Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:"

Transcriptie

1 V. Arrays A. Wat zijn arrays? Een array is een verzameling van variabelen. Ze hebben allen dezelfde naam en hetzelfde type. Men kan ze van elkaar onderscheiden door een volgnummer, index genoemd. Enkele voorbeeldjes maken dit duidelijk. 1) Een array declareren Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren: Dim Tellers(14) As Integer ' 15 elementen. Tussen haakjes vermeldt u de grootte van het array. Maar vermits de laagste waarde steeds 0 is, heeft u dus één element meer.( 1 ) Als u zoals hier 14 opgeeft voor de grootte, heb de beschikking over de variabelen Tellers(0), Teller(1),Tellers(2),. Tot tellers(14). Dat zijn er dus 15! Elk van deze kunt u gebruiken als een integer getal. Andere voorbeelden: Dim Teksten(4) as String Dim Getallen(7) as Double ' 5 elementen van het type string. ' 8 elementen van het type double. 2) Arrays gebruiken in het programma In het programma kunt u deze tellers gebruiken door de index aan te geven. De index mag ook een variabele zijn van het type Integer of Long. Voorbeelden: Tellers(2) = 17 Teksten(3) = "En dit is het vierde!" Print Getallen(5) Of met een Integer variabele als index i = 3 Tellers(i)= 45 'Zet Tellers(3) = 45 Oefening: Maak een nieuw project aan met als naam bijvoorbeeld OefArr1. Zet het weer in een aparte map. Declareer de volgende arrays in het gedeelte (General) (Declarations) Option Explicit 'Declaraties van de arrays Dim tellers(9) As Integer Dim getallen(6) As Double '10 gehele getallen ' 7 double getallen 1 Met de instructie Option Base kun je de laagste waarde ook op één zetten, i.p.v. nul. Visual Basic door ir. C.Daniels V-1

2 Dim teksten(3) As String Dim bool(4) As Boolean ' 4 strings ' 5 boolean Plaats de onderstaande code in de events Form_Click en Form_Load: Private Sub Form_Click() Dim i As Integer ' teller voor de For-next 'integer array For i = 0 To 9 tellers(i) = 10 * i Print tellers(i); Print 'double array For i = 0 To 6 getallen(i) = * i Print getallen(i); Print 'string array teksten(0) = "Eerste" teksten(1) = "Tweede" teksten(2) = "Derde" teksten(3) = "En dit is het vierde!" Print teksten(0), teksten(1), teksten(2), teksten(3) 'boolean array For i = 0 To 4 bool(i) = i Print bool(i), Private Sub Form_Load() Form1.Caption = "Arrays" AutoRedraw = True Laat het programma runnen, klik op het formulier en bekijk het resultaat. Visual Basic door ir. C.Daniels V-2

3 Uit dit voorbeeld ziet u ook dat het type Boolean eigenlijk hetzelfde als een Integer is. Alleen de waarde 0 is False, alle andere waarden worden beschouwd als True. Tip: Experimenteer zoveel mogelijk! Kent u bijvoorbeeld niet de betekenis van de losse Print-instructie in bovenstaand voorbeeld, of van de komma achteraan in de Print-instructie, laat die dan weg, en bekijk het resultaat! Of zoek het op in de Help van VB. Oefening: sorteren met bubblesort Getallen sorteren is en blijft een moeilijke klus voor computers. Er zijn talloze methoden uitgewerkt, en dikke boeken over geschreven. Een van de snelste methodes is de quicksort, maar is vrij ingewikkeld om te programmeren. De bubblesort is veel trager, maar wel vrij makkelijk te programmeren. We zullen eerst deze methode even uitleggen. 3) Sorteren met bubblesort Hoe werkt bubblesort? Om dit te illustreren het volgende voorbeeld. Stel dat we getallen in gesorteerde volgorde van laag naar hoog willen verkrijgen. Daarom gaan we vooraan beginnen met telkens twee opeenvolgende getallen te vergelijken, staan ze verkeerd worden ze omgewisseld: Vergelijk 7 en 2, staan verkeerd dus omwisselen Vergelijk 7 en 8, staan goed, dus niets doen Vergelijk 8 en 1,staan verkeerd dus omwisselen Vergelijk 8 en 3, staan verkeerd dus omwisselen Na één cyclus staat het grootste getal nu achteraan We herhalen deze cyclus nog eens, het laatste getal moeten we niet meer beschouwen, dat staat al juist Vergelijk 2 en 7, staan goed Vergelijk 7 en 1, staan verkeerd dus omwisselen Vergelijk 7 en 3, staan verkeerd dus omwisselen Het laatste getal stond reeds juist Visual Basic door ir. C.Daniels V-3

4 Ook het voorlaatste getal, de zeven, staat nu juist. We vervolgen deze werkwijze tot alle getallen juist staan. Als alle getallen juist staan, moeten we tijdens een ganse cyclus geen omwisselingen meer uitvoeren. Hieronder staat de volgende cyclus Alleen de 2 en de 1 worden nog omgewisseld. Met de andere cijfers moet niets meer gebeuren. Als we nu nog een cyclus zouden uitvoeren, wordt er niets meer omgewisseld, dus is de sortering voltooit. Het aantal omwisselingen dat we nodig hebben, hangt af van de originele getallen. De reeks staat reeds juist, dus geen omwisselingen nodig, maar om de reeks juist te krijgen zijn er heel wat nodig! Laten we nu een programma schrijven, dat een eenvoudige sortering zoals hierboven uitvoert. Maak een nieuw project aan met de naam Sorteren1. Geef het een weer eigen map met dezelfde naam. Plaats op het formulier twee knoppen, en geef deze objecten de volgende eigenschappen Object Formulier Eigenschappen Name: Form1 Caption: Sorteren Font: Ms Sans Serif 10p Vet Heigth:6800 twips StartUpPosition:1-CenterOwner Width: 3000 twips Name:cmdNieuw Caption:Nieuw Name:cmdSorteren Caption:Sorteren Het formulier Sorteren in de ontwerpfase Visual Basic door ir. C.Daniels V-4

5 Plaats in de declaratie-sectie de volgende code: Option Explicit Const Aantal = 7 'Aantal te sorteren getallen Dim getallen(aantal) As Integer 'Array met getallen Plaats in het event Form_Load de volgende code: Private Sub Form_Load() AutoRedraw = True cmdsorteren.enabled = False 'Knop sorteren uitzetten Randomize Plaats in het event cmdnieuw_click de volgende code: Private Sub cmdnieuw_click() Dim i As Integer ' hulpvariabele Cls ' Maak dit formulier schoon 'genereer de random getallen For i = 0 To Aantal - 1 Getallen(i) = Int(100 * Rnd) + 1 'random getal 1 tot 10 Print getallen(i); ' en druk ze af ' en druk ze af in het formulier Print: Print 'lege lijn cmdsorteren.enabled = True ' zet de knop sorteren aan Plaats in het event cmdsorteren_click de volgende code: Private Sub cmdsorteren_click() Dim i, j As Integer ' hulpvariabelen Dim Gesorteerd As Boolean ' gesorteerd? ja of nee Dim dummy As Integer 'hulpvariabele Gesorteerd = False 'Begin met gesorteerd onwaar te zetten 'Hier begint de cyclus tot als Gesorteerd waar is Do While Not (Gesorteerd) Gesorteerd = True ' Eerst aan zetten For i = 0 To Aantal - 2' Het voorlaatste heeft als index Aantal-2 If getallen(i) > getallen(i + 1) Then 'Vergelijk dummy = getallen(i) ' Omwisselen getallen(i) = getallen(i + 1) getallen(i + 1) = dummy For j = 0 To Aantal - 1 'en afdrukken Print getallen(j); Print Visual Basic door ir. C.Daniels V-5

6 Gesorteerd = False 'nog niet goed End If i ' streepje na één cyclus Print " " Loop 'herbegin de cyclus cmdsorteren.enabled = False 'Zet de knop Sorteren uit Ons programma is af! Test het uit met verschillende reeksen. Hoeveel maal moet u gemiddeld wisselen bij 10 testrondes? Het programma Sorteren1 bij het opstarten. Het programma Sorteren1 nadat op de knop Nieuw werd geklikt. En na het klikken op de knop Sorteren. Tussen elke cyclus hebben we een lijntje getrokken. De laatste cyclus is leeg. Opgave: Verander de code in het programma zodat er van hoog naar laag wordt gesorteerd. Pas het programma aan in de For-lus zodat het element achteraan, wat reeds gesorteerd is, niet meer in de lus wordt opgenomen. Kies een veranderlijke Laatste. Zet die eerst gelijk aan Aantal-2, en bij elke lus maakt u die één kleiner Wat gebeurt er als u in de For-lus Aantal-2 vervangt door Aantal 1? Leg uit Visual Basic door ir. C.Daniels V-6

7 Als we grotere hoeveelheden gegevens gaan sorteren, is dat nog moeilijk te volgen. Grafisch kunnen we wat meer doen. Daarom hebben we de Line-instructie nodig. Hiermee kunt u lijnen, open rechthoeken, en opgevulde rechthoeken tekenen. B. De Line-instructie Tekent een lijn, rechtboek, of opgevulde rechthoek (blok) in een formulier of PictureBox. Deze ziet er als volgt uit Line (x1,y1)-(x2,y2), kleur, optie Uitleg over de parameters: - x1,y1 : x en y-coordinaat van het startpunt van de lijn of de linkerbovenhoek van de rechthoek - x2,y2 : x en y-coordinaat van het eindpunt van de lijn of de rechterbenedenhoek van de rechthoek - kleur: de kleur van de rand of van de opvulling (optioneel) - optie: B open rechthoek (van het engels: block) of BF opgevulde rechthoek (van het engels: block filled) (optioneel) Laten we dit even toepassen in een eenvoudig voorbeeld Lijnen1. We kunnen hiermee willekeurige lijnen en rechthoeken laten tekenen. Het project Lijnen1 in actie. Oefening: Lijnen1 Maak een nieuw project aan met als naam Lijnen1. Plaats het in een aparte map Lijnen1. Noem het project Lijnen1.vbp, en het formulier Lijnen1.frm. Visual Basic door ir. C.Daniels V-7

8 Plaats de volgende objecten op het formulier: cmdlijnen cmdrechthoeken cmdblokken PictureBox Geef de objecten de volgende eigenschappen: Object Form PictureBox Name:Form1 Caption: Lijnen1 Heigth: 3600 twips Width:4800 twips Name: cmdlijnen Caption:Lijnen Name:cmdRechthoeken Caption: Rechthoeken Name:cmdBlokken Caption:Blokken Name: PictureBox1 Eigenschap Plaats de volgende code in het event cmdblokken_click Private Sub cmdblokken_click() Dim Breedte, Hoogte, x1, y1, x2, y2, i As Integer ' Bepaal de breedte en de hoogte van de PictureBox Breedte = Picture1.ScaleWidth Hoogte = Picture1.ScaleHeight 'teken 10 willekeurige blokken Visual Basic door ir. C.Daniels V-8

9 For i = 1 To 10 x1 = Int(Breedte * Rnd) y1 = Int(Hoogte * Rnd) x2 = Int(Breedte * Rnd) y2 = Int(Hoogte * Rnd) Picture1.Line (x1, y1)-(x2, y2), QBColor(Int(Rnd * 16)), BF Plaats de volgende code in het event cmdlijnen_click Private Sub cmdlijnen_click() Dim Breedte, Hoogte, x1, y1, x2, y2, i As Integer ' Bepaal de breedte en de hoogte van de PictureBox Breedte = Picture1.ScaleWidth Hoogte = Picture1.ScaleHeight 'teken 10 willekeurige lijnen For i = 1 To 10 x1 = Int(Breedte * Rnd) y1 = Int(Hoogte * Rnd) x2 = Int(Breedte * Rnd) y2 = Int(Hoogte * Rnd) Picture1.Line (x1, y1)-(x2, y2), QBColor(Int(Rnd * 16)) Plaats de volgende code in het event cmdblokken_click Private Sub cmdrechthoek_click() Dim Breedte, Hoogte, x1, y1, x2, y2, i As Integer ' Bepaal de breedte en de hoogte van de PictureBox Breedte = Picture1.ScaleWidth Hoogte = Picture1.ScaleHeight 'teken 10 willekeurige rechthoeken For i = 1 To 10 x1 = Int(Breedte * Rnd) y1 = Int(Hoogte * Rnd) x2 = Int(Breedte * Rnd) y2 = Int(Hoogte * Rnd) Picture1.Line (x1, y1)-(x2, y2), QBColor(Int(Rnd * 16)), B Plaats de volgende code in het event Form_Load Private Sub Form_Load() AutoRedraw = True Visual Basic door ir. C.Daniels V-9

10 Uitleg: Het programma is klaar! Test het uit! ScaleWidth: geeft de breedte van de PictureBox in twips ScaleHeigth: geeft de hoogte van de PictureBox in twips Twip: Een twip is 1/20 van een punt van een printer (567 twips is gelijk aan één centimeter). Let er op dat de y-as haar nulpunt linksboven heeft, in grafische afbeeldingen: QBColor(Nummer): kleureninstructie afkomstig uit een vroegere versie van basic: Quick Basic. Maar kan nog steeds gebruikt worden. Nummer kan de volgende waarden hebben Nummer Kleur Nummer Kleur 0 Zwart 8 Grijs 1 Blauw 9 Licht Blauw 2 Groen 10 Licht Groen 3 Cyaan 11 Licht Cyaan 4 Rood 12 Licht Rood 5 Magenta 13 Licht Magenta 6 Geel 14 Licht Geel 7 Wit 15 Helder Wit Met de instructie QBColor(Int(Rnd * 16)) kiezen we dus een willekeurige kleur uit de reeks: 0 <= Rnd <= 0, <= Rnd*16 <=15, <= Int(Rnd*16) <=15 Visual Basic door ir. C.Daniels V-10

11 Oefening: Sorteren2 In deze oefening gaan we het sorteerproces grafisch voorstellen. Elk getal wordt voorgesteld door een horizontale lijn. De lengte komt overeen met de grootte van het getal. Het project ziet er bij uitvoering zo uit: Na het opstarten Na klikken op Nieuw Midden in het sorteerproces Gesorteerd Maak een nieuw project Sorteren2 aan in een nieuw map Sorteren2. Voeg onderstaande objecten aan het project toe: cmdnieuw cmdsorteren cmdsluiten PictureBox Visual Basic door ir. C.Daniels V-11

12 Geef de objecten de volgende eigenschappen: Object Form PictureBox Eigenschappen Name:Form1 Caption:Bubble sort Borderstyle: 1- Fixed Single Heigth: 4050 Width: 4700 Name:cmdNieuw Caption:Nieuw Name:cmdSorteren Caption: Sorteren Name:cmdSluiten Caption: Sluiten Name: Picture1 Heigth: 200 ScaleMode: 3 Pixel Width: 305 Hieronder volgt de volledige code. Zet ze in de juiste events. Option Explicit Const Aantal = 200 'Aantal getallen Dim getallen(aantal) As Integer Private Sub cmdnieuw_click() Dim i As Integer Dim Breedte As Integer Picture1.Cls 'Leeg maken Picture1.ForeColor = vbred 'Kleur van de lijnen Breedte = Picture1.Width 'Maak de langste lijn zo breed als het beeld ' Getallen genereren For i = 0 To Aantal - 1 getallen(i) = Int(Breedte * Rnd) Picture1.Line (0, i)-(getallen(i), i) i cmdsorteren.enabled = True 'Zet sorteerknop aan Private Sub cmdsluiten_click() End Private Sub cmdsorteren_click() Dim gesorteerd As Boolean Dim i, inthulp, Laatste As Integer Visual Basic door ir. C.Daniels V-12

13 gesorteerd = False Laatste = Aantal - 2 'En nu sorteren... While Not (gesorteerd) gesorteerd = True 'Begin een cyclus For i = 0 To Laatste If getallen(i) > getallen(i + 1) Then gesorteerd = False ' een wisseling! dus sorteren niet gedaan 'beide lijnen wissen (= tekenen met achtergrondkleur) Picture1.ForeColor = vbwhite Picture1.Line (0, i)-(getallen(i), i) Picture1.Line (0, i + 1)-(getallen(i + 1), i + 1) 'verwisselen inthulp = getallen(i) getallen(i) = getallen(i + 1) getallen(i + 1) = inthulp 'lijnen tekenen in rood Picture1.ForeColor = vbred Picture1.Line (0, i)-(getallen(i), i) Picture1.Line (0, i + 1)-(getallen(i + 1), i + 1) End If i Laatste = Laatste 1 'elke cyclus waarde Laatste 1 verminderen Wend cmdsorteren.enabled = False 'Zet sorteerknop uit Private Sub Form_Load() AutoRedraw = True Randomize 'Voor random-getallen cmdsorteren.enabled = False 'Zet sorteerknop uit Oefening: Quicksort-methode bijvoegen Om de snelheid van sorteren te kunnen vergelijken gaan we ook sorteren volgens de veel snellere Quicksort-methode. Sla het project en het formulier eerst op in een nieuwe map met naam Quicksort, zodat de oude versie ongemoeid blijft. Voeg een nieuwe knop toe met name = cmdquicksort en Caption = Quicksort Visual Basic door ir. C.Daniels V-13

14 Voeg de volgende code toe aan het programma, bijvoorbeeld onder de sectie (General) (Deckarations). Achteraan vindt u een korte beschrijving van de werking. Option Explicit Const Aantal = 200 'Aantal getallen Dim getallen(aantal) As Integer Public Sub vbquicksort(varray As Variant, l As Integer, r As Integer) Dim i As Integer Dim j As Integer Dim X As Integer Dim Y As Integer Dim k As Long 'voor de vertraging i = l j = r X = varray((l + r) / 2) While (i <= j) Wend While (varray(i) < X And i < r) i = i + 1 Wend While (X < varray(j) And j > l) j = j - 1 Wend If (i <= j) Then ' VERTRAGING 'For k = 0 To ' 'lijnen wissen Picture1.ForeColor = vbwhite Picture1.Line (0, i)-(varray(i), i) Picture1.Line (0, i + 1)-(vArray(i + 1), i + 1) Y = varray(i) varray(i) = varray(j) varray(j) = Y 'lijnen tekenen Picture1.ForeColor = vbred Picture1.Line (0, i)-(varray(i), i) Picture1.Line (0, i + 1)-(vArray(i + 1), i + 1) i = i + 1 j = j - 1 End If Visual Basic door ir. C.Daniels V-14

15 If (l < j) Then vbquicksort varray, l, j If (i < r) Then vbquicksort varray, i, r Voeg de volgende code toe aan het event cmdquicksort_click Private Sub cmdquicksort_click() Dim i As Integer 'roep de quicksort-methode aan vbquicksort getallen, 0, Aantal - 1 'toon de gesorteerde reeks Picture1.Cls For i = 0 To Aantal - 1 Picture1.Line (0, i)-(getallen(i), i) i Zorg er ook voor dat de knop cmdquicksort pas toegankelijk wordt als er op Nieuw is geklikt (eigenschap Enabled aan- en afzetten) Test de sorteermethode uit. Als een en ander te snel gaat, kunt u de vertraging inschakelen door de commentaar weg te laten in de code: (hoe hoger het getal, hoe langzamer) ' VERTRAGING For k = 0 To Uitleg: De Quicksort is een van de snelste methodes om objecten te sorteren. De werking is kort gezegd als volgt. Men neemt ergens een middelste element uit de reeks. Dan worden de getallen aan weerszijden van dit element omgewisseld, alle getallen kleiner dan dit element komen naar voren, alle getallen groter dan dit element gaan naar de achterste helft. Als dit gebeurt is, zijn alle getallen in het gedeelte vooraan kleiner als dit middelste element, alle getallen achteraan groter dan dit element. Maar ze staan nog niet in de juiste volgorde. Dan wordt de quicksort-methode opnieuw los gelaten op het voorste deel, en daarna op het achterste deel. Telkens wordt elk gedeelte dus ongeveer in de helft gedeeld, totdat alle getallen zijn gesorteerd. We zien hier een voorbeeld van een procedure Public Sub vbquicksort(varray As Variant, l As Integer, r As Integer) Dit is een sub-functie die niet samengaat met een event, maar die aangeroepen wordt vanuit een ander gedeelte van het programma. Hoe dit werkt, zien we in het volgend hoofdstuk. Private Sub cmdquicksort_click() Dim i As Integer 'roep de quicksort-methode aan vbquicksort getallen, 0, 199 Visual Basic door ir. C.Daniels V-15

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Graphics. Small Basic graphics 1/6

Graphics. Small Basic graphics 1/6 Small Basic graphics 1/6 Graphics Naast het werken met tekst kan je in Small Basic ook werken met grafische elementen: lijnen, vormen en kleuren. Hierbij gebruik je het grafische venster met de witte achtergrond.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 6: Zelf functies maken 6.0 Leerdoel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 2: Werken met variabelen 2.0

Nadere informatie

Inhoudsopgave. www.ffxs.nl/diy-elektro - 2 - Visual Basic 6.0

Inhoudsopgave. www.ffxs.nl/diy-elektro - 2 - Visual Basic 6.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Project 1: Begroeting...4 Starten van Visual Basic...4 Programmeeromgeving...4 De werkbalk...4 Het formuliervenster...4 Het projectvenster...5 Het eigenschappenvenster...5

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2001 Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Nadere informatie

OEFENINGEN PYTHON REEKS 5

OEFENINGEN PYTHON REEKS 5 Vraag 1: Interpoleren (vervolg) OEFENINGEN PYTHON REEKS 5 Bouw verder op je code van Reeks 3, vraag 4. Voeg vier constanten toe aan je code: X0 = 280, Y0 = 0, Z0 = 50 en SIZE = 8. a) Teken een kubus met

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 6

Informatica: C# WPO 6 Informatica: C# WPO 6 1. Inhoud Timers, switch cases, combobox 2. Oefeningen Demo 1: Bounce Demo 2: Hex to decimal converter Demo 3: Debug oplossing demo 1 A: Count to 10 A: Biljarttafel A: Azerty to qwerty

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW:

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Strings en string-functies

Strings en string-functies VI. Strings en string-functies A. Wat zijn strings? Strings zijn eigenlijk teksten. U kunt die bewaren in een stringvariabele. Een tekst bestaat uit karakters zoals letters, cijfers, leestekens, Een karakter

Nadere informatie

1) Een sequentieel bestand schrijven

1) Een sequentieel bestand schrijven VIII. Werken met Bestanden Al de informatie die u in het RAM-geheugen van een computer opslaat, verdwijnt als u het programma afsluit. Als u gegevens langer wil bewaren, moet u deze gegevens op een schijf

Nadere informatie

X. Grafische elementen

X. Grafische elementen X. Grafische elementen Om u te helpen bij grafische voorstellingen heeft java een aantal grafische afbeeldingen die u kunt gebruiken. Meestal worden zij in de methode paint(graphics g) geplaatst. Zij moeten

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Small Basic Programmeren Text Console 2

Small Basic Programmeren Text Console 2 Oefening 1: Hoogste getal Je leest een reeks positieve gehele getallen in totdat je het getal 0 (nul) invoert. Daarna stopt de invoer en druk je een regel af met het hoogste getal uit de reeks. Voorbeeld:

Nadere informatie

Visual Basic door ir. C.Daniels 1

Visual Basic door ir. C.Daniels 1 Visual Basic door ir. C.Daniels 1 I. Lab 1 - Inleiding en kennismaking met VB A. Waarom Visual Basic? Visual Basic is een grafische programmeeromgeving, waarmee u makkelijk windowsprogramma s kunt schrijven.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

extra oefening algoritmiek - antwoorden

extra oefening algoritmiek - antwoorden extra oefening algoritmiek - antwoorden opgave "Formule 1" Maak een programma dat de gebruiker drie getal A, B en C in laat voeren. De gebruiker zorgt ervoor dat er positieve gehele getallen worden ingevoerd.

Nadere informatie

Labo 2 Programmeren II

Labo 2 Programmeren II Labo 2 Programmeren II L. Schoofs K. van Assche Gebruik Visual Studio 2005 om een programma te ontwikkelen dat eenvoudige grafieken tekent. Deze opgave heb je vorig academiejaar reeds in Java geïmplementeerd.

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten Programmeermethoden NA Week 6: Lijsten Kristian Rietveld http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/prna2016/ Getal opbouwen Stel je leest losse karakters (waaronder cijfers) en je moet daar een getal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Versie Datum Auteurs Opmerkingen 1 25-09-2001 Kees Hemerik (code) Gebaseerd op Delphi 5 Enterprise. Roel Vliegen (tekst) 2 17-03-2005 Kees Hemerik Aanpassingen: Delphi 7,

Nadere informatie

Som Van Twee Getallen

Som Van Twee Getallen Public Class frmsomvantweegetallen Som Van Twee Getallen Private Sub btnberekensom_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnberekensom.click 'Declareer de variabelen '-----------------------

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Derde Delphi Programma verkenning

Derde Delphi Programma verkenning Derde Delphi Programma verkenning In deze opdracht gaan we een aantal typische componenten en gegevenstypen van Windows en Delphi verkennen. We bouwen een eenvoudige rekenmachine en ondertussen leer je

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

SEQUENTIE-STRUCTUUR. Oefening: Dichtheid

SEQUENTIE-STRUCTUUR. Oefening: Dichtheid SEQUETIE-STRUCTUUR Oefening: Dichtheid geef diameter vd bol(m) //Declaratie input variabelen double diameter; double soortmassa; //Declaratie variabelen voor tussenresultaten double volume; diameter //Declaratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmeren (1) Examen NAAM:

Programmeren (1) Examen NAAM: Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien) en geef zowel klad als net af. Bij heel wat vragen moet je zelf Java-code schrijven. Hou dit kort en bondig. Je hoeft

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 9

Informatica: C# WPO 9 Informatica: C# WPO 9 1. Inhoud Functies (functies met return-waarde) 2. Oefeningen Demo 1: Som Demo 2: Min en max of array Demo 3: Retourneer array van randomwaarden A: Absolute waarde A: Afstand A: Aantrekkingskracht

Nadere informatie

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python.

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. 1 Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. Voordat je leert programmeren, moet je jouw pc zo instellen dat

Nadere informatie

Programmeren A. Genetisch Programma voor het Partitie Probleem. begeleiding:

Programmeren A. Genetisch Programma voor het Partitie Probleem. begeleiding: Programmeren A Genetisch Programma voor het Partitie Probleem begeleiding: Inleiding Het Partitie Probleem luidt als volgt: Gegeven een verzameling van n positieve integers, vindt twee disjuncte deelverzamelingen

Nadere informatie

Als je de categorie Getal hebt gekozen kunt u in de notatie bepalen hoe het getal moet worden weergegeven.

Als je de categorie Getal hebt gekozen kunt u in de notatie bepalen hoe het getal moet worden weergegeven. Getalopmaak Kies: Opmaak - Cellen... tab Getallen Categorie Selecteer een categorie in de lijst en selecteer vervolgens een opmaakprofiel in het vak Notatie. Opm: De standaardvalutanotatie voor een cel

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester.

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester. In onderstaande oefeningen zijn kleuren gebruikt. Deze dienen aleen om de structuren makkelijker terug te kunnen herkennen. Ze worden niet standaard zo gebruikt. De dunne rood/roze balken zijn ook geen

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Programmeren in Java les 3

Programmeren in Java les 3 4 september 2015 Deze les korte herhaling vorige week loops methodes Variabelen Soorten variabelen in Java: integer: een geheel getal, bijv. 1,2,3,4 float: een gebroken getal, bijv. 3.1415 double: een

Nadere informatie

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface.

Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Technische Fiche om een commando met een passend icoontje aan te maken in de Ribbon Interface. Dit document is gebaseerd op Inventor 2011 & Windows XP. PS: Het kan zijn dat bepaalde zaken verschillen of

Nadere informatie

UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS

UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS Laatste aanpassing: 15 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Bestandsnamen 3 2 Organizatie Bestanden 3 3 Indentatie

Nadere informatie

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk.

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk. HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren In de vorige hoofdstukken zijn programmeertalen beschreven die imperatief zijn. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet doen, net als een

Nadere informatie

Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving.

Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving. Small Basic - werkomgeving 1/5 Werkomgeving Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving. Bovenaan vind je de werkbalk met opdrachtknoppen. Onder de werkbalk links kan je

Nadere informatie

Programmeren met Arduino-software

Programmeren met Arduino-software Programmeren met Arduino-software De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via www.arduino.cc. De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en

Nadere informatie

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal.

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal. 4. Array s Een array is een geïndexeerde variabele. Deze zin zal de nodig vragen oproepen, waarop enige uitleg van toepassing is. Met variabelen hebben we al kennis gemaakt. In een variabele kun je iets

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bij dit hoofdstukken horen geen opgaven.

Bij dit hoofdstukken horen geen opgaven. 6. Programmeertalen Een computer begrijpt eigenlijk alleen maar binaire code (bestaande uit 1 en 0). Om hem/haar makkelijk opdrachten te geven zijn programmeertalen ontwikkeld. Deze moeten een goed gedefinieerde

Nadere informatie

Android apps met App Inventor 2 antwoorden

Android apps met App Inventor 2 antwoorden 2014 Android apps met App Inventor 2 antwoorden F. Vonk versie 1 11-11-2014 inhoudsopgave Mollen Meppen... - 2 - Schrandere Scholier... - 15 - Meteoor... - 21 - Dit werk is gelicenseerd onder een Creative

Nadere informatie

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012 Programmeren 29 augustus 202 Prof. T. Schrijvers Instructies Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien). Geef ook je kladbladen af. Bij heel wat vragen moet je

Nadere informatie

sheets Programmeren 1 Java college 6, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op met name hoofdstuk 13 en 14 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Algemeen Een herhaal structuur een is programmeertechniek waarbij bepaalde Java instructies worden herhaald net zo lang tot een bepaalde voorwaarde is bereikt. Een

Nadere informatie

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet.

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet. Les C-02: Werken met Programma Structuur Diagrammen 2.0 Inleiding In deze lesbrief bekijken we een methode om een algoritme zodanig structuur te geven dat er gemakkelijk programmacode bij te schrijven

Nadere informatie

Programmeermethoden. Recursie. week 11: november kosterswa/pm/

Programmeermethoden. Recursie. week 11: november kosterswa/pm/ Programmeermethoden Recursie week 11: 21 25 november 2016 www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/pm/ 1 Pointers Derde programmeeropgave 1 Het spel Gomoku programmeren we als volgt: week 1: pointerpracticum,

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 1

Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 1 Objectgeoriënteerd Programmeren: WPO 1 1. Inhoud Opfrissing syntax, programmeermethodes, datatypes, functies/procedures, tekenen in C#. Herhaling Informatica 1 ste bachelor. 2. Oefeningen Demo 1: Volume

Nadere informatie

Elke groep van 3 leerlingen heeft een 9 setje speelkaarten nodig: 2 t/m 10, bijvoorbeeld alle schoppen, of alle harten kaarten.

Elke groep van 3 leerlingen heeft een 9 setje speelkaarten nodig: 2 t/m 10, bijvoorbeeld alle schoppen, of alle harten kaarten. Versie 16 januari 2017 Sorteren unplugged Sorteren gebeurt heel veel. De namen van alle leerlingen in de klas staan vaak op alfabetische volgorde. De wedstrijden van een volleybal team staan op volgorde

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Simon de schildpad. 2015 J van Weert 1

Simon de schildpad. 2015 J van Weert 1 Programmeren met Simon Simon de schildpad 2015 J van Weert 1 Inleiding: Wat is programmeren eigenlijk? Een computer doet niets zonder een programma. Die programma s worden geschreven door mensen: programmeurs.

Nadere informatie

9.18 Macro s: oefeningen

9.18 Macro s: oefeningen 9.18 Macro s: oefeningen Oefening 77.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Handleiding. Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access. HA40c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Handleiding. Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access. HA40c. Jos Gils Erik Goossens Info-books HA40c Toegepaste Informatica Handleiding Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access Jos Gils Erik Goossens Veldlengte Het maximale aantal tekens dat in een veld kan ingevoerd worden.

Nadere informatie

Online c++ leren programmeren:

Online c++ leren programmeren: Online c++ leren programmeren: Inhoud 1)Waar vind ik een c++ compiler?... 2 2)Hoe start ik een programma in c++?... 2 3)Een eerste c++ programma:... 3 Een eerste programma schrijven:... 3 Mijn eerste programma

Nadere informatie

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Inhoud Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Operaties op numerieke datatypen Evaluatie van expressies, bindingssterkte Assignment operaties en short-cut operatoren Controle

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) LES 4 In deze les gaan we een eenvoudig dobbelspelletje maken: Allereerst krijgt de speler de gelegenheid zijn/haar naam in te vullen en daarna op OK te klikken

Nadere informatie

Turbo Pascal deel 3 MSX CLUB MAGAZINE 36. Erik van Bilsen. Scanned, ocr ed and converted to PDF by HansO, 2001

Turbo Pascal deel 3 MSX CLUB MAGAZINE 36. Erik van Bilsen. Scanned, ocr ed and converted to PDF by HansO, 2001 Turbo Pascal deel 3 MSX CLUB MAGAZINE 36 Erik van Bilsen Scanned, ocr ed and converted to PDF by HansO, 2001 In deze aflevering van de cursus gaan we scrollen en wel smooth-scroll in maar liefst vier richtingen.

Nadere informatie

van PSD naar JavaScript

van PSD naar JavaScript 2015 van PSD naar JavaScript F. Vonk versie 2 19-9-2015 inhoudsopgave 1. inleiding... - 2-2. ontwikkelomgeving... - 3-3. programmeerconcepten... - 4 - statement... - 4 - sequentie... - 4 - variabele en

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

9.19 Macro s: oefeningen

9.19 Macro s: oefeningen 9.19 Macro s: oefeningen Oefening 84.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) Vereiste voorkennis Voldoende kennis van het besturingssysteem (in deze handleiding wordt uitgegaan van Windows) De basisprincipes van programmeren Vereiste

Nadere informatie

Autocad 2012 Naam Datum

Autocad 2012 Naam Datum Naam Datum Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Leerdoelen 3 Opstarten van Autocad 3 Tekenen van lijnen met de functie ortho 3 Kleur van de lijn vernaderen 4 Toevoegen van tekst 5 Tekening beveiligen 5 Bijlage

Nadere informatie

Programmeermethoden. Recursie. Walter Kosters. week 11: november kosterswa/pm/

Programmeermethoden. Recursie. Walter Kosters. week 11: november kosterswa/pm/ Programmeermethoden Recursie Walter Kosters week 11: 20 24 november 2017 www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/pm/ 1 Vierde programmeeropgave 1 De Grote getallen programmeren we als volgt: week 1: pointerpracticum,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

{ auteur, toelichting }

{ auteur, toelichting } Programmeren Blok A Trilogie van (programmeer)talen http://www.win.tue.nl/ wstomv/edu/ip0/ College Syntaxis (vormleer): Hoe ziet t eruit, hoe schrijf je t? Tom Verhoeff Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS DELPHI VOOR ELEKTRONICI CURSUS Deel 2: Een rekenmachine programmeren Herman Bulle met dank aan Anton Vogelaar In het vorige artikel hebben we de programmeeromgeving van Delphi geïntroduceerd en zijn er

Nadere informatie

extra oefeningen - antwoorden

extra oefeningen - antwoorden extra oefeningen - antwoorden inkomstenbelasting var salaris = Number(prompt("Voer een salaris in hele Bibra in.")); var rest = salaris; // Houd steeds het rest salaris bij. var belasting = 0; // Houd

Nadere informatie

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Bij dit tentamen mag je geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals boek of slides. Dit

Nadere informatie

Verzamelingen, Lijsten, Functioneel Programmeren

Verzamelingen, Lijsten, Functioneel Programmeren Verzamelingen, Lijsten, Functioneel Programmeren Jan van Eijck jve@cwi.nl Stage Ignatiuscollege, 17 mei 2010 Samenvatting In deze lezing gaan we in op de overeenkomsten en verschillen tussen verzamelingen

Nadere informatie

Een expressie zoals leeftijd>=65 wordt een boolean expressie genoemd. Een boolean expressie kan dus de waarde true of de waarde false geven

Een expressie zoals leeftijd>=65 wordt een boolean expressie genoemd. Een boolean expressie kan dus de waarde true of de waarde false geven 2. Selectiestatements 2.1 Het if-statement Selectiestatements heb je in de module WO.PHP.basis al geleerd. Het zijn de coderegels met if( ) en swich( ). De syntax (schrijfwijze) van deze code wijkt niet

Nadere informatie

3. Structuren in de taal

3. Structuren in de taal 3. Structuren in de taal In dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkst econtrolestructuren die in de algoritmiek gebruikt worden. Dit zijn o.a. de opeenvolging, selectie en lussen (herhaling). Vóór we

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren

Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren Daniel von Asmuth Inleiding Er zijn in de vakliteratuur verschillende manieren beschreven om alle permutaties van een verzameling te generen. De methoden

Nadere informatie

Afhankelijk van wanneer je het programma uitvoert, zie je een van de volgende resultaten:

Afhankelijk van wanneer je het programma uitvoert, zie je een van de volgende resultaten: Hoofdstuk 4 Voorwaarden en vertakkingen Laten we eens teruggaan naar ons eerste programma. Zou het niet leuk zijn als we in plaats van het algemene Hallo wereld, afhankelijk van de tijd van de dag, Goedemorgen

Nadere informatie

[8] De ene 1 is de andere niet

[8] De ene 1 is de andere niet [8] De ene 1 is de andere niet Volg mee via 08_Types.py In de volgende leerfiche gaan we rekenen met Python. Dat kan je in een programma doen, maar dat kan je ook gewoon vanuit het Shell-venster doen.

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 10

Informatica: C# WPO 10 Informatica: C# WPO 10 1. Inhoud 2D arrays, lijsten van arrays, NULL-values 2. Oefeningen Demo 1: Fill and print 2D array Demo 2: Fill and print list of array A: Matrix optelling A: Matrix * constante

Nadere informatie

Turbo Pascal (deel 1)

Turbo Pascal (deel 1) Turbo Pascal (deel 1) MSX CLUB MAGAZINE 34 Erik van Bilsen Scanned, ocr ed and converted to PDF by HansO, 2001 Erik van Bilsen leert u het klappen van de Turbo Pascal zweep. Turbo Pascal toepassen Deze

Nadere informatie

Scratch in drie uur. Hallo, mijn naam is Minti Mint! Ik ga je uitleggen hoe je je eigen computerspel kunt maken. We gaan een racespel maken!

Scratch in drie uur. Hallo, mijn naam is Minti Mint! Ik ga je uitleggen hoe je je eigen computerspel kunt maken. We gaan een racespel maken! Scratch in drie uur Hallo, mijn naam is Minti Mint! Ik ga je uitleggen hoe je je eigen computerspel kunt maken. We gaan een racespel maken! Bernd Gärtner Nederlandse vertaling en bewerking: Martine Segers

Nadere informatie

1 Rekenen met gehele getallen

1 Rekenen met gehele getallen 1 Inhoudsopgave 1 Rekenen met gehele getallen... 1.1 De gehele getallen... 1. Optellen... 1. Opgaven... 1. Aftrekken... 1. Opgaven... 1. Vermenigvuldigen... 1. Opgaven... 1.8 Delen... 9 1.9 Opgaven...9

Nadere informatie

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur

Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur Uitwerking Aanvullend tentamen Imperatief programmeren Woensdag 24 december 2014, 13.30 15.30 uur 1. deze opgave telt voor 30% van het totaal. Schrijf een compleet programma, dat door de gebruiker vanaf

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 20

VBA voor Doe het Zelvers deel 20 VBA voor Doe het Zelvers deel 20 Handleiding van Auteur: leofact Augustus 2015 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 20 Vorige aflevering In het vorige deel werd besproken hoe je de structuur en vensteropbouw

Nadere informatie

7 Omzetten van Recursieve naar Iteratieve Algoritmen

7 Omzetten van Recursieve naar Iteratieve Algoritmen 7 Omzetten van Recursieve naar Iteratieve Algoritmen Het lijkt mogelijk om elke oplossings-algoritme, die vaak in eerste instantie recursief geformuleerd werd, om te zetten in een iteratieve algoritme

Nadere informatie