Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie"

Transcriptie

1 Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

2 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet ik doen als ik het examen niet kan maken? 5. Hoe kan ik me aanmelden? 6. Meer informatie Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk Nederlands kunt spreken, lezen, schrijven en verstaan. Ook moet u zich kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Om dat aan te tonen moet u een inburgeringsexamen doen. Als u het examen haalt op niveau A2, krijgt u een inburgeringsdiploma dat geschikt is voor naturalisatie. Met dit diploma kunt u een naturalisatieverzoek indienen. Er wordt dan nog wel gekeken of u ook aan de andere voorwaarden voor naturalisatie voldoet. In deze publicatie leest u wat het inburgeringsexamen precies is en wat u moet doen om het diploma te halen. Ook leest u hoe u zich aan kunt melden voor het examen. Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Kijk dan in hoofdstuk 6 Meer informatie. Daar staat waar u met uw vragen terechtkunt. Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie In een aantal gevallen kunt u Nederlander worden via de optieprocedure. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Neder landse nationaliteit te krijgen. De gemeente beoordeelt dit verzoek. Als u voor optie in aanmerking komt, hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. Als u niet voor optie in aanmerking komt, kunt u een verzoek om naturalisatie indienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt dit verzoek. Voordat u dit verzoek in kunt dienen, moet u het inburgeringsexamen halen. Vanaf 1 januari 2010 moeten ook mensen die een vergunning voortgezet verblijf of een vergunning onbepaalde tijd (asiel of regulier) aanvragen, in het bezit zijn van het inburgeringsdiploma of op een andere manier kunnen aantonen dat ze aan de inburgeringseisen voldoen. In deze publicatie leest u hoe het inburgeringsexamen werkt. Weet u niet zeker of u het inburgeringsexamen moet maken, lees dan hoofdstuk 3 van deze publicatie, kijk in de publicatie Hoe kunt u Nederlander worden? ( of vraag het na bij uw gemeente. Let op! De informatie in deze publicatie geldt alleen als u het inburgeringsexamen in Nederland maakt. Als u in een ander land woont en Nederlander wilt worden, kunt u contact opnemen met de Neder landse ambassade in uw land. Meer informatie over het inburgeringsexamen in het buitenland vindt u ook in de publicatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland op Immigratie- en Naturalisatiedienst Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 2

3 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkdeel (één examen) en een centraal deel (drie examens). U moet daarbij bijvoorbeeld vragen beantwoorden via de computer en telefoon. Als u voor alle vier examens bent geslaagd, krijgt u het inburgerings diploma. De examens kosten geld. Dit geld betaalt u aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U hoeft de verschillende onderdelen van het examen niet in één keer te doen. Over de kosten van het inburgeringsexamen vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op (Examen > Betalen voor examens). Het praktijkexamen In het praktijkexamen laat u zien dat u weet hoe de Nederlandse samenleving werkt. Ook laat u zien dat u zelf dingen kunt regelen in Nederland. Dat kan op de volgende manieren: 1. u doet vier situaties na uit de praktijk (assessments); of 2. u verzamelt twintig bewijzen (portfolio); of 3. u verzamelt tien bewijzen en u doet twee situaties na uit de praktijk. 1. Situaties nadoen uit de praktijk (assessments) U speelt bij een exameninstelling vier situaties na uit de praktijk. U laat zien dat u iets kunt regelen in Nederland. Voorbeeld: U speelt een bezoek bij de dokter na. Of u speelt na dat u uw rijbewijs ophaalt. Wilt u naturaliseren? Dan doet u dit praktijkexamen op niveau A2. U kunt dit deel van het praktijkexamen op verschillende plaatsen doen. Op (Inburgerings examens > Register) vindt u een lijst van exameninstellingen. 2. Bewijzen verzamelen (portfolio) Misschien spreekt u in veel praktijksituaties al Nederlands. U kunt daarvan bewijzen verzamelen. In een bewijs geeft uw gesprekspartner aan dat u voldoende Nederlands kunt spreken. U moet in totaal twintig bewijzen verzamelen. Er zijn verschillende onderwerpen waarover u bewijzen moet verzamelen, zoals: portfolio werk, portfolio onderwijs, gezondheid en opvoeding, portfolio maatschappelijke participatie en portfolio ondernemerschap. Voorbeeld portfolio opvoeding: U hebt op school met een leraar gepraat over uw kind. De leraar kan het bewijs ondertekenen als u dit goed gedaan hebt. Er is een standaardbewijs dat u kunt gebruiken. Een verzameling bewijzen bij elkaar heet een portfolio. Uw portfolio is compleet als u twintig bewijzen hebt. Als u een compleet portfolio hebt, kunt u het opsturen naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of naar een aangewezen exameninstelling. Als uw portfolio compleet en goed is, krijgt u een gesprek over de bewijzen. Als dit gesprek goed gaat, hebt u het praktijkexamen gehaald. Meer informatie vindt u op 3. Bewijzen verzamelen en praktijk situaties nadoen Misschien lukt het u niet twintig bewijzen te verzamelen. Als u al tien bewijzen hebt, kunt u ook twee praktijksituaties nadoen bij een exameninstelling. Het centrale examen U krijgt op het centrale examen vragen over de Nederlandse regels en gewoonten. Tijdens het examen moet u ook laten zien dat u goed Nederlands spreekt. Bij het examen gebruikt u de computer en de telefoon. Er zijn drie verschillende centrale examens: 1. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) 2. Toets Gesproken Nederlands (TGN) 3. Elektronisch Praktijkexamen (EPE) 1. Kennis van de Nederlandse Samenleving Dit examen gaat via de computer. U laat zien dat u weet hoe dingen gaan in Nederland. Voorbeeld: U krijgt een vraag over wat de regering doet. Of over waar u naartoe moet als u werk zoekt. 2. Toets Gesproken Nederlands Dit is een examen via de telefoon. We kijken hoe goed u Nederlands kunt spreken en verstaan. U belt met een computer. De computer stelt vragen en geeft opdrachten. U geeft antwoord door de telefoon. 3. Elektronisch Praktijkexamen Dit examen gaat via de computer. U krijgt vragen over praktijksituaties. Het praktijkexamen bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vragen die iedereen krijgt. Over hoe dingen gaan in Neder land. Bijvoorbeeld wat u moet doen bij de geboorte van uw kind. Of hoe u uw bank zaken regelt. Voor het tweede deel kunt u kiezen uit twee onderwerpen. a. Vragen over werk. Bijvoorbeeld over waar je naartoe moet als je werk zoekt. b. Vragen over onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Bijvoorbeeld over een bezoek aan het ziekenhuis of het consultatiebureau. U kunt zich opgeven voor deze examens met het aanmeldingsformulier Centrale Examens Inburgering. Dit formulier staat op U moet het inburgeringsexamen voor naturalisatie altijd op niveau A2 doen. Op het aanmeldingsformulier moet u aangeven dat u het examen op niveau A2 wilt doen, omdat u wilt naturaliseren. Op het aanmeldingsformulier Centrale Examens Inburgering kunt u aangeven welk onderwerp u kiest. Immigratie- en Naturalisatiedienst Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 3

4 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? Iedereen die Nederlander wil worden door naturalisatie, moet in principe het inburgeringsexamen maken. Maar in sommige gevallen hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen. U kunt dan meteen een naturalisatieverzoek indienen. Dit kan als u: Moluks bent en als Nederlander wordt behandeld volgens de Wet van 9 september 1976 (Staatsblad 1976, 468); een diploma hebt van bijvoorbeeld de universiteit, hbo, mbo, vwo, havo, mavo, vmbo of leerlingwezen. U hebt zo n diploma als op uw diploma bijvoorbeeld staat: Wet op het hoger wetenschappelijk onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie beroepsonderwijs of Wet op het cursorisch beroepsonderwijs. Het diploma is alleen vrijstellend als het behaald is voor een Nederlandstalige opleiding; een diploma staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (programma I of II) hebt; een Certificaat Inburgering hebt van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Hierbij hoort een verklaring van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). Daaruit moet blijken dat u voor alle onderdelen Nederlands als Tweede Taal minimaal niveau 2 hebt behaald. Ook moet uit de ROC-verklaring blijken dat u voor het onderdeel Maatschappij oriëntatie niveau 2 hebt behaald; een brief van het College van Burgemeester en Wethouders hebt, waarin staat dat u geen inburgeringsprogramma van de Wet Inburgering Nieuwkomers hoeft te volgen omdat uw Nederlands al goed genoeg is; een brief van het College van Burge meester en Wethouders hebt, waarin staat dat u door psychische of lichamelijke klachten het inburgeringsprogramma van de Wet Inburgering Nieuwkomers niet kan volgen; een Certificaat naturalisatietoets hebt; de Korte Vrijstellingstoets hebt behaald (inschrijven voor dit examen op kunt aantonen dat u tussen uw 5e en 15e jaar ten minste 8 jaar in Nederland hebt gewoond; in België of Suriname een schooldiploma behaald hebt (dit diploma moet voorzien zijn van een apostille). Het onderwijs moet dan wel in het Nederlands zijn gegeven. Ook moet u voor het vak Nederlands een voldoende hebben gehaald. Dit kunt u aantonen door een kopie van de cijferlijst mee te sturen. Het niveau van de opleiding moet hoger zijn dan lagere of basisschool en het diploma moet op een wet zijn gebaseerd. De wet hoeft geen onderwijswet te zijn. van de Europese school een diploma hebt van het Europees baccalaureaat. U moet het vak Nederlands als eerste of tweede taal hebben gedaan. Ook moet u voor Nederlands een voldoende hebben gehaald; een getuigschrift International Baccalaureate Middle Years Certificate of een International General Certificate of Secondary Education of een Internationaal Baccalaureaat hebt. U moet dan voor het vak Nederlands een voldoende hebben gehaald. Wanneer hoef ik maar een deel van het inburgeringsexamen te doen? Soms hoeft u slechts een deel te doen van het inburgeringsexamen. Dit is bijvoorbeeld zo als u: een Certificaat Inburgering Oudkomers hebt, waarop staat dat u voor alle taal onderdelen minimaal niveau 2 hebt gehaald. Ook moet u een verklaring hebben van de onderwijsinstelling waar u de taalonderdelen hebt gedaan. U hoeft voor uw naturalisatie dan alleen nog het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving van het inburgeringsexamen te doen; deel I (kennis van staatsinrichting en maatschappij) hebt gehaald van de naturalisatietoets (zoals die gold tot 1 januari 2007). U hoeft de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving niet meer te maken. U moet de andere onderdelen van het inburgeringsexamen wel doen; een Certificaat Inburgering op grond van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat) hebt waaruit blijkt dat u voor naturalisatie het onderdeel Maatschappijoriëntatie met voldoende niveau hebt behaald, maar niet niveau 2 hebt gehaald voor de taalonderdelen. U hebt voldoende niveau voor het onderdeel Maatschappijoriëntatie, als u bij de toets een bepaald percentage hebt behaald. Voor certificaten afgegeven tot 1 september 2001 was dit 85% en voor certificaten die na 1 september 2001 zijn afgegeven is het 80%. De datum op de ROC-verklaring bepaalt welk percentage geldt. Als u dit percentage hebt gehaald, dan hoeft u de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving niet meer te maken. U moet de andere onderdelen van het inburgeringsexamen wel doen; een WIN-certificaat hebt waaruit blijkt dat u voor alle taalonderdelen minimaal niveau 2 hebt behaald, maar onvoldoende niveau voor het onderdeel Maatschappijoriëntatie. Voor uw naturalisatie moet u alleen nog het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving van het inburgeringsexamen doen; door een Verklaring Educatie van het ROC kunt aantonen dat u voor alle taalonderdelen minimaal niveau 2 hebt gehaald. Deze Verklaring Educatie moet wel zijn afgegeven op basis van resultaten van een toets ter afronding van een NT2-taal traject. Voor uw naturalisatie moet u alleen nog het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving van het inburgeringsexamen doen. Immigratie- en Naturalisatiedienst Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 4

5 Wat moet ik doen als ik denk dat ik het examen niet hoef te maken? Als u denkt dat u het examen niet of niet helemaal hoeft te maken, dan moet u dit bij de gemeente aantonen. U moet hiervoor één van de bovengenoemde documenten aan de gemeente laten zien. Het moet het originele document zijn, dus geen kopie. De gemeente bekijkt dit document en vertelt u of u het examen wel of niet (helemaal) moet doen. 4. Wat moet ik doen als ik het examen niet kan maken? Ik kan niet lezen of schrijven op niveau A2. Hoe kan ik Nederlander worden? Voor naturalisatie moet u op A2-niveau Nederlands kunnen lezen en schrijven. Als u dit nu niet kunt en in uw land van herkomst geen basisonderwijs hebt gevolgd, kunt u laten onderzoeken of u dit binnen 5 jaar wel kunt leren. Het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) van Amsterdam voert dit onderzoek uit. U moet daarvoor betalen. U moet zichzelf bij het ROC van Amsterdam aanmelden. Het aanmeldingsformulier kunt u bij uw gemeente ophalen. U moet zich alleen aanmelden als u kunt laten zien dat u verschillende cursussen Nederlands hebt gevolgd. Het ROC onderzoekt of u in Neder land meer dan één keer serieus geprobeerd hebt om Nederlands te leren op niveau A2. Als blijkt dat u wél binnen 5 jaar het niveau A2 kunt halen als u uw best doet, dan moet u dat proberen. Voor uw naturalisatie blijft het examen dan ook verplicht. Uit het onderzoek kan ook blijken dat u niet binnen 5 jaar niveau A2 kunt halen. Dan hoeft u voor uw naturalisatie alleen de Toets Gesproken Nederlands te halen. Dit is een onderdeel van het centrale deel van het inburgeringsexamen. Het is handig om eerst de Toets Gesproken Nederlands te halen voor u zich aanmeldt voor het onderzoek bij het ROC van Amsterdam, omdat de Toets Gesproken Nederlands minder geld kost. Over de kosten van het onderzoek door het ROC vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op (IND in bedrijf > Over de IND > Veelgestelde vragen > Koppeling inburgering en verblijf ) of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). U kunt ook het ROC van Amsterdam bellen op: (lokaal tarief ). Voor de kosten van de Toets Gesproken Nederlands, kijk op Ik kan het examen niet maken door lichamelijke of psychische problemen.wat moet ik doen? U kunt lichamelijke of psychische problemen hebben en daardoor het examen niet kunnen maken. Als dat zo is, moet u dit melden bij de gemeente. De afdeling Inburgering vertelt u dan naar welke arts u moet gaan voor een onderzoek. Iedere gemeente in Nederland heeft namelijk afspraken gemaakt met artsen. Deze aan gewezen artsen geven aan of u het inburgeringsexamen kunt maken. U kunt dus niet met een verklaring van uw eigen (huis)arts komen. Verklaart de arts dat u het inburgeringsexamen helemaal niet kunt maken, dan kunt u met die verklaring naar de gemeente om een naturalisatieverzoek in te dienen. U moet dat dan snel doen. Op de dag dat u het naturalisatieverzoek indient, mag de verklaring van de arts niet ouder zijn dan 6 maanden. Op de verklaring moet een stempel staan van de praktijk van de arts of deskundige. Immigratie- en Naturalisatiedienst Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 5

6 5. Hoe kan ik me aanmelden? Het praktijkexamen U moet het praktijkexamen doen bij een aangewezen exameninstelling. Een lijst van exameninstellingen vindt u op (Inburgeringsexamens > Register). Wilt u het praktijkexamen halen met alleen bewijzen (portfolio)? Stuur het portfolio dan op naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of naar een aangewezen exameninstelling. Als uw portfolio klaar is, krijgt u een gesprek over de bewijzen. Een voorbeeld van een portfolio vindt u op Het centrale examen Voor het centrale examen moet u zich altijd aanmelden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier Centrale Examens Inburgering. Dit formulier vindt u op U kunt zich voor één of meer examens aanmelden. Soms kunt u die examens op dezelfde dag doen. Waar moet ik op letten? Kom altijd op tijd. Als u te laat bent, kunt u geen examen meer doen. Dan moet u zich opnieuw aanmelden én opnieuw betalen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. In de brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staat wat een geldig legitimatiebewijs is. Neem de brief van de DUO mee. De uitslag U krijgt zo snel mogelijk een brief met de uitslag. Hebt u het examen niet gehaald? Dan kunt u het examen opnieuw doen. U moet dan ook opnieuw betalen. Als u alle examens hebt gehaald, krijgt u een inburgeringsdiploma. Hebt u vrijstelling gekregen voor een paar examens? Dan krijgt u een resultaatbrief van het onderdeel dat u hebt behaald. Met het inburgeringsdiploma kunt u bij uw gemeente een verzoek om naturalisatie indienen. Waar en wanneer kan ik het centrale examen doen? U kunt op verschillende plaatsen in Neder land examen doen. Op het aanmeldings formulier kunt u een plaats invullen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) probeert hier rekening mee te houden. Maar dat lukt niet altijd. Misschien moet u toch in een andere plaats examen doen. Als u voor het examen betaald hebt, krijgt u een brief van de DUO. In de brief staat waar en wanneer u examen doet. Immigratie- en Naturalisatiedienst Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 6

7 6. Meer informatie Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Ga dan naar of neem contact op met: 1. uw eigen gemeente. Uw gemeente weet wat u moet doen voor een verzoek om naturalisatie. 2. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Adres: Postbus 764, 9700 AT Groningen. Telefoon: Op vindt u het aanmeldingsformulier Centrale Examens Inburgering. 3. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit kan op verschillende manieren. Telefoon De IND is bereikbaar via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Hebt u een vraag over de stand van zaken van uw verzoek om naturalisatie? Houd dan de volgende gegevens paraat: V-nummer, indien bekend naam en voornaam (eventueel meisjesnaam) geboorteplaats en geboortedatum nationaliteit Brief of Algemene vragen Immigratie- en Naturalisatiedienst Afdeling Voorlichting Postbus GE Rijswijk Bezoek U kunt ook terecht bij een IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Kijk op voor de dichtstbijzijnde vestiging. Klachten Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND bent behandeld, adviseren wij u te kijken op > Klantdienstwijzer > Contact > Ik wil een klacht indienen. Hier vindt u een klachtenformulier. Dit formulier kunt u invullen, printen en per post sturen naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus HV Rijswijk Schrijft u liever zelf een brief? Stuur deze dan ook naar bovenstaand postadres. U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is: Vragen over legalisatie? Voor informatie over legalisatie van documenten (geboorteakte, huwelijksakte) kunt u tussen 9.00 uur en uur bellen met de legalisatieafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Via internet: Wonen, werken of studeren in Nederland In deze publicatie vindt u alleen informatie van de IND. Gaat u in Nederland wonen, werken of studeren, dan moet u ook zaken regelen met andere onderdelen van de Rijksoverheid. Op de website vindt u wat u moet regelen, met welke overheidsinstantie en op welk moment. Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van u verzoek verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning of naturalisatie. De minister van Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Immigratie- en Naturalisatiedienst Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 7

8 Deze publicatie is een uitgave van: Immigratie- en Naturalisatiedienst Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt. Oktober 2010 Publicatie-nr. 7001

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie