Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09"

Transcriptie

1 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09

2 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: Offline hulp (op CD-ROM): Boek "VBA voor Word, Excel en Access" VBA-handleiding- vanuit Excel.doc Korte pauze rond 20u

3 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Herhaling les 1 Programmeren in VBA: Select Case Selecties en iteraties (vervolg) Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Programmeren in VBA: Selecties en iteraties (vervolg) Arrays Range > Opvullen en bewerken

4 Herhaling les 1 Visual Basic Editor: Opstarten van de Visual Basic Editor(VBE): 1. Start Ms Excel 2. Toon de "Visual Basic" werkbalk Opstarten van de object browser: Code hinting met: CTRL+spatie

5 Herhaling les 1 Variabelen: Variabele dient om gegevens op te slaan in het (vluchtige) werkgeheugen Slechts geldig tijdens uitvoeren van het programma Verschillende gegevenstypes mogelijk: Boolean, Integer, Long, Double, Date, Object, String, Variant,... Beperkingen qua naamgeving

6 Herhaling les 1 Variabelen: Declaratie afspraken: Naamgeving volgens combinatie CamelCase en Hungarian notation Bv. strelkwoordeennieuwehoofdletter Altijd Option Explicit bovenaan elke code bestand Altijd een gegevenstype declareren Bv. Dim strmijnnaam As String

7 Herhaling les 1 Varia: String concatenatie: Bv. Mijnheer & strvoornaam & strnaam Waardes tonen aan de gebruiker: Bv. MsgBox Dit is het bericht,, Titel Waardes vragen aan de gebruiker: Bv. strwaarde = InputBox( Geef iets, Titel ) Meerdere declaraties op één regel: Bv. Dim igetal1 As Integer, igetal2 As Integer Commentaar met een enkele quote: Bv. dit is commentaar en wordt genegeerd

8 Herhaling les 1 Besluitvormingsstructuren: If Then End If If Then Else End If If Then ElsIf Else End If If ( tijd < 12u ) Then MsgBox "Goedemorgen!" ElseIf ( tijd < 15u ) Then MsgBox "Goedemiddag!" ElseIf ( tijd < 18u ) Then MsgBox "Goede namiddag!" ElseIf ( tijd < 22u ) Then MsgBox "Goede avond!" Else End If MsgBox "Goedenacht!"

9 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Herhaling les 1 Programmeren in VBA: Select Case Selecties en iteraties (vervolg) Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Programmeren in VBA: Selecties en iteraties (vervolg) Arrays Range > Opvullen en bewerken

10 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Beslissen met besluitsvormingsstructuren If... Then... End If If... Then... Else... End If If... Then... ElseIf... Else... End If Select Case Code herhalen met lusstructuren For... Next For Each... Next Do While... Loop Do Until... Loop

11 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Select case If... Then... ElseIf... Else... End If Toch niet zo overzichtelijk... Moeilijk onderhoudbaar Select case: Wanneer een voorwaarde (vele) verschillende opties kan zijn Select Case nstatussen IfElse 2 statussen

12 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Select case Structuur: Select Case voorwaarde Case mogelijkheid1... Case mogelijkheid2... Case mogelijkheid3... Case Else... End Select

13 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Select case Voorbeeld: Dim iuur as Integer iuur = InputBox("Welk uur is het?") Select Case iuur Case 8 MsgBox "Goedemorgen!" Case 12 MsgBox "Goedemiddag!" Case 16 MsgBox "Goede namiddag!" Case Else MsgBox "Hallo!" End Select slechts één van deze mogelijkheden is geldig als alle andere mogelijkheden niet geldig zijn

14 Programmeren in VBA > Selecties Oefening 1: (kort) en iteraties Hermaak oefening 3 van les 1 met een Select Case Testdata: 58 en 4 Oefening 1- uitbreiding: Wat met de modulo's1, 2 en 4? Meer informatie:

15 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Select case Opmerkingen: Meerdere cases tegelijk behandelen: Bv. Case 5, 3, 10 Een bereik behandelen: Bv. Case 1 To 3 Bv. Case Is < 3 Ook andere types mogelijk: Bv. Select Case strsport Case "voetbal"... End Select

16 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Select case Opmerkingen: Als meerdere cases geldig zijn, dan wordt enkel de eerste die aan de voorwaarde voldoet, uitgevoerd! Bv. Dim i as integer i = 2 Select Case Case Is < 5 MsgBox "< 5" eerste case die voldoet Case Is < 3 MsgBox "< 3" End Select

17 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Beslissen met besluitsvormingsstructuren If... Then... End If If... Then... Else... End If If... Then... ElseIf... Else... End If Select Case Code herhalen met lusstructuren For... Next For Each... Next Do While... Loop Do Until... Loop

18 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Lusstructuren: Om een stuk code meerdere malen uit te voeren Omdat je ooit moet eindigen grenzen instellen Start Einde Soorten: For... Next Do While... Loop Do Until... Loop

19 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties For... Next Van... tot... Structuur: For teller = beginpunt To eindpunt... Next wordt bij elke iteratie uitgevoerd Eindgrens is inclusief Teller verhoogt standaard telkens met 1 Stap is instelbaar (natuurlijke getallen): For teller = beginpunt To eindpunt Step 2... Next Andere voorbeelden: 100, -5, 7, -1,...

20 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties For... Next Voorbeeld: Dim beginpunt As Integer, eindpunt As Integer Dim teller As Integer beginpunt = 5 eindpunt = 10 teller = 0 For teller = beginpunt To eindpunt MsgBox teller Next geen step standaard = 1 Toont: 5, 6, 7, 8, 9 én 10

21 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties For... Next Stap vergroten: Dim beginpunt As Integer, eindpunt As Integer Dim teller As Integer, stapgrootte As Integer beginpunt = 5 eindpunt = 10 teller = 0 stapgrootte = 2 For teller = beginpunt To eindpunt Step stapgrootte MsgBox teller Next Toont enkel: 5, 7 en 9

22 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties For... Next Uitbreken: Vroegtijdig de lus afbreken Kan soms nuttig zijn Statement: Exit For Voorbeeld: For teller = beginpunt To eindpunt If(... ) Then Exit For End If Next

23 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Herhaling les 1 Programmeren in VBA: Select Case Selecties en iteraties (vervolg) Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Programmeren in VBA: Selecties en iteraties (vervolg) Arrays Range > Opvullen en bewerken

24 Het object Range Range = bereik van cellen Eén cel Rij of kolom van cellen Tabel Willekeurige selectie van cellen Cel is basissteen van Ms Excel Data, draaitabellen, grafieken,... Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

25 Het object Range Objectstructuur: Een Rangezit in een Worksheetdat in een Workbookzit: Range Worksheet Workbook Workbook Range van 1 cel Worksheet

26 Het object Range Voorbeeld: Range("A1") = 50 beter! Workbooks("Kalender.xls").Worksheets("Januari").Range("A1") = 50 nog beter! Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure Dim WB As Workbook Dim WS As WorkSheet Dim rngcel As Range Set WB = ActiveWorkbook Set WS = ActiveSheet Set rngcel = WS.Range("A1") rngcel = 50 perfect!

27 Het object Range Voorbeeld: Dim WB As Workbook Dim WS As WorkSheet Dim rngcel As Range Set WB = ActiveWorkbook Set WS = ActiveSheet Set rngcel = WS.Range("A1") rngcel = 50 perfect! Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure Dim WB As Workbook Dim WS As WorkSheet Dim rngcel As Range Set WB = Workbooks("Kalender.xls") Set WS = WB.Worksheets("Januari") Set rngcel = WS.Range("A1") rngcel = 50

28 Het object Range Uitleg bij voorbeeld: Standaard verwijst Range( A1 ) naar de cel A1 van het toevallig actieve werkblad in het toevallig actieve werkboek Niet handig! Daarom: Altijd Workbook specifiëren Altijd Worksheet specifiëren

29 Het object Range For Each... Next: Met VBA kan je collecties eenvoudig overlopen Bijvoorbeeld: collectie type Variant For Each cell in ActiveSheet.Cells Next...

30 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Herhaling les 1 Programmeren in VBA: Select Case Selecties en iteraties (vervolg) Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Programmeren in VBA: Selecties en iteraties (vervolg) Arrays Range > Opvullen en bewerken

31 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Verwijzen naar vast bereik via celadres Range( celadres ) Rows( celadres ) Columns( celadres ) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

32 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Het cijfermatig resultaat in cel C1 De formule in cel C1 (eerste mogelijkheid) De formule in cel C1 (tweede mogelijkheid) Vaste tabel van cel B4 tot en met cel E20 Vijfde kolom Vijfde rij Kolom vijf tot acht Rij vijf tot acht Cellen B4 en E20, los van elkaar Kolommen vijf en acht, los van elkaar Rij vijf en acht los van elkaar Range("A1") = 5 Range("B1") = 3 Range("C1")=Range("A1")+Range("B1") Range("C1")= "=A1 + B1" Range("C1").Formula= "=Sum(A1:B1)" Range("B4:E20") of Range("B4","E20") Columns("E") of Columns("E:E") of Range("E3").EntireColumn Rows("5")of Rows("5:5")of Range("F5").EntireRow Columns("E:H") Rows("5:8") Range("B4,E20") Range("E:E,H:H") Range("5:5,8:8") Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

33 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Verwijzen naar dynamisch bereik via celadres Getallen zijn makkelijker te manipuleren dan letters Verwijzen naar cel via: Cells( rij, kolom ) Bijvoorbeeld: Vast: Range( C5 ) Dynamisch: Cells( 5, 3 ) Alle cellen binnen een bereik overlopen: Cells( index ) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

34 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik De cel met adres D5 Dynamische celverwijzing Tabel opgemaakt in VBA met variabel aantal cellen en vaste bovenhoek Tabel opgemaakt in VBA met variabel aantal cellen en vlottende bovenhoek Dynamische tabel opgemaakt in Excel met vaste linkerbovenhoek en met een dynamische linkerbovenhoek. CurrentRegion verwijst naar het gebied dat begrensd is door lege rijen en lege kolommen. Vijfde kolom Dynamische kolom Vijfde rij Dynamische rij Kolom vijf tot acht Rij vijf tot acht De veldnamenrijvan een dynamische tabel beginnend in de linkerbovenhoek van het werkblad Cells(5,4) Cells(lngRij, lngkolom) Range(Cells(1,1), Cells(lngRij,lngKolom)) of Cells(1,1).Resize(lngRij,lngKolom) Cells(lngRs,lngKs).Resize(lngRij,lngKolom) Range("A1").CurrentRegion Cells(lngRij, lngkolom).currentregion Columns(5) of Cells(lngRij,5).EntireColumn Columns (lngindex) of Cells(lngIndex).EntireColumn Rows(5) of Cells(5,lngKolom).EntireRow Rows(lngIndex) of Cells(lngRij,lngKolom).EntireRow Columns(5).Resize(0,3) Rows(5).Resize(3,0) Range("A1").CurrentRegion.Rows(1) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

35 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Cellen en tabellen Vast bereik: Set rngtabel = WS.Range("A1:E20") Dynamisch bereik Set rngtabel = WS.Cells(1,1).Resize(lngRij, lngkolom) Dynamisch in Excel Set rngtabel = WS.Range("A1").CurrentRegion Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

36 Oefening 2 Open opgave les2_oef2_opgave.xls Maak een functie die de faculteit berekent Tip: Google: wiki faculteit Input getal: Mag niet hoger 15 zijn Output: Kolom B (vanaf B3) bevat de faculteit iteratie Kolom C (vanaf C3) bevat de n-de faculteit Gebruik namedrangesen niet B1 en B3 Tip: Koppel de macro aan een knop Tip:

37 Oefening 2 Oplossing: Uitbreiding: Bereken eerst de faculteit van 15 en dan van 5 Wat gebeurt er (niet)? Los dit probleem op Vang alle speciale gevallen van de faculteit functie op

38 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Cellen en tabellen Dynamisch in Excel Dim rngtabel as Range Set rngtabel = WS.Range( C6").CurrentRegion Range( C6 ) rngtabel

39 Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik De eerste cel (linkerbovenhoek) van een werkblad (dit is steeds cel A1) Set rngcel = WS.Cells(1) De eerste cel (linkerbovenhoek) van een tabel (dit kan een der welke cel zijn!) Set rngcel = rngtabel.cells(1) De laatste cel van een tabel Set rngcel = rngtabel.cells(rngtabel.cells.count) De laatste kolom van een tabel Set rngcel = rngtabel.columns(rngtabel.columns.count) De eerste rij onder de tabel (waar bijv. de som terecht komt) Set rngrij = rngtabel.rows(rngtabel.rows.count).offset(1) Het datablok van de tabel rngtabel.resize(rngtabel.rows.count - 1).Offset(1) De eerste kolom van datablok van de tabel rngtabel.resize(rngtabel.rows.count - 1).Offset(1).Columns(1) Een kolom toevoegen van de tabel rngtabel.resize(,rngtabel.columns.count + 1) Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

40 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Herhaling les 1 Programmeren in VBA: Select Case Selecties en iteraties (vervolg) Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Programmeren in VBA: Selecties en iteraties (vervolg) Arrays Range > Opvullen en bewerken

41 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Beslissen met besluitsvormingsstructuren If... Then... End If If... Then... Else... End If If... Then... ElseIf... Else... End If Select Case Code herhalen met lusstructuren For... Next For Each... Next Do While... Loop Do Until... Loop

42 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Do While... Loop Doe zolang... Structuur: Do While (voorwaarde = True)... Loop wordt bij elke iteratie uitgevoerd Verschil met If Else: Geen ingebouwde grenzen Teller zelf te implementeren Voorwaarde zelf in te stellen in de body

43 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Do While... Loop Voorbeeld: Zoek het grootste getal Getal -1 dient om te stoppen Dim igrootste As Integer, iingave As Integer iingave = InputBox("Geef een getal in: ") Do While ( iingave <> -1 ) If( iingave > igrootste ) Then igrootste = iingave End If iingave = InputBox("Geef een getal in: ") Loop

44 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Do While... Loop Voorbeeld: Opmerking: Dubbele code! Dim igrootste As Integer, iingave As Integer iingave = InputBox("Geef een getal in: ") Do While ( iingave <> -1 ) If( iingave > igrootste ) Then igrootste = iingave End If iingave = InputBox("Geef een getal in: ") Loop

45 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Do...LoopWhile Voorbeeld: Opmerking: Dubbele code! Oplossing: Do... Loop While Dim igrootste As Integer, iingave As Integer Do iingave = InputBox("Geef een getal in: ") If( iingave > igrootste And iingave <> -1 ) Then igrootste = iingave End If Loop While ( iingave <> -1 )

46 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Do... Loop While... Doe zolang... Structuur: Do... Loop While (voorwaarde = True) wordt bij elke iteratie uitgevoerd Verschil met Do While... Loop: Minstens één doorgang

47 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Beslissen met besluitsvormingsstructuren If... Then... End If If... Then... Else... End If If... Then... ElseIf... Else... End If Select Case Code herhalen met lusstructuren For... Next For Each... Next Do While... Loop Do Until... Loop

48 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Do Until... Loop Doe totdat... Structuur: Do Until (voorwaarde = True)... Loop wordt bij elke iteratie uitgevoerd Verschil met Do While... Loop: Andere stopvoorwaarde: 'zolang' 'totdat'

49 Programmeren in VBA > Selecties en iteraties Do Until... Loop Equivalenten: For iteller = 0 To 5... Loop For iteller = 0 To 5 Step 1... Loop iteller = 0 Do While ( iteller < 6)... iteller = iteller + 1 Loop iteller = 0 Do... iteller = iteller + 1 Loop While ( iteller < 6) iteller = 0 Do Until ( iteller >= 6)... iteller = iteller + 1 Loop

50 Programmeren in VBA > Selecties Oefening 3: (kort) en iteraties Hermaak oefening 2 met een Do While... Loop Testdata: 58 en 4 Tip: oplossing in drie regels! Debugtip: als je PC hangt: CTRL+Break

51 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Herhaling les 1 Programmeren in VBA: Select Case Selecties en iteraties (vervolg) Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Programmeren in VBA: Selecties en iteraties (vervolg) Arrays Range > Opvullen en bewerken

52 Programmeren in VBA > Arrays Arrays: = verzameling van dezelfde gegevens Bv. verzameling van Integers, Strings, Dates, Objects, Elk element apart raadpleegbaar mbv. indexering ~ gewone variabelen: Moet gedeclareerd worden Unieke naam met beperkingen Afspraak: CamelCase en Hungarian notation Scope te bepalen: Private, Public of Dim Geen constanten mogelijk!

53 Programmeren in VBA > Arrays Arrays: Voorbeeld: startpositie eindpositie Dim arrleden(1 To 5) As String Maakt een array aan van Strings arrleden arrleden(1) arrleden(2) arrleden(3) arrleden(4) arrleden(5)

54 Programmeren in VBA > Arrays Arrays: Voorbeeld: Dim arrleden(1 To 5) As String arrleden(1) = "joris" Maakt een array aan van Strings joris arrleden arrleden(1)

55 Programmeren in VBA > Arrays Arrays: Startpositie is instelbaar Dim arrleden(1 To 100) As String Start vanaf 1 Gaat van1t/m100 Dim arrleden(100) As String Start vanaf 0 Gaat van0t/m100 Opgelet: staat fout in boek!

56 Programmeren in VBA > Arrays Arrays multi-dimensionaal: Voorbeeld: Dim arrleden(1 To 5, 1 To 3) As String Maakt een array aan van arrays van Strings arrleden arrleden(1) arrleden(3) arrleden(5) arrleden(2) arrleden(4)

57 Programmeren in VBA > Arrays Arrays: Voorbeeld: Dim arrleden(1 To 5, 1 To 3) As String arrleden(1,2) = "joris" Maakt een array aan van Strings arrleden joris arrleden(1,2)

58 Programmeren in VBA > Arrays Arrays: Grootte later pas declareren: Dim arrleden() As String ReDim arrleden(20) As String Nuttig wanneer je de grootte op voorhand niet kent Grootte heraanpassen lukt niet: Dim arrleden(1 To 5) As String ReDim arrleden(20) As String

59 Programmeren in VBA > Arrays Arrays: Opvragen van de grenzen: Ondergrens: LBound( array ) Bovengrens: UBound( array ) Voorbeeld: Dim arrleden(4) As String Dim arrwerknemers(0 To 4) As String MsgBox LBound( arrleden ) MsgBox LBound( arrwerknemers ) MsgBox UBound( arrleden ) MsgBox UBound( arrwerknemers )

60 Programmeren in VBA > Arrays For Each Next: Overlopen van een collectie Dim vitem As Variant Variant type verplicht Collectie; bv. array For Each vitem In arrleden Next... wordt uitgevoerd voor elk element in de collectie

61 Programmeren in VBA > Arrays For Each Next: Voorbeeld Dim vitem As Variant Dim saordersinfactuur(3) As String saordersinfactuur(0) = beer saordersinfactuur(1) = Lego saordersinfactuur(2) = bal saordersinfactuur(3) = GI Joe For Each vitem In saordersinfactuur Next MsgBox vitem Toont in deze volgorde: beer, Lego, bal en GI Joe

62 Programmeren in Excel VBA beginners les 2 Herhaling les 1 Programmeren in VBA: Select Case Selecties en iteraties (vervolg) Het object Range Range > Verwijzen naar het juiste cellenbereik Programmeren in VBA: Selecties en iteraties (vervolg) Arrays Range > Opvullen en bewerken

63 Oefening 4a Maak een nieuw werkboek aan: les1_oef4_oplossing.xls Maak onderstaand Lotto formulier aan Gebruik een aparte, herbruikbare procedure: MaakLottoFormulier() Private toegang Parameters: startcel, aantal kolommen en aantal rijen Deze procedure roep je op via een publieke procedure procmain() Oplossing:

64 Oefening 4b Zorg ervoor dat de gebruiker via een knop getallen kan aankruisen Maak hiervoor volgende procedures aan: public VoerGetalIn() toont de InputBox private KruisAan() kruist het getal aan Oplossing:

65 Oefening 4c Uitbreiding: Zorg dat je procedure MaakLottoFormulier()meerdere formulieren kan aanmaken Wanneer je nu op de knop Kies getal klikt, kan je ook het formulier kiezen

66 Oplossing: Oefening 4c

67 Range > Opvullen & bewerken Opmerkingen bij de oplossing: Automatisch opvullen van groot bereik met For lus is niet efficiënt Beter: formule gebruiken Zie les1_oef3d_oplossing.xls 6 kolommen kolomindex formule = (rij-index * aantal_kolommen) + kolomindex Bijvoorbeeld: (1 * 6) + 1 = 7 rij-index Opgelet: rekening houden met offset: je start niet altijd op rij 1, kolom 1! Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

68 Range > Opvullen & bewerken Opmerkingen bij de oplossing: Code herbruikbaar maken door ze in aparte procedures te steken Parameters: Optionele: Private Sub test( param1 as Long, Optional param2 as Variant) Controleren of meegegeven is: If ( IsMissing(param2) ) Then End If param2 =... Slide op basis van cursus Programmeren in Excel 2007 VBA van Peter Demasure

69 Programmeren in Excel VBA beginners les 3 Herhaling les Range > Rijen verwijderen Werkmappen en werkbladen Het object Application Event macro's Excel 2003 vs. 2007

70 Bedankt voor jullie aandacht!

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele Informatica Leren programmeren met JAVA en NetBeans Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Leren programmeren

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie

Grafieken en reken oefeningen in Excel. De boekhouding van je. bedrijf kun je goed doen in Excel. Nog beter leren. omgaan met Word

Grafieken en reken oefeningen in Excel. De boekhouding van je. bedrijf kun je goed doen in Excel. Nog beter leren. omgaan met Word Grafieken en reken oefeningen in Excel. omgaan met Word De boekhouding van je Nog beter leren bedrijf kun je goed doen in Excel. Informatiekunde Omgaan met Excel College De Heemlanden 2005. Informatiekunde

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI2d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003 Jos Gils Erik Goossens Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Programmeren

Hoofdstuk 16: Programmeren Hoofdstuk 16: Programmeren Kennismaking: het volume van een cylinder berekenen Deze kennismaking is een beknopte inleiding. Lees het vervolg van dit hoofdstuk voor meer gedetailleerde informatie. Een programma

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL Victor Peters Basiscursus PHP 6 en MySQL Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Aan de slag met PHP 3 1.1 In dit hoofdstuk 3 1.2 Webserver en browser 3 1.3 HTML, Ajax, XML, CSS en JavaScript 4 1.4 WordPress, Joomla

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Woef, woef! Harry Broeders De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 27 april 2015 J.Z.M.Broeders@hhs.nl Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen.

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Windows: Bij deze korte handleiding ben ik ervan uitgegaan dat enkele windows basisbeginselen reeds gekend zijn zoals de hierna getoonde iconen. kiezen van het

Nadere informatie

iwork Gebruikershandleiding voor formules en functies

iwork Gebruikershandleiding voor formules en functies iwork Gebruikershandleiding voor formules en functies KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

maplev 2012/5/1 15:47 page 469 #471 Procedures (vervolg)

maplev 2012/5/1 15:47 page 469 #471 Procedures (vervolg) maplev 2012/5/1 15:47 page 469 #471 Module 30 Procedures (vervolg) Onderwerp Voorkennis Expressies Procedures: Bereik van lokale variabelen, call by evaluated name, level-1-evaluatie van lokale variabelen,

Nadere informatie

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster

Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website. Peije van Klooster Inleiding in het bouwen en onderhouden van een eigen website Peije van Klooster 2011 Inhoudsopgave: Inleiding... 4 1 Wat is internet... 5 1.1 Een klein beetje geschiedenis van internet... 5 1.2 Evolutie

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie