Theologie. op HBO-niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theologie. op HBO-niveau"

Transcriptie

1 Theologie op HBO-niveau Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd in een studie theologie op HBO-niveau? Lees dan deze folder.

2 Theologie op HBO-niveau Wie zijn wij? De letters CGO staan voor Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van de CGO is verantwoording schuldig aan de Generale Synode van genoemd kerkverband. Algemene informatie De hbo-opleiding theologie van de CGO biedt de volgende deeltijdopleidingen aan: GL-variant, opleiding tot godsdienstleraar Doel van de GL-opleiding is het afleveren van startbekwame docenten voor het vak godsdienst voor het tweedegraads gebied (onderbouw van havo en vwo, vmbo en mbo). De opleiding brengt u de kennis, vaardigheden en attitude bij die u nodig hebt om als godsdienstdocent te kunnen functioneren. Naast theoretische vorming is er veel aandacht voor de praktijk van het lesgeven. Na afronding van deze studie bent u bachelor of education en mag u godsdienstles geven op het vmbo, op het mbo en in de leerjaren 1 t/m 3 van havo en vwo. De GL-variant is een door de overheid erkende hbo-opleiding. PW-variant, opleiding tot kerkelijk pastoraal werker Doel van de opleiding kerkelijk pastoraal werk (PW) is het afleveren van theologisch gevormde kerkelijk pastoraal werkers, die startbekwaam zijn voor een functie in pastoraat, zending, evangelisatie of jeugdwerk. Onze gediplomeerden komen ook terecht in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, etc. De PW-opleiding is op dit moment niet erkend door de overheid. Bestuur en directie werken hard aan het verkrijgen van accreditatie.

3 AV-variant,algemene variant voor geïnteresseerden Doel van de AV-opleiding is het bieden van een opleiding op hbo-niveau voor studenten die uitsluitend hun theologische kennis willen vergroten. De drie varianten kennen een gemeenschappelijk basisprogramma, met daarnaast een beroepsgericht programma voor de GL- en de PW-variant. Duaal traject U kunt bij de CGO ook een traject van werken en leren volgen. Inlichtingen daarover worden op verzoek verstrekt door de directeur. Collegeavonden De colleges worden wekelijks op woensdagavond gegeven in het gebouw van het Driestar College, Ronsseplein 1 te Gouda. De GLen PW- studenten hebben daarnaast nog een aantal extra collegeavonden, op resp. dinsdag-, dan wel maandagavond. Lestijden: 1 e lesuur uur uur 2 e lesuur uur uur Doelgroep Als u instemt met de grondslag van de CGO bent u toelaatbaar tot de opleiding.verder moet u beschikken over een wo-, hbo-, vwo- of havo-diploma of een diploma mbo-niveau 4. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet en u bent ouder dan 21 jaar, kunt u, na het met gunstig resultaat afleggen van een toelatingsexamen, alsnog toegelaten worden.

4 Theologie op HBO-niveau Opzet van de opleiding Het eerste studiejaar is het propedeusejaar. Dit cursusjaar is bedoeld om u inzicht te geven in de opbouw van de opleiding. Daarnaast maakt u kennis met de beroepenvelden, waar de CGO voor opleidt, zoals docent, (kerkelijk) pastoraal werker, christelijk jeugdwerkleider, evangelist of zendingsmedewerker. Als u de GL-variant volgt, kunt u na het behalen van de 60 credits (studiepunten) van het eerste cursusjaar een propedeuseverklaring aanvragen bij het secretariaat of bij de studieleider/adjunctdirecteur. Het curriculum is zodanig opgebouwd dat in de loop van de studie het accent verschuift van docentgestuurd onderwijs naar steeds meer zelfsturing. Dit is af te lezen uit de moduleboeken, maar ook af te leiden uit de portfolio s van de studenten, die elk volgend cursusjaar meer eigen werk van de student laten zien. Ook de stage vraagt in de loop van de opleiding steeds meer zelfstandigheid. Vanaf het derde studiejaar is er sprake van differentiatie en specialisatie in het vakkenaanbod. Basisprogramma Binnen de verschillende varianten is een aantal basisvakken voor alle studenten gemeenschappelijk. Het gaat hier om de hoofdvakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Kerkgeschiedenis en Ethiek. Ook een aantal bijvakken is voor alle studenten verplicht, zoals Filosofie, Wereldgodsdiensten, Sekten en Stromingen (WSB), Godsdienst, Cultuur en Zending (GCZ), Praktische Theologie en Godsdienstpedagogiek. Tijdens de colleges van de theoretische vakken wordt zoveel mogelijk een link gelegd met de beroepspraktijk.

5 Differentiatie godsdienstleraar GL-studenten volgen in de eerste drie jaar van hun opleiding een algemeen pedagogisch-didactisch programma bij de christelijke hogeschool Driestar Educatief (Burg. Jamessingel 2, Gouda). Deze colleges worden gegeven op een aantal dinsdagavonden en vormen een praktische voorbereiding op het werk in de klas; zo leren de studenten reflecteren op het eigen bezig zijn en bieden de lessen voorbeelden voor presentaties die zij zelf moet houden tijdens de stages en het latere beroep. Naast de hierboven genoemde algemene pedagogisch-didactische colleges worden door de CGO colleges verzorgd in de vakken godsdienstpedagogiek en godsdienstdidactiek. Differentiatie pastoraal werk Het beroepsgerichte deel van de opleiding tot kerkelijk werker vindt in het eerste studiejaar plaats tijdens de wekelijkse woensdagavonden bij de colleges Pedagogiek, Sociologie, Communicatie, Sociale Vaardigheden en Werkveldverkenning.Vanaf het tweede leerjaar zijn er, naast de wekelijkse woensdagavondcolleges, ook lessen ingeroosterd op een aantal maandagavonden.tijdens deze lessen gaat het vooral om de beroepspraktijk van de kerkelijk werker. Differentiatie algemene theologische vorming Studenten die de AV-variant kiezen, volgen uitsluitend het basisprogramma op woensdagavond. Deze variant is zodanig opgebouwd dat u, na het behalen van het getuigschrift algemene theologische vorming, in twee jaar tijd alsnog de PW- of GL-variant kunt afronden, mits u voldoende vooropleiding hebt.

6 Theologie op HBO-niveau Studielast In theorie is het mogelijk de studie in vier jaar af te ronden. Dit hangt echter sterk af van uw vooropleiding, motivatie en doorzettingsvermogen. Alhoewel het om een deeltijdopleiding gaat, moet u de zwaarte van de opleiding niet onderschatten. De studiebelasting van de GL- en de PW-variant is 60 credits. Dit komt overeen met 1680 uur op jaarbasis.voor de AV-variant is dat ongeveer de helft. Gemotiveerde studenten, die al een hbo-of wo-opleiding afgerond hebben en goed weten wat studeren is, zullen aanzienlijk minder tijd nodig hebben. Toch moet u ervan uitgaan dat de studie een groot deel van uw vrije tijd zal vullen en veel discipline zal vragen. Dit geldt in het bijzonder als u de GL- of de PW-variant volgt. U moet er dan rekening mee houden dat u ook elk jaar een aantal stageverplichtingen moet vervullen. Vrijstellingen Op grond van gevolgde opleidingen en/of ervaring kunnen studenten vrijstellingen aanvragen voor (delen van) vakken. Als u al een onderwijsbevoegdheid in uw bezit hebt, kunt u voor een groot deel van het beroepsgerichte deel van het programma vrijstelling krijgen. Vrijstellingen voor (delen van) vakken moeten per cursusjaar schriftelijk aangevraagd worden via de vakdocent. De vrijstellingsaanvraag dient vergezeld te gaan van kopieën van diploma's, cijferlijsten, certificaten, etc. De vakdocent levert het ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een advies, in bij de cursusleider. Deze legt de aanvraag voor aan de examencommissie.

7 Kosten Het cursusgeld bedraagt met ingang van het cursusjaar : voor de GL-variant 950,- voor de PW-variant 800,- voor de AV-variant 600,- PW- en AV-studenten, die ingeschreven staan bij een andere hbo of bij het wo, betalen half geld. GL-studenten krijgen 250,- korting. Echtparen krijgen 100,- korting per persoon. Er kan slechts van één kortingregeling tegelijk gebruik worden gemaakt. Vrijstelling van het beroepsgerichte programma levert geen korting op het collegegeld op. Voor de betaling van het collegegeld ontvangt u een acceptgiro. Eventueel kan in twee termijnen worden betaald. De eerste termijn moet voor 1 oktober betaald zijn; de tweede termijn moet voor 1 januari betaald zijn. Vaak vergoeden scholen voor voortgezet onderwijs de kosten van het volgen van de GL-variant voor hun medewerkers.verder is het mogelijk via de belastingaangifte een deel van de kosten

8 Theologie op HBO-niveau voor het volgen van een beroepsopleiding (GL- en PW-variant) terug te krijgen. U kunt een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen bij de Informatie Beheer Groep ( De hoogte daarvan is afhankelijk van het (gezamenlijk) belastbaar inkomen. Indien u vóór 1 januari schriftelijk aangeeft met de studie te stoppen, bent u slechts de helft van het cursusgeld verschuldigd. Wie na 1 januari de studie beëindigt, is voor dat cursusjaar het gehele bedrag verschuldigd. Belangstellenden mogen een cursusavond ter kennismaking bijwonen. Daarna is inschrijving noodzakelijk en geldt bovenstaande betalingsregeling. Voorlichting en aanmelding A.W. Burghout, voorlichter Tel , Informatie over vrijstellingen Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur. Tel , Aanmelden Een inschrijfformulier kunt u downloaden via Opgave voor de GL-variant kan tot 16 juni. Opgave voor de PWof AV-variant kan tot 1 augustus. Directeur W.M. van der Wilt

9

10

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2015/2016 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020 6731335

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Wat doen we met het vak Nederlands?

Wat doen we met het vak Nederlands? 61 Wat doen we met het vak Nederlands? Maaike Hajer & Jan T Sas Steeds meer Nederlandse en Vlaamse secundaire scholen pakken uit met nieuwe vormen van leren. Leerlingen bereiden in alle vakken presentaties

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie