Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezinsuitje(s) Projectplan 2014"

Transcriptie

1 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014

2

3 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen van hun gezin en naasten. Soms wordt het werk mee naar huis genomen en wordt in de thuissituatie de stoom afgeblazen. Daarom is het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor de hulpverleners zelf, maar moet er ook aandacht uitgaan naar degene die het mogelijk maken dat de hulpverlener zijn werk doet. In 2012 is voor het eerst gestart met het organiseren van een gezinsuitje naar het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland, beiden in Enkhuizen, waaraan vele gezinnen van hulpverleners hebben deelgenomen. Vorig jaar is een bezoek gebracht aan Naturalis in Leiden met een nog groter aantal deelnemers. Gelet op het steeds groter wordende aantal deelnemers en het plezier dat deze gezinnen beleven tijdens een dag, maakt ons steeds enthousiaster om weer een andere locatie te gaan zoeken waar een nog groter aantal deelnemers naar toe kan gaan. Daarnaast worden wij ons ook steeds meer bewust dat dit juist ontzettend belangrijk is. Een hele dag waarbij het gezin intensief met elkaar bezig is, zonder lastig gevallen te worden door andere zaken. Lekker onbezorgd, lachen, gieren en brullen. In dit projectplan beschrijven wij welke activiteiten wij voornemens zijn te gaan ondernemen in Met vriendelijke groet, Stichting Hulp voor Hulpverleners het bestuur Stichting Hulpvoorhulpverleners, Verlaat 26, 1601 JW Enkhuizen T: , E: W: IBAN: NL52ABNA , BTW: NL B.01, KvK: , Statutaire zetel te Enkhuizen

4 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Inleiding 6 Doelstelling 7 Beschrijving 8 Communicatie 10 Organisatie 11 Financiën 12 4 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

5 Samenvatting Financiering Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een subsidie verstrekt van euro voor het organiseren van gezinsuitje(s) in 2013 en In september zal het bestuur het projectplan 2015 opstellen, waaruit blijkt welke financiële bijdrage benodigd is om deze activiteiten ook te organiseren in de toekomst. 5 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

6 Inleiding Achter elke hulpverlener schuilt een familie of gezin. Zij zijn de rots in de branding en signaleren als eerste wanneer de hulpverlener worstelt met de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis. Als de familie of het gezin de hulpverlener niet meer zouden steunen, dan wordt het voor veel hulpverleners moeilijk om het vak van hulpverlener goed te blijven uitoefenen of (nood)hulp te blijven verlenen. In 2012 is gestart met het organiseren van een gezinsuitje naar het Zuiderzeemuseum of Sprookjeswonderland en afgelopen jaar is een bezoek gebracht aan Naturalis. Een hele dag ontspanning met de familie of het gezin. Ontzettend veel hulpverleners en hun families en gezinsleden hebben dankbaar gebruik gemaakt van ons aanbod en namen deel aan deze uitjes. Wij denken geslaagd te zijn in onze opzet en zullen ook het komende jaar weer een gezinsuitje organiseren. Dit jaar is onze keuze gevallen op Archeon in Alphen aan den Rijn en de eerste gesprekken hierover zijn dan ook al gestart. Ook met deze attractie zullen wij weer een complete belevenis kunnen aanbieden, waarbij het hele gezin plezier kan beleven met elkaar. 6 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

7 Doelstelling Stichting Hulp voor Hulpverleners Het opkomen voor de belangen van hulpverleners en hun gezinsleden en familie. Hulpverleners komen (vaak ongewild) in aanraking met ingrijpende situaties tijdens de uitvoering van hun werk of het bieden van (nood)hulp, welke een grote neerslag kunnen hebben op hun functioneren in de maatschappij, op het uitoefenen van hun vak of het bieden van (nood)hulp. Gezinsuitje(s) Met het organiseren van gezinsuitje(s) willen wij aandacht geven aan de situatie achter de hulpverlener. Juist de gezinsleden en familie worden vaak vergeten. Door het organiseren van een gezinsuitje kunnen hulpverleners ongestoord genieten met hun gezin van een geweldige attractie. Met de ervaringen van het organiseren van de gezinsuitje(s) in het verleden en de ondersteuning vanuit de theorie in het behandelen van getraumatiseerde patiënten, denken wij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de groep die het betreft. 7 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

8 Beschrijving De eerste keer In 2012 is gestart met het organiseren van een gezinsuitje. De deelnemers konden kiezen uit een bezoek aan het Zuiderzee museum of Sprookjeswonderland. Beiden gevestigd in Enkhuizen en de attracties rekenden ons hiervoor helemaal niets. De Nederlandse Spoorwegen hadden gezorgd voor gratis openbaar vervoer plaatsbewijzen, waardoor iedereen nagenoeg gratis kon deelnemen. Een groep van zo n 1000 deelnemers hebben deze activiteit bezocht en minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heette de deelnemers een hartelijk welkom. Het was een perfecte en goed georganiseerde activiteit, waarbij alle deelnemers optimaal hebben kunnen genieten. Niet alleen van de attractie, maar ook van elkaar. Naturalis Het jaar erop is Naturalis bereid gevonden om een groep van 500 deelnemers te verwelkomen. De animo was overweldigend, maar de ruimte te beperkt en zijn er dus mensen helaas afgewezen voor deelname. Ook deze activiteit was zeer geslaagd en bood wederom voor alle deelnemers veel plezier. Opzet Een geschikte attractie kan niet alleen een grote groep deelnemers herbergen, maar ook genegenheid en rust bieden bij de opening van de dag. Alle deelnemers worden ontvangen in een ruimte en kunnen op deze wijze worden verwelkomd onder het genot van koffie, thee en limonade. 8 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

9 Hierna kan worden aangevangen met het programma om aan het einde van de dag weer bij elkaar te komen voor een afsluiting. En in de tussenliggende periode heeft het gezin alle tijd voor zichzelf om te ontspannen en te genieten van elkaar. Tijdens het ideale gezinsuitje worden de deelnemers niet geconfronteerd met eventuele kosten, maar wordt de gehele dag hun aangeboden. Archeon Dit jaar zijn er oriënterende gesprekken gestart met het Archeon in Alphen aan den Rijn voor een bezoek met ongeveer 500 deelnemers. Helaas zal het Archeon niet bereid zijn om de deelnemers geheel gratis binnen te laten. Gelukkig is het bestuur geslaagd om een financiële bijdrage te ontvangen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waardoor het toch mogelijk wordt om een gezinsuitje bij dit attractiepark te gaan organiseren. 9 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

10 Communicatie Website en sociale media Via de website en sociale media zal het gezinsuitje worden aangekondigd en de wijze waarop hulpverleners en hun gezinnen zich kunnen aanmelden. Verslagen Jaarverslag Binnen 6 maanden na het einde van het kalenderjaar zal het jaarverslag door het bestuur worden opgesteld, waarbij een accountantsverklaring zal worden afgegeven. In het jaarverslag zal ook de uitgevoerde activiteiten voor dit project worden toegelicht en bevat het ook een financiële paragraaf. Deze informatie is dan ook openbaar te raadplegen op onze website. Projectplan Jaarlijks, voor het einde van de maand september, zal het bestuur een projectplan opstellen voor het komende jaar. Het projectplan zal geactualiseerd zijn naar de huidige ontwikkelingen en voorzien zijn van de huidige inzichten en opvattingen. 10 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

11 Organisatie Algemeen Hierboven is schematisch weergegeven wat de plaats is van dit project in de organisatie. Ondersteuning De ondersteuning voor het organiseren van de gezinsuitje(s) zal in 2014 nog plaatsvinden door het inzetten van vrijwilligers en de bestuursleden zelf. Wellicht dat in de nabije toekomst ook de inzet van de medewerkers bij andere projecten gevraagd zal worden voor het ondersteunen en begeleiden van dit project. 11 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

12 Financiën Verantwoording Binnen 6 maanden na het einde van het kalenderjaar zal het jaarverslag door het bestuur worden opgesteld, waarbij een accountantsverklaring zal worden afgegeven. In het jaarverslag zal ook de uitgevoerde activiteiten voor dit project worden toegelicht en bevat het ook een financiële paragraaf. Deze informatie is overigens dan ook openbaar te raadplegen op onze website. Binnen een maand na het einde van een kwartaal zal er ook een tussentijds verslag worden opgesteld. Dit verslag bevat de financiële realisaties afgezet tegen de begroting. Deze rapportage wordt beschikbaar gesteld aan de subsidieverstrekkers, nadat deze zijn voorzien van een toelichting door het Bestuur en eventueel de Raad van Toezicht. Aantallen Aantallen Aantal gezinsuitjes georganiseerd Baten Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een subsidie verstrekt van euro voor het organiseren van een gezinsuitje in 2013 en Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

13 Uitgaven Aankopen en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Kantoor- en algemeen Totaal uitgaven Benodigde gelden Benodigde of ontvangen gelden Totale uitgaven Tekort of nog benodigde gelden Aan de hand van de jaarrekening 2012 is de realisatie 2012 ontleend. Deze jaarrekening is opgesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs en hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven. De realisatie 2013 is ontleend aan hetgeen is geregistreerd in de financiële administratie. Wij merken op dat deze gegevens nog niet zijn onderworpen aan een accountantscontrole of zijn vastgesteld door het bestuur. 13 Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

14 Toelichting op de begroting Algemeen Vaste jaarlijks terugkerende kosten worden jaarlijks geïndexeerd met 10%. Verslagjaar Een verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 1. Aankopen en verwerving Uitgaven Toegang tot attractie Hardware Totale uitgaven Zowel in 2012 als in 2013 hebben wij geen toegang hoeven te betalen voor de attracties, maar werd gratis toegang verleend. 2. Uitbesteed werk Uitgaven Bureau ondersteuning Optreden van muzikanten, acts Totale uitgaven Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

15 3. Publiciteit en communicatie Uitgaven Mobiel, telefoon en fax Totale uitgaven Personeelskosten Uitgaven Vrijwilligersbeloning Totale uitgaven De kosten voor de inzet van personeel is in voorgaande jaren betaald vanuit het budget voor het organiseren van het Award Gala Hulpverlener van het jaar. 5. Kantoor- en algemene kosten Uitgaven Personeels- en salarisadministratie Abonnementen en contributies Overige kosten Totale uitgaven Gezinsuitje(s), vastgesteld op 1 maart 2014

16

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND JAARVERSLAG 2014

STICHTING DAPPER KIND JAARVERSLAG 2014 STICHTING DAPPER KIND JAARVERSLAG 2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek VOORWOORD Het DapperDagboek ligt in het ziekenhuis! Weer een jaar voorbij, een prachtig jaar vol nieuwe uitdagingen. Tijd voor het tweede

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan 2014-2016, 31 December 2012. Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarbericht 2014 Stichting Allegoeds. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! www.allegoeds.nl

Jaarbericht 2014 Stichting Allegoeds. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! www.allegoeds.nl Jaarbericht 2014 Stichting Allegoeds Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! www.allegoeds.nl Voorwoord Over het jaar 2014 zijn we zeer tevreden. Het aantal ouderen dat we mochten verwelkomen in onze vakanties

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10

Inhoudsopgave. 5 Ervaringen van oud OCers... 10 Het organisatiejaar van Mark van Berchum (37 e & 38 e OC)... 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Contact... 3 2 Organisatie... 4 Algemene organisatie... 4 Organisatiecommissie... 4 Vaste commissies... 5 Wedstrijdsecretariaat (WS)... 5 Wedstrijdleiding (WL)... 5 Informatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4 1.2. Aanvragen voor bijstand... 4 1.3. Het bedrijfsmaatschappelijk werk... 5 1.4. Kerstattenties... 6 1.5. Contribuanten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Stichting SKIP. Jaarverslag 2014. Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10

Stichting SKIP. Jaarverslag 2014. Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10 Jaarverslag van het bestuur Inleiding Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen

Nadere informatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie Jaarplan 2014 Algemene doelstelling Present Leeuwarden heeft als doel de brug te zijn tussen groepen en individuen die iets te bieden hebben en personen of instanties die daarmee geholpen kunnen worden.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders,

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders, 4e jaargang Nr. 1 27 augustus 2015 Beste ouders, Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Met ingang van deze jaargang worden de nieuwsbrieven ook via de website aangeboden, onder de tab

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Purmerendse Voedselbank

JAARVERSLAG 2014. Stichting Purmerendse Voedselbank JAARVERSLAG 2014 Stichting Purmerendse Voedselbank De Purmerendse Voedselbank is in 2006 opgericht en wordt sindsdien geconfronteerd met een voortdurende stijging van het aantal cliënten. Ook in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013

Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013 Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen! Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Stichting Sumbing Bibir Colofon Postbus 530 3700 AM ZEIST Telefoon: 06 1993 3955 E-mail: info@sumbingbibir.com Bankrekeningnummer:

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie