GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2"

Transcriptie

1 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak erg wennen. Het gaat in groep 1 en 2 toch anders dan op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Ouders weten lang niet altijd hoe het in een kleutergroep toegaat. We willen u daarom door dit nieuwsboekje informeren en verschillende zaken uitleggen. Het gaat alleen om groep 1 en 2. Voor de andere groepen kunt u informatie vinden in de schoolgids. Vriendelijke groeten, De leerkrachten van groep 1 en 2 De Kersenboom

2 Team Ons team bestaat op dit moment uit 13 leerkrachten waarvan er 7 in de groepen 1 en 2 werkzaam zijn: Groep 1/2 A: Sanne Mars Groep 1/2 B: Jessica Kraaijenbrink en Lora Bergen Groep 1/2C: Lora Bergen en Natasja Levie Groep 1/2D: Petra van Veelen en Demelza Beuning

3 Hoe ziet een schooldag eruit? Om 7.45 uur gaat de deur open en zijn de kinderen welkom in de klas. De kinderen geven de leerkracht een hand en wensen goedemorgen. Ouders mogen nog even mee om een boekje te lezen met hun kind in de kring en om 8 uur start de les. Elke dag start in de kring. In de kring is het stil, we laten elkaar uitpraten en als je wat wil zeggen steek je je vinger op. In de kring kunnen diverse activiteiten plaatsvinden: voorlezen, taalspelletjes, telspelletjes, Engels, sociaal/emotioneel, muziek, uitleg van een knutsel en nog meer. Na de kring begint de speel-/werktijd. Met behulp van het Arbeid Naar Keuzebord maken de kinderen een keuze uit de diverse hoeken en materialen. Kinderen kunnen ook een opdracht krijgen van de leerkracht. Het werken in de verschillende hoeken wordt door de leerkrachten goed geobserveerd daarnaast spelen de leerkrachten af en toe mee om de kinderen te leren hoe het spel in een hoek zou kunnen. Op deze manier leren we de kinderen samen spelen en taakgericht werken. De leerkracht helpt de kinderen op weg met het maken van een werkje of met het spelen in één van de hoeken en roept daarna een klein groepje kinderen bij zich. In deze kleine groep bieden wij basis, verdieping of verrijking aan. Na de speel/werktijd is het tijd om fruit te eten en wat te drinken. Waarna de kinderen lekker gaan buiten spelen. Twee keer per week gymmen we samen in ons gymlokaal. We doen spelletjes of we zetten een parcours uit met allerlei activiteiten. Na het buitenspelen is er vaak in de kring een activiteit en daarna het al weer tijd voor de lunch met nog een keer buitenspelen, dit keer wat korter. s Middags is er weer speel-/werktijd en/of een leerkring. Activiteiten van de ochtend worden afgerond. De volgorde van alle bovengenoemde activiteiten verschilt per groep en per dag. Aan het eind van de dag komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten. De kinderen blijven bij de juf totdat ze zijn opgehaald.

4 Praktische zaken Wennen Zes weken voordat uw kind vier wordt zal de leerkracht contact met u opnemen en u uitnodigen voor een gesprek. De leerkracht zal met u een aantal praktische zaken doornemen en afspraken met u maken wanneer uw kind komt wennen. Bij dit gesprek krijgt u een formulier mee wat u later kunt invullen. Tijdens het voortgangsgesprek na 6 weken is er ruimte om dit formulier samen door te nemen. Gemiddeld komen kinderen vijf keer, één dag wennen voor het vier wordt. Kinderen die al op het kinderdagverblijf bij de Kersenboom zijn, komen wennen in overleg met de leidsters van het kinderdagverblijf. De eerste periode nadat uw kind vier is geworden zal soms best vermoeiend zijn daarom is het prima om uw kind af en toe een dagje thuis te houden zodat het even kan bijkomen van alle nieuwe indrukken. Laat ons dit dan wel even weten. Gymkleding/gymzaal We gymmen twee keer per week in sportkleding, voorzien van naam (broekje, tshirt of gympakje) en sportschoenen, eveneens voor zien van naam, in het gymlokaal. De tas met de sportkleren (met de naam erop) kunt u afgeven bij de juf. Wij verwachten dat kinderen zich zo veel mogelijk zelf aan- en uit kunnen kleden. Natuurlijk zal de leerkracht helpen wanneer er iets niet lukt maar in principe moeten de kinderen zich zelf aan- en uit kunnen kleden. Controleert u regelmatig of de schoenen nog passen. De tas blijft op school en wordt opgeruimd in kratten in de kleedkamer. In de week voorafgaand aan een vakantie kunt u de tas meenemen om de kleding te wassen.

5 Jas en tas ophangen Bij binnenkomst mogen de kinderen hun jas en hun tas in hun luizentas doen. Alle kinderen hebben een eigen kiesplaatje waarbij ze hun luizentas en schooltas ophangen. Luizenzakken zijn voor 2 euro te koop en bij de leerkracht verkrijgbaar. Fruit en lunch De kinderen eten rond 10 uur hun pauzehapje, dit bestaat uit fruit of groente en/of een gezond tussendoortje. Limonade met prik en/of blikjes zijn niet toegestaan. Het tussendoortje is niet bedoeld als laat ontbijt of vroege lunch, wij verzoeken u om de hoeveelheid beperkt te houden. Ook de lunch zien wij graag zo gezond mogelijk. Voortgangsgesprek met de leerkracht Zoals al eerder genoemd zult u ongeveer 6 weken nadat uw kind gestart is in de kleutergroep een gesprek hebben met de leerkracht over hoe het gaat. Het formulier wat u eerder heeft meegekregen is leidraad voor dit gesprek. Dan is er natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen. Uitstapjes en ouderbegeleiding In een schooljaar zijn er verschillende uitstapjes. Wanneer deze plaatsvinden vindt u in de schoolkalender of uw leerkracht vertelt u dit. Daar zijn altijd ouders voor nodig. De leerkracht hangt dan een intekenlijst op bij de deur en u kunt zich inschrijven. Via Digiduif (ons digitaal-informatiesysteem) hoort u wanneer de intekenlijsten opgehangen worden. Tijdens ons jaarlijkse schoolreisje en dag naar Artis gaan er in eerste instantie ouders mee van de OuderActiviteitenCommissie. Verjaardagen De verjaardag van de kinderen die 4 jaar worden, worden niet in de klas gevierd. Dit gebeurt meestal al op het kinderdagverblijf en vaak is de overstap naar school al spannend genoeg. Wij gaan er vanuit dat het feestje op de verjaardag zelf gevierd wordt. Indien anders, verzoeken wij u dit vroegtijdig te overleggen. Bij ons op school is het de gewoonte dat de jarige de andere kinderen trakteert op iets kleins. Ook hier gaat onze voorkeur uit naar iets gezonds. Het kind mag de klassen rond en het is het leuk als hij/zij een kleine traktatie voor de leerkrachten bij zich heeft. Graag zouden wij zien dat de uitnodigingen voor een kinderfeestje niet op school worden uitgedeeld. Dit om teleurstellingen bij kinderen te voorkomen Zaken voor ouders Verlofregeling U heeft als ouder de verantwoordelijkheid dat uw kind naar school gaat. Vanaf zijn vierde verjaardag gaat hij/zij naar school en is vanaf de vijfde verjaardag leerplichtig. Vanaf deze leeftijd kunt u uw kind niet zomaar thuishouden. Dit doet u altijd in overleg met de leerkracht van uw kind. Zomaar een dagje thuisblijven is niet toegestaan.

6 Ouderavonden Er zijn twee vaste momenten per jaar waarin met u gesproken wordt over de resultaten en de ontwikkeling van uw kind, de 10 minuten gesprekken. De data staan in de jaarkalender en u krijgt een uitnodiging via Digiduif. Het eerste gesprek vindt plaats rond november, dit noemen wij het voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek praten we over hoe het gaat in de klas met uw kind en horen we ook graag hoe het thuis gaat. Het tweede gesprek is in februari/maart, voorafgaand aan dit gesprek ontvang u het rapport van uw kind. Kinderen ingestroomd vanaf januari krijgen geen rapport. De leerkrachten hebben dan nog te weinig informatie over uw kind. We vinden het erg belangrijk dat ouders met de leerkrachten praten, ook als alles goed gaat. Het is natuurlijk altijd mogelijk en soms noodzakelijk om vaker een afspraak te maken met de leerkracht. Daarnaast is er aan het begin van het schooljaar een algemene informatie avond waarop we vertellen over het jaarprogramma dat er gegeven wordt in de groepen. Te laat komen Dit wordt door de leerkracht bijgehouden. Bij veelvuldig te laat komen volgt er, na een gesprek met de leerkracht/directie, een melding bij de leerplichtambtenaar. Wanneer u uw kind naar de klas brengt, verzoeken wij u om het eten en drinken in de tas te laten en dat uw kind alleen naar binnen gaat zodat de les niet teveel verstoord wordt.

7 Ziekmelden/afmelden Als uw kind ziek is vragen we u dit op de eerste ziektedag direct voor 8.00 uur te melden aan de school. Dit kan telefonisch We willen graag dat u de ziekmelding zelf doet; dus niet via iemand anders. Uw kind wordt ziek op school Mocht uw kind ziek worden als het op school is, dan bellen wij u direct op. Daarom is het belangrijk dat u doorgeeft waar u telefonisch te bereiken bent (nummer van uw werk of mobiel telefoonnummer). Wij rekenen er op dat uw zieke kind door een volwassene van school wordt opgehaald. Zonder toestemming van ouders worden er geen medicijnen gegeven. Waarmee wij werken Ko Dit is een integraal ontwikkelingsprogramma wat al start op het kinderdagverblijf met Uk en Puk. Deze programma's werken met aantrekkelijke thema's, waarbinnen alle ontwikkelingsaspecten aan bod komen. Taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook rekenen. De programma s voorzien in activiteiten op verschillende niveaus.

8 Fonemisch bewustzijn Bij fonemisch bewustzijn gaat het erom dat kinderen beseffen dat afzonderlijke klanken de bouwstenen vormen van woorden. In groep 1 en 2 doen we diverse activiteiten rond fonemisch bewustzijn op speelse, plezierige en interactieve wijze met de kinderen. De activiteiten staan in het teken van onder andere rijmen en het zogenaamde hakken en plakken van woorden. Gecijferd bewustzijn De activiteiten bij gecijferd bewustzijn hebben als doel het bevorderen van de vaardigheden rondom tellen, getalbegrip, meten en meetkunde. Alles wordt met behulp van spel aangeboden. Engels Overal in onze maatschappij komen we Engels tegen en daarom is het belangrijk om de Engelse taal op een natuurlijke en geleidelijke manier te leren. My name is Tom is een moderne methode voor het leren van Engels en daar starten we al mee bij groep 1. Daarnaast zingen we veel Engelse liedjes in de klas. Door in de extra taalgevoelige periode van een kind (0-7 jaar) spelenderwijs de natuurlijke taalverwerving te stimuleren hebben kinderen veel minder moeite met Engels in de hogere groepen. Verkeer Kinderen van groep 1/2 krijgen met verkeer te maken en dus met verkeersgedrag te maken. Verkeersgedrag van anderen én van henzelf. Verkeersgedrag is iets wat moet worden aangeleerd. De methode Klaar over! bestaat uit 24 thema s. Levensbeschouwing Wij geven onderwijs met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Door met kinderen in gesprek te gaan over de diverse godsdiensten over de hele wereld willen wij met hen bereiken dat er meer respect en waardering voor elkaars geloof ontstaat. Als school binnen een openbaar en oecumenisch samenwerkingsverband maken wij primair gebruik van de methode Trefwoord. Hierin komen eigentijdse en bijbelverhalen aan bod. De leefwereld van kinderen en een open blik op de werkelijkheid staan hierin centraal. Geloof wordt niet als waarheid verkondigd. Wij bidden niet op school. Creatief Tijdens diverse momenten in de week zijn de kinderen creatief bezig. Sommige opdrachten worden gemaakt onder begeleiding van de leerkracht. Bijvoorbeeld het maken van een schilderij, een vouwwerk, een prikopdracht etc. Andere activiteiten van de weektaak voeren de kinderen zelfstandig uit. Daarnaast kunnen zij zelf tijdens speelwerktijd een keuze maken of zij bijvoorbeeld willen schilderen, tekenen of knutselen. De leerlingen kunnen dan naar hartenlust knippen en plakken en zijn niet gebonden aan een opdracht. Muziek Negen weken per jaar komt er een muziekleerkracht in de klas om de kinderen muzieklessen te geven. Daarnaast zingt de juf regelmatig met de kinderen in de klas. Hiervoor worden diverse bronnen gebruikt. Ook zijn er muziekinstrumentjes beschikbaar.

9 Drama Deze activiteiten omvat zowel beweging als dramatische expressie. De expressieactiviteiten vinden meestal plaats in de kring. Denk hierbij aan het uitbeelden van dieren, het spelen in een apenkooi of aan het dansen op muziek. Vrij spel Natuurlijk mogen kleuters heerlijk spelen. Tijdens het vrij spelen mogen de kinderen een keuze maken uit het grote aanbod dat in de klas aanwezig is. Krijten, schilderen, kleien, met de auto s spelen, tekenen, kleuren, bouwen, een gezelschapsspel spelen etc. Buitenspelen Als het weer het toelaat spelen we twee keer per dag buiten. We hebben diverse buitenspeelmateriaal voor in de zandbak en op het plein (fietsen, steppen e.d.) waar de kinderen heerlijk mee kunnen spelen. Wij hopen dat wij u met dit informatieboekje hebben kunnen voorbereiden op dat wat er gebeurt in onze kleuterklassen. Uiteraard kunt u uw overige vragen altijd stellen bij de groepsleerkracht(en) van uw kind.