De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling"

Transcriptie

1 Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen Zekveld, Supportmanager Verkoopklaar, getrouwd, 2 kinderen De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling 1

2 Waarom? Pensioen is iets voor later, denken de meeste mensen. Meestal is dat ook zo. Toch bestaat er een kans dat uw pensioen morgen al belangrijk is. Niet voor uzelf, maar voor uw partner en eventueel uw kinderen. Weet u van welk bedrag zij moeten rondkomen als u overlijdt? Is dat bedrag hoog genoeg, of is het nodig dat u iets extra s regelt? Zorgt de overheid na mijn overlijden voor mijn partner? Wellicht komt uw partner na uw overlijden in aanmerking voor een uitkering van de overheid op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar in veel gevallen voldoet de partner niet aan de voorwaarden om voor een Anw-uitkering in aanmerking te komen, of wordt de uitkering (flink) gekort. Dus op al te veel hulp van de overheid hoeft uw partner niet te rekenen. Op pagina 3 leest u meer over de Anw-uitkering. Heeft Ahold het goed voor mij geregeld? De Ahold Pensioenregeling kent partnerpensioen voor gehuwden, geregistreerde partners, en onder voorwaarden ook voor samenwonenden. Het partnerpensioen is een uitkering aan uw partner indien u overlijdt. Het partnerpensioen is een aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid. Maar, zoals u hierboven gelezen hebt, komt uw partner niet altijd in aanmerking voor deze uitkering! De meeste mensen - en de deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling zijn daar geen uitzondering op - dénken dat het partnerpensioen voldoende is voor hun gezin om er dezelfde levensstijl op na te kunnen houden als voorheen. Maar dat is lang niet altijd het geval! Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen, dan is het verstandig om na te denken over de financiële gevolgen van het overlijden van u of uw partner. Dat geldt niet alleen voor mensen met kinderen, maar ook voor tweeverdieners zonder kinderen. Ook als u éénverdiener bent, of een alleenstaande met kinderen, is het goed om alles eens op een rijtje te zetten. Hoe? Voor wie? Zou uw partner een Anw-uitkering krijgen? Hoe hoog is die uitkering? En zou uw partner ook een partnerpensioen van Ahold Pensioenfonds krijgen? Hoeveel dan? De meeste mensen kunnen geen antwoord geven op die vragen. Dus weten ze ook niet of het voldoende is om van te kunnen leven. Het gaat erom dat u weet hoe het inkomen van uw partner er uitziet als u overlijdt. Hierover gaat deze brochure. Het is ook belangrijk dat u ook weet hoeveel geld uw gezin maandelijks nodig heeft. Dan weet u of er voldoende inkomen is. Als het inkomen te weinig is, kunt u een extra verzekering afsluiten, de Ahold Anw-verzekering. 2

3 De Anw-uitkering van de overheid Als u overlijdt, krijgt uw partner misschien een Anw-uitkering van de overheid. Uw partner krijgt deze uitkering alleen als hij of zij voldoet aan één van de volgende voorwaarden: - uw partner is geboren vóór , of - er is een kind jonger dan 18 jaar, of - uw partner is ten minste 45% arbeidsongeschikt. De Anw-uitkering stopt als: - uw partner 65 jaar wordt, of als - uw partner trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Als uw partner geboren is op of later, wordt de Anw-uitkering ook stopgezet als: - het jongste kind 18 jaar wordt, of - uw partner niet langer ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De Anw-uitkering bedraagt maximaal ca. e ,00 bruto per jaar. Maar er geldt een inkomenstoets. Als uw partner méér inkomen heeft dan ca. e 7.800,00 bruto per jaar, vindt er een korting plaats op de Anw-uitkering. Bij een inkomen hoger dan ca. e ,00 bruto per jaar, is er geen recht meer op een Anw-uitkering. Bij de inkomenstoets wordt verschil gemaakt tussen inkomen uit arbeid, en inkomen in verband met arbeid. - Inkomen uit arbeid, bijvoorbeeld loon en winst uit onderneming, wordt gedeeltelijk gekort op de Anw-uitkering. De vrijstelling voor inkomen uit arbeid is 50% van het brutominimumloon (ca. e 7.800,00 per jaar) plus 1/3 van het meerdere inkomen. - Inkomen in verband met arbeid, bijvoorbeeld een WW-, WAO- of WIA-uitkering, wordt volledig gekort. - Partnerpensioen, inkomen uit vermogen en een uitkering uit een levensverzekering tellen niet mee voor de inkomenstoets. Rekenvoorbeeld Kees overlijdt op 45-jarige leeftijd. Hij is getrouwd met Janneke van 47 jaar, en ze hebben twee kinderen, van 12 en 14 jaar. Janneke heeft een baan waarmee zij per jaar e ,00 verdient. Vrijgesteld wordt e 7.800,00 plus e 735,00 (1/3 van e ,00 minus e 7.800,00). Daardoor wordt haar Anw-uitkering met ca. e 1.500,00 gekort. Haar Anw-uitkering komt daarmee op ca. e ,00. Zou haar inkomen van e ,00 geen inkomen uit arbeid zijn, maar een WAO- of WIA-uitkering, dan wordt haar Anw-uitkering met deze gehele e ,00 gekort, de Anw-uitkering bedraagt daardoor ca. e 3.000,00. De uitkering vervalt volledig als het jongste kind 18 jaar wordt. 3

4 Op kunt u een berekening maken van de Anw-uitkering die uw partner zou krijgen. De kans bestaat dat uw partner niet in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. Als er sprake is van zo n Anw-gat of Anw-hiaat, kan het verstandig zijn een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze verzekering kunt u afsluiten bij Ahold Pensioenfonds. Meer informatie hierover treft u verderop in deze brochure aan. Een Anw-uitkering voor uw kinderen Als u kinderen hebt, krijgt uw partner een Anw-halfwezenuitkering. Voor deze uitkering geldt geen inkomenstoets. De Anw-halfwezenuitkering wordt uitbetaald totdat het jongste kind 18 jaar is. De uitkering is ongeveer e 3.000,00 bruto per jaar. Dit is niet per kind maar voor alle kinderen samen. 4

5 De Ahold Pensioenregeling Na uw overlijden ontvangt uw partner* partnerpensioen en eventueel tijdelijk partnerpensioen van Ahold Pensioenfonds. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen. Partnerpensioen Het partnerpensioen is een levenslange uitkering aan uw partner na uw overlijden. De hoogte van het partnerpensioen is van veel factoren afhankelijk, zoals: - De hoogte van uw gemiddelde salaris - Uw gemiddelde werktijdpercentage - Het aantal jaren dat u al deelneemt aan de Ahold Pensioenregeling - Het aantal jaren vanaf uw overlijden tot het moment dat u 65 jaar zou zijn geworden - Een echtscheiding, waardoor een deel van het partnerpensioen wellicht naar uw ex-partner gaat. Het bedrag van uw partnerpensioen vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Ahold Pensioenfonds. Is er echter sprake van een groot leeftijdsverschil met uw partner (uw partner is meer dan 20 jaar jonger), dan wordt het partnerpensioen gekort. Tijdelijk partnerpensioen Als uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen 65 jaar is, wordt er ook een tijdelijk partnerpensioen door Ahold Pensioenfonds uitgekeerd. Dit komt dus bovenop het gewone partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt 15% van het partnerpensioen. Als het partnerpensioen lager is uitgevallen door een echtscheiding, heeft dit geen invloed op de hoogte van het tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd tot uw partner 65 jaar wordt. Voorwaarde voor het tijdelijk partnerpensioen is dat u op het moment van overlijden in dienst bent van Ahold. Het bedrag van het tijdelijk partnerpensioen vindt u op uw UPO van Ahold Pensioenfonds. Is er echter sprake van een groot leeftijdsverschil met uw partner (uw partner is meer dan 20 jaar jonger), dan wordt het tijdelijk partnerpensioen gekort. Wezenpensioen Hebt u op het moment dat u overlijdt kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, of studerende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd. Elk kind (met een maximum van 8 kinderen) ontvangt een wezenpensioen dat gelijk is aan 20% van het partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen telt hiervoor niet mee. Als het partnerpensioen lager is uitgevallen door een echtscheiding, heeft dit geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen. Het bedrag van het wezenpensioen vindt u op uw jaarlijkse UPO van Ahold Pensioenfonds. * De partner is degene met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap hebt of met wie u een samenlevingsovereenkomst hebt. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst moet voorafgaand aan uw (vervroegde) pensionering hebben plaatsgevonden. Bij een samenlevingsovereenkomst gelden de volgende aanvullende voorwaarden: U moet uw partner voor uw pensionering aangemeld hebben bij Ahold Pensioenfonds U en uw partner moeten voorafgaand aan uw pensionering en/of uw overlijden minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven Uw partner moet door Ahold Pensioenfonds geaccepteerd zijn. 5

6 Ook kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds voor een actueel overzicht van het verzekerde pensioen. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (075) , via of via De Ahold Pensioenregeling 2006 Voor meer informatie over de opbouw van en toeslagverlening op de hierboven vermelde pensioenen verwijzen wij u graag naar de brochure De Ahold Pensioenregeling

7 Is het goed geregeld? Om erachter te komen of de financiële situatie van uw partner en eventuele kinderen na uw overlijden goed geregeld is, kunt u een paar rekensommetjes maken. Deze rekensommetjes kunnen best ingewikkeld zijn. Hieronder treft u een overzicht aan van de benodigde stappen. De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds kan u hierbij helpen. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (075) Stap 1 Breng de financiële positie van uw nabestaanden in kaart. Tel de Anw-uitkering van de overheid (ook de eventuele halfwezenuitkering), het partnerpensioen, het tijdelijk partnerpensioen, het wezenpensioen en het eigen inkomen van uw partner bij elkaar op. Houd er daarbij rekening mee dat sommige uitkeringen tijdelijk en inkomensafhankelijk zijn. Vergeet niet om eventuele uitkeringen uit aanvullende verzekeringen bij Ahold Pensioenfonds, levensverzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen of andere pensioenregelingen mee te tellen. Als het om een eenmalige uitkering gaat (waarmee wellicht een deel van de hypotheek wordt afgelost), is het misschien lastig om die in het overzicht te verwerken. De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds helpt u graag. Maak tevens een overzicht van de uitgaven die na uw overlijden gewoon doorgaan. Op kunt u een lijst downloaden met daarop een opsomming van inkomsten en uitgaven. Stap 2 Stel vast of de financiële positie van uw nabestaanden voldoende is. Zet de inkomsten en uitgaven die u bij stap 1 hebt berekend naast elkaar en reken uit of het inkomen voldoende is om de uitgaven te bekostigen. De Servicedesk van Ahold Pensioenfonds helpt u graag, ook als het gaat om het maken van een indicatief overzicht in netto bedragen. Eventuele stap 3 Het afsluiten van een aanvullende verzekering. Zijn bij stap 2 de uitgaven hoger dan de inkomsten? Of kan uw gezin zich geen grote terugval in inkomen veroorloven? Dan biedt een aanvullende verzekering wellicht uitkomst. Bij Ahold Pensioenfonds kunt u zich aanvullend verzekeren door middel van de Ahold Anwverzekering. 7

8 De aanvullende verzekering van Ahold Pensioenfonds De Ahold Anw-verzekering Het pensioenreglement biedt u de mogelijkheid een Vrijwillig Aanvullend Partnerpensioen, ook wel de Ahold Anw-verzekering genoemd, af te sluiten. Deze verzekering kan gebruikt worden om bijvoorbeeld het Anw-gat te dichten, maar kan ook om andere redenen gesloten worden. Voor het afsluiten van deze verzekering geldt geen minimumleeftijd. De Ahold Anw-verzekering kan alleen door u worden afgesloten. U kunt dus alleen een extra inkomen voor uw partner verzekeren als u overlijdt, maar niet voor uzelf als uw partner overlijdt. Met de Ahold Anw-verzekering garandeert u uw partner* extra inkomen. De Ahold Anwverzekering keert na uw overlijden elke vier weken een bedrag uit aan uw partner. U bepaalt zelf de hoogte van dit bedrag. Het minimale bedrag is ca. e 3.000,00 bruto per jaar, het maximale bedrag is ca.e ,00 bruto per jaar. Voor de indexering van het verzekerde bedrag gelden de bepalingen van de Ahold Pensioenregeling. Indexering vindt plaats op basis van de prijsindex. U bepaalt zelf hoe lang de uitkering aan uw partner duurt: 5 jaar, 10 jaar of tot uw partner 65 jaar wordt. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd, de leeftijd van uw partner, het verzekerde bedrag en de uitkeringsduur. Elk jaar wordt de premie aangepast aan uw leeftijd. De premie wordt ingehouden op uw bruto salaris en is volledig aftrekbaar voor de belasting. Hier houdt Ahold op uw loonstrook al rekening mee. De premie in aftrek brengen op uw belastingaangifte is daardoor niet toegestaan. Over de uitkeringen betaalt uw partner belasting. Bij het afsluiten van de Anw-verzekering binnen 2 maanden na in dienst treden, trouwen, het tekenen van een samenlevingscontract of het aangaan van een geregistreerd partnerschap hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen, in alle andere situaties wel. De gezondheidsverklaring wordt beoordeeld door een externe medisch adviseur. In sommige gevallen kan een (aanvullende) medische keuring worden verlangd. De medische beoordeling kan leiden tot een hogere premie en/of (gedeeltelijke) uitsluiting of afwijzing van een bepaald gezondheidsrisico. Als u uit dienst treedt wordt de Ahold Anw-verzekering beëindigd. Gaat u met VUT of (vervroegd) pensioen dan loopt de verzekering, zolang u deze niet opzegt, door tot uw 70ste verjaardag. Op de 65ste verjaardag van uw partner stopt de verzekering. Na beëindiging volgt geen premierestitutie. * De partner is degene met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap hebt of met wie u een samenlevingsovereenkomst hebt. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst moet voorafgaand aan uw (vervroegde) pensionering hebben plaatsgevonden. Bij een samenlevingsovereenkomst gelden de volgende aanvullende voorwaarden: U moet uw partner voor uw pensionering aangemeld hebben bij Ahold Pensioenfonds U en uw partner moeten voorafgaand aan uw pensionering en/of uw overlijden minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven Uw partner moet door Ahold Pensioenfonds geaccepteerd zijn. 8

9 Op deze verzekering is het beleid van Ahold Pensioenfonds met betrekking tot toeslagverlening van toepassing. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de brochure De Ahold Pensioenregeling Via of (075) kunt u bij de Servicedesk een offerte aanvragen voor de Ahold Anw-verzekering. Meer weten? Hebt u vragen over de regelingen die in deze brochure genoemd worden, of hebt u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur op (075) U kunt ook schriftelijk contact opnemen. Mail via onze website of schrijf naar Ahold Pensioenfonds, Postbus 3039, 1500 HA Zaandam. Vroeger of later Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Uitgave: Ahold Pensioenfonds, Zaandam - mei IPB PF

10 Begrippenlijst Anw De Algemene Nabestaanden Wet is een volksverzekering die uitkeringen verstrekt ingeval van overlijden van een Nederlandse ingezetene ten behoeve van zijn/haar nabestaanden. De Anw kent een nabestaandenuitkering en een halfwezenuitkering. De uitkeringen na uw overlijden zijn afhankelijk van de leeftijd van uw partner, het hebben van kinderen jonger dan 18 jaar, arbeidsongeschiktheid van uw partner, alsmede de hoogte van het eigen inkomen van uw partner. De Anw-uitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Anw-gat of Anw-hiaat Het verschil tussen de maximale Anw-uitkering en de werkelijke uitkering die uw partner van de overheid ontvangt. Geregistreerd partnerschap De wet maakt het mogelijk voor mensen van gelijk of verschillend geslacht hun partnerschap via een akte bij de burgerlijke stand te laten registreren. In de wet en de pensioenregeling worden geregistreerde partners gelijkgesteld aan gehuwden. Halfwezen Anw-uitkering De ouder of verzorger die een ongehuwde halfwees onder de 18 jaar in zijn huishouden verzorgt, heeft recht op een halfwezenuitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet (Anw). Een halfwees is een kind van wie één ouder is overleden. De halfwezenuitkering wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Nabestaanden Nabestaanden van een overleden deelnemer kunnen zijn: de (ex-)partner en zijn (eigen, stief- of pleeg-)kinderen jonger dan 18 jaar of indien studerend jonger dan 27 jaar. Partner De partner is degene met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap hebt of met wie u een samenlevingsovereenkomst hebt. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst moet voorafgaand aan uw (vervroegde) pensionering hebben plaatsgevonden. Bij een samenlevingsovereenkomst gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 1. U moet uw partner vóór uw (vervroegde) pensionering aangemeld hebben bij Ahold Pensioenfonds 2. U en uw partner moeten voorafgaand aan uw pensionering en/of uw overlijden minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven 3. Uw partner moet door Ahold Pensioenfonds geaccepteerd zijn. Partnerpensioen Het pensioen, dat levenslang wordt uitgekeerd aan de partner van de overleden deelnemer of overleden gewezen deelnemer. Dit pensioen wordt uitgekeerd door een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Pensioen Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen, die uw vroegere salaris of een vroegere uitkering vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. 10

11 Toeslagverlening Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling. De toeslagverlening is in het algemeen onder de voorwaarde dat het Pensioenfonds naar het oordeel van het Bestuur voldoende financiële middelen heeft. WAO Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De wet die voor werknemers uitkeringen regelt indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt na (ten minste) twee jaar onafgebroken ziekte. De WAO is van toepassing als de eerste ziektedag is gelegen vóór 1 januari Voor situaties na 1 januari 2004 geldt de WIA. De WAO-uitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door UWV. Wezenpensioen Het pensioen dat na uw overlijden wordt uitgekeerd aan uw eigen, pleegof stiefkind(eren). Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 18e verjaardag, of, indien studerend, tot maximaal de 27e verjaardag van het kind. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien beide ouders overleden zijn. Dit pensioen wordt uitgekeerd door een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA omvat twee regelingen: de IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk (en tijdelijk volledig) Arbeidsongeschikten). De WIA is van toepassing als uw eerste ziektedag is gelegen na 1 januari Voor situaties vóór 1 januari 2004 geldt de WAO. De uitkeringen worden in beginsel na twee jaar loondoorbetaling verstrekt en zijn afhankelijk van de duur en mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de WGA zijn de uitkeringen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tevens afhankelijk van de mate waarin de restverdiencapaciteit wordt aangewend voor werk. De WIA-uitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door UWV. 11

12 U En dan? Wat nu? Trouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. U meldt dit bij Ahold Pensioenfonds. U bent verzekerd van partnerpensioen / U overweegt een Anw-verzekering. Vroeger of later IPB PF Ahold Pensioenfonds Postbus HA Zaandam Servicedesk (075)

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner

Extra inkomen voor uw partner We zorgen ervoor dat u goed zit Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

De nabestaandenregeling van SBZ

De nabestaandenregeling van SBZ De nabestaandenregeling van SBZ De SBZ pensioenregeling biedt ook zekerheid voor uw gezin. Als u overlijdt, dan is er voor uw nabestaanden nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Nabestaandenoverbruggingspensioen

Nabestaandenoverbruggingspensioen Over de vrijwillige aanvulling op uw nabestaandenpensioen. Avebe Pensioen : wel of niet meedoen? : extra financiële zekerheid voor nabestaanden Bij het wel of niet meedoen met het van Avebe staat één vraag

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen.

IN DE WOLKEN! Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen. Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling 2006. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is.

Goed Geregeld. De Ahold Pensioenregeling 2006. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Alleen AOW lijkt me niet genoeg. Daarom wil ik dat mijn pensioen goed geregeld is. Astrid Oussoren, verkoper II Albert Heijn, getrouwd, 1 kind Goed Geregeld De Ahold Pensioenregeling 2006 Waarom? Met ongeveer

Nadere informatie

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen

Extra partnerpensioen. Lees alles over ANW Pensioen Extra partnerpensioen Lees alles over ANW Pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche

Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche Folder: het ANW-hiaatpensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bandenen Wielenbranche In deze brochure informeren wij u over het ANW-hiaatpensioen en de mogelijkheden uw nabestaanden tegen

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

Nabestaanden- pensioen UWV

Nabestaanden- pensioen UWV Nabestaanden- pensioen UWV Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een nabestaandenpensioen als jij komt te overlijden. Met nabestaanden bedoelen we je partner en je eventuele kinderen.

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Pensioenfonds Avebe Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Uw nabestaandenpensioen

Uw nabestaandenpensioen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw nabestaandenpensioen Gezamenlijk groeien en investeren in een financieel gezonde en zorgeloze oude dag 2 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijdt u voordat u met pensioen gaat en terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

ONZE TOEKOMST SAMEN. Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Niet altijd in Nederland gewoond?

Niet altijd in Nederland gewoond? Niet altijd in Nederland gewoond? Kwam je na je 15e in Nederland wonen? Dan is het belangrijk om te weten hoeveel AOW je krijgt. Zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. Wil je na je pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie