Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok"

Transcriptie

1 Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG T F

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten Financieel rapport 4 Situatie bij voortijdig overlijden dhr. A. van Test 5 Situatie bij voortijdig overlijden mevr. B. de Bok 6 Situatie op de pensioendatum 7 Situatie bij arbeidsongeschiktheid dhr. A. van Test 8 Situatie bij arbeidsongeschiktheid mevr. B. de Bok 9 Situatie bij werkloosheid 10 Resumé 11 Bijlagen 13 De Algemene nabestaandenwet in het kort 13 De AOW in het kort 14 De WIA in het kort 15 De WW in het kort 17 Checklist 20

3 Inleiding Beste Arjan en Brenda, Hierbij doe ik jullie, als onderdeel van het hypotheektraject, met veel genoegen jullie persoonlijke financiële scan toekomen. Met dit rapport brengen we helder in beeld hoe jullie er momenteel voor staan en wat de financiële gevolgen zijn van onverhoopt overlijden, pensionering, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De uitkomsten uit de financiële scan dienen als uitgangspunt voor de verdere invulling van jullie hypotheek en financiën. Veel succes met het doorlezen van het rapport! Vriendelijke groeten, Milco de Frel Pagina 3/20

4 Uitgangspunten Inkomen Dhr. A. van Test ( ) Mevr. B. de Bok ( ) p.j p.j. Han van Test ( ) Jongst thuiswonende kind Adres Anna Paulownastraat BE Den Haag Maximale financiering Op basis van het gezamenlijke inkomen conform de Gedragscode Hypothecair Financiers. Met ingang van januari 2007 is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van kracht. Doel van deze Gedragscode: bescherming van de consument tegen te hoge hypotheekschulden (overkreditering). In de berekening van de maximale hypotheek is geen rekening gehouden met eventuele consumptieve verplichtingen (zoals persoonlijk lening/doorlopend krediet) en met eventuele alimentatieverplichtingen. Pagina 4/20

5 Situatie bij voortijdig overlijden dhr. A. van Test Situatie voor mevr. B. de Bok bij eerder overlijden van dhr. A. van Test Eigen inkomen Nabestaandenpensioen Werk BV Eerder opgebouwd Nabestaandenpensioenen 161 ANW uitkering Totaal per jaar Het netto maandinkomen bedraagt ca Inclusief vakantiegeld en eventuele 13de maand. Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Maximale financiering Op basis van het inkomen na overlijden partner conform Gedragscode Hypothecair Financiers. De ANW uitkering is voorzichtigheidshalve niet meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek, omdat de restantduur korter dan 10 jaar bedraagt. Situatie voor de kinderen bij eerder overlijden van dhr. A. van Test Tot 18 jarige leeftijd van Han ( ) ANW halfwezenpensioen Wordt netto uitgekeerd. Voor alle kinderen tot 21 jarige leeftijd geldt Halfwezenpensioen Werk BV Voor een uitleg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 5/20

6 Situatie bij voortijdig overlijden mevr. B. de Bok Situatie voor dhr. A. van Test bij eerder overlijden van mevr. B. de Bok Eigen inkomen Nabestaandenpensioen Arbeid BV ANW uitkering 0 Totaal per jaar Het netto maandinkomen bedraagt ca Inclusief vakantiegeld en eventuele 13de maand. Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Maximale financiering Op basis van het inkomen na overlijden partner conform Gedragscode Hypothecair Financiers. Situatie voor de kinderen bij eerder overlijden van mevr. B. de Bok Tot 18 jarige leeftijd van Han ( ) ANW halfwezenpensioen Wordt netto uitgekeerd. Voor alle kinderen tot 21 jarige leeftijd geldt Halfwezenpensioen Werk BV Voor een uitleg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 6/20

7 Situatie op de pensioendatum Huidige situatie voor dhr. A. van Test op pensioendatum ( ): Pensioen huidige werkgever Eerder opgebouwd pensioen 485 Privé voorzieningen 0 AOW uitkering Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijke situatie zal waarschijnlijk afwijken. Huidige situatie voor mevr. B. de Bok op pensioendatum ( ) Pensioen huidige werkgever Eerder opgebouwd pensioen 0 Privé voorzieningen 0 AOW uitkering Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijke situatie zal waarschijnlijk afwijken. Maximale financiering Op basis van het gezamenlijke pensioeninkomen conform Gedragscode Hypothecair Financiers. Benodigd pensioen voor dhr. A. van Test Op basis van een gangbare pensioenopbouw van 70% van het pensioengevend inkomen ( x 70%). Benodigd pensioen voor mevr. B. de Bok Op basis van een gangbare pensioenopbouw van 70% van het pensioengevend inkomen ( x 70%). Tekort aan pensioenopbouw dhr. A. van Test Overschot aan pensioenopbouw mevr. B. de Bok 132 * In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met inflatie, carrière ontwikkeling, eventuele wijzigingen in pensioensystemen en eventuele wijzigingen in sociale- en belasting wetgeving. Wij adviseren u bij wijzigingen uw situatie opnieuw te laten toetsen. Pagina 7/20

8 Situatie bij arbeidsongeschiktheid dhr. A. van Test Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (80% of meer): Per jaar (IVA uitkering) tot 65 jarige leeftijd Aanvulling per jaar via pensioenregeling Werk BV Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Bij 50% arbeidsongeschiktheid met volledig benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 40 jaar 41 jaar 42 jaar 43 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 85% 85% 85% Bij 50% arbeidsongeschiktheid zonder benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 40 jaar 41 jaar 42 jaar 43 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 71% 56% 14% Voor een uitleg van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 8/20

9 Situatie bij arbeidsongeschiktheid mevr. B. de Bok Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (80% of meer): Per jaar (IVA uitkering) tot 65 jarige leeftijd Aanvulling per jaar via pensioenregeling Werk BV 0 Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Bij 50% arbeidsongeschiktheid met volledig benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 36 jaar 37 jaar 38 jaar 39 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 85% 85% 85% Bij 50% arbeidsongeschiktheid zonder benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 36 jaar 37 jaar 38 jaar 39 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 71% 47% 23% Voor een uitleg van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 9/20

10 Situatie bij werkloosheid Berekening WW uitkering dhr. A. van Test Gedurende de eerste twee maanden ontvangt u bruto Gedurende maand 3 t/m maand 21 ontvangt u bruto Daarna ontvangt u geen WW uitkering meer. Berekening WW uitkering mevr. B. de Bok Gedurende de eerste twee maanden ontvangt u bruto Gedurende maand 3 t/m maand 18 ontvangt u bruto Daarna ontvangt u geen WW uitkering meer. Voor een uitleg van de Werkloosheidswet (WW) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 10/20

11 Resumé Uit de financiële scan zijn de volgende belangrijke feiten naar voren gekomen: Maximale hypotheek op basis van jullie huidige inkomen: We kunnen dus vaststellen dat de aankoop van de woning financieel gezien verantwoord is omdat het benodigde hypotheekbedrag, , ruim binnen de Gedragscode blijft die voor Hypothecair Financiers geldt. Maximale hypotheek voor Brenda na overlijden van Arjan: Bij onverhoopt overlijden zal het hypotheekbedrag, conform de Gedragscode Hypothecair Financiers, minimaal moeten worden teruggebracht naar De minimaal benodigde overlijdensrisicodekking op het leven van Arjan zal dus moeten zijn. Maximale hypotheek voor Arjan na overlijden van Brenda: Bij onverhoopt overlijden zal het hypotheekbedrag, conform de Gedragscode Hypothecair Financiers, minimaal moeten worden teruggebracht naar De minimaal benodigde overlijdensrisicodekking op het leven van Brenda zal dus moeten zijn. Maximale hypotheek na pensionering: Op de pensioendatum zal het hypotheekbedrag, conform de Gedragscode Hypothecair Financiers, minimaal moeten worden teruggebracht naar Op de pensioendatum zal dus minimaal moeten zijn afgelost. Ik adviseer jullie om dit bedrag te hebben afgelost bij pensionering van Arjan ( ). Over de verschillende aflossingsmogelijkheden komen we nog uitgebreid terug. Pensioentekort voor Arjan: per jaar Uit de financiële scan blijkt een jaarlijks pensioentekort voor Arjan ter grootte van Nadat we het hypotheektraject hebben afgerond zullen we jullie pensioeninkomen centraal stellen. We gaan dan bekijken in hoeverre jullie dit tekort wensen te dichten en zullen de mogelijkheden hiervoor uitgebreid bespreken. Pagina 11/20

12 Inkomen bij arbeidsongeschiktheid Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid valt jullie inkomen (tot 65 jaar) terug naar 75% van het huidige inkomen. In dat geval zal het netto maandinkomen van Arjan bedragen en dat van Brenda Lastiger is de situatie bij niet duurzame of bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De wet gaat uit van het benutten van de restverdiencapaciteit, dus het verrichten van werkzaamheden waartoe je nog wel instaat bent. Mocht je hiervoor geen werk vinden of niet bereid zijn te willen werken, dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn, zoals blijkt uit het rapport. We zullen dit nog nader bespreken om te bekijken of dit risico voor jullie aanvaardbaar is. Inkomen bij werkloosheid Bij werkloosheid kunnen jullie zien dat Arjan gedurende 21 maanden recht heeft op een WW uitkering. Brenda heeft bij werkloosheid recht op een uitkering van maximaal 18 maanden. De uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatst verdiende bruto maandsalaris en de volgende maanden 70%.

13 De Algemene nabestaandenwet in het kort Wie hebben recht op een uitkering? Een nabestaande heeft in principe recht op een Anw-uitkering als hij of zij: 1) geboren is vóór 1 januari 1950; of 2) een of meer ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar heeft; of 3) minimaal 45% arbeidsongeschikt is. Hoe hoog is de uitkering? Een nabestaande die geen kinderen onder de 18 jaar heeft en voor 1950 is geboren, of minimaal voor 45% arbeidsongeschikt is, ontvangt een Anw-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon. Heeft de nabestaande wel kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, dan bedraagt de Anw-uitkering maximaal 90% van het minimumloon. Inkomenstoets: De Anw is inkomensafhankelijk. Ontvangt de nabestaande inkomsten uit arbeid (bijvoorbeeld loon), dan wordt dit gedeeltelijk in mindering gebracht op de Anw-uitkering. Een WW- of WAO-uitkering wordt zelfs in z n geheel in mindering gebracht. In de praktijk komt het erop neer dat een nabestaande die meer verdient dan ca. 699,- bruto per maand, slechts een gedeeltelijke Anw-uitkering ontvangt. Wanneer het inkomen hoger is dan ca ,- bruto per maand, is er geen recht op een ANW uitkering. Wanneer stopt de Anw-uitkering? De Anw-uitkering stopt als de nabestaande niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dit is in de volgende gevallen: - De nabestaande wordt 65 jaar. - De nabestaande hertrouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. Bij verbreking van de samenwoning binnen zes maanden kan de nabestaande weer terugvallen op de nabestaandenuitkering. - Als de nabestaande thuis een hulpbehoevende verzorgt of zelf hulpbehoevend is en om die reden samenwoont, wordt de Anw-uitkering niet beëindigd maar verlaagd tot vijftig procent van het minimumloon. - De nabestaande vertrekt naar het buitenland. Of de uitkering stopt, is afhankelijk van de verblijfplaats. - Het jongste kind wordt 18 jaar of gaat tot het huishouden van een ander behoren. - De nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is. Uitzondering De laatste twee redenen gelden niet voor: - nabestaanden geboren vóór 1 januari 1950; - nabestaanden geboren tussen 1 januari 1950 en 1 juli 1956 en vóór 1 juli 1996 gehuwd, als de echtgenoot vóór 1 juli 1999 is overleden. Zij ontlenen het recht op een uitkering aan een overgangsregel. Pagina 13/20

14 De AOW in het kort De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft tot doel alle Nederlanders een inkomen te verschaffen na het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De uitvoering van de AOW is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AOW is een volksverzekering. Dit houdt in dat alle ingezetenen van Nederland verzekerd zijn. De AOW wordt opgebouwd vanaf 15 jarige tot 65 jarige leeftijd. Per jaar is dit dus 2%. Ook niet-ingezetenen die in Nederland werken en loonbelasting betalen zijn verzekerd. Wanneer een ingezetene naar het buitenland verhuist en geen loonbelasting meer betaalt, is hij/zij niet meer verzekerd voor de AOW. Als een Nederlander tien jaar in het buitenland heeft gewoond en geen loonbelasting meer heeft betaald, kan maximaal nog 80% (10 x 2% per jaar = 20%. 100% - 20% = 80%) van de AOW worden opgebouwd. Wel kan men zich in dat geval vrijwillig verzekeren. De AOW wordt gefinancierd uit de AOW premie die alle werkenden in Nederland betalen. De AOW wordt gefinancierd via een omslagstelsel. Dit houdt in dat de AOW premie direct wordt gebruikt om de huidige AOW uitkeringen te betalen. De uitkering van de AOW is gekoppeld aan het nettominimumloon. Gehuwden en samenwonende partners, die beiden 65 jaar of ouder zijn, hebben elk recht op een uitkering ter hoogte van 50% van het nettominimumloon. In totaal dus 100% van het nettominimumloon. Voor een alleenstaande is de hoogte van de AOW uitkering 70% van het nettominimumloon. Een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 18 jaar ontvangt 90% van het nettominimumloon. Als iemand voor 1 januari 1950 is geboren en een jongere partner heeft, bestaat er recht op een inkomensafhankelijke toeslag van maximaal 50% van het nettominimumloon. Als de jongere partner een inkomen heeft, wordt de toeslag gekort. Er geldt een vrijstelling van het inkomen van 15% van het brutominimumloon plus eenderde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Inkomen in verband met arbeid, zoals uitkeringen op grond van de WW, ZW, WIA/WAO worden volledig in mindering gebracht op de toeslag. Inkomen uit vermogen, gouden handdruk en nabestaandenpensioen blijven buiten beschouwing en hebben geen korting op de toeslag tot gevolg. Vanaf 2015 verdwijnt de partnertoeslag. Voor pensioengerechtigden geboren na 1950 met een jongere partner ontstaat er een hiaat in het inkomen. Dit hiaat verdwijnt pas als de jongere partner de 65 jarige leeftijd bereikt en ook de AOW uitkering ontvangt. Pagina 14/20

15 De WIA in het kort De WIA (Wet Inkomen naar arbeidsvermogen) garandeert werknemers jonger dan 65 jaar die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn een loonvervangende uitkering. De WIA kent twee regelingen: - De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) - De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) Werkgevers zijn in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor reïntegratie en loondoorbetaling van hun zieke werknemer. Hierna keurt het UWV de zieke werk-nemer en bepaalt of en in welke mate de werknemer (nog) arbeidsgeschikt is. Hoe arbeids(on)geschikt een werknemer is, hangt af van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe loon dat hij theoretisch nog kan verdienen: het loonverlies. Wie minder dan 35% loonverlies lijdt, is niet arbeidsongeschikt en blijft in principe bij de eigen werkgever in dienst. Boven de 35% komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering krachtens de WGA of de IVA. De WGA-regeling Een werknemer die na 2 jaar ziekte tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, kan vanaf 2008 gedurende maximaal 38 maanden een loongerelateerde uitkering krijgen. Daarna komt er een loonaanvullings- of vervolguitkering waarbij vooral bij de vervolg-uitkering de werknemer er financieel flink op achteruit kan gaan. De loongerelateerde uitkering De duur van deze uitkering bedraagt maximaal 38 maanden en is afhankelijk van het arbeidsverleden. Als voor de datum van arbeidsongeschiktheid niet voldoende lang is gewerkt, bestaat er geen recht op een loongerelateerde uitkering en komt de werk-nemer direct in de loonaanvullings- of vervolguitkering. De loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende (gemaximeerde) loon: - Als een werknemer werkt, dan ontvangt hij 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) loon en het nieuwe (gemaximeerde) loon plus het met werken verdiende loon (tot de maximum loongrens van ); - Werkt hij niet, dan ontvangt hij 70% van zijn laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Wel of niet voldoende werken: de verdiencapaciteit Veel draait bij de WIA om de verdiencapaciteit, of belangrijker nog: het benutten van die verdiencapaciteit! Dit komt in feite op het volgende neer: wie volgens de (vaste) normen van het UWV voldoende werkt, krijgt van het UWV een loonaanvulling. Wie niet voldoende werkt, krijgt die aanvulling niet. En dat laatste kan fors in inkomen schelen! Volgens het UWV werkt iemand voldoende als hij minimaal 50% van het loon dat hij nog kan verdienen ontvangt. Pagina 15/20

16 Loonaanvulling of vervolguitkering Er bestaat tot het moment dat de werknemer 65 jaar wordt, herstelt of overlijdt altijd recht op een loonaanvullingsof vervolguitkering, na afloop van de eventueel ontvangen loongerelateerde uitkering: - Wie niet of onvoldoende werkt, krijgt een vervolguitkering op basis van het minimumloon (70% x % Arbeidsongeschiktheid x minimumloon); - Wie wél voldoende werkt, krijgt een loonaanvulling. Deze aanvulling wordt alléén verstrekt als de werknemer tenminste 50% van zijn verdiencapaciteit benut; die aanvulling bedraagt 70% van het verschil tussen het oude loon (gemaximeerd op ) en het loon bij benutting van de volledige verdiencapaciteit. De IVA-regeling Wie tenminste 80% loonverlies lijdt, is volledig arbeidsongeschikt en krijgt tot zijn 65ste een vaste uitkering (75% van het laatstverdiende gemaximeerde loon). Is er nog kans op herstel, dan wordt de werknemer jaarlijks opnieuw beoordeeld door het UWV. Blijkt hij nog steeds volledig arbeidsongeschikt, dan blijft hij in de IVA. Is hij intussen gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden, dan komt hij in de WGA-regeling. Pagina 16/20

17 De WW in het kort Ontstaat werkloosheid, dan is er mogelijk recht op WW. Dit geldt ook als je vanuit de WAO weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard en nog geen baan hebt gevonden. De WW is sterk aan verandering onderhevig. Het kabinet wil werkloze werknemers stimuleren zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De regels in de WW zijn daarom aangescherpt. In dit artikel een overzicht van de meest actuele regelgeving. Voor degenen die na een keuring in de WW komen, gelden enkele afwijkende regels. Deze passeren in een volgend artikel de revue. Dit geldt ook voor ondersteunende wettelijke regelingen bij werkhervatting. Wanneer een WW-uitkering? Om voor WW in aanmerking te komen moet je jonger zijn dan 65 jaar en verzekerd voor werkloosheid. Daarnaast mag de werkloosheid niet verwijtbaar zijn. Wanneer werkloos? - Het verlies aan werk is minimaal vijf arbeidsuren per week (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de arbeidsuren). - Je hebt geen recht meer op loon over de verloren arbeidsuren. Voorwaarden uitkering - Er moet in de 36 weken voorafgaand aan de eerste werkeloosheids- of ziektedag minimaal 26 weken zijn gewerkt (de wekeneis). Het hoeft niet om volledige werkweken te gaan. Als je bijvoorbeeld in een week maar één dag hebt gewerkt, is dat al voldoende. Vakantieweken, waarin het loon is doorbetaald, tellen ook als gewerkte weken. - Je hebt er alles aan gedaan om te voorkomen dat een WW-uitkering nodig is. Bijvoorbeeld door direct op zoek te zijn gegaan naar ander werk. - Beschikbaar zijn om passende arbeid te accepteren. Dit betekent dat je direct aan een nieuwe baan kunt beginnen. Dus geen afspraken maken voor onbetaalde activiteiten, als daardoor betaald werk moet worden geweigerd. - Ingeschreven zijn als werkzoekende bij het CWI, uiterlijk 1 werkdag nadat je werkloos bent geworden. - De WW-aanvraag is uiterlijk binnen een week na aanvang van de werkloosheid ingediend. Word je werkloos na een herkeuring? Dan is de eerste werkloosheidsdag meestal de eerste dag waarop de WAO-uitkering feitelijk wijzigt. - Er is een sollicitatieplicht. Dit is aan strenge regels gebonden, die in de gerelateerde artikelen worden toegelicht. Uitkeringsduur Als 26 van de 36 weken is gewerkt, wordt meestal voldaan aan de wekeneis. Dan volgt een basisuitkering van 3 maanden. De WW-uitkering duurt langer dan 3 maanden (de zogenaamde vervolguitkering) als je in de laatste 5 jaren voordat je werkloos werd ten minste 4 jaar een arbeidsovereenkomst hebt gehad. Dit is de zogenaamde jareneis. Voldoe je aan de jareneis? Dan is de uitkering per gewerkt jaar 1 maand uitkering. Negen jaar gewerkt, is dan WW gedurende 9 maanden. Wel geldt een maximum: de uitkering duurt ten hoogste 3 jaar en 2 maanden (38 maanden). Pagina 17/20

18 Berekening uitkeringshoogte De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en de hoogte van de verdiensten. Het loon wordt eerst teruggerekend naar een dagloon: het loon dat je per dag verdiende. Daarbij wordt gekeken naar de inkomsten in de laatste baan. Bij wisselend werk wordt de uitkering gebaseerd op het gemiddelde loon van de laatste 52 weken voordat de werkloosheid begon. Voor de WW geldt een maximumdagloon. Dit betekent dat de WW-uitkering niet hoger is dan het maximumdagloon, ook al is je werkelijke dagloon hoger. Voor de berekening van het dagloon telt het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Dit betekent dat bijvoorbeeld bonussen en een eventuele 13e maand vaak wel meetellen, maar reiskosten en telefoonvergoedingen meestal niet. Soms wordt een ander (hoger) dagloon berekend. Dat kan wanneer je in een nieuwe baan tegen een lager loon bent gaan werken en toch weer werkloos bent geworden. Zie de tips aan het eind van het artikel. Heb je vier van de vijf kalenderjaren vóór het jaar van de eerste werkloosheidsdag minimaal 52 dagen gewerkt? Dan is er 2 maanden recht op een uitkering van 75% van het dagloon. Daarna is de uitkering 70% van het dagloon. In de 5 jaar vóór het jaar waarin de werkloosheid begon minder dan 4 jaar gewerkt? Dan ontvang je 2 maanden een uitkering van 75% van het oude loon en daarna 1 maand een uitkering van 70% van het oude loon. Het inkomen van de partner of andere gezinsleden blijft buiten beschouwing. Ook eigen vermogen heeft geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Aanvulling op de uitkering Als de WW onder het voor jou van toepassing zijnde sociaal minimum ligt, kun je mogelijk een toeslag krijgen. Deze toeslag kan tegelijk met de uitkering worden aangevraagd of uiterlijk binnen 6 weken na de toekenning van de WW. Ontvang je al een uitkering en verandert er een en ander in de situatie waardoor het gezinsinkomen lager wordt, bijvoorbeeld een echtscheiding? Dan kun je ook een toeslag aanvragen. Meer informatie over de toeslagenwet staat in het gerelateerde artikel. Pagina 18/20

19 Berekening arbeidsverleden Het arbeidsverleden bestaat uit 2 delen: - het feitelijke arbeidsverleden: het aantal jaren waarin over minstens 52 dagen loon is ontvangen vanaf 1998 tot het jaar waarin je werkloos bent geworden - het fictief arbeidsverleden: alle jaren vanaf het 18e jaar tot Deze jaren tellen dus ook mee als in deze periode niet is gewerkt. Voor het arbeidsverleden tellen soms ook (delen van) jaren mee waarin: - onbetaald verlof is opgenomen; - voor kinderen is gezorgd; - mantelzorg is verleend; - een volledige WIA- of WAO-uitkering is ontvangen. De WIA-uitkering is inclusief WW. Toch kan in de toekomst en nieuw WW- recht ontstaan. Dan zijn de WIA jaren wel van belang voor de berekening van het arbeidsverleden; - in andere landen is gewerkt. Pagina 19/20

20 Checklist bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie Indien de volgende situaties zich voordoen adviseren wij u uw situatie opnieuw te laten toetsen: Verandering van baan/functie Stijging van uw salaris Daling van uw salaris Echtscheiding of beëindigen samenwoning Bij (nieuwe) samenwoning Overlijden van de eventuele partner Geboorte van een kind Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Aankoop van een (andere) woning Pagina 20/20

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie