Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09"

Transcriptie

1 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09

2 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: Offline hulp (op CD-ROM): Boek "VBA voor Word, Excel en Access" VBA-handleiding- vanuit Excel.doc Korte pauze rond 20u

3 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

4 Herhaling les Herhaling les 1 varia: String concatenatie: Bv. Mijnheer & strvoornaam & strnaam Waardes tonen aan de gebruiker: Bv. MsgBox Dit is het bericht,, Titel Waardes vragen aan de gebruiker: Bv. strwaarde = InputBox( Geef iets, Titel ) Meerdere declaraties op één regel: Bv. Dim igetal1 As Integer, igetal2 As Integer Commentaar met een enkele quote: Bv. dit is commentaar en wordt genegeerd

5 Herhaling les Herhaling les 2: Besluitvormingsstructuren: If Then End If If Then Else End If If Then ElsIf Else End If If ( tijd < 12u ) Then MsgBox "Goedemorgen!" ElseIf ( tijd < 15u ) Then MsgBox "Goedemiddag!" ElseIf ( tijd < 18u ) Then MsgBox "Goede namiddag!" ElseIf ( tijd < 22u ) Then MsgBox "Goede avond!" Else End If MsgBox "Goedenacht!"

6 Herhaling les Herhaling les 2: Besluitvormingsstructuren: Select Case Dim iuur as Integer iuur = InputBox("Welk uur is het?") Select Case iuur Case 8 MsgBox "Goedemorgen!" Case 12 MsgBox "Goedemiddag!" Case 16 MsgBox "Goede namiddag!" Case Else MsgBox "Hallo!" End Select

7 Herhaling les Herhaling les 2: Lusstructuren: For iteller = 0 To 5... Loop For iteller = 0 To 5 Step 1... Loop iteller = 0 Do While ( iteller < 6)... iteller = iteller + 1 Loop iteller = 0 Do... iteller = iteller + 1 Loop While ( iteller < 6) iteller = 0 Do Until ( iteller >= 6)... iteller = iteller + 1 Loop

8 Herhaling les Objectstructuur het object Range: Range = bereik van cellen Een Rangezit in een Worksheetdat in een Workbookzit: Range Worksheet Workbook Ranges stel je in met Set Ranges overloop je met For Each... Next Verwijzingen kunnen statisch of dynamisch zijn: Statisch voorbeeld: Range("A1") Dynamisch voorbeeld: Cells(3,4)

9 Herhaling les Objectstructuur het object Range: Standaard verwijst Range( A1 ) naar de cel A1 van het toevallig actieve werkblad in het toevallig actieve werkboek Niet handig! Daarom: Altijd Workbook specifiëren Altijd Worksheet specifiëren Verwijzen naar een Range: Dim WB As Workbook Dim WS As WorkSheet Dim rngcel As Range Set WB = Workbooks("Kalender.xls") Set WS = WB.Worksheets("Januari") Set rngcel = WS.Range("A1") rngcel = 50

10 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

11 Range > Rijen verwijderen For... Eachis handig,... maar niet voor het verwijderen van cellen For Each rngcel In rngkolom.cells If UCase(rngCel) = "JAN" Then rngcel.entirerow.delete End If Next rngcel? Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

12 Range > Rijen verwijderen Reden: Wanneer je een hoger gelegen rij verwijdert, springen alle onderliggende rijen steeds een hoger Hierdoor ontsnappen sommige rijen aan onze controle op JAN For Each rngcel In rngkolom.cells If (UCase(rngCel) = "JAN ) Then rngcel.entirerow.delete End If Next rngcel aha! Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

13 Oefening 1a Maak een werkboek aan: les3_oef1a_oplossing.xls Los het probleem van de vorige slideop door de rijen van onder naar boven te overlopen Tip: Via de knop Maak test sheet aan op sheet BRON_DATA kan je telkens een volledig nieuwe versie van sheet Verwijder_Jan_Fout aanmaken Maak een werkboek aan: les3_oef1b_oplossing.xls Uitbreiding: Oefening 1b Verwijder enkel de rijen met Jan als naam én de datum in oktober Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

14 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

15 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Procedure = stuk code omsloten door Sub of End Sub Function End Function Procedures steken altijd in modules

16 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Procedure Procedures steken altijd in modules ThisWorkBook en Bladx zijn eigenlijk ook modules! Scope of toegang of aanroepbaarheid of Public Toegankelijk voor andere procedures buiten de module Bv. procedure om robot te besturen Private Enkel toegankelijk voor andere procedures binnen de module Code hiding Bv. (interne) procedure om de snelheid te berekenen

17 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Sub... End Sub Subroutine Géén terugkeerwaarde Uitbreken met: Exit Sub Voorbeeld: begin publieke toegang naam parameters Public Sub RijVooruit( )... If(... ) Then Exit Sub uitbreken... einde End Sub

18 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Function... End Function Functie Met één terugkeerwaarde Type te specifiëren in functiebeschrijving Toekenning terugkeer- of functiewaarde door: <functienaam> = <waarde> Uitbreken met: Exit Function

19 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Function End Function: Voorbeeld: publieke toegang begin naam parameters terugkeertype Public Function GeefSnelheid( ) As Double... If(... ) Then Exit Function... uitbreken einde GeefSnelheid = 25.3 End Function terugkeerwaarde toekennen

20 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Parameters Soorten: geen, optionele en normale Bij zowel subroutines als functies Type zelf mee te geven Als ontbreekt Variant ~ variabelen: Moeten gedeclareerd worden Unieke naam met beperkingen Afspraak: CamelCase en Hungarian notation Scope = procedure zelf (na procedure is geheugen vrij) Dim keyword niet nodig Geen constanten

21 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Procedure Parameters voorbeelden: Geen parameters: Sub Demo() Wel, met type: Sub Demo( s1 As String, s2 As String ) Wel, zonder type: Beide worden gedeclareerd als Variant Sub Demo( s1, s2 )

22 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Procedure Parameters voorbeelden: Optionele, zonder standaardwaarde Als niet meegegeven standaardwaarde van type wordt gebruikt Bv. Integer 0 Sub Demo( Optional s1 As String ) Optionele, mét standaardwaarde Als niet meegegeven standaardwaarde van declaratie wordt gebruikt Sub Demo( Optional s1 As String = blah )

23 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Procedure Parameters voorbeelden: MsgBox functie MsgBox "Dit is het bericht",, "Titel" MsgBox "Dit is het bericht", vbcritical + vbokcancel, "Titel"

24 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Parameters Doorgeven: Voorbeeld: Public Sub RijVooruit( iafstand As Integer)... End Sub Call RijVooruit( 20 ) Call RijVooruit() Call RijVooruit( 20, 10 )

25 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Oproepen Verschillende manieren: Bv. BerekenAfstand Bv. BerekenAfstand() Bv.Call BerekenAfstand Bv.Call BerekenAfstand() Bv.Call ZetSnelheid( 20 ) Met Call: Duidelijker dat je procedure oproept Haakjes () niet verplicht wanneer parameters ontbreken Enkel bruikbaar als je géén terugkeerwaarde verwacht!

26 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Oproepen Als je een terugkeerwaarde hebt: Haakjes gebruiken! Call niet gebruiken bij oproepen Bv. waarde = InputBox( Geef getal ) Zonder terugkeerwaarde: Haakjes niet verplicht Bv. MsgBox Geef getal Bv. Call MsgBox("Dit is het bericht",, "Titel") Optionele parameters weglaten Bv. MsgBox Geef getal,, Titel

27 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Oproepen Ook mogelijk om de parameters zelf te specifiëren Voorbeeld: MsgBox prompt:="dit is het bericht", _ title:="titel" Waarom Leesbaarder in sommige gevallen het nieuwe regel teken Geen komma s nodig bij het ontbreken van optionele parameters Bv. MsgBox Bericht,, Titel

28 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Parameters - geavanceerd ByVal Optional. Specifies that the procedure can modify the underlyingvariable element in the calling code the same way the calling code itself can. Bv. Public Sub Demo( ByVal sparam1 As String ) ByRef Optional. Specifies that the procedure cannot replace or reassign the variable element underlying the corresponding argument in the calling code. Bv. Public Sub Demo( ByRef sparam1 As String ) ParamArray Optional. Specifies that the last parameter in the parameter list is an optional array of elements of the specified data type. This lets the calling code pass an arbitrary number of arguments to the procedure. Bv. Public Sub Demo( ParamArray saparams() As Variant ) Call Demo( "a", "b", 5, Date )

29 Programmeren in VBA > Functies en subroutines Samenvatting Procedures kunnen parameters hebben Procedures hebben een scope Er zijn twee soorten procedures: Sub en Function Functies hebben een terugkeerwaarde Procedure parameters: Hebben een type Kunnen optioneel zijn Procedures kunnen op verschillende manieren opgeroepen worden

30 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

31 User DefinedFunctions Functies die je zélf definieert Beschikbaar als functie in elke cel Voordelen: Je kan een complexe of eigen (wiskundige) functie maken. Vereenvoudigen van mega formules Diagnostiek: controleren van cel formaat Tekstmanipulatie Geavanceerde array en matrix functies Opslaan in module

32 User DefinedFunctions Beperkingen: Niet opneembaar zoals een macro Formaat of de structuur van een cel/werkblad niet veranderbaar Moeten gebruikt worden zoals formules, niet zoals macro s Trager Bij gebruik krijg je altijd de beveiligingswaarschuwing als je de XLS opent Bron:

33 Voorbeeld: User DefinedFunctions

34 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

35 Werkmappen en werkbladen Werkmap Aka. Workbook Huidige werkboek: ActiveWorkbook Werkboek waarin je VBA procedure in uitgevoerd wordt: ThisWorkbook Als je met meerdere werkboeken werkt, een werkboek activeren: ThisWorkbook.Activate Windows( boek.xls ).Activate

36 Werkmappen en werkbladen Werkmap Opslaan: Workbook.Save Workbook.SaveAs Sluiten: Workbook.Quit Sluiten zonder op te slaan: Workbook.Saved = True Workbook.Quit

37 Werkmappen en werkbladen Werkblad Aka. Worksheet Huidige werkblad: ActiveSheet Werkblad waarin je VBA procedure in uitgevoerd wordt: ThisWorkbook.ActiveSheet Als je met meerdere werkboeken werkt, een werkboek activeren: ThisWorkbook.Sheets( blad1 ).Activate Windows( boek.xls ).Sheets( blad1 ).Activate

38 Werkmappen en werkbladen Werkblad Werkblad selecteren: Worksheets( blad2 ).Select Je kan nietvan op één werkblad een cel op een andere selecteren: Stel we zitten op sheet Opgave Sheets("Results").Range("A1").Select Beter: Stel we zitten op sheet Opgave Sheets("Results").Select Range("A1").Select

39 Werkmappen en werkbladen Werkblad Werkblad verbergen: Worksheets( blad2 ).Visible = False Verborgen werkblad selecteren: Worksheets( blad2 ).Visible = True Worksheets( blad2 ).Select //... Worksheets( blad2 ).Visible = False

40 Werkmappen en werkbladen Werkblad Werkblad écht verbergen: Worksheets( blad2 ).Visible = xlsheetveryhidden Wordt enkel terug zichtbaar na volgende statement: Worksheets( blad2 ).Visible = True

41 Oefening 2 Open werkboek: les3_oef2_opgave.xls Maak een functie CloseOtherWorkbooks() die: Alle geopende werkboeken sluit, behalve de huidige Een optionele parameter bopslaan heeft Deze parameter bepaald of je de andere werkboeken opslaat of niet Standaard waarde = True Tip: bekijk het Application object Maak een procedure procmain() die deze functie oproept Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

42 Oefening 2 Hoe testen? Maak een nieuwe werkboek aan zonder wijzigingen Maak een nieuwe werkboek aan met wijzigingen Voer de procedure procmain() uit Vragen Welk gedrag neem je waar voor de verschillende nieuwe workbooks? Wat gebeurt er als je op Canceldrukt bij opslaan? Werkt de optionele boolean? Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

43 Werkmappen en werkbladen Optionele parameters: Optionele booleans zijn altijd False! Private Sub CloseOtherWorkbooks(Optional bopslaan As Boolean) If ( IsMissing(bOpslaan) ) Then bopslaan = True End If '... End Sub bopslaan krijgt standaard de waarde False, dus methode IsMissing(bOpslaan) geeft ook altijd False terug, want bopslaan is niet meer leeg!

44 Werkmappen en werkbladen Optionele parameters: Oplossing: Ofwel als type Variant meegeven Private Sub CloseOtherWorkbooks(Optional bopslaan As Variant) Ofwel als type Booleanmeegeven, maar met standaardwaarde in functiedefinitie Private Sub CloseOtherWorkbooks(Optional bopslaan As Boolean = True) Meer info:

45 Oefening 3 (huiswerk) Open werkboek: les3_oef3_opgave.xls Maak een functie CreateWorkbook() die: Een nieuw werkboek aanmaakt De templatesheet kopieert + hernoemt naar de maand (en dit voor elke maand van het jaar) De titel van de gekopieerde sheet wijzigt De maanden steek je in een Array Tip: ook arrays kan je overlopen met For Each... Next

46 Oplossing: Oefening 3 (huiswerk)

47 Oefening 4 Open werkboek: les3_oef4_opgave.xls Maak een private functie CheckIfWorksheetExists() die: Controleert in de huidigewerkboek of sheet met een bepaalde naam al bestaat Een ja/nee waarde (boolean) als resultaat teruggeeft Parameters: WB en sheetnaam Maak een procedure procmain() die deze functie oproept Als de sheet nog niet bestaat: Maak een nieuwe aan met de gekozen naam De nieuwe sheet komt helemaal achteraan in de werkboek

48 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

49 Het object Application "Hoogste" object in Excel Bv. Application.WorkBooks(2).WorkSheest(3).Cell(2.1).select Applicatie afsluiten: Application.Quit Applicatie afsluiten zonder opmerking van opslaan: ActiveWorkbook.Saved = True Application.Quit

50 Het object Application Voortgangsacties van macro verbergen Bv. opvullen van tabel bij exporteren uit HP Service Center Application.ScreenUpdating = False Voordeel: geen zichtbaar geknipper voor de eindgebruiker Nadeel: programma lijkt te hangen tijdens uitvoering Demo: les2_demo_screenupdating.xls

51 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

52 Eventmacro's Procedures gekoppeld aan gebeurtenissen in Excel Werkboek Nieuw werkboek Werkboek openen Werkboek opslaan... Werkblad: Activeren Aanklikken Wijzigen... Alle events:

53 Eventmacro's Werkboek Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object) Private Sub Workbook_Open() Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object) Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

54 Eventmacro's Werkblad Private Sub Worksheet_Activate() Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Private Sub Worksheet_Calculate() Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Private Sub Worksheet_Deactivate() Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

55 Oefening 5 Open werkboek: les3_oef5_opgave.xls Zorg ervoor dat: Elke keer als je het werkboek opent, De sheet "LEGENDE" geselecteerd wordt Een welkomstbericht getoond wordt: Bij opslaan op tabblad "log" een loglijn aangevuld wordt Deze loglijn mag maar éénmaal per minuut geschreven worden Tip: format()

56 Oefening 5 Zorg ervoor dat: Bij sluiten een afscheidsbericht getoond wordt Als de gebruiker op "Nee" klikt, wordt het werkboek niet afgesloten Tip: Cancel parameter instellen

57 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les 1 Range > Rijen verwijderen Programmeren in VBA Functies en subroutines User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

58 Excel 2003 vs Overview: Demo

59 Excel 2003 vs Verschillen voor VBA: The previously problematic FileSearch has been dropped Dealing with shapes requires care SeeShapesand VBA code in Excel Toolbarcustomisationchangeswiththe advent of the Ribbon SeeChangethe ribbon in Excel Graphics handling is reportedly very slow Performa Googlesearchfor: graphics2007 Bron:

60 Excel 2003 vs The easiestwaytofindthisinformationis tofollow these steps in Excel 2007: PressAlt+F11todisplay the VBA Editor. PressF1. The VBA Help systemstarts. Click What's New. Click Object Model ChangesSinceMicrosoftOffice2003. Bron:

61 Programmeren in Excel VBA beginners Visual Basic Intro De Visual Basic Editor(VBE) Debuggen in VBA Macro s Programmeren in VBA Het object Range User Defined Functions Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs Variabelen Constanten Operatoren Selecties en iteraties Arrays Functies en subroutines

62 Bedankt voor jullie aandacht!

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Voorbeelden VBA Excel

Voorbeelden VBA Excel Voorbeelden VBA Excel Inhoud Voorbeelden VBA Excel... 1 Werkblad beveiligen... 3 Werkblad beveiliging opheffen... 3 Werkmap beveiligen... 3 Werkmap beveiliging opheffen... 3 Alle werkbladen van een werkmap

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting?

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting? Inhoud Computervaardigheden Hoofdstuk 4 Scripting (Let op: dit is enkel voor studenten Biologie.) Dit hoofdstuk bekijkt heel kort de basis van scripting. - Opstellen van functies. - Conditionele code.

Nadere informatie

Whitepaper Implementatie contextafhankelijke opdrachtbalken in MS Excel

Whitepaper Implementatie contextafhankelijke opdrachtbalken in MS Excel Whitepaper Implementatie contextafhankelijke opdrachtbalken in MS Excel Auteur: Emiel Nijhuis Gepubliceerd: 15 april 2010 Inleiding Binnen MS Office worden werkbalken, menubalken en snelmenu's via VBA

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 A FSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 WAT ALS-ANALYSE... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Gegevenstabellen... 11 1.2.1... Voorbeeld... 11 1.2.2... Gegevenstabel met enkele invoervariabele...

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

Doe het zelf tooling. Met VBA

Doe het zelf tooling. Met VBA Doe het zelf tooling Met VBA www.king.eu 1 Een goede voorbereiding: Start je laptop Start Excel Zet het tabblad Ontwikkelaars aan (Bestand, Opties, Lint aanpassen) www.king.eu 2 Stéphanie Heidstra Testmanager

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

Van macrorecorder door naar VBA

Van macrorecorder door naar VBA Van macrorecorder door naar VBA Geo van Dijk Excel Experience Day 2014 Opbouw van de sessie Waarom macro s/ VBA? VBA procedures opnemen met de macrorecorder. De VBA Editor (VBE). Macro s opnemen die van

Nadere informatie

Macro's in OpenOffice.org

Macro's in OpenOffice.org Macro's in OpenOffice.org Ynte Jan Kuindersma (BIRD Automation) Nationale Officedag Ede - Sessie B2 6 maart 2008 1 van 22 Doel Kennismaken met macro's en OO Basic Laten zien dat vrijwel alles wat in MS

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW:

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Automatisch handelingen uitvoeren

Automatisch handelingen uitvoeren Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0524989982 KVK: 24389967 Automatisch handelingen uitvoeren Wanneer je periodiek in Excel

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

Cursus Programmeren in Excel 2013 met VBA

Cursus Programmeren in Excel 2013 met VBA Cursus Programmeren in Excel 2013 met VBA Lesvormen: Individueel, In-company maatwerk, Kosten: 1025,- excl. BTW per deelnemer Duur: 3 dagen, Taal: Nederlands, Engels, Planning: Bekijk planning Cursuslocaties

Nadere informatie

Afspraken vet voorbeeldenmap oefeningenmap

Afspraken vet voorbeeldenmap oefeningenmap Inleiding Excel 2010 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de eerste twee delen onder de knie hebt

Nadere informatie

Afspraken. Dit moet je letterlijk intypen.

Afspraken. Dit moet je letterlijk intypen. Inleiding Excel 2013 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de eerste twee delen onder de knie hebt.

Nadere informatie

Programmeren in Java les 3

Programmeren in Java les 3 4 september 2015 Deze les korte herhaling vorige week loops methodes Variabelen Soorten variabelen in Java: integer: een geheel getal, bijv. 1,2,3,4 float: een gebroken getal, bijv. 3.1415 double: een

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Frans, Roger Excel 2003 3/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2005; 243 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1191.8; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2005/3941/10 Campinia Media

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 De website bij het boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS

UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS Laatste aanpassing: 15 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Bestandsnamen 3 2 Organizatie Bestanden 3 3 Indentatie

Nadere informatie

ROGER FRANS. met cd. Conform module Rekenblad 3 van het leerplan INFORMATICA-TOEPASSINGSSOFTWARE voor het volwassenenonderwijs

ROGER FRANS. met cd. Conform module Rekenblad 3 van het leerplan INFORMATICA-TOEPASSINGSSOFTWARE voor het volwassenenonderwijs ROGER FRANS met cd campinia media Conform module Rekenblad 3 van het leerplan INFORMATICA-TOEPASSINGSSOFTWARE voor het volwassenenonderwijs Frans, Roger Excel XP 3/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 16

VBA voor Doe het Zelvers deel 16 VBA voor Doe het Zelvers deel 16 Handleiding van Auteur: leofact Maart 2015 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 16 Vorige aflevering In de vorige aflevering werd het zoeken naar gegevens in een

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 6: Zelf functies maken 6.0 Leerdoel

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS

EXCEL MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS EXCEL 2007-2010 MACRO ZET TEKST IN GESELECTEERDE CELLEN OM: NAAR KLEINE LETTERS NAAR KLEINE LETTERS MET BEGINHOOFDLETTER NAAR HOOFDLETTERS 1 Macro om de tekst in geselecteerde cellen om te zetten naar

Nadere informatie

Small Basic Programmeren Text Console 2

Small Basic Programmeren Text Console 2 Oefening 1: Hoogste getal Je leest een reeks positieve gehele getallen in totdat je het getal 0 (nul) invoert. Daarna stopt de invoer en druk je een regel af met het hoogste getal uit de reeks. Voorbeeld:

Nadere informatie

Maak een pivot uit een Generic.List

Maak een pivot uit een Generic.List Maak een pivot uit een Generic.List Introductie in extensions, reflection en code generation Nivo: 400 Introductie In bepaalde gevallen komt het voor dat je een Generic.List van een specifieke class hebt,

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 11 december 2015 Ingebouwde datastructuren Meer boomstructuren Access specifiers Gebruikersinvoer Codestijl Packages SAT-solver Ingebouwde datastructuren Ingebouwde

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

9.19 Macro s: oefeningen

9.19 Macro s: oefeningen 9.19 Macro s: oefeningen Oefening 84.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

EXCEL Inleiding tot Macro s Mod VII. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218)

EXCEL Inleiding tot Macro s Mod VII. CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) EXCEL Inleiding tot Macro s Mod VII CEVORA vzw - opleidingscentrum van het ANPCB (PC218) Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1-1 1 EEN MACRO OPNEMEN.... 1-3 1.1 Wat is een macro? 1-3 1.2 Het tabblad ontwikkelaars

Nadere informatie

Web building gevorderden: CSS & JavaScript. Karel Nijs 2008/11

Web building gevorderden: CSS & JavaScript. Karel Nijs 2008/11 Web building gevorderden: CSS & JavaScript Karel Nijs 2008/11 Webbuilding gevorderden les 3 JavaScript intro JavaScript invoegen JavaScript statements JavaScript popup berichten JavaScript functies JavaScript

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

VBA voor doe-het-zelvers

VBA voor doe-het-zelvers VBA voor doe-het-zelvers Handleiding van Auteur: Leofact December 2013 Inleiding VBA is de taal die Microsoft heeft ontwikkeld om taken voor het MS office pakket te automatiseren, of om er nieuwe functies

Nadere informatie

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren: V. Arrays A. Wat zijn arrays? Een array is een verzameling van variabelen. Ze hebben allen dezelfde naam en hetzelfde type. Men kan ze van elkaar onderscheiden door een volgnummer, index genoemd. Enkele

Nadere informatie

9.18 Macro s: oefeningen

9.18 Macro s: oefeningen 9.18 Macro s: oefeningen Oefening 77.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

Som Van Twee Getallen

Som Van Twee Getallen Public Class frmsomvantweegetallen Som Van Twee Getallen Private Sub btnberekensom_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnberekensom.click 'Declareer de variabelen '-----------------------

Nadere informatie

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012 2012 GCE cad-app Student: Begeleider: School: S. van Bueren R. Boeklagen TEC CadCollege Afstudeer datum: 27-04-2012 GCE cad-service 4/16/2012 0 Voorwoord Voor u ligt een verslag van de opleiding AutoCAD

Nadere informatie

Je vindt in de startmap ook het bestand Appendix Excel pdf. Het bestand

Je vindt in de startmap ook het bestand Appendix Excel pdf. Het bestand Inleiding Excel 2016 3/3 is het derde deel van een reeks van drie delen over Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de technieken die aan bod zijn gekomen in de eerste twee delen onder de knie hebt.

Nadere informatie

Het relaas van de beginnende programmeur. Het hoe en waarom van de assistent

Het relaas van de beginnende programmeur. Het hoe en waarom van de assistent Het relaas van de beginnende programmeur Het hoe en waarom van de assistent 1. Help, mijn code doet niks... Mogelijke oplossingen: Heb je op run geduwd (groene pijltje)? Zolang je niet op 'run' duwt, kent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren

Inhoudsopgave. Module 2 Geavanceerde formulieren Inhoudsopgave Module 2 Geavanceerde formulieren Hoofdstuk 1 Hoofd en subformulieren... 2-3 1.1 Hoofd-Subformulieren maken... 2-3 1.2 Navigatieformulier maken... 2-7 1.3 Subformulier aanpassen... 2-11 1.5

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

VBA voor Doe Het Zelvers deel 2

VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 Handleiding van Auteur: Leofact Januari 2014 handleiding: VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 VBA voor Doe Het Zelvers is een reeks artikelen,

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 19

VBA voor Doe het Zelvers deel 19 VBA voor Doe het Zelvers deel 19 Handleiding van Auteur: leofact Juni 2015 Vorige aflevering In deel 18 was te lezen hoe werkboekbeveiliging kan worden ingesteld. Dit om de inhoud te beschermen tegen ongewenste

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

OFFICE 2007 EXCEL. Roger Frans. campinia media vzw

OFFICE 2007 EXCEL. Roger Frans. campinia media vzw OFFICE 2007 t me cd -rom 3/ 3 EXCEL Roger Frans campinia media vzw Frans, Roger Excel 2007 3/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2009; 253 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 97890356.1240.2; NUGI 854;

Nadere informatie

EXCEL BASIS 2013

EXCEL BASIS 2013 EXCEL BASIS 2013 WWW.I-LEARNING.BE - 4 FORMULE-INVOER ALS EXCEL EEN BEREKENING MOET DOEN, MOET JE EEN FORMULE OF EEN FUNCTIE INVOEREN 4.1 OPERATOREN + om op te tellen - om af te trekken / om te delen *

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Gegevens koppelen

Hoofdstuk 5: Gegevens koppelen Hoofdstuk 5: Gegevens koppelen 5.0 Inleiding Spreadsheets bestaan uit miljoenen cellen. Deze cellen kunnen aan elkaar gekoppeld worden in een werkblad (bijvoorbeeld met een link), tussen verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 De website bij het boek... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 11 Uw voorkennis... 12 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

Excel 2013 Snelstartgids

Excel 2013 Snelstartgids Beknopte handleiding Microsoft Excel 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Pagina 1 van 6 Aan de slag

Nadere informatie

8.3 Leren programmeren met OpenOffice.org StarBasic

8.3 Leren programmeren met OpenOffice.org StarBasic 8.3 Leren programmeren met OpenOffice.org StarBasic 8.3.1 Inhoudstafel 8.3.1 Inhoudstafel...191 8.3.2 Inleiding...192 8.3.3 Structuur aanbrengen...194 8.3.4 Macro's...197 8.3.5 Algoritmen...205 8.3.6 Sequentie...207

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Zelftest Inleiding Programmeren

Zelftest Inleiding Programmeren Zelftest Inleiding Programmeren Document: n0824test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST INLEIDING PROGRAMMEREN Deze

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 6 december 2013 Terugblik Programma en geheugen Opdrachten Variabelen Methoden Objecten Klasse Programma en geheugen Opdrachten Variabelen zijn gegroepeerd in

Nadere informatie

Dynamische websites met PHP (basis) Karel Nijs 2010/09

Dynamische websites met PHP (basis) Karel Nijs 2010/09 Dynamische websites met PHP (basis) Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Editor = UltraEdit Geen DreamWeaver Browser = Internet Explorer Vereiste voorkennis: (X)HTML

Nadere informatie

EXCEL AANPASSEN De belangrijkste punten van hoofdstuk 12

EXCEL AANPASSEN De belangrijkste punten van hoofdstuk 12 12 EXCEL AANPASSEN De belangrijkste punten van hoofdstuk 12 Het aanpassen en uitbreiden van Excel; Een menu met keuzen daarin te verwijderen of juist toe te voegen; Deze menukeuzen te koppelen aan een

Nadere informatie

5. Geavanceerde formules

5. Geavanceerde formules 151 5. Geavanceerde formules Excel is in eerste instantie een programma om berekeningen in te maken. Het doet dat uiterst efficiënt met, afhankelijk van de geheugencapaciteit van de computer, een enorm

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Een invoegtoepassing maken in Excel

Een invoegtoepassing maken in Excel Een invoegtoepassing maken in Excel 1. Inleiding Excel is een krachtige applicatie met duizenden opties en functies om rekenmodellen, rapporten en analyses te bouwen. Het komt toch nog regelmatig voor

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 20

VBA voor Doe het Zelvers deel 20 VBA voor Doe het Zelvers deel 20 Handleiding van Auteur: leofact Augustus 2015 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 20 Vorige aflevering In het vorige deel werd besproken hoe je de structuur en vensteropbouw

Nadere informatie

HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen

HBO Traject ACE. Generiek testplan voor AutoCAD. Auteur Ing. M. van Walraven. Datum 11 februari 2014. Docent Ir. Ronald Boeklagen HBO Traject ACE Generiek testplan voor AutoCAD Auteur Ing. M. van Walraven Datum 11 februari 2014 Docent Ir. Ronald Boeklagen Studie HBO traject ACE System Manager Voorwoord In mei 2001 ben ik in vaste

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Python. Vraag 1: Expressies en types. Vraag 1 b: Types -Ingebouwde functies- Vraag 1 a 3/10/14

Python. Vraag 1: Expressies en types. Vraag 1 b: Types -Ingebouwde functies- Vraag 1 a 3/10/14 Python Vraag 1: Expressies en types Integrated Development Environment (IDE): Ø Wing 101 (gratis te downloaden op www.wingware.com) Oefeningen in de shell >> noemen we de prompt Python commando s = expressies

Nadere informatie

Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren. Simon Pauw, ZB45, Amsterdam

Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren. Simon Pauw, ZB45, Amsterdam Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren Simon Pauw, ZB45, Amsterdam Programmeren Geen zorgen als je niet alles begrijpt. Doel: Het snappen van bestaande code. Meeste kennis ook toepasbaar buiten de Arduino

Nadere informatie

Excel 2002. Gevorderden. Roger Frans. met cd-rom

Excel 2002. Gevorderden. Roger Frans. met cd-rom Excel 2002 Gevorderden Roger Frans met cd-rom campinia media Frans, Roger Excel 2002 gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2002; 254 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1147.0; NUGI 854;

Nadere informatie

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk.

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk. HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren In de vorige hoofdstukken zijn programmeertalen beschreven die imperatief zijn. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet doen, net als een

Nadere informatie

Programmeren. Cursus Python

Programmeren. Cursus Python Programmeren Cursus Python Cursus Python Omschrijving In deze cursus leren de deelnemers te programmeren in de objectgeoriënteerde programmeertaal Python. Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt 7.0 Inleiding De meeste mensen die Excel gebruiken hebben af en toe te maken met vertraging en vastlopen van het systeem. Soms verschijnt zelfs de boodschap "Er is een

Nadere informatie

Handleiding Excel. bij. hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode

Handleiding Excel. bij. hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode Handleiding Excel bij hoofdstuk 18 Cijfers in Orde Wageningse Methode oktober 2008 1 Excel (Nederlandtalig) Excel is een programma dat snel allerlei berekeningen kan uitvoeren. Ook kan het programma gemakkelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Access VBA code voor het maken van barrièrebestanden.

Bijlage 1. Access VBA code voor het maken van barrièrebestanden. Planbureau voor de Leefomgeving Hoe open is de Waddenzee? Een indicator voor de openheid van het Waddenlandschap F.G. Wortelboer PBL publicatienummer 500180001 December 2009 Bijlage 1. Access VBA code

Nadere informatie

Sneltoetsen, functietoetsen, toetsenbordcombinaties

Sneltoetsen, functietoetsen, toetsenbordcombinaties Sneltoetsen, functietoetsen, toetsenbordcombinaties Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 ABN/AMRO: 53.68.25.491 KVK: 24389967 De navigatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2001 Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in PL/I

Zelftest Programmeren in PL/I Zelftest Programmeren in PL/I Document: n0830test.fm 26/03/2012 ABIS Training & Consulting P.. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CNSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PRGRAMMEREN IN PL/I m de voorkennis

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 5

VBA voor Doe het Zelvers deel 5 VBA voor Doe het Zelvers deel 5 Handleiding van Auteur: leofact April 2014 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 5 VBA voor Doe het Zelvers is een reeks artikelen, bedoelt voor mensen die met VBA

Nadere informatie

Excel 2000 gevorderden

Excel 2000 gevorderden Excel 2000 gevorderden campinia media Roger Frans Frans, Roger Excel 2000 - gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2000; 250 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1122.5; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten.

De knoppen op het lint verkennen Elk tabblad op het lint bevat groepen en elke groep bevat een reeks gerelateerde opdrachten. Beknopte handleiding Microsoft Excel 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Opdrachten toevoegen aan

Nadere informatie

APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN. Onderdeel van SmartProducts

APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN. Onderdeel van SmartProducts APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN Onderdeel van SmartProducts INHOUD COLLEGE 3 Scope van variabelen {3.9} Class ontwerpen en maken,

Nadere informatie