nieuwsbrief ANBO vindt goede voorlichting over Wmo essentieel Activiteiten kalender VRIJDAG 17 OKTOBER WOENSDAG 29 OKTOBER DONDERDAG 13 NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief ANBO vindt goede voorlichting over Wmo essentieel Activiteiten kalender VRIJDAG 17 OKTOBER WOENSDAG 29 OKTOBER DONDERDAG 13 NOVEMBER"

Transcriptie

1 nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2014 NUMMER 12 Activiteiten kalender VRIJDAG 17 OKTOBER Themabijeenkomst over domotica Wat kan techniek in huis doen? Wijkcentrum De Roef Zie blz. 4 WOENSDAG 29 OKTOBER open huis ANBO ouderensoos met gratis bingo in t Stroinkhuis ANBO vindt goede voorlichting over Wmo essentieel Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de huisbezoeken bij onze leden hebben we als ANBO een gesprek gevoerd met mevr. Stegeman en mevr. Doornbos, de leiding van het zorgloket. De brief die senioren met huishoudelijke hulp gekregen hebben, gaf weinig inzicht in hetgeen er gaat gebeuren in Het criterium schoon huis geeft geen houvast. Hoe wordt de voorlichting opgezet door de gemeente? Het Rijk start de algemene voorlichting in september en daarna zal de gemeente via huis aan huis voorlichting geven. Uiterlijk eind november ontvangen mensen een nieuw besluit. Indien wij een gesprek noodzakelijk vinden dan worden mensen van te voren uitgenodigd. Ouderen worden vaak overrompeld in zo n gesprek. Zeker door de telefoon. Raadt u ouderen altijd aan om een vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn? Het is prima als er een vertrouwenspersoon aanwezig is bij het (keukentafel) gesprek. Als men door de telefoon aangeeft liever een persoonlijk gesprek te willen, kan dit altijd. Van het gesprek wordt een verslag opgesteld, dat clienten op verzoek kunnen inzien. N.a.v. dit gesprek krijgt men de beschikking thuisgestuurd, waartegen men bezwaar kan maken. Als mensen vragen hebben over hun beschikking kunnen ze uiteraard eerst contact opnemen met het zorgloket voor een nadere toelichting. Wellicht is een bezwaarschrift dan niet nodig. Na 1 januari 2015 is de gemeente verplicht mensen te wijzen op de mogelijkheid voor cliëntondersteuning of een vertrouwenspersoon. (De ANBO raadt haar leden aan altijd een vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Leden kunnen indien nodig een beroep doen op vrijwilligers van de ANBO om ze te ondersteunen bij het gesprek met het zorgloket.) Vervolg op pagina 7 DONDERDAG 13 NOVEMBER Receptie soos Stadsveld Plataanstraat Zie blz. 5 VRIJDAG 21 NOVEMBER Excursie Joodse synagoge Opgeven bij Wil Vis Zie blz. 4 DONDERDAG 27 NOVEMBER Themabijeenkomst over Wmo Wat verandert er vanaf 1 jan. 2015? Wijkcentrum De Roef Zie blz. 7 DE ANBO SOCIËTEITEN Wekelijks op Dinsdag: soos Helmerhoek Woensdag: soos Stroinkslanden Donderdag: soos Deppenbroek soos Stadsveld tijdens schoolvakantie gesloten.

2 Nieuws van het bestuur 2 Van de bestuurstafel Het bestuur hoopt dat alle leden weer gezond zijn terug gekeerd van hun vakantie. In de herfstmaanden is er weer van alles te doen. We zoeken nog steeds versterking van het bestuur en de werkgroepen. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op. Helaas is ons trouwe en jarenlang zeer actieve lid Jan Groothuis overleden in de vakantieperiode. Vooral Boekelo zal hem missen. Meerdere ANBO bestuurders hebben Jan de laatste eer bewezen. We verwelkomen onze nieuwe lay-out man Martin van Laar. We vertrouwen op een goede samenwerking. Deze nieuwsbrief ziet er weer prima uit. We zijn ook blij dat we een webmaster gevonden hebben. Binnenkort beschikken we als afdeling over een eigen website. U kunt deze vinden onder en dan kijken bij afdeling Enschede. Inhoudsopgave Activiteitenkalender... blz 1 Voorlichting over WMO... blz 1 Nieuws van het bestuur... blz 2 Reactie ANBO op Wmo... blz 2 Wat vinden onze leden?... blz 3. Harry Oonk gaat deze website voor ons bijhouden. Hij zal ook aanschuiven bij onze bestuursvergaderingen. In de vakantieperiode hebben we als bestuur samen met enkele actieve leden zo n 40 leden thuis bezocht. Naast een algemeen gesprek hebben we een enquête afgenomen over hun ideeën over technische ondersteuning in de woning. De uitslag van dit onderzoek wordt op 17 oktober bekend gemaakt op onze themabijeenkomst. Op 31 oktober gaan we onze vrijwilligers weer in het zonnetje zetten. Het wordt dit keer een actieve middag met een dansdemonstratie, die afgesloten wordt met een buffetje. Deze vrijwilligers houden de afdeling draaiende, organiseren onze sozen, verzorgen de nieuwsbrief, bedenken excursies en komen op voor de belangen van senioren. Vooral met de belangen van onze leden zijn we de afgelopen maanden druk in de weer geweest. De veranderingen in de zorg is een belangrijk onderwerp voor de ANBO. We hebben gereageerd op de beleidsnota Wmo 2015 en hebben gesproken met de raadsleden die hierover moeten beslissen. Dat heeft weer tot meerdere artikelen in deze nieuwsbrief geleid. We hopen u bij de vele ANBO activiteiten te kunnen begroeten. Hanny Flore vz afd. Enschede Reactie ANBO op Wmo 2015 B&W heeft in juli het beleidsplan Wmo 2015 vrijgegeven voor inspraak. De ANBO heeft hier samen met de andere ouderenbonden gebruik van gemaakt. We hebben ruim 20 aanbevelingen gedaan om het beleid aan te passen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. We noemen er een vijftal. Wie de hele lijst wil lezen kan dit opvragen bij onze secretaris Gwen Huising. 1. Klachtenprocedure, bezwaar en beroepsmogelijkheden: Wij hebben aangedrongen op een eenvoudige en duidelijke klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure. Juist nu er meer maatwerk mogelijk wordt, is de toekenning van een voorziening erg afhankelijk van het gesprek tussen de zorgvrager en de persoon die over de toekenning beslist. De vraag van de cliënt moet centraal staan. 2. Ondersteuning bij keukentafelgesprek: De zorgvrager heeft recht op ondersteuning bij haar/zijn aanvraag. Deze ondersteuning moet onafhankelijk zijn en de zorgvrager moet altijd gewezen worden op deze mogelijkheid. De consulent van het zorgloket is niet onpartijdig genoeg om deze ondersteuning te geven. Excursie synagoge... blz 4 Themabijeenkomst Domotica... blz 4 Soos in Stadsveld 45 jaar... blz jaar soos Helmerhoek... blz 5 I.M. Jan Groothuis... blz 5 Gemeentelijk beleid Wmo blz 6 Themabijeenkomst Wmo blz 7 Vervolg gesprek zorgloket... blz 7 Rode kruis afdeling Enschede... blz 8 Uw nieuwe gebitsprothese klaar in één dag? Bij ons is het mogelijk, mét behoud van kwaliteit. Uw gebitsprothese, met of zonder implantaten, volledig op maat en naar uw wens vervaardigd. Vrijblijvend consult. Colofon... blz 8 Bijeenkomst Boekelo... blz 8 Pathmossingel CE Enschede Tel:

3 Nieuws van het bestuur 3. Mantelzorg: a. Mantelzorg mag nooit afgedwongen worden. Er mag geen oneigenlijk druk uitgeoefend worden op de omgeving van de zorgvrager. In het ondersteuningsplan mogen geen verplichtingen vastgelegd worden voor de mantelzorgers zonder instemming van deze mensen. b. De ondersteuning door het Steunpunt Mantelzorg moet gehandhaafd blijven en de extra middelen die het Rijk hiervoor geeft, moeten daadwerkelijk gebruikt worden voor de ondersteuning van de mantelzorgers. 4. Informatie over mogelijkheden Wmo: Er moet duidelijkheid komen waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Volgens het beleidsplan kan dit op meerdere punten nl bij het zorgloket, bij het wijkteam, bij de thuiszorgorganisatie, bij de zorgverzekeraar of bij de wijkverpleegkundige. Onze voorkeur gaat naar 1 informatiepunt per stadsdeel. 5. Voldoende plaatsen voor dagopvang: Er moet een duidelijk plan komen voor dagopvang/ dagbesteding. Nu al zijn er wachtlijsten bij zorginstelling voor dagopvang voor ouderen. Het extra beschikbare geld hiervoor moet daarom daadwerkelijk voor deze maatwerkvoorziening gebruikt worden. Het definitieve beleidsplan wordt op 29 september vastgesteld in de gemeenteraad. Op 11 september hebben we een gesprek gehad met de woordvoerders Wmo uit de gemeenteraad. Onze zorgen zijn onder hun aandacht gebracht. We hopen dat onze aanbevelingen tot verbeteringen van de plannen zullen leiden. Wat vinden onze leden? De ANBO is in de zomerperiode bij 40 leden tussen 75 en 85 jaar op huisbezoek geweest. Wij wilden weten of men het huis al aangepast had aan de toekomst en hoe men dacht over de nieuwste technische hulpmiddelen, die het langer thuis wonen gemakkelijker en veiliger maken. De uitslag van deze enquête wordt op 17 oktober bekend gemaakt op de themabijeenkomst over domotica (technische hulpmiddelen.) De huisbezoeken werden zeer op prijs gesteld en natuurlijk kwamen ook andere onderwerpen aan bod. Dat heeft het bestuur veel informatie opgeleverd. Zo bleek mevr. Jonker net bericht gehad te hebben dat haar huishoudelijk hulp van 6,9 uur per week terug gebracht was naar 2 uur en 15 minuten, met een overgangsperiode gedurende 1 maand voor 4 uur. De ANBO heeft haar geholpen om hiertegen in beroep te gaan. De volgende zaken vielen ons op: Veel leden schuiven het treffen van woningaanpassingen uit naar de toekomst. Het verhuizen naar een seniorenwoning wordt daardoor zolang mogelijk uitgesteld. Men ziet op tegen het werk en de kosten van diverse aanpassingen. Meerdere leden zouden geholpen zijn met een traplift, maar via de Wmo kun je die niet meer krijgen. Herindicatie heeft bij meerdere leden geleid tot minder uren huishoudelijke hulp. Men ziet vooral op tegen de herindicatie, die door de bezuinigingen gaan plaats vinden. De bezochte leden vinden het moeilijk om een beroep te moeten doen op de sociale omgeving. Meerdere leden hadden wel een computer, laptop of I-pad, maar deden er nog weinig mee. Men is bang dat het te moeilijk is om via de computer hulp in te roepen en men pakt liever de telefoon. Het persoonlijke contact wordt belangrijk gevonden. 3 Mevr Nijland gebruikt haar laptop alleen nog maar voor het versturen van s. Ze is blij met alarmsysteem, dat alle seniorenwoningen standaard hebben. Als zij in huis op een knop drukt horen haar 4 buren een zoemer en gaat bij de voordeur een licht branden. Mevr Rehorst vond het verschrikkelijk dat zij om gezondheidsredenen moest verhuizen uit haar hobbywoning. Nu woont ze met plezier in haar veel kleinere aanleunwoning met tuin. Ze vindt het wel jammer dat in De Veldhof zo weinig activiteiten georganiseerd worden. Mevr. Kottering woont nog in een hobbywoning, maar heeft zich laten inschrijven voor een seniorenwoning, waarvan de huur onder de huurgrens valt. Na haar heupoperatie zag ze de grote nadelen van het trappenlopen.

4 Activiteiten stedelijk Excursie Synagoge Enschede. Op vrijdag 21 november Van De ANBO Enschede biedt u een excursie aan in de synagoge van Enschede. De synagoge is gevestigd aan de Prinsestraat AL in Enschede. De rondleiding inclusief 1 koffie of thee met een koosjere koek wordt u door de afdeling aangeboden. De entree prijs voor 65+ is Geen museumjaarkaart mogelijk U maakt dan kennis met de grote sjoel, de dagsjoel, een ritueel badhuis en de kerkenraadskamer. Het gebouw is in opdracht van M.I. Menko gebouwd en sinds 1928 in gebruik. De architect was Karel de Bazel. In het interieur zijn veel Art Deco elementen te herkennen met een oriëntaalse stijl. De synagoge wordt als de mooiste van Nederland bestempeld. Dat dit de waarheid is, kunt u zelf zien en beleven als u aan deze excursie deelneemt. De rondleiding duurt ca. 5 kwartier en eindigt met een kopje koffie in de koffiekamer, wat tevens een winkeltje is. Het pand is niet rolstoel toegankelijk. Het parkeren in de directe omgeving is NIET gratis. Opgeven vóór 10 november bij Wil Vis, of mail naar: 4 ANBO themabijeenkomst over domotica op vrijdag 17 oktober Hoe kunnen technische hulpmiddelen ons huis veiliger maken? Van in wijkcentrum De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17. Nu we als ouderen allemaal zo lang mogelijk thuis zullen blijven wonen is het belangrijk om je huis zo veilig mogelijk in te richten. We kunnen beginnen met kleine technische hulpmiddelen, zoals een beugel in de wc of douche. Maar er zijn veel meer technische hulpmiddelen, die de veiligheid in huis vergroten. Tijdens de themabijeenkomst zullen er filmpjes getoond wat er allemaal mogelijk is. Het contact met uw huisarts of met de wijkverpleegkundige kan in de toekomst via de computer, laptop of I-pad gebeuren gewoon in uw eigen huis. De heer Kokkeler van de Saxion Hoogeschool zal een toelichting geven op al deze technische ontwikkelingen. Zo zult u voorbeelden zien van het openen van de voordeur op afstand of het sluiten van de gordijnen, maar ook hoe u uw mobiel op een slimme manier kunt gebruiken. We discussiëren met elkaar of dit juiste oplossingen zijn voor de toekomst. De heer Meuleman van Lang zult u thuis wonen zal ingaan op de vraag wat er nu al verkrijgbaar is en hoe u op een eenvoudige manier deze technische dingen kunt (laten) aanbrengen, maar ook wat de kosten zijn. In de zomermaanden hebben een aantal ANBO leden bij 40 leden van 75 tot 85 jaar een huisbezoek afgelegd en een vragenlijst laten invullen. De uitslag van dit onderzoek wordt tijdens de themabijeenkomst door de heer Kokkeler bekend gemaakt. Ook uw mening is belangrijk. U bent van harte welkom. De medewerkers en vrijwilligers van de Posten, laten graag hun hart spreken in de zorg voor hun cliënten. Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Dat is de Posten Zowel in Enschede als Boekelo biedt de Posten een breed pallet aan diensten. Kijk op Thuiszorg Verzorging Verpleging Revalidatie Welzijn Wonen

5 Activiteiten in de wijk De soos in Stadsveld bestaat 45 jaar De ANBO soos in Stadsveld wordt wekelijks gehouden in het speeltuingebouw aan de Plataanstraat op donderdag van. De soos wordt georganiseerd door Aafke Beldman en Annie Siegersma. Aafke draait de bingomolen en Annie zorgt voor de prijsjes. Uit de opbrengst van de bingokaarten kan er ook nog een kopje koffie of thee geschonken worden met iets lekkers erbij. Het is vooral een gezellige middag waar veel trouwe bezoekers al jaren naar toe komen. Het is een echte 80+ soos geworden, waar nieuwe leden ook van harte welkom zijn. De prijsjes bestaan uit nuttige boodschappen en vooral veel pakken koffie, die Annie inslaat als ze in de aanbieding zijn. Op donderdag 13 november viert de soos haar 45 jarige bestaan met een gezellige receptie, waar een gebakje en diverse hapjes natuurlijk niet ontbreken. Aan alle feestdagen wordt aandacht geschonken. Met Sinterklaas krijgen de deelnemers een klein presentje en met Kerstmis is de zaal gezellig gemaakt en zijn er kerstversnaperingen. Met nieuwjaar houdt de soos een nieuwjaarsreceptie en met Pasen komen de paaseieren weer aan de beurt. Ieder jaar is er ook nog een verrassing. Zo is er een keer een High Tea georganiseerd. Iedere week verheugen de deelnemers zich weer op een gezellige middag. En dat al 45 jaar lang. Alleen in de schoolvakanties is er geen soos. Aafke en Annie Jarig jubileum soos Helmerhoek Sinds 30 jaar is de ANBO-soos actief in de Helmerhoek, de jongste wijk van Enschede. Dit jubileum is op vrijdagmiddag 19 september op gezellige wijze gevierd in het restaurant van Mediant met circa 70 vaste soosbezoekers, gasten en het bestuur. De middag werd muzikaal opgeluisterd door Jan Lokken op elektronisch orgel. De voorzitter van het bestuur, Jan van Rees (met zijn vrouw Jeltje al sinds de oprichting van de soos actief), blikte op anekdotische wijze terug op het reilen en zeilen van de soos in haar 30-jarige bestaan. Daarnaast sprak hij een welgemeend woord van dank uit aan de vele prettige contacten die het bestuur in de loop der jaren heeft opgebouwd met het wijkcentrum De Helmer, De Posten, De Graeshoek en tal van winkeliers en ondernemers. Wim Schuurman, apotheker en eindredacteur van de inmiddels, helaas, opgeheven wijkkrant meldde in zijn toespraak, dat hij de ANBO-soos jarenlang heeft gevolgd, vele heuglijke momenten persoonlijk heeft bijgewoond en daarvan ook verslag heeft uitgebracht in de wijkkrant. Hij roemde het vermogen van de soosbezoekers om plezier te maken, emoties te delen, elkaar verhalen te vertellen en om hun onderlinge saamhorigheid. Om zijn waardering tot uitdrukking te brengen overhandigde hij het bestuur ten behoeve van de soosbezoekers een reischeque ter waarde van Ook Hanny Flore, voorzitter van de ANBO Enschede en Femmy Netel, lid van de dinsdagochtendgroep van de soos, spraken hun waardering uit voor het bestuur en de vele vrijwilligers. Bedankt, Jan van Rees (voorzitter), Wim van Haaften (secretaris), Annie de Wals (penningmeester), Jeltje van Rees, Jo Jalving, Chris Neervoort en Jopie Klinkenberg! Ter nagedachtenis aan Jan Groothuis. Op 27 juli is Jan na een kort ziekbed overleden op de leeftijd van 90 jaar. Jan heeft veel voor de ANBO gedaan als secretaris van het gewest Overijssel, als secretaris voor Boekelo, ANBO wijk 8 en de werkgroep excursies voor de afd. Enschede. Hij was breed geïnteresseerd en altijd aanwezig op de themabijeenkomsten. Voor al zijn ANBO activiteiten is Jan de onderscheiding als lid van de Orde van Oranje Nassau toegekend. Hij ruste in vrede. Pim Bijl 5

6 Belangenbehartiging Samenvatting gemeentelijk beleid Wmo Iedereen die nu thuiszorg ontvangt en de beschikking doorloopt na 1 jan. 2015, zal deze behouden, maar in de loop van 2015 zullen ook deze cliënten te maken krijgen met een herindicatie. De uitgangspunten voor het toekenning van zorg worden essentieel anders. Het wordt veel meer gericht op wat uzelf en uw omgeving nog wel kunnen. Pas als geen oplossingen in de omgeving zijn, komt de thuiszorg er aan te pas. Het ondersteuningsplan Tijdens het keukentafelgesprek wordt besproken wat u zelf nog kunt, wat uw omgeving (partner, kinderen, vrienden) voor u doet of zou kunnen en willen doen. Daarna wordt er nagegaan welke activiteiten er in uw wijk georganiseerd worden en u kunnen helpen bij uw vraag (z.g. algemene voorzieningen) Hiermee doelt men op o.a. een burenhulpdienst, een boodschappendienst, een ouderensoos, (sport)activiteiten voor ouderen. Als dit alles te samen niet genoeg is om aan uw hulpvraag te beantwoorden komt de professionele hulp aan de orde. (huishoudelijke hulp, dagopvang, begeleiding) of een bijdrage in de vorm van een woning- of vervoersaanpassing. Dit gesprek wordt door de zorgconsulent vastgelegd in een ondersteuningsplan. De beschikking (maatwerkvoorziening) Voor de toekenning van professionele huishoudelijke zorg e.d. krijgt u een beschikking, waarna een bezwaarschrift tot de mogelijkheden behoort. Voor de huishoudelijke hulp en de dagopvang wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd via het CAK, zoals nu ook al gebeurt. Voor de woon- en vervoersvoorzieningen (traplift, aanpassing keuken, aangepaste fiets, scootmobiel) wordt een eigen bijdrage gevraagd, die overeenkomt met de kostprijs en over meerdere jaren afgelost kan worden. Zelfstandig thuis wonen Voor de toekenning van huishoudelijke hulp wordt eerst nagegaan welke huishoudelijke klussen u zelf nog kunt. Het criterium wordt een schoon huis! Alleen wat u niet meer kunt door uw lichamelijke beperkingen kan nog gedaan worden door de thuiszorg. Zo blijft de gemeente garant staan voor noodzakelijke hulp, die niet op een andere manier geregeld kan worden. Op deze manier kunt u zelfstandig thuis blijven wonen. Verzorging en verpleging De hulp bij het douchen, de steunkousen, wondverzorging, medicijnen, injecties e.d. vallen buiten de gemeentelijke verantwoording. Dit moet u in 2015 aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Wie het nu al krijgt van de thuiszorg via de AWBZ en de eigen bijdrage betaalt via het CAK blijft zijn hulp houden in 2015, maar zal ook hier te maken krijgen met een herindicatie. De wijkverpleegkundige die hier een rol in gaat spelen wordt aangesteld door de zorgverzekeraar. Hoe de zorgverzekeraar dit gaat organiseren is nog niet bekend. 10% korting voor ANBO leden Rugpijn is niet vanzelfsprekend Maak nu een afspraak voor een Gratis Rugadvies in onze vestiging aan de Roomweg in Enschede. Roomweg 2 Enschede

7 Themabijeenkomst zorgtoewijzing Belangenbehartiging Wat verandert er per 1 januari 2015 in de zorgtoewijzing? Donderdag 27 november 2014, van uur tot uur. Wijkcentrum De Roef Pastoor Geertmanstraat 17 Jurgen van Houdt, wethouder voor Zorg, Welzijn, Sport en Integratie gemeente Enschede zal vertellen wat het nieuwe Wmo beleid van Enschede gaat inhouden. Algreet Tamminga, teammanager Langdurige Zorg van Menzis zal vertellen welke zorgdiensten u vanaf 2015 kunt afnemen van de zorgverzekering Vanaf 1 januari zal de zorg er anders uitzien. Een deel van de AWBZ gaat naar de Wmo, die de gemeente regelt en een deel naar de zorgverzekeraars. Zo gaat de begeleiding, de dagbesteding en dagopvang naar de gemeente en gaat de verzorging en verpleging naar de zorgverzekeraar. De AWBZ verdwijnt dus. De huishoudelijke hulp, de voorzieningen in huis, het vervoer blijft bijde Wmo. Voor al deze taken, die de gemeente krijgt van het Rijk worden kortingen toegepast. Bij de huishoudelijke hulp zelf 40%. Het is dus van het grootste belang dat u goed geïnformeerd bent en weet wat u te wachten staat en waar u met uw vragen om hulp en ondersteuning terecht kunt? Kunt u nog uw eigen thuiszorgorganisatie kiezen? Blijft een PGB mogelijk? Kortom hoe gaat de zorg voor de ouderen er na 1 januari 2015 uitzien? Al deze en meerdere vragen en onderwerpen komen deze middag aan de orde. Na de pauze zal er voldoende gelegenheid zijn tot discussie en het stellen van vragen. Iedereen is vanaf van harte welkom! De bijeenkomst wordt georganiseerd samen met de andere ouderenbonden PCOB en KBO. Alle senioren uit Enschede zijn welkom. We rekenen op een grote opkomst. 7 Vervolg gesprek met zorgloket van blz 1 Woonvoorzieningen en dagopvang We hebben als ANBO veel opmerkingen gehad over het afwijzen van een traplift zonder een schriftelijke afwijzing, doch met slechts een mondelinge toelichting. (te duur; verhuizen is beter). Als men mondeling om een traplift vraagt is dat mogelijk. Als men via een aanvraagformulier om een traplift of een andere voorziening vraagt met een handtekening eronder, volgt er altijd een officiële beschikking. Een traplift is inderdaad duur en verhuizen is soms een beter alternatief. Een verhuiskostenvergoeding is alleen mogelijk als men plotseling om onvoorziene reden moet verhuizen. Deze tegemoetkoming rond 2000 is bedoeld voor de verhuizing en de herinrichting. Op dit moment betaalt men maximaal 3 jaar een eigen aandeel voor deze financiële tegemoetkoming, maar nooit meer dan de totale kosten. In een interview met de directeur van zorgcentrum De Posten bleek er een lange wachtlijst te zijn voor de dagopvang, voor mensen met een indicatie. Nu komt de dagopvang onder de Wmo te vallen. Hoe gaat de gemeente dit opvangen? Navraag wijst uit dat er inderdaad sprake is van een aantal wachtenden in Enschede. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. In 2015 behouden mensen met een indicatie vanuit de AWBZ deze indicatie. Daarnaast komen er in 2015 algemene voorzieningen die specifiek bedoeld zijn voor opvang van doelgroepen die overkomen vanuit de AWBZ. Met diverse instellingen op het gebied van o.a. sport, cultuur, dierenopvang vinden momenteel gesprekken plaatst om te kijken of laagdrempelige en vrij toegankelijke dagopvang door hen kan worden georganiseerd. We bedanken mevr. Stegeman en mevr. Doornbos voor het gesprek. De ANBO hecht aan voldoende professionele dagopvang. Wachtlijsten zijn onacceptabel. Wij denken, dat algemene voorzieningen, waar iedereen naar toe kan, de professionele dagopvang voor dementerende ouderen niet kunnen vervangen. We komen zeker nog op dit onderwerp terug. Nico Mol en Hanny Flore HEEFT U EEN VRAAG?. BEL DE ANBO! Vragen die met Enschede te maken hebben, kunt u stellen aan: voorzitter Hanny Flore of secretaris Gwen Huising Zo nodig kan er iemand langs komen voor een gesprek bij u thuis. Heeft u ondersteuning nodig bij het keukentafelgesprek, vooral belangrijk bij de herindicaties Wmo bel dan met de werkgroep belangenbehartiging. Nico Mol

8 8 De ANBO Enschede vraagt organisaties, die veel doen voor ouderen in Enschede, iets te vertellen over hun organisatie. Dit keer geven we het woord aan de voorzitter van Het Rode Kruis de heer Kok. Rode Kruis afdeling Enschede bestaat dit jaar 100 jaar. Op 19 september is het 100-jarig bestaan gevierd met een receptie en een feestavond. Het Rode Kruis is volop in beweging. We willen de gevolgen van noodsituaties verminderen, zelfredzaamheid versterken en respect en hulpbereidheid vergroten. Eén op de vijf mensen in Nederland is verminderd zelfredzaam. Juist bij deze doelgroep kan het versterken van de zelfredzaamheid het verschil maken. De afdeling Enschede telt 160 vrijwilligers. Zij bieden hulp bij calamiteiten en geven EHBO cursussen. Bij evenementen zijn EHBO teams van Rode kruis aanwezig zijn. De vrijwilligers geven ook sociale hulp via huisbezoek en rolstoelwandelen en organiseren een kledingbeurs en welfare activiteiten. Het Rode kruis heeft drie hotelaccommodaties waar wij vanuit Enschede onze gasten naar toe brengen met onze rolstoelbus. Daarnaast begeleiden wij hen tijdens vakanties, denk maar aan de Henri Dunant. Een keer per jaar organiseren wij de De SAMENDOEN-DAG voor eenzame mensen. In Enschede betreft dat ongeveer 3000 mensen. Deze dag houden wij in de Pathmoshal met entertainment en een gastspreker, die het thema eenzaamheid behandelt. Wij sluiten deze gratis dag af met een fantastisch stamppottenbuffet met drankje. Het afgelopen jaar hadden we meer dan 500 bezoekers. Het Rode Kruis wil de zelfredzaamheid benadrukken tijdens de SAMENDOEN- DAG. Ook dit jaar op 25 november nodigen we weer verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit om hun activiteiten te presenteren. We zien dat onze gasten zich opgeven bij deze clubs. Zo doen ze zelf iets aan hun eenzaamheid. Cor Kok, Afdeling Voorzitter Tel Bijeenkomst in Boekelo op 23 0ktober In dienstencentrum De Berke aan de Jan van Elburgstraat worden regelmatig bijeenkomsten voor senioren georganiseerd. Op 23 oktober wordt er een modeshow van herfst- en winterkleding voor senioren gehouden vanaf uur. U bent van harte welkom. Info Beute Services Verhuizingen & Ontruimingen Stel uw eigen verhuizing samen Zuidkamp PJ Enschede ANBO Nieuwsbrief is een uitgave van de ANBO afdeling Enschede. Overname artikelen uitsluitend met bronvermelding. Voorzitter Mevr. H (Hanny) Flore Beltrumbrink ZD Enschede Secretaris Gwen Huising Ribbelthorst GA Enschede Penningmeester Mevr. L. (Lily) Dingemans Walstraat GE Enschede Algemeen bestuurslid Dhr. R. (Rob) Boere Herculesstraat DJ Enschede Ledenadministratie Dhr. W. (Wim) van Haaften De Posten LL Enschede Vormgeving Martin van Laar Uitvoering Star Copy Enschede Beltstraat 114 Tel Colofon Kopy volgend nummer: Inleveren voor 10 december bij Indien onbestelbaar s.v.p. Retour naar ledenadministratie De Posten 773, Enschede

nieuwsbrief In Enschede zal geen verzorgingshuis sluiten Activiteiten kalender VRIJDAG 12 SEPTEMBER VRIJDAG 19 SEPTEMBER DONDERDAG 25 SEPTEMBER

nieuwsbrief In Enschede zal geen verzorgingshuis sluiten Activiteiten kalender VRIJDAG 12 SEPTEMBER VRIJDAG 19 SEPTEMBER DONDERDAG 25 SEPTEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE JUNI 2014 NUMMER 11 Activiteiten kalender VRIJDAG 12 SEPTEMBER Excursie museumboerderij Wendezoele Twickelerlaan 14, Ambt Delden 14.00 tot 16.00 uur Entree + gids 4,00

Nadere informatie

nieuwsbrief Informatie bij uw eigen je ziektekostenverzekering Als je wil weten met welke thuiszorgorganisaties

nieuwsbrief Informatie bij uw eigen je ziektekostenverzekering Als je wil weten met welke thuiszorgorganisaties nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE JANUARI 2015 NUMMER 13 Activiteiten kalender VRIJDAG 23 JANUARI Thema In veilige handen ouderenmishandeling 14.00-16.00 uur Wijkcentrum De Roef Zie blz. 7 VRIJDAG 27

Nadere informatie

nieuwsbrief Dagopvang via de Wmo Activiteiten kalender DINSDAG 9 JUNI VRIJDAG 19 JUNI DINSDAG 30 JUNI DINSDAG 29 SEPTEMBER DE ANBO SOCIËTEITEN

nieuwsbrief Dagopvang via de Wmo Activiteiten kalender DINSDAG 9 JUNI VRIJDAG 19 JUNI DINSDAG 30 JUNI DINSDAG 29 SEPTEMBER DE ANBO SOCIËTEITEN nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE JUNI 2015 NUMMER 15 Activiteiten kalender DINSDAG 9 JUNI Mini Symposium Technologie in leefomgeving door de Saxion Hogeschool van 9.30 tot 13.00 uur Zie blz 5 Dagopvang

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

nieuwsbrief Excursie 15 november naar het techniekmuseum Heim Activiteitenkalender VRIJDAG 24 JANUARI 2014 VRIJDAG 14 FEBRUARI 2014

nieuwsbrief Excursie 15 november naar het techniekmuseum Heim Activiteitenkalender VRIJDAG 24 JANUARI 2014 VRIJDAG 14 FEBRUARI 2014 nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE JANUARI 2014 NUMMER 9 Activiteitenkalender VRIJDAG 24 JANUARI 2014 Themabijeenkomst Wonen in de toekomst Waar: wijkcentrum De Roef Pastoor Geertmanstraat 17 van: 14.00

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt actief wonen actief wonen ons aanbod In zorglocatie Daalhof ligt het accent op zelfstandig en betaalbaar wonen met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Gemak staat voorop. Ondanks de hoge graad van zelfstandigheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Het is belangrijk om - als u ouder wordt - na te denken over de toekomst. Stel dat u kleiner wilt gaan wonen? Of als u in

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

nieuwsbrief De woonvisie De laatste aanbeveling ging over de woonvisie van de gemeente Enschede. Hierin worden al uitgangpuntengenoemd

nieuwsbrief De woonvisie De laatste aanbeveling ging over de woonvisie van de gemeente Enschede. Hierin worden al uitgangpuntengenoemd nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE APRIL 2015 NUMMER 14 Activiteiten kalender VRIJDAG 17 APRIL ANBO Jaarvergadering met optreden zanger/gitarist Frans Agterberg 14.00 tot 16.30 uur Bij DWE, Het Poolman

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN NB aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen Gemeente Schouwen-Duiveland, februari 2013 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Bergen

Proteion is er voor u in Bergen Proteion is er voor u in Bergen U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor U betekenen? Langdurige zorg in Nederland Grote toename van kosten gezondheidszorg Nederland Ook de gezondheidszorg

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015

Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015 Verslag plenaire bijeenkomst 11 maart 2015 Aanwezig namens bestuur Wmo Adviesraad: Afwezig (m.k.): Henny Kerkhof, voorzitter Harriëtte Timmermans Marjolein van Eijndhoven Lia van Abeelen Mieke Daniëls

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Thuis. Sint Jozef Wonen en Zorg

Thuis. Sint Jozef Wonen en Zorg Thuis heeft een eigen thuiszorgorganisatie. Onze Thuiszorg is bedoeld voor inwoners woonachtig in Meijel en aangrenzende dorpen. 1 Inhoudsopgave Thuis 3 Wat bieden wij? 5 Indicatie nodig? 6 Thuiszorg 7

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015

Aanmeldingsformulier 2015 2015 Aanmeldingsformulier 1 Molenweg 49a 6741 KK Lunteren Telefoon (0318) 48 51 83 Fax (0318) 48 61 58 E-mail info@allegoedsvakanties.nl Geachte gast, AANMELDINGSFORMULIER 2015 ALLEGOEDS VAKANTIES (graag

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

Careyn De Ark. Gewoon prettig wonen in

Careyn De Ark. Gewoon prettig wonen in Gewoon prettig wonen in Careyn De Ark Op een steenworp afstand van Den Haag en het Westland en op loopafstand van het gezellige centrum van Wateringen ligt het woonzorgcomplex De Ark. De Ark combineert

Nadere informatie

Presentatie SBOG. Marijke Hempenius. 16 maart 2015

Presentatie SBOG. Marijke Hempenius. 16 maart 2015 Presentatie SBOG Marijke Hempenius 16 maart 2015 Even voorstellen: Zorg Verandert 4 jarig Programma over veranderingen in de zorg Dialoog-bijeenkomsten Bieden van tools en voorbeelden Monitor WWW.ZORGVERANDERT.NL

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Zorg aan migranten Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum De oudere migrant als klant Allochtone dementerenden 2008: ongeveer 120 duizend niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. 2015: ongeveer 260

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie