Amsterdam, september 2003 Projectnummer: F419 drs. Annemieke Blok MBA drs. Maaike den Otter Pia van Kleef

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, september 2003 Projectnummer: F419 drs. Annemieke Blok MBA drs. Maaike den Otter Pia van Kleef"

Transcriptie

1 Amsterdam, september 2003 Projectnummer: F419 drs. Annemieke Blok MBA drs. Maaike den Otter Pia van Kleef

2 н Dagrecreatie in het algemeen н Attractiepunten н Musea н Vergelijking attractiepunten en musea н Amsterdam en Noord-Holland н Attracties en musea in Nederland н Chocolademusea in de wereld

3 Bij Rubinstein is het idee ontstaan om een attractiepark in de vorm van een chocoladefabriek te ontwikkelen. Het boek Sjakie en de Chocoladefabriek biedt inspiratie voor een concept waarin plezier voorop staat en daarnaast educatie wordt geboden over het maken van chocola. Inmiddels is de Stichting De Chocoladefabriek opgericht. Deze stichting heeft twee locaties voor ogen: н Amsterdam: pand aan de De Ruyterkade, locatie bij CS - Beschikbare ruimte: +/ m2, binnen incl. tunnel - Inschatting duur attractie: 2 uur (excl. reistijd) н Halfweg: de oude CSM fabriek - Beschikbare ruimte: +/ m2, binnen en buiten - Inschatting duur attractie: 4 uur (excl. reistijd)

4 Inzicht verschaffen in het potentieel van De Chocoladefabriek ten einde input te bieden voor het businessplan. Wat is bij benadering het te verwachten bezoekersaantal voor De Chocoladefabriek en wat zou een mogelijke toegangsprijs kunnen zijn?

5 Voor De Chocoladefabriek in Nederland lijkt een bezoekersaantal van circa bezoeken per jaar voor beide locaties haalbaar. Deze deskresearch laat zien dat de bezoekersaantallen voor vergelijkbare attracties en chocolademusea tenderen naar Bij voorgaande haalbaarheidsstudies is niet eerder een dergelijke consistentie naar voren gekomen. Indien het concept ingevuld wordt met de nadruk op museale elementen dan kan dit aantal terugzakken naar een ondergrens van circa bezoekers per jaar. Misschien dat het thema chocolade deze ondergrens kan verhogen (zie ook Imhoff Stollwerck in Keulen), maar op basis van de Nederlandse trendcijfers moeten we dit risico vermelden.

6 De top van bezoekersaantallen kan bij een langere bezoekduur verder uitlopen, terwijl bij een korte bezoekduur het plafond sneller is bereikt. Indien het concept een minimale bezoekduur van een dagdeel betreft, zijn uitschieters in potentie mogelijk richting de bovengrens van circa bezoekers per jaar. Voor de locatie Halfweg geldt dat deze bovengrens wellicht overschreden kan worden: de grootse opzet, de mogelijkheden voor buitenrecreatie en de langere bezoekduur verhogen het plafond voor bezoekersaantallen. De meest waarschijnlijke toegangsprijs ligt tussen de 10,- en 15,- euro. De exacte top in het bezoekersaantal valt moeilijk te bepalen aangezien dit afhankelijk is van de exacte opzet van De Chocoladefabriek en de Samenvatting haalbaarheidsstudie tijdsduur De Chocoladefabriek, van dit traktatiepark. fase1: Desk research, Motivaction F419

7 Tabel 15 rapportage: bandbreedte, bezoekduur, prijzen van aanverwante recreatiemogelijkheden , , , ,5-3 5,50-13

8 Door middel van deskresearch is een concurrentieanalyse gemaakt op basis van: н Karakteristieken van en trends in het attractie- en museumbezoek in Nederland en Noord-Holland, naar omvang en aard van de vraag en van het aanbod. н Bezoekersaantallen en toegangsprijzen van vergelijkbare musea en educatieve attracties in Nederland en van chocolademusea in het buitenland. Op basis van deze gegevens is een prognose gemaakt van de potentiële belangstelling voor dit type attractie en de mogelijke toegangsprijs. Uiteindelijk zijn de bezoekersaantallen en de toegangsprijzen van De Chocoladefabriek sterk afhankelijk van de exacte invulling van het concept. Deze gelden daarom als een voorlopige indicatie.

9 Vergelijkbare attractiepunten die edutainment bieden: - Archeon - Ecodrome - Industrion - Scheepvaartmuseum - Zuiderzeemuseum - Nemo Edutainment in attractiepunten met gericht- of combinatiebezoek: - Archeon - Scheepvaartmuseum - Ecodrome - Zuiderzeemuseum - Industrion - Nemo Uitgangspunt Halfweg Uitgangspunt Amsterdam

10 Tabel 13 rapportage : chocolademusea en attracties in de wereld in cijfers 2002 bezoekers 2002 prijs in Euro gem. duur bezoek Cadbury World (Birmingham, Groot- Brittannië) ,80 3 uur Imhoff Stollwerck Schokolademuseum (Keulen, Duitsland) ,50 1,5 uur Schokoland Alprose (Caslano, Zwitserland) ,95 45 min Ishiya Chocolate Museum (Japan) ,88 Le Musee du chocolat Jacques (Eupen Belgie) ,00 1 uur Valor (Villajoyosa Spanje) ,00 1 uur Museu Xocolata (Barcelona, Spanje) ,80 1,5 uur Musee du Cacao et du Chocolate (Brussel, Belgie) ,00 Schokoland Raüsch museum (Peine, Duitsland) ,50 1 uur Halloren museum (Halle, Duitsland) ,00 The Chocolate museum (St. Stephen, Canada) ,00 Musee art du chocolat (Lisle sur Tarn, Frankrijk) ,20 45 min Kalev Confectionery Museum (Talinn, Estland) ,70 1,5 uur

11 Bij tabel 13: Chocolademusea en attracties in de wereld: Alle chocolademusea en -attracties in de wereld waarvan adresgegevens beschikbaar waren, zijn benaderd (telefonisch en per ) met het verzoek om informatie te verschaffen. Er bestaan grote verschillen tussen de chocolademusea en -attracties in de wereld. н Een aantal grote hiervan heeft museum- en attractie-elementen gecombineerd, zoals bijvoorbeeld Cadbury World en Imhoff Stollwerck Schokolademuseum. Deze lijken in opzet het meeste op het concept voor De Chocoladefabriek. н Een groot aantal chocolademusea is erg klein van omvang. Deze maken vaak onderdeel uit van een bestaande chocolade- of snoepjesfabriek. Deze musea richten zich met name op de geschiedenis (en eventueel op het fabricageproces).

12 Grootse opzet met nadruk op attractie en recreatieve elementen biedt meeste potentie. Bereikbaarheid Halfweg en Amsterdam lijkt voldoende Meeste potentie indien opzet museale deels uniek. Combinatie attractie/museum biedt voor elk wat wils. Museumbezoek Noord-Holland biedt goede perspectieven. Buitenlandse toeristen behoren tot het marktpotentieel Locatie Amsterdam biedt meer mogelijkheden voor herhalingsbezoek. Korte bezoekduur geen negatief effect op bezoekersaantal. Kinderen zijn goedkoper uit. Thema chocolade kan grote bezoekersaantallen genereren. Beide locaties hebben potentie.

13 Attractiepunten trekken meer bezoekers dan musea. Het te verwachten bezoekersaantal van De Chocoladefabriek is groter indien er meer nadruk ligt op de attracties dan op de museale aspecten. Alleen de attractieparken en musea die veel bezoekers trekken (> ) kennen een stijgende trend in bezoekersaantallen. De Efteling is het enige succesvolle attractiepark van de afgelopen drie jaren Dit pleit voor een grootse opzet van De Chocoladefabriek. Recreatieve attractieparken kennen een stijgend bezoekersaantal. Educatieve attractieparken trekken steeds minder bezoekers. De aanwezigheid van voldoende recreatieve elementen helpt het potentieel van De Chocoladefabriek vergroten.

14 Attractiebezoekers trekken veelal een dag uit voor een bezoek aan De Chocoladefabriek. Dit maakt de omgeving en de mogelijkheden die de directe omgeving biedt voor recreatie minder van belang. Dit biedt potentie voor de locatie in Halfweg. Attractiebezoekers zijn geneigd om met de auto te komen (83%). De locatie Halfweg heeft op dit punt potentie indien voor goede parkeervoorzieningen wordt gezorgd. De locatie Amsterdam is voor automobilisten minder geschikt (door binnenstad, parkeerproblemen). Echter, tweederde van de dagbezoekers van Amsterdam laat de auto thuis en komt met het openbaar vervoer. Voor de locatie in Amsterdam zijn de beperkte parkeermogelijkheden niet problematisch.

15 De Chocoladefabriek kent onder de musea zeer veel concurrenten op het gebied van geschiedenis en bedrijf&techniek. Musea met thema s die aansluiten bij De Chocoladefabriek (geschiedenis en bedrijf & techniek) trekken relatief weinig bezoekers per instelling. De kans van slagen voor De Chocoladefabriek is groter wanneer het museale/educatieve aspect van De Chocoladefabriek de thema s geschiedenis en bedrijf & techniek overstijgt. Musea met het thema ambacht/erfgoed/industrie zijn veelal klein en hebben een korte gemiddelde bezoekduur. De opzet van de Chocoladefabriek is niet direct vergelijkbaar met deze musea ook al delen zij wel een gezamenlijk onderwerp. Het Zuiderzeemuseum biedt het beste Samenvatting haalbaarheidsstudie vergelijkingsmateriaal. De Chocoladefabriek, fase1: Desk research, Motivaction F419

16 Naturalis en Nemo weten als enige middelgrote musea de afgelopen drie jaren het bezoekersaantal te vergroten. Beide zijn musea met een hoog interactief gehalte. Interactie is van belang in de opzet van De Chocoladefabriek. Attractieparken trekken met name personen in de eerste helft van hun leven (met name jongeren). Musea trekken voornamelijk ouderen (v.a. 50 jaar) Indien De Chocoladefabriek een gemengd karakter kan realiseren (combinatie van kenmerken van een museum en van een pretpark) dan zou de fabriek zowel jongeren als ouderen kunnen trekken.

17 Noord-Holland heeft het grootste aantal museumbezoekers. Het is een redelijke veronderstelling om de duizend bezoeken in de provincie NoordнHolland als de primaire museummarkt voor De Chocoladefabriek te definiëren. We veronderstellen dat De Chocoladefabriek zich een marktaandeel in deze markt moet verwerven. Noord Holland trekt de meeste museumbezoekers. De inwoners van het Westen van Nederland zijn wat betreft museumbezoek vergelijkbaar met de inwoners van de overige regio's. Je mag veronderstellen dat de musea in Noord-Holland veel toeristen trekken.

18 25% van het aantal dagjesmensen in Amsterdam bestaat uit buitenlandse bezoekers. 26% van de bezoekers van musea in Noord-Holland bestaat uit buitenlandse toeristen. De (buitenlandse) toeristenstroom naar Noord-Holland biedt een potentiële markt voor De Chocoladefabriek. We veronderstellen dat het hoge bezoekersaantal van musea in Noord-Holland voor een groot deel bepaald wordt door de bezoeken aan het Rijksmuseum en het Van Gogh museum in Amsterdam. De Chocoladefabriek heeft niet dezelfde trekkracht als deze musea. Een bezoekersaantal met een kwart aan buitenlandse bezoekers is daarmee het maximaal haalbare voor De Chocoladefabriek.

19 Amsterdam trekt de meeste dagjesbezoekers uit Noord-Holland. Daarna volgen de overige randstedelijke provincies. De randstad kan als het primaire verzorgingsgebied worden gezien van De Chocoladefabriek in Amsterdam. Amsterdam kent een zeer hoog percentage herhalingsbezoeken. Het grote herhalingsbezoek aan de stad biedt potentie voor het bezoekersaantal van De Chocoladefabriek: н De kans is groot dat men op één van de dagbezoekjes aan Amsterdam ook een keer De Chocoladefabriek bezoekt. н De kans bestaat dat men meerdere malen De Chocoladefabriek bezoekt; Als men toch in Amsterdam is, is het leuk om De Chocoladefabriek nogmaals te bezoeken.

20 Tijdens een dagbezoek aan Amsterdam worden veelal verschillende recreatiemogelijkheden gecombineerd. Madurodam kent de hoogste bezoekersaantallen als het gaat om attractiepunten die geschikt zijn om gecombineerd te worden met overige recreatiemogelijkheden. Madurodam heeft een relatief korte gemiddelde bezoekduur van 3 uur. Je ziet een aantal attracties met een korte bezoekduur die toch erg veel bezoekers trekken. Er bestaat geen lineair verband tussen de bezoekduur en het aantal bezoekers. Het is redelijk te veronderstellen dat de beperkte bezoekduur van De Chocoladefabriek in Amsterdam (circa 2 uur) geen negatief effect hoeft te hebben op het bezoekersaantal.

21 Van slechts enkele recreatiepunten hebben we gespecificeerde bezoekersgegevens ontvangen ten aanzien van volwassenen en kinderen. Op basis van deze beperkte gegevens blijkt dat van het totaal aantal bezoekers 1/3 tot 1/2 uit kinderen bestaat en 1/2 tot 2/3 uit volwassenen*. Een vergelijking van de toegangsprijzen toont aan dat de prijzen voor kinderen variëren van 1/2 tot 2/3 van de prijs voor een toegangskaartje voor een volwassene*. Voor een aantal attracties geldt geen verschil in de toegangsprijs voor kinderen en volwassenen: Safaripark Beekse Bergen, Efteling, Sprookjesland Wonderland. De gehanteerde leeftijdsgrenzen variëren van 6-17 jaar. In de meeste gevallen wordt echter een leeftijd van 11 of 12 jaar aangehouden. * Het gaat hier om individuele bezoekers, groepsbezoek en bezoek door scholen zijn buiten beschouwing gelaten.

22 De chocolademusea en -attracties met hoge bezoekersaantallen boven de per jaar kennen een zeer korte gemiddelde bezoekduur (45 minuten voor Schokoland Alprose tot 3 uur voor Cadbury World) In Nederland zie je dit niet vaak; alleen voor Madurodam en Madame Tussaud. Als je de bezoekersaantallen laat spreken, blijkt dat het thema chocolade werkt in het buitenland. Dit biedt potentie voor een Nederlandse chocolade attractie. Imhoff Stollwerck trekt jaarlijks evenveel kinderen als volwassene bezoekers. Zowel kinderen als volwassenen worden aangetrokken tot het thema chocolade en behoren tot het potentieel van De Chocoladefabriek.

23 11. Tabel 14 rapportage: Sterke en zwakke punten locaties Halfweg en Amsterdam Goed bereikbaar per auto Niet goed bereikbaar met OV Goed bereikbaar met OV Niet goed bereikbaar per auto Lange bezoekduur maakt omgeving ondergeschikt; minder behoefte aan overige recreatie Mogelijkheid tot combinatiebezoek = korte bezoekduur geen belemmering In druk bezochte provincie In druk bezochte provincie Meer attractiemogelijkheden = aantrekkelijk voor kinderen Mogelijkheid tot grootste opzet = langere bezoekduur Combinatiebezoek = aantrekkelijk Trekt mogelijk meer herhalingsbezoek door hoog herhalingsbezoek A dam Actief museumbezoek Samenvatting haalbaarheidsstudie De Chocoladefabriek, fase1: Amsterdammers Desk research, Motivaction F419

24 Op basis van referentiemateriaal uit binnen en buitenland is een eerste schatting gemaakt van de mogelijke bezoekersaantallen en de mogelijke toegangsprijs van De Chocoladefabriek. Als je de musea waar ambacht/erfgoed/industrie centraal staan als uitgangspunt neemt, zie je een bandbreedte van tot bezoekers per jaar. Hierbij zijn de echt kleine musea buiten beschouwing gelaten. Alleen de musea die attractie-elementen hebben opgenomen komen boven de bezoekers per jaar uit. De toegangsprijs ligt tussen de 5-10 euro voor een bezoek van 2-4 uur. Als attracties het vergelijkingsmateriaal zijn, dan zie je bezoekersaantallen tussen de en per jaar. De Efteling stijgt hier bovenuit met bijna bezoekers per jaar. Veel Nederlandse attracties zitten rond de circa bezoekers per jaar. De toegang varieert van euro bij een duur van 2-8 uur.

25 Als je kijkt naar recreatiepunten die voornamelijk bezocht worden in combinatie met andere uitjes dan heb je te maken een bandbreedte van bezoekers per jaar. Madurodam stijgt hier bovenuit met een bezoekersaantal van circa per jaar. De combinatie-recreatiepunten kennen een korte bezoekduur van 2 tot 4 uur en hebben een prijsrange van 7,50-20 euro. Als je de recreatiepunten die voornamelijk gericht bezoek trekken als uitgangpunt neemt zie je een bandbreedte van bezoekers per jaar. De Efteling stijgt hier bovenuit met circa bezoekers. De bezoekduur ligt hier hoger dan bij combinatiebezoek, namelijk tussen de 4 en 8 uur. De toegangsprijs varieert van 10-16,50 euro.

26 De recreatiepunten waar edutainment centraal staat laten een bandbreedte zien van tot bezoekers per jaar: н Mogelijkheid tot gecombineerd bezoek leidt tot een bandbreedte van bezoekers per jaar. De toegangsprijs kent een bandbreedte van 7-10 euro bij een duur van 2-4 uur. н Gericht bezoek kent een bandbreedte van bezoekers per jaar. Bij een bezoek van 4 uur varieert de prijs van 5-13,50 euro. Als je het thema chocolade als uitgangspunt neemt en je richt op de grootste concepten zoals Cadbury World en Imhoff Stollwerck dan zie je dat deze circa bezoekers per jaar trekken. Dit aantal wordt bereikt bij een een korte bezoekduur van 1,5н3 uur een een toegangsprijs van 5,50-13 euro. Korte bezoekduur is hierbij geen belemmering voor het bezoekersaantal.

27 Tabel 15 rapportage: bandbreedte, bezoekduur, prijzen van aanverwante recreatiemogelijkheden , , , ,5-3 5,50-13

28 Voor De Chocoladefabriek in Nederland lijkt een bezoekersaantal van circa bezoeken per jaar voor beide locaties haalbaar. Deze deskresearch laat zien dat de bezoekersaantallen voor vergelijkbare attracties en chocolademusea tenderen naar Bij voorgaande haalbaarheidsstudies is niet eerder een dergelijke consistentie naar voren gekomen. Indien het concept ingevuld wordt met de nadruk op museale elementen dan kan dit aantal terugzakken naar een ondergrens van circa bezoekers per jaar. Misschien dat het thema chocolade deze ondergrens kan verhogen (zie ook Imhoff Stollwerck in Keulen), maar op basis van de Nederlandse trendcijfers moeten we dit risico vermelden.

29 De top van bezoekersaantallen kan bij een langere bezoekduur verder uitlopen, terwijl bij een korte bezoekduur het plafond sneller is bereikt. Indien het concept een minimale bezoekduur van een dagdeel betreft, zijn uitschieters in potentie mogelijk richting de bovengrens van circa bezoekers per jaar. Voor de locatie Halfweg geldt dat deze bovengrens wellicht overschreden kan worden: de grootse opzet, de mogelijkheden voor buitenrecreatie en de langere bezoekduur verhogen het plafond voor bezoekersaantallen. De meest waarschijnlijke toegangsprijs ligt tussen de 10,- en 15,- euro. De exacte top in het bezoekersaantal valt moeilijk te bepalen aangezien dit afhankelijk is van de exacte opzet van De Chocoladefabriek en de Samenvatting haalbaarheidsstudie tijdsduur De Chocoladefabriek, van dit traktatiepark. fase1: Desk research, Motivaction F419

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond.

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond. Daan BV Ter attentie van de heer ir. D.S. de Kruijk J. Manger Catslaan 1 3971 JM DRIEBERGEN RIJSENBURG Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Amsterdam, juli 2013 In opdracht van de Stichting Museumkaart Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Siemen van der Werff Carl Koopmans Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20

Nadere informatie

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Amsterdam, juli 2013 In opdracht van de Stichting Museumkaart Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Siemen van der Werff Carl

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tussenrapportage Fase 1. Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010

Tussenrapportage Fase 1. Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010 Tussenrapportage Fase 1 Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010 Inhoud Executive summary... 3 1. Inleiding... 8 2. Markt voor duiken in Europa... 11 3. Toerisme vanuit Europa naar Nederland... 16 4. Het

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004 Resultaten van landelijk marktonderzoek 2004 COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Project: Etourah Rapportnummer: 2004/71 Datum: december 2004 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Passagiersaantallen luchthaven Twente Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Colofon Uitgave Provincie Overijssel Datum juni 2010 Auteur L. de Jong Project/kenmerk

Nadere informatie

Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens. De schat van de stad

Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens. De schat van de stad Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens De schat van de stad De schat van de stad In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam Eindredactie en opmaak: M Tekst & Beeld, Bunnik Atlas

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Dam tot damloop. Ruim 36.757 lopers (op de hoofdafstand!) en 115.000 bezoekers langs het parcours van het

Dam tot damloop. Ruim 36.757 lopers (op de hoofdafstand!) en 115.000 bezoekers langs het parcours van het Rugdikte: 5.02mm 30/10/2014 centrum van Amsterdam naar het centrum van Zaanstad, maken de Dam tot damloop een groot evenement (het grootste hardloopevenement van Nederland) met een flinke impact op de

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

TEKSTRAPPORTAGE : CONSUMENTENONDERZOEK BINNENSTAD ROTTERDAM 2012

TEKSTRAPPORTAGE : CONSUMENTENONDERZOEK BINNENSTAD ROTTERDAM 2012 TEKSTRAPPORTAGE : CONSUMENTENONDERZOEK BINNENSTAD ROTTERDAM 2012 OPGESTELD VOOR: GEMEENTE ROTTERDAM - STADSONTWIKKELING ROTTERDAM MARKETING EN DE ONDERNEMERSFEDERATIE ROTTERDAM ONS REFERENTIENUMMER: 2861

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Stimulering van museumbezoek door kinderen

Stimulering van museumbezoek door kinderen Stimulering van museumbezoek door kinderen Resultaten en verantwoording van de experimenten Richard Geukema Annelise Notenboom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging,

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Citymarketingstrategie Goes

Citymarketingstrategie Goes Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van Zeeland Dr. Ward Rennen Drs. Arnoud van der Kolk Drs. Miriam Brouwer 12 november 2009 Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van

Nadere informatie

Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006

Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006 Monitor Vrouwelijke hoogleraren 2006 Uitgave van de Stichting de Beauvoir in samenwerking met de VSNU, EQUALproject Participatie als Prioriteit en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 3 Samenstelling

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Internet in de detailhandel

Internet in de detailhandel Internet in de detailhandel Een onderzoek naar de Internetadoptie van detaillisten in binnensteden en de gevolgen hiervan voor hun organisatie. Het rapport Internet in de detailhandel is een uitgave van

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Tankshops 2008. Lokaal de beste!

Consumentenonderzoek Tankshops 2008. Lokaal de beste! Consumentenonderzoek Tankshops 2008 Lokaal de beste! 1 Colofon Colofon Het rapport Consumentenonderzoek Tankshops 2008 is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de

Nadere informatie

Musea en plein publique

Musea en plein publique Musea en plein publique Vormgeving en effecten van gratis toegang R. Goudriaan I. Been C.M. Visscher Advies in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Aarts De Jong Wilms Goudriaan

Nadere informatie

Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden

Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden (Bewerking van een foto van G.J.Visser: Mariëndal, Helderse Duinen) Door: Nicolaas Spaan Functie: Stagiair Communicatie bij Datum: 19-12-13

Nadere informatie

Het passagierspotentieel van de Luchthaven Twente

Het passagierspotentieel van de Luchthaven Twente Amsterdam, mei, 2010 In opdracht van Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente Het passagierspotentieel van de Luchthaven Twente Jan Veldhuis Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - F

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen in de cultuur- sector,

Economische ontwikkelingen in de cultuur- sector, Economische ontwikkelingen in de cultuur- sector, 2009-2013 Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2013 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapport Auteurs Enno Gerdes (Rebel)

Nadere informatie