HELP! MIJN BATTERIJEN LOPEN LEEG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HELP! MIJN BATTERIJEN LOPEN LEEG"

Transcriptie

1 HELP! MIJN BATTERIJEN LOPEN LEEG EEN BURN-OUT KRIJG JE NIET ALLEEN KIES VOOR JE TALENT LUK DEWULF GUIDO VANGRONSVELD

2 INHOUD Inleiding 7 1 Over burn-out 11 2 Een talentenbril gericht op het leeglopen van batterijen 21 D/2012/45/377 - ISBN NUR 808 Vormgeving cover: Peer De Maeyer Vormgeving binnenwerk: Wendy De Haes Luk Dewulf, Guido Vangronsveld en Uitgeverij Lannoo nv Tielt, 2012 Uitgeverij LannooCampus maakt deel uit van Lannoo Uitgeverij, de boeken- en multimediadivisie van Uitgeverij Lannoo nv. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgeverij LannooCampus Erasme Ruelensvest 179 bus Leuven België 3 Het individuele perspectief: een relationele kijk op het proces van krachtig werken tot aan een burn-out 49 A Als loslaten niet meer mogelijk wordt: een relationele dynamiek 53 B Loyaal aan iedereen, maar niet aan mezelf: een bijzondere relationele dynamiek 75 4 Je krijgt het niet zonder de anderen 83 5 Het kan ook anders. Tien aanbevelingen voor individuen en organisaties in het omgaan met energieverlies en burn-out 111 Over de auteurs 131 Eindnoten 133

3 INLEIDING 7 Veel mensen spreken ons aan met de vraag hoe het komt dat wij een boek schrijven over burn-out en daling van energie voor je werk. Ze snappen het niet goed: twee professionals die in hun werk gedreven zijn door talent, sterktes en waarderend kijken naar mensen en organisaties. Wat hebben zij met burn-out te maken? En toch is de aanleiding voor dit boek erg eenvoudig te begrijpen. Net zoals veel professionals hebben wij in onze loopbaan hoogteen dieptepunten gekend. Doordat we als auteurs ook in ons vak de afgelopen jaren steeds intensiever zijn gaan samenwerken, hebben we ook ons eigen zoeken gedeeld. We hebben allebei op een ander moment in onze loopbaan een erg moeilijke periode meegemaakt die ons deed bungelen aan de rand van een burn-out en van onze organisatie... Door onze veelvuldige professionele contacten en de daarin opgebouwde vriendschap zijn we elkaar gaan steunen in die moeilijke momenten. Doordat we niet in dezelfde organisatie werken, was het voor ons makkelijk om in gesprekken de nodige mentale afstand te nemen van onze organisaties. En op een of andere manier was die ondersteuning zo sterk dat we beiden weer helemaal in onze kracht kwamen. Deze ervaringen maakten ons nieuwsgierig naar het fenomeen burn-out. En hoe mensen een plotsklapse, hevige daling van de motivatie en energie voor het werk kunnen ervaren. We kwamen het

4 8 ook tegen in ons werk. Als adviseur en systeemtherapeut werkt Guido met vraagstukken in grote organisaties in de zorgsector. Hij zag er mensen, vaak in hoge posities, die helemaal uitgeblust waren. Of mensen die vochten tegen het systeem en de macht tot ze er helemaal uitgeput en uitgeblust van werden. Luk kreeg na het schrijven van zijn boek Ik kies voor mijn talent steeds meer cliënten die ofwel een burn-out hadden of er sterk tegen aanleunden. Groot was onze verwondering dat we steeds meer inzicht kregen in het mechanisme dat mensen naar een burn-out toe brengt en ze er weer uithaalt. Dat bracht Luk ertoe om een afspraak te maken met Stijn Vanheule van de vakgroep Psychoanalyse van de Universiteit Gent. Stijn Vanheule is expert op het gebied van burn-out en auteur van diverse wetenschappelijke artikelen over burn-out. Het is vooral zijn psychodynamische benadering die onze aandacht trok. Bij het horen van de praktijkverhalen was ook hij verbaasd. En dat kwam omdat hij in zijn eigen onderzoek van de afgelopen jaren en in verschillende publicaties de theoretische onderbouwing van die dynamiek zorgvuldig heeft beschreven. Dat leidde vervolgens tot het bestuderen van de literatuur en het achterliggende onderzoek. En zo kwam geleidelijk het voornemen tot stand om hierover een boek te schrijven. Met dit boek richten we ons zowel tot individuen als organisaties. Het is een praktijkboek waarin energieverlies en burn-out worden benaderd vanuit een talent- en systemisch perspectief, aan de hand van levensechte voorbeelden uit onze praktijk. De kernboodschap van dit boek is dat een burn-out geen individueel, maar een relationeel vraagstuk is. Dat het gaat om een dynamiek waarin mensen zich steeds minder gezien voelen in hun talent. Dat ze gaan vechten voor erkenning en waardering die er in veel gevallen niet komt. En daardoor steeds meer last krijgen van energiever- lies, gaan twijfelen aan hun eigen kunnen en niet de kracht en de zelfsturing kunnen opbrengen om er iets aan te doen. We willen individuen helpen om de dynamiek te herkennen waarin ze terecht zijn gekomen. Om weer de weg te vinden naar eigen talent, naar zelfsturing en arbeidsvreugde. Dit boek is niet alleen bedoeld voor mensen die effectief kampen met een burn-out. Het zal met name herkenbaar zijn voor iedereen die het wel eens moeilijk heeft in zijn job. Die worstelt met de druk die steeds hoger wordt in organisaties. Die het gevoel heeft om soms de controle te verliezen. Die energie voelt dalen en twijfelt aan zijn eigen competentie. We willen organisaties inzicht geven in de ingewikkelde processen en systeemdynamieken die ertoe leiden dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen. We willen hen ook handvatten en kapstokken aanreiken om hierin met de nodige wijsheid verantwoordelijkheid te nemen. Verder willen we ook hulpverleners, personeelswerkers en coaches een aanpak aanreiken voor de professionele begeleiding van mensen die zich in een risicozone of in een burn-out bevinden. Wie dit boek leest, zal tot de conclusie komen dat je als organisatie nooit meer kunt zeggen dat iemand met een burn-out thuis zit zonder daarin zelf een gedeelde verantwoordelijkheid te nemen. En dat je als individu, hoezeer je ook in de klem zit, nooit kunt wachten tot je organisatie, collega, klant of leidinggevende verandert. Want uit een burn-out stappen is een keuze. Het is kiezen voor je toekomst. Het is kiezen voor je talent. In hoofdstuk 1 beschrijven we wat een burn-out is. Hoe je een burnout kunt herkennen. Wie meer risico loopt op een burn-out en wie minder. We beschrijven ook het verschil met een depressie. 9 INLEIDING

5 10 In hoofdstuk 2 kijken we naar het dalen van energie voor het werk vanuit het perspectief van talent. We beantwoorden vragen als: Wat is talent? Wat zijn hefboomvaardigheden? Wat doe je met datgene waar je niet goed in bent? En we beschrijven hoe de context waarin je functioneert grote invloed heeft op het welbevinden en beschikbaar hebben van energie voor het werk. Vervolgens gaan we in op het belang van relaties en gezien worden in je talent. In hoofdstuk 3 beschrijven we de dynamiek die mensen leidt naar een burn-out, zowel vanuit het perspectief van het individu als van de organisatie. We beschrijven ook de uitweg uit deze dynamiek. In hoofdstuk 4 kijken we naar een burn-out vanuit een systeemperspectief. Hoe een conflicterende relatie die leidt tot burn-out het grotere systeem kan besmetten. En hoe een circulaire kijk hierop inzicht geef in een uitweg uit verlammende situaties. 1 OVER BURN-OUT In hoofdstuk 5 ten slotte, formuleren we tien aanbevelingen voor individuen en organisaties voor het omgaan met energieverlies en burn-out.

6 HOOFDSTUK 1 OVER BURN-OUT 13 INLEIDING Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij normale individuen en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk. De afgelopen jaren nam de druk op werknemers steeds meer toe. De economische recessies, de onzekerheid over het behouden van werk, de druk van aandeelhouders (niet om winst te maken, maar om ieder jaar een constante groei in winst te kunnen publiceren), maken het steeds moeilijker om het evenwicht tussen werk en privé in balans te houden. Tegelijkertijd is er een verschuiving in het denken over de rol van het werk in ons leven. Niet alleen de nieuwe generaties jongeren geven aan dat het evenwicht tussen werk en privé erg belangrijk is. In een recent verschenen artikel in de Franse krant Le Monde over een Frans onderzoek blijkt dat 70 procent van de Fransen het evenwicht tussen werk en privé noemt als allerbelangrijkste overweging bij het beoordelen van een werkgever. Steeds meer mensen krijgen het moeilijk en komen in de buurt van een burn-out. Cijfers voor de gehele beroepsbevolking hierover zijn moeilijk te vinden. Volgens gegevens van de Nederlandse overheid rond de eeuwwisseling, hebben 12 procent van alle doktersbezoeken te maken met stressklachten. Dertigduizend mensen per jaar worden ziek en krijgen een ziekte-uitkering. 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft last van burn-outziekteverschijnselen. Volgens het Nederlandse kenniscentrum Burn-out en stress blijven een groot aantal werknemers met burn-outverschijnselen aan het werk.

7 14 Ook in België zijn er weinig onderzoeksgegevens over het voorkomen van burn-out over beroepen heen. In een studie in opdracht van de Belgische overheid stellen de onderzoekers vast dat bijna 1 procent van de huisbezoeken bij Belgische artsen te maken heeft met burn-out. Ze verwijzen daarbij naar het grote contrast tussen deze cijfers en de zelfrapportage in vragenlijsten, waarbij 30 à 40 procent van de respondenten aangeeft dat ze kampen met verschijnselen die gerelateerd zijn aan burn-out (Hansez e.a., 2010) 1. Blijkbaar vinden heel veel mensen niet de weg naar de hulpverlening. Waarschijnlijk blijven enkele honderdduizenden Nederlanders en Vlamingen in hun organisaties actief terwijl ze lijden onder de last van een burn-out. In dit hoofdstuk staan we stil bij wat een burn-out is, wie meer of minder het risico op een burn-out loopt en wat het verschil is met aanverwante begrippen, zoals stress en depressie. WAT IS EEN BURN-OUT? Freudenberger ( ; zie ook Vanheule, ) was de eerste die het fenomeen burn-out beschreef. Hij stelde vast dat veel hulpverleners emotioneel uitgeput raakten en hun motivatie en toewijding verloren in het werken met vaak veeleisende patiënten. Hij koos de term burn-out omdat die verwijst naar een proces waarbij een persoon eerst in vuur en vlam staat voor een job, waarna vervolgens de vlam op een lager pitje gaat branden, om ten slotte bijna helemaal te doven. Een definitie In de literatuur vinden we veel verschillende definities van een burnout. In het kader van dit boek hebben we gekozen voor de definitie van Schaufeli en Enzmann (1998) 4 : Burn-out is een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij normale individuen en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk. Deze gemoedstoestand blijft vaak lange tijd verborgen voor de werknemer en vloeit voort uit het onevenwicht tussen de intenties en de realiteit op het werk. Vaak houden de werknemers deze gemoedstoestand in stand door copingstrategieën. Symptomen Wanneer het gaat over de symptomen van een burn-out komt Vanheule (Vanheule, 2001; zie ook Maslach & Jackson, ) tot een groepering van de symptomen van een burn-out in drie dimensies: > Een gevoel van uitputting. Je voelt je leeg, moe en aan het einde van je mogelijkheden. Je hebt het gevoel dat je het werk niet langer aankunt. > De ander onpersoonlijk behandelen. Vroeger kon je je steeds goed inleven in andere personen. Nu is dit niet langer het geval. Je hebt de neiging om de ander als mens te negeren en je werk op de automatische piloot uit te voeren. > Je niet langer bekwaam voelen. Je voelt je schuldig omdat je niet langer de kwaliteit van vroeger kunt leveren. Je twijfelt sterk aan jezelf. Hansez e.a. (2010) (zie tabel) spreken eerder over uitingen van burnout dan over symptomen, omdat veel van die uitingen zowel de symptomen als de gevolgen ervan omvatten. 15 OVER BURN-OUT

8 16 Fysiek Asthenie of krachteloosheid Slaapstoornissen Daling van energie Neurovegetatieve en functionele klachten (bijvoorbeeld hartkloppingen, maag- en darmklachten, benauwdheid op de borst) Cognitief en Affectief Daling van het controlegevoel Daling van het competentiegevoel Lagere motivatie Frustratie Angst Prikkelbaarheid Lagere zelfwaardering Lager idealisme Lagere concentratie Slechter geheugen Depressieve stem- Gedragsmatig Attitudeverandering ten opzichte van anderen (cynisme, onverschilligheid, distantiëring, afstandelijkheid) Zich afzonderen Lagere performantie Absenteïsme van kortere of langere duur Agressiviteit > Als je job een erg centrale rol inneemt in je leven. > Als je je job beschouwt als de enige bron van bevrediging in je leven. Want dan wordt falen in het werk een synoniem van persoonlijk falen. > Als je resultaten in het werk ziet als een gevolg van je eigen prestaties en dat erg belangrijk vindt. Want dan is je identiteitsgevoel erg afhankelijk van de effecten die je zelf bewerkstelligt in je werk ( Ik ben wat ik presteer ). > Als je een grote idealist bent die op een bepaald ogenblik geconfronteerd wordt met het feit dat resultaten niet overeenstemmen met het beeld dat je er vooraf van had. > Als je in je job en op het werk een manier zoekt om je te wreken op kritieke vroegere ervaringen (bijvoorbeeld wat je meemaakte in je jeugd of een ontslag in een vorige job). > Als je het idee hebt dat je alleen geliefd bent vanwege je prestaties. Want dan kan het gebeuren dat je andere mensen probeert te behagen. 17 OVER BURN-OUT ming Dualiteit: de job verlaten of blijven WELKE FACTOREN VERHOGEN OF VERLAGEN DE KANS OP EEN BURN-OUT? In de literatuur over burn-out worden verschillende factoren beschreven die het risico verhogen of verlagen om in een burn-out terecht te komen (zie onder andere Vanheule, 2001). Factoren die leiden tot een hoger risico Je loopt als persoon een hoger risico om in een burn-out terecht te komen: Naast elementen die te maken hebben met de persoon zelf, noemt Vanheule nog twee elementen die te maken hebben met meer algemene tendensen: 1 Er is een algemene tendens in onze maatschappij om het werk steeds meer te zien als een bron voor zelfrealisatie. Deze druk vergroot de kans op ontgoocheling als iemand tot de vaststelling komt dat een job niet die gewenste voldoening oplevert. 2 Er is een algemene tendens in organisaties om de werkomgeving van mensen te beheersen en te bepalen, vanuit een streven naar kwaliteit en efficiëntie. Dit leidt tot steeds meer sturing op het functioneren van medewerkers en hoe ze hun jobs inrichten. Die sturing vindt plaats vanuit een geloof in en een streven naar controleerbaarheid. Het vergroot de druk op mensen en verkleint de ruimte om zelf invulling te geven aan het werk.

9 18 Factoren die het risico verlagen Gelukkig zijn er ook factoren die het risico verlagen: > Als je sociale steun ervaart op het werk. Je kunt bij collega s terecht op het werk. Het wordt gezien dat je het lastig hebt. > Als je over de last van het werk kunt praten met andere mensen. Dat kunnen vrienden, familieleden, kennissen of collega s uit andere organisaties zijn. > Als je erin slaagt om je werk en je privéleven te scheiden met behulp van strikte regels. Soms helpt het als een partner je helpt bij de overgang maken tussen werk en privé; die grenzen stelt als het werk te veel aandacht gaat vragen. > Als je een manier vindt om je woede en je agressie te kanaliseren. Dat kan op verschillende manieren, onder andere door sport, recreatie, relaxatie, mindfulness > Als je parttime kunt werken. werk en thuis voelt. De bron van het energieverlies ligt echter in de eerste plaats in het werk. Het is best mogelijk dat iemand op andere levensgebieden veel energie ervaart. Maar zoals hierboven aangegeven, is de impact van zo n energieverlies groter als het werk in iemands leven een erg grote plaats inneemt. Dit boek hebben we niet geschreven voor mensen die een depressie hebben. Als je hierover twijfels hebt, verwijzen we je naar gespecialiseerde hulp. 19 OVER BURN-OUT WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN BURN-OUT EN EEN DEPRESSIE? Vaak vragen mensen zich af of ze bij langdurig energieverlies last hebben van een burn-out of van een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij iemand zich ongelukkig gaat voelen, zijn interesse voelt verminderen en minder levenslustig wordt. Dit gevoel strekt zich uit over alle facetten van het leven. Bij een ernstige depressie kunnen ook zelfmoordgedachten ontstaan. En iemand met een burn-out kan ook afglijden in de richting van een depressie als er niet tijdig een nieuw perspectief ontstaat. Een burn-out is een energiestoornis die ontstaat in en rond het werk. En die natuurlijk ook gevolgen heeft voor hoe iemand zich buiten het

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

DE MENTALITEITENTHEORIE

DE MENTALITEITENTHEORIE DE MENTALITEITENTHEORIE Samenvatting In de mentaliteitentheorie wordt uitgegaan van de doorwerking van angst en onzekerheid in het menselijk bestaan. Angst en onzekerheid worden van buitenaf opgeroepen

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA

WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA WAT DICHTBIJ KOMT LAAT SPOREN NA OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT IN SUPERVISIE Eindwerkstuk supervisiekunde II Hogeschool Windesheim Wies Brinkhof, januari 2002 Begeleiding: Bea Jongema 1 WAT DICHTBIJ KOMT

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken

Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Patricia van Echtelt

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie