Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld"

Transcriptie

1 Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1

2 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van de hypotheek nu en in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en de reeds getroffen voorzieningen. Uiteraard is rekening gehouden met de wettelijke voorzieningen en eisen. Opbouw van het rapport Uitgangspunten van de berekeningen. Hypotheekoverzicht lang leven". Overzicht schulden en bezittingen. Inkomensscenario s op basis van wettelijke normen. Inkomensscenario s op basis van netto besteedbaar inkomen. Uitleg hypotheekanalyserapport. Mogelijke consequenties van inkomensterugval. Algemeen Ingangsdatum berekening Cliënt hr. K. Voorbeeld ( ) inkomen Bezit -/- schuld Verdeling box % Verdeling box % Partner mw. P. Voorbeeld ( ) inkomen Bezit -/- schuld Verdeling box 1 % Verdeling box 3 % Financiering bestaande woning Marktwaarde voor verbouwing Executiewaarde voor verbouwing Marktwaarde na verbouwing Executiewaarde na verbouwing Marktwaarde Executiewaarde Woz-waarde Eigenwoningforfait 918 Koopsom kosten koper aankoopkosten Totaal netto benodigd financieringskosten Totaal bruto benodigd Extra benodigd 250 Hypotheekbedrag Inbreng eigen middelen Hypotheekconstructie bij Obvion-Hypotheken A. Spaar/beleggingshypotheek jaar, 10 jaar vast 5,000 % B. Aflossingsvrij jaar, 5 jaar vast 4,000 % Overige dekkingen 1. Risicodekking op beide levens REAAL Gelijkblijvend kapitaal Inkomensbescherming Cliënt Allianz Woonlastenverzekering Beschermd maandbedrag 500 Maandpremie 48 gedurende 28 jr Inkomensbescherming Partner Allianz Woonlastenverzekering Beschermd maandbedrag 250 Maandpremie 15 gedurende 10 jr De GHF-norm De maximale verantwoorde lening volgens de GHF-norm is In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) zijn in samenwerking met het NIBUD regels vastgelegd die de geldverstrekkers moeten naleven. Dit moet er toe leiden dat de woonlasten verantwoord zijn ten opzichte van uw persoonlijke financiële situatie. Blad 2

3 Hypotheekoverzicht "lang leven" Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van de betaalbaarheid van uw hypotheek nu en in de toekomst. Bij het zogenaamde Lang leven -scenario wordt ervan uitgegaan dat er een inkomensontwikkeling is, inclusief door u getroffen pensioen voorzieningen, die niet verstoord wordt door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Tekorten (rood) en overschotten (groen) ten opzichte van de GHF-Norm zijn direct zichtbaar. Inkomensvoorzieningen K. Voorbeeld: - AOW: Uitkering van bruto per jaar met ingang van de 65-jarige leeftijd levenslang. - Pensioen (ABP): Uitkering van bruto per jaar met ingang van de 65-jarige leeftijd levenslang. Inkomensvoorzieningen P. Voorbeeld: - AOW: Uitkering van bruto per jaar met ingang van de 65-jarige leeftijd levenslang. - Pensioen (PGGM): Uitkering van bruto per jaar met ingang van de 65-jarige leeftijd levenslang. Jaar Leeftijd aanvrager partner inkomen totaal Norm jaarlast GHF Norm lening GHF schuld hyp. jaarlast hyp. ruimte of tekort Netto tekort per jaar Schuld boven normlening Beschikbaar vermogen / / / / Conclusie(s): In bovenstaand overzicht ontstaat geen tekort ten opzichte van de GHF-norm. Een verklaring van de gebruikte termen is te vinden in de uitleg hypotheekanalyserapport die aan het eind van dit rapport is toegevoegd. Toelichting In jaar 29 gaat mevrouw P. Voorbeeld met pensioen en heeft dan inkomen In jaar 30 loopt de hypotheek af In jaar 30 gaat de heer K. Voorbeeld met pensioen en heeft dan inkomen Blad 3

4 Budgetoverzicht "lang leven" Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van het besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. Dit is het totaal netto beschikbare inkomen dat overblijft (geel) nadat alle in de onderstaande tabel genoemde uitgaven zijn voldaan. De benoemde uitgaven zijn: de verschuldigde inkomstenbelasting (oranje), de hypotheeklasten (groen) en overige budgettaire uitgaven (blauw). Besteedbaar inkomen jaarinkomen cliënt Totaal netto cliënt jaarinkomen partner Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar Gemiddeld per maand Blad 4

5 Overzicht schulden en bezittingen Onderstaande grafiek geeft u een beeld van de jaarlijkse ontwikkeling van het totaal van uw schulden (rood) en bezittingen (blauw) nu en in de toekomst. Bij de schulden zijn uw hypotheekschuld, maar ook de eventuele persoonlijke leningen verwerkt. Bij de bezittingen staan alle aflossingen, maar ook de opgebouwde waarde in polissen en op spaar- en beleggingsrekeningen. Door de schulden en bezittingen te salderen geeft de grafiek inzicht in de vermogenspositie (wit). De vermogenspositie kan vervolgens nog worden verhoogd met de (woz-)waarde van de woning (groen), waardoor de totale vermogenspositie in beeld wordt gebracht. Conclusie(s): Vanaf jaar 5 is het totaal van de bezittingen inclusief de (woz-)waarde van het huis groter dan het totaal van lopende schulden. De hypotheek is volledig afgelost in het jaar 30. Blad 5

6 Scenario bij werkloosheid van de heer K. Voorbeeld. Onderstaande grafieken en tabel geven u een beeld van de betaalbaarheid van de woning nu en in de toekomst. Vanuit de huidige inkomenssituatie wordt jaar voor jaar een verondersteld inkomen berekend. Dit inkomen wordt vervolgens jaarlijks getoetst aan de GHF-norm. Tekorten (rood) en overschotten (groen) ten opzichte van de GHF-Norm zijn direct zichtbaar. De uitgangspunten voor deze berekening zijn: - De werkloosheid vindt plaats over 5 jaar en wordt verondersteld 4 jaar te duren. - Het arbeidsverleden bedraagt 16 jaar; voldoet aan de 26 uit 36 weken eis; voldoet aan de 4 uit 5 jaren eis. - Het veronderstelde jaarinkomen daarna bedraagt 90% van het laatste salaris. - Indicatie pensioen 50% van het laatste salaris. Jaar Leeftijd Norm Norm Netto Netto Beschikbaar aanvrager inkomen jaarlast lening GHF schuld jaarlast ruimte of tekort per tekort per vermogen partner totaal GHF hyp. hyp. tekort jaar mnd / / / / / / / / / / / Conclusie(s): Het totale tekort dat ontstaat ten opzichte van de normlast bedraagt na verrekening van belasting netto. Het maximaal af te dekken netto tekort bedraagt 346 per maand (gemiddeld 204 per maand). Een verklaring van de gebruikte termen is te vinden in de uitleg hypotheekanalyserapport die aan het eind van dit rapport is toegevoegd. Blad 6

7 Scenario bij werkloosheid van de heer K. Voorbeeld. Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van uw netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. In de grafiek wordt het netto besteedbaar inkomen met scenario (rood) en zonder scenario (geel) getoond. In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven van het netto besteedbaar inkomen rekening houdend met de inkomenseffecten van het doorgerekende inkomensscenario. Besteedbaar inkomen jaarinkomen cliënt Netto inkomsten/uitkeringen Totaal netto cliënt jaarinkomen partner Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar Gemiddeld per maand Blad 7

8 Scenario bij werkloosheid van mevrouw P. Voorbeeld. Onderstaande grafieken en tabel geven u een beeld van de betaalbaarheid van de woning nu en in de toekomst. Vanuit de huidige inkomenssituatie wordt jaar voor jaar een verondersteld inkomen berekend. Dit inkomen wordt vervolgens jaarlijks getoetst aan de GHF-norm. Tekorten (rood) en overschotten (groen) ten opzichte van de GHF-Norm zijn direct zichtbaar. De uitgangspunten voor deze berekening zijn: - De werkloosheid vindt plaats over 5 jaar en wordt verondersteld 4 jaar te duren. - Het arbeidsverleden bedraagt 23 jaar; voldoet niet aan de 26 uit 36 weken eis; voldoet niet aan de 4 uit 5 jaren eis. - Het veronderstelde jaarinkomen daarna bedraagt 90% van het laatste salaris. - Indicatie pensioen 50% van het laatste salaris. Jaar Leeftijd Norm Norm Netto Netto Beschikbaar aanvrager inkomen jaarlast lening GHF schuld jaarlast ruimte of tekort per tekort per vermogen partner totaal GHF hyp. hyp. tekort jaar mnd / / / / / / / / / Conclusie(s): Het totale tekort dat ontstaat ten opzichte van de normlast bedraagt na verrekening van belasting netto. Het maximaal af te dekken netto tekort bedraagt 145 per maand (gemiddeld 20 per maand). Een verklaring van de gebruikte termen is te vinden in de uitleg hypotheekanalyserapport die aan het eind van dit rapport is toegevoegd. Blad 8

9 Scenario bij werkloosheid van mevrouw P. Voorbeeld. Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van uw netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. In de grafiek wordt het netto besteedbaar inkomen met scenario (rood) en zonder scenario (geel) getoond. In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven van het netto besteedbaar inkomen rekening houdend met de inkomenseffecten van het doorgerekende inkomensscenario. Besteedbaar inkomen jaarinkomen cliënt Totaal netto cliënt jaarinkomen partner Netto inkomsten/uitkeringen Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar Gemiddeld per maand Blad 9

10 Scenario bij arbeidsongeschiktheid van de heer K. Voorbeeld. Onderstaande grafieken en tabel geven u een beeld van de betaalbaarheid van de woning nu en in de toekomst. Vanuit de huidige inkomenssituatie wordt jaar voor jaar een verondersteld inkomen berekend. Dit inkomen wordt vervolgens jaarlijks getoetst aan de GHF-norm. Tekorten (rood) en overschotten (groen) ten opzichte van de GHF-Norm zijn direct zichtbaar. De uitgangspunten voor deze berekening zijn: - De arbeidsongeschiktheid vindt plaats over 5 jaar en wordt verondersteld 10 jaar te duren. - Gerekend is met het IVA scenario: 80% arbeidsongeschikt en 0% restverdiencapaciteit. - De werkgever keert in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% van uw salaris uit. - Het arbeidsverleden bedraagt 16 jaar; voldoet aan de 26 uit 36 weken eis; voldoet aan de 4 uit 5 jaren eis. - Indicatie pensioen 70% van het laatste salaris. Jaar Leeftijd Norm Norm Netto Netto Beschikbaar aanvrager inkomen jaarlast lening GHF schuld jaarlast ruimte of tekort per tekort per vermogen partner totaal GHF hyp. hyp. tekort jaar mnd / / / / / / / / / Conclusie(s): Het totale tekort dat ontstaat ten opzichte van de normlast bedraagt na verrekening van belasting netto. Het maximaal af te dekken netto tekort bedraagt 165 per maand (gemiddeld 161 per maand). Een verklaring van de gebruikte termen is te vinden in de uitleg hypotheekanalyserapport die aan het eind van dit rapport is toegevoegd. Blad 10

11 Scenario bij arbeidsongeschiktheid van de heer K. Voorbeeld. Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van uw netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. In de grafiek wordt het netto besteedbaar inkomen met scenario (rood) en zonder scenario (geel) getoond. In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven van het netto besteedbaar inkomen rekening houdend met de inkomenseffecten van het doorgerekende inkomensscenario. Besteedbaar inkomen jaarinkomen cliënt Netto inkomsten/uitkeringen Totaal netto cliënt jaarinkomen partner Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar Gemiddeld per maand Blad 11

12 Scenario bij arbeidsongeschiktheid van mevrouw P. Voorbeeld. Onderstaande grafieken en tabel geven u een beeld van de betaalbaarheid van de woning nu en in de toekomst. Vanuit de huidige inkomenssituatie wordt jaar voor jaar een verondersteld inkomen berekend. Dit inkomen wordt vervolgens jaarlijks getoetst aan de GHF-norm. Tekorten (rood) en overschotten (groen) ten opzichte van de GHF-Norm zijn direct zichtbaar. De uitgangspunten voor deze berekening zijn: - De arbeidsongeschiktheid vindt plaats over 5 jaar en wordt verondersteld 10 jaar te duren. - Gerekend is met het IVA scenario: 80% arbeidsongeschikt en 0% restverdiencapaciteit. - De werkgever keert in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% van uw salaris uit. - Het arbeidsverleden bedraagt 23 jaar; voldoet niet aan de 26 uit 36 weken eis; voldoet niet aan de 4 uit 5 jaren eis. - Indicatie pensioen 70% van het laatste salaris. Jaar Leeftijd Norm Norm Netto Netto Beschikbaar aanvrager inkomen jaarlast lening GHF schuld jaarlast ruimte of tekort per tekort per vermogen partner totaal GHF hyp. hyp. tekort jaar mnd / / / / / / / / / Conclusie(s): Het totale tekort dat ontstaat ten opzichte van de normlast bedraagt na verrekening van belasting 354 netto. Het maximaal af te dekken netto tekort bedraagt 30 per maand (gemiddeld 30 per maand). Een verklaring van de gebruikte termen is te vinden in de uitleg hypotheekanalyserapport die aan het eind van dit rapport is toegevoegd. Blad 12

13 Scenario bij arbeidsongeschiktheid van mevrouw P. Voorbeeld. Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van uw netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. In de grafiek wordt het netto besteedbaar inkomen met scenario (rood) en zonder scenario (geel) getoond. In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven van het netto besteedbaar inkomen rekening houdend met de inkomenseffecten van het doorgerekende inkomensscenario. Besteedbaar inkomen jaarinkomen cliënt Totaal netto cliënt jaarinkomen partner Netto inkomsten/uitkeringen Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar Gemiddeld per maand Blad 13

14 Scenario bij overlijden van de heer K. Voorbeeld. Onderstaande grafieken en tabel geven u een beeld van de betaalbaarheid van de woning nu en in de toekomst. Vanuit de huidige inkomenssituatie wordt jaar voor jaar een verondersteld inkomen berekend. Dit inkomen wordt vervolgens jaarlijks getoetst aan de GHF-norm. Tekorten (rood) en overschotten (groen) ten opzichte van de GHF-Norm zijn direct zichtbaar. De uitgangspunten voor deze berekening zijn: - Het overlijden vindt plaats over 10 jaar. - Er zijn kinderen aanwezig en het jongste kind is 3 jaar. - Uw partner is arbeidsgeschikt. - Na overlijden wordt het totaal van het overblijvende inkomen van de nabestaande en de eventuele (ANW-)uitkeringen getoond. - Tijdelijk nabestaandenpensioen (ABP): tot de 65-jarige leeftijd van P. Voorbeeld wordt bruto per jaar uitgekeerd. Jaar Leeftijd aanvrager partner inkomen totaal Norm jaarlast GHF Norm lening GHF schuld hyp. jaarlast hyp. ruimte of tekort Netto tekort per jaar Schuld boven normlening Verzekerd bij overlijden / / / / / / / / Conclusie(s): In bovenstaand overzicht ontstaat geen tekort ten opzichte van de GHF-norm. Op het moment van de gebeurtenis is het verzekerd bedrag bij overlijden voldoende om de lening te verlagen tot de GHF-norm. Een verklaring van de gebruikte termen is te vinden in de uitleg hypotheekanalyserapport die aan het eind van dit rapport is toegevoegd. Blad 14

15 Scenario bij overlijden van de heer K. Voorbeeld. Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van uw netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. In de grafiek wordt het netto besteedbaar inkomen met scenario (rood) en zonder scenario (geel) getoond. In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven van het netto besteedbaar inkomen rekening houdend met de inkomenseffecten van het doorgerekende inkomensscenario. Besteedbaar inkomen jaarinkomen cliënt Totaal netto cliënt jaarinkomen partner Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar Gemiddeld per maand Blad 15

16 Scenario bij overlijden van mevrouw P. Voorbeeld. Onderstaande grafieken en tabel geven u een beeld van de betaalbaarheid van de woning nu en in de toekomst. Vanuit de huidige inkomenssituatie wordt jaar voor jaar een verondersteld inkomen berekend. Dit inkomen wordt vervolgens jaarlijks getoetst aan de GHF-norm. Tekorten (rood) en overschotten (groen) ten opzichte van de GHF-Norm zijn direct zichtbaar. De uitgangspunten voor deze berekening zijn: - Het overlijden vindt plaats over 10 jaar. - Er zijn kinderen aanwezig en het jongste kind is 3 jaar. - Uw partner is arbeidsgeschikt. - Na overlijden wordt het totaal van het overblijvende inkomen van de nabestaande en de eventuele (ANW-)uitkeringen getoond. - Tijdelijk nabestaandenpensioen (PGGM): tot de 65-jarige leeftijd van K. Voorbeeld wordt bruto per jaar uitgekeerd. Jaar Leeftijd aanvrager partner inkomen totaal Norm jaarlast GHF Norm lening GHF schuld hyp. jaarlast hyp. ruimte of tekort Netto tekort per jaar Schuld boven normlening Verzekerd bij overlijden / / / / / Conclusie(s): In bovenstaand overzicht ontstaat geen tekort ten opzichte van de GHF-norm. Op het moment van de gebeurtenis is het verzekerd bedrag bij overlijden voldoende om de lening te verlagen tot de GHF-norm. Een verklaring van de gebruikte termen is te vinden in de uitleg hypotheekanalyserapport die aan het eind van dit rapport is toegevoegd. Blad 16

17 Scenario bij overlijden van mevrouw P. Voorbeeld. Onderstaande grafiek en tabel geven u een beeld van uw netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. In de grafiek wordt het netto besteedbaar inkomen met scenario (rood) en zonder scenario (geel) getoond. In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven van het netto besteedbaar inkomen rekening houdend met de inkomenseffecten van het doorgerekende inkomensscenario. Besteedbaar inkomen jaarinkomen cliënt Totaal netto cliënt jaarinkomen partner Totaal netto partner Hypotheekrente Aflossing/premie/inleg Bijkomende woonlasten Totaal woning/hypotheek Gemiddeld per maand Restant besteedbaar Gemiddeld per maand Blad 17

18 Uitleg hypotheekanalyserapport Uitleg bij de normlasttabellen inkomen totaal is het gezamenlijk bruto jaarinkomen. Normjaarlast GHF is de maximale jaarlijkse hypotheeklast op basis van het gezamenlijk bruto jaarinkomen. Normlening GHF is de maximale lening die daar bij hoort. schuld hypotheek is de (restant) bruto hypotheekschuld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventueel binnen de hypotheekconstructie opgebouwd kapitaal. jaarlast hypotheek is de jaarlast van uw hypotheek: rente, aflossing en premies. ruimte of tekort: in deze kolom kunt u zien hoeveel uw werkelijke jaarlast lager (ruimte) of hoger (tekort) is dan de bruto last op basis van de GHF-norm. Eventuele ruimte kan worden aangewend om te sparen ter voorkoming van een later tekort. Netto tekort per jaar is berekend door het bruto tekort te corrigeren met het jaarlijkse fiscale besparingspercentage. In deze kolom wordt tevens het eventuele totale netto tekort getoond. Schuld boven normlening maakt inzichtelijk of en hoeveel uw hypotheek hoger is dan de normlening conform de GHF-norm. Beschikbaar vermogen is uw (vrij) beschikbare vermogen (o.a. spaargeld en beleggingen). Let op! Om aan de normen van de GHF te voldoen, dient de hypotheek bij aanvang in ieder geval niet hoger te zijn dan de GHF normlening. Hierdoor kan een hypotheek waarbij de jaarlast lager is dan de normjaarlast, bijvoorbeeld omdat een deel van de hypotheek aflossingsvrij is, tóch niet voldoen aan de GHF-norm. Wij willen u er op attenderen dat de eventueel berekende uitkeringen uit overlijdensrisicoverzekeringen en woonlastenverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zorgvuldig zijn bepaald. De aanwezigheid, hoogte en duur van de uitkeringen is in de eerste plaats afhankelijk van onzekerheden in en veronderstellingen over de toekomst. Voorts is bij de bepaling van deze uitkeringen uitgegaan van grondslagen en methodieken die bij deze producten gebruikelijk zijn.tenslotte kunnen bij de daadwerkelijke toekenning van een uitkering voorwaarden gelden die door de verzekeraar bepaald worden en verbonden zijn aan het specifieke verzekeringsproduct welke zich buiten de context van dit rekenprogramma bevinden. Blad 18

19 Uitleg van de getoonde risico s In dit rapport hebben wij de risico s voor uw inkomen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden getoond. Voor deze risico s gelden drie wetten, te weten: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij arbeidsongeschiktheid; Werkloosheidswet (WW) bij werkloosheid; Algemene nabestaandenwet (ANW) bij overlijden. Graag vatten wij deze wetten hieronder kort voor u samen. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) De WIA regelt dat werknemers recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Wie nog gedeeltelijk kan werken, krijgt een aanvulling op het loon. Wie komt ervoor in aanmerking? Werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk of helemaal niet meer kunnen werken. Zij hebben aanspraak op een uitkering op basis van de WIA als zij ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn. Hoe hoog is de uitkering? U krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u tenminste 80% arbeidsongeschikt bent en de kans dat u herstelt zeer klein is. U komt dan in aanmerking voor een uitkering op basis van de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). Deze uitkering bedraagt 75% van het dagloon (maximum dagloon 190,32). Als u ten minste 35% arbeidsongeschikt bent, kunt u aanspraak maken op een uitkering op basis van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). U ontvangt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering. De eerste twee maanden bedraagt uw uitkering 75% van het dag loon, daarna 70%. Als u werkt, krijgt u de eerste twee maanden bovenop het nieuwe loon een uitkering van 75% van het bedrag dat u minder verdient in vergelijking met het dagloon. Uw totale inkomen neemt toe naarmate u meer werkt. Na het einde van de loongerelateerde uitkering wordt bekeken hoeveel u verdient. Is dat minimaal 50% van de resterende verdiencapaciteit, dan vult de WGA het loon aan met 70% van het verschil tussen het dagloon en de resterende verdiencapaciteit of het nieuwe loon. Als u na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk hebt of minder verdient dan 50% van de resterende verdiencapaciteit, krijgt u een uitkering gebaseerd op een percentage van het minimumloon. Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering 35 tot en met 44% 28% van het minimumloon 45 tot en met 54% 35% van het minimumloon 55 tot en met 64% 42% van het minimumloon 65 tot en met 79% 50,75% van het minimumloon Het minimumloon bedraagt per 1 juli ,24 per dag, oftewel 1.435,20 per maand (23 jaar en ouder). Werkloosheidswet (WW) De WW verzekert werknemers en ambtenaren die werkloos worden tegen de financiële gevolgen daarvan. Het verlies aan inkomen kan voor een bepaalde periode opgevangen worden met een WW-uitkering. Deze uitkering overbrugt de periode tussen twee banen. Wie komt ervoor in aanmerking? Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet u aan een aantal eisen voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld jonger dan 65 jaar zijn. Verder moet u minimaal vijf arbeidsuren per week kwijtraken of als u minder dan tien uur per week werkte minimaal de helft van de arbeidsuren. U mag ook niet verwijtbaar werkloos zijn. Verwijtbaar werkloos is iemand die zelf ontslag heeft genomen of om een dringende reden is ontslagen. In dat geval krijgt iemand geen of alleen een gedeeltelijke uitkering. Wat is de hoogte en de duur van de uitkering? De eerste twee maanden krijgt u 75% van het laatstverdiende loon (maximaal 190,32 per dag), daarna 70%.Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt voordat u werkloos werd. De WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Als u alleen aan de wekeneis voldoet, krijgt u maximaal 3 maanden een WW-uitkering. Dit betekent dat u in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt. Dit geldt overigens ook voor het verkrijgen van de WIA-uitkering.De WW-uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet. Dit betekent dat u in vier van de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar dat u werkloos wordt over 52 dagen of meer dagen loon heeft ontvangen. De duur van de WW-uitkering is dus afhankelijk van het arbeidsverleden. De uitkering duurt in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren (met een maximum van 38 maanden). De jaren vanaf het kalenderjaar waarin u 18 werd tot en met 1997 gelden als arbeidsverleden ( fictief arbeidsverleden ). Vanaf 1998 wordt er gekeken naar de daadwerkelijk gewerkte jaren ( feitelijk arbeidsverleden ). Vanaf 2007 kunnen ook jaren waarin niet is gewerkt, maar wel mantelzorg is verleend, meetellen voor het arbeidsverleden. Blad 19

20 Algemene nabestaandenwet (ANW) Als u, uw echtgenoot, partner of ouder komt te overlijden, dan heeft dit financiële consequenties voor partner en/of kinderen. Op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) kunt u als nabestaande in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. Wie komt ervoor in aanmerking? U komt in aanmerking voor een ANW-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent jonger dan 65 jaar; De partner was op de datum van overlijden verzekerd voor de ANW. Doorgaans is iedere inwoner van Nederland automatisch verzekerd voor de ANW. U bent vóór 1950 geboren, óf verzorgt één of meer kinderen onder de 18 jaar, óf bent voor minstens 45% arbeidsongeschikt. Halfwezenuitkering Als u één of meer kinderen tot 18 jaar, van wie één ouder is overleden, in uw huishouden verzorgt, hebt u recht op een halfwezenuitkering. Hoeveel kinderen u verzorgt maakt voor de hoogte van de uitkering niet uit. Wezenuitkering Recht op wezenuitkering heeft een kind, van wie beide ouders zijn overleden (tot 16 jaar, bij invaliditeit tot 18 jaar en als een kind studeert tot 21 jaar). ANW en andere inkomsten De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. Inkomen in verband met (vroegere) arbeid wordt er geheel van afgetrokken. Dit betreft bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering. Inkomsten als loon, winst, VUT, vervroegd pensioen of een bovenwettelijke uitkering noemen we inkomen uit arbeid. Hiervan blijft een deel buiten beschouwing: 50% van het minimumloon plus een derde deel van wat u boven dit bedrag verdient. Daardoor wordt bij een inkomen uit arbeid van bruto 709,95 de nabestaandenuitkering nog volledig uitbetaald. Is het inkomen hoger, dan wordt de nabestaandenuitkering lager. Voor de ANW tellen diverse inkomsten niet mee. Dit betreft vermogen en inkomen uit vermogen (bijvoorbeeld kamerverhuur) en rente-inkomsten. Dit geldt ook voor een uitkering uit verzekeringspolissen of een uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen. Wanneer stopt de ANW-uitkering? De ANW-uitkering stopt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dit is in de volgende gevallen: U wordt 65 jaar. U krijgt dan een uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW). U hertrouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. Bij verbreking van de samenwoning binnen zes maanden kunt u weer terugvallen op de nabestaandenuitkering. Als u thuis een hulpbehoevende verzorgt of als u zelf hulpbehoevend bent en om die reden samenwoont, wordt uw ANW-uitkering niet beëindigd maar verlaagd tot 50 procent van het minimumloon. U vertrekt naar het buitenland. Of de uitkering dan stopt, is afhankelijk van uw verblijfplaats. Het jongste kind wordt 18 jaar of gaat tot het huishouden van een ander behoren. U bent niet langer arbeidsongeschikt. Let op De laatste twee redenen gelden niet voor nabestaanden geboren vóór 1 januari Hetzelfde geldt voor nabestaanden geboren tussen 1 januari 1950 en 1 juli 1956 en vóór 1 juli 1996 gehuwd, als de echtgenoot vóór 1 juli 1999 is overleden. Zij ontlenen het recht op een uitkering aan een overgangsregeling. Mogelijke consequenties van inkomensterugval Uit dit rapport blijkt dat uw inkomen sterk kan dalen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Dit kan betekenen dat u onder andere uw hypotheeklasten niet meer (volledig) kunt betalen en uw schuld te hoog oploopt. Uiteindelijk kan dit leiden tot zogenaamde gedwongen executoriale verkoop. In een dergelijke situatie wordt het huis door de geldverstrekker openbaar verkocht, meestal op een veiling. Het huis brengt dan over het algemeen minder op dan de marktwaarde. Hierdoor kunt u met een schuld blijven zitten. Of dit ook in uw situatie kan gebeuren is afhankelijk van verschillende factoren. Met spaargeld kunnen bepaalde risico s worden afgedekt. Daarnaast is het mogelijk om u middels verzekeringen in te dekken tegen de financiële gevolgen van de hierboven besproken risico s. Door dit rapport te lezen krijgt u een beter inzicht in uw persoonlijke situatie, waardoor u beter kunt inschatten tegen welke risico s u zich wilt indekken. Bron van de wettelijke regelgeving: Blad 20

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij.

Financieel Rapport. Alle cijfers op een rij. Alle cijfers op een rij. Financieel Rapport Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen. Daarnaast

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld 2011 Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld Wim Maartje Datum: 14 april 2011 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiële Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat

Nadere informatie

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Pensioen- en inkomensscan Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Aangeboden door: Baas Adviseurs S.P.R. User Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam Pensioen- en inkomensscan Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl Datum Rapport:

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer Henk Voorbeeld en mevrouw Lydia Fictief 21 juni 2012 Inhoudsopgave Waarom een

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Reden. Arbeidsongeschiktheid

Reden. Arbeidsongeschiktheid Formulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Gegevens werkgever Naam werkgever: Adres werkgever: Postcode en woonplaats: Contactpersoon (ingevuld door): Gegevens werknemer Naam werknemer: Adres werknemer:

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2010 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2010 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,90

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 07 juni 2012 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben de

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken.

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid de berekening nader met u te bespreken. De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Arnhem, 26 januari 2012 Betreft: Hypotheekadvies Geachte heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld, U verzocht ons om u een advies te geven

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer V. Beeld (Voor) mevrouw T. Beeld (Testa) Datum 22 mei 2014 Kantoorgegevens DUBBEL-Z Advieskantoor Vergierdeweg 288 2026 ZK HAARLEM Tel: 023-563 5670

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling

De mensen van wie u houdt en de Ahold Pensioenregeling Het overlijden van jou of je partner is iets waar je liever niet te lang bij stilstaat. Maar eigenlijk zou je dat zo af en toe wel moeten doen. Gewoon om te kijken of je alles goed geregeld hebt. Jan Coen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën

Beste werkgever, Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan gerust contact op met: Qua Financiën Beste werkgever, Uw werknemer is met Qua Financiën in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Financiële Foto. Financiële Foto Pakket. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer W. Voor en mevrouw P.

Financiële Foto. Financiële Foto Pakket. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer W. Voor en mevrouw P. Financiële Foto Financiële Foto Pakket Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer W. Voor en mevrouw P. Beeld 3 mei 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen

ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen ANW-Hiaatpensioen Uw aanvulling op het nabestaandenpensioen Toelichting voor HR Professionals / 2017 Wat is er voor de nabestaanden geregeld wanneer uw werknemer overlijdt? In deze brochure vindt u informatie

Nadere informatie

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren.

Uw werknemer kan vervolgens weloverwogen besluiten om de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet te accepteren. Beste werkgever, Uw werknemer is met de S&A Adviesgroep in gesprek over zijn/haar lening met betrekking tot de eigen woning. Het is voor uw werknemer belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van overlijden

Nadere informatie

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

aanvulling september 2014 De RekenHulp

aanvulling september 2014 De RekenHulp aanvulling september 2014 De RekenHulp Kerncijfers personenschade 2014 de Rekenaars Het RekenBureau is inmiddels uitgebreid naar 5 rekenaars. Allen toegewijde professionals die met passie hun vak uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw

VOORBEELD. Geboortenaam Voorletters Man Vrouw Loyalis N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14053378. Voorbeeldformulier Aanvullende Voorzieningen Werkgever Voor beide

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer M. Blauw en mevrouw S. Blauw 8 november 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringspremies,

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie