subroutines Procedure Procedures steken altijd in modules ThisWorkBook en Bladx zijn eigenlijk ook modules! Scope of toegang of aanroepbaarheid of Public Toegankelijk voor andere procedures buiten de module Bv. procedure om robot te besturen Private Enkel toegankelijk voor andere procedures binnen de module Code hiding Bv. (interne) procedure om de snelheid te berekenen

18 De Visual BasicEditor(VBE) De code: Option Explicit declaratie van variabelen vereist procedure wordt opgeroepen bij elke save Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, _ Cancel As Boolean) Dim a As Boolean a = MsgBox("Wil je écht opslaan?", vbyesno) variabele declaratie If a = vbno Then Cancel = True End If End Sub functie met terugkeerwaarde conditie die de variabele "a" test terugkeerwaarde opslaan

19 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties

20 Debuggen in VBA Verschillende methodes: Immediate window Debug.Print... Debug.Assert( statement ) Breakpoints Door code stappen Locals window Watch window Uitgebreide uitleg:

21 Debuggen in VBA Het immediate window Of ook het venster direct Opstarten via Beeld > Venster direct Rechtstreeks uitvoeren van commando s at design time Tutorial:

22 Debuggen in VBA Debug.Print Tekst afdrukken naar het Debug window Enkel zichtbaar bij debuggen Hindert verdere programmatie niet Bv. Debug.Print We beginnen met de lus Debug.Assert( statement ) Evalueren van een statement Code stopt met uitvoeren als statement niet klopt Bv. Dim X As Long X = 123 Debug.Assert (X < 100)

23 Debuggen in VBA Breakpoints Uitvoeren code pauzeert wanneer breakpoint bereikt wordt Vanaf dan kan je inspecteren en verder door de code stappen Door code stappen Vanaf een breakpoint Gebruik van werkbalk: Beeld > Werkbalken > Foutopsporing

24 Debuggen in VBA Locals window Geeft alle variabelen van de huidige procedure + de globale variabelen weer Watch window Inspecteren en opvolgen van variabelen

25 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties

26 Macro s If you perform a task repeatedly in Microsoft Excel, you canautomatethe taskwitha macro. A macro is a series of commandsandfunctionsthatare storedin a Microsoft Visual Basicmoduleand canbe run wheneveryouneedtoperformthe task. Forexample, ifyouoftenenter long textstringsin cells, youcancreatea macro toformatthosecellssothat the textwraps.

27 Macro s Waarom: Opnemen van acties in Excel Ideaal voor als je niet weet hoe je iets moet programmeren Wat: Een macro is net zoals een publieke procedure (Public Sub): iedereen kan ze uitvoeren Voordelen Eenvoudig Hergebruik Nadelen: Code is niet generisch: vaak wordt er bv. gewerkt met Selection Nog steeds herwerk/tuning nodig

28 Macro s Uitleg: Tutorial:

29 Maak een nieuw werkboek aan les1_oef1_oplossing.xls Voer de stappen op de volgende slideuit Bestudeer de macro Oefening 1 Hoe wordt commentaar aangeduid? Wat betekent: Application.CutCopyMode = False? Wordt er enkel het Font en het Pattern gewijzigd? Welke regels zouden er weg mogen? In welke gevallen zou je deze laten staan? Welke instellingen worden gemaakt met Selection.Interior? Zorg dat je de With... End With structuur begrijpt. Pas de code aan zodat je een Within een Withgebruikt: With... End With With... End With Slide op basis van cursus Het gebruik van VBA in Ms Excel van Theo Peek

30 Zet tien willekeurige waarden in de cellen A1:A10, bijvoorbeeld de getallen 1,..., 10; Start de Macro recorder met Tools> Macro > Record New Macro, geef de macro de naam ErgSimpelen Bevestig met OK; In beeld verschijnt de Stop Recording Toolbar, zie Figuur 2.1; Figuur 2.1: Stop Recording Toolbar. Selecteer de cellen A1:A10; Copy deze (Ctrl-C); Selecteer cel C1; Paste (Ctrl-V); De selectie is nu C1:C10. Kies FormatCells(Ctrl-1) en kies op het tabblad Font een blauwe kleur uit voor de letters; Kies het tabblad Patterns en kies een gele kleur uit als celachtergrond; Klik OK; Selecteer cel A1; Oefening 1 Stop de macro recorder door op de Stopknop op de Stop Recording Toolbar te klikken; Start de Visual Basic Editor(VBE) (ALT-F11). Slide op basis van cursus Het gebruik van VBA in Ms Excel van Theo Peek

31 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties

32 Programmeren in VBA > Variabelen Variabelen Gegevens opslaan in geheugen Slechts geldig tijdens uitvoeren van het programma Verschillende gegevenstypes mogelijk: Boolean true or false Integer 16 bits -> van -2^15 tot 2^15-1 Long 32 bits -> van -2^31 tot 2^31-1 Double 64 bits -> van -2^63 tot 2^63-1 Date bestemd voor datums Object verwijzing naar object (bv. WorkSheet) String tekengegevens (bv."appel") Variant kan alle types bevatten...

33 Programmeren in VBA > Variabelen Variabelen Elke variabele heeft een unieke naam Conventies: Eerste teken moet letter zijn Spaties, punten en komma's zijn niet toegelaten Leestekens #, %,!, &, $ zijn niettoegelaten Max lengte = 254 karakters CamelCase + Hungarian notation: Bv. strelkwoordeennieuwehoofdletter Voorbeeld: strnaamklant iaantaljaren

34 Programmeren in VBA > Variabelen Declaraties Compiler informeren van bestaan: naam + gegevenstype Keywoord = Dim Dim <naam> As <type> Bv. Dim strmijnnaam As String Niet verplicht om variabelen an sich te declareren Veroorzaakt errors bij ontbreken Afdwingen door Option Explicit boven elke code te zetten Eénmalig bovenaan in het bestand dat de code bevat Zie ook oefening 1

35 Programmeren in VBA > Variabelen Declaraties Niet verplicht om type te declareren In plaats van: schrijven: Gevolgen: Dim strmijnnaam As String Dim strmijnnaam Wordt achterliggend als Variant gedeclareerd: Dim strmijnnaam As Variant Variant kan álle types bevatten Nadelen:» Trager» Meer geheugengebruik (te vermijden)

36 Programmeren in VBA > Variabelen Declaraties Afspraken: Naamgeving volgens combinatie CamelCase en Hungarian notation Bv. strelkwoordeennieuwehoofdletter Altijd Option Explicit bovenaan elke code bestand Altijd een gegevenstype declareren Bv. Dim strmijnnaam As String

37 Programmeren in VBA > Variabelen Oefening 2: Pas de Workbook_BeforeSave methode aan zodat: Aan de gebruiker een eerste getal gevraagd wordt. Aan de gebruiker een tweede getal gevraagd wordt. Aan de gebruiker de som getoond wordt. Tips: Een waarde aan de gebruiker kan je opvragen met de functie InputBox Om een bericht te tonen: zie oefening 1

38 Programmeren in VBA > Variabelen Oefening 2:

39 Programmeren in VBA > Variabelen Oefening 2 - uitbreiding: Pas oefening 2 aan zodat: Wanneer je een getal ingeeft het programma een foutmelding toont en stopt Tips: De Information module in de VBA bibliotheek

40 Programmeren in VBA > Variabelen Varia: String concatenatie: Bv. Mijnheer & strvoornaam & strnaam Waardes tonen aan de gebruiker: Bv. MsgBox Dit is het bericht,, Titel Waardes vragen aan de gebruiker: Bv. strwaarde = InputBox( Geef iets, Titel ) Meerdere declaraties op één regel: Bv. Dim igetal1 As Integer, igetal2 As Integer Commentaar met een enkele quote: Bv. dit is commentaar en wordt genegeerd

41 Programmeren in VBA > Variabelen Declaratie scope: Public: Declaratie op module niveau Beschikbaar binnen alle procedures in het project Bv. Public strnaam as String Private: Declaratie op module niveau Enkel beschikbaar binnen alle procedures in de module Bv. Private strnaam as String

42 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selectiestructuren: If... Then... ElseIf... End If

43 Programmeren in VBA > Constanten Declaratie scope: Const: Constante Waarde is niet wijzigbaar Afspraak: naam in HOOFDLETTERS Bv. Const NAAM as String = "karel" Voorbeeld: Private Sub Demo() Const NAAM As String = "karel" MsgBox NAAM NAAM = "nijs" Declaratie als constante MessageBox toont "karel" End Sub

44 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties

45 Programmeren in VBA > Operatoren Expressies = waarde of groep waarden die geëvalueerd wordt Resultaat = waarde van de expressie Bv. Waarde = Kunnen opgebouwd worden uit: Constanten, variabelen Operatoren Arrays en hun elementen (zie verder) Functies

46 Programmeren in VBA > Operatoren Expressies Kunnen opgebouwd worden uit: Constanten, variabelen: Bv. dprijsinclusief = iprijsexclusief * BTW Operatoren (zie volgende slide): Rekenkundige, vergelijkings, logische en samenvoegings Arrays en hun elementen (zie later): Bv.dPrijsInclusief = aprijzenlijst(1) * BTW Functies: Bv.sNaam = InputBox( Geef je naam in: )

47 Programmeren in VBA > Operatoren Operatoren: Vergelijking: waarde = operand operator operand Bv. prijs = prijs * BTW Soorten: Rekenkundig: +, -, *, /, \, ^ en Mod Bv. a + 5 Vergelijking: =, <, <=, >, >=, <>, is en like Bv. If( 5 < prijs )

48 Programmeren in VBA > Operatoren Operatoren: Soorten: Logisch: And, Or, Not, Xor, Eqv en Imp Bv. If( 5 < prijs And prijs < 10 ) Samenvoeging: & Bv. MsgBox "Mijnheer " & naam

49 Programmeren in Excel VBA beginners les 1 Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties

50 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Niet bij elk scenario moet elke code uitgevoerd worden Bv. als de prijs 0 is, moet je geen factuur sturen Bv. als de prijs < 0 is, moet je een rode tekst tonen Sommige code moet meermaals achter elkaar uitgevoerd worden Bv. het overlopen van alle orders op een factuur om het totaal te berekenen

51 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Beslissen met besluitsvormingsstructuren If... Then... End If If... Then... Else... End If If... Then... ElseIf... Else... End If Select Case Code herhalen met lusstructuren For... Next For Each... Next Do While... Loop Do Until... Loop

52 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties If... Then... End If Conditie Als... dan... Bv. expressie moet valideren als "waar" -> true begin van de conditie If ( tegoed < 0 ) Then MsgBox "Gelieve te betalen!" wordt enkel uitgevoerd expressie voldaan End If einde van de conditie

53 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties If... Then... Else... End If Probleem: we willen ook iets (een alternatief)laten uitvoeren als niet aan de voorwaarde voldaan is If ( tegoed < 0 ) Then MsgBox "Gelieve te betalen!" End If If ( tegoed > 0 ) Then End If MsgBox "Correcte betaler!" Nadelen: Veel typwerk Niet duidelijk dat code bij elkaar hoort

54 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties If... Then... Else... End If Conditie Als... dan..., anders... Bv. expressie moet valideren als "waar" true begin van de andere optie If ( tegoed < 0 ) Then MsgBox "Gelieve te betalen!" Else End If MsgBox "Correcte betaler!" wordt enkel uitgevoerd expressie voldaan wordt enkel uitgevoerd expressie niet voldaan

55 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties If... Then...ElseIf... Else... End If Wat met meerdere (> 2) alternatieven? Als... dan..., anders dan...,..., anders... Structuur: If ( voorwaarde1 = True ) Then... ElseIf ( voorwaarde2 = True ) Then... ElseIf ( voorwaarde3 = True ) Then Else nog meer voorwaarden?... End If geen enkele voorwaarde voldaan

56 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties If... Then... ElseIf... Else... End If Bv. If ( tijd < 12u ) Then MsgBox "Goedemorgen!" ElseIf ( tijd < 15u ) Then MsgBox "Goedemiddag!" ElseIf ( tijd < 18u ) Then MsgBox "Goede namiddag!" ElseIf ( tijd < 22u ) Then MsgBox "Goede avond!" Else End If MsgBox "Goedenacht!"

57 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Debuggen = zoeken naar fouten in een programma Starten door een break pointte plaatsen Vanaf dan: F8 voor elke volgende stap In VBE: View > Toolbars > Debug

58 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Oefening 3: Maak een applicatie die: Een eerste getal vraagt aan de gebruiker Een tweede getal vraagt aan de gebruiker Een constante variabele met waarde 55 heeft Volgende berekening uitvoert: (getal1 + constant getal) modulo getal2

59 Oefening 1: Maak een applicatie die: Programmeren in VBA > Selecties Volgend bericht toont aan de gebruiker: en iteraties Als het resultaat = 0: "(<getal1>+<cte>) % <getal2> = <modulo> Perfecte deling" Als het resultaat < 3: "(<getal1>+<cte>) % <getal2> = <modulo> Kleine afwijking" Als het resultaat < 5: "(<getal1>+<cte>) % <getal2> = <modulo> Grotere afwijking" Alle andere gevallen: "<modulo> is een te grote afwijking!" Testdata: 5 en 3 10 en 7 12 en en 711 Bv. ( ) % 7 = 2 Kleine afwijking

60 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Korte herhaling les 1 Programmeren in Excel VBA Select Case Lussen

61 Bedankt voor jullie aandacht!

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele Informatica Leren programmeren met JAVA en NetBeans Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Leren programmeren

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

Wat is de beste programmeertaal?

Wat is de beste programmeertaal? Wat is de beste programmeertaal? Profielwerkstuk Hoofdvak: Wiskunde Matthijs Melissen Stedelijk Gymnasium Breda Klas 6B December 2003 Begeleidend docent: dhr. Martens Inhoudsopgave Inleiding... 4 Syntaxis...5

Nadere informatie

Access 2000 gevorderden

Access 2000 gevorderden Access 2000 gevorderden met cd-rom campinia media Roger Frans Frans, Roger Access 2000 - gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2000; 270 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1124.1; NUGI

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens Info-books HO39 Toegepaste Informatica Deel 39 : Scripttalen: Jos Gils Erik Goossens Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit die opgesteld zijn voor leerlingen van alle onderwijsniveaus,

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Woef, woef! Harry Broeders De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 27 april 2015 J.Z.M.Broeders@hhs.nl Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie...

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie... Afstudeeropdracht AutoCAD system manager (VBA) HBO traject 2001-2002 Naam: Begeleider: T. Kraus Ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave: 1 Inleiding:... 4 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het

Nadere informatie

Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1

Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1 Software 1 php mysql bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1 Alain Simons alain.simons@artesis.be Basis php 1. Introductie 2.

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL Victor Peters Basiscursus PHP 6 en MySQL Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Aan de slag met PHP 3 1.1 In dit hoofdstuk 3 1.2 Webserver en browser 3 1.3 HTML, Ajax, XML, CSS en JavaScript 4 1.4 WordPress, Joomla

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Datastructuren en algoritmen

Datastructuren en algoritmen Datastructuren en algoritmen Doelstelling Datastructures + algorithms = programs Boek van Niklaus Wirth: bedenker Pascal en Modula Datastructuur: structuur om informatie op te slaan Algoritme: voorschrift

Nadere informatie

Inleiding Programmeren in C++

Inleiding Programmeren in C++ Inleiding Programmeren in C++ voor Life Science & Technology Walter A. Kosters Leiden Institute of Advanced Computer Science Universiteit Leiden januari 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 C ++ op een PC

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK 6 & 7 OKTOBER A.S. SDN CONFERENCE Conferentiecentrum Leeuwenhorst Noordwijkerhout SCHRIJF NU IN! IN DIT NUMMER O.A.: C#3.0: Van Delegate naar Lambda < First Look at

Nadere informatie

iguess course inotes v10.1

iguess course inotes v10.1 iguess course inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Nadere informatie

18 de jaargang december 2011 Nummer 4

18 de jaargang december 2011 Nummer 4 18 de jaargang december 2011 Nummer 4 1 Inhoud Onderwerp blz. BASIC leren PowerBASIC (2). 4 Grafisch programmeren in GW-BASIC (9). 9 Liberty BASIC verkennen. 23 Intermezzo een calculator maken. 29 Deze

Nadere informatie