Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier"

Transcriptie

1 Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08B Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de verlenging van de geldigheidsduur van uw Nederlandse verblijfsvergunning. In principe stuurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alle vergunninghouders die in aanmerking komen voor verlenging tijdig een verlengingsbrief. Bij die verlengingsbrief ontvangt u een formulier met uw persoonlijke gegevens en vragen die alleen voor u relevant zijn. U krijgt deze brief ruim 3 maanden voordat de geldigheidsduur van uw huidige vergunning afloopt. Heeft u deze brief niet ontvangen belt u dan eerst met ( 010 p.m.). Dien geen aanvraag in als uw verblijfsvergunning nog langer dan 6 maanden geldig is. Dit kan een reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. De IND beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt voor verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Of en hoe lang de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning wordt verlengd is afhankelijk van uw situatie. Meestal kan uw verblijfsvergunning voor 1 jaar worden verlengd. U komt alleen in aanmerking voor verlenging als u: op dit moment een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft; én uw vergunning wilt verlengen met hetzelfde verblijfsdoel; én er geen veranderingen zijn in uw situatie die gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. In alle andere gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Op pagina 2 van dit formulier kunt u lezen met welk formulier u uw aanvraag kunt indienen. Als u niet zeker weet of u een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur of een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning met een ander doel moet indienen kunt u ook bellen met ( 010 p.m.). Let op! Als u een verkeerd formulier gebruikt kan de aanvraag worden afgewezen. Ook krijgt u de betaalde leges (behandelkosten) niet terug. Hoe vult u dit formulier in? Vul voor ieder persoon waarvoor een verlengingsaanvraag wordt ingediend een apart formulier in. Het formulier bestaat uit 8 pagina s en 11 bijlagen. Welke bijlagen u moet invullen hangt af van uw situatie. Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld en u alle gevraagde documenten en bewijsstukken heeft verzameld dus niet in gedeelten. Als uw aanvraag niet compleet is kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag kunnen leiden tot vertraging bij de behandeling. Minderjarige kinderen Als u de ouder of wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is dan mag hij/zij zelf het formulier ondertekenen. Als het kind jonger is dan 12 jaar hoeft 3 Antecedentenverklaring niet ingevuld te worden. Hoe dient u deze aanvraag in? Stuur uw aanvraag naar de IND. Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier hebt gekregen. Dien de aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld dus niet in gedeelten. Stuur alle gevraagde documenten tegelijkertijd met uw aanvraag mee. Doe dat uiterlijk 3 maanden voordat de geldigheidsduur van uw huidige vergunning verloopt. De behandeling van uw aanvraag neemt ongeveer 3 maanden in beslag. Als u uw aanvraag niet op tijd indient kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. In het uiterste geval eindigt uw verblijfsrecht en moet u Nederland verlaten. Welke verblijfsvergunningen worden niet verlengd? Bij de volgende verblijfsdoelen is verlenging van de verblijfsvergunning niet mogelijk na het verstrijken van de maximale verblijfsduur: uitwisseling au pair stage practicum voorbereidend jaar voor studie familiebezoek Ondertekening door de aanvrager (de vergunninghouder) i n v u l l e n in bl o k l e t t e r s Ik vraag verlenging aan van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van mijzelf/van mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie of die van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht geef ik direct door aan de IND. Naam Datum Ik lever dit formulier en (aantal) bijlagen/bewijsstukken in. 1

2 Toelichting Andere formulieren Heeft uw een wijziging in uw persoonlijke situatie met gevolgen voor uw verblijfsrecht? Of is het doel van uw verblijf veranderd? Gebruik dan het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel. Voorbeelden van een verandering zijn: - u heeft een vergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner maar uw relatie is verbroken of uw partner is overleden; - u heeft een vergunning voor verblijf bij uw ouders maar u bent inmiddels getrouwd of apart gaan wonen; - u heeft een vergunning voor arbeid in loondienst maar u heeft nu een andere werkgever of u heeft geen werk meer. Afhankelijk van uw situatie en van uw verblijfsdoel kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Een verblijfsvergunning voortgezet verblijf geeft u onafhankelijk verblijfsrecht. Een vergunning voor onbepaalde tijd is meestal pas mogelijk na 5 jaar on-onderbroken rechtmatig verblijf in Nederland. Wilt u een verblijfsvergunning voortgezet verblijf of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen? Gebruik dan niet dit formulier maar het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel of Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd. Bent u 3 jaar in het bezit bent geweest van een verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen of een verblijfsvergunning voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken? Gebruik dan niet dit formulier maar het formulier Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel om voortgezet verblijf aan te vragen. Heeft u de nationaliteit van een land in de EU de EER of Zwitserland of bent u een familielid van een persoon met die nationaliteit? Dan is misschien het gemeenschapsrecht van de Europese Unie op u van toepassing. U kunt dan verzoeken om een verklaring van inschrijving of een bewijs van rechtmatig verblijf. Een verlenging van de duur van uw huidige verblijfsvergunning is in dat geval niet nodig. Leest u voor meer informatie de brochure Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen of het formulier Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf). Als u niet zeker weet welk formulier u nodig heeft bel dan met ( 010 p.m.). Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning kost geld. Stuur geen geld mee met de aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND u een acceptgiro. Deze moet u altijd betalen anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. U kunt niet op een andere manier of in gedeelten betalen. De acceptgiro is tevens uw bewijs van ontvangst voor de aanvraag. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in dit formulier geen informatie. Denkt u in aanmerking te komen voor vrijstelling van het betalen van leges kijk dan op of bel ( 010 p.m.). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat uw verblijfsvergunning niet wordt verlengd krijgt u geen geld terug. Nieuwe pasfoto handtekening en Bijlage fotokaart Uw pasfoto moet voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen. Laat daarom altijd een nieuwe pasfoto maken door een beroepsfotograaf die bekend is met de eisen die in Nederland aan pasfoto s worden gesteld. Als uw pasfoto niet aan de Nederlandse paspoorteisen voldoet kan er geen verblijfsdocument aan u worden uitgereikt. Het is dus belangrijk dat u een goede pasfoto meestuurt. uw nieuwe nog niet eerder gebruikte pasfoto en handtekening op de Bijlage fotokaart die u bij dit formulier aantreft. De pasfoto komt op de verblijfsvergunning. Iedere persoon vanaf 12 jaar moet zelf zijn of haar handtekening plaatsen op de fotokaart. Ook de handtekening komt op de verblijfsvergunning. Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als uw aanvraag niet compleet is kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen van de leges en het indienen van een niet complete aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in beginsel 6 maanden over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd ontvangt u een brief met informatie over hoe en waar u uw verblijfsdocument kunt afhalen. Bijzondere omstandigheden Bent u van mening dat er sprake is van bijzondere feiten of omstandigheden die bij de beoordeling een rol moeten spelen? Leg uw situatie dan uit in een aparte brief aan de IND. Voeg hiervan zoveel mogelijk bewijsstukken bij. De brief met bewijsstukken stuurt u samen met uw ingevulde aanvraagformulier naar de IND. Taal van bij te voegen documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands Engels Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd en lever de vertaling en het document samen mee met de aanvraag. Als uw aanvraag om verlenging is ingewilligd maar u heeft nog geen verblijfspas gekregen Het kan gebeuren dat uw aanvraag is ingewilligd maar dat uw verblijfsdocument nog niet kan worden opgehaald. Als uw verblijfsvergunning inmiddels is verlopen kan dit problemen geven. U kunt dan eventueel een verblijfsaantekening (een sticker in uw paspoort) krijgen. Met de aantekening kunt u tot de ontvangst van uw verblijfspas aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Deze verblijfsaantekening wordt afgegeven bij één van de IND-loketten. Als u een verblijfsaantekening wilt kunt u bellen met ( 010 p.m.) voor een afspraak. Tewerkstellingsvergunning (twv) Veelal is voor arbeid in loondienst een twv verplicht. Voor nadere informatie omtrent de twv kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Gezinstarief Alleen kinderen die het verblijf bij hun ouder(s) willen verlengen komen in aanmerking voor het gezinstarief. Zij betalen voor een aanvraag voor (verruimde) gezinshereniging. Echtgenoten en (geregistreerd) partners betalen het normale tarief. Het gezinstarief is op hen niet van toepassing. 2

3 1. Persoonlijke gegevens van de aanvrager (de vergunninghouder) i n v u l l e n in bl o k l e t t e r s Achternaam zoals u bent ingeschreven bij uw gemeente Voornamen n Man n Vrouw Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Burgerlijke staat Telefoonnummer V-nummer* * Het V-nummer kunt u terugvinden in eerdere correspondentie van de IND of op uw eerdere verblijfsvergunning Burgerservicenummer (BSN) (indien bekend) n Ik heb op dit moment een ander correspondentieadres in Nederland en ik wil dat de IND alle correspondentie naar dit adres stuurt n Ik ga binnenkort verhuizen Ik wil dat de IND vanaf alle correspondentie naar mijn nieuwe adres stuurt 3

4 2. Verklaring omstandigheden i n v u l l e n in bl o k l e t t e r s Geef hieronder aan welke situatie(s) op u (de vergunninghouder) van toepassing is of zijn sinds de afgifte van uw huidige verblijfsvergunning. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. Voeg bij uw aanvraag de bewijsstukken toe die worden gevraagd n Sinds de afgifte van de huidige verblijfsvergunning is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht n Degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort). > Voeg een kopie van de pagina s van dit document bij waaruit uw persoonsgegevens en de geldigheidsduur blijken n De gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd namelijk: n Getrouwd/geregistreerd partnerschap. > Voeg een kopie van de huwelijksakte/registratie bij n Nieuwe relatie. > Let op! Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen n Verbreking huwelijk/relatie. > Let op! Stuur dit formulier niet in. Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen n Kind geboren. > Voeg een kopie van de geboorteakte bij n Iemand overleden. > Voeg hiervan een verklaring bij n De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd. > Voeg de bewijsstukken toe genoemd in de Bijlage bewijsstukken inkomen n Anders namelijk: Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken bij. U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene bij wie u verblijft die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Wilt u om een andere reden in Nederland verblijven dan waarvoor u een verblijfsvergunning heeft? Of wilt u bij een ander persoon verblijven? Gebruik dit formulier dan niet. Op pagina 2 van dit formulier leest u wat u moet doen 3. Antecedentenverklaring i n v u l l e n in bl o k l e t t e r s Geef hieronder de situatie aan die van toepassing is sinds de afgifte van uw huidige verblijfsvergunning. Als u momenteel een verblijfsvergunning heeft op grond van het Nederlands-Duits vestigingsverdrag of het Nederlands-Zwitsers traktaat hoeft u deze verklaring niet in te vullen. Als u deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben n Ik verklaar dat: ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende maatregel; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen; ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf ben onderworpen aan strafvervolging; ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede een oorlogsmisdrijf een misdrijf tegen de menselijkheid een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme) of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); en het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsweigering of verblijfsbeëindiging. n Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren: 4

5 4. Hoofdverblijf i n v u l l e n in bl o k l e t t e r s Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is en vul indien van toepassing de gevraagde gegevens in n Sinds de ingangsdatum van mijn bestaande vergunning ben ik niet langer dan drie maanden buiten Nederland geweest. > ga verder naar 5 n Ik was langer dan drie maanden niet in Nederland ik was toen in: > vul hieronder in Land van tot Land van tot 5. Doel van het verblijf in Nederland Geef hieronder aan wat uw verblijfsdoel is. Kruis het verblijfsdoel aan waarvan de omschrijving op dit formulier het meest overeenkomt met de omschrijving op de achterkant van uw huidige verblijfsvergunning. Volg de instructie op die daarbij staat vermeld. De instructie geeft aan welke aanvullende bewijsstukken en documenten u bij uw aanvraag moet inleveren n verblijf bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner; of n verblijf bij partner; of n (verruimde) gezinshereniging De door uw werkgever en die van uw eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden). Als u(w partner) niet in loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende middelen beschikt voor uw bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt kunnen worden vindt u in de Bijlage bewijsstukken inkomen n 65 jaar of ouder én alleenstaand Bewijsstukken van het inkomen van u en uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner zie Bijlage bewijsstukken inkomen Als u nog andere in Nederland verblijvende kinderen heeft die garant voor u staan lever dan ook mee Bewijsstukken van hun inkomen zie Bijlage bewijsstukken inkomen De door de andere kinderen die garant voor u staan volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring n pleegkind (let op: geen adoptiekind); of n verblijf bij kind De door uw werkgever en die van uw eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden). Als u(w partner) niet in loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende middelen beschikt voor uw bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt kunnen worden vindt u in de Bijlage bewijsstukken inkomen n uitoefenen van het gezinsleven conform art. 8 EVRM Bewijsstukken over de betrokkenheid van de vreemdeling met het familie- of gezinsleven met de verblijfgever (bijvoorbeeld over een omgangsregeling of alimentatie) n adoptiekind; of n in afwachting van verzoek ex art.17rwn Een aparte brief met informatie over aanvullende bewijsstukken en documenten krijgt u na het indienen van dit formulier toegezonden > Ga verder naar 7 op pagina 7 n u bent familielid van een minderjarige vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd n verblijf op grond van het Nederlands-Duits vestigingsverdrag; of n verblijf op grond van het Nederlands-Zwitsers traktaat Bewijsstukken waaruit blijkt dat u voor de duur van het verblijf beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit mag een eigen verklaring of een verklaring van een derde zijn of bewijsstukken als bedoeld in de Bijlage bewijsstukken inkomen > Ga verder naar 7 op pagina 7 n wedertoelating; of n voortgezet verblijf; of n onder beperking als genoemd in B9 Vc; of n beperking conform beschikking Minister; of n alleenstaande minderjarige vreemdeling; of n vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken > Ga verder naar 7 op pagina 7 n als kennismigrant Als in het kader van de zogenaamde 30%-regeling een salaris wordt uitbetaald: een bewijs van toekenning van deze regeling door de Belastingdienst De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Loonstroken over de afgelopen drie maanden Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst Een kopie van uw huidige arbeidsovereenkomst In geval van concernoverplaatsing lever dan ook mee Een verklaring van het (moeder)bedrijf in het buitenland waaruit de duur van de overplaatsing blijkt en het bruto jaarsalaris De door het in Nederland gevestigd bedrijf volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Lees verder op de volgende pagina 5

6 5. Doel van het verblijf in Nederland n studie Bewijsstukken van uw (voorlopige) inschrijving aan of toelating tot de instelling die zijn afgegeven door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling Alleen als u een studiebeurs ontvangt: een kopie van het document waaruit blijkt dat de studiebeurs is toegekend Alleen als u zelf danwel een derde (een particulier of een rechtspersoon) in het buitenland de studie (gedeeltelijk) betaalt lever dan ook mee Een kopie van een bankafschrift van een bankrekening mede of uitsluitend op uw naam met het saldo dat voor het studiejaar ter beschikking staat; of Een originele verklaring van een bank (geen kopie) waaruit blijkt welk bedrag maandelijks ten gunste van u wordt overgemaakt op een mede of uitsluitend op uw naam staande bankrekening Alleen als de studie door een financier in Nederland wordt bekostigd lever dan ook mee De door de huidige financier en de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Bewijsstukken dat de financier en de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner over voldoende middelen beschikken voor de bekostiging van de studie; bewijsstukken die u hiervoor kunt gebruiken vindt u in de Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw financier en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner als hij of zij Nederlander is of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of reisdocument waarin de verblijfsvergunning van de financier en de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner is aangetekend n het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst met een arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat > Ga verder naar 7 op pagina 7 n voor het doorbrengen van verlof in Nederland (alleen als u werkzaam bent op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat) De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) > Ga verder naar 7 op pagina 7 n arbeid in loondienst op grond van het Turks Associatie besluit De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) n arbeid in loondienst als sleutelpersoneel op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag twv vereist De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) n arbeid in loondienst Bewijsstukken van uw inkomen zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Alleen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent lever dan ook mee Een bewijs van uw inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) n arbeid als wetenschappelijk onderzoeker (in de zin van Richtlijn 2005/71/EG) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Bewijsstukken van uw inkomen zie Bijlage bewijsstukken inkomen n als grensoverschrijdende dienstverrichter Een kopie van uw verblijfs- en werkvergunning waaruit blijkt dat u gerechtigd bent in het land van vestiging van de dienstverlener te verblijven en daar in dienst van de dienstverlener arbeid te verrichten Een kopie van uw arbeidsovereenkomst n arbeid als zelfstandige (let op: geen arbeid als zelfstandige op grond van verdragen deze volgen hierna!) Bewijsstukken dat u over voldoende middelen beschikt voor uw bestaan; bewijsstukken die u hiervoor gebruikt vindt u in Bijlage bewijsstukken zelfstandige Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf Bij arbeid als zelfstandige in economische zin lever dan ook mee Een kopie van een document afgegeven door de bevoegde Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een beroep of bedrijf uit te oefenen n arbeid als zelfstandige op grond van het Nederlands- Amerikaans Vriendschapsverdrag Een kopie van de jaarrekening en de balans (gecontroleerd door een bevoegde externe deskundige bijvoorbeeld een accountant??) waaruit blijkt dat het geïnvesteerde kapitaal aanzienlijk op peil is gebleven n arbeid in loondienst als godsdienstleraar of geestelijk voorganger De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: een kopie van de (aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar Lees verder op de volgende pagina 6

7 5. Doel van het verblijf in Nederland n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Een door u volledige ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Een door de organisatie of het klooster volledig ingevulde en onder tekende Bijlage bewust- en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties Recente schriftelijke bewijsstukken waarmee de organisatie of het klooster aantoont over voldoende financiële middelen te beschikken en te kunnen voorzien in uw levensonderhoud Een schriftelijke uitleg over de behoefte van uw verblijf bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie of klooster Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die u bij of door tussenkomst van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie gaat uitvoeren Een schriftelijke opgave van de middelen waarmee het verblijf van u bekostigd wordt (welke voorzieningen ontvangt u op kosten van de organisatie) n niet-geprivilegieerd NAVO personeel De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Als u niet in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven lever dan ook mee Bewijsstukken waaruit blijkt dat u in Nederland woont n als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker Bewijsstuk dat is afgegeven door een beursverlener of de Europese Unie waaruit blijkt dat aan u een beurs is toegekend of bewijsstukken van uw inkomen; zie Bijlage bewijsstukken inkomen n voor medische behandeling De door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring omtrent uw medische situatie. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand. Als de verklaring na inlevering door tijdsverloop ouder wordt dan 1 maand hoeft geen nieuwe medische verklaring te worden ingeleverd. Wel moeten wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing door middel van een nieuwe medische verklaring kenbaar worden gemaakt. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet door elke arts afzonderlijk een bijlage worden ingevuld en ondertekend De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekosten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld n bij medische noodsituatie De door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring omtrent uw medische situatie. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand. Als de verklaring na inlevering door tijdsverloop ouder wordt dan 1 maand hoeft geen nieuwe medische verklaring te worden ingeleverd. Wel moeten wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing door middel van een nieuwe medische verklaring kenbaar worden gemaakt. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet door elke arts afzonderlijk een bijlage worden ingevuld en ondertekend De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst 6. Overige documenten en bewijsstukken Lever het volgende mee met uw aanvraag Een origineel uittreksel (geen kopie) uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstelling van u de vergunninghouder blijken niet ouder dan 6 maanden. Als u een verblijfsvergunning heeft om in Nederland te studeren heeft u dit uittreksel niet nodig Een kopie van een bewijs van uw ziektekostenverzekering in Nederland 7. Identificatie Lever de volgende bewijsstukken mee met uw aanvraag Kopie van de pagina s van uw geldig document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) waaruit uw persoonsgegevens en de geldigheidsduur blijken. Beschikt u niet over een geldig document voor grensoverschrijding? Voeg dan een brief bij uw aanvraag waarin u uitlegt waarom u dit niet heeft. In het geval van een minderjarig kind zonder eigen geldig document voor grensoverschrijding: een kopie van de pagina s van het geldig document voor grensoverschrijding van de ouder waaruit blijkt dat het minderjarig kind staat bijgeschreven. Als u een verblijfsvergunning heeft op grond van verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken heeft u geen kopie en geen brief nodig. Een kopie van de voor- en achterkant van uw huidige verblijfsvergunning Ga verder naar pagina 8 7

8 5010 M35B / 08B Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor verlenging van uw verblijfsvergunning. De minister van Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND postbus CE Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen te verwijderen of af te schermen. Meer informatie Voor meer informatie over dit aanvraagformulier of over uw situatie belt u met de IND. Het telefoonnummer is ( 010 p.m.) op werkdagen van tot uur. Vanuit het buitenland belt u of kijk op: Ook kunt u terecht bij één van de IND-loketten. Wilt u weten waar het dichtstbijzijnde loket is? Kijk dan op of bel met ( 010 p.m.). 8. Indienen van uw aanvraag > uw recente kleurenpasfoto (niet ouder dan 6 maanden) en handtekening op de Bijlage fotokaart die u bij dit formulier aantreft. > Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. > Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen bewijsstukken en documenten. > Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. > Stuur de aanvraag tijdig naar de IND. Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier heeft gekregen. Heeft u dit formulier gedownload van Stuur uw aanvraag naar de IND Postbus HA Zwolle. Gebruik hiervoor een eigen envelop. 8

9 Bijlage bewijsstukken inkomen M35A / M35A-1 / M35B / M83 Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met uw aanvraag moet meesturen. Deze zijn meestal van u (de verblijfgever) en van uw (geregistreerd) partner. De bewijsstukken mogen kopieën zijn tenzij anders aangegeven. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon- arbeids- en uitkeringsgegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). n Als u of uw (geregistreerd) partner een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar geldig is; of n Als u (de vreemdeling) arbeid in loondienst gaat verrichten (in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is) Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de bevoegde instantie in verband met het betalen van sociale premies en belastingen (informeer hiernaar bij uw werkgever dus niet bij de Belastingdienst of het UWV) Loonstroken over de afgelopen 3 maanden Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoorbeeld door overwerk) Loonstroken over de afgelopen 12 maanden n Als u of uw (geregistreerd) partner een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minder dan 1 jaar geldig is Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) waaruit blijkt dat u minimaal de komende 6 maanden over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de bevoegde instantie in verband met het betalen van sociale premies en belastingen (informeer hiernaar bij uw werkgever dus niet bij de Belastingdienst of het UWV) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) n Als u of uw (geregistreerd) partner werkt als uitzendkracht of op basis van een afroepcontract oproepcontract seizoenswerkcontract nulurencontract of een andere overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht Uw huidige uitzend- of arbeidsovereenkomst(en) waaruit blijkt dat u minimaal de komende 6 maanden over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de bevoegde instantie in verband met het betalen van sociale premies en belastingen (informeer hiernaar bij uw werkgever dus niet bij de Belastingdienst of het UWV) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) n Als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker Als u sponsorgelden ontvangt: een bewijs waaruit de hoogte van de gelden en de duur van de sponsorovereenkomst blijkt; of Als u periodieke betalingen ontvangt ter bekostiging van het verblijf in Nederland: een bewijs van deze betalingen; of Als u betaald werk in het buitenland heeft: een afschrift van een arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever in het buitenland n Als u of uw (geregistreerd) partner een (aanvullende) uitkering heeft Heeft u of uw (geregistreerd) partner een (aanvullende) uitkering (bijvoorbeeld WW ZW AOW ANW of REA-uitkering) De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toegekend De meest recente uitkeringsspecificatie Heeft u of uw (geregistreerd) partner een WAO- WAZ- of Wajong uitkering Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent (en voor welk percentage) De meest recente uitkeringsspecificatie (van minimaal één jaar na het toekenningsbesluit) Een brief van de uitkeringsinstantie met daarin vermeld de datum van de herkeuring Heeft u of uw (geregistreerd) partner vanaf 1 januari 2006 een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent (en voor welk percentage); De meest recente uitkeringsspecificatie Bent u of is uw (geregistreerd) partner blijvend arbeidsongeschikt en wordt géén WAO- WIA- WAZ- of Wajong uitkering ontvangen Een verklaring van de GG&GD/GGD bedrijfsarts of keuringsarts waaruit blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt bent sinds wanneer u dat bent en wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is Heeft u of uw (geregistreerd) partner een bijstandsuitkering en is het voor u of uw partner blijvend onmogelijk om weer te werken Alle toekenningsbesluiten van de afgelopen 5 jaar en eventuele correspondentie met het college van Burgemeester en Wethouders over de vrijstelling van de sollicitatieplicht van de afgelopen 5 jaar en bewijsstukken waaruit blijkt dat een arbeidsinschakeling binnen een redelijke termijn niet te verwachten is n Als u of uw (geregistreerd) partner zelfstandig ondernemer bent/is De door u en een erkende administrateur (bijvoorbeeld een registeraccountant een accountant administratieconsulent een federatie belastingadviseur of een college Belastingadviseur) of een administrateur met een beconnummer van de Belastingdienst volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring inkomen zelfstandig ondernemer met de gevraagde bijlagen Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf n U of uw (geregistreerd) partner directeur-grootaandeelhouder bent/is De officiële bescheiden waaruit blijkt hoe groot uw belang in de vennootschap is (eigendomspercentage); Een kopie van uw arbeidsovereenkomst (of overeenkomsten als u meerdere banen heeft); Een originele volledig ingevulde Bijlage werkgeversverklaring voorzien van datum handtekening van de werkgever en firmastempel (niet ouder dan 3 maanden); Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van uw verzoek waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald (loonstroken bankafschriften); Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting drie maandelijks door de vennootschap aan de belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften). BE01/08B

10 Bijlage werkgeversverklaring M35A / M35A-1 / M35B / M35D Als u meerdere werkgevers heeft wordt u verzocht deze bijlage te kopiëren. Voor iedere werkgever moet 1 exemplaar worden ingevuld en ondertekend. In het aanvraagformulier is aangegeven wanneer en van welke perso(o)n(en) u de werkgeversverklaring met uw aanvraag moet meesturen. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon- arbeids- en uitkeringsgegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). Gegevens werknemer Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw Burgerservicenummer (BSN) Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Gegevens bedrijf/instelling Naam Loonheffingsnummer Gegevens dienstverband Functie werknemer Datum in dienst Aard van het dienstverband (geef aan wat van toepassing is) Vast dienstverband voor n onbepaalde tijd n bepaalde tijd van tot Oproep contract voor n onbepaalde tijd n bepaalde tijd van tot Uitzendwerk voor n onbepaalde tijd n bepaalde tijd van tot Is er een doorbetalingsregeling van het loon gedurende de looptijd als er geen werk is? n Nee n Ja Proeftijd n nee n ja tot Uren per week (contractueel) Uren per week (feitelijk) Bruto salaris exclusief vakantiegeld n per maand of n per 4 weken Netto salaris exclusief vakantiegeld n per maand of n per 4 weken Vakantiegeld % Ondertekening werkgever Ik verklaar dat de bovengenoemde werknemer in dienst is bij het bovengenoemde bedrijf/instelling. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld Naam Telefoonnummer Functie en datum Stempel bedrijf/instelling BE02/08B

11 Bijlage bewijsstukken zelfstandige M35B Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoordelen van uw aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met u aanvraag moet meesturen. Dit is meestal van u (de vergunninghouder) en van uw (geregistreerd) partner. De bewijsstukken mogen kopieën zijn tenzij anders aangegeven. Een kopie van uw ondernemingsplan dat bevat: - Gegevens van u de ondernemer (personalia gezins- en inkomenssituatie financiële verplichtingen opleidingen en beroepservaring) - Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat werken startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats) - Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming handelsnaam vergunningenaansprakelijkheid verzekeringen en leveringsvoorwaarden) - Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en product het innovatieve karakter ervan beschrijving van de markt de doelgroep en de concurrentieonderbouwd met contracten en referenties) - Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van uw onderneming en de omvang van het personeelsbestand) - Financiële aspecten (investeringsbegroting financieringsplan aflossingsplan exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose) Een kopie van de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar opgemaakt door een erkend administratiekantoor of accountant Bij een zelfstandige freelancer: de overeenkomst(en) van opdracht(en) waaruit blijkt dat u in opdracht werkzaamheden als freelancer het komende jaar gaat uitvoeren Een kopie van de oprichtingsakte waaruit bevoegdheden verantwoordelijkheden en winstdeling onder de vennoten blijkt (in het geval van een vennootschap) BE05/08B

12 Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens M35A / M35A-1 / M35B Vul deze verklaring in als de situatie op u van toepassing is. Als u meerdere artsen heeft wordt u verzocht deze bijlage te kopiëren zodat alle artsen worden vermeld. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. Naam V-nummer 1. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij geen bezwaar te hebben dat er in verband met een onderzoek naar de medische omstandigheden rond zijn/haar verblijfsrechtelijke positie in Nederland door de medisch adviseur inlichtingen omtrent zijn/haar gezondheidstoestand worden ingewonnen bij onderstaande arts(en)/behandelaar(s). 2. Ook geeft/geven hij/zij toestemming aan de medisch adviseur om zijn/haar medische gegevens te verstrekken aan een bij eventueel nader onderzoek in te schakelen medisch-specialist. 3. Ondergetekende geeft toestemming deze ingevulde toestemmingsverklaring in kopievorm aan de te benaderen artsen/hulpverleners te zenden. 4. Tot slot geeft/geven hij/zij toestemming aan de medisch adviseur om zijn/haar medische gegevens te verstrekken aan de voor besluitvorming verantwoordelijke ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst de voor het treffen van medische voorzieningen voor tijdens of na de uitzetting verantwoordelijke ambtenaren van de Dienst Terugkeer & Vertrek de betrokken juristen van het kantoor Landsadvocaat en aan de bij de wet ingestelde organen die met de rechtspraak zijn belast. Ondergetekende machtigt de onderstaande arts(en)/behandelaar(s)die ingeschreven staan bij de registers wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en/of Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (artsen tandartsen klinisch psychologen psychotherapeuten fysiotherapeuten verloskundigen verpleegkundigen orthopedagogen en apothekers) om informatie aan de medisch adviseur van het Ministerie van Justitie te verstrekken. Gegevens arts Naam Huisarts/COA-arts/specialist* Naam ziekenhuis/praktijk/instelling Telefoonnummer Gegevens arts Naam Huisarts/COA-arts/specialist* Naam ziekenhuis/praktijk/instelling Telefoonnummer Ondertekening Naam Naam wettelijke vreemdeling ** vertegenwoordiger ** en datum en datum * De arts moet zijn ingeschreven in de registers van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) of Nederlands Instituut van Psychologen (NIG). Heeft u meerdere artsen? Vermeld hun gegevens op een aparte bijlage. ** Indien jonger dan 12 jaar of wilsonbekwaam in te vullen door de wettelijke vertegenwoordiger. Indien ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar in te vullen door vreemdeling én zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Indien ouder dan 16 jaar alleen in te vullen door vreemdeling. BM39A/08B

13 Bijlage verklaring omtrent medische situatie vreemdeling M35A / M35A-1 / M35B Laat deze verklaring volledig invullen en ondertekenen door uw behandelend arts als de situatie op u van toepassing is. Als u meer dan één behandeld arts heeft wordt u verzocht deze bijlage te kopiëren zodat iedere arts een exemplaar kan invullen en ondertekenen. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. Met dit formulier worden u enkele vragen gesteld omtrent de medische situatie van de door u hier onder genoemde vreemdeling. Met uw antwoorden kan de vreemdeling aantonen dat sprake is van medische feiten die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zijn/haar aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning. Bij het beantwoorden van deze vragen wordt niet van u gevraagd te beoordelen of aan de voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning wordt voldaan. U hoeft slechts gegevens van feitelijke aard te verstrekken in eenvoudige voor niet-artsen begrijpelijke bewoordingen. De niet-medisch gekwalificeerde ambtenaren van de Vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zullen aan de hand van uw verklaring zich geen eigenstandig medisch oordeel vormen maar advies vragen aan de onafhankelijke arts van het Bureau Medische Advisering (BMA) van de IND. Het BMA zal u naar aanleiding hiervan met gerichte schriftelijke toestemming van de vreemdeling benaderen. Ondergetekende medisch hulpverlener Naam Telefoonnummer Beroepstitel BIG-registratienummer NIP geregistreerd? n Ja n Nee verklaart hierbij dat de vreemdeling Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding n Man n Vrouw Voornamen Geboorteplaats Nationaliteit onder zijn/haar behandeling staat. Heeft de vreemdeling (één of meer) medische klachten? n Ja n Nee Wat is de aard van deze klachten? Wanneer is de behandeling voor deze klachten aangevangen? Ondertekening arts en datum BM39D/08B

14 Bijlage relatieverklaring M35A / M35A-1 / M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf bij uw ongehuwde partner. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. V-nummer De vreemdeling (de aanvrager) Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw Burgerlijke staat Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit verklaart 1. dat hij/zij met medeondergetekende met ingang van een exclusieve relatie onderhoudt en daartoe een gemeenschappelijke huishouding voert en feitelijk samenwoont op bovenstaand adres 2. dat hij/zij de beëindiging van zijn/haar exclusieve relatie met medeondergetekende terstond ter kennis zal brengen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst en 3. dat hij/zij ook andere in dit kader van belang zijnde wijzigingen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst ter kennis zal brengen. De verblijfgever (de partner) Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw Burgerlijke staat Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit verklaart dat de ondergetekende zijn/haar levenspartner is en dat hij/zij hiermee een gemeenschappelijke huishouding voert en feitelijk hiermee samenwoont op genoemd adres met ingang van: Ondertekening Aldus naar waarheid ingevuld* en datum vreemdeling verblijfgever * Het invullen van de relatieverklaring in strijd met de waarheid levert een strafbaar feit op waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan BM42/08B

15 Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar M35A / M35A-1 / M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf als geestelijk voorganger/godsdienstleraar. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Ik verklaar dat het mij bekend is dat: 1. Mijn verblijf voor bepaalde tijd wordt toegestaan om werkzaamheden als geestelijk voorganger of godsdienstleraar te verrichten ten behoeve van: 2. Mijn verblijf slechts wordt toegestaan voor de duur van de werkzaamheden. 3. Ik Nederland na het beëindigen van mijn werkzaamheden moet verlaten. 4. Ik tijdens mijn verblijf in Nederland geen andere werkzaamheden mag verrichten. Ondertekening Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld* en datum * Het invullen van de bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar in strijd met de waarheid levert een strafbaar feit op waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan BM45/08B

16 Bijlage garantverklaring M35A / M35B Laat deze verklaring alleen invullen als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf: bij uw ongehuwde partner bij uw kind als pleegkind als gezinslid (anders dan kind/ouder) voor familiebezoek voor studie als au pair als afhankelijk gezinslid van iemand die werkt voor een Internationale Organisatie en zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. Ondergetekende stelt zich garant voor de kosten die voor de Staat en voor andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf in Nederland van de vreemdeling(e) gedurende een periode van vijf jaar. De garantstelling komt te vervallen als op andere wijze voldoende zekerheid is gesteld de vreemdeling Nederland definitief heeft verlaten aan de vreemdeling een verblijfsvergunning onder een ander verblijfsdoel of voor onbepaalde tijd is verleend of de vreemdeling Nederlander is geworden. Daarnaast verklaart ondergetekende dat de kosten niet zijnde bijstandskosten die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar zijn/haar toegang gewaarborgd is tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van op de garantsteller kunnen worden verhaald. Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand geniet de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Wet Werk en Bijstand naast genoemde per jaar) op de garant steller zullen worden verhaald. Gegevens vreemdeling Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw V-nummer Gegevens garantsteller Naam Datum Als u getrouwd of geregistreerd partner bent laat dan ook uw (geregistreerd) partner tekenen voor akkoord. Naam partner Stuur van de garantsteller en de partner een kopie van het geldig identiteitsbewijs met met uw aanvraag als deze beiden Nederlander zijn. Als één van beiden een andere nationaliteit bezit: een kopie van het geldig document van grensoverschrijding waarin de verblijfsvergunning is aangetekend of een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning. Als de garantsteller iemand anders is dan uw referent stuur dan een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de garantsteller mee. Dit is niet nodig als de garantsteller namens een organisatie of instelling deze garantverklaring invult en ondertekent. BM47/08B

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08A www.ind.nl Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier M35B / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute) or +31 20 8893045 from outside the Netherlands.

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV Aanvraag verblijfsvergunning met MVV M35A-1 / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is.

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (convenant Aziatische horeca 2014, GVVA referent 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application form. Lees

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf

Nadere informatie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie INTERNATIONAL OFFICE Aanmelding MVV visum voor studie Gebruik hoofdletters: HU student ID :..... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie Familienaam :.......... Voornaam

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Is uw vreemdelingendocument gestolen of bent u het verloren? U kunt de aanvraag voor de vervanging van uw vreemdelingendocument ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www. ind.nl. Klik

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Wilt u een aanvraag doen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Wilt u een aanvraag doen voor de verlenging van uw verblijfsvergunning voortgezet verblijf of voortgezet verblijf Speciale Regeling? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) Verzoek om advies voor afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) M138 / 06A Lees eerst deze pagina en pagina 2 van dit formulier voordat u begint met invullen Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag heeft ingediend. Dit is een productie

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to download this application form. Lees

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorie├źn

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag of wijziging Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Arbeid EA- Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Aanvraag om toetsing aan het EU gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag om toetsing aan het EU gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf) www.ind.nl Aanvraag om toetsing aan het EU gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf) 6006 M35E / 08B Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM 1 Info formulier toewijzing huurwoning 1 Aangeboden woning Postcode / woonplaats Netto huur bruto huur 2a. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen?

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen? Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) Young Workers Exchange Program Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA 404) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag

Nadere informatie