Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 8,0 7,4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 8,0 7,4"

Transcriptie

1 3 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 70 Zoetermeer, 1 november 2012 INHOUDSOPGAVE Situatie verslechterd Niet goed ingeschat Binnenlandse bedrijvigheid oorzaak Bouw gerelateerd transport drukt stemming Consument in mineur 3 e kwartaal, slecht kwartaal Verwachting negatief Bedrijvigheid daalt Minder omzet Een vijfde sluit af met verlies Eerdere voorspellingen voor het derde kwartaal blijken achteraf te positief. Het aantal ondernemers dat een lagere bedrijvigheid voorspelde blijkt in de praktijk fors hoger uit te komen. Niet alleen de bedrijvigheid daalt in het derde kwartaal, maar ook omzet en winst moeten het afleggen tegen de resultaten van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het aantal orders neemt af, het aantal financieel zwakke bedrijven neemt toe. De situatie in de transportsector wordt nijpend. Meer dan de helft van alle ondernemers vindt de situatie waarin de sector verkeert verslechteren. De situatie binnen de transportsector wordt sterk beïnvloed door negatieve resultaten van bouwgerelateerde transportbedrijven. Exclusief de resultaten van deze bedrijven is het resultaat van de TLN conjunctuurenquête een stuk minder negatief. Situatie verslechterd De financiële positie van bedrijven is in het 3 e kwartaal verder verzwakt. Met een aandeel van 17% is het sinds begin 2009 niet eerder voorgekomen dat zo veel ondernemers melden dat de financiële positie van het bedrijf zwak is. In het voorgaande kwartaal meldde 12% een zwakke financiële positie van het bedrijf. Ook het aantal ondernemers dat melding maakt van te weinig opdrachten voor de komende periode is met 41% in drieënhalfjaar niet zo groot geweest. Volgens een aantal ondernemers worden opdrachten steeds later verstrekt. Terwijl in het voorgaande kwartaal 41% van alle ondernemers melding maakte van een verslechtering van de economische situatie binnen de transportsector, zegt nu 55% een verslechtering waar te nemen. Het aantal ondernemers dat een verbetering waarneemt, daalt van 11% in het 2 e, naar 7% in het 3 e kwartaal. Dat het ondernemersvertrouwen naar het laagste punt in 3,5 jaar daalt zal niemand verbazen. Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid, voorspelling en praktijk 9,0 Stijging vrachtprijsniveau marginaal Financiële positie verslechterd Geen goed woord Weinig vacatures Angstwekkende overeenkomst 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,5 3,0 3,4 4,7 5,8 7,0 7,2 6,8 7,0 7,0 7,0 7,2 7,8 7,8 8,0 7,4 6,0 5,2 5,3 4,1 4,4 4,8 5,1 4,6 4,3 Ontevreden Weinig vertrouwen Geen lichtpuntje Het nieuwe kabinet Toename faillissementen 2,0 1,0 0,0 1,7 III IV I II III IV I II III IV I II III 2009 v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p v p - 1 -

2 Niet goed ingeschat Ondernemers die aan de TLN conjunctuurenquête deelnemen zitten er zelden naast, maar ditmaal voorspelden ze voor het 3 e kwartaal een hogere bedrijvigheid dan de praktijk uiteindelijk liet zien. Als we terugblikken dan klopt vanaf 2009 bijna 8 van hun voorspelling als het om een hogere of lagere bedrijvigheid gaat. Ditmaal voorspelde 18% een hogere en 35% een lagere bedrijvigheid voor het 3 e kwartaal. Maar in de praktijk ervoer 19% een hogere en 41% een lagere bedrijvigheid. Een kleine groep heeft waarschijnlijk te maken met een meevaller, maar voor een grote groep viel de bedrijvigheid tegen. NEA transportonderzoek voorspelt voor dit jaar een lichte toename van de transportvolume in het wegvervoer van 0,4%. Deze kleine winst zou in het 4 e kwartaal gerealiseerd moeten worden want vooralsnog laten de eerste 3 kwartalen van dit jaar op basis van niveau een krimp zien. Binnenlandse bedrijvigheid oorzaak De afname van bedrijvigheid in het binnenlandse vervoer is voornamelijk oorzaak van de afname in de totale bedrijvigheid. Maar liefst 88% van alle bedrijven ervoer een lagere binnenlandse bedrijvigheid vergeleken met het 3 e kwartaal van vorig jaar. Een minderheid (15%) ervoer een hogere bedrijvigheid. In het internationale vervoer maakt 23% melding van een hogere en 37% van een lagere bedrijvigheid. De grootste afname van bedrijvigheid zien we in het vervoer op het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Polen. Tegenover de 23% van alle bedrijven die in het 3 e kwartaal zaten met een overschot aan arbeidscapaciteit stond 8% die een tekort meldde. Naast mankracht zat 33% met een overschot aan materieel en 4% met een tekort. Bouw gerelateerd transport drukt stemming De stemming in de transportsector wordt in negatieve zin sterk beïnvloed door transportbedrijven die hoofdzakelijk voor de bouwsector vervoeren. Als we de uitkomsten bekijken, exclusief die van bouwgerelateerde bedrijven, dan levert dat een positiever beeld op. Wat het 3 e kwartaal 2012 betreft, vallen bedrijvigheid, omzet en winst qua niveau hoger uit zonder bouwgerelateerde transportbedrijven. In plaats van een gemiddelde omzetdaling van 3, daalt de omzet met 1,9%. En terwijl gemiddeld 59% van alle bedrijven over voldoende opdrachten beschikt en 41% over onvoldoende, komen deze gemiddelden exclusief bouwgerelateerde bedrijven uit op 66% dat over voldoende, en 34% dat over onvoldoende opdrachten beschikt. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen komt in plaats van 4,9 uit op 5,3. Als we de uitkomsten per deelmarkt (segment) bekijken, dan zien we dat het internationale distributie/groupage vervoer de best gevulde orderportefeuille heeft voor het aankomende kwartaal. Maar liefst 88% van deze ondernemers spreekt over voldoende tot ruim voldoende opdrachten. Ditzelfde geldt voor ondernemers in het vervoer van levende dieren (88%) en in het vervoer van gevaarlijke stoffen (86%). Maar als we enkele bouwgerelateerde deelmarkten onder de loep nemen, dan levert dat een tegenovergesteld beeld op. De groep ondernemers in het bouwmaterialenvervoer dat spreekt over voldoende opdrachten heeft een aandeel van 17%. De rest (83%) spreekt over weinig tot veel te weinig opdrachten. In het kiepautovervoer spreekt slechts 35% over voldoende tot ruim voldoende opdrachten, de rest (65%) meldt onvoldoende tot ruim onvoldoende opdrachten. Consument in mineur Het gaat nog steeds niet goed met de Nederlandse economie. Vanaf het 4 e kwartaal 2011 tot nu toe krimpt onze economie. En de bedrijvigheid bij transportbedrijven deint mee met de economische groeifluctuaties. De grootste negatieve invloed op onze economie is het vertrouwen van consumenten. En die zien het al een tijdje niet zitten. Niet eerder sinds de eerste meting van het consumentenvertrouwen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1986 was de Nederlandse consument zo pessimistisch. De gemiddelde indicator voor het consumentenvertrouwen 2012 (t/m oktober) staat met -36,3 op het laagste punt in 27 jaar. Ook de indicator die de koopbereidheid van consumenten aangeeft is momenteel met -24 op een historisch dieptepunt beland. De grootste zorgen zijn de toenemende werkloosheid en de inflatie. Maar ook de verslechterende situatie op de huizenmarkt, de groeiende baanonzekerheid, afnemende koopkracht naast toenemende financiële lasten zorgen voor een negatieve stemming. Het directe gevolg van het lage consumentenvertrouwen is een afnemende consumptie, dalende winkelverkopen, een krimpende industriële productie, een vertraagde doorloopsnelheid in voorraden en dus afname van transportopdrachten. 3 e kwartaal, slecht kwartaal Veel bedrijven binnen de transportsector hebben het in het 3 e kwartaal relatief rustig onder invloed van de vakantiemaanden juli en augustus. Maar omdat in het TLN conjunctuuronderzoek vergeleken wordt met eenzelfde periode van het voorgaande jaar, heeft de vakantieperiode geen invloed op de uitkomsten. Vergeleken met het 3 e kwartaal 2011 vindt 1% van alle ondernemers het afgelopen 3 e kwartaal een zeer goed kwartaal, 18% vindt het een goed kwartaal, 41% bestempelt het als een normaal kwartaal, 35% spreekt over een slecht kwartaal en 4% heeft het over een zeer - 2 -

3 Begripsomschrijving: Categorie bedrijven: Klein (<5 vrachtauto s) Middelgroot (5-50 vrachtauto s) Groot (>50 vrachtauto s) Binnenlands (>75% omzet uit binnenlandse activiteiten) Internationaal (> 75% omzet uit internationale activiteiten) Logistiek (> 4 omzet uit logistieke diensten, naast transport) ZZP-er (Zelfstandige (ondernemer) Zonder Personeel) De Stemmingsindicator zoals in dit bericht bedoeld, stelt TLN samen uit het percentage positieve en negatieve respondenten ten opzichte van het totaal aantal respondenten, waarbij de uitkomst wordt gewogen. Het minimum is 0, maximum is 11 Bedrijvigheid = Mate waarin personeel en materieel actief worden ingezet (hoog/laag) voor het uitvoeren van het aantal toegenomen/afgenomen opdrachten Omzet = Totaal van alle opbrengsten, behaald uit uitgevoerde opdrachten in een bepaalde periode Winst = Restant van alle opbrengsten minus alle kosten in een bepaalde periode Vrachtprijs = Prijs per eenheid (km, uur, m2, etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht Vertrouwen (ondernemersvertrouwen) = Mate waarin de ondernemer rekent op een bedrijfseconomisch goede/slechte komende periode Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren Losse, tijdelijke krachten = Uitzendkrachten en losse oproepkrachten (nul-uren contactanten) Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar slecht kwartaal. Vergeleken met het aantal positieve beoordelingen, vormen negatieve ondernemers met 39% de meerderheid. Verwachting negatief Wat het 4 e kwartaal 2012 betreft, verwachten ondernemers niet veel. Een meerderheid (43%) rekent op eenzelfde bedrijvigheid als in het 4 e kwartaal van vorig jaar, 17% rekent op een hogere, en 4 op een lagere bedrijvigheid. Door de bank genomen geeft deze verdeling een daling van bedrijvigheid aan. Met name bedrijven in het binnenlandse vervoer zijn pessimistisch. Kijken we naar de verwachte bedrijvigheid per deelmarkt, dan zijn bedrijven in het Tank-/silovervoer, het vervoer van levende dieren, in het distributievervoer en in het sierteeltvervoer het meest optimistisch. Ondernemers bij deze bedrijven voorspellen een hogere bedrijvigheid vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. Een sterke daling van bedrijvigheid ten opzichte van vorig jaar wordt verwacht bij bedrijven in het vervoer van gevaarlijke stoffen, in het containervervoer, in het kiepautovervoer en in het vervoer van bouwmaterialen. Ontwikkeling bedrijvigheid (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar % 68% 68% 62% 6 54% 5-7% -8% -6% -1-4% -9% -11% Stemmingsindicator bedrijvigheid zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 4,9 5,3 6,1 7,3 5,6 6,3 5,9 6, II 4,8 5,1 5,1 5,0 5,0 5,4 5,3 5,1 2012* III 4,1 4,7 4,5 4,3 4,5 4,9 4,4 4, III 4,3 4,3 3,8 5,5 3,8 4,8 3,3 4,3 2012* IV 3,8 4,0 4,1 5,2 3,7 4,8 3,6 4,3 *voorspelling ondernemers 32% 28% -29% -31% kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 18% 14% 8% 7% 8% 15% -46% -55% -76% -74% -64% -54% 38% 59% 56% 49% 47% 47% stijging daling 36% 28% 24% 26% 19% 17% -15% -13% -18%-19% -2-27% -32% -31% -33% -43% -41% -4 4e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Bedrijvigheid daalt Volgens een meerderheid (41%) van alle ondernemers is de bedrijvigheid in het 3 e kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar gedaald, 4 meldt een gelijke, en 19% meldt een hogere bedrijvigheid. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid daalt van 5,1 in het 2 e, naar 4,3 in het 3 e kwartaal. Overigens werd aan het begin van het 3 e kwartaal een hogere bedrijvigheid voorspeld dan in de praktijk is waargenomen. De daling van bedrijvigheid in het 3 e kwartaal komt voor een groot deel voor rekening van het binnenlandse vervoer. Bijna de helft van alle bedrijven in het binnenlandse vervoer meldt een lagere bedrijvigheid. Maar ook in het internationale vervoer meldt 37% een lagere bedrijvigheid. Op kwartaalbasis zien we een afname van bedrijvigheid op alle belangrijke landenrelaties. De grootste afname (relatief) zien we in het vervoer op Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De afname in het vervoer op Italië en Spanje is een stuk geringer

4 Stemmingsindicator internationale bedrijvigheid per land II III IV I II III IV I II III Duitsland 7,8 7,0 7,2 7,1 8,1 5,3 5,2 5,5 6,3 5,6 België 7,1 6,3 6,7 6,5 7,1 5,3 5,0 5,1 5,8 4,8 Frankrijk 7,1 6,0 6,7 6,5 7,1 5,0 5,0 5,4 5,2 4,8 Italië 7,8 5,0 5,7 7,1 5,5 5,5 5,0 4,4 5,0 4,8 Verenigd Koninkrijk 7,1 4,7 5,7 5,5 6,9 5,5 5,0 5,7 6,2 4,5 Zweden 7,0 7,7 6,3 4,9 6,0 5,0 4,9 6,2 6,7 5,7 Spanje 6,3 5,3 4,7 5,3 6,3 5,2 3,6 4,5 3,6 3,5 Denemarken 6,5 5,7 5,8 6,0 6,6 4,5 4,5 4,3 5,5 4,9 Oostenrijk 5,5 5,5 5,7 6,0 5,8 4,2 5,0 5,1 6,6 4,6 Polen 7,4 5,5 7,3 5,5 6,3 3,5 5,8 5,8 4,4 3,2 Totaal 7,1 6,2 6,4 6,5 6,8 5,1 4,9 5,1 5,6 5,0 kwartaal t.o.v. voorgaande kwartaal Stemmingsindicator omzet zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 5,1 5,7 6,5 7,9 5,9 7,0 5,9 6, II 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,7 5, III 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 4,7 5,1 4,8 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Minder omzet Ook het omzetniveau daalt. Van alle ondernemers meldt 25% een hogere, 36% een gelijk en 38% een lagere omzet ten opzichte van een jaar geleden. De stemmingsindicator daalt van 5,1 in het 2 e, naar 4,8 in het 3 e kwartaal. In het 2 e kwartaal van dit jaar daalde de totale omzet gemiddeld met 1,8% en in het 3 e kwartaal zien we een daling van 3,. Ontwikkeling omzet (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 10 8 stijging daling % 58% 61% 63% 57% 55% 54% 46% 45% 36% -7% -8% -9% -1-7% -1-11% 23% 18% 11% 11% 1 37% 48% 47% 47% 55% 59% 41% 34% 27% 28% 25% 22% % -25% -31% -46% -66% -71%-71% -54% -37% -23%-23% -2-14% -16% -24% -27% -28% -35% -38% -41% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Gemiddelde omzetstijging of -daling t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III -2,6% -0,8% 1,3% 6,1% -0,5% 2,7% -3,6% 1,2% IV -0,2% -0,4% 2, 4,8% 1, 0, 0,5% 0,4% 2012 I -10,3% -6,5% -3,9% -2,2% -6,4% -2,2% -7,7% -3,7% II -3,3% -2,9% -0,9% -0,3% -3,1% 0, -1,8% -1,8% III -2,7% -4,2% -3,2% 0,6% -5,1% -1,5% -6,4% -3, Omzetpercentage is indicatief en betreft een rekenkundig gemiddelde, gebaseerd op opgaven van respondenten - 4 -

5 Ontwikkeling winst (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 10 stijging 8 daling % 42% 54% 53% 5 45% 46% -11% -16%-16% -16% -12% -15% -17% -23% 33% 23% 22% 2 15% 1 1 7% -39% -43% -47% -67% -7-65% 29% 41% 38% 36% 38% 51% 33% 28% 19% 22% 21% 17% -2-27% -25% -26% -29% -33% -33% -35% -41% -41% -48% -51% -54% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Een vijfde sluit af met verlies Het winstniveau en de stemmingsindicator geven geen beeld hoeveel bedrijven daadwerkelijk het kwartaal afsluiten met winst of verlies. De vraag of de winst stijgt of daalt, wordt door 21% beantwoord met gestegen. Daarnaast antwoordt 31% met gelijk en 48% met gedaald. De stemmingsindicator voor het winstniveau daalt hiermee van 4,4 in het 2 e kwartaal naar 4,0 in het 3 e kwartaal. Van alle ondernemers zegt 44% het 3 e kwartaal met winst af te sluiten, 29% zegt quitte te spelen en 19% zegt het kwartaal met verlies af te sluiten. De rest (8%) kan het financiële resultaat over het 3 e kwartaal nog niet inschatten of wil het liever niet zeggen. Stemmingsindicator winst zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 4,8 5,0 5,6 7,6 4,9 5,7 4,7 5, II 4,6 4,8 4,3 3,8 4,3 5,2 3,9 4, III 3,7 3,8 3,9 5,4 3,6 4,4 3,0 4,0 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Financiële afsluiting 3 e kwartaal 2012 (op basis van raming ondernemer) Quitte 29, Verlies 18,8% Winst 44,1% Weet of zegt het niet 8,1% - 5 -

6 Ontwikkeling vrachtprijs (%- / %+) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar % 85% 81% 77% 78% 77% 72% 66% 68% 6-3% -4% -2% -3% -3% -1% -1% -1% -3% -3% -9% 3 33% 27% 22% 17% 15% 15% 16% -3-33% -37% -4-45% 57% 54% stijging daling 46% 4 44% 32% 34% 4% -5% -13% -1-6% -6% -9% -1-16% -13%-6% -19% e kw betreft voorspelling ondernemers II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Stemmingsindicator vrachtprijs zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2011 III 7,3 7,1 7,7 9,5 7,3 7,9 5,7 7, II 6,0 6,0 6,6 7,2 6,2 6,6 5,2 6, III 6,7 6,4 6,9 7,2 6,5 7,3 5,3 6,7 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Stijging vrachtprijsniveau marginaal De indicator voor het vrachtprijsniveau is de enige indicator die ten opzichte van het voorgaande kwartaal stijgt. Het gaat hierbij om een marginale stijging. De indicator stijgt van 6,4 in het 2 e, naar 6,7 in het 3 e kwartaal. In het 2 e kwartaal sprak 32% van een hogere, 52% van een gelijke en 16% van een lagere vrachtprijs. En in het 3 e kwartaal spreekt 34% van een hogere, 53% van een gelijke en 13% van een lagere vrachtprijs. Transportprijzen staan al geruime tijd onder druk. Een meerderheid (62%) is ontevreden over de vrachtprijs. Ontwikkeling financiële positie van het bedrijf (ondernemersoordeel) IV I II III IV I II III Zeer sterk (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen) 9,5% 9,4% 11,8% 14,6% 8,5% 10,8% 10,7% 6,8% Sterk (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen) 41,3% 38,2% 36,8% 33, 39,7% 39,6% 37, 40, Noch sterk, noch zwak 37,7% 40,8% 38,8% 41, 39,8% 37,7% 39,9% 36,1% Zwak (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen) 9,2% 9,6% 9,8% 9,6% 9,6% 9,8% 9,2% 14,6% Zeer zwak (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen) 2,3% 2, 2,9% 1,8% 2,2% 2,1% 3,1% 2,5% Indicator: 8,1 7,9 8,0 8,2 7,8 8,1 7,9 7,4 Financiële positie verslechterd Het aantal bedrijven waarvan de financiële positie is verslechterd neemt toe van 12% in het 2 e, naar 17% in het 3 e kwartaal. Sinds begin 2009 is het aandeel van bedrijven die zelf zeggen dat hun financiële positie zwak is, niet zo groot geweest. Het aantal bedrijven waarvan de ondernemer de financiële positie zeer sterk noemt, daalt van 11% in het 2 e, naar 7% in het 3 e kwartaal. Het aantal bedrijven met een sterke positie, stijgt van 37 naar 4, het aantal bedrijven met een noch sterke, noch zwakke positie daalt van 40 naar 36%, het aantal bedrijven met een zwakke positie stijgt van 9 naar 15% en het aantal bedrijven waarvan de financiële positie zeer zwak is, blijft met 3% vrijwel gelijk. De stemmingsindicator daalt van 7,9 in het 2 e, naar 7,4 in het 3 e kwartaal

7 3 e kwartaal 2012 t.o.v. 3 e kwartaal 2011 en gemiddelde indicatoren (3 e kwartalen) Totale bedrijvigheid Vertrouwen (aan 5 Vrachtprijs einde kwartaal) Internationale bedrijvigheid Winst Binnenlandse bedrijvigheid Omzet 2011, kw. III 2012, kw. III Gemiddelden, kw. III Beoordeling ondernemers afgesloten kwartaal IV I II III IV I II III Zeer goed kwartaal 2,9% 3,4% 5,5% 3,6% 2,8% 2,3% 2,4% 1,3% Goed kwartaal 33,7% 33,8% 39,9% 21,6% 26,8% 20,2% 23,4% 18,2% Normaal kwartaal 42,9% 46,1% 38,4% 46,7% 43,7% 33,8% 43,3% 41,5% Slecht kwartaal 19,3% 14,8% 14,9% 26,2% 24,9% 36,4% 29, 35,2% Zeer slecht kwartaal 1,2% 1,9% 1,3% 1,8% 1,9% 7,4% 2, 3,8% Indicator: 6,5 6,7 7,3 5,5 5,7 4,0 5,2 4,3 Stemmingsindicator kwartaaloordeel (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen Afvalstoffen Kiepauto's Koeriers Stukgoederen (intern.) Melk Verhuizers Containers Levende dieren Distr./groupage (nat.) Stukgoederen (nat.) Sierteelt Agrarisch Exceptioneel Geconditioneerd Distr./groupage (intern.) Gevaarlijke stoffen Tank Silo 1,9 3,1 3,1 3,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 5,0 5,2 5,3 5,6 5,7 6,0 6, Geen goed woord Door de bank genomen heeft de transportondernemer geen goed woord over voor het 3 e kwartaal Vergeleken met het 3 e kwartaal 2011 vallen alle belangrijke indicatoren in de schaduw. Ook met het gemiddelde resultaat in 3 e kwartalen valt het resultaat in het niet. Bijna 2 van alle ondernemers vindt het 3 e kwartaal 2012 een goed kwartaal, 42% vindt het een normaal kwartaal en - 7 -

8 39% vindt het een slecht kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 5,2 in het 2 e, naar 4,3 in het 3 e kwartaal. Als we het kwartaaloordeel per deelmarkt bekijken, dan zien we dat de mening over het 3 e kwartaal sterk is verdeeld. Zo valt de indicator bij bedrijven die hoofdzakelijk tank/silo vervoer verrichten met 6,8 een stuk hoger uit dan bij bedrijven die hoofdzakelijk bouwmaterialen vervoeren met 1,9. Ook bedrijven in het afvalstoffenvervoer, in het vervoer met kiepauto s en koeriersbedrijven allen 3,1 - oordelen negatief over het 3 e kwartaal. Naast bedrijven in het tank/silo vervoer zijn bedrijven in het vervoer van gevaarlijke stoffen (6,0) en in het internationale distributie/groupage vervoer (5,7) een stuk positiever over het 3 e kwartaal. Weinig vacatures Het aantal bedrijven met één of meerdere vacatures is sinds begin 2009 niet zo klein geweest. Slechts 7% meldt aan het einde van het 3 e kwartaal één of meerdere vacatures. Ditzelfde geldt ook voor de vacaturegraad die in het 3 e kwartaal uitkomt op 0,7%. Met een vacaturegraad van 1,5% tellen bedrijven in het nationale distributie/groupage vervoer en in het geconditioneerde vervoer relatief de meeste vacatures. Ontwikkeling vacaturegraad 7% 6% 5,6% 5% 4,9% 4,8% 5, 4,6% 4% 4,1% 4,4% 3,9%3,9% 3,3% 3% 2,7% 2,4% 2,5% 2% 1% 1,4% 0,7%0,7% 0,5% 1,1% 1,5% 1,4% 2, 1,8% 1,6% 1,1% 1,1, 0,7% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III (kwartaal/jaar) Ontwikkeling orderportefeuille IV I II III IV I II III Ruim voldoende opdrachten (zeer veel, meer dan genoeg) 7,5% 9,6% 11,1% 8,9% 4,4% 6,4% 5,9% 2,5% Voldoende opdrachten (veel, genoeg) 66,8% 70,3% 72,1% 64,2% 61,3% 65,8% 64,9% 56,5% Onvoldoende opdrachten (weinig, niet genoeg) 23,8% 18,8% 16, 25,3% 32,1% 25,7% 26,8% 37,8% Ruim onvoldoende opdrachten (veel te weinig, bij lange na niet genoeg) 2, 1,4% 0,9% 1,6% 2,2% 2,1% 2,5% 3,2% Indicator: 8,5 9,2 9,7 8,4 7,4 8,2 8,0 6,5 Angstwekkende overeenkomst Het aantal orders voor de komende periode is beland op het laagste niveau in vier jaar. We kunnen dit niveau vergelijken met de situatie in het eerste kwartaal van 2009, één van de slechtste kwartalen in de geschiedenis van de transportsector. Een dieptepunt van ongekende omvang. Meer dan driekwart van alle bedrijven meldde toen dat bedrijvigheid en omzet waren ingestort. Een lange periode van overcapaciteit, volumekrimp en prijsdruk werd dat kwartaal ingeluid. De overeenkomst met de orderportefeuille van toen en nu roept dit schrikbeeld weer op. Dat nu meer dan 4 van alle bedrijven meldt onvoldoende orders voor de komende periode te hebben is op z n minst gezegd verontrustend. Temeer omdat de komende maanden oktober en november van oudsher drukke transportmaanden zijn. Bedrijven in het vervoer van levende dieren en in het internationale distributie/groupage vervoer hebben gemiddeld een goed gevulde orderportefeuille. In beide deelmarkten meldt 88% voldoende opdrachten te hebben voor de komende tijd. Ook bedrijven in het - 8 -

9 vervoer van gevaarlijke stoffen (86%) hebben een goed gevulde orderportefeuille. Anders is het gesteld met bedrijven in het vervoer van bouwmaterialen, verhuisbedrijven en kiepautobedrijven. Van alle bedrijven in het bouwmaterialenvervoer heeft 17% voldoende orders, bij verhuisbedrijven 28% en bij kiepautobedrijven 35%. Al deze bedrijven hebben direct of indirect te maken met de malaise in de bouwsector en de woningmarkt. Ontwikkeling ondernemers tevredenheid (indicator) m.b.t. diverse bedrijfsaspecten IV I II III IV I II III Bedrijvigheid 8,0 8,2 8,9 7,5 7,2 6,7 6,8 6,3 Omzet 7,1 7,5 8,0 6,7 6,8 5,5 6,1 5,5 Winst 4,4 4,1 5,3 4,3 4,8 3,3 4,1 3,4 Vrachtprijzen 2,5 2,6 3,5 3,5 2,9 2,5 2,8 2,1 Prijzen overig 4,8 4,5 5,1 5,3 4,5 4,0 4,8 3,8 Orderportefeuille 7,1 7,5 7,9 6,7 6,0 6,4 5,9 5,7 Bezetting 8,1 8,5 8,9 8,0 8,0 7,8 7,6 7,0 Liquiditeit 7,5 6,7 7,2 7,4 7,6 6,8 6,8 6,6 Concurrentiepositie 7,8 7,4 8,1 7,4 7,2 7,0 7,1 6,3 Tevredenheid algemeen 6,4 6,4 7,0 6,3 6,1 5,6 5,8 5,2 Ontevreden Bij het lezen van het conjunctuurbericht, 3 e kwartaal 2012 zal het niemand verbazen dat ondernemers in de transportsector ontevreden zijn. Met name over de prijzen en over de winst heerst er grote ontevredenheid. De tevredenheidindicator met betrekking tot de vrachtprijs was al niet hoog, maar daalt nog eens van 2,8 in het 2 e, naar 2,1 in het 3 e kwartaal. Maar liefst 62% spreekt zijn ongenoegen uit over de vrachtprijs. Slechts 15% zegt tevreden te zijn over de hoogte van de vrachtprijzen. Wat de winst betreft, zegt 24% tevreden te zijn tegen 51% dat niet tevreden is. De tevredenheidindicator met betrekking tot de winst daalt van 4,1 naar 3,4. Overall daalt de tevredenheidindicator van 5,8 naar 5,2. Stemmingsindicator algemene ondernemerstevredenheid per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen 2,7 Kiepauto's 3,3 Stukgoederen (intern.) Exceptioneel Containers Afvalstoffen Verhuizers Sierteelt Koeriers Stukgoederen (nat.) Levende dieren Agrarisch Geconditioneerd Distr./groupage (nat.) 4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,9 Gevaarlijke stoffen Melk Distr./groupage (intern.) 6,8 6,8 7,1 Tank Silo 7, Weinig vertrouwen Ondernemers in de transportsector hebben weinig vertrouwen in de toekomst. Het niveau van het ondernemersvertrouwen daalt naar het laagste punt sinds het 2 e kwartaal Het percentage positieve ondernemers minus het percentage negatieve ondernemers komt uit op -11%. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen daalt van 5,3 in het 2 e, naar 4,9 in het 3 e kwartaal. Per deelmarkt zien we dat ondernemers bij bedrijven in internationale distributie/groupage vervoer (6,3), bij bedrijven in het Tank/silo vervoer (6,3) en bij bedrijven in het vervoer van levende dieren - 9 -

10 (6,1) het meeste vertrouwen hebben. Het minste vertrouwen zien we bij ondernemers bij bedrijven in het bouwmaterialenvervoer (2,9), bij bedrijven in het kiepautovervoer (3,7) en bij bedrijven in het internationale stukgoederenvervoer (4,0). Ontwikkeling vertrouwen transportondernemers (positief minus negatief) 5 46% % 35% 3 27% % 6% 9% 12% 19% 17% % -6% -5% -4% -7% -11% -14% -2% -3% -3% -8% -11% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per soort vervoer (hoofdactiviteit vervoer of anderszins), 3 e kwartaal 2012 Bouwmaterialen Kiepauto's Stukgoederen (intern.) Containers Afvalstoffen Verhuizers Sierteelt Geconditioneerd Agrarisch Exceptioneel Stukgoederen (nat.) Distr./groupage (nat.) Melk Koeriers Gevaarlijke stoffen Levende dieren Tank Silo Distr./groupage (intern.) 2,9 3,7 4,0 4,4 4,5 4,5 4,6 5,0 5,1 5,3 5,3 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6, Geen lichtpuntje Het lijkt wel of de transportsector geen enkel lichtpuntje kent. Op de vraag of de ondernemer voor de sector een verandering ziet in de economische situatie waarin het verkeert, zegt 7% een verbetering te zien, 38% ziet geen verandering en 55% zegt een verslechtering te zien. De situatie binnen de transportsector wordt sterk beïnvloed door negatieve resultaten van bouwgerelateerde transportbedrijven. Exclusief de resultaten van deze bedrijven is het resultaat van de TLN conjunctuurenquête een stuk minder negatief

11 Colofon Het Conjunctuurbericht Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit Conjunctuurbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op een kwalitatieve analyse van resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode juli t/m september Hoewel bij het samenstellen van dit Conjunctuurbericht de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Transport en Logistiek Nederland niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit bericht. Uitgave Transport en Logistiek Nederland Afdeling Collectieve Belangen, Research Boris Pasternaklaan 22 Postbus KS Zoetermeer Telefoon fax Onderzoek Afdeling Research, Eric Doppert Samenstelling en redactie Afdeling Research, Eric Doppert Nadere inlichtingen Afdeling Voorlichting, Floris Liebrand of Waarneming verbetering/verslechtering binnen transport en logistiek IV I II III IV I II III Sterke verbetering 1,5% 1,5% 4, 0, 0,2% 0, 0,2% 0, Verbetering 40,5% 43,9% 47,7% 12,1% 4,7% 7,4% 11,1% 7,4% Geen verbetering of verslechtering 39,4% 34,5% 35,5% 44, 37,9% 40,2% 48, 38,1% Verslechtering 17,2% 18,6% 12, 41,5% 53,1% 48,9% 38,6% 48,9% Sterke verslechtering 1,4% 1,5% 0,9% 2,5% 4,1% 3,6% 2,2% 5,7% Indicator: 6,8 6,9 7,8 3,6 2,4 2,8 3,8 2,6 Het nieuwe kabinet TLN is verdeeld over de plannen van het nieuwe Kabinet. Enerzijds is TLN verheugd dat dit kabinet de aanpak van files blijft doorzetten door ondermeer te blijven investeren in infrastructuur. Daarnaast komt er geen aparte kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer. De sector is hiermee behoed voor een extra kosten stijging van ruim 1 mrd euro. Desondanks maakt TLN zich grote zorgen over de voorgenomen accijnsverhoging van 3 eurocent op een liter diesel en LPG. Nog nooit waren de brandstofkosten zo hoog als nu. Een accijnsverhoging betekent een extra last van circa 113 miljoen euro. Deze kosten komen bovenop de extra kosten door de verhoging van de assurantiebelasting. Nu steeds meer bedrijven in de financiële problemen komen, vreest TLN dat de extra lasten zeer negatief op de sector kunnen uitwerken. Toename faillissementen Volgens cijfers van Graydon telt het 3e kwartaal 55 faillissementen van bedrijven in het goederenvervoer over de weg. Een stijging van 9 ten opzichte van het 3e kwartaal 2011 (29). Als we het totaal aantal faillissementen in de eerste 3 kwartalen vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar, dan komen we uit op een stijging van 26% (van 125 naar 157). Landelijk stijgt het aantal faillissementen in deze periode met 14%. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

3 e kwartaal 2014 Weinig schokkends

3 e kwartaal 2014 Weinig schokkends 3 e kwartaal 2014 Weinig schokkends Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 22 e jaargang, nr. 78 Zoetermeer, 12 november 2014 INHOUDSOPGAVE Minder bedrijvigheid Flinke stijging

Nadere informatie

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid 1 e kwartaal 2016 10 e jaargang, nr. 34 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid neemt toe Ook omzetniveau stijgt Winstniveau stijgt voor derde maal op rij Het tij lijkt zich te keren. Het negatieve sentiment

Nadere informatie

Stemmingsindicator bedrijvigheid, Q3-2015 per soort vervoer of activiteit

Stemmingsindicator bedrijvigheid, Q3-2015 per soort vervoer of activiteit 3 e kwartaal 2015 Bemoedigend resultaat Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 23 e jaargang, nr. 82 Zoetermeer, 30 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid op hoog niveau Koeriers

Nadere informatie

2 e kwartaal 2015 Meer bedrijvigheid

2 e kwartaal 2015 Meer bedrijvigheid 2 e kwartaal 2015 Meer bedrijvigheid Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 23 e jaargang, nr. 81 Zoetermeer, 27 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Meer bedrijvigheid Hoogste bedrijvigheid

Nadere informatie

1 e kwartaal 2013 Economisch klimaat verslechtert

1 e kwartaal 2013 Economisch klimaat verslechtert 1 e kwartaal 2013 Economisch klimaat verslechtert Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 20 e jaargang, nr 72 Zoetermeer, 16 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Nederlandse economie krimpt sterker

Nadere informatie

1 e kwartaal 2015 Sterke toename vertrouwen

1 e kwartaal 2015 Sterke toename vertrouwen 1 e kwartaal 2015 Sterke toename vertrouwen Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 23 e jaargang, nr. 80 Zoetermeer, 21 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Minder bedrijvigheid Afname niveau

Nadere informatie

Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling bedrijvigheid per jaar (%- / %+) t.o.v. het voorgaande jaar 54,3% 37,3%

Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners. Ontwikkeling bedrijvigheid per jaar (%- / %+) t.o.v. het voorgaande jaar 54,3% 37,3% 4 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 20 e jaargang, nr 71 Zoetermeer, 21 februari 2013 INHOUDSOPGAVE Mager resultaat Prijzen blijven onder druk staan Meer faillissementen

Nadere informatie

4 e kwartaal 2014 Meerderheid is positief

4 e kwartaal 2014 Meerderheid is positief 4 e kwartaal 2014 Meerderheid is positief Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 22 e jaargang, nr. 79 Zoetermeer, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Niveau bedrijvigheid praktisch

Nadere informatie

Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 4,8%

Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 4,8% 2 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 69 Zoetermeer, 22 augustus 2012 INHOUDSOPGAVE En toen begon de ellende Voorspelling komt uit Overcapaciteit

Nadere informatie

2 e kwartaal 2016 Uitstekend kwartaal

2 e kwartaal 2016 Uitstekend kwartaal 2 e kwartaal Uitstekend kwartaal Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 24 ste jaargang, nr. 85 Zoetermeer, 10 augustus INHOUDSOPGAVE Hoge bedrijvigheid Verschillen Hoger omzetniveau

Nadere informatie

1 e kwartaal 2012. Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners INHOUDSOPGAVE

1 e kwartaal 2012. Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners INHOUDSOPGAVE 1 e kwartaal 2012 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 19 e jaargang, nr 69 Zoetermeer, 2 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Aandeel brandstofkosten verschilt Kostenpost brandstof voor iedereen

Nadere informatie

2 e kwartaal 2013 Nog niet goed, maar wel iets beter

2 e kwartaal 2013 Nog niet goed, maar wel iets beter 2 e kwartaal 2013 Nog niet goed, maar wel iets beter Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 20 e jaargang, nr 73 Zoetermeer, 22 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Hogere bedrijvigheid

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

1 e kwartaal 2016 Minder goed

1 e kwartaal 2016 Minder goed 1 e kwartaal 2016 Minder goed Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 24 ste jaargang, nr. 84 Zoetermeer, 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid daalt Ook minder internationale

Nadere informatie

2 e kwartaal 2017 Uitstekend tweede kwartaal

2 e kwartaal 2017 Uitstekend tweede kwartaal 2 e kwartaal 2017 Uitstekend tweede kwartaal Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners (w.o. expediteurs en verhuizers) 25 e jaargang, nr. 89 Zoetermeer, 13 september 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 e kwartaal 2017 Vertrouwen op hoogste niveau in 10 jaar

1 e kwartaal 2017 Vertrouwen op hoogste niveau in 10 jaar 1 e kwartaal 2017 Vertrouwen op hoogste niveau in 10 jaar Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners (w.o. expediteurs en verhuizers) 25 e jaargang, nr. 89 Zoetermeer, 07 juni 2017

Nadere informatie

3 e kwartaal 2013 Positief nieuws met een zwart randje

3 e kwartaal 2013 Positief nieuws met een zwart randje 3 e kwartaal 2013 Positief nieuws met een zwart randje Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 20 e jaargang, nr 74 Zoetermeer, 14 november 2013 INHOUDSOPGAVE Onverwachts druk Drukte

Nadere informatie

4 e kwartaal 2016 alweer een goed kwartaal

4 e kwartaal 2016 alweer een goed kwartaal 4 e kwartaal 2016 alweer een goed kwartaal Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners (w.o. expediteurs en verhuizers) 24 e jaargang, nr. 87 Zoetermeer, 7 februari 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid

Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid 2 e kwartaal 11 e jaargang, nr. 39 30 augustus INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid valt hoger uit Omzet stijgt Ondernemers in het kiepautovervoer sluiten een uitstekend tweede kwartaal af. Hoewel de winst voor

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer Zoetermeer, 24 november 2017 INHOUDSOPGAVE Het derde kwartaal 2017 Hoge bedrijvigheid Groot tekort aan personeel Niet synchroon Winst overtreft verwachting Prijsniveau verrast Minder, maar wel goed Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

3 e kwartaal 2016 Vertrouwen, maar prijzen blijven achter

3 e kwartaal 2016 Vertrouwen, maar prijzen blijven achter 3 e kwartaal 2016 Vertrouwen, maar prijzen blijven achter Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners (w.o. expediteurs en verhuizers) 24 e jaargang, nr. 86 Zoetermeer, 8 november 2016

Nadere informatie

Vertrouwen maar prijzen blijven achter

Vertrouwen maar prijzen blijven achter Vertrouwen maar prijzen blijven achter Vervoerders en logistiek dienstverleners blikken overwegend positief terug op het derde kwartaal van. Tevens gaan ze met vertrouwen het vierde kwartaal in, mede dankzij

Nadere informatie

4 e kwartaal 2015 Ondernemers positief over 2015

4 e kwartaal 2015 Ondernemers positief over 2015 4 e kwartaal 2015 Ondernemers positief over 2015 Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 24 ste jaargang, nr. 83 Zoetermeer, 8 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Hogere bedrijvigheid Grote

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2009

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2009 16 e jaargang, nr 58 6 augustus 2009 Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid neemt toe Internationale bedrijvigheid Minder overschot aan capaciteit Flinke aderlating omzet

Nadere informatie

Vertrouwen maar prijzen blijven achter

Vertrouwen maar prijzen blijven achter Vertrouwen maar prijzen blijven achter Vervoerders en logistiek dienstverleners blikken overwegend positief terug op het derde kwartaal van 2016. Tevens gaan ze met vertrouwen het vierde kwartaal in, mede

Nadere informatie

3 e kwartaal 2017 Door drukte tekort aan personeel

3 e kwartaal 2017 Door drukte tekort aan personeel 3 e kwartaal 2017 Door drukte tekort aan personeel Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners (w.o. expediteurs en verhuizers) 25 e jaargang, nr. 90 Zoetermeer, 20 november 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 4 e kwartaal 2010 Inclusief beoordeling 2010 en verwachting 2011

Conjunctuurbericht, 4 e kwartaal 2010 Inclusief beoordeling 2010 en verwachting 2011 18 e jaargang, nr 64 11 februari 2011 Transport en Logistiek INHOUDSOPGAVE Geen verdere groei bedrijvigheid Herstel internationaal vervoer Hogere omzet Winstniveau daalt Geen krachtig herstel van vrachtprijs

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2010

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2010 17 e jaargang, nr 62 30 juli 2010 Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg INHOUDSOPGAVE Met de vrachtprijs blijft het sappelen Bedrijvigheid neemt verder toe Binnenlandse bedrijvigheid aangevoerd

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2008

Conjunctuurbericht, 2 e kwartaal 2008 15 e jaargang, nr 54 6 augustus 2008 Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid valt weer tegen Internationaal vervoer krimpt ten opzichte van vorig jaar Omzet- en winstniveau

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 1 e kwartaal 2009

Conjunctuurbericht, 1 e kwartaal 2009 16 e jaargang, nr 57 28 april 2009 Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid op laagste niveau Internationaal vervoer sterk afgenomen Helft heeft overschot aan personeel

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 15 e jaargang, nr oktober Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg. Conjunctuurbericht, 3 e kwartaal 2008

Conjunctuurbericht, 15 e jaargang, nr oktober Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg. Conjunctuurbericht, 3 e kwartaal 2008 15 e jaargang, nr 55 29 oktober 2008 Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg Conjunctuurbericht, 3 e kwartaal 2008 INHOUDSOPGAVE Conjunctuurbericht, 3 e kwartaal 2008 Bedrijvigheid op zeldzaam laag

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26 Inhoud Ontwikkeling productie 2 Verwachting productie 3 Oordeel productiecapaciteit 4 Ontwikkeling aantal orders 5 Verwachting aantal orders 6 Verwachting aantal exportorders 7 Oordeel orderpositie 8 Oordeel

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Conjunctuurbericht, 4 e kwartaal 2008 Inclusief beoordeling 2008 en verwachting 2009

Conjunctuurbericht, 4 e kwartaal 2008 Inclusief beoordeling 2008 en verwachting 2009 16 e jaargang, nr 56 5 februari 2009 Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg INHOUDSOPGAVE Bedrijvigheid stort in Recessie in Duitsland vooral van invloed op internationaal transport Overschot aan

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q4

Sectormonitor 2016-Q4 Sectormonitor 2016-Q4 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q4 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Horeca, makelaardij en reisbranche Oost Nederland Kwartaalcijfers Pagina 1 van 18

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Horeca, makelaardij en reisbranche Oost Nederland Kwartaalcijfers Pagina 1 van 18 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting inkopen bij leveranciers 4 Oordeel orderpositie 5 Ontwikkeling omzet 6 Verwachting omzet 7 Verkoopprijzen/tarieven 8 Productiebelemmeringen

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q2

Sectormonitor 2016-Q2 Sectormonitor 2016-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit!

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! Fedecom Economische Barometer De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! De Fedecom Economische Barometer over het 2 e kwartaal van 2015 laat een verslechtering zien van de orderportefeuille

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q3

Sectormonitor 2016-Q3 Sectormonitor 2016-Q3 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q3 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling - Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Sectormonitor 2017-Q1

Sectormonitor 2017-Q1 Sectormonitor 2017-Q1 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2017-Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Sectormonitor 2017-Q2

Sectormonitor 2017-Q2 Sectormonitor 2017-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 12 september 2017 Inhoud Sectormonitor 2017-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 215 Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 215.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen

Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek Samenvatting voor FNV VTL Alpen aan de Rijn, 17 oktober 2013 1 Disclaimer De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. Fedecom Economische Barometer Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. De Fedecom Economische Barometer over het 4 e kwartaal van 2014 laat een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het teleurstellende

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Omzet industrie daalt

Omzet industrie daalt Tweede kwartaal 21 industrie daalt Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie Elektrotechnische

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Productie licht gedaald in vierde kwartaal

Productie licht gedaald in vierde kwartaal Vierde kwartaal 14 Productie licht gedaald in vierde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk

Omzet industrie daalt, productie vrijwel gelijk Derde kwartaal 2 industrie daalt, productie vrijwel gelijk Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie