Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok"

Transcriptie

1 Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG T F

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten Financieel rapport 4 Situatie bij voortijdig overlijden dhr. A. van Test 5 Situatie bij voortijdig overlijden mevr. B. de Bok 6 Situatie op de pensioendatum 7 Situatie bij arbeidsongeschiktheid dhr. A. van Test 8 Situatie bij arbeidsongeschiktheid mevr. B. de Bok 9 Situatie bij werkloosheid 10 Resumé 11 Bijlagen 13 De Algemene nabestaandenwet in het kort 13 De AOW in het kort 14 De WIA in het kort 15 De WW in het kort 17 Checklist 20

3 Inleiding Beste Arjan en Brenda, Hierbij doe ik jullie, als onderdeel van het hypotheektraject, met veel genoegen jullie persoonlijke financiële scan toekomen. Met dit rapport brengen we helder in beeld hoe jullie er momenteel voor staan en wat de financiële gevolgen zijn van onverhoopt overlijden, pensionering, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De uitkomsten uit de financiële scan dienen als uitgangspunt voor de verdere invulling van jullie hypotheek en financiën. Veel succes met het doorlezen van het rapport! Vriendelijke groeten, Milco de Frel Pagina 3/20

4 Uitgangspunten Inkomen Dhr. A. van Test ( ) Mevr. B. de Bok ( ) p.j p.j. Han van Test ( ) Jongst thuiswonende kind Adres Anna Paulownastraat BE Den Haag Maximale financiering Op basis van het gezamenlijke inkomen conform de Gedragscode Hypothecair Financiers. Met ingang van januari 2007 is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van kracht. Doel van deze Gedragscode: bescherming van de consument tegen te hoge hypotheekschulden (overkreditering). In de berekening van de maximale hypotheek is geen rekening gehouden met eventuele consumptieve verplichtingen (zoals persoonlijk lening/doorlopend krediet) en met eventuele alimentatieverplichtingen. Pagina 4/20

5 Situatie bij voortijdig overlijden dhr. A. van Test Situatie voor mevr. B. de Bok bij eerder overlijden van dhr. A. van Test Eigen inkomen Nabestaandenpensioen Werk BV Eerder opgebouwd Nabestaandenpensioenen 161 ANW uitkering Totaal per jaar Het netto maandinkomen bedraagt ca Inclusief vakantiegeld en eventuele 13de maand. Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Maximale financiering Op basis van het inkomen na overlijden partner conform Gedragscode Hypothecair Financiers. De ANW uitkering is voorzichtigheidshalve niet meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek, omdat de restantduur korter dan 10 jaar bedraagt. Situatie voor de kinderen bij eerder overlijden van dhr. A. van Test Tot 18 jarige leeftijd van Han ( ) ANW halfwezenpensioen Wordt netto uitgekeerd. Voor alle kinderen tot 21 jarige leeftijd geldt Halfwezenpensioen Werk BV Voor een uitleg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 5/20

6 Situatie bij voortijdig overlijden mevr. B. de Bok Situatie voor dhr. A. van Test bij eerder overlijden van mevr. B. de Bok Eigen inkomen Nabestaandenpensioen Arbeid BV ANW uitkering 0 Totaal per jaar Het netto maandinkomen bedraagt ca Inclusief vakantiegeld en eventuele 13de maand. Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Maximale financiering Op basis van het inkomen na overlijden partner conform Gedragscode Hypothecair Financiers. Situatie voor de kinderen bij eerder overlijden van mevr. B. de Bok Tot 18 jarige leeftijd van Han ( ) ANW halfwezenpensioen Wordt netto uitgekeerd. Voor alle kinderen tot 21 jarige leeftijd geldt Halfwezenpensioen Werk BV Voor een uitleg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 6/20

7 Situatie op de pensioendatum Huidige situatie voor dhr. A. van Test op pensioendatum ( ): Pensioen huidige werkgever Eerder opgebouwd pensioen 485 Privé voorzieningen 0 AOW uitkering Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijke situatie zal waarschijnlijk afwijken. Huidige situatie voor mevr. B. de Bok op pensioendatum ( ) Pensioen huidige werkgever Eerder opgebouwd pensioen 0 Privé voorzieningen 0 AOW uitkering Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijke situatie zal waarschijnlijk afwijken. Maximale financiering Op basis van het gezamenlijke pensioeninkomen conform Gedragscode Hypothecair Financiers. Benodigd pensioen voor dhr. A. van Test Op basis van een gangbare pensioenopbouw van 70% van het pensioengevend inkomen ( x 70%). Benodigd pensioen voor mevr. B. de Bok Op basis van een gangbare pensioenopbouw van 70% van het pensioengevend inkomen ( x 70%). Tekort aan pensioenopbouw dhr. A. van Test Overschot aan pensioenopbouw mevr. B. de Bok 132 * In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met inflatie, carrière ontwikkeling, eventuele wijzigingen in pensioensystemen en eventuele wijzigingen in sociale- en belasting wetgeving. Wij adviseren u bij wijzigingen uw situatie opnieuw te laten toetsen. Pagina 7/20

8 Situatie bij arbeidsongeschiktheid dhr. A. van Test Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (80% of meer): Per jaar (IVA uitkering) tot 65 jarige leeftijd Aanvulling per jaar via pensioenregeling Werk BV Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Bij 50% arbeidsongeschiktheid met volledig benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 40 jaar 41 jaar 42 jaar 43 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 85% 85% 85% Bij 50% arbeidsongeschiktheid zonder benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 40 jaar 41 jaar 42 jaar 43 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 71% 56% 14% Voor een uitleg van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 8/20

9 Situatie bij arbeidsongeschiktheid mevr. B. de Bok Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (80% of meer): Per jaar (IVA uitkering) tot 65 jarige leeftijd Aanvulling per jaar via pensioenregeling Werk BV 0 Totaal per jaar Het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld bedraagt dan ca Dit betreft slechts een indicatie, de werkelijk situatie kan mogelijk iets afwijken. Bij 50% arbeidsongeschiktheid met volledig benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 36 jaar 37 jaar 38 jaar 39 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 85% 85% 85% Bij 50% arbeidsongeschiktheid zonder benutten van de restverdiencapaciteit Inkomensverloop in de tijd Leeftijd 36 jaar 37 jaar 38 jaar 39 jaar jaar Oude loon: Uitkering: Nieuw loon: Totaal bruto loon: Inkomensverloop: 100% 70% 71% 47% 23% Voor een uitleg van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 9/20

10 Situatie bij werkloosheid Berekening WW uitkering dhr. A. van Test Gedurende de eerste twee maanden ontvangt u bruto Gedurende maand 3 t/m maand 21 ontvangt u bruto Daarna ontvangt u geen WW uitkering meer. Berekening WW uitkering mevr. B. de Bok Gedurende de eerste twee maanden ontvangt u bruto Gedurende maand 3 t/m maand 18 ontvangt u bruto Daarna ontvangt u geen WW uitkering meer. Voor een uitleg van de Werkloosheidswet (WW) verwijzen wij u naar de bijlagen. Pagina 10/20

11 Resumé Uit de financiële scan zijn de volgende belangrijke feiten naar voren gekomen: Maximale hypotheek op basis van jullie huidige inkomen: We kunnen dus vaststellen dat de aankoop van de woning financieel gezien verantwoord is omdat het benodigde hypotheekbedrag, , ruim binnen de Gedragscode blijft die voor Hypothecair Financiers geldt. Maximale hypotheek voor Brenda na overlijden van Arjan: Bij onverhoopt overlijden zal het hypotheekbedrag, conform de Gedragscode Hypothecair Financiers, minimaal moeten worden teruggebracht naar De minimaal benodigde overlijdensrisicodekking op het leven van Arjan zal dus moeten zijn. Maximale hypotheek voor Arjan na overlijden van Brenda: Bij onverhoopt overlijden zal het hypotheekbedrag, conform de Gedragscode Hypothecair Financiers, minimaal moeten worden teruggebracht naar De minimaal benodigde overlijdensrisicodekking op het leven van Brenda zal dus moeten zijn. Maximale hypotheek na pensionering: Op de pensioendatum zal het hypotheekbedrag, conform de Gedragscode Hypothecair Financiers, minimaal moeten worden teruggebracht naar Op de pensioendatum zal dus minimaal moeten zijn afgelost. Ik adviseer jullie om dit bedrag te hebben afgelost bij pensionering van Arjan ( ). Over de verschillende aflossingsmogelijkheden komen we nog uitgebreid terug. Pensioentekort voor Arjan: per jaar Uit de financiële scan blijkt een jaarlijks pensioentekort voor Arjan ter grootte van Nadat we het hypotheektraject hebben afgerond zullen we jullie pensioeninkomen centraal stellen. We gaan dan bekijken in hoeverre jullie dit tekort wensen te dichten en zullen de mogelijkheden hiervoor uitgebreid bespreken. Pagina 11/20

12 Inkomen bij arbeidsongeschiktheid Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid valt jullie inkomen (tot 65 jaar) terug naar 75% van het huidige inkomen. In dat geval zal het netto maandinkomen van Arjan bedragen en dat van Brenda Lastiger is de situatie bij niet duurzame of bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De wet gaat uit van het benutten van de restverdiencapaciteit, dus het verrichten van werkzaamheden waartoe je nog wel instaat bent. Mocht je hiervoor geen werk vinden of niet bereid zijn te willen werken, dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn, zoals blijkt uit het rapport. We zullen dit nog nader bespreken om te bekijken of dit risico voor jullie aanvaardbaar is. Inkomen bij werkloosheid Bij werkloosheid kunnen jullie zien dat Arjan gedurende 21 maanden recht heeft op een WW uitkering. Brenda heeft bij werkloosheid recht op een uitkering van maximaal 18 maanden. De uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatst verdiende bruto maandsalaris en de volgende maanden 70%.

13 De Algemene nabestaandenwet in het kort Wie hebben recht op een uitkering? Een nabestaande heeft in principe recht op een Anw-uitkering als hij of zij: 1) geboren is vóór 1 januari 1950; of 2) een of meer ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar heeft; of 3) minimaal 45% arbeidsongeschikt is. Hoe hoog is de uitkering? Een nabestaande die geen kinderen onder de 18 jaar heeft en voor 1950 is geboren, of minimaal voor 45% arbeidsongeschikt is, ontvangt een Anw-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon. Heeft de nabestaande wel kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, dan bedraagt de Anw-uitkering maximaal 90% van het minimumloon. Inkomenstoets: De Anw is inkomensafhankelijk. Ontvangt de nabestaande inkomsten uit arbeid (bijvoorbeeld loon), dan wordt dit gedeeltelijk in mindering gebracht op de Anw-uitkering. Een WW- of WAO-uitkering wordt zelfs in z n geheel in mindering gebracht. In de praktijk komt het erop neer dat een nabestaande die meer verdient dan ca. 699,- bruto per maand, slechts een gedeeltelijke Anw-uitkering ontvangt. Wanneer het inkomen hoger is dan ca ,- bruto per maand, is er geen recht op een ANW uitkering. Wanneer stopt de Anw-uitkering? De Anw-uitkering stopt als de nabestaande niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dit is in de volgende gevallen: - De nabestaande wordt 65 jaar. - De nabestaande hertrouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. Bij verbreking van de samenwoning binnen zes maanden kan de nabestaande weer terugvallen op de nabestaandenuitkering. - Als de nabestaande thuis een hulpbehoevende verzorgt of zelf hulpbehoevend is en om die reden samenwoont, wordt de Anw-uitkering niet beëindigd maar verlaagd tot vijftig procent van het minimumloon. - De nabestaande vertrekt naar het buitenland. Of de uitkering stopt, is afhankelijk van de verblijfplaats. - Het jongste kind wordt 18 jaar of gaat tot het huishouden van een ander behoren. - De nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is. Uitzondering De laatste twee redenen gelden niet voor: - nabestaanden geboren vóór 1 januari 1950; - nabestaanden geboren tussen 1 januari 1950 en 1 juli 1956 en vóór 1 juli 1996 gehuwd, als de echtgenoot vóór 1 juli 1999 is overleden. Zij ontlenen het recht op een uitkering aan een overgangsregel. Pagina 13/20

14 De AOW in het kort De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft tot doel alle Nederlanders een inkomen te verschaffen na het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De uitvoering van de AOW is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AOW is een volksverzekering. Dit houdt in dat alle ingezetenen van Nederland verzekerd zijn. De AOW wordt opgebouwd vanaf 15 jarige tot 65 jarige leeftijd. Per jaar is dit dus 2%. Ook niet-ingezetenen die in Nederland werken en loonbelasting betalen zijn verzekerd. Wanneer een ingezetene naar het buitenland verhuist en geen loonbelasting meer betaalt, is hij/zij niet meer verzekerd voor de AOW. Als een Nederlander tien jaar in het buitenland heeft gewoond en geen loonbelasting meer heeft betaald, kan maximaal nog 80% (10 x 2% per jaar = 20%. 100% - 20% = 80%) van de AOW worden opgebouwd. Wel kan men zich in dat geval vrijwillig verzekeren. De AOW wordt gefinancierd uit de AOW premie die alle werkenden in Nederland betalen. De AOW wordt gefinancierd via een omslagstelsel. Dit houdt in dat de AOW premie direct wordt gebruikt om de huidige AOW uitkeringen te betalen. De uitkering van de AOW is gekoppeld aan het nettominimumloon. Gehuwden en samenwonende partners, die beiden 65 jaar of ouder zijn, hebben elk recht op een uitkering ter hoogte van 50% van het nettominimumloon. In totaal dus 100% van het nettominimumloon. Voor een alleenstaande is de hoogte van de AOW uitkering 70% van het nettominimumloon. Een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 18 jaar ontvangt 90% van het nettominimumloon. Als iemand voor 1 januari 1950 is geboren en een jongere partner heeft, bestaat er recht op een inkomensafhankelijke toeslag van maximaal 50% van het nettominimumloon. Als de jongere partner een inkomen heeft, wordt de toeslag gekort. Er geldt een vrijstelling van het inkomen van 15% van het brutominimumloon plus eenderde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Inkomen in verband met arbeid, zoals uitkeringen op grond van de WW, ZW, WIA/WAO worden volledig in mindering gebracht op de toeslag. Inkomen uit vermogen, gouden handdruk en nabestaandenpensioen blijven buiten beschouwing en hebben geen korting op de toeslag tot gevolg. Vanaf 2015 verdwijnt de partnertoeslag. Voor pensioengerechtigden geboren na 1950 met een jongere partner ontstaat er een hiaat in het inkomen. Dit hiaat verdwijnt pas als de jongere partner de 65 jarige leeftijd bereikt en ook de AOW uitkering ontvangt. Pagina 14/20

15 De WIA in het kort De WIA (Wet Inkomen naar arbeidsvermogen) garandeert werknemers jonger dan 65 jaar die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn een loonvervangende uitkering. De WIA kent twee regelingen: - De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) - De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) Werkgevers zijn in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor reïntegratie en loondoorbetaling van hun zieke werknemer. Hierna keurt het UWV de zieke werk-nemer en bepaalt of en in welke mate de werknemer (nog) arbeidsgeschikt is. Hoe arbeids(on)geschikt een werknemer is, hangt af van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe loon dat hij theoretisch nog kan verdienen: het loonverlies. Wie minder dan 35% loonverlies lijdt, is niet arbeidsongeschikt en blijft in principe bij de eigen werkgever in dienst. Boven de 35% komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering krachtens de WGA of de IVA. De WGA-regeling Een werknemer die na 2 jaar ziekte tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, kan vanaf 2008 gedurende maximaal 38 maanden een loongerelateerde uitkering krijgen. Daarna komt er een loonaanvullings- of vervolguitkering waarbij vooral bij de vervolg-uitkering de werknemer er financieel flink op achteruit kan gaan. De loongerelateerde uitkering De duur van deze uitkering bedraagt maximaal 38 maanden en is afhankelijk van het arbeidsverleden. Als voor de datum van arbeidsongeschiktheid niet voldoende lang is gewerkt, bestaat er geen recht op een loongerelateerde uitkering en komt de werk-nemer direct in de loonaanvullings- of vervolguitkering. De loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende (gemaximeerde) loon: - Als een werknemer werkt, dan ontvangt hij 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) loon en het nieuwe (gemaximeerde) loon plus het met werken verdiende loon (tot de maximum loongrens van ); - Werkt hij niet, dan ontvangt hij 70% van zijn laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Wel of niet voldoende werken: de verdiencapaciteit Veel draait bij de WIA om de verdiencapaciteit, of belangrijker nog: het benutten van die verdiencapaciteit! Dit komt in feite op het volgende neer: wie volgens de (vaste) normen van het UWV voldoende werkt, krijgt van het UWV een loonaanvulling. Wie niet voldoende werkt, krijgt die aanvulling niet. En dat laatste kan fors in inkomen schelen! Volgens het UWV werkt iemand voldoende als hij minimaal 50% van het loon dat hij nog kan verdienen ontvangt. Pagina 15/20

16 Loonaanvulling of vervolguitkering Er bestaat tot het moment dat de werknemer 65 jaar wordt, herstelt of overlijdt altijd recht op een loonaanvullingsof vervolguitkering, na afloop van de eventueel ontvangen loongerelateerde uitkering: - Wie niet of onvoldoende werkt, krijgt een vervolguitkering op basis van het minimumloon (70% x % Arbeidsongeschiktheid x minimumloon); - Wie wél voldoende werkt, krijgt een loonaanvulling. Deze aanvulling wordt alléén verstrekt als de werknemer tenminste 50% van zijn verdiencapaciteit benut; die aanvulling bedraagt 70% van het verschil tussen het oude loon (gemaximeerd op ) en het loon bij benutting van de volledige verdiencapaciteit. De IVA-regeling Wie tenminste 80% loonverlies lijdt, is volledig arbeidsongeschikt en krijgt tot zijn 65ste een vaste uitkering (75% van het laatstverdiende gemaximeerde loon). Is er nog kans op herstel, dan wordt de werknemer jaarlijks opnieuw beoordeeld door het UWV. Blijkt hij nog steeds volledig arbeidsongeschikt, dan blijft hij in de IVA. Is hij intussen gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden, dan komt hij in de WGA-regeling. Pagina 16/20

17 De WW in het kort Ontstaat werkloosheid, dan is er mogelijk recht op WW. Dit geldt ook als je vanuit de WAO weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard en nog geen baan hebt gevonden. De WW is sterk aan verandering onderhevig. Het kabinet wil werkloze werknemers stimuleren zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De regels in de WW zijn daarom aangescherpt. In dit artikel een overzicht van de meest actuele regelgeving. Voor degenen die na een keuring in de WW komen, gelden enkele afwijkende regels. Deze passeren in een volgend artikel de revue. Dit geldt ook voor ondersteunende wettelijke regelingen bij werkhervatting. Wanneer een WW-uitkering? Om voor WW in aanmerking te komen moet je jonger zijn dan 65 jaar en verzekerd voor werkloosheid. Daarnaast mag de werkloosheid niet verwijtbaar zijn. Wanneer werkloos? - Het verlies aan werk is minimaal vijf arbeidsuren per week (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de arbeidsuren). - Je hebt geen recht meer op loon over de verloren arbeidsuren. Voorwaarden uitkering - Er moet in de 36 weken voorafgaand aan de eerste werkeloosheids- of ziektedag minimaal 26 weken zijn gewerkt (de wekeneis). Het hoeft niet om volledige werkweken te gaan. Als je bijvoorbeeld in een week maar één dag hebt gewerkt, is dat al voldoende. Vakantieweken, waarin het loon is doorbetaald, tellen ook als gewerkte weken. - Je hebt er alles aan gedaan om te voorkomen dat een WW-uitkering nodig is. Bijvoorbeeld door direct op zoek te zijn gegaan naar ander werk. - Beschikbaar zijn om passende arbeid te accepteren. Dit betekent dat je direct aan een nieuwe baan kunt beginnen. Dus geen afspraken maken voor onbetaalde activiteiten, als daardoor betaald werk moet worden geweigerd. - Ingeschreven zijn als werkzoekende bij het CWI, uiterlijk 1 werkdag nadat je werkloos bent geworden. - De WW-aanvraag is uiterlijk binnen een week na aanvang van de werkloosheid ingediend. Word je werkloos na een herkeuring? Dan is de eerste werkloosheidsdag meestal de eerste dag waarop de WAO-uitkering feitelijk wijzigt. - Er is een sollicitatieplicht. Dit is aan strenge regels gebonden, die in de gerelateerde artikelen worden toegelicht. Uitkeringsduur Als 26 van de 36 weken is gewerkt, wordt meestal voldaan aan de wekeneis. Dan volgt een basisuitkering van 3 maanden. De WW-uitkering duurt langer dan 3 maanden (de zogenaamde vervolguitkering) als je in de laatste 5 jaren voordat je werkloos werd ten minste 4 jaar een arbeidsovereenkomst hebt gehad. Dit is de zogenaamde jareneis. Voldoe je aan de jareneis? Dan is de uitkering per gewerkt jaar 1 maand uitkering. Negen jaar gewerkt, is dan WW gedurende 9 maanden. Wel geldt een maximum: de uitkering duurt ten hoogste 3 jaar en 2 maanden (38 maanden). Pagina 17/20

18 Berekening uitkeringshoogte De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en de hoogte van de verdiensten. Het loon wordt eerst teruggerekend naar een dagloon: het loon dat je per dag verdiende. Daarbij wordt gekeken naar de inkomsten in de laatste baan. Bij wisselend werk wordt de uitkering gebaseerd op het gemiddelde loon van de laatste 52 weken voordat de werkloosheid begon. Voor de WW geldt een maximumdagloon. Dit betekent dat de WW-uitkering niet hoger is dan het maximumdagloon, ook al is je werkelijke dagloon hoger. Voor de berekening van het dagloon telt het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Dit betekent dat bijvoorbeeld bonussen en een eventuele 13e maand vaak wel meetellen, maar reiskosten en telefoonvergoedingen meestal niet. Soms wordt een ander (hoger) dagloon berekend. Dat kan wanneer je in een nieuwe baan tegen een lager loon bent gaan werken en toch weer werkloos bent geworden. Zie de tips aan het eind van het artikel. Heb je vier van de vijf kalenderjaren vóór het jaar van de eerste werkloosheidsdag minimaal 52 dagen gewerkt? Dan is er 2 maanden recht op een uitkering van 75% van het dagloon. Daarna is de uitkering 70% van het dagloon. In de 5 jaar vóór het jaar waarin de werkloosheid begon minder dan 4 jaar gewerkt? Dan ontvang je 2 maanden een uitkering van 75% van het oude loon en daarna 1 maand een uitkering van 70% van het oude loon. Het inkomen van de partner of andere gezinsleden blijft buiten beschouwing. Ook eigen vermogen heeft geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Aanvulling op de uitkering Als de WW onder het voor jou van toepassing zijnde sociaal minimum ligt, kun je mogelijk een toeslag krijgen. Deze toeslag kan tegelijk met de uitkering worden aangevraagd of uiterlijk binnen 6 weken na de toekenning van de WW. Ontvang je al een uitkering en verandert er een en ander in de situatie waardoor het gezinsinkomen lager wordt, bijvoorbeeld een echtscheiding? Dan kun je ook een toeslag aanvragen. Meer informatie over de toeslagenwet staat in het gerelateerde artikel. Pagina 18/20

19 Berekening arbeidsverleden Het arbeidsverleden bestaat uit 2 delen: - het feitelijke arbeidsverleden: het aantal jaren waarin over minstens 52 dagen loon is ontvangen vanaf 1998 tot het jaar waarin je werkloos bent geworden - het fictief arbeidsverleden: alle jaren vanaf het 18e jaar tot Deze jaren tellen dus ook mee als in deze periode niet is gewerkt. Voor het arbeidsverleden tellen soms ook (delen van) jaren mee waarin: - onbetaald verlof is opgenomen; - voor kinderen is gezorgd; - mantelzorg is verleend; - een volledige WIA- of WAO-uitkering is ontvangen. De WIA-uitkering is inclusief WW. Toch kan in de toekomst en nieuw WW- recht ontstaan. Dan zijn de WIA jaren wel van belang voor de berekening van het arbeidsverleden; - in andere landen is gewerkt. Pagina 19/20

20 Checklist bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie Indien de volgende situaties zich voordoen adviseren wij u uw situatie opnieuw te laten toetsen: Verandering van baan/functie Stijging van uw salaris Daling van uw salaris Echtscheiding of beëindigen samenwoning Bij (nieuwe) samenwoning Overlijden van de eventuele partner Geboorte van een kind Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Aankoop van een (andere) woning Pagina 20/20

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Pensioen- en inkomensscan Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Aangeboden door: Baas Adviseurs S.P.R. User Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam Pensioen- en inkomensscan Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl Datum Rapport:

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer Henk Voorbeeld en mevrouw Lydia Fictief 21 juni 2012 Inhoudsopgave Waarom een

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij.

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij. Alle cijfers op een rij. Financieel Rapport Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen. Daarnaast

Nadere informatie

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer V. Beeld (Voor) mevrouw T. Beeld (Testa) Datum 22 mei 2014 Kantoorgegevens DUBBEL-Z Advieskantoor Vergierdeweg 288 2026 ZK HAARLEM Tel: 023-563 5670

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer M. Blauw en mevrouw S. Blauw 8 november 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld 2011 Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld Wim Maartje Datum: 14 april 2011 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiële Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli

Sociale verzekeringen per 1 juli Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn vanaf 1 juli omhoog gegaan. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007 Wat is pensioen? Wat is Pensioen? Een uitkering bij: Ouderdom (65 jaar) Overlijden Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar)

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Colofon December 2010, NFU-10.4229, op basis wetgeving per 1-1-10 Deze brochure is een uitgave van NFU, de werkgeversorganisatie van de UMC s. De inhoud

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht?

U wordt ziek en dan? Waarom krijgt u dit overzicht? U wordt ziek en dan? Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar lang een inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling door uw werkgever. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Waarom ontvang ik dit formulier?

Waarom ontvang ik dit formulier? Pagina 1 van 6 Waarom ontvang ik dit formulier? Beste werkgever, Uw werknemer is met Klikku.NL in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt

(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf (Tijdelijk) Arbeidsongeschikt www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 Inhoudsopgave 3 1 De wettelijke regelingen 4 1.1 Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. in het UMC Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC Inhoudsopgave 1 Verandering van inkomen pagina 4 2 Eerste 104 weken 5 Eerste 52 weken: 100% inkomen 5 Tweede 52 weken: minimaal 70%, meer werken loont 5

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie