nieuwsbrief ANBO vindt goede voorlichting over Wmo essentieel Activiteiten kalender VRIJDAG 17 OKTOBER WOENSDAG 29 OKTOBER DONDERDAG 13 NOVEMBER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief ANBO vindt goede voorlichting over Wmo essentieel Activiteiten kalender VRIJDAG 17 OKTOBER WOENSDAG 29 OKTOBER DONDERDAG 13 NOVEMBER"

Transcriptie

1 nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2014 NUMMER 12 Activiteiten kalender VRIJDAG 17 OKTOBER Themabijeenkomst over domotica Wat kan techniek in huis doen? Wijkcentrum De Roef Zie blz. 4 WOENSDAG 29 OKTOBER open huis ANBO ouderensoos met gratis bingo in t Stroinkhuis ANBO vindt goede voorlichting over Wmo essentieel Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de huisbezoeken bij onze leden hebben we als ANBO een gesprek gevoerd met mevr. Stegeman en mevr. Doornbos, de leiding van het zorgloket. De brief die senioren met huishoudelijke hulp gekregen hebben, gaf weinig inzicht in hetgeen er gaat gebeuren in Het criterium schoon huis geeft geen houvast. Hoe wordt de voorlichting opgezet door de gemeente? Het Rijk start de algemene voorlichting in september en daarna zal de gemeente via huis aan huis voorlichting geven. Uiterlijk eind november ontvangen mensen een nieuw besluit. Indien wij een gesprek noodzakelijk vinden dan worden mensen van te voren uitgenodigd. Ouderen worden vaak overrompeld in zo n gesprek. Zeker door de telefoon. Raadt u ouderen altijd aan om een vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn? Het is prima als er een vertrouwenspersoon aanwezig is bij het (keukentafel) gesprek. Als men door de telefoon aangeeft liever een persoonlijk gesprek te willen, kan dit altijd. Van het gesprek wordt een verslag opgesteld, dat clienten op verzoek kunnen inzien. N.a.v. dit gesprek krijgt men de beschikking thuisgestuurd, waartegen men bezwaar kan maken. Als mensen vragen hebben over hun beschikking kunnen ze uiteraard eerst contact opnemen met het zorgloket voor een nadere toelichting. Wellicht is een bezwaarschrift dan niet nodig. Na 1 januari 2015 is de gemeente verplicht mensen te wijzen op de mogelijkheid voor cliëntondersteuning of een vertrouwenspersoon. (De ANBO raadt haar leden aan altijd een vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Leden kunnen indien nodig een beroep doen op vrijwilligers van de ANBO om ze te ondersteunen bij het gesprek met het zorgloket.) Vervolg op pagina 7 DONDERDAG 13 NOVEMBER Receptie soos Stadsveld Plataanstraat Zie blz. 5 VRIJDAG 21 NOVEMBER Excursie Joodse synagoge Opgeven bij Wil Vis Zie blz. 4 DONDERDAG 27 NOVEMBER Themabijeenkomst over Wmo Wat verandert er vanaf 1 jan. 2015? Wijkcentrum De Roef Zie blz. 7 DE ANBO SOCIËTEITEN Wekelijks op Dinsdag: soos Helmerhoek Woensdag: soos Stroinkslanden Donderdag: soos Deppenbroek soos Stadsveld tijdens schoolvakantie gesloten.

2 Nieuws van het bestuur 2 Van de bestuurstafel Het bestuur hoopt dat alle leden weer gezond zijn terug gekeerd van hun vakantie. In de herfstmaanden is er weer van alles te doen. We zoeken nog steeds versterking van het bestuur en de werkgroepen. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op. Helaas is ons trouwe en jarenlang zeer actieve lid Jan Groothuis overleden in de vakantieperiode. Vooral Boekelo zal hem missen. Meerdere ANBO bestuurders hebben Jan de laatste eer bewezen. We verwelkomen onze nieuwe lay-out man Martin van Laar. We vertrouwen op een goede samenwerking. Deze nieuwsbrief ziet er weer prima uit. We zijn ook blij dat we een webmaster gevonden hebben. Binnenkort beschikken we als afdeling over een eigen website. U kunt deze vinden onder en dan kijken bij afdeling Enschede. Inhoudsopgave Activiteitenkalender... blz 1 Voorlichting over WMO... blz 1 Nieuws van het bestuur... blz 2 Reactie ANBO op Wmo... blz 2 Wat vinden onze leden?... blz 3. Harry Oonk gaat deze website voor ons bijhouden. Hij zal ook aanschuiven bij onze bestuursvergaderingen. In de vakantieperiode hebben we als bestuur samen met enkele actieve leden zo n 40 leden thuis bezocht. Naast een algemeen gesprek hebben we een enquête afgenomen over hun ideeën over technische ondersteuning in de woning. De uitslag van dit onderzoek wordt op 17 oktober bekend gemaakt op onze themabijeenkomst. Op 31 oktober gaan we onze vrijwilligers weer in het zonnetje zetten. Het wordt dit keer een actieve middag met een dansdemonstratie, die afgesloten wordt met een buffetje. Deze vrijwilligers houden de afdeling draaiende, organiseren onze sozen, verzorgen de nieuwsbrief, bedenken excursies en komen op voor de belangen van senioren. Vooral met de belangen van onze leden zijn we de afgelopen maanden druk in de weer geweest. De veranderingen in de zorg is een belangrijk onderwerp voor de ANBO. We hebben gereageerd op de beleidsnota Wmo 2015 en hebben gesproken met de raadsleden die hierover moeten beslissen. Dat heeft weer tot meerdere artikelen in deze nieuwsbrief geleid. We hopen u bij de vele ANBO activiteiten te kunnen begroeten. Hanny Flore vz afd. Enschede Reactie ANBO op Wmo 2015 B&W heeft in juli het beleidsplan Wmo 2015 vrijgegeven voor inspraak. De ANBO heeft hier samen met de andere ouderenbonden gebruik van gemaakt. We hebben ruim 20 aanbevelingen gedaan om het beleid aan te passen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. We noemen er een vijftal. Wie de hele lijst wil lezen kan dit opvragen bij onze secretaris Gwen Huising. 1. Klachtenprocedure, bezwaar en beroepsmogelijkheden: Wij hebben aangedrongen op een eenvoudige en duidelijke klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure. Juist nu er meer maatwerk mogelijk wordt, is de toekenning van een voorziening erg afhankelijk van het gesprek tussen de zorgvrager en de persoon die over de toekenning beslist. De vraag van de cliënt moet centraal staan. 2. Ondersteuning bij keukentafelgesprek: De zorgvrager heeft recht op ondersteuning bij haar/zijn aanvraag. Deze ondersteuning moet onafhankelijk zijn en de zorgvrager moet altijd gewezen worden op deze mogelijkheid. De consulent van het zorgloket is niet onpartijdig genoeg om deze ondersteuning te geven. Excursie synagoge... blz 4 Themabijeenkomst Domotica... blz 4 Soos in Stadsveld 45 jaar... blz jaar soos Helmerhoek... blz 5 I.M. Jan Groothuis... blz 5 Gemeentelijk beleid Wmo blz 6 Themabijeenkomst Wmo blz 7 Vervolg gesprek zorgloket... blz 7 Rode kruis afdeling Enschede... blz 8 Uw nieuwe gebitsprothese klaar in één dag? Bij ons is het mogelijk, mét behoud van kwaliteit. Uw gebitsprothese, met of zonder implantaten, volledig op maat en naar uw wens vervaardigd. Vrijblijvend consult. Colofon... blz 8 Bijeenkomst Boekelo... blz 8 Pathmossingel CE Enschede Tel:

3 Nieuws van het bestuur 3. Mantelzorg: a. Mantelzorg mag nooit afgedwongen worden. Er mag geen oneigenlijk druk uitgeoefend worden op de omgeving van de zorgvrager. In het ondersteuningsplan mogen geen verplichtingen vastgelegd worden voor de mantelzorgers zonder instemming van deze mensen. b. De ondersteuning door het Steunpunt Mantelzorg moet gehandhaafd blijven en de extra middelen die het Rijk hiervoor geeft, moeten daadwerkelijk gebruikt worden voor de ondersteuning van de mantelzorgers. 4. Informatie over mogelijkheden Wmo: Er moet duidelijkheid komen waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Volgens het beleidsplan kan dit op meerdere punten nl bij het zorgloket, bij het wijkteam, bij de thuiszorgorganisatie, bij de zorgverzekeraar of bij de wijkverpleegkundige. Onze voorkeur gaat naar 1 informatiepunt per stadsdeel. 5. Voldoende plaatsen voor dagopvang: Er moet een duidelijk plan komen voor dagopvang/ dagbesteding. Nu al zijn er wachtlijsten bij zorginstelling voor dagopvang voor ouderen. Het extra beschikbare geld hiervoor moet daarom daadwerkelijk voor deze maatwerkvoorziening gebruikt worden. Het definitieve beleidsplan wordt op 29 september vastgesteld in de gemeenteraad. Op 11 september hebben we een gesprek gehad met de woordvoerders Wmo uit de gemeenteraad. Onze zorgen zijn onder hun aandacht gebracht. We hopen dat onze aanbevelingen tot verbeteringen van de plannen zullen leiden. Wat vinden onze leden? De ANBO is in de zomerperiode bij 40 leden tussen 75 en 85 jaar op huisbezoek geweest. Wij wilden weten of men het huis al aangepast had aan de toekomst en hoe men dacht over de nieuwste technische hulpmiddelen, die het langer thuis wonen gemakkelijker en veiliger maken. De uitslag van deze enquête wordt op 17 oktober bekend gemaakt op de themabijeenkomst over domotica (technische hulpmiddelen.) De huisbezoeken werden zeer op prijs gesteld en natuurlijk kwamen ook andere onderwerpen aan bod. Dat heeft het bestuur veel informatie opgeleverd. Zo bleek mevr. Jonker net bericht gehad te hebben dat haar huishoudelijk hulp van 6,9 uur per week terug gebracht was naar 2 uur en 15 minuten, met een overgangsperiode gedurende 1 maand voor 4 uur. De ANBO heeft haar geholpen om hiertegen in beroep te gaan. De volgende zaken vielen ons op: Veel leden schuiven het treffen van woningaanpassingen uit naar de toekomst. Het verhuizen naar een seniorenwoning wordt daardoor zolang mogelijk uitgesteld. Men ziet op tegen het werk en de kosten van diverse aanpassingen. Meerdere leden zouden geholpen zijn met een traplift, maar via de Wmo kun je die niet meer krijgen. Herindicatie heeft bij meerdere leden geleid tot minder uren huishoudelijke hulp. Men ziet vooral op tegen de herindicatie, die door de bezuinigingen gaan plaats vinden. De bezochte leden vinden het moeilijk om een beroep te moeten doen op de sociale omgeving. Meerdere leden hadden wel een computer, laptop of I-pad, maar deden er nog weinig mee. Men is bang dat het te moeilijk is om via de computer hulp in te roepen en men pakt liever de telefoon. Het persoonlijke contact wordt belangrijk gevonden. 3 Mevr Nijland gebruikt haar laptop alleen nog maar voor het versturen van s. Ze is blij met alarmsysteem, dat alle seniorenwoningen standaard hebben. Als zij in huis op een knop drukt horen haar 4 buren een zoemer en gaat bij de voordeur een licht branden. Mevr Rehorst vond het verschrikkelijk dat zij om gezondheidsredenen moest verhuizen uit haar hobbywoning. Nu woont ze met plezier in haar veel kleinere aanleunwoning met tuin. Ze vindt het wel jammer dat in De Veldhof zo weinig activiteiten georganiseerd worden. Mevr. Kottering woont nog in een hobbywoning, maar heeft zich laten inschrijven voor een seniorenwoning, waarvan de huur onder de huurgrens valt. Na haar heupoperatie zag ze de grote nadelen van het trappenlopen.

4 Activiteiten stedelijk Excursie Synagoge Enschede. Op vrijdag 21 november Van De ANBO Enschede biedt u een excursie aan in de synagoge van Enschede. De synagoge is gevestigd aan de Prinsestraat AL in Enschede. De rondleiding inclusief 1 koffie of thee met een koosjere koek wordt u door de afdeling aangeboden. De entree prijs voor 65+ is Geen museumjaarkaart mogelijk U maakt dan kennis met de grote sjoel, de dagsjoel, een ritueel badhuis en de kerkenraadskamer. Het gebouw is in opdracht van M.I. Menko gebouwd en sinds 1928 in gebruik. De architect was Karel de Bazel. In het interieur zijn veel Art Deco elementen te herkennen met een oriëntaalse stijl. De synagoge wordt als de mooiste van Nederland bestempeld. Dat dit de waarheid is, kunt u zelf zien en beleven als u aan deze excursie deelneemt. De rondleiding duurt ca. 5 kwartier en eindigt met een kopje koffie in de koffiekamer, wat tevens een winkeltje is. Het pand is niet rolstoel toegankelijk. Het parkeren in de directe omgeving is NIET gratis. Opgeven vóór 10 november bij Wil Vis, of mail naar: 4 ANBO themabijeenkomst over domotica op vrijdag 17 oktober Hoe kunnen technische hulpmiddelen ons huis veiliger maken? Van in wijkcentrum De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17. Nu we als ouderen allemaal zo lang mogelijk thuis zullen blijven wonen is het belangrijk om je huis zo veilig mogelijk in te richten. We kunnen beginnen met kleine technische hulpmiddelen, zoals een beugel in de wc of douche. Maar er zijn veel meer technische hulpmiddelen, die de veiligheid in huis vergroten. Tijdens de themabijeenkomst zullen er filmpjes getoond wat er allemaal mogelijk is. Het contact met uw huisarts of met de wijkverpleegkundige kan in de toekomst via de computer, laptop of I-pad gebeuren gewoon in uw eigen huis. De heer Kokkeler van de Saxion Hoogeschool zal een toelichting geven op al deze technische ontwikkelingen. Zo zult u voorbeelden zien van het openen van de voordeur op afstand of het sluiten van de gordijnen, maar ook hoe u uw mobiel op een slimme manier kunt gebruiken. We discussiëren met elkaar of dit juiste oplossingen zijn voor de toekomst. De heer Meuleman van Lang zult u thuis wonen zal ingaan op de vraag wat er nu al verkrijgbaar is en hoe u op een eenvoudige manier deze technische dingen kunt (laten) aanbrengen, maar ook wat de kosten zijn. In de zomermaanden hebben een aantal ANBO leden bij 40 leden van 75 tot 85 jaar een huisbezoek afgelegd en een vragenlijst laten invullen. De uitslag van dit onderzoek wordt tijdens de themabijeenkomst door de heer Kokkeler bekend gemaakt. Ook uw mening is belangrijk. U bent van harte welkom. De medewerkers en vrijwilligers van de Posten, laten graag hun hart spreken in de zorg voor hun cliënten. Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Dat is de Posten Zowel in Enschede als Boekelo biedt de Posten een breed pallet aan diensten. Kijk op Thuiszorg Verzorging Verpleging Revalidatie Welzijn Wonen

5 Activiteiten in de wijk De soos in Stadsveld bestaat 45 jaar De ANBO soos in Stadsveld wordt wekelijks gehouden in het speeltuingebouw aan de Plataanstraat op donderdag van. De soos wordt georganiseerd door Aafke Beldman en Annie Siegersma. Aafke draait de bingomolen en Annie zorgt voor de prijsjes. Uit de opbrengst van de bingokaarten kan er ook nog een kopje koffie of thee geschonken worden met iets lekkers erbij. Het is vooral een gezellige middag waar veel trouwe bezoekers al jaren naar toe komen. Het is een echte 80+ soos geworden, waar nieuwe leden ook van harte welkom zijn. De prijsjes bestaan uit nuttige boodschappen en vooral veel pakken koffie, die Annie inslaat als ze in de aanbieding zijn. Op donderdag 13 november viert de soos haar 45 jarige bestaan met een gezellige receptie, waar een gebakje en diverse hapjes natuurlijk niet ontbreken. Aan alle feestdagen wordt aandacht geschonken. Met Sinterklaas krijgen de deelnemers een klein presentje en met Kerstmis is de zaal gezellig gemaakt en zijn er kerstversnaperingen. Met nieuwjaar houdt de soos een nieuwjaarsreceptie en met Pasen komen de paaseieren weer aan de beurt. Ieder jaar is er ook nog een verrassing. Zo is er een keer een High Tea georganiseerd. Iedere week verheugen de deelnemers zich weer op een gezellige middag. En dat al 45 jaar lang. Alleen in de schoolvakanties is er geen soos. Aafke en Annie Jarig jubileum soos Helmerhoek Sinds 30 jaar is de ANBO-soos actief in de Helmerhoek, de jongste wijk van Enschede. Dit jubileum is op vrijdagmiddag 19 september op gezellige wijze gevierd in het restaurant van Mediant met circa 70 vaste soosbezoekers, gasten en het bestuur. De middag werd muzikaal opgeluisterd door Jan Lokken op elektronisch orgel. De voorzitter van het bestuur, Jan van Rees (met zijn vrouw Jeltje al sinds de oprichting van de soos actief), blikte op anekdotische wijze terug op het reilen en zeilen van de soos in haar 30-jarige bestaan. Daarnaast sprak hij een welgemeend woord van dank uit aan de vele prettige contacten die het bestuur in de loop der jaren heeft opgebouwd met het wijkcentrum De Helmer, De Posten, De Graeshoek en tal van winkeliers en ondernemers. Wim Schuurman, apotheker en eindredacteur van de inmiddels, helaas, opgeheven wijkkrant meldde in zijn toespraak, dat hij de ANBO-soos jarenlang heeft gevolgd, vele heuglijke momenten persoonlijk heeft bijgewoond en daarvan ook verslag heeft uitgebracht in de wijkkrant. Hij roemde het vermogen van de soosbezoekers om plezier te maken, emoties te delen, elkaar verhalen te vertellen en om hun onderlinge saamhorigheid. Om zijn waardering tot uitdrukking te brengen overhandigde hij het bestuur ten behoeve van de soosbezoekers een reischeque ter waarde van Ook Hanny Flore, voorzitter van de ANBO Enschede en Femmy Netel, lid van de dinsdagochtendgroep van de soos, spraken hun waardering uit voor het bestuur en de vele vrijwilligers. Bedankt, Jan van Rees (voorzitter), Wim van Haaften (secretaris), Annie de Wals (penningmeester), Jeltje van Rees, Jo Jalving, Chris Neervoort en Jopie Klinkenberg! Ter nagedachtenis aan Jan Groothuis. Op 27 juli is Jan na een kort ziekbed overleden op de leeftijd van 90 jaar. Jan heeft veel voor de ANBO gedaan als secretaris van het gewest Overijssel, als secretaris voor Boekelo, ANBO wijk 8 en de werkgroep excursies voor de afd. Enschede. Hij was breed geïnteresseerd en altijd aanwezig op de themabijeenkomsten. Voor al zijn ANBO activiteiten is Jan de onderscheiding als lid van de Orde van Oranje Nassau toegekend. Hij ruste in vrede. Pim Bijl 5

6 Belangenbehartiging Samenvatting gemeentelijk beleid Wmo Iedereen die nu thuiszorg ontvangt en de beschikking doorloopt na 1 jan. 2015, zal deze behouden, maar in de loop van 2015 zullen ook deze cliënten te maken krijgen met een herindicatie. De uitgangspunten voor het toekenning van zorg worden essentieel anders. Het wordt veel meer gericht op wat uzelf en uw omgeving nog wel kunnen. Pas als geen oplossingen in de omgeving zijn, komt de thuiszorg er aan te pas. Het ondersteuningsplan Tijdens het keukentafelgesprek wordt besproken wat u zelf nog kunt, wat uw omgeving (partner, kinderen, vrienden) voor u doet of zou kunnen en willen doen. Daarna wordt er nagegaan welke activiteiten er in uw wijk georganiseerd worden en u kunnen helpen bij uw vraag (z.g. algemene voorzieningen) Hiermee doelt men op o.a. een burenhulpdienst, een boodschappendienst, een ouderensoos, (sport)activiteiten voor ouderen. Als dit alles te samen niet genoeg is om aan uw hulpvraag te beantwoorden komt de professionele hulp aan de orde. (huishoudelijke hulp, dagopvang, begeleiding) of een bijdrage in de vorm van een woning- of vervoersaanpassing. Dit gesprek wordt door de zorgconsulent vastgelegd in een ondersteuningsplan. De beschikking (maatwerkvoorziening) Voor de toekenning van professionele huishoudelijke zorg e.d. krijgt u een beschikking, waarna een bezwaarschrift tot de mogelijkheden behoort. Voor de huishoudelijke hulp en de dagopvang wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd via het CAK, zoals nu ook al gebeurt. Voor de woon- en vervoersvoorzieningen (traplift, aanpassing keuken, aangepaste fiets, scootmobiel) wordt een eigen bijdrage gevraagd, die overeenkomt met de kostprijs en over meerdere jaren afgelost kan worden. Zelfstandig thuis wonen Voor de toekenning van huishoudelijke hulp wordt eerst nagegaan welke huishoudelijke klussen u zelf nog kunt. Het criterium wordt een schoon huis! Alleen wat u niet meer kunt door uw lichamelijke beperkingen kan nog gedaan worden door de thuiszorg. Zo blijft de gemeente garant staan voor noodzakelijke hulp, die niet op een andere manier geregeld kan worden. Op deze manier kunt u zelfstandig thuis blijven wonen. Verzorging en verpleging De hulp bij het douchen, de steunkousen, wondverzorging, medicijnen, injecties e.d. vallen buiten de gemeentelijke verantwoording. Dit moet u in 2015 aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Wie het nu al krijgt van de thuiszorg via de AWBZ en de eigen bijdrage betaalt via het CAK blijft zijn hulp houden in 2015, maar zal ook hier te maken krijgen met een herindicatie. De wijkverpleegkundige die hier een rol in gaat spelen wordt aangesteld door de zorgverzekeraar. Hoe de zorgverzekeraar dit gaat organiseren is nog niet bekend. 10% korting voor ANBO leden Rugpijn is niet vanzelfsprekend Maak nu een afspraak voor een Gratis Rugadvies in onze vestiging aan de Roomweg in Enschede. Roomweg 2 Enschede

7 Themabijeenkomst zorgtoewijzing Belangenbehartiging Wat verandert er per 1 januari 2015 in de zorgtoewijzing? Donderdag 27 november 2014, van uur tot uur. Wijkcentrum De Roef Pastoor Geertmanstraat 17 Jurgen van Houdt, wethouder voor Zorg, Welzijn, Sport en Integratie gemeente Enschede zal vertellen wat het nieuwe Wmo beleid van Enschede gaat inhouden. Algreet Tamminga, teammanager Langdurige Zorg van Menzis zal vertellen welke zorgdiensten u vanaf 2015 kunt afnemen van de zorgverzekering Vanaf 1 januari zal de zorg er anders uitzien. Een deel van de AWBZ gaat naar de Wmo, die de gemeente regelt en een deel naar de zorgverzekeraars. Zo gaat de begeleiding, de dagbesteding en dagopvang naar de gemeente en gaat de verzorging en verpleging naar de zorgverzekeraar. De AWBZ verdwijnt dus. De huishoudelijke hulp, de voorzieningen in huis, het vervoer blijft bijde Wmo. Voor al deze taken, die de gemeente krijgt van het Rijk worden kortingen toegepast. Bij de huishoudelijke hulp zelf 40%. Het is dus van het grootste belang dat u goed geïnformeerd bent en weet wat u te wachten staat en waar u met uw vragen om hulp en ondersteuning terecht kunt? Kunt u nog uw eigen thuiszorgorganisatie kiezen? Blijft een PGB mogelijk? Kortom hoe gaat de zorg voor de ouderen er na 1 januari 2015 uitzien? Al deze en meerdere vragen en onderwerpen komen deze middag aan de orde. Na de pauze zal er voldoende gelegenheid zijn tot discussie en het stellen van vragen. Iedereen is vanaf van harte welkom! De bijeenkomst wordt georganiseerd samen met de andere ouderenbonden PCOB en KBO. Alle senioren uit Enschede zijn welkom. We rekenen op een grote opkomst. 7 Vervolg gesprek met zorgloket van blz 1 Woonvoorzieningen en dagopvang We hebben als ANBO veel opmerkingen gehad over het afwijzen van een traplift zonder een schriftelijke afwijzing, doch met slechts een mondelinge toelichting. (te duur; verhuizen is beter). Als men mondeling om een traplift vraagt is dat mogelijk. Als men via een aanvraagformulier om een traplift of een andere voorziening vraagt met een handtekening eronder, volgt er altijd een officiële beschikking. Een traplift is inderdaad duur en verhuizen is soms een beter alternatief. Een verhuiskostenvergoeding is alleen mogelijk als men plotseling om onvoorziene reden moet verhuizen. Deze tegemoetkoming rond 2000 is bedoeld voor de verhuizing en de herinrichting. Op dit moment betaalt men maximaal 3 jaar een eigen aandeel voor deze financiële tegemoetkoming, maar nooit meer dan de totale kosten. In een interview met de directeur van zorgcentrum De Posten bleek er een lange wachtlijst te zijn voor de dagopvang, voor mensen met een indicatie. Nu komt de dagopvang onder de Wmo te vallen. Hoe gaat de gemeente dit opvangen? Navraag wijst uit dat er inderdaad sprake is van een aantal wachtenden in Enschede. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. In 2015 behouden mensen met een indicatie vanuit de AWBZ deze indicatie. Daarnaast komen er in 2015 algemene voorzieningen die specifiek bedoeld zijn voor opvang van doelgroepen die overkomen vanuit de AWBZ. Met diverse instellingen op het gebied van o.a. sport, cultuur, dierenopvang vinden momenteel gesprekken plaatst om te kijken of laagdrempelige en vrij toegankelijke dagopvang door hen kan worden georganiseerd. We bedanken mevr. Stegeman en mevr. Doornbos voor het gesprek. De ANBO hecht aan voldoende professionele dagopvang. Wachtlijsten zijn onacceptabel. Wij denken, dat algemene voorzieningen, waar iedereen naar toe kan, de professionele dagopvang voor dementerende ouderen niet kunnen vervangen. We komen zeker nog op dit onderwerp terug. Nico Mol en Hanny Flore HEEFT U EEN VRAAG?. BEL DE ANBO! Vragen die met Enschede te maken hebben, kunt u stellen aan: voorzitter Hanny Flore of secretaris Gwen Huising Zo nodig kan er iemand langs komen voor een gesprek bij u thuis. Heeft u ondersteuning nodig bij het keukentafelgesprek, vooral belangrijk bij de herindicaties Wmo bel dan met de werkgroep belangenbehartiging. Nico Mol

8 8 De ANBO Enschede vraagt organisaties, die veel doen voor ouderen in Enschede, iets te vertellen over hun organisatie. Dit keer geven we het woord aan de voorzitter van Het Rode Kruis de heer Kok. Rode Kruis afdeling Enschede bestaat dit jaar 100 jaar. Op 19 september is het 100-jarig bestaan gevierd met een receptie en een feestavond. Het Rode Kruis is volop in beweging. We willen de gevolgen van noodsituaties verminderen, zelfredzaamheid versterken en respect en hulpbereidheid vergroten. Eén op de vijf mensen in Nederland is verminderd zelfredzaam. Juist bij deze doelgroep kan het versterken van de zelfredzaamheid het verschil maken. De afdeling Enschede telt 160 vrijwilligers. Zij bieden hulp bij calamiteiten en geven EHBO cursussen. Bij evenementen zijn EHBO teams van Rode kruis aanwezig zijn. De vrijwilligers geven ook sociale hulp via huisbezoek en rolstoelwandelen en organiseren een kledingbeurs en welfare activiteiten. Het Rode kruis heeft drie hotelaccommodaties waar wij vanuit Enschede onze gasten naar toe brengen met onze rolstoelbus. Daarnaast begeleiden wij hen tijdens vakanties, denk maar aan de Henri Dunant. Een keer per jaar organiseren wij de De SAMENDOEN-DAG voor eenzame mensen. In Enschede betreft dat ongeveer 3000 mensen. Deze dag houden wij in de Pathmoshal met entertainment en een gastspreker, die het thema eenzaamheid behandelt. Wij sluiten deze gratis dag af met een fantastisch stamppottenbuffet met drankje. Het afgelopen jaar hadden we meer dan 500 bezoekers. Het Rode Kruis wil de zelfredzaamheid benadrukken tijdens de SAMENDOEN- DAG. Ook dit jaar op 25 november nodigen we weer verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit om hun activiteiten te presenteren. We zien dat onze gasten zich opgeven bij deze clubs. Zo doen ze zelf iets aan hun eenzaamheid. Cor Kok, Afdeling Voorzitter Tel Bijeenkomst in Boekelo op 23 0ktober In dienstencentrum De Berke aan de Jan van Elburgstraat worden regelmatig bijeenkomsten voor senioren georganiseerd. Op 23 oktober wordt er een modeshow van herfst- en winterkleding voor senioren gehouden vanaf uur. U bent van harte welkom. Info Beute Services Verhuizingen & Ontruimingen Stel uw eigen verhuizing samen Zuidkamp PJ Enschede ANBO Nieuwsbrief is een uitgave van de ANBO afdeling Enschede. Overname artikelen uitsluitend met bronvermelding. Voorzitter Mevr. H (Hanny) Flore Beltrumbrink ZD Enschede Secretaris Gwen Huising Ribbelthorst GA Enschede Penningmeester Mevr. L. (Lily) Dingemans Walstraat GE Enschede Algemeen bestuurslid Dhr. R. (Rob) Boere Herculesstraat DJ Enschede Ledenadministratie Dhr. W. (Wim) van Haaften De Posten LL Enschede Vormgeving Martin van Laar Uitvoering Star Copy Enschede Beltstraat 114 Tel Colofon Kopy volgend nummer: Inleveren voor 10 december bij Indien onbestelbaar s.v.p. Retour naar ledenadministratie De Posten 773, Enschede

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over SGO

Inhoudsopgave. Over SGO Inhoudsopgave Inhoudsopgave en over SGO 2 SGO Informatieavond 5 november 2014 3 Veranderingen in de zorg per 1 januari 4 Oproep: nieuwe voorzitter 5 Reizen op rekening 5 Zorgcentra lenen gratis scootmobiel

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

ondersteuning wmo voor iedereen

ondersteuning wmo voor iedereen m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g 2 0 1 0 ondersteuning wmo voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvat ting 7 1. Feiten en cijfers INDIVIDUELE VOORZIENINGEN Wmo 2010 9 1.1

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie 2014. Pieters. nieuws. Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015!

Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie 2014. Pieters. nieuws. Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015! Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie 2014 Pieters nieuws Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015! Veranderingen in de zorg Op 1 januari 2015 treden er verschillende

Nadere informatie

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid,

Nadere informatie

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Wetenschapswinkel Wageningen UR Marjolein Elings & Laura van de Groep Oktober 2014 1 Inleiding Een groep van ongeveer 30 vrijwilligers onder de werkgroep Dörpszörger

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Samen doen in de Drechtsteden

Samen doen in de Drechtsteden Samen doen in de Drechtsteden Speciale krant Iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daar draait het om in de Wmo. U kunt zelf vaak meer dan u denkt en met een helpende hand van de omgeving gaat het nog

Nadere informatie

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud

SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud. Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud SamenSpraak 1 In gesprek met ouderen van SamenOud Kwalitatief onderzoek naar ouderen die deelnemen aan SamenOud K. Slotman Juli 2013 Colofon Onderzoeksrapport SamenSpraak 1. In gesprek met ouderen van

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vrijheid met nabijheid. nog een Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers Land van Cuijk. onzeker. Wonen en zorg in de toekomst

Nieuwsbrief. Vrijheid met nabijheid. nog een Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers Land van Cuijk. onzeker. Wonen en zorg in de toekomst Jaargang 11 Nummer 3 Toekomst Mantelzorgcompliment onzeker In 2013 en 2014 kunnen mantelzorgers nog een Mantelzorgcompliment ontvangen. Deze vergoeding stopt per 1 januari 2015. Met het Mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Samen lossen we het op. Kernteam

Samen lossen we het op. Kernteam december 2014 Bewaar exemplaar magazine voor de inwoners van gemeente Geldermalsen Acquoy Beesd Buurmalsen Deil Enspijk Geldermalsen Gellicum Meteren Rhenoy Rumpt Tricht Kernteam Samen lossen we het op

Nadere informatie

Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV. De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid

Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV. De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid Kanteling Wmo levert nieuwe kansen op in Vlagtwedde Als wethouder van de gemeente

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

DECEMBER JAARGANG 2010

DECEMBER JAARGANG 2010 DECEMBER JAARGANG 2010 R E G I O G R O N I N G E N R e t o u r a d r e s : S e c r e t a r i a a t, G e l r e l a a n 6 6, 9 6 4 2 H J V e e n d a m VANDAAG IS DE WERELD IN WINTER GEKLEED... vandaag is

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

M a ntelzorggids 2 0 1 3

M a ntelzorggids 2 0 1 3 M a ntelzorggids 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en

Nadere informatie