Amsterdam, september 2003 Projectnummer: F419 drs. Annemieke Blok MBA drs. Maaike den Otter Pia van Kleef

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, september 2003 Projectnummer: F419 drs. Annemieke Blok MBA drs. Maaike den Otter Pia van Kleef"

Transcriptie

1 Amsterdam, september 2003 Projectnummer: F419 drs. Annemieke Blok MBA drs. Maaike den Otter Pia van Kleef

2 н Dagrecreatie in het algemeen н Attractiepunten н Musea н Vergelijking attractiepunten en musea н Amsterdam en Noord-Holland н Attracties en musea in Nederland н Chocolademusea in de wereld

3 Bij Rubinstein is het idee ontstaan om een attractiepark in de vorm van een chocoladefabriek te ontwikkelen. Het boek Sjakie en de Chocoladefabriek biedt inspiratie voor een concept waarin plezier voorop staat en daarnaast educatie wordt geboden over het maken van chocola. Inmiddels is de Stichting De Chocoladefabriek opgericht. Deze stichting heeft twee locaties voor ogen: н Amsterdam: pand aan de De Ruyterkade, locatie bij CS - Beschikbare ruimte: +/ m2, binnen incl. tunnel - Inschatting duur attractie: 2 uur (excl. reistijd) н Halfweg: de oude CSM fabriek - Beschikbare ruimte: +/ m2, binnen en buiten - Inschatting duur attractie: 4 uur (excl. reistijd)

4 Inzicht verschaffen in het potentieel van De Chocoladefabriek ten einde input te bieden voor het businessplan. Wat is bij benadering het te verwachten bezoekersaantal voor De Chocoladefabriek en wat zou een mogelijke toegangsprijs kunnen zijn?

5 Voor De Chocoladefabriek in Nederland lijkt een bezoekersaantal van circa bezoeken per jaar voor beide locaties haalbaar. Deze deskresearch laat zien dat de bezoekersaantallen voor vergelijkbare attracties en chocolademusea tenderen naar Bij voorgaande haalbaarheidsstudies is niet eerder een dergelijke consistentie naar voren gekomen. Indien het concept ingevuld wordt met de nadruk op museale elementen dan kan dit aantal terugzakken naar een ondergrens van circa bezoekers per jaar. Misschien dat het thema chocolade deze ondergrens kan verhogen (zie ook Imhoff Stollwerck in Keulen), maar op basis van de Nederlandse trendcijfers moeten we dit risico vermelden.

6 De top van bezoekersaantallen kan bij een langere bezoekduur verder uitlopen, terwijl bij een korte bezoekduur het plafond sneller is bereikt. Indien het concept een minimale bezoekduur van een dagdeel betreft, zijn uitschieters in potentie mogelijk richting de bovengrens van circa bezoekers per jaar. Voor de locatie Halfweg geldt dat deze bovengrens wellicht overschreden kan worden: de grootse opzet, de mogelijkheden voor buitenrecreatie en de langere bezoekduur verhogen het plafond voor bezoekersaantallen. De meest waarschijnlijke toegangsprijs ligt tussen de 10,- en 15,- euro. De exacte top in het bezoekersaantal valt moeilijk te bepalen aangezien dit afhankelijk is van de exacte opzet van De Chocoladefabriek en de Samenvatting haalbaarheidsstudie tijdsduur De Chocoladefabriek, van dit traktatiepark. fase1: Desk research, Motivaction F419

7 Tabel 15 rapportage: bandbreedte, bezoekduur, prijzen van aanverwante recreatiemogelijkheden , , , ,5-3 5,50-13

8 Door middel van deskresearch is een concurrentieanalyse gemaakt op basis van: н Karakteristieken van en trends in het attractie- en museumbezoek in Nederland en Noord-Holland, naar omvang en aard van de vraag en van het aanbod. н Bezoekersaantallen en toegangsprijzen van vergelijkbare musea en educatieve attracties in Nederland en van chocolademusea in het buitenland. Op basis van deze gegevens is een prognose gemaakt van de potentiële belangstelling voor dit type attractie en de mogelijke toegangsprijs. Uiteindelijk zijn de bezoekersaantallen en de toegangsprijzen van De Chocoladefabriek sterk afhankelijk van de exacte invulling van het concept. Deze gelden daarom als een voorlopige indicatie.

9 Vergelijkbare attractiepunten die edutainment bieden: - Archeon - Ecodrome - Industrion - Scheepvaartmuseum - Zuiderzeemuseum - Nemo Edutainment in attractiepunten met gericht- of combinatiebezoek: - Archeon - Scheepvaartmuseum - Ecodrome - Zuiderzeemuseum - Industrion - Nemo Uitgangspunt Halfweg Uitgangspunt Amsterdam

10 Tabel 13 rapportage : chocolademusea en attracties in de wereld in cijfers 2002 bezoekers 2002 prijs in Euro gem. duur bezoek Cadbury World (Birmingham, Groot- Brittannië) ,80 3 uur Imhoff Stollwerck Schokolademuseum (Keulen, Duitsland) ,50 1,5 uur Schokoland Alprose (Caslano, Zwitserland) ,95 45 min Ishiya Chocolate Museum (Japan) ,88 Le Musee du chocolat Jacques (Eupen Belgie) ,00 1 uur Valor (Villajoyosa Spanje) ,00 1 uur Museu Xocolata (Barcelona, Spanje) ,80 1,5 uur Musee du Cacao et du Chocolate (Brussel, Belgie) ,00 Schokoland Raüsch museum (Peine, Duitsland) ,50 1 uur Halloren museum (Halle, Duitsland) ,00 The Chocolate museum (St. Stephen, Canada) ,00 Musee art du chocolat (Lisle sur Tarn, Frankrijk) ,20 45 min Kalev Confectionery Museum (Talinn, Estland) ,70 1,5 uur

11 Bij tabel 13: Chocolademusea en attracties in de wereld: Alle chocolademusea en -attracties in de wereld waarvan adresgegevens beschikbaar waren, zijn benaderd (telefonisch en per ) met het verzoek om informatie te verschaffen. Er bestaan grote verschillen tussen de chocolademusea en -attracties in de wereld. н Een aantal grote hiervan heeft museum- en attractie-elementen gecombineerd, zoals bijvoorbeeld Cadbury World en Imhoff Stollwerck Schokolademuseum. Deze lijken in opzet het meeste op het concept voor De Chocoladefabriek. н Een groot aantal chocolademusea is erg klein van omvang. Deze maken vaak onderdeel uit van een bestaande chocolade- of snoepjesfabriek. Deze musea richten zich met name op de geschiedenis (en eventueel op het fabricageproces).

12 Grootse opzet met nadruk op attractie en recreatieve elementen biedt meeste potentie. Bereikbaarheid Halfweg en Amsterdam lijkt voldoende Meeste potentie indien opzet museale deels uniek. Combinatie attractie/museum biedt voor elk wat wils. Museumbezoek Noord-Holland biedt goede perspectieven. Buitenlandse toeristen behoren tot het marktpotentieel Locatie Amsterdam biedt meer mogelijkheden voor herhalingsbezoek. Korte bezoekduur geen negatief effect op bezoekersaantal. Kinderen zijn goedkoper uit. Thema chocolade kan grote bezoekersaantallen genereren. Beide locaties hebben potentie.

13 Attractiepunten trekken meer bezoekers dan musea. Het te verwachten bezoekersaantal van De Chocoladefabriek is groter indien er meer nadruk ligt op de attracties dan op de museale aspecten. Alleen de attractieparken en musea die veel bezoekers trekken (> ) kennen een stijgende trend in bezoekersaantallen. De Efteling is het enige succesvolle attractiepark van de afgelopen drie jaren Dit pleit voor een grootse opzet van De Chocoladefabriek. Recreatieve attractieparken kennen een stijgend bezoekersaantal. Educatieve attractieparken trekken steeds minder bezoekers. De aanwezigheid van voldoende recreatieve elementen helpt het potentieel van De Chocoladefabriek vergroten.

14 Attractiebezoekers trekken veelal een dag uit voor een bezoek aan De Chocoladefabriek. Dit maakt de omgeving en de mogelijkheden die de directe omgeving biedt voor recreatie minder van belang. Dit biedt potentie voor de locatie in Halfweg. Attractiebezoekers zijn geneigd om met de auto te komen (83%). De locatie Halfweg heeft op dit punt potentie indien voor goede parkeervoorzieningen wordt gezorgd. De locatie Amsterdam is voor automobilisten minder geschikt (door binnenstad, parkeerproblemen). Echter, tweederde van de dagbezoekers van Amsterdam laat de auto thuis en komt met het openbaar vervoer. Voor de locatie in Amsterdam zijn de beperkte parkeermogelijkheden niet problematisch.

15 De Chocoladefabriek kent onder de musea zeer veel concurrenten op het gebied van geschiedenis en bedrijf&techniek. Musea met thema s die aansluiten bij De Chocoladefabriek (geschiedenis en bedrijf & techniek) trekken relatief weinig bezoekers per instelling. De kans van slagen voor De Chocoladefabriek is groter wanneer het museale/educatieve aspect van De Chocoladefabriek de thema s geschiedenis en bedrijf & techniek overstijgt. Musea met het thema ambacht/erfgoed/industrie zijn veelal klein en hebben een korte gemiddelde bezoekduur. De opzet van de Chocoladefabriek is niet direct vergelijkbaar met deze musea ook al delen zij wel een gezamenlijk onderwerp. Het Zuiderzeemuseum biedt het beste Samenvatting haalbaarheidsstudie vergelijkingsmateriaal. De Chocoladefabriek, fase1: Desk research, Motivaction F419

16 Naturalis en Nemo weten als enige middelgrote musea de afgelopen drie jaren het bezoekersaantal te vergroten. Beide zijn musea met een hoog interactief gehalte. Interactie is van belang in de opzet van De Chocoladefabriek. Attractieparken trekken met name personen in de eerste helft van hun leven (met name jongeren). Musea trekken voornamelijk ouderen (v.a. 50 jaar) Indien De Chocoladefabriek een gemengd karakter kan realiseren (combinatie van kenmerken van een museum en van een pretpark) dan zou de fabriek zowel jongeren als ouderen kunnen trekken.

17 Noord-Holland heeft het grootste aantal museumbezoekers. Het is een redelijke veronderstelling om de duizend bezoeken in de provincie NoordнHolland als de primaire museummarkt voor De Chocoladefabriek te definiëren. We veronderstellen dat De Chocoladefabriek zich een marktaandeel in deze markt moet verwerven. Noord Holland trekt de meeste museumbezoekers. De inwoners van het Westen van Nederland zijn wat betreft museumbezoek vergelijkbaar met de inwoners van de overige regio's. Je mag veronderstellen dat de musea in Noord-Holland veel toeristen trekken.

18 25% van het aantal dagjesmensen in Amsterdam bestaat uit buitenlandse bezoekers. 26% van de bezoekers van musea in Noord-Holland bestaat uit buitenlandse toeristen. De (buitenlandse) toeristenstroom naar Noord-Holland biedt een potentiële markt voor De Chocoladefabriek. We veronderstellen dat het hoge bezoekersaantal van musea in Noord-Holland voor een groot deel bepaald wordt door de bezoeken aan het Rijksmuseum en het Van Gogh museum in Amsterdam. De Chocoladefabriek heeft niet dezelfde trekkracht als deze musea. Een bezoekersaantal met een kwart aan buitenlandse bezoekers is daarmee het maximaal haalbare voor De Chocoladefabriek.

19 Amsterdam trekt de meeste dagjesbezoekers uit Noord-Holland. Daarna volgen de overige randstedelijke provincies. De randstad kan als het primaire verzorgingsgebied worden gezien van De Chocoladefabriek in Amsterdam. Amsterdam kent een zeer hoog percentage herhalingsbezoeken. Het grote herhalingsbezoek aan de stad biedt potentie voor het bezoekersaantal van De Chocoladefabriek: н De kans is groot dat men op één van de dagbezoekjes aan Amsterdam ook een keer De Chocoladefabriek bezoekt. н De kans bestaat dat men meerdere malen De Chocoladefabriek bezoekt; Als men toch in Amsterdam is, is het leuk om De Chocoladefabriek nogmaals te bezoeken.

20 Tijdens een dagbezoek aan Amsterdam worden veelal verschillende recreatiemogelijkheden gecombineerd. Madurodam kent de hoogste bezoekersaantallen als het gaat om attractiepunten die geschikt zijn om gecombineerd te worden met overige recreatiemogelijkheden. Madurodam heeft een relatief korte gemiddelde bezoekduur van 3 uur. Je ziet een aantal attracties met een korte bezoekduur die toch erg veel bezoekers trekken. Er bestaat geen lineair verband tussen de bezoekduur en het aantal bezoekers. Het is redelijk te veronderstellen dat de beperkte bezoekduur van De Chocoladefabriek in Amsterdam (circa 2 uur) geen negatief effect hoeft te hebben op het bezoekersaantal.

21 Van slechts enkele recreatiepunten hebben we gespecificeerde bezoekersgegevens ontvangen ten aanzien van volwassenen en kinderen. Op basis van deze beperkte gegevens blijkt dat van het totaal aantal bezoekers 1/3 tot 1/2 uit kinderen bestaat en 1/2 tot 2/3 uit volwassenen*. Een vergelijking van de toegangsprijzen toont aan dat de prijzen voor kinderen variëren van 1/2 tot 2/3 van de prijs voor een toegangskaartje voor een volwassene*. Voor een aantal attracties geldt geen verschil in de toegangsprijs voor kinderen en volwassenen: Safaripark Beekse Bergen, Efteling, Sprookjesland Wonderland. De gehanteerde leeftijdsgrenzen variëren van 6-17 jaar. In de meeste gevallen wordt echter een leeftijd van 11 of 12 jaar aangehouden. * Het gaat hier om individuele bezoekers, groepsbezoek en bezoek door scholen zijn buiten beschouwing gelaten.

22 De chocolademusea en -attracties met hoge bezoekersaantallen boven de per jaar kennen een zeer korte gemiddelde bezoekduur (45 minuten voor Schokoland Alprose tot 3 uur voor Cadbury World) In Nederland zie je dit niet vaak; alleen voor Madurodam en Madame Tussaud. Als je de bezoekersaantallen laat spreken, blijkt dat het thema chocolade werkt in het buitenland. Dit biedt potentie voor een Nederlandse chocolade attractie. Imhoff Stollwerck trekt jaarlijks evenveel kinderen als volwassene bezoekers. Zowel kinderen als volwassenen worden aangetrokken tot het thema chocolade en behoren tot het potentieel van De Chocoladefabriek.

23 11. Tabel 14 rapportage: Sterke en zwakke punten locaties Halfweg en Amsterdam Goed bereikbaar per auto Niet goed bereikbaar met OV Goed bereikbaar met OV Niet goed bereikbaar per auto Lange bezoekduur maakt omgeving ondergeschikt; minder behoefte aan overige recreatie Mogelijkheid tot combinatiebezoek = korte bezoekduur geen belemmering In druk bezochte provincie In druk bezochte provincie Meer attractiemogelijkheden = aantrekkelijk voor kinderen Mogelijkheid tot grootste opzet = langere bezoekduur Combinatiebezoek = aantrekkelijk Trekt mogelijk meer herhalingsbezoek door hoog herhalingsbezoek A dam Actief museumbezoek Samenvatting haalbaarheidsstudie De Chocoladefabriek, fase1: Amsterdammers Desk research, Motivaction F419

24 Op basis van referentiemateriaal uit binnen en buitenland is een eerste schatting gemaakt van de mogelijke bezoekersaantallen en de mogelijke toegangsprijs van De Chocoladefabriek. Als je de musea waar ambacht/erfgoed/industrie centraal staan als uitgangspunt neemt, zie je een bandbreedte van tot bezoekers per jaar. Hierbij zijn de echt kleine musea buiten beschouwing gelaten. Alleen de musea die attractie-elementen hebben opgenomen komen boven de bezoekers per jaar uit. De toegangsprijs ligt tussen de 5-10 euro voor een bezoek van 2-4 uur. Als attracties het vergelijkingsmateriaal zijn, dan zie je bezoekersaantallen tussen de en per jaar. De Efteling stijgt hier bovenuit met bijna bezoekers per jaar. Veel Nederlandse attracties zitten rond de circa bezoekers per jaar. De toegang varieert van euro bij een duur van 2-8 uur.

25 Als je kijkt naar recreatiepunten die voornamelijk bezocht worden in combinatie met andere uitjes dan heb je te maken een bandbreedte van bezoekers per jaar. Madurodam stijgt hier bovenuit met een bezoekersaantal van circa per jaar. De combinatie-recreatiepunten kennen een korte bezoekduur van 2 tot 4 uur en hebben een prijsrange van 7,50-20 euro. Als je de recreatiepunten die voornamelijk gericht bezoek trekken als uitgangpunt neemt zie je een bandbreedte van bezoekers per jaar. De Efteling stijgt hier bovenuit met circa bezoekers. De bezoekduur ligt hier hoger dan bij combinatiebezoek, namelijk tussen de 4 en 8 uur. De toegangsprijs varieert van 10-16,50 euro.

26 De recreatiepunten waar edutainment centraal staat laten een bandbreedte zien van tot bezoekers per jaar: н Mogelijkheid tot gecombineerd bezoek leidt tot een bandbreedte van bezoekers per jaar. De toegangsprijs kent een bandbreedte van 7-10 euro bij een duur van 2-4 uur. н Gericht bezoek kent een bandbreedte van bezoekers per jaar. Bij een bezoek van 4 uur varieert de prijs van 5-13,50 euro. Als je het thema chocolade als uitgangspunt neemt en je richt op de grootste concepten zoals Cadbury World en Imhoff Stollwerck dan zie je dat deze circa bezoekers per jaar trekken. Dit aantal wordt bereikt bij een een korte bezoekduur van 1,5н3 uur een een toegangsprijs van 5,50-13 euro. Korte bezoekduur is hierbij geen belemmering voor het bezoekersaantal.

27 Tabel 15 rapportage: bandbreedte, bezoekduur, prijzen van aanverwante recreatiemogelijkheden , , , ,5-3 5,50-13

28 Voor De Chocoladefabriek in Nederland lijkt een bezoekersaantal van circa bezoeken per jaar voor beide locaties haalbaar. Deze deskresearch laat zien dat de bezoekersaantallen voor vergelijkbare attracties en chocolademusea tenderen naar Bij voorgaande haalbaarheidsstudies is niet eerder een dergelijke consistentie naar voren gekomen. Indien het concept ingevuld wordt met de nadruk op museale elementen dan kan dit aantal terugzakken naar een ondergrens van circa bezoekers per jaar. Misschien dat het thema chocolade deze ondergrens kan verhogen (zie ook Imhoff Stollwerck in Keulen), maar op basis van de Nederlandse trendcijfers moeten we dit risico vermelden.

29 De top van bezoekersaantallen kan bij een langere bezoekduur verder uitlopen, terwijl bij een korte bezoekduur het plafond sneller is bereikt. Indien het concept een minimale bezoekduur van een dagdeel betreft, zijn uitschieters in potentie mogelijk richting de bovengrens van circa bezoekers per jaar. Voor de locatie Halfweg geldt dat deze bovengrens wellicht overschreden kan worden: de grootse opzet, de mogelijkheden voor buitenrecreatie en de langere bezoekduur verhogen het plafond voor bezoekersaantallen. De meest waarschijnlijke toegangsprijs ligt tussen de 10,- en 15,- euro. De exacte top in het bezoekersaantal valt moeilijk te bepalen aangezien dit afhankelijk is van de exacte opzet van De Chocoladefabriek en de Samenvatting haalbaarheidsstudie tijdsduur De Chocoladefabriek, van dit traktatiepark. fase1: Desk research, Motivaction F419

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004

Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. Samenvatting rapport februari 2004 Amsterdam Toerisme & Congres Bureau Samenvatting rapport februari 24 Inhoud Toerisme in Amsterdam Huidige situatie en prognose Verdeling binnen- en buitenlandse bezoekers Trends in vraag en aanbod Locatieonderzoek

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Het attractiepuntenonderzoek 2012. Actuele en praktische informatie voor uw marketing en promotie

Het attractiepuntenonderzoek 2012. Actuele en praktische informatie voor uw marketing en promotie Het attractiepuntenonderzoek 2012 Actuele en praktische informatie voor uw marketing en promotie Index 1. Aanleiding p. 3 2. Onderzoeksaanpak p. 5 3. Eigen vragen opnemen p. 10 4. Planning p. 12 5. Deelname

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. 35,0% 30,0% Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd december 2014 2012 2013 2014 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Nov Dec

Nadere informatie

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rembrandt 400 Priscilla van der Plaats,

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

De leukste uitjes van Nederland

De leukste uitjes van Nederland in de 2009 Ook dit jaar trokken weer duizenden mensen door Nederland om mee te doen aan de Nationale Uitjestest. De tweede editie alweer, met dit keer nog meer testers. Bijna 50.000 dagjesmensen lieten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Analyserapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Onderzoek 3 Literatuur en gerelateerde producten 3 Eigen onderzoek 4 Interview 4 Enquête 4

Nadere informatie

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond.

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond. Daan BV Ter attentie van de heer ir. D.S. de Kruijk J. Manger Catslaan 1 3971 JM DRIEBERGEN RIJSENBURG Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Golfbanen Bij golfbanen is een onderscheid te maken naar verenigingsbanen (niet-commercieel), commerciële banen en openbare banen. Verenigingsbanen hebben niet het oogmerk om winst te maken. Commerciële

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Sport 307. 11 Sport 11.2. Recreatie. Amsterdam in cijfers 2014

Sport 307. 11 Sport 11.2. Recreatie. Amsterdam in cijfers 2014 Sport 307 Sport en recreatie..2 Sport Recreatie Amsterdam in cijfers 204 308 Sport en recreatie Rondvaart stijgt in populariteit De troonswisseling en de heropening van de drie belangrijkste musea trokken

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

EuroTest: City Cards in Europa

EuroTest: City Cards in Europa EuroTest: City Cards in Europa Toeristische City Card loont niet altijd De aanschaf van City Cards -kortingskaarten in grote steden voor toeristen- loont niet altijd. Een City Card biedt veelal korting

Nadere informatie

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers MUSEA ANWB Museumcheck door ANWB Vrijwilligers ANWB Toegankelijkheid en gastvrijheid Museumcheck Inleiding De ANWB heeft de ambitie om haar

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor Stad Groningen 2007 Concept Marketing Groningen Hans Poll Gemeente Groningen Jet Radema Grontmij Nederland bv Drachten, april 2008 Verantwoording Titel : Toeristisch-recreatieve

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Rapportage in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 november 2013 Projectnummer 13.092

Nadere informatie

Monitor Rembrandtjaar 2006

Monitor Rembrandtjaar 2006 Monitor Rembrandtjaar 2006 eindmeting voor het Rembrandtjaar 2006 Colofon Serie Statistiek 2007/13 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Hanny Zalme Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Verwachte samenstelling H-gas per regio

Verwachte samenstelling H-gas per regio Verwachte samenstelling H-gas per regio In het gastransportnet voor hoogcalorisch gas (H-gas) is de samenstelling van het aardgas in de dagelijkse praktijk niet overal gelijk. Er zijn grofweg vijf regio

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Resultaten 2014 Rotterdam Partners

Resultaten 2014 Rotterdam Partners Resultaten 0 Rotterdam Partners Rotterdam Partners International Trade & Investment is in 0 actief betrokken geweest bij de realisatie van 0 projecten in de Rotterdam regio. Hiervan waren confirmed projects,

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Tot uw dienst. Let s drive business

Tot uw dienst. Let s drive business Tot uw dienst Marktanalyse: voldoen Europese bedrijven aan de verwachtingen van consumenten voor wat betreft afgesproken afleveren afspraaktijden? Marktonderzoek: Service en aflevering aan huis Het marktonderzoek

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers?

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Continu Vakantie Onderzoek (CVO) 2002 Colofon Serie Statistiek BOA 2003/08 September 2003. Gemeente Leiden, Bestuursdienst BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail:

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

ruimtelijke effecten van PUP s

ruimtelijke effecten van PUP s ruimtelijke effecten van PUP s Contact: Geert Welten (geert.welten@rho.nl) of Remko Bak (remko.bak@rho.nl) of bel: 010 201 8555 1 Agenda 1. Inleiding 2. Waar gaat het over 3. Doelgroep: afhalen vs. winkelen

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Vergelijking beide potentiële locaties voor het Nationaal Historisch Museum

Vergelijking beide potentiële locaties voor het Nationaal Historisch Museum Vergelijking beide potentiële locaties voor het Nationaal Historisch Museum De minister van OCW heeft het Nationaal Historisch Museum (NHM) en het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) gevraagd, naar aanleiding

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

woensdag en vrijdag het vaakst besteed worden aan recreatieve doeleinden, omdat er minder vaak wordt gewerkt.

woensdag en vrijdag het vaakst besteed worden aan recreatieve doeleinden, omdat er minder vaak wordt gewerkt. Bij gebruik van deze tekst gaarne altijd hieronder aangegeven bron vermelden. Auteurs: Marieke Gerritsen, Anna Elffers, Letty Ranshuysen In: Museumvisie, Nr. 3, Jg. 24, december 2000 De verloren uurtjes

Nadere informatie

Nele Vander Zijpen Bachelor in toerisme en recreatiemanagement Katholieke Hogeschool Mechelen

Nele Vander Zijpen Bachelor in toerisme en recreatiemanagement Katholieke Hogeschool Mechelen De woensdagnamiddagbezoekers in het Museum voor Natuurwetenschappen Mei 2005 PublieksObservatorium van de FWIs Vautierstraat 29 1000 Brussel T: 02 / 627.41.94 02 / 627.41.96 Publieksobservatorium@natuurwetenschappen.be

Nadere informatie

Atalanta Emmen. Imago Onderzoek Emmen

Atalanta Emmen. Imago Onderzoek Emmen Atalanta Emmen Imago Onderzoek Emmen Rapportnr. 301.201 Maart 2010 Projectmanager(s): Johan Kasper Stenden hogeschool / Alfa-college Lectoraat Duurzame kennisinnovatie in de regionale economie Projectmedewerkers:

Nadere informatie

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bereikmetingen IVN Limburg 2013

Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Rapportage bereikmeting Limburgse IVN afdelingen Bestuur IVN District Limburg, 20 januari 2015 Inhoud Samenvatting... 1 Bereik per regio of afdeling... 1 Nadere toelichting...

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Evaluatierapport Wereldpodium Zonne-energie en biodiesel. Schone kansen of schone schijn? (13 januari 2009) Versie 1.0 (26 januari 2009)

Evaluatierapport Wereldpodium Zonne-energie en biodiesel. Schone kansen of schone schijn? (13 januari 2009) Versie 1.0 (26 januari 2009) Evaluatierapport Wereldpodium Zonne-energie en biodiesel. Schone kansen of schone schijn? (13 januari 2009) Versie 1.0 (26 januari 2009) Inleiding Dit is een evaluatierapport op basis van de evaluatieformulieren

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Agenda. Het belang van cultuurorganisaties als ingredient brands voor binnensteden

Agenda. Het belang van cultuurorganisaties als ingredient brands voor binnensteden Het belang van cultuurorganisaties als ingredient brands voor binnensteden Utrecht, 7 oktober 2015 Agenda! Introductie merkonderzoeksmodel BrandAchemy! Belang van het cultuuraanbod voor binnensteden! Cultuursector

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Beeld & Geluid. Dienstconcept Doelgroep Primary persona Positionering Customer journey Visualisaties van het dienstconcept Promotiemix

Beeld & Geluid. Dienstconcept Doelgroep Primary persona Positionering Customer journey Visualisaties van het dienstconcept Promotiemix Beeld & Geluid Dienstconcept Doelgroep Primary persona Positionering Customer journey Visualisaties van het dienstconcept Promotiemix Wie help ik met mijn oplossing? Voor welk probleem heb ik een oplossing?

Nadere informatie

Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850

Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850 Urbanisatie en de-urbanisatie in Nederland 1400-1850 Richard Paping Rijksuniversiteit Groningen Tweede Dag van de Historische Demografie Tilburg, 4 december 2009 Een nieuwe schatting voor de bevolking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Wellnesscentra en sauna's Een wellnesscentrum of sauna beschikt over verschillende voorzieningen die alles te maken hebben met ontspanning en welbevinden. Het gaat hierbij om sauna, zwembad, stoombad,

Nadere informatie

Sysway prijslijst VoIP Excl. BTW 2015. Versie 2015-1.0. www.sysway.nl

Sysway prijslijst VoIP Excl. BTW 2015. Versie 2015-1.0. www.sysway.nl Sysway prijslijst VoIP Excl. BTW 2015 Versie 2015-1.0 www.sysway.nl Inhoud 1. Introductie... 3 2. VPBX (virtuele telefooncentrale)... 3 3. Belgroepen... 3 4. Extra lijnen (inkomend Nederland, uitgaand

Nadere informatie

TOERISTISCH SEIZOEN 2014

TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH SEIZOEN 2014 TOERISTISCH JAAR 2013 MEETING- EN CONGRESTOERIME NTWERP CRUISE PORT 2014 NIEUWE PRODUCTEN 2014 TERUGBLIK TOERISTISCH JAAR 2013 OVERNACHTINGEN 2013 ATTRACTIES MUSEA & KERKEN MEDIA-

Nadere informatie

Martine Willekens 17 juni 2014

Martine Willekens 17 juni 2014 Martine Willekens 17 juni 2014 Van Gogh Alliantie Doelen Het Van Gogh-themajaar inzetten als instrument om het bezoek aan Nederland in 2015 in het algemeen te bevorderen, en specifiek richting de locaties

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Passagiersaantallen luchthaven Twente Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Colofon Uitgave Provincie Overijssel Datum juni 2010 Auteur L. de Jong Project/kenmerk

Nadere informatie

De buitenlandse toerist van Rotterdam nader bekeken

De buitenlandse toerist van Rotterdam nader bekeken De buitenlandse toerist van Rotterdam nader bekeken Rotterdam, 13 oktober 2015 NBTC Holland Marketing Kees van der Most Manager Research Ontwikkelingen/trends inkomend toerisme van Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie