ERVARING IN DE ZORGSECTOR IS EEN GROOT VOORDEEL. Leon Rijkx, Manager Vastgoed Services bij Atrium/Orbis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERVARING IN DE ZORGSECTOR IS EEN GROOT VOORDEEL. Leon Rijkx, Manager Vastgoed Services bij Atrium/Orbis"

Transcriptie

1 ERVARING IN DE ZORGSECTOR IS EEN GROOT VOORDEEL Leon Rijkx, Manager Vastgoed Services bij Atrium/Orbis

2 Mens Milieu Markt Maatschappij Veiligheid en integriteit hoog in het vaandel Voortrekkersrol bij de duurzame, circulaire maatschappij Marktleider in technische services en duurzame oplossingen Bijdragen aan een duurzame maatschappij Laagste ongevalrating ooit: van 1,95 naar 1,26 per miljoen gewerkte uren Cofely ers zijn bovengemiddeld tevreden en gemotiveerd Procentueel kleinere CO2-voetafdruk: reductie van 11,9% in 2014 Groen wagenpark: nominatie Lean and Green Award Klanten helpen bij de energietransitie, het realiseren van energieen kostenbesparing, verduurzaming, digitalisering en het optimaliseren van (keten)processen. Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een baan Samen leef- en werkomstandigheden in Moldavisch ziekenhuis verbeteren Uitgebreid opleidingsaanbod In 2018 Cofely als geheel CO2-prestatieladder niveau 5 The Green Quest: sparren over duurzaamheidsinnovaties RoDoRun: teamprestatie voor het goede doel ONS VERHAAL De toekomst vraagt nu om Cofely Hoogwaardige, innovatieve technologiepartner Slimmere, betere en duurzamere oplossingen Leidende rol in de energietransitie Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 2

3 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Inhoudsopgave Ons verhaal Voorwoord 4 Over Cofely 5 GDF SUEZ 5 Visie, missie en strategie 6 Ambities 6 Governance 7 Materialiteitsanalyse 7 Over dit verslag 8 Mens Ambities 9 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 10 App voor meer veiligheid 10 Veiligheid en veiligheidscijfers E-Driver 12 Duurzame inzetbaarheid 13 Integriteit 13 Strategische personeelsplanning 14 Opleidingen 14 Senior Management programma 15 Trainee programma 15 Leergang projectmanagement 16 Diversiteit 16 Markt Ambities 23 Business Development en Innovatie 24 Klanttevredenheidsonderzoek 24 FIRA zilver behaald en FIRA bij leveranciers 25 The Green Quest 25 Technische services en duurzame oplossingen 26 CONO Kaasmakers 28 Rodé Vis 28 Atrium Maastricht 29 Vehicle2Grid 29 Cofely datacenters 30 Toren A dam 30 Schiphol Real Estate 31 Gezamenlijke waterzuivering 31 Maatschappij Ambities 32 Community Investment Beleid 33 Social Return 33 Moldavië 34 RoDoRun 34 Rural Spark 35 Colofon 36 Milieu Ambities 18 CO2 -footprint 19 CO 2 -prestatieladder 19 Trias Mobilica 20 Duurzame acties 20 Verduurzaming pand Roden 21 Energy Efficiency bij CES 21 Vergroenen wagenpark 22 Digitaal bemeteren vastgoed 22 Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 3

4 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Voorwoord Ambities met een hoofdletter A Het thema duurzaamheid is urgenter dan ooit tevoren. Toch lijkt het begrip aan inflatie onderhevig te zijn. Iedereen zegt het belangrijk te vinden en pretendeert duurzaam te zijn. Voor Cofely is duurzaamheid geen kortstondig modeverschijnsel. Wij geloven oprecht in de kracht en noodzaak van een duurzame toekomst en werken stelselmatig en meetbaar aan het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Duurzaamheid loopt al jaren als een rode draad door onze organisatie. We werken al sinds 2011 gestructureerd aan terugdringing van de CO2-uitstoot. Sindsdien heeft Cofely meer dan 30 procent reductie gerealiseerd en we blijven ambitieus. Tot 2018 zullen we binnen de CO2-Prestatieladder een verdere reductie realiseren. Voor een zo klein mogelijke CO2-footprint verduurzamen we onze panden en ons wagenpark. Onze klanten herkennen het duurzame Cofely-DNA onder meer in onze innovatieve The Green Quest cocreatie oplossingen, WKO-contracten en New Water Business. In 2014 hebben we maatschappelijke ontwikkelingen met een grote impact, denk aan de energietransitie en de verduurzaming van de samenleving, expliciet tot strategische speerpunten benoemd. Zo streven we intern en extern naar duurzame groei die past bij de ontwikkeling van Cofely en de maatschappij waarin wij werken en leven. Cofely heeft op het gebied van duurzaamheid Ambities met een hoofdletter A. Omdat wij vinden dat dat moet. We willen met Cofely het goede voorbeeld geven. Met leiderschaps- en bewustwordingsprogramma s scherpen wij intern onze kennis en ons bewustzijn aan. Want met verduurzamen ben je nooit klaar. Het kan altijd nóg beter. Han Blokland CEO Cofely Nederland Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 4

5 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Over Cofely Innovatieve technologiepartner Cofely is een hoogwaardige, innovatieve technologiepartner. Wij helpen klanten in de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt vooruit met duurzame en vooruitstrevende technische oplossingen en diensten. Daarnaast nemen wij de verantwoordelijkheid voor integrale systemen en processen: van ontwikkeling, ontwerp, engineering, financiering en (ICT-) besturing tot exploitatie, beheer en onderhoud, sloop en hergebruik. Cofely investeert doorlopend in vakmanschap, technologische innovatie, customer intimacy en duurzame klantrelaties. Cofely sloot het boekjaar 2014 af met een omzet van 1,196 miljard. Eind 2014 telde de organisatie FTE. Cofely ambieert een leidende positie in de snel veranderende samenleving en richt zich daarbij in het bijzonder op vier belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: energietransitie, verduurzaming, digitalisering en veranderende verhoudingen. GDF SUEZ Voorop in de energietransitie GDF SUEZ is een van de grootste energieleveranciers ter wereld en speelt wereldwijd een leidende rol in de energietransitie. Ook is GDF SUEZ de grootste dienstverlener op het gebied van energieoplossingen. Er werken circa mensen in meer dan zeventig landen. GDF SUEZ ontwikkelt activiteiten op het gebied van energie, energy services en milieu. GDF SUEZ doet dit vanuit een groeimodel dat is gebaseerd op duurzame ontwikkeling. Op die wijze wil GDF SUEZ inspelen op duurzame energiebehoeften, klimaatveranderingen tegengaan en zo optimaal mogelijk gebruikmaken van beschikbare resources. GDF SUEZ realiseerde in 2014 een omzet van 74,7 miljard euro (2013: 81,3 miljard euro). De organisatie staat genoteerd aan de beurzen in Brussel, Luxemburg en Parijs. In april 2015 werd de naam GDF SUEZ gewijzigd in ENGIE. Cofely is het belangrijkste merk van GDF SUEZ Energy Services - één van de vijf business units van GDF SUEZ. GDF SUEZ Energy Services is actief in bijna veertig landen, telt ruim medewerkers en behaalde in 2014 een omzet van 15,7 miljard euro (2013: 14,7 miljard). Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 5

6 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Visie, missie en strategie De toekomst vraagt nu om Cofely Om klaar te zijn voor de toekomst heeft Cofely in 2014 veel aandacht en zorg besteed aan een herijking van de strategie. Separate bedrijfsstrategieën werden gebundeld tot één integrale strategie die naadloos aansluit op het beleid van de GDF SUEZ-groep. In haar visie, missie en strategie presenteert Cofely zich als een hoogwaardige, innovatieve technologiepartner, die een leidende positie claimt in de huidige, snel veranderende samenleving. Cofely richt zich in het bijzonder op vier maatschappelijke ontwikkelingen met een grote impact, te weten de energietransitie, verduurzaming, digitalisering en veranderende verhoudingen (nieuwe netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden). In haar zoektocht naar slimmere, betere en duurzamere oplossingen neemt Cofely zelf het voortouw. Het bedrijf is continu in gesprek met klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en overheden. MVOdoelstellingen op het gebied van mens, milieu, markt en maatschappij worden transparant geformuleerd en gemonitord. In 2014 werd een CO2-reductieplan ontwikkeld met concrete reductiedoelstellingen tot en met 2020 (o.a. CO2- prestatieladder niveau 5 in 2018). Ambities Leidende rol in de energietransitie Naast algemene doelstellingen, zoals een goed bedrijfseconomisch resultaat, heeft Cofely specifieke ambities en doelen op het gebied van duurzaamheid. Het duurzaamheidsplan Duurzaamheid/MVO uit 2011 is geactualiseerd in De nieuwe doelstellingen bouwen grotendeels voort op reeds ingezette programma s. Dankzij de herijkte strategie zijn de duurzaamheidsambities en -doelstellingen van Cofely voor de komende jaren gedetailleerder uitgewerkt en worden zij voortaan nog beter gemonitord en geborgd in de organisatie. Het thema duurzaamheid is opgedeeld in vier deelaspecten, te weten mens, milieu, markt en maatschappij. In het segment mens ligt de focus op veiligheid, integriteit en duurzame inzetbaarheid. Binnen milieu blijven energiebesparing en CO2-reductie belangrijke doelen. Na het succesvolle reductieprogramma van 2009 tot en met 2013, waarin Cofely 31 procent CO2-reductie realiseerde, volgt Cofely nu de richtlijnen van de CO2- Prestatieladder. In dit verslag wordt voor het eerst volgens deze nieuwe systematiek gerapporteerd. In 2018 wil Cofely niveau 5 (het hoogste niveau) van de CO2-Prestatieladder hebben bereikt. In het segment markt stelt Cofely zich ten doel om een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij door klanten innovatieve energie- en CO2-neutrale oplossingen te bieden. In breder perspectief (maatschappij) ambieert Cofely een leidende rol in de energietransitie. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 6

7 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Governance Verankering MVO in de organisatie Cofely is ver vooruit in duurzaamheid. In 2014 hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame ontwikkeling een nog prominentere plek gekregen in de herijkte visie, missie en strategie van Cofely. De ambities en doelstellingen op dit gebied zijn op verschillende manieren belegd binnen Cofely. Er zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden. Ten eerste is ten aanzien van MVO in 2014 een transversaal programma MVO voorbereid, dat in 2015 van start gaat. In dit meerjarenprogramma worden, onder leiding van een Executive teamlid, materiele duurzaamheidsthema s (op basis van ISO-26000) over de gehele breedte van de organisatie uitgerold, gemonitord en verankerd. Hierbij valt te denken aan projecten, programma s en initiatieven op het gebied van milieu, duurzame inzetbaarheid, integriteit, diversiteit en community investment (maatschappelijke waarde creatie). Een speciaal hiervoor opgerichte stuurgroep zal in 2015 inhoud geven aan het MVO-beleid van Cofely. Ten tweede is de ontwikkeling van duurzame proposities naar de markt verankerd in de verantwoordelijkheidsgebieden business development & innovatie en commercie. Deze gebieden zijn eveneens gekoppeld aan een lid van het Executive team. Materialiteitsanalyse Relevante duurzaamheidsthema s Cofely heeft in 2014 een materialiteitsanalyse gedaan van alle ISO duurzaamheidsthema s. Met deze analyse wilde Cofely duidelijkheid krijgen over welke initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen relevant zijn en prioriteit verdienen. Oftewel, welke onderwerpen en indicatoren zijn op sociaal, economisch en ecologisch gebied nu en in de toekomst fundamenteel voor Cofely en haar stakeholders. Uit de materialiteitsanalyse kwam naar voren dat over het geheel genomen de meeste aandacht uit moet gaan naar het terugdringen van de CO2- uitstoot (ISO thema: Prevention of Pollution) en het anticiperen op de klimaatverandering (Climate Change). Andere belangrijke thema s voor Cofely in de waardeketen zijn haar relatie met medewerkers (Employment Relationships), het creëren van een gezond en veilig werkklimaat (Health & Safety at work), investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers (Human Development) en het nastreven van eerlijke concurrentieverhoudingen (Fair Competition). Deze en aanvullende thema s worden nu al meegenomen in de dialoog met interne stakeholders. Cofely zoekt daarnaast de dialoog met externe stakeholders over deze onderwerpen. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 7

8 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Over dit verslag Verantwoording In dit Duurzaamheidsverslag hebben wij de belangrijkste prestaties van Cofely op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk ondernemen in 2014 op een rijtje gezet. Wij maken daarbij een onderverdeling in de vier segmenten mens, milieu, markt en maatschappij. We hebben in dit verslag een zorgvuldige selectie gemaakt van onderwerpen die relevant zijn voor onze stakeholders: medewerkers, klanten, leveranciers, ketenpartners, kennisinstellingen en NGO s. Tientallen medewerkers en klanten zijn door middel van interviews actief betrokken bij de totstandkoming van de inhoud van dit verslag. De teksten zijn goedgekeurd door alle geïnterviewden en een deel van het Executive Team. Alle duurzaamheidsactiviteiten maken een integraal onderdeel uit van de missie, visie en strategie van Cofely. Hierin staan de energietransitie en een circulaire economie centraal, waarbij duurzame oplossingen een hoofdrol spelen. In dit Duurzaamheidsverslag ligt de nadruk op transparante communicatie over en monitoring van verschillende duurzaamheidsactiviteiten van Cofely Nederland NV in Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 8

9 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Ambities Veiligheid en integriteit hoog in het vaandel Cofely hecht veel waarde aan veiligheid en integriteit. De organisatie voelt zich sterk verantwoordelijk voor de veiligheid van de circa eigen én ingeleende medewerkers. Daarom wordt veel aandacht besteed aan een verdere reductie van het verzuimpercentage, dat in 2014 uitkwam op 4,4 procent. Er wordt daarnaast op verschillende manieren gewerkt aan duurzame inzetbaarheid. Cofely is erg ambitieus waar het de veiligheidsfrequentie betreft, oftewel het aantal aan werk gerelateerde ongevallen. In 2014 behaalde Cofely de laagste ongeval-rating ooit (IF=1,26*). Voor Cofely blijft elk incident er één teveel. Zij streeft daarom naar 0 incidenten. Om dit te bereiken doet het bedrijf een beroep op de eigen regie en verantwoordelijkheid van haar medewerkers. Een voorbeeld daarvan is e-driver, een digitaal bewustwordingsprogramma om het aantal verkeersongevallen terug te dringen. Naast veiligheid staat integriteit hoog in het vaandel. Integriteit is cruciaal voor een betrouwbaar bedrijfsimago en betekent vrij vertaald: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de vertaling van de kernwaarden van Cofely (betrokken, gedurfd, gedreven en verbonden) naar concreet gedrag op de werkvloer (de Cofely manier van werken ). * verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 9

10 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Medewerkerstevredenheidsonderzoek Bovengemiddeld tevreden en gemotiveerd Op verzoek van Cofely heeft Motivaction International B.V. in 2014 een Medewerkers Motivatie Onderzoek (MMO) uitgevoerd. Doel daarvan is om te weten wat er leeft onder Cofely-medewerkers en waar eventueel mogelijkheden voor verbeteringen liggen. Cofely ers zijn bovengemiddeld tevreden en gemotiveerd, zegt Mickey Spier, Hoofd Human Resource Development bij Cofely Nederland. Maar liefst 80 procent is zeer tevreden. In onze sector ligt dat percentage gemiddeld op 69 procent. Bijzonder is verder dat de doelen van de medewerkers voor 83 procent overeenkomen met de doelen van de organisatie. Cofely ers ervaren de samenwerking met hun directe leidinggevenden als bovengemiddeld goed en vinden het fijn om zelfstandig te kunnen werken. Een mogelijke verbeterpunt is dat zij soms graag meer erkenning en waardering zouden willen krijgen. Ook kan Cofely zich volgens de medewerkers nog beter profileren op het gebied van duurzaamheid. Het MMO is teruggekoppeld aan de regio s. Zij zijn hier vervolgens mee aan de slag gaan. Verbeterpunten zijn besproken en opgenomen in de ontwikkelagenda s (MI Trees) en worden in de vorm van actieplannen verder opgepakt. App voor meer veiligheid Prijs voor veiligheidsapp Cofely heeft in 2014 een prijs gewonnen voor een in eigen beheer ontwikkelde veilligheidsapp. Deze app zorgt ervoor dat Cofely ers die zonder collega( s) bij klanten werken automatisch in verbinding staan met de alarmcentrale. In geval van nood kan de app de medewerker lokaliseren en alarm slaan. Ook wordt een alarmmelding gegeven wanneer de medewerker zich niet binnen bepaalde tijd heeft gemeld. Door nieuwe ontwikkelingen en technologieën zullen er in de toekomst steeds meer Cofely ers alleen werken. De app moet ervoor zorgen dat zij snel hulp krijgen wanneer dat nodig is. De prijs werd toegekend door CASOS (Contractor Alliance for Safety On Shell operations). Dit is een groep bedrijven die werkzaamheden uitvoert voor NAM/SHELL en die zich gezamenlijk inzet voor een veiligere werkomgeving. Deelnemers worden uitgedaagd om veiligheid-verhogende maatregelen met elkaar te delen en op een simpele en doeltreffende manier om te gaan met het wegnemen van risico s. Volgens de jury was Cofely dit jaar de overtuigende winnaar door toekomstgerichtheid te combineren met eenvoud en doelmatigheid. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 10

11 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Veiligheid en veiligheidscijfers Laagste ongeval-rating ooit In 2014 behaalde Cofely de laagste ongeval-rating ooit. De vooraf scherp geformuleerde incidentfrequentie van 1,95 per miljoen gewerkte uren werd stevig omlaag gebracht naar 1,26 (2013: 1,72). Er vonden 17 ongevallen plaats (2013: 21 ongevallen). Omdat er dagelijks risicovolle (elektrotechnische) arbeid wordt verricht, besteedt Cofely veel aandacht aan het op allerlei manieren voorkomen van ongevallen. Het preventiebeleid, dat in 2014 werd gestroomlijnd en aangescherpt, omvat onder meer risicoanalyse en bewustwording, instructie/ voorlichting, aandacht voor veiligheidsnormen, beschermingsmiddelen en werkvoorbereiding. In 2014 werd het standaardiseringsprogramma elektrotechnische veiligheid gecontinueerd. Daarnaast werden het verkeersbewustzijnsprogramma e-driver en de Life Saving Rules ingevoerd, negen levensreddende gedragsregels. De medewerkers van Cofely die het technisch beheer (HVAC) verzorgen bij DuPont in Dordrecht wonnen in 2014 een veiligheidsprijs. Ongevalscijfers 2, ,68 1, ,77 1,52 1, ,51 0,57 1,26 Verzuimongevalfrequentie eigen medewerkers Verzuimongevalfrequentie eigen medewerkers Verzuimongevalfrequentie ingeleende medewerkers Verzuimongevalfrequentie eigen medewerkers ingeleende en medewerkers ingeleende medewerkers Verzuimongevalfrequentie Ongevallen met verzuim per miljoen eigen gewerkte medewerkers uren, ook bekend en als Taux ingeleende Frequence (TF), medewerkers Injury Frequency (IF) of Lost time injury frequency (LTIF) Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 11

12 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Slimme tools houden medewerkers gezond Cofely streeft naar een gezond personeelsbestand. Op allerlei manieren wordt getracht om Cofely ers fysiek en mentaal gezond, gemotiveerd en productief te houden. Om met name ouder wordende medewerkers langer duurzaam aan het werk te houden, heeft Cofely zich in 2013 aangemeld bij In dit vijf jaar durende project werken het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende ICT-/ sensorbedrijven en testbedrijven samen aan de ontwikkeling van slimme gezondheidstools. In 2014 is bij testbedrijf Cofely Noord veldonderzoek gedaan naar de behoeften van de medewerkers op het gebied van klimaat, geluid, trillingen, chemische stoffen, houding- en beweging. Met de uitkomsten van deze objectieve studie gaan ICT-/sensorbedrijven de komende tijd slimme (en hopelijk verrassende) tools bedenken en ontwikkelen, die de duurzame inzetbaarheid moeten helpen verbeteren. E-Driver Bewust van veilig verkeersgedrag De veiligheid van medewerkers staat altijd hoog op de agenda bij Cofely. Naast continue aandacht voor een optimale veiligheid op de werkvloer, stond 2014 in het teken van een betere verkeersveiligheid. De gemiddelde Cofely er reist 30 tot 40 duizend kilometer per jaar. Om het aantal ongelukken in het woon-werk- en werk-werkverkeer verder terug te dringen werd e-driver gelanceerd. Eind 2014 hadden al 2125 Cofely ers zich aangemeld voor dit online trainingsprogramma dat veilige en duurzame verkeersdeelname bevordert. Dat is 35 procent van de totale populatie. Onder leaserijders ligt het percentage aanmeldingen boven de 40 procent. Het doel van e-driver is om mensen op een speelse manier bewust te maken van hun eigen verkeersgedrag kennis van verkeersregels en -inzicht en verkeersveiligheid in het algemeen. e-driver is informatief en stimuleert een gezonde competitie tussen collega s. Op die manier heeft het bewustwordingsprogramma al duizenden verkeersongevallen in Nederland voorkomen. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 12

13 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Duurzame inzetbaarheid Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Door hun duurzame inzetbaarheid maken wij onze missie waar. Nu en in de toekomst. Dat is de missie van Cofely. Door medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun eigen duurzame inzetbaarheid blijven zij succesvol in hun functioneren, vitaal en in staat om veerkrachtig om te gaan met fysieke of mentale uitdagingen die op hun pad komen, in staat om flexibel mee te bewegen met de organisatie en zichzelf te ontwikkelen in hun loopbaan. Door actief aan duurzame inzetbaarheid te werken, investeren medewerkers in zichzelf én in Cofely. Medewerkers worden ondersteund door professionals in de organisatie, maar houden zelf de regie. In 2014 is Cofely gestart met het bij elkaar brengen van best practices op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een versnellingskamer-sessie met medewerkers uit verschillende Cofely bedrijven, ondersteund door Zilveren Kruis (Centraal Beheer Achmea), heeft geleid tot één gedeelde visie en een plan van aanpak. Over de eigen bedrijfsgrenzen heen gaat Cofely nadrukkelijk samenwerken aan een eenduidige aanpak van preventie en verzuim. De ambitie van Cofely is een zo groot mogelijke duurzame inzetbaarheid. Dit draagt bij aan de doelstelling van een verzuimpercentage van 3 procent of lager in Het in 2013 ingestelde Reviewteam Langdurig Verzuim blijft actief om dit doel te realiseren. Daarnaast wordt synergie gezocht met projecten als strategisch resource management en instrumenten die medewerkers helpen om goed te presteren of gericht zijn op hun flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling. Integriteit Integriteit op alle fronten Veiligheid en integriteit zijn voor Cofely de twee belangrijkste randvoorwaarden om te kunnen functioneren. Integriteit is cruciaal voor een betrouwbaar bedrijfsimago en betekent vrij vertaald: de juiste dingen doen, ook als niemand kijkt. Integriteit bestrijkt vele terreinen. Wat doe je als Cofely er bijvoorbeeld met restmaterialen en hoe gaan we om met opdrachtgevers en met zaken als veiligheid en duurzaamheid? Om het hele bedrijf mee te nemen in het gewenste gedrag heeft Cofely verschillende e-learning tools en een Toolbox Integriteit ontwikkeld, met daarin het Dilemmaspel. Dit vragenspel kan gespeeld worden binnen een afdeling om belangrijke integriteitsthema s op een luchtige manier bespreekbaar te maken. Integriteit is niet vrijblijvend. Daarom is in 2014 nadrukkelijker ingezet op handhaving. In 2015 staat een nieuwe professionaliseringsslag gepland, waarbij integriteitsmanagement nog steviger zal worden verankerd binnen de structuur en doelstellingen van Cofely en de GDF SUEZ-Groep. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het scheppen van duidelijkheid omtrent nevenactiviteiten van medewerkers. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 13

14 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Strategische personeelsplanning Vooruitkijken op de arbeidsmarkt Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de juiste persoon op het juiste moment, tegen de juiste kosten en op de juiste positie aan het werk is? Het is namelijk uitermate belangrijk om als organisatie vroegtijdig te anticiperen op de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar personeel. Zeker in een technische omgeving, waar het moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel te vinden en er de komende jaren een uitstroom wordt verwacht van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Cofely besteedt om die reden steeds meer aandacht aan strategische personeelsplanning. Door middel van werving en selectie, scholing en training speelt Cofely actief in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 2014 is het programma strategische personeelsplanning gedefinieerd en werd er een toolkit ontwikkeld met een aantal stappenplannen; van kick-off naar actieplan. Binnen de verschillende bedrijven gingen pilots van start om de in de toolbox opgestelde werkwijze te toetsen. Inmiddels wordt deze gevalideerde methodiek verder binnen de organisatie uitgerold. Voor 2015/2016 zijn twee focusgebieden vastgesteld: de ouder wordende medewerker en de invloed van digitalisering. In 2015 zullen procesverantwoordelijken vanuit HR en de business met deze onderwerpen aan de slag gaan en strategische personeelsplanning een geaccepteerd onderdeel van het HR-instrumentarium maken. Type 1% Trainee paalde tijd 94% Arbeidsovereenkomst 5% Bepaalde tijd Opleidingen Duurzame arbeidsrelaties Cofely heeft de ambitie om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Om gemotiveerde vakmensen duurzaam aan zich te verbinden biedt de organisatie een uitgebreid opleidingsaanbod. In aantallen mensen heeft Cofely in procent meer medewerkers getraind dan in Ook het gemiddelde aantal opleidingsuren per medewerker nam toe van 21,4 (2013) tot 24,4 (2014). Het opleidingsaanbod richt zich evenredig op de gebieden veiligheid, vakmanschap, persoonlijke en managementontwikkeling. In 2014 werd de Leergang Projectmanagement voor projectleiders en -managers gecontinueerd en uitgebreid met een afgeleide voor engineers. Tevens is gestart met de ontwikkeling van de Cofely Management Way om leidinggevenden te ondersteunen in hun vak. Voor 2015 staat ook het Senior Management Programma gepland, een leiderschapsprogramma voor het hoger kader. Opleidingsuren 2014 Direct Projectgebonden indirecten Overige indirecten Totaal Gem. aantal uren per werknemer 26,0 27,7 7,9 24,4 Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 14

15 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Senior Management programma Modern en uitstekend leiderschap Cofely ontwikkelt zich van een technisch dienstverlener tot een kennisorganisatie die techniek inzet om de doelstellingen van haar klanten te verwezenlijken. Cofely wil zich in de markt onderscheiden met nieuwe concepten, contractvormen en diensten. Om de organisatie klaar te maken voor een gezonde toekomst, waarin eigenschappen als wendbaarheid, flexibiliteit en innovatiekracht van cruciaal belang zijn, heeft Cofely haar visie en strategie herijkt. Het vertalen van de strategie naar de werkvloer en een goede praktische uitvoering van de plannen vragen om modern en uitstekend leiderschap. Het Senior Management Programma, dat is gebaseerd op de GDF SUEZ Management Way, ondersteunt het senior management in deze taak. Dit leiderschapsprogramma, dat zich met name concentreert op een optimale afstemming tussen individu en organisatie, wordt in 2014 en 2015 uitgerold. Trainee programma Altijd op zoek naar nieuwe denkers Cofely is altijd op zoek naar nieuwe denkers die de organisatie versterken met een frisse blik en goede ideeën. In 2014 gingen vijf trainees van start. Momenteel telt het bedrijf twintig trainees. Cofely werkt voor zijn traineeprogramma samen met Horizon Training & Ontwikkeling. Maarten de Kruijf rondde eind maart 2015 zijn Management Traineeship af bij Cofely West Industrie BV: Na mijn studies HTS Autotechniek en Innovatiewetenschappen zocht ik een traineeship bij een technisch bedrijf. Cofely sprak me aan vanwege het concrete opleidingsprogramma. Het traineeship is ver uitgedacht en de persoonlijke groei van de trainee staat centraal. De afgelopen twee jaar waren top. Ik heb enorm veel geleerd inhoudelijk, over Cofely en over mezelf en heb veel mensen leren kennen. Mijn kracht blijkt plannen, organiseren en mensen verbinden. Deze vaardigheden komen goed van pas in mijn nieuwe functie bij Cofely. Samen met een collega zet ik een Continuous Improvement Team op, gericht op landelijke procesoptimalisatie. Deze nieuwe uitdaging geeft me veel energie. Cofely investeert veel in de nieuwe lichting en krijgt daar op zijn beurt veel voor terug. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 15

16 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Leergang projectmanagement Gepassioneerde projectleiders en -managers De complexiteit van projecten neemt toe en daarmee het belang van goed projectmanagement. Cofely ondersteunt de circa 400 projectleiders en projectmanagers binnen haar organisatie met de in 2013 ontwikkelde Leergang Projectmanagement. Het doel van deze leergang is tweeledig, stelt Iris van Zwieten, werkzaam op de afdeling Juridische Zaken bij Cofely Nederland. Allereerst stimuleert het een uniforme, projectmatige manier van werken. Ten tweede helpt het Cofely om het projectmanagement naar een nog hoger niveau te tillen. Circa 300 projectleiders en -managers uit de verschillende bedrijven lieten zich in 2014 trainen op kennis en sociale vaardigheden. Iris: De trainingen op de verschillende Cofely-bedrijven werden gegeven door een medewerker van de desbetreffende vestiging voor de kennisoverdracht op het gebied van finance, sourcing, projectmanagement, legal en HR. Een trainer van Scenter, bureau voor organisatieontwikkeling, nam het deel over sociale vaardigheden voor zijn rekening. Voor de training waren in totaal veertien kritieke momenten benoemd in een project, van lead tot en met factuur en nazorg. Deze punten worden met behulp van casuïstiek en opdrachten uitgewerkt in een concrete handelswijze. Volgens Iris hebben de projectleiders en -managers van Cofely de Leergang Projectmanagement als zeer leerzaam ervaren. Ook de trainers waren te spreken over het niveau en de motivatie van hun cursisten. In de evaluatie omschrijven zij de projectleiders en projectmanagers van Cofely als gepassioneerde mensen die gaan voor hun vak en bedrijf. Dat is natuurlijk een mooi compliment. Diversiteit Afspiegeling van de samenleving Cofely wil een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom staat diversiteit hoog op de agenda. Een van de aandachtspunten is het bevorderen van professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Cofely zoekt daarom gericht naar vrouwelijk talent. In 2014 sloot Cofely zich aan bij het WIN-netwerk (Women In Networking). Dit initiatief van de GDF SUEZ-groep beoogt belangrijke thema s voor vrouwen bespreekbaar te maken, de diversiteit te bevorderen en de leiderschapskwaliteiten van vrouwen te verbeteren. Cofely werkt hierbij nauw samen met Sita, E&P (zusterorganisatie van Cofely) en GDF SUEZ Energie Nederland. Daarnaast boekte Cofely vooruitgang op het gebied van activiteiten die te maken hebben met Social Return. Als deelnemer van het Verbond van Bunnik zet Cofely zich bijvoorbeeld regionaal in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stage- of werkplek aan te bieden. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 16

17 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ In 2014 is er een projectgroep diversiteit geformeerd, die werkt aan een diversiteitsplan. De projectgroep is samengesteld uit een lid van het Executive Team (sponsor), een regiodirecteur en de Human Resource Developmentmanager. In 2014 werkte deze aan een diversiteitsplan. Dit plan staat in 2015 op de agenda van het ET. De projectgroep gaat vervolgens met de doelstellingen en targets van het plan aan de slag. Personeelssamenstelling soneelssamenstelling r geslacht naar geslacht Personeelssamenstelling r 9 geslacht FTE FTEnaar geslacht 9 FTE FTE Type Arbeidsovereenkomst Type Type Arbeidsovereenkomst Type Arbeidsovereenkomst Man Man Man 92% Man 92% 92% 92% Man Personeelssamenstelling Type 1% Trainee 8% Vrouw Onbepaalde tijd 94% Arbeidsovereenkomst 5% 1% Trainee Bepaalde 1% Trainee tijd naar geslacht FTE 8% Vrouw 8% Vrouw Onbepaalde Onbepaalde tijd 94% tijd 94% 5% 1% Bepaalde 5% Trainee Bepaalde tijd 1% tijdtrai 92% 8% Vrouw 8% Vrouw Onbepaalde tijd Onbepaalde 94% tijd 94% 5% Bepaalde tijd5% Bepaal ewerkers Medewerkers naar naar 1061,5 1061,5 ewerkers leeftijdscategorie naar Medewerkers 1061,5 naar 1061,5 tijdscategorie 9 FTE FTE leeftijdscategorie FTE FTE ,5 529, ,5 529, ,5 145,5,5 145, < < Instroom en uitstroom medewerkers per leeftijdsgroep Opleidingsuren Opleidingsuren Gem. aantal Gem. uren aantal uren Opleidingsuren Opleidingsuren 2014 Gem. per 2014 werknemer aantal per werknemer uren Gem. aantal uren per werknemer per per werknemer Direct Direct 26,0 26,0 Direct Direct 26,0 26,0 Projectgebonden Projectgebonden indirecten indirecten 27,7 27,7 Projectgebonden Projectgebonden indirecten 27,7 indirecten 27,7 Overige indirecten Overige indirecten 7,9 7,9 Overige indirecten Overige indirecten 7,9 7,9 7,9 Totaal Totaal 24,4 24,4 Totaal Totaal 24,4 24,4 Instroom en uitstroom medewerkers per leeftijdsgroep < < Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ

18 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Ambities Voortrekkersrol Cofely ambieert een voortrekkersrol in de energietransitie en bij de overgang naar een duurzame, circulaire maatschappij met energie- en CO2-neutrale oplossingen. Zij geeft daarbij zelf het goede voorbeeld door stelselmatig te werken aan duurzaamheid en door ambitieuze milieudoelstellingen na te streven. Deze staan benoemd in een in 2014 opgesteld duurzaamheidsplan. Belangrijk onderdeel hiervan is de ambitie om de CO2-footprint te verkleinen door voor heel Cofely een CO2-reductie van tenminste 8 procent tot 2020 (ten opzichte van 2013) te realiseren. Dit moet gebeuren door verduurzaming van onze huisvesting en het wagenpark, bijvoorbeeld met de aanschaf van elektrische en/of milieuvriendelijke auto s en het bevorderen van zuinig en milieuvriendelijk rijgedrag met de bewustzijnsprogramma s Trias Mobilica en e-driver. Cofely is sinds 2014 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder, een rapportage-instrument dat bedrijven stimuleert om actief hun CO2-uitstoot terug te dringen met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding en zo hun voetprint helpen te verlagen. In 2018 wil zij prestatieniveau 5 (hoogste niveau) hebben bereikt (2014: CO2-Prestatieladder niveau 3) stond verder in het teken van ISO14001 hercertificering en het verder terugdringen van het aantal milieu-incidenten. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 18

19 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ CO2 -footprint Procentueel kleinere CO2-voetafdruk 0,3 % Het reduceren van de CO2-uitstoot is een belangrijke doelstelling van Cofely. In 2014 bedroeg 3,8 % de CO2-uitstoot van Cofely ton (2013: ton). In absolute aantallen is de CO2-footprint dus gestegen, maar afgezet tegen de stijging van de activiteiten deed Cofely het juist erg goed. Gerelateerd aan de omzet realiseerde Cofely een CO2-8,1 reductie van 11,9 % procent. Naast zakelijk wegvervoer, aardgas- en elektriciteitsverbruik en woon-werkverkeer berekent Cofely het 55,7 % aandeel van de CO2-uitstoot door 2014 energieopwekking voor klanten Deze energieopwekking bedraagt meer dan 50 procent van de totale voetprint! Het is Cofely er dan ook veel aangelegen dit zo efficiënt en duurzaam mogelijk te doen. 4,8 % Grijze stroom huisvesting Gas huisvesting Zakelijke gebruik priveauto s Overig ton CO 2-uitstoot Energieopwekking voor klanten 8,1 % Grijze stroom huisvesting 3,8 % Gas huisvesting Zakelijke gebruik priveauto s 4,8 % 27,4 % Brandstof 0,3 % Overig ton CO 2-uitstoot 55,7 % Energieopwekking voor klanten Cofely bereikte niveau 3 op de CO2-Prestatieladder en maakt zich sterk om uiterlijk in 2018 niveau 5 bereikt te hebben. Cofely Energy & Infra had in 2013 al niveau 5 bereikt. Cofely ging in 2014 verder met energiebesparing voor klanten 27,4 met % The Green Quest. In 2015 staat een soortgelijk project op de agenda om ook intern een duurzaamheidsslag te maken op het gebied van huisvesting, water, afval en mobiliteit. In 2014 kreeg Cofely geen boetes opgelegd voor milieudelicten. Cofely heeft in 2014 een vierjarig contract ( ) afgesloten om de elektriciteit voor eigen gebruik op te wekken middels 100 procent Nederlandse windenergie. Brandstof 58,9 51, Kg CO Kg CO2 per 2 / k omzet CO 2 -prestatieladder CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Cofely wil met slimme technische oplossingen bijdragen aan een duurzame samenleving. Bij deze duurzaamheidsambitie past het terugbrengen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas, is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen, waardoor het klimaat op aarde verandert. Reden om onze CO2-uitstoot snel flink omlaag te brengen. Cofely werkt sinds 2014 met de CO2-Prestatieladder als middel om CO2- emissies van de eigen organisatie, projecten en leveranciers stapsgewijs te reduceren. In 2014 behaalde Cofely CO2-Prestatieladder niveau 3. Cofely Energy Infra bereikte al certificatiestatus niveau 5. Uiterlijk in 2018 wil Cofely als geheel CO2-Prestatieladder niveau 5 hebben behaald door CO2-reducerende maatregelen op het gebied van onder andere de verduurzaming van wagenpark en vastgoed, het terugbrengen van de gas- en elektriciteitsconsumptie en vergroening van de energie-inkoop. Eind 2014 presenteerde Cofely in kader hiervan een CO2-reductieplan met concrete reductiedoelstellingen voor 2015 tot en met Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 19

20 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Trias Mobilica 1, 2, 3 Duurzaam op pad Hoe kunnen we onze mobiliteitskosten omlaag brengen? NexT-ers van de regio Zuidoost verrasten hun MT met een uiterst effectief en duurzaam antwoord op deze vraag: Trias Mobilica. Frank Soons, Consultant Business Development: Trias Mobilica is een driestappenplan, waarbij je heel eenvoudig via een afloopschema kunt zien of je je mobiliteitsvraagstuk kunt oplossen met het web conference systeem WebEx, Carpool of CarShare. Is een fysieke ontmoeting niet noodzakelijk, dan zijn telefoonof videoconference of WebEx de groenste en goedkoopste mobiliteitsoplossingen. Wie met meerdere collega s ergens heen moet, kan kijken of carpoolen haalbaar is. Voor lange zakelijke ritten is de pool- of afdelingsauto het beste alternatief en voor korte afstanden onder de 65 kilometer hebben we CarShare bedacht. Hierbij kunnen Cofely ers de leaseauto van een collega gebruiken als die zelf niet weg hoeft. Trias Mobilica werd vorig jaar mei geïntroduceerd en is zo n succes dat het landelijk in 2015 in meer regio s wordt uitgerold. Daarnaast wordt onderzocht of een digitaal mobiliteitsplatform met meer mogelijkheden het gebruik nog slimmer, laagdrempeliger en gebruiksvriendelijker kan maken. Duurzame acties Thermostaat omlaag! Op 10 oktober 2014 (10/10) was het de Dag van de Duurzaamheid. Die kon Cofely natuurlijk niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Daarom werd op deze dag opnieuw een speciaal aanbod gelanceerd, waarbij medewerkers van Cofely voordelig zonnepanelen konden aanschaffen. Voor dit pv privé-project maakten energiespecialisten van Cofely goede afspraken met de samenwerkende leveranciers Rexel en EcoNed. Voor Remco Molenaar, Engineer bij Cofely Energy & Infra, was 10/10 ook een bijzondere dag. Hij won met een ingezonden foto, waarmee hij het fietsend woon-werkverkeer promootte, een Nature s Gift cadeaubon ter waarde van 50,-. Door weer en wind op de fiets naar het werk. Goed voor de gezondheid en beter voor het milieu. Je begint vol energie aan je dag en vanwege de prachtige omgeving kom ik na het werk weer helemaal ontstressed thuis. Ik kan het iedereen aanraden! Op de Dag van de Duurzaamheid klonk verder de oproep om 10 procent meer te besparen op bijvoorbeeld energie en voedsel, lag er een aanbod biologische producten in de bedrijfsrestaurants en ging de thermostaat op diverse vestigingen een paar graden omlaag. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 20

21 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Verduurzaming pand Roden Simpele acties, groot effect Verdere verduurzaming van haar bedrijfspanden blijft een constant aandachtspunt van Cofely. In 2009 legde Cofely Noord al een wko-installatie aan om het kantoorpand in Roden duurzaam te verwarmen en koelen. Ook liggen er intussen zonnepanelen op het dak. Je zou denken dat er daarna weinig meer te verduurzamen viel, maar niets is minder waar. Ik had van huis een energiemetertje meegenomen, omdat het mij was opgevallen dat het energieverbruik in het weekend en s nachts wel erg hoog lag, vertelt Anton Boonstra, Engineer Meet- en Regeltechniek. De printers en koffieautomaten bleken de boosdoeners. Het plaatsen van schakelklokken achter de koffieautomaten en het juist instellen van de besparingsmodus op de printers, leverde een aardige besparing op. Ik heb uitgerekend dat als we deze kleine softwarewijziging voor alle printers binnen Cofely doorvoeren, we landelijk 150 duizend kilowattuur energie kunnen besparen. Ongelooflijk, dat een simpele actie zoals deze zo n groot effect heeft. Het stimuleert mij in mijn zoektocht naar nog meer besparingsmogelijkheden. Energy Efficiency bij CES In topsegment met wko s Cofely Energy Solutions (CES) is de grootste duurzame warmte-/ koudeleverancier van Nederland, op basis van het aantal bediende vierkante meters. In zijn totaliteit bediende Cofely 1,2 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak met duurzame wko s in CES nam daarvan iets meer dan 1 miljoen vierkante meter voor haar rekening. Het realiseert daarmee een reductie in CO2 uitstoot tot maar liefst 60 procent. CES richt zich daarnaast vooral op energy efficiency in de rol van Energy Service Company (ESCo) en daarmee op energie- en kostenbesparing, ook in de industrie. In 2014 tekende zich een verdere verschuiving af in de richting van complexe gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Hierbij valt te denken aan meerdere aaneengeschakelde gebouwen en klantvragen op het gebied van stadswarmte en restwarmte. Voor dergelijke grote projecten, zoals Cofely deze realiseert in Nijmegen, Arnhem, Deventer en Zaanstad, werkt CES nauw samen met bedrijven in de regio s en met zusterbedrijven. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 21

22 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Vergroenen wagenpark Groen wagenpark In het kader van het stimuleringsprogramma Lean and Green streeft Cofely naar een reductie van 20% van de CO2-uitstoot van haar wagenpark in 2017 (ten opzichte van 2012). Om deze ambitieuze mobiliteitsdoelstelling te realiseren, zijn er in 2014 weer verschillende verduurzamings- en besparingsmaatregelen getroffen. Voor 2015 is voorgesteld om het CO2-plafond vast te stellen op maximaal 110gr/km. Alle lease personenauto s en bedrijfsauto s worden de komende jaren vervangen door energiezuinige alternatieven, aangezien er een direct verband bestaat tussen brandstofverbruik en CO2-uitstoot. In 2014 was er verder veel aandacht voor de promotie van video-conferencing, carpooling en carsharing. Bewustwording over duurzame mobiliteit werd gestimuleerd met het online trainingsprogramma e-driver, dat zich naast verkeersveiligheid richt op zuinig rijgedrag. Cofely werd in 2014 voor al haar inspanningen beloond met een nominatie voor de prestigieuze Lean and Green Award. In 2015 wordt het mobiliteitsbeleid aangevuld met doelstellingen op het gebied van hybride en (semi)elektrische auto s. Digitaal bemeteren vastgoed Meten is verbeteren Cofely wil in 2018 CO2-Prestatieladder niveau 5 hebben behaald, onder meer door het gas- en elektriciteitsverbruik omlaag te brengen. Om efficiënte verbetermaatregelen te kunnen treffen is nauwkeurig inzicht in het huidige verbruik van groot belang. Daarom is Cofely gestart met het digitaal bemeteren van haar vastgoed. We hebben overal slimme meters geplaatst om inzicht te krijgen in het gas- en elektraverbruik, zegt Antonie Langelaan, Manager Milieu bij Cofely. Elk kwartier worden op al onze locaties metingen verricht. De belangrijkste winst van al dat meten is bewustwording. Het feit dat je op elk moment het verbruik kunt zien, spoort veel Cofely ers aan om uit te vinden welke apparaten veel energie verbruiken en te zoeken naar nieuwe besparingsmogelijkheden. Bovendien kun je direct het resultaat van energiereducerende maatregelen meten. Cofely gaat in 2015 verder met intelligente besparingsconcepten en wil dan ook slimme meters plaatsen op de projectlocaties. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 22

23 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Ambities Duurzame en innovatieve dienstverlening Cofely wil een leidende rol spelen in grote ontwikkelingen in de wereld, zoals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering en veranderende verhoudingen. Cofely legt de lat hoog en biedt klanten duurzame en innovatieve oplossingen op weg naar een circulaire en energieneutrale samenleving. Cofely is actief in de markten infra, industrie en utiliteit, wat zorgt voor een gezonde bedrijfsrisicospreiding. Focusgebieden zijn safety & security, food & agro, healthcare, mobiliteit, datacenters, energie en water. Dit zijn markten waar Cofely de komende jaren zeer grote veranderingen verwacht. In 2014 werd gewerkt aan tal van innovatieve en duurzame projecten. Denk aan geïntegreerde energieoplossingen, warmte- en koude-opslaginstallaties, een collectieve, duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie, e-mobility en datacenters. Cofely versterkte haar marktpositie en investeerde in langdurige klantrelaties. In 2014 werd de invoering van Services Connected voorbereid. Het doel van dit programma, dat in 2015 wordt gerealiseerd, is om het onderhoud- en service-proces te professionaliseren, vereenvoudigen en standaardiseren tot één Cofely-brede, klantgerichte werkwijze voor utiliteit, industrie en infra. Ook Integrated Facility Management (IFM) en Continuous Improvement (gericht op het terugdringen van de faalkosten) zijn belangrijke speerpunten voor Cofely en de gehele GDF SUEZ-groep. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 23

24 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ Business Development en Innovatie Innovatief technologieconcern Als antwoord op de veranderende markt transformeert Cofely geleidelijk van een installatiebedrijf in een innovatief technologieconcern. Eind 2014 besloot het Executive Team om de positie van het bedrijf als innovatieve marktleider te versterken. Een kernteam New Business, Innovatie en Business Development (NIBD) ontwikkelde een roadmap voor de inrichting van dit nieuwe organisatieonderdeel. Het kernteam buigt zich over de vragen Hoe maken we Cofely innovatiever en hoe maken we daar nieuwe, winstgevende business van?. Het team zoekt daarbij verbinding en samenwerking binnen Cofely, met de GDF SUEZ-groep, kennisinstituten en interessante start-ups. In 2014 is de samenwerking met zusterbedrijf GDF SUEZ Energie Nederland in GDF SUEZ LNG Solutions verder uitgebreid. Het LNG-station in Duiven ging in bedrijf en er werd een mobiel station aangeschaft. De komende jaren zullen in totaal 17 stations worden gebouwd. Daarnaast is er hard gewerkt aan biomassaprojecten, waarvan een aantal in 2015 zal worden gerealiseerd. In Tilburg ging de realisatie van de eerste industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie in Nederland van start. Ook stonden in 2014 diverse gebiedsontwikkelingen, zoals Innofase in Nijmegen en Smart Grid op het bedrijventerrein A1 in Deventer, op de agenda. Op het gebied van digitalisering werden nieuwe applicaties ontwikkeld, zoals co-assist, de performance manager en het TIM model (Tunnel Information Model). Hiermee heeft Cofely inmiddels diverse interessante opdrachten gescoord. Vrijwel alle bedrijven van Cofely zijn aangesloten bij de NIBDontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld drones, big data, plasmavergassing, elektrisch vervoer, biomassa, smart grids, data vision en big data. Klanttevredenheidsonderzoek Trouwe klanten Zorgen dat Cofely beter presteert dan de concurrentie, zodat klanten tevreden zijn, klant blijven en Cofely actief aanbevelen bij andere bedrijven. Dat is in een notendop de ambitie van Cofely op het gebied van klanttevredenheid. Cofely heeft een sterke positie bij haar opdrachtgevers. Dat blijkt uit het in 2014 gehouden klanttevredenheidsonderzoek, waarvoor USP Marketing Consultancy 400 opdrachtgevers (en 1603 medewerkers) interviewde. Klanten geven Cofely gemiddeld een 7,2. Zij zijn met name te spreken over de kennis en deskundigheid van de medewerkers, de kwaliteit van de dienstverlening, de veilige manier van werken en de bereikbaarheid. Klanten zijn overwegend trouw. Zij besteden veel werk uit aan Cofely, maar daar liggen zeker nog extra kansen. Deze kunnen worden benut door intensivering van het klantcontact en een betere communicatie. Andere verbeterpunten zijn de kwaliteit en bewaking van de planning en de oplevering binnen planning en budget. Binnen Cofely zijn als gevolg van de onderzoeksresultaten inmiddels verschillende verbeterplannen opgesteld. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 24

25 MENS MILIEU MARKT MAATSCHAPPIJ FIRA zilver behaald en FIRA bij leveranciers Ketenverantwoordelijkheid Een betere wereld begint bij jezelf. Maar wil je op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame ontwikkeling écht iets bereiken, dan zal je moeten samenwerken met je partners in de keten, aldus Hero Boonstra, Corporate Manager Health, Safety & Environment. Cofely is een actief pleitbezorger van ketenintegratie en de circulaire economie. Sinds 2013 zoekt Cofely naar een methode om de dialoog aan te gaan met leveranciers over dit onderwerp. Hero: In 2014 hebben we leveranciers schriftelijk benaderd met de vraag of zij met Cofely in gesprek willen gaan over MVO en duurzame ontwikkeling via FIRA. Dit platform registreert en verifieert de duurzaamheidsprestatie van bedrijven en organisaties. Wij zouden graag zien dat zoveel mogelijk marktpartijen zich aansluiten bij FIRA. Cofely behaalde in 2014 zelf FIRA niveau zilver. Op basis van de reacties zijn circa zeventig leveranciers uitgenodigd voor een aantal dialoogsessies over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij Cofely in maart en juni The Green Quest Sparren over duurzaamheidsinnovaties The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio, het Financieele Dagblad, Cofely, GDF SUEZ Energie Nederland en SITA om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Na de succesvolle missie bij ABN AMRO kreeg FrieslandCampina DMV in 2014 tien duurzaamheidsexperts op bezoek. Frank van Ooijen, Director Communication & Sustainability bij FrieslandCampina: Duurzaamheid staat centraal in de strategie van FrieslandCampina en dochterbedrijf DMV. Tijdens The Green Quest konden onze medewerkers intensief sparren over duurzaamheidsinnovaties met duurzaamheidsgoeroes en de technisch specialisten van Cofely om zo het onderste uit de kan te halen op het gebied van duurzaamheid. We hebben The Green Quest als buitengewoon vruchtbaar, leerzaam en plezierig ervaren. Het heeft de contacten tussen Cofely en FrieslandCampina verstevigd. Groeistrategie Herman Sips, Managing Director bij DMV, vult aan: The Green Quest leidde tot 22 adviezen die ons een besparing opleveren van maar liefst 40 procent op energie en 25 procent op water. Ons afvalwater kunnen we tot nul reduceren. Enkele projecten zijn inmiddels in uitvoering en we zijn bezig met aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van enkele windturbines samen met onze partners in Veghel. Heel concreet hebben we een maatregel doorgevoerd waarmee we ons waterverbruik in één keer met 10 procent konden terugbrengen. Dat gaat voor zo n grote plant om aanzienlijk veel water. Van Ooijen besluit: Net als voor Cofely is duurzaamheid voor FrieslandCampina en DMV een integraal onderdeel van onze groeistrategie. Het thema blijft daarom hoog op de agenda staan, zowel binnen onze onderneming als binnen onze coöperatie. Duurzaamheidsverslag 2014 Cofely GDF SUEZ 25

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Cofely pakt het onderhoud van ons aardgas productienetwerk duurzaam aan. Goed voor de veiligheid en het milieu.

Cofely pakt het onderhoud van ons aardgas productienetwerk duurzaam aan. Goed voor de veiligheid en het milieu. Cofely pakt het onderhoud van ons aardgas productienetwerk duurzaam aan. Goed voor de veiligheid en het milieu. Lex Spiegelaar, Contractmanager bij NAM Duurzaamheidsverslag 2013 Verbonden met de maatschappij:

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13

Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13 Inhoud Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8 1.1 Het bedrijf...8 1.2 Kerncijfers Essent 2012...8 1.3 Missie, ambitie en doelen van Essent...9 1.4 De Raad van Bestuur...10 1.5 De Raad van Commissarissen...10

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 In dialoog met de samenleving Pagina 6 Voorwoord Peter Terium 2 Profiel Pagina 9 30 Duurzaamheid en

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Maatschappelijk jaarverslag 2012 www.bamtechniek.nl Colofon Redactie: BAM Techniek Marketing & Communicatie Tekstuele bijdrage: Tekstbureau Opus 1, Utrecht Business

Nadere informatie

Het antwoord komt van GTI

Het antwoord komt van GTI Het antwoord komt van GTI GTI jaarverslag 2007 07 GTI laat techniek Innovatieve concepten, creatieve oplossingen Van klein tot groot, werken voor de klant Multidisciplinair, van ontwerp tot en met realisatie

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

GTI jaarverslag 2006 GTI nv

GTI jaarverslag 2006 GTI nv 06 GTI jaarverslag 2006 Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan

CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan CAMPUS UILENSTEDE, OOST AMSTELVEEN URSEM MODULAIRE BOUWSYSTEMEN/HAITSMA BETON Modulair de hoogte in De campus biedt betaalbare woonruimte aan studenten en wordt momenteel grootschalig aangepakt. In totaal

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Markt. Ketensamenwerking. - Ketenverantwoordelijkheid

Markt. Ketensamenwerking. - Ketenverantwoordelijkheid 6 Ons MVO-beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een integraal onderdeel van onze strategie. In de volgende figuur ziet u een overzicht van onze MVO-thema s gekoppeld aan de vijf pijlers onder

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012. the way we do it

Duurzaamheidsverslag 2012. the way we do it Duurzaamheidsverslag 2012 the way we do it Voorwoord the way we do it Capgemini heeft een wereldwijde mvo- en duurzaamheidsstrategie die zich toespitst op een duurzame omgeving, betrokkenheid bij de maatschappij

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG. Maak de Toekomst. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. DUURZAAMHEIDSVERSLAG Maak de Toekomst Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. INHOUDSOPGAVE COLOFON Redactie en productie TBI Holdings B.V., Rotterdam C&F Report, Amsterdam

Nadere informatie

Gang van zaken 2010. Multifuel centrale Nuon Magnum, Eemshaven

Gang van zaken 2010. Multifuel centrale Nuon Magnum, Eemshaven Gang van zaken 2010 Multifuel centrale Nuon Magnum, Eemshaven 29 Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop Ballast Nedam in 2010 haar primaire bedrijfsvoering heeft ingevuld en daarbij haar maat schappelijke

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht www.bamtechniek.nl Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht Verbonden door duurzame techniek Foto omslag Een verdieping in het Mariëndaal Centre of Excellence te Arnhem, hoofdkantoor voor netwerkbeheerder

Nadere informatie