Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2.0. Inhoudsopgave. pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. De LaCie-schijf uitpakken Minimale systeemvereisten 6 2. Verbinding tot stand brengen De FireWire-kabel aansluiten op uw schijf en uw computer De USB 2.0-kabel aansluiten op uw schijf en uw computer De optionele voedingskabels aansluiten De LaCie-schijf gebruiken De LaCie Mobile Hard Drive formatteren en partitioneren Windows-gebruikers Gebruikers van Mac Nuttige informatie Advies voor het optimaliseren van FireWire-verbindingen Wat is FireWire? FireWire-apparaten loskoppelen Gegevensoverdracht Advies voor het optimaliseren van de USB 2.0-verbindingen Wat is USB 2.0? USB 2.0-apparaten loskoppelen Gegevensoverdracht Bestandssysteemstructuren Windows-gebruikers Mac-gebruikers Problemen oplossen Contact opnemen met de klantenservice Garantie 33

2 Voorwoord pagina 2 Copyrights Copyright 2005 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac, Macintosh en FireWire zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Sony en ilink zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Electronics. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijke inspanningen zijn verricht om de nauwkeurigheid ervan te garanderen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. FCC-verklaring: Waarschuwing! Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en conform de grenzen bevonden van een digitaal apparaat van klasse A overeenkomstig Deel 15 van de regelgeving van de Federal Communications Commission (FCC). Deze limieten zijn bedoeld om te voorzien in een redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de instructiehandleiding geïnstalleerd en gebruikt worden, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Bij gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal er vermoedelijk schadelijke interferentie optreden. In dat geval is de gebruiker verplicht deze interferentie op eigen kosten te verhelpen. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs voldoende bescherming tegen schadelijke storing in een niet-commerciële installatie. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing in een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur voor hulp. LaCie Mobile Hard Drive - FireWire en USB 2.0 Getest en voldoet aan FCC-normen VOOR THUIS- OF KANTOORGEBRUIK

3 Voorwoord pagina 3 Verklaring van compliantie voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij verklaren hierbij dat dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn (89/336/EEC) en de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEC) die de Commissie van de Europese Gemeenschap heeft uitgevaardigd. Dat het product aan deze richtlijnen voldoet, impliceert dat het conform de volgende Europese normen is: Klasse B EN60950, EN55022, EN , EN Onder verwijzing naar de volgende condities: 73/23/EEC laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG EMC-richtlijn

4 Voorzorgsmaatregelen pagina 4 Voorzorgsmaatregelen inzake gezondheid en veiligheid Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren op dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de juiste procedure bij het instellen van het apparaat. Open de vaste schijf niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico van elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De vaste schijf bevat geen onderdelen waaraan door de gebruiker onderhoud kan worden uitgevoerd. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat u het apparaat nakijken door een bevoegde vertegenwoordiger van de afdeling Technical Support van LaCie. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op het station, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. Algemene voorzorgen bij het gebruik: Stel de vaste schijf tijdens het gebruik niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C t/m 40 C (41 F t/m 104 F) Wanneer u dit wel doet, kan de schijf beschadigd raken of de behuizing vervormd worden. Plaats het station niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de schijf in een te koude of vochtige omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. Trek altijd het netsnoer van de vaste schijf uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Als u de optionele voeding moet gebruiken (apart verkocht), gebruikt u alleen die specifieke voeding. Gebruik de vaste schijf niet in de buurt van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio s of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de vaste schijf niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de vaste schijf negatief beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen boven op de vaste schijf en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Oefen nooit overmatige kracht uit op de schijf. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. Bescherm de vaste schijf tijdens gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt. Gebruik nooit benzeen, verfverdunners, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzijde van het station te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat af te vegen. Blokkeer de ventilatieopeningen aan de achterkant van de schijf niet. Deze helpen uw schijf te koelen tijdens het gebruik. Wanneer de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd, kan uw schijf beschadigd raken en neemt het risico van kortsluiting of brand toe. Waarschuwing! De garantie op het station kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd.

5 1. De LaCie Hard Drive uitpakken LaCie werkt samen met Porsche Design G.m.b.H., die al meer dan een decennium uitstekende ontwerpen maakt, om een nieuwe serie schijven te maken waarbij functionaliteit met hightech is gecombineerd. Deze laatste schijven zijn op prestatie gerichte oplossingen die uw specifieke toepassingen kracht bijzetten. Pak uw kantoor op en neem het mee op weg. Of u nu thuis werkt of uw dagelijkse werkzaamheden u op de weg houden, deze mobiele schijven vormen de perfecte aanvulling op de veeleisende toepassingen van vandaag. Deel gegevens tussen Macs en pc s en neem alles wat u nodig hebt mee in één klein ontwerp. Inhoud verpakking: 1. De LaCie Hard Drive uitpakken pagina LaCie Mobile Hard Drive Cd-rom met hulpprogramma s voor opslag van LaCie FireWire/IEEE naar-6-pins-kabel 5 4 Hi-Speed USB 2.0-minikabel 5 USB-voedingskabel Belangrijke opmerking: Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend twee exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium, zoals een cd, dvd of tape. LaCie biedt een complete lijn van cd-, dvd- en tapedrives, en als u meer informatie wilt over het maken van back-ups, kunt u het witboek van LaCie over back-upmethoden en -technologieën raadplegen.

6 1. De LaCie Hard Drive uitpakken pagina Minimale systeemvereisten Systeemvereisten voor FireWire 400: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 en Windows XP Mac OS 9.x (ondersteuning voor Apple FireWire en hoger) en 10.x Systeemvereisten voor USB 2.0: Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Me en Windows XP Mac OS 9.x (ondersteuning voor Apple USB en hoger) en 10.x Hardwarevereisten voor FireWire 400: Pc: processor die compatibel is met Pentium II of hoger met een ingebouwde FireWire/IEEE 1394-interface (compatibel met SBP-2) die massaopslagapparaten ondersteunt. Mac: G3 of hoger, met ingebouwde FireWire 400-/IEEE 1394ainterface 32MB RAM of meer Hardwarevereisten voor USB 2.0: Computer met ingebouwde USB 2.0- of 1.1-interface* Processor die compatibel is met Intel Pentium 233 MHz of hoger Minimum 32 MB RAM Technische opmerking: De LaCie Mobile Hard Drive is compatibel met ilink/dv- en FireWire 800-interfaces. Als u de schijf met deze interfaces wilt gebruiken, moet u een door LaCie erkende interfacekabel gebruiken (wordt apart verkocht), zoals een FireWire naar-4-pins-kabel, of FireWire naar-6-pins-kabel. Neem contact op met de wederverkoper van LaCie of LaCie Customer Service voor de juiste kabel. Technische opmerking: *Als u USB 2.0-snelheden wilt bereiken, moet uw schijf zijn aangesloten op een USB 2.0- hostpoort. Als de schijf is aangesloten op een USB 1.1- poort, werkt de schijf bij USB 1.1-snelheden. Voor meer informatie raadpleegt u 4.2. Advies voor het optimaliseren van de USB 2.0-verbindingen. Technische opmerking: Gebruikers van Mac! USBaansluitbaarheid: voor optimale prestaties onder Mac OS, wordt aanbevolen gebruik te maken van de FireWireinterface tenzij u een G5 gebruikt of met Mac OS of hoger werkt op een computer met een Hi-Speed USB 2.0 PC- of PCI-kaart. Alle versies van de Mac OS voorafgaande aan Mac OS bieden geen ondersteuning voor de overdrachtsnelheden van Hi-Speed USB 2.0, en alle gegevensoverdrachten zullen dan ook worden uitgevoerd op de lagere snelheden van USB 1.1. Belangrijke opmerking: In geval de FireWire- of USB-poort of -hub over onvoldoende voeding beschikt en de optionele USBvoedingskabel onvoldoende extra voeding biedt, kunt u een externe wisselstroomadapter gebruiken (wordt apart verkocht).

7 2. Verbinding tot stand brengen pagina 7 2. Verbinding tot stand brengen Volg deze stappen om snel uw LaCie-schijf in te schakelen en op de computer aan te sluiten. Klik op een stap om aan de slag te gaan! 2.1. De FireWire-kabel aansluiten op de LaCie-schijf en de computer 2.2. De USB 2.0-kabel aansluiten op de LaCie-schijf en de computer 2.3. De optionele voedingskabel aansluiten Nadat de schijf is aangesloten op de computer, gaat u naar hoofdstuk 3. De LaCie-schijf gebruiken voor belangrijke informatie over het formatteren en gebruiken van de schijf. Technische opmerking: *Gebruikers van ilink! De ilink-bus levert onvoldoende voeding voor uw schijf. U hebt de optionele voedingskabel nodig om de schijf te kunnen gebruiken. Zie paragraaf 2.3 De optionele voedingskabel aansluiten voor instructies. Technische opmerking: de LaCie Mobile Hard Drive heeft geen voeding nodig voor computers die voorzien zijn van een FireWire- of USB-poort met een standaardbus. Als de FireWire- of USB-bus van de computer de schijf niet van de benodigde voeding kan voorzien, gebruikt u de optionele voedingskabel om de schijf in te schakelen. Zie paragraaf 2.3 De optionele voedingskabel aansluiten voor instructies. Gebruikers van Windows 98 SE en Windows Me! Gebruikers van Mac OS 9.x! Voordat u de volgende drie installatiestappen uitvoert, installeert u eerst deze belangrijke software om u te helpen bij het configureren en beheren van uw LaCie-schijf. Gebruikers van Windows 98 SE en Windows Me, klik hier Gebruikers van Mac OS 9.x, klik hier

8 2. Verbinding tot stand brengen pagina 8 Alleen gebruikers van Windows 98 SE en Windows Me! Silverlining 98 en USB 2.- stuurprogramma installeren Als u uw nieuwe LaCie Hard Drive wilt gebruiken, installeert u eerst de benodigde stuurprogrammasoftware en vervolgens Silverlining 98. Volg de onderstaande stappen om de benodigde stuurprogramma s en software te installeren om uw schijf te configureren. Ga vervolgens door met de stappen voor de installatie van USB 2.0 of FireWire. Stap 1) Plaats de cd-rom LaCie Storage Utilities (Opslaghulpprogramma s van LaCie) in het interne cd-/dvd-station van de computer en open de schijf (Afb.2.2). A) Dubbelklik op de map USB 2.0 Drivers Install. Stap 2) B) Dubbelklik op het pictogram LaCie_USB_Driver_Install.exe. Het scherm LaCie USB2 Storage Driver verschijnt. Klik op Next (Volgende). Stap 1) C) De installatie wordt automatisch voltooid. Stap 2) Open opnieuw de cd-rom LaCie Storage Utilities. A) Dubbelklik op de map Silverlining 98. B) Dubbelklik op het pictogram Silverlining98_Install.EXE. C) Het installatiescherm wordt vervolgens door Silverlining 98 geïnitialiseerd. Afb.2.2 D) Het scherm Welcome (Welkom) wordt weergegeven. Klik op Volgende. E) Het scherm Destination Location (Bestemmingslocatie) verschijnt. Als u de plaats wilt wijzigen waar de software op uw systeem wordt geïnstalleerd, klikt u op de knop Browse (Bladeren). Als u de plaats niet wilt wijzigen, klikt u niet op de knop Browse. De software wordt vervolgens op de standaardlocatie geïnstalleerd. Klik op Next om door te gaan. F) Vervolgens wordt het scherm Start Installation (Start installatie) weergegeven. Klik op Next (Volgende). G) De installatie van de software wordt gestart en u ziet de installatieschermen. H) Ten slotte wordt het scherm Silverlining 98 has been installed correctly (Silverlining 98 is correct geïnstalleerd) weergegeven. Klik op Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien.

9 2. Verbinding tot stand brengen pagina 9 Alleen gebruikers van Mac OS 9.x! Silverlining Pro installeren Voordat u de voeding en de FireWire- of USB 2.0-kabel op de schijf aansluit, moet u Silverlining Pro installeren. Dit programma helpt u bij het beheren van uw schijf. Volg de onderstaande stappen om de benodigde stuurprogramma s en software voor de configuratie van uw schijf te installeren. Ga vervolgens verder met de installatiestappen voor de voeding en de FireWire- of USB 2.0-kabel. 1) Plaats de cd-rom LaCie Storage Utilities in het interne cd-/dvd-station van de computer. 2) Open het cd-pictogram en dubbelklik op de map Silverlining Software. 3) Klik op het pictogram Silverlining Installer (Afb.2.1). 4) Het scherm Silverlining Utilities wordt weergegeven. Klik op Continue (Verder). 5) Het scherm Silverlining Read Me wordt weergegeven. Lees de volgende informatie en klik op Continue. 6) Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) wordt weergegeven. Klik op Agree (Akkoord). 7) Het scherm Installation wordt weergegeven. Kies Easy Install (Gemakkelijke installatie), Custom Install (Aangepaste installatie) of Uninstall (Installatie ongedaan maken) in het vervolgmenu in de linkerbovenhoek van het scherm Installation. Klik op Install nadat u een keus hebt gemaakt. 8) Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is voltooid. Ga nu verder met Stap 1. Afb.2.1

10 2. Verbinding tot stand brengen pagina 10 Stap De FireWire-kabel aansluiten op de LaCie-schijf en de computer. Gebruikers van FireWire/IEEE 1394 FireWire logo Controleer de kabel zorgvuldig en zorg dat de FireWire-kabel recht ligt. Sluit de kabel goed aan op de FireWire-poort aan de achterkant van de schijf voor een stabiele verbinding. Kijk waar zich het FireWire-logo bevindt (wordt normaalgesproken gebruikt om de poort te identificeren) naast de aansluiting aan de voor- of achterkant van de computer en steek de kabel vervolgens goed vast in de FireWire-poort voor een stabiele verbinding. Belangrijke opmerking: Gebruikers van ilink! U moet de USB -voedingskabel gebruiken om de schijf van de nodige voeding te voorzien. Ga naar paragraaf 2.3 De optionele voedingskabel aansluiten voor uitgebreide instructies. Technische opmerking: Raadpleeg de paragraaf 4.1 Advies voor het optimaliseren van de FireWire-verbindingen voor belangrijke informatie over het loskoppelen van FireWire-apparaten en optimale prestaties. Belangrijke opmerking: Gebruikers van Windows: het kan een paar seconden duren voordat de schijf door de computer wordt herkend en een letter aan het station wordt toegewezen. Gebruikers van Mac: het kan een paar seconden duren voordat de schijf op het bureaublad verschijnt. Mac OS 9.x Mac OS 10.x

11 2. Verbinding tot stand brengen pagina 11 Stap De USB 2.0*-kabel aansluiten op de LaCie-schijf en de computer. USB 2.0-logo 1 2 USB 1.1-logo 1 2 Controleer de kabel zorgvuldig en zorg dat de USB 2.0-kabel recht ligt. Sluit de kabel goed aan op de USB-poort aan de achterkant van de schijf voor een stabiele verbinding. Kijk waar zich het USB 2.0*-logo bevindt (wordt normaalgesproken gebruikt om de poort te identificeren) naast de aansluiting aan de voor- of achterkant van de computer en steek de kabel vervolgens goed vast in de USB-poort voor een stabiele verbinding. Technische opmerking: Raadpleeg de paragraaf 4.2 Advies voor het optimaliseren van de USB 2.0-verbindingen voor belangrijke informatie over het loskoppelen van USB 2.0-apparaten en optimale prestaties. Technische opmerking: *Als u USB 2.0-snelheden wilt bereiken, moet uw schijf zijn aangesloten op een USB 2.0-hostpoort. Als de schijf is aangesloten op een USB 1.1-poort, werkt de schijf bij USB 1.1-snelheden. Raadpleeg voor meer informatie 4.2 Advies voor het optimaliseren van USB 2.0-verbindingen. Belangrijke opmerking: Gebruikers van Windows: het kan een paar seconden duren voordat de schijf door de computer wordt herkend en een letter aan het station wordt toegewezen. Gebruikers van Mac: het kan een paar seconden duren voordat de schijf op het bureaublad verschijnt. Mac OS 9.x Mac OS 10.x

12 2. Verbinding tot stand brengen pagina De optionele voedingskabel aansluiten Indien de FireWire- of USB-bus van de computer over onvoldoende voeding beschikt voor de schijf, vindt u bij uw schijf een voedingsadapterkabel waarmee u de nodige voeding kunt verkrijgen voor de schijf. De USB-voedingsadapterkabel wordt aangesloten op een ongebruikte USB-poort op de computer. In geval deze optie niet werkt met uw specifieke computerconfiguratie, kunt u bij LaCie een optionele voeding aanschaffen, die los wordt verkocht. Neem contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Customer Service van LaCie voor meer informatie. USB-voedingskabel 1 2 USB 1.1-logo De USB-poorten (USB 2.0 of USB 1.1) op de computer verzorgen de voeding voor uw LaCie-schijf in geval de FireWire- of USB-bus niet over de benodigde voeding voor de werking van uw schijf beschikt. 1 2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-voedingskabel aan op de achterkant van uw LaCie-schijf. Sluit het USB-uiteinde van de USB-voedingskabel aan op een beschikbare USB-poort op de computer.

13 3. De LaCie-schijf gebruiken pagina De LaCie-schijf gebruiken Nadat u de schijf hebt aangesloten en deze is herkend door uw besturingssysteem (d.w.z. Windows 98SE, Me, 2000, XP of Mac OS 9.x of 10.x), bent u klaar om de schijf te gaan formatteren en partitioneren. Om gegevens op een vaste schijf te kunnen opslaan, moet het een bestandssysteem hebben en in secties zijn ingedeeld die de gegevens kunnen bevatten die u wilt opslaan. Dit proces wordt formatteren genoemd. Voordat u een harddisk kunt gaan gebruiken, moet u deze eerst formatteren. Bij het formatteren van een disk gebeurt het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve gegevens van de disk, test de disk of alle sectoren betrouwbaar zijn, markeert defecte sectoren (bijvoorbeeld door krassen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt voor het zoeken van informatie. Na het formatteren kan de werkelijk beschikbare opslagcapaciteit variëren, afhankelijk van de besturingsomgeving. De werkelijk beschikbare opslagcapaciteit is gewoonlijk ongeveer 5 tot 10% minder dan de capaciteit in ongeformatteerde vorm. Belangrijke opmerking: Alle LaCie Hard Drives zijn oorspronkelijke geformatteerd in FAT 32, dus als u een ander bestandssysteem wilt gebruiken, moet u de vaste schijf opnieuw formatteren. De volgende informatie helpt u te beslissen welk bestandssysteem u moet gebruiken. Nadat u de schijf hebt geformatteerd, kunt u deze onderverdelen in secties. Dit wordt partitioneren genoemd. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harddrive die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt bijvoorbeeld drie partities op uw schijf maken: één partitie voor uw Word-documenten, één voor uw spreadsheets en één voor uw multimediabestanden. Bestandssysteemstructuren Er zijn hoofdzakelijk drie verschillende bestandssysteemstructuren: FAT 32, NTFS en Mac OS uitgebreid (HFS+). Gebruik FAT 32 als: u de schijf gebruikt voor Windows en Mac OS 9.x of 10.x; of als u de schijf deelt tussen Windows 98 SE, Me, 2000 of XP Gebruik NTFS als: u de schijf alleen gebruikt in Windows 2000 of Windows XP; de prestaties zijn over het algemeen beter in vergelijking met FAT 32 Gebruik HFS+ als: u de schijf alleen gebruikt op de Mac; de prestaties zijn over het algemeen beter in vergelijking met FAT 32 Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 4.3 Bestandssysteemstructuren.

14 3. De LaCie-schijf gebruiken pagina De LaCie Hard Drive formatteren en partitioneren Nadat u de LaCie Mobile Hard Drive hebt ingesteld, kunt u deze naar wens opnieuw formatteren of partitioneren Windows-gebruikers Windows 98 SE en Me - Installeer en gebruik LaCie Silverlining 98, dat bij de schijf is geleverd. Windows 2000 en XP - Gebruik het Schijfbeheerprogramma, dat bij het besturingssysteem hoort. Voor instructies over het installeren en gebruiken van Silverlining 98 raadpleegt u de handleiding van Silverlining. Deze vindt u in.pdfindeling op de cd LaCie Storage Utilities. Formatteren en partitioneren in Windows 2000 en Windows XP Het proces voor het formatteren en partitioneren van een schijf op een computer met Windows 2000 of Windows XP bestaat uit twee stappen: (1) het installeren van een signatuur op de schijf, en (2) het partitioneren/formatteren van de schijf. Hiermee worden alle gegevens van de schijf verwijderd. 1) Sluit de schijf aan op de computer via de interfacepoort. 2) Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren. 3) Selecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbeheer (u vindt deze onder de groep Opslag). 4) In Windows worden de vaste schijven weergegeven die in uw systeem zijn geïnstalleerd. Zoek de LaCie-schijf die u hebt aangesloten, selecteer deze, klik met de rechtermuisknop op de naam en kies Formatteren.

15 3. De LaCie-schijf gebruiken pagina 15 5) Nadat in Windows een waarschuwing is weergegeven, klikt u op Ja om door te gaan. 6) In dit scherm wordt u gevraagd om een naam voor de vaste schijf in te voeren (de standaardnaam is LACIE), een bestandssysteemstructuur te selecteren en een eenheidgrootte toe te wijzen. Klik op OK om door te gaan. Belangrijke opmerking: Raadpleeg paragraaf 4.3. Bestandssysteemstructuren, voor meer informatie over de verschillen tussen de twee systemen. 7) Nadat u de volumegegevens van uw nieuwe vaste schijf hebt ingesteld en op OK hebt geklikt, wordt door Windows een laatste waarschuwing weergegeven. Klik op OK om door te gaan en de vaste schijf door Windows te laten formatteren. Nadat het formatteren is voltooid, kunt u de vaste schijf gebruiken.

16 3. De LaCie-schijf gebruiken pagina Mac-gebruikers Mac OS 9.x - Installeer en gebruik LaCie Silverlining Pro, dat bij de schijf is geleverd. Mac OS 10.x - Gebruik de Apple Disk Utility, die bij het besturingssysteem hoort. Voor instructies over het installeren en gebruiken van Silverlining Pro raadpleegt u de handleiding van Silverlining. Deze vindt u in.pdfindeling op de cd LaCie Storage Utilities. Formatteren en partitioneren met Mac OS 10.x Waarschuwing! Wanneer u deze stappen volgt, worden alle gegevens van de schijf verwijderd. Indien u gegevens hebt die u wilt beschermen of wilt blijven gebruiken, maak dan een reservekopie van de gegevens voordat u deze stappen uitvoert. 1) Sluit de schijf aan op de computer via de FireWire-poort. 2) Nadat de schijf op het bureaublad wordt weergegeven, gaat u naar de menubalk en opent u Go (Ga). 3) Klik in het menu Go op Applications (Applicaties). 4) Open in het menu Applications de map Utilities (Hulpprogramma s) en dubbelklik vervolgens op Disc Utility (Schijfhulpprogramma) in de map Utilities. 5) Het venster Disc Utility wordt geopend. Aan de linkerkant van het venster ziet u een lijst met beschikbare vaste schijven. Er wordt nu een volume weergegeven dat de interne harde schijf aangeeft en een volume met de naam LaCie. 6) Selecteer de LaCie-drive en klik vervolgens op de tab Partitioneer. 7) Klik op de knop Volume-indeling:, kies het aantal partities waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Huidig te klikken (Mac OS 10.x biedt u de mogelijkheid de drive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume-indeling:.

17 3. De LaCie-schijf gebruiken pagina 17 8) Maak in de sectie Volumegegevens een naam aan voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS uitgebreid, Mac OS standaard of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. Belangrijke opmerking: Raadpleeg paragraaf 4.3. Bestandssysteemstructuren, voor meer informatie over de verschillen tussen de twee systemen. Belangrijke opmerking: Apple raadt u aan, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, om de indeling MAC OS te gebruiken aangezien gebruikers van Macintosh beter bekend zijn met deze indeling. 9) Schakel in het onderdeel Opties het selectievakje Installeer stuurpogramma s voor Mac OS 9 in als u van plan bent om de schijf te delen tussen Mac OS 9.x en Mac OS 10.x. 10) Klik nadat u de volumestructuur, het aantal partities, de grootte en de gewenste opties hebt geselecteerd op OK. Het volgende bericht wordt weergegeven: Waarschuwing! Als u de nieuwe volumes bewaart, worden alle bestaande volumes gewist. Het wissen kan NIET ongedaan worden gemaakt. Weet u zeker dat u wilt doorgaan? Klik op Partitioneer om door te gaan. 11) Mac OS 10.x stelt nu automatisch het aantal partities en de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive beschikbaar is voor gebruik.

18 4. Nuttige informatie pagina Nuttige informatie 4.1. Advies voor het optimaliseren van FireWire-verbindingen De volgende technische gegevens zijn van toepassing op uw LaCie Mobile Hard Drive en bieden u praktisch advies: Wat is FireWire/IEEE 1394? Een seriële bus waarmee u een externe computer en consumentenelektronica aansluit op computers en elektronische consoles. Wat betekent IEEE 1394? 1394 is een afkorting van IEEE 1394, de naam die aan deze hoog presterende seriële bus is gegeven. IEEE (afkorting van Institute of Electrical and Electronic Engineers) is de naam van de groep ingenieurs die deze standaard heeft ontwikkeld. De 1394 verwijst naar de 1394e standaard die de IEEE heeft geproduceerd. DigitalVideo Wat is de relatie tussen IEEE 1394, FireWire, ilink en DV? Deze vier namen verwijzen allemaal naar dezelfde interface: FireWire IEEE de term die gewoonlijk wordt gebruikt in de computerindustrie. FireWire - de merknaam die wordt gebruikt door Apple. ilink - de merknaam die wordt gebruikt door Sony. DV - het logo dat gebruikt wordt door fabrikanten van videocamcorders. ilink Waar kan ik de FireWire-interface voor gebruiken? Dankzij de hoge overdrachtsnelheid van gegevens is FireWire een zeer goede interface voor consumentenelektronica, zoals cd- en dvd-recorders, externe vaste schijven en videoapparaten, zoals digitale camcorders, omdat de interface een zeer grote bandbreedte heeft en twee soorten gegevensoverdracht ondersteunt (asynchroon en isochroon), die de overdracht van tijdkritieke gegevens helpt garanderen. FireWire is ook een point-to-point-interface. Dit betekent dat een FireWire-apparaat gegevens kan overdragen naar een ander FireWireapparaat zonder dat u een computer nodig hebt. Op deze manier kunnen meerdere computers een bepaald apparaat delen en kunnen tevens maximaal 63 apparaten in serie worden geschakeld op dezelfde FireWire-bus (met een maximum van 16 apparaten per tak). Als u apparaten in serie wilt schakelen, sluit u één FireWire-schijf rechtstreeks aan op de computer en sluit u vervolgens nog een FireWire-schijf aan op de eerste FireWire-schijf, en vervolgens nog een totdat u de 16 hebt bereikt. Vervolgens doet u hetzelfde op de rest van de poorten van de FireWire-bus. FireWire-kabels en -connectoren Er zijn drie categorieën FireWire-kabels beschikbaar op de markt: 6-naar-6-pins, 6-naar-4-pins en 4-naar-4-pins. FireWire-apparaten van LaCie zijn voorzien van een gecertificeerde 6-naar-6-pins FireWire-kabel. De meeste laptopcomputers die van FireWire zijn voorzien, hebben een 4-pins FireWire-connector. Als u dus uw LaCie-station op een laptop met een 4-pins FireWire-poort wilt gebruiken, moet u de gecertificeerde 6-naar-4-pins FireWire-kabel van LaCie gebruiken. Deze wordt los verkocht. Als uw computer geen FireWire-poort heeft, neemt u contact op met de wederverkoper van LaCie of de LaCie Customer Support voor informatie over het toevoegen van een LaCie FireWire PCI- of PCMCIA-kaart.

19 4. Nuttige informatie pagina FireWire-apparaten loskoppelen Externe FireWire-apparaten ondersteunen Plug and Play. Dit betekent dat uw schijf kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het belangrijk dat u de volgende stappen uitvoert bij het loskoppelen van uw FireWire-apparaat. Windows-gebruikers Belangrijke opmerking: Gebruikers van Windows 98 SE: Als u de Windows Storage Supplement Update hebt geïnstalleerd, moet u de schijf ontkoppelen voordat u deze loskoppelt of de stroom uitschakelt. Als u de update niet hebt geïnstalleerd, koppelt u eenvoudigweg de schijf los wanneer deze niet actief is. U hoeft de schijf niet te ontkoppelen. 1) Klik in het Systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Hardware veilig verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. 2) Er wordt een bericht weergegeven, waarin de apparaten worden genoemd die door het pictogram Hardware veilig verwijderen worden bestuurd ( xxx veilig verwijderen ). Klik op deze prompt. Afb ) Het volgende bericht wordt nu weergegeven: Veilig om hardware te verwijderen (of vergelijkbaar). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Mac-gebruikers U moet de harddrive deactiveren voordat u deze loskoppelt of uitschakelt. Doe een van beide: Sleep het pictogram van de vaste schijf naar de prullenmand. Start Silverlining Pro, selecteer de vaste schijf en selecteer Unmount. De drive kan nu worden losgekoppeld. Mac OS 9.x Mac OS 10.x

20 4. Nuttige informatie pagina Gegevensoverdracht Onder een gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat aan de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar een ander. Tijdens de gegevensoverdracht verdient het de voorkeur te wachten alvorens andere toepassingen te starten op dezelfde FireWire-poort. Er kunnen problemen optreden met computers die FireWire-controllers* hebben die niet aan de OHCI-standaard (Open Host Controller Interface) voldoen. In andere configuraties kunnen we geen 100% correcte werking garanderen. Hierdoor kan uw computer mogelijk vastlopen. Indien dit gebeurt, doet u het volgende: 1) Zorg dat de beide uiteinden van de FireWire-kabel goed en veilig zijn bevestigd, van de schijf naar de computer. Als u een andere FireWire-kabel gebruikt dan de kabel die bij uw LaCie-schijf is geleverd, controleert u of het een gecertificeerde FireWire-kabel (IEEE 1394) is. De kabel die bij uw LaCie-schijf is geleverd, is een gecertificeerde FireWire-kabel (IEEE 1394). Waarschuwing! Sluit FireWire-kabels niet zodanig aan dat ze een apparatenkring vormen. Op FireWire-apparaten zijn geen afsluiters nodig, dus kunt u ongebruikte FireWire-connectors leeg laten. 2) Koppel de FireWire-kabel los van de computer. Wacht 30 seconden. Sluit de kabel weer aan. Technische opmerking: *Controller - Dit is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel controllerkaart genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te besturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die in een van de vrije sleuven (bijvoorbeeld PCI of PCMCIA) in de pc wordt geplaatst en het mogelijk maakt om een randapparaat (bijvoorbeeld cd-r-/rw-station, vaste schijf, scanner of printer) aan te sluiten op de computer. Als uw computer niet is voorzien van een FireWire-controllerkaart, kunt u bij LaCie een controllerkaart aanschaffen. Neem contact op met de wederverkoper van LaCie of LaCie Technical Support (6. Contact opnemen met de klantenservice) voor meer informatie.

21 4. Nuttige informatie pagina Advies voor het optimaliseren van de USB 2.0-verbindingen De volgende technische gegevens zijn van toepassing op uw LaCie-schijf en bieden u praktisch advies: Wat is USB 2.0? De nieuwe standaard USB 2.0 biedt de grotere bandbreedte die nodig is voor snelle randapparaten zoals externe vaste schijven, snelle scanners en cd-rw-stations. USB 2.0 biedt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/sec. maar is daarnaast toch neerwaarts compatibel met USB 1.1-apparaten. USB 2.0-logo USB 2.0 kan nog steeds worden gebruikt voor het aansluiten van trage USB 1.1-poorten en - apparaten zoals digitale camera s en scanners, modems, toetsenborden, muizen, joysticks en printers. In het USB 2.0-systeem hoeven bestaande USB-randapparaten niet te worden bijgewerkt. Langzamere apparaten behoeven geen extra prestaties maar werken als USB 1.1- apparaten. USB 1.1-logo USB-kabels en -connectoren Met de drive van LaCie wordt een USB 2.0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een USB 2.0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1.1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Er zijn ook verschillende soorten USB-aansluitingen, zoals de minikabel en het uiteinde voor apparaat. Zorg dat u het juiste type aansluiting op de computer hebt. Neem contact op met LaCie Customer Support of de wederverkoper van LaCie voor meer informatie. USB 2.0-hostbusadapters en prestaties Als u de nieuwe, verbeterde USB 2.0 wilt gebruiken, moet uw computer zijn uitgerust met een USB 2.0-hostbusadapterkaart (wordt los verkocht, zoals de LaCie USB 2.0 PCI Card, of door computerfabrikanten geïntegreerd) en moeten de juiste stuurprogramma s zijn geïnstalleerd. Deze hostbusadapterkaarten, die één of meer USB-poorten bevatten, worden uitgeleverd met speciale USB 2.0- stuurprogramma s die de computer in staat stellen om de kaart te besturen. Deze stuurprogramma s moeten worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat USB 2.0-apparaten die zijn aangesloten op de poort op de juiste snelheden kunnen werken. Raadpleeg voor installatieinstructies de documentatie die bij de hostadapterkaart is geleverd. LaCie levert alleen de USB 2.0-stuurprogramma s voor haar eigen randapparaten, niet de stuurprogramma s van hostadapterkaarten van andere fabrikanten. Als u de juiste stuurprogramma s voor uw hostadapterkaart nodig hebt, bezoekt u de internetsite van de fabrikant van uw kaart.

22 4. Nuttige informatie pagina USB 2.0-apparaten loskoppelen Externe USB 2.0-apparaten ondersteunen Plug and Play. Dit betekent dat uw schijf kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld. Om storingen te voorkomen, is het belangrijk dat u de volgende stappen uitvoert bij het loskoppelen van uw USB-apparaat. Windows-gebruikers Belangrijke opmerking: Gebruikers van Windows 98 SE: Als u de Windows Storage Supplement Update hebt geïnstalleerd, moet u de schijf ontkoppelen voordat u deze loskoppelt of de stroom uitschakelt. Als u de update niet hebt geïnstalleerd, koppelt u eenvoudigweg de schijf los wanneer deze niet actief is. U hoeft de schijf niet te ontkoppelen. 1) Klik in het Systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Hardware veilig verwijderen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. Afb ) Er wordt een bericht weergegeven, waarin de apparaten worden genoemd die door het pictogram Hardware veilig verwijderen worden bestuurd ( xxx veilig verwijderen ). Klik op deze prompt. 3) Het volgende bericht wordt nu weergegeven: Veilig om hardware te verwijderen (of vergelijkbaar). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Mac-gebruikers U moet de harddrive deactiveren voordat u deze loskoppelt of uitschakelt. Doe een van beide: Sleep het pictogram van de vaste schijf naar de prullenmand. Start Silverlining Pro, selecteer de vaste schijf en selecteer Unmount. De drive kan nu worden losgekoppeld. Mac OS 9.x Mac OS 10.x

23 4. Nuttige informatie pagina Gegevensoverdracht Onder een gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat aan de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar een ander. Tijdens de gegevensoverdracht verdient het de voorkeur te wachten alvorens andere toepassingen te starten op dezelfde USB 2.0-poort. Er kunnen problemen optreden met computers die USB 2.0-controllers* hebben die niet aan de OHCI-standaard (Open Host Controller Interface) voldoen. In andere configuraties kunnen we geen 100% correcte werking garanderen. Hierdoor kan uw computer mogelijk vastlopen. Indien dit gebeurt, doet u het volgende: 1) Zorg dat de beide uiteinden van de USB 2.0-kabel goed en veilig zijn bevestigd, van de schijf naar de computer. Als u een andere USB 2.0-kabel gebruikt dan de kabel die bij uw LaCie-schijf is geleverd, controleert u of het een gecertificeerde USB 2.0-kabel is. De kabel die bij uw LaCie-schijf is geleverd, is een gecertificeerde USB 2.0-kabel. Waarschuwing! Sluit USB 2.0-kabels niet zodanig aan dat ze een apparatenkring vormen. Op USB 2.0-apparaten zijn geen afsluiters nodig, dus kunt u ongebruikte USB 2.0-connectors leeg laten. 2) Koppel de USB 2.0-kabel los van de computer. Wacht 30 seconden. Sluit de kabel weer aan. Technische opmerking: *Controller - Dit is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel controllerkaart genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te besturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die in een van de vrije sleuven (bijvoorbeeld PCI of PCMCIA) in de pc wordt geplaatst en het mogelijk maakt om een randapparaat (bijvoorbeeld cd-r-/rw-station, vaste schijf, scanner of printer) aan te sluiten op de computer. Als uw computer niet is voorzien van een USB 2.0-controllerkaart, kunt u bij LaCie een externe controller aanschaffen. Neem contact op met de wederverkoper van LaCie of LaCie Technical Support (6. Contact opnemen met de klantenservice) voor meer informatie.

24 4. Nuttige informatie pagina Indelingen voor bestandssystemen Windows-gebruikers Er zijn in principe twee bestandssysteemindelingen voor Windows: FAT 32 en NTFS. De volgende informatie helpt u hopelijk de keuze uit beide indelingen een beetje gemakkelijker te maken. FAT 32 FAT is een acroniem voor File Allocation Table, dat stamt uit het begin van het DOS-tijdperk. Oorspronkelijk was FAT uitsluitend 16-bits, maar na de tweede release van Windows 95, onderging deze bestandsindeling een upgrade tot 32-bits, vandaar de naam FAT 32. In theorie, kunnen FAT 32-volumes in grootte variëren van minder dan 1MB tot 2TB. Het is het eigen bestandssysteem van Windows 98 en Windows Me, en wordt ondersteund door Windows 2000 en XP. Als FAT 32 echter wordt gebruikt in combinatie met Windows 2000 en XP, kunnen volumes maximaal 32GB groot zijn (deze beperking wordt opgelegd door Schijfbeheer, het hulpprogramma voor partitionering van Windows) en afzonderlijke bestanden maximaal 4GB. NTFS Dit acroniem staat voor New Technology Filing System. NTFS vormt het eigen bestandssysteem voor Windows NT, Windows 2000 en XP. NTFS biedt verschillende functies die niet beschikbaar zijn bij FAT 32, zoals bestandscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10MB, met een maximum van 2TB, zonder grenzen aan de bestandsgrootte. Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000 en XP, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Richtlijnen voor de keuze tussen FAT 32 en NTFS Gebruik FAT 32 als: U toegang wilt hebben tot uw gegevens op een willekeurig besturingssysteem - FAT 32 is compatibel met Windows 98 SE, Me, 2000, XP, NT, Mac OS 9.x en Mac OS 10.x. U dual booting gebruikt met een ander besturingssysteem dan Windows NT of Windows U in de toekomst mogelijk gebruik zult moeten gaan maken van dual booting. Nadat u een volume hebt geconverteerd van FAT 32 naar NTFS, is er geen weg terug. U kunt wel converteren van FAT 32 naar NTFS, maar niet omgekeerd. Gebruik NTFS als: U de prestaties van uw drives wilt optimaliseren onder Windows 2000 of XP. U bestanden wilt coderen, machtigingen aan bestanden wilt toewijzen of toegangscontrole wilt uitvoeren voor bestanden. U partities wilt formatteren van meer dan 32GB. U afzonderlijke bestanden moet archiveren die groter zijn dan 4GB. U een archiveringssysteem nodig hebt dat kan worden gespiegeld of gestructureerd als een RAID 5-configuratie.

25 4. Nuttige informatie pagina Mac-gebruikers Gebruikers van Mac OS 9.x: U kunt de schijf formatteren in een van de twee indelingen met behulp van Silverlining Pro (raadpleeg voor specifieke instructies de gebruikershandleiding van Silverlining, deze vindt u in de map Silverlining): HFS (Mac OS standaard) of HFS+ (Mac OS uitgebreid). Belangrijke opmerking: Als u de vaste schijf zowel op Mac als op Windows wilt gebruiken, kunt u de schijf het beste als FAT 32 geformatteerd houden. Gebruikers van Mac OS 10.x: U hebt de mogelijkheid om de schijf in een van de vier indelingen te formatteren: Mac OS standaard (HFS), Mac OS uitgebreid (HFS+), MS-DOS-bestandssysteem en UNIX-bestandssysteem (UFS). HFS - Mac OS standaard De term Mac OS standaard heeft betrekking op het bestandssysteem dat door Mac OS 8.0 en vroeger wordt gebruikt. Dit is geen modern bestandssysteem meer. Mac OS uitgebreid is efficiënter. Gebruik dit bestandssysteem alleen als u een volume kleiner dan 32 MB maakt op een Mac met een 680X0-processor, of als u een bestandsstructuur maakt die u moet gebruiken op Macs met Mac OS 8.0 of vroeger. HFS+ - Mac OS uitgebreid De term Mac OS uitgebreid heeft betrekking op het bestandssysteem dat door Mac OS 8.1 en hoger wordt gebruikt. HFS+ staat voor een optimalisatie van het oudere HFS-bestandssysteem waarbij de ruimte op de harddisk efficiënter wordt gebruikt. Het aantal blokken van HFS werd verhoogd van tot 4,29 miljard. Met HFS+ wordt u niet langer beperkt door de blokgrootte. MS-DOS-bestandssysteem Dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de vaste schijf van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. UNIX-bestandssysteem Dit is het bestandssysteem dat is gebaseerd op UNIX. Dit systeem wordt bij voorkeur gebruikt door mensen die op UNIX gebaseerde toepassingen ontwikkelen binnen Mac OS 10.x. Als u geen specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het beste formatteren met Mac OS uitgebreid (HFS+), omdat Mac-gebruikers hiermee over een vertrouwde gebruiksomgeving kunnen beschikken.

26 5. Problemen oplossen pagina Problemen oplossen Als uw LaCie Mobile Hard Drive niet correct werkt, raadpleegt u de volgende controlelijst om uit te zoeken waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Als u alle punten van de controlelijst hebt doorlopen en het apparaat nog steeds niet goed werkt, bezoek dan de FAQ s (veelgestelde vragen) die regelmatig op onze website worden gepubliceerd. Eén van deze FAQ s kan het antwoord bevatten op uw specifieke vraag. U kunt ook de pagina s met stuurprogramma s bezoeken, waar de meest recente software-updates zijn te vinden. Als u nadere assistentie nodig hebt, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Technical Support van LaCie (zie 6. Contact opnemen met de klantenservice voor nadere details). Handmatige bijgewerkte versies LaCie streeft er voortdurend naar om u de meest actuele en uitgebreide gebruikershandleidingen te verstrekken die op de markt zijn. Het is ons doel om u een prettige, gebruiksvriendelijke indeling te bieden die u helpt om de vele functies van uw nieuwe apparaat snel te installeren en te gebruiken. Als uw handleiding niet aansluit bij de configuraties van het product dat u hebt aangeschaft, kijk dan op onze website voor de nieuwste beschikbare versie. Het probleem Passende vragen Mogelijke oplossingen De schijf wordt niet herkend. Is de stroom van de schijf ingeschakeld? Controleer of de FireWire- of USB-kabels correct zijn vastgemaakt en goed zijn bevestigd aan de FireWire- of USB-poorten van de schijf en van de computer. Koppel de kabels los, wacht 30 seconden en sluit ze weer aan. Als de schijf nog steeds niet wordt herkend, start u de computer opnieuw en probeert u het nogmaals. Als de kabels correct zijn aangesloten en uw schijf nog steeds niet wordt ingeschakeld, probeert u de optionele voedingskabel te gebruiken die beschreven is in paragraaf 2.3 De optionele voedingskabel aansluiten. Is er een pictogram voor de schijf op de computer aanwezig? Controleer of zich een pictogram op het bureaublad (op een Mac) of in Deze computer (op een pc) bevindt Zijn alle kabels goed en correct vastgemaakt? Controleer of u alle stappen in hoofdstuk 2. Verbinding tot stand brengen correct hebt uitgevoerd. Controleer de verbindingen zorgvuldig om te bevestigen dat alle kabels in de juiste richting en op de juiste plaats zijn aangesloten.

27 5. Problemen oplossen pagina 27 Het probleem De schijf wordt niet herkend. Passende vragen Zijn de FireWire-stuurprogramma s correct geïnstalleerd en ingeschakeld? Mogelijke oplossingen Gebruikers van Mac: Open Apple-systeemprofiel en klik op de tab Apparaten en volumes. Als uw apparaat niet is vermeld, controleert u opnieuw de kabels en probeert u een andere tip voor probleemoplossing. Technische opmerking: Gebruikers van Mac: Apple biedt permanent bijgewerkte ondersteuning voor schijfmechanismen binnen 10.x. Werk bij naar de laatste versie van OS 10.x om ervoor te zorgen dat u de laatste ondersteuning hebt. Voor toegang tot de laatste updates en upgrades opent u het Apple-menu en klikt u op Systeemvoorkeuren. Klik in het onderdeel Systeem op Software-update en klik vervolgens op Werk nu bij. Uw computer maakt dan automatisch verbinding met internet om de laatste updates bij Apple op te halen. Technische opmerking: Gebruikers van Windows 98 SE: Microsoft heeft een IEEE 1394 Storage Supplement-update uitgebracht om de compatibiliteit te verbeteren en vastloop te helpen voorkomen. Ga naar de website van Microsoft, support.microsoft.com, voor meer informatie. Technische opmerking: Gebruikers van Windows: Microsoft post zeer regelmatig bijgewerkte stuurprogramma s en beveiligingsupdates voor hun besturingssystemen. Ga naar de website van Microsoft, support.microsoft.com, voor meer informatie. Gebruikers van Windows 98 SE en ME: Ga naar Start > Instellingen > Configuratiescherm > Systeem > Apparaatbeheer > IEEE 1394-controller > klik op het plusteken naast het controllerpictogram. U moet nu uw apparaat in de lijst zien staan. Gebruikers van Windows 2000: Ga naar Start > Instellingen > Configuratiescherm > Systeem > Hardware (tab) > Apparaatbeheer (knop) > IEEE 1394-controller > klik op het plusteken naast het controllerpictogram. U moet nu uw apparaat in de lijst zien staan. Gebruikers van Windows XP: Ga naar Start > Configuratiescherm > Prestaties en onderhoud > Systeem > Hardware (tab) > Apparaatbeheer (knop) > IEEE 1394-controller > klik op het plusteken naast het controllerpictogram. U moet nu uw apparaat in de lijst zien staan. Als u het apparaat niet kunt zien, controleert u opnieuw de kabels en probeert u een andere tip voor probleemoplossing. Is er een conflict met andere apparaatstuurprogramma s of extensies? Raadpleeg de LaCie Technical Support. Zie hoofdstuk 6. Contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie.

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx

Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx User s Manual Manuel Utilisateur Guída Utente Handbuch Manual de Instrucciones Gebruikershandleiding xxxxxxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. Uw LaCie-drive

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE MOBILE HARD DRIVE

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE MOBILE HARD DRIVE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE

FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE FIREWI R E COMPANION HARD DRIVE Users Manual Handbuch Manual Utilisateur Manual de Instrucciones Guía Utente Gebruikershandleiding Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzorgsmaatregelen 5 1. De LaCie-drive

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Inleiding tot de LaCie USB-sleutel 5 1.1. Inhoud verpakking 6 1.2. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE USB-SLEUTEL ORANJE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding. Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 3 Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 1. Inleiding 6 1.1. De mogelijkheden van de LaCie Little Big Disk 6 2. Uw LaCie Little Big Disk 7 2.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. gebruikershandleiding pagina

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. gebruikershandleiding pagina Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorzorgsmaatregelen 4 1. Uw LaCie-drive uitpakken 5 1.1 Minimale systeemvereisten 6 1.2 Uw LaCie mini stapelen 7 2. Verbinding tot stand brengen 8 2.1 De voedingseenheid

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 Hi-Speed USB 2.0 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Mobile harddrive 5 1.1. Minimale systeemvereisten

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Drive 5 1,1. Inhoud van

Nadere informatie

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3

Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Kennismaking met de LaCie Hard Disk 5 1.1. Inhoud van de verpakking 6 1.2. Minimum systeemvereisten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. USB 3.0 PCI-e Kaart

Gebruikershandleiding. USB 3.0 PCI-e Kaart Gebruikershandleiding USB 3.0 PCI-e Kaart op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUD Introductie... 5 Verpakkingsinhoud... 5 Systeemvereisten... 5 Hardware-installatie... 6 USB 3.0 PCI-e Kaart installatie...

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. USB 3.0 Express Kaart

Gebruikershandleiding. USB 3.0 Express Kaart Gebruikershandleiding USB 3.0 Express Kaart op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUD Introductie...5 Verpakkingsinhoud...5 Systeemvereisten...5 Hardware-installatie...6 USB 3.0 PCI-e Kaart installatie...6

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave

Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave Het gebruik van deze handleiding Het gebruik van deze handleiding In de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave Ga naar inhoudspagina / Ga naar pagina

Nadere informatie

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB

TRUST 5 PORT USB 2.0 UPGRADE KIT & HUB Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Installatie hardware in systeem (3.3) 4. Installeren in Windows (3.4) 5. Installeren

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk

Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Studio Visual Steps Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk LaCie Little disk LaCie Petit hard disk 1 Werken met uw LaCie little disk of LaCie petit hard disk Een externe harde schijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram dat aangeeft welk type informatie wordt geboden.

Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram dat aangeeft welk type informatie wordt geboden. Het gebruik van deze handleiding Het gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave Ga naar inhoudspagina / Ga naar pagina

Nadere informatie

Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram dat aangeeft welk type informatie wordt geboden.

Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram dat aangeeft welk type informatie wordt geboden. Het gebruik van deze handleiding Het gebruik van deze handleiding In de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave Ga naar inhoudspagina / Ga naar pagina

Nadere informatie

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

USB key max. Hi-Speed USB 2.0. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル USB key max Hi-Speed USB 2.0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A

Gebruik onderstaande stappen in combinatie met tabel 1 en fig 1. Aansluiting Functie A Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. USB kaart inbouwen (3.3) 4. Installeren in Windows (3.5) 5. Installeren MAC systeem

Nadere informatie

Op pagina: Klik op de tekst op de pagina Inhoudsopgave om naar de informatie over dat onderwerp te gaan.

Op pagina: Klik op de tekst op de pagina Inhoudsopgave om naar de informatie over dat onderwerp te gaan. Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Ga naar de vorige weergave / Ga naar de volgende weergave Ga naar inhoudspagina / Ga naar pagina

Nadere informatie

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card

FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card FB000011 Sweex 3 Port FireWire PCI Card FB000010 Sweex 4 Port FireWire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex FireWire PCI Card. Deze kaart biedt je een aantal voordelen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de doos... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 5 1.3. Aanzichten van de drive... 6 1.3.1. Vooraanzicht... 6

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en

Boot Camp Installatie- en Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: De Boot Camp-assistent starten 4 Stap 2: Windows installeren 4 Stap 3: De Boot Camp-besturingsbestanden

Nadere informatie

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 4 Inleiding 5 Benodigdheden 6 Installatie-overzicht 6 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 6 Stap 2: De Boot Camp-assistent openen 6 Stap

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud verpakking... 5 1.2. Minimale systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de drive... 7 1.4. Temperatuurregeling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding... 5 1.1. Minimum systeemvereisten... 6 1.2. Inhoud van de verpakking... 7 1.3. Aanzichten van de drive... 8 1.3.1. Achteraanzicht...

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Met deze kaart kunnen gemakkelijk vier

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2. Minimum systeemvereisten... 6 1.3. Aanzichten van de Rugged harde schijf... 7 1.4. Kabels

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids Boot Camp Beta 1.0.2 Installatie- en configuratiegids 2 Inhoudsopgave 4 Overzicht 5 Stap 1: de systeemsoftware en de firmware van uw computer bijwerken 6 Stap 2: de Boot Camp-assistent gebruiken 9 Stap

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor

Nadere informatie

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF

WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF WD Passport Draagbare HARDE SCHIJF Beknopte installatiegids INHOUD VAN HET PAKKET WD Passport draagbare harde schijf 56 cm gecertificeerde USB 2.0-kabel Beknopte installatiegids COMPATIBILITEIT Windows

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee Serial ATA poorten

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 1. Introductie 4 1.1. Inhoud van de verpakking... 5 1.2.

Nadere informatie

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding

USB2.0 Hard Disk Case. Installatiehandleiding USB2.0 Hard Disk Case Installatiehandleiding Inleiding Dankzij deze hard disk case, die geschikt is voor een vaste schijf van 2,5 inch met een willekeurige capaciteit, kunt u uw computer snel uitbreiden

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Het installeren van Mac OS X 10.5 Leopard

Het installeren van Mac OS X 10.5 Leopard Het installeren van Mac OS X 10.5 Leopard Geschreven door: Walter Galan INTRODUCTIE Op het moment van schrijven van deze gids, OS X 10.5 Leopard is de huidige versie van Apple. De nieuwste besturingssysteem

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Gebruiksaanwijzing NW- E55/75 2004 Sony Corporation "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereohoofdtelefoon

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 3.0. Rev. 942

HANDLEIDING HARD DRIVE XS 3.0 EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 3.0. Rev. 942 HANDLEIDING HARD DRIVE XS.0 EXTERNAL HARD DRIVE /.5" / USB.0 Rev. 942 Freecom Hard Drive XS.0 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS.0 externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Installatie Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Installatie Windows 98SE. PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card PU053 Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 4 Port USB 2.0 & 3 Port Firewire PCI Card. Met deze kaart kunnen gemakkelijk vier

Nadere informatie

FireWire Notebook Adapter Sluit nu uw ipod, camcorder, FireWire en Sony i.link -apparaten aan op uw pc

FireWire Notebook Adapter Sluit nu uw ipod, camcorder, FireWire en Sony i.link -apparaten aan op uw pc P74414ea_F5U513ea_manual_nl 11-08-2003 13:31 Page 1 FireWire Notebook Adapter Sluit nu uw ipod, camcorder, FireWire en Sony i.link -apparaten aan op uw pc Nl Handleiding F5U513ea P74414ea_F5U513ea_manual_nl

Nadere informatie

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure

EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure 2 NEDERLANDS EM7047 IDE/SATA hard disk enclosure Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent! Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

FHD-2. USB 2.0 / USB 2.0 & FireWire version. Rev. 316

FHD-2. USB 2.0 / USB 2.0 & FireWire version. Rev. 316 FHD-2 USB 2.0 / USB 2.0 & FireWire version Rev. 316 FREECOM FHD-2 Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom FHD-2 externe hard drive. Voor het beste gebruiksgemak en optimale prestaties

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES...4 (1) EIGENSCHAPPEN...4 (2) INHOUD VERPAKKING...4 (3)

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION P83710 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION P83710 MD 90101. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION P83710 MD 90101 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION E82723 MD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION E82723 MD 90136. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION E82723 MD 90136 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh

GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh GTX-4 TEXTIELPRINTER Instructiehandleiding voor Macintosh Zorg ervoor dat deze handleiding wordt gelezen voorafgaand aan het gebruik van dit product. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDLEIDING MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Geachte klant, hartelijk dank dat u de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt.

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card Inleiding Stel de PU011 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie