Convenant RWS-VOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant RWS-VOR 2014-2017"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Convenant RWS-VOR De Directeur-generaal van Rijkswaterstaat mr. ing. J.H Dronkers en de voorzitter en penningmeester van de Vereniging van Oud-medewerkers van Rijkswaterstaat, resp ir Th.W.H.J. Aarsen en A.J. Bajema. Overwegende de vereniging zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan het geestelijk en materieel welzijn van haar leden door zich actief in te zetten om de leden een goed perspectief te bieden door sociale opvang en aandacht te geven, door middel van communicatiemiddelen, themabijeenkomsten, werkbezoeken, evenementen en activiteiten; kenmerkend voor Rijkswaterstaat is dat medewerkers, ook na het verlaten van de dienst, zich nauw betrokken blijven voelen bij de ontwikkelingen van de organisatie; zij daarom elkaar geregeld willen ontmoeten, op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, ook op het gebied van pensioenen, hun opgedane kennis en ervaring willen onderhouden en deze waar passend ten dienste willen stellen aan de Organisatie; tegen deze achtergrond in het kader van verantwoord seniorenbeleid van RWS de toenmalige DG het oprichten van een vereniging van oud-medewerkers heeft geëntameerd; de Vereniging 8 jaar bestaat en blijkens de gestage ledeng roei haar bestaansrecht heeft bewezen; de Rijkswaterstaat de Vereniging de faciliteiten biedt om haar doelstelling daadwerkelijk waar te maken; deze faciliteiten zijn omschreven in Convenanten die in 2005 en 2008 tussen de DG van de Rijkswaterstaat en de voorzitter van de Vereniging van Oudmedewerkers zijn gesloten; deze Convenanten voorzien in de mogelijkheid tot evaluatie en eventuele bijstelling ervan; Rijkswaterstaat te maken heeft met substantiële bezuinigingstaakstellingen, waardoor het noodzakelijk is extra aandacht te besteden aan de effectieve en efficiënte besteding van middelen; binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een nauwere samenwerking van personeelsverenigingen. Concluderen -er in verband met het bovenstaande aanleiding is om, op basis van de opgedane ervaring, opnieuw te beschrijven wat de Vereniging de komende jaren gaat doen ter realisering van haar doelstelling, wat Rijkswaterstaat daaraan wil bijdragen en dat in een nieuw convenant vast te leggen komen het volgende overeen voor de periode t/m , A. de VOR voert een jaarprogramma uit voor het realiseren van de doelstellingen: a. een goede opvang van medewerkers van Rijkswaterstaat die na het verlaten van de dienst lid worden van de VOR b. het bieden van een sociale ondersteuningsfunctie voor leden van de VOR en waar mogelijk toekomstige EPU-ers en gepensioneerden c. het organiseren van evenementen en activiteiten ter bevordering van onderlinge band en de verbondenheid met de RWS d. het faciliteren van kennisuitwisseling tussen de leden en met RWS 1

2 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu e. een actieve communicatie naar de leaen Het algemeen jaarprogramma is voor het jaar 2014 toegelicht op bijlage 1. B. RWS stelt de volgende zaken ter beschikking: a. een jaarlijkse financiële bedrage voor de looptijd van 4 jaar ten bedrage van euro per jaar. b. capaciteit voor secretariaatswerkzaamheden van ca. 0,8 fte; c. een gelimiteerd medegebruïk van de vergaderaccommodaties, toezending (per mail) van het personeelsblad aan VOR-leden en vertrekkende medewerkers attenderen op het lidmaatschap van de VOR. C. Algemene bepalingen a. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar met ingang van 1 januari 2014 tot en met Er vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats tussen partijen. Met instemming van beide partijen kan bijstelling plaatsvinden; b. Over de financiële bijdrage van Rijkswaterstaat vindt jaarlijks verantwoording plaats door het bestuur van de VOR, namens de ALV met bijbehorende goedkeurende verklaring door de accountant; c. Als de departementsleiding besluit tot een departementsbrede wijziging van de organisatie van personeelsverenigingen, zal in overleg met de VOR het convenant daarop worden bijgesteld; d. Indien uit de jaarlijkse evaluaties geen behoefte tot (ingrijpende) wijziging of opzegging van de overeenkomst blijkt, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 12 maanden. Den Haag, 3 december 2013, Namens Rijkswaterstaat, De Directeur Generaal Namens de Vereniging van Oud-medewerkers van Rijkswaterstaat, De oorzitter Mr Ing J.H. Dronkers A. 2

3 attenties: organisatie carpool Algemene eindejaarsbijeenkomst sport Via in van Bijlage 1 Jaarprogramma (uitwerking voor 2014) Sociale ondersteuning kaartje en bezoek bij verjaardagen, bloemen en bezoek bij langdurige ziekte en overige ondersteuning en blijk van medeleven. Doelgroep: alle VOR-leden. helpdesk: voor vragen op juridisch en economisch gebied en het zoeken naar oplossingen bij een probleemsituatie. Doelgroep: alle VOR-leden en actieve RWS-ers in de prepensioen fase van lokale koffiebijeenkom sten met telkens tien tot vijftien deelnemers, zowel VOR-leden als nog actieve RWS-ers regeling bij verminderde mobiliteit enz. organiseren samenwerking met Cie E&A van de inzet van vrijwilligers bij evenementen en activiteiten op regionaal niveau organiseren in samenwerking met Cie KK de inzet van VOR-leden voor rondleidingen op waterstaatswerken en inzet bij het conserveren van RWS-erfgoed Evenementen en activiteiten Zes landelijke evenementen: introductiedag nieuwe leden Vergadering of lustrumbijeenkomst vrijwilligersdag twee themadagen/excursies Vijftien regionale bijeenkomsten, een algemene en een recreatieve noord oost noord-west west en midden en zuid Daarnaast tien recreatieve activiteiten, naar keuze landelijk en/of regionaal: cursussen (2x) workshops (3x) zeildag (landelijke I&M) hobbydagen (3x) evenement Het faciliteren van kennisoverdracht tussen de leden en met RWS VOR-ers informeren over ontwikkelingen binnen RWS en daarbuiten (themamiddagen voor VOR-leden met presentaties door RWS-management, externe sprekers, e.d) Faciliteren tussen kennisvraag (RWS en derden) en kennisaanbod (VOR-leden) bv o coaching van jonge RWS-ers (collectief) o inbreng in presentaties en trainingsprogramma s o inzetten van VOR-leden ter ondersteuning van de RWS-taak (rondleidingen objecten, ontwikkeling historisch besef, denktank maatschappelijke ontwikkelingen) o inzet van leden van de VOR tbv projecten en adviesvragen van derden. Communicatie binnen de VOR website, Nieuwsbrief en VOR-bericht( 6X pj) en toezending van KR8 de leden op de hoogte houden van nieuws uit de RWS-organisatie, bevorderen van de onderlinge band, op de hoogte houden van evenementen, activiteiten, themadagen en workshops van de VOR. 3

4

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd. Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd. Gemeente Valkenburg aan de Geul Intentieverklaring voor een convenant Herstructurering Toeristische Infrastructuur Valkenburg aan de Geul tussen de Valkenburgse Ondernemers Raad VOR waarin vertegenwoordigd Koninklijk Horeca Nederland

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING INHOUD De wereld in 2013 3 Het werk van War Child 4 Bereik 7 Verslag Raad van Toezicht 12 Risicomanagement 17 Fondsenwerving en Communicatie 18 Financiën 20 Colofon

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 A/B Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395 In D&H: 18-03-2014 Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie