EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie"

Transcriptie

1 EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

2 DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties is afgesproken vacatures uit te wisselen, kennis te delen en elkaars medewerkers te behandelen als interne kandidaten. Doetinchem en de week van je loopbaan Achterliggende doelen waren het bevorderen van de interne mobiliteit binnen de gemeente en het meer begrip kweken tussen de afdelingen.

3 EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

4

5 inhoudsopgave Inleiding 5 Zwolle en de Week van de Uitwisseling 6 Limburg en de Week van de Mobiliteit 10 Drenthe en de Week van de Mobiliteit 14 Doetinchem en de Week van je Loopbaan 18 Maastricht en de Week van de Ontdekking 22 Brabant en Noord-Limburg en de Loopbaan4daagse 26 Beschouwing 30

6 4

7 5 inleiding Sinds meerdere jaren organiseren gemeenten en regio s evenementen waarin medewerkers voor één dag kennis kunnen maken met ander werk en/of een andere werkgever. De gedachte daarbij is het leuk én nuttig is om medewerkers en organisaties met elkaar in contact te brengen. Het A+O fonds Gemeenten noemt dit LoopbaanActief- Evenementen. Dit rapport bevat een overzicht van zes van zulke LoopbaanActief-Evenementen. In opdracht van het A+O fonds stelde AStri Beleidsonderzoek en -advies dit overzicht op. Het doel van dit overzicht is andere gemeenten en regio s te inspireren hun eigen Loopbaan-Actief- Evenement op te zetten. Het A+O fonds stelt daar ook subsidies voor beschikbaar (zie Voor deze inventarisatie zijn drie gemeenten en drie regio s bezocht met een LoopbaanActief-Evenement. Het gaat om de volgende initiatieven, in volgorde van het jaar waarin ze gestart zijn: > Week van de Uitwisseling, Zwolle (2005) > Week van de Mobiliteit, Limburg, IGOM / LIFT (2008) > Week van de Mobiliteit, Drenthe, Wisselwerk (2009) > Week van je Loopbaan, Doetinchem (2010) > Week van de Ontdekking, Maastricht (2011) > Loopbaan4daagse, Brabant en Noord-Limburg, SAM (2011). Per initiatief zijn de relevante elementen beschreven: deelnemers, aanleiding, doelstelling, aanpak, investering en instrumenten en de succes- en faalfactoren en tips. De betrokken gemeenten en regio s hebben instrumenten beschikbaar gesteld die kunnen worden gebruikt door andere gemeenten en regio s. De instrumenten die digitaal beschikbaar zijn, staan op de website van het A+O fonds Gemeenten ( en zijn met een* weergegeven in dit rapport. Tot slot zijn bij elke beschrijving de bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon gegeven. Wilt u weten of zo n LoopbaanActief-Evenement iets voor uw regio is? Neem contact op met de organisator van een evenement en vraag of u een dag mee mag lopen, misschien zelfs mee mag doen. Dan ervaart u zelf hoeveel positieve energie zo n avontuurlijke dag losmaakt. Tot slot bedanken wij graag iedereen die meewerkte aan deze inventarisatie, in het bijzonder de contactpersonen. Zij leverden de informatie én de foto s. We hopen dat hun enthousiasme en ervaringen de lezer inspireren tot een eigen (regionaal) evenement.

8 6 ZWOLLE EN DE WEEK VAN DE UITWISSELING In 2011 hebben de gemeente Zwolle, de gemeente Kampen (vanuit het netwerk Zwolle-Kampen netwerkstad ), de provincie Overijssel en drie organisaties buiten de overheid (vrachtwagenbouwer Scania, waterbedrijf Vitens en Hogeschool Windesheim) aan de Week van de Uitwisseling deelgenomen. In 2012 doet ook de Talentenregio, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten uit de regio Zwolle, mee. Ook andere organisaties hebben belangstelling. Daarom wordt nu nagedacht over het maximale aantal organisaties dat deel kan nemen, of een vorm waarbij een groot aantal organisaties kan aanhaken.

9 7 Sinds 2005 Aanleiding Zes jaar geleden is de Week van de Uitwisseling gestart als activiteit in het kader van het innovatieprogramma van de gemeente Zwolle. Dit programma wordt breed door het management gedragen en heeft als doel de gemeente zichtbaar te maken, afdelingen te laten samenwerken en door integrale samenwerking als gemeente een betrouwbare partner in de stad te zijn. Het vernieuwende HRM beleid van de gemeente Zwolle heeft geleid tot het behalen van het Investors in People certificaat in 2007 en het bereiken van het beste werkgeverschap in de non-profitsector in Doelstelling Bevorderen van innovatie bij medewerkers, met als achterliggende gedachte dat dit zowel de gemeentelijke organisatie ten goede komt als de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerkers. Aanpak De Week van de Uitwisseling start met afspraken tussen de centrale coördinator en de contactpersonen binnen de deelnemende organisaties. Vervolgens wordt de week aangekondigd. Voor de uitwisseling komen alle functies in aanmerking. Op intranet wordt een overzicht gegeven van alle functies bij de deelnemende organisaties. Met behulp van een standaardbrief kunnen medewerkers hun belangstelling voor een specifieke functie kenbaar maken, waarbij ook naar hun motivatie gevraagd wordt. Elke organisatie heeft één coördinator die binnen de eigen organisatie verantwoordelijk is voor de communicatie. Deze coördinatoren fungeren als ambassadeurs van het project en zijn ook verantwoordelijk voor de matches binnen hun eigen organisatie. Het ruilen van functie is een mogelijkheid om de uitwisseling vorm te geven, maar het is geen voorwaarde. Ruilen of eenzijdig bezoeken is allebei mogelijk. Tijdens het bezoek aan de andere werkplek loopt de bezoeker meestal mee. De exacte invulling van de uitwisselingsdag is vrij.

10 8 Na de matching door de coördinator maakt degene die op bezoek gaat zelf een afspraak, bij voorkeur in de aangewezen week, maar eventueel ook op een ander tijdstip. De gemeentesecretaris start zelf de aankondiging van de Week van de Uitwisseling. Dat vergroot het draagvlak en het enthousiasme. Communicatie Het merendeel van de communicatie vindt plaats via het intranet van de deelnemende organisaties. Daarnaast zijn er posters waarop de week van de uitwisseling wordt aangekondigd en staanders en flyers om op tafels in de koffiecorners te leggen, zodat het gesprek over de week van de uitwisseling op gang komt. Vereiste van de communicatiematerialen is dat ze low budget zijn. Investering De coördinator had in uur per week beschikbaar als programmasecretaris van het Innovatieprogramma, dat was voldoende om het hele innovatieprogramma inclusief de Week van de Uitwisseling uit te voeren. Echter, vanaf twee maanden vooraf aan de Week van de Uitwisseling is tijdelijk extra ondersteuning aan te bevelen, naast de 16 uur van de projectleider. Dat kunnen een of meer stagiaires of eventueel secretaresses zijn. Elke deelnemende organisatie heeft menskracht vrijgemaakt voor de Week van de Uitwisseling. Het exacte budget voor de Week is niet aan te geven omdat dit onderdeel uitmaakt van het innovatieprogramma waar per jaar voor beschikbaar was. Op de kosten voor het promotiemateriaal na wordt de organisatie van de Week van de Uitwisseling zo budgetneutraal mogelijk uitgevoerd Instrumenten > Plan van aanpak inclusief tijdspad communicatie op twee A-4* > Oproepbrief voor management om deelname aan uitwisseling te stimuleren* > Functielijsten op intranet > Aanmeldingsformulier op intranet > Flyers en staanders voor de nodige publiciteit > DVD waarop ervaringen in beeld gebracht worden * Deze documenten zijn digitaal beschikbaar en te vinden op de website van het A+O fonds Gemeenten ( Resultaten Zes jaar Week van de uitwisseling heeft geleid tot een cultuurverandering in de deelnemende organisaties: mensen zijn meer in beweging, durven om zich heen te kijken, mensen worden flexibeler, het wordt normaler om een tijdje ergens anders te zitten. Het blijkt inspirerend voor beide kanten te zijn: zowel voor degene die op bezoek komt als voor de ontvanger, het kan verfrissend zijn om te merken hoe een ander die met jou meeloopt naar jouw werk kijkt. In 2011 zijn er uiteindelijk 300 matches gemaakt waar in totaal ongeveer 530 mensen bij betrokken waren. Inmiddels worden de ervaringen die mensen in de Week van de Uitwisseling opdoen ook meegenomen in de functionerings- en beoordelingscycus. Ook de loopbaanadviseurs nemen het mee in de gesprekken en voor de netwerkgesprekken die mensen moeten voeren in het kader van Talent ontwikkelplannen wordt de Week van de Uitwisseling eveneens gebruikt. Succes- en faalfactoren De gemeente Zwolle en de gemeentesecretaris in het bijzonder hebben innovatie hoog in het vaandel. Hierdoor heeft het thema Mobiliteit belangrijke en zichtbare ambassadeurs. Zo startte de gemeentesecretaris zelf de aankondiging van de Week van de Uitwisseling. Dit vergroot het draagvlak en het enthousiasme binnen de organisatie. Goede communicatie heeft bijgedragen aan het succes: met ludieke acties en goede ambassadeurs is de

11 9 Week van de Uitwisseling in de gemeente Zwolle en de andere deelnemende organisaties goed zichtbaar geworden. De communicatie voor de Week van de Uitwisseling wordt zorgvuldig opgebouwd; er worden op de juiste momenten berichten verstuurd en publiciteit gezocht. Tijdens de week zelf is er ook veel aandacht voor een en ander. Zo hebben de directeuren van Zwolle-Kampen netwerkstad met elkaar gewisseld en verzorgden zij een fotoverslag van hun ervaringen. Dat is erg stimulerend voor andere deelnemers en voor de cultuurverandering. Ons doel is het bevorderen van innovatie bij medewerkers, dat komt zowel de organisatie ten goede als de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. * Tips > Het is een arbeidsintensief project waarvoor het budget en de menskracht goed geborgd moeten zijn. > Qua publiciteit is er iets zichtbaars naast het mailen nodig om het gesprek tussen collega s van de grond te krijgen en zo de animo voor deelname te vergroten. > Betrek secretaresses in de organisatie van de week: zij hebben zicht op de agenda s en kunnen meewerken aan de ontvangst en het programma voor de bezoekende collega. Een risicofactor voor het succes is het matchen: nu deed de projectcoördinator dat allemaal zelf, maar dat is teveel werk. Zorg er voor dat in grote organisaties de ambassadeurs of anderen daar de matches regelen. Een andere risicofactor voor het succes is de druk die er op mensen staat in tijden van reorganisatie en bezuinigingen. Het open staan voor mobiliteit en het bewegen worden dan als bedreigender ervaren. In zo n situatie blijven sommige mensen liever stil zitten dan dat ze zichtbaar zijn en het signaal geven dat ze open staan voor contactgegevens Stephanie van Doesburg zwollekampennetwerkstad.nl

12 10 LIMBURG EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT De Week wordt georganiseerd door twee netwerken, IGOM en LIFT. IGOM is een samenwerkingsverband van 34 (semi-)overheidsorganisaties in Zuid-Limburg. Het Limburgs Interim Functievervullings Traject (LIFT) is een samenwerkingsverband tussen 63 verschillende werkgevers in Limburg. In 2008 had de week 57 deelnemende organisaties en in 2010 waren dat er 69. In maart 2012 is de week voor de derde keer georganiseerd met 76 deelnemende organisaties.

13 11 Sinds 2008 Aanleiding Ruim vier jaar geleden ontstond bij IGOM en LIFT het idee voor de Week van de Mobiliteit. Dit zou mensen een kans geven om echt in een andere organisatie te kijken. Op dit moment spelen de komende vergrijzing en ontgroening in de regio een grote rol in het arbeidsmarktbeleid, maar zijn tegelijkertijd de bezuinigingen actueel. De verwachting is dat de echte krapte in Zuid-Limburg pas over ongeveer vier jaar voelbaar wordt. Het doel is nu om organisaties daarop te laten anticiperen en er zorg voor te dragen dat de organisaties mensen niet zomaar laten uitstromen. Gezien de (arbeidsmarkt)omstandigheden in deze regio, bestaat er behoefte aan meer mobiliteit. Het idee ontstond om de krachten van organisaties te bundelen om zo employability van medewerkers te bevorderen en mensen te behouden, te binden en te boeien. In de loop van de tijd is een en ander uitgegroeid, waarbij het delen van kennis ten behoeve van de groei van mensen centraal is blijven staan. Doelstelling De Week van de Mobiliteit in Zuid-Limburg gaat om mobiliteitsbevordering, kennisdeling en uitbreiding van het netwerk. De organisatie wil mensen de gelegenheid bieden om op een luchtige en laagdrempelige manier een kijkje in een andere keuken te nemen. Voor de derde Week van de Mobiliteit in 2012 zijn het verder inbedden van (interne) mobiliteit in de deelnemende organisaties en het versterken van het gevoel van urgentie de specifieke doelstellingen. Daarnaast is er, tijdens de week van de Mobiliteit 2012, een Week van de Realiteit georganiseerd. Met deze pilot wilde IGOM en LIFT toekomstige medewerkers een kijkje laten nemen bij Limburgse werkgevers. 200 studenten van diverse opleidingen hebben hier actief in geparticipeerd. Aanpak Netwerken, netwerken en communiceren, dat is de kern van de aanpak van de Week van de Mobiliteit geweest. Daarbij was en is er veel aandacht voor het overbrengen van enthousiasme en inspiratie. Zo organiseert de projectgroep (ontbijt)sessies voor

14 12 de contactpersonen van de deelnemende organisaties om ze te enthousiasmeren. Per deelnemende organisatie is er één contactpersoon. Die wordt betrokken bij het opstellen van het draaiboek, dat al een half jaar voor de Week van de Mobiliteit van start gaat. De contactpersonen vervullen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van het eigen management. De organisatie van de totale week is in handen van de regiegroep van IGOM en LIFT. organisaties wordt er ook met een activiteit gewerkt. In 2010 heeft bijvoorbeeld de politie de week van de mobiliteit gecombineerd met een open dag waar alle activiteiten van de politie zichtbaar waren. De concrete match wordt uiteindelijk door de deelnemer zelf gemaakt. Als alle plekken in het systeem staan, zoeken mensen zelf hun plek uit en moeten dan de afstemming met de ontvangende organisatie zelf regelen. Na de succesvolle eerste keer zijn in 2010 een aantal extra mogelijkheden toegevoegd om mobiliteit nog actiever op de (persoonlijke) agenda te krijgen. Er werden EVC-trajecten verloot en mensen konden een snelle competentiescan laten uitvoeren. Voor 2012 is het doel vooral behoud van het thema mobiliteit op de agenda. De Week van de Mobiliteit 2012 is verder uitgebreid met De week van de Realiteit. Gedurende een dagdeel krijgen studenten de kans om bij een Limburgse werkgever in de keuken te kijken. Het draaiboek bevat de volgende stappen: > Vanaf een half jaar voorafgaand aan de Week van de Mobiliteit zijn drie bijeenkomsten voor de contactpersonen gepland. Daarin worden zij enthousiast gemaakt voor het promoten van de week in hun eigen organisatie. > Vier maanden tevoren: aanmelding deelnemende organisaties. > Twee maanden tevoren: aanleveren beschikbare werkplekken. > Zes weken tevoren: openstellen van de vacatures (beschikbare plekken). > Geïnteresseerde medewerkers maken in het systeem zelf de match. > Er wordt actief contact gezocht om openstaande plekken te vervullen met nog beschikbare en geïnteresseerde medewerkers > Vervolgens worden naar de bezoeker en naar de ontvanger automatisch mailtjes verstuurd, waarna mensen zelf de concrete afspraak kunnen maken. De uitwisseling heeft niet de vorm van een ruil en is in het overgrote deel van de gevallen eenzijdig. Op de dag zelf gaat het om een dag meelopen. Bij enkele Netwerken en communiceren, dat is de kern. Communicatie > Communicatieplan, opgesteld door de regiegroep. > Website: > Folders en posters voor verschillende doelgroepen: managers en medewerkers. > Na afloop van de week in 2008 is een dvd gemaakt, in 2010 is een krant met ervaringen en resultaten uitgegeven. > Publiciteit en aandacht: bijvoorbeeld een foto en een bloemetje voor de 1e en voor de 1.000ste match. > Veel (regionale) media-aandacht > Groot opgezette start- en slotmanifestatie > In 2012 is er ook uitgebreid gebruik gemaakt van de inzet van sociale media. Zo is er een Linkedin pagina aangemaakt voor de Week van de Mobiliteit, een facebookpagina voor de Week van de Realiteit en is twitter als communicatiemiddel ingezet. Investering Voor de eerste keer (in 2008) is subsidie voor de ontwikkelkosten aangevraagd en verkregen. Zowel het A+O Fonds Rijk als het A+O fonds Gemeenten hebben een bijdrage geleverd. Daarvan is het beeldmerk van de week van de mobiliteit, de site en mooi promotiemateriaal gemaakt, zoals folders en posters. Ook zijn daar inspirerende

15 13 * Tips > Gebruik bestaand netwerk en zorg dat de top van de organisaties in dat netwerk het thema mobiliteit op de agenda zet en het evenement een warm hart toedraagt. > Communicatie is essentieel. > Let er op dat het aantal ontvangende en bezoekende mensen per organisatie ongeveer in evenwicht is. bijeenkomsten mee gefinancierd. Voor de derde week van de mobiliteit in 2012 is nog maar een kwart beschikbaar van het budget dat er in 2008 was. Het is moeilijker om met minder middelen een dergelijk groot evenement te organiseren. De totale kosten voor de week liggen nu ruim boven de De deelnemende organisaties leveren een bijdrage in natura door het beschikbaar stellen van menskracht en door hun medewerkers tijd te geven om aan de uitwisseling mee te doen. Instrumenten > Aantrekkelijke folders met informatie over hoe aan te melden > Website > Systeem waarmee deelnemer zelf de baan die hij voor een dag wil kan kiezen Resultaten De eerste keer in 2008 zijn er meteen 590 matches tot stand gekomen. Er was ook veel publiciteit, de regionale pers pikte het evenement goed op. De week bleek een groot succes waar met veel enthousiasme over gesproken werd. Ook de tweede keer in 2010 is het evenement heel positief ontvangen. Mensen vonden het leuk om op bezoek te gaan en ook om anderen op hun werk te ontvangen. Door de Week van de Mobiliteit is de aandacht binnen de organisaties voor mobiliteit duidelijk gestegen. In 2010 was de deelname sterk gegroeid ten opzichte van 2008 en zijn meer dan 1000 mensen gematcht. In 2012 zijn bijna 1000 medewerkers een dag bij een andere organisatie gaan kijken. Daarnaast hebben 200 studenten deelgenomen aan de Week van de Realiteit. Succes- en faalfactoren > De Week van de Mobiliteit is een vrijblijvende manier om kennis te maken met andere mogelijkheden. Die vrijblijvendheid geeft mensen ruimte. > Wat betreft het gewenste functieniveau kunnen mensen hooguit één niveau van hun eigen schaalniveau afwijken. Een grotere afwijking wordt niet als zinvol gezien voor de doelstelling mobiliteit. > Een belangrijk deel van het succes (en dat is meteen een bedreiging) is de kwaliteit van het matchingssysteem. In 2010 zijn er problemen met het systeem geweest. Hierdoor waren de nadelen ook duidelijk merkbaar. Voor de 3e week van de mobiliteit is een nieuw systeem gebruikt. > Verder levert het enthousiasmeren van de managers in het netwerk een belangrijke bijdrage aan het succes. > Het benutten van bestaande netwerken waardoor er al onderling vertrouwen was. > Een enthousiaste overkoepelende organisatie. > Organisaties hoeven zelf nauwelijks iets te doen, ze worden gefaciliteerd. > Een bedreiging voor het succes is de huidige onzekere tijd met de bezuinigingen. Mensen bewegen nu niet gemakkelijk en doen ook minder snel mee aan een Week van de contactgegevens Masja Janssen-Lacroix

16 14 DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Wisselwerk, netwerk voor mobiliteit, coördineert de Week van de Mobiliteit in Meppel en omstreken. De gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Midden Drenthe, Westerveld, Hardenberg, alsmede de Rabobank, Kamer van Koophandel en het Waterschap nemen in 2011 deel aan de Week van de Mobiliteit. In 2009 heeft de Week van de Mobiliteit voor het eerst plaatsgevonden met 10 deelnemende organisaties. In 2012 sluit Astron Dwingeloo (voormalige sterrenwacht) als twaalfde deelnemer aan.

17 15 Sinds 2009 Aanleiding Gemeentelijke organisaties merkten dat de werving van nieuw personeel moeizamer verliep. Door de combinatie met de vergrijzing en bezuinigingen werd het nog moeilijker om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Ook droeg het ambtelijke imago niet bij aan de instroom van jonge medewerkers bij de aangesloten organisaties van Wisselwerk. Toegankelijk, informeel en laagdrempelig zijn de sleutelwoorden voor de aanpak van de week van de mobiliteit in de regio. Doelstelling Het doel van de Week van de Mobiliteit is het bevorderen van arbeidsmobiliteit en de cultuuromslag die daarvoor nodig is. De deelnemende organisaties hebben een convenant afgesloten om professionalisering te versterken. Het bevorderen van de arbeidsmobiliteit is daar een onderdeel van, te beginnen met interne mobiliteit en wanneer nodig externe mobiliteit. Met de deelnemende organisaties is afgesproken vacatures uit te wisselen, kennis te delen en elkaars medewerkers te behandelen als interne kandidaten. Het doel van de Week van de Mobiliteit is het laagdrempelig maken van arbeidsmobiliteit, mensen laten kijken in andere organisaties, met als uiteindelijk doel uitstroom en doorstroom. Naast dit organisatiedoel kan de Week van de Mobiliteit ook aan persoonlijke ontwikkeling bijdragen. Dat doel wordt alleen mondjesmaat gecommuniceerd omdat mensen dit als bedreigend kunnen ervaren.

18 16 Aanpak Toegankelijk, informeel en laagdrempelig zijn de sleutelwoorden voor de aanpak van de week van de mobiliteit in de regio. De projectgroep bestaat uit één P&O-er per deelnemende organisatie plus de loopbaanadviseur van Wisselwerk. De stappen die gezet worden om tot een succesvolle week te komen: > Opstellen van een memo voor directie en bestuur van de organisaties, waarin het doel en het middel worden toegelicht. > Bespreking van de week van de mobiliteit in de MT s. > Per organisatie aanmeldingen van werkplekken verzamelen die bezoekers willen ontvangen. > Vervolgens kunnen mensen zich voor een werkplek aanmelden. > De coördinator van de projectgroep verzamelt de aanmeldingen. > Een stagiaire verzorgt de matches tussen vraag en aanbod. > De projectcoördinator levert elke organisatie een lijst met de medewerkers die daar op bezoek komen en met alle medewerkers op rij die op bezoek gaan. Vervolgens verzorgen de organisaties zelf de uitnodigingen voor de bezoekers en ook het programma, dat alles via de mail. Samen met de uitnodigingen ontvangen de deelnemers ook een logboekje. De deelnemers worden zodoende volledig gefaciliteerd bij het tot stand komen van de match. De uitwisseling kan de vorm van een ruil hebben, maar dat hoeft niet. De invulling van de dag zelf is geheel vrij. Meestal loopt de bezoeker mee, maar soms wordt ook een rondleiding met informatie door de organisatie of het organisatieonderdeel verzorgd. In het logboekje kunnen de deelnemers hun ervaringen opschrijven en worden een aantal standaardvragen gesteld. De projectorganisatie maakt gebruik van alle ingevulde informatie bij het weergeven van het resultaat van de week en bij het organiseren van de week in het jaar daarop. In de aangewezen week van de mobiliteit lopen mensen niet alleen een halve of een hele dag mee. Om het momentum dat deze week oplevert beter vast te houden krijgen de deelnemers dit jaar aansluitend een loopbaandag aangeboden waarbij zij een gesprek met een loopbaanadviseur kunnen hebben en presentaties kunnen volgen. De deelnemende organisaties zijn verder verantwoordelijk voor het draaiboek in de eigen organisaties. Het verschilt per organisatie hoeveel tijd en energie zij er in steken. Zo kent de gemeente Meppel een laag verloop en is er weinig belangstelling vanuit de top voor dit type activiteiten. Terwijl in een andere gemeente de gemeentesecretaris heel actief is en deze gemeente veel deelnemers aanlevert. Communicatie > Gemeenschappelijke website, community netwerk, met 1000 leden. De website kan anoniem gebruikt worden zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Maar geïnteresseerden kunnen ook actiever deelnemen aan het netwerk. Dit door een profiel aan te maken en gegevens in te vullen. Daarmee worden ze lid van Wisselwerk.org. Geïnteresseerden in een uitwisseling met andere organisaties kunnen zich aanmelden als kandidaat en een CV op de site plaatsen. > Oproep op de website en via de intranetten van de deelnemende organisaties. > Posters en flyers die bij de repro van de gemeente Meppel zijn geprint. > Publiciteit zoeken: twee prominenten laten uitwisselen en daar via regionale media aandacht voor vragen, bijvoorbeeld uitwisseling tussen een burgemeester en een dijkgraaf. Op youtube zijn de filmpjes van 2009 en 2011 te zien.

19 17 * Tips > Maak een goede website: Daar worden de interne vacatures gemeld en is informatie over de Week van de Mobiliteit te vinden. > Als de aanloopkosten eenmaal zijn gemaakt, hoeft de organisatie van een uitwisselingsweek niet zoveel meer geld te kosten. > Laat iedereen meedoen en laat de top het goede voorbeeld geven > Neem het gastwerkgeverschap serieus, dit is voor een organisatie dé kans om zich te profileren en eventuele negatieve beeldvorming bij te stellen. Investering Dit project wordt low budget uitgevoerd. Bij de start in 2009 is wel subsidie bij het A+O fonds Gemeenten aangevraagd, waarvan een deel is toegekend. Voor de start was dit extra geld wel prettig. Zo is destijds om bekendheid te geven aan de week een actrice langs de deelnemende organisaties gegaan die iedereen vragen stelde over het onderwerp. Na die beginsubsidie betalen de deelnemende 0rganisaties de Week van de Mobiliteit zelf, door de inzet van hun mensen en door medewerkers op bezoek te laten gaan. Op deze manier is er geen groot budget nodig. Het totale benodigde budget is maximaal Als je een grotere opzet wilt, zoals bij IGOM in Limburg, dan is er wel meer budget nodig. Dan moet je ook geld besteden aan communicatie en goed weten wat mensen triggert om je communicatie daar op te richten. Resultaten Sinds de start in 2009 schommelt het aantal deelnemers aan de Week van de Mobiliteit jaarlijks tussen de 100 en 120 deelnemers. Afhankelijk van de aandacht in de eigen organisatie verschilt de deelname per jaar en per organisatie. De economische crisis heeft wel tot gevolg dat medewerkers minder in beweging komen. Mensen blijven het liefst stil zitten en willen niet opvallen in tijden dat de beslissingen over de invulling van de bezuinigingen nog genomen moeten worden. De verwachting is dat de beweging zal toenemen. Nu in 2011 is er weer meer beweging, alsof mensen zich realiseren dat ze wel wat moeten doen. De organisatie is tevreden met het succes gegeven de beschikbare middelen. Succes- en faalfactoren > De website en het afgeschermde deel daarvan werken erg goed. > Wat verder erg helpt is de deelname van Vips zoals een burgemeester, gemeentesecretaris, directeur of dijkgraaf - aan de uitwisseling; alsmede de publiciteit die dat met zich contactgegevens Instrumenten Het belangrijkste instrument, naast de inrichting van het community netwerk via de website, is het eigen logboekje dat Wisselwerk ontwikkeld heeft.* Afke Post / * Dit document is digitaal beschikbaar en te vinden op de website van het A+O fonds Gemeenten (

20 18 Doetinchem en de week van je loopbaan De Week van je Loopbaan was een intern evenement van de gemeente Doetinchem dat werd georganiseerd in januari 2010.

21 19 Per dag werd een serie activiteiten aangeboden: workshops, gesprekken met een externe loopbaanadviseur, loopbaanplein met info over opleidingen, een testje doen. Sinds In 2010 tot nu toe eenmalig georganiseerd Aanleiding In 2006 is mobiliteit als een van de thema s benoemd in het koersdocument P&O dat door de beleidsmedewerker P&O voor de gemeente Doetinchem was opgesteld. De gemeente had te maken met lage instroom en weinig doorstroom. Voor elk van de thema s uit het koersdocument zijn werkgroepen ingesteld en is budget beschikbaar gekomen, ook voor het thema mobiliteit. Na verloop van tijd zijn de werkgroepen voor de thema s mobiliteit en levensfasebeleid samengegaan onder één noemer: loopbaanbeleid. Vanuit die werkgroep is de Week van je Loopbaan gestart die in januari 2010 is gehouden. Doelstelling Het doel van de Week van je Loopbaan was om mensen te laten ervaren dat er meer mogelijkheden zijn, ook om meer uit zichzelf te halen. De Week van je Loopbaan gaf gelegenheid om te snuffelen aan mogelijkheden. Achterliggende doelen waren het bevorderen van de interne mobiliteit binnen de gemeente en het meer begrip kweken tussen de afdelingen. Aanpak Het idee voor de Week van je Loopbaan is gestart met het enthousiast krijgen van de directie door te praten met de directeur bedrijfsvoering die erom bekend staat open te staan voor dit type ideeën. De werkgroep heeft vervolgens het kader voor de week ontwikkeld en op basis daarvan subsidie aangevraagd bij het A+O fonds Gemeenten. Kern van het programma was: het gaat om vier dagen (veel mensen zijn vrijdag vrij) met elke dag een ander thema. Voor de workshops werd een extern bureau ingehuurd.

22 20 Programma: Elke dag een gezamenlijke, spectaculaire opening in de hal van het gemeentehuis (met sprekers, toneel, band, etc). Thema s: generaties en tweedeloopbaan, passie, kwaliteiten en talent, regie en communicatie en de dag van je persoonlijke actie. Per dag werd een serie van aan het thema gerelateerde activiteiten aangeboden: workshops, gesprekken met een externe loopbaanadviseur, loopbaanplein met informatie over opleidingen en EVC-trajecten. Maar ook de mogelijkheid om testjes te doen en zo meer zicht te krijgen op de eigen competenties. Ook was er een uitwisselingsmogelijkheid waarbij mensen voor een dag elkaars werk deden: jouw baan, mijn baan. Doetinchem heeft 500 medewerkers en daarvan hebben in totaal 250 mensen meegedaan aan een activiteit. De uitwisseling was in de meeste gevallen een ruil, dus tweezijdig, maar kon ook enkelzijdig zijn als een ruil niet mogelijk was. Tijdens de uitwisseling liepen mensen mee met elkaars werk. Er werden geen specifieke taken verricht, het was de bedoeling dat mensen een beeld kregen van elkaars werk. In november 2009 ging de coördinator van de werkgroep bij alle werkoverleggen langs om de week aan te kondigen, mensen te enthousiasmeren en vragen te beantwoorden. In december 2009 kregen alle medewerkers van de gemeente een boekje met daarin alle activiteite waarvoor ze zich konden aanmelden. Om je aan te melden moest je een bonnetje invullen en in een centrale bus doen. De bus werd geleegd door de werkgroep en de secretaresse van de werkgroep zette de aanmeldingen in een overzicht en maakte de afspraken, ook met de loopbaanadviseurs. Voor de uitwisseling jouw baan, mijn baan waren aanmelders in principe zelf verantwoordelijk. Mensen konden aangeven wat ze wilden doen en vervolgens konden ze zelf diegene benaderen en een afspraak maken. Als dit niet lukte werd de hulp van de werkgroep ingeroepen. Bij van de uitwisselingskoppels heeft de werkgroep geholpen. Communicatie Er is heel veel gecommuniceerd over deze week: veel aankondigingen en posters waarmee een herkenbaar beeld werd neergezet. Daarnaast werden het management en het middenkader persoonlijk benaderd door de projectcoördinator. Vanaf twee weken voorafgaand aan de Week van je Loopbaan verscheen elke dag een aankondiging via een pop-up op de computers van de medewerkers. Investering In totaal heeft de organisatie van de Week van je Loopbaan ruim gekost. In dit bedrag zijn de kosten van het externe bureau en andere externen opgenomen die betrokken waren, zoals de loopbaanadviseurs, en zijn de loonkosten van de projectleider opgenomen. Doetinchem ontving subsidie van het A+O fonds Gemeenten. Instrumenten > Kader programma > Projectplan > Bonnenboekje: overzicht met het aanbod van alle activiteiten en de mogelijkheid om je met een bon aan te melden > Presentatie op de werkoverleggen > Draaiboek Resultaten De week was een groot succes, het was spectaculair en er wordt bijna twee jaar later nog over gepraat. Doetinchem heeft 500 medewerkers en daarvan waren er zeker 350 aanwezig bij de opening van de week in de hal. In totaal hebben 250 mensen meegedaan aan een activiteit. Daarbij hebben 40 koppels meegedaan aan de uitwisseling. Na de week is er nog een tweede

23 21 ronde van een aantal workshops georganiseerd en zijn nog loopbaangesprekken ingepland om aan alle aanmeldingen te kunnen voldoen. Na de zomer van 2010 is door de bezuinigingen wel een terugtrekkende beweging merkbaar, maar loopbaanontwikkeling en mobiliteit zijn niet helemaal stil gevallen. Zo worden projectleiders vaker gedetacheerd naar andere gemeenten in de regio. In 2011 zijn een aantal vervolgactiviteiten voor de leiding georganiseerd met als doel loopbaanbeleid juist nu op de kaart te houden. Het is nu niet het moment voor een nieuwe beleidsnotitie, het gaat er nu om leidinggevenden ervan te doordringen verder te gaan met het thema en loopbaanbeleid als onderwerp in het jaarplan voor hun afdeling terug te laten komen. Succes- en faalfactoren > De vrijblijvendheid om mee te doen, inclusief het al dan niet uitwisselen, maakte het relatief makkelijk om deel te nemen. > Mensen hebben vooral behoefte om te weten wat zij zelf concreet voor hun eigen loopbaanontwikkeling kunnen doen, daarop sloten de activiteiten goed aan. > Prominenten waren zichtbaar aanwezig en toonden actief belangstelling: de burgemeester liep een dag mee met de buitendienst, een wethouder was spreker bij een dagopening. > Er is veel creativiteit gebruikt om activiteiten onder de aandacht te brengen, daardoor werd de week als leuk gelabeld. > Iedereen mocht in werktijd de start en de slotmanifestatie van de week bijwonen. Daarvoor zijn ook de publiekswinkel en de balie dicht gegaan (na enige discussie). > Concept van losse activiteiten waar mensen uit konden kiezen sprak erg aan, voor elk wat wils. Hierdoor werden veel mensen bereikt * Tips > Zorg voor commitment aan het onderwerp bij de top. > Zorg voor voldoende budget als je er een groot evenement van wil maken > Een groot evenement is nodig als aandacht voor loopbaanontwikkeling nog van de grond moet komen in de organisatie, als het gaat om de start van een cultuuromslag. De vrijblijvendheid om mee te doen, inclusief het al dan niet uitwisselen, maakte het relatief makkelijk om deel te contactgegevens Een bedreiging voor het succes zijn de bezuinigingen, daardoor blijven mensen stil zitten en is er weinig ruimte voor de beoogde cultuuromslag in het denken over mobiliteit. Heidi Vermeulen

24 22 Maastricht en de week van de ontdekking De Week van de Ontdekking is een evenement van de gemeente Maastricht dat werd georganiseerd in 2011.

25 23 De Week van de Ontdekking was het juiste middel op het juiste moment: er is nu geen ínstroom mogelijk, zodat dóórstroom een oplossing moet bieden. Sinds In 2011 tot nu toe eenmalig georganiseerd Aanleiding Binnen de gemeente ontstond de behoefte om de interne mobiliteit te stimuleren. De gemeente heeft een personeelsbestand van 1560 fte en heeft te maken met ontgroening en vergrijzing en een bezuinigingstaakstelling van 140 fte. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Interne mobiliteit kan daarvoor een deel van de oplossing bieden. Op dit moment is er geen ínstroom mogelijk, zodat dóórstroom een oplossing moet bieden. De komende vier jaar heeft de gemeente waarschijnlijk nog te maken met een overschot aan personeel, maar daarna slaat dit naar verwachting om in een tekort. Maastricht doet ook mee aan de Week van de Mobiliteit die door IGOM en LIFT georganiseerd wordt. Deze ondersteunt de Maastrichtse Week van de Ontdekking. Doelstelling Voor de medewerker biedt de Week van de Ontdekking de kans om te kijken wat een andere werkplek te bieden heeft. Voor de verschillende afdelingen biedt de Week van de Ontdekking de mogelijkheid om zich te profileren. Naast het kennismakingsdoel kan de Week van de Ontdekking ook onderling begrip tussen afdelingen vergroten. Aanpak In 2011 is de Week van de Ontdekking voor de eerste keer georganiseerd. Het is de bedoeling dit nog een keer te herhalen. De organisatie van de Week van de Ontdekking lag in handen van de projectgroep loopbaan en mobiliteit die bestaat uit ongeveer vijf mensen, waaronder een P&O-er, een communicatiemedewerker en administratieve ondersteuning. De projectgroep heeft het projectplan opgesteld. Allereerst is ingezet op het verkrijgen van commitment van de sectormanagers. Het hoofd Loopbaan en Mobiliteit heeft een persoonlijke presentatie gegeven in het overleg van deze managers. Vervolgens is de

26 24 sectormanagers gevraagd hun teamleiders te motiveren en zijn alle teamleiders via de benaderd. In de mail is het belang benadrukt dat teamleiders zelf hebben bij voldoende interne mobiliteit. De teammanagers werden geacht functies voor een meeloopdag ter beschikking te stellen. Teams waarbij de aanmelding niet goed liep, werden persoonlijk door het management aangesproken. Na dit voorwerk was de projectgroep klaar voor de presentatie aan het publiek. De publieke presentatie van de week startte met een artikel op intranet van het hoofd Loopbaan en mobiliteit waarin het hoe en waarom van de week werd toegelicht. Daarin werd aangekondigd dat op korte termijn meer informatie zou volgen en dat mensen zich twee weken later konden inschrijven. Tegelijkertijd werden posters opgehangen. Voor deze Week van de Ontdekking is nauwelijks budget vrijgemaakt. Projectgroepleden deden dit naast of als onderdeel van hun reguliere werk. De matching vond handmatig plaats, wat met 70 plekken en bijna 78 aanmeldingen nog haalbaar was. Tussen de aanmelding en de week zelf zat een periode van 14 dagen, dat bleek in de praktijk wel een erg korte periode om alles te organiseren en aan elkaar te koppelen. De uitwisseling had niet de vorm van een ruil maar was eenzijdig. De meeste deelnemers hebben een halve dag op een andere werkplek meegelopen. Op een aantal plaatsen waren er ook activiteiten voor de bezoeker georganiseerd. Na afloop hebben de deelnemers een enquête gekregen waarin naar hun ervaringen en verandertips gevraagd werd. In de evaluatie kwam naar voren gekomen dat het doen van activiteiten als positief werd ervaren. Op basis hiervan is het advies gegeven dit ook de volgende Week van de Ontdekking op te nemen. Communicatie > Persoonlijke presentatie bij hoger management. > Via hoger management en directe s de teamleiders motiveren. > Communicatie richting medewerkers via intranet en , voor het management via nieuwsbrieven management-update. > Posters. > Geen aparte communicatie-inzet bij de start van de week, wel halverwege de week nog een artikel met een positieve ervaring op intranet. Twee weken daarna meldde de projectcoördinator via intranet hoe mensen zich konden aanmelden. Daarbij gold het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor een paar populaire plaatsen moesten enkele aanmelders teleurgesteld worden, en soms werd geprobeerd deze mensen alsnog op een ander moment te laten meelopen. De deelnemers werden volledig ondersteund bij de matching, het enige dat ze zelf moesten doen was een geschikte tijd in de betreffende week afspreken. Investering Voor deze Week van de Ontdekking is nauwelijks budget vrijgemaakt. De leden van de projectgroep deden dit naast of als onderdeel van hun reguliere werk. Voor minder dan 200 euro is een set posters gedrukt bij de eigen repro.

27 25 Instrumenten > Campagneplan mobiliteit* > Presentatie voor hoger management* > Enthousiasmerend artikel op intranet > contact met teammanagers en met individuele aanmelders > Posters > Achteraf enquête onder deelnemers * Deze documenten zijn digitaal beschikbaar en te vinden op de website van het A+O fonds Gemeenten ( Resultaten In totaal zijn 70 plaatsen aangemeld. Uit de enquête kwam naar voren dat 80% van de deelnemers erg tevreden was met de dag. De resultaten van de enquête zijn (nog) niet teruggekoppeld aan het sectormanagement. Binnen de gemeente Maastricht is nu wel meer wisseling en beweging te zien, dan voor de Week van de Ontdekking. Voor een deel zijn dit gedwongen bewegingen. Maar mobiliteitsbevordering staat wel hoger op de agenda. Het management kan er niet meer omheen. Communiceer de voorwaarden en de spelregels, zoals dat mensen niet meer dan één schaal boven of onder hun niveau mogen meelopen. * Tips > Neem de tijd voor communicatie en organisatie van aanmeldingen en matches. > Communiceer de voorwaarden en de spelregels, zoals bv de regel dat mensen niet meer dan één schaal boven of onder hun niveau mogen meelopen. > Een dagdeel is te kort, neem een dag de tijd. > Borg de kwaliteit van het programma op de werkplek, stel er bijvoorbeeld een format voor beschikbaar. > Begeleid de teammanagers bij het beschikbaar stellen van de werkplekken en het zorgdragen voor een goed programma voor de bezoekende collega. Succes- en faalfactoren Commitment van hoger management: om een succesvol mobiliteitsproject te hebben is het van belang dat het hoger management er achter staat. De noodzaak van mobiliteitsmanagement wordt door de bezuinigingen direct ervaren door de leidinggevenden. Op het juiste moment is hier het middel van een uitwisselingsproject contactgegevens Marcel Mol

28 26 Brabant en Limburg en de loopbaan- 4daagse Aan dit evenement namen in totaal 26 organisaties deel: Catharina Ziekenhuis, CBS, Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Gemeente Oss, GGD Brabant- Zuidoost, IKEA, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kamer van Koophandel Brabant, Margolin, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, Politie Brabant Zuid-Oost, Politie Midden en West Brabant, Provincie Noord-Brabant PSW, Randstad HR Solutions, St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg), SVB, Thebe, Universiteit van Tilburg, UWV, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

29 27 Sinds In 2011 waarschijnlijk volgt in 2012 de tweede keer. Aanleiding Een groot aantal organisaties wordt geconfronteerd met de noodzaak om mobiliteit te bevorderen. Meerdere (overheids)organisaties krijgen te maken met taakstelling op taakstelling. Voldoende mobiliteit kan eraan bijdragen dat het aantal mismatches vermindert en dat meer mensen op de juiste plaats terecht komen. Doelstelling Het doel van de Loopbaan4daagse is arbeidsmobiliteit hoog op de HR-agenda krijgen. Daarbij wordt mobiliteit beschouwd als een kernonderdeel van vitaliteitsmanagement. Vitaliteitsmanagement dient een tweeledig doel: voor organisaties de juiste persoon op de juiste plek organiseren en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en employability. Aanpak De Loopbaan4daagse bestaat uit vier onderdelen: Bedrijfspresentatie, Oriëntatie op sector, Functiebezoek en Loopbaanmarkt. Organisaties kunnen zich aanmelden om onderdelen zelf te organiseren en om hun medewerkers aan de onderdelen deel te laten nemen. Bij het onderdeel Bedrijfspresentatie verwelkomen organisaties medewerkers van andere bedrijven en bieden hen een kijkje in de keuken. Dit is een vrijblijvende en laagdrempelige kans voor deelnemers én organisaties om met elkaar kennis te maken. Het onderdeel Oriëntatie op de sector biedt medewerkers de gelegenheid een andere sector te leren kennen. De sectoren Zorg & Welzijn, Transport & logistiek en Gemeenten organiseren in dit licht activiteiten (workshop, presentatie). Bij Functiebezoek kan een medewerker een dag meedraaien met een medewerker van een andere organisatie. De organisatie laat zien wat de specifieke werkzaamheden zijn, welke sfeer/cultuur er binnen de afdeling heerst en wat de vereiste competenties zijn. Op de website zijn de verschillende functies te

30 28 vinden, waarbij een bezoek kan worden gebracht. Op de laatste dag van de Loopbaan4daagse vindt de Loopbaanmarkt plaats. Op de Loopbaanmarkt presenteren 17 organisaties zich aan medewerkers van de deelnemende organisaties. De aanmelding voor een of meer van deze activiteiten was tot drie weken voor de start mogelijk via een centrale website ( Twee weken tevoren kregen de aanmelders te horen aan welke activiteit zij kunnen deelnemen. Begin november 2011 zijn in totaal activiteiten aangeboden. De organisatie van dit grote evenement is in handen van een stuurgroep van drie personen van de drie organiserende partijen. Er is veel belangstelling voor het evenement zowel vanuit organisaties als van de kant van medewerkers. De stuurgroep besteedt dan ook erg veel tijd aan de organisatie. De SAM organisatie, ondersteunt door een regiegroep, draagt zorg voor de uitvoering, waaronder de match. Communicatie Naast de communicatie binnen de deelnemende organisaties, is de centrale website het belangrijkste communicatiemiddel. Via de website kunnen mensen zien welke activiteiten er zijn en zich ook aanmelden voor een activiteit naar keuze. De Loopbaan4daagse bestaat uit vier onderdelen: Bedrijfspresentatie, Oriëntatie op de sector, Functiebezoek en Loopbaanmarkt.

LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten

LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten LOOPBAANACTIEF-PROJECTEN GEMEENTEN Beschrijving van 6 projecten 22 december 2011 Projectnummer:11.567 Boukje Cuelenaere AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Miriam van Drunen Gehuwd, 3 kinderen (17, 14 en 5) HAVO A-verpleegkundige 1987 1995 verpleegkundige 1995 1999 administratief medewerker HBO APPB 1999 2006 p-adviseur, mobiliteitsconsulent, zzp-er Vanaf

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Brandweer Midden en West Brabant. Loopbaanbeleid. Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant

Brandweer Midden en West Brabant. Loopbaanbeleid. Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant Brandweer Midden en West Brabant Loopbaanbeleid Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant Brandweer Midden en West Brabant Johan van Bavel Projectleider Brandweer Midden en West Brabant Doel van deze

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Dag van de Mobiliteit

Dag van de Mobiliteit Dag van de Mobiliteit Draaiboek voor organisaties Inspiratie, ideeën en netwerken! Draaiboek 2016 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 DE DAG VAN DE MOBILITEIT WAT HOUDT DIT IN? 4 1. HOE WERKT HET, DE DAG VAN DE

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST 2 Inhoudsopgave Duurzame Inzetbaarheid in de Buitendienst 4 Ondersteuning direct gericht

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

SPELEND NAAR MOBILITEIT

SPELEND NAAR MOBILITEIT Mobiliteitsspel SPELEND NAAR MOBILITEIT Dit Mobiliteitsspel laat je spelen met een scala aan instrumenten die mobiliteit bevorderen. Elk instrument is een verdere verkenning waard, maar in dit spel ben

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Samenwerking regionale arbeidsmarkt

Samenwerking regionale arbeidsmarkt Samenwerking regionale arbeidsmarkt Provincies en Waterschappen Samenwerking regionale arbeidsmarkt provincies en waterschappen Diversiteit, mobiliteit en inzetbaarheid stimuleren, en gekwalificeerd personeel

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G

LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G LIFT N E T W E R K > M O B I L I T E I T > K E N N I S D E L I N G > strategisch plan 2006 Aanleiding voor strategisch plan LIFT leeft, maar het sprankelt niet OPZET STRATEGISCH PLAN De aanpak De strategie

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Secretaresses Zuid-Holland en Noord-Brabant behalen eerste Ervaringscertificaten Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Aardoom & de Jong werving en selectie. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Workshop Communicatie en Media

Workshop Communicatie en Media Workshop Communicatie en Media Vraagstelling Ondersteuning bij aandacht voor de media Hulp bij communicatieverbreding en verbetering in de regio Aandacht voor verbetering van promotiebeleid Instrumenten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Leidinggeven aan beweging Training

Leidinggeven aan beweging Training Helpt managers met de ontwikkeling van medewerkers Leidinggeven aan beweging Training INFORMATIE VOOR HR EN ORGANISATIE Inleiding Er verandert veel bij gemeenten. Dat heeft invloed op het werk van ambtenaren.

Nadere informatie

Handleiding. SPP Model

Handleiding. SPP Model Handleiding SPP Model 1 Handleiding SPP Model Handleiding SPP Model Bij Strategische Personeelsplanning (SPP) gaat het om het verkrijgen van voldoende en kwalitatief goed personeel in de toekomst. Om inzicht

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014 Inhoudsopgave: Bereikt en bereid; Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. P. 3 Conclusie. P. 3 Inleiding. P. 4

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

LinkedIn. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden LinkedIn Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us MIJLPALENSPEL Deze tool maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO

Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO Inleiding Arbeidsmarktonderzoek, in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, laat zien dat er op korte en middellange termijn een groeiende vraag

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld!

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Op 10 maart 2014 ben ik gestart met de opleiding LCP. Tijdens de presentatie kregen wij tips over het vinden van een onderwerp voor het essay. Ik heb mijn

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie

CVDR. Nr. CVDR158889_1. Regeling werving en selectie CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR158889_1 29 maart 2016 Regeling werving en selectie H.1. H.2. H.3. H.4. Inleiding Vacatures Werving 3.1. werving van loopbaankandidaten 3.2. werving van trainees

Nadere informatie

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar Naar een toekomst met een leuke baan Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar www.toekomstwinkel.nl of via: Onze producten Designed by: Solute Design Inspiratiedag Ons basisproduct. Door middel

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Plan van aanpak ZOJP-carrousel

Plan van aanpak ZOJP-carrousel Plan van aanpak ZOJP-carrousel Organisatie algemeen Definitieve datum hangt samen met de beschikbaarheid van de locatie en de sprekers. Check vooraf of er geen andere belangrijke bijeenkomsten zijn op

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers beweegt mensen Juni 2013 2 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers U bent een ervaren topmanager of bestuurder

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren,

Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren, Zonder Waarde Geen Plaatsing Paradoxen en principes bij de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking in het Primair Onderwijs Tinka van Vuuren, Aukje Smit m.m.v. Dian van Erp HRM Lectorencongres november

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

NOTA WERVING EN SELECTIE

NOTA WERVING EN SELECTIE 1 1 NOTA WERVING EN SELECTIE 2 2 I N H O U D HOOFDSTUK PAGINA: H.1. Inleiding 3 H.2. Vacatures 3 H.3. Werving 3 3.1. werving van loopbaankandidaten 3 3.2. werving van trainees 4 3.3. werving intern 4 3.4

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie