Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 8,0 7,4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 8,0 7,4"

Transcriptie

1 3 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 70 Zoetermeer, 1 november 2012 INHOUDSOPGAVE Situatie verslechterd Niet goed ingeschat Binnenlandse bedrijvigheid oorzaak Bouw gerelateerd transport drukt stemming Consument in mineur 3 e kwartaal, slecht kwartaal Verwachting negatief Bedrijvigheid daalt Minder omzet Een vijfde sluit af met verlies Eerdere voorspellingen voor het derde kwartaal blijken achteraf te positief. Het aantal ondernemers dat een lagere bedrijvigheid voorspelde blijkt in de praktijk fors hoger uit te komen. Niet alleen de bedrijvigheid daalt in het derde kwartaal, maar ook omzet en winst moeten het afleggen tegen de resultaten van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het aantal orders neemt af, het aantal financieel zwakke bedrijven neemt toe. De situatie in de transportsector wordt nijpend. Meer dan de helft van alle ondernemers vindt de situatie waarin de sector verkeert verslechteren. De situatie binnen de transportsector wordt sterk beïnvloed door negatieve resultaten van bouwgerelateerde transportbedrijven. Exclusief de resultaten van deze bedrijven is het resultaat van de TLN conjunctuurenquête een stuk minder negatief. Situatie verslechterd De financiële positie van bedrijven is in het 3 e kwartaal verder verzwakt. Met een aandeel van 17% is het sinds begin 2009 niet eerder voorgekomen dat zo veel ondernemers melden dat de financiële positie van het bedrijf zwak is. In het voorgaande kwartaal meldde 12% een zwakke financiële positie van het bedrijf. Ook het aantal ondernemers dat melding maakt van te weinig opdrachten voor de komende periode is met 41% in drieënhalfjaar niet zo groot geweest. Volgens een aantal ondernemers worden opdrachten steeds later verstrekt. Terwijl in het voorgaande kwartaal 41% van alle ondernemers melding maakte van een verslechtering van de economische situatie binnen de transportsector, zegt nu 55% een verslechtering waar te nemen. Het aantal ondernemers dat een verbetering waarneemt, daalt van 11% in het 2 e, naar 7% in het 3 e kwartaal. Dat het ondernemersvertrouwen naar het laagste punt in 3,5 jaar daalt zal niemand verbazen. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 9,0 Stijging vrachtprijsniveau marginaal Financiële positie verslechterd Geen goed woord Weinig vacatures Angstwekkende overeenkomst 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,5 3,0 3,4 4,7 5,8 7,0 7,2 6,8 7,0 7,0 7,0 7,2 7,8 7,8 8,0 7,4 6,0 5,2 5,3 4,1 4,4 4,8 5,1 4,6 4,3 Ontevreden Weinig vertrouwen Geen lichtpuntje Het nieuwe kabinet Toename faillissementen 2,0 1,0 0,0 1,7 III IV I II III IV I II III IV I II III 2009 v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p - 1 -

2 Niet goed ingeschat Ondernemers die aan de TLN conjunctuurenquête deelnemen zitten er zelden naast, maar ditmaal voorspelden ze voor het 3 e kwartaal een hogere bedrijvigheid dan de praktijk uiteindelijk liet zien. Als we terugblikken dan klopt vanaf 2009 bijna 8 van hun voorspelling als het om een hogere of lagere bedrijvigheid gaat. Ditmaal voorspelde 18% een hogere en 35% een lagere bedrijvigheid voor het 3 e kwartaal. Maar in de praktijk ervoer 19% een hogere en 41% een lagere bedrijvigheid. Een kleine groep heeft waarschijnlijk te maken met een meevaller, maar voor een grote groep viel de bedrijvigheid tegen. NEA transportonderzoek voorspelt voor dit jaar een lichte toename van de transportvolume in het wegvervoer van 0,4%. Deze kleine winst zou in het 4 e kwartaal gerealiseerd moeten worden want vooralsnog laten de eerste 3 kwartalen van dit jaar op basis van niveau een krimp zien. Binnenlandse bedrijvigheid oorzaak De afname van bedrijvigheid in het binnenlandse vervoer is voornamelijk oorzaak van de afname in de totale bedrijvigheid. Maar liefst 88% van alle bedrijven ervoer een lagere binnenlandse bedrijvigheid vergeleken met het 3 e kwartaal van vorig jaar. Een minderheid (15%) ervoer een hogere bedrijvigheid. In het internationale vervoer maakt 23% melding van een hogere en 37% van een lagere bedrijvigheid. De grootste afname van bedrijvigheid zien we in het vervoer op het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Polen. Tegenover de 23% van alle bedrijven die in het 3 e kwartaal zaten met een overschot aan arbeidscapaciteit stond 8% die een tekort meldde. Naast mankracht zat 33% met een overschot aan materieel en 4% met een tekort. Bouw gerelateerd transport drukt stemming De stemming in de transportsector wordt in negatieve zin sterk beïnvloed door transportbedrijven die hoofdzakelijk voor de bouwsector vervoeren. Als we de uitkomsten bekijken, exclusief die van bouwgerelateerde bedrijven, dan levert dat een positiever beeld op. Wat het 3 e kwartaal 2012 betreft, vallen bedrijvigheid, omzet en winst qua niveau hoger uit zonder bouwgerelateerde transportbedrijven. In plaats van een gemiddelde omzetdaling van 3, daalt de omzet met 1,9%. En terwijl gemiddeld 59% van alle bedrijven over voldoende opdrachten beschikt en 41% over onvoldoende, komen deze gemiddelden exclusief bouwgerelateerde bedrijven uit op 66% dat over voldoende, en 34% dat over onvoldoende opdrachten beschikt. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen komt in plaats van 4,9 uit op 5,3. Als we de uitkomsten per deelmarkt (segment) bekijken, dan zien we dat het internationale distributie/groupage vervoer de best gevulde orderportefeuille heeft voor het aankomende kwartaal. Maar liefst 88% van deze ondernemers spreekt over voldoende tot ruim voldoende opdrachten. Ditzelfde geldt voor ondernemers in het vervoer van levende dieren (88%) en in het vervoer van gevaarlijke stoffen (86%). Maar als we enkele bouwgerelateerde deelmarkten onder de loep nemen, dan levert dat een tegenovergesteld beeld op. De groep ondernemers in het bouwmaterialenvervoer dat spreekt over voldoende opdrachten heeft een aandeel van 17%. De rest (83%) spreekt over weinig tot veel te weinig opdrachten. In het kiepautovervoer spreekt slechts 35% over voldoende tot ruim voldoende opdrachten, de rest (65%) meldt onvoldoende tot ruim onvoldoende opdrachten. Consument in mineur Het gaat nog steeds niet goed met de Nederlandse economie. Vanaf het 4 e kwartaal 2011 tot nu toe krimpt onze economie. En de bedrijvigheid bij transportbedrijven deint mee met de economische groeifluctuaties. De grootste negatieve invloed op onze economie is het vertrouwen van consumenten. En die zien het al een tijdje niet zitten. Niet eerder sinds de eerste meting van het consumentenvertrouwen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1986 was de Nederlandse consument zo pessimistisch. De gemiddelde indicator voor het consumentenvertrouwen 2012 (t/m oktober) staat met -36,3 op het laagste punt in 27 jaar. Ook de indicator die de koopbereidheid van consumenten aangeeft is momenteel met -24 op een historisch dieptepunt beland. De grootste zorgen zijn de toenemende werkloosheid en de inflatie. Maar ook de verslechterende situatie op de huizenmarkt, de groeiende baanonzekerheid, afnemende koopkracht naast toenemende financiële lasten zorgen voor een negatieve stemming. Het directe gevolg van het lage consumentenvertrouwen is een afnemende consumptie, dalende winkelverkopen, een krimpende industriële productie, een vertraagde doorloopsnelheid in voorraden en dus afname van transportopdrachten. 3 e kwartaal, slecht kwartaal Veel bedrijven binnen de transportsector hebben het in het 3 e kwartaal relatief rustig onder invloed van de vakantiemaanden juli en augustus. Maar omdat in het TLN conjunctuuronderzoek vergeleken wordt met eenzelfde periode van het voorgaande jaar, heeft de vakantieperiode geen invloed op de uitkomsten. Vergeleken met het 3 e kwartaal 2011 vindt 1% van alle ondernemers het afgelopen 3 e kwartaal een zeer goed kwartaal, 18% vindt het een goed kwartaal, 41% bestempelt het als een normaal kwartaal, 35% spreekt over een slecht kwartaal en 4% heeft het over een zeer - 2 -

3 Begripsomschrijving: Categorie bedrijven: Klein (<5 vrachtauto s) Middelgroot (5-50 vrachtauto s) Groot (>50 vrachtauto s) Binnenlands (>75% omzet uit binnenlandse activiteiten) Internationaal (> 75% omzet uit internationale activiteiten) Logistiek (> 4 omzet uit logistieke diensten, naast transport) ZZP-er (Zelfstandige (ondernemer) Zonder Personeel) De Stemmingsindicator zoals in dit bericht bedoeld, stelt TLN samen uit het percentage positieve en negatieve respondenten ten opzichte van het totaal aantal respondenten, waarbij de uitkomst wordt gewogen. Het minimum is 0, maximum is 11 Bedrijvigheid = Mate waarin personeel en materieel actief worden ingezet (hoog/laag) voor het uitvoeren van het aantal toegenomen/afgenomen opdrachten Omzet = Totaal van alle opbrengsten, behaald uit uitgevoerde opdrachten in een bepaalde periode Winst = Restant van alle opbrengsten minus alle kosten in een bepaalde periode Vrachtprijs = Prijs per eenheid (km, uur, m2, etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht Vertrouwen (ondernemersvertrouwen) = Mate waarin de ondernemer rekent op een bedrijfseconomisch goede/slechte komende periode Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren Losse, tijdelijke krachten = Uitzendkrachten en losse oproepkrachten (nul-uren contactanten) Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar slecht kwartaal. Vergeleken met het aantal positieve beoordelingen, vormen negatieve ondernemers met 39% de meerderheid. Verwachting negatief Wat het 4 e kwartaal 2012 betreft, verwachten ondernemers niet veel. Een meerderheid (43%) rekent op eenzelfde bedrijvigheid als in het 4 e kwartaal van vorig jaar, 17% rekent op een hogere, en 4 op een lagere bedrijvigheid. Door de bank genomen geeft deze verdeling een daling van bedrijvigheid aan. Met name bedrijven in het binnenlandse vervoer zijn pessimistisch. Kijken we naar de verwachte bedrijvigheid per deelmarkt, dan zijn bedrijven in het Tank-/silovervoer, het vervoer van levende dieren, in het distributievervoer en in het sierteeltvervoer het meest optimistisch. Ondernemers bij deze bedrijven voorspellen een hogere bedrijvigheid vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Een sterke daling van bedrijvigheid ten opzichte van vorig jaar wordt verwacht bij bedrijven in het vervoer van gevaarlijke stoffen, in het containervervoer, in het kiepautovervoer en in het vervoer van bouwmaterialen. Ontwikkeling bedrijvigheid (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar % 68% 68% 62% 6 54% 5-7% -8% -6% -1-4% -9% -11% Stemmingsindicator bedrijvigheid zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 4,9 5,3 6,1 7,3 5,6 6,3 5,9 6, II 4,8 5,1 5,1 5,0 5,0 5,4 5,3 5,1 2012* III 4,1 4,7 4,5 4,3 4,5 4,9 4,4 4, III 4,3 4,3 3,8 5,5 3,8 4,8 3,3 4,3 2012* IV 3,8 4,0 4,1 5,2 3,7 4,8 3,6 4,3 *voorspelling ondernemers 32% 28% -29% -31% kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 18% 14% 8% 7% 8% 15% -46% -55% -76% -74% -64% -54% 38% 59% 56% 49% 47% 47% stijging daling 36% 28% 24% 26% 19% 17% -15% -13% -18%-19% -2-27% -32% -31% -33% -43% -41% -4 4e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Bedrijvigheid daalt Volgens een meerderheid (41%) van alle ondernemers is de bedrijvigheid in het 3 e kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar gedaald, 4 meldt een gelijke, en 19% meldt een hogere bedrijvigheid. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid daalt van 5,1 in het 2 e, naar 4,3 in het 3 e kwartaal. Overigens werd aan het begin van het 3 e kwartaal een hogere bedrijvigheid voorspeld dan in de praktijk is waargenomen. De daling van bedrijvigheid in het 3 e kwartaal komt voor een groot deel voor rekening van het binnenlandse vervoer. Bijna de helft van alle bedrijven in het binnenlandse vervoer meldt een lagere bedrijvigheid. Maar ook in het internationale vervoer meldt 37% een lagere bedrijvigheid. Op kwartaalbasis zien we een afname van bedrijvigheid op alle belangrijke landenrelaties. De grootste afname (relatief) zien we in het vervoer op Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De afname in het vervoer op Italië en Spanje is een stuk geringer

4 Stemmingsindicator internationale bedrijvigheid per land II III IV I II III IV I II III Duitsland 7,8 7,0 7,2 7,1 8,1 5,3 5,2 5,5 6,3 5,6 België 7,1 6,3 6,7 6,5 7,1 5,3 5,0 5,1 5,8 4,8 Frankrijk 7,1 6,0 6,7 6,5 7,1 5,0 5,0 5,4 5,2 4,8 Italië 7,8 5,0 5,7 7,1 5,5 5,5 5,0 4,4 5,0 4,8 Verenigd Koninkrijk 7,1 4,7 5,7 5,5 6,9 5,5 5,0 5,7 6,2 4,5 Zweden 7,0 7,7 6,3 4,9 6,0 5,0 4,9 6,2 6,7 5,7 Spanje 6,3 5,3 4,7 5,3 6,3 5,2 3,6 4,5 3,6 3,5 Denemarken 6,5 5,7 5,8 6,0 6,6 4,5 4,5 4,3 5,5 4,9 Oostenrijk 5,5 5,5 5,7 6,0 5,8 4,2 5,0 5,1 6,6 4,6 Polen 7,4 5,5 7,3 5,5 6,3 3,5 5,8 5,8 4,4 3,2 Totaal 7,1 6,2 6,4 6,5 6,8 5,1 4,9 5,1 5,6 5,0 kwartaal t.o.v. voorgaande kwartaal Stemmingsindicator omzet zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 5,1 5,7 6,5 7,9 5,9 7,0 5,9 6, II 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,7 5, III 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,7 5,1 4,8 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Minder omzet Ook het omzetniveau daalt. Van alle ondernemers meldt 25% een hogere, 36% een gelijk en 38% een lagere omzet ten opzichte van een jaar geleden. De stemmingsindicator daalt van 5,1 in het 2 e, naar 4,8 in het 3 e kwartaal. In het 2 e kwartaal van dit jaar daalde de totale omzet gemiddeld met 1,8% en in het 3 e kwartaal zien we een daling van 3,. Ontwikkeling omzet (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 10 8 stijging daling % 58% 61% 63% 57% 55% 54% 46% 45% 36% -7% -8% -9% -1-7% -1-11% 23% 18% 11% 11% 1 37% 48% 47% 47% 55% 59% 41% 34% 27% 28% 25% 22% % -25% -31% -46% -66% -71%-71% -54% -37% -23%-23% -2-14% -16% -24% -27% -28% -35% -38% -41% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Gemiddelde omzetstijging of -daling t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III -2,6% -0,8% 1,3% 6,1% -0,5% 2,7% -3,6% 1,2% IV -0,2% -0,4% 2, 4,8% 1, 0, 0,5% 0,4% 2012 I -10,3% -6,5% -3,9% -2,2% -6,4% -2,2% -7,7% -3,7% II -3,3% -2,9% -0,9% -0,3% -3,1% 0, -1,8% -1,8% III -2,7% -4,2% -3,2% 0,6% -5,1% -1,5% -6,4% -3, Omzetpercentage is indicatief en betreft een rekenkundig gemiddelde, gebaseerd op opgaven van respondenten - 4 -

5 Ontwikkeling winst (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 10 stijging 8 daling % 42% 54% 53% 5 45% 46% -11% -16%-16% -16% -12% -15% -17% -23% 33% 23% 22% 2 15% 1 1 7% -39% -43% -47% -67% -7-65% 29% 41% 38% 36% 38% 51% 33% 28% 19% 22% 21% 17% -2-27% -25% -26% -29% -33% -33% -35% -41% -41% -48% -51% -54% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Een vijfde sluit af met verlies Het winstniveau en de stemmingsindicator geven geen beeld hoeveel bedrijven daadwerkelijk het kwartaal afsluiten met winst of verlies. De vraag of de winst stijgt of daalt, wordt door 21% beantwoord met gestegen. Daarnaast antwoordt 31% met gelijk en 48% met gedaald. De stemmingsindicator voor het winstniveau daalt hiermee van 4,4 in het 2 e kwartaal naar 4,0 in het 3 e kwartaal. Van alle ondernemers zegt 44% het 3 e kwartaal met winst af te sluiten, 29% zegt quitte te spelen en 19% zegt het kwartaal met verlies af te sluiten. De rest (8%) kan het financiële resultaat over het 3 e kwartaal nog niet inschatten of wil het liever niet zeggen. Stemmingsindicator winst zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 4,8 5,0 5,6 7,6 4,9 5,7 4,7 5, II 4,6 4,8 4,3 3,8 4,3 5,2 3,9 4, III 3,7 3,8 3,9 5,4 3,6 4,4 3,0 4,0 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Financiële afsluiting 3 e kwartaal 2012 (op basis van raming ondernemer) Quitte 29, Verlies 18,8% Winst 44,1% Weet of zegt het niet 8,1% - 5 -

6 Ontwikkeling vrachtprijs (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar % 85% 81% 77% 78% 77% 72% 66% 68% 6-3% -4% -2% -3% -3% -1% -1% -1% -3% -3% -9% 3 33% 27% 22% 17% 15% 15% 16% -3-33% -37% -4-45% 57% 54% stijging daling 46% 4 44% 32% 34% 4% -5% -13% -1-6% -6% -9% -1-16% -13%-6% -19% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Stemmingsindicator vrachtprijs zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 7,3 7,1 7,7 9,5 7,3 7,9 5,7 7, II 6,0 6,0 6,6 7,2 6,2 6,6 5,2 6, III 6,7 6,4 6,9 7,2 6,5 7,3 5,3 6,7 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Stijging vrachtprijsniveau marginaal De indicator voor het vrachtprijsniveau is de enige indicator die ten opzichte van het voorgaande kwartaal stijgt. Het gaat hierbij om een marginale stijging. De indicator stijgt van 6,4 in het 2 e, naar 6,7 in het 3 e kwartaal. In het 2 e kwartaal sprak 32% van een hogere, 52% van een gelijke en 16% van een lagere vrachtprijs. En in het 3 e kwartaal spreekt 34% van een hogere, 53% van een gelijke en 13% van een lagere vrachtprijs. Transportprijzen staan al geruime tijd onder druk. Een meerderheid (62%) is ontevreden over de vrachtprijs. Ontwikkeling financiële positie van het bedrijf (ondernemersoordeel) IV I II III IV I II III Zeer sterk (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen) 9,5% 9,4% 11,8% 14,6% 8,5% 10,8% 10,7% 6,8% Sterk (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen) 41,3% 38,2% 36,8% 33, 39,7% 39,6% 37, 40, Noch sterk, noch zwak 37,7% 40,8% 38,8% 41, 39,8% 37,7% 39,9% 36,1% Zwak (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen) 9,2% 9,6% 9,8% 9,6% 9,6% 9,8% 9,2% 14,6% Zeer zwak (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen) 2,3% 2, 2,9% 1,8% 2,2% 2,1% 3,1% 2,5% Indicator: 8,1 7,9 8,0 8,2 7,8 8,1 7,9 7,4 Financiële positie verslechterd Het aantal bedrijven waarvan de financiële positie is verslechterd neemt toe van 12% in het 2 e, naar 17% in het 3 e kwartaal. Sinds begin 2009 is het aandeel van bedrijven die zelf zeggen dat hun financiële positie zwak is, niet zo groot geweest. Het aantal bedrijven waarvan de ondernemer de financiële positie zeer sterk noemt, daalt van 11% in het 2 e, naar 7% in het 3 e kwartaal. Het aantal bedrijven met een sterke positie, stijgt van 37 naar 4, het aantal bedrijven met een noch sterke, noch zwakke positie daalt van 40 naar 36%, het aantal bedrijven met een zwakke positie stijgt van 9 naar 15% en het aantal bedrijven waarvan de financiële positie zeer zwak is, blijft met 3% vrijwel gelijk. De stemmingsindicator daalt van 7,9 in het 2 e, naar 7,4 in het 3 e kwartaal

7 3 e kwartaal 2012 t.o.v. 3 e kwartaal 2011 en gemiddelde indicatoren (3 e kwartalen) Totale bedrijvigheid Vertrouwen (aan 5 Vrachtprijs einde kwartaal) Internationale bedrijvigheid Winst Binnenlandse bedrijvigheid Omzet 2011, kw. III 2012, kw. III Gemiddelden, kw. III Beoordeling ondernemers afgesloten kwartaal IV I II III IV I II III Zeer goed kwartaal 2,9% 3,4% 5,5% 3,6% 2,8% 2,3% 2,4% 1,3% Goed kwartaal 33,7% 33,8% 39,9% 21,6% 26,8% 20,2% 23,4% 18,2% Normaal kwartaal 42,9% 46,1% 38,4% 46,7% 43,7% 33,8% 43,3% 41,5% Slecht kwartaal 19,3% 14,8% 14,9% 26,2% 24,9% 36,4% 29, 35,2% Zeer slecht kwartaal 1,2% 1,9% 1,3% 1,8% 1,9% 7,4% 2, 3,8% Indicator: 6,5 6,7 7,3 5,5 5,7 4,0 5,2 4,3 Stemmingsindicator kwartaaloordeel (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen Afvalstoffen Kiepauto's Koeriers Stukgoederen (intern.) Melk Verhuizers Containers Levende dieren Distr./groupage (nat.) Stukgoederen (nat.) Sierteelt Agrarisch Exceptioneel Geconditioneerd Distr./groupage (intern.) Gevaarlijke stoffen Tank Silo 1,9 3,1 3,1 3,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 5,0 5,2 5,3 5,6 5,7 6,0 6, Geen goed woord Door de bank genomen heeft de transportondernemer geen goed woord over voor het 3 e kwartaal Vergeleken met het 3 e kwartaal 2011 vallen alle belangrijke indicatoren in de schaduw. Ook met het gemiddelde resultaat in 3 e kwartalen valt het resultaat in het niet. Bijna 2 van alle ondernemers vindt het 3 e kwartaal 2012 een goed kwartaal, 42% vindt het een normaal kwartaal en - 7 -

8 39% vindt het een slecht kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 5,2 in het 2 e, naar 4,3 in het 3 e kwartaal. Als we het kwartaaloordeel per deelmarkt bekijken, dan zien we dat de mening over het 3 e kwartaal sterk is verdeeld. Zo valt de indicator bij bedrijven die hoofdzakelijk tank/silo vervoer verrichten met 6,8 een stuk hoger uit dan bij bedrijven die hoofdzakelijk bouwmaterialen vervoeren met 1,9. Ook bedrijven in het afvalstoffenvervoer, in het vervoer met kiepauto s en koeriersbedrijven allen 3,1 - oordelen negatief over het 3 e kwartaal. Naast bedrijven in het tank/silo vervoer zijn bedrijven in het vervoer van gevaarlijke stoffen (6,0) en in het internationale distributie/groupage vervoer (5,7) een stuk positiever over het 3 e kwartaal. Weinig vacatures Het aantal bedrijven met één of meerdere vacatures is sinds begin 2009 niet zo klein geweest. Slechts 7% meldt aan het einde van het 3 e kwartaal één of meerdere vacatures. Ditzelfde geldt ook voor de vacaturegraad die in het 3 e kwartaal uitkomt op 0,7%. Met een vacaturegraad van 1,5% tellen bedrijven in het nationale distributie/groupage vervoer en in het geconditioneerde vervoer relatief de meeste vacatures. Ontwikkeling vacaturegraad 7% 6% 5,6% 5% 4,9% 4,8% 5, 4,6% 4% 4,1% 4,4% 3,9%3,9% 3,3% 3% 2,7% 2,4% 2,5% 2% 1% 1,4% 0,7%0,7% 0,5% 1,1% 1,5% 1,4% 2, 1,8% 1,6% 1,1% 1,1, 0,7% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III (kwartaal/jaar) Ontwikkeling orderportefeuille IV I II III IV I II III Ruim voldoende opdrachten (zeer veel, meer dan genoeg) 7,5% 9,6% 11,1% 8,9% 4,4% 6,4% 5,9% 2,5% Voldoende opdrachten (veel, genoeg) 66,8% 70,3% 72,1% 64,2% 61,3% 65,8% 64,9% 56,5% Onvoldoende opdrachten (weinig, niet genoeg) 23,8% 18,8% 16, 25,3% 32,1% 25,7% 26,8% 37,8% Ruim onvoldoende opdrachten (veel te weinig, bij lange na niet genoeg) 2, 1,4% 0,9% 1,6% 2,2% 2,1% 2,5% 3,2% Indicator: 8,5 9,2 9,7 8,4 7,4 8,2 8,0 6,5 Angstwekkende overeenkomst Het aantal orders voor de komende periode is beland op het laagste niveau in vier jaar. We kunnen dit niveau vergelijken met de situatie in het eerste kwartaal van 2009, één van de slechtste kwartalen in de geschiedenis van de transportsector. Een dieptepunt van ongekende omvang. Meer dan driekwart van alle bedrijven meldde toen dat bedrijvigheid en omzet waren ingestort. Een lange periode van overcapaciteit, volumekrimp en prijsdruk werd dat kwartaal ingeluid. De overeenkomst met de orderportefeuille van toen en nu roept dit schrikbeeld weer op. Dat nu meer dan 4 van alle bedrijven meldt onvoldoende orders voor de komende periode te hebben is op z n minst gezegd verontrustend. Temeer omdat de komende maanden oktober en november van oudsher drukke transportmaanden zijn. Bedrijven in het vervoer van levende dieren en in het internationale distributie/groupage vervoer hebben gemiddeld een goed gevulde orderportefeuille. In beide deelmarkten meldt 88% voldoende opdrachten te hebben voor de komende tijd. Ook bedrijven in het - 8 -

9 vervoer van gevaarlijke stoffen (86%) hebben een goed gevulde orderportefeuille. Anders is het gesteld met bedrijven in het vervoer van bouwmaterialen, verhuisbedrijven en kiepautobedrijven. Van alle bedrijven in het bouwmaterialenvervoer heeft 17% voldoende orders, bij verhuisbedrijven 28% en bij kiepautobedrijven 35%. Al deze bedrijven hebben direct of indirect te maken met de malaise in de bouwsector en de woningmarkt. Ontwikkeling ondernemers tevredenheid (indicator) m.b.t. diverse bedrijfsaspecten IV I II III IV I II III Bedrijvigheid 8,0 8,2 8,9 7,5 7,2 6,7 6,8 6,3 Omzet 7,1 7,5 8,0 6,7 6,8 5,5 6,1 5,5 Winst 4,4 4,1 5,3 4,3 4,8 3,3 4,1 3,4 Vrachtprijzen 2,5 2,6 3,5 3,5 2,9 2,5 2,8 2,1 Prijzen overig 4,8 4,5 5,1 5,3 4,5 4,0 4,8 3,8 Orderportefeuille 7,1 7,5 7,9 6,7 6,0 6,4 5,9 5,7 Bezetting 8,1 8,5 8,9 8,0 8,0 7,8 7,6 7,0 Liquiditeit 7,5 6,7 7,2 7,4 7,6 6,8 6,8 6,6 Concurrentiepositie 7,8 7,4 8,1 7,4 7,2 7,0 7,1 6,3 Tevredenheid algemeen 6,4 6,4 7,0 6,3 6,1 5,6 5,8 5,2 Ontevreden Bij het lezen van het conjunctuurbericht, 3 e kwartaal 2012 zal het niemand verbazen dat ondernemers in de transportsector ontevreden zijn. Met name over de prijzen en over de winst heerst er grote ontevredenheid. De tevredenheidindicator met betrekking tot de vrachtprijs was al niet hoog, maar daalt nog eens van 2,8 in het 2 e, naar 2,1 in het 3 e kwartaal. Maar liefst 62% spreekt zijn ongenoegen uit over de vrachtprijs. Slechts 15% zegt tevreden te zijn over de hoogte van de vrachtprijzen. Wat de winst betreft, zegt 24% tevreden te zijn tegen 51% dat niet tevreden is. De tevredenheidindicator met betrekking tot de winst daalt van 4,1 naar 3,4. Overall daalt de tevredenheidindicator van 5,8 naar 5,2. Stemmingsindicator algemene ondernemerstevredenheid per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen 2,7 Kiepauto's 3,3 Stukgoederen (intern.) Exceptioneel Containers Afvalstoffen Verhuizers Sierteelt Koeriers Stukgoederen (nat.) Levende dieren Agrarisch Geconditioneerd Distr./groupage (nat.) 4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,9 Gevaarlijke stoffen Melk Distr./groupage (intern.) 6,8 6,8 7,1 Tank Silo 7, Weinig vertrouwen Ondernemers in de transportsector hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Het niveau van het ondernemersvertrouwen daalt naar het laagste punt sinds het 2 e kwartaal Het percentage positieve ondernemers minus het percentage negatieve ondernemers komt uit op -11%. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen daalt van 5,3 in het 2 e, naar 4,9 in het 3 e kwartaal. Per deelmarkt zien we dat ondernemers bij bedrijven in internationale distributie/groupage vervoer (6,3), bij bedrijven in het Tank/silo vervoer (6,3) en bij bedrijven in het vervoer van levende dieren - 9 -

10 (6,1) het meeste vertrouwen hebben. Het minste vertrouwen zien we bij ondernemers bij bedrijven in het bouwmaterialenvervoer (2,9), bij bedrijven in het kiepautovervoer (3,7) en bij bedrijven in het internationale stukgoederenvervoer (4,0). Ontwikkeling vertrouwen transportondernemers (positief minus negatief) 5 46% % 35% 3 27% % 6% 9% 12% 19% 17% % -6% -5% -4% -7% -11% -14% -2% -3% -3% -8% -11% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen Kiepauto's Stukgoederen (intern.) Containers Afvalstoffen Verhuizers Sierteelt Geconditioneerd Agrarisch Exceptioneel Stukgoederen (nat.) Distr./groupage (nat.) Melk Koeriers Gevaarlijke stoffen Levende dieren Tank Silo Distr./groupage (intern.) 2,9 3,7 4,0 4,4 4,5 4,5 4,6 5,0 5,1 5,3 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6, Geen lichtpuntje Het lijkt wel of de transportsector geen enkel lichtpuntje kent. Op de vraag of de ondernemer voor de sector een verandering ziet in de economische situatie waarin het verkeert, zegt 7% een verbetering te zien, 38% ziet geen verandering en 55% zegt een verslechtering te zien. De situatie binnen de transportsector wordt sterk beïnvloed door negatieve resultaten van bouwgerelateerde transportbedrijven. Exclusief de resultaten van deze bedrijven is het resultaat van de TLN conjunctuurenquête een stuk minder negatief

11 Colofon Het Conjunctuurbericht Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit Conjunctuurbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op een kwalitatieve analyse van resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode juli t/m september Hoewel bij het samenstellen van dit Conjunctuurbericht de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Transport en Logistiek Nederland niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit bericht. Uitgave Transport en Logistiek Nederland Afdeling Collectieve Belangen, Research Boris Pasternaklaan 22 Postbus KS Zoetermeer Telefoon fax Onderzoek Afdeling Research, Eric Doppert Samenstelling en redactie Afdeling Research, Eric Doppert Nadere inlichtingen Afdeling Voorlichting, Floris Liebrand of Waarneming verbetering/verslechtering binnen transport en logistiek IV I II III IV I II III Sterke verbetering 1,5% 1,5% 4, 0, 0,2% 0, 0,2% 0, Verbetering 40,5% 43,9% 47,7% 12,1% 4,7% 7,4% 11,1% 7,4% Geen verbetering of verslechtering 39,4% 34,5% 35,5% 44, 37,9% 40,2% 48, 38,1% Verslechtering 17,2% 18,6% 12, 41,5% 53,1% 48,9% 38,6% 48,9% Sterke verslechtering 1,4% 1,5% 0,9% 2,5% 4,1% 3,6% 2,2% 5,7% Indicator: 6,8 6,9 7,8 3,6 2,4 2,8 3,8 2,6 Het nieuwe kabinet TLN is verdeeld over de plannen van het nieuwe Kabinet. Enerzijds is TLN verheugd dat dit kabinet de aanpak van files blijft doorzetten door ondermeer te blijven investeren in infrastructuur. Daarnaast komt er geen aparte kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer. De sector is hiermee behoed voor een extra kosten stijging van ruim 1 mrd euro. Desondanks maakt TLN zich grote zorgen over de voorgenomen accijnsverhoging van 3 eurocent op een liter diesel en LPG. Nog nooit waren de brandstofkosten zo hoog als nu. Een accijnsverhoging betekent een extra last van circa 113 miljoen euro. Deze kosten komen bovenop de extra kosten door de verhoging van de assurantiebelasting. Nu steeds meer bedrijven in de financiële problemen komen, vreest TLN dat de extra lasten zeer negatief op de sector kunnen uitwerken. Toename faillissementen Volgens cijfers van Graydon telt het 3e kwartaal 55 faillissementen van bedrijven in het goederenvervoer over de weg. Een stijging van 9 ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 (29). Als we het totaal aantal faillissementen in de eerste 3 kwartalen vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar, dan komen we uit op een stijging van 26% (van 125 naar 157). Landelijk stijgt het aantal faillissementen in deze periode met 14%. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

Stemmingsindicator bedrijvigheid, Q3-2015 per soort vervoer of activiteit

Stemmingsindicator bedrijvigheid, Q3-2015 per soort vervoer of activiteit 3 e kwartaal 2015 Bemoedigend resultaat Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 23 e jaargang, nr. 82 Zoetermeer, 30 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid op hoog niveau Koeriers

Nadere informatie

1 e kwartaal 2013 Economisch klimaat verslechtert

1 e kwartaal 2013 Economisch klimaat verslechtert 1 e kwartaal 2013 Economisch klimaat verslechtert Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 20 e jaargang, nr 72 Zoetermeer, 16 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Nederlandse economie krimpt sterker

Nadere informatie

Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 4,8%

Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 4,8% 2 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 69 Zoetermeer, 22 augustus 2012 INHOUDSOPGAVE En toen begon de ellende Voorspelling komt uit Overcapaciteit

Nadere informatie

1 e kwartaal 2012. Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners INHOUDSOPGAVE

1 e kwartaal 2012. Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners INHOUDSOPGAVE 1 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 69 Zoetermeer, 2 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Aandeel brandstofkosten verschilt Kostenpost brandstof voor iedereen

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2008

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2008 15 e jaargang, nr 54 6 augustus 2008 Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid valt weer tegen Internationaal vervoer krimpt ten opzichte van vorig jaar Omzet- en winstniveau

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4

Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4 Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) 2011-Q4 Economische prestaties Achterhoek, Stadsregio Arnhem Nijmegen en regio FoodValley De economie van Centraal Gelderland Als gevolg van het aantrekken van de wereldhandel

Nadere informatie

Analyseverslag Conjunctuurenquête Nederland over het 2 e kwartaal van 2012

Analyseverslag Conjunctuurenquête Nederland over het 2 e kwartaal van 2012 Volgens het Nederlandse bedrijfsleven: meer belemmeringen, winstgevendheid verslechterd en afname werkgelegenheid verwacht Analyseverslag Conjunctuurenquête Nederland over het 2 e kwartaal van 212 Bij

Nadere informatie

Conjunctuurbericht. November 2000. Centraal Bureau voor de Statistiek

Conjunctuurbericht. November 2000. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Conjunctuurbericht PB00-267 23 november 2000 10.30 uur November 2000 Algemeen: beeld minder uitbundig Een aantal van de in dit Conjunctuurbericht opgenomen indicatoren

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer Monitor Bouwketen Najaar 2015 Jerzy Straatmeijer 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 7 1.1 Recente ontwikkelingen 7 1.2 Conjunctuur bouwketen 10 2 Architectenbureaus 12 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van augustus heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni tot en met juni niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers in deze publicatie

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009 Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus. Jaargang 9 25 augustus DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja De prijselasticiteit

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 Op de gegevens voor de top 10% van 1999

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Crisis in de EU docentenhandleiding

Crisis in de EU docentenhandleiding Crisis in de EU docentenhandleiding In deze les vergelijken leerlingen de economische situatie van verschillende EU-leden met elkaar. Daarbij maken zij gebruik van de interactieve kaart en grafiek Economische

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Conjunctuurenquête voorjaar 2013

Conjunctuurenquête voorjaar 2013 Conjunctuurenquête voorjaar 2013 Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 2013 Kasper Buiting, beleidsadviseur Onderzoek en Economie www.fme.nl Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 2013 Alle rechten

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland M201218 Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, november 2012 Relatief veel snelgroeiende bedrijven in Nederland In deze rapportage

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Een van de informatiebronnen voor de ecb bij het voeren van het monetaire beleid is de Bank Lending Survey, een kwalitatieve kwartaalenquête naar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Kraanverhuurders bouwen capaciteit af

Kraanverhuurders bouwen capaciteit af Assetvisie kranen ING Economisch Bureau Kraanverhuurders bouwen capaciteit af Het aantal kranen in Nederland neemt af maar er bestaat nog steeds een overcapaciteit. Uurtarieven liggen hierdoor verder onder

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen BLOEMENDETAILHANDEL Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de bloemendetailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 31 maart 2015 Versie 1.0 (Leden) Productievolume Productievolume

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Ga direct naar: Klik op de grijze button en ga direct naar het provinciale rapport van uw keuze. Of klik op de vierkante grijze button om direct naar de

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013

Persbericht. Hoop op een einde aan de crisis. Bevindingen van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in het derde kwartaal van 2013 Persbericht 21 oktober 2013, 0:00 Hoop op een einde aan de crisis 21 oktober 2013 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 F +49

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet pagina 1 van 8 10-7- Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Perioden april Bedrijfsactiviteiten (SBI93) % Ontwikkeling omzet mei juni Verwachte ontwikkeling omzet april

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Branche Update: Wegvervoer

Branche Update: Wegvervoer Branche Update: Wegvervoer Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 26 286441 Financiële weerbaarheid wegvervoer onder druk Het goederenvervoer over de weg heeft het al een tijd

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

DISCLAIMER: de kleine lettertjes DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie