Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 8,0 7,4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 8,0 7,4"

Transcriptie

1 3 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 70 Zoetermeer, 1 november 2012 INHOUDSOPGAVE Situatie verslechterd Niet goed ingeschat Binnenlandse bedrijvigheid oorzaak Bouw gerelateerd transport drukt stemming Consument in mineur 3 e kwartaal, slecht kwartaal Verwachting negatief Bedrijvigheid daalt Minder omzet Een vijfde sluit af met verlies Eerdere voorspellingen voor het derde kwartaal blijken achteraf te positief. Het aantal ondernemers dat een lagere bedrijvigheid voorspelde blijkt in de praktijk fors hoger uit te komen. Niet alleen de bedrijvigheid daalt in het derde kwartaal, maar ook omzet en winst moeten het afleggen tegen de resultaten van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het aantal orders neemt af, het aantal financieel zwakke bedrijven neemt toe. De situatie in de transportsector wordt nijpend. Meer dan de helft van alle ondernemers vindt de situatie waarin de sector verkeert verslechteren. De situatie binnen de transportsector wordt sterk beïnvloed door negatieve resultaten van bouwgerelateerde transportbedrijven. Exclusief de resultaten van deze bedrijven is het resultaat van de TLN conjunctuurenquête een stuk minder negatief. Situatie verslechterd De financiële positie van bedrijven is in het 3 e kwartaal verder verzwakt. Met een aandeel van 17% is het sinds begin 2009 niet eerder voorgekomen dat zo veel ondernemers melden dat de financiële positie van het bedrijf zwak is. In het voorgaande kwartaal meldde 12% een zwakke financiële positie van het bedrijf. Ook het aantal ondernemers dat melding maakt van te weinig opdrachten voor de komende periode is met 41% in drieënhalfjaar niet zo groot geweest. Volgens een aantal ondernemers worden opdrachten steeds later verstrekt. Terwijl in het voorgaande kwartaal 41% van alle ondernemers melding maakte van een verslechtering van de economische situatie binnen de transportsector, zegt nu 55% een verslechtering waar te nemen. Het aantal ondernemers dat een verbetering waarneemt, daalt van 11% in het 2 e, naar 7% in het 3 e kwartaal. Dat het ondernemersvertrouwen naar het laagste punt in 3,5 jaar daalt zal niemand verbazen. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 9,0 Stijging vrachtprijsniveau marginaal Financiële positie verslechterd Geen goed woord Weinig vacatures Angstwekkende overeenkomst 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,5 3,0 3,4 4,7 5,8 7,0 7,2 6,8 7,0 7,0 7,0 7,2 7,8 7,8 8,0 7,4 6,0 5,2 5,3 4,1 4,4 4,8 5,1 4,6 4,3 Ontevreden Weinig vertrouwen Geen lichtpuntje Het nieuwe kabinet Toename faillissementen 2,0 1,0 0,0 1,7 III IV I II III IV I II III IV I II III 2009 v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p - 1 -

2 Niet goed ingeschat Ondernemers die aan de TLN conjunctuurenquête deelnemen zitten er zelden naast, maar ditmaal voorspelden ze voor het 3 e kwartaal een hogere bedrijvigheid dan de praktijk uiteindelijk liet zien. Als we terugblikken dan klopt vanaf 2009 bijna 8 van hun voorspelling als het om een hogere of lagere bedrijvigheid gaat. Ditmaal voorspelde 18% een hogere en 35% een lagere bedrijvigheid voor het 3 e kwartaal. Maar in de praktijk ervoer 19% een hogere en 41% een lagere bedrijvigheid. Een kleine groep heeft waarschijnlijk te maken met een meevaller, maar voor een grote groep viel de bedrijvigheid tegen. NEA transportonderzoek voorspelt voor dit jaar een lichte toename van de transportvolume in het wegvervoer van 0,4%. Deze kleine winst zou in het 4 e kwartaal gerealiseerd moeten worden want vooralsnog laten de eerste 3 kwartalen van dit jaar op basis van niveau een krimp zien. Binnenlandse bedrijvigheid oorzaak De afname van bedrijvigheid in het binnenlandse vervoer is voornamelijk oorzaak van de afname in de totale bedrijvigheid. Maar liefst 88% van alle bedrijven ervoer een lagere binnenlandse bedrijvigheid vergeleken met het 3 e kwartaal van vorig jaar. Een minderheid (15%) ervoer een hogere bedrijvigheid. In het internationale vervoer maakt 23% melding van een hogere en 37% van een lagere bedrijvigheid. De grootste afname van bedrijvigheid zien we in het vervoer op het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Polen. Tegenover de 23% van alle bedrijven die in het 3 e kwartaal zaten met een overschot aan arbeidscapaciteit stond 8% die een tekort meldde. Naast mankracht zat 33% met een overschot aan materieel en 4% met een tekort. Bouw gerelateerd transport drukt stemming De stemming in de transportsector wordt in negatieve zin sterk beïnvloed door transportbedrijven die hoofdzakelijk voor de bouwsector vervoeren. Als we de uitkomsten bekijken, exclusief die van bouwgerelateerde bedrijven, dan levert dat een positiever beeld op. Wat het 3 e kwartaal 2012 betreft, vallen bedrijvigheid, omzet en winst qua niveau hoger uit zonder bouwgerelateerde transportbedrijven. In plaats van een gemiddelde omzetdaling van 3, daalt de omzet met 1,9%. En terwijl gemiddeld 59% van alle bedrijven over voldoende opdrachten beschikt en 41% over onvoldoende, komen deze gemiddelden exclusief bouwgerelateerde bedrijven uit op 66% dat over voldoende, en 34% dat over onvoldoende opdrachten beschikt. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen komt in plaats van 4,9 uit op 5,3. Als we de uitkomsten per deelmarkt (segment) bekijken, dan zien we dat het internationale distributie/groupage vervoer de best gevulde orderportefeuille heeft voor het aankomende kwartaal. Maar liefst 88% van deze ondernemers spreekt over voldoende tot ruim voldoende opdrachten. Ditzelfde geldt voor ondernemers in het vervoer van levende dieren (88%) en in het vervoer van gevaarlijke stoffen (86%). Maar als we enkele bouwgerelateerde deelmarkten onder de loep nemen, dan levert dat een tegenovergesteld beeld op. De groep ondernemers in het bouwmaterialenvervoer dat spreekt over voldoende opdrachten heeft een aandeel van 17%. De rest (83%) spreekt over weinig tot veel te weinig opdrachten. In het kiepautovervoer spreekt slechts 35% over voldoende tot ruim voldoende opdrachten, de rest (65%) meldt onvoldoende tot ruim onvoldoende opdrachten. Consument in mineur Het gaat nog steeds niet goed met de Nederlandse economie. Vanaf het 4 e kwartaal 2011 tot nu toe krimpt onze economie. En de bedrijvigheid bij transportbedrijven deint mee met de economische groeifluctuaties. De grootste negatieve invloed op onze economie is het vertrouwen van consumenten. En die zien het al een tijdje niet zitten. Niet eerder sinds de eerste meting van het consumentenvertrouwen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1986 was de Nederlandse consument zo pessimistisch. De gemiddelde indicator voor het consumentenvertrouwen 2012 (t/m oktober) staat met -36,3 op het laagste punt in 27 jaar. Ook de indicator die de koopbereidheid van consumenten aangeeft is momenteel met -24 op een historisch dieptepunt beland. De grootste zorgen zijn de toenemende werkloosheid en de inflatie. Maar ook de verslechterende situatie op de huizenmarkt, de groeiende baanonzekerheid, afnemende koopkracht naast toenemende financiële lasten zorgen voor een negatieve stemming. Het directe gevolg van het lage consumentenvertrouwen is een afnemende consumptie, dalende winkelverkopen, een krimpende industriële productie, een vertraagde doorloopsnelheid in voorraden en dus afname van transportopdrachten. 3 e kwartaal, slecht kwartaal Veel bedrijven binnen de transportsector hebben het in het 3 e kwartaal relatief rustig onder invloed van de vakantiemaanden juli en augustus. Maar omdat in het TLN conjunctuuronderzoek vergeleken wordt met eenzelfde periode van het voorgaande jaar, heeft de vakantieperiode geen invloed op de uitkomsten. Vergeleken met het 3 e kwartaal 2011 vindt 1% van alle ondernemers het afgelopen 3 e kwartaal een zeer goed kwartaal, 18% vindt het een goed kwartaal, 41% bestempelt het als een normaal kwartaal, 35% spreekt over een slecht kwartaal en 4% heeft het over een zeer - 2 -

3 Begripsomschrijving: Categorie bedrijven: Klein (<5 vrachtauto s) Middelgroot (5-50 vrachtauto s) Groot (>50 vrachtauto s) Binnenlands (>75% omzet uit binnenlandse activiteiten) Internationaal (> 75% omzet uit internationale activiteiten) Logistiek (> 4 omzet uit logistieke diensten, naast transport) ZZP-er (Zelfstandige (ondernemer) Zonder Personeel) De Stemmingsindicator zoals in dit bericht bedoeld, stelt TLN samen uit het percentage positieve en negatieve respondenten ten opzichte van het totaal aantal respondenten, waarbij de uitkomst wordt gewogen. Het minimum is 0, maximum is 11 Bedrijvigheid = Mate waarin personeel en materieel actief worden ingezet (hoog/laag) voor het uitvoeren van het aantal toegenomen/afgenomen opdrachten Omzet = Totaal van alle opbrengsten, behaald uit uitgevoerde opdrachten in een bepaalde periode Winst = Restant van alle opbrengsten minus alle kosten in een bepaalde periode Vrachtprijs = Prijs per eenheid (km, uur, m2, etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht Vertrouwen (ondernemersvertrouwen) = Mate waarin de ondernemer rekent op een bedrijfseconomisch goede/slechte komende periode Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren Losse, tijdelijke krachten = Uitzendkrachten en losse oproepkrachten (nul-uren contactanten) Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar slecht kwartaal. Vergeleken met het aantal positieve beoordelingen, vormen negatieve ondernemers met 39% de meerderheid. Verwachting negatief Wat het 4 e kwartaal 2012 betreft, verwachten ondernemers niet veel. Een meerderheid (43%) rekent op eenzelfde bedrijvigheid als in het 4 e kwartaal van vorig jaar, 17% rekent op een hogere, en 4 op een lagere bedrijvigheid. Door de bank genomen geeft deze verdeling een daling van bedrijvigheid aan. Met name bedrijven in het binnenlandse vervoer zijn pessimistisch. Kijken we naar de verwachte bedrijvigheid per deelmarkt, dan zijn bedrijven in het Tank-/silovervoer, het vervoer van levende dieren, in het distributievervoer en in het sierteeltvervoer het meest optimistisch. Ondernemers bij deze bedrijven voorspellen een hogere bedrijvigheid vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Een sterke daling van bedrijvigheid ten opzichte van vorig jaar wordt verwacht bij bedrijven in het vervoer van gevaarlijke stoffen, in het containervervoer, in het kiepautovervoer en in het vervoer van bouwmaterialen. Ontwikkeling bedrijvigheid (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar % 68% 68% 62% 6 54% 5-7% -8% -6% -1-4% -9% -11% Stemmingsindicator bedrijvigheid zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 4,9 5,3 6,1 7,3 5,6 6,3 5,9 6, II 4,8 5,1 5,1 5,0 5,0 5,4 5,3 5,1 2012* III 4,1 4,7 4,5 4,3 4,5 4,9 4,4 4, III 4,3 4,3 3,8 5,5 3,8 4,8 3,3 4,3 2012* IV 3,8 4,0 4,1 5,2 3,7 4,8 3,6 4,3 *voorspelling ondernemers 32% 28% -29% -31% kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 18% 14% 8% 7% 8% 15% -46% -55% -76% -74% -64% -54% 38% 59% 56% 49% 47% 47% stijging daling 36% 28% 24% 26% 19% 17% -15% -13% -18%-19% -2-27% -32% -31% -33% -43% -41% -4 4e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Bedrijvigheid daalt Volgens een meerderheid (41%) van alle ondernemers is de bedrijvigheid in het 3 e kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar gedaald, 4 meldt een gelijke, en 19% meldt een hogere bedrijvigheid. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid daalt van 5,1 in het 2 e, naar 4,3 in het 3 e kwartaal. Overigens werd aan het begin van het 3 e kwartaal een hogere bedrijvigheid voorspeld dan in de praktijk is waargenomen. De daling van bedrijvigheid in het 3 e kwartaal komt voor een groot deel voor rekening van het binnenlandse vervoer. Bijna de helft van alle bedrijven in het binnenlandse vervoer meldt een lagere bedrijvigheid. Maar ook in het internationale vervoer meldt 37% een lagere bedrijvigheid. Op kwartaalbasis zien we een afname van bedrijvigheid op alle belangrijke landenrelaties. De grootste afname (relatief) zien we in het vervoer op Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De afname in het vervoer op Italië en Spanje is een stuk geringer

4 Stemmingsindicator internationale bedrijvigheid per land II III IV I II III IV I II III Duitsland 7,8 7,0 7,2 7,1 8,1 5,3 5,2 5,5 6,3 5,6 België 7,1 6,3 6,7 6,5 7,1 5,3 5,0 5,1 5,8 4,8 Frankrijk 7,1 6,0 6,7 6,5 7,1 5,0 5,0 5,4 5,2 4,8 Italië 7,8 5,0 5,7 7,1 5,5 5,5 5,0 4,4 5,0 4,8 Verenigd Koninkrijk 7,1 4,7 5,7 5,5 6,9 5,5 5,0 5,7 6,2 4,5 Zweden 7,0 7,7 6,3 4,9 6,0 5,0 4,9 6,2 6,7 5,7 Spanje 6,3 5,3 4,7 5,3 6,3 5,2 3,6 4,5 3,6 3,5 Denemarken 6,5 5,7 5,8 6,0 6,6 4,5 4,5 4,3 5,5 4,9 Oostenrijk 5,5 5,5 5,7 6,0 5,8 4,2 5,0 5,1 6,6 4,6 Polen 7,4 5,5 7,3 5,5 6,3 3,5 5,8 5,8 4,4 3,2 Totaal 7,1 6,2 6,4 6,5 6,8 5,1 4,9 5,1 5,6 5,0 kwartaal t.o.v. voorgaande kwartaal Stemmingsindicator omzet zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 5,1 5,7 6,5 7,9 5,9 7,0 5,9 6, II 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,7 5, III 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,7 5,1 4,8 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Minder omzet Ook het omzetniveau daalt. Van alle ondernemers meldt 25% een hogere, 36% een gelijk en 38% een lagere omzet ten opzichte van een jaar geleden. De stemmingsindicator daalt van 5,1 in het 2 e, naar 4,8 in het 3 e kwartaal. In het 2 e kwartaal van dit jaar daalde de totale omzet gemiddeld met 1,8% en in het 3 e kwartaal zien we een daling van 3,. Ontwikkeling omzet (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 10 8 stijging daling % 58% 61% 63% 57% 55% 54% 46% 45% 36% -7% -8% -9% -1-7% -1-11% 23% 18% 11% 11% 1 37% 48% 47% 47% 55% 59% 41% 34% 27% 28% 25% 22% % -25% -31% -46% -66% -71%-71% -54% -37% -23%-23% -2-14% -16% -24% -27% -28% -35% -38% -41% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Gemiddelde omzetstijging of -daling t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III -2,6% -0,8% 1,3% 6,1% -0,5% 2,7% -3,6% 1,2% IV -0,2% -0,4% 2, 4,8% 1, 0, 0,5% 0,4% 2012 I -10,3% -6,5% -3,9% -2,2% -6,4% -2,2% -7,7% -3,7% II -3,3% -2,9% -0,9% -0,3% -3,1% 0, -1,8% -1,8% III -2,7% -4,2% -3,2% 0,6% -5,1% -1,5% -6,4% -3, Omzetpercentage is indicatief en betreft een rekenkundig gemiddelde, gebaseerd op opgaven van respondenten - 4 -

5 Ontwikkeling winst (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 10 stijging 8 daling % 42% 54% 53% 5 45% 46% -11% -16%-16% -16% -12% -15% -17% -23% 33% 23% 22% 2 15% 1 1 7% -39% -43% -47% -67% -7-65% 29% 41% 38% 36% 38% 51% 33% 28% 19% 22% 21% 17% -2-27% -25% -26% -29% -33% -33% -35% -41% -41% -48% -51% -54% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Een vijfde sluit af met verlies Het winstniveau en de stemmingsindicator geven geen beeld hoeveel bedrijven daadwerkelijk het kwartaal afsluiten met winst of verlies. De vraag of de winst stijgt of daalt, wordt door 21% beantwoord met gestegen. Daarnaast antwoordt 31% met gelijk en 48% met gedaald. De stemmingsindicator voor het winstniveau daalt hiermee van 4,4 in het 2 e kwartaal naar 4,0 in het 3 e kwartaal. Van alle ondernemers zegt 44% het 3 e kwartaal met winst af te sluiten, 29% zegt quitte te spelen en 19% zegt het kwartaal met verlies af te sluiten. De rest (8%) kan het financiële resultaat over het 3 e kwartaal nog niet inschatten of wil het liever niet zeggen. Stemmingsindicator winst zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 4,8 5,0 5,6 7,6 4,9 5,7 4,7 5, II 4,6 4,8 4,3 3,8 4,3 5,2 3,9 4, III 3,7 3,8 3,9 5,4 3,6 4,4 3,0 4,0 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Financiële afsluiting 3 e kwartaal 2012 (op basis van raming ondernemer) Quitte 29, Verlies 18,8% Winst 44,1% Weet of zegt het niet 8,1% - 5 -

6 Ontwikkeling vrachtprijs (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar % 85% 81% 77% 78% 77% 72% 66% 68% 6-3% -4% -2% -3% -3% -1% -1% -1% -3% -3% -9% 3 33% 27% 22% 17% 15% 15% 16% -3-33% -37% -4-45% 57% 54% stijging daling 46% 4 44% 32% 34% 4% -5% -13% -1-6% -6% -9% -1-16% -13%-6% -19% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Stemmingsindicator vrachtprijs zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 7,3 7,1 7,7 9,5 7,3 7,9 5,7 7, II 6,0 6,0 6,6 7,2 6,2 6,6 5,2 6, III 6,7 6,4 6,9 7,2 6,5 7,3 5,3 6,7 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Stijging vrachtprijsniveau marginaal De indicator voor het vrachtprijsniveau is de enige indicator die ten opzichte van het voorgaande kwartaal stijgt. Het gaat hierbij om een marginale stijging. De indicator stijgt van 6,4 in het 2 e, naar 6,7 in het 3 e kwartaal. In het 2 e kwartaal sprak 32% van een hogere, 52% van een gelijke en 16% van een lagere vrachtprijs. En in het 3 e kwartaal spreekt 34% van een hogere, 53% van een gelijke en 13% van een lagere vrachtprijs. Transportprijzen staan al geruime tijd onder druk. Een meerderheid (62%) is ontevreden over de vrachtprijs. Ontwikkeling financiële positie van het bedrijf (ondernemersoordeel) IV I II III IV I II III Zeer sterk (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen) 9,5% 9,4% 11,8% 14,6% 8,5% 10,8% 10,7% 6,8% Sterk (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen) 41,3% 38,2% 36,8% 33, 39,7% 39,6% 37, 40, Noch sterk, noch zwak 37,7% 40,8% 38,8% 41, 39,8% 37,7% 39,9% 36,1% Zwak (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen) 9,2% 9,6% 9,8% 9,6% 9,6% 9,8% 9,2% 14,6% Zeer zwak (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen) 2,3% 2, 2,9% 1,8% 2,2% 2,1% 3,1% 2,5% Indicator: 8,1 7,9 8,0 8,2 7,8 8,1 7,9 7,4 Financiële positie verslechterd Het aantal bedrijven waarvan de financiële positie is verslechterd neemt toe van 12% in het 2 e, naar 17% in het 3 e kwartaal. Sinds begin 2009 is het aandeel van bedrijven die zelf zeggen dat hun financiële positie zwak is, niet zo groot geweest. Het aantal bedrijven waarvan de ondernemer de financiële positie zeer sterk noemt, daalt van 11% in het 2 e, naar 7% in het 3 e kwartaal. Het aantal bedrijven met een sterke positie, stijgt van 37 naar 4, het aantal bedrijven met een noch sterke, noch zwakke positie daalt van 40 naar 36%, het aantal bedrijven met een zwakke positie stijgt van 9 naar 15% en het aantal bedrijven waarvan de financiële positie zeer zwak is, blijft met 3% vrijwel gelijk. De stemmingsindicator daalt van 7,9 in het 2 e, naar 7,4 in het 3 e kwartaal

7 3 e kwartaal 2012 t.o.v. 3 e kwartaal 2011 en gemiddelde indicatoren (3 e kwartalen) Totale bedrijvigheid Vertrouwen (aan 5 Vrachtprijs einde kwartaal) Internationale bedrijvigheid Winst Binnenlandse bedrijvigheid Omzet 2011, kw. III 2012, kw. III Gemiddelden, kw. III Beoordeling ondernemers afgesloten kwartaal IV I II III IV I II III Zeer goed kwartaal 2,9% 3,4% 5,5% 3,6% 2,8% 2,3% 2,4% 1,3% Goed kwartaal 33,7% 33,8% 39,9% 21,6% 26,8% 20,2% 23,4% 18,2% Normaal kwartaal 42,9% 46,1% 38,4% 46,7% 43,7% 33,8% 43,3% 41,5% Slecht kwartaal 19,3% 14,8% 14,9% 26,2% 24,9% 36,4% 29, 35,2% Zeer slecht kwartaal 1,2% 1,9% 1,3% 1,8% 1,9% 7,4% 2, 3,8% Indicator: 6,5 6,7 7,3 5,5 5,7 4,0 5,2 4,3 Stemmingsindicator kwartaaloordeel (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen Afvalstoffen Kiepauto's Koeriers Stukgoederen (intern.) Melk Verhuizers Containers Levende dieren Distr./groupage (nat.) Stukgoederen (nat.) Sierteelt Agrarisch Exceptioneel Geconditioneerd Distr./groupage (intern.) Gevaarlijke stoffen Tank Silo 1,9 3,1 3,1 3,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 5,0 5,2 5,3 5,6 5,7 6,0 6, Geen goed woord Door de bank genomen heeft de transportondernemer geen goed woord over voor het 3 e kwartaal Vergeleken met het 3 e kwartaal 2011 vallen alle belangrijke indicatoren in de schaduw. Ook met het gemiddelde resultaat in 3 e kwartalen valt het resultaat in het niet. Bijna 2 van alle ondernemers vindt het 3 e kwartaal 2012 een goed kwartaal, 42% vindt het een normaal kwartaal en - 7 -

8 39% vindt het een slecht kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 5,2 in het 2 e, naar 4,3 in het 3 e kwartaal. Als we het kwartaaloordeel per deelmarkt bekijken, dan zien we dat de mening over het 3 e kwartaal sterk is verdeeld. Zo valt de indicator bij bedrijven die hoofdzakelijk tank/silo vervoer verrichten met 6,8 een stuk hoger uit dan bij bedrijven die hoofdzakelijk bouwmaterialen vervoeren met 1,9. Ook bedrijven in het afvalstoffenvervoer, in het vervoer met kiepauto s en koeriersbedrijven allen 3,1 - oordelen negatief over het 3 e kwartaal. Naast bedrijven in het tank/silo vervoer zijn bedrijven in het vervoer van gevaarlijke stoffen (6,0) en in het internationale distributie/groupage vervoer (5,7) een stuk positiever over het 3 e kwartaal. Weinig vacatures Het aantal bedrijven met één of meerdere vacatures is sinds begin 2009 niet zo klein geweest. Slechts 7% meldt aan het einde van het 3 e kwartaal één of meerdere vacatures. Ditzelfde geldt ook voor de vacaturegraad die in het 3 e kwartaal uitkomt op 0,7%. Met een vacaturegraad van 1,5% tellen bedrijven in het nationale distributie/groupage vervoer en in het geconditioneerde vervoer relatief de meeste vacatures. Ontwikkeling vacaturegraad 7% 6% 5,6% 5% 4,9% 4,8% 5, 4,6% 4% 4,1% 4,4% 3,9%3,9% 3,3% 3% 2,7% 2,4% 2,5% 2% 1% 1,4% 0,7%0,7% 0,5% 1,1% 1,5% 1,4% 2, 1,8% 1,6% 1,1% 1,1, 0,7% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III (kwartaal/jaar) Ontwikkeling orderportefeuille IV I II III IV I II III Ruim voldoende opdrachten (zeer veel, meer dan genoeg) 7,5% 9,6% 11,1% 8,9% 4,4% 6,4% 5,9% 2,5% Voldoende opdrachten (veel, genoeg) 66,8% 70,3% 72,1% 64,2% 61,3% 65,8% 64,9% 56,5% Onvoldoende opdrachten (weinig, niet genoeg) 23,8% 18,8% 16, 25,3% 32,1% 25,7% 26,8% 37,8% Ruim onvoldoende opdrachten (veel te weinig, bij lange na niet genoeg) 2, 1,4% 0,9% 1,6% 2,2% 2,1% 2,5% 3,2% Indicator: 8,5 9,2 9,7 8,4 7,4 8,2 8,0 6,5 Angstwekkende overeenkomst Het aantal orders voor de komende periode is beland op het laagste niveau in vier jaar. We kunnen dit niveau vergelijken met de situatie in het eerste kwartaal van 2009, één van de slechtste kwartalen in de geschiedenis van de transportsector. Een dieptepunt van ongekende omvang. Meer dan driekwart van alle bedrijven meldde toen dat bedrijvigheid en omzet waren ingestort. Een lange periode van overcapaciteit, volumekrimp en prijsdruk werd dat kwartaal ingeluid. De overeenkomst met de orderportefeuille van toen en nu roept dit schrikbeeld weer op. Dat nu meer dan 4 van alle bedrijven meldt onvoldoende orders voor de komende periode te hebben is op z n minst gezegd verontrustend. Temeer omdat de komende maanden oktober en november van oudsher drukke transportmaanden zijn. Bedrijven in het vervoer van levende dieren en in het internationale distributie/groupage vervoer hebben gemiddeld een goed gevulde orderportefeuille. In beide deelmarkten meldt 88% voldoende opdrachten te hebben voor de komende tijd. Ook bedrijven in het - 8 -

9 vervoer van gevaarlijke stoffen (86%) hebben een goed gevulde orderportefeuille. Anders is het gesteld met bedrijven in het vervoer van bouwmaterialen, verhuisbedrijven en kiepautobedrijven. Van alle bedrijven in het bouwmaterialenvervoer heeft 17% voldoende orders, bij verhuisbedrijven 28% en bij kiepautobedrijven 35%. Al deze bedrijven hebben direct of indirect te maken met de malaise in de bouwsector en de woningmarkt. Ontwikkeling ondernemers tevredenheid (indicator) m.b.t. diverse bedrijfsaspecten IV I II III IV I II III Bedrijvigheid 8,0 8,2 8,9 7,5 7,2 6,7 6,8 6,3 Omzet 7,1 7,5 8,0 6,7 6,8 5,5 6,1 5,5 Winst 4,4 4,1 5,3 4,3 4,8 3,3 4,1 3,4 Vrachtprijzen 2,5 2,6 3,5 3,5 2,9 2,5 2,8 2,1 Prijzen overig 4,8 4,5 5,1 5,3 4,5 4,0 4,8 3,8 Orderportefeuille 7,1 7,5 7,9 6,7 6,0 6,4 5,9 5,7 Bezetting 8,1 8,5 8,9 8,0 8,0 7,8 7,6 7,0 Liquiditeit 7,5 6,7 7,2 7,4 7,6 6,8 6,8 6,6 Concurrentiepositie 7,8 7,4 8,1 7,4 7,2 7,0 7,1 6,3 Tevredenheid algemeen 6,4 6,4 7,0 6,3 6,1 5,6 5,8 5,2 Ontevreden Bij het lezen van het conjunctuurbericht, 3 e kwartaal 2012 zal het niemand verbazen dat ondernemers in de transportsector ontevreden zijn. Met name over de prijzen en over de winst heerst er grote ontevredenheid. De tevredenheidindicator met betrekking tot de vrachtprijs was al niet hoog, maar daalt nog eens van 2,8 in het 2 e, naar 2,1 in het 3 e kwartaal. Maar liefst 62% spreekt zijn ongenoegen uit over de vrachtprijs. Slechts 15% zegt tevreden te zijn over de hoogte van de vrachtprijzen. Wat de winst betreft, zegt 24% tevreden te zijn tegen 51% dat niet tevreden is. De tevredenheidindicator met betrekking tot de winst daalt van 4,1 naar 3,4. Overall daalt de tevredenheidindicator van 5,8 naar 5,2. Stemmingsindicator algemene ondernemerstevredenheid per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen 2,7 Kiepauto's 3,3 Stukgoederen (intern.) Exceptioneel Containers Afvalstoffen Verhuizers Sierteelt Koeriers Stukgoederen (nat.) Levende dieren Agrarisch Geconditioneerd Distr./groupage (nat.) 4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,9 Gevaarlijke stoffen Melk Distr./groupage (intern.) 6,8 6,8 7,1 Tank Silo 7, Weinig vertrouwen Ondernemers in de transportsector hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Het niveau van het ondernemersvertrouwen daalt naar het laagste punt sinds het 2 e kwartaal Het percentage positieve ondernemers minus het percentage negatieve ondernemers komt uit op -11%. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen daalt van 5,3 in het 2 e, naar 4,9 in het 3 e kwartaal. Per deelmarkt zien we dat ondernemers bij bedrijven in internationale distributie/groupage vervoer (6,3), bij bedrijven in het Tank/silo vervoer (6,3) en bij bedrijven in het vervoer van levende dieren - 9 -

10 (6,1) het meeste vertrouwen hebben. Het minste vertrouwen zien we bij ondernemers bij bedrijven in het bouwmaterialenvervoer (2,9), bij bedrijven in het kiepautovervoer (3,7) en bij bedrijven in het internationale stukgoederenvervoer (4,0). Ontwikkeling vertrouwen transportondernemers (positief minus negatief) 5 46% % 35% 3 27% % 6% 9% 12% 19% 17% % -6% -5% -4% -7% -11% -14% -2% -3% -3% -8% -11% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen Kiepauto's Stukgoederen (intern.) Containers Afvalstoffen Verhuizers Sierteelt Geconditioneerd Agrarisch Exceptioneel Stukgoederen (nat.) Distr./groupage (nat.) Melk Koeriers Gevaarlijke stoffen Levende dieren Tank Silo Distr./groupage (intern.) 2,9 3,7 4,0 4,4 4,5 4,5 4,6 5,0 5,1 5,3 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6, Geen lichtpuntje Het lijkt wel of de transportsector geen enkel lichtpuntje kent. Op de vraag of de ondernemer voor de sector een verandering ziet in de economische situatie waarin het verkeert, zegt 7% een verbetering te zien, 38% ziet geen verandering en 55% zegt een verslechtering te zien. De situatie binnen de transportsector wordt sterk beïnvloed door negatieve resultaten van bouwgerelateerde transportbedrijven. Exclusief de resultaten van deze bedrijven is het resultaat van de TLN conjunctuurenquête een stuk minder negatief

11 Colofon Het Conjunctuurbericht Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit Conjunctuurbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op een kwalitatieve analyse van resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode juli t/m september Hoewel bij het samenstellen van dit Conjunctuurbericht de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Transport en Logistiek Nederland niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit bericht. Uitgave Transport en Logistiek Nederland Afdeling Collectieve Belangen, Research Boris Pasternaklaan 22 Postbus KS Zoetermeer Telefoon fax Onderzoek Afdeling Research, Eric Doppert Samenstelling en redactie Afdeling Research, Eric Doppert Nadere inlichtingen Afdeling Voorlichting, Floris Liebrand of Waarneming verbetering/verslechtering binnen transport en logistiek IV I II III IV I II III Sterke verbetering 1,5% 1,5% 4, 0, 0,2% 0, 0,2% 0, Verbetering 40,5% 43,9% 47,7% 12,1% 4,7% 7,4% 11,1% 7,4% Geen verbetering of verslechtering 39,4% 34,5% 35,5% 44, 37,9% 40,2% 48, 38,1% Verslechtering 17,2% 18,6% 12, 41,5% 53,1% 48,9% 38,6% 48,9% Sterke verslechtering 1,4% 1,5% 0,9% 2,5% 4,1% 3,6% 2,2% 5,7% Indicator: 6,8 6,9 7,8 3,6 2,4 2,8 3,8 2,6 Het nieuwe kabinet TLN is verdeeld over de plannen van het nieuwe Kabinet. Enerzijds is TLN verheugd dat dit kabinet de aanpak van files blijft doorzetten door ondermeer te blijven investeren in infrastructuur. Daarnaast komt er geen aparte kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer. De sector is hiermee behoed voor een extra kosten stijging van ruim 1 mrd euro. Desondanks maakt TLN zich grote zorgen over de voorgenomen accijnsverhoging van 3 eurocent op een liter diesel en LPG. Nog nooit waren de brandstofkosten zo hoog als nu. Een accijnsverhoging betekent een extra last van circa 113 miljoen euro. Deze kosten komen bovenop de extra kosten door de verhoging van de assurantiebelasting. Nu steeds meer bedrijven in de financiële problemen komen, vreest TLN dat de extra lasten zeer negatief op de sector kunnen uitwerken. Toename faillissementen Volgens cijfers van Graydon telt het 3e kwartaal 55 faillissementen van bedrijven in het goederenvervoer over de weg. Een stijging van 9 ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 (29). Als we het totaal aantal faillissementen in de eerste 3 kwartalen vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar, dan komen we uit op een stijging van 26% (van 125 naar 157). Landelijk stijgt het aantal faillissementen in deze periode met 14%. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Resultaten TLN Automatiseringsenquête 2007

Resultaten TLN Automatiseringsenquête 2007 Nummer 137 2 mei 2007 Resultaten TLN Automatiseringsenquête 2007 TLN Infoblad is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. I Enquête procedure Inhoud I Enquête procedure (pag. 1) Deelmarkten en

Nadere informatie

Vastgoed verder in dal

Vastgoed verder in dal Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau Vastgoed verder in dal De vooruitzichten voor 212 zijn allerminst positief voor commercieel vastgoed. De verwachte economische krimp zorgt op de gebruikersmarkten

Nadere informatie

De transport & logistiek sector.

De transport & logistiek sector. Graydon Whitepaper De transport & logistiek sector. Financieel management anno 2013. Graydon Nederland is een officiële partner van Transport en Logisitiek Nederland. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe staat

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

ABN AMRO SectorScope

ABN AMRO SectorScope ABN AMRO SectorScope De positie van sectoren in hun cyclus Maart ABN AMRO ziet herstel Nederlandse bedrijfsleven doorzetten in Wel zetten hoge grondstofprijzen druk op herstel en marges Dat geldt met name

Nadere informatie

Pas na 2011 herstelt de bouwproductie

Pas na 2011 herstelt de bouwproductie Kwartaalbericht Bouw ING Economisch Bureau Pas na 211 herstelt de bouwproductie Infrasector valt als laatste steunpilaar weg Ook in 211 krimpt de bouwproductie nog. ING Economisch Bureau verwacht voor

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Vervoer en opslag, sectorbeschrijving

Vervoer en opslag, sectorbeschrijving Opdrachtgever UWV Vervoer en opslag, sectorbeschrijving Onderzoek Vervoer en opslag, sectorbeschrijving Startdatum 1 juni 2013 Einddatum 18 februari 2014 Categorie Arbeidsmarkt Doel en vraagstelling Met

Nadere informatie

transport en logistiek

transport en logistiek sectormonitor transport en logistiek oktober 2011 > ABN AMRO verwacht lagere omzetgroei Transport en Logistiek 1 Sector Monitor Transport & Logistiek Macro economisch beeld 2 Sector Transport en Logistiek

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015. Update, 3 februari 2015

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015. Update, 3 februari 2015 UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015 Update, 3 februari 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkeling economie en vraag naar arbeid in 2015 4 1.1. Gerealiseerde ontwikkelingen eerste drie kwartalen

Nadere informatie

Bouwsector bereikt de bodem in 2013

Bouwsector bereikt de bodem in 2013 Kwartaalbericht Bouw ING Economisch Bureau Bouwsector bereikt de bodem in 213 Ook in 213 zal de bouwproductie nog dalen. De krimp zal naar verwachting echter kleiner zijn dan in. De woningbouw blijft gebukt

Nadere informatie

market monitor Focus op landen en sectoren

market monitor Focus op landen en sectoren market monitor Focus op landen en sectoren Februari 2010 Gemengde vooruitzichten met betrekking tot faillissementen D e voorspelling voor de economische activiteit in 2010 is dat er in de ontwikkelde markten

Nadere informatie

visie op transport en logistiek

visie op transport en logistiek visie op transport en logistiek Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op transport en logistiek 1 Geachte relatie, Voor u ligt de Visie op Sectoren 2011 waarin een groot

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

Sociaal-economische trends

Sociaal-economische trends Sociaal-economische trends Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen 25, aflevering 1 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 25 Verklaring der tekens. = gegevens

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Logistieke Monitor. Regionale Benchmark

Logistieke Monitor. Regionale Benchmark Logistieke Monitor Regionale Benchmark 1 e kwartaal 2014 Inleiding De Kamer van Koophandel is er trots op u de eerste Logistieke Monitor te mogen presenteren. Het unieke van deze monitor is de regionale

Nadere informatie

Vastgoedmarkt klaar voor herstel

Vastgoedmarkt klaar voor herstel Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau Vastgoedmarkt klaar voor herstel Op de vastgoedmarkt zijn er twee verschillende bewegingen waarneembaar. Door de huidige overcapaciteit bij bedrijven zal

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Slow Motion. Economische crisis en mobiliteit. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Maart 2009

Slow Motion. Economische crisis en mobiliteit. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Maart 2009 Slow Motion Economische crisis en mobiliteit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Maart 2009 Meer weten over mobiliteit. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit

Nadere informatie

MVGM Vastgoedtaxaties. Marktrapportage Wonen Q1 2013

MVGM Vastgoedtaxaties. Marktrapportage Wonen Q1 2013 . MVGM Vastgoedtaxaties ACTUEEL 27 AANBEVELINGEN 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN 4 BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP) ARBEIDSMARKT ONTSLAGAANVRAGEN VACATURES WW- UITKERINGEN FAILLISSEMENTEN VERWACHTING 4 4 5

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie