Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)"

Transcriptie

1 Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen, welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld en alle gevraagde documenten en bewijsstukken hebt verzameld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. Minderjarige kinderen Als u de ouder of wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind, kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager, dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag hij/zij het formulier zelf ondertekenen. Als het kind jonger is dan 12 jaar, hoeft 4, Antecedentenverklaring, niet ingevuld te worden. Hoe dient u deze aanvraag in? U levert de aanvraag in door eerst te bellen met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) om een afspraak te maken bij het IND-loket in uw regio. U hoort dan meteen welke gegevens u mee moet nemen naar de afspraak. Iedere persoon die een aanvraag doet, moet aanwezig zijn als de aan vraag wordt ingediend. Originelen U moet van alle gevraagde documenten en bewijsstukken de originelen meenemen. De IND verifieert en kopieert deze documenten, waarna u alle originele documenten weer terugkrijgt. De kopieën worden bij uw aanvraag gevoegd. IND-loketten De IND heeft loketten in Zwolle, Utrecht, Rijswijk, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam en Hoofddorp. Hier dient u uw aanvraag in. Kijk op voor het dichtstbijzijnde IND-loket. Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als u uw aanvraag heeft ingediend bij één van de IND-loketten en u hebt de kosten voor uw aanvraag betaald (leges) dan zal uw aanvraag door de IND worden beoordeeld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in beginsel 90 dagen over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u een brief met informatie over waar u uw verblijfsdocument kunt afhalen. Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van een verblijfsvergunning kan geld kosten. Als u leges moet betalen voor uw verblijfsvergunning dan moet u deze betalen op het moment dat u de aanvraag inlevert. De kosten zijn afhankelijk van het verblijfsdoel dat u aanvraagt. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in dit formulier geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Foto, twee vingerafdrukken en handtekening Op grond van een Europese Verordening is het verplicht om naast een foto ook twee vingerafdrukken in een chip op het verblijfsdocument te plaatsen. Van aanvragers van 6 jaar en ouder worden twee vingerafdrukken afgenomen ten behoeve van opname op het verblijfsdocument. Burgers van de Unie en onderdanen van de EER en Zwitserland zijn vrijgesteld van deze verplichting. Van deze doelgroep wordt alleen een foto opgenomen op het verblijfsdocument. Dit betekent dat bij uw afspraak voor de indiening van uw aanvraag om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd bij het IND-loket (bij een zuil) twee vingerafdrukken van u worden afgenomen. Ook wordt er een foto van u gemaakt en moet u een handtekening zetten. Eis handtekening Iedere persoon vanaf 12 jaar moet zelf zijn of haar handtekening zetten bij de zuil. Document voor grensoverschrijding U moet als u uw aanvraag gaat indienen ook uw geldige document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) meenemen. Hierin wordt een sticker aangebracht en er wordt een kopie van gemaakt. Deze kopie gaat bij uw aanvraag. Gemeentelijke basisadministratie De IND controleert de gegevens in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Bij de redenen waarvoor u een verblijfsvergunning kunt aanvragen staat vermeld of u ingeschreven moet staan in de Gemeentelijke basisadministratie. Als u zich voor het eerst inschrijft in de GBA, ontvangt u van de gemeente een Bewijs van Bekendmaking. Dit bewijs van bekendmaking moet u meenemen naar het loket van de IND als u de aanvraag voor een verblijfsvergunning komt indienen. Buitenlandse documenten Officiële buitenlandse documenten over personen die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land van afgifte. Dit betreft bijvoorbeeld documenten, zoals geboorteakten, ongehuwdverklaringen (niet ouder dan 6 maanden), huwelijksakten, rechterlijke beslissingen inzake adoptie en voogdij. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van het verzoek om advies met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Voor meer informatie over de legalisatie of apostillevereisten voor documenten per land en 6008 M35A1 13-c

2 2 van 9 de uitzonderingen hierop kunt u bellen met Informatie Rijksoverheid, telefoon 1400 (dit nummer is vanuit het buitenland niet bereikbaar) of per contact opnemen via of kijken op Taal van bij te voegen documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd, en lever de vertaling en het document samen met de aanvraag in bij het IND-loket. Indien u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank beëdigd vertaler, maar in het buitenland, dient de vertaling ook gelegaliseerd te zijn. Tuberculose Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. U moet dit met een ingevulde en door de Nederlandse GGD ondertekende verwijzingsformulier TBC-onderzoek aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER land, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. U hebt ook geen TBC-onderzoek te ondergaan als u in het bezit bent van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten. Tewerkstellingsvergunning (TWV) Veelal is voor arbeid in loondienst een TWV verplicht. Voor nadere informatie over de TWV kunt u terecht bij UWV ( Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Wilt u meer informatie Kijk dan op de website van de IND, U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is ( 0,10 p.m. plus eventueel de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur. Vanuit het buitenland belt u Dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar. 1 Gegevens vreemdeling (de aanvrager) 1.1 V-nummer n Ja n Nee (Het V-nummer kunt u terugvinden in eerdere correspondentie van de IND of op uw eerdere verblijfsvergunning) 1.2 Burgerservicenummer (indien bekend) 1.3 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.4 Geslacht n Man n Vrouw 1.5 Woonadres 1.6 Geboortedatum 1.7 Geboorteplaats 1.8 Geboorteland 1.9 Nationaliteit 1.10 Burgerlijke staat 1.11 Contact Telefoonnummer M35A1 13-c

3 Aanvraag 3 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 2 Gegevens referent (de verblijfgever) Vul hieronder alle gevraagde gegevens in van de verblijfgever. De verblijfgever is de persoon bij wie u wilt verblijven of de organisatie die uw verblijf in Nederland bekostigt. Als u in Nederland wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of voor (voorbereiding) studie, vul dan de gegevens in van de organisatie waar u gaat werken of studeren en haar contactpersoon. 2.1 Burgerservicenummer (indien bekend) 2.2 Naam 2.3 Geslacht 2.4 Woonadres 2.5 Geboortedatum 2.6 Geboorteplaats en Geboorteland 2.7 Nationaliteit en Burgerlijke staat 2.8 Contact Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen n Man n Vrouw Geboorteplaats Geboorteland Nationaliteit Burgerlijke staat Telefoonnummer 2.9 Verblijfstatus n Nederlandse nationaliteit n Geen n Geprivilegieerd n In afwachting van behandeling aanvraag van een verblijfsvergunning n Verblijfsvergunning 2.10 Naam organisatie en Contactpersoon > Onderstaand alleen invullen bij werk/studie Naam organisatie Contactpersoon 3 Verklaring omstandigheden Let op! Stuur altijd verklaringen en bewijsstukken mee. U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Geef aan welke situatie(s) op u (de aanvrager) van toepassing is of zijn, sinds de afgifte van uw huidige machtiging tot voorlopig verblijf. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. a. n Sinds de afgifte van de huidige machtiging tot voorlopig verblijf is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht b. n Degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) > Voeg van dit document een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens, (reis)stempels en aantekeningen bij. (Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren) c. De gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd, namelijk: n Getrouwd/geregistreerd partnerschap Voeg de huwelijksakte/registratie bij n Nieuwe relatie Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen n Verbreking huwelijk/relatie > Neem contact op met de IND om te informeren wat u kunt doen d. n Kind geboren > Voeg de geboorteakte bij e. n Iemand overleden > Voeg hiervan een verklaring bij f. n De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veranderd > Voeg de bewijsstukken toe genoemd in de Bijlage bewijsstukken inkomen g. n Anders, namelijk: 6008 M35A1 13-c

4 4 van 9 4 Antecedentenverklaring Let op! Als u deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben. Geef de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (de aanvrager) 12 jaar of ouder bent. a. n Ik verklaar dat: ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende maatregel; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen; ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf, ben onderworpen aan strafvervolging; ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); en het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsweigering of verblijfsbeëindiging. b. n Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren: 5 Tuberculose Landen die tot de Europese Unie (EU) behoren zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië (per 1 juli 2013) Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. Als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt, moet met het verwijzingsformulier TBC-onderzoek worden aangetoond dat u dit onderzoek heeft ondergaan. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld (zie de toelichting op de achterkant van dit formulier). Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is. Als u als pleegkind of adoptiekind met goed gevolg een TBC-keuring in het land van herkomst heeft doorstaan en dit blijkt uit een te overleggen recente medische verklaring, dan hoeft u geen TBC-onderzoek te ondergaan. a. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen b. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb een geldige EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of ik ben zijn/haar gezinslid en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene toegelaten c. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik ben in Nederland geboren en ik heb mijn hoofdverblijf sinds mijn geboorte niet buiten Nederland verplaatst. d. n Ik heb een andere nationaliteit en n ik heb al een TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een originele recente verwijzingsformulier TBC-onderzoek. Dit formulier is het bewijs dat u een TBC-onderzoek heeft ondergaan en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. n ik heb nog geen TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een ondertekende intentieverklaring TBC-onderzoek waaruit blijkt dat u bereid bent een TBC-onderzoek te ondergaan. Gebruik hiervoor de Bijlage intentieverklaring TBC-onderzoek. Daarna dient u een afspraak voor dit onderzoek te maken. U kunt hiervoor terecht bij de GGD in de regio waar u verblijft (zie voor meer informatie Gebruik hiervoor de Bijlage Verwijzingsformulier TBC-onderzoek M35A1 13-c

5 Aanvraag 5 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 6 Doel van het verblijf in Nederland Geef hieronder de hoofdreden (doel) van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aankruisen en de instructie daarbij opvolgen. De reden waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt, moet gelijk zijn aan de reden waarvoor u uw machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) heeft aangevraagd n bij een familie- of gezinslid Als u wilt verblijven bij een familie- of gezinslid dat in Nederland woont. > Ga naar 7 op pagina 5 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken Als u als werknemer wilt gaan werken voor een in Nederland gevestigd bedrijf of als u een zelfstandig beroep of bedrijf wilt uitoefenen in Nederland. > Ga naar 8 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken op grond van een internationaal verdrag Als u in Nederland wilt gaan werken op grond van een internationaal verdrag. > Ga naar 9 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om als hoogopgeleide werk te zoeken als kennismigrant Als u als hoogopgeleide na voltooiing van uw studie een baan wilt zoeken als kennismigrant of een innovatief bedrijf wilt starten en gebruik wilt maken van het zoekjaar. > Ga naar 10 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te studeren Als u in Nederland een studie of opleiding wilt volgen. > Ga naar 11 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voor uitwisseling Als u via het Working Holiday Scheme, Working Holiday Program of een particuliere organisatie kennis wilt maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. > Ga naar 12 op pagina 7 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n als au pair Als u in een gastgezin als au pair wilt verblijven om zo kennis te maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. > Ga naar 13 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Als u in Nederland wil verblijven bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. > Ga naar 14 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om medische redenen Als u in Nederland wilt verblijven omdat u hier een medische behandeling moet ondergaan. > Ga naar 15 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voor wedertoelating Als u eerder in Nederland hebt gewoond, als Nederlander of met een verblijfsvergunning. > Ga naar 16 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. 7 Verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont (320, 324, 340, 344) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk of document in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. n u bent ongehuwd partner van iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont en u wilt hier in Nederland huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan (518) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren De door u en uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage relatieverklaring n u bent een minderjarig kind (niet in Nederland geboren) en woont op hetzelfde adres als uw ouder of uw wettelijk vertegenwoordiger (de verblijfgever) (326) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Als u 15 jaar of ouder bent, lever dan ook mee Een door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn n u bent de biologische of juridische ouder van een minderjarige vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (de verblijfgever) (347) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning van de verblijfgever Bewijsstukken dat u bloedverwant bent van de eerste graad in rechtstreeks opgaande lijn (vader of moeder) van de verblijfgever Als u een andere nationaliteit heeft dan uw verblijfgever, lever dan ook mee Een bewijs dat u niet wordt toegelaten in het land van die andere nationaliteit Als uw verblijfgever inmiddels de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, lever dan ook mee Een bewijs dat de Nederlandse rechter vanwege het geestelijk vermogen van uw verblijfgever een curator of mentor heeft benoemd 6008 M35A1 13-c

6 6 van 9 n u wilt op grond van artikel 8 EVRM het gezinsleven uitoefenen met uw in Nederland verblijvende familie- of gezinslid (334) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk of document in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw familie- of gezinslid. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw familie- of gezinslid niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. n u bent pleegkind van iemand (de verblijfgever). De verblijfgever woont in Nederland (352) Let op! Het dient hier te gaan om een familiepleegkind. De verblijfgever mag alleen een grootouder, broer, zuster, oom of tante van het pleegkind zijn. Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregi streerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Bewijs dat het gezag is geregeld door bijvoorbeeld een voogdijverklaring n u bent gezinslid van iemand (de verblijfgever) met een verblijfsvergunning voor medische behandeling (415, 416, 417, 418) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning van uw verblijfgever of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Documenten met betrekking tot de familierechtelijke relatie met uw verblijfgever (een kopie van bijvoorbeeld een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Als u een minderjarig kind bent van de verblijfgever, lever dan ook mee: Documenten met betrekking tot het ouderlijk gezag ten aanzien van u (indien u tijdens het huwelijk van de verblijfgever bent geboren, volstaat een geboorteakte) Als u een ouder bent van de verblijfgever, lever dan ook mee: Documenten met betrekking tot het ouderlijk gezag ten aanzien van de verblijfgever (indien de verblijfgever tijdens uw huwelijk is geboren volstaat een geboorteakte) n u bent nog niet geadopteerd, maar wordt wel ter adoptie opgenomen in het gezin van uw verblijfgever (350) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. n u bent door een adoptie-uitspraak meteen geadopteerd in het gezin van uw verblijfgever. De verblijfgever woont in Nederland (356) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de vooren achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Als er sprake is van een adoptiebeslissing die is gegeven door een buitenlandse instantie die het Haags Adoptieverdrag heeft toegepast, lever dan ook mee Een verklaring van conformiteit, als deze niet eerder is overgelegd bij de mvv aanvraag of het verzoek om advies voor afgifte van een mvv n u bent gezinslid van niet-geprivilegieerd NAVO-personeel (de verblijfgever) (461, 462, 463) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een door de werkgever van uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Bewijsstukken dat het hoofdverblijf van de verblijfgever in Nederland is Als uw verblijfgever niet staat ingeschreven in de GBA, lever dan ook mee Bewijsstukken dat het hoofdverblijf van uw verblijfgever in Nederland is n u bent de enige verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind (348) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een kopie van uw geboorteakte van uw kind of, als uit de geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen u en het kind niet blijkt, kopieën van andere bewijsmiddelen waaruit die familierechtelijke relatie blijkt, bijvoorbeeld documenten van een eventuele adoptie; Bewijsstukken waaruit blijkt dat u het rechtmatig gezag over uw kind heeft; Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uw kind financieel onderhoudt; en Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw kind bij u inwoont. Als de andere ouder van uw minderjarige Nederlandse kind de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning heeft, lever bij uw aanvraag dan ook de volgende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze ouder feitelijk niet voor uw kind kan zorgen; Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze ouder niet het gezag over uw kind kan krijgen; of Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze ouder in detentie zit M35A1 13-c

7 Aanvraag 7 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 8 Verblijfsvergunning om te werken Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n als werknemer in loondienst (370); of n als gastdocent of bezoldigd wetenschappelijk onderzoeker (394, 395); of n arbeid in loondienst als directeur-grootaandeelhouder (456) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst n als stagiair (374); of n als praktikant (375); of n als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker (387) n als geestelijk voorganger of als godsdienstleraar (376) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Indien nodig: bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar n om te werken als zelfstandige (377) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk of document in: Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf n na 7 jaar of langer gewerkt te hebben op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat (382); of n voor het doorbrengen van verlof in Nederland (alleen als u werkzaam bent op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat) (383) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk of document in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) n als grensoverschrijdende dienstverrichter (500) Als u (de dienstverrichter) geen EU-/EER nationaliteit heeft, maar wel in een EU-/EER-land woont en werkt, én in opdracht van uw werkgever (de dienstverlener) tijdelijk diensten gaat verrichten Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Uw verblijfsvergunning en uw werkvergunning waaruit blijkt dat u gerechtigd bent in het land van vestiging van de dienstverlener te verblijven en daar in dienst van de dienstverlener arbeid te verrichten (indien u deze heeft) Uw arbeidsovereenkomst (met de dienstverlener) n als niet-geprivilegieerd NAVO-personeel (460) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Als u als niet-geprivilegieerd burgerpersoneel niet in de GBA wordt ingeschreven: bewijsstukken dat u in Nederland woont 9 Verblijfsvergunning om te werken op grond van een internationaal verdrag n in loondienst in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is, anders dan het Nederlands- Amerikaans Vriendschapsverdrag, het Nederlands-Japans Handelsverdrag, het Turks associatiebesluit of het Nederlands-Duits Vestigingsverdrag (370) 10 Verblijfsvergunning om als hoogopgeleide werk te zoeken als kennismigrant n als u in Nederland gebruik wilt maken van het zoekjaar voor hoog opgeleiden (508) 11 Verblijfsvergunning om te studeren aan het voortgezet of beroepsonderwijs n studie aan voortgezet of beroepsonderwijs (393) Let op! Als uw studie door een financier wordt bekostigd, dient uw financier ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring studie Bewijsstukken voor (voorlopige) inschrijving aan of toelating bij de onderwijsinstelling als voltijdstudent, die zijn afgegeven door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling 12 Verblijfsvergunning voor uitwisseling Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n uitwisseling via een particuliere organisatie (403) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw gastgezin. n uitwisseling op basis van het Working Holiday Scheme of Working Holiday Program (402) Lever bij uw aanvraag een kopie van uw retourticket of bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u over voldoende middelen beschikt om dit aan te schaffen in M35A1 13-c

8 8 van 9 13 Verblijfsvergunning voor au pair n als au pair (400) Let op! U bent op het moment van de aanvraag van de verblijfsvergunning in Nederland, ten minste 18 jaar, maar nog geen 31 jaar oud. Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw gastgezin. Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: De door u en uw gastgezin volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring au pair Een door u en uw gastgezin volledig ingevulde en ondertekende Bijlage overeenkomst au pair - gastgezin 14 Verblijfsvergunning om te verblijven op religieuze of levensbeschouwelijke gronden n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden (378) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een door u volledige ingevulde en ondertekende Bijlage bewust verklaring overgangsregeling religieuze of levensbeschouwelijke gronden Recente schriftelijke bewijsstukken waarmee de organisatie of het klooster aantoont over voldoende financiële middelen te beschikken en te kunnen voorzien in uw levensonderhoud 15 Verblijfsvergunning om medische behandeling n voor medische behandeling (410) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewijs omtrent uw medische situatie. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, moeten met een nieuw bewijs omtrent medische situatie kenbaar worden gemaakt. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet door elke arts afzonderlijk een bijlage worden ingevuld en ondertekend De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekosten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld Een schriftelijke uiteenzetting, waarom Nederland het meest aangewezen land is voor het ondergaan van de betreffende medische behandeling(en). Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken met de aanvraag mee Bewijsstukken waaruit blijkt dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt voor de kosten van uw levensonderhoud tijdens uw verblijf in Nederland Als u zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt lever dan ook mee Een door een familielid of andere relatie van u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Bewijsstukken van het inkomen van de garantsteller en eventueel zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van de garantsteller. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft de garantsteller niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Bent u een onderdaan van Suriname, lever dan ook mee Het op medische indicatie afgegeven visum 16 Verblijfsvergunning voor wedertoelating Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent minderjarig, in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien en u heeft vanaf uw 4e levensjaar 10 jaar rechtmatig (of als Nederlander) in Nederland verbleven (365); of n u bent minderjarig, in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien en u heeft voor het indienen van de aanvraag 5 jaar rechtmatig (of als Nederlander) in Nederland verbleven en Nederland is voor u het meest aangewezen land (365); of n u bent oud-nederlander en u bent in Nederland geboren en getogen (362); of n u bent oud-nederlander, 18 jaar of ouder, u woont in een ander land dan waarvan u onderdaan bent en u heeft bijzondere banden met Nederland (363) n u komt in aanmerking voor terugkeer op grond van artikel 8 Remigratiewet (uw situatie na remigratie) (315) Let op! Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd (als u direct voor uw remigratie in Nederland verbleef als Nederlander, als houder van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of als u gedurende een ononderbroken periode van tenminste vijf jaar houder was van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd). Gebruik dan niet dit formulier maar Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd M35A1 13-c

9 Aanvraag 9 van 9 Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie 17 Ondertekening door de vreemdeling (de aanvrager) Ik vraag aan voor mijzelf/mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig een eerste verblijfsvergunning (voor de maximale geldigheidsduur). Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND. Ik lever dit formulier en (aantal) bijlagen/bewijsstukken in Naam 17.2 en datum Dag Maand Jaar 17.3 Handtekening 18 Indienen van de aanvraag Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld. Controleer of u het formulier hebt ondertekend. > Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen, bewijsstukken en documenten. Gebruik geen nietjes of paperclips! > Lever de aanvraag in. Bel eerst met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) om een afspraak te maken voor een bezoek bij het IND-loket in uw regio. Ook als u dit formulier heeft gedownload van moet u een afspraak maken. Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u de aanvraag inleveren bij het IND-loket M35A1 13-c

10

11 Bijlage Bewijsstukken inkomen M35A, M35A-1, M35B en M83 Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen met uw aanvraag moet meesturen. Deze zijn meestal van u en/of van uw referent. Let op! Dient u uw aanvraag in bij één van de IND-loketten dan moet u van alle gevraagde documenten en bewijsstukken de originelen meenemen. De IND verifieert en kopieert deze documenten, waarna u alle originele documenten weer terugkrijgt. De kopieën worden bij uw aanvraag gevoegd. Dient u uw aanvraag schriftelijk in dan mogen de bewijsstukken kopieën zijn, tenzij anders aangegeven. De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkerings gegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoerings instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). Als u of uw referent een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar geldig is; of Als u (de vreemdeling) arbeid in loondienst gaat verrichten (in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is) Uw huidige arbeidsovereenkomst(en) De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Loonstroken over de afgelopen 3 maanden Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoorbeeld door overwerk) Loonstroken over de afgelopen 12 maanden Als u of uw referent een arbeidsovereenkomst heeft die op het moment van de aanvraag minder dan 1 jaar geldig is Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit blijkt dat u over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als u of uw referent werkt als uitzendkracht of op basis van een afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerk-contract, nulurencontract of een andere overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit blijkt dat u over werk beschikt De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Over de afgelopen 3 jaar: - alle salarisspecificaties; en - alle jaaropgaven; en - alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); en - toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) Als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker Als u een beurs of stipendium ontvangt: een bewijs waaruit de hoogte van de beurs of het stipendium blijkt alsmede het tijdvak waarover de beurs of het stipendium wordt toegekend; of Als u sponsorgelden ontvangt: een bewijs waaruit de hoogte van de gelden en de duur van de sponsorovereenkomst blijkt; of Als u periodieke betalingen ontvangt ter bekostiging van het verblijf in Nederland: een bewijs van deze betalingen; of Als u betaald werk in het buitenland heeft: een afschrift van een arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever in het buitenland Als u of uw referent inkomsten heeft uit eigen vermogen De meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting zoals verkregen van de Belastingdienst; De meest recente voorlopige aanslag inkomstenbelasting zoals verkregen van de Belastingdienst; De meest recente opgave van het inkomen aan de Belastingdienst; en Bescheiden waaruit het eigen vermogen blijkt op het moment van de indiening van de aanvraag. Als u of uw referent een (aanvullende) uitkering heeft Heeft u of uw referent een (aanvullende) uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, AOW, ANW of REA-uitkering) De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toegekend De meest recente uitkeringsspecificatie Heeft u of uw referent een WAO-, WAZ- of Wajong uitkering Het toekenningsbesluit waaruit blijkt dat u arbeidsongeschikt bent (en voor welk percentage) De meest recente uitkeringsspecificatie (van minimaal één jaar na het toekenningsbesluit) Heeft u of uw referent vanaf 1 januari 2006 een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA Het toekenningsbesluit waaruit blijkt onder welke regeling u valt (IVA dan wel WGA); (Indien aanwezig) de meest recente herbeoordeling Bent u of is uw referent blijvend arbeidsongeschikt en wordt géén WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong uitkering ontvangen Een verklaring van de GG&GD/GGD, dan wel bedrijfsarts of keuringsarts, waaruit blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt bent, sinds wanneer u dat bent en wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is Heeft u of uw referent een bijstandsuitkering, en is het voor u of uw referent blijvend onmogelijk om weer te werken (dit is niet van toepassing indien u een aanvraag om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft ingediend) Alle toekenningsbesluiten van de afgelopen 5 jaar en eventuele correspondentie met het college van Burgemeester en Wethouders over de vrijstelling van de sollicitatieplicht van de afgelopen 5 jaar en bewijsstukken waaruit blijkt dat een arbeidsinschakeling binnen een redelijke termijn niet te verwachten is Als u of uw referent zelfstandig ondernemer bent/is De door u en een registeraccountant, een Accountant, Administratieconsulent, een Federatie Belastingadviseur, een College Belastingadviseur of een administrateur met een BECON-nummer van de Belastingdienst volledig ingevulde en door zowel de administrateur als de ondernemer zelf ondertekende Bijlage verklaring inkomen zelfstandig ondernemer met de gevraagde bijlagen Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf (tenzij inschrijving onmogelijk is) U of uw referent directeur-grootaandeelhouder bent/is De officiële bescheiden waaruit blijkt hoe groot uw belang in de vennootschap is (eigendomspercentage); Uw arbeidsovereenkomst (of overeenkomsten, als u meerdere banen heeft) Een originele, volledig ingevulde Bijlage werkgeversverklaring, voorzien van datum, handtekening van de werkgever en firmastempel (niet ouder dan 3 maanden) Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van uw verzoek, waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald (loonstroken, bankafschriften) Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting door de vennootschap aan de belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften) BE01/13B

12

13 Bijlage Werkgeversverklaring M35A, M35A-1, M35B, M35D en M83 Als u meerdere werkgevers heeft, wordt u verzocht deze bijlage te kopiëren. Voor iedere werkgever moet 1 exemplaar worden ingevuld en ondertekend. In het aanvraagformulier is aangegeven wanneer en van welke perso(o)n(en) u de werkgeversverklaring met uw aanvraag moet meesturen. Let op! De IND kan de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en uitkerings gegevens controleren bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld Uitvoerings instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of Belastingdienst). 1 Gegevens werknemer 1.1 Burgerservicenummer 1.2 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.3 Geslacht n Man n Vrouw 1.4 Woonadres 1.5 Geboortedatum 1.6 Geboorteplaats 1.7 Geboorteland 1.8 Nationaliteit 2.1 Naam 2.2 Bezoekadres 2 Gegevens bedrijf/instelling 2.3 Loonheffingsnummer 3.1 Functie werknemer 3.2 Datum in dienst 3 Gegevens dienstverband 3.3 Aard van het dienstverband 3.4 Periode dienstverband n Vast dienstverband n Oproep contract n Uitzendwerk n Onbepaalde tijd, of n Bepaalde tijd van tot BE02/13B

14 2 van Is er een doorbetalingsregeling van het loon gedurende de looptijd als er geen werk is? 3.6 Proeftijd 3.7 Uren per week 3.8 Bruto salaris (exclusief vakantiegeld) 3.9 Sv-loon (exclusief vakantiegeld) 3.10 Netto salaris (exclusief vakantiegeld) 3.11 Percentage vakantiegeld n Nee n Ja n Nee n Ja, tot Uren contractueel Uren feitelijk Afgerond in hele euro s n Per maand, of n per 4 weken Afgerond in hele euro s n Per maand, of n per 4 weken Afgerond in hele euro s n Per maand, of n per 4 weken % 4 Ondertekening werkgever Ik verklaar dat de bovengenoemde werknemer in dienst is bij het bovengenoemde bedrijf/instelling Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld 4.1 Naam 4.2 Functie 4.3 Telefoonnummer 4.4 en datum 4.5 Handtekening 4.6 Stempel bedrijf/instelling BE02/13B

15 Bijlage Bewust- en garantverklaring religieuze en levensbeschouwelijke organisaties M35A, M35A-1 en M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. 1 Gegevens vreemdeling De ondergetekende, verder te noemen de vertegenwoordiger van de organisatie, verklaart ten aanzien van het bij de organisatie beoogde verblijf van de vreemdeling: 1.1 V-nummer (indien bekend) Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.2 Naam 1.3 Geslacht 1.4 Geboortedatum n Man n Vrouw 1.5 Nationaliteit Als volgt, de vertegenwoordiger van de organisatie is ermee bekend: dat verblijf van voornoemde vreemdeling bij de organisatie in Nederland slechts wordt toegestaan met het oog op religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden; dat arbeid door voornoemde vreemdeling niet is toegestaan; dat ingevolge de beperking waaronder verblijf wordt verleend, wordt verwacht dat de vreemdeling respectievelijk de organisatie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst informeert indien blijkt van een andere dan de bedoelde invulling van het verblijf; dat in het kader van het toezicht op vreemdelingen de vreemdelingenpolitie de organisatie en de vreemdeling hetzij met een concrete aanleiding, hetzij steekproefsgewijs bezoeken of oproepen voor een controle. de vertegenwoordiger van de organisatie verklaart: dat substantiële wervingsactiviteiten zijn ondernomen op grond waarvan is gebleken dat het verblijf van de vreemdeling noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte van de organisatie; dat de kosten, niet zijnde bijstandkosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verlijf van de vreemdeling, waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar toelating gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van op de organisatie kunnen worden verhaald; ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet, respectievelijk per 1 januari 2004 de Wet werk en bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Algemene bijstandswet, respectievelijk per 1 januari 2004 de Wet werk en bijstand) naast genoemde per jaar op de organisatie zullen worden verhaald. 2.1 Naam organisatie 2.2 Bezoekadres 2.3 Naam en functie vertegenwoordiger 2.4 en datum 2 Gegevens organisatie Naam Functie 2.5 Handtekening BE06/13B

16

17 Bijlage Bewustverklaring overgangsregeling religieuze of levensbeschouwelijke gronden M35A, M35A-1 en M35B Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring mee met uw aanvraag. 1 Gegevens vreemdeling 1.1 V-nummer (indien bekend) Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.2 Naam 1.3 Geslacht n Man n Vrouw 1.4 Woonadres 1.5 Geboortedatum 1.6 Geboorteplaats 1.7 Geboorteland 1.8 Nationaliteit De ondergetekende verklaart hierbij ermee bekend te zijn dat: Hem/haar slechts verblijf wordt toegestaan voor bepaalde tijd voor verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden bij: 1.9 Naam van de organisatie Het verblijf slechts wordt toegestaan zolang hij/zij bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie verblijft voor religieuze of levensbeschouwelijke doeleinden en hij/zij, wanneer daarvan geen sprake meer is, Nederland dient te verlaten Het hem/haar niet is toegestaan om gedurende het verblijf in Nederland andere activiteiten dan waarvoor hem/haar verblijf is toegestaan te verrichten 2 Ondertekening Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld 2.1 en datum 2.2 Handtekening BE07/13B

18

19 Bijlage Verwijzingsformulier TBC-onderzoek M35A en M35A-1 Om een verblijfsvergunning te verkrijgen, moet u (of de persoon die u vertegenwoordigt) bereid zijn een onderzoek naar en - indien nodig - behandeling van tuberculose (TBC) te ondergaan. Wanneer u samen met uw aanvraag de ingevulde intentieverklaring TBC-onderzoek bij de IND indient (en u ook aan alle overige voorwaarden voldoet), verleent de IND u zo snel als mogelijk een verblijfsvergunning. U krijgt deze vergunning onder de nadrukkelijke voorwaarde dat u ook daadwerkelijk binnen drie maanden een TBC-onderzoek ondergaat. Mocht na afgifte van een verblijfsvergunning blijken dat u - ondanks ondertekening van de intentieverklaring - niet binnen de termijn van drie maanden een TBConder zoek heeft ondergaan, zal dit tot intrekking van de verleende vergunning kunnen leiden. Voor het ondergaan van het TBC-onderzoek dient u een afspraak te maken met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Bij deze afspraak moet u het verwijzingsformulier zo volledig mogelijk ingevuld (deel 1) meenemen. Vul het verwijzingsformulier in voordat u een afspraak maakt bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Zie ook voor informatie over de GGD: Het ingevulde en door de GGD ondertekende formulier, waaruit blijk dat u een TBC-onderzoek hebt ondergaan, dient binnen drie maanden na de datum waarop de aanvraag om een verblijfsvergunning is ingediend door de IND te zijn ontvangen van de GGD. De verplichting voor het onderzoek geldt niet als u de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: één van de lidstaten van de EU of de EER, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland (incl. Liechtenstein). De verplichting voor het onderzoek geldt ook niet als u een EG-verblijfsvergunning hebt voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten. 1 Gegevens van de te onderzoeken vreemdeling (de aanvrager) > De vreemdeling (de aanvrager) vult dit gedeelte (deel 1) in De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzoekt de directeur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) de hierna te noemen persoon te onderzoeken op tuberculose (aan de ademhalingsorganen), als bedoeld in de Vreemdelingencirculaire. 1.1 Aanvraag vergunning arbeid, stage, praktikantschap of studie? n Ja n Nee 1.2 Hoe bent u naar Nederland gekomen? n Met n Zonder een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) 1.3 V-nummer 1.4 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.5 Geslacht 1.6 Woonadres 1.7 Geboortedatum n Man n Vrouw 1.8 Geboorteplaats 1.9 Geboorteland 1.10 Nationaliteit 1.11 Burgerlijke staat 1.12 Grensoverschrijdingsdocument Soort BM38/13B

20 2 van Heeft u een echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner? Naam n Echtgeno(o)t(e) n (Geregistreerd) partner > Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen Geslacht Woonadres n Man n Vrouw Nationaliteit 2 Verklaring GGD-arts > De GGD-arts vult dit gedeelte (deel 2) in 2.1 Naam GGD Ondergetekende, als geneeskundige verbonden aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, verklaart dat hij/zij de in dit formulier genoemde vreemdeling onder onderstaand nummer, ten behoeve van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, heeft onderzocht op tuberculose (aan de ademhalingsorganen). 2.2 Naam arts 2.3 en datum onderzoek 2.4 en datum 2.5 Handtekening arts > De GGD stuurt deze verklaring volledig ingevuld en ondertekend op naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Gebruik het adres dat van toepassing is op de situatie van de vreemdeling. Heeft de vreemdeling een aanvraag ingediend voor het verblijfsdoel arbeid, stage, praktikantschap of studie? Ja Nee Immigratie-en Naturalisatiedienst Postbus AE ALMELO Immigratie-en Naturalisatiedienst Postbus AG ALMELO BM38/13B

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute) or +31 20 8893045 from outside the Netherlands.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie INTERNATIONAL OFFICE Aanmelding MVV visum voor studie Gebruik hoofdletters: HU student ID :..... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie Familienaam :.......... Voornaam

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV Aanvraag verblijfsvergunning met MVV M35A-1 / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is.

LET OP! Dien geen aanvraag in als de verblijfsvergunning van de werknemer nog langer dan 3 maanden geldig is. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (convenant Aziatische horeca 2014, GVVA referent 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier?

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning regulier Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.38 Verblijf in Nederland brochure bronnen brochure 'Verblijf in Nederland', uitgave IND oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application form. Lees

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to download this application form. Lees

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier M35B / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Wilt u een aanvraag doen voor uw in Nederland geboren kind? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling bent.

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08B www.ind.nl Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de erkend referent

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de erkend referent U kunt dit formulier niet gebruiken als de vreemdeling in het bezit is van de Zuid-Koreaanse nationaliteit en wil deelnemen aan de WHP-pilot. De vreemdeling dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument Is uw vreemdelingendocument gestolen of bent u het verloren? U kunt de aanvraag voor de vervanging van uw vreemdelingendocument ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www. ind.nl. Klik

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel arbeid in loondienst (convenant Aziatische horeca 2014) (GVVA referent, 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag. met het verblijfsdoel seizoenarbeid. (vreemdeling)

Aanvraag. met het verblijfsdoel seizoenarbeid. (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u een vreemdeling bent.

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag heeft ingediend. Dit is een productie

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling) U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning regulier 5010 M35B / 08A www.ind.nl Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Voor wie is deze brochure? 4 3 Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij 5 gezinshereniging en gezinsvorming? 4 Welke documenten

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verlenging verblijfsvergunning Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint met invullen. Waarom

Nadere informatie

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging)

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) JU Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 december 2004, nr. INDUit04-8306 (AUB), houdende wijziging van het Voorschrift

Nadere informatie

Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u als vreemdeling een aanvraag doen voor

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Nadere informatie