Verblijf in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verblijf in Nederland"

Transcriptie

1 Verblijf in Nederland

2 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan? 5. Hoe vraagt u een verblijfsvergunning aan als u in Nederland aankomt? 6. Hoe kunt u uw verblijfsvergunning verlengen of het doel ervan wijzigen? 7. Wilt u bezwaar aantekenen tegen de afwijzing? 8. Meer informatie Bijlage 1: Welk formulier hebt u nodig? Bijlage 2: Kosten Bijlage 3: Verblijven bij een familie- of gezinslid Bijlage 4: Studeren Bijlage 5: Werk zoeken na studie Bijlage 6: Werken in loondienst of als zelfstandige Bijlage 7: Au pair Bijlage 8: Uitwisselingsprogramma Bijlage 9: Wedertoelating (ook oud-nederlanders) Bijlage 10: Overige verblijfsdoelen Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 2

3 1. Waarom deze publicatie? Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, hebben een verblijfsvergunning nodig. In deze publicatie leest u hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De meeste vreemdelingen hebben eerst een speciaal visum nodig om Nederland binnen te komen: de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv vraagt u aan in het buitenland bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Ook hierover vindt u in deze publicatie meer informatie. Inhoud van de publicatie Deze publicatie geeft u een antwoord op de volgende vragen: Wie heeft een mvv nodig om Nederland binnen te reizen? Hoe en waar kunt u een mvv aanvragen? Hoe en waar kan uw verblijfgever een verzoek om advies voor de afgifte van een mvv indienen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Wat moet u doen bij aankomst in Nederland? Hoe en waar vraagt u een verblijfsvergunning aan? Wat moet u doen als de verblijfsvergunning afloopt? Voor wie is de publicatie bedoeld? De publicatie is bedoeld voor vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie in Nederland wonen of u wilt werken of studeren in Nederland. U hebt altijd een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Bent u EU- of EER-onderdaan of Zwitser? Dan is de inhoud van deze publicatie niet op u van toepassing. Meer informatie over wat u kunt doen als u in Nederland wilt verblijven of verblijft, vindt u in de publicatie Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. Deze publicatie is echter niet gericht op EU-onderdanen met de nationaliteit van Bulgarije of Roemenië. Zij kunnen meer informatie vinden op U bent EU- of EER-onderdaan als u de nationaliteit hebt van België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden. Onderdanen van Zwitserland hebben dezelfde rechten als EU- en EER-onderdanen. Wilt u naar Nederland komen als arbeidsmigrant, kennis migrant of wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG? Deze aanvraagprocedures worden meestal afgehandeld door uw werkgever. Er is een speciale publicatie voor werkgevers genaamd Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen. Kort verblijf Als u korter dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven, hebt u geen mvv of verblijfsvergunning nodig. Wel hebt u in veel gevallen een visum nodig. Een visum voor kort verblijf vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Meer informatie kunt u vinden in de publicatie Visum voor kort verblijf in Nederland. Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Deze kosten moet u betalen op het moment dat u de aanvraag indient. De kosten zijn afhankelijk van het verblijfsdoel dat u aanvraagt. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Hoe gebruikt u deze publicatie? Wilt u een kort overzicht over de gang van zaken bij de aanvraag van een mvv of verblijfsvergunning? Lees dan hoofdstuk 2: Mvv en verblijfsvergunning in het kort. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Lees dan hoofdstuk 3: Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfs vergunning? Wilt u weten hoe u de mvv aanvraagt? Lees dan hoofdstuk 4: Hoe vraagt u een mvv aan? Wilt u weten wat u vervolgens moet doen om in Nederland een verblijfsvergunning aan te vragen? Lees dan hoofdstuk 5: Hoe vraagt u een verblijfsvergunning aan als u in Nederland aankomt? Wilt u weten welke voorwaarden voor u gelden? Lees dan de bijlagen per verblijfsdoel. Verblijfsdoel Een verblijfsdoel is de reden waarvoor u in Nederland wilt verblijven. U wilt bijvoorbeeld bij uw partner in Nederland wonen of u wilt werken of studeren in Nederland. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 3

4 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort Als u in Nederland wilt verblijven, doen zich verschillende mogelijkheden voor: U wilt langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en u bent geen (familielid van een) EU- of EER-onderdaan of Zwitser. Dan hebt u altijd een verblijfsvergunning nodig. In deze publicatie leest u hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt. Bovendien hebt u in de meeste gevallen een mvv nodig om Nederland binnen te reizen. De mvv is een speciaal visum om Nederland binnen te komen als u hier langer dan 3 maanden wilt verblijven. De mvv vraagt u aan in het buitenland. Sommige mensen zijn vrijgesteld van de mvv-plicht. Zij kunnen rechtstreeks in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen. In hoofdstuk 3 leest u voor wie dit geldt. U wilt in Nederland verblijven en u bent onderdaan van een EU- of EER-land of van Zwitserland. Als u korter dan 3 maanden in Nederland verblijft, hebt u alleen een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitsbewijs) nodig. Blijft u langer dan 3 maanden in Nederland, dan moet u zich eerst inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens van uw woonplaats. Na 3 maanden moet u zich ook inschrijven bij de IND en ontvangt u een sticker in uw paspoort. Meer informatie hierover kunt u vinden in de publicatie Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. Let op! Bent u afkomstig uit Bulgarije of Roemenië dan kunt u zich niet inschrijven bij de IND. U kunt een EU-verblijfsdocument (bewijs van rechtmatig verblijf ) aanvragen. Meer informatie vindt u op U wilt in Nederland verblijven, u bent zelf géén onderdaan van een EU- of EER-land of van Zwitserland, maar u bent wél een familielid van een onderdaan van een EU- of EER-land of van Zwitserland. Als u korter dan 3 maanden in Nederland verblijft, hebt u alleen een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitsbewijs) nodig en (vaak) een visum. Een visum vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het eigen land of het land van bestendig verblijf. Meer informatie over deze procedure kunt u vinden in de publicatie Visum voor kort verblijf in Nederland. Blijft u langer dan 3 maanden in Nederland, dan moet u zich eerst inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens van uw woonplaats. Als u langer dan 3 maanden blijft moet u bij de IND het formulier Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht aanvragen. Als u wordt aangemerkt als gezinslid van een burger van de Unie, ontvangt u een EU/EER-verblijfsdocument. U wilt een bezoek afleggen dat korter dan 3 maanden duurt. Dan hebt u een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitsbewijs) nodig en (vaak) een visum. Een visum vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het eigen land of het land van bestendig verblijf. Meer informatie over deze procedure kunt u vinden in de publicatie Visum voor kort verblijf in Nederland. Aanvragen mvv De mvv vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het eigen land of het land van bestendig verblijf. Daarvoor hebt u in de meeste gevallen een verblijfgever (een referent) in Nederland nodig. De verblijfgever is de persoon bij wie u wilt verblijven of de organisatie die uw verblijf in Nederland regelt. Verzoek om advies voor afgifte mvv Voordat u een aanvraag voor een mvv indient, kan uw verblijfgever advies vragen bij de IND over het afgeven van de mvv. Als de IND een positief advies uitbrengt, weet u dat uw aanvraag een goede kans van slagen heeft. In hoofdstuk 4 kunt u meer over deze procedure lezen. Aanvragen verblijfsvergunning Een verblijfsvergunning vraagt u aan in Nederland bij het IND-loket. Als u in Nederland wilt studeren zal in veel gevallen de onderwijsinstelling de aanvraag indienen bij de IND. Voorwaarden en documenten Voor het verkrijgen van een mvv en/of een verblijfsvergunning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet ook een aantal documenten laten zien. De IND beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en of u de juiste documenten hebt. De voorwaarden hangen af van de reden waarvoor u in Nederland wilt verblijven: werk, studie, gezinsvorming, familiebezoek en dergelijke. In de bijlagen vindt u een overzicht van de voorwaarden per verblijfsdoel. Er is een aantal voorwaarden waaraan u altijd moet voldoen. U moet bijvoorbeeld altijd een geldig paspoort hebben. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning moet u vaak een tuberculoseonderzoek ondergaan en een ziektekostenverzekering hebben. In hoofdstuk 3 vindt u daar meer informatie over. Land van bestendig verblijf Het land van bestendig verblijf is het land waar u langer dan 3 maanden legaal mag verblijven op grond van een verblijfstitel of in afwachting van een verblijfstitel. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 4

5 IND-loketten De IND heeft loketten in Nederland. U moet naar het IND-loket als u een verblijfsvergunning wilt aanvragen, uw verblijfsdocument kunt ophalen, een verblijfssticker kunt afhalen en informatie wilt over verblijf in Nederland. Wilt u een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd aanvragen? Dan moet u een afspraak maken om naar een IND-loket te gaan. Bel hiervoor ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). U hoort dan meteen welke gegevens u mee moet nemen naar de afspraak. Wilt u alleen informatie over een verblijfsvergunning regulier, bel dan ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) of ga naar een IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Kijk op voor actuele informatie over de IND-loketten. Basisexamen inburgering Voor het verkrijgen van een mvv moet u in een aantal gevallen het basisexamen inburgering afleggen in het buitenland. Dit examen toetst de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Dit examen vindt plaats op de Nederlandse ambassade of het consulaat in het eigen land of het land van bestendig verblijf. Dus vóór uw komst naar Nederland. gronden ontheffing krijgen van de verplichting het basisexamen inburgering te doen en gelden er uitzonderingen voor mensen met de Surinaamse nationaliteit. Deze opsomming is niet volledig. Kijk voor meer informatie op Kosten De mvv, de verblijfsvergunning en het basisexamen inburgering kosten geld. Deze kosten betaalt u als u de aanvraag indient of voordat u het basisexamen gaat afleggen. Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de gevraagde verblijfsvergunning of als u het basisexamen niet haalt, krijgt u geen geld terug. Over de kosten van het basisexamen inburgering, het betalen van leges of de eventuele vrijstelling daarvan vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele tele foon). Aanvraagformulier Voor het aanvragen van een mvv of verblijfsvergunning moet u een aanvraagformulier invullen. Er zijn verschillende soorten aanvraagformulieren beschikbaar. Het is belangrijk dat u het juiste formulier gebruikt, anders kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen! In bijlage 1 vindt u een overzicht van de aanvraagformulieren. Het basisexamen inburgering geldt voor alle mvv-plichtigen van 18 tot 65 jaar die voor langere tijd in Nederland willen wonen. Het gaat om vreemdelingen die een gezin willen vormen met iemand in Nederland of die zich willen herenigen met familieleden die al in Nederland wonen. Ook mensen met een geestelijk beroep zoals imam of predikant, die in Nederland komen werken, moeten het basisexamen inburgering doen. Het behaalde basisexamen inburgering is 1 jaar geldig. Hebt u het basisexamen inburgering langer dan 1 jaar geleden met goed gevolg afgelegd? Dan moet u het examen opnieuw doen als voor u een verzoek om advies wordt ingediend of als u de aanvraag voor een mvv indient. U hoeft geen basisexamen inburgering te doen als u in Neder land wilt verblijven op grond van uitwisseling, als au pair, gezinslid van een asielstatushouder of als u komt voor familiebezoek. Vreemdelingen en hun afhankelijke gezinsleden die in Nederland willen verblijven voor studie, medische behandeling, arbeid in loondienst, als zelfstandige, als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG of als kennismigrant hoeven ook geen basisexamen inburgering te doen. Ook kunt u op medische Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 5

6 Processtappen aanvraag mvv Wat doet u? Wat doet de ambassade of het consulaat? Wat doet de IND? 1 Informatie inwinnen 2 Nagaan of u aan de voorwaarden voldoet 3 Basisexamen inburgering afleggen 4 Afnemen basisexamen inburgering 5 U krijgt na het afleggen van het examen schriftelijk de uitslag 6 U bent geslaagd: binnen 1 jaar aanvraagformulier mvv invullen en indienen bij de ambassade of het consulaat 7 Kosten betalen 8 Stuurt mvv-aanvraag door naar de IND 9 Neemt contact op met uw verblijfgever voor verdere informatie 10 Beoordeling van uw aanvraag 11 Beslissing wordt opgestuurd naar de ambassade of het consulaat en verblijfgever 12 Bij negatieve beoordeling: u krijgt een brief toegezonden 13 Bij positieve beoordeling: u wordt uitgenodigd om uw mvv op te halen 14 Bij positieve beoordeling: Nederland inreizen Bij negatieve beoordeling: eventueel bezwaar aantekenen Processtappen aanvraag verblijfsvergunning Wat doet u? 1 Informatie inwinnen Wat doet de IND? 2 Nagaan of u aan de voorwaarden voldoet (als u mvv-plichtig bent, moet u een mvv hebben) 3 Documenten verzamelen 4 Aanvraagformulier invullen en aanvraag indienen 5 Kosten betalen 6 Aanvraag in ontvangst nemen 7 Beoordeling van uw aanvraag 8 Bij positieve beoordeling: u wordt uitgenodigd om uw verblijfsvergunning op te halen Bij negatieve beoordeling: u krijgt een brief toegezonden 9 Bij positieve beoordeling: u haalt het verblijfs - document op bij het IND-loket in uw regio Bij negatieve beoordeling: eventueel bezwaar aantekenen Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 6

7 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? In principe kunt u een mvv en een verblijfsvergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U hebt een geldig paspoort. U bent geen gevaar voor de openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid. U of uw verblijfgever beschikt over voldoende middelen van bestaan, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid. U bent bereid om mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose. U hebt een ziektekostenverzekering afgesloten die dekking in Nederland geeft. U bent geslaagd voor het basisexamen inburgering of u bent hiervan vrijgesteld of ontheven. U voldoet aan de voorwaarden die behoren bij het doel waarvoor u naar Nederland komt (zie bijlagen 3 t/m 10). Voor de meest actuele voorwaarden kijkt u op > Klantdienstwijzer. Voorwaarden per verblijfsdoel U komt altijd naar Nederland met een bepaald doel. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie wonen of u komt hier werken of studeren. De reden van uw verblijf is het verblijfsdoel. Voor elk verblijfsdoel gelden andere voorwaarden en worden andere documenten gevraagd. Hebt u bijvoorbeeld een echtgeno(o)t(e) in Nederland bij wie u wilt gaan wonen? Dan moet u onder meer een huwelijksakte tonen. Gaat u werken bij een bedrijf in Nederland? Dan moet u onder meer een arbeidsovereenkomst laten zien. Als u in Nederland gaat studeren, moet u onder meer laten zien dat u bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling. In de bijlagen 3 t/m 10 leest u aan welke voorwaarden u per verblijfsdoel moet voldoen. Voor de meest actuele voorwaarden kijkt u op > Klantdienstwijzer. Verblijfgever in Nederland Het is belangrijk dat er een persoon of organisatie in Nederland is die onder meer garant voor u staat. Dat kan bijvoorbeeld het familielid zijn bij wie u gaat wonen of de werk gever die garant staat voor uw inkomen. Het kan zijn dat u geen verblijfgever hebt. U kunt zich bijvoorbeeld als zelfstandige vestigen zonder verblijfgever. In zo n geval worden er vaak aanvullende eisen gesteld. U moet uw aanvraag voor een mvv en een verblijfsvergunning dus goed voorbereiden. Geldigheidsduur van de garantverklaring Op de garantverklaring staat dat uw verblijfgever zich garant stelt voor 5 jaar of zoveel korter als uw verblijf duurt. Tuberculose Om een verblijfsvergunning te verkrijgen, moet u bereid zijn een onderzoek naar en - indien nodig - behandeling van tuberculose (tbc) te ondergaan. Hiervoor moet u (of de persoon die u vertegenwoordigt) een intentieverklaring tbc-onderzoek invullen en ondertekenen. Als u samen met uw aanvraag de ingevulde intentieverklaring tbc-onderzoek bij de IND indient (en u ook aan alle overige voorwaarden voldoet), verleent de IND u zo snel mogelijk een verblijfsvergunning. U krijgt deze vergunning onder de nadrukkelijke voorwaarde dat u ook daadwerkelijk binnen 3 maanden een tbc-onderzoek ondergaat. Mocht na afgifte van een verblijfsvergunning blijken dat u - ondanks ondertekening van de intentieverklaring - niet binnen 3 maanden een tbc-onderzoek hebt ondergaan, dan kan de verleende verblijfsvergunning ingetrokken worden. De verplichting voor het onderzoek geldt niet als u: de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: één van de lidstaten van de EU of de EER, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland (incl. Liechtenstein); of een geldige verblijfsvergunning hebt voor een EER-land, een EU-land of Zwitserland; of een EG-verblijfsvergunning hebt voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land; of gezinslid bent van een langdurig ingezetene en in een ander EU-land al als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten. De garantstelling komt in de volgende gevallen ook automatisch te vervallen: Er is op een andere wijze voldoende zekerheid gesteld. U hebt Nederland definitief verlaten. Aan u is een verblijfsvergunning voor een ander verblijfsdoel of voor onbepaalde tijd verleend. U bent Nederlander geworden. Wie heeft geen mvv nodig? Niet iedereen heeft een mvv nodig. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste nationaliteiten en situaties die zijn uitgesloten van de mvv-plicht. Dit overzicht is niet volledig. Meer informatie vindt u op en het aanvraagformulier. U hebt geen mvv nodig in onder meer de volgende gevallen: 1. U hebt een verblijfsvergunning in Nederland. 2. U hebt de nationaliteit van Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 7

8 3. U hebt de nationaliteit van België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland. 4. U bent afkomstig uit en woonachtig in een land waarvoor de visum/mvv-plicht geldt, maar u bent familie van een persoon met één van de onder het derde punt genoemde nationaliteiten. In dat geval kunt u in plaats van een mvv een visum aanvragen. Voordat u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, moet u contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. 5. U hebt een EG-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene, afgegeven door een andere EU-lidstaat. 6. Verder kan er sprake zijn van heel bijzondere omstandigheden waardoor u niet in staat bent om in uw eigen land een mvv aan te vragen. In de meeste gevallen kunt u alléén een verblijfsvergunning aanvragen als u een mvv hebt. Let op! De voorwaarden en documenten die per verblijfsdoel in de bijlagen staan genoemd, gelden voor de mvv én de verblijfsvergunning. Als u deze documenten al hebt verzameld bij de aanvraag voor de mvv, zal de aanvraag voor een verblijfsvergunning gemakkelijker verlopen. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 8

9 4. Hoe vraagt u een mvv aan? In het vorige hoofdstuk hebt u kunnen lezen of u wel of niet een mvv nodig hebt. Dit is een inreisvisum voor Nederland. U hebt de mvv ook nodig als u een verblijfsvergunning wilt aanvragen in Nederland. Hoe vraagt u een mvv aan? Informatie inwinnen Het is verstandig eerst na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. Deze hangen af van de reden van uw verblijf in Nederland. U vindt de voorwaarden in de bijlagen van deze publicatie. Informatie inwinnen doet u bij de IND. Dit kan op drie manieren. U belt ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) of (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Via Bij een IND-loket. Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op Aanvraag mvv Uw aanvraag voor een mvv dient u in via de Nederlandse ambassade of het consulaat in het eigen land of het land van bestendig verblijf. Invullen en verzamelen Het aanvraagformulier voor de mvv moet volledig worden ingevuld. Het aanvraagformulier krijgt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Bij de aanvraag moeten documenten worden bijgevoegd. In de bijlagen van deze publicatie vindt u de voorwaarden voor het verkrijgen van een mvv. Deze zijn afhankelijk van het verblijfsdoel. In sommige gevallen is het behalen van het basisexamen inburgering een voorwaarde voor het verkrijgen van een mvv. Voor meer informatie over het basisexamen inburgering kunt u kijken op Indienen en kosten betalen Onderteken de aanvraag voor een mvv en dien het, samen met de gevraagde documenten, in bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. De kosten voor een mvv betaalt u, nadat u de aanvraag hebt ingediend, bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Als u de aanvraag hebt ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat het bedrag dat u moet betalen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de reden waarom u een mvv aanvraagt. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Beoordelen aanvraag De IND beoordeelt uw aanvraag voor een mvv. De procedure kan enige tijd in beslag nemen. De beoordeling duurt gemiddeld 3 maanden. Wacht daarom met het boeken van uw reis naar Nederland totdat u zeker weet dat u de mvv krijgt. Antwoord op uw aanvraag U kunt twee reacties krijgen op uw aanvraag: U krijgt een bericht van de Nederlandse ambassade of het consulaat dat u de mvv kunt komen ophalen. De ambassade plakt de mvv-sticker in uw paspoort zodat u Nederland kunt binnenreizen. Uw aanvraag voor een mvv wordt afgewezen. Als uw aanvraag voor een mvv wordt afgewezen, ontvangt u een brief (de beschikking) waarin uitgelegd wordt waarom u geen mvv krijgt. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen. Lees ook hoofdstuk 7 over bezwaar aantekenen. Uw verblijfgever vraagt advies over een nog in te dienen mvvaanvraag Uw verblijfgever in Nederland kan, voordat u de aanvraag voor een mvv indient, een verzoek om advies indienen bij de IND. Dan weet u vooraf of u in aanmerking kunt komen voor een mvv. Verzoek om advies Uw verblijfgever kan bij de IND verzoeken om advies over de afgifte van de mvv. Hiervoor moet uw verblijfgever het formulier Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf gebruiken. Dit formulier is op te vragen bij de IND via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), te downloaden via of af te halen bij een IND-loket. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Invullen en verzamelen Het verzoek om advies voor de mvv moet volledig worden ingevuld. Bij het verzoek moeten documenten worden bijgevoegd. In de bijlagen van deze publicatie staan de voorwaarden en in het formulier van het verzoek om advies vindt u welke documenten nodig zijn. Deze documenten zijn afhankelijk van het verblijfsdoel. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 9

10 Opsturen verzoek Het verzoek om advies moet worden opgestuurd naar de IND. De behandeling van het verzoek om advies is gratis. Beoordelen verzoek om advies De IND beoordeelt het verzoek om advies. De beoordeling duurt gemiddeld 3 maanden. Als het antwoord op het verzoek om advies positief is, moet u naar de Nederlandse ambassade of het consulaat om officieel de aanvraag voor de mvv in te dienen. Als het antwoord op het verzoek negatief is, wordt uw verblijfgever hierover door de IND geïnformeerd. Tegen een negatief advies kan geen bezwaar gemaakt worden. Taal van de documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd en lever de vertaling en het document samen met de aanvraag in bij het IND-loket. Als u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank beëdigde vertaler, maar in het buitenland, moet de vertaling ook gelegaliseerd zijn. Legaliseren van buitenlandse documenten Alle officiële buitenlandse documenten over personen moeten worden gelegaliseerd of voorzien van een apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land van afgifte. Bijvoorbeeld geboorteakten, ongehuwdverklaringen, huwelijksakten of rechterlijke beslissingen over adoptie en voogdij. Ongehuwdverklaringen mogen bovendien niet langer dan 6 maanden daarvoor afgegeven zijn door de bevoegde autoriteiten. Legaliseren kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten legaliseren of laten voorzien van een apostillestempel. Het is verstandig om met het indienen van de aanvraag te wachten tot de documenten zijn gelegaliseerd of voorzien van een apostillestempel. Als u uw buitenlandse documenten niet kunt laten legaliseren of laten voorzien van een apostillestempel, dan moet u bij het indienen van de aanvraag schriftelijk toelichten waarom dit niet kan. Vraag altijd bij de Nederlandse ambassade of het consulaat welke buitenlandse documenten gelegaliseerd of voorzien van een apostillestempel moeten worden. Voor meer informatie kunt u bellen met Of kijk op Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 10

11 5. Hoe vraagt u een verblijfsvergunning aan als u in Nederland aankomt? Als u in Nederland bent, moet u zich melden bij de politie in de gemeente waar u verblijft. Daar hebt u 3 werkdagen de tijd voor. Iedere vreemdeling moet zich aanmelden, behalve vreemdelingen uit een EU- of EER-land of vreemdelingen met de Zwitserse nationaliteit. De verblijfsvergunning Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland blijven? Dan moet u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen, terwijl uw mvv nog geldig is. Wij adviseren u binnen 8 dagen na aankomst uw aanvraag in te dienen. U doet dat bij het IND-loket in uw regio nadat u daarvoor een afspraak hebt gemaakt. Let op! Als u geen mvv hebt, terwijl u er wel één nodig hebt, dan wordt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen. U moet Nederland verlaten, tenzij de IND vindt dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u geen mvv hoeft aan te vragen in uw eigen land. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vrijstelling krijgen van de mvvplicht. U vraagt de verblijfsvergunning in dat geval aan met het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel. Hoe vraagt u een verblijfsvergunning aan? U vraagt uw verblijfsvergunning aan bij het IND-loket in uw regio. De formulieren hiervoor zijn bij de IND verkrijgbaar via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), te downloaden via of af te halen bij een IND-loket. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). De verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant vraagt u aan bij de IND. De aanvraagformulieren hiervoor zijn alleen verkrijgbaar via internet: Informatie inwinnen Het is verstandig eerst na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. Deze hangen af van de reden van uw verblijf in Nederland. U vindt de voorwaarden in de bijlagen van deze publicatie. Informatie inwinnen doet u bij de IND. Dit kan op drie manieren. U belt ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) of (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Via Bij een IND-loket. Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op Aanvraag verblijfsvergunning Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning dient u bij de IND in. U moet een afspraak maken om naar het IND-loket in uw regio te gaan. Bel hiervoor ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). U hoort dan meteen welke gegevens u mee moet nemen naar de afspraak. Dit geldt niet voor een aanvraag voor verblijf als kennismigrant of als student aan het hoger onderwijs. In deze gevallen wordt de aanvraag ingediend door de werkgever of de onderwijsinstelling. Invullen en verzamelen Vul het aanvraagformulier volledig in. U moet voor de aanvraag documenten verzamelen en tegelijk met uw aanvraag indienen. Dat zijn bijvoorbeeld ook documenten van uw verblijfgever, zoals een garantverklaring of een werkgeversverklaring. In de bijlagen van deze publicatie vindt u de voorwaarden en in het aanvraagformulier vindt u welke documenten nodig zijn. Indienen en kosten betalen Als u het formulier volledig hebt ingevuld en alle gevraagde documenten hebt verzameld, dient u de aanvraag in bij het IND-loket waar u op de gemaakte afspraak verschijnt. Welke documenten u moet meenemen, hangt af van het doel van uw verblijf. In ieder geval moet u uw paspoort of een ander reisdocument en een recente pasfoto meenemen naar de afspraak. De IND plakt een sticker in uw paspoort, waarmee u kunt aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. De sticker mag niet worden geplakt in een paspoort dat verlopen is. De sticker mag ook niet langer geldig zijn dan het paspoort. Zorg er daarom voor dat u met een paspoort reist met een voldoende geldigheidsduur en zorg op tijd voor verlenging van de geldigheidsduur van het paspoort. De aanvraag kost geld. Deze kosten betaalt u bij het IND-loket als u de aanvraag indient. Let op! U betaalt voor de aanvraag, niet voor de verblijfsvergunning. Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de gevraagde verblijfsvergunning krijgt u geen geld terug. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de reden waarom u een verblijfsvergunning aanvraagt en of u met of zonder mvv de aanvraag voor de verblijfsvergunning indient. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 11

12 Beoordelen aanvraag De IND beoordeelt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning. De procedure kan enige tijd in beslag nemen. Soms moeten uw documenten door de IND worden gecontroleerd in het land van herkomst. De IND mag in principe 6 maanden over de beslissing doen. Antwoord op uw aanvraag U kunt twee reacties krijgen op uw aanvraag: U krijgt een verblijfsvergunning. U krijgt een brief waarin staat hoe en waar u uw verblijfsdocument kunt ophalen. Uw aanvraag wordt afgewezen. U krijgt een brief (de beschikking) waarin uitgelegd wordt waarom u geen verblijfsvergunning krijgt. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen. Lees meer over bezwaar aantekenen in hoofdstuk 7. Verblijfsvergunning met of zonder mvv De procedure voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning is in grote lijnen dezelfde voor mensen die inreizen met een mvv als voor mensen die vrijstelling hebben van de mvv-plicht. Het belangrijkste verschil is dat de mensen met een mvv minder documenten hoeven te laten zien bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning. Een aantal documenten is immers al gecontroleerd bij de aanvraag voor de mvv. Is uw situatie veranderd na afgifte van de mvv? Hebt u niet meer hetzelfde verblijfsdoel of een andere verblijfgever? Dan vraagt u de verblijfsvergunning met een ander formulier aan, namelijk het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel. Als uw omstandigheden of die van uw verblijfgever zijn gewijzigd, moet u kopieën bijvoegen van documenten die aantonen wat er is gewijzigd. Houdt u er rekening mee dat de aanvraag dan kan worden afgewezen omdat u niet de juiste mvv hebt. Taal van de documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd en lever de vertaling en het document samen met de aanvraag in bij het IND-loket. Als u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank beëdigde vertaler, maar in het buitenland, moet de vertaling ook gelegaliseerd zijn. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 12

13 6. Hoe kunt u uw verblijfsvergunning verlengen of het doel ervan wijzigen? De eerste verblijfsvergunning die u krijgt, is in de meeste gevallen maximaal 1 jaar geldig. Als u binnen dit jaar niet langer voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verblijfsdoel, moet u dat onmiddellijk schriftelijk melden bij de IND. De IND zal dan aan de hand van uw brief beoordelen wat de gevolgen zijn voor uw verblijfsvergunning. U kunt bij de melding een aanvraag doen om de vergunning te wijzigen in een ander verblijfsdoel, als dat er is. Lees hier meer over hierna onder het kopje Wijzigen verblijfsdoel van uw huidige verblijfsvergunning. Verlengen Vóór afloop van het 1e jaar, en vervolgens steeds vóór afloop van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, kunt u verlenging van de geldigheidsduur van uw vergunning aanvragen. Dit moet u doen vóór afloop van de geldigheidsduur van de vergunning. Als u niet op tijd verlenging aanvraagt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Meestal krijgt u 3 maanden voor het verlopen van uw verblijfsvergunning een brief van de IND. Bij deze brief zit een aanvraagformulier voor verlenging. U kunt ook bij de IND een formulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier opvragen. Voor de aanvraag moet u documenten verzamelen en meesturen met uw aanvraag. Of en voor hoe lang de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning wordt verlengd, is afhankelijk van uw situatie. De IND beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of en voor hoe lang de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning wordt verlengd. Dit kan maximaal 5 jaar zijn. Voor het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning moet u betalen. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Wijzigen verblijfsdoel van uw huidige verblijfsvergunning U moet een wijziging van uw verblijfsvergunning aanvragen in de volgende gevallen: De reden van uw verblijf, uw verblijfsdoel, verandert. Er is iets veranderd in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld als u in Nederland verblijft als arbeidsmigrant en u verandert van baan. Er is iets veranderd in de situatie van of met uw verblijfgever, bijvoorbeeld als u bij een andere persoon wilt verblijven of als u voor een andere werkgever wilt werken. U doet dit met het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel. Voor de aanvraag moet u documenten verzamelen. De aanvraag dient u in bij het IND-loket in uw regio. De IND beoordeelt vervolgens uw nieuwe aanvraag op basis van de voorwaarden die bij uw nieuwe verblijfsdoel horen. De aanvraag kost geld. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Voortgezet verblijf U kunt een aanvraag doen om uw verblijfsvergunning te wijzigen in voortgezet verblijf in onder meer de volgende gevallen: U hebt al 3 jaar dezelfde verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming, medische behandeling, alleenstaande minderjarige vreemdeling of omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken. U hebt als minderjarige minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij ouders of (adoptief ) pleegouders. Deze opsomming is niet volledig. In bijlage 10 staan alle gevallen genoemd waarin u mogelijk in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. Voor het meest actuele overzicht kijkt u op > Klantdienstwijzer. Als uw verblijfsvergunning wordt gewijzigd in een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf heeft dat als voordeel dat u beschikt over een zelfstandige verblijfsvergunning. De verlenging van de geldigheidsduur van deze zelfstandige vergunning is niet meer afhankelijk van de vraag of u nog voldoet aan de voorwaarden die horen bij het doel waarvoor u ooit naar Nederland bent gekomen. Bijvoorbeeld als u verblijf had bij uw partner en u een zelfstandige vergunning hebt gekregen, mag u in Nederland blijven wonen ook als de relatie inmiddels is verbroken of als u niet meer samenwoont of onvoldoende middelen van bestaan hebt. U doet de aanvraag met het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel. Voor de aanvraag moet u documenten verzamelen. De aanvraag dient u in bij het IND-loket in uw regio. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 13

14 De IND beoordeelt vervolgens uw nieuwe aanvraag op basis van de voorwaarden die bij voortgezet verblijf horen. De aanvraag kost geld. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd Als u 5 jaar onafgebroken in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Dat doet u met het formulier Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. Voor de aanvraag moet u documenten verzamelen en meesturen met uw aanvraag. U moet de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd opsturen naar de IND. De IND beoordeelt vervolgens uw aanvraag op basis van de voorwaarden die hierbij horen. De aanvraag kost geld. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). 7. Wilt u bezwaar aantekenen tegen de afwijzing? Als u niet aan de voorwaarden voldoet, wijst de IND uw aanvraag af. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar aantekenen. U kunt ook iemand in Nederland machtigen om bezwaar aan te tekenen. Hoe u bezwaar aantekent, leest u in de beschikking. U hebt 4 weken om bezwaar aan te tekenen. Dit doet u schriftelijk. Daarbij moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. Als uw verblijfgever een verzoek om advies voor afgifte van een mvv heeft ingediend en het advies is negatief, dan is bezwaar aantekenen niet mogelijk. Het gaat namelijk slechts om een advies en niet om een beslissing op een aanvraag. Inburgeringsexamen Het inburgeringsexamen toetst uw kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. U moet aantonen dat u het inburgeringsexamen hebt behaald of dat u hiervan bent vrijgesteld of ontheven als u: een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wilt aanvragen; of uw verblijfsvergunning wijzigt in voortgezet verblijf. Dit geldt alleen als u om voortgezet verblijf vraagt nadat u 3 jaar een verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming bij een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsdoel hebt gehad. Dus bijvoorbeeld na 3 jaar verblijf bij een Nederlandse partner. Als u één van deze verblijfsvergunningen aanvraagt, hoeft u het inburgeringsexamen alleen te hebben behaald als u: jonger bent dan 65 jaar maar wel 18 jaar of ouder; en minder dan 8 jaar van de leerplichtige leeftijd (5-16 jaar) in Nederland hebt gewoond; en geen diploma s hebt waaruit blijkt dat u voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal en samenleving. Kijk voor meer informatie over het inburgeringsexamen en inburgeren op Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 14

15 8. Meer informatie Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Dan kunt u terecht op of bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Contact opnemen met de IND kan op verschillende manieren. Telefoon De IND is bereikbaar via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) op werkdagen van 9.00 uur tot uur. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Hebt u een vraag over de stand van zaken van uw lopende aanvraag? Houd dan de volgende gegevens paraat: V-nummer, indien bekend naam en voornaam (eventueel meisjesnaam) geboorteplaats en geboortedatum nationaliteit Brief of Algemene vragen Immigratie- en Naturalisatiedienst Afdeling Voorlichting Postbus GE Rijswijk Vragen over visa Immigratie- en Naturalisatiedienst Unit Visadienst Postbus GC Rijswijk Vragen over kennis- en arbeidsmigranten (in loondienst) Immigratie- en Naturalisatiedienst Loket Kennis- en Arbeidsmigratie Postbus GA Rijswijk Klachten Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND bent behandeld, adviseren wij u te kijken op > Klantdienstwijzer > Contact > Ik wil een klacht indienen. Hier vindt u een klachtenformulier. Dit formulier kunt u invullen, printen en per post sturen naar: Immigratie- en Naturalisatiedienst Postbus HV Rijswijk Schrijft u liever zelf een brief? Stuur deze dan ook naar bovenstaand postadres. U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is Wonen, werken of studeren in Nederland In deze publicatie vindt u alleen informatie van de IND. Gaat u in Nederland wonen, werken of studeren, dan moet u ook zaken regelen met andere onderdelen van de Rijksoverheid. Op de website vindt u wat u moet regelen, met welke overheidsinstantie en op welk moment. Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van u verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning. De minister van Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 1200, 2280 CE Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Bezoek U kunt ook terecht bij een IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Kijk op voor de dichtstbijzijnde vestiging. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 15

16 Bijlage 1: Welk formulier hebt u nodig? Wilt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning? Wil uw verblijfgever een verzoek om advies voor afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) doen? Voor elke aanvraag bestaat een specifiek formulier dat u moet gebruiken. Alleen als u het juiste formulier gebruikt, kan de IND uw aanvraag in behandeling nemen. Alle formulieren zijn verkrijgbaar bij de IND. U kunt de formulieren op zelf afdrukken. Ook kunt u exemplaren bestellen via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) of afhalen bij een IND-loket. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Hier vindt u een overzicht van de formulieren. Let op! Aanvraagformulieren voor de kennismigrantenprocedure zijn alleen verkrijgbaar via internet: Werkgevers kunnen gebruikmaken van het Digitaal Loket Arbeidsmigratie via Aanvragen voor een verblijfsvergunning voor studie aan het hoger onderwijs kunnen uitsluitend schriftelijk door de onderwijsinstelling worden ingediend bij de IND. Dit moet gedaan worden door de onderwijsinstelling die hiervoor een convenant met de IND heeft afgesloten. U wilt Benodigde formulier Waar verkrijgbaar? Een mvv aanvragen Het basisexamen inburgering afleggen Een verblijfsvergunning aanvragen als u een mvv hebt Een verblijfsvergunning aanvragen als u geen mvv hebt Een verblijfsvergunning aanvragen, maar u hebt een mvv voor een ander verblijfsdoel dan waarvoor u een verblijfsvergunning wilt aanvragen Uw verblijfsvergunning verlengen Uw verblijfsvergunning wijzigen in voortgezet verblijf Uw verblijfsvergunning bepaalde tijd wijzigen in onbepaalde tijd (bij afwijzing vraagt u verlenging aan van uw huidige verblijfsvergunning) Een mvv vraagt u in persoon aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Daar krijgt u ook het aanvraagformulier U vult het aanmeldingsformulier in via de hyperlink op de website van de IND of op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken Aanvraag verblijfsvergunning regulier met mvv Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel U krijgt meestal automatisch bericht van de IND. Of u gebruikt het formulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont Uw verblijfgever wil Benodigde formulier Waar verkrijgbaar? Een verzoek om advies voor afgifte mvv indienen Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) IND IND IND IND IND IND IND Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 16

17 Bijlage 2: Kosten De mvv, de verblijfsvergunning en het basisexamen inburgering kosten geld. Deze kosten betaalt u als u de aanvraag indient of voordat u het basisexamen gaat afleggen. Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de gevraagde verblijfsvergunning of als u het basisexamen niet haalt, krijgt u geen geld terug. Over de kosten van het basis examen inburgering, het betalen van leges of de eventuele vrijstelling daarvan vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Wat is het gezinstarief? Als twee of meer vreemdelingen tegelijk een aanvraag met als doel gezinshereniging of gezinsvorming met een in Nederland verblijvende persoon doen, geldt het gezinstarief. In dit geval moet één van de aanvragers het volledige legestarief betalen en betalen de andere aanvragers per persoon het gezinstarief. Het is ook mogelijk dat één of meer vreemdelingen tegelijk met een vreemdeling (de verblijfgever), bij wie zij in Nederland met het doel gezinshereniging of gezinsvorming willen verblijven, een aanvraag indienen. In dit geval betalen de gezinsleden per persoon het gezinstarief en betaalt de verblijfgever, bij wie deze gezinsleden willen verblijven, het tarief dat voor het beoogde verblijfsdoel geldt, bijvoorbeeld arbeid in loondienst. Wat is het gezinstarief bij verlengingen? Ook bij aanvragen voor het verlengen van de verblijfsvergunning voor gezinshereniging is sprake van een gezinstarief. Maar daarbij is niet van belang dat de aanvragen tegelijk worden ingediend om in aanmerking te komen voor het gezinstarief. Voor verlengingsaanvragen voor (verruimde) gezins hereniging bij ouder(s) geldt namelijk altijd het speciale gezinstarief. Voor verlengingsaanvragen voor verblijf bij echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner geldt echter het standaard legestarief. Vrijstelling van betaling Er is een aantal categorieën vreemdelingen dat geen leges hoeft te betalen, zoals bijvoorbeeld slachtoffers van mensenhandel, niet-geprivilegieerd NAVO-personeel en (in bepaalde gevallen) vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken. Daarnaast is vrijstelling van leges op grond van artikel 8 EVRM mogelijk als een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor gezinshereniging of gezinsvorming wordt ingediend. Als de vreemdeling en de hoofdpersoon bij wie verblijf wordt gevraagd niet over geld beschikken en dat ook niet kunnen lenen om de leges voor de aanvraag te betalen, kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van leges. In dat geval moeten de volgende stukken worden overgelegd: een inkomensverklaring T-2 van de Raad voor Rechtsbijstand waaruit blijkt dat de hoofdpersoon in het desbetreffende jaar geen inkomen heeft gehad en niet over vermogen heeft beschikt, bewijsstukken van de inspanningen die de vreemdeling en de hoofdpersoon de afgelopen 3 jaar hebben verricht om aan geld te komen en bewijsstukken waaruit blijkt dat zij de verschuldigde leges niet kunnen lenen. Let op! De vrijstelling wordt uitsluitend verleend als de vreemdeling ondanks inspanningen daartoe, in het geheel geen financiële middelen heeft en daar ook op geen enkele wijze aan kan komen. Vreemdelingen die een inkomen hebben, al of niet in de vorm van een uitkering, of die een lening kunnen afsluiten om de verschuldigde leges te betalen, komen dus niet in aanmerking voor vrijstelling. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 17

18 Bijlage 3: Verblijven bij een familie- of gezinslid U vraagt een mvv of een verblijfsvergunning aan om in Nederland te verblijven bij een familie- of gezinslid. Hieronder leest u aan welke specifieke voorwaarden u moet voldoen. Informatie over de algemene voorwaarden vindt u in hoofdstuk 3. Voor de meest actuele voorwaarden kijkt u op > Klantdienstwijzer. U bent gehuwd met of u hebt een geregistreerd partnerschap met iemand die in Nederland woont of u bent ongehuwd partner van iemand die in Nederland woont Als het huwelijk of (geregistreerd) partnerschap tot stand is gekomen op een moment waarop de hoofdpersoon in Nederland hoofdverblijf had, is er sprake van gezinsvorming. In de overige gevallen is sprake van gezinshereniging. Als u in Nederland wilt verblijven voor gezinshereniging/ gezinsvorming moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent gehuwd met of u bent de geregistreerd partner of de ongehuwd partner van iemand in Nederland; U bent beiden 21 jaar of ouder; Uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan; U hebt het basisexamen inburgering afgelegd en u bent geslaagd of u bent hiervan vrijgesteld of ontheven. U bent een minderjarig kind en uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger woont in Nederland U bent een biologisch of juridisch kind van een in Nederland gevestigd persoon; Er bestaat een gezagsrelatie tussen ouder of wettelijk vertegenwoordiger en kind; Er is toestemming voor vertrek naar Nederland van de achterblijvende ouder; U behoort feitelijk tot het gezin van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger en bent steeds tot dit gezin blijven behoren; U gaat bij uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger wonen in Nederland; Uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan. U bent een meerderjarig kind en uw ouder woont in Nederland U bent een biologisch of juridisch kind van een in Nederland gevestigd persoon; Er bestaat een gezagsrelatie tussen ouder en kind; Er is toestemming voor vertrek naar Nederland van de achterblijvende ouder; U behoort feitelijk tot het gezin van de ouder en bent steeds tot dit gezin blijven behoren; U gaat bij uw ouder wonen in Nederland; Uw ouder beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan; Achterlating in het land van herkomst is een onevenredige hardheid. Door uw achterlating in het land van herkomst zou u in een uitzonderlijk schrijnende situatie terechtkomen; U hebt het basisexamen inburgering afgelegd en u bent geslaagd of u bent hiervan vrijgesteld of ontheven. U bent de vader of moeder van een kind dat in Nederland woont én u bent 65 jaar of ouder én alleenstaand U bent 65 jaar of ouder; U bent alleenstaand; Vrijwel alle kinderen hebben rechtmatig verblijf in Nederland; In het land van herkomst woont geen kind meer dat in uw opvang kan voorzien; Uw kinderen die in Nederland wonen beschikken gezamenlijk duurzaam over voldoende middelen van bestaan om zowel hun eigen gezin als u te onder houden. U bent een pleegkind en uw pleegouder woont in Nederland U bent minderjarig; Uw pleegouder is een bloed- of aanverwant van u, dat wil zeggen een groot ouder, broer, zuster, oom of tante; U hebt geen aanvaardbare toekomst in het land van herkomst; Uw pleegouder moet een goede opvoeding en verzorging kunnen geven; U moet een medische verklaring over leggen; De ouders of wettelijk vertegenwoordigers moeten instemmen met uw vertrek naar Nederland; Uw pleegouder moet aantonen dat het gezag over u formeel bij hem/haar is belegd door het bevoegd gezag; Uw pleegouder beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan. U bent een aspirant adoptief kind en uw aspirant adoptief ouder woont in Nederland U hebt op het tijdstip van binnenkomst in Nederland de leeftijd van 6 jaar nog niet bereikt; U mag geen gevaarlijke besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte hebben; De aspirant adoptiefouders moeten aantonen dat het afstand doen door de ouder(s) van het buitenlandse kind naar behoren is geregeld; Wat zijn duurzame middelen van bestaan? In principe geldt dat het (zelfstandig) verworven inkomen ten minste nog 1 jaar beschikbaar moet zijn op het moment waarop de aanvraag (voor een verblijfsvergunning of een mvv) is ingediend of op het moment waarop de beslissing op deze aanvraag is genomen. Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 18

19 De aspirant adoptiefouders moeten aantonen dat de autoriteiten van het land van herkomst instemmen met de opneming van het buitenlandse kind in het gezin van de aspirant adoptiefouders; De aspirant adoptiefouders moeten aan de vereisten van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie voldoen; één van de vereisten is bijvoorbeeld dat de aspirant adoptiefouders moeten kunnen aantonen dat zij geschikt zijn als adoptiefouders door middel van een beginseltoestemming. U wilt een familielid in Nederland bezoeken (voor langer dan 3 maanden en maximaal 6 maanden) Uw terugkeer naar het land van herkomst is gewaarborgd; U hebt een familiebetrekking met iemand die rechtmatig in Nederland verblijft; Uzelf of uw familielid beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan. De documenten die u nodig hebt om een aanvraag in te kunnen dienen kunt u terugvinden op het aanvraagformulier. Een overzicht van de verschillende aanvraagformulieren kunt u vinden in bijlage 1 en op de website van de IND: U kunt de aanvraagformulieren op deze website zelf afdrukken. Ook kunt u exemplaren bestellen via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) of afhalen bij een IND-loket. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 19

20 Bijlage 4: Studeren U vraagt een mvv of een verblijfsvergunning aan om in Nederland te studeren. Hieronder leest u aan welke specifieke voorwaarden u in ieder geval moet voldoen. Informatie over de algemene voorwaarden vindt u in hoofdstuk 3. Voor de meest actuele voorwaarden kijkt u op > Klantdienstwijzer. U wilt studeren aan een instelling voor hoger onderwijs/ universiteit U bent (voorlopig) ingeschreven aan een onderwijsinstelling die een convenant met de IND heeft afgesloten, de gedragscode Internationale student in het Nederlands hoger onderwijs heeft ondertekend en is opgenomen in het openbaar register. Meer informatie is te vinden op Het is een dagopleiding; U beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan; U bent zich ervan bewust dat het verblijf tijdelijk van aard is. U wilt een opleiding volgen aan een instelling voor voortgezet of beroepsonderwijs U bent (voorlopig) ingeschreven aan een door de Nederlandse overheid aangewezen onderwijsinstelling; Het is een dagopleiding; Het is een opleiding waarvoor Nederland het meest aangewezen land is; Het is een opleiding waarmee een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van het eigen land; U beschikt duurzaam over voldoende middelen van bestaan. Aanvragen voor een verblijfsvergunning voor studie aan het hoger onderwijs kunnen uitsluitend schriftelijk door de onderwijs instelling worden ingediend bij de IND. Dit moet gedaan worden door de onderwijsinstelling die hiervoor een convenant met de IND heeft afgesloten. De documenten die u nodig hebt om een aanvraag in te kunnen dienen kunt u terugvinden op het aanvraagformulier. Een overzicht van de verschillende aanvraagformulieren kunt u vinden in bijlage 1 en op de website van de IND: U kunt de aanvraagformulieren op deze website zelf afdrukken. Ook kunt u exemplaren bestellen via ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) of afhalen bij een IND-loket. Vanuit het buitenland belt u (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). Immigratie- en Naturalisatiedienst Verblijf in Nederland 20

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant

Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.77 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0712-1190 Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant algemene informatie bronnen

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Voor wie is deze brochure? 4 3 Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij 5 gezinshereniging en gezinsvorming? 4 Welke documenten

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Wat moet u doen om Nederlander te worden via naturalisatie?

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Ministerie van Justitie Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst 2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Ter uitvoering van de Wbp informeer ik u dat

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Leges voor verblijf in Nederland

Leges voor verblijf in Nederland Startpagina ind.nl Leges voor verblijf in Nederland Leges zijn de kosten voor de behandeling van de aanvraag. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Leges huwelijk,

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling

Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling 1. Waarom deze publicatie? Wil je naar Nederland komen in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Nederlander worden in het kort 5 3. Wie komt in aanmerking? 9 4. Hoe gaat de optieprocedure in z n werk? 13 5. Wat moet u doen

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

5 Machtiging tot voorlopig verblijf

5 Machtiging tot voorlopig verblijf Machtiging tot voorlopig verblijf A415.1 5 Machtiging tot voorlopig verblijf 5.1 Inleiding De machtiging tot voorlopig verblijf is in art. 1 Vreemdelingenwet als volgt omschreven: het door een Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Nederlandse documenten voor vreemdelingen Nederlandse documenten voor vreemdelingen 1. Waarom deze publicatie? Identiteitsdocumenten zijn steeds belangrijker geworden. Internationaal, omdat personen veel mobieler zijn dan vroeger en zij tijdens

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie INTERNATIONAL OFFICE Aanmelding MVV visum voor studie Gebruik hoofdletters: HU student ID :..... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie Familienaam :.......... Voornaam

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging)

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) JU Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 december 2004, nr. INDUit04-8306 (AUB), houdende wijziging van het Voorschrift

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.58 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0805-554 Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie brochure bronnen brochure van de IND ' Inburgeringsexamen:

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling bent.

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.5.88 Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten brochure bronnen brochure ' Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba,

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners U bent burger van de Europese Unie u b e n t W E L K O M i n L u x e m b u r g deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners S O M M A I R E Wenst u zich in Luxemburg te vestigen : Voor minder

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling

Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling 1. Waarom deze publicatie? Wil je naar Nederland komen in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag heeft ingediend. Dit is een productie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt

Nadere informatie

Investeren en wonen in Nederland

Investeren en wonen in Nederland Investeren en wonen in Nederland Regeling voor buitenlandse investeerders De Nederlandse regering wil investeerders buiten de Europese Unie aantrekken om in Nederland te investeren. De regeling voor buitenlandse

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair tijdelijk (medische behandeling) (vreemdeling) na schriftelijke kennisgeving

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair tijdelijk (medische behandeling) (vreemdeling) na schriftelijke kennisgeving Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair tijdelijk (medische behandeling) (vreemdeling) na schriftelijke kennisgeving Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier?

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent bent

Nadere informatie