Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv"

Transcriptie

1 Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv English version This application form is also available in English. Please call ( 0,10 per minute) or from outside the Netherlands. Or see the website: to order or download this application form. Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een Nederlandse verblijfsvergunning regulier (vvr). U kunt dit formulier alleen gebruiken als u: naar Nederland bent gekomen met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en hier wilt verblijven met hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor u deze mvv hebt, én niet eerder op basis van dezelfde mvv een verblijfsvergunning hebt aangevraagd. Als uw verblijfsdoel hetzelfde is, maar er is een verandering in uw persoonlijke situatie of in die van uw referent (de verblijfgever), dan moet u kopieën van documenten bijvoegen die aantonen wat er is gewijzigd. In alle andere gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Op de pagina 2 van dit formulier kunt u lezen met welk formulier u uw aanvraag kunt indienen. Let op! Wilt u verblijven als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG? Richt u zich dan tot de onderzoeksinstelling. Zij moet namens u de aanvraag indienen. Hoe vult u dit formulier in? Vul voor iedere persoon waarvoor een aanvraag wordt ingediend één formulier in. Het formulier bestaat uit 9 pagina s en 17 bijlagen. Kruis bij 6 (pagina 5) het hokje aan bij het verblijfsdoel waarvoor u een aanvraag voor een verblijfsvergunning indient. Welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld en alle gevraagde documenten en bewijsstukken heeft verzameld, dus niet in gedeelten. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag kunnen leiden tot vertraging bij de behandeling. Minderjarige kinderen Als u de ouder of wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind, kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager, dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag hij/zij het formulier zelf ondertekenen. Als het kind jonger is dan 12 jaar, hoeft 4, Antecedentenverklaring, niet ingevuld te worden. Hoe dient u deze aanvraag in? U levert de aanvraag in door eerst te bellen met ( 0,10 per minuut) om een afspraak te maken bij het IND-loket in uw regio. U hoort dan meteen welke gegevens u mee moet nemen naar de afspraak. Iedere persoon die een aanvraag doet, moet aanwezig zijn als de aanvraag wordt ingediend. U moet van alle gevraagde documenten en bewijsstukken de originelen meenemen. De IND verifieert en kopieert deze documenten, waarna u alle originele documenten weer terugkrijgt. De kopieën worden bij uw aanvraag gevoegd. IND-loketten De IND heeft loketten in Zwolle, Utrecht, Rijswijk, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam en Hoofddorp. Hier dient u uw aanvraag in. Kijk op voor het dichtstbijzijnde IND-loket. Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als u uw aanvraag heeft ingediend bij één van de IND-loketten en u heeft de kosten voor uw aanvraag betaald (leges) dan zal uw aanvraag door de IND worden beoordeeld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in beginsel 6 maanden over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u een brief met informatie over waar u uw verblijfsdocument kunt afhalen. Ondertekening door de vreemdeling (de aanvrager) Ik vraag aan voor mijzelf/mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig een eerste verblijfsvergunning (voor de maximale geldigheidsduur). Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND. Naam en datum Handtekening Ik lever dit formulier en bijlagen/bewijsstukken in. Aantal IND6008_M35A1/10B

2 2 van 9 Geldigheidsduur verblijfsvergunning Met dit formulier vraagt u op basis van uw geldige mvv een verblijfsvergunning regulier (vvr) voor bepaalde tijd aan. De geldigheid van zo n vvr is één jaar, tenzij u binnen het jaar niet langer blijkt te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het verblijfsdoel dat u in deze aanvraag opgeeft. U kunt nooit voor meer dan één verblijfsdoel een vvr aanvragen. Andere formulieren Heeft u geen mvv? Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel. Heeft u niet meer dezelfde referent (verblijfgever) of is uw verblijfsdoel gewijzigd? Dan moet u voor het gewijzigde verblijfsdoel een nieuwe mvv aanvragen in uw land van herkomst, tenzij u geen mvv nodig hebt om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Heeft u de nationaliteit van Bulgarije of Roemenië of bent u familielid van een persoon met de EU/EER nationaliteit of de Zwitserse nationaliteit? Dan kunt u, als u dat wilt in plaats van een VVR een bewijs van rechtmatig verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht van de EU. Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf ). Bent u burger van de Unie of een familielid van een burger van de Unie en verblijft u gedurende 5 jaar of langer onafgebroken rechtmatig in Nederland? Gebruik dan het formulier Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familie leden. Dit formulier kunt u ook gebruiken indien u een burger van de Unie bent die na arbeid in loondienst of als zelfstandige heeft verricht, gepensioneerd of vervroegd uittreder, blijvend arbeidsongeschikt of grensarbeider bent geworden. Wilt u een studie volgen aan het hoger onderwijs of aan een universiteit? Richt u zich dan tot de onderwijsinstelling. Zij moet namens u de aanvraag indienen. Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Deze kosten moet u betalen op het moment dat u de aanvraag inlevert. De kosten zijn afhankelijk van het verblijfsdoel dat u aanvraagt. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in dit formulier geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m.). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Nieuwe pasfoto, handtekening en Bijlage fotokaart Als u uw aanvraag gaat indienen moet u een nieuwe, nog niet eerder gebruikte pasfoto en uw paspoort meenemen. Uw pasfoto moet voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen. Laat daarom altijd een nieuwe pasfoto maken door een beroepsfotograaf die bekend is met de eisen die in Nederland aan pasfoto s worden gesteld. Als uw pasfoto niet aan de Nederlandse paspoorteisen voldoet, kan er geen verblijfsdocument aan u worden uitgereikt. Het is dus belangrijk dat u een goede pasfoto meeneemt. uw nieuwe nog niet eerder gebruikte pasfoto en handtekening op de Bijlage fotokaart die u bij dit formulier aantreft. De pasfoto komt op de verblijfsvergunning. Iedere persoon vanaf 12 jaar moet bij het inleveren van de aanvraag een handtekening zetten. Deze komt op de verblijfsvergunning. Daarnaast moet iedere persoon die een aanvraag doet zijn geldig document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) meenemen. Hierin wordt een sticker aangebracht en er wordt een kopie van gemaakt. Deze kopie gaat bij uw aanvraag. of apostilleren in het land van herkomst. Voor meer informatie over de legalisatie of apostillevereisten voor documenten per land en de uitzonderingen hierop kunt u bellen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, telefoon (+31)(0) of kijk op: reizen_en_landen Taal van bij te voegen documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd, en lever de vertaling en het document samen met de aanvraag in bij het IND-loket. Indien u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank beëdigd vertaler, maar in het buitenland, dient de vertaling ook gelegaliseerd te zijn. Tuberculose Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. U moet dit met een ingevulde en door de Nederlandse GGD ondertekende verwijzingsformulier TBC-onderzoek aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER land, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. U heeft ook geen TBC-onderzoek te ondergaan als u in het bezit bent van: een geldige verblijfsvergunning in een EER-land; een geldige verblijfsvergunning in een EU-land of Zwitserland; een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten. Tewerkstellingsvergunning (twv) Veelal is voor arbeid in loondienst een twv verplicht. Voor nadere informatie omtrent de twv kunt u terecht bij UWV WERKbedrijf ( Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. De minister van Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Meer informatie Voor meer informatie over dit aanvraagformulier of over uw situatie belt u met de IND. Het telefoonnummer is ( 0,10 p.m.), op werkdagen van tot uur. Vanuit het buitenland belt u , of kijk op: Ook kunt u terecht bij één van de IND-loketten. Wilt u weten waar het dichtstbijzijnde loket is? Kijk dan op of bel met ( 0,10 p.m.). Buitenlandse documenten Officiële buitenlandse documenten over personen die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land van afgifte. Dit betreft bijvoorbeeld documenten als geboorteakten, ongehuwdverklaringen (niet ouder dan 6 maanden), huwelijksakten, rechterlijke beslissingen inzake adoptie en voogdij. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten legaliseren IND6008_M35A1/10B

3 Aanvraag 3 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Justitie 1 Gegevens vreemdeling (de aanvrager) 1.1 V-nummer n Ja n Nee > Het V-nummer kunt u terugvinden in eerdere correspondentie van de IND of op uw eerdere verblijfsvergunning 1.2 Burgerservicenummer (indien bekend) 1.3 Naam 1.4 Geslacht n Man n Vrouw 1.5 Woonadres 1.6 Geboortedatum 1.7 Geboorteplaats 1.8 Geboorteland 1.9 Nationaliteit 1.10 Burgerlijke staat 1.11 Telefoonnummer Gegevens referent (de verblijfgever) Vul hieronder alle gevraagde gegevens in van de verblijfgever. De verblijfgever is de persoon bij wie u wilt verblijven of de organisatie die uw verblijf in Nederland bekostigt. Als u in Nederland wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of voor (voorbereiding) studie, vul dan de gegevens in van de organisatie waar u gaat werken of studeren en haar contactpersoon. 2.1 Burgerservicenummer (indien bekend) 2.2 Naam 2.3 Geslacht n Man n Vrouw 2.4 Woonadres 2.5 Geboortedatum 2.6 Geboorteplaats 2.7 Geboorteland 2.8 Nationaliteit 2.9 Burgerlijke staat IND6008_M35A1/10B

4 4 van Telefoonnummer Verblijfstatus > Onderstaand alleen invullen bij werk/studie 2.13 Naam organisatie n Nederlandse nationaliteit n Geen n Geprivilegieerd n In afwachting van behandeling aanvraag van een verblijfsvergunning n Verblijfsvergunning 2.14 Contactpersoon 3 Verklaring omstandigheden 3.1 Geef aan welke situatie(s) op u (de aanvrager) van toepassing is of zijn, sinds de afgifte van uw mvv. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. Let op! Stuur altijd verklaringen en bewijsstukken mee. U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Wilt u om een andere reden in Nederland verblijven dan waarvoor u een verblijfsvergunning heeft? Of wilt u bij een ander persoon verblijven? Gebruik dit formulier dan niet. Op pagina 2 van dit formulier leest u wat u moet doen. a. n Sinds de afgifte van de huidige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht b. n Degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) > Voeg van dit document een kopie van alle pagina s bij c. De gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd, namelijk: n Getrouwd/geregistreerd partnerschap Voeg een kopie van de huwelijksakte/registratie bij n Nieuwe relatie > Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen n Verbreking huwelijk/relatie > Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen d. n Kind geboren > Voeg een kopie van de geboorteakte bij e. n Iemand overleden > Voeg hiervan een verklaring bij f. n De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd > Voeg de bewijsstukken toe genoemd in de Bijlage bewijsstukken inkomen g. n Anders, namelijk: 4 Antecedentenverklaring 4.1 Geef de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (de aanvrager) 12 jaar of ouder bent. Let op! Als u deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben. a. n Ik verklaar dat: ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende maatregel; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen; ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf, ben onderworpen aan strafvervolging; ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingen-verdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); en het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsweigering of verblijfsbeëindiging. b. n Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren: IND6008_M35A1/10B

5 Aanvraag 5 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Justitie 5 Tuberculose Landen die tot de Europese Unie (EU) behoren zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. Als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt, moet met het verwijzingsformulier TBC-onderzoek worden aangetoond dat u dit onderzoek heeft ondergaan. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld (zie de toelichting op de achterkant van dit formulier). Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is. Als u als pleegkind of adoptiekind met goed gevolg een TBC-keuring in het land van herkomst heeft doorstaan en dit blijkt uit een te overleggen recente medische verklaring, dan hoeft u geen TBC-onderzoek te ondergaan. a. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen b. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb een geldige verblijfsvergunning in een EER-land, een EU-land of Zwitserland of een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten. c. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik ben in Nederland geboren d. n Ik heb een andere nationaliteit en n ik heb al een TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een originele recente verwijzingsformulier TBC-onderzoek. Dit formulier is het bewijs dat u een TBC-onderzoek heeft ondergaan en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. n ik heb nog geen TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een ondertekende intentieverklaring TBC-onderzoek waaruit blijkt dat u bereid bent een TBC-onderzoek te ondergaan. Gebruik hiervoor de Bijlage intentieverklaring TBC-onderzoek. Daarna dient u een afspraak voor dit onderzoek te maken. U kunt hiervoor terecht bij de GGD in de regio waar u verblijft (zie voor meer informatie Gebruik hiervoor de Bijlage Verwijzingsformulier TBConderzoek. 6 Doel van het verblijf in Nederland Geef hieronder de hoofdreden (doel) van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aankruisen en de instructie daarbij opvolgen. De reden waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt, moet gelijk zijn aan de reden waarvoor u uw machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) heeft aangevraagd n bij partner of familie- of gezinslid Als u wilt verblijven bij partner, familie- of gezinslid die in Nederland woont. > Ga naar 7 op pagina 6 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken Als u als werknemer wilt gaan werken voor een in Nederland gevestigd bedrijf of als u een zelfstandig beroep of bedrijf wilt uitoefenen in Nederland. > Ga naar 8 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voor wedertoelating Als u eerder in Nederland hebt gewoond, als Nederlander of met een verblijfsvergunning. > Ga naar 16 op pagina 9 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken op grond van een internationaal verdrag Als u in Nederland wilt gaan werken op grond van een internationaal verdrag. > Ga naar 9 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om als hoogopgeleide werk te zoeken als kennismigrant Als u als hoogopgeleide na voltooiing van uw studie een baan wilt zoeken als kennismigrant of een innovatief bedrijf wilt starten en gebruik wilt maken van het zoekjaar. > Ga naar 10 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te studeren Als u in Nederland een studie of opleiding wilt volgen. > Ga naar 11 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voor uitwisseling Als u via het Working Holiday Scheme, Working Holiday Program of een particuliere organisatie kennis wilt maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. > Ga naar 12 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n als au pair Als u in een gastgezin als au pair wilt verblijven om zo kennis te maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. > Ga naar 13 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Als u in Nederland wil verblijven bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. > Ga naar 14 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om medische redenen Als u in Nederland wilt verblijven omdat u hier een medische behandeling moet ondergaan. > Ga naar 15 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. IND6008_M35A1/10B

6 6 van 9 7 Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner of een familie- of gezinslid Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is, of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend n u bent ongehuwd partner van iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend De door u en uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage relatieverklaring n u bent een minderjarig kind (niet in Nederland geboren) en woont op hetzelfde adres als uw ouder of uw wettelijk vertegenwoordiger (de verblijfgever) Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres, de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend Als u 15 jaar of ouder bent, lever dan ook mee Een door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn n u bent een meerderjarig kind en woont op hetzelfde adres als uw ouder of uw wettelijk vertegenwoordiger (de verblijfgever) Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend Een door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn n u bent een familielid van een minderjarige vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (de verblijfgever) Een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning van de verblijfgever Bewijsstukken dat u bloedverwant bent in de opgaande lijn en gezinslid (vader, moeder, grootvader, grootmoeder) van de verblijfgever Als u een andere nationaliteit heeft dan uw verblijfgever, lever dan ook mee Een bewijs dat u niet wordt toegelaten in het land van die andere nationaliteit Als uw verblijfgever inmiddels de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, lever dan ook mee Een bewijs dat de Nederlandse rechter vanwege het geestelijk vermogen van uw verblijfgever een curator of mentor heeft benoemd n u bent de vader of moeder van een kind (de verblijfgever) dat in Nederland woont én u bent 65 jaar of ouder én alleenstaand Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend Als u nog andere in Nederland verblijvende kinderen heeft, lever dan ook mee Een kopie van alle pagina s van hun identiteitsbewijs als zij Nederlander zijn of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de andere in Nederland verblijvende kinderen is aangetekend n u bent pleegkind van iemand (de verblijfgever). De verblijfgever woont in Nederland Let op! Het dient hier te gaan om een familiepleegkind. De verblijfgever mag alleen een grootouder, broer, zuster, oom of tante van het pleegkind zijn. Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd)partner als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner is aangetekend Bewijs dat het gezag is geregeld door bijvoorbeeld een voogdijverklaring n u bent nog niet geadopteerd, maar wordt wel ter adoptie opgenomen in het gezin van uw verblijfgever Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd)partner als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner is aangetekend n u bent een familielid van iemand in Nederland (de verblijfgever), maar niet het minderjarige kind of (huwelijks)partneren woont op hetzelfde adres als uw verblijfgever Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend Een door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorgdraagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn n u bent de ouder van een minderjarig kind en u wilt met dit kind gezinsleven uitoefenen op grond van artikel 8 EVRM Let op! U kunt deze aanvraag alléén indienen als u niet samenwoont, dan wel voornemens bent samen te wonen met een echtgeno(o)t(e) of partner bij wie u verblijf kunt vragen. Indien u niet aan deze voorwaarde voldoet en desondanks deze aanvraag indient, dan zal wordt getoetst aan de voorwaarden voor verblijf bij dit andere gezinslid. Lever bij uw aanvraag het volgende bewijsstuk in: Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw minderjarige kind als hij of zij Nederlander is, of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van het minderjarige kind is aangetekend. IND6008_M35A1/10B

7 Aanvraag 7 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Justitie n u bent gezinslid van niet-geprivilegieerd NAVO-personeel (de verblijfgever) Een door de werkgever van uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden. Als uw verblijfgever niet staat ingeschreven in de GBA, dan bewijsstukken dat het hoofdverblijf van uw verblijfgever in Nederland is Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend Bewijsstukken dat het hoofdverblijf van de verblijfgever in Nederland is n u wilt een familielid (de verblijfgever) in Nederland bezoeken (langer dan 3 maanden en maximaal 6 maanden) Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw verblijfgever blijken, niet ouder dan 6 maanden Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw verblijfgever als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van alle pagina s van het paspoort waarin de verblijfsvergunning van de verblijfgever is aangetekend 8 Verblijfsvergunning om te werken Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n als werknemer in loondienst De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst n als stagiair; of n als praktikant; of n als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker n als gastdocent of bezoldigd wetenschappelijk onderzoeker De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst n als geestelijk voorganger of als godsdienstleraar De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar n na 7 jaar of langer gewerkt te hebben op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat; of n voor het doorbrengen van verlof in Nederland (alleen als u werkzaam bent op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) n als grensoverschrijdende dienstverrichter Als u (de dienstverrichter) geen EU-/EER nationaliteit heeft, maar wel in een EU-/EER-land woont en werkt, én in opdracht van uw werkgever (de dienstverlener) tijdelijk diensten gaat verrichten voor een Nederlands bedrijf (inlener). Een kopie van uw verblijfsvergunning en van uw werkvergunning waaruit blijkt dat u gerechtigd bent in het land van vestiging van de dienstverlener te verblijven en daar in dienst van de dienstverlener arbeid te verrichten (indien u deze heeft) Een kopie van uw arbeidsovereenkomst (met de dienstverlener) n arbeid in loondienst als directeur-grootaandeelhouder De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst is aangemeld bij de Belastingdienst n als niet-geprivilegieerd NAVO-personeel De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamenstelling blijken, niet ouder dan 6 maanden. Als u als niet-geprivilegieerd burgerpersoneel niet in de GBA wordt ingeschreven: bewijsstukken dat u in Nederland woont n om te werken als zelfstandige Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf 9 Verblijfsvergunning om te werken op grond van een internationaal verdrag n in loondienst in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is, anders dan het Nederlands- Amerikaans Vriendschapsverdrag, het Nederlands-Japans Handelsverdrag, het Turks associatiebesluit of het Nederlands-Duits Vestigingsverdrag 10 Verblijfsvergunning om als hoogopgeleide werk te zoeken als kennismigrant n als u in Nederland gebruik wilt maken van het zoekjaar voor hoogopgeleiden IND6008_M35A1/10B

8 8 van 9 11 Verblijfsvergunning om te studeren aan het voortgezet of beroepsonderwijs n studie aan voortgezet of beroepsonderwijs De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring studie Bewijsstukken voor (voorlopige) inschrijving aan of toelating bij de onderwijsinstelling als voltijdstudent, die zijn afgegeven door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling Als uw studie door een financier wordt bekostigd, lever dan ook mee Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfadres en de gezinssamenstelling van de financier blijken, niet ouder dan 6 maanden 12 Verblijfsvergunning voor uitwisseling Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n uitwisseling via een particuliere organisatie Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw gastgezin blijken, niet ouder dan 6 maanden De door de particuliere organisatie volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring uitwisselingsorganisatie De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn n uitwisseling op basis van het Working Holiday Scheme of Working Holiday Program 13 Verblijfsvergunning voor au pair n als au pair Let op! U bent op het moment van de aanvraag van de verblijfsvergunning in Nederland, ten minste 18 jaar, maar nog geen 26 jaar oud. Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van uw gastgezin (de verblijfgever) blijken, niet ouder dan 6 maanden De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn De door u en uw gastgezin volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring au pair Een door u en uw gastgezin volledig ingevulde en ondertekende Bijlage overeenkomst au pair - gastgezin 14 Verblijfsvergunning om te verblijven op religieuze of levensbeschouwelijke gronden n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Een door u volledige ingevulde en ondertekende Bijlage bewust verklaring overgangsregeling religieuze of levensbeschouwelijke gronden Recente schriftelijke bewijsstukken waarmee de organisatie of het klooster aantoont over voldoende financiële middelen te beschikken en te kunnen voorzien in uw levensonderhoud 15 Verblijfsvergunning om medische behandeling n voor medische behandeling Een door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewijs omtrent uw medische situatie. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, moeten met een nieuw bewijs omtrent medische situatie kenbaar worden gemaakt. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet door elke arts afzonderlijk een bijlage worden ingevuld en ondertekend De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekosten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld IND6008_M35A1/10B

9 Aanvraag 9 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Justitie 16 Verblijfsvergunning voor wedertoelating Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent minderjarig, in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien en u heeft vanaf uw 4e levensjaar 10 jaar rechtmatig (of als Nederlander) in Nederland verbleven; of n u bent minderjarig, in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien en u heeft voor het indienen van de aanvraag 5 jaar rechtmatig (of als Nederlander) in Nederland verbleven en Nederland is voor u het meest aangewezen land; of n u bent oud-nederlander en u bent in Nederland geboren en getogen; of n u bent oud-nederlander, 18 jaar of ouder, u woont in een ander land dan waarvan u onderdaan bent en u heeft bijzondere banden met Nederland; of n u heeft buiten Nederland verbleven in verband met gevangenschap of militaire dienst n u komt in aanmerking voor terugkeer op grond van artikel 8 Remigratiewet (uw situatie na remigratie) Als u direct voor uw remigratie uit Nederland: gedurende een ononderbroken periode van tenminste drie jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in Nederland verbleef; of in het bezit van een geldige verblijfsvergunning in Nederland verbleef als minderjarig kind van een persoon die zelf op grond van de Remigratiewet in aanmerking komt voor wedertoelating, voor zover u beiden gelijktijdig uit Nederland bent geremigreerd en gelijktijdig een aanvraag om wedertoelating indient; of in het bezit van een geldige verblijfsvergunning in Nederland verbleef als minderjarig kind van een persoon met rechtmatig verblijf, u met deze persoon uit Nederland bent geremigreerd op grond van artikel 8 van de Remigratiewet en u binnen een jaar na remigratie meerderjarig bent geworden en binnen dat jaar een aanvraag om wedertoelating indient. Let op! Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd (als u direct voor uw remigratie in Nederland verbleef als Nederlander, als houder van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of als u gedurende een ononderbroken periode van tenminste vijf jaar houder was van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd). Gebruik dan niet dit formulier maar Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. 17 Indienen van uw aanvraag > uw recente kleurenpasfoto (niet ouder dan 6 maanden) en handtekening op de Bijlage fotokaart die u bij dit formulier aantreft. > Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. > Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen, bewijsstukken en documenten. Gebruik geen nietjes of paperclips. > Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. > Bel eerst met ( 0,10 p.m.) om een afspraak te maken voor een bezoek bij het IND-loket in uw regio. Ook als u dit formulier heeft gedownload van moet u een afspraak maken. Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u de aanvraag inleveren bij het IND-loket. IND6008_M35A1/10B

10 Bijlage Bewijsstukken inkomen M35A, M35A-1, M35B en M83 Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met uw aanvraag moet meesturen. Deze zijn meestal van u (de verblijfgever) en van uw (geregistreerd) partner. De bewijsstukken mogen kopieën zijn, tenzij anders aangegeven. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkerings gegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoerings instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). Als u of uw (geregistreerd) partner een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar geldig is; of Als u (de vreemdeling) arbeid in loondienst gaat verrichten (in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is) Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de bevoegde instantie in verband met het betalen van sociale premies en belastingen (informeer hiernaar bij uw werkgever dus niet bij de Belastingdienst of het UWV) Loonstroken over de afgelopen 3 maanden Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoorbeeld door overwerk) Loonstroken over de afgelopen 12 maanden Als u of uw (geregistreerd) partner een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minder dan 1 jaar geldig is Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit blijkt dat u minimaal de komende 6 maanden over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de bevoegde instantie in verband met het betalen van sociale premies en belastingen (informeer hiernaar bij uw werkgever dus niet bij de Belastingdienst of het UWV) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als u of uw (geregistreerd) partner werkt als uitzendkracht of op basis van een afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerk-contract, nulurencontract of een andere overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht Uw huidige uitzend- of arbeidsovereenkomst(en) waaruit blijkt dat u minimaal de komende 6 maanden over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de bevoegde instantie in verband met het betalen van sociale premies en belastingen (informeer hiernaar bij uw werkgever dus niet bij de Belastingdienst of het UWV) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als u of uw (geregistreerd) partner een (aanvullende) uitkering heeft Heeft u of uw (geregistreerd) partner een (aanvullende) uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, AOW, ANW of REA-uitkering) De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toegekend De meest recente uitkeringsspecificatie Heeft u of uw (geregistreerd) partner een WAO-, WAZ- of Wajong uitkering Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent (en voor welk percentage) De meest recente uitkeringsspecificatie (van minimaal één jaar na het toekenningsbesluit) Een brief van de uitkeringsinstantie met daarin vermeld de datum van de herkeuring Heeft u of uw (geregistreerd) partner vanaf 1 januari 2006 een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent (en voor welk percentage); De meest recente uitkeringsspecificatie Bent u of is uw (geregistreerd) partner blijvend arbeidsongeschikt en wordt géén WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong uitkering ontvangen Een verklaring van de GG&GD/GGD, bedrijfsarts of keuringsarts, waaruit blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt bent, sinds wanneer u dat bent en wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is Heeft u of uw (geregistreerd) partner een bijstandsuitkering, en is het voor u of uw partner blijvend onmogelijk om weer te werken Alle toekenningsbesluiten van de afgelopen 5 jaar en eventuele correspondentie met het college van Burgemeester en Wethouders over de vrijstelling van de sollicitatieplicht van de afgelopen 5 jaar en bewijsstukken waaruit blijkt dat een arbeidsinschakeling binnen een redelijke termijn niet te verwachten is Als u of uw (geregistreerd) partner zelfstandig ondernemer bent/is De door u en een erkende administrateur (bijvoorbeeld een registeraccountant, een accountant, administratieconsulent, een federatie belastingadviseur of een college Belastingadviseur) of een administrateur met een BECON-nummer van de Belastingdienst volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring inkomen zelfstandig ondernemer met de gevraagde bijlagen Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf U of uw (geregistreerd) partner directeur-grootaandeelhouder bent/is De officiële bescheiden waaruit blijkt hoe groot uw belang in de vennootschap is (eigendomspercentage); Een kopie van uw arbeidsovereenkomst (of overeenkomsten, als u meerdere banen heeft) Een originele, volledig ingevulde Bijlage werkgeversverklaring, voorzien van datum, handtekening van de werkgever en firmastempel (niet ouder dan 3 maanden) Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van uw verzoek, waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald (loonstroken, bankafschriften) Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting door de vennootschap aan de belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften) Als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker Als u sponsorgelden ontvangt: een bewijs waaruit de hoogte van de gelden en de duur van de sponsorovereenkomst blijkt; of Als u periodieke betalingen ontvangt ter bekostiging van het verblijf in Nederland: een bewijs van deze betalingen; of Als u betaald werk in het buitenland heeft: een afschrift van een arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever in het buitenland BE01/10B

11 Bijlage Werkgeversverklaring M35A, M35A-1, M35B en M35D Als u meerdere werkgevers heeft, wordt u verzocht deze bijlage te kopiëren. Voor iedere werkgever moet 1 exemplaar worden ingevuld en ondertekend. In het aanvraagformulier is aangegeven wanneer en van welke perso(o)n(en) u de werkgeversverklaring met uw aanvraag moet meesturen. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkerings gegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoerings instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). 1 Gegevens werknemer 1.1 Burgerservicenummer 1.2 Naam 1.3 Geslacht n Man n Vrouw 1.4 Woonadres 1.5 Geboortedatum 1.6 Geboorteplaats 1.7 Geboorteland 1.8 Nationaliteit 2.1 Naam 2.2 Bezoekadres 2 Gegevens bedrijf/instelling 2.3 Loonheffingsnummer 3.1 Functie werknemer 3.2 Datum in dienst 3 Gegevens dienstverband 3.3 Aard van het dienstverband 3.4 Periode dienstverband n Vast dienstverband n Oproep contract n Uitzendwerk n Onbepaalde tijd, of n Bepaalde tijd van tot BE02/10B

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie INTERNATIONAL OFFICE Aanmelding MVV visum voor studie Gebruik hoofdletters: HU student ID :..... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie Familienaam :.......... Voornaam

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV Aanvraag verblijfsvergunning met MVV M35A-1 / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier?

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.38 Verblijf in Nederland brochure bronnen brochure 'Verblijf in Nederland', uitgave IND oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning

Nadere informatie

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is.

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (convenant Aziatische horeca 2014, GVVA referent 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application form. Lees

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08B www.ind.nl Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier M35B / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to download this application form. Lees

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging)

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) JU Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 december 2004, nr. INDUit04-8306 (AUB), houdende wijziging van het Voorschrift

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Wilt u een aanvraag doen voor uw in Nederland geboren kind? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Leges voor verblijf in Nederland

Leges voor verblijf in Nederland Startpagina ind.nl Leges voor verblijf in Nederland Leges zijn de kosten voor de behandeling van de aanvraag. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Leges huwelijk,

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08A www.ind.nl Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Is uw vreemdelingendocument gestolen of bent u het verloren? U kunt de aanvraag voor de vervanging van uw vreemdelingendocument ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www. ind.nl. Klik

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag heeft ingediend. Dit is een productie

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling bent.

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) M138 / 06A Lees eerst deze pagina en pagina 2 van dit formulier voordat u begint met invullen Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? > Kruis aan welke situatie van toepassing is U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u als vreemdeling een aanvraag doen voor

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (referent) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Wilt u een aanvraag doen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u

Nadere informatie

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Voor wie is deze brochure? 4 3 Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij 5 gezinshereniging en gezinsvorming? 4 Welke documenten

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een

Nadere informatie