DE BIJWOORDELIJKE BIJZIN Is een zin die de waarde heeft van een bijwoordelijke bepaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BIJWOORDELIJKE BIJZIN Is een zin die de waarde heeft van een bijwoordelijke bepaling"

Transcriptie

1 DE BIJWOORDELIJKE BIJZIN Is een zin die de waarde heeft van een bijwoordelijke bepaling A. De tijdbepalende bijzin 1. voegwoorden met een indicatief a. - simul ac, simul atque : zodra - ubi (primum), ut (primum), cum primum : zodra, toen - postquam : nadat meestal met indicatief perfectum, soms ook met andere tijden. b. - quando : wanneer, als - quamdiu : zolang als - quotiens(cumque) : zo dikwijls als c. Soms kan bij deze voegwoorden ook een conjunctief voorkomen, om een herhaling, gewoonte of algemeenheid uit te drukken. 2. voegwoorden met indicatief of conjunctief a. CUM - met indicatief : - Cum temporale : wanneer, toen, op het ogenblik dat... om de tijd aan te geven zonder meer - Cum inversum : toen, nauwelijks...of... de bijzin drukt de hoofdgedachte uit, en omgekeerd. VB Vix nuntium tuum acceperam, cum conspiciebam... Nauwelijks had ik je bericht ontvangen, of ik bemerkte... - Cum identicum : door te, doordat... de bijzin geeft een verklaring van de hoofdzin VB Cum tacent, clamant. Door te zwijgen, roepen ze. - Cum...tum... : niet alleen...maar ook - met conjunctief : geeft meer aan dan louter tijdsbepaling (schakering) - Cum historicum : toen (nauwe samenhang tussen hoofd- en bijzin) steeds met conj imperf of plqpf - Cum causale : omdat (reden) zie redengevende bijzin - Cum concessivum : hoewel (toegeving) zie toegevende bijzin

2 b. ANTEQUAM, PRIUSQUAM - alvorens, vooraleer, voordat... - met indicatief : louter tijdsverhouding - met conjunctief : - duidt op de bedoeling, verwachting van het onderwerp - duidt op het niet of niet tijdig plaats vinden van de handeling - uitspraak van algemene aard c. DUM, DONEC, QUOAD - DUM met indicatief presens : terwijl, zolang als - DUM, DONEC, QUOAD met indicatief in dezelfde tijd als het hoofdwerkwoord : zolang als... - DUM, DONEC, QUOAD met indicatief of conjunctief (bedoeling) : totdat DE REDENGEVENDE BIJZIN a. QUIA, QUOD - met indicatief (feitelijke reden) : omdat - soms met conjunctief : indirecte rede in ruimere zin (cfr infra) b. QUONIAM, QUANDO, QUANDOQUIDEM, SIQUIDEM - met indicatief (bekende reden) : aangezien, vermits c. CUM - met conjunctief : aangezien, omdat (Cum causale) - in feite een tijdbepalende bijzin met schakering van reden d. NON QUOD / QUIA - met conjunctief : verwerpt een reden die slechts verondersteld is = indirecte rede in ruimere zin DE DOELAANWIJZENDE BIJZIN - UT / (UT) NE + conjunctief - betekenis : opdat..., om... (als in het Nederlands onderwerp van hoofd- en bijzin hetzelfde zijn ) - steeds constructie van de gelijktijdigheid (conj pres en imperfectum), hoewel logisch gezien de doelzin steeds natijdig is. - voor een comparatief : QUO (+ UT EO) : - opdat des te... - om des te

3 DE GEVOLGAANDUIDENDE BIJZIN - UT (NON) + conjunctief - zodat..., zo... dat... - De gevolgzin wordt vaak aangekondigd door aanwijzende vnw en bijw. als ADEO, SIC, ITA, TAM, TANTUS, TALIS... - Na een comparatief in de hoofdzin kan QUAM UT + conj volgen. betekenis : te...om... VB Illius verba mihi pulchriora videntur quam ut vera sint. Zijn woorden lijken me te mooi om waar te zijn. DE VOORWAARDELIJKE BIJZIN - Voegwoord : SI (als, indien) Realis - Voorwaarde zonder meer. De consequentie,van de voorwaarde, geformuleerd in de hoofdin, wordt niet in twijfel getrokken. (De spreker twijfelt er niet aan). VB... Potentialis - De voorwaarde wordt voorgesteld als iets wat mogelijk kan gebeuren. - presens : potentialis heden. VB. Illud imitari possim, si velim - perfectum : potentialis heden, maar de voorwaarde, geformuleerd in de hoofdzin, is voltooid. VB. Irrealis - De voorwaarde is niet mogelijk of niet werkelijk. - imperfectum : heden VB Plura scriberem, si ipse possem. - plqpf : verleden VB Plura scripsissem, si potuissem. Opmerkingen - Hoofd- en bijzin staan niet noodzakelijk in dezelfde wijs of dezelfde tijd. Andere voegwoorden - nisi : indien niet (= si non) tenzij - nisi forte : tenzij misschien (ironisch) vero - quodsi : en als dan... legt een nauwer verband met de vorige zin - ni = si non - sive...sive... (seu...seu...) : hetzij...hetzij..

4 - sin, sin aliter : maar als - sin aliter, si minus : zo niet, anders - si modo : als maar (= dum, dummodo) DUM, DUMMODO - met conjunctief, ontkenning NE - eigenlijk een tijdbepalende bijzin met een schakering van beperking : zolang maar, als maar, als tenminste DE TOEGEVENDE BIJZIN Voegwoorden met indicatief QUAMQUAM : hoewel VB Quamquam multa scio, multa tamen ignoro. Hoewel ik veel weet, zijn er toch nog veel dingen die ik niet weet. Voeg woorden met indicatief of conjunctief in feite voorwaardelijke bijzinnen - indicatief : realis - conjunctief - potentialis - irrrealis ETSI, TAMETSI, SI : ook al, hoewel ETIAMSI : zelfs als Voegwoorden met conjunctief CUM CONCESSIVUM : alhoewel, ofschoon in feite tijdbepalende bijzin met schakering van toegeving QUAMVIS : hoe...ook... bij adjectieven en bijwoorden VB Quamvis dives sit, tamen non beatus est. Hoe rijk hij ook is, toch is hij niet gelukkig. LICET : alhoewel, ofschoon, ook al in feite het onpersoonlijke werkwoord LICET (het is toegestaan), gevolgd door een completiefzin zonder voegwoord. UT : gesteld dat, ook al

5 DE VERGELIJKENDE BIJZIN gewone vergelijkende bijzin - in feite een betrekkelijke bijzin - met indicatief - In de hoofdzin staat vaak een aanwijzend bijwoord/voornamwoord of correlatief (wordt dikwijls weggelaten). aanwijzend betrekkelijk betekenis SIC, ITA UT ZO...ALS ; ZOALS SICUT TAM QUAM TAMQUAM TANTOPERE QUANTOPERE ZOZEER...ALS... TOTIENS QUOTIENS ZO DIKWIJLS...ALS... TAMDIU QUAMDIU ZOLANG...ALS... TALIS QUALIS VAN DIE AARD..ALS TANTUS QUANTUS ZO GROOT...ALS... TANTUM QUANTUM ZOVEEL...ALS... TOT QUOT ZOVEEL...ALS... na comparatief QUAM VB... AC of ATQUE - ne een aantal adjectieven en bijwoorden : IDEM (dezelfde), PAR, SIMILIS (gelijk), AEQUE, PROINDE (gelijk), PARITER (op dezelfde wijze), ALIUS (een ander), IMPAR, DISSIMILIS (niet gelijk), ALITER (anders) POTIUS QUAM (UT) - met conjunctief - "liever dan te..." Vergelijkende bijzin met veronderstelling QUASI, TAMQUAM (SI) : alsof met conjunctief volgens de consecutio temporum UT SI, VELUT SI, PROINDE AC SI, PERINDE AC SI : alsof met conjunctief van de irrealis (imperfectum of plqpf)

Het gebruik van de conjunctivus

Het gebruik van de conjunctivus Het gebruik van de conjunctivus Bij het gebruik van de conjunctivus is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de conjunctivus die in de hoofdzin staat en de conjunctivus die in de bijzin staat.

Nadere informatie

SYNTAXIS VAN DE ZIN.

SYNTAXIS VAN DE ZIN. SYNTAXIS VAN DE ZIN. Herhaal eerst grondig de vervoegingen van alle werkwoorden, ook de uitzonderingen, infinitieven, participia, gerundium-gerundivum en supina. I. DE ONAFHANKELIJKE ZIN A. DE INDICATIEF

Nadere informatie

Inhoud. Jan Brams - Wendy Geerts - Kristien Hulstaert Eliane Lammens - Wim Moreau - Bram Roosen. geef meer dan les

Inhoud. Jan Brams - Wendy Geerts - Kristien Hulstaert Eliane Lammens - Wim Moreau - Bram Roosen. geef meer dan les Inhoud 2 Jan Brams - Wendy Geerts - Kristien Hulstaert Eliane Lammens - Wim Moreau - Bram Roosen geef meer dan les Repetitio umbra De onderwereld Een vervelende mug (naar Vergilius) Een Tantaluskwelling

Nadere informatie

Grammatica Latijn. Laatste versie: 30 januari

Grammatica Latijn. Laatste versie: 30 januari Grammatica Latijn Laatste versie: 30 januari 2006 www.latijnpage.com Inleiding Deze grammatica is afkomstig van en mag alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt worden! Op geen enkele manier mag deze grammatica

Nadere informatie

Scalae. Copyright SCALAE ISBN 978-90-301-4204-1

Scalae. Copyright SCALAE ISBN 978-90-301-4204-1 SCALAE Scalae L E E S G R A M M AT I C A L AT I J N L E E S G R A M M AT I C A L AT I J N ISBN 978-90-301-4204-1 ARLESC0L_cover.indd 1 3/09/13 15:58 Ars Legendi Scalae leesgrammatica David Stienaers Marc

Nadere informatie

Deel 3: Merkarchitectuur Werkwinkel. Netwerk jij mee?

Deel 3: Merkarchitectuur Werkwinkel. Netwerk jij mee? Deel 3: Merkarchitectuur Werkwinkel Netwerk jij mee? Als vestigingsverantwoordelijke word je regelmatig voor vraagstukken geplaatst i.v.m. communicatie. In essentie zijn de meeste van die vraagstukken

Nadere informatie

a. Leerlingen kiezen de brieftypen en talige verschijnselen uit lijsten

a. Leerlingen kiezen de brieftypen en talige verschijnselen uit lijsten Aan de docent Tijdens de VCN Nazomerconferentie in 2014 hebben we in onze lezing over het examenpensum Latijn 2015: Epistula genera multa, brieftypen tekstlinguïstiek en vertalen beargumenteerd dat leerlingen

Nadere informatie

kdelen k te geven embleem Wat hebben ze nu weer gedaan wat maakt een huisstijl een schild dat de client beschermd

kdelen k te geven embleem Wat hebben ze nu weer gedaan wat maakt een huisstijl een schild dat de client beschermd kdelen k te geven embleem Wat hebben ze nu weer gedaan een schild dat de client beschermd wat maakt een huisstijl Wat maakt nu eigenlijk een huisstijl zo persoonlijk. Niet alleen een logo en een kleurtje.

Nadere informatie

De geslachtsregels van de a-, o-, u- en e-stammen, inclusief de uitzonderingen manus en domus. Van de medeklinkerstammen de regels:

De geslachtsregels van de a-, o-, u- en e-stammen, inclusief de uitzonderingen manus en domus. Van de medeklinkerstammen de regels: De minimumlijst Latijn bestaat uit drie delen: I vormleer, II syntaxis en III stilistische middelen. Deel I en II bevatten een opsomming van de taalkundige verschijnselen die kandidaten moeten kennen en

Nadere informatie

De taakverdeling tussen de lexicograaf en de syntacticus dare caveas lenonem

De taakverdeling tussen de lexicograaf en de syntacticus dare caveas lenonem De taakverdeling tussen de lexicograaf en de syntacticus Harm Pinkster Woordenboeken en grammatica s zijn beide hulpmiddelen om iets over een of meer aspecten van een taal te weten te komen. Op het eerste

Nadere informatie

Ontleden. a) het onderwerp b) het gezegde c) de voorwerpen (lijdend en meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp) d) de bepalingen

Ontleden. a) het onderwerp b) het gezegde c) de voorwerpen (lijdend en meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp) d) de bepalingen Ontleden 1. Ontleden is een vorm van syntactische analyse die traditioneel op lagere en middelbare scholen onderwezen wordt (werd). Deze traditionele zinsontleding gaat terug op de Nederlandse spraakkunst

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat straat nummer bestemming type softwareversie kwh/m² nieuwbouw Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van de woning

Nadere informatie

DE SAMENGESTELDE ZIN ONDERWERPSZIN. ( Wie niet sterk is ),( moet ) [ slim ] { zijn }.

DE SAMENGESTELDE ZIN ONDERWERPSZIN. ( Wie niet sterk is ),( moet ) [ slim ] { zijn }. 1 DE SAMENGESTELDE ZIN Voordat een zin als samengestelde zin ontleed kan worden, moet hij eerst als enkelvoudige zin ontleed zijn, d.w.z. in een zin met maar één persoonsvorm ( en andere zinsdelen). Een

Nadere informatie

Overweging Bij de vergelijking van vrouwen gaat het om het gedrag van de vrouwen en niet om hun schoonheid.

Overweging Bij de vergelijking van vrouwen gaat het om het gedrag van de vrouwen en niet om hun schoonheid. Correctieadvies VCN CE Latijn 2012 De leerplansectie Latijn van de VCN heeft de verslagen van de correctiebijeenkomsten in Delft, Den Bosch en Zwolle met elkaar vergeleken en publiceert op basis van de

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

Ik weet wat ik doe! Hand-out bij workshop Inès Koudijs

Ik weet wat ik doe! Hand-out bij workshop Inès Koudijs Ik weet wat ik doe! Hand-out bij workshop Inès Koudijs 16-09-2016 Verzuipen, watertrappelen of zwemmen? ehaal je zwemdiploma Latijn of Grieks! Met de insteek van een diploma, of (met eigen vereisten) krijgen

Nadere informatie

Universiteit Gent Oosterse Talen en Culturen Klassiek Chinees I Vertalingen Shadick en oefeningen

Universiteit Gent Oosterse Talen en Culturen Klassiek Chinees I Vertalingen Shadick en oefeningen Universiteit Gent Oosterse Talen en Culturen Klassiek Chinees I I. Vertalingen Shadick en oefeningen Versie 2 Sarah Deschodt, studiepraeses Tomo no Kai 2009-2010 Intellectueel eigendom van Tomo no Kai

Nadere informatie

De leerplannen geven een aantal pedagogisch- didactische wenken.

De leerplannen geven een aantal pedagogisch- didactische wenken. WERKEN AAN EEN LEESMETHODE Inleiding Dit artikel betreedt geen nieuwe paden. Elke vakgroep buigt zich immers over de leesmethode die de leraren willen aanleren aan hun leerlingen. Het leerplan onderstreept

Nadere informatie

KEUZEGEDEELTE BASISOPTIE GRIEKS-LATIJN LATIJN

KEUZEGEDEELTE BASISOPTIE GRIEKS-LATIJN LATIJN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: A-Stroom Graad: 1e graad Jaar: eerste en tweede leerjaar KEUZEGEDEELTE BASISOPTIE GRIEKS-LATIJN LATIJN Vak(ken): AV Latijn keuzegedeelte basisoptie 4/0 lt/w 0/4 lt/w

Nadere informatie

Op termijn kan hiermee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Op termijn kan hiermee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen. Wat is EPB? Nieuwbouw/Renovatie (EPB: Energie Prestatie Binnenklimaat) EPB, ook energieprestatieregelgeving genoemd, is een methode om energiezuinige en comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen,

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://lycipedia.lyceumgenk.be CAPUT PRIMUM. De uitspraak van het Latijn

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://lycipedia.lyceumgenk.be CAPUT PRIMUM. De uitspraak van het Latijn CAPUT PRIMUM De uitspraak van het Latijn 1) Pegasus p. 12: het Latijn en zijn dochtertalen Kaart 1 : Het Latijn (de taal van Latium) werd gesproken in het Romeinse rijk. Kaart 3 : Het Latijn leeft voort

Nadere informatie

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief Bij de verschillende onderdelen van Taal actief kunt u onderdelen uit De bovenkamer

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

1

1 3a www.mevrouwzus.wordpress.com 1 1. pv= persoonsvorm 2. = zinsdeel 3. wwg = werkwoordelijk gezegde 4. nwg = naamwoordelijk gezegd 5. ond = onderwerp 6. lv = lijdend voorwerp 7. mv = meewerkend voorwerp

Nadere informatie

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden.

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. 9 789082 208306 van Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. Opzoekboekje voor leerlingen in klas 1 tot en met 3 in de onderbouw

Nadere informatie

BonnierVeraa: uw schatmeesters

BonnierVeraa: uw schatmeesters ve r z e k e r in g e n pe n s i o e ne n b e l a s tin g e n BonnierVeraa: uw schatmeesters Een schatmeester is de financieel vertrouwenspersoon van weleer, bekend om zijn specialisme en betrouwbaarheid.

Nadere informatie

begrip van de syntaxis

begrip van de syntaxis begrip van de syntaxis Understanding Syntax van Maggie Tallerman voor het Nederlands bewerkt en vermeerderd door Jan-Wouter Zwart versie 1.0 Groningen, juli 2003 Voorbericht Deze syllabus bevat een bewerking

Nadere informatie

1. Persoonsvorm, zinsdeel, hoofd- en bijzinnen, onder- en nevenschikking; voegwoord, beknopte bijzin

1. Persoonsvorm, zinsdeel, hoofd- en bijzinnen, onder- en nevenschikking; voegwoord, beknopte bijzin 1. Persoonsvorm, zinsdeel, hoofd- en bijzinnen, onder- en nevenschikking; voegwoord, beknopte bijzin 1. Wat is een zin? - een syntactisch geheel van zinsdelen die bij één persoonsvorm horen. 2. Persoonsvorm

Nadere informatie

Inhoud. 1 Welkom 13. 2 In de kantine 20

Inhoud. 1 Welkom 13. 2 In de kantine 20 Inhoud 1 Welkom 13 Dialoog 13 Woordenlijst 14 Vocabulaire en grammatica 15 begroeten afscheid nemen zich voorstellen informatie vragen adres en land van herkomst personaal pronomen + verbum (werkwoord)

Nadere informatie

71 S. instapkaarten taal verkennen 5KM. MALtABERG. QVRre. v;rw>r t. -t.

71 S. instapkaarten taal verkennen 5KM. MALtABERG. QVRre. v;rw>r t. -t. v;rw>r t 7 S SS QVRre F9 - -t. t- L 5KM i r MALtABERG instapkaarten taal verkennen S -4 taal verkennen komt er vaak een -e achter. Taa actief. instapkaarten taal verkennen. groep 8 Maimberg s-hertogenbosch

Nadere informatie

De ira, 3.36 (deel 3, blz. 39)

De ira, 3.36 (deel 3, blz. 39) De ira, 3.36 (deel 3, blz. 39) 5. Dagelijks zelfonderzoek Het voorbeeld van Sextius Omnes sensus perducendi sunt ad firmitatem; 159 sensus nom mv (van de manus groep) perducendi sunt gerundivum van verplichting

Nadere informatie

HANDLEIDING DIDASKO. Grieks / Latijn

HANDLEIDING DIDASKO. Grieks / Latijn HANDLEIDING DIDASKO Grieks / Latijn INHOUDSOPGAVE Installatie 1 Indeling scherm 1 WERKING 2-6 Openen 2 Instellen vensters 2 Woord 2 Woordenlijst 2 Notities 2 Printen / bewaren 3 Grammatica 3 Rechter muisknop

Nadere informatie

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen.

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. Wordorder. We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. 2. SVO In de taalkunde wordt Engels als een SVO-taal beschouwd, vanwege de volgorde van woorden in een zin. SVO staat voor Subject,

Nadere informatie

BIJBELS GRIEKS LES 8

BIJBELS GRIEKS LES 8 Pagina:1 8.1 De aoristus medium Voordat we zo het lezen van een stuk uit Johannes 3 gaan voorbereiden eerst nog de aoristus medium en de conjunctivus en het woordje Hieronder vindt u nog naast elkaar de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 2 Latijn Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

De strijd van een christen

De strijd van een christen opm de agone christiano vs3 8/7/06 10:29 AM Pagina 3 Aurelius Augustinus De strijd van een christen [De agone christiano] Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Anke Tigchelaar

Nadere informatie

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5 Taal actief 4 taal verkennen groep 5-8 taal verkennen groep 5 In dit document een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen Taal verkennen groep 5. Deze kenn maakt onderdeel uit van de leerlijn

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 juni uur. Vragenboekje

Examen VWO. Latijn. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 juni uur. Vragenboekje Latijn Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 juni 9.00 12.00 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 26 vragen

Nadere informatie

EENVOUDIG BIJBELS HEBREEUWS LES 9. TalencentrumBarneveld.nl.

EENVOUDIG BIJBELS HEBREEUWS LES 9. TalencentrumBarneveld.nl. versie 2 1. Weer een vers uit gen. 22!.OnB:=tae uoxw:li tleke^a_m-h-=tae xq- YI v- Od yf=tae,hfrfb:a- xl-w: YI v-,hfrfb:a-,hfrfb:a- rmeaoy^v-,yim-^wfh-=]mi hvhy @a-l:m- vylfa" arfq:yiv- Ook met dit vers

Nadere informatie

Inhoud. Preface 15. Hoofdstuk 1 Welkom 16. Hoofdstuk 2 In de kantine 28

Inhoud. Preface 15. Hoofdstuk 1 Welkom 16. Hoofdstuk 2 In de kantine 28 Inhoud Preface 15 Hoofdstuk 1 Welkom 16 Dialoog + woordenlijst 17 Zich voorstellen 19 Informatie vragen: adres en land van herkomst 19 Landen / talen / nationaliteiten 19 Personaal pronomen + werkwoord

Nadere informatie

Opdrachten. Bijlage bij Lampas 48.3, 2015

Opdrachten. Bijlage bij Lampas 48.3, 2015 Bijlage bij Lampas 48.3, 2015 SANDRA KARTEN Ovidius lezen: voor iedereen net even anders Een onderzoek naar het effect van differentiëren op de leesvaardigheid en motivatie van leerlingen in de bovenbouw

Nadere informatie

LEERPLAN "NEDERLANDS VOOR OUDERS" THRESHOLD (RG 1.2)

LEERPLAN NEDERLANDS VOOR OUDERS THRESHOLD (RG 1.2) LEERPLAN "NEDERLANDS VOOR OUDERS" THRESHOLD (RG 1.2) Periode Thema Vaardigheden woordenschat / grammatica context Week 1 Aangenaam! SPR 5: De cursist kan informatie vragen en geven over personalia. woordenschat

Nadere informatie

Toets: Lees vaardig Blok 1+2 en Nieuwsbegrip

Toets: Lees vaardig Blok 1+2 en Nieuwsbegrip JAAROVERZICHT NEDERLANDS H3 Omschrijving lesstof per week Blok 1 Wk1. Spreken informatieve tekst/ artikel oefenen Begin Lees vaardig blok 1+2 Toetsper. 1 week 39 Toets: Lees vaardig Blok 1+2 en Nieuwsbegrip

Nadere informatie

KEUZEGEDEELTE BASISOPTIE GRIEKS-LATIJN LATIJN

KEUZEGEDEELTE BASISOPTIE GRIEKS-LATIJN LATIJN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: A-Stroom Graad: 1e graad Jaar: eerste en tweede leerjaar KEUZEGEDEELTE BASISOPTIE GRIEKS-LATIJN LATIJN Vak(ken): AV Latijn keuzegedeelte basisoptie 2/0 lt/w 0/4 lt/w

Nadere informatie

EENVOUDIG BIJBELS HEBREEUWS LES 23. TalencentrumBarneveld.nl

EENVOUDIG BIJBELS HEBREEUWS LES 23. TalencentrumBarneveld.nl 1 We lezen weer verder! Vers 16 (tweede deel).yhfolae @yih^ola v" ymii- @M"i- ]yliaf yniyli^tf rwea_b-v @l"a" ykil:t" rwea_=lae yki ykil:t" = u (v) zult gaan (straks meer daarover) @l"a" = ik zal gaan

Nadere informatie

Zinnen. 3.1 Eenvoudige zinnen en de notie finietheid. 3.1.1 Deelzinnen en eenvoudige zinnen

Zinnen. 3.1 Eenvoudige zinnen en de notie finietheid. 3.1.1 Deelzinnen en eenvoudige zinnen 3 Zinnen In dit hoofdstuk beginnen we met het onderwerp van de rest van het boek: de analyse van de interne structuur van zinnen. We introduceren hier het onderscheid tussen EENVOUDIGE ZINNEN die uit één

Nadere informatie

Eindtermen bij het beginonderwijs Klassiek Hebreeuws. Een handreiking aan docenten

Eindtermen bij het beginonderwijs Klassiek Hebreeuws. Een handreiking aan docenten Eindtermen bij het beginonderwijs Klassiek Hebreeuws Een handreiking aan docenten Inleiding Het is gebleken dat onder docenten Klassiek / Bijbels Hebreeuws voor beginners behoefte bestaat aan een overzicht

Nadere informatie

Jan Heerze. Kortom. Nederlandse grammatica. Walvaboek

Jan Heerze. Kortom. Nederlandse grammatica. Walvaboek Jan Heerze Kortom Nederlandse grammatica Walvaboek WOORD VOORAF Kennis van de Nederlandse grammatica is geen doel in zichzelf, maar een hulpmiddel om tekortkomingen in eigen taalgebruik te corrigeren.

Nadere informatie

EXTRA STENCIL 3 SUBJUNTIVO

EXTRA STENCIL 3 SUBJUNTIVO EXTRA STENCIL 3 SUBJUNTIVO Alle werkwoordsvormen die je tot nu toe geleerd hebt (de t.t., v.t.t, v.v.t, prét, imperf. Futuro en condicional) horen bij wat in het Spaans de INDICATIVO genoemd wordt. Echter,

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 4

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 4 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 4 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

LESSTOF. Ontleden en Benoemen

LESSTOF. Ontleden en Benoemen LESSTOF Ontleden en Benoemen 2 Lesstof Ontleden en Benoemen INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 INHOUD ONTLEDEN EN BENOEMEN 1... 10 INHOUD ONTLEDEN EN BENOEMEN 2... 17 Lesstof Ontleden

Nadere informatie

Beknopte grammatica. voor. de cursus. Grieks van het Nieuwe Testament

Beknopte grammatica. voor. de cursus. Grieks van het Nieuwe Testament Beknopte grammatica voor de cursus Grieks van het Nieuwe Testament versie 1.0 Menno Haaijman scripture4all.org Tijdens de try-out voor de cursus bleek dat veel, zo niet alle, toehoorders de Nederlandse

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18 Inhoud Deel 1 Spelling 18 Inleiding 15 1 Grondbeginselen van de Nederlandse spelling 21 1.1 Verschil tussen klank en letter 22 1.2 Hoofdregels 22 1.3 Interactie tussen de regels 24 1.4 Belang van de regel

Nadere informatie

Aantekening Participium

Aantekening Participium Aantekening Participium 1. Vorm Er zijn vier verschillende mogelijkheden. Als voorbeeld nemen we het werkwoord luvw: benoeming vorm betekenis - ptc. prs. Act. luvwn, etc. losmakend - ptc. prs. Med. luovmeno~,

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

1. Home. 3. Het park 4. De regio. 4.4 Zaken doen 2.4 Vraag uitgebreide info aan (formulier) 3.2.3 Ecologie en economie. 3.2.4 Hoogwaardige bedrijven

1. Home. 3. Het park 4. De regio. 4.4 Zaken doen 2.4 Vraag uitgebreide info aan (formulier) 3.2.3 Ecologie en economie. 3.2.4 Hoogwaardige bedrijven 0. Global gateway 1. Home 0. 1. 2. Zich vestigen op Evolis 2. 3. 3. Het park 4. De regio 4. 2.0 Beschikbaarheid 2.1 Prijzen 3.1 troeven 3.2 Visie 4.1 Wonen 4.2 Ontspannen 2.2 verkoopsvoorwaarden 3.2.1

Nadere informatie

Voorwoord 6. Woordenlijst 283

Voorwoord 6. Woordenlijst 283 Inhoud Voorwoord 6 Thema s 1 Kennis maken en afspreken 10 2 Feesten 30 3 Boodschappen doen en winkelen 52 4 Vervoer 74 5 Vrije tijd 94 6 Wonen 116 7 Gezondheid 138 8 Uiterlijk en karakter 162 9 Opleiding

Nadere informatie

TAAL- en REDEKUNDIG ONTLEDEN

TAAL- en REDEKUNDIG ONTLEDEN TAAL- en REDEKUNDIG ONTLEDEN Blz. Onderwerp 2 Zelfstandig naamwoord 3 Betrekkelijk voornaamwoord 4 Bijvoeglijk naamwoord 5 Gezegde 6 Koppelwerkwoord 7 Lijdend en meewerkend voorwerp 8 Onderwerp 9 Persoonlijk

Nadere informatie

Z I N S O N T L E D I N G

Z I N S O N T L E D I N G - 1 - Z I N S O N T L E D I N G Waarom is zinsontleding zo belangrijk? Elke scholier op de middelbare school maar ook de kinderen op de lagere school, komen veelvuldig met zinsontleding in aanraking, eigenlijk

Nadere informatie

Nederlandse taalbeschouwing als ondersteuning voor het vreemdetalenonderwijs? Elena Lievens workshop studiedag Taal en Tekst, ENW AUGent, 6/11/2013

Nederlandse taalbeschouwing als ondersteuning voor het vreemdetalenonderwijs? Elena Lievens workshop studiedag Taal en Tekst, ENW AUGent, 6/11/2013 Nederlandse taalbeschouwing als ondersteuning voor het vreemdetalenonderwijs? Elena Lievens workshop studiedag Taal en Tekst, ENW AUGent, 6/11/2013 Gewijzigde eindtermen Taalprof Peter-Arno Coppen van

Nadere informatie

GRIEKSE TAAL EN LITERATUUR VWO

GRIEKSE TAAL EN LITERATUUR VWO GRIEKSE TAAL EN LITERATUUR VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015 juni 2014 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Eindexamen Latijn vwo 2000 - I

Eindexamen Latijn vwo 2000 - I Eindexamen Latijn vwo 2 - I Tekst De voorspelbaarheid van de toekomst earum rerum nihil habent rationis,quare futura sint 2 Zoals een boer bij het zien van een bloem weet dat er een vrucht zal verschijnen,zo

Nadere informatie

Toelichting bij correctievoorschrift klassieke talen 2010

Toelichting bij correctievoorschrift klassieke talen 2010 Toelichting bij correctievoorschrift klassieke talen 2010 Van verschillende kanten uit het veld heeft de CEVO positieve reacties ontvangen over de aanvullingen op de correctievoorschriften Grieks en Latijn

Nadere informatie

Zinnen. Zinsontleding VOORBEELDPAGINA S. Bestelnr Het grote taalboek - oefenboek - Paragraaf 18 Zinsontleding.

Zinnen. Zinsontleding VOORBEELDPAGINA S. Bestelnr Het grote taalboek - oefenboek - Paragraaf 18 Zinsontleding. VOORBEELDPAGINA S Zinnen Zinsontleding Soorten zinnen Er zijn verschillende soorten zinnen. De meest gebruikte zijn: s MEDEDELENDE ZINNEN IN DE AANTONENDE WIJS )K GA VANDAAG NAAR HET STRAND s VRAGENDE

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden Lesstof Formuleren voor gevorderden 2 Lesstof Formuleren voor gevorderden INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 Lesstof Formuleren voor gevorderden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

Identiteit. Change yourself Change the world

Identiteit. Change yourself Change the world Huisstijl handboek Inhoud Identiteit...3 Uitstraling...4 Kleurspecificaties...5 Typografie Lobster...6 Typografie Helvetica...7 Zakenkaartje...8 Briefpapier...9 Envelop...10 Desktop website...11 Mobiele

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Persoonlijke presentatie. Werkervaring. dit cv is niet geldig, het is een TEST VAN UWV testerdetest

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Persoonlijke presentatie. Werkervaring. dit cv is niet geldig, het is een TEST VAN UWV testerdetest Curriculum Vitae dit cv is niet geldig, het is een TEST VAN UWV testerdetest Referentie: #3324183 Laatst gewijzigd: 05 september 2016 Persoonlijke gegevens Persoonlijke presentatie theelepeltje lorem ipsum

Nadere informatie

FORMULEREN Vragen + antwoorden

FORMULEREN Vragen + antwoorden FORMULEREN Vragen + antwoorden Dubbelopfouten Welke dubbelopfouten zijn er? (bij elke soort een voorbeeld) A. onjuiste herhaling (daarin heb ik nu geen zin in) B. foutief pleonasme (de ouderloze wees)

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud 1 Spelling 5 1 geschiedenis van de nederlandse spelling in vogelvlucht 11 2 spellingregels 13 Klinkers en medeklinkers 13 Spelling van werkwoorden 14 D De stam van een werkwoord 14 D Tegenwoordige

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. Stemming 13. Lofrede op Abraham 20. Problemata [Problemen] 29. Voorlopige ontboezeming 31

Inhoud. Voorwoord 9. Stemming 13. Lofrede op Abraham 20. Problemata [Problemen] 29. Voorlopige ontboezeming 31 Inhoud Voorwoord 9 Stemming 13 Lofrede op Abraham 20 Problemata [Problemen] 29 Voorlopige ontboezeming 31 Problema I [Probleem I] 59 Bestaat er een teleologische suspensie van het ethische? Problema II

Nadere informatie

Latijnse epistemische partikels. Nempe, quippe, scilicet, videlicet en nimirum.

Latijnse epistemische partikels. Nempe, quippe, scilicet, videlicet en nimirum. Samenvatting Latijnse epistemische partikels. Nempe, quippe, scilicet, videlicet en nimirum. Dit onderzoek richt zich op enkele Latijnse partikels die het standpunt van de spreker ten opzichte van de tekst

Nadere informatie

CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen NIVEAUBEPALING NEDERLANDS ASO 3

CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen NIVEAUBEPALING NEDERLANDS ASO 3 CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen NIVEAUBEPALING NEDERLANDS ASO 3 Voor Nederlands zijn er 3 modules van elk 4 uur per week. De uren worden aansluitend gegeven, het gaat dus om een volledige namiddag. De

Nadere informatie

Eindopdracht: Visuele identiteit. Stefan van de Weijer 2059708 MCM04G

Eindopdracht: Visuele identiteit. Stefan van de Weijer 2059708 MCM04G Eindopdracht: Visuele identiteit Stefan van de Weijer 2059708 MCM04G Nationale Theedrinkdag Los is er niets, maar waneer alle elementen bij elkaar komen kan er thee worden gemaakt. Culturen, specerijen

Nadere informatie

Gasten- of Toeristen informatiecentrum enquête

Gasten- of Toeristen informatiecentrum enquête 11-01-2016 09:40:29 Algemeen Enquête naam Gasten- of Toeristen informatiecentrum enquête Auteur Richard Žižka Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/w8v9c1t1j4l2t5m9f Eerste antwoord

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://lycipedia.lyceumgenk.be

Onze-Lieve-Vrouwlyceum Genk Lycipedia: Beter leren http://lycipedia.lyceumgenk.be Termenlijst tweede graad Nederlands klank klinker gedekt ongedekt medeklinker stemloos stemhebbend tussenklank tussenletter homofoon interpunctie verbuiging vervoeging inheems woord leenwoord genus bijwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht van de behandelde onderwerpen 10. 1 In vorm? 13 Sport Voorbereiden 13 Uitvoeren 16 Oefenen 23 Woordenlijst hoofdstuk 1 31

Inhoudsopgave. Overzicht van de behandelde onderwerpen 10. 1 In vorm? 13 Sport Voorbereiden 13 Uitvoeren 16 Oefenen 23 Woordenlijst hoofdstuk 1 31 Inhoudsopgave Overzicht van de behandelde onderwerpen 10 1 In vorm? 13 Sport Voorbereiden 13 Uitvoeren 16 Oefenen 23 Woordenlijst hoofdstuk 1 31 2 In Holland staat een huis 33 Wonen Voorbereiden 33 Uitvoeren

Nadere informatie

Eindexamen vwo Latijn I

Eindexamen vwo Latijn I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 1 maximumscore 1 De afspraak tussen een aantal mannen (onder wie de man van Lucretia) om elkaars vrouwen onverwachts te

Nadere informatie

Bewust Omgaan met een Verslaving

Bewust Omgaan met een Verslaving Bewust Omgaan met een Verslaving Dit stuk biedt enkele handvatten om bewust te leren omgaan met je verslaving. Misschien denk je op dit punt wel dat je er niet mee om wil léren gaan, maar dat je er gewoon

Nadere informatie

Examen VWO. Latijn. tijdvak 2 woensdag 17 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Latijn. tijdvak 2 woensdag 17 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 9.00-12.00 uur Latijn Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 21 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.

Nadere informatie

Intake Logistiek Assistent

Intake Logistiek Assistent Intake Logistiek Assistent NAAM: VOORNAAM: DATUM: AFGENOMEN DOOR:... LUISTEREN Je bekijkt 2 keer een filmpje over het beroep van logistiek assistent. Kijk goed en los daarna de vragen op. 1. Het takenpakket

Nadere informatie

Pdf versie uitleg Grammatica

Pdf versie uitleg Grammatica Uitleg Grammatica Inleiding In deze zelfstudiemodule kun je grammatica oefenen. Grammatica betekent volgens de Van Dale Leer van het systeem van een taal, geheel van regels volgens welke woorden en zinnen

Nadere informatie

Niveauproef voor Nederlands in ASO 3 de graad

Niveauproef voor Nederlands in ASO 3 de graad Niveauproef voor Nederlands in ASO 3 de graad Waarom? Voor Nederlands zijn er 3 modules van elk 4 uur per week. De uren worden aansluitend gegeven, het gaat dus om een volledige namiddag. De vaardigheden

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Palmpasen. voorzang 1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik roep het s nachts, en Gij laat mij maar roepen

Op weg naar Pasen. Palmpasen. voorzang 1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik roep het s nachts, en Gij laat mij maar roepen Op weg naar Pasen Palmpasen Welkom Inleiding op de dienst Openingsvers en Lofprijzing: 190a Zingen Psalm 22a voorzang 1 Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik roep het s nachts, en Gij laat mij maar

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2010 tijdvak 1 tevens oud programma Latijn Latijn Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2010 tijdvak 2 tevens oud programma Latijn Latijn Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com Welkom bij mijn website tutorial (Deel 4) Ik ga uit van Microsoft XP voor de duidelijkheid. Ik heb dus geen idee of de programma s die ik gebruik ook op Vista werken. Notepad++ werkt zowieso op xp en Vista.

Nadere informatie

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt.

Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. DEEL 1: werkwoorden 1. Werkwoorden Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iets of iemand doet, is of wordt. Voorbeelden: komen, gaan, zwemmen, lopen, zijn enz. 1.1 Vormen van het werkwoord Werkwoorden

Nadere informatie

HET VOORNAAMWOORD. 1. Persoonlijk voornaamwoord. a) Het persoonlijk voornaamwoord van de 1ste en 2de persoon. 1 persoon. 2 persoon

HET VOORNAAMWOORD. 1. Persoonlijk voornaamwoord. a) Het persoonlijk voornaamwoord van de 1ste en 2de persoon. 1 persoon. 2 persoon 1. Persoonlijk voornaamwoord HET VOORNAAMWOORD a) Het persoonlijk voornaamwoord van 1ste en 2 persoon ste 1 persoon Nom. ego (ik) nos (wij) Voc. -- -- Gen. mei nostri, nostrum Dat. mihi nobis Acc. me nos

Nadere informatie

Glossary Begrijpelijke Taal

Glossary Begrijpelijke Taal Glossary Begrijpelijke Taal Afstand tussen referenten of proposities De afstand tussen referenten of proposities in een tekst. Een referent is een persoon of ding waarnaar in de tekst verwezen wordt. Een

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 spelling 11 Algemene regels 11 Klinkers en medeklinkers 11 Accenttekens 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 De letters van het alfabet 15

Nadere informatie

Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament. Les 6

Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament. Les 6 Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament Les 6 Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament Status : proef / work-in-progress Versie : 0.2 Datum : 27-1-2017 presentatie : 27-1-2017 2017 Menno

Nadere informatie

ELO opdrachten les 13

ELO opdrachten les 13 ELO opdrachten les 13 De ELO opdrachten van les 13 bestaan uit 4 onderdelen. Je mag zelf bepalen in welke volgorde je deze maakt. Noteer de titels van elk onderdeel wel steeds in je schrift. De verschillende

Nadere informatie

Bidden in een boze wereld

Bidden in een boze wereld opm cyprianus vs2 09-01-2006 11:07 Pagina 3 Cyprianus Bidden in een boze wereld Twee pamfletten uit het vroege christendom Aan Donatus & Aan Demetrianus Ingeleid, bezorgd en vertaald door Vincent Hunink

Nadere informatie

Extra oefeningen grammaticale termen met sleutel

Extra oefeningen grammaticale termen met sleutel Schrijf Vaardig 1, 2 en 3 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen Extra oefeningen grammaticale termen met sleutel Marilene Gathier u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2012 Deze extra

Nadere informatie

1 Spelling en uitspraak

1 Spelling en uitspraak Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 de spellingregels 11 Klinkers en medeklinkers 12 Accenttekens 11 Apostrof ( ) en koppelteken (-) 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 Medeklinkers

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 3

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 3 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 3 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie